Kurser. for lærere. ny viden. DOF - Løngangstræde 25, København K - Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser. for lærere. ny viden. DOF - Løngangstræde 25, 4. - 1468 København K - Telefon 70 20 60 20 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning."

Transkript

1 Kurser for lærere DOF - Løngangstræde 25, København K - Telefon ny viden nye muligheder Forår 2009

2 Praktiske oplysninger om tilmelding Kursustilrettelæggelse Thit Aaris-Høeg Telefon Tilmelding til kurser og tilskud til eksterne kurser Lars Eriksen Telefon Kontormedhjælp Maria Lundsfryd Telefon Tilmelding Benyt Klik på medarbejderkurser, gå ned under kataloger. Klik herefter på dit kursus og herefter på "tilmeld", hvorefter du kan indtaste oplysninger i en elektronisk tilmeldingsblanket. Kontakt Lars Eriksen Ring eller send en mail til Lars Eriksen i DOFs sekretariat (se oplysninger ovenover.) Bemærk at mange kurser har tilmeldingsfrist op til 2 måneder før kursusstart. Betaling kan foregå til DOFs konto: regnr.: 0996 kontonr.: Alle kursuspriser omfatter materialer og forplejning, medmindre andet er anført. Tilmeldingsbetingelser Tilmeldingen er bindende. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, som betalingen modtages. Det indbetalte beløb kan kun refunderes ved framelding senest 14 dage inden kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et frameldingsgebyr på 100 kr. I de tilfælde, hvor frameldingen påfører landsorganisationen udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter af den deltager, der melder fra. Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeur. 2

3 Praktiske oplysninger om tilmelding Velkommen Velkommen til forårets kursussæson. DOF byder igen på en række vedkommende kurser med kvalificerede undervisere. Denne brochure henvender sig til aftenskolens undervisere. Kurser for ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere findes i en tilsvarende brochure, og nogle af kurserne findes i begge udgaver. Kurserne er ikke dyre, og det hænger sammen med, at vi i DOF anser efteruddannelse som folkeoplysningens garanti for kvalificeret undervisning på aftenskolerne. God fornøjelse! Kursusudvalget Lokalt tilrettelagte kurser / bestillingskurser De kurser, der er omtalt i brochuren kan naturligvis tilrettelægges på andre tider og steder i landet. Ret henvendelse til skolelederen, hvis der er ønsker herom. Der er også mulighed for at bestille kurser, som ikke findes i brochuren, men som skoler, personalegrupper, netværksgrupper eller regionskredse selv har fået ideen til. Kontakt Thit Aaris-Høeg og få hjælp til ideer, tilrettelæggelse, lokaler og forhandling med instruktører. Kursusafdelingen udarbejder herefter kursusopslag og pris og udfærdiger kontrakter mv. Benyt gerne blanket til ansøgning om tilskud til bestillingskurser, der kan downloades fra DOFs hjemmeside under "Medarbejderkurser". Tilskud til eksterne kurser Ledere, bestyrelsesmedlemmer, undervisere og administrativt personale kan søge tilskud til kurser, der afholdes uden for DOFs regi, hvis DOF ikke selv tilbyder et tilsvarende kursus. Forudsætningen for tilskud er, at kurset er efteruddannelse i forhold til ansøgers arbejdsområde og fag. Der kan ydes tilskud på op til 60 % af det samlede kursusgebyr. Der kan maksimalt bevilges 1500 kr. i tilskud pr. år pr. lærer. Der kan maksimalt bevilges 2500 kr. i tilskud pr. år pr. leder, bestyrelsesmedlem eller administrativ medarbejder. Hvis denne kursusform er relevant for dig, så kontakt landsorganisationen for yderligere information eller se DOF-håndbogen side Ansøgningsskema, der findes i DOF-håndbogen bilag eller på DOFs hjemmeside, udfyldes og indsendes til Lars Eriksen. 3

4 Livreddende førstehjælp Mindfulness mod stress Nye veje til et liv uden stress Alle interesserede Kursets formål er at give aftenskolens medarbejdere et teoretisk og praktisk kendskab til den livreddende førstehjælp således, at de er i stand til at hjælpe en tilskadekommen, syg kollega eller en elev uden vejrtrækning og uden hjertefunktion. Undervisningen gennemføres med korte teoretiske oplæg efterfulgt af demonstrationer og praktiske øvelser. Der udleveres en førstehjælpsbog samt kursusbevis fra Dansk Røde Kors. Kurset omfatter: Organisering af førstehjælpen, alarmering, kunstigt åndedræt, udvendig hjertemassage og sygdomslære mv. Instruktør Ingrid Simonsen, Dansk Røde Kors Lørdag 7. marts kl Kr. 200 for ansatte på DOF-skole Kr. 400 for andre Tilmeldingsfrist fredag 20. februar Alle interesserede Du kender måske fornemmelsen af at komme hjem fra arbejdet uden overskud. Eller konstant have en evig utilfredshed over aldrig at nå det, du gerne vil? Har du af og til symptomer som træthed, irritabilitet, negativitet, maveproblemer, anspændthed, søvnbesvær, svigtende koncentration? Med en blanding af forskningsbaseret teori, dialog og mange praktiske øvelser, kan du over 2 kursusdage få check på nye veje til et liv uden stress. Første kursusdag ligger her i foråret 2009 og anden kursusdag vil blive udbudt til efteråret i DOFs kursuskatalog. Vi ser på emnerne: Hvad er stress - fysiologisk og psykologisk set? Individuelle symptomer individuelle strategier Forebyggelse af stress med enkelte redskaber og teknikker Mindfulness meditation og træning mod stress Vi lever i et samfund hvor informationsstrømmen er konstant og hvor teknologien har gjort al kommunikation hurtigere, som har lettet en masse arbejdsgange, men har haft den slagside, at vi nu er konstant på i vores hverdag. Hvis mobilen ikke er tændt, er den bærbare det! Vi bliver uhensigtsmæssigt mentalt overaktiverede og kan ad den vej udvikle stress. Vi kigger nærmere på hvad begrebet stress egentlig dækker over, samt introducerer de mest effektive redskaber, vi kender i dag, særligt mindfulness træning til forebyggelse af stress. Læs mere på Kurset kræver ingen særlige forkundskaber og inkluderer en CD med øvelser til eget brug. Instruktør: Jeanette Sander Uddannet fysio- og kropsterapeut samt akupunktør og mindfulness-instruktør. Medejer af konsulentfirmaet Bram & Sander, der er specialiseret i strategier til stresshåndtering- og forebyggelse gennem coaching, foredrag, workshops, retreats og meditation Lørdag 21. marts kl i Århus Kr. 240 for ansatte på DOF-skoler og 480 for andre Tilmeldingsfrist fredag 20. februar Lørdag 18. April kl i København Kr. 240 for ansatte på DOF-skoler og 480 for andre Tilmeldingsfrist fredag 20. marts 4

5 Sang på basis af Alexanderteknik Bevægelseslære på basis af Alexanderteknik Alle, der vil lære at bruge stemmen bedre i tale og sang. Indhold Kurset Stemmetrænning på basis af Alexanderteknik er en heldagsworkshop for alle, der arbejder med deres stemme i det daglige, og som vil lære at arbejde mindre anstrengt. Med udgangspunkt i den frigørende teknik F.M. Alexander udviklede for over hundrede år siden, vil vi se kritisk på den måde vi bruger vores krop og stemme på. I dagens løb bruger vi stemmen meget i tale og sang, alt i mens vi fordyber os i emner som: holdning, balance, jordforbindelse, støtte, frihed, spændinger og blokeringer. Målet med workshoppen er at give deltagerne et indblik i Alexanderteknikkens befriende og inspirerende teknikker, så de selv kan bruge det i hverdagen. Når dagen slutter, skal alle gerne føle større frihed i krop og stemme. Der er i planlægningen lagt stor vægt på, at vi får en sjov, positiv og livsbekræftende oplevelse. Instruktør Jon Hollesen er uddannet cand. mag. i musikvidenskab og dramaturgi fra Aarhus Universitet samt sangpædagog fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Efter fire år som lærer på Gerlev Idrætshøjskole arbejder Jon Hollesen i dag som freelance- sanglærer, sanger, dirigent og foredragsholder. Læs evt. mere på hjemmesiden Lørdag 28. marts kl Kr. 220 for ansatte på DOF-skoler og 440 for andre Tilmeldingsfrist fredag 27. februar Undervisere i bevægelse samt undervisere i sang og musik Alexanderteknikken har til hensigt, ved bevidst oplevelse og forståelse af, hvordan kroppen fungerer som en helhed, at genoprette den balance vi havde som små børn fysisk som psykisk. Ved at genoprette denne balance bliver vi i stand til at udnytte kendte som ukendte ressourcer fuldt ud. Alexander opdagede, hvordan de ubevidste, dårlige vaner styrer os og hindrer kroppen i at fungere frit og ubesværet. Alexanders største opdagelse var samarbejdet mellem hoved- hals og nakke = Primærfunktionen, samt hvor vigtigt det var at sige stop! = at hæmme. På kurset vil vi arbejde ud fra Alexanders principper. Dvs. både med at frigøre hals og nakke samt hæmning, for derigennem at komme frem til: Hvordan undgår vi en sammenfalden krop? Hvordan kommer man af med migræne og hovedpine? Hvordan slipper man af med en dårlig ryg, iskias, ledsmerter og meget mere? Svaret på de fleste af disse spørgsmål er, at få kroppen i balance og herved komme af med de ubevidste, dårlige vaner. Instruktør Ketty Dalgaard er uddannet bevægelsespædagog på basis af Alexanderteknik. Hun har mange års erfaring i efteruddannelse af afspændingspædagoger, og har selv undervist på bevægelseshold i knap 32 år Tirsdag 9. juni kl & Onsdag 10. juni kl & Torsdag 11. juni kl Kongensgade, Helsingør Kr. 360 for DOF-ansatte og 720 for andre Tilmeldingsfrist fredag 1. maj 5

6 Pilates inspireret træning med bold (kom godt op på bolden) Introduktion til pilates For alle undervisere i bevægelsesfag Bolden er et effektivt træningsredskab, der giver en masse muligheder. Træning med den store bold kan bruges af de fleste målgrupper og er både sjov og udfordrende. Med bolden vil man hurtig opleve en kropslig forbedring af styrke, balance, koordination samt stabilitet. Bolden er træning af hele kroppen og giver med garanti sved på panden. Instruktør: Mabel Kernn Mabel Kernn er fysioterapeut med mange års praktisk erfaring i rehabilitering samt undervisningserfaring i motion og bevægelse af diverse målgrupper. Faglærer fra Paul Petersens idrætsinstitut samt uddannet Pilates Matworkinstruktør hos STOTT Pilates. Arbejder til daglig som praktiserende fysioterapeut, på klinik, i KBH og som underviser i pilates hos Proacademy. For alle interesserede undervisere i bevægelsesfag. Pilates fokuserer på optimal træning af muskulaturen, der støtter rygsøjlen og bækkenet. Der arbejdes med styrke, udholdenhed, smidighed, koordination, balance og stabilitet. Vejrtrækningen er vigtig for at opnå optimal brug af musklerne. Basisprincipperne indarbejdes for at sikre en bedre kvalitet i øvelserne. Pilates kræver generelt mere supervision og instruktion end andre træningsformer. Alle øvelserne foregår på måtte. Instruktør: Mabel Kernn Mabel Kernn er fysioterapeut med mange års praktisk erfaring i rehabilitering samt undervisningserfaring i motion og bevægelse af diverse målgrupper. Faglærer fra Paul Petersens idrætsinstitut samt uddannet Pilates Matworkinstruktør hos STOTT Pilates. Arbejder til daglig som praktiserende fysioterapeut, på klinik, i KBH og som underviser i pilates hos Proacademy Lørdag 14. marts kl Kr. 200 for ansatte på DOF-skoler og 400 for andre Tilmeldingsfrist fredag 20. februar Søndag 15. marts kl Kr. 200 for DOF-ansatte og 400 for andre Tilmeldingsfrist fredag 20. februar 6

7 Pilates inspireret træning med elastik Intensiv rygtræning med pilates For alle interesserede undervisere i bevægelsesfag. Med elastikken kan basisøvelser blive mere intense og effektive. Vi skal arbejde stående, siddende og liggende med fokus på den gode holdning og kontrol af elastikken. Der kan arbejdes med elastikken på forskellige niveauer og generelt med mange gentagelser således at man opnår en øget styrke. Elastiktræning vil give øvelserne et godt flow og energi til din hverdag. For alle interesserede undervisere i bevægelsesfag med lidt eller mere kendskab til Pilates. En god kropsholdning kræver en ryg i balance. Basisprincipperne gennemgås så forståelse for den anatomiske stilling fra fødder til kraniet bliver mere tydelig. Vi skal arbejde med effektive øvelser, der tilgodeser muskelkorsettet. Vi arbejder på måtten med styrke, udholdenhed, smidighed, koordination, balance og stabilitet. Instruktør: Mabel Kernn Mabel Kernn er fysioterapeut med mange års praktisk erfaring i rehabilitering samt undervisningserfaring i motion og bevægelse af diverse målgrupper. Faglærer fra Paul Petersens idrætsinstitut samt uddannet Pilates Matworkinstruktør hos STOTT Pilates. Arbejder til daglig som praktiserende fysioterapeut, på klinik, i KBH og som underviser i pilates hos Proacademy. Instruktør: Mabel Kernn Mabel Kernn er fysioterapeut med mange års praktisk erfaring i rehabilitering samt undervisningserfaring i motion og bevægelse af diverse målgrupper. Faglærer fra Paul Petersens idrætsinstitut samt uddannet Pilates Matworkinstruktør hos STOTT Pilates. Arbejder til daglig som praktiserende fysioterapeut, på klinik, i KBH og som underviser i pilates hos Proacademy Lørdag 25. april kl Kr. 200 for DOF-ansatte og 400 for andre Tilmeldingsfrist fredag 27. marts Søndag 29. marts kl Kr. 200 for DOF-ansatte og 400 for andre Tilmeldingsfrist fredag 6. marts 7

8 Tro og viden om fødsler Undervisere i bevægelsesfag og andre interesserede I den moderne verden har vi en tendens til at tro, at vi kan vide os til et godt liv. Vi forestiller os, at de rigtige manualer og strategier kan føre til ophævelse af problemer og frustrationer. Vi har en fælles anerkendt opfattelse af, at eksperter ved bedst, og at de individer, der lever i og med problemerne, ikke besidder den rigtige og nødvendige viden om deres situation. Almindelig hverdagsviden og egne erfaringer har ikke samme status som ekspertviden, hvor især den medicinske viden rangerer med meget stor autoritet og magt. Hvordan finder vi ud af, hvad vi ved, og hvad vi tror på? Hvilke orakler kan vi acceptere som sande, og hvilke forkaster vi? I dette oplæg undersøges og fremlægges forskellige indgange til viden om krop, sundhed og sygdom, og holdnings- og handlingsmæssige konsekvenser af dette. Instruktør Helene Bovin Uddannet jordemoder i 1999 på jordemoderskolen i København. Master i Sundhedsantropologi (MSA) år af systemisk familieterapeutuddannelse (SIF). Formand i Jordemoderfagligt Selskab og engageret i udviklingen af jordemoderfaget i samarbejde med Jordemoderforeningen. Ansat jordemoder gennem de sidste 10 år på hhv. Hvidovre hospital, Skejby universitetshospital, og familie/barselsafdeling med Ammeambulatorium på Rigshospitalet. Bækkenbund for både mænd og kvinder Undervisere i bevægelsesfag og andre interesserede Bækkenbundens betydning for balance, stabilitet, inkontinens og erektion. Workshoppen handler om bækkenbundsmusklernes samarbejde med de øvrige muskler omkring bækkenet. Indholdet vil være 60 % praksis og 40 % teori. Der vil være et praktisk oplæg til hvordan bækkenbundsmusklerne kan komme med fra starten af en bevægelsestime, og hele vejen igennem træning, dans og afspænding. Det teoretiske oplæg vil hovedsagligt beskæftige sig med mandens bækkenbund, og hvordan man får ham i tale. Jeg vil her dels tage udgangspunkt i min bog "Fra regnorm til anakonda", og dels komme med oplæg til lidt gruppearbejde om hvilke ord I bruger om mandens bækkenbund, og hvordan I omtaler den. Instruktør Søren Ekman Gotveduddannet bevægelsespædagog, forfatter og direktør ved Gotvedskolen Søndag 19. april kl Kr. 100 for ansatte på DOF-skoler og 200 for andre Tilmeldingsfrist fredag 13. marts Ekstern underviser ved Århus Universitet på hhv. Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi (MSA) og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT). Underviser på aftenskole i Århus (FO) i fødselsforberedelse, vandgymnastik for gravide, og efterfødselskurser. Tidligere jordemoderkonsulent på Aagaards klinik for gynækologi og fertilitet, Århus Fredag 13. marts kl Kr. 100 for ansatte på DOF-skoler og 200 for andre Tilmeldingsfrist fredag 20. februar 8

9 Iyengar yoga Undervisere i yoga og bevægelse Kursus for dig der gerne vil træne Iyengar yoga intensivt. Der undervises med udgangspunkt i tilmeldte deltagere, hvilket vil sige at der linkes fra Iyengar yogaens trin 1 til trin 5 alt efter deltagernes forudsætninger. Du vil således arbejde med serier, der starter med enkle basisøvelser og ender på det niveau deltagerne ønsker og har forudsætning for. Der lægges vægt på at lære brugen af enkle hjælpemidler, der gør det muligt at udvikle sig og deltage. Samtidig arbejdes med forståelsen af, at symmetri og lige linjer skal være til stede, før der arbejdes videre og dybere i en asana, for at passe på krop og psyke. Der trænes endvidere hvilende, regenererende øvelser, samt pranayama. Medbring skridsikker måtte og yogabælte. Instruktører Hanne Juelsgaard er leder børnegymnastik og underviser i Iyengar yoga på Silkeborg Yogaskole. Hun er uddannet zoneterapeut og certificeret Iyengar yogalærer junior intermediate level 3 og har trænet yoga siden Anette Lind Dyrbye er uddannet folkeskolelærer, motions- og sundhedsformidler og er certificeret Iyengar yogalærer, senior level 2. Har trænet yoga siden 1978 og regelmæssigt med Iyengarfamilien siden Anette er endvidere forfatter til bogen: Iyengar Yoga- for velvære og sundhed og medudgiver af DVD til Iyengar Yogatræning. Lene Pedersen er uddannet folkeskolelærer og certificeret Iyengar yogalære - junior Fredag 27. februar kl samt Lørdag 28. februar kl Kr. 520 for ansatte ved DOF-skoler og 1040 for andre Instruktører: Hanne Juelsgaard og Anette Lind Dyrbye Tilmeldingsfrist fredag 13. februar Fredag 19. juni kl samt Lørdag 20. juni kl Silkeborg Kr. 520 for ansatte ved DOF-skoler og 1040 for andre Instruktører: Hanne Juelsgaard og Lene Pedersen Tilmeldingsfrist fredag 1. maj 9

10 Kursus i børnerytmik Ondt i ryggen Foredrag For undervisere af 0-5 årige børn Indhold Inspirerende og givende kursus for dig, der gerne vil have inputs til dine børnerytmikhold med eller uden forældre. Kurset tager afsæt i følgende spørgsmål: Hvordan understøtter bevægelsen den musikalske læring i praksis? Hvordan udvikler jeg min undervisning med henblik på yderligere inddragelse af instrumenter i rytmikundervisningen? Med udgangspunkt i bevægelse arbejder vi med musikken ud fra børnenes præmisser. Vi leger med sjove og finurlige sange og improviserer med bevægelse, musik og lyd. Dramatisering er også en vigtig del af dette kursus. Redskaber som tørklæder, hatte og travheste sættes også i spil. Sangene og legene er tilpasset de enkelte alderstrin: 1-årige, 2-årige osv. Kurset tilpasses deltagernes behov i samarbejde med underviseren. Diverse instrumenter relevante for alderen 0-5 årige er på kursusstedet. Instruktør: Ida Marie Skydsgaard Underviser på børnerytmikkurset, Ida Marie Skydsgaard, er uddannet fra Institut for Rytmik i Hun er en meget dedikeret og erfaren underviser. Gennem 15 år har hun undervist mange forskellige typer af børnehold i alderen 0-12 år. Underviser nu på Musikhøjskolen på Frederiksberg. Derudover har hun undervist på adskillige kurser for musikpædagoger, musikere, lærere, dagplejere og pædagoger i Danmark og Norden. Har været formand for rytmikpædagogernes forening i Danmark (FRMO) i syv år. Se mere om Ida Marie på hjemmesiden: Undervisere i bevægelsesfag og andre interesserede Hvordan har du det med dine mørbrad? Dette hidtil meget oversete muskelpar benævnt Psoas Major, populært kaldet vores mørbrad, som ligger dybt i bughulen, viser sig at være årsag til de fleste lænderygproblemer. Denne viden giver helt nye muligheder for behandling og forebyggelsen af folkelidelsen. Endvidere er det en afspændingspædagogisk erfaring, at langt den overvejende del af de såkaldte præmenstruelle gener, som træthed, spændinger og smerter i lænden, samt smerter i underlivet, stammer fra spændingstilstande og forkortelser i disse muskler, Psoas Major Instruktør: Ove B. Wadum Ove er uddannet afspændingspædagog og psykoterapeut, og har siden 1992 arbejdet med behandling af De nye Sygdomme, som hovedpine, migræne, piskesmæld, ondt i ryggen, åndedrætsbesvær, udbrændthed, stress m.m. Har siden 1997 haft egen klinik i Søborg. Har i 2001 skrevet specialet De nye sygdomme, - et bindeled mellem krop og psyke i forbindelse med videregående masteruddannelse i afspændingspædagogik og psykomotorik Lørdag 16. maj kl Kr. 240 for ansatte på DOF-skoler og 480 for andre Tilmeldingsfrist fredag 17. april Fredag 17. april kl Kr. 120 for ansatte på DOF-skoler og 240 for andre Tilmeldingsfrist fredag 20. marts 10

11 halvår ny viden nye muligheder Januar Februar Marts April Maj Juni T 1 Nytårsdag 1 S 1 S 1 O 1 F 1 M 1 2. pinsedag 23 F 2 M 2 6 M 2 10 T 2 L 2 T 2 L 3 T 3 T 3 F 3 S 3 O 3 S 4 O 4 O 4 L 4 M 4 19 T 4 M 5 2 T 5 Kronprinsesse Mary T 5 S 5 Palmesøndag T 5 F 5 Grundlovsdag T 6 Hellig tre konger F 6 F 6 M 6 15 O 6 L 6 O 7 L 7 L 7 T 7 T 7 S 7 T 8 S 8 S 8 O 8 F 8 Bededag M 8 24 F 9 M 9 7 M 9 11 T 9 Skærtorsdag L 9 T 9 L 10 T 10 T 10 F 10 Langfredag S 10 O 10 S 11 O 11 O 11 L 11 M T 11 M 12 3 T 12 T 12 S 12 Påskedag T 12 F 12 T 13 F 13 F 13 M påskedag 16 O 13 L 13 O 14 L 14 L 14 T 14 T 14 S 14 T 15 S 15 S 15 O 15 F 15 M F 16 M 16 8 M T 16 Dronning Margrethe L 16 T 16 L 17 T 17 T 17 F 17 S 17 O 17 S 18 O 18 O 18 L 18 M T 18 M 19 4 T 19 T 19 S 19 T 19 F 19 T 20 F 20 F 20 Jævndøgn M O 20 L 20 O 21 L 21 L 21 T 21 T 21 Kristi Himmelfartsdag S 21 T 22 S 22 Fastelavn S 22 O 22 F 22 M F 23 M 23 9 M T 23 L 23 T 23 L 24 T 24 T 24 F 24 S 24 O 24 Skt. Hans dag S 25 O 25 O 25 L 25 M T 25 M 26 5 T 26 T 26 S 26 T 26 Kronprins Frederik F 26 T 27 F 27 F 27 M O 27 L 27 O 28 L 28 L 28 T 28 T 28 S 28 T 29 S 29 Sommertid begynder O 29 F 29 M F 30 M T 30 L 30 T 30 L 31 T 31 S 31 Pinsedag Løngangstræde 25, København K Telefon Fax:

12 Løngangstræde 25, København K. Telefon Fax Web Kontonummer Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag ny viden nye muligheder

Kurser. ny viden. nye muligheder. DOF - Kongensgade 66, 2. - 5000 Odense C - Telefon 7020 6020 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning.

Kurser. ny viden. nye muligheder. DOF - Kongensgade 66, 2. - 5000 Odense C - Telefon 7020 6020 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning. Kurser DOF - Kongensgade 66, 2. - 5000 Odense C - Telefon 7020 6020 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning.dk ny viden nye muligheder Efterår 2006 Praktiske oplysninger Kursuskonsulent - overordnet

Læs mere

2015-16 DOF Center for krop og bevægelse

2015-16 DOF Center for krop og bevægelse 2015-16 DOF Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen Velkommen til sæson 2015-16 med disse kursustilbud til alle, der har brug for og

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015 1 Yogalæreruddannelse opstart august 2015 v. Kristine Mikkelsen Center for Terapi og Selvudvikling Skolestræde 7, Randers C Forløb over 1½ år med undervisning hver fredag fra 9.30-14.30 Yogalæreruddannelse

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det!

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! KURSUSKATALOG Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig 2013/2014 KREATIVITET MUSIK SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT LOF Holbæk www.lofholbaek.dk Så kan du lære det! Foredrag... side

Læs mere

holder dig i gang og meget mere..

holder dig i gang og meget mere.. PILATES YOGA TURE KERAMIK EFTERFØDSEL SUND RYG IT SPROG LEG OG BEVÆGELSE SLÆGTSFORSKNING AFSPÆNDING GENOPTRÆNING ZUMBA DEBAT BALLROOM FITNESS holder dig i gang og meget mere.. KURSUSPROGRAM 2013/2014 PRAKTISKE

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Social- og Sundhedsafdelingen

Social- og Sundhedsafdelingen Social- og Sundheds Kursusprogram foråret 2011 INDLEDNING Kære medlem Endnu et nyt kursusprogram fra FOA So - cial- og Sundheds har set dagens lys. Vi har som tidligere en lang række nye kurser på programmet,

Læs mere

SILKEBORG. VIBORG. BJERRINGBRO PROGRAM EFTERÅR 2013

SILKEBORG. VIBORG. BJERRINGBRO PROGRAM EFTERÅR 2013 AFTENSKOLEN. VIBORG. BJERRINGBRO PROGRAM EFTERÅR 2013 Velkommen på Aftenskolen i Silkeborg,Viborg og Bjerringbro Kursussekretærer: Mette Agervig, Birthe Petersen og Marianna Willumsen samt aftenskoleleder

Læs mere

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG FORÅR 2015 MOTION SUNDHED MAD DRIKKE YOGA MINDFULL BEVÆG DIG GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT LÆR NYT BLIV JÆGER IT FOTO

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG FORÅR 2015 MOTION SUNDHED MAD DRIKKE YOGA MINDFULL BEVÆG DIG GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT LÆR NYT BLIV JÆGER IT FOTO KURSUSKATALOG LOF HOLBÆK FORÅR 2015 LÆR NYT MAD DRIKKE KREATIV PRAKTISK GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT BLIV KLOGERE YOGA MINDFULL BLIV JÆGER FØRSTE HJÆLP MOTION SUNDHED BEVÆG DIG IT FOTO MUSIK SANG HA'

Læs mere

AFTENSKOLERNE. AOF Silkeborg side 4-30. AOF Viborg side 31-40. AOF Skanderborg side 41-47

AFTENSKOLERNE. AOF Silkeborg side 4-30. AOF Viborg side 31-40. AOF Skanderborg side 41-47 AFTENSKOLERNE AOF Silkeborg side 4-30 AOF Viborg side 31-40 AOF Skanderborg side 41-47 forår 2011 Velkommen på Aftenskolen i Silkeborg og Viborg Indhold Silkeborg: Foredrag/debat 4-5 Senioruniversitetet

Læs mere

SILKEBORG SIDE AFTENSKOLERNE VIBORG. Efterår 4-51 SIDE 52-63. Udsnit collage. Elena Bering

SILKEBORG SIDE AFTENSKOLERNE VIBORG. Efterår 4-51 SIDE 52-63. Udsnit collage. Elena Bering D 4-51 V D 52-63 AFTNN fterår 2011 lena ering Udsnit collage Tilrettelæggelse: AF ilkeborg Aftenskole Fotos: Colourbox, Hanne alo, Mette Agervig, llen tampe og irthe Petersen Tryk: ilkeborg ogtryk Velkommen

Læs mere

SILKEBORG SIDE AFTENSKOLERNE VIBORG. Efterår 4-51 SIDE 52-63. Udsnit collage. Elena Bering

SILKEBORG SIDE AFTENSKOLERNE VIBORG. Efterår 4-51 SIDE 52-63. Udsnit collage. Elena Bering D 4-51 V D 52-63 AFTNN fterår 2011 lena ering Udsnit collage Tilrettelæggelse: AF ilkeborg Aftenskole Fotos: Colourbox, Hanne alo, Mette Agervig, llen tampe og irthe Petersen Tryk: ilkeborg ogtryk Velkommen

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Nordisk Yoga. Velkommen til. Giv dig selv et pusterum, hvor du forkæler krop og sind i behagelige omgivelser

Nordisk Yoga. Velkommen til. Giv dig selv et pusterum, hvor du forkæler krop og sind i behagelige omgivelser Velkommen til Nordisk Yoga Giv dig selv et pusterum, hvor du forkæler krop og sind i behagelige omgivelser Når du deltager på et yogahold hos Nordisk Yoga, oplever du at være til stede i nuet, og at sindet

Læs mere

Undervisning & kurser Program 2014-2015. lof haslev. haslev.lof.dk

Undervisning & kurser Program 2014-2015. lof haslev. haslev.lof.dk Undervisning & kurser Program 2014-2015 DAG- OG AFTENSKOLE lof haslev haslev.lof.dk Velkommen LOF Haslev byder velkommen til sæson nr. 50, hvor vi foruden foredrag tilbyder en lang række kurser indenfor

Læs mere

RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09

RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09 RAB FORUM registrerede alternative behandlere Kursuskatalog 2008 / 09 Forening for traditionel kinesisk zoneterapi Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage Skandinavisk forening for zoneterapeuter Sammenslutning

Læs mere

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege

Læs mere

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG 2014/2015. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. så kan du lære det!

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG 2014/2015. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. så kan du lære det! KURSUSKATALOG LOF HOLBÆK Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig 2014/2015 MUSIK FOREDRAG BABY LOF MAD SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT SANG SÅ KAN DU LÆRE DET! Foredrag... side 3

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Forår 2014. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk

Forår 2014. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk Forår 2014 Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk www.gok-thisted.dk 97 99 11 81 2 Velkommen i GOK Med denne brochure byder GOK-Thisted velkommen til nye og gamle kursister, der har lyst til og brug for

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2015-2016

KURSUSPROGRAM 2015-2016 KURSUSPROGRAM 2015-2016 VELKOMMEN TIL KST AKADEMIET 2015-16 INDHOLD Det er med stor glæde, at KST-Akademiet igen igen er i stand til at byde velkommen til en lang række af kvalificerede og kvalificerende

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere