Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?"

Transkript

1 Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række af andre forhold gør det fornuftigt at sige, at vi må forholde os specifikt til mænds sundhed og sygdomme, eller som specialet hedder internationalt: Men s Health. Derfor har vi har oprettet et Selskab for Mænds Sundhed. Artiklen beskriver paradokser og de punkter, som det er vigtigt at fokusere på, når man sætter manden som køn i centrum. Indtil omkring 1970erne var sundhedsvæsenet primært indrettet til hvide mænd fra middel- og overklassen. Forskning i sundhed og sygdomme, medicinsk forskning, havde ligeledes gennemgående denne målgruppe som område, hvorfra man så har overført resultater til resten af befolkningen, bl.a. kvinderne. Når man siden begyndte at tale om køn i sundhedsvæsenet, handlede det om at få øje på kvinden og de særlige behov, hun kan have i forhold til sundhed og sygdomme (White 2004). Mændene var som sædvanlig langsomme i optrækket og meget usikre, når det gjaldt at forholde sig til fænomenet køn og ikke mindst det selv at være et køn. Hvis man endnu i dag blandt mænd fx til et møde taler om mandens køn, bliver der straks moro, urolig skraben med fødderne og der gåes hurtigt væk fra emnet. Imidlertid kan vi i dag se, at det er kommet manden til skade ikke at blive set som et køn, for dermed er manden i virkeligheden blevet lige så usynlig, som kvinden var. Manden har ikke fået alle de fordele, det er at blive set som et køn. Ingen er i tvivl om fornuften i den specificering af sundhedsydelser, der ligger i at aldersopdele befolkningen i børn, unge, voksne og gamle. Vi ved også, at social ulighed i sundhed og sygdom er en særdeles vigtig parameter. Der kan tænkes andre gruppe-opdelinger, som kan være af betydning, fx hvor man er vokset op, både imellem lande og selv inden for landets grænser. Og som sagt har det været en kæmpe fordel for kvinder, at de har set sig selv og er blevet set som køn i forhold til sundhed og sygdom.

2 Manden som køn Hvad ser vi, hvis vi vil se manden som et køn? Vi ser både noget biologisk, dvs. det som på engelsk er manden som sex, og noget socialt, psykologisk og kulturelt, det som i kønsforskningen på engelsk kaldes gender. Med begge kønsbegreber ser vi: Fagområder inden for sundhed og sygdom, der specifikt er knyttet til den mandlige biologi Epidemiologiske forskelle, hvor mænd inden for visse sundheds- og sygdomsområder skiller sig ud med hensyn til bl.a. forekomst, dødelighed eller andre forhold Sundhedsadfærd, der er typisk for mænd, og opfattelser af symptomer og sygdom, der er fremherskende blandt mænd Sundhedsvidenskabens og sundhedsvæsenets opfattelser af og behandling af mænd Paradokser Hvis vi skal specificere det, kan vi pege på nogle paradokser, der har mandens køn som omdrejningspunkt: For det første det, som mange kvinder vil sige er svaghed og ynkelighed hos manden: Når mænd bliver forkølede, får influenza og andre ret ufarlige sygdomme, griner mange kvinder af mænd og bliver enormt irriterede på deres egen mand og synes, han overdriver og er klynkende. Paradokset her består i, at når mænd bliver alvorligt syge, har de ofte en tendens til ikke at ville snakke så meget om det eller vise det for

3 andre. Nu kan kvinden så ofte ikke forstå, at han ikke vil dele det med hende og opfordrer ham til at sige noget om, hvordan han har (se bl.a. Madsen (2006; 2007a ) Et helt centralt paradoks er, at mænd har ca. fem år lavere middellevetid end kvinder. Men ved spørgsmålet om deres oplevelse af deres sundhedstilstand, svarer stort set alle mænd, helt op i halvfems års alderen, at deres helbred er godt eller endog meget godt (Christensen 2006). Et tredje paradoks er, at mænd bruger den praktiserende læge mindre end kvinder det meste af livet, selvom de jo med den større dødelighed og større sygdomsforekomst har mere brug for forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme. Omvendt fylder mændene mere op i hospitalssengene, hvilket kunne tyde på, at de netop er kommet for sent til lægen med deres problemer (Juel & Christensen. Endnu et paradoks er, at der overalt i de industrialiserede lande er dobbelt så mange kvinder, der er diagnosticeret og i behandling for depression, mens der er næsten tre gange så mange mænd, der begår selvmord, selvom vi ved, at der er en nøje sammenhæng imellem depression og selvmord. Det er også et paradoks i offentligheden om sygdom og sundhed, at selvom der stort set er lige så mange mænd, der årligt dør af prostatakræft, som der er kvinder, der dør af brystkræft, skrives der otte gange så mange avisartikler om brystkræft som om prostatakræft (Infomedia 2008). Et sidste paradoks, jeg vil nævne, er, at i undersøgelser om patienttilfredshed udtrykker kvinder på stort set alle punkter mest utilfredshed. Men det er også kvinder, der får mest ud af hospitalerne og sundhedsvæsenet. Fx har mænd ti procent dårligere overlevelse i forhold til et gennemsnit af de fleste kræftsygdomme og som sagt kortere levetid generelt (Madsen 2007b). Hvor skal der tages fat? Det er disse paradokser og en lang række andre forhold, der gør det fornuftigt at sige, at vi må forholde os specifikt til mænds sundhed og sygdom, hvilket vi derfor gør i Selskab for Mænds Sundhed. De punkter, som det er vigtigt at fokusere på, når man sætter manden som køn i centrum, er:

4 Mænd behøver ikke at leve fem år kortere end kvinder. Mange af de forhold, der ligger bag mænds kortere middellevetid kan forebygges. Mænds dødelighed er for stor ved en række sygdomme. Vi har længe vidst, at midaldrende mænd har en langt større dødelighed af hjerte-kar-sygdomme. Nu er hjerte-kar-sygdomme dalet ned på andenpladsen blandt sygdomme, man hyppigst dør af. I stedet er kræft nu den hyppigste dødsårsag i Danmark med en ganske markant kønsprofil i mændenes disfavør: Mænd har næsten 40 pct. større dødelighed af kræft, og mænd har 16 pct. større risiko for at udvikle kræft. Ser vi bort fra brystkræft, lungekræft og kønsspecifikke kræftformer har mænd næsten 70 pct. større dødelighed af kræft og har mere end 60 pct. større risiko for at få sygdommen (. Når det gælder mandesygdommen - prostatakræft så ser vi en sygdom i stor vækst. Prostatakræft er, med en vækst på to pct. om året, den hurtigst voksende kræftform i Danmark og den mest udbredte alvorlige kræftform blandt danske mænd. Hvert år får flere end 3000 konstateret kræft i prostata, og flere end 1300 dør af sygdommen. Det er dobbelt så mange, som der dør i trafikken. Problemet med den sygdom er, at man stort set ikke ved noget om, hvordan man kan forebygge den. Mulighederne for at opspore den tids nok er usikre. Der er stor uenighed om, hvorvidt man bør lade sig undersøge eller ej. Der er mange negative effekter af operativ behandling og fare for, at mange kan blive behandlet unødigt. Mænd har en dramatisk overdødelighed i de unge år. Generelt har mænd i alderen år en dobbelt så høj dødelighed Det er al det der handler om pludselig død. Fx har mænd ti gange så mange dødsfald årligt af arbejdsulykker.. Denne forskel er udtryk for mænd, at mænd i højere grad højere grad befinder sog i risiko-situationer, men også for mænds risikoadfærd, som også spiller ind på deres forhold til sundhed, livsstil og pasning af behandling. Når det gælder de psykiske problemer er der meget at tage fat på i forhold til mænd. Mænds psykiske problemer er underbehandlede, og mænd har overhyppighed af selvmord. Dette har flere årsager, bl.a. 1) at mænd har mindre kontakt med læger, 2) at de i kontakten med sundhedsvæsenet sjældent får bragt deres psykiske problemer på banen, 3) at de få mænd, der er kendt af sundhedsvæsenet, før de begår selvmord, ikke anses for depressive og selvmordstruede og derfor ikke fården rette behandling. Og nok så vigtigt ses der hos mænd hyppigere symptomer og tilstande, der ikke traditionelt henføres til depression. Hidtil er selve depressionens væsen blevet defineret ved neddæmpede og indadvendte reaktioner med elementer af selvnedvurdering og skyldfølelse. På mange måder er sådanne tilstande forbundet med reaktioner, man hyppigere tillægger kvinder end mænd. De særlige symptomer, man hyppigere (men ikke kun) ser hos mænd, er bl.a. aggressivitet, lav impulskontrol, vredesudbrud, misbrug (specielt alkohol), tilbagetrækning fra relationer, over-engagement i arbejde og rigide krav om autonomi.

5 Selskab for Mænds Sundhed (www.sundmand.dk) arbejder bl.a. ud fra ambitionen om at møde mændene der, hvor de er, og sådan som de er. Der findes endnu ikke nogen politik her i Danmark for at gøre en særlig indsats for mænds sundhed, ligesom der er meget få eksempler på og midler til forskning specifikt i mænds sundhed og sundhedstilbud til mænd. Derfor opfordres sundhedsprofessionelle, politikere og beslutningstagerne i sundhedsvæsenet til at anerkende mænds sundhed som en særskilt og væsentlig problemstilling såvel i den praktiske daglige kommunikation om sundhed og sygdom, som i kampagner og medier. Der er behov for at: Blive bedre til at forstå mænds holdning til sundhed, at udvikle tilbud der tilgodeser mændene, igangsætte sundhedsfremmende projekter målrettet mænd, og at udvikle en sundhedspolitik, der fremmer mænds sundhed. Referencer: Christensen, K. (2006) Mænd og Sundhed. I: Christensen, K., Graugaard, C., Bonde, H., Wulff-Helge, J. & Madsen, S.Aa. (red) Kend din krop, mand. København: Aschehoug. Infomedia (2008)

6 Juel, K. & Christensen. K. (2007) Are men seeking medical advice too late? Contacts to general practitioners and hospital admissions in Denmark Journal of Public Health, Vol 30, 1, Madsen, S.Aa. (2007a) Mænd, køn, sundhed og sygdom. Tidsskriftet Politik, Tema om 'Køn'. Nummer 2: Årgang Madsen, S.Aa. (2007b) Men s special needs and attitudes as patients. Int Journ Men s Health & Gender. Vol 4 Issue 3, Sept, Madsen, Svend Aage 2006, Mænd og sind, i: Christensen, Kaare, Christian Graugaard, Hans Bonde, Jørn Wulff-Helge og Svend Aage Madsen (red.) Kend din krop, mand. Aschehoug, København. White, A., Thomson C., Forman, D. & Meryn, S (2010) Men s Health and the Excess Burden of Cancer in Men. European Urology Supplements 9, White, Alan 2004, Men s Health in the 21st Century. International Journal of Men s Health 5(1), pp

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

Kønsforskning. psykoterapi

Kønsforskning. psykoterapi fotos: bam/scanpix Kønsforskning Af Svend Aage Madsen Mænd i psykoterapi Der findes ikke en særlig mande-terapi men mange mænd ville have behov for en terapeutisk tilgang, der møder mandens behov for autonomi

Læs mere

Mænds uopdagede depressioner

Mænds uopdagede depressioner Mænds uopdagede depressioner Svend Aage Madsen Når man taler om mænd og sygdom.. Y+ = Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse Opsporing af depression hos ældre mænd Projektbeskrivelse Formål Projektet bygger på de vigtige erfaringer, der netop i de seneste år er indhøstet om ældre mænd, ældre mænds livskvalitet, mænd og depression,

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvor køn er vores sundhed?

Hvor køn er vores sundhed? Hvor køn er vores sundhed? - materiale til kurser og diskussion om sundhed, køn og samfund 1 Redaktion: Peter Tygesen, journalist og Peter Hamborg Faarbæk, konsulent i 3F Layout: Lau Mattesen Tryk: 3F

Læs mere

Lighed og diagnosticering af depression

Lighed og diagnosticering af depression Steven Olsen Povlsen Hus nr. 4.1 Gruppe nr. B4 December 2014 Roskilde Universitet HumTek Bach 5. semester Vejleder Dorte Jelstrup Tegn: 81.851 Lighed og diagnosticering af depression Abstract In modern

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

ALKOHOLISMENS PÅRØRENDE - Befrielsen & Kærligheden. Copyright: Mads Dahlgaard +45 61 31 19 05

ALKOHOLISMENS PÅRØRENDE - Befrielsen & Kærligheden. Copyright: Mads Dahlgaard +45 61 31 19 05 ALKOHOLISMENS PÅRØRENDE - Befrielsen & Kærligheden Copyright: Mads Dahlgaard +45 61 31 19 05 Forlaget Sisifos Saltværksvej 2 2770 Kastrup, Danmark +45 31 90 41 49 www.sisifos.com Omslag & layout: Mads

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Sundhed for alle eller kun for de velopdragne?

Sundhed for alle eller kun for de velopdragne? Sundhed for alle eller kun for de velopdragne? Den sociale ulighed i sundhed i Danmark er veldokumenteret i flere undersøgelser. Men hvordan kan vi skabe større lighed, så fattige og socialt udstødte lever

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere