Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015"

Transkript

1 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og sygeplejen vedr. sårbare ældre borgere med henblik på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Den aktive borger i hjemmeplejen og på plejehjem Hansen, Helle Liedecke og Susanne Buch, Torben Borg, Dorit Jensen Ansvarlig: Betina Bendix Projektgruppen Sonja Annette Mortensen Sygeplejerske på Bakkegaarden AnnaLise Christensen Hjemmeplejeleder Ringe vest Anne-Mette Bertelsen sygeplejerske Ringe C Carina Dahl Christensen - Klinisk diætist Pernille Thomsen it-administrator Line Andersen Ældrekonsulent Mette Seir Petersen Terapeut i plejen Lotte Bagge Mortensen Lisbeth Hegelund Visitator Betina Bendix sygeplejefaglig konsulent. Ad. Hoc: Susanne Valbjørn Nielsen, fysioterapeut fra TAR Ad. Hoc: Jeanette Thomsen sagsbehandlende terapeut Hansen, Helle Liedecke, Susanne Buch, Torben Borg og Dorit Jensen Ansvarlig: Dorthe Lilliendal For at bevare og udvikle et højt fagligt niveau i en dynamisk organisation, blev sygeplejestrategien udarbejdet, forud for denne politiske aftale om udvikling af en kvalitetsmodel. Sygeplejestrategien forløber fra 2015 til 2018 og har 5 temaer: 1. Kvalitetssikring 2. Styring af ressourcer 3. Udvikling af sygeplejen 4. Kompetencer i sygeplejen 5. Intern og ekstern information Aftalen udvikling af kvalitetsmodel i hjemme-og sygeplejen: Analyser af arbejdsgangene ved borgerens møde med de forskellige faggrupper er i gang. Næste skridt er at se på, hvad der er den optimale arbejdsgang, samt hvilke værktøjer der kan hjælpe medarbejderen til tidlig opsporing af sygdomstegn. - indtil 6. maj 2015, blev der arbejdet med hvordan der kunne tages hånd om begrebet Den ældre aktive boger. Der arbejdes med: Implementering af redskaber til Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom: TOBS 18. august 2015 fremlægges pjecen for praktiserende læger på KLU mødet. September 2015 indstilles implementeringsplan til områdelederne. Oktober 2015: Implementering af triagering (Metode til at kortlægge borgerens funktionsniveau). 6. maj 2015 (Punkt 54), blev det på social udvalgsmøde besluttet, at der i forhold til revisionen af ældrepolitikken, skal arbejdes videre med kerneopgaven, det nære 1

2 sundhedsvæsen, boformer (boliganalyse). Og at der i disse temaer ind tænkes den ældre aktive borger og demens. Udvikling af demensområdet Revideret ældrepolitik Hansen, Susanne Buch, Torben Borg, Helle Liedecke og Dorit Jensen Ansvarlig: Michael B. Petersen Hansen, Susanne Buch, Helle Liedecke, Torben Borg og Dorit Jensen Ansvarlig: Michael B. Petersen mfl. Strategien kører fra Afholdelse af temadag i foråret 2015 Den ældre aktive borger skal således integreres i alle projekter under ældrepolitikken og dermed ikke være et selvstændigt projekt. Ældreområde Nord og Øst har gennemgået blomstringsuddannelsen og ældreområde syd påbegynder denne for alle medarbejdere i efteråret marts Tøystrup Gods, blev der afholdt temadag. Input fra denne dag blev behandlet på socialudvalgsmødet den 6. maj Hvor det blev besluttet at der skal arbejdes videre med kerneopgaven, det nære sundhedsvæsen, boformer (boliganalyse). Og at der i disse temaer ind tænkes den ældre aktive borger og demens. Den ældre aktive borger skal således integreres i alle projekter under ældrepolitikken og dermed ikke være et selvstændigt projekt. Kvalitetssikring vedr. ernæringsscreening (Aftale for både Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap) Hansen, Helle Liedecke, Torben Borg og Dorit Jensen, Ulrik S. Christensen, Karina Dahl Christensen Ansvarlig: Dorit Jensen, Ulrik S. Christensen, Karina Dahl Christensen Diætist ansat 1. juni 2015, via midlerne fra ældrepuljen. Fortsætter i 2015 Status Diætisten har igangsat følgende opgaver: Kompetenceudvikling vedr. ernæringsscreeninger En udvidelse af samarbejdet på ældreområdet vedr. ernæringsindsatsen herunder også 2

3 sygeplejeklinikkerne. Samarbejde med tandplejen på Åhaven, Tingager & og det mobile sundhedscenter.med titlen Opretholdelse af en tilstrækkelig mundhygiejne hos den ældre borger.. Velfærdteknologi Hansen, Susanne Buch, Helle Liedecke, Torben Borg og Dorit Jensen Ansvarlig: Michael B. Petersen Innovative hjælpemidler: September 2015 Midtvejsevaluering. Processen havde sin start marts 2015 på Nørrevænget og Åløkkeparken. Sekoia: November 2015 Redskabet fuldt implementeret. På plejehjemmet Lykkevalg opsættes et digitalt skærmbaseret arbejdsopgave styrings redskab. Redskabet skal være med til at forebygge utilsigtede hændelser og flytte personalet tid fra "kontoret" ind til borgerne. Der arbejdes fortsat med implementering af skylletoiletter. Der er pt. installeret ca. 30 toiletter hos borgere i hjemmeplejen. Telesundhedsprojektet vedr. KOL er nu overgået til drift med plads til 30 borgere. Der arbejdes med at oprette snitflader til TAR og overgang til videokonferencesystemet SkypeBusiness. Styrkelse af det fysiske arbejdsmiljø: August 2015 Implementering af bedre brug af hjælpemidler i hjemme- og sygeplejen igangsættes. September 2015 Ny Workshop for arbejdsgruppen. 1.november 2015 Endeligt forslag til det videre arbejde og ramme for forflytningsstrukturen Analyse og opkvalificering af den nuværende forflytningsstruktur. Der blev afholdt workshop primo juni 2015 og der arbejdes nu videre med resultaterne. Effektevaluering af velfærdsteknologi Der er igangsat en implementeringsproces for anvendelsen af de velfærdsteknologiske hjælpemidler, som er med til at øge borgerens 3

4 muligheder for et selvstændigt liv, styrke arbejdsmiljøet og sikre en mere effektiv drift. Implementeringen omfatter hele hjemme- og sygeplejen og der vil løbende blive effektmålt på resultaterne. Processen forventes afsluttes ved udgangen af

5 5

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision:

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Borgere i Odsherred er sunde og aktive. Vi tager ansvar for os selv og vores familie. Vi deltager i lokalsamfundet uanset alder, ressourcer og geografi.

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten

Læs mere

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Enghaven-Dixensminde Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Marianne Lyngsø Foged Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts-

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Indstilling til HMU 16. januar 2013 Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Klyngesamarbejde i Sundhed og Omsorg. Orientering om chefteamets styring og godkendelse af HMU-følgegruppe 1. Resumé

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Organistionsudvikling på spisesedlen

Organistionsudvikling på spisesedlen Virksomhedsplan 2015 Organistionsudvikling på spisesedlen 1 2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 5 Organisationsplan... 6 Hjemmets historie... 7 Fonden Mariehjemmenes historik... 7 Værdier...

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet. Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet. Lokale 157, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Referat Møde Kommunalt lægeligt Udvalg Tid 4. december 2014 kl. 15.30 -? OBS! Tidspunkt, mødested og julefrokost efter mødet Sted Deltagere

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere