A form. A form. Nordisk salgskontor og showroom. Dornbracht Nordic A / S Masteskurene, skur 7 Galionsvej Kobenhavn K Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A form. A form. Nordisk salgskontor og showroom. Dornbracht Nordic A / S Masteskurene, skur 7 Galionsvej 33 1437 Kobenhavn K Danmark"

Transkript

1 Nordisk salgskontor og showroom Dornbracht Nordic A / S Masteskurene, skur 7 Galionsvej Kobenhavn K Danmark Tel Fax A form DK / SE / NOR A form

2

3 Indhold Innehåll Innhold Glaseret stål 013 Glaserat stål Glasert stål Produkttype Inspiration Tekniske data Produkttyp Inspiration Tekniska detaljer Produkttype Inspirasjon Tekniske detaljer EB Håndvask til nedfældning Nedfällda tvättställ Nedfellingsservant EB EB_U HB AB Håndvask til topmontering Toppmonterade tvättställ Toppmontert servant AB SB WT / WP Håndvaske / vaskeenheder små badeværelser Väggmonterade tvättställ / badrumsenheter små badrum Servanter / Vaskeenheter små baderom WT / WP WT / WP Håndvaske / vaskeenheder Masterbath Väggmonterade tvättställ / badrumsenheter Huvudbadrum Servanter / Vaskeenheter Hovedbad WT / WP Specialvarianter 112 Specialvarianter Spesialversjoner Projektløsninger 114 Projektlösningar Prosjektløsninger

4 Alape forbinder kvaliteterne ved en glasagtig overflade med stålets designmæssige fleksibilitet og skaber således et formsprog, som er mere end et visuelt blikfang. Den industrielle udformning af produktionen på fabrikken, skaber et æstetiske vaskeenhedsløsninger i såvel private som halvoffentlige rum. Alape kombinerar den glasliknande ytans kvaliteter med stålets formgivande flexibilitet och skapar på så sätt ett formspråk som berör inte bara visuellt. Industriellt koncept och tillverkning för hand skapar estetiska lösningar för badrumsenheter i privata och halvoffentliga miljöer. Alape forbinder overflatens glassaktige kvalitet med stålets kreative fleksibilitet og skaper slik et formspråk, som ikke bare berører visuelt. Med industriell design og håndverksmessig bearbeiding oppstår estetiske løsninger for vaskeenheter i private og halvoffentlige områder.

5

6

7

8

9

10 Glaseret stål Glaserat stål Glasert stål

11 Glaseret stål Glaserat stål Glasert stål Fascinerende materiale Fascinationen för materialet Fascinasjon av et materiale Alle Alape vaske og håndvaske fremstilles i glaseret stål. Dette materiale, der er karakteristisk for Alape, giver en fascinerende mangfoldighed af former, flader og mål med en enestående præcision. Glaseret stål er et let, men yderst robust materiale. Kompoundmaterialet er hårdere end granit eller smaragd og kendetegnes således ved dets slagfasthed. Fremstillingsprocessen betyder, at produkterne kan anvendes til individuelle specialfremstillinger. Det glaserede stål bevarer i hele levetiden sine visuelle og hygiejniske egenskaber. Alla handfat och tvättställ från Alape tillverkas av glaserat stål. Detta material som är karakteristiskt för Alape öppnar för en fascinerande mångfald av former, ytor och mått med unik precision. Glaserat stål är lätt och trots det extremt tåligt. Det sammansatta materialets slaghållfasthet visar att det är hårdare än granit och smaragd. Tillverkning för hand möjliggör individuell utformning av produkterna vid specialutförande. Det glaserade stålet bevarar sina haptiska och hygieniska egenskaper under produktens hela livslängd. Alle Alape skåler og servanter produseres i glasert stål. Dette materialet, som er karakteristisk for Alape, gir et fascinerende mangfold av former, flater og dimensjoner med en enestående presisjon. Glasert stål er et lett, men likevel ekstremt robust materiale. Komposittet er hardere enn granitt eller smaragd og utmerker seg på denne måten av sin slagfasthet. Takket være bearbeidingsprosessen, kan produktene individuelt endres for spesialutførelser. Glasert stål bevarer i hele levetiden sine visuelle og hygieniske egenskaper.

12 Glaseret stål Glaserat stål Glasert stål Præcise former i et puristisk designsprog kendetegner de æstetiske krav til vask og håndvask. Exakta former i puristiskt formspråk karakteriserar de estetiska anspråken på handfat och tvättställ. Presise former i puristisk designspråk kjennetegner de estetiske krav til vask og servanter. Glaseret stål forener stålets fasthed og designmæssige kvalitet med glassets hårdhed og kemiske modstandsdygtighed i en homogen form. Til dette formål påføres og smeltes en glasur, en meget tynd emaljeoverflade, på stållegemet. Glasur og stål indgår i en uadskillelig forbindelse. Den lukkede, porefri overflade er absolut hygiejnisk, lakafvisende, farvebestandig og korrosionsbeskyttet, ridsefri og slidstærk. Den farvestrålende glasur er endda immun over for klimapåvirkninger og stærk UV-stråling. Lang levetid Made in Germany. Glaserat stål förenar stålets stabilitet och konstruktionskvalitet med hårdheten och den kemiska motståndskraften hos glaset och ger det en homogen form. Det görs genom att en glasyr, en extremt tunn emaljyta, appliceras och bränns in i stålstommen. Glasyren och stålet bildar en oupplöslig förening. Den tillslutna, porfria ytan är absolut hygienisk, lackavvisande, färgäkta och varaktigt skyddad mot korrosion samt mycket motståndskraftig mot repor och slitage. Glasyrens färgglans är till och med immun mot klimatpåverkan och starkt UV-ljus. Varaktigt hållbart Made in Germany. Glasert stål forener stålets fasthet og designmessige kvalitet med glassets hardhet og kjemiske motstandsdyktighet til en homogen form. For dette formål påføres og smeltes en glasur, en veldig tynn emaljeoverflate, på stålelementet. Glasur og stål inngår i en uløselig forbindelse. Den glatte overflaten som er fri for porer er absolutt hygienisk, lakkavvisende, fargebestandig, har varig korrosjonsbeskyttelse, og er ripe- og slitesterk. Den fargebriljante glasuren er motstandsdyktig, selv mot klimatiske påvirkninger og sterke UV-stråler. Lang levetid Made in Germany.

13 Fremstillingsproces Tillverkningsprocess Produksjonsprosess Alape produktionen Alape hantverksföretaget Alape produksjonen Der sigtes efter den højeste kvalitet allerede ved udvælgelsen af råmaterialet. For at kunne forme stålet til en vask eller håndvask skal der bruges specialstål med høj flydeevne og enorm overfladestabilitet. Med et tryk på ton dybtrækkes vaskformen i en stålprintplade. Mens vaskformen allerede er defineret, afgør stålprintpladens størrelse vaskens positionering, og om der skal laves en vask til nedfældning, en vask til topmontering eller en håndvask. Redan vid urvalet av råmaterialet tillämpar vi högsta kvalitetskrav. För att stålet ska kunna formas till ett handfat eller tvättställ krävs ett specialstål med mycket goda flytegenskaper och enorm ytstabilitet. Med ett tryck på ton dragpressas handfatsformen i ett stålplåtämne. Medan handfatsformen redan är fördefinierad, är det storleken på stålplåtämnet som avgör handfatets positionering och om det i den vidare bearbetningsprocessen blir till ett nedfällt, toppmonterat eller väggmonterat tvättställ. Allerede ved valg av råmaterialet legges det vekt på høyeste kvalitet. For å kunne forme stål til en skål eller servant, kreves det et spesialstål med høye flyteegenskaper og enorm overflatestabilitet. Med et trykk på 1000 tonn blir servantformen utformet ved dyptrekking av en stålplate. Mens skål formen allerede er definert, bestemmer stålplatens størrelse vaskens posisjonering, og om det skal lages en nedfellingsservant, en toppmontert servant, eller en skål. Stålpladerne formes til en vask med et tryk på ton. Stålplåtämnet formas till ett handfat under 1000 tons tryck. Stålplater blir formet til en servant med et trykk på 1000 tonn.

14 Fremstillingsproces Tillverkningsprocess Produksjonsprosess Titan-stabiliseret stål skaber underlaget for udformningen af præcise og geometriske grogformer. Titanstabiliserat stål bildar grunden för utformning av exakta, geometriska grundformer. Titanstabilisert stål danner basisen for utforming av presise, geometriske grunnformer. 01 Det specialstål, Alape anvender, flyder gennem dybtrækning ind i den tilsigtede vaskform. Nutidens former med minimal radius og kantvinkler på 89 grader bygger på flere generationers erfaring. Et laseranlæg skærer den ønskede kontur af råformen præcist ud af stålprintpladen. På samme tid skæres relevante udsparinger til armatur- og fastgørelseshuller samt til funktionsintegration ud ved hjælp af laser. Dette skaber fladernes, kanternes og udsparingernes præcision, som er så kendetegnende for Alape. Specialstålet som Alape använder flyter genom dragpressningsprocessen i den avsedda handfatsformen. Idag kan former med minimala radier och kantvinklar på 89 grader förverkligas i en vidareutvecklad process som grundar sig på flera generationer av erfarenhet. En laseranordning skär exakt ut råformens kontur ur stålplåtsämnet. Samtidigt görs också med laser de nödvändiga urtagen för armatur, fästhål och integrering av funktioner. Så skapas den för Alape så karakteristiska exaktheten på ytor, kanter och urtag. Spesialstålet som brukes av Alape, flyter gjennom dyptrekkingsprosessen inn i den planlagte skål form. Nåtidens former med minimal radius og kantvinkliner på 89 grader bygger på flere generasjoners erfaring. Et laseranlegg skjærer den ønskede kontur av råformen presist ut av stålplaten. Samtidig blir relevante utsnitt for armaturer og festehull, samt for integrering av funksjonen skåret ut med laseren. Slik dannes flatenes, kantenes og utsnittenes presisjon, som er karakteristisk for Alape. 01 Vaskformen er defineret, det omgivende stål udformes individuelt. 02 Millimeterpræcist udsnit af råformen. 01 Handfatsformen är definierad, det omgivande stålet förblir individualiserbart. 02 millimeternoggrann utskärning av råformen. 01 Servantformen er definert, det omgivende stålet kan formes etter ønske. 02 Utsnitt av emnet skjer med millimeternøyaktighet. 02

15 Fremstillingsproces Tillverkningsprocess Produksjonsprosess Ved afkantning af stålprintpladen opstår vaskenes eller håndvaskenes kanthøjde. Råformens hjørner, som på nuværende tidspunkt stadig er åbne, svejses og slibes i en moderne, materialeskånsom proces. Som en beskyttende hud omkring stållegemet sprøjtes de enkelte glasurlag efterfølgende manuelt på først basislaget og derefter den farvede dækglasur. Efter påføring af det enkelte lag smelter glasur og stål sammen ved en brændeproces ved 830 grader Celsius. De to materialer bliver således uadskilleligt forbundet i det glaserede stål. Genom att vika stålplåtämnets kant skapas den önskade kanthöjden på handfatet eller tvättstället. Med en modern metod som är skonsam mot materialet svetsas och slipas de ännu öppna hörnen på råformen. Glasyrskikten sprejas för hand på stålstommen som en skyddande hud, med ett skikt åt gången. Först basskiktet, därefter den färgade täckglasyren. Efter varje applicerat skikt sker en inbränning vid 830 grader Celsius som leder till en sammansmältning av glasyr och stål. De båda materialen i glaserat stål blir därmed olösligt förenade. Ved å false stålplaten, oppstår skålens eller servantens kanthøyde. Rå-formens hjørner, som på nåværende tidspunkt stadig er åpne, sveises og slipes i en moderne, materialskånsom prosess. Som en beskyttende hud omkring stållegemet sprøytes de enkelte glasurlag i etterkant manuelt på først basis laget og deretter den fargede dekkglasur. Etter påføring av det enkelte lag smelter glasur og stål sammen ved en brenning ved 830 grader Celsius. De to materialene er dermed en uatskillelig forbundet med hverandre i det glaserte stålet Minimale radiusser sikres gennem præcise kanter. 02 Åbne kanter svejses og slibes efterfølgende. 03 Glasuren påføres manuelt på stållegemet. 04 Den påførte glasur brændes ind i stållegemet ved 830 grader Celsius. 01 Minimala radier möjliggörs genom exakt kantbehandling. 02 Öppna kanter svetsas först och slipas därefter. 03 Glasyren appliceras för hand på stålstommen. 04 Den applicerade glasyren bränns in i stålstommen vid 830 grader Celsius. 01 Med presis skjæring av kanter er minimale radier mulig. 02 Åpne kanter blir sveiset og deretter slipt. 03 Glasuren påføres manuelt på stålelementet. 04 Den påførte glasuren brennes inn i stålet ved 830 grader Celsius

16

17 Bæredygtighed Hållbarhet Bærekraftighet Miljøansvar Miljö ansvar Miljøansvar Produkterne fremstilles af et titanholdigt specialstål med lavt kulstofindhold. Generelt er forekomsten af stål som materiale til diverse anvendelser stor. Som genanvendeligt stof bidrager stålet til bevarelse af ressourcerne. Råstofferne i glasuren er hovedsageligt naturligt forekommende mineraler, som findes i rigelige mængder i jordskorpen også på langt sigt. Fremstillingen af vaske og håndvaske af glaseret stål sker i en miljøvenlig produktionsproces. Overordnet set indeholder Alape-produkterne ingen skadelige stoffer såsom kadmium, bly eller opløsningsmidler og er dermed velegnede til bæredygtigt byggeri. För tillverkning av produkten används ett titanhaltigt specialstål med låg kolhalt. Stål som råmaterial finns principiellt tillgängligt i stora mängder för de mest skilda tillämpningar. Som återvinningsbart material bidrar det till att resurser kan skonas. Råämnena till glasyren består till största delen av naturligt förekommande mineraler som varaktigt finns tillgängliga i tillräcklig mängd i jordskorpan. Tillverkningen av handfat och tvättställ av glaserat stål sker med en miljövänlig tillverkningsmetod. Produkterna från Alape innehåller av princip inga miljöfarliga ämnen som kadmium, bly eller lösningsmedel och de är därför utmärkt lämpade för hållbar byggnation. Produktene fremstilles av et titanholdig, karbonfattig spesialstål. Stål er generelt tilgjengelig i store mengder som materiale til forskjellige bruksområder. Som resirkuleringsmateriale bidrar det til å bevare ressursene. Råstoffene i glasuren er i stor grad naturlige forekommende mineraler, som finnes i rikelige mengder i jordskorpen også på lang sikt. Produksjonen av skåler og servanter av glasert stål skjer ved miljøvennlige produksjonsprosesser. Produktene fra Alape inneholder prinsipielt ingen skadelige stoffer, som kadmium, bly eller løsemidler, og egner seg derfor utmerket til bærekraftig bygging. Glasurens råmaterialer: naturlige mineraler såsom kvarts, feldspat, borax og soda. Råämnena till glasyren: naturliga mineraler som kvarts, fältspat, borax och natriumkarbonat. Rohstoffer i glasuren: naturlige mineraler som kvarts, feltspat, boraks og soda.

18 Bæredygtighed Hållbarhet Bærekraftighet Der opstår ingen miljømæssige belastninger ved montering og afmontering af Alapeprodukterne. Ved korrekt brug er der heller ingen risiko for miljøskader eller sundhedsproblemer. Glaseret stål medfører ingen toksiske problemer og er ligeledes velegnet til allergikere. Rengøringen skåner miljøet og sparer ressourcer der skal ikke andet til end en fugtig klud. Efter afsluttet brugsfase kan vaskene og håndvaskene genanvendes i deres helhed. Glaseret stål anvendes uden yderligere opdeling af stofferne som råstof til stålproduktion. Produkternes emballage består udelukkende af genanvendelig pap og genbruges inden for rammerne af godkendte genanvendelsesprogrammer. Transportbeskyttelsen i pappets indre kan ligeledes tilføres det genanvendelige kredsløb via en kunststofsortering. Derudover reducerer produkternes lave vægt CO ² -udladningen ved transport og bidrager således til bæredygtigheden. Det uppstår ingen belastning på miljön när Alape-produkter monteras eller demonteras. Vid avsedd användning är inte heller några skador på miljön eller någon hälsopåverkan möjlig. Glaserat stål saknar toxisk potential och är optimalt att använda även för allergiker. Rengöringen skonar miljön och sparar resurser. Det enda som behövs är en fuktig trasa. När handfatet eller tvättstället inte längre ska användas kan de återvinnas fullständigt. Glaserat stål kan användas som råmaterial för ståltillverkning utan att de ingående materialen behöver separeras. Produktförpackningarna består av helt återvinningsbara kartongmaterial och omhändertas inom ramen för tillåtna återvinningsprogram. Även transportskyddet inuti kartongförpackningen kan lämnas till plaståtervinning. Produkternas låga vikt minskar koldioxidutsläppen vid transporten och bidrar på så sätt till hållbarhet. Det oppstår ingen miljøbelastninger ved montering og demontering av produkter fra Alape. Ved tilsiktet bruk er det heller ingen risiko for miljøskader eller helseskadelige effekter. Glasert stål er ikke toksisk og egner seg optimalt for personer med allergi. Rengjøringen skåner miljøet og sparer ressurser man behøver kun en fuktig klut. Etter avsluttet brukstid, kan skålene og servantene komplett resirkuleres. Glasert stål brukes som råstoff til stålproduksjon, uten å måtte splittes opp. Produktenes emballasje består av fullstendig gjenbrukbare kartonger som kan resirkuleres ved hjelp av godkjente resirkuleringsprogrammer. Også transportbeskyttelsen av kunststoff inne i kartongen kan kildesorteres og leveres til gjenvinning. Produktenes lave vekt reduserer i tillegg CO ² - utslippet under transporten og bidrar slik til bærekraftighet. For Alape starter bæredygtigheden allerede ved udviklingen af det tidløse design. Hos Alape börjar hållbarhet direkt vid utvecklingen av den tidlösa designen. For Alape begynner bærekraftighet allerede under utviklingen av tidløs design.

19 Oprindelse og historie Bakgrund och historia Opprinnelse og historie Innovation gennem tradition Innovation genom tradition Innovasjon gjennom tradisjon Siden grundlæggelsen i 1896 ved Adolf Lamprecht i Penig / Tyskland har Alape sigtet mod permanent innovation. Også i dag ligger fokus på emaljerings- og omdannelsesteknologiernes optimering og udviklingen af æstetiske vaskeenhedsløsninger i højeste kvalitet. Alape har siden 2001 været et brand under Dornbracht Group. På to lokaliteter i Goslar / Tyskland producerer 200 medarbejdere vaskeenhedsløsninger på fabrikker. Ända sedan Alape grundades av Adolf Lamprecht i Penig / Tyskland 1896, har innovation varit ledstjärna. Än idag står perfektionering av emaljerings- och formningsteknologin samt utveckling av högkvalitativa och estetiska lösningar för badrumsenheter i förgrunden. Sedan 2001 är Alape ett varumärke som tillhör Dornbracht Group. På två platser i Goslar / Tyskland bearbetar och tillverkar över 200 medarbetare badrumsenhetslösningar för hand. Siden grunnleggelsen gjennom Adolf Lamprecht i Penig / Tyskland i året 1896, har Alape gått inn for kontinuerlig innovasjon. Også i dag blir det lagt stor vekt på perfeksjoneringen av emaljerings- og støperiteknologien, samt utviklingen av estetiske løsninger i høyeste kvalitet for vaskeenheter. Alape har siden 2001 vært et varemerke under Dornbracht Group. På to steder i Goslar / Tyskland produserer 200 medarbeidere vaskeenhetsløsninger på fabrikker. Produktsortimentet omfattede allerede omkring 1900 emaljerede vandkander, vaskestativer og -kar. Redan i början på 1900-talet hörde emaljerade vattenkannor, tvätthängare och tvättställ till produktprogrammet. Emaljerte vannkanner, vaskestativer og -servanter hørte med til produktprogrammet allerede i 1900.

20

21 Oprindelse og historie Bakgrund och historia Opprinnelse og historie Alape kan se tilbage på en lang traditionslinje af innovationer. Den første multifunktionsvask blev markedsført i 1930 erne i dag kendt som udslagsvaske. I 1970 startede produktionen af EW3 eren. Alape blev med en møbelhåndvask kort tid efter til en af pionererne inden for helhedsløsninger til badeværelset. I slutningen af 1990 erne kom de første vaske med en kanttykkelse på tre millimeter på markedet. I 2005 kunne Alape som den første producent markedsføre et modulopbygget komponentsystem, som gjorde vaskeenheder bestående af vask, bæreplader og møbler individuelt konfigurerbare. Glaseret stål muliggjorde i 2009 udviklingen af Inside-vaskeenhederne, som for første gang udnyttede de konstruktive hulrum i stållegemets indre for at kunne integrere værdifulde hyldeflader i form af udtræk. Med be yourself. åbnede virksomheden i 2011 dørene for nye rumperspektiver gennem fritstående vaskeenheder, som inddeler badeværelset efter funktion. Utallige priser vidner om Goslar-fabrikkens innovationskraft. Alape kan se tillbaka på en lång tradition av innovativa produkter. På 1930-talet kom de första handfaten för flera ändamål, idag kallade utslagsvaskar, ut på marknaden startade tillverkningen av EW3. Med en tvättställsmöbel tog Alape kort därefter steget in i kretsen av pionjärer med en helhetssyn på badrumsdesign. I slutet av 1990-talet skapades de första handfaten med en kanttjocklek på tre millimeter. År 2005 kom Alape som första tillverkare ut med ett modulärt uppbyggt komponentsystem, där badrumsenheter med handfat, bänkskivor och möbler kan kombineras individuellt. Glaserat stål gjorde det 2009 möjligt att utveckla Inside-badrumsenheten som för första gången använde konstruktiva hålrum inuti stålstommen för att integrera värdefulla utdragbara förvaringsytor. Med be yourself. öppnade företaget 2011 för nya rumsperspektiv genom fristående badrumsenheter som låter badrummet inordnas efter funktionella aspekter. Den innovativa styrkan hos hantverksföretaget i Goslar bekräftas genom flertalet utmärkelser. Alape kan se tilbake på en lang tradisjonslinje av innovasjoner. I 30-årene kom den første kombivasken på markedet i dag kjent som utslagsvask. I 1970 begynte produksjonen av EW3. Med en møbelservant kort deretter, hørte Alape til pionerne av en helhetlig tilnærming innen utforming av badet. I slutten av 90-årene oppstod de første skålene med en kanttykkelse på tre millimeter. Som første produsent i 2005 lanserte Alape et modulbasert komponentsystem på markedet, som gjorde vaskeenheter bestående av vask, bordplater og møbler individuelt konfigurerbare. I 2009 muliggjorde glasert stål utviklingen av Inside-vaskeenheter, som for første gang kunne utnytte konstruktive hulrom i stålelementets innside for å integrere verdifulle fraleggingsplasser i form av skuffer. Med be yourself. åpner bedriften i 2011 nye romperspektiv med frittstående vaskeenheter, som deler inn badet etter funksjonelle kriterier. Tallrike utmerkelser vitner om Goslar produsentens innovasjonskraft EW3 den første industrielt producerede vask til nedfældning på verdensplan. 02 I 1980 erne startede udviklingen af de bærende designklassikere såsom Lavarlo. 03 Med Betty Blue præsenterede Alape i 2003 en håndvask med en helt plan flade. 01 Världens första fabrikstillverkade nedfällda tvättställ: EW3. 02 På 1980-talet utvecklades präglande designklassiker som Lavarlo. 03 År 2003 presenterade Alape tvättstället Betty Blue med absolut plana ytor. 01 EW3 den første industrielt fremstilte nedfellingsservanten i verden. 02 I 80-årene ble de pregende designklassikerne utviklet, som Lavarlo. 03 Med Betty Blue presenterte Alape i året 2003 en servant med absolutt plane flater. 03

22

23

24

25 EB Håndvaske til nedfældning sættes fuldstændigt i bærepladerne. Innovative produktionsmetoder sikrer en nærmest retvinklet ståludformning og flade kanttyper på 8 10 millimeter. Ved hjælp af den medfølgende speciallim, som på samme tid fungerer som tætningsmateriale, sættes denne vaskform reversibelt ind i bærepladerne. Alle vaske uden hanehul kan monteres universelt oppe- eller nedefra i forskellige bærepladematerialer. Produktsortimentet omfatter særlige underlimningsvarianter samt halvindbyggede håndvaske, en vaskvariant til vaskeenheder med lavt pladsbehov. Nedfällda tvättställ sänks ned fullständigt i bänkskivan. Innovativa tillverkningsmetoder möjliggör en nästan rätvinklig formning av stålet och en flack kantprägling på 8 10 millimeter. Med hjälp av ett medföljande speciallim som samtidigt fungerar som tätningsmedel, monteras den här tvättställstypen reversibelt i bänkskivan. Alla handfat utan kranhål kan universellt monteras både ovanifrån och underifrån i bänkskivor av olika material. Till produktprogrammet hör dessutom särskilda underbyggnadsvarianter samt halvt nedfällda tvättställ, en variant för badrumsenheter som tar liten plats. Nedfellingsservantene monteres helt i flukt med bordplatene. Nyskapende produksjonsprosesser muliggjør en nesten rettvinklet utforming av stålet og flate utpregninger av kanten på 8 10 millimeter. Ved hjelp av et medfølgende spesiallim, som samtidig fungerer som tetningsmateriale, blir denne servanttypen satt reversibelt inn i bordplatene. Enhver servant uten armaturhull kan generelt brukes for montering ovenfra eller nedenfra i ulike bordplatematerialer. Produktprogrammet omfatter også spesielle varianter for montering under platen så vel som semi-innebyggede servanter, en servantvariant for vaskeenheter med lite plassbehov.

26 EB Håndvask til nedfældning Nedfällda tvättställ Nedfellingsservant EB.KE400U ø mm 126 Unisono EB.U Underlimet vask Undermonterade tvättställ Underlimte servanter HB Halvindbygget håndvask Halvt nedfällda tvättställ Semi-innebygget servant Specialvariant for underlimning specialvariant för undermontering spesialvariant for underlimning 043, , , 044

27 EB.SO450.2U ø mm 126 Sondo EB.K ø mm 126

28 EW3 ø mm 123 EB.S450H ø mm

29 HB.S450H ø mm / R HB.R585H mm / R

30 EB.ME750U mm 127 Metaphor

31 EB.RE700H mm 124 X.plicit EB.RE700.4 X.plicit mm 124

32 EB.R585H mm 125 FB.RY mm

33 EB.TA700U mm 128 Tangens

34 AB Håndvask til topmontering placeres på bærepladerne og understreger vaskens rene form. Mangfoldigheden i form og udførelse udvides yderligere med de forskellige vaskhøjder. I den forbindelse sikrer de præcise geometrier og linjeføringer optimale proportioner. Håndvaskene til topmontering og de skålformede håndvaske af tre millimeter tykt stål overbeviser med en unik æstetik. Den filigrane udformning og lethed skaber en række imponerende fordele for materialet glaseret stål: Højest mulig præcision for flader og kanter. Toppmonterade tvättställ positioneras på bänkskivan och betonar handfatets rena form. Mångfalden av former och utföranden utvidgas genom olika höjder på handfaten. Optimala proportioner garanteras genom exakt geometri och linjeföring. Toppmonterade och skålformade tvättställ av tre millimeter starkt stål imponerar med unik estetik. Materialets finess och lätthet visar uttrycksfullt det glaserade stålets fördelar: högsta precision på ytor och kanter. Toppmonterte servanter blir plassert på bordplater og fremhever servantens rene form. Det store utvalget av former blir utvidet gjennom forskjellige servanthøyder. Eksakte geometrier og linjeføringer sikrer optimale proporsjoner. Toppmonterte servanter og servantskåler, produsert av tre millimeter tykt stål, overbeviser med en unik estetikk. Deres filigrane utforming og letthet skaper en rekke imponerende fordeler for materialet glasert stål: høyeste presisjon av flater og kanter.

35 AB Håndvask til topmontering Toppmonterade tvättställ Toppmonterte servanter AB.KE400 ø mm 130 Unisono SB Skålformet håndvask Skålformade tvättställ Servantskåler

36 AB.SO450.1 ø mm 130 Sondo

37 AB.SO450.1 ø mm 130 Sondo

38 AB.K325.1 ø mm 130 AB.K450.2 ø mm

39 SB.K450.GS ø mm

40 AB.RE700H mm 132 X.plicit AB.Q mm 131

41 AB.ME mm 131 Metaphor

42 AB.R800H mm

43 WT / WP Små badeværelser Små badrum Små baderom Alape kan med sine pladsbesparende håndvaske tilbyde en række muligheder, der er velegnede til små badeværelser. Derudover er der blevet udviklet vaskeenheder, som gennem deres supplerende funktioner såsom hylde- og deponeringsflader samt håndklædeholdere samles proportionelt til én enhed og kan kombineres med spejle og lamper. Puristisk design på minimal plads. Med platssparande väggmonterade tvättställ erbjuder Alape varierade lösningar för kompakta badrum. Därutöver har badrumsenheter utformats som sammanfogas till en proportionell enhet genom extrafunktioner som olika förvaringsutrymmen och handdukshållare och som kan kombineras med speglar och lampor. Puristisk design iscensatt på minimalt utrymme. Med plassbesparende servanter tilbyr Alape mange løsninger, spesielt for baderom med begrenset plass. Ut over dette ble det utviklet vaskeenheter som kan føye seg proporsjonalt sammen til en enhet gjennom ekstra funksjoner, som lagrings- og oppbevaringsflater så vel som håndkleholder, og lar seg kombinere med speil og lamper. Puristisk design på minimal plass.

44 WT Håndvaske til små badeværelser Väggmonterade tvättställ för små badrum Servanter for små baderom WT.RS325 ø mm WP Vaskeenheder til små badeværelser Badrumsenheter för små badrum Vaskeenheter for små baderom

45 WP.PI mm 133 Piccolo

46 WP.Insert mm 133 Insert.corner WP.Insert mm 133 Insert.storage

47 WP.Insert mm 133 Insert.storage

48 WT.RX325Q mm 133 WT.IC mm

49 WT.XXS450H.R mm 134 Fusion.S WP.XXS mm 134 Fusion.S

50 WT.QS325X mm 134 WT.QS525H.L mm

51 WP.XS mm 135 Xplore.S WP.INS5 Inside.S mm 135

52 WT / WP Masterbath Huvudbadrum Hovedbad Håndvaske og vaskeenheder til hovedbadet overbeviser med deres tidsløse design, store vaskforme og deres komfortable betjening. Gulvmonterede eller væghængte varianter i forskellige fremspring og breddemål samt de delvist asymmetrisk placerede vaske sikrer individuelle løsninger til de forskellige rumsituationer. Alape kan dog også tilbyde løsninger til skulpturelt planlagte bade, som grundet deres integrerede funktioner på perfekt vis kan inddeles som solitære i indretningen. Väggmonterade tvättställ och badrumsenheter för huvudbadrummet övertygar med tidlös design, generösa handfatsformer och bekväm användning. Fristående eller vägghängande varianter i ett stort utbud av längder och bredder, samt delvis asymmetriskt positionerade handfat möjliggör individuella lösningar för de mest olika rumsförhållanden. Alape har lösningar även för skulpturalt planerade badrum där enheten tack vare de inbyggda funktionerna förs in och bildar en solitär i rummet. Servanter og vaskeenheter for hovedbadet overbeviser med tidløs design og store servantformer, som gjør det komfortabelt å bruke vasken. Gulvmonterte eller vegghengende varianter med ulike fremspring og breddemål så vel som til dels asymmetrisk plasserte skåler, gir mulighet til individuelle løsninger for forskjellige romsituasjoner. Også for skulpturell planlagte baderom tilbyr Alape løsninger, som kan integreres perfekt inn i innredningen som solitære enheter, takket være integrerte funksjoner.

53 WT Håndvaske til masterbath Väggmonterade tvättställ för huvudbadrum Servanter for hovedbad WT.MC800H mm WP Vaskeenheder til masterbath Badrumsenheter för huvudbadrum Vaskeenheter for hovedbad

54 WT.RX400KH ø mm 136 WT.RS450H ø mm

55 WT.QS450H mm 136 WT.RX450QS mm

56 WT.RE800H mm 137 X.plicit

57 WP.INS mm 137 Inside.S

58 WT.GR1250.R mm 139 WT.PR600H mm

59 Betty Blue mm

60 Individualitet gennem mangfoldighed Individualitet genom mångfald Mangfold gir individualitet Standardfarve Standardfärg Standardfarge Farver Färger Farger 000 Hvid Vit Hvit Glasuren på Alape-vaskene og -håndvaskene kan fremstilles i hundredvis af farver og farvenuancer samt glans- og matte farver. Disse smeltes ind ved brændeprocessen og gør glasuren absolut lysægte, så den hverken kan gulne eller gråne. De viste farver angiver en valgmulighed og følger de aktuelle tendenser på badeværelset. Glasyren på Alapes handfat och väggmonterade tvättställ kan framställas i många hundra olika färger och färgnyanser, både glansiga och matta. Vid bränningen smälter de in till en varaktig förening med stålet. Därigenom blir de absolut ljusäkta och kommer aldrig att anta en gul- eller gråaktig ton. De presenterade färgerna utgör en valmöjlighet och är anpassade efter de aktuella badrumstrenderna. Glasuren til skåler og servanter fra Alape kan produseres i flere hundre farger og fargenyanser, samt i glansfarger og matte farger. Disse smeltes inn under brenningen og gjør glasuren absolutt lysekte, så den hverken kan gulne eller gråne. De fremstilte fargene viser valgmulighetene og følger de aktuelle trendene innen baderomdesign. Specialfarver Specialfärger Spesialfarger 105 Manhattan Manhattan Manhattan 113 Bahamabeige Bahamabeige Bahamabeige 130 Pergamon Pergamon Pergamon 144 * Jura Jura Jura 136 Elfenben Elfenben Elfenben 201 Sort Svart Svart 278 ** Flonel Flanell Flanell Matte farver Matta färger Matte farger 004 Mat hvid Mattvit Matt hvit 240 *** Mat sort Mattsvart Matt svart * Ikke til håndvaske og modeller i serien Unisono, Sondo og Metaphor. ** Ikke til håndvaske og modeller i serien Unisono, Sondo, RY og Metaphor. *** Ikke til vaske i formerne Q / QS, RY og Metaphor, Vaskeenheder generelt efter forespørgsel. * Ej för väggmonterade tvättställ och modeller i serierna Unisono, Sondo och Metaphor. ** Ej för väggmonterade tvättställ och modeller i serierna Unisono, Sondo, RY och Metaphor. *** Ej för handfatsformerna Q / QS, RY och Metaphor, Badrumsenheter generellt på förfrågan. * Ikke for servanter og modeller i serien Uniosono, Sondo og Metaphor ** Ikke for servanter og modeller i serien Uniosono, Sondo, RY og Metaphor *** Ikke for servantformer Q / QS, RY og Metaphor, Vaskeenheter generelt på forespørsel. 154 *** Mat grå Mattgrå Matt grå 155 *** Mat koksgrå Mattantracit Matt antrasitt

61 Individualitet gennem mangfoldighed Individualitet genom mångfald Mangfold gir individualitet Specialvarianter Specialvarianter Spesialversjoner 02 Den glasglatte og således meget hygiejniske overflade kan ændres i dens egenskaber gennem særlige tilsætninger eller belægninger. Den antibakterielle overflade angriber aktivt de eksisterende mikroorganismer på overfladen. Ved den rengøringsvenlige overflade overtrækkes glasuren med et nano-lag, som øger overfladespændingen og dermed sikrer kugledannelsen af en vanddråbe. Dråben afvises, og urenheder skylles således lettere væk sammen med vandet. Gennem ekstra udsparinger i vask eller håndvask bliver integrationen af 3-huls armaturer eller lotiondispensere let som en leg. Standarddiameteren for armaturer er 36 millimeter og for lotiondispensere 25 millimeter. Afvigende mål er mulige efter en teknisk kontrol. Hvis det ønskes, kan armaturet og navnlig betjeningsenheden hertil placeres individuelt på håndvaskene. Som specialløsning findes der også vaske og håndvaske uden armaturudsparing eller overløb. Egenskaperna hos den släta, glasliknande och därför särskilt hygieniska ytan kan förändras ytterligare genom särskilda tillsatser eller beläggningar. Med den antibakteriella ytan angrips aktivt eventuella mikroorganismer på ytan. På den lättskötta ytan blir glasyren täckt med ett nanoskikt som höjer ytspänningen så att vattendropparna blir runda som kulor. Dropparna pärlar bort och tvålrester etc. flyter lättare bort tillsammans med vattnet. Genom extra urtag i handfat eller tvättställ kan 3-håls-armaturer eller tvåldispenser enkelt integreras. Standarddiametern för armaturer är 36 mm, för tvåldispenser 25 mm. Mått som avviker från dessa kan vara möjliga men kräver en teknisk prövning. Om så önskas kan också armaturen, och särskilt styrningen av denna, positioneras individuellt på de väggmonterade tvättställen. Som speciallösning finns också handfat och tvättställ tillgängliga utan armatururtag eller breddavlopp. Egenskapene til den glassglatte og derfor spesielt hygieniske overflaten, lar seg endre med spesielle tilsetninger eller belegg. Med den antibakterielle overflaten blir eksisterende mikroorganismer angrepet aktivt av overflaten. Ved den lettstelte overflaten overtrekkes glasuren med et Nano-belegg, som øker overflatespenningen og sørger for at det dannes små perler av vanndråpene. Dråpene perler av og urenheter skylles lettere bort med vannet. Med ekstra utsnitt i skålen eller servanten kan 3-hulls-armaturer eller såpedispensere integreres. Standarddiameteren for armaturer er 36 millimeter, for såpedispensere 25 millimeter. Avvikende mål er mulig etter teknisk kontroll. Etter ønske kan også armaturen og særdeles betjeningen av den posisjoneres individuelt på servanten. Som spesialløsning kan også skåler og servanter leveres uten utsnitt for armatur eller overløp Rengøringsvenlig overflade: Urenheder skylles lettere væk med vandet. 02 Integration af et 3-huls armatur i vasken. 01 Lättskött yta: Föroreningar sköljs lättare bort med vattnet. 02 Integrering av en 3-hålsarmatur i handfatet. 01 Lettstelt overflate: Forurensninger flyter lettere bort med vannet. 02 Integrering av en 3-hulls-armatur i servanten.

62 Projektløsninger Projektlösningar Prosjektløsninger Skræddersyede vaskeløsninger Skräddarsydda badrumsenheter Skreddersydde vaskeenheter Som vask- og håndvaskpartner støtter Alape planlægningen og gennemførelsen af projekter i halvoffentlige sanitære områder. Vores projektløsninger rummer materialitet, funktionalitet og sikkerhed og kan i den forbindelse være lige så individuelle som selve projektet. I fællesskab udvikles der præcise løsninger, som også overfører det særlige ved arkitekturen til vaskeenhederne og skaber det unikke. Dette sikres gennem vores systematisk udviklede produktserier, som er indbegrebet af design på højeste plan. De tekniske grænsefladers udformning sikrer en betydeligt lettere planlægning og koordinering for de deltagende fabrikker. Vores projektkompetence dækker mere end vaske og håndvaske: Den omfatter også bæreplade- og møbelserier, der kan udformes som enkeltstående anlæg eller som del af en serie samt som nichemontering eller frit bærende konstruktion, samt udformning af komplette vægsektioner med Alape-systemvæggen. Alape understöder, som partner för handfat och tvättställ, planering och realisering av projekt i halvoffentliga sanitetsutrymmen. Våra projektlösningar erbjuder materialitet, funktionalitet och säkerhet och kan vara lika individuella som projektet själv. Gemensamt utvecklas passningsexakta lösningar där det unika i arkitekturen överförs även till badrumsenheten och skapar något alldeles extra. Dessutom erbjuder vi systemiskt upplagda produktprogram för realisering av kreativt utmanande utkast. Genom att lösa de tekniska gränssnitten kan vi markant underlätta planering och koordination av medverkande installatörer. Vår projektkompetens omfattar mer än bara handfat och tvättställ. Den fortsätter i bänkskivor och möbelprogram som kan planeras in var för sig eller flera på rad, som nischmonteringar eller fria bärande konstruktioner, och sträcker sig till kompletta väggsektioner med Alapes systemvägg. Som vask og servantpartner støtter Alape planleggingen og gjennomførelsen av prosjekter i halvoffentlige sanitærrom. Våre prosjektløsninger omfatter materialitet, funksjonalitet samt sikkerhet, og kan derved være så individuell som selve prosjektet. I samarbeid utvikler vi passende løsninger, som overfører den spesielle arkitektoniske utformingen også til vaskeenhetene, og skaper det unike. Dette sikres gjennom våres systematisk utviklede produktserier, som er innbegrepet av design på høyeste plan. Takket være løsningen med tekniske grensesnitt blir planleggingen og koordineringen av håndverkere som tar del i prosessen, merkbart lettere. Men vår prosjektkompetanse stopper ikke opp ved skåler og servanter. Den fortsetter med bordplate- og møbelprogrammer, som kan planlegges som enkelte anlegg eller rekkeanlegg, samt innbygging av nisjer eller fritt bærende konstruksjon, helt til utforming av komplette veggseksjoner med systemveggen fra Alape. Skræddersyet håndvask til hotel eller lignende med armaturgreb i forkant, Kleenex-dispenser og håndklædestang. Skräddarsydda badrumsenheter till hotell med special montering av tvättställsblandare, pappershållare och handdukshängare. Skreddersydd vaskeenhet for hotell med spesiell montering av blandebatterigrepene, kleenexholder og håndklestang.

63 Projektløsninger Projektlösningar Prosjektløsninger Ud over de standardiserede tilpasningsmuligheder kan vaskene og håndvaskene af glaseret stål fremstilles individuelt i farve, mål og funktion alt efter projekternes krav inden for hotel-, restaurations- samt kontor- og forvaltningsverdenen eller inden for skibskonstruktion. Fra et styktal på kun 10 produkter kan specifikke farveønsker blive til virkelighed. Og selv ved individuelle mål fastholder Alape-produkterne deres præcision. Vaskenes og håndvaskenes måltolerance ligger generelt på kun + / -1 millimeter. Håndvaske til nedfældning og håndvaske til topmontering kan ændres ved at tilpasse højde og bredde i deres udvendige mål. En særlig kompetence hos Alape er desuden den vandrette montering af vaske med en tre millimeter tyk kant i bærepladen. For at opfylde de æstetiske og sikkerhedstekniske krav overtager Alape generelt underlimningen af vasken i den bæreplade, der er fremstillet til et projekt. Alape-håndvaskene kan nærmest konfigureres frit til et projekt. Det er udelukkende den udvalgte vaskform, der er fast defineret. Alt efter kravene til projektet kan bredden tilpasses op til højst millimeter og dybden millimeterpræcist. Derudover kan vasken placeres individuelt i håndvasken. Integrationen af funktionselementer såsom serviet- eller papirhåndklædedispensere, lotiondispensere, håndklædeholdere, deponeringsklapper og affaldsspande muliggøres gennem den konstruktive opbygning af håndvaskene. For at håndvaskene kan tilpasse sig kompakte rumsituationer, kan de ligeledes fremstilles med fremspring på hjørnerne. Förutom standardiserade anpassningsmöjligheter kan handfat och tvättställ av glaserat stål tillverkas med individuella färger, mått och funktioner efter vad projektet kräver för till exempel hotell- och restaurangbranschen, för kontors och förvaltningsbyggnader eller inom skeppsinredning. Redan från ett styckantal på tio produkter kan specifika färgönskningar förverkligas. Alape-produkterna bibehåller naturligtvis sin precision även vid individuella måttbeställningar. Mått-toleransen för handfat och tvättställ är principiellt bara + / -1 millimeter. Yttermåtten på nedfällda tvättställ och toppmonterade tvättställ kan ändras genom justeringar av höjd och bredd. En av Alapes särskilda kompetenser är montering av nedfällda tvättställ med tre mm kant, som sammanfaller med bänkskivans yta. För att garantera estetiska och säkerhetstekniska krav gör Alape generellt monteringen underifrån av handfat i bänkskivor som tillverkas för ett projekt. Väggmonterade tvättställ från Alape kan för ett projekt konfigureras i princip helt fritt. Fast definierad är bara den valda handfatsformen. Allt efter projektets behov kan bredder upp till maximalt millimeter, och djup anpassas exakt på millimetern. Dessutom är en individuell positionering av handfatet i tvättstället möjlig. Integrering av funktionselement som dispenser för kosmetikservetter eller pappershanddukar, tvålautomat, handdukshållare, nedkastningslock och avfallsbehållare möjliggörs av konstruktionen på det väggmonterade tvättstället. För att anpassa väggmonterade tvättställ i kompakta utrymmessituationer kan dessa tillverkas med urtagningar i hörnen. 01 Individuel farvejustering for projekter. 02 Integration af funktioner. 03 Vandret montering. 04 Valgfrit til projekter: integration af logoet. 01 Individuell färginställning för projekt. 02 Integrering av funktioner. 03 Nedfälld montering kant-i-kant. 04 Tillval för projekt: Integrering av logotyp. 01 Individuell fargeinnstilling for prosjekter. 02 Integrering av funksjoner. 03 Montering av servanten i flukt med bordplaten. 04 Som alternativ for prosjekter: Integrering av logoen.

64 Projektløsninger Projektlösningar Prosjektløsninger Individualitet gennem mangfoldighed og tilpasningsmuligheder i farve, mål og funktion. Individualitet uppstår genom mångfald och möjligheter till anpassning av färger, mått och funktioner. Individualitet oppstår gjennom mangfold og tilpasningsmuligheter i farge, mål og funksjon. Utover de standardiserte tilpasningsmulighetene, kan skåler og servanter av glasert stål fremstilles individuelt når det gjelder farge, dimensjon og funksjon, og tilpasses kravene til prosjekter innen hotell-, -gastronomi samt kontor- og forvaltningsområdet, eller innen skipsbygging. Allerede fra et stykktall på ti produkter er det mulig å realisere spesifikke ønsker når det gjelder farger. Også ved individuelle dimensjoner, beholder produktene fra Alape sin presisjon. Skålenes og servantenes måltoleranse er prinsipielt bare + / -1 millimeter. Nedfellingsservanter og toppmonterte servanter kan endre sitt utvendige mål gjennom tilpasning av høyder og bredder. En spesiell kompetanse som Alape innehar, er monteringen av servanter i flukt med bordplaten, med en kant i bordplaten på bare tre millimeter. For å sikre de estetiske og sikkerhetstekniske kravene overtar Alape prinsipielt monteringen av servanter som monteres i bordplater, og som ble produsert for et prosjekt. Servanter fra Alape for et prosjekt, kan nesten konfigureres fritt. Fast definert er bare den valgte skålformen. Hvis det kreves av prosjektet, kan bredden tilpasses inntil maksimalt 1300 millimeter, og dybden kan tilpasses med millimeternøyaktighet. Dessuten er plasseringen av skålen i servanten individuelt mulig. Integreringen av funksjonselementer, som kosmetikkserviett- eller håndserviettdispenser, såpedispenser, håndkleholder, utkasterklaff og avfallsbeholder er mulig på grunn av servantenes konstruktive utforming. For å tilpasse servantene til romsituasjoner med begrenset plass, kan de også produseres med innsnitt i hjørnene. Alape-systemvæggen. Alapes systemvägg. Systemveggen fra Alape.

65

66 Tekniske data Tekniska detaljer Tekniske detaljer

67 Forklaring på forkortelser Förklaring av förkortningar Tegnforklaring Håndvask til nedfældning Nedfällda tvättställ Nedfellingsservant EB Produkttype Produkttyp Produkttype Tilbehør Tillbehör Tilbehør Spejle og belysning Speglar och lampor Speil og lys K EB Håndvask til nedfældning Nedfällda tvättställ Nedfellingsservant ZU Tilbehør Tillbehör Tilbehør SP Spejl Spegel Speil EB.K ø EB.K400H ø EB.K ø EB.K450H ø EB.K ø EB.U Underlimet vask Undermonterade tvättställ Underlimte servanter HB Halvindbygget håndvask Halvt nedfällda tvättställ Semi-innebygget servant HTH LS Håndklædeholderen Handdukshängare Håndkleholder Sæbedispenser Dispenser för inbyggnad Såpedispenser LE Lampe Lampa lysarmatur S AB Håndvask til topmontering Toppmonterade tvättställ Toppmonterte servanter SI Pungvandlås Vattenlås Vannlås EB.S450H ø SB WT Skålformet håndvask Skålformade tvättställ Servantskåler Håndvaske Väggmonterade tvättställ Servanter EV Vinkelventil dæksel * Vinkelventilskydd * Vinkelventildeksel * UG Overløbssæt Bräddavloppssats Overløpssett EW WP Vaskeenheder Badrumsenheter Vaskeenheter VT Bundventil Bottenventil Bunnventil EW ø O EB.O EB.O500H EB.O EB.O600H * Til vaskform R800 / GR * Till handfatsform R800 / GR * Til servantform R800 / GR Alle mål i mm Alla mått i mm Alle mål i mm

68 Håndvask til nedfældning Alla mått i mm Nedfellingsservant Håndvask til nedfældning Nedfällda tvättställ Nedfellingsservant EB EB Q TA EB.Q325H EB.Q EB.Q450H EB.Q EB.TA700 Tangens RY R FB.RY FB.RY EB.R585H EB.R EB.R800H EB.R KF EB.KF800H Crystalline EB.KF800 Crystalline RE EB.RE700H.2 X.plicit EB.RE700.2 X.plicit EB.RE700.4 X.plicit Alle mål i mm Alla mått i mm Alle mål i mm

69 Underlimet vask Undermonterade tvättställ Underlimte servanter Underlimet vask Undermonterade tvättställ Underlimte servanter EB.U EB.U KE Q EB.KE325U Unisono ø EB.KE375U Unisono ø EB.KE400U Unisono ø EB.Q EB.Q SO KF EB.SO450.1U Sondo ø EB.SO450.2U Sondo ø EB.KF800U Crystalline K ME EB.K ø EB.K ø EB.K ø EB.ME500U Metaphor EB.ME750U Metaphor EB.ME1000U Metaphor O RE EB.O EB.O EB.RE700.4 X.plicit Alle mål i mm Alla mått i mm Alle mål i mm

70 Underlimet vask Undermonterade tvättställ Underlimte servanter Halvindbygget håndvask Halvt nedfällda tvättställ Semi-innebygget servant EB.U HB R K EB.R EB.R HB.K ø / R 3 8 TA S EB.TA700U Tangens HB.S450H ø / R 3 8 R HB.R585H / R 3 8 Alle mål i mm Alla mått i mm Alle mål i mm

71 Håndvask til topmontering Toppmonterade tvättställ Toppmonterte servanter Skålformet håndvask Skålformade tvättställ Servantskåler Håndvask til topmontering Toppmonterade tvättställ Toppmonterte servanter AB SB / AB KE K AB.KE325 Unisono ø AB.KE375 Unisono ø AB.KE400 Unisono ø SB.K300.GS ø SB.K360.GS ø SB.K450.GS ø SO O AB.SO450.1 Sondo ø SB.O700.GS K Q AB.K ø AB.K ø AB.K400H ø AB.K400H ø AB.K ø AB.Q AB.Q450H AB.Q ME AB.K ø AB.K450H ø AB.K450H ø AB.K ø AB.K ø AB.ME500 Metaphor AB.ME750 Metaphor AB.ME1000 Metaphor Alle mål i mm Alla mått i mm Alle mål i mm

Alape forbinder kvaliteterne ved en glasagtig overflade med stålets designmæssige fleksibilitet og skaber således et formsprog, som er mere end et visuelt blikfang. Den industrielle udformning af produktionen

Læs mere

Rum har deres egen personlighed. Rum gør det muligt at skabe en enhed mellem menneske og indretning, mellem individualitet og boligmiljø.

Rum har deres egen personlighed. Rum gør det muligt at skabe en enhed mellem menneske og indretning, mellem individualitet og boligmiljø. A system init Rum har deres egen personlighed. Rum gør det muligt at skabe en enhed mellem menneske og indretning, mellem individualitet og boligmiljø. Rum ger uttryck för den egna personligheten. De möjliggör

Læs mere

Ethvert menneske har en unik og genkendelig karakter. I udformningen af sine egne omgivelser viser han / hun sin egen fulde individualitet.

Ethvert menneske har en unik og genkendelig karakter. I udformningen af sine egne omgivelser viser han / hun sin egen fulde individualitet. A system addit Ethvert menneske har en unik og genkendelig karakter. I udformningen af sine egne omgivelser viser han / hun sin egen fulde individualitet. Ved vaskeenheden står mennesket over for sig selv

Læs mere

At vaske sig betyder ikke blot at rense kroppen. Renhed berører vores sanser og kan mærkes indtil det inderste. Vi tror på sjælens renhed og bringer

At vaske sig betyder ikke blot at rense kroppen. Renhed berører vores sanser og kan mærkes indtil det inderste. Vi tror på sjælens renhed og bringer At vaske sig betyder ikke blot at rense kroppen. Renhed berører vores sanser og kan mærkes indtil det inderste. Vi tror på sjælens renhed og bringer den til udtryk i æstetikken for vores produkter. Att

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

IDEAL STANDARD Skanitet

IDEAL STANDARD Skanitet IDEAL STANDARD Skanitet BODY & MIND skanitetcollection Skanitet er en serie til det danske badeværelse, hvor form, kvalitet og funktionalitet er i højsædet til konkurrence dygtige priser. Hver del af serien

Læs mere

Jan 2014 2.105 DK, NO, SE COLOR CHART 2014. Facadebeklædning / Fasadekledning / Fasadbeklädnad

Jan 2014 2.105 DK, NO, SE COLOR CHART 2014. Facadebeklædning / Fasadekledning / Fasadbeklädnad Jan 2014 2.105 DK, NO, SE COLOR CHART 2014 Facadebeklædning / Fasadekledning / Fasadbeklädnad [tectiva] Facadeplade af homogent gennemfarvet fibercement. Se produktdatablad eller prisliste for størrelser.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber<

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA produktprogrammet er forbundet med stor tradition, og er kendt og foretrukket for sin kvalitet af de fleste håndværkere landet over. Siden

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 8 www.geberit.dk Urban Design. Geberit Monolith CHd/01.11 by Geberit Vertriebs AG For folk med karakter. Og dem som sætter pris på

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN

Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN OPLEV SANITET, SOM DU ALDRIG FØR HAR SET DET. Hvordan udvikler man en ny sanitetsserie? Vi gjorde sådan her: vi lod Skandinavien stå for inspirationen, vores kunder for

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

RH Lounge RH Session RH Visit

RH Lounge RH Session RH Visit RH Lounge RH Session RH Visit RH Lounge, RH Session og RH Visit. I denne brochure præsenterer RH tre stole, der øger siddeoplevelsen i f.eks. konference-, møde- og undervisningslokaler samt venteværelser

Læs mere

Fashion. mogensen.dk. en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni

Fashion. mogensen.dk. en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 1 Fashion mogensen.dk en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Fashion Fashion fra Mogensen sikrer den ultimative, individuelle skydedørsløsning til ethvert hjem,

Læs mere

Eligo en vask til dit reelle behov

Eligo en vask til dit reelle behov Eligo en vask til dit reelle behov A COMPANY OF THE -GROUP Dette er Eligo En vask til dit reelle behov For mange er valget af en vask blevet et valg mellem form og funktion. Og fremfor alt et uinteressant

Læs mere

Granit bordplader.... kvalitet hele vejen igennem. November 2007 DK

Granit bordplader.... kvalitet hele vejen igennem. November 2007 DK Granit bordplader... kvalitet hele vejen igennem November 2007 DK Horn Bordplader A/S blev grundlagt i 1991 af Karl Nielsen og Ove Jørgensen og er i dag blandt Danmarks førende producenter af kvalitetsbordplader

Læs mere

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu Ceiling Der findes emfang - og så findes

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Køkkenarmaturer Köksblandare

Køkkenarmaturer Köksblandare Køkkenarmaturer Köksblandare Axor 4 Axor Citterio 6 Axor Starck 10 Axor Uno 14 Axor Uno 2 16 Axor Steel 18 Axor Montreux 20 Axor Oversigt 22 Översikt Hansgrohe 24 Hansgrohe Metropol E 26 Hansgrohe Talis

Læs mere

Sortimentsæsker. O-profil i låget: Sikrer at indholdet bliver på plads under transport

Sortimentsæsker. O-profil i låget: Sikrer at indholdet bliver på plads under transport produktoversigt Sortimentsæsker Låg fremstillet af polykarbonat: Giver styrke og holdbarhed O-profil i låget: Sikrer at indholdet bliver på plads under transport Udskifteligt ID-hjørne: ID-hjørner i 3

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull Tips & Idéer Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull 600308 SE Det är lätt och roligt att göra smycken av merinoull och det blir fint att kombinera ullsmyckena med smyckepärlor,

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad Feb 2015 2.105 DK, NO, SE [tectiva] Facadeplade af homogent gennemfarvet fibercement. Se produktdatablad eller prisliste for størrelser.

Læs mere

Leverantörsbruksanvisning

Leverantörsbruksanvisning November 2010 1.640 DK SE NO Facade- og byggeplader Leverandørbrugsanvisning Fasad- och byggskivor Leverantörsbruksanvisning Fasade- og byggeplater Leverandørbruksanvisning 1 2 Dansk Facade- og byggeplader

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER

AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER BY BANGs affaldsbeholdere er dansk design og håndværk. Alle fremstilles i 3-5 mm. stålplade, som er et utrolig slidstærkt materiale, der med fordel kan anvendes i grønne eller

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

CONTEC PREFAB HØJSTYRKEBETON

CONTEC PREFAB HØJSTYRKEBETON CONTEC PREFAB HØJSTYRKEBETON OM CONTEC PREFAB A/S Contec Prefab A/S er en banebrydende virksomhed baseret på 20 års erfaring med højstyrkebeton (HPC) indenfor Contec Group. Contec Prefab blev grundlagt

Læs mere

Elegance. Style. Classic. New

Elegance. Style. Classic. New Classic Elegance Style New Classic Med den udvalgte og autentiske Hansgrohe stil, ønsker vi at inspirere dig: Rummet er skræddersyet efter individuelle præferencer, harmonisk udformet og stilfuldt præsenteret.

Læs mere

BORDPLADER. Til køkken og bad. Heimdalsvej 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 86682611 www.implast.dk

BORDPLADER. Til køkken og bad. Heimdalsvej 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 86682611 www.implast.dk BORDPLADER Til køkken og bad Oktober 2008. Der tages forbehold for produktændringer, trykfejl og udsolgte varer. Heimdalsvej 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 86682611 www.implast.dk LAMINATBORDPLADER Om implast

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Postkasseanlæg i Top kvalitet. - Danmark. Fritstående anlæg

Postkasseanlæg i Top kvalitet. - Danmark. Fritstående anlæg Postkasseanlæg i Top kvalitet - Danmark Fritstående anlæg Et fritstående anlæg opstilles typisk uden for indgangsdøren, så der spares plads i opgangen. Postbude og avisomdelere behøver ikke adgang til

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år.

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. 1 3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. Vi er i dag den eneste danske producent af bruseafskærmninger, der fremstiller brusehjørner og døre som er specielt tilpasset forholdene

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader HardiePlank brædder HardiePanel plader Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Mobile byggeriveje og jordbeskyttelse Tillfälliga byggplatsvägar & markskydd Mobil anleggsvei & jordvern. working on solid ground

Mobile byggeriveje og jordbeskyttelse Tillfälliga byggplatsvägar & markskydd Mobil anleggsvei & jordvern. working on solid ground always on solid ground Mobile byggeriveje og jordbeskyttelse Tillfälliga byggplatsvägar & markskydd Mobil anleggsvei & jordvern working on solid ground 1 panel 2 forskellige profiler 3 mål 1 Panel 2 Olika

Læs mere

GENOA P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER

GENOA P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER GENOA PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER Møblerne bør monteres i et tempereret rum med god udluftning. Møblerne må ikke have direkte

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

Start dagen på et lekkert bad!

Start dagen på et lekkert bad! Start dagen på et lekkert bad! Kvalitetsbad i Norsk design et godt kjøp! 2 cloud Cloud - 50 LEVERES I HVIT OG SORT m/servant B: 50,0 H: 41,0 D: 33,0 m/integrert lys B: 40,0 H: 80,0 D: 7,0 Sideskap B: 30,2

Læs mere

Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE

Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE INDHOLD 3 Stil krav til dine indvendige døre de er som møbler i indretningen 4 Profil Line Design døre leg med profiler og få en anderledes dør 6 Profil Line

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

N X T MOV. Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks

N X T MOV. Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks Multirack NEXT MOVE N X T MOV Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks er skabt til den dynamiske og moderne virksomhed, hvor effektivitet og funktionalitet

Læs mere

Utkast. Ferdig medio Juli 2013 Kjøkkenvasker

Utkast. Ferdig medio Juli 2013 Kjøkkenvasker Kjøkkenvasker Vakker design og høy kvalitet kjennetegner våre kjøkkenvasker enten du velger 18/10 rustfritt stål, kunststoffmaterialet Luisigranit eller porselen. Rustfritt 18/10 stål AISI 304 er et høykvalitetsmateriale

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Eco Villa Eco villa, som er blevet fremvist for første gang på Second Home Udstilling. Der er flere modeller at vælge imellem, pris fra 169,000, - ekskl plot. Prisen på 169,000, - er for et 104 m², 2

Læs mere

møbelpakker Lysarmatur Ifö Option lysarmatur LED Spejlskab Ifö Option OSSN Indbygningsmodul Ifö indbygningscisterne Møbelpakke Ifö Sense 60 cm

møbelpakker Lysarmatur Ifö Option lysarmatur LED Spejlskab Ifö Option OSSN Indbygningsmodul Ifö indbygningscisterne Møbelpakke Ifö Sense 60 cm møbelpakker Lysarmatur Ifö Option lysarmatur LED Spejlskab Ifö Option OSSN Indbygningsmodul Ifö indbygningscisterne Møbelpakke Ifö Sense 60 cm Toilet Ifö Sign Ifö Sign 7322 Side 3 Skandinavisk design og

Læs mere

contec prefab terrazzo contec prefab A/S

contec prefab terrazzo contec prefab A/S contec prefab terrazzo Terrazzoforum Aps I juni 2014 overtog Contec Prefab A/S TerrazzoForum ApS, en produktionsvirksomhed med speciale i terrazzo. Contec Prefab A/S har derved udvidet sit produktkatalog

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Axor Universal. Accessories

Axor Universal. Accessories Axor Universal Accessories Axor Universal Tilbehør 02 Axor Universal T i l b e h ø r 03 Er du til elegance og perfektion på badeværelset? Så bør du under ingen omstændigheder gå på kompromis med tilbehøret.

Læs mere

L A M INATBORD P L A DER

L A M INATBORD P L A DER L A M INATBORD P L A DER OVERSIGT SORTIMENT 2012 JANUAR 2012 SORTIMENT OVERSIGT Hornbaek Scandiwood præsenterer Skandinaviens mest komplette sortiment i laminatbordplader. Programmet er udviklet i et tæt

Læs mere

Dalapro handspackel. Dalapro håndspartelmasse Dalapro håndsparkel

Dalapro handspackel. Dalapro håndspartelmasse Dalapro håndsparkel Dalapro handspackel Dalapro håndspartelmasse Dalapro håndsparkel Målerispackel anpassade för dina behov Spartelmasse tilpasset dine professionelle behov Sparkel tilpasset dine behov Olika spackel har olika

Læs mere

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning DK 15-13 B 99942 Sense Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning Vores mest fleksible møbelserie med innovative

Læs mere

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby!

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby! NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic Design for your baby! NO - side 2-6 Voksi Classic har ulike brettemetoder

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic NYHET! Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush GØR DET SUPERNEMT AT HOLDE RENT NYHED! hygienic flush ENKLERE RENGØRING MED SMARTERE SKYL Hygienic Flush Smartere skyl, som

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

UNIK ATMOSFÄR UNIK ATMOSFÆRE

UNIK ATMOSFÄR UNIK ATMOSFÆRE CORTINA UNIK ATMOSFÄR Harmonisk balans och omsorgsfull kombination av material, kännetecknar produkterna i Cortina design. En ny estetisk linje som ger charm och personlighet till ditt kök med en design

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Kant- og hjørneprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til udadgående hjørner og afslutning af gipsplader. Profilerne

Læs mere

Perfektion kommer med detaljerne. Visign betjeningsplader fra Viega.

Perfektion kommer med detaljerne. Visign betjeningsplader fra Viega. 2 Perfektion kommer med detaljerne. Visign betjeningsplader fra Viega. Farver, lys og indretning giver rummet udtryk. Men det er detaljerne, som giver karakter. Detaljer som Visign betjeningsplader fra

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

Bordplader der er værd at mødes om. Laminat Corian Granit og kompositsten Glas Massivtræ Terrazzo og beton Stål Vaske

Bordplader der er værd at mødes om. Laminat Corian Granit og kompositsten Glas Massivtræ Terrazzo og beton Stål Vaske Bordplader der er værd at mødes om Laminat Corian Granit og kompositsten Glas Massivtræ Terrazzo og beton Stål Vaske Indholdsfortegnelse Laminat............... 3 Kompaktlaminat........ 4 Corian................

Læs mere

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker Planlægning og installation Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ren brusefornøjelse i fineste form Raindance Select Showerpipe 360 Bruseglæde

Læs mere

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle Tips & Idéer Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle 600402 SE Väska med metallbygel med bågar Väskans färdiga mått inklusive bygel: bredd 27 cm och höjd 27 cm. Tygåtgång

Læs mere

Dörrgångjärn I Dørhengsler I Dørhængsler. Made in Germany.

Dörrgångjärn I Dørhengsler I Dørhængsler. Made in Germany. Dörrgångjärn I Dørhengsler I Dørhængsler Made in Germany. Inblick I Innblikk I Lidt om Dr. Hahn 2 3 Design, Teknik och Service Entusiasmen för excellent design, perfekt teknik och framstående service har

Læs mere

CONTEC PREFAB TERRAZZO CONTEC PREFAB A/S

CONTEC PREFAB TERRAZZO CONTEC PREFAB A/S CONTEC PREFAB TERRAZZO TERRAZZOFORUM APS I juni 2014 overtog Contec Prefab A/S TerrazzoForum ApS, en produktionsvirksomhed med speciale i terrazzo. Contec Prefab A/S har derved udvidet sit produktkatalog

Læs mere

Badeværelsesmøbler SIDE. VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler B66

Badeværelsesmøbler SIDE. VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler B66 Badeværelsesmøbler VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler SIDE B64 B66 BADEVÆRELSESMØBLER NAUTIC B68 B82 A660 Vaskeskab til håndvask 5550 B68 A659 Vaskeskab

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Flere idéer, flere innovationer. Klemelementer i forskellige størrelser til rundrør or firkantrør

Flere idéer, flere innovationer. Klemelementer i forskellige størrelser til rundrør or firkantrør Klemelementer i forskellige størrelser til rundrør or firkantrør Flere idéer, flere innovationer sammen med erfaring og kompetence KS KOMPONENTEN+SYSTEME har mere end 50 års erfaring med metalbyggeri og

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter.

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter. CombeeWorx Home Skridsikring & Plejeprodukter Sortiment 2017 www.combeeworx.com Unikke kemiske produkter CombeeWorx kemiske skridsikringsprodukter Med CombeeWorx Home skridsikring får du en nem, hurtig

Læs mere

Colour card 2010 - Facadebeklædning - Fasadbeklädnad - Fasadekledning

Colour card 2010 - Facadebeklædning - Fasadbeklädnad - Fasadekledning Colour card 2010 - Facadebeklædning - Fasadbeklädnad - Fasadekledning ivarplank / ivarpanel Fibercementplade med malet overflade der forefindes i 2 typer Fibersementplate med malt overflate, som finnes

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Professionel hudpleje

Professionel hudpleje Professionel hudpleje MalAcetic Shampoo Användning: til hund og kat Passar till djur som behöver schamponeras ofta. Passar lika bra för torr, fet och flagnande hud. Desinficerande tvätt inför operationer.

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

produktnyheder Foråret 2017

produktnyheder Foråret 2017 produktnyheder Foråret 2017 Notor 65 En helt ny Notor med tvärsnittet 65 65 mm som löser alla belysningsuppgifter i ett projekt utan att frångå ett gemensamt formspråk. Flera olika bländskydd med Beta

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere