DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT"

Transkript

1 PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske faktorer. Atter ruller en udsendelse om fedme over tv-skærmen i den bedste sendetid, seks onsdage. Denne gang er det den tykke familie og fedmen i parforholdet, der er i centrum. Sidst var det fokus på den individuelle persons fedme, der fyldte skærmen, torsdag efter torsdag. Her fulgte vi Allan, Marianne, Merethe, Susanne og Line på højskole, på Himmelbjerget, i fitnesscentret, på La Santa Sport osv. Kun Line klarede sig, hvilket allerede var tydeligt i den første udsendelse. Siden er Line blevet diætist. Én er død af sin overvægt. Én fik psykologhjælp efter udsendelsernes afslutning. De andre har fået tilbagefald, når man tænker i kilo. Nu er det altså familiens tur. Hvad det ender med, ved jeg ikke. Men det, jeg kan se, er, at tv har valgt at præ- MODELFOTO: BAM 3

2 sentere forskellige problematikker i programmerne og især fokuserer på forskellige behandlingsmetoder inden for kost, motion og operation. Det er tankevækkende, at udsendelsen ikke beskæftiger sig med den psykologiske side af fedme noget, jeg har interesseret mig for de sidste 20 år. Senest har det givet sig udslag i undersøgelsen Overvægt, psykiske traumer og psykosociale forhold, som jeg har foretaget sammen med professor Ask Elklit, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet i De første data foreligger nu, og selve rapporten vil blive offentliggjort i løbet af efteråret Når jeg vælger at forholde mig til de foreløbige resultater, er det, fordi medierne dagligt beskæftiger sig med fedtbekæmpelse udelukkende ud fra et kost- og motionsmæssigt syn. De andre indfaldsveje må frem i lyset nu. Dårlige vaner Skal jeg kort opsummere de nuværende traditionelle initiativer på baggrund af den fedmeepidemi, som er over os vesterlændinge, kan det se sådan ud: Daglig 60 minutters motion til børn. 30 minutter til voksne. De 7 kostråd og nu et 8. kostråd. Det anbefales at spise 6 styks grøntsager eller frugt daglig. Børn og idræt. Idræt på recept. Snackmolekylet er opdaget. Kaffe slanker. Stor søgning til slankeoperationer. Fedtsugning. Vejrudsigten er rykket ud til skolerne for at se dem motionere. For slet ikke at tale om livsstilsklubber, vægtvogtere, fitnesscentre, højskoleophold osv. osv. De fede er dovne og kommer fra de sociale laveste klasser. Kort sagt: De tykke skal tage sig sammen, spise mindre og dyrke mere motion. Undersøgelsen Overvægt, psykiske traumer og psykosociale forhold ser fedme som psykisk betinget. Undersøgelsen har et andet og mere nuanceret fokus på fedmen, og når vi har foretaget denne undersøgelse er det selvfølgelig, fordi vi har erfaring for, at der ofte ligger psykisk betingede traumer bag overvægten, fordi mange af de overvægtige ikke taber sig trods ihærdige forsøg, og fordi vi mener, at Sundhedsstyrelsen og Ernæringsrådet fokuserer ensidigt på kost og motion og dermed glemmer de tidlige tilknytningsteorier, misbrugsstatistikker og psykologiske traumer. I Sundhedsstyrelsens og Ernæringsrådets rapporter fylder psykologien ikke meget. Når den nævnes, handler det om motivation og om de psykiske følger af overvægt, medens årsagerne til, at man fylder sig med mad, fedt, slik og kager, ensidigt beskrives som dårlige vaner. 4

3 Som i så mange andre sammenhænge er det det umiddelbare, der bliver grebet fat i behandlingen af de fede i stedet for at se på, hvad der ligger under. Og det er her, psykologerne som faggruppe kan yde en behandlingsindsats. Psykologerne bør komme på banen i fremtidens fedmeproblematik, -behandling og -debat. Om undersøgelsen 286 personer har svaret på et udsendt spørgeskema og test. Spørgeskemaet var inddelt i to dele, hvor indledningen bestod af fire demografiske spørgsmål vedrørende alder, civilstand, uddannelse og børn. Derefter fulgte en serie spørgsmål om omstændigheder ved overgreb, om alvorlige livsbegivenheder inden for det sidste år og tidligere traumatiske hændelser, som standardiserede spørgeskemaer til belysning af psykologiske og sociale forhold: traumer, social støtte, mestringsstrategier, tilknytningsstil og antagelser om verden. Af de 286 personer er 27 (9,4 %) mænd og 259 (90,6 %) kvinder med en aldersfordeling på år. Gennemsnitsalderen er 44,3 år. Det interessante og selvfølgelig meget tragiske er besvarelserne om traumatiske livsbegivenheder. Over 40 % har været udsat for en eller flere traumatiserende oplevelser, såsom voldtægt, seksuelt misbrug, fysisk mishandling, overfald/vold, omsorgsvigt som barn og det at miste en nærtstående. Resultatet lægger sig op ad en amerikansk undersøgelse, der DER ER ET 5

4 viser, at 22,3 % af kvinderne og 8,5 % af mændene har været udsat for seksuelt overgreb i barndommen. Ifølge vores undersøgelse har flere været udsat for mere end én af disse traumatiske hændelser. 47,9 % af alle svarpersonerne har aktuelt et eller flere af invasionssymptomerne, hvilket er et af kriterierne i PTSD-diagnosen. 57,4 % angiver generelt selv at have kontrol med de begivenheder, vedkommende udsættes for, medens den øvrige del (42,6 %) af og til ikke føler at have kontrol med begivenheder i livet. Ca. 80 % angiver, at de har følt sig hjælpeløse i den eller de pågældende situationer, og angiver, at hændelsen har udløst behov for mad, slik og kage, samt at det var derefter, overvægten begyndte. Motion og slankekure De fleste af deltagerne har været på slankekur (97 %). 27 % fortæller, at de altid er på slankekur, og 70 % siger, at de er det af og til. Resten (3 %) har aldrig været på slankekur. På undersøgelsestidspunktet er 57 % af deltagerne på slankekur, 43 % er det ikke. Alle ved, at slankekure ikke virker. Årsagen er denne: Når man motionerer, erstattes noget af fedtet med muskler. Muskler vejer mere end fedt, hvorfor man faktisk tager på i begyndelsen, når man går i gang med at motionere. Der er selvfølgelig tale om langtidssigtede mål, og motionen skal være varig. Derfor oprettes fedmehold på højskoler og livsstilscentre, der konkurrerer om, hvem der er bedst i kampen om at tabe sig: Fedtforbrændingen er det store dyr i åbenbaringen. Men erfaringen viser, at de tabte kilo og nogle gange mere til tages på igen, når de overvægtige vender tilbage til deres vante omgivelser. Når man gentagne gange er på slankekur, bliver man tykkere og tykkere. På slankekurene taber man væske, derefter muskulatur og sidst fedt. Når man tager på igen, er fedtdepoterne de første, der bliver fyldt op. Psykologiforskrækkelse Når tv-serien rulle over skærmen er det tydeligt, at de personer, der er med i serien også har psykologiske problemer. Men ingen tør eller vil sige det eller forholde sig til den del af personernes liv. Nej, der tales om og gives gode råd om mad og motion. Der er tilbud om operation til at fjerne 30 kg af de 200 kg personen vejer. Optimismen er stor, men der fortælles ikke om de bivirkninger, der er ved en sådan operation, og ej heller om den kostomlægning personen skal følge efter operationen for at holde et varigt vægttab. Uden at gå i detaljer, er det helt åbenbart, at mange overvægtige har behov for psykologisk bistand til individuel -, par- og familiebehandling, og ikke blot kost- og motionsråd. Fremtiden på området Undersøgelsen peger på en række arbejdsopgaver for psykologer. Der er behov for: 1. Traumebehandling af de overvægtige. 2. Et screeningsredskab til visitering af dem, der har brug for: a. Traumebehandling, individuel, par- eller familiebehandling. b. Kognitiv terapi. c. Adfærdsændrende behandling. d. Kost- og motionsvejledning. e. An- 6

5 DER ER ET det. Behandlingsområderne kan efter behov suppleres med vejledning om kost og motion. 3. Et behandlerteam, hvor den overvægtige henvender sig for en indledende samtale. Psykologen undersøger personen med sine psykologiske redskaber. Psykologen skal via sin testning tilrettelægge og henvise til en relevant terapeutisk behandling af den overvægtige. Lægen står for en helbredsundersøgelse. Diætisten står for en kostvejledning. Den motionskyndige anviser relevant motion. For at alt dette kan lade sig realisere, er der et stykke forarbejde at udføre: 1. Det skal undersøges, hvorvidt terapi hjælper på traumer i forhold til overvægtige. Man ved fra anden traumeforskning, at terapi hjælper på andre traumer. 2. Der mangler en undersøgelse af effekten også den langsigtede af alle de projekter, der er iværksat i kommuner, amter, på skoler, institutioner osv. 3. Der skal udvikles spørgeskemaer og test, der kan anvendes af psykologer til en nærmere kortlægning af, hvem der har brug for og kan profitere af psykologbehandling. 4. Psykologer skal videreuddannes til at kunne arbejde specifikt med fedmeproblematikken. 5. Fedme skal anerkendes som en spiseforstyrrelse på lige fod med anoreksi og bulimi. Som nævnt foreligger den endelige rapport endnu ikke. Når det sker i løbet af efteråret, vil de nærmere resultater efter aftale med redaktionen blive offentliggjort i Psykolog Nyt. Annette Ilfeldt, privatpraktiserende psykolog Baggrund Artiklens forfatter har gennem mange år beskæftiget sig professionelt med emnet og har skrevet bøgerne Fedmens Psykologi (2002) og Sammen kan I tabe jer (2005), begge udgivet på Munksgaards Forlag. Nærværende undersøgelse er foretaget i samarbejde med professor, cand.psych. Ask Elklit, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Reference: Childhood Sexual Abuse and Obesity, Thimothy B. Gustafson, M.D. and David B. Sarwer, Ph.D., University of Pennsylvania School of Medicine, Department of Psychiatry, Weight and Eating Disorders Program, Philadelphia, PA Skiftet job? Husk at fortælle det til Dansk Psykolog Forening. Vores service er indrettet efter den viden, vi har om medlemmerne. (Benyt ændringsblanketten bagest i Psykolog Nyt eller på se medlemsafsnittet) 7

LMSNYT NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD

LMSNYT NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE JULI 2008 / NR. 25 / 8. ÅRGANG I SØGELYSET Vi er nu et stykke inde i

Læs mere

LMSNYT ORTOREKSI. LMS åbner ny personlig. Claire Ross-Brown. sund livsstil kan blive en besættelse

LMSNYT ORTOREKSI. LMS åbner ny personlig. Claire Ross-Brown. sund livsstil kan blive en besættelse LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD Claire Ross-Brown skuespillerinden skar sig selv ORTOREKSI sund livsstil kan blive en besættelse LMS åbner ny personlig rådgivning i København Kampen

Læs mere

En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark.

En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark. En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark. Pernille Tranberg Moe 05. november 2010 Enkeltfagsspeciale i journalistik Vejleder: Leif Becker Jensen Antallet af offentligt

Læs mere

Adipositas foreningen

Adipositas foreningen Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA OVERVÆGT OG MEDICIN - KIRURGI - PSYKE TEMABLAD Efterår 2010 Overvægtspolitik I Bariatri hvad er det? I Psykologisk behandling er nødvendig for

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS TEMA. TEMABLAD Sommer 2012. Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd. Fedmebehandling uden kirurgi

Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS TEMA. TEMABLAD Sommer 2012. Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd. Fedmebehandling uden kirurgi TEMABLAD Sommer 2012 Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd Fedmebehandling uden kirurgi Nyt tilbud til madmisbrugere Etiske problemstillinger Kurser hjælper overvægtige gravide Verdens bedste kur TEMA Nyt

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

Børn og unge TEMA. TEMABLAD Forår 2011

Børn og unge TEMA. TEMABLAD Forår 2011 TEMA Børn og unge TEMABLAD Forår 2011 Sygehus skaber succes med behandling af overvægtige børn I Nyt Adipositascenter I Ny hjemmeside og logo Tre skoler med tilbud til overvægtige unge I Interview med

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Køn og overvægt Indhold Indhold Den kønne forskel BMI med forbehold Etik og svær overvægt Fedmegrænsen rykker Mænd og overvægt Ung og køn Nyhedsbrev

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Overvægt og seksualitet Mænd, overvægt og seksualitet Seksualitet og fedme Det perfekte menneske Nyhedsbrev nr. 2 Juni - 2005 Indhold Sex i 100.000

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

At samtale let om tungt

At samtale let om tungt At samtale let om tungt et narrativt perspektiv på overvægtsproblematikker. Af Susanne Kaastrup & Anne Kaaber At bringe de narrative ideer ind i samtaler om såkaldt overvægt. Denne artikel omhandler, hvordan

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Livet efter gastric bypass

Livet efter gastric bypass Opgaveløsere: Pernille Rødkær Kristensen Maja Høyer Sørensen Sólveig Hauksdóttir SA2350, SA2468, SA2479 09IIC Modul 14 Bachelor opgave Antal tegn: 76.890 Vejleder: Karin Fenger Ellekrog Afleveringsdato:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Nyt liv Nye vaner. En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre. Marie Brandhøj Wiuff

Nyt liv Nye vaner. En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre. Marie Brandhøj Wiuff En tværsektoriel indsats for overvægtige gravide og nybagte mødre Marie Brandhøj Wiuff EVALUERINGSNOTAT / PROJEKT 2560 SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Forskning National Udviklingscenter mod Overvægt Svær overvægt håndtering og etik Indhold Forskning i Madmisbrug Nyt gen viser risiko for overvægt

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Motivation»Motivation is not the same thing as enthusiasm. When you have no enthusiasm, when you are discouraged, when things look bleakest, and

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World.

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. BILAG: 1 Spørgeguide til interviews Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. Fitnessaktivitet: Styrketræning og konditionstræning. Indledende

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med

Læs mere