Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site"

Transkript

1 Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth Financial") står bag dette website ("sitet"), der er underlagt følgende vilkår og betingelser for brug, som til enhver tid kan opdateres uden varsel. Dette site yder bestemte services, herunder men ikke begrænset til, adgang til informationer om de produkter og serviceydelser, som Genworth Financials virksomheder tilbyder, og kan give oplysninger om andre finansielle og forbrugermæssige servicer og produkter, som tilbydes af Genworth Financial og dets associerede selskaber ( associerede selskaber ) og andre tredjemandsformidlere ( formidlere ). Brug af dette site og dets services er underlagt vilkårene og betingelserne for brug og alle gældende love. Visse dele af dette site kan være underlagt yderligere eller forskellige vilkår og betingelser for brug, der er angivet på disse dele af sitet. Ikke alle de services og materialer, der beskrives på dette site, er tilgængelige for brug i alle de lande, hvor Genworth Financial driver virksomhed. Medmindre andet er angivet, omfatter disse vilkår og betingelser for brug også nye services og materialer, der tilføjes dette site. LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE GÅ IND PÅ ELLER PÅ ANDEN VIS ANVENDE DETTE WEBSITE ELLER INFORMATIONER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE. DIN ACCEPT AF DISSE BETINGELSER ER ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET NEDENFOR Begrænset autorisation Med forbehold af de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale, giver Genworth Financial dig en ikke-eksklusiv, eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset ret til at få adgang til, bruge og få vist dette site og materialerne på sitet. Du erklærer dig enig i ikke på nogen måde at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af sitet. Genworth Financial autoriserer dig til udelukkende at se og downloade informationerne ( materialerne ) til din personlige, ikke-kommercielle kommercielle brug. Denne autorisation er ikke en overdragelse ragelse af ejendomsret til materialerne, og kopier af materialerne er underkastet følgende restriktioner: 1) du skal i forbindelse med alle kopier af downloadede materialer bibeholde alle copyright og andre varemærkebeskyttede meddelelser, der er indeholdt i materialerne, 2) du må ikke på nogen måde ændre materialerne eller reproducere eller vise dem frem offentligt, fremføre eller distribuere eller på anden vis bruge dem til offentligt eller

2 kommercielt formål, 3) du må ikke overdrage materialerne til en anden person, medmindre du underretter dem om, og de accepterer de forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser for brug, 4) du må ikke bruge grafik på dette site adskilt fra den medfølgende tekst, og 5) du skal anerkende materialernes kilde med passende ordlyd på alle kopier af materialerne. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på sitet, idet det til enhver tid kan blive opdateret. Genworth Financial ejer copyrighten, og alle andre rettigheder til alle materialerne på dette site bortset fra parlamentariske materialer og andre materialer som angivet og dette site, herunder alle materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove og konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde alle copyrightlove verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver Genworth Financial dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer. Intet tilbud INFORMATIONERNE PÅ DETTE SITE ER IKKE ET TILBUD FRA ELLER PÅ VEGNE AF GENWORTH FINANCIAL ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRE TIL AT KØBE SIKKERHEDS- ELLER FORSIKRINGSPRODUKTER. Ingen professionel rådgivning De informationer, der er til rådighed på dette site, er beregnet til at være en generel informationskilde vedrørende de emner, sitet omhandler. Informationerne gives dog ikke som juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden økonomisk rådgivning og er ikke skræddersyet til en kundes specifikke forhold. ALLE INFORMATIONER, MENINGER OG RÅD, DER ER TIL RÅDIGHED PÅ DETTE SITE, BØR EVALUERES I SAMRÅD MED EN SPECIALIST INDEN FOR JURA, REGNSKAB, SKAT, INVESTERING ELLER ØKONOMI. Copyright/varemærker: Dette site, herunder materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove, varemærkelove og love om immaterielle rettigheder samt konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde sådanne love verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver Genworth Financial dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer. Genworths, Genworth Financials og Genworths logoer er servicemærker tilhørende Genworth Financial, Inc. ANSVARSFRASKRIVELSE DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: (1) BRUGEN AF DETTE SITE OG DE SERVICES OG MATERIALER, DER GIVES PÅ SITET, ER PÅ DIN HELT EGEN RISIKO, OG AT (2) MATERIALERNE KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE GARANTERER IKKE FOR MATERIALERNES

3 NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE INFORMATIONER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA SITET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILLID TIL MATERIALET ELLER MENING, RÅD, ERKLÆRING, NOTAT ELLER INFORMATIONER ER PÅ EGEN RISIKO. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL HELT EFTER EGET SKØN AT RETTE EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ENHVER DEL AF SITET. VI GØR, HVAD DER ER RIMELIGT, FOR AT GIVE DIG NØJAGTIGE INFORMATIONER. VI FORBEHOLDER OS DOG RETTEN TIL AT FORETAGE RETTELSER OG/ELLER ÆNDRINGER, HVIS DISSE INFORMATIONER VISER SIG AT VÆRE UNØJAGTIGE. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) KAN TIL ENHVER TID UDEN VARSEL FORETAGE ANDRE ÆNDRINGER PÅ SITET, I MATERIALERNE OG DE PRODUKTER, ORDNINGER, SERVICES OG EVENTUELLE PRISER, DER BESKRIVES PÅ SITET. DETTE SITE, DE SERVICES, INFORMATIONER OG MATERIALER PÅ SITET SAMT EVENTUEL SOFTWARE, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ SITET, YDES SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR ERKLÆRING ELLER GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER IKKE GÆLDER FOR DIG. Ansvarsbegrænsning DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR, OMKOSTNINGER VED ELLER TAB AF PRODUKTER, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, OGSÅ SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF: (i) DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT KUNNE BRUGE SITET, SERVICESELLER MATERIALERNE, ELLER (ii) INDHENTELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER OG/ELLER SERVICER, ELLER (iii) BRUGEN AF DATA, INFORMATIONER, PRODUKTER ELLER SERVICES FREMSKAFFET VIA TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET VIA WEBSITET ELLER (iv) ERKLÆRING

4 ELLER HANDLING FRA TREDJEMANDS SIDE ELLER (v) ETHVERT ANDET FORHOLD VEDRØRENDE SITET, SERVICES ELLER MATERIALERNE. NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGEN ELLER UDELUKKELSEN AF ANSVAR FOR ERSTATNING FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG. Tredjemands sites Som en fordel for dig kan Genworth Financial og dets associerede selskaber give links til websites, der drives af andre enheder, på dette site. Hvis du bruger disse links, forlader du dette site. Hvis du beslutter dig for at besøge et site via et link, gør du dette på egen risiko og underlagt det pågældende sites vilkår og betingelser for brug og politik om beskyttelse af privatlivets fred, der kan være forskellig fra, hvad der gælder dette site. Det er dit ansvar at tage alle tiltag for at beskytte dig mod virusser eller andre destruktive elementer, du eventuelt kommer ud for på disse sites. Genworth Financial og dets associerede selskaber bifalder ikke og giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende websites, der linkes til eller de informationer, der angives derpå eller de produkter og services, der beskrives der. Links antyder ikke, at Genworth Financial, dets associerede selskaber eller dette sites sponsorer bifalder, er tilsluttet eller tilknyttet til eller tilgængelig via linkene, eller at ethvert site, der linkes til, er autoriseret til at bruge varemærker, varenavn, logoer eller copyrightsymboler, der tilhører Genworth Financial eller et af dets associerede selskaber eller datterselskaber. Virusser Der er altid risiko for at få computervirusser på Internettet uden at vide det, og vi vil derfor advare dig om infektioner eller virusinficering af dit system. Det er dit ansvar at scanne alle materialer, du henter ned fra internettet. Genworth Financial og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader forårsaget af virusser eller relaterede risici, uanset om den virus eller risiko er resultatet af et besøg på dette site. Du og ikke Genworth Financial eller dets associerede selskaber påtager dig alle omkostninger ved al nødvendig service, reparation eller korrektion vedrørende computervirusser. Oplysninger, vi modtager fra dig For at kunne bruge visse services på dette site kan det være nødvendigt, at du registrerer dig. Du erklærer dig enig i at give sande, nøjagtige og gældende oplysninger om dig selv i overensstemmelse med, hvad du anmodes om på registrerings- og ansøgningsblanketterne på dette site. Hvis oplysninger, du giver, er usande, unøjagtige eller ikke længere er gældende, eller hvis Genworth Financial eller et af dets associerede selskaber har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, ufuldstændige eller ikke længere er gældende, har Genworth Financial efter eget skøn ret til at suspendere eller ophæve din adgang til sitet. Du accepterer endvidere, at Genworth Financial ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand, hvis Genworth Financial af enhver grund ophæver din adgang til sitet og services og materialerne på sitet.

5 Bortset fra de oplysninger, du sender ind i løbet af registreringsprocessen, eller når du bruger enhver anden service, der tilbydes via dette site ( tilladte oplysninger ), ønsker Genworth Financial og dets associerede selskaber ikke, at du sender fortrolige eller navnebeskyttede oplysninger til Genworth Financial eller dets associerede selskaber via sitet, og du bør afholde dig fra at gøre dette. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser for brug og politikken om beskyttelse af privatlivets fred erklærer du dig enig i, at oplysninger eller materialer, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber, udover de tilladte oplysninger ikke vil blive anset for at være fortrolige eller navnebeskyttede. Ved at give Genworth Financial eller dets associerede selskaber sådanne oplysninger eller materialer giver du Genworth Financial og dets associerede selskaber en ubegrænset, uigenkaldelig, verdensomspændende autorisation, der er fri for royalties, til at bruge, reproducere, vise, offentligt fremlægge, videresende, distribuere og viderelicensere til andre sådanne oplysninger og materialer. Du accepterer endvidere, at det står Genworth Financial og dets associerede selskaber frit for at bruge og tillade andre at bruge ideer, koncepter eller knowhow, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber. Du anerkender yderligere, at Genworth Financial og dets associerede selskaber ikke ønsker, og du garanterer, at du ikke giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber informationer eller materialer, som er æreskrænkende, truende, uanstændige, chikanerende eller på anden vis ulovlige eller som omfatter en andens navnebeskyttede materiale. Genworth Financial og dets associerede selskaber bruger de tilladte oplysninger i overensstemmelse med den politik om beskyttelse af privatlivets fred, der er angivet på dette site. Opslagstavler Dette site kan omfatte opslagstavler og chatsteder ( opslagstavler ), der giver mulighed for feedback til Genworth Financial og dets associerede selskaber samt realtidsinteraktion mellem brugere. For at bruge opslagstavlerne og dette website er det en betingelse, at du ikke: Begrænser eller forhindrer andre brugere i at bruge og nyde godt af opslagstavlerne, opslår eller overfører ulovlige, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige, vulgære, pornografiske, blasfemiske eller usømmelige oplysninger af nogen som helst art, herunder men ikke begrænset til, enhver overførsel, der udgør eller opfordrer til en adfærd, der vil udgøre en ulovlig handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden vis er i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning, opslår eller overfører oplysninger, software eller andet materiale, der er i strid med eller krænker andres rettigheder, herunder materiale, der er en krænkelse af privatlivets fred eller en krænkelse af reklamerettigheder, eller som er beskyttet af copyright, varemærke eller anden ejendomsretlig rettighed eller afledte værker med henblik på dette uden først at have indhentet ejerens eller den rette indehavers tilladelse, opslår eller overfører virus eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder virus eller andre skadelige komponenter, opslår eller overfører eller på anden måde udnytter informationer, software eller andet materiale til kommercielle formål eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder reklame

6 Du er indforstået med, at Genworth Financial ikke er forpligtet til at overvåge opslagstavlerne. Genworth Financial forbeholder sig dog til enhver tid retten til at videregive informationer i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at opfylde lovmæssige, bestemmelsesmæssige eller regeringsmæssige krav eller for at redigere, nægte at opslå eller fjerne informationer eller materialer helt eller delvist, som efter Genworth Financials skøn er stødende eller i strid med disse vilkår og betingelser for brug. Meddelelser Meddelelser fra Genworth Financial og dets associerede selskaber til registrerede brugere vedrørende deres brug af sitet, services og materialerne vil blive sendt via . Meddelelser vedrørende ændring i politikken om beskyttelse af privatlivets fred eller disse vilkår og betingelser vil under alle omstændigheder blive slået op på websitet. Generelle betingelser Genworth Financial forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn og uden varsel helt eller delvist at ændre, rette, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser for brug. Du bør regelmæssigt besøge sitet for at gennemse de gældende vilkår og betingelser, som du er underlagt. Ændringer i disse vilkår og betingelser for brug træder i kraft, når de slås op. Din fortsatte brug af sitet, services og materialerne efter enhver ændring af disse vilkår og bestemmelser er slået op, vil blive anset som accept af ændringerne. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan til enhver tid uden varsel ophæve, ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af sitet inklusive funktioner, der er til rådighed på sitet. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan også pålægge begrænsninger på bestemte funktioner og services eller begrænse din adgang til hele eller dele af sitet uden varsel eller erstatningsansvar. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan ophæve den autorisation, rettighederne og tilladelsen, der gives ovenfor. Vilkårene og betingelserne for brug udgør hele aftalen mellem Genworth Financial, dets associerede selskaber og dig i forbindelse med brugen af dette site, servicerne og materialerne. Enhver søgsmålsgrund du måtte have med henblik på din brug af dette site, services eller materialerne, skal indledes inden for et år efter, at klagen eller søgmålsgrunden er opstået. Hvis en voldgiftsmand eller en domstol af kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder, at bestemmelser i disse vilkår og betingelser for brug eller en del deraf er uden retskraft, skal den bestemmelse håndhæves, så vidt det er maksimalt muligt for at bevirke hensigten af disse vilkår og betingelser for brug, og de resterende vilkår og betingelser for brug skal fortsætte med fuld gyldighed. I tilfælde af ophævelse fortsætter ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne, som er angivet i vilkårene og betingelserne for brug. Vilkårene og betingelserne for brug vil blive anset for at omfatte alle andre meddelelser, politikker, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, der er anført på dette site og i andre kontrakter, som du måtte have indgået med Genworth Financial og dets associerede selskaber. Internationale brugere og lovvalg Dette site styres, drives og administreres af Genworth Financial fra dets kontorer i Sverige. Genworth Financial og dets associerede selskaber erklærer ikke, at materialer på dette site er passende eller til rådighed til brug på steder uden for de lande, der nævnes i politikken om

7 beskyttelse af privatlivets fred, og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. Du er ansvarlig for overholdelse af alle internationale og lokale love, der kan være gældende, når du går ind på dette site. Gældende lov Disse vilkår og betingelser for brug skal reguleres af lovgivningen i Danmark.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E W E B S I T E B R U G E R A F T A L E 1. ACCEPT AF VILKÅR Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår og betingelser, denne hjemmeside aftale

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

Brugsvilkår Sidst opdateret: 13/05/2013

Brugsvilkår Sidst opdateret: 13/05/2013 Brugsvilkår Sidst opdateret: 13/05/2013 Bemærk: DENNE UDGAVE ER UDELUKKENDE TIL OPLYSNINGSBRUG. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM DENNE OG DEN ENGELSKE UDGAVE AF AFTALEN, GÆLDER DEN ENGELSKE UDGAVE.

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Brugsvilkår Sidst opdateret: 17/04/2012

Brugsvilkår Sidst opdateret: 17/04/2012 Brugsvilkår Sidst opdateret: 17/04/2012 1. Introduktion Velkommen til Uniblue.com. Når du bruger og/eller besøger Uniblues website, indebærer det din accept af (i) at skulle overholde disse Brugsvilkår;

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Vilkår

Vilkår Vilkår www.cargotrax.eu Definitioner www.cargotrax er et varemærke tilhørende Benco A.S., Stadskanaal (Holland) og en leverandør af en tjenesteydelse platform, der gør det muligt for en registreret abonnent

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

FedEx Invoice Online Registreringsformular for kunder

FedEx Invoice Online Registreringsformular for kunder FedEx Invoice Online Registreringsformular for kunder VIGTIGT: For at vi bedre kan behandle din ansøgning, bedes du læse den vedhæftede FIO Serviceaftale, udfylde den, underskrive denne registreringsformular

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Brugs- og abonnementsbetingelser

Brugs- og abonnementsbetingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side med vores Brugs- og abonnementsbetingelser beskriver de vilkår og betingelser ("Hjemmesidevilkår"), som gælder for vores, LedigTruck ("os" eller LedigTruck ), ydelser

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Betingelser betyder disse

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere