Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011"

Transkript

1 Hvor meget skal kommunen blande sig i borgernes sundhed?... side 4 Gratis motion skal gøre os lettere Små skridt - Stadig lang vej til mænds sundhed stor effekt 13 medarbejdere på tre lokalcentre har tilsammen tabt 86,7 kg ved at ændre dårlige vaner til gode. Det fejrede de ved at deltage i Ladywalk. Vi bygger og bygger og bygger... God mad - godt liv CO-venlige boliger på Hedevej - rejsegilde på Kildevang - indvielse på Jasminvej

2 SMÅ SKRIDT HAR STOR EFFEKT 13 medarbejdere på tre lokalcentre har til sammen tabt 86,7 kg ved at ændre dårlige vaner til gode Af Ingrid Terkelsen Viden om sund levevis, bevidste valg af hvor man vil sætte ind for at levere sundere, og ændring af uheldige vaner. Disse tre V er har været omdrejningspunktet for projekt Små skridt stor effekt, som en gruppe medarbejdere på lokalcentrene Frederiksbjerg, Midtbyen og Nord har deltaget i siden september sidste år. I begyndelsen var der 1 deltagere, men da projektet stoppede i foråret, var otte faldet fra af forskellige årsager. De 13 tilbageblevne havde da tabt til sammen 86,7 kg. Efter indledende undervisning ud fra bogen Små Skridt, skrevet af ernærings- og sundhedskonsulent Per Brændgaard, valgte deltagerne individuelt, hvor de ville tage fat, fortæller en af projektlederne, fysioterapeut Trine Wiis fra Sundhedsklinikken på Lokalcenter Frederiksbjerg. Projektet handler netop om, at deltagerne selv skal træffe nogle valg. Det er jo meget forskelligt, hvad den enkelte har behov for og kan magte. Men det vigtigste er, at man tænker det igennem og får taget fat på at ændre de uheldige vaner. Hvis man f.eks. skifter den daglige cola ud med vand, så taber man sig omkring fem kg på et år, siger Trine Wiis, som også understreger, at det ikke handler om at gå på slankekur. Ikke slankekur, men slankekurs. Ændring af vaner foregår over lang tid og i den enkeltes eget tempo. Nogle af deltagerne har taget mange og store skridt, andre har taget mindre skridt. Én har tabt sig 15 kg, en anden 600 g. Men det afgørende er, at de har gjort noget for at ændre livsstil. Selve projektet er afsluttet nu, men deltagerne kører selv videre. De har skabt et netværk, de deltager i forskellige motionsaktiviteter, de kan bruge sundhedsklinikkerne på lokalcentrene til at blive vejet og få foretaget forskellige En af deltagerne, sosu-hjælper Connie Lauridsen, ved siden af sit vægttab, illustreret med halvkilos margarinepakker. tests og målinger, og lokalcenter Møllestien stiller et lokale til rådighed, hvor de kan mødes og udveksle tips og erfaringer. Små Skridt Stor Effekt foregår i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. På hjemmesiden kan man læse om projektet og bl.a. finde selvhjælpsguiden 10 veje til vægttab. På kan man læse meget mere om ernærings- og sundhedskonsulent Per Brændgaards metoder og bøger, foredrag m.v. 1

3 Af Ingrid Terkelsen Vi bygger og bygger og... CO-venlige plejeboliger på hedevej På byrådsmødet. juni vedtog Aarhus Byråd en indstilling om anlægsbevilling på i alt knap 170 millioner kroner, som skal bruges til opførelse af 85 plejeboliger med servicearealer på hjørnet af Hedevej og Søndersøvej i Risskov. Som noget nyt opføres boligerne af præfabrikerede, rumstore elementer, som lever op til standarderne for lavenergibyggeri klasse 1, og som samtidig holder sig inden for det normale, statsligt fastsatte maksimumbeløb for plejeboligbyggeri. De særlige fordele ved præfabrikeret byggeri er kortere byggetid og en byggeproces med mindre afhængighed af det danske vejrlig og større kontrol over forholdene. Boligerne bliver både billige, kvalitetsbevidste og energirigtige og får forskellige former for velfærdsteknologi, som hjælp for både beboerne og plejepersonalet. Byggeriet går i gang til september og forventes klar til indflytning i januar 013. Billedet øverst til højre viser en computerudgave af boligerne. Rejsegilde i Mårslet Torsdag den 30. juni kl holdes der rejsegilde for 8 ældreboliger ved lokalcenter Kildevang, Langballevej 9 A-H i Mårslet. Byggeriet skal efter planen stå færdigt til indflytning i december i år. Indvielse på jasminvej 8. august kl. 14 holdes der officiel indvielse af 4 plejeboliger på Jasminvej 7 i Risskov. Boligerne ligger lige over for lokalcenter Hørgården, på grunden fra den gamle varmecentral, og består af to enheder med 1 boliger i hver samt serviceareal og fælles opholdsrum.

4 Hvor meget skal kommunen blande sig i borgernes sundhed? Borgermøde om sundhedspolitikken 18. august i Rådhushallen Af Helle Erenbjerg Hvor meget skal kommunen blande sig i borgernes sundhed? Hvordan skal kommunen blande sig? Og, hvad har vi råd til? Sundhed og holdninger til sundhedspolitik er et emne, der optager mange borgere i Aarhus. Det har vi mærket i Sundhed og Omsorg i den seneste tid, hvor borgerinddragelsen i forbindelse med den ny sundhedspolitik har været i gang. Over 300 besvarelser og forslag er der kommet ind fra borgerne. Som en del af processen op til, at politikken skal skrives og vedtages, inviterer Sundhed og Omsorg alle borgere og medarbejdere i Aarhus Kommune til et borgermøde, hvor vi lægger op til at diskutere sundhedspolitikkens værdier og udfordringer. Mødet holdes den 18. august klokken i Rådhushallen. På mødet deltager professor, dr. med Bente Klarlund med et oplæg, og derefter lægges der op til debat ud fra temaerne i sundhedspolitikken: Det gode liv (Sundhed i hverdagen), Sundhed for alle (Ulighed i sundhed), Sund By (Byplanlægning). Debatten kommer til at foregå ved caféborde, hvor vi bringer forskellige dilemmaer og statements i spil. Alle input og forslag fra mødet samles efterfølgende i en pjece, som afleveres til byrådet og til mødets deltagere. Gå ind på hjemmesiden og tilmeld dig til mødet. Yderligere oplysninger: Helle Erenbjerg eller Jonna Winther: mail: Gratis motion skal gøre os lettere Af Helle Erenbjerg Det skal være rart og sjovt at dyrke motion. Også selv om man er kommet op i en alder eller vægtklasse, hvor det kan være rigtig svært at komme af sted, og derfor har Sundhed og Omsorg indgået en partnerskabsaftale med VIGØR om en forlængelse af samarbejdet frem til 013. I VIGØR kan alle få tilbudt gratis hjælp og rådgivning om motion samt måling af kondital, og det har rigtig mange aarhusianere benyttet sig af igennem årene. For Jens Ove Christiansen, der er initiativtager til VIGØR-projektet og formand for Aarhus 1900, handler det om at få fat i alle os, der ikke har så nemt ved at komme op af sofaen, med humor og hurtige resultater. Vi siger ikke til folk, at de er for tykke. Vi siger måske, at de mangler en meter i højden. Og så sætter vi niveauet så lavt, at folk ikke giver op på forhånd. Det er det, som motiverer. De allerfleste af vores deltagere er folk, som er truet på deres helbred på grund af overvægt og mangel på motion. Og for hver person, vi er med til at gøre lettere og sundere, sparer vi samfundet for mange penge, siger Jens Ove Christiansen. Partnerskabsaftalen løber til og med 013, og den skal løbende evalueres med henblik på udviklingsmuligheder. Det sker første gang i september 011. Du træffer VIGØR på Tangkrogen hver tirsdag klokken Stadig lang vej for mænd til sundhed Af sundhedskonsulent Jonna Winther, Folkesundhed uge 4 var Folkesundhed igen aktive i I kampagnen Mens Health Week. Ugen blev afviklet i samarbejde med Sundhedscafeerne i fem boligsociale områder. Og der var rigtig god søgning til sundhedstjekkene, som mændene var inviteret til. Der var bl.a. aktiviteter for mænd i Herredsvang, Tousgårdsladen, Bazar Vest, Trivselshuset på Hasle Centervej, ved Rema 1000 i Trige, Beboerhuset Oasen i Trige og i Viby. Alle steder var der pænt fremmøde af mænd både med dansk baggrund og rigtig mange med anden etnisk baggrund end dansk. Mere end 100 mænd kom igennem og fik forskellige test. Bl.a. fik 97 målt blodsukker, hvor der var 5 personer med forhøjede værdier. Ligeledes var der 93, der fik målt blodtryk, hvor 10 personer havde forhøjede værdier. Alle, der blev målt med værdier uden for normalområdet, blev opfordret til at få gentaget testen efterfølgende enten i Sundhedscafeerne, SundhedsCenter Aarhus Vest eller hos egen læge afhængig af hvor stor afvigelsen var. Derudover var der mange, der fik målt lungefunktion, kulilte, kondital fik snakket alkohol og kostvaner og der var plads til forbedringer overalt. Der var meget positive tilbagemeldinger fra alle de mænd, der var kontakt med i ugen. Og flere fik en aha-oplevelse ift. deres livsstil og sundhed.

5 God mad godt liv Af projektkonsulent Karin Ø. Lassen, Sundhedsplanlægning Sundhed og Omsorg har i deltaget i to nationale projekter, hvor fokus har været ældres ernæring. Det ene projekt er Servicestyrelsens kvalitetsudviklingsprojekt God mad godt liv, hvor en afdeling på Vidtskuevej ved lokalcenter Viby-Rosenvang har deltaget. I projektet har målet været at udvikle redskaber og metoder til at højne kvaliteten af rammer og indhold ift. borgernes måltider. Nogle af de redskaber, der er udviklet til brug af personalet, er Skema til ernæringsvurdering, Småt er godt og rundt er sundt og Den lille kloge. Alle disse publikationer og meget mere kan findes på Servicestyrelsens hjemmeside dk/godmadgodtliv/kommune. Det andet projekt, som MSO har deltaget i, er Kommunernes Landsforenings innovationsprojekt, hvor fokusområdet var Målrettet måltidsservice til hjemmeboende ældre. I dette projekt er der på baggrund af borgernes tilbagemeldinger, udviklet redskabet Mine måltider, hvori borgeren sammen med hjælperen og diætisten kan skrive, hvad der er godt og nødvendigt for borgeren at spise i løbet af en dag. Med afsæt i disse to projekter har chefteamet i MSO besluttet, at der gennemføres et pilotprojekt, hvor det afdækkes, hvordan og med hvilken effekt ovennævnte redskaber og metoder kan anvendes i MSO. Pilotprojektet gennemføres i lokalområdet Viby-Rosenvang i perioden fra Alle plejeboliger og et område/distrikt fra hjemmeplejen deltager. I projektperioden varetager klinisk diætist Hanne Bæk Thorup undervisning i ernæring til alle personalegrupper, implementering af Skema til ernæringsvurdering, styrkelse af det tværfaglige samarbejde mellem pleje- og kostfagligt personale m.m. Jeg varetager sammen med en projektgruppe ledelsen af projektet. I efteråret udarbejdes på baggrund af erfaringer og viden fra LC Viby-Rosenvang en evaluering af udviklingspotentialet på ernæringsområdet i MSO. Herefter tager cheftemaet stilling til, hvordan det videre arbejde på området kan og skal forme sig. Pilotprojekt i Sundhed og Omsorg sætter fokus på madens betydning for ældre mennesker Go sommer! Rundt Om holder sommerferie indtil byrådsmøderne starter igen. Vi er klar med næste nr. fredag 1. august.

Borgerne med hjemmehjælpen

Borgerne med hjemmehjælpen 14-1-2011 Samarbejde om hjerterehabilitering Sundhed og Omsorg * Aarhus Kommune Første hold diplom-ledere Kommunens sidste anarkist indleder seniorårene med et fjumreår Borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SUNDHEDSKONSULENTERNE

SUNDHEDSKONSULENTERNE SUNDHEDSKONSULENTERNE ÅRSRAPPORT 2012 Center for Sundhed og Forebyggelse 0 1 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 Kickstart et sundhedstilbud til børn i 4.-6. klasse... 5 Sommergymnastik... 6 Ung motionsven...

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre. Program 2015

Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre. Program 2015 Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre Program 2015 Indholdsfortegnelse - Velkommen indenfor hos os 3 - Hvem er vi, og hvor holder vi til? 4 - Hvad tilbyder vi i vores sundhedscenter 7 - Blodtryksmåling

Læs mere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

VÆRKTØJSSAMLING SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHEDSFREMME TIL UDSATTE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE 2009-2013

VÆRKTØJSSAMLING SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHEDSFREMME TIL UDSATTE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE 2009-2013 VÆRKTØJSSAMLING SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHEDSFREMME TIL UDSATTE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE 2009-2013 Indholdsfortegnelse Spørgeskema anvendt i Projekt Sundhed og trivsel... 1 Trivselsambassadører... 9 Kursusprogram

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekt for familier med overvægtige børn

Projekt for familier med overvægtige børn Af Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge Evaluering af Projekt for familier med overvægtige børn Udarbejdet af: Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Når borgerne ryger side 4

Når borgerne ryger side 4 M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g A a r h u s k o m m u n e m a g a s i n J u n i - 2 0 1 3 Når borgerne ryger side 4 MSO-Nyt MSO Nyt er Sundhed og Omsorgs app

Læs mere

Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune

Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune Evaluering af projekt Familiegruppen Et kost- og motionsprojekt i Lyngby-Taarbæk kommune Af projektleder Christina Christensen Projektgruppen Christina Christensen, Projektleder, PBér i ernæring og sundhed

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 Brugerinddragelse i psykiatriens byggeprojekter Til dialogmøde om det retspsykiatriske nybyggeri...side 3 KRAM Støt patienterne til en sundere

Læs mere

EVALUERING AF SENIORFITNESS

EVALUERING AF SENIORFITNESS EVALUERING AF SENIORFITNESS Lejre kommune DGI Midt- og Vestsjælland oktober 2013 1 Forord Seniorfitnessprojektet blev indledt som et partnerskab mellem Lejre kommune og DGI Midt- og Vestsjælland i efteråret

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere