3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Onsdag 9. maj kl hos Anja (i stedet for Tove) Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Jørgen Donslund. (lokaler følger rækkefølgen ovenfor) Dagsorden: Punkt: 1. Godkendelse af dagsorden og referat (fast punkt) 2. Opfølgning på sidste referat (fast punkt) Uddybning Godkendt. European YMCA Volleyball Championships den 6-9. juli: Det ser heller ikke ud til at de andre klubber Bedsted, Skjern og Holstebro kan sende voksne med, så turen er ikke mulig. ISI-møde 16-05: Nyt om klokkeslæt? Nyt om brev v. Jørgen? Erik tager nu fat i Torben. Jørgen laver brev og mailer rundt. Lisa laver seddel, forældrene kan udfylde. Der er stadig en del uklarhed om trænersituationen. Sæsonafslutning m. bowling 15-05: Kommer alle fra bestyrelsen? Alle undtagen Tove (evt. kaffe) Aktiv sommer: Er der sat trænere på? Mandag den 13. august kl Der er spurgt nogle stykker, vi forventer de kan. Ikast Cup september noget nyt? Der er tilmelding fra Holstebro m. fem hold. Jørgen og Anja tjekker om de har mailadresser på sidste års deltagere, så vi kan sende en mail m. folder. Erik tager foldere med til U16-DM. Det vil være godt med løbende stillinger på Facebook/hjemmeside. Tove oversætter indbydelsen (fra hj. siden) til tysk og mailer til Jørgen. 3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder Anja kontakter Tony vedr. Silkeborgtræner. Tove snakker med Dennis om træning af mandagsmotion. Vi kiggede på oplægget fra Mats og blev enige om, at drøfte det igen på næste møde. Der er mange usikkerheder, idet trænersituationen på ISI er uafklaret. Trænermøde-deltagerne arbejder videre med oplægget til næste bestyrelsesmøde. Tove snakker med Gymnastikforeningen om 1

2 muligheden for at få 1 hold ind i gymnastiksalen. 4. DM april - evaluering 5. Planlægning af TCcamp i juni 6. Indstilling af årets ildsjæl v. Folkeoplysningsudvalget Det gik samlet set rigtigt fint. Pedellen ser gerne, at vi ca. 14 dage før sender ham en liste over de ting, vi har brug for. Fx store skraldespande, fryser, køleplads. Tove laver en liste har været på Facebook-siden ifm. DM. Det kan godt forventes, at de unge mennesker hjælper lidt til i køkkenet eller lign. når de har pauser, men de skal ikke indgå fast i vagten. Der bliver et flot overskud fra stævnet ca kr., men der er udestående fra to hold. Der har været ros i tilbagemeldinger fra bl.a. forbundet. Pris for Ikast-spillere: Der er en stor udgift til TCcamp, men der er tilskud fra kommunen. Erik laver folder og sender til Lisa, som tjekker med Kultur- og fritidsafdelingen. Vi sætter prisen til 400 pr. person. Derfor tilmelding via Anja 14 dage før campen. Nuværende ISI-spillere får også tilbuddet. Anja tjekker om man kan lave samlet tilmelding. Tilmeldingsmail: Folderen bruges til mail til målgruppen. Lisa sender mail til klubbens spillere i målgruppen vedr. pinsecampen. Her er der alm. (fuld pris) for spillerne. Uddeles v. arrangement 29. august. Deadline for indstilling 6. august. En person fra klubben indstilles, Lisa sørger for at sende til Folkeoplysningsudvalget. 7. IBK i bevægelse i uge 35 Vi satser på mandagsmotion, da det evt. kan give nogle nye spillere. Lisa laver ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Vi forventer ingen udgifter til arrangementet. 8. Sund mad i hallerne Tove snakker med kantinebestyrelsen, som er fælles med Badminton og Håndbold. Det kan være at diætisten fra kommunen kan komme med nogle små fif, vi kan bruge. Der er også mulighed for et tilskud i starten, da man kan tabe lidt penge i en overgangsperiode. Vi ønsker ikke at overtage håndbolds stævnetjanser i kantinen. 9. Opfølgning på beslutninger på generalforsamlingen den Dansk volleyball forbunds Jørgen laver kanotur i august. Der er billeder FB. Vi tager emnet på igen næste møde. Meldingen fra MJVB-mødet er markant medlemsfremgang. 2

3 repræsentantskabsmød e den 3. juni i Fredericia Ikast volley sender ikke en deltager til DVBF s møde, men holder øje med forslagene. Anja videresender forslag til bestyrelsen, når de kommer. 11. Havevolley jf. mail fra Anja/DVBF 12. Nyt fra ungdomsudvalget/- hvervegruppen (fast punkt) 13. Økonomi (fast punkt) OK Vi melder ikke klubben til. Interesserede må kigge på det selv. Kidssamling i starten af sæsonen haltid booket v. Jørgen ja, når vi når til bookingen. Poul har undersøgt mulighed for KFUM FM-mesterskab for kids. Kan muligvis ligge i efteråret. Poul arbejder videre med det. 14. Sponsorarbejde (fast punkt) 15. Eventuelt og næste møde (fast punkt) Cykelløb udsat på ubestemt dato. Juni/Julimøde: Tirsdag den 3. juli kl i forbindelse med Talent-camp på Nordre. Jørgen har afbud. Augustmøde: Tirsdag den 14. august kl hos Tove (Anja medbringer snolder) Bilag 1: Opfølgning på generalforsamling uddrag fra referat: Handlingsprogrammet har form af værdier. Disse er opdelt i sportslige, sociale og kommunikative værdier. Deltagerne bød ind med konkrete forslag til de sociale og kommunikative værdier (de sportslige varetages primært af trænerne i fællesskab med holdene): Sociale: Kanotur m. overnatning. Overnatning på skolen m. socialt arrangement. Sociale arrangementer på tværs af holdene. Sammenhold før/efter træning. Turnering på tværs af holdene en aften eller en weekend. Åbent i kantinen for ungdomsspillere efter fredagstræning. Forældrevolley. Bedstevolley Frederik vil gerne være træner. Kommunikative: Hvis vi bruger Facebook (FB), så vil de unge mennesker se beskederne. Det kan ikke stå alene, da man skal være 13 år for at bruge FB. Hvert hold kunne have sin egen FB-side. På hjemmesiden burde der reklameres mere med Talent Camp. Kampe (division) og stævner skal kunne ses på forsiden. Kan hjemmesiden forenkles, den er svær at finde rundt på. Særligt kontingent, tilmelding og licens er problematisk. Kan kassereren hjælpe med at modtage tilmeldinger ude i hallen? Flere billeder ude til kampene (af drengene). Det trækker folk til hjemmeside og FB

4 Bilag 2: KOPI AF INVITATION: Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Volleyball Forbund søndag 3. juni 2012 i Fredericia Idrætscenter. Mødet indledes kl og forventes afsluttet inden kl Dagsorden ifølge Dansk Volleyball Forbunds love. Bemærk venligst, at eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DVBFs bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til DVBFs sekretariat og forsendelsen skal være poststemplet senest fredag 27. april Forslagene udsendes til forbundets klubber og kredse sammen med regnskabet senest tre uger før mødets afholdelse Bilag 3: uddrag fra mail sendt fra Anja/DVBF Det handler om at din klub skal tilbyde at være moderklub for opstart af havevolleyforeninger. Dem der starter en havevolleyforening modtager en pakke består af stænger, net, barduner, pløkker, 5 cm. bred banemarkering, lærreds sæk, 2 volleyballbolde, en boldpumpe samt en lille bog om mulighederne i Havevolley. Når en person starter en haveforening skal han bare finde 10 venner, familiemedlemmer, naboer etc. der har lyst til i løbet af sommerhalvåret at spille Havevolley. Tilmelding til havevolleyforeningen skal ske på Tilmeldingerne åbnes omkring 5. maj, Pris for alle i haveforeningen er 150. kr. og 200,- kr. i depositum. Værdien af pakken er minimum kr Huskeliste til kommende punkter: Brug af arv Opfølgning på generalforsamling (løbende): Punkter foreslået i plenum. TC-træninger få flere med? Cykelløb i april 2012 ÅRSHJUL: Januarmøde: Planlægning af evt. DM i marts. Overvejes: Indstilling til årets træner el. lign? Februarmøde: 4

5 Planlægning af generalforsamling. Regnskab og budget. - Aktivitetstilskud: Ansøgningsfrist: 31. marts (incl. årsregnskab, medlemstal opgjort 1. november året forud, børneattest (indsendes 1 gang årligt uanset antal tilskud). - Lokaletilskud: Frist 31. marts. (børneattest) - Tildeling af lokaler: Frist 15/3. Tilmeldingsmail vedr TC-camp i påsken. Planlægning af hjælpere til samme. Martsmøde: Konstituering af bestyrelsen: Formand, næstformand, kasserer og sekretær samt opgavefordeling i øvrigt. Trænere den kommende sæson Aprilmøde: Planlægning af TC-summercamp sidste uge i juni. Planlægning af trænermøde i juni. Majmøde: Trænere den kommende sæson. Planlægning af overnatningsweekend for kids. Indstilling af ildsjæl til kommunen eller idrætspræstation (august-arrangement) Tilmeldingsmail vedr. TC-summercamp primo juli. Junimøde: Planlægning af Ikast Volley Cup i september: Rekruttering af tjanser, mad-damer, stævneansvarlig, præmier, t-shirts, holdbilleder el. lign.?, annoncering, priser, ISIsponsering, diskotek?, plakat/infostander, trøjer via Rahbek, svineri/oprydning giv besked til trænerne. Augustmøde: Årsplan. Ungdomsstævner, mixstævner, seniorkampe, kidsstævner, fordeling af pipvolley. Ikast volley cup. Børneattester for den kommende sæson Oktobermøde: Lederuddannelse: ansøgningsfrist 1. november. Septembermøde: Kommunens julefrokost, tilmeldingsstatus fordeling af hold. Decembermøde: Planlægning af generalforsamling ca. februar Faste punkter: Godkendelse af dagsorden og referat Opfølgning på sidste referat Økonomi Sponsorarbejde Nyt fra ungdomsudvalget/hvervegruppen Eventuelt og næste møde 5

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16.

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16. Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Jørgen Donslund.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg.

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg. Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg,

Læs mere

Godkendt. Fordeling af poster: Formand: Erik Kreuzfeldt Næstformand: Poul Kastbjerg Kasserer: Anja Kjærsgaard Sekretær: Lisa Gramkow Østergaard

Godkendt. Fordeling af poster: Formand: Erik Kreuzfeldt Næstformand: Poul Kastbjerg Kasserer: Anja Kjærsgaard Sekretær: Lisa Gramkow Østergaard Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Den 12. marts 2013 kl. 19.00, hos Erik Kreuzfeldt, Svaneparken 327, Ikast Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt,

Læs mere

Grand pris U21 v. EK Vi har Ikast Cup U21 grand prix.

Grand pris U21 v. EK Vi har Ikast Cup U21 grand prix. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 10-06-2014 hos Johannes, Peter Bonnensvej 20, Ikast Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11-03-2014 kl. 19.00 hos Anja Kjærsgaard

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11-03-2014 kl. 19.00 hos Anja Kjærsgaard Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 11-03-2014 kl. 19.00 hos Anja Kjærsgaard Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Tony

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Den 16. april 2013 kl. 19.00, hos Lisa Gramkow Østergaard, Ørnevej 9, Ikast

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Den 16. april 2013 kl. 19.00, hos Lisa Gramkow Østergaard, Ørnevej 9, Ikast Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Den 16. april 2013 kl. 19.00, hos Lisa Gramkow Østergaard, Ørnevej 9, Ikast Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD)

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD) Referat af bestyrelsesmøde Dato: 25.02.2014 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Klubhuset Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere