Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site"

Transkript

1 Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth Financial") står bag dette website ("sitet"), der er underlagt følgende vilkår og betingelser for brug, som til enhver tid kan opdateres uden varsel. Dette site yder bestemte services, herunder men ikke begrænset til, adgang til informationer om de produkter og serviceydelser, som Genworth Financials virksomheder tilbyder, og kan give oplysninger om andre finansielle og forbrugermæssige servicer og produkter, som tilbydes af Genworth Financial og dets associerede selskaber ( associerede selskaber ) og andre tredjemandsformidlere ( formidlere ). Brug af dette site og dets services er underlagt vilkårene og betingelserne for brug og alle gældende love. Visse dele af dette site kan være underlagt yderligere eller forskellige vilkår og betingelser for brug, der er angivet på disse dele af sitet. Ikke alle de services og materialer, der beskrives på dette site, er tilgængelige for brug i alle de lande, hvor Genworth Financial driver virksomhed. Medmindre andet er angivet, omfatter disse vilkår og betingelser for brug også nye services og materialer, der tilføjes dette site. LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE GÅ IND PÅ ELLER PÅ ANDEN VIS ANVENDE DETTE WEBSITE ELLER INFORMATIONER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE. DIN ACCEPT AF DISSE BETINGELSER ER ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET NEDENFOR Begrænset autorisation Med forbehold af de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale, giver Genworth Financial dig en ikke-eksklusiv, eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset ret til at få adgang til, bruge og få vist dette site og materialerne på sitet. Du erklærer dig enig i ikke på nogen måde at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af sitet. Genworth Financial autoriserer dig til udelukkende at se og downloade informationerne ( materialerne ) til din personlige, ikke-kommercielle kommercielle brug. Denne autorisation er ikke en overdragelse ragelse af ejendomsret til materialerne, og kopier af materialerne er underkastet følgende restriktioner: 1) du skal i forbindelse med alle kopier af downloadede materialer bibeholde alle copyright og andre varemærkebeskyttede meddelelser, der er indeholdt i materialerne, 2) du må ikke på nogen måde ændre materialerne eller reproducere eller vise dem frem offentligt, fremføre eller distribuere eller på anden vis bruge dem til offentligt eller

2 kommercielt formål, 3) du må ikke overdrage materialerne til en anden person, medmindre du underretter dem om, og de accepterer de forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser for brug, 4) du må ikke bruge grafik på dette site adskilt fra den medfølgende tekst, og 5) du skal anerkende materialernes kilde med passende ordlyd på alle kopier af materialerne. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på sitet, idet det til enhver tid kan blive opdateret. Genworth Financial ejer copyrighten, og alle andre rettigheder til alle materialerne på dette site bortset fra parlamentariske materialer og andre materialer som angivet og dette site, herunder alle materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove og konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde alle copyrightlove verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver Genworth Financial dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer. Intet tilbud INFORMATIONERNE PÅ DETTE SITE ER IKKE ET TILBUD FRA ELLER PÅ VEGNE AF GENWORTH FINANCIAL ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRE TIL AT KØBE SIKKERHEDS- ELLER FORSIKRINGSPRODUKTER. Ingen professionel rådgivning De informationer, der er til rådighed på dette site, er beregnet til at være en generel informationskilde vedrørende de emner, sitet omhandler. Informationerne gives dog ikke som juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden økonomisk rådgivning og er ikke skræddersyet til en kundes specifikke forhold. ALLE INFORMATIONER, MENINGER OG RÅD, DER ER TIL RÅDIGHED PÅ DETTE SITE, BØR EVALUERES I SAMRÅD MED EN SPECIALIST INDEN FOR JURA, REGNSKAB, SKAT, INVESTERING ELLER ØKONOMI. Copyright/varemærker: Dette site, herunder materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet af nationale og internationale copyrightlove, varemærkelove og love om immaterielle rettigheder samt konventionsbestemmelser. Du accepterer at overholde sådanne love verden over, når du anvender dette site, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne. Bortset fra hvad der udtrykkeligt angives heri, giver Genworth Financial dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed i henhold til patenter, varemærker, copyrights eller forretningshemmelige informationer. Genworths, Genworth Financials og Genworths logoer er servicemærker tilhørende Genworth Financial, Inc. ANSVARSFRASKRIVELSE DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: (1) BRUGEN AF DETTE SITE OG DE SERVICES OG MATERIALER, DER GIVES PÅ SITET, ER PÅ DIN HELT EGEN RISIKO, OG AT (2) MATERIALERNE KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE GARANTERER IKKE FOR MATERIALERNES

3 NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE INFORMATIONER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA SITET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILLID TIL MATERIALET ELLER MENING, RÅD, ERKLÆRING, NOTAT ELLER INFORMATIONER ER PÅ EGEN RISIKO. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL HELT EFTER EGET SKØN AT RETTE EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ENHVER DEL AF SITET. VI GØR, HVAD DER ER RIMELIGT, FOR AT GIVE DIG NØJAGTIGE INFORMATIONER. VI FORBEHOLDER OS DOG RETTEN TIL AT FORETAGE RETTELSER OG/ELLER ÆNDRINGER, HVIS DISSE INFORMATIONER VISER SIG AT VÆRE UNØJAGTIGE. GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE (UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ DERES MATERIALER) KAN TIL ENHVER TID UDEN VARSEL FORETAGE ANDRE ÆNDRINGER PÅ SITET, I MATERIALERNE OG DE PRODUKTER, ORDNINGER, SERVICES OG EVENTUELLE PRISER, DER BESKRIVES PÅ SITET. DETTE SITE, DE SERVICES, INFORMATIONER OG MATERIALER PÅ SITET SAMT EVENTUEL SOFTWARE, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ SITET, YDES SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR ERKLÆRING ELLER GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER IKKE GÆLDER FOR DIG. Ansvarsbegrænsning DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT GENWORTH FINANCIAL, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER OG FORMIDLERNE IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR, OMKOSTNINGER VED ELLER TAB AF PRODUKTER, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, OGSÅ SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF: (i) DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT KUNNE BRUGE SITET, SERVICESELLER MATERIALERNE, ELLER (ii) INDHENTELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER OG/ELLER SERVICER, ELLER (iii) BRUGEN AF DATA, INFORMATIONER, PRODUKTER ELLER SERVICES FREMSKAFFET VIA TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET VIA WEBSITET ELLER (iv) ERKLÆRING

4 ELLER HANDLING FRA TREDJEMANDS SIDE ELLER (v) ETHVERT ANDET FORHOLD VEDRØRENDE SITET, SERVICES ELLER MATERIALERNE. NOGLE JURISDIKTIONSOMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGEN ELLER UDELUKKELSEN AF ANSVAR FOR ERSTATNING FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET KAN DERFOR HÆNDE, AT NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG. Tredjemands sites Som en fordel for dig kan Genworth Financial og dets associerede selskaber give links til websites, der drives af andre enheder, på dette site. Hvis du bruger disse links, forlader du dette site. Hvis du beslutter dig for at besøge et site via et link, gør du dette på egen risiko og underlagt det pågældende sites vilkår og betingelser for brug og politik om beskyttelse af privatlivets fred, der kan være forskellig fra, hvad der gælder dette site. Det er dit ansvar at tage alle tiltag for at beskytte dig mod virusser eller andre destruktive elementer, du eventuelt kommer ud for på disse sites. Genworth Financial og dets associerede selskaber bifalder ikke og giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende websites, der linkes til eller de informationer, der angives derpå eller de produkter og services, der beskrives der. Links antyder ikke, at Genworth Financial, dets associerede selskaber eller dette sites sponsorer bifalder, er tilsluttet eller tilknyttet til eller tilgængelig via linkene, eller at ethvert site, der linkes til, er autoriseret til at bruge varemærker, varenavn, logoer eller copyrightsymboler, der tilhører Genworth Financial eller et af dets associerede selskaber eller datterselskaber. Virusser Der er altid risiko for at få computervirusser på Internettet uden at vide det, og vi vil derfor advare dig om infektioner eller virusinficering af dit system. Det er dit ansvar at scanne alle materialer, du henter ned fra internettet. Genworth Financial og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader forårsaget af virusser eller relaterede risici, uanset om den virus eller risiko er resultatet af et besøg på dette site. Du og ikke Genworth Financial eller dets associerede selskaber påtager dig alle omkostninger ved al nødvendig service, reparation eller korrektion vedrørende computervirusser. Oplysninger, vi modtager fra dig For at kunne bruge visse services på dette site kan det være nødvendigt, at du registrerer dig. Du erklærer dig enig i at give sande, nøjagtige og gældende oplysninger om dig selv i overensstemmelse med, hvad du anmodes om på registrerings- og ansøgningsblanketterne på dette site. Hvis oplysninger, du giver, er usande, unøjagtige eller ikke længere er gældende, eller hvis Genworth Financial eller et af dets associerede selskaber har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, ufuldstændige eller ikke længere er gældende, har Genworth Financial efter eget skøn ret til at suspendere eller ophæve din adgang til sitet. Du accepterer endvidere, at Genworth Financial ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand, hvis Genworth Financial af enhver grund ophæver din adgang til sitet og services og materialerne på sitet.

5 Bortset fra de oplysninger, du sender ind i løbet af registreringsprocessen, eller når du bruger enhver anden service, der tilbydes via dette site ( tilladte oplysninger ), ønsker Genworth Financial og dets associerede selskaber ikke, at du sender fortrolige eller navnebeskyttede oplysninger til Genworth Financial eller dets associerede selskaber via sitet, og du bør afholde dig fra at gøre dette. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser for brug og politikken om beskyttelse af privatlivets fred erklærer du dig enig i, at oplysninger eller materialer, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber, udover de tilladte oplysninger ikke vil blive anset for at være fortrolige eller navnebeskyttede. Ved at give Genworth Financial eller dets associerede selskaber sådanne oplysninger eller materialer giver du Genworth Financial og dets associerede selskaber en ubegrænset, uigenkaldelig, verdensomspændende autorisation, der er fri for royalties, til at bruge, reproducere, vise, offentligt fremlægge, videresende, distribuere og viderelicensere til andre sådanne oplysninger og materialer. Du accepterer endvidere, at det står Genworth Financial og dets associerede selskaber frit for at bruge og tillade andre at bruge ideer, koncepter eller knowhow, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber. Du anerkender yderligere, at Genworth Financial og dets associerede selskaber ikke ønsker, og du garanterer, at du ikke giver Genworth Financial eller dets associerede selskaber informationer eller materialer, som er æreskrænkende, truende, uanstændige, chikanerende eller på anden vis ulovlige eller som omfatter en andens navnebeskyttede materiale. Genworth Financial og dets associerede selskaber bruger de tilladte oplysninger i overensstemmelse med den politik om beskyttelse af privatlivets fred, der er angivet på dette site. Opslagstavler Dette site kan omfatte opslagstavler og chatsteder ( opslagstavler ), der giver mulighed for feedback til Genworth Financial og dets associerede selskaber samt realtidsinteraktion mellem brugere. For at bruge opslagstavlerne og dette website er det en betingelse, at du ikke: Begrænser eller forhindrer andre brugere i at bruge og nyde godt af opslagstavlerne, opslår eller overfører ulovlige, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige, vulgære, pornografiske, blasfemiske eller usømmelige oplysninger af nogen som helst art, herunder men ikke begrænset til, enhver overførsel, der udgør eller opfordrer til en adfærd, der vil udgøre en ulovlig handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden vis er i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning, opslår eller overfører oplysninger, software eller andet materiale, der er i strid med eller krænker andres rettigheder, herunder materiale, der er en krænkelse af privatlivets fred eller en krænkelse af reklamerettigheder, eller som er beskyttet af copyright, varemærke eller anden ejendomsretlig rettighed eller afledte værker med henblik på dette uden først at have indhentet ejerens eller den rette indehavers tilladelse, opslår eller overfører virus eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder virus eller andre skadelige komponenter, opslår eller overfører eller på anden måde udnytter informationer, software eller andet materiale til kommercielle formål eller informationer, software eller andet materiale, der indeholder reklame

6 Du er indforstået med, at Genworth Financial ikke er forpligtet til at overvåge opslagstavlerne. Genworth Financial forbeholder sig dog til enhver tid retten til at videregive informationer i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at opfylde lovmæssige, bestemmelsesmæssige eller regeringsmæssige krav eller for at redigere, nægte at opslå eller fjerne informationer eller materialer helt eller delvist, som efter Genworth Financials skøn er stødende eller i strid med disse vilkår og betingelser for brug. Meddelelser Meddelelser fra Genworth Financial og dets associerede selskaber til registrerede brugere vedrørende deres brug af sitet, services og materialerne vil blive sendt via . Meddelelser vedrørende ændring i politikken om beskyttelse af privatlivets fred eller disse vilkår og betingelser vil under alle omstændigheder blive slået op på websitet. Generelle betingelser Genworth Financial forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn og uden varsel helt eller delvist at ændre, rette, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser for brug. Du bør regelmæssigt besøge sitet for at gennemse de gældende vilkår og betingelser, som du er underlagt. Ændringer i disse vilkår og betingelser for brug træder i kraft, når de slås op. Din fortsatte brug af sitet, services og materialerne efter enhver ændring af disse vilkår og bestemmelser er slået op, vil blive anset som accept af ændringerne. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan til enhver tid uden varsel ophæve, ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af sitet inklusive funktioner, der er til rådighed på sitet. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan også pålægge begrænsninger på bestemte funktioner og services eller begrænse din adgang til hele eller dele af sitet uden varsel eller erstatningsansvar. Genworth Financial og dets associerede selskaber kan ophæve den autorisation, rettighederne og tilladelsen, der gives ovenfor. Vilkårene og betingelserne for brug udgør hele aftalen mellem Genworth Financial, dets associerede selskaber og dig i forbindelse med brugen af dette site, servicerne og materialerne. Enhver søgsmålsgrund du måtte have med henblik på din brug af dette site, services eller materialerne, skal indledes inden for et år efter, at klagen eller søgmålsgrunden er opstået. Hvis en voldgiftsmand eller en domstol af kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder, at bestemmelser i disse vilkår og betingelser for brug eller en del deraf er uden retskraft, skal den bestemmelse håndhæves, så vidt det er maksimalt muligt for at bevirke hensigten af disse vilkår og betingelser for brug, og de resterende vilkår og betingelser for brug skal fortsætte med fuld gyldighed. I tilfælde af ophævelse fortsætter ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne, som er angivet i vilkårene og betingelserne for brug. Vilkårene og betingelserne for brug vil blive anset for at omfatte alle andre meddelelser, politikker, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, der er anført på dette site og i andre kontrakter, som du måtte have indgået med Genworth Financial og dets associerede selskaber. Internationale brugere og lovvalg Dette site styres, drives og administreres af Genworth Financial fra dets kontorer i Sverige. Genworth Financial og dets associerede selskaber erklærer ikke, at materialer på dette site er passende eller til rådighed til brug på steder uden for de lande, der nævnes i politikken om

7 beskyttelse af privatlivets fred, og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. Du er ansvarlig for overholdelse af alle internationale og lokale love, der kan være gældende, når du går ind på dette site. Gældende lov Disse vilkår og betingelser for brug skal reguleres af lovgivningen i Danmark.

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK Det er vigtigt for 7913, at du som forsikringstager og oprettet bruger på 7913's internetportal på www.7913.dk (herefter "Portalen"), er tryg ved alle

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Officielle regler for udlodning:

Officielle regler for udlodning: 1. Denne præmieudlodning er et reklametilbud fra Ford Motor Company Limited ( Sponsoren ) og er omfattet af engelsk lovgivning. Deltagelsen er gratis og kræver ikke indskud. 2. Udlodningen er ikke betinget

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment

Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Indledning LÆS DISSE TJENESTEVILKÅR, INDEN DU BRUGER VORES TJENESTER. Disse tjenestevilkår ( vilkårene ) regulerer brugen af applikationerne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger Beskyttelse af personoplysninger Somfy registrerer både personoplysninger som gives af Dig i forbindelse med køb af produkter via Hjemmesiden og såkaldt anonym information, som f.eks. viste sider eller

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at støtte patientmøde for HIV-smittede kvinder med 30.000 kr.

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at støtte patientmøde for HIV-smittede kvinder med 30.000 kr. Parter Mellem Abbott Laboratories A/S (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Donationskontrakt Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling (herefter kaldet Organisationen ) (herefter i

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009)

Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009) Betingelser for medlemskab af TMA netværket og brug af denne webside af EHRM Vision (version 11. februar 2009) Brugeren (for en definition heraf se artikel 1.5 af denne overenskomst) af denne webside forklarer

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere