liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,"

Transkript

1 13 g -M ca æ CD " Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine, Liegaarden Brun, Petra, Kngensgt. 27 Teefnistinder: Arntzen, Margrethe, Meemv. 9 Aune, Gudrun, Nnnegt. 14 Buw, Amaie, Aridsgt. 10 Bye, Marie, Brandstatinen Caussen, Harriet, Egesætergt. 35 Dinesen, Ester, Wessesgt. 24 Eggen, Therese, Prinsensgt. B Esgen, Een, Fæstningsgt. 13 Gartner, Signe, Nedre Ien Haabjørn, Angeiqup, Weidemansvei 2 Haarberg, Asaug, Rsenbrggt. 7 Heem, Brghid, Heimstad 2 Tdsmmde Herstad, Ingebrg, Magnus d. Gdesgt. 2 Husbye, Ingrid, Prinsensgt. 47 Jakbsen, Anna, Haakn Jarsgt. 6 Jakbsen, Signe, Haakn Jarsgt. 6 Jentft, Mane, Magnus den Gdesgt. Jhnsen, Aagt, Nrdre Berggt. 3 Jhnsen, Ragnhid, Er. Skakkesgt. 28 Kavi, Fredrikke, Skegt. 2 b Kie, Gunhid, Gydenøvesgt. 4 Knudsen, Rebekka, Prinsensgt. 49 Langie, Svanhid,,,Hegge", Bakaunet Lehn, Marie, Drnningensgt. 40 Lien, Sveig, Indherredsveien 69 Lindbe, Hega, Rsenbrggt. 5 Lugg, Gudrun, N. Møenberggt. 62 Lyngaas, ga, Eirkegt. 41 Løvaas, Sigrid, Ankersgt. 3 Mxnes, Herdis, Via,,Aas a, Aasveien MøUer, Reidun, Ark. Christiesgt. 7 ssn, Ney, Memveien 3 Qvae, Inger, Fæstningsgat. 15 Qvae, Fredrikke, Fæstningsgt. 15 Ramstad, Ingebrg, Nedre Ien Riiber, Bergjt, Bakkegt. 6 Riiber, Ragnhid, Bakkegt. 6 JRøsæg, Anna, Skansegt. 22 Sandberg, Reidun, Kirkegt. 63 Schønning, Sfie, Bakkegt. 11 Staw. Signe, Egesætergt. 8 Steen, Hjørdis, N. Møenberggt. 57 Sæther, Ruth, Krambpdgt. 4 Thingstad, Signe, Daniesvt. 3 Thyhdt, Asaug, Indi.v. 22 Trndhjems Værgeraad. (Kfr. Lv av 6 Juni 1896) Medemmer: Brch, Ering, Assessr (Frmand) Leivestad, B., Assessr, Næstfrmand) Svensen, S., Skeinspektør Schuz, Gudrun, Fru Nisen, Emma, Fru Stabe, H., Prest Berg, Trygve, Læge Suppeanter: Lykke, Birger, Læge Fønæs, Jn, Lærer Næss, Marie, Fru Me, L., Frk. Bruaas, Frvater Jørgensen, S. E., Prest Sekretær : Hørgaard, H. S., Lærer Vidensfcapers SesKap»et Kg. nrfese, Er. Skakkesgt. 47 b. S e under Avdeing B. Veritas, det nrske. v, Besigtigesesmand g Bestyrer fr Distriktet Stat Bdø: Knudsen, Fritbjf, Ing., Kntr Bakkegt. 11 Underfg-ed, K. 4-7, Kjøpmandsgt. 18 Tranaas, P. J., Evegt. 13 a B. er, Stifteser, Legater etc. Ti Avhdsfkets Fæeskmite i Trndbjem kan ae rganisatiner, sm har Ttaavhd sm Frpigtese fr sine Medemmer, a sig repræsentere med Repræsentant fr hvert paabegyndt 400 Medemmer. Frmand: Brdie, Ingeniør Sekretær : Thun,., Lærer Niesen,., Gasmager Ag-enternes Sttz,. D., Frmand Lrck, Eigi, Vicefrmand Nssum,. Arne, Sekretær g Kasserer. Aderdmshjemmet fr Yetjente Tjenere Fru Kaptein Bernhft, Frmand verærer Schutz Bu-Simnssen Gatung-Hansen Aiance Franeaisc, Bureau d'actin: President: Knsu Ivar Lykke Frtutiiikii Tniijii Viceprésicent: Fru Chartte Zapisesc Secretaire: verærer Car Gundersen Trésriér : Andreas Me, Knsu Ang-es Stifteser, Thmas prettet av den i 1767 avdøde Kjøbmand Thmas Ange i Trndhjem, sm ved Testamente av 28de September 1762 med tiføiede Kdicier skjænket hee sin frmue ti det ffentige, saaedes at av det aarige verskud Ve tifader Trndhjems Waisenhus, Ve Fattighuset g 2 / 6 utdees sm «Thmas Anges Gaye" ti Byens Husarme g nødidende g ti saadanne av Famijen, seiv m de er bsittende andetsteds. mens de øvrige 2 /<s tiægges Kapitaen. Stifteserne eiede ved Utgangen av 1918 i utestaaende Kapitaer Kr. 2S80, fruten!46 Aktier i, Rørs Kbberverk, Sagbruk g Skgeiendmme, samt Jrdegds i Søndre Trndhjems Amt. Stiftesernes rene Indtægt i 1913 utgjrde Kr. 174, Padsene i Stiftesen besættes av Stiftsdirektinen efter IndstiDing av Frstanderen g derpaa bygget Frsag av en ved kg. Res. av 21 Nvbr anrdnet Kmmissn sm bestaar av Trndhjems Magistrat, Inspektinens 3 Medemmer, 2 av Fattigkmmissinen vagte Mænd g et av Stiftsdirektinen pnævnt Medem av Thmas Anges Famiie. Den samme Kmmissin bestemmer efter Frsag fra Frstanderen den aarige Utdeing av Thmas Anges Gave, sm utdees hvert Aars 19 September, g hvrti Ansøkninger maa være indsendt inden 30 juni næstfør. I Thmas Anges Hus. prettet ved Kdici av 18 ktbr g utvidet Ved kg. Res. 9 Apri, 1902, er i Henhd ti Krnprinsreg. Res. av 11 Juni 1904 Padsenes Anta bestemt ti S, hvrav 38 saakadte Hepadser med Maanedspenger Kr. 30,00 g 12 saakadte Havpadser uten Maanedspenger. Samtige 50 Padser tiægges fri pvarmning, Beysning g Gas ti Kgning. Utgifterne bestrides av de Husarmes tiagte s /«av det aarige ver-- skud av Stiftesernes Indtægter. I Thmas Anges Stuer, prettet iføge Kdici av 31. ktber 1763 g utvidet iføge kg. Res. av 22 Jan. 1892,.har 26 Persner Pads, frtrinsvis Stifterens Sægt, fruten 2 Raadskner. Lemmerne nyter Maanedspenger Kr. 21,00 samt frit Lys g Brænde. Utgifterne avhdes av den Fattighusets tiagte V«av det aarige verskud av Stiftesernes Indtægter. Inspektinen bestaar av et Medem av verretten g 2 handeskyndige Brgere. iifirntiiiir 21 Inspektinens medemmer: Beichmann, F. V. N., kst. verretsjustitarius Gtermann, Car Kjøbmand Hartmann, M. H., Sekretær: Frk. Ede Beichmann Stiftesernes Ha, Héns Peter Werner, a 07 Fudmægtig: Edv. G., Meby, a 1888 X Eevisr: Bjarne Hansen, a 1912 «Z Frvater ved Stiftesernes Jrdegds i Sebu ^1 g Tydaen: Meisterin. Christian, a 1901 Z Arfeiderfrening-ens Sann It i 1 Stiftet 24. Februar Instruktør: Svendsen, Mika, Lærer Aaberg, K., (Frm.), Trang, L., (Vicefrm.), Jhnsen, J., (Kasserer), Jhnsen K. g Øverand Kr. i» Bakkens Iieg-at, Guri, prettet ved t Testamente av 3die Mai 1784, anvendes ti * *- Kjøp av Brænde, der brtskjænkes ti Fattige g husarme. Frmuen ved Utgangen CT av 1914 var ca. Kr < 2» Bauck, Hans, Brgermester Skavan, E., Stiftsprvst.. JJJ Lademens kr. Ung-dmsfrcning-, 2 " Strandveien 72 5" Stabe, H., Pastr, Bestyresens Frm. c c Beg-ravesesfreningren ^ fr nrske æg-er -^ Frretningsfører : Dr. med. Lyder Brthen _&) Nrdregt. 21 " Benneehes Leg-at, H. A, Q fr Trndhjems By J er prettet av Kjøbmand H. A. Benneche J"J ved Testament av 28de Februar 1866 g m 7de Marts J 879. "J5 Legatets Kapita utgjør Kr. 160, w hvrav Renterne hver Aars 22de September eer, hvis dette er en Heigdag, Dagen ^3 frut utdees meem hæderige g træn- ^J gende ugifte Kvinder i Trndhjem, navnig At saadanne, hvis Livsstiing g Dannesestrin w gjør det dbbet tungt at søke Fattigvæse- J9 nets Bistand. 3 Bestyresen: _ JJ* Brgermester Hans Bauck Maermester Lauritz Hansen <i Kasserer g Sekretær: * Teegrafkssserer Ingvadsen, Adr. Riksteegrafen Hans Benneche g- Hustru, Bergtte M. Beneches Lægat. er prettet av Kjøbmand H. A. Benneche ved Testamente av 7de Mars 1879.

2 Friang aiid B, d Dafcs Bryggeriøs 01» KJØP aitid b ffathesiii Buser, Kjer, Dragter Kaaber g Dragtstffe. 23 Legatets Kapita utgjør Kr. 80,000.00, hvrav Renterne i Prtiner paa Kr utdees ti værdige trængende Enker efter Kjøbmænd av Trndhjems By. Uddeingen fregaar hvert Aar i Uken før Juehøitiden. Bestyresen: Pastr Møer Dispnent Rønning Knsu Ivar Lykke verærer Ribsskg _ Kasserer & Sekretær : CB Teegrafkasserer Ingvadsen,. Adr. Riksteegrafen EB g» Sstrene Benneches Legat er. prettet av Kjøpmand H. A. Benneche ved Testament av 7de Mars Legatets Kapita utgjør Kr. 40,000.00, hvrav Renterne i Prtiner paa Kr utdees ti trængende Døtre av Handes* mænd i Trndhjem. Ansøkerinder, der har bestemt sig fr Utdannese ti Lærerinder, Teegrafistinder eer ignende Beskjæftigese, har Frtrinnet ved Utdeingen. Legatet bestyres av Trndhjems Frmandskap ved en Kmite, hvis Medemmer fr Tiden er: Dispnent Rønning Knsu I. Lykke. verærer Ribsskg Kasserer g Sekretær: Teegrafkasserer Ingvadsen, Adr. Riksteegrafen «Bestiingsmændenes Andersen, P., Assistent (Frmand) Thrnæs, J. Thv., Frvater (Vjcefrmand) fi\ Uri, E., Assistent (Kasserer) W Heandsø, J. H. (Sekretær) FPJ Hasse, A., Havneassistent Barnehjemmet Fridheim, i Trndhjem er prettet 1872, ptar fattige g frsørgesesøse Pikebørn av Trndhjem g Strinden fr at ppdrage dem ti dueige g brave Tjenestepiker. Børnene ptages i Regeen i Aderen frå 6 10 Aar g frbir i Stiftesen 1 2 Aar efter Knfrmatinen. Gjennemsnitsantaet av ptagne Børn er 22.' BestjTesen bestaar av 5 Herrer g Damer. Fruerne H. Kindt, Karine Bernhft, Fru Bøckman, Eise Schuren, Emma Jensen, samt Herrerne Stiftsprvst Ska vi an (Frmand), Kaptein Bernhft, Handesmand L. Thauw, Bkhder e Me (Kasserer) g Handesmand Schreiner. Karneasyer Bakandets Asy : Bestyrerinde : Enkefru Lrentseu Bestyresen bestaar av Fruerne : Anna Møer, Kara Me, Hanna Weuge, Beathe Dah, g Frk. T. Hte, samt Herrerne Grsserer Th. Lund, resid. Kappean Weider (Frmand), Bygmester Henriksen, Grsserer. Sætten), Bkhder Tønne g Kntrchef Rønne (Kasserer). Iens Asy bestyres av Frk. Leraaen. Bestyresen bestaar av føgende Damer g Herrer : Fru U. Schwabe, Fru Sem, Fru Ann_å Høitpmt, Frk. Gustava Me, Fru Marie Rønning, Fru Christphersen, Inspektør Pau Bye, (Frmand), Grsserer Emi Grønning (Kasserer), Lærer. Jhnsen, berstøitnant Hffmann, Fattigprest Geein g Iens frrettende Sgneprest. Lademens Asy Østérsundsgt. 3, Bestyrerinde : Frk. Jhanne Paaske Assistentinder : Frk. : Tnni Amda g Frk. Marie Hm. Bestyresen bestaar av Fruerne Eise Schuren, Emiie Finne, Fredrikke Jenssen, Fru Svendsen, Chartte Sivertsen, Kara Jørgensen, Herrerne, Pastr H. Stabe (Frmand, Handesmand Isaksen, Bestyrer Hansen, verærer Skarand, Apteker Laugsand g Handesm. Isaksen (Kasserer). Trndhjems Asy. Frstanderinde Frk. Schut. Lærerinder : Frk. Bremer g Frk. Aune. Bestyresen bestaar fr Tiden av Fruerne Bernhft, Bratt, Fru Nissen, Middefart, Gatung Hansen samt Frk. Pret g Herrerne Grss. e Me, Brgermester Løchen, Dispachør Abr. Knff, Handesfudm. P. Øien (Kasserer), g Majr Nissen-Dreier. r., nrdenf j. «istrifet (Sæde Trndhjem) Mykebust, J. Kr. (Frmand) Eewsen, E. Chr. (Næstfrm.) Jenssen, Kr. A., Faktr (Kasserer) Christffersen, Faktr Jhnsen, J., Bktr., Kristiansund Bndeungdmsaget skipa den 9. Apri Laget hev ti fyremaa åa sama Bqndeungdm i Nidars ti Samvære, g Arbeid paa "heimeg Grunn fr nrskt Maa, Sed g Skikk. Laget hed Møte mindst 2 Gnger k var Maanad i Vinterhavaaret, sm Rege i Trndhjems Haandv.- & Industrifrr., Aarpengane 2 Kr. maa ein. betaa fyreaat fr eer feire Kvarta. Laget eig g driv,,k a f f i s t v a 4 i Søndregt. 22 b Gidevangen andra Høgda Wh*4_* *-ta.«tæ hnrnn ånnnnnnhnr! Kaffistva hev serskit Styre. Laget eig g Gidevangen sm verd styrd av Kaffistvastyret. Laget hev ca. 450 Medemmer. Lagstyret: Bruseth, Chr., Dip.ing. (Frmann) Haustveit, S., Kjøpmand (Varafrmann) Dyrnes, Kntrist (Kassestyrar) Festad, K., Lærar (Skrivar) Hatemark, Randi Kaffistvstyret: Daaker, af, Lærer (Frm.) Frseth,. A., Snekker, (Varafrm.) Haustveit, S., Kjøpmann (Skrivar) Bevik, Augusta Sødah, Lars, Kntrist Frretningsstyrar: Braae's Legat af Utdees aaiiig paa Testatrs Dødsdag ti videre Utdannese av ubemidede ti frretningsivet skikkede Gutter g Piker (fødte i Trndbjem eer Bynesset). Lund, Tbias, Grsserer Ysand, J., Grsserer Høstad, K. A., Lensmand. Bynesset Aas, C. A., Handesmand Bygttingsmiiseet fr Trndhjem g.megn Styre : Kingenberg, Ingvar, Knsu (Frmand). Nrdhagen, af, Prfessr (Vicefrm.) Lund, Wih, verærer (Sekretær) Pedersen, Sverre, Stadsarkitekt Lindbpe, Ørnuf,.R.Sakfører Mes, Enge, Lærer, pda Haugum, e, rdfører, Inderøen Dahs Stiftese, E. C., Prinsensgt. 8 b Fødsesstiftese. Fattige Barseskvinder, hjemmehørende i Trndhjem, kan paa Ansøkning faa Fripads i Stiftesen. Ansøkning m Fiipads sendes i gd Tid under Adresse : E. C. Dahs Stifteses Direktør Stiftesens Læge er Dr. uren. Dr. med. Lyder Brthen (Frmand) Fru Nina Brthen Assessr Beri. K. Bergersen Damefreningens Legat, skjænket av Byens Damefrening ved Gavebrev av 22de'Mars 1865, benyttes ti Indkjøp g Utdeing av Brænde ti værdige trængende ti Ju. Der "utdetes i 1914 ti 87 trængende Persner i Fyrfcu g Ved fr et Beøp Kr Kapitafrmuen utgjrde ved Utgangen av 1914 kr Tvete, B. M., Kntr i Waisenhuset _ t, Kngensgt. 30 b er en Vedædighetsanstat, der staar under Trndhjems Kmmunebestyreses Garanti g Kpntr. Denne pnævner en kmmuna Direktin paa 3 Medemmer, F. T.: Kjøbmand. Strøm, Feierinspektør Edv. Strøm, g A. Bruaas. Leverer hver Dag undtagen Nytaarsdag, Iste & 2den Paaske-, Pintse g Juedag Middagsspise frå K Frm. ti 2.30 Efterm. Prtipnernes Kstende frå 33 ti 50 Øre. Ti Spisegjæster i Saen kan everes en hay F. Bayerø 20 Øre. Matø 17 Øre Fiia i Indherredsveien Prtinernes Kstende frå 33 ti 50 Øre. Med Dampkjøkkenet er frbundet Utsag av Kjøtfarse, røkede g ferske Pøser avet av kun rent Kjøt, Mørbradder, Beafkjøt g Marv. Utsaget er aapent ae Hver= dage frå K. 8 Frm. ti 7 Atten. Lørdage ti K. 8 Inspektør: Fach, P. I., Trdenskjdsgt. De Dves Avhdsag i Trndhjem stiftedes i 1907 søker at vinde de i Byen bsittende Døve fr Avhdssaken. Lagets Frmand: Andersen,., Skræddersv. Den pædaggiske Frmand : Svensen, S., Skeinspektør Diafcnissehj emmet, Repsagervt. 4. Teefn 1688 Dmsgnets Diaknisse : Inger Egge Frue Sgns Diaknisse: Kristine Skgstø. Bestyresen er : Jensen, Gustav, Sgneprest Krgstad, I., Kjøbmand (Frm.) Iversen, H., ptikus Myhren, A. Kmmissinær (Kasserer) Eisatets Hspita, St., H. Nissensgt. 3 Bestyrerinde : Søster M. Synketia, Pririnde EmftedsKntristernes mfatter Trndhjems By g Søndre Trndhjems Amt stiftet 8 Nvbr (ens Frmaa er at vareta g fremme Embeds- g Bestiingskntristernes Interesse). Bestyrese fr 1915: Smmervd, Amtskassererfud. (Frm.) Kvam, Lars, Srenskriverkntrist (Næstfrm.) Nakken, S., Stadskntrist (Kass. & Sek.) Farmacenternes Westad, C. F., (Frmand) besørger inkass prmt g biig AHn Antnn air Dan1r ftinnn*mim.iai*

3 c 24 Kjøp Jacb Haseths anerkjendte Brødvarer, Friitiikn. Trsihp utfører ae am. va v» Nyegaard, E., Vicefrmand Jenssen, Kr., Sekretær 3die Fetartieriregiments Under*fcersfrening ens Frmaa er at styrke g fremme Samarbeidet bandt Regimentets Underfficerer samt virke ti Gavn fr Underffcerernes Interesser. Schjetne, J., (Frmand) Wiggen, L, ((Næstfrmand) Bjørgum, J. Bye, A., (Kasserer) Risan, Aage, Sersjant (Sekretær) Fersfcfistefcsprtørernes Martin Jhanssen, Frmand B. Sem,- (Vicefrm.) Statand, Nrman, Kasserer, E. Tydum 5 Finnes Legat, Hans Wingaard g prettet ved Testamente av 18de Mars Fr Legatets Mider er i 1907 sat igang Hans Wingaard Finnes Barnehjem paa - Eiendmmen Jægershvie, Lademen. Der er ptat 25 Gutter. ss Bestyrerinde: Fru Wærnes C3 3S a s i Q Svensen, Sven, Skeinspektør (Frmand) Finne, Kar, Handesm. (Næstfrmand) Schuren, Eisabet, Enkefru Lund, Tbias, Handesmand Hjustad, Antn, Frretningsfører Nissen-Drejer, Majr Finnes Legat, Jhan prettet ved Gavebrev av 19. Decbr. 1864, utdeer ti værdige g trædgende Kvinder av Embeds-, Kjøbmands- g Skipperstanden. Legatets Frmue ved Utgangen av 1914 var ca. Kr. 25,000.. Finne, Car, Adr. Finne & Kvenid. en,,det game g nye Trndhjem" (Underavdeing av Seskapet fr Trndhjems Bys Ve). en er stiftet 30 Septbr g har ti Frmaa at værne m gamme Bebyggese av Interesse g at virke fr at den ny bebyggese sker paa Grundag av den gde game g har faat et hjemigt Præg. Kntingenten er fr aarig betaende Medemmer Kr. 2., Kr en Gang fr ae Bestyresen er: Meyer, Jhan, Prfessr (Fprmand) Pedersen, Sverre, Stadsarkitekt (Knservatr) Bugge, Andr.. Prfessr Brthen, Lyder, Dr. med. Sønderaa, K., Bankchef en [ti Dyrenes Beskyttese i Trndhjem g megn Stiftet 1884 Aarskntingent Kr. eer mindst Kr.. en Gang fr ae. Henm, av, Lærer, (Frmand) Lund, H. P., Veterinærkaptein (Vicefrmand) Løchen, Antnie, Fru Hff, Jens, Kjøbmand Lie, Martin, Sagtermester Smedah, av,.r.sakfører Haukaas, Per, Pitifudmæktig Gaustad, A. L., Fanejunker Sekretær: Fønes, Jn, Lærer Inspektører: Cdevin, Isak, Pitiknst. Hestnes, Danie, Pitiknst.,,Vær gd mt Dyrene!" en ti fattige Berns Bckædning mttar Faskekapser, Thekasseby, Aviser Papir, game Skrivebøker g Matpapir frå Sken, at Sags Affadspapir, utsidte Gager, brugte Spikrt, Frimerker g Fier Ved Sag av disse i det Smaa værdiøse Saker, har en nu i en Rsekke av Aar set $ sig i Stand ti at kæde en he De Børn, Gutter g Piker ti Ju med fudstændig ny Dragt. gsaa Gaver i Tøi g Penge mttakes ' av Bestyresen, der bestaar av : Fru Grsserer Hartman,. Trygv.gt. 39 Frii Skeinspektør Svensen, Bispegt. 8 Fru Sigrid Fraas, Er. Skakkesgt. 5 Frk. Anna Løcke, Bispegt. 9 b. Frk. Inga Wikbrg, Kngensgt. 36 Hr. E. Ryjrd, Adr. I. E Ryjrd Hr. Chr. Hst, Kjøbmandsgt. 32. Papir g Fier everes ti Hr. Ryjrd. en ti Frsørgese av Bnt fra daarige Hjem Swenssn, Enkefru, Kngensgt. 9 Christiansen, Frk'., Gjetvt. 13. en ti nttarteidese av Tandsygdmme i Trndhjem Tandæge, Axe Christffersen (Frmand) Dr. Henr. uren Skeinspektør Svensen Lærerinde Jhanne Aas en ti mtarbeidese av mstreifervæsenet, den Nrdenfjedske Kmite: Hauge, Af, Fængsesprest, (Frm.) N. Ae 7, Singsaker Mathe, F., Fængsesdirektør (Vicefrmand g Kasserer) Arentz, G., Landbruksingeniør, «Setten", Sings. Erichsen, H. S., Læge, Kngensgt. 38 Kuøy,. K., Fkehøiskebestyrer, Drnningensgt Herfsen, Fru, Dktr, Kavskindsgt. 6 Strm, Tra,,,Høisetpads", Nyveibakken en ti Frtidsmindesmærkers Bevaring (Den nrdenfjedske Avdeing). Direktinen: Petersen, Th., verærer (Frmand) Smmerfet, A., verærer (Kasserer) Ryjrd, N., Arkitekt Nrdgaard,., Knservatr Nrdhagen,., Prfessr en ti Tuberkusens tefejæmpese Bankchef Kr. Bryn, (Frmand) veræge Finn Hmsen Dr. Sæthre Fru "Wexesen Jan Murmester H. Aars Frimnrergen, Kngensgt 2 St. Jhs. Lgen,,Nrdyset u St. And. Lgen,,St. Eystein Trndhjems Prvinciage Lgernes Kntr: Lgebygningens 2. Etage Sekretærens Kntrtid : Vs2 /tå Gamehjeinniet bestaaende av Kngensgt. 91 b i Frbindese med Angestuernes Bygninger, Kngensgt. 91 a, Er. Skakkesgt. 58 samt 4 Stuer i Kngensgt. 93 har Pads fr 147 Persner av begge Kjøn med Tisynsmand g 11 Rskner. Ti sin Underhdning erhder de Trængende Maanedspenge Kr.., fri Læge, Medicin g Peie samt Lys g Brsende. I Gamehjemmet er prettet 2 Stuer, såakadte,,reservestuer", hvr krniske Syke, der ikke behøver at indægges paa Sykehuset, indtages ti Frpeining, der besørges av en Kskne, Tisynsmand :. R. Kngsvik, Kngensgt. 93 Eskner i Gamehjemmet: Stue Nr. 1 Kristine Hansen n 2 Anne Rmstad n 4 Ane e Syrstad n 5 Ingebrg Røhmen n fi Abene Vitbr n 7 & 8 Hanna Dør n 9 & 10 Jette Kaspersen 11 & 12 Een sen 13 & 14 Reseryestuerne, Berntine Hedstrøm Bjørgness, Abertine, Tj.pike - 15 & 16 Emiie Restad - 17 & 18 Nicine Jhansen Stue n. 3 er det i 4 Rum, bestemt fr Ægtefk. Gd Tempar rden den Internatinae (1.. G. T.) rdenens Fmaa er at virke fr Ttaavhdssakens Fremme g ved ae vige Mider at mdarbeide Drikketrafken. Reguære Møter avhdes i rdenens Lkae, Ievden 28, m Aftenen fra K. 8 1 /* 10'/4 av føgende Lger :,,Thmas Ange" hver Mandag BSamfundets Støtte" hver Tirsdag,,St. af' 1 hver nsdag,,jernbanen", hver Trsdag,,Magnus den Gde" hver Fredag,,Nidarhm" hver Søndag K. 7 Hver av disse Lger har sin særskite Bestyrese (mbudsmænd) der væges fr hvert Kvarta. Dcsuten har en Ungdmsfrening under Navn av Kubben,,Vidar" Møte hver Lørdag Aften K. SVs. Kubben, sm kun ptar manuige Medemmer har ti Frmaa at virke utvikende paa de yngre Medemmer gjeimem Sang, Musik, pæsning. Fredrag g av g ti passende kvikke Sammenkmster. I Lgeka^et,.N. Møenbfrggt. 73, Rsenbrg, hdes' Møter av Lgerne :.,,Trønderen" hver Søndag K. 8 1 /* Em.,,Hidureik" hver Mandag K. 8'A Em.,,Kringsjaa" hver Tirsdag K. 8V 4 Em.,,01av Tryggvessøn" nsdag K. 8 /4 Em. «Trdenskjd" hver Trsdag K. SVa Em. I Byggeseskapet Dags Lkae,,Perrnhaen" ved Egesæter Br, hdes Møter av Lgerne:,,Lys ver Land" Mandas K. 8 /t Em.,,Dag" Tirsdag K. S 1 /* Em. I Trdenskjdsgt. 2 hdes Møter av Lgerne :,,Lagabøter" Måndag K. 8 /t Em.,,Nidar«nsdag K. 8V 4 Em. Desuten er der 2 Barneeger i Lkaet i KRTMANS VASKEPUL ER fi) 0) f" ii fm* C s» t 3

4 (D a a c3 M 8 «en åa m H Q Friang atid E. C. Dahs Bryggeries Mineravand.. Ien, i Lkaet paa Rsenbrg g i Perr haen. De 3 nævnte Lgekaer eies av rdenen eer dens Medemmer g repræsenterer en samet Værdi av ca. 140,000 Krner Trndhjems Distriktsge mfatter Lgerne i Sebu g Strindeus Fgderi, Trndhjems By Indre g Ytre Fsen g Sjøbygderne paa begge Sider av Fjrden frå Hindrum paa Nrdsiden g Lensviken paa Sydsiden g vestver. Samet Medemsanta ca Vksne g 1000 Barn i mkring 60 Lger.»en nrste Gd-Tempar rden rdenens Fprmaa er ved ae vige Mider at bekjæmpe Drikkendet. rdenen adskier sig frå. 0. G. T. væsentig derved, at der av Medemmerne ikke kræves nget ivsvarigt Løfte. rdenens Hvedsæde er Kristiania. I Trndhjem findes føgende Avdeinger: Bygningssamaget, Trdenskjdsgt. 2 Frmand : Vgnmand I. M. Meisen Frretningsfører: Bankbuc I. Uvaas Trndeagens Distriktsge: D. T., Jurnaist A. Egedius Carsen D. S., Fudtnæktig P. Sandnes Under sidstnævnte Avdeing -srterer: Lge,,Mrgenstjernen" Trdenskjdsgt. 2 Møte hver Trsdag Aften K. 8Va Lge..Fkets Ve", Trdenskjdsgt. 2 Møte hver Tirsdag Aften K. 8'/s- Lge,,Nida.rs", Trdenskjdsgt. 2 Møte hver Fredag Aften K. 8'/2- Barneege,,TrdenskjId' 1 Trdenskjdsgt. 2 Grønfeehs, Mette Marie, Legat utdeer hvert Aar paa Testatrix's Dødsdag, den 27de Nvember, ti ike mange trængende Enker av Haandværkerstanden g Skipperstanden Prtiner paa 40 Kr. I Aaret 1914 utdetes ti 48 av Skipper- & Haandverkerstanden, samt ti 2 Besægtede av Testatrix, Kr Kapitafrmuen utgjrde ved utgangen av 1914 Kr. 60,259,37 Tvete B. M., Kntr i Vaisenhuset Handestand, Yngre Stiftet PVeningskaer g Kafé.Egen Gaard, Nrdre Gate 26. Medemsanta ca en sm er tiknyttet Nrges underrdnede Handes-, stands Landsfrbund hvrved den er tisuttet Nrsk fr sciat Arbeide g Federatin internatinae des Empys de cmmerci (Internatinat frbund av underrdnede Handesstand) har ti Frmaa at værne m g fremme den Underrdnede Handesstands fagige g øknmiske Inte Pi*i%tiihiafftie resser, samt at virke fr gdt Samhd g gdt kammeratskab bandt Standens Medemmer. Sæther, Einar, Bkhder, Frmand Nisen, Martin, Bkhder, Vicefrmand Wan, E., Kntrbetj., Sekretær Hpen, Nrmann, Bestyrer, Kafestyremedem Berg, Ering, Bkhder, Festkmite-Frmand Bestyresen fr Understøtteseskassen: Ker Tb., Kjøbmand, Frmand Ysand Jhn, Kjøbmand Øyen, Peder, Dispnent Wd Martin, Fudmægtig Nisen, Martin, Bkhder Harmnien Kubseskap, Munkegt. 22. Teefn 194 Direktinen: Jenssen, Harad, Bryggerieier (rdfører) Smmerschied,' L., Knsu (Vicerdf.) Dah, Einar,.R.Sakfører Kindt, K., Reserveæge Dedekam, Hans, Musæumsdirektør Herberget fr tfenestesegende Mvinder, Kngensgt. 62 prettet 1884 av en fr Tjenestesøkende Kvinder. Frå Mars 1915 vertat av K. F. U. K. Herbergets Frmaa er at være et Værn fr unge Piker ved at skaffe dem et gdt, midertidig Lgi g hjæpe dem ti passende Beskjæftigese. Fr Lgi g Kst erægges Kr. pr. Døgn. Hchs Legat, Søstrene Amaie g Eisabeth prettet ved Testamente av 30 September 1880 ti Frde fr uttjente ædre Tjenestepiker i Trndhjem. Tvete, B. M., Kntr i Waisenhnset. Hpitaet, Hspitasøkkene 2, érfæes fr Trndhjems By samt Nrdre g Søndre Trndhjems Amter, saaedes at Byen nyder den ene Havde av dets Gder g hvert av de anførte Amter ike De av den 2den Havde. Hspitaets fude Beæg utgjør nu 116 Persner, g Besættesen fregaar ved Bestyresen, der bestaar av 4 Medemmer, nemig 2 fra Byen g en fra hvert av de Trndbjemske Amter. Kapitafrmuen ved Utgangen av ,164,652,11. Høyem, Kaus, Kntr i Hspitasbygn. K. 9 1 ajj biigste, mest j Kj øp ati d JaCfe MatbeSUS Huseierfreningcn, Lkae Kjøbmandsgt. 30 Amda, Pau, Skebestyrer (Frmand) Hegesen, W. Th., Bygmester (Vicefrm.) sen, Jhan, Labrant (Kasserer) Ø. Møenberggt. 36 Fach, P. J., Inspektør (Sekretær) Digre, Eskid, Kjøbmand Østraad, Kjøbm. pysningsbureauet: Kassereren, Kjøpmandsgt. 30 Jacisens fegater, dregws, prettet ved Testamente av 4 Mars 1871, av Handesmand Gregus Jacbsen, a. Legat tr Ungdmmen. Fr Tiden utdees ca. 24 Prtiner a 400 Kr. ti Gutter g unge Mænd ti Utdannese i et eer andet Øiemed. Utdeingskmmissinen: Reaskens Bestyrer A. C. Føyn Skav) an, Einar, Stiftsprvst Jhansen, verærer, kst. Rektr Weuge, S., Direktør Svensen, Sven, Skeinspektør b. Legat fr game Sjømænd. Fr Tiden ut> dees ca. 89 Prtiner ti game vetjente Sjømænd. Utdeingskmmissinen: Fattigsekretser Haave Indrueringschef Frisak Havnefged Hegeby Regnskapsfører fr begge Legater: Hm, H., Kntrfudm., Magistratskntret Jenssen, Jh. Chr., Legat, prettet ved Testamente av Iste Mai 1802 hvis Indtægtftr under Fattigkmmissinens Bestyrese anvendes ti Indkjøp av pbyggesesskrifter g andre gde, mraske g tegiske Bøker. I 1914 utdetes sm Bidrag ti Bøker Kr Frstander : Tvete, B. M., Kntr i Waiseniuset. St. Jergenshus, St. Jørgensvt. 2 a, er prettet i 1607 g istandbragt ved friviige Gaver. Fr Tiden har huset 21 Lemmer. De erhder Kr. 20. pr. Md. i Penge ti phd. Desuten har de frit Lys g Brænde. Lægehjæp g Medicin, kirkeig, Betjening samt Tisyn av Raadskner. Kapitafrmuen utgjrde ved Utgangen av Aaret 1914 Kr. 177, Hvrti kmmer Ingebrigt Eggena g Hustrus Gave ti Stiftesen sm paa samme Tid hadde en Kapitafrmue av Kr. 47, Frstander Tvete, B. M., Kntr i Waisenhuse.t Keists Stiftese, prettet ved Rektr Søren Peder Keisfs Testamente av 5te Februar 1781, anvendes ti Fremme av nyttige Haandteringer g Fretagender i Trndhjem. Stiftesens Virksmhet bestaar hvedsageig i Frarbeidese av udne Varer, især Strømper. Stiftesens Frmue ved Utgangen av 19H Kr. 68, Frstander : Høyem, Kaus, Kntr i Hspitasbgn., br Gudmundsstad. Kniagressisterncs Jenssen, A., Knsu (Frmand) Brdersen, B. 1., Grss. Lund, Tbias, Grsserer KniaKjøfniændenes Skaanes, K., (Frmand) Hansen, Kar, (Varafrm.) Mxnes, M., Iversen, e Jhansen, Ragna, Frk. Berg,. A., (Sekretær) Amaas, S., (Kasserer) Knien A/S Stiftet 1874 med Frmaa at brtbyxe Byggetmter paa Seskapets Eiendm MKnien" paa Lademen, Aktiekapitaen er Kr. 25,900, frdet, i Aktier paa 100 Krner. Ha, Frstander, Frmand Mathesn, J. E., Ingeniør Me, Jh.s, Bygmester Pedersen, Juius, Kasserer Hansfn, Th., Fabrikeier Kasserer g Frretningsfører: verretssagf. Einar Dah, Th. Angesgt. 8 etkng Kar Jhans Arteidsstiftese Teefn 265. Kavskindsgt. 2, er prettet væsentig ved frskjeige Gåver av Kng Car Jhan. Den staar verensstemmende med Rescript av 25. Mai under samme Bestyrese sm Fattigvæsenet i Trudhjfm. I Stiftesen ptakes ti fud 'Frpeining arbeidsdygtige Mennesker der begjærer Hjæp av Fattigvæsenet. Indtægterne av deres Arbeide tifader Stiftesen, men de frpeies i et g at av denne. Stiftesens av Fattigkmmissnen vagte Inspektin bestaar fr Tiden av: Rsvd, A., Fudmægtig, Egesætergt. 83 Langseth, A. J, Vgnfører, Frstaveien 5 Røsch, K., Dispnent, Nrdfåten Ø. Singsaker prmt 27

5 28 Kjøb Jacb Haseths anerkjendte Brødvarer. Stiftesens Eiendm utgjrde ved Utgangen av 1912 Kr. 82,922,17. Tvete, B. M., Waisenhuset. Bestyrer : Risan, S., br i Stiftesen g Prtner: Fsand, P., br i Stiftesen g Læremder : Lindbe, Thra, Enkefru, -ga br i Stiftesen Kreditrfreningen, er en sevstæny dig, dannet ved et Medemsanta av fr Tiden ca. 50 Medemmer av Byens gj Handesstand, dg kan sevføgeig enhver gs Næringsdiivende bi Medem. gs Frtningens Frmaa er Varetagese av ca Medemmernes Interesser i Ber.,fe Bestyresen bestaar fr Tiden av: «3 Hr. Jhan Meandsø (Frmand) fe, Hr. A. Vd J3 Hr. e M. Me s> Hr. Ering Jenssen *"*" Hr. Sven Swenssn.. Frretningsfører: Vp.B.Sakfører Cin-Hansen, s Handesbankens Gaard II a Kristeig 1 1 av unge Kvin der (K. F. U. K.) Drnningens Gate 29 II ens Frmaa er paa Guds rd g vr Kirkes Grund at fremme evende Gudsfrykt, gd pysning g sandt Venskap bandt Medemmerne. Sit Frmaa søker en at naa ved Møter med reigiøs g amenmenneskeig Underhdning, ved Bibetimer. 1. Kntingent Kr pr. A ar Møte hver Søndag Eftem. K, 6 1 /» 10 g et Par av Ukens Aftener i Lkaet Drnn.gt. 29. Kntrtid : Tirsdag fra 4 5 g Fredag Aften 8 9. Teefn Bestyresen: Frk. Sigrid Jhanssen (Frmand) Kcngensgt. 62 Frk. Asaug Ken (Vicefrm.) Bergsigt. Frk. Inga Gisvd (Kasserer) Sandgt. 69 Fru Kaja Jestrup, Evegaten 14, Frk. Ragnhid Grevsktt, BFredy" Eisa Bøckmann, Bispegaarden Ingebrg Berg, Rsenbrggt. 18 Jsefine Barman, (Sekretær) Fagervang Legatet ti Thmas Anges Minde prettet 19de September 1867 i Anedning av Thmas Anges 100-aarige Dødsdap, yder Bidrag ti at skaffe knfirmerte fradte Pikebørn et midertidig Hjem, fr at bevares fra Fristeser g utdannes ti brave g dygtige Tjenestepiker. Legatets Frmue var ved Utgangen av 1914 Kr Møer, C. L. Sgneprest (Frmand) Øverand, G., Sgneprest Tisynsdamer: Fru C. Bernhft g A. Lindemann Tvete, B. M., Waisenhuset Legatet ti Minde m de avdde Ægteffc Grsserer Himar Meiiicfce g Hustru Anna Marie f, Tnning. prettet av Jmfru Trine Ems ved Testamente av 5te Apri 1867 fr ugifte i Trndbjem hjemmehørende g ti Understøttese værdige, trængende Piker g ike beskafne Enker av Brgerkassen, men frtrinsvis fr Børn g Børnebørn av ende i Testamentet nævnte Sægtninger av Meincke g Hustru. Legatets Frmue ved Utgangen av 1914 var ca. Kr, 72, 00.. Frstander : Semer, Chr., Cand. jur., Kngensgt. 4 Lndvigs eer de Hnsarmes <egat er en Saming av fere ti frskjeige Tider skjænkede Gaver, der ae anvendes ti Hjæp fr Husarme g utdees hvert Aar i December Maaned. Der utdetes i 1914 ti 128 trængende Persner et Beøp paa ca. Kr <)0. Kapitafrmuen utgjrde ved Utgangen av 1914 Kr. 48, Fruten 3 Grunde. Frstander : Tvete, B. M., Waisenhuset Lærehjemmet fr unge Pifcer prettet 18de Mars 1868, p tar unge Pi ker, sm i mrask Henseende er kmmet paa Avveie eer staar i Fare derfr. Hj«nmet staar under et Styre bestaaende av Langbacb, Søren, Amtskæmner (Frm.) Frfang, A., Sekretær (næstfrm.) Smith, Pastr Iversen, Jacb, Gaardbruker Mrtensen, Drthea, Frk. Fergstad Inga, Frk, Maaaget i Nidars vart skipa Y«897 - Det hev burtimt 100 Lagsemer g hev sine Møter i Trønderheimen. Det hev ti Fyremaa åa stydja Arbeidet fr Nynrsken. Lagspengarne er Kr Havaaret. Styret er: Kstad, P., Lærar (Frmann) Mrtensn, Per, Bergmester (Varafrm.) Benum, P., Badstyrar (Skrivar) Rise, L., Amtsfumegtig Myhre, Jn g Hustrus Legat prettet 1876, traadte i Virksmhet Kr.. ti Bøker g Skeundervisning fr en begavet, fittig g sædeig Gut av Arbeiderkassen i Trndhjem. Søkes g uddees gjennem Skestyret i Trndhjem. 2. Ti værdige trængende bandt vetjente Tjenestepiker g andre av Arbeiderkassen i Trndhjem. Utdees i Prtiner fra Kr.. ti Kr ti hver Juehøitid ved: Stiftsprvst Skavan Kjøbmand Brinchmann,,Nea"-Frenjngen Amda, Pau, Skebestyrer (Frmand) Sheim, E., Fanejunker (Sekretær) Setsaas, av, Ingeniør (Kasserer) Nidars Avhdsag Stiftet 24de Februar 1894, avhder Møter hver nsdag Aften K. 8 Y» i Kngensat. 24. ptagese av nye Medemmer sker ved Møterne samt ved Henvendese ti e av Styrets Medemmer. Styre : Thrnæs, I. Thv., Bkhder (Frmand) Arntzen,., Bkhder (Næstfrm.) Jhnsen, E., Tdbetj. (Sekretær) Christiansen, H.., Ingeniør Aassved, L, Kntrfudm. Jørgensen Jh. (Gaardens Kasserer) Petersen, S., Kjøpmand (Lagets Kasserer) Underavdeing : Ungdmsaget,,Andvake" Møte iver sidste nsdag i Maaneden i Kiigensgt. 24. Frmand : Strand, av, Kntrist Nidars Mandssangfrening Stiftet Lkae Kjøbmandsgt. 12 Instruktør: Røstad,. A. Lærer Lien, S., Assistent (Frmar d) Arntsen, ai, Assistent (Vicefrm.) Hm, Sverre, Kntrist (Kasserer) Tøndevd, Jhs., Bkhder Gjønnes, A., Vaktmester Nissens, Hans g Hustrus Arbeidshus Teefn 285, Sverresgt. 3, er prettet ved Testamente av 4de Jui Stiftesens Øiemed er at gi Trængende av begge Kjøn, tihørende Trndhjems Kmmune Adgang ti Arbeidsfrtjeneste g staar under Bestyrese av Fattigstyret. Ved Udgangen av Juni Maaned 1913 var Frmuen Kr ,85. utfører ae am. Frstander g Nissen-Dreier, H., berstøitnant Bestyrer: Sæther, Antn Arbeidsbestyrerske: Niesen, Marie Fru Nrdenfjedske Arttitefctfrening (N. A. F.) ' Pedersen, Sverre, Stadsarkitekt (Frmand) Abertsen, Aug., Arkitekt (Vicefrmand) Hjete, C., Arkitekt (Sekretær) Nrdenfjedske Ftgrafers Røske, A., (Frmand) Schrøder, Af Sødah, Jhn, Nrdenfjedske Handesstands Kreditpysningsfrening Inkass- g pysningsbyraa fr Nrge g Utandet. Medemskntingent Kr. 20. pr. Aar. Indmedese kan ske hs Bestyreren.R.Sakfører P. B. Wtttergreen, Kjøbmandsgt. 14 Nrdenfj. Kunstindnstrimusæum Drtmingensgt. b. Aapent.ae Dage K (Måndag undtaget), samt i Juni, Jui g August gsaa frå 6 7 Em. (Søndag g Måndag und= taget). i Bibiteket g Biedsamingen er aapen hver Frmiddag K undtagen Søndag, samt i Vintermaanederne ae Aftener K. 6 8 undtagen Lørdag g Søndag. Mønstre g Lærebøker fr ae Sags høiere Haandverk, samt ver Biedkunst g Arkitektur frefindes ti Studium g Avtegning. Adgangen ti Samingerne g Bibiteket er gratis.. Dg betaes fr Adgang ti Samingerne i Smmermaanederne Juni, Jui, August, Entre Kr Styresen : Kingenberg, H. F., Knsu, Frmand Lysha, B., Dktr, Vicefrmand Sberg, L., Arkitekt Gudah, Å., Arkitekt Røhmen, Edv., Snekker Løchen,., Brgermester Nrdhagen,., Prfessr Jenssen, N., Sekretær Dedekam, Hans, Direktør Adm. Direktør: Dedekam, Hans Kntingenten Kr. 3. fr Aarsbetaende eer mindst Kr. 50. en Gang fr ae. KRTMANS VASKEPULVER 29 sa i.k (B (R S* Q

6 30 Idet man tiater sig at indbyde enhver Interessert ti at indtrse sm Medem av Museet, beder man det gsaa erindret med Gåver. > 5 Nrdenfjedske iandhnshd- 5 nng-sseskapers Indkjps- g g Sagsfrening, Kntr Fjrdgt. 5 " i *? Finne, Gdseier (Frmand) Jenssen Majr (Vicefrmand) -,-. Richter, T. B., Brukseier Schut, Brukseier._ Nøkeby, Statsknsuent aj Nrdmc, Meieriknsuent *tg Næumann, G., Dispnent.5, 2* Nrgeis Str ge av I... T. Kntr : Egesætergt, 47. Teefn 565 Sekretær : Fudmægtig Luis Mnsen... Nrdenfj. Nrges aå Tandægefrening- %s Stiftet 28 September mknstrueret JZ 4 Mai ^«g ss Brønner, Finn (Frmand) Rud, Namss (Iste Vicefrm.) Herfsn, N. B. (2. Vicefrm). «Fru Semer (Iste Sekretær) a S.22, 'S s Q mdah, e (2den Sekretær) Cnradi, C. (Kasserer) I. 6. G. T. Nrske Frag- A/S Drnningensgt. 11 Frretningsfører : Anc. Føistad, Teefn 2678 Privat Teefn 717 Nrges tekn. Heiskes Idrætsfrening stiftet 1910, 2b Medemmer. Sprtshytte paa LiegraakaeB. (40 Senger), Øveserne mfatter: Turn, Fegtning, Bxning fri Idræt,, Ftba, Skytning, Skisprt. Pstadr. Høisken. PrJøitnant Sund, Pr.øitnant Grundt, Studenterne Rsendah, Eide, Theisen, Feddersen, Heiberg-Larsen. Nrsk Arbeidsgiverfrening: (Nrdenfjedske Distrikt) Distriktsstyret bestaar av føgende Herrer: Jenssen, Harad, Bryggerieier (Frmand) Niesen, Isidr, Fabrikeier. (Visefrmand) Setsaas, Chr., Kørægger Jenssen, P.., Grsserer Dybwad, af, Maermester Suppeanter : Saxevig, Chr., Dispnent Hmsen, H, B., Direktør Sekretær: Jenssen, Eiif, Bryggerimester atid E. C. BaMs Bryggeris 01,,,Nrsk Husfids Venner" i frbindese med Utsag i Nrdregt. 14 har ti Frmaa at fremme Husfid g Kunstfid i Trndhjem g mesrn. Aarig Kntingent Kr Teefn 887 k, Bestyresen: Eriehsen,., Knditr (Frmand) Dah, Signe, Frk., (Vicefrmand) Fru Dr. Knudsen Fru Knsu Bratt.E.Sakf. Ørnuf Lindbe Arkitekt Nis Kyjrd Kjøbmand Engebreth Møer Frretningsfører g sekretær: Amdah, Eisabeth, Frk. Nrske Kvinders Sanitetsfrening' (Trndhjems Kreds) Teefn 1637 k ens Frmaa er: 1. At skaffe Sanitetsmateria ti Bruk saave i Krig sm i Uykkestifæde i Fred. 2. At virke fr, af K vinder rundt m i Landet gjøres frtrig med den første Hjæp i Uykkestifæder samt med Saarbehandmg 3. At uddanne Sykepeiersker 4. At pta Kampen mt Tuberkusen. ens Merke er et Køverbad. en bev stiftet 10. Nvbr Kntret er hs Frmanden, Fru Jam N. Bak). 70. Teefn 1638 k Mrske Kvinders Ttaavhdsseskab (Det ivite en arbeider paa kristeig Grund. fr at fremme ædrueighed g kristeig Sans. Seskapets Mtt er :,,Fr Gud, Hjem g Mennesket". Dets Mærke er en hvit Søife. Møter hdes hveranden Uke. Unge Kvinders kristeige har in den sin Mitte dannet Hvite Baands med Frk. Grevsktt sm Frmand. Samefreningen edes av Frk. A. Jestrup. erne har ptat en Bmstermissinsvirksmhet fr Trndhjems By g nærmeste megn. Nasr Midérne tiater det utsendes Bmster, Saft, Frukt, Matprtiner, Kædningsstykker eer devis Pengegaver bandt de Syke, Ensmme, Fattige g Frkmne i vr By. De Damer, sm mttar Gåver ti Bmstermissinen, er føgende: Fru Thea Dah Indherredsv. 60, Frk. A. Jestrup, Evegt. 14, Fru Wærness, Hspitasøkkene, g Fru Jhanne Lerseth, Kirkegt. 40. Mrtensen, Thedra, Frk., Frmand Strømsøe, Agate, Frk., Sekretær Eggen, Svea, Fru, Kasserer Lerseth, Jhanne, Fru Eggen, thiie, Fru hfif Jtnnnnnnhnr,.1^V! VaAAti IWfiiftaCiAftC aitd dsgud ifalhcsuis Nrsk Seskap ti Skibbrudnes Hedningr 3dje Distrikts Frmand: Itedningsmissinen er frå 1913 indgaaet sm Led i Hvitebaands Arbeide, pen har f. T. 2 fast ansatte kvindeige Arbeidere, Fruerne Wærness g Lerseth. De besøker Fængserne g Sykehusene 02 de daarig stiede Bjem. Der bir i Aarets Løp frsøkt at skaffe Arbeide ti Arbeidsøse, anskaffe Peiehjem fr Barn ira daarige Hjem, mange Sjøfk bir hjupet ti Hyre g mange Piker, sjn driver Gatetrafk bir hjemsendt eer anbragt i Lærehjetp, hvr de bir pært ti at bi nyttige Mennesker. en har et Nattey fr Mænd, Hspitasøkken Nr. sm bestyres av Fru Wærness. Men da det i ang Tid har været fr ite, er nu indkjøpt ny Gaard Nr. paa Øvre Bakandet hvr der i Frbindese med Nattey tænkes anagt Arbeidshjem. Redningsmissinen har Kmmunebidrag g Støtte frå Fængsesseskabet, eers indkmmer Midérne ved friviige Bidrag. Natteyet har desfruten Bidrag av Sparebanken g Sam- Redningsmissinens Bestyrese er: Frk. Jestrup (Frmand), Frk. Mrtensen (Kasserer), Frk. Østbye, (Vicefrm.), Bkhder Midj g Fru Lerseth. Natteyets Bestyrese er : Direktør Mathe (Frmand) Skeinspektør Svendsen, Pastr Hauge, Frk. Jestrup g Frk. Schare. Redningsseskap e ts Mvindefrening Fru Nina Brthen, Frmand Frk. Emma Riiber Fru Grsserer Wihemsen Frk. Jenny Grif Frk. Ragnhid. Lange Frk. Eida Berg Reisetrafkftreningen i Trndhjem prettet 21de Nvember Frretningsfører : E. A. Tønseth. ens Kntr : Th. Angesgt. 22 Utdrag av Lvene : ens Frmaa er at fremme seivet i Trøndéagen sm Næringsvei. Rei- - Dette søkes naaet frnemmeig ved : a. at arbeide fr i Utandet at vække g øge Interessen fr Trndhjem g Trøn- TRfNdHIFMS HANDELSBANK Lahmans's- g Jæger-Underti Manschetskjrter g Snipper dernes Egne gjennem Pressen, Annncer, Brchurer. 1. b. at søke tiveiebragt Mider ti saadan Rekame. c. at virke fr ratine Drift av Hteer g fr gde Kmmunikatiner, med det fr Øie at søke øget saave Mængden av de Reisende sm Længden av deres phd i Trndhjem g det trndhjemske baade Smmer g Vinter d. at søke fibedret ædre Ruter g parbeide nye. e. samarbeide med,,fpreningen fr Reise ivet i Nrge", at nyttiggjøre sig deus Virksmhet ti bedste fr Trndhjem g det trndhjemske. f. Samarbeide med Dampskibsseskaper Jernbaner, Turisttrafkfreninger, Turistfreninger g Turistbureauer, saave inden- g utenandsk, at fremme nrdenfjedske Interesser. 3. en ptager sm Medemmer: 1. Enkete Persner, hvike betaer i aarig Kntingent: indenbys Kr.. g utenbyes Kr Institutiner, Dampskipsseskaper g er ti aarig Kntingent Kr... Berg, Sverre, Knsu, (Frmand) Rasch-Nisen Næstfrmand Jansen, Hteeier, Fjedsæter Smejda, Jsef, Gudsmed Andersen, L, Anker Reitgjerdcts Peiestiftese fr Spedaske (eprøse) ved Trndhjem, Anstaten, en mnumenta Stenbygning, igger 4 Km. frå Trndhjems Trv, ve 1! den game Sebvei (hvr vakker Utsigt frå Bæsevden < Den. har 200 Sykepadse g fr Tiden et Syke= beæg av ca. 70 Spedaske. Bygningerne (efter Tegning av Arkitekterne Schirmer g v. Hann) fudførtes g tkes i Bruk Hø-' stea Anstaten, der eies av Staten, underhdes uteukkende ved Statsbidrag, idet. de Syke nyter fudt Underhd med Beksedning, fri Kur g Peie sv. fr Statskassens Regning uten Hensyn ti Trang. De syssesættes med frskjeige Haandarbeider, hvrav Indtægten, ikesm ved Sag av Bmster g Pttepanter tifader dem sev. Ti Anstaten hører et mindre Jrdbruk. Anstatens Læge g Frstander, Cand. med. E. S. Rusing br paa Stedet, der har Teefnfrbindese med TrndhjeniiS Centrastatin. Adr. i Trndhjem: Farver Kchøberg, Trvet. Kassereren, A. Strauman, har Kntr i Trndhjem, Øv. Møenberggt. 76 besørger inkass prmt g biig Ae Arter av Bankfrretninger a i

7 Kjøb Jacb ttaseis anerkjendte Brød varer. 32 Privatbanken i Trndhjem udføref ae am. Bankfrretninger 33 Reigiøse Samfund (utenfr Statskirken) De Sidste Dages Heige Frsaming8sted: G. Kngevei 6 Frstander : A. M. Andreasen ea i "55 Det msaiske Tressamfund tæer 40 Famiier er stiftet i 1905 g eier *2 eget Frsamingshus i St. Jørgensvt. 7 samt _æ: egen Kirkegaard Begravesespads i Es- 2 sendrpsgt. ^g Brandhander, Samue, St, Jørgensvt. 7 s Fresesarmeen s Nrdre Divisin Hvedkvarter: Adr.: sj2 Nidarøgt. 54. Teefn 2737 k 33 Divisinsffieer : Brigader Meeg-Andersen "qf Trndhjems Avdeing av Fresesarmeen t/* hder sine Møter i Perrnhaen. åa Ved Krpset er fr Tiden 3 fficeref. QC - Fresesarmeens Sumstatin, Kmbineret 03 med Barnekrybbe, Indherredsv. 1. _ac ttt s- Kathske Missin Jjjj Medemsanta ca. 300, der fr Tiden er inddet i 2 Menigheter, St. afs Menighet, der bestyres av Pastr Ceestin Riesterer.» Jesu Hjertes Menighet, der bestyres av 3 a Pastr I. Weirig, med en Hvedkirke, St. afs Kirke, hvr der Søndag (K. 10'/2 g 5 g hver Dag (K. 8) hdes regemæssig C3 E., M5 tatt. r "S Gudstjeneste tr Menigheten, samt et Kape, (Jesu Hjerte Kape), hvr der ikeedes hdes tegemæssig Gudstjeneste Søndag g Hverdag. Desuten har Missinen en egen Ske, et Leiebibithek samt et Hspita. Det sidste eies nu av St. Eisabeth Søstrene g bestyres av Synketia. Frstanderinden, Søster ^jj Methdistmenig heten PW Frsamingskae : Methdistkirken, Li-.3 etrvet. Menighetens Medemmer er nu. ca. *JR 200. Q} «rf Wahstrøm, Trygve, N. Møenbgt. 54 piiq Menighetens reguære Møter avhdes fi hver Søndag Frm. K. Va. Søndagske fm, K. 12i/4 g Ungdmsmøte K, 8 1 /*. Tirs- Q dag sciat Ungdmsmøte K1.8 V* g Trs- 3r. dag pbyggesesmøte K. 8 1 /*. Adgang fr ^2 ae ti disse Møter. Tabernaket (Baptistmenigheten) Frsamingssted Prinsensgt. 2 a 3. Medemsanta 278. Pastr J. G. Kaestad, Prinsensgt. 2 a 3 Risan, S., Bestyrer, Kavskindsgt. 2 RAfHAW A Rede Krs, nrdenfjedske Fiia Fprmand: Kaptein Kieand Vicefrmand: Fru Dr. Brthen Fru A. Høitmt Fru Kaptein Lund Stiftsprvst E. Skavan Dr. Kr. Knudsen Røde Krs Søsterhjem,,Vestfaten" Singsaker Dr. Chr. Brdtkrb (Frm.) Fru Nanne Kindt, Frk. Signe Lyng Best. Magda Dyrkren Rrsfreningen Kmmissinær Rasmus Krg, Frmand Jernbanefudm. P. Lie Fanejunker Andersen Grsserer H. Aspaas Fru Kaia Tesi Sakfererfreningen (13 Kreds) Tessem, Harad,.R.Sakf. (Frm.) Bøckmann, E. D. Brandtzæg, A.,.R.Sakf., Namss Bm, Chr.,.R.Sakfører (Sekretær) Sehmidts <egat. AnnaBerntine, prettet ved Testamente hv 16 e Nvbr med en prindeig Kapita av Kr. 40,000.. Giver Bidrag ti i Testamentet særskit nævnte Indretninger g Persner g utdeer derhs paa Testatrix's Dødsdag Prtiner ti game, nødidende Enker efter Handesg Skipperbrgere i Trndhjem. I Aaret 1914 utdetes ti 39 Enker efter Handesg Skipperbrgere Kr: Kapitafrmuen utgjrde ved Utgangen av 1914 Kr. 44, Tvete, B. M., Kntr i Waisenhuset Sehniter, Assessr Bathazar g Hustrus Legat prettet ved Testamente av 28de Nvbr ti Anvendese ti Nødidende, hest frædreøse Børns Underhdning psa Rednin?sanstat eer ti Undei'stettese g Hjæp ved saadanne Børas pdragese paa anden hensigtsmæssig Maate. Ved Utgangen av 1914 var Kapitafrmuen Kr. 39, Frstander : Tvete, B/ M. Kntr i Waisenhuset Murmesterfpreining Seskabet fr Trndhjems Bys Ve Brthen, Lyder, Dr. med. (Frmand) Teefner: Kntr 382 Privatbig 841 Øvergaard, A., Generamajr Berg, Andr., Bankchef Bratt, Jh. F., Agent Thauw, Chr., Grsserer Bachke, Luise, Frk., Kasserer Sid «fe Fiskeksprterernes Tb. Lund (Frmand) G. Me Øien, Chr. Myhre Sindssykeasyet Rtvd kan besees ved Henvendese ti Lægen meem K Frm. Direktør: Sied,. G. Reserveæge : Aas, R. K. P. Frvater : Heggem, af Strauman, A. Kntrassistent: Waagø, M. Agrnm: Mshus, T. Gariner: Kian,. Sjemænds Bratørgf. 3. b. Aapent frå K. 9 Frm ti K. 9 Efteræ. Hyrekntret aapent 9 g 4 7. Teefn 1426 Bestyrer: Minsaap, J. P. Assistent: Bakken, Jhan Bu-Simnsen, Direktør (f. T. Frmand) Bachke, H. Skibsreder Mathesn, B., Grsserer Vd, R., fhv. Skibskaptein Schmidt, Sfie (Kassererske) Steimans, Anna Eisabeth, Legat prettet ved Testamente av 6te August 1846, gir Bidrug ti 8 Knfirmanter sarig desuten BWrag ti Lærere eer Lærerinder ved FkesKen g ti Byens Asy, samt ved -iuetider ti værdige trængende Enker g Famiier av Brgerkassen. I sidste Øiemed utdetes i 1914 ti 24 med et Beøp Kr Kapitafrmuen utgjrde ved Utgangen av 1914 Kr. 25, Tvete, B. M., Kntr i Waisenhuset Studentersamfundet Lkae:,,Cirkus", Prinsensgt Ṫeefn 3187 k Svensk,,Svea" 3i Kjøbmand I. Nyander (rdfører) ^ Handesm. Jågerstedt (Vicerdf.) CJ Snekker Ahberg (Kasserer) ^1 Maskinmester Magnussn (Sekretær) *gt Sndre Trndhjems Amts ^ Landhnshdningsseskap ** Seskapets Frmaa er at virke ti Land- brukets g dets Binæringers Fremme i Søn- I dre Trndbjems Amt. L Landbrukskemiker, Dr. E. Sberg (Frm.) g) Leinum, Simn, Gaardbruker, (Vicefrm.) m Bthner, H., Stiftamtmand S Løhre, e, Gaardbruker W Vik, Jhan, Gaardbruker IB* Grudt, A., Langrød, e,. ^ Sehei, Benj., - Rjchter,., Brukseier ' ^ Sekretær: M Wd, E. E., Meieriknsuent 5L ff Seberg, Th., Bestyrer ** Testmans, I^ars, Testamente prettet ved Testamente av 16de Mars 1863, utdeer hvert Aar paa Testatrs Dødsdag, 30te Januar, en Havpart av Aarets Renter av Kr 40,f. ti værdige trængende, ugifte Kvinder av Byens Brgerstand. Resten av Renterne utdees ti Istand-' bringese av eer Bidrag ti Haandgjerningssker her i Byen fr Børn av begge Kjøn Kapitarmuen utgjrde ved Utj av 1914 Kr. 80, Tvete, B. M., Kntr i Waisenhuset Trndhjems Akekub Frmandskapssekretær Piene (Frmand) Ingeniør. M. Ranheim (Vicefrm,).R.Sakfører T. Gudde Fru Dr. Bryn Skræddermester Østund Trndhjems Arbeiderfrening Hjørnet av Kcngensgt. g Prinsensgt., har ca. 700 Medemmer. Stiftet 18, Bestyresen bestaar av 11 Medemmer. rdfører : Lærer av Henm Vicerdfører: Jernbanekntrist E. Knutzen Frretningsfører: J. Five Kntrtid ae Hverdage frå K samt Måndag g nsdag frå E. 7 8 Efterm. Teefn 816 Frretningsføreren mttar Indmedese av KRTMA NS V ASKE PU L V E R JF. s* cø w Z Bar ar a 01 Q t*

8 'IS. I!.c M 09 C» JSS _A f rang atid E, C. Dahs Bryggeries Mineravand. 34 Medemmer, Brteie av Lkaerne etc. Festsaen, sm rammer ca Mennesker, brteies ti Frestiinger, Knserter g Møter. Trndhjems Fkeakademi Stiftet den 25de januar Dets Frmaa er, gjennem ffentige Freæsninger saavidt muigt i systematiske Kurser at gi Arbeidsstanden g andre, baade Mænd g Kvinder sm i pveksten ikke har'hat Adgang_ ti en høiere Skeundervisning Anedning ti Erhvervese av amennyttige Kundskaper. Fagkredsen mfatter Mathematik, Astrnmi, Fysik, Kemi, Naturhistrie (Zgi, Btanik g Gegi), Astrnmi g Physigi (Sundhetsære), Histrie især Fædreandets), Jrd- g Fkebeskrivese, crsk Sprg p Literatur, Vestandsære. Adgang ti Freæsningene er gratis fr enhver g Stemmeret i ens Aniggender har Aarsmedemmer. (Aarig Kntingent Kr.) De rdinære Freæsninger hdes sm Rege fta Sutningen av Septbr. ti Apri i Baptistmenigheten (Tid. Yngingefrenmgen) Søndag K 6 /2 7Va g nsdag K. 8 9 g i Lademens Fkeskes Gymnastiksa Søndag K. &-ji 7*/2 g nsdag K. 8 9) samt i Tra (s 3 frøvrigt Avisernes Dagsiste). en nyter Bidrag av St»ten mt paa anden Maate at tiveiebringe det dbbete av dette Bidrag. ens Bestyrese bestaar av : Svensen, S., Skeinspektør Frmand) Smmei fet, A., verærer (Næstfrmand Bach, R. A., Hvedkasserer Christie, S., Sk< ebestyrerinde Fjedset, E., Eektrtekniker Hansen, L., Maermester Høyer, T., Kaptein Teesbø, Revisinschef Sivertsen, L., Fkeskeærer Nrdgaard,., Knservatr Weuge, S., Direktør I Fqkeakademiets Aniggender henvender man sig ti Inspektøren, Hr. verærer Jhanssen, Sverresgt. a Trudhjems Arbeiderparti Partiets Styre bestaar av: J. M. Wiggen. Frmand L. Astad, Vicefrmand Havår sen, Sekretær J. Jenssen Fru Emma Nisen E, Van a Suvaag B. Sche. R. sen Th. Arntsen Jh. Syw Føgende er er tisuttet; 1. Arbeiderfreningen.,Sverre" 2. Arbeiderpartiets Kvindefrening 3. Baker- g Knditrsvendenes 4. Bikkensagersvendenes 5. Brandkrpsets 6. Bryggeriarbeidernes 7. Bødkerarbeidernes 8. Den fapr. g kp. Kvindefrening 9. Dmkirkearbeidernes 10. Eektrikernes 11. Gasværkarbeidernes 12. Gudsmedsyendenes 13. Iens Arbeidsmandsfrening 14. Ingeniør- g Havnearbeidernes 15. Jernbaneverkstedets Arbeiderfrening 16. Kjearbeidernes 17. Kriminaasyets Peiefrening 18. Lgarvernes 19. Lge Markus Thrane 20. Maskinarbeidernes 21. Murarbeidernes 22. Mursvendenes 23. Møbesnekkernes 24. Nrsk Arbeidsmandsfrbunds Avdeing Nrsk Maerfrbunds Avdeing 26. Pakhussrbeidernes 27. Patearbeidernes 28. Pstbudenes Spciaistag 29. Røræggerarbeidernes 30. Samaker- g Tapetserernes 31. Skibstræarbeidernes 32. Sktøiarbeidernes &S. Skræddersvendenes 34. Smedenes Fagfrening 35. Snekkernes Fagfrening 36. Snekker g Tømmermsendenes 37. Sciademkratiske Kvinders Sykekasse 88. Spikerarbeidernes 39. Sten-, Jrd- g Cementarbeidernes 40. Tegverksarbeidernes 41. Tjenestepikernes Frenig 42. Tra Frmerfrenrng 43. Trndhjems Bkbinderfrening 44. Trndhjems Frmerfrening 45. Trndhjem g megns Jernbanearbeider 46 Trndhjems Sag-, Høv- g Tmtearbeideres 47. Trndhjems Sciaistag 48. Trndhjems Transprtfrening 49. Trndhjems Sprveisfunktinærers 50. Trndhjems typgrafiske 61. Trndhjems Lsse- g Lastearbeideres 52. Vestbyens Sciademkratiske Kvindefrening AJ! biigste, mest Kjøp aitid Jacb Mathesns 53. Trnåhjems Teefnarbeiderrening 54. Trndhjems Damp- g Kaiarbeiderfrening 55. Trndhjem Havneanægs Arbeiderfrening 56. Nrsk Matrs g Fyrbøder Unin 67. Trndhjeins Sagter g Pøsemakersvendenes 68. Ia Sciademkratiske Ungdmsag 59. Arbeiderpartiets Kvindefrening 4 Kreds T.hjems BkMnderinestres ' Paasche, F. (Frmand) Maske, R. (Kasserer) Knudsen, Bernh. (Sekretær) Trndhjeins Brændevinssamagr Hvedkntr : Fjrdgt. 7 Direktin : Sand, Fritz, Bkhder (Frmand) Fch, H., Byfged (Næstfrmand) Grønning, Emi, Grsserer Kindt, af, Dktr Øien, Adf, Knsu Frretningsfører : Fer, Chr., Fjrdgt. 7 Kasserer : Bech, D., Drnningensgt. 66 Bkhder: Nakstad, Thv., Via,,Luna", Rønningen Trndhjems bev stiftet 30te ktber ens Frmaa er at virke fr de Døvstummes aandeige g materiee Ve g være dem ti Værn g Støtte under Livets frskjeige Frhde. Bestyresen bestaar av 6 Medemmer, hvrav 3 hørende g 3 Døvstumme. ens Lkae i Arbeidersamfundets Lkae, Prinsensgt., hdes aapent hver Søndag fra K. 12 Middag ti 10 Aften g hver nsdag g Fredag Ira K Aften.,,De Døves Avhdsag" g Døvstumfreningens Kvindefret-ing har Møte skiftesvis hver anden nsdag K Bestyresen bestaar f. T. av : Jhansen, L., døv (Frmand) Griff, J., Døveærerinde (Vice r rm.) Kindseth, M., Døveærerinde (Sekretær tterme, e, døv EUevseth, Fru, døv Kasserer : Brinchmann, E., Frk,, Kngensgt. 22 Trnrthjems Ksperantistfrenns (Grup Esperantista de Trndhjem) Busetøief - - Sketøier g Pyntesaker Trndhjems Fiskeriseskab, Teefn 1203 Kntr i Trndhjems Sparebank, 2den Etage Indgang fra Søndregt. Direktin: Kingenberg, Ingvar, Knsu (Frmand) Jenssen, P.., Kjøpmand (Vicefrmand) Iversen, J. A. Strøm, J. E., Nrdgaard,., Knservatr Frretningsfører g Sekretær: Schmidtniesen, L., Ingeniør Kntret vi være aapent ae Arbeidsdage K g bistaa med pysninger, Raad, m. m. angaaende Fiskerianiggender. Trndhjems Fiskerimuseum bestyres av Direktinen fr Trndhjems Fiskeri seskap. Utstiingskae g Kntr i Trndhjems Sparebank, 2den Etage, Indgang fra Søndregt. Museet hdes indti videre aapent ae. Arbeidsdage K Desuten i Juni, Jui g August Søndage K Fri Adgang fr ae. Samingsbestyrer : Schmidtniesen, L., Ingeniør Trndhjems Fkebibitek Kjøpmandsgt. 12, tihører Trndhjems Kmmune g staar ti gratis Avbenyttese fr Byens Indvaanere. prettet ved Kmmunestyrets Besutning av 31 Januar Traadte i Virksmhet 17de Nvember Bksamingen tæer ca. 28,000 Bind. Aapen Utaansavdeing fr Vksne g Ungdmsavdeing, Hverdage 12 2 g 5 8, Læseværeser Hverdage 10 2 g 5 10, Søn- g Heigdage I Juni August i er Aapningstiden fr Utaansavdeingerne Hverdage 12 2 g /* fr Læseværeser Hverdage 10 2 g 5 7'/4. ~" J? 5 - <L CD J Lademens Fiia (Lademen Ske) åa- jjf pen Hverdage 6 8. Ien Fiia (Ievden?! 5(B 28) aapen Mandag, Tirsdag, Fredag g Lør- r 1 S-" dag g.se Styre: g, 3 Birkeand, Prfessr (Frmand) a:» -n Smmeifet, verærer II! S uren, Læge &'<n Bibitekar: Astrid Hartmann g^p g Trndhjems friviige Arbeidshjem N. Bakandet 16. Frskjeige Arbeider sm Tæppestikning, Dampning av Fjær g Dun.etc. mttages. Bestyrerinde: Fru Drthea Rian?DAIJV beaørgei Inkass prmt g big 35

9 æ 4-» CD t H- Si ' s N Q 36 Kjøp Jacb Haisefhs anerkjendte Brødvarer. Trndhjems Fyke (Det nrske Ttaavhdsseskap) mfatter Søndre Trndbjems Amt g Trndhjems By, har ca. 170 Vksneag, 70 Barneag g ca. 17,000 Medemmer. Fykestyret bestaar av : Tønne, Jh. P., Revisr (Frmand) Greseth,., Kirkesanger (Næstfrmand) Tiseth,., Lærer, (Sekretær) Engan, E., Kjøbmand (Kasserer) Næss, Hima, Fru Sameagenes Fykestyre: Steen, B. M., Skebestyrer (Frmand) Setvd, B., Lærer (Sekretær) CD Trndhjems Fængsesseskap VAi har ti Frmaa at ette g fremme de frå Trndhjems Landsfengse g Trndhjems Kredsfængse øsattes Gjenptagese i Samundet g, saavidt muig frebygge deres GQ Tibakefad paa Frbryderbanen. Mathe, F., Direktør (Frmand & Kasserer) Hauge, Afr., Fængsesprest (Vicefrmand) Diesen, Peter A., Pitifudmætig KJ Haseti. Adf, Grsserer Bu Simnsen, E., Direktør Trndhjems Haandværk- g Industrifrening, Kjøpmandsgt. 12 Under dette Firma sammensuttedes fra Iste januar 1891 Trndhjems brgerige Kub g T.hjems Haandverkerfrening. Direktinen: > Andersen, I. Anker, Sademaker (Frmand) Me, Jhannes, Bygmester Dybwad,., Maer (Vicefrmandj Reistad, Havr, Skrædder Mykebust, J. Kr., Bktrykker Frretningsfører g Sekretær :. Hum, Henr. Under en srterer:..understtteseskassen fr værdige trængende Haandverkere g deres-efteradte" stittedes i 1862 med et Gnmdfnd av 28 Speciedaer, eier nu ca. 76,500. Kr. Renterne dees, hver Ju ti trængende Game av Haanfverkerstanden med 2 /s mens Y 3 tiægges Kapitaen. Kassens Bestyrese bestaar av: Andersen, I. Anker, Sademaker (E'rmand) Widerøe, M. C., Baker Bhne, Fr., Sakter Børseth, Lars, Farver Strøm, din, Skmaker Adershjemmet. Det paatænkte Adershjem eiet ved Utgangen av Aaret 1913 en kntant Behdning av ca. 115,000 Kr. Med de desuten tegnede Bidrag g en ti Hjemmet indkjøpt Tmt utgjør Frmuen at ca. Kr. I Bestyresen bestaar av: Bhne, Fr., Sakter (Frm.) Wiederø, M. C., Baker Strøm, din, Skmaker Erichsen,. Knditr Me, Jh.s, Bygmester Trndhjems Handesfrening stiftet 17de Februar 1862 harf Tiden Lkae i Kngensgt. 3. Teefn 368. Tdbden 128. Medemsanta 430, ens Lkae er aapent hver Dag fra K. 8 Mrgen ti K. 10 Aften. Reisende har Adgang, men maa indskrives ved et av ens Medemmer i en i Lkaet utagt Prtk. Teegrammer, Cirkuærer m. m. vi fndes paa psagstaven. Direktin : Frmand:Jh. F. Bratt Rønning, Jhan, "Vicefrmand Brchgrevink-Persen, L. Skramstad A. G. Me, Andreas Sekretær: Arne Nssum Andreas Sæknan Trndh j ems Handesstands Understøtteseskasse eiedepr. 31te December 1914, Kr. 138, Iversen, B., Handesm., (Frmand) Drnningensgt. 2 Øen, Adf, Knsu (Næstfrmand) Mads en, M., Handesmand Hansen, G. B., Handesmand (Firma Lars Hansen) H. Hanssen. Handesmand Lykke, Ivar, Knsu Trndhjems Hedningemissinsfrening Smmervt. 4 Sgneprest S. H. Svensen (Frmand) Pastr T. Kute (Vitefræ.) Stiftsprvst Skavan, ptikus "H. Iversen, Kirketjener Larsen, Kjøpmand M. M. Me, Pastr Gustav Jensen, Snedker Søri, Pstbud Fisknæs. Trndhjems histriske ens Frmaa er at utbrede Kundskap g Sans fr Trndhjem g Trndhjems Stifis Histrie gjennem frmaastjenige Franstatninger en utgir Tidsskriftet : nt.hjeniske Saminger". Fiiitiikii i Tmikii Medemskntingenten er Kr. 3. aarig.. Livsvarige Medemmer betaer Kr en Gang fr ae. (Frmand) Smmerfedt, A., verærer (Næstfrmand) Svensen, Sven, Skeinspektør Thauw, Chr., Grsserer Harbjtz, G., verærer Pedersen, Sverre, Stadsarkitekt Nrdgaard,., Knservatr Refsaas, J., Fanejunker Trndhjems heiere Sfeers Ijærerindefrening Middefart, Wihemine (Frmand) Eckhff, Fredrikke (Frmand) Bang, Thra Trndhjems Indremissinsfrenirag Bfstyrese : Jenssen, Gustav, resid. Kap. (Frmand) Iversen,., ptikus (Næstfrm.) Myhren, A., Agent (Kasserer) Lyng, J. K., Faktr Hmgreen, Kkker Tønne, Revisr Fisknes,., Pstbud Haugen, Laur. (Sekretær) Trndhjems Jrdmrfrening: Hammer, Maren, Fru (Frmand) Hammer, Anna, Fru (Vicefrmand) Lien, Mata, Frk. (Sekretær) Høstn, Ingebrg, Fru (Kasserer) Trndhjems jurnaistfrening Ratche, Arthur, Frmand Kstad, Th. (Vicefrmand) Carsen, A.. Egidius, Kasserer» T.hjems Jæger- <fc Fiskerfrening: Dens Frmaa er at fremme en frnuftig Hushdning med de fredede Yidtsrter samt Fiskearter, væsentig i det Trndbjemske. Aarig Kntingent Kr. 5.. Ethvert Medem erhder Eksempar av Nrsk Jæger- & Fiskerifrenings Tidsskrift Huitfedt, C. L., berst (Frmand) Kinge, Nicay, Kjøbmand (Vicefrmand) Stabe, H. N., Kjøbmand (Kasserer) Bentzen, F. Chr., Bryggerimester Ndt, L. Urmaker (Sekretær) utfører ae am. Trndhjems knservative Fæesstyret: Bøckmann, E. D.,.R.Sakf. (Frmand) Lykke, Ivar, Knsu (Vicefrmand) Knap, Ritmester, Frmand i 1. Kreds Einar Dah,.RiSakf. i 2. «P Laagbach. Amtskæmner i 3. 5 Westad, Farm^iceut i 4 _ R Frst, A., Frk, ' ft Krum, Ragnhid, Frue mm Digre, Eskid, Kjøbmand» Sekretær: Hva, Ragnhid, Frk. g* Trndhjems kvindeige Handesstandsfrening, stiftet 6. Nvbr Medemsanta ca ens Frmaa er indbyrdes at utvike g støtte hinanden. Lkae i iaandverkerfréningen, Kjøbmandsgt. 12 Lange, Ragnhid, Frk. (Frm) Søreng, Marie, Frk. (Sekretær) Discbingtn, Ingebrg, Fru Eriksen, Gudrun, Frk. Suppeanter: Dah, ga, Frk. Dah, Karen, Frk. Trndhjems kunstfrening Utstiingskaet i Trndhjems Sparebanks Bygning, Kngensgt. 4, er aapen hver Søndag g nsdag, i Smmermaanederne tides hver Dag, K Efterm. Indgang frå Aptekervt. en utdder ti hvert Nytaar Kunstværker (i en Række av Aar ti en sainet Vserdi av mkring Kr aarig. Man kan tegne sig sm Medem i en i Lkaet utagt Prtk eer henvende sig ti Direktinen eer Vaktmesteren. Den aarige Kntingent er Kr. 12. fr indenbyes- g Kr fr utenbyes Medemmer, naar fere end Ld tages, Kr fr hvert av de øvrige Ldder. m Søndagene er Adgangen fri fr ae, m nsdagene kun fr Medemmer, medens andre betaer 25 Øre. Reisende, der indføres av et Medem, har fri Adgang, men betaer eers Entre. En Fiia av Kunstfreningen er nu instaeret i Stiitsgaarden. Kingenberg, Ingvar, Knsa (Frmand) Dedekam, H., Direktør (Vicefrmand) Gudah, Axe, Arkitekt Digre, Peter,., Arkitekt Lund, K.,'Ingeniør JB. fwhssm Mupme«erfp_rat«iinii KRTIHANS MASKEPI! LVER 37 a» us CA C 9 i i"

10 æ 38 Ffang atid E. G, Bahs Bryggeris 01. Trndh jems Kvinderaad (Th. K.), Frmand: Frk. A. Figenbaum, Nrdregt. 9 Led av Nrske Kvinders Natinaraad (N. K. N.) Tisuttede er: Trndhjems kvinde. Handesst. Sanitetsfrening Nrske Kvinders Ttaavhjdsfbrening Trndhjems Lærerindefrening Kvindesaksfrening De høiere Skers Lærerindefrening Jrdmrfreningen Redningsseskapets Kvindefrening De.t røde Kprs's Damefrening Aderamshjemmets Damefrening K. F. U. K. Hjemmenes Ve Haandv. & Industrifr.s Kvindefrening Trndhjems Kvindesaksfrening Fru Emma Jenssen (Frmand)» "sss Trndhjems it. Vægerfrening^ CS3 Hvedstyre: (N a CS SIÆ^ ans.' CM, d) Bang, S., Læge (Frmand) Pereff, M.,.R.Sakf. (Vicefrmand) Gunstensen, Prfessr.Haarberg, Bankkasserer Eidsvaag, Edvard, Vraker Grønie, I., Kjøpmand Bhne, G., Sakter verand, Frmand Mxness, Arne, Fabrikeier Øien, Mathide, Fru Buzzi, Jhs., Kjøpmand Bryn, Kr., Bankdirektør Havrsen, Magnus, Statsraad Rønning, Jhan, Dispnent Mykebust, J. Kr., Bktrykker Jynge, Redaktør Hybertsen, Nis, Bikkensager Mtzfedt, Arthur, Ingeniør Schutz, Gudrun, Fru Tvete, B. M., Frstander Trndhjems Lægefrening Møter hdes fra Begyndesen av ktber ti Mai hveranden nsdag K. 7 /2 i det medicinske Læseværese i,,hannnien", 2den Etage. Herfsen, Th. (Frmand) Lykke, B. (Næstfrm.) Aas, Ingebrg (Iste Sekretær) Dwrsky, R., (2den Sekretær) Kasserer g Bibitekar: Wd,., Munkegt. 25 Trndhjems Lærerag Lkae Kavskmdets Ske. Stiftet Frmand: Henm, av, Lærer Næstfrmand : Eeraas, A. K., Lærer Fønæs, Jn, Lærer, Strand Henr., Lærer Lien, Hans, verærer Mørkved,., Lærer Revisr: Aasgaard, Lærer Sekretær : Grønie, A., Lærer Trndhjems Lærerindefrening Bestyresen bestaar av Lærerinderne : Fru S. Nesheim (Frmand) Frk..Dagny Berg (Vicefrm.) Eisabeth Varmb (Sekretær) ine Tmsen (Kass.) Nathaie Niesen Trndhjems Læreguttjem Aptekervt. 2 H. Eeistad (Frmand) Sven Svensen (Vicefrmand) G. Rangu (Kasserer) af Dybvad (Sekretær) P. Stkke Bestyrerinde : Frk. M. He Trndhjems mesterfrening fr Saktere g Pesemakere Mnsen, M. (Frmand) Hegesen, Jn.. (Næstfrm.) Sberg, L. jun. (Sekretær) Trndhjems Miitærfrening Lkae: Munkegt. 6. rdinær Samings - aften i Vintermaanederne hver Fredag Aten frø K. 7. Læseværeset aapent hver Dag K Majr Nissen-Dreier (Frmand Kaptein Heesnes Kaptein Bøckman Sekretær: Pr.øitnant Stkke Pr.øitnant Eriksen Bibithekar Pr.øitnant Sund Trndhjems Pitifnnktinærers Frmand : Laugen,. F., Pitibetjent Vicefrmand : Skaar, K. J, Pitiknstabe Tier, Martin, Pitiknstabe Sekretær: Sythe, J., Pitiknstabe Øknm: Wang,., A nnnnnnunj Revisrer : Gerhardsen, H. L., Pitivakta. Aat. J.., Pitibetjent Referent: Skaar, K, J., Pitiknstabe Jaeb Mathesits Trndhjems Rekameknft Miar, Rbert, Rekamechef (Frmand) Knudsen, Jh., Sekretær (Vicefnr and) Setsaa», Jhn, Direktør (Kasserer) Trndhjems Rdehus Vckmar, P., Bankchef (Frmand) Bødker, Fr., Læge (Vicefrm.) Bruun, Jhan,.R.Sakfører Kasserer : verrein, B., Agent Trndhjems Seifrening Stiftet 16de jui Aarskntingent Kr. 5.. Medemsanta ca. 60 Brunn, Fritz, Grasserer (Frmand), Østund,., Skrædder (Vicefrmand) Dah, Thv., Bankbkhder (Kasserer) Hff, Wib., jun. (Sekretær) Haseth, Jhannes, Fudmægtig Trndhems Sindssykeasy Er. Skakkesgt. 56. Anstaten tihører Trndhjems Hspitasstiftese. ver den ene Havde av Padsene dispnerer Trndhjems By, g ver den anden de Trndhjemske Amter, hvert med en Fjerdede. Asyets tiadte Beæg er 82 Patienter, ike mange av hvert Kjøn. Retraæssig Adgang ti Asyet har aene Byens g Amternes Syke mt en aarig Betaing av Kr. 4Q. fr hver Paticnt, hvrunder gsaa er indbefattet fud Bekædning under Asyphdet. gsaa Sindssyke frå andre Distrikter kan ptages, naar Padsen maatte tiate det nen mt en frhøiet Betaing, nemig Kr aarig. Ingen Sindssyk maa indsendes ti ptagese uten frutgaaende Frespørgse m Pads. Asyets Læge g Bestyrer : Dr. med. Hans Evensen træffes sikrest i Asyet hver Dag frå K. 1-2, samt K. 6 Eft. i sin private Big, Nyveien 3 Frvateren, Christian K. Nørbech br i Asyet. Trndhjems Skiknh prettet 27de Januar 1884, Frmaa : Fremme av Skiidrætten nrdenfjeds. Kubben eier egen Skistue ved Graakaen : m Vinteren Adgang kun fr Medemmer, m Smmeren gsaa fr andre. Tf.p707. Aarskntingent Kr Kjer, Dragter Kaaber g Dragtstffe. Styre: AYt.kaptein Car Grøndah {Frmand) Ingeniør Einar Gram (Næstfrm.) Bkhder., Ldgaard Gudsmed E. Schancke Bøssemaker Ingv. Østern Sekretær g Ering Steen Trndhjems seiende Skeskib Brig,,Tprdenskjd I< Teegr.adr.,,Skeskibet Trdenskjd" Direktinen bestaar av Herrerne : Knsu Antn Jensen Grsserer M. Madsen Bankbestyrer Magnus Havrsen Direktør E. Bu Simnsen Havnefged L. Hegeby Kaptein Fr. Niesen (Frmand) Trndhjems Skytterag Skytebane: Gaarden Søbstad (15 Minuters Gang fra Heimda Statin). Frmand : Krgund, J. P., Lærer Vice&rm. Nrdby, P., Skmakerm. Mnsen. M., Sagter Sekretær : Sund, K., Kaptein Vaabenmester: Sund Tre Trndhiems Skeitekn) Repræsentantskap: Caussen, Andr.,.R.Sakfører Sem, af, Agent Mauseth, A., Ekspeditør Mikkesen, M., Sademaker Herstad, Ludvig Niesen, Kar Me Øien, G. Finne, H. Meinche, Tandæge Østund, P., Skrædder Sbu, Jhan, Fudm. Frretningsfører: Røst, Jhn, Skøitebanen, Øen Trndhjems Kredsstyre fr den nrske Sjmandsmissin Weider, Res. Kapean (Frmand) Castberg, Sgneprest (Næstfrmand) Brchgrevink-Persen, Kjøbmand (Kasserer) Fru Grsserer Swenssn Jenssen, Antn, Knsu Knff, Ab., Dispacheur Niesen, Fr., Kaptein Trndhjems Sædejghedsfrening Frm.: Hauge, A., Fængsesprest Næstfrm.: Jestrup, Augusta, Lærerinde Stenersen, Christine, Teegrafistinde Swensen, Sgneprest 39 B G t fr s t p s

11 c 40 sa. Kjøi Jacb Haseths anerkjendte Brødvarer. Kute, Pastr i Mathesn, Augusta Brun, Frue, S* 2 Trndhjems s Studentersangfrening- e Stiftet "a Styre: jjs* Frmand:. T. sen, Bankbkhder Vicefrmand : David Vaage, Dipming. ^ Sekretær: Behr, S., verærer» H. C. Sberg, Stud.ing, c5 Dirigent: Svendsen, Mrten L. Sa- 03 Trndhjems Svmme- 5 g- Livredningsknb Frmand: Kntrchef Emanue Petersen Vicefrmand: feif Gresserer S., Engebreth Møer c a Trndhjems tekniske - Lkae: Fåmureiigen, Kngensgt. 3 3die Etage aapent fr Medemmer ae Dage Ira K. 8 Frm ti 12 Aften. Møter i Vinterhavaaret hver Tirsdag K. 8 T /a Aften. Sekretæren: Kntrtid Septbr. Apri: ae Dage K. 6 7, Mai August: Tirsdag g Fredag K Thesen T., Avdeingsingeniør (Frmand) eu Birkeand, Richardj Prfessr, Vicefrm. -S, Havrsen, A., Brandchef ggg Eckhff, M., Fabrikeier Pauss, Sigurd, Direktør Sekretær: Bach, Ernst, Ingeniør T.hjems Tbakshanderfrening- 523 E Harad,. Hauger (Frmand).. ssn, N. G. (Vicefrmand) ^=0 Schrøen, Nis E. (Sekretær) S> Marie Aas (Kasserer) H fi i Trndhjems ^ Ttaavhdsfrening i Kjøpmandsgt. 80. Møte avhdes hver Tirsdag K. 8. Ti Fredragsmøterne fri Adgang fr enhver. Læseværeset er aapent hee Dagen ti K. 10 Aften. Indme- 0) dese kan.ske i Møterne g ved Henvendese ti Vagtmesteren. Frmand : Laur. Hansen, Maermester 4 Vicefrmand : L.. Eriksen, Stenhugger pcj E. Ystgaard, Fudmægtig f^ Sekretær: E. Krgstad, Frøken phty I. Mum, Handesgartner Trndhjems Ttaavhdsfrenings Ungdmsfrening,,Mjøner". Møte avhdes første r^ Tirsdag i Maaneden K P 1^ Frmand: Hansen, Haakn, Bankassistent HAf!IfftIir JB. Trndhjems Ttaavhdsfrenings Barneag Møte hver Lørdag K. 5 Eftm. Frmand:. Ødegaard, Kmm.sergent Trndhjems Turistfrening prettet den 16de December 1887 Dens Frmaa er at fremme Turistivet her i det nrdenfjedske Nrge ved a. at vække pmærksmheten fr seværdige Punkter g Ruter, \f. at istandbringe nye g utbedre ædre Tigange ti nye Utsigtspunter, c. at utgi nøiagtige Beskriveser ver naturskjønne Ruter g Trakter, d. at utgi Karter ver ens Virketerritrium, e. at søke prettet faste Kvarterer g Fjedstuer paa hensigtsmæssige Steder, f. at sørge fr frnøden Skydsbefrdring, g. at træffe verenskmst m rimeige Takster, h. at vække Sansen «g Interessen, saave herhjemme sm i Utandet, fr de nrdenfjedske Trakter, ved at sende Frpnin» gens eventuee Skrifter ti Reisetidsskrifter Reisebureauer g Sprtskubber. Den aarige Kntingent er 3 tre Kr. fr Mænd, 2 t Kr. fr Kvinder g 40 frti Kr. en Gang fr ae. ens Medemmer erhder gratis de av en utgivne Skrifter. Man kan indtegne sig sm Medem ved et av Bestyresens Medemmer fr Tiden : Smmerfet, A.. verærer (Frmand) Brun, Frithjf, Bkhander (Vicefrmand) Gristad, af, Ejøbmand Sivertsen, L., Bankassistent (Kasserer) Svendsen, Jhs. Bankkasserer (Sekretær) Trndhjems Turnfrening Yngre Herreparti turner Tirsdag g Fredag frå K 8Ya H) 1 /». Guttepartiet turner hver Tirsdag g Fredag fra /2. Damepartiet turner Mandag g Trsdag 9 10V2, ædre Herreparti turner Mandag g Trsdag 7Va 872. Bestyresen: Bech, D. N., Kasserer (Frmand) Bøchmann, N., Kaptein (Vicefrmaad) Eichhz, Svend, Murer Sesseng, Had, Fudm. Næss, Trygye, Tdass. (verturnef) Turnærer: Fugheim, Peter, Lærer Guttepartiet: Ndand, Arne, Lærer Gymnastikpartiet: sen, Gustav, Artitekt Vaktmester : Jenssen, Car MurmesterfFpetning Priitiikei i Tmii Trndhjems Underfficersfrening Lkae i Munkegt. 2 Aapent frå K. 8 Frm. ti 10 Aten. Samftmdsaften hver Trsdag K. 8V2. Sm Medem ptages enhver i Trndhjem bende Underbefaingsmand. Kntingent Kr pr. Havaar. Hum, Henr. Furer (Frm.) Scbjetne, Jhn, Sersjant (Næstfrmand) Smmervd, H. Sersjant (Sekretær) tnea, J. H., Furer (Kasserer) Kvestad,., Sersjant (Arkivar) Trndhjems Urmakerfrening Erandsen, E. (Frmand) Iversen,. (Kasserer g Sekretær) Trndhjems Veeipedkub Berg,. A.. Kjøpmand (Frmand) Sem, af H., Generaagent (Vicefrmand) Jhansen, Martin, Grsserer (Sekretær) Setherhaug, Martin, Fabrikant (Kasserer) Mikkesen, M., Samaker (Kapridtsarrangør) Trndhjems Venstrefrening en, sm sutter sig ti Nrges Venstrefrening, har ti Frmaa paa natinat g demkratisk Grundag at arbeide fr pitiske g siae Refrmer, saave i Stat sm i Kmmune, g at virke fr Samhd inden Partiet ved Strtings- g Kmmunevag samt sm Venstres fficiee rgan at sørge fr Vagfprberedeserne. Sm Medem av en kan ptages enhver vksen Indvaaner av Trndhjem, Mand g Kvin de g enhver utenbysbende sm er skattepigtig ti Byen. Intet medem maa tihøre nget andet pitisk Parti. Styre: Vfedø, Andr., B.,.R.Sakfører (Frmand) Bach, J. A., Kaptein (Næstfrmand) Stri, J., Frretningsfører (Sekretær) Rangu, G. A., Dispnent (Kasserer) Kstad, Peter, Lærer Grven, N., Mæger Snekvik, Sigurd t Lærer Garm, Jhan, Direktør Engda, J. L., Sersjant Benum, Redaktør Brænshm, Jernbanefudm. Sm underavdeinger sutter Venstres Kredsfreninger sig ti Trndhjems Venstrefrening. utfører ae am. BiiUirriiiiir. Trndhjems Vg-nmandsfrenng- Medemsanta f. T. 96 «^ Bestyresen: 2 Wangsm, R. (Frmand). fc Haseth, B. (Kasserer) «j Vik, J. (Sekretær) ZIj A. Wangsm, F. Brueneck, S. Skauge, E. 2 Høstad 41 JB Trndhjems Yng-Ungefrening- Teefn 297 k, er stiftet 23de Apri 1874 g har ti Frmaa paa Guds rds g den ' Lutherske Kirkes Bekjendesesgrund at tm fremme evende, Gudsfrygt sund, fkeig pysning g sandt Kammeratskap bandt ens Medemmer. Kntingenten er Kr. 2.C, Kntrtid Måndag g Trsdag K. 8 9 Større Møter med Fredrag g Diskussin hdes hver Søndag g hver Trsdag. Bibetime eer Fredrag med reigiøst Indhd hver Lørdag K Aften. Underavdeinger er: Sangfrening samt rkester Bestyresen bestaar av 5 Medemmer, hvrav vexevis utgaar 2 g 3 hvert Aar, men kan gjenvæges. Teesbø,. S., Revisinschef (Frmand) Reimers,. J., Kmmunebkhder (Yicefm.) Grevsktt, S., Pstassistent Hjete, Caus, Arkitekt Nrdby, P., Bkhder (Frretn.fører) Trndhjems Infanteritrig-ades, private Musik- g Hjæpefcasse,' samt Kaptein Bye Krgh g Hustrus, f. Mathisen'» I^egat R, A., berst (Frmand) Nissen-Dreier, Majr Lssius, Sanitetsmajr Haanæs, J., Kaptein Trøndeagens Myrsestap Seskapets Frmaa er at virke fr Tigdegjørese av Myr i de t trndbjemske Amte_r. Dette Frmaa søges fremmet særig gjennem MyrundersøkeseT, Gjødningsfrsøk, Spredning av Kundskappr m Myrs Anvendese, Utdeing av Bidrag ti pdyrkning av Myr, samt støtte av Fretagende sigtende ti Myres Utnyttese navnig i teknisk Henseende. Arentz, G., Landbruksingeniør (Frmand) Hartmann, E., Kaptein (Vicefrmand) kkenhaug, Jhs.,' Skebestyrer, Sparbu Bye, Arn. S., Lensmand, Aasen Kstad, e L., jun., Gaardbruker, Heimda KRTMANS VASKEPULUEH

12 a M H Frfang atid E. C, Dahs Bryggeries Minera vand. w sa JS2 c " 02 m at Q 42 Gundersen, Th., Gaardbruker, Strinden Christiansen, Haakn., Ingeniør (Kasserer g Sekretær) Trendeagens Skgseskap Kntr: Søndregt. 13 b. Teefn Bratt, Jh. F., Knsu (Frmand) Finne, Hans, Gdseier (Vicefrmand) Bthner, Harad, Stiftamtmand, Arentz, G., Landbruksingeniør Jenssen, Harad, Bryggeri eier Ha. H., Frstander Richter, '., Gaardbruker Trøndernes Arbeidersamfunn Prinsenggt. 22 a, Stiftet Iste ktb Fnnand: Jacbsen, Car, Bankbud, Thyhdtveien Mandtasfører: Wd, Wihem, E. Skakkesgt. 85 Gjedeb, T. A., Frstander Nd. Ae 7, Singsaker Læge : Kindt, 10 11, 4?, Kngensgt. 14 b. Vaktmester: Larsen, Sigurd, br i Gaarden. Trndernes Avhdsag Kngensgt. 16 (Bikuben) avhder Møte hver Tirsdag K. 8%. Nye Medemmer ptakes hver Tirsdag. Læseværeset er aapent frå 7 10, Søndag hee Dagen. Styre: Jhnsen, H. (Frmand) Engan, E. (Næstfrmand) Tier, Frk. (Sekretær) Størseth, G-. (Næstsekretær) Rian, Jh., Regnskapsfører (Kasserer) Avhdsaget har sin egen Kafé,,,Bikuben", Trvet. Kafestyre: Frmand: Sæter,. P. Satnessand; L. Sekretær: Ranheim, G. Trøndernes Mandssangfrening stiftet 1858, avhder Øvesesmøter hver Trsdag Aften K. SVa 11 i Frimurergen Hst, Chr., Agent (Frmand) Brun, Fridtjf, Bkhander (Næstfrm.) Jenssen, Eyvind, Knsu Matzw, Arne, Fudm. Prydz, C. G., Agent Dirigent : Gmsaas, Knut, Løitnant Tysfce Staudenmann,' K., (Frmand) Kriege, H., (Vicefrmand) Neumann, C., (Kasserer) Ude, Aug., (Sekretær) Eidsvaag, Edv, Revisrer: E. Erandsen, Fr. Hahn Underffieerernes Understøtsesfrening i Trndhjem Lkae Munkegt. 2 Gaustad, A. L., Fanejunker (Frmand) Siem, M., Furer (Næstfrmand) Ødegaard,., Km.serg. (Kasserer) Mittet, H., (Sekretær) Gudsten, Ragna, Fru Stkke, Gjertrud, Fru Haugnes, Hanna, Fru U. K. K. F. Lademens Lkae, Strandveien 72, en har regemæssige Møter hver Søndag Aften K g hver Trsdag Aften K Frk. Dagny Berg, Via,,Ekund K (Frm.) Jeanette Wah, Ievden 2 (Vicefrmand) Fru Lærer ava snes, Meemveien 20 Trine Taksen, Via,,Ha" Frk. Aagt Jystad Gardermen Kristine Dah, Reberbanen Understøtiesesfreningen fr Døvstumme fra det nrdenfjedske Distrikt, stiftet i Trndhjem I4de Mars 1896, Statutene meddet kngeig Knfirmatin 21. Nvbr. s. A. Frmaa: 1) Gjennem Samarbeide med Frsørgere Frædre g Kmmunen), Presten paa Hjemstedet etc. ved Veiedning g øknmisk Understøttese at virke fr at den- døvstumme efter Utgangen av Skerne kan pæres i praktisk Virksmhet g dygtiggjøres ti at indta en sevhjupen g agtet Stiing. 2) Fr såa vidt Miderne tiater det at bidra ti Befrdring av de i Trndhjem bsatte Døvstummes timeige g aandeige ve Ṁan bir Medem av en ved at erægge en Kntingent av Kr pr. Aar eer" Kr en Gang fr ae. ens psparte Kapita utgjrde ved Utgangen av 1910 Kr. 20, Av Bestyresens Medemmer beskikkes et av Trndhjems Stif.s Direktin, t væ. n«i Biigste, mest. aitid Jacb Mathesns ges i Lærerraadet ved de 2 i Trndhjem værende Døvesker, g de t øvrige Medemmer væges av Generafrsamingen, sm sammentrær hvert Aar i Mars Maaned. Bestyresens Frmand er fr Tiden: Løeke, C., Skebestyrer Vicefrmand : Brinchmann, E., Frk. Kasserer g Sekretær: Krgstad, M., Skebestyrer Waisenhusstiftesen i Trndhjems Waisenhusstiftese er pstaat i Frbindese med 2 ædre Stifteser, nemig Barnehuset, prettet 1634 g Baasken, prettet 1718, hvike Stifteser i 1732 bev saat sammen g fra den Tid kadt Waisenhusstiftesen. Stiftesen er prettet fr fattige Børn, der utsættes i Byen eer paa Landet. Stiftesen har i Aarenes Løp undergaat fere Frandringer. Saaedes bev den med Stiftesen frbundne Ske nedagt 1810, men traadte igjen i Virksmhet Siden den nye Skev traadte i Virksmhet, er Sken gaat ind under den aminde* ige Fkeske, hvis yæsentigste Utgifter utredes av Stiftesen, idet den skaffer L«kaie, Lys, Brænde g Ande i Lærerøninger. I Aaret 1914 utbetates pfstringsbidrag ti 467 Børn Kr. 35,077.9?. Desuten faar Børaene frit Skematerie g fri Læge g Medicin. Kapitafrmuen utgjrde ved Utgangen av samme Aar ca. Kr. 624, Tvete, B. M,, Kntr i Waisenhuset Assistent: Lie, Magnus. Sker. Berntsen g Fyns 2-aarige Middeskekursus, Lkae i Kavskindets Ske. Lærere : Bestyrer: Vangen, N., Cand. the. Reaskens Kassererkntr 5 6 Em. T nu n u ini uiunci QDIUI/ Handsker, Sips g Kraver Parapyer g Gacher Det kngeige Nrske Videnskabers Seskap (Trndhjems Museum), Ering Skakkesgt. 47 b. Tf. 879 Stiftet Har Bibitek paa ver 130,000 Bind. dsakssaming paa ver Numre, Myntsaming paa ver Numre, zgiske Saminger, btanisk Saming, g Minerasaming. Fruten ti Samingerne anvendes indtægterne ti videnskabeige Undersøkeser i det nrdenfjedske Nrge g ti Utgivese av et ^" Aarsskrift. fam Direktin: SE Smmerfet, A., verærer, (Præses) """^ Føyn, A. C., Skebestyrer (Vicepræses) tag Schøyen, K., verærer "^ Getz, A., Prfessr, Rektr garn ved den tekn. Høiske Bp Nrdgaard,., Knservatr!T* Berg, Andr., Bankchef pm Sæand, S, Prfessr ^V dsaksamingens Bestyrer: De zgiske Samingers Bestyrere : ^^ Brch, Hj., Dr. phis., Knservatr f^* (Pattedyr g Evertebrater) ^B Nrdgaard,., Knservatr _ (Fuger, Fisker, Evertebrater)» Den btaniske Samings Bestyrer: Printz, H., Knservatr Minerasamingens Bestyrer: Schuz, C., verærer Myntsamingens Bestyrer: Hartmann, B., verærer Bibitekar: Petersen, Th. verærer Sekretær: Gundersen, C., verærer Brch, Hj., Dr., pbi., Knservatr ** Vaktmester:. Krgund, Bye Vd, Tre g Hustrus Legat ntdeer' hver Vaar ti 6 trængende Knfirmanter her fra Byen. Frstander : Tvete, B. M., Kntr i Waisenhuset Yngre Handesstands Se Handesstands Yngre. Østbyens Afhdsag Arbeider i de østige Byde' e, hvr 14 dagige Møter andenhver Mandag) i Bakkestrandens Bedehus. Frmand : Kjøbmand S. Hegdah Jue,., verærer Pedersen, J., verærer Hartmann, J. verærer Gundersen, C., verærer besørger inkass 43 BKS fa fab Bi fan HP faj 2-< P Et 2=> i ; " W i

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

3 ø" Kjøb Jacob Halsef hs anerkjendte Bred var e r. utfører alle alm. æ l CB -*-J. Yldenskapers Selskap Bet kgl. norske,

3 ø Kjøb Jacob Halsef hs anerkjendte Bred var e r. utfører alle alm. æ l CB -*-J. Yldenskapers Selskap Bet kgl. norske, Kjøb Jacob Halsef hs anerkjendte Bred var e r. Yldenskapers Selskap Bet kgl. norske, Erl. Skakkesgt. 47 b, Se under Avdeling B. Veritas, det norske, Besigtigelsesmand, og Bestyrer for Distriktet Stat Bodø:

Læs mere

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING xvi Privtbnken i Trndhjem utfører e m. Bnkfrretninger Tiæg g Retteser nmedt under Bkens Trykning. "Beuté, Dmefrisørsn,. Tryggv.g. 34 Berg, Nr, Frretningsdme, Aridsg. 2 'Christinsen, Søren, Agenturfrretning,

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 30.08.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Henrik Østergaard Fraværende: Jesper Wendelbe, Mads Rasmussen

Læs mere

Haandverkernes Bank w

Haandverkernes Bank w «s. a i ø 20 Kjøp Jakb Halseths anerkjendte Brødvarer. Natvktere: Dahl, Iver Andreas, Sklegt. 2 c Jørstad, le, Erl. Skakk esgt. 51 Bud: Tranmel, L., Danielsvt. 14 Trndhjems Sykehus, en Hvedavdelingen:

Læs mere

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM INDHOLD: 1. Invitatin til medlemmerne 2. Nyhedsbrev 3. Næste fredrag 4. Museumsbesøg 5. Legacy g gtisk 6. Generalfrsamling 7. 40 års jubilæum -----------O---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

lrivitlihke.0 i Tron i l j e m a*i

lrivitlihke.0 i Tron i l j e m a*i S si D. 4 > 00 ^ > d) -a c S'S Kjøb Jacb Halseths aerkjedte Brødvarer. Madtalsførerske: Apees, Bergljt, Sverresgt. l a Kassererske: Slem, Haa, Abelsbrgsgt. 14 Sykepleiersker: Nilss, Aa, Kirkegt. l Hage,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedato: Torsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedato: Torsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30. Referat Integratinsrådet Møde nr.: Integratinsråd Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedat: Trsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30 Mødested: Lilla mødelkale Amtstue Alle 71 Medlemmer Jhnny Dahlgaard

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130. Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1960:

Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130. Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1960: Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Skvgaard 2-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 696.700.280 alen 2 Svarende til ca. 49,8 tdr. land Ingen mseparceller. Nter Gården

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

O er. co LJ O Q. Bankforretninger 27 'Z. ncy LJ 31. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

O er. co LJ O Q. Bankforretninger 27 'Z. ncy LJ 31. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. Q 'Z. er. f- (D c LJ Q LJ 31 Q_ Q Fbrlang altid E. C. Dahls Bryggeries ØL 26 Hamsen Th., N. Møllenberggt. 34 Ustad, Ivar, Jhn Raudes gt. 7 Strler, Bernt, Bergsligt. 13 Leieibetjente: Nilsen, Mikkel, Jmfrugt.

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Lumi Radio Syd fortsætter i 2016 Kulturministeriet har meddelt, at alle lokalradioer får sendetilladelsen forlænget med et år

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

TrondhjemsMelkforsy ning

TrondhjemsMelkforsy ning Aktieselskabet SKIBS- & FISKERIUSTYR 64 Vibe, Ragnhild, Kirkegaten 19 a Weisert, Aagot, Baahusgt. 25 Wik, Ragnhild, Klæbuveien 53 Wilhelmsen, Bertha, Mellemveien 14 Wirmann, Ingeborg, Nyveien 22 Woldseth,.

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

.s.2 "55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank

.s.2 55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank i.si To.s.2 "55 -Q S? 2 O) Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66 Parelius, Esther, Rosenborggt. 22 Ramsli, Paula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingeborg, Ilevolden 13 Riiber, Bergliot, Bakkegt. 6 Rognhaug,

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3 Gardiner &MøbeIstffe [Kjøp altid Jacb Mathesns L 653 B iste Darne-- frretning. flngellø gate Sager a. Tøler. 4de Avdeling Advkater g sakførere : A. Advkater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 CHR. BLM Høiesteretsadvkat

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 BØRNEHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 TEMA MAN SKULLE TRO, DET VAR LØGN Utrligt, hvad du kan Elisa eller er det ikke dig, der gør det? - et link til NT Dette hæfte tilhører: Tema: Gud er underets Gud.

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere...

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere... DGI Nrdsjælland fdbld Indefdbld Reglement 2014/2015 Dmmerbrdsvagter, regler, videregående mesterskaber g meget mere... Turneringsledesle: Stævneleder, Hal-krdinatr, lv-frtlker g resultatfrmidler: DGI Nrdsjælland

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378)

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) Eftersiægt af Enevo!d Lauridsen Side! Enevoid Lauridsen Udsen født i519. Tutstrup. stihing Væbner, giiit Ingrid Terki!dsdatter. Enevoid døde før 1578.

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere