Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site"

Transkript

1 Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth Financial") står bag dette website ("sitet"), der er underlagt følgende vilkår og betingelser for brug, som til enhver tid kan opdateres uden varsel. Dette site yder bestemte services, herunder men ikke begrænset til, adgang til informationer om de produkter og serviceydelser, som Genworth Financials virksomheder tilbyder, og kan give oplysninger om andre finansielle og forbrugermæssige servicer og produkter, som tilbydes af Genworth Financial og dets associerede selskaber ( associerede selskaber ) og andre tredjemandsformidlere ( formidlere ). Brug af dette site og dets services er underlagt vilkårene og betingelserne for brug og alle gældende love. Visse dele af dette site kan være underlagt yderligere eller forskellige vilkår og betingelser for brug, der er angivet på disse dele af sitet. Ikke alle de services og materialer, der beskrives på dette site, er tilgængelige for brug i alle de lande, hvor Genworth Financial driver virksomhed. Medmindre andet er angivet, omfatter disse vilkår og betingelser for brug også nye services og materialer, der tilføjes dette site. LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE GÅ IND PÅ ELLER PÅ ANDEN VIS ANVENDE DETTE WEBSITE ELLER INFORMATIONER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE. DIN ACCEPT AF DISSE BETINGELSER ER ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET NEDENFOR Begrænset autorisation Med forbehold af de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale, giver Genworth Financial dig en ikke-eksklusiv, eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset ret til at få adgang til, bruge og få vist dette site og materialerne på sitet. Du erklærer dig enig i ikke på nogen måde at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af sitet. Genworth Financial autoriserer dig til udelukkende at se og downloade informationerne ( materialerne ) til din personlige, ikke-kommercielle kommercielle brug. Denne autorisation er ikke en overdragelse ragelse af ejendomsret til materialerne, og kopier af materialerne er underkastet følgende restriktioner: 1) du skal i forbindelse med alle kopier af downloadede materialer bibeholde alle copyright og andre varemærkebeskyttede meddelelser, der er indeholdt i materialerne, 2) du må ikke på nogen måde ændre materialerne eller reproducere eller vise dem frem offentligt, fremføre eller distribuere eller på anden vis bruge dem til offentligt eller

2 kommercielt formål, 3) du må ikke overdrage materialerne til en anden person, medmindre du underretter dem om, og de accepterer de forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser for brug, 4) du må ikke bruge grafik på dette site adskilt fra den medfølgende tekst, og 5) du skal anerkende materialernes kilde med passende ordlyd på alle kopier af materialerne. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på sitet, idet det til enhver tid kan blive opdateret. Genworth Financial ejer copyrighten, og alle andre rettigheder til alle materialerne på dette site bortset fra parlamentariske materialer og andre materialer som angivet og dette site, herunder alle materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove og konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde alle copyrightlove verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver Genworth Financial dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer. Intet tilbud INFORMATIONERNE PÅ DETTE SITE ER IKKE ET TILBUD FRA ELLER PÅ VEGNE AF GENWORTH FINANCIAL ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRE TIL AT KØBE SIKKERHEDS- ELLER FORSIKRINGSPRODUKTER. Ingen professionel rådgivning De informationer, der er til rådighed på dette site, er beregnet til at være en generel informationskilde vedrørende de emner, sitet omhandler. Informationerne gives dog ikke som juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden økonomisk rådgivning og er ikke skræddersyet til en kundes specifikke forhold. ALLE INFORMATIONER, MENINGER OG RÅD, DER ER TIL RÅDIGHED PÅ DETTE SITE, BØR EVALUERES I SAMRÅD MED EN SPECIALIST INDEN FOR JURA, REGNSKAB, SKAT, INVESTERING ELLER ØKONOMI. Copyright/varemærker: Dette site, herunder materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove, varemærkelove og love om immaterielle rettigheder samt konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde sådanne love verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver Genworth Financial dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer. Genworths, Genworth Financials og Genworths logoer er servicemærker tilhørende Genworth Financial, Inc. ANSVARSFRASKRIVELSE DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: (1) BRUGEN AF DETTE SITE OG DE SERVICES OG MATERIALER, DER GIVES PÅ SITET, ER PÅ DIN HELT EGEN RISIKO, OG AT (2) MATERIALERNE KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE GARANTERER IKKE FOR MATERIALERNES

3 NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE INFORMATIONER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA SITET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILLID TIL MATERIALET ELLER MENING, RÅD, ERKLÆRING, NOTAT ELLER INFORMATIONER ER PÅ EGEN RISIKO. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL HELT EFTER EGET SKØN AT RETTE EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ENHVER DEL AF SITET. VI GØR, HVAD DER ER RIMELIGT, FOR AT GIVE DIG NØJAGTIGE INFORMATIONER. VI FORBEHOLDER OS DOG RETTEN TIL AT FORETAGE RETTELSER OG/ELLER ÆNDRINGER, HVIS DISSE INFORMATIONER VISER SIG AT VÆRE UNØJAGTIGE. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) KAN TIL ENHVER TID UDEN VARSEL FORETAGE ANDRE ÆNDRINGER PÅ SITET, I MATERIALERNE OG DE PRODUKTER, ORDNINGER, SERVICES OG EVENTUELLE PRISER, DER BESKRIVES PÅ SITET. DETTE SITE, DE SERVICES, INFORMATIONER OG MATERIALER PÅ SITET SAMT EVENTUEL SOFTWARE, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ SITET, YDES SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR ERKLÆRING ELLER GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER IKKE GÆLDER FOR DIG. Ansvarsbegrænsning DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR, OMKOSTNINGER VED ELLER TAB AF PRODUKTER, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, OGSÅ SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF: (i) DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT KUNNE BRUGE SITET, SERVICESELLER MATERIALERNE, ELLER (ii) INDHENTELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER OG/ELLER SERVICER, ELLER (iii) BRUGEN AF DATA, INFORMATIONER, PRODUKTER ELLER SERVICES FREMSKAFFET VIA TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET VIA WEBSITET ELLER (iv) ERKLÆRING

4 ELLER HANDLING FRA TREDJEMANDS SIDE ELLER (v) ETHVERT ANDET FORHOLD VEDRØRENDE SITET, SERVICES ELLER MATERIALERNE. NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGEN ELLER UDELUKKELSEN AF ANSVAR FOR ERSTATNING FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG. Tredjemands sites Som en fordel for dig kan Genworth Financial og dets associerede selskaber give links til websites, der drives af andre enheder, på dette site. Hvis du bruger disse links, forlader du dette site. Hvis du beslutter dig for at besøge et site via et link, gør du dette på egen risiko og underlagt det pågældende sites vilkår og betingelser for brug og politik om beskyttelse af privatlivets fred, der kan være forskellig fra, hvad der gælder dette site. Det er dit ansvar at tage alle tiltag for at beskytte dig mod virusser eller andre destruktive elementer, du eventuelt kommer ud for på disse sites. Genworth Financial og dets associerede selskaber bifalder ikke og giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende websites, der linkes til eller de informationer, der angives derpå eller de produkter og services, der beskrives der. Links antyder ikke, at Genworth Financial, dets associerede selskaber eller dette sites sponsorer bifalder, er tilsluttet eller tilknyttet til eller tilgængelig via linkene, eller at ethvert site, der linkes til, er autoriseret til at bruge varemærker, varenavn, logoer eller copyrightsymboler, der tilhører Genworth Financial eller et af dets associerede selskaber eller datterselskaber. Virusser Der er altid risiko for at få computervirusser på Internettet uden at vide det, og vi vil derfor advare dig om infektioner eller virusinficering af dit system. Det er dit ansvar at scanne alle materialer, du henter ned fra internettet. Genworth Financial og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader forårsaget af virusser eller relaterede risici, uanset om den virus eller risiko er resultatet af et besøg på dette site. Du og ikke Genworth Financial eller dets associerede selskaber påtager dig alle omkostninger ved al nødvendig service, reparation eller korrektion vedrørende computervirusser. Oplysninger, vi modtager fra dig For at kunne bruge visse services på dette site kan det være nødvendigt, at du registrerer dig. Du erklærer dig enig i at give sande, nøjagtige og gældende oplysninger om dig selv i overensstemmelse med, hvad du anmodes om på registrerings- og ansøgningsblanketterne på dette site. Hvis oplysninger, du giver, er usande, unøjagtige eller ikke længere er gældende, eller hvis Genworth Financial eller et af dets associerede selskaber har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, ufuldstændige eller ikke længere er gældende, har Genworth Financial efter eget skøn ret til at suspendere eller ophæve din adgang til sitet. Du accepterer endvidere, at Genworth Financial ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand, hvis Genworth Financial af enhver grund ophæver din adgang til sitet og services og materialerne på sitet.

5 Bortset fra de oplysninger, du sender ind i løbet af registreringsprocessen, eller når du bruger enhver anden service, der tilbydes via dette site ( tilladte oplysninger ), ønsker Genworth Financial og dets associerede selskaber ikke, at du sender fortrolige eller navnebeskyttede oplysninger til Genworth Financial eller dets associerede selskaber via sitet, og du bør afholde dig fra at gøre dette. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser for brug og politikken om beskyttelse af privatlivets fred erklærer du dig enig i, at oplysninger eller materialer, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber, udover de tilladte oplysninger ikke vil blive anset for at være fortrolige eller navnebeskyttede. Ved at give Genworth Financial eller dets associerede selskaber sådanne oplysninger eller materialer giver du Genworth Financial og dets associerede selskaber en ubegrænset, uigenkaldelig, verdensomspændende autorisation, der er fri for royalties, til at bruge, reproducere, vise, offentligt fremlægge, videresende, distribuere og viderelicensere til andre sådanne oplysninger og materialer. Du accepterer endvidere, at det står Genworth Financial og dets associerede selskaber frit for at bruge og tillade andre at bruge ideer, koncepter eller knowhow, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber. Du anerkender yderligere, at Genworth Financial og dets associerede selskaber ikke ønsker, og du garanterer, at du ikke giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber informationer eller materialer, som er æreskrænkende, truende, uanstændige, chikanerende eller på anden vis ulovlige eller som omfatter en andens navnebeskyttede materiale. Genworth Financial og dets associerede selskaber bruger de tilladte oplysninger i overensstemmelse med den politik om beskyttelse af privatlivets fred, der er angivet på dette site. Opslagstavler Dette site kan omfatte opslagstavler og chatsteder ( opslagstavler ), der giver mulighed for feedback til Genworth Financial og dets associerede selskaber samt realtidsinteraktion mellem brugere. For at bruge opslagstavlerne og dette website er det en betingelse, at du ikke: Begrænser eller forhindrer andre brugere i at bruge og nyde godt af opslagstavlerne, opslår eller overfører ulovlige, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige, vulgære, pornografiske, blasfemiske eller usømmelige oplysninger af nogen som helst art, herunder men ikke begrænset til, enhver overførsel, der udgør eller opfordrer til en adfærd, der vil udgøre en ulovlig handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden vis er i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning, opslår eller overfører oplysninger, software eller andet materiale, der er i strid med eller krænker andres rettigheder, herunder materiale, der er en krænkelse af privatlivets fred eller en krænkelse af reklamerettigheder, eller som er beskyttet af copyright, varemærke eller anden ejendomsretlig rettighed eller afledte værker med henblik på dette uden først at have indhentet ejerens eller den rette indehavers tilladelse, opslår eller overfører virus eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder virus eller andre skadelige komponenter, opslår eller overfører eller på anden måde udnytter informationer, software eller andet materiale til kommercielle formål eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder reklame

6 Du er indforstået med, at Genworth Financial ikke er forpligtet til at overvåge opslagstavlerne. Genworth Financial forbeholder sig dog til enhver tid retten til at videregive informationer i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at opfylde lovmæssige, bestemmelsesmæssige eller regeringsmæssige krav eller for at redigere, nægte at opslå eller fjerne informationer eller materialer helt eller delvist, som efter Genworth Financials skøn er stødende eller i strid med disse vilkår og betingelser for brug. Meddelelser Meddelelser fra Genworth Financial og dets associerede selskaber til registrerede brugere vedrørende deres brug af sitet, services og materialerne vil blive sendt via . Meddelelser vedrørende ændring i politikken om beskyttelse af privatlivets fred eller disse vilkår og betingelser vil under alle omstændigheder blive slået op på websitet. Generelle betingelser Genworth Financial forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn og uden varsel helt eller delvist at ændre, rette, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser for brug. Du bør regelmæssigt besøge sitet for at gennemse de gældende vilkår og betingelser, som du er underlagt. Ændringer i disse vilkår og betingelser for brug træder i kraft, når de slås op. Din fortsatte brug af sitet, services og materialerne efter enhver ændring af disse vilkår og bestemmelser er slået op, vil blive anset som accept af ændringerne. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan til enhver tid uden varsel ophæve, ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af sitet inklusive funktioner, der er til rådighed på sitet. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan også pålægge begrænsninger på bestemte funktioner og services eller begrænse din adgang til hele eller dele af sitet uden varsel eller erstatningsansvar. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan ophæve den autorisation, rettighederne og tilladelsen, der gives ovenfor. Vilkårene og betingelserne for brug udgør hele aftalen mellem Genworth Financial, dets associerede selskaber og dig i forbindelse med brugen af dette site, servicerne og materialerne. Enhver søgsmålsgrund du måtte have med henblik på din brug af dette site, services eller materialerne, skal indledes inden for et år efter, at klagen eller søgmålsgrunden er opstået. Hvis en voldgiftsmand eller en domstol af kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder, at bestemmelser i disse vilkår og betingelser for brug eller en del deraf er uden retskraft, skal den bestemmelse håndhæves, så vidt det er maksimalt muligt for at bevirke hensigten af disse vilkår og betingelser for brug, og de resterende vilkår og betingelser for brug skal fortsætte med fuld gyldighed. I tilfælde af ophævelse fortsætter ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne, som er angivet i vilkårene og betingelserne for brug. Vilkårene og betingelserne for brug vil blive anset for at omfatte alle andre meddelelser, politikker, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, der er anført på dette site og i andre kontrakter, som du måtte have indgået med Genworth Financial og dets associerede selskaber. Internationale brugere og lovvalg Dette site styres, drives og administreres af Genworth Financial fra dets kontorer i Sverige. Genworth Financial og dets associerede selskaber erklærer ikke, at materialer på dette site er passende eller til rådighed til brug på steder uden for de lande, der nævnes i politikken om

7 beskyttelse af privatlivets fred, og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. Du er ansvarlig for overholdelse af alle internationale og lokale love, der kan være gældende, når du går ind på dette site. Gældende lov Disse vilkår og betingelser for brug skal reguleres af lovgivningen i Danmark.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere