Har vi råd/tid til at lade være?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har vi råd/tid til at lade være?"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del Bilag 324 Offentligt Har vi råd/tid til at lade være? - idekatalog til kommunerne om ældre og ernæring

2 Tak til alle deltagere Dette idékatalog er blevet til på baggrund af en række diætisters og kommuners ihærdige arbejde. Foreningen af Kliniske Diætister ønsker hermed at takke alle, der har deltaget i arbejdet og håber, at eksemplerne tjener som inspiration for andre kommuner til at komme godt i gang, når det handler om ernæring og ældre. Indhold 3 Indledning 4 Fredensborg Kommune 6 Københavns Kommune 8 Ålborg Kommune 10 Hvidovre Kommune 12 Fåborg Midtfyn Kommune 14 Middelfart Kommune 16 Herning kommune 18 Undervisning i primærsektoren Fotos af Heidi Niemeier - 2 -

3 Fordi vi ikke har råd til at lade være Et idékatalog til kommunerne om ældre og ernæring En god alderdom og ernæring hænger sammen, og en række kommuner gør i dag også en stor indsats for ældres ernæring. Med dette idékatalog ønsker Foreningen af Kliniske Diætister at sætte fokus på de gode eksempler, der forhåbentlig kan inspirere andre kommuner til at komme godt i gang. Der er nok af argumenter for, hvorfor øget fokus på ernæring ikke blot er hensigtsmæssigt for den ældre, men også for samfundet og for den enkelte kommune. Regeringens målsætning om at forlænge den danske levetid med tre år betyder, at der om nogle år vil være ikke bare mange, men rigtig mange ældre. Allerede nu er danskere over 65 år, heraf modtager hjemmehjælp og bor på plejehjem, i ældreboliger og lign. Undersøgelser af ældre klienter og beboeres ernæringstilstand viser, at ca. 20 % er underernærede og 60 % er undervægtige. Heraf får langt de fleste for lidt vitaminer og mineraler, fordi de er småtspisende. Blandt de ældre, der klarer sig uden hjælp, er problemstillingen en ganske anden. De spiser og vejer ofte for meget. Det er eksempelvis hos mænd i aldersgruppen år, at der findes langt flest svært overvægtige danskere (15 %). Underernæring og overernæring koster samfundet mange penge ikke mindst på grund af øget sygelighed og behov for hjælp. Europarådet har udgivet en rapport Ernæring på plejehjem og i hjemmepleje - fra anbefalinger til handling (2010) 8, mens Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsen har iværksat et udviklingsarbejde af standarder for ernæring til kommunerne. Og nu leverer vi så en række gode råd fra kommuner, der allerede har taget fat om at udvikle ordentlige ernæringstiltag for ældre medborgere. God ernæring er et åbenlyst værktøj til at øge den enkelte ældres livskvalitet og for kommunen til at levere en god service, som også sparer penge på bundlinjen. Rigtig god læselyst! Ginny Rhodes Formand for Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) - 3 -

4 Fredensborg Kommune har forebyggende hjemmebesøg med fokus på ernæring I Fredensborg Kommune har vi fokus på ernæring ved de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år, blandt mange andre forebyggende tilbud. To forebyggelseskoordinatorer, en klinisk diætist og en socialrådgiver varetager de forebyggende hjemmebesøg til ca borgere. Alle borgerne har mulighed for at få tilbudt individuel diætvejledning ved hjemmebesøget, hvor der altid sættes fokus på kost- og motionsvaner. Ligeledes kan hjemmeplejen, kommunens terapeuter og visitatorer henvise til individuel diætvejledning ved forebyggelseskoordinator/ klinisk diætist ved behov. Det er primært svært undervægtige borgere, svært overvægtige borgere, eller borgere med diagnoserne diabetes eller KOL, som henvises til diætbehandling. Ca henvisninger om året. I særlige tilfælde får diætisten henvisninger fra familieafdelingen f.eks. til individuel diætvejledning af syge børn, handicappede borgere, som bor på plejehjem eller på en institution for fysisk- og psykisk handicappede personer. I de forløbne år, har vi udviklet et godt samarbejde om borgerne. Diætisten har undervist visitatorer og personalet i hjemmeplejen om kost til småtspisende ældre borgere, for at sætte fokus på emnet. Initiativet er beskrevet i Statusrapport Kost- og ermæringsindsatser til ældre borgere Rapporter og pjecer om sundhedsfremmende emner fra Fredensborg Kommune kan rekvireres på aeldreviden.dk/fagomraader/forebyggelse/vaerktoejskasse/bilag.kost.fredensborg.pdf Ernæringsindsats nytter! En borger var indstillet til et midlertidigt ophold, for at komme i bedre trivsel. Men det var ikke nød

5 vendigt, efter at hjælperne tilbød borgeren 1½ times daglig personlig pleje i 2 uger. Borgeren fik i tidsperioden hjælp ved måltiderne, f.eks. til at smøre snitter og servere maden. Eksemplet her viser, at det nytter at have fokus på ernæringsindsatsen til undervægtige borgere. Eksempel på diætvejledning til kørestolsbruger En yngre mand henvises til diætvejledning på baggrund af en ansøgning til en større elektrisk kørestol. Borgeren vejer for meget, og han kan ikke træne pga. sit handicap. Han er interesseret i en samtale med diætisten, som udarbejder en diætplan sammen med borgeren. Ægtefællen, som står for madlavningen, vil gerne støtte sin mand i kostomlægningen, dels fordi en større kørestol ville medføre udgifter til ombygning af huset eller en eventuel flytning. Efter ca. 2½ måned har borgeren tabt 18 cm i taljen. Der er ikke længere behov for en større kørestol. En større kørestol ville koste minimum kr. Det er vigtigt, eksempelvis ved forebyggende hjemmebesøg at den sundhedsprofessionelle holder øje med den ældre borgers vægt og kan rådgive den ældre borger om kostændringer både i forhold til overvægt og undervægts problemstillingen 1 Raske borgere kan tage kontakt til Center for forebyggelse i Fredensborg kommune, og tilmelde sig et livsstilshold om kost, motion eller rygestop. I sundhedscenteret tilbyder den kostfaglige medarbejder undervisning om sund livsstil. Fredensborg Kommune har borgere, heraf 4989 over 67 år Organisering i praksis: Kommunen har ansat en klinisk diætist og en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Kontaktperson. Forebyggelseskoordinator og Klinisk diætist Heidi Niemeier, tlf , mail: fredensborg.dk 1 Sundhedsstyrelsen Ældres sundhed. Sundhedsstyrelsen

6 Københavns Kommune er i gang med implementering af en kostpolitik målrettet ældre I Københavns Kommune har man arbejdet på flere fronter med at implementere den politisk vedtagne kostpolitik. Det blev besluttet at starte med at have fokus på hjemmeplejen. Projektet Visitation og ernæringsterapi var et af de initiativer der blev iværksat. Formålet var at forbedre ernæringstilstanden hos ældre i dårlig ernæringstilstand samt at forebygge dårlig ernæringstilstand hos ældre i ernæringsmæssig risiko. Projektet har bl.a. haft som målsætning at implementere og evaluere screeningsredskaber til opsporing af ældre i ernæringsmæssig risiko. Evalueringen viste at en høj andel af de ældre, der blev opsporet havde gavn af den iværksatte ernæringsterapi. Ernæringsterapien viste sig relativ prisbillig, idet den visiterede ekstra tid per borger svarede til 4 sygeplejetimer. Visitation og ernæringsterapi er nu blevet en del af den almindelige drift og erfaringerne fra projektet bruges til det videre arbejde, med at implementere kostpolitikken på kommunens plejehjem. På baggrund af en undersøgelse af hvilke forudsætninger der skal være til stede for at kunne leve op til kvalitetsstandarderne og kostpolitikken er der i 2010 gennemført et projekt med henblik på at: Udvikle og implementere en skabelon for interne retningslinjer på plejehjemmene Afdække behovet for at udvikle varesortimentet i kommunens centralkøkken *) Rådgive visitation og sygeplejersker i forbindelse med kost og ernæringsydelser *) I Københavns Kommune leverer Københavns Madservice a lá Carte hver dag mad til ca hjemmeboende borgere og til ca. 600 borgere på plejecentre I alt 11 % (ca ) af kommunens indbyggere er over 65 år

7 Organisering i praksis: Implementeringen af kostpolitikken koordineres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bl.a. har tilknyttet kostkonsulenter og kliniske diætister. En engelsk undersøgelse har vist at underernæring koster samfundet mindst lige så meget som overernæring og at der er god økonomi i en målrettet indsats 2 Yderligere informationer om de forskellige initiativer kan findes på 2 Elia, M., et al. The cost of disease-related malnutrition in the UK and economic considerations for the use of oral nutritional supplements (ONS) in adults. Redditch: B.A.P.E.N

8 Ålborg Kommune bruger ernæringsfaglig ekspertise I Aalborg er der oprettet en ny forvaltning, som næsten udelukkende har til formål at tænke i sundhed. Det er selvfølgelig i bred forstand, og tæller derfor fra vugge til grav. På madudbringningsområdet, er der lavet en kostpolitik, som har til formål at ensrette de forskellige køkkeners tilbud, og som sikrer, at alle pensionister uanset hvor i kommunen de bor, har mulighed for at få en kost der er tilpasset dem (f.eks. tygge/synke venlig kost). Denne kostpolitik bliver løbende justeret i samarbejde mellem køkkenerne, den kliniske diætist og virkelighedens problemstillinger. Der er i 2009 lavet en undersøgelse på 4 plejehjem af ernæringstilstanden. Ud fra denne undersøgelse er der foreslået forskellige tiltag, som p.t. ikke er færdigbehandlet politisk. Tiltagene er f.eks. at der skal være en tilgængelig vægt på alle plejehjem at alle plejehjemsbeboere skal ernæringsscreenes en undersøgelse af, om vi skal ændre på normal kosten til beboerne i retning af en generel mere kalorieholdig kost undervisning til alle plejehjemsansatte i ernæringens betydning Det er et stående tilbud: at alle ældrecentre, pensionistforeninger og lign. kan få besøg af den kliniske diætist til foredrag om ældre og ernæring at alle grupper i ældreplejen kan få besøg af den kliniske diætist til undervisning om ernæringens - 8 -

9 betydning i alderdommen, eller i forhold til specifikke sygdomme (her tænkes specielt på sukkersyge) at alle ældre småtspisende kan få besøg af den kliniske diætist til en individuel vejledning En ernæringsindsats målrettet skrøbelige ældre har gavnlig effekt ikke alene på vægten men også på de ældres overlevelse 3 Aalborg Kommune har ca borgere. Heraf er ca over 67 år. Organisering: Der er i alt ansat 3 kliniske diætister og 2 professionsbachelorer i ernæring og sundhed til at varetage børne- og voksenområdet, samt rehabiliteringstilbud (lunge-, hjerte-, kræft- og sukkersygepatienter). Herudover er der ca. ½ klinisk diætist til småtspisende ældre. Kontaktperson: Klinisk diætist Lone Landvad, tlf , Mail: 3 Milne, A.C., et al. Meta-analysis: Protein and energy supplementation in older people. Annals of Internal Medicine, 2006; 144,

10 Hvidovre Kommune har etableret samarbejde mellem kliniske diætister og de praktiserende læger I kommunens Sundheds Center tilbydes individuel diætbehandling til borgere med type 2 diabetes mellitus, dyslipidæmi, adipositas 30<BMI<40, ved børn korrigeres dog for køn og alder samt småtspisende borgere med utilsigtet vægttab (BMI<18,5 ved <65 år eller BMI < 24 ved >65 år). De kliniske diætister tilbyder 1 første gangs vejledning af 1 time og herefter 3 opfølgende samtaler. Ved diætbehandlingen tager diætisterne udgangspunkt i den enkelte borger, hvor dataindsamling via journallæsning og optagelse af kostanamnese danner grundlag for den mundtlige og skriftlige vejledning. Ved behov udarbejdes individuel kostplan, og der sendes altid epikrise til den praktiserende læge. Såfremt borgeren ikke har mulighed for transport til SundhedsCentret, tilbydes diætbehandlingen i borgerens eget hjem. SundhedsCentret stiller krav til den praktiserende læge, som henviser borgerne, om angivelse af vægt, højde, medicinstatus og laboratoriesvar i form af HbA1c, fasteblodglukose, kolesterol samt triglycerid. På den måde sikres det, at den enkelte borger får den rette vejledning. De praktiserende læger benytter sig i stigende grad af tilbuddet om at kunne henvise deres patienter til diætbehandling. Kommunens praksiskoordinater og alment praktiserende læge Karen Juul udtrykker stor tilfredshed med henvisningsmuligheden: Det er virkelig godt at jeg kan henvise en hel del af de patienter som har brug for det. Patienterne får en meget bedre vejledning end jeg selv kan give, både fordi diætisternes faglige viden om dette er bedre end min, og fordi de 15 minutter, jeg har til rådighed ved en konsultation, ikke rækker til ret meget rådgivning

11 Mulighederne for tværfagligt samarbejde er også stor idet man i Hvidovre Kommune har valgt at placere sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter og kliniske diætister samme sted. Det har højnet det faglige niveau i Sundheds Centret. Der er god økonomi i at lade de kliniske diætister hjælpe de praktiserende læger med diætbehandling 4 Hvidovre Kommune har knap borgere heraf cirka 7000 ældre over 67 år Organisering i praksis: Kommunen har ansat tre kliniske diætister, hvoraf den ene har ansvar for ældreområdet Kontaktperson: klinisk diætist Sofie Nawrocki Anker, tlf , mail: og kontorchef Nanette Borges, tlf , 4 Træden & Gunnarsdóttir. Medicinsk teknologivurdering af kostintervention i primær sundhedssektor. Københavns Universitet 1998 Willaing et al. Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. Forskningscenter for forebyggelse og sundhed. Københavns Amt

12 Fåborg Midtfyn Kommune arbejder systematisk med ernæringsscreening I Faaborg-Midtfyn Kommune er der indbyggere og der er ca ældre borger over 65 år. I kommunen valgte man i 2007 at nedsætte en samarbejdsgruppe bestående af lederne fra henholdsvis hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, køkkenerne samt koordinatoren for det mobile sundhedscenter og repræsentanten for de praktiserende læger og den kliniske diætist. Der blev udarbejdet ansøgning til Socialministeriet (nuværende Velfærdsministerium), som bevilligede knap 1 million kr. til et 2-årigt projekt, som udløb med udgangen af Formålet med projektet var at sikre en systematisk ernæringsscreening af de ældre borgere (+ 65 år), som kommunen på forskellige områder er i kontakt med og som således på forskellig vis i forvejen modtager kommunale ydelser. Ernæringsscreeningen skulle støtte den ældre borgers muligheder for at få tilstrækkelig energi til at opbygge og vedligeholde daglige funktioner og behov. Formålet var endvidere at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, hvor underernæring er en medvirkende årsag. En del uhensigtsmæssige indlæggelser er blandt andet er karakteriseret ved at være relateret til væskeindtag og ernæringstilstand, som kræver løbende årvågenhed og hurtig indgriben og som kommunerne derfor har det største potentiale at sætte ind overfor 5 Der blev gennemført en systematisk screening af alle de ældre borgere som kommunen kom i kontakt med. De ældre blev screenet med henblik på at afklare om de var i ernæringsmæssig risiko. Screeningen foregik som udgangspunkt ved de sundhedskonsulenter der foretager forebyggende hjemme

13 besøg, ved kommunens visitatorer og ved hjemmesygeplejerskerne. Screeningen foregik på baggrund af fælles retningslinjer og screeningsredskaber på tværs i kommunen. Alle andre personalegrupper der kommer i kontakt med kommunens ældre har ansvar for øget fokus på de ældres ernæringstilstand og til at rapportere observerede ændringer videre til nærmeste leder. Som en del af indsatsen fik de ældre information om kost og bevægelse. Informationsmaterialet er delt op i tre kategorier, information og gode råd til normalvægtige, til overvægtige og til undervægtige. Med den øgede fokus på ældre med ernæringsmæssige problemer er der også et generelt behov for at øge de ernæringsfaglige kompetencer hos det relevante personale på de forskellige niveauer. En del af projektet var således at undervise personalet ved de forebyggende hjemmebesøg, visitatorerne, personalet på plejecenter, hjemmesygeplejerskerne, personale i hjemmeplejen, terapeuter, personalet i lægepraksis, kostudbringer samt køkkenpersonalet. Undervisningen skulle således sætte personalet i stand til at handle på resultater af screeningen. Data fra projektet blev dokumenteret og registreret i borgerens omsorgsjournal. Der er udarbejdet forskelligt materiale bl.a. Screeningsskemaer og Lamineret arbejdsark, der beskriver arbejdsgangen samt hvornår hvilke handlinger udføres. Pjecer til den ældre afhængig af ernæringstilstand (Blå pjece: Gode råd om kost og motion, Grøn: God mad i små portioner, Rød: Vægten i vejret) samt intern informationsfolder til det relevante personale som beskriver projektet. Materialet kan hentes på sundhedscentrets hjemmeside detmobilesundhedscenter.dk Organisering i praksis: Der er i Fåborg-Midtfyn Kommune ansat en diætist i sundhedsafdelingen, som arbejder med ernæring i bred forstand. Der varetages opgaver både i forhold til den borger rettede og patient rettede forebyggelse på såvel børne- som voksenområdet samt i kommunens rehabiliteringstilbud (KOL og hjertepatienter). Ønskes yderligere information eller kopi af projektrapporten kan der rettes henvendelse til Klinisk diætist Berit Knold, tlf , mail: 5 Vinge S & Buch MS. Uhensigtsmæssige indlæggelser muligheder og perspektiver for kommunerne. FOKUS, DSI

14 Middelfart Kommune har sat fokus på de småspisende beboere Som en del af Puljen til udvikling af bedre ældrepleje har Velfærdsministeriet støttet et projekt i Middelfart kommune, som løb i 2008 og Projektets formål var at forebygge fejl- og underernæring på kommunens plejecentre. Arbejdet bestod af en specifik- og en generel del. Specifik del - Rudbækshøj Plejecenter Den specifikke del handlede om et levebo-miljø i Strib, hvor der kan bo 40 borgere. Halvdelen af disse beboere er demente. Projektet gennemførte en grundig afklaring af problematikker omkring mad og måltider. Procedurer og rutiner forbedres omkring mad og måltider. Foruden undervisning af plejen i ernæring blev plejepersonalet også sidemandsoplært i ernæringsscreening, madlavning m.m. Alt materiale omkring mad og måltider og kommunikation blev revideret. Der gennemførtes individuel diætvejledning til de svageste beboere på ordination fra praktiserende læge. Generel del - alle plejecentre i kommunen Den generelle del bestod i at undervise hele plejen i Middelfart kommune i ernæring til ældre (1 dags undervisning for alle), hvor emnerne var: Aldringsprocessen Ernæring og energibehov Underernæring Mad og måltider det sociale Fejlernæring Ernæringsscreening Diæter og sygdomme Vores køkkener tilbyder

15 Udover denne undervisningsdag tilbød projektet hjælp til opstart af screeningsprocedure på afdelingerne og individuel vejledning til svage ældre på ordination fra praktiserende læge. Projektet udarbejdede følgende i løbet af projektperioden: en mellemmåltidsfolder, som kan bruges af de ældre til at blive fristet nem og hurtig ernæringsscreening-metode brochurer målrettet borgere, hvor den anbefalede kost beskrives vejledningsmateriale til plejepersonalet, vikarer, studerende m.m. i screeningsmetoden Diverse materialer kan ses her Andre aktiviteter Alle opskrifter som bruges til at lave god og nærende mad til ældre i kommunen blev beregnet, således at vi er sikre på, at de opfylder kravene til sygehuskost på mindst 40 E- % fedt. På trods af et betydeligt forebyggelses potentiale i forhold til ældres underernæring er der meget få eksempler på systematisk forebyggelse på området 6 Kvalitetssikring For at måle effekten af indsatsen blev der lavet før (aug. 2008) og efter måling (nov. 2009) af ernæringstilstanden ved hjælp af MNA Mini Nutritional Assessment på Rudbækshøj, hvor 35 beboere deltog. Der blev lavet løbende evaluering af undervisningsforløbene Middelfart Kommune har cirka indbyggere heraf er ca. 17 % ældre (65 år eller mere) For yderligere information se Middelfart Kommunes hjemmeside. 6 Højgaard B, et al. Evidensbaseret forebyggelse i kommunerne. DSI rapport 2006;

16 Herning kommune sikrer kvaliteten I november 2009 blev ernæringsvurdering af borgere på Herning kommunes plejecentre opstartet. Det forventes at undervisning af personale og opstart af interventionen løber hen over 2010 og at ernæringsvurderingen efterfølgende integreres i arbejdsrutinerne. Formål At ældre borgere på Herning Kommunes kommunale plejecentre ernæringsvurderes. At der ud fra ernæringsvurderingen skal iværksættes den rette ernæringsmæssige intervention og den rette kostform tilbydes den enkelte borger. At resultaterne fra ernæringsvurderingen kan opgøres kvantitativ, så det er muligt at følge den løbende udvikling af ernæringsstilstanden hos borgerne. Målgruppe Borgere på 65 år eller derover, der bor på et kommunalt plejecenter i Herning kommune. Ca. 600 borgere På sigt er det målet at ernæringsvurderingen kan udvides til hjemmeboende borgere der er tilknyttet hjemmeplejen og/eller ved de forebyggende hjemmebesøg. I forbindelse med arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et tema om ernæringsscreening ved at blive pilottestet af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

17 Intervention En dags undervisning af ledere, plejepersonale og køkkenpersonale, så de bliver bekendt med hvordan ernæringsvurdering udføres og hvordan den rigtige ernæringsmæssige intervention iværksættes. Undervisningsemner vil være aldring, ernæringslære, under- og fejleernæring, sygdomme og diæter, ernæringsvurdering, mad og måltider, køkkenets tilbud samt mad og træning. I undervisningen vil der være indlagt gruppearbejde og prøve-ernæringsvurdering ud fra cases. Undervisningen forestås af klinisk diætist, en leder af køkkenerne og en fysioterapeut. Efter undervisningen vil der være sidemandsoplæring i brugen af ernæringsvurderingen på de enkelte afdelinger/afsnit. På hver enkelt afdeling vælges en kostnøgleperson, som har løbende kontakt til den kliniske diætist. Økonomi og organisering Der er ansat en klinisk diætist i en fast fuldtidsstilling, i Service Center Herning, som er forankret i Aktivitet og Pleje i Herning kommune. Den kliniske diætist har en tværgående funktion i hele kommunen det vil sige samarbejder med bl.a. sundheds-, handicap- og beskæftigelsesafdelingen. I Herning Kommune bor der ca personer, heraf er ca år eller mere. Kontakt Ernæringskonsulent, klinisk diætist Nina Hildur Centio. Mobil: , 7 Se mere på

18 Undervisning i primærsektoren et tilbud til alle kommuner Behovet for undervisning i primærsektoren er altid aktuel og især i de senere år hvor underernæring hos ældre er kommet mere i fokus. Flere privat praktiserende kliniske diætister kan vejlede og rådgive i forhold til underernæring. De arbejder efter de retningslinjer Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. En hyppig forekommende barriere når det gælder ældres ernæring er manglende viden. Alle personalegrupper bør derfor have mulighed for (efter)uddannelse indenfor området 8 Undervisning med formål at forebygge undervægt kan blandt andet omfatte: Screening af borgere i ernæringsmæssig risiko Udarbejdelse af handlingsplaner Beregninger Afhjælpning af komplikationer Anvendelse af ernæringsdrikke Anvendelse af sondeernæring og tilbehør hertil Hygiejne i forbindelse med sondeernæring og sonder Ved behov for undervisning eller anden hjælp kan FaKD kontaktes: Telefon: I 2011 startes der desuden en formaliseret efteruddanelse i ældre ernæring i AMU-regi. 8 Europarådet. Nutrition in care homes and home care. From recommendations to action. Council of Europe Publishing

19 Sundere og mere raske ældre og bedre økonomi i kommunen! Danmark får flere og flere ældre, der har brug for diætbehandling. Flere steder i landet har det allerede vist sig, at inddragelse af kliniske diætister i ældreplejen giver markante resultater både helbredsmæssigt for den ældre og samfundsøkonomisk. Randers Centralsygehus og Grenaa Sygehus har i samarbejde med kommunerne gennemført et ernæringsprojekt under ledelse af en klinisk diætist. I forløbet blev kommunens ældre, der var tilknyttet hjemmepleje eller plejehjem, ernæringsscreenet og diætbehandlet af en klinisk diætist. Resultaterne af den løbende inddragelse af en klinisk diætist var entydige: sundere, raskere, gladere og billigere ældre. Ernæringstilstanden og den generelle helbredstilstand blev forbedret. For kommunen betød det færre udgifter til hjemmepleje og ældre, der var mere raske eller kom sig hurtigere oven på en hospitalsindlæggelse. Og en forøget livskvalitet for de ældre, ikke at forglemme. Projektet dokumenterer, at fem seks besøg af en klinisk diætist hos den ældre kan spare op mod kroner om året pr. borger

20 Foreningen af Kliniske Diætister Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) har over 500 medlemmer, der alle er statsautoriseret af Sundhedsstyrelsen. Vi er diætisternes fagforening og organiserer 98 pct. af alle uddannede diætister. Vores overordnede formål er at varetage diætisternes ansættelses- og uddannelsesmæssige interesser og at medvirke til, at der skabes flere arbejdspladser til vores medlemmer. Foreningen bruger også kræfter på at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde, ligesom vi hele tiden arbejder på at udbrede kendskabet til de kliniske diætister. Læs mere på Landemærket 10, 6. sal 1119 København K Telefon: Fax:

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017 Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune Præsentation til Forebyggelsesrådet - 19. Januar 2017 Program: Introduktion af team Ernæringsindsatser Perspektivering Spørgsmål Klinisk diætist: 3,5 årig professionsuddannelse,

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Ansøgningsrunde 2 Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 UBÆP Husk at underskrive

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Tværfaglig ernæringsintervention

Tværfaglig ernæringsintervention Tværfaglig ernæringsintervention Frederiksberg har regnet på fordelene ved at tilbyde en tværfaglig indsats til ældre i ernæringsmæssig risiko. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Ifølge kommunens

Læs mere

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Madservice i Viborg Kommune skal være med til at skabe fokus på borgerens ernæringsmæssige tilstand. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Disposition. God mad godt liv. National handlingsplan for måltider og ernæring. Vigtigheden af tværfaglighed

Disposition. God mad godt liv. National handlingsplan for måltider og ernæring. Vigtigheden af tværfaglighed Disposition God mad godt liv National handlingsplan for måltider og ernæring Vigtigheden af tværfaglighed Redskaber til at understøtte tværfaglighed: Måltidsbarometeret Implementeringsmodellen Kort om

Læs mere

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Indholdsfortegnelse Formål med kostpolitik Værdier og visioner Baggrund og status Fokusområde 1: den rette ernæring Fokusområde 2: gode råvarer, produktion og

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Notat. Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

Notat. Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet BALLERUP KOMMUNE Dato: 17. marts 2016 Sagsid: 29.00.00-P23-1-16 Notat Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund Center for Social & Sundhed har en målsætning om at mindske

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET Indledning Maden og måltidet har stor betydning for vores fysiske, psykiske og sociale sundhed. Måltidet er for mange et lyspunkt i hverdagen, også når man er ældre.

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Organisering udfordringer og løsninger

Organisering udfordringer og løsninger Organisering udfordringer og løsninger Pernille Hansted Kostsekretariatet/Ældrestaben www.kk.dk Side 2 / Organisering - udfordringer og løsninger Er det svært? Pleje Køkken Side 3 / Organisering - udfordringer

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Kommissorium for ernæringsteam

Kommissorium for ernæringsteam 1. Baggrund for ernæringsteamet Ernæringsteamet tager afsæt i ernæringsprojektet, der politisk blev vedtaget i 2010 i Skanderborg Kommune. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en kosthåndbog,

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. juni 2009 Styrkelse af kost- og ernæringsområdet 1. Resume Kost- og ernæring er en væsentlig del af borgernes liv og hverdag. For mange borgere er måltiderne

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Politikken på mad- og måltidsområdet indeholder aktiviteter med udgangspunktet i visionen og målsætningerne. Nedenstående overordnede forslag til aktiviteter uddybes

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ernæringsdata i MEDCOM hjemmepleje-sygehusstandarder

Ernæringsdata i MEDCOM hjemmepleje-sygehusstandarder Ernæringsdata i MEDCOM hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 2 Arbejdsgruppe... 3 Læsevejledning... 3 Indlæggelsesrapport... 4 Plejeforløbsplan... 5 Udskrivningsrapport... 6 Referencer... 7

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Ved klinisk afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen Malene.Fogh.Nielsen@hvh.regionh.dk Hvidovre Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Afsnit for Apopleksi

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Kostpolitik. Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009. Ældreområdet Kostpolitik. Side 1. 14. februar 2008.

Kostpolitik. Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009. Ældreområdet Kostpolitik. Side 1. 14. februar 2008. 14. februar 2008 Kontaktperson Leder af køkken og Madservice Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009 Mona Carøe www.syddjurs.dk Side 1 Indledning Med etableringen af Syddjurs Kommune

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Ernærings- og måltidspolitik for Sygehussektoren i Region Nordjylland

Ernærings- og måltidspolitik for Sygehussektoren i Region Nordjylland Ernærings- og måltidspolitik for Sygehussektoren i Region Nordjylland Ernærings- og måltidspolitikken Formål At angive rammer for varetagelse af ernæringsindsatsen, sådan at alle patienter får den rette

Læs mere

Dialogmøde den 8. september 2009 med praktiserende læger. Sundheds og Handicapchef Sten Dokkedahl Faaborg-Midtfyn Kommune

Dialogmøde den 8. september 2009 med praktiserende læger. Sundheds og Handicapchef Sten Dokkedahl Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde den 8. september 2009 med praktiserende læger Sundheds og Handicapchef Sten Dokkedahl Faaborg-Midtfyn Kommune Det mobile Sundhedscenter og den borgerrettede forebyggelse Politikerne får stor

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson:

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Ernæringsvurdering Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Vigtigt at vide om ernæring Introduktion Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive undervægtig.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice uden levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med og uden levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen 1 SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen Hvidbogen Hvidbogen giver et bud på hvilke udfordringer, der er i at tilbyde

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

TVÆRSEKTORIELT ERNÆRINGSFORLØB FOR ÆLDRE DER UDSKRIVES TIL AMBULANT GENOPTRÆNING

TVÆRSEKTORIELT ERNÆRINGSFORLØB FOR ÆLDRE DER UDSKRIVES TIL AMBULANT GENOPTRÆNING QUICK-GUIDE TVÆRSEKTORIELT ERNÆRINGSFORLØB FOR ÆLDRE DER UDSKRIVES TIL AMBULANT GENOPTRÆNING QUICK-GUIDEN er udgivet af Forebyggelsen, Frederiksberg Kommune, som opfølgning på det afsluttede forskningsprojekt:

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Valgmuligheder Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Formålet er, at den enkelte

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Birthe Stenbæk Hansen, Ernæringsfaglig konsulent. Forebyggelsesområdet cand.scient., klinisk diætist. Pernille Bechlund,

Birthe Stenbæk Hansen, Ernæringsfaglig konsulent. Forebyggelsesområdet cand.scient., klinisk diætist. Pernille Bechlund, Birthe Stenbæk Hansen, Ernæringsfaglig konsulent. Forebyggelsesområdet cand.scient., klinisk diætist. biha05@frederiksberg.dk Pernille Bechlund, Faglig leder. Hjemmeplejen pebe01@frederiksberg.dk Agenda

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING INFO Navn Bolig Kontaktperson Skemanummer ERNÆ- RINGS- VURDE- RING VIGTIGT AT VIDE OM ERNÆRING INTRODUKTION Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde Margit Thomsen

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde  Margit Thomsen Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej 32 6800 Varde www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/ Margit Thomsen math@varde.dk Hvem er vi? 1 diætist,1sygeplejerske,3 fysioterapeuter, 1 misbrugskonsulent, 1 socialrådgiver,

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere