Alene pa Lille Dimon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alene pa Lille Dimon"

Transkript

1 HEDIN BRU Alene pa Lille Dimon Da de drev de sidste far sammen, gik manden fra Vardehuset nederst pa skniningen. Sidemanden sa ham snuble og glide ud over skrxliten. Han skyndte sig ned, men der var stejlt og han m:ltte ga en omvej, sa det tog sin tid. Da han kom til kanten og sa ned, var der illtet at se, uden stokken som flod pa vandet. Han gik langs kanten. Lyttede. Rabte. Nej, intet. Og for ham at se var der ikke nogen afsats hvor en mand kunne blive liggende. Der var sa ikke andet at gore end at ga op til de andre og forta-lle dem det. Han gik sa hurtigt han kunne mod syd over skraningen, og snart var han hos dem. De tilkaldte baden, nogle m.-end gik om bord og roede mod nord til det sted hvor ulykken var sket. Seen var stille, sa de kunne komme n.-er. Intet. Tog stokken som drev pa vandet. Roede lidt videre, vendte, mod syd langs kysten, sa mod nord igen, flere gange. Intet at se. De dibte. Intet svar. Det Ll<este op, aftenen kom. Da rabte ma-ndene pa land baden tilbage. Tavse lastede de den og roede tilbage til bygden. Sa snart de var inde, gik badsformanden til pr.-estegarden og bad pr.-esten ga til enken med dodsbudskabet. Det gjorde han, og n.-este sondag sagde han mindeord fra pr<edikestolen om den afdode. Hele bygden i kirke.»en stilf.-erdig mand,«sagde pr<esten,»redelig i al sin f.-erd..men dagligt madstr<eb var ham ikke nok, la-se miltte han, skrive, male. En attra var i ham efter at skabe. I sagde at han sa syner. Det gjorde han, men det var intet overnaturligt, som I troede. Han sa for sig, hvordan han skulle give form til det som han oplevede. Han var kunstner.«fa forstod denne tale, og lidet blev der sagt om den. Men folk snakkede om dette underlige ved manden, at han syntes at have sa meget omkring sig altid - selv nar han var alene. Bedst som han kom gaende, kunne han pludselig standse, rakte maske handen frem og smilede. Var det en af de d0de han m0dte eiler hvad? Pa stormdage sa man 93

2 HEDIN BRU ham sta i vinden og lade sig gennembhese - uden at have noget at gore del'. Gik sa ind igen og satte sig. Hvad val' det? Og han samlede farvede tufstykker, lagde pinde i emmerne for at fa tnekul at skrive med. - En voksen mand! Han val' ikke... Folk snakkede. 1-1en manden fra Vardehuset val' ikke faldet i havet, han blev standset af en klippe, som ragede op nede ved vandet, gled ind i en lille hulning under et fremspring og la gemt. Faldet val' ikke dybt. Han havde ikke bnekket noget, men la bevidstlos mens de ledte. Han matte have ligget lrenge uden bevidsthed, for da han vagnede, val' han gennemkold, og det varved at skumre. Han satte sig op, sa sig omkring, rorte ved klippen ved siden af sig, oven over sig, sa ud, smilede og lagde sig ned igen. Dromme mere. Men denne kulde, og det sved sa slemt i panden...? Satte sig op igen. Kiggede ned i vandet. Brrending?»Ah, faldet ud over kanten, standset her,«anede han. Da faldt det ham ind, at han matte redde sig. R<ibte, Iyttede. Nej, alene! 0m i kroppen rejste han sig op, stod ved klippen og sa opad. Del' val' ikke langt op til kanten, et sted hang grresset ned fra den. Han ledte forsigtigt pa den lille afsats, fandt sa et sted, hvor han kunne komme op pa en lille knold og na en sten, som sad fast i en snrever klippesprrekke. l\liske kunne han fa rokket den los og fa fodfreste del'. Han klatrede fra fremspring til fremspring, kom op p<i knolden. Del' val' smalt, men han fik rejst sig op og kunne nu na stenen - provede at rokke den, men den sad fast. Ja, op matte han, ned igen kunne han ikke komme. Stod lidt og hvilede sig; provede igen, tog i revner og ujrevnhedcr, men fik ikke fat. Nu gjaldt det! Han trenkte sig om. Ait val' borte for ham - undtagen det at redde sig. Havde en fornemmelse af hvad han gjorde, nu og da ingen fornemmelse. Sa op. Del' val' spra?kken, han kunne na den hvis han kom op pa stenen, og sa val' han reddet. Han tog sit reb, provede at lregge det am stenen, men den val' kegleformet, sa det gled af. Han kunne ikke se op i sprrekken, men maske val' det muligt at fa rebet klemt fast deroppe. Han pillede en kastesten los og bandt den i rebet, kastede det sa derop, drog det forsigtigt til sig, og det sad fast, han rykkede, det holdt. Han hrevede sig op, kom op pa stenen og ind i sprrekken, maste sig op igennem den, ALENE PA LILLE DIMON naede grreskanten, stak kniven i og trak sig op, kravlede lidt videre og kom op pa stien. Da val' han udmattet og satte sig, slumrede maske, for da han kom til sig selv igen, val' det blevet morkt. - Dromte han eller hvad? Nej, denne svie i panden kunne ikke vrere en dram, og jorden, blresten, havet; nej, han val' vagen, kunne blot ikke huske... Som han siddel' del', gar del' en sky fra den unge mane, stralerne rammer havet, den sorte sky sejler sa vreldig af sted, bag den trendes en stjerne. Landet skrerer sig op af havet, skarpt, morkt, de knortede fjeldhamre. Et far brreger. Da springer han op. 0jnene vokser, ha?nderne lofter sig i vejret, spiller. Og alt hvad han ser, label' sammen til en rig folelse af urokkelig fred, som hal' lagt sig over alskabningen, del' nu lregger sig til at sove. Det han faler, hal' form: Sort hay, dybbla himmel, og i alt dette morke en blod gra sky med en rod tone. Og i skyen skimtes et far med hovedet drejet ned til siden, et par sovende menneskeojne og to hvilende hrendei'. Del' er ogsa manen, manestra Ierne og stjernen - gulblegt, Iysvagent. Han lukker ojnene, hrenderne for ansigtet, ser dette lrenge. Gar sa mod syd ad stien til hulen. Hukommelsen val' ikke vendt tilbage, men han vidste, hvor han gik. Syntes det val' mrerkeligt ikke at huske hvem han val', 10 ad det.»1-1cn lige meget, tilstrrekkeligt bare at vrere menncske.«han kom ind i den klippehule, de havde indrettet som tilholdssted nar de val' herovre. Brelgmorkt! Husvant fandt han sengen, rullede sig godt ind i treppet og SOY. Nreste morgen kunne han huske:»ah ja, alene pa Lille Dimon, formodet at vrere omkommet.«men det val' ham ikke ubehageligt; han val' glad for at vrere uskadt, trenkte pa hvor lojerligt det val' i gar: at kunne gore alt det nodvendige, men ikke huske hvem han var. Kom i tanker om synet, det han skulle male. Da sprang han ud af sengen og kiggede ud. Stille vejr. Solen i sydost, skinnede sa fagert, Sudero som nytvrettet. En srel stod ved land, spejdede rundt og dykkede pludselig ned med en skumhale efter sig. Manden gik ind i hulen igen for at se om del' Ja mad, sa efter i skrinene. Nej, intet! Fandt sin madpose fra dagen for, og spiste den bid del' val' tilbage, det hjalp ikke meget pa sulten. Matte skaffe sig noget, tog rebet og gik, ad samme sti som aftenen for ~1

3 HEDIN BRU Da han var kommet hen til det sted hvor han var faldet, sa han ned over kanten. Tlenkte ved sig selv, nu da han sa hvordan der var:»havde jeg Vleret klar i hovedet, ville jeg ikke Vlere kommet levende fra det.«farene la og grlessede pa skraningen. Han valgte sig et lam ud, gik Iydlost hen imod det bagfra, standsede, gik. Da han var kommet nler nok, sprang han frem og fik fat om bagbenene. Sa af sted med det, satte sig ved indgangen til hulen for at slagte det. Der var to batter, han fik ferskvand i den ene i en blek vest for hulen og havvand i den anden ved landingsstedet, sa kunne han komme sa meget saltvand i kogevandet, at kodet ikke kom til at smage for flovt. Tlendstikker og troske la pa arnen. Han plukkede tort grxs, snittede spaner af et stykke trle og lagde det til et bal. Hurtigt flammede det op, og han lagde smapinde pil Kul var der nok af i et gemme neden for hulen. Han tog en gryde og hlengte den over ilden, kom indmaden i. Sa satte han sig udenfor at vente.»ingen bad at se. Nej, intet at komme efter, jeg er faldet i havet, forsvundet!«han 10.»Nu bliver jeg her som glest nogle dage. Nar jeg er blevet trlet af det, brlender jeg blus. Seks fjerdingvej til bygden, de rna nok kunne se det.«- Konen, synd for hende... Nej, han matte tlende bilet med det samme. Gik lidt hojere op, fandt en klippeafsats. Der kunne han brlende blusset, byggede en balplads af sten, bar sa vissent grles sammen i en bunke. Da gryden kogte nede i hulen, fik han kraselugten i nleseborene og folte sig med et hundesulten, gik derned igen, spejdede ind mod bygden, westen bange for at se en bad komme, men der var intet at se, alt var stille og fredcligt. Han spiste sig godt mlet. Resten blev staende i gryden, det ville vxre nok til et par dage. Han gar ud af hulen og Sletter sig pa klippen. Fri som fuglen, intet madstrleb, ingen huslige besvlerligheder, ingen nyfigne fjxs der glor og gar nar. Han far hvile og foler sig sa vel til pas. Bare sidde sidan og Vlere sig selv, abne aile sanser, lade tiden glide forbi, ikke bryde sig om det som var, eller om det som kommer, bare om det som er. Intet vente eller ville, kun lade livet afsig selv spille pa alle strenge - til det giver gensvar i sindet med leggende ska:lven, taknemlighed, strommende glxde, livslyst. Da er det, armene lofter sig for at favne alt det skabte, og fingrene spiller i Ixngsel efter at gengive det syn som oplevelsen skaber i sindet - med bogstaver, streger, farver eller toner. ALENE PA LILLE DIMON Undselig rejste manden sig og gik hen til en passende stenflade, tog kul og farvekridt op af lommerne og lagde det ved siden af, tog sa en stor flage birkebark fra gemmet neden for hulen og fik den ved hjlelp af trxstykker til at sta op ad fladen. Skulle i gang med billedet af den store aftenfred. Ydmyg og koneentreret stod han med skrivekullet j handen. Tovede. Sa tog han fat og tegnede med hurtige, malbevidste bevlegelser. Timerne gik, han arbejdede. Kullet blev lagt til side, farver kom pa, snart tovende, snart skyndsomt - tradte lidt tilbage, stod og betragtede arbejdet med kridtet i handen, gik nlermere og tegnede igen. Imens sank solen, og tusmorket kom langsomt. Moderfarene brxgede lammene til sig og lagde sig til hvile, mager kom og satte sig pa klippen ved hulen, edderfugle snakkede pa vandet. Da for han sammen og sa sig om:»ah, jeg skulle have samlet mere vissent gra~s og tlendt blusset!«men nu kunne det ikke blive i aften; sa snart folk val' oppe i morgen tidlig kunne han t<:ende det. - Det var Llevet for morkt til at arbejde, han tog barkflagen ned og bar den ind i hulen, drak vand af botten og lagde pa ilden. Sa gik han ud igen og satte sig pi en skrxnt neden for hulen. ~1orket tog til. Han sa pa manen der stod sa klar, pa stjernerne der txndtes, og Sudero-fjeldenes silhouet, hamrene oppe over hulen der stod som txnder mod skumringshvxlvet. Der var sa stille i sindet. Bolgerne steg og sank ved klippen, som bugen pa et sovende dyr, bruste dragende sindigt og tidlost. Hans andedrag fik samme rytme, tungere, tungere, ojenlagene faldt i. Sa gik han ind i hulen og lukkede efter sig. Arneilden Iyste, rogen trak i en svag stribe op til H1ghullet og glecl ud. Han abnede en kasse med Iys, tog et og txndte det ved ilden, satte det i en fod af tuf pa et kistelag foran sengen. Sa bredte han billedet ud, fik det til at sta sa godt han kunne, og satte sig ved ilden for at se pa det. Rejste sig igen og ta:ndte et Iys til - og endnu et. Sad atter og sa pa det. Der var noget i den gra farve, der var varmere uu end ved dagslys, mere varligt og fredfyldt. Matte prove at fa det frem i morgen. La:nge sad han og grundede, men sa lagde han ilden til rette for natten, drog lugen for roghullet, slukkede to aflysene og lagde dem tilbage i kassen. Sa spiste han lidt mad fra gryden, drak vand til og gik til kojs. Hulen er ikke menneskeva:rk, men en naturlig klippegrotte. ~1an har sa bygget en tyk vxg for udgangen, med dor og roghul. Der er 96 7 bctil~kc l'orllellae 97 ~~

4 HEDIN BRU derfor sa stille som i graven: Ingen br.ending der bruser, ingen vind der blreser, ingen puslen affugle der s<etter sig pa taget. I denne stilhed ligger nu manden fra Vardehuset og doser - pa gr<ensen mellem sovn og vagen, hvor alt er muligt. Lyset br.ender i sin tufstage. Ved siden af det pa kistelaget ligger blyant og papir - hvis han kommer i tanker om noget der skal skrives ned. Men der er intet til blyanten i aften: Kunstneren star midt ude pa det sorte hay og k<emper med den gra sky, de sovende ojne og de hvilende h<ender. Maler om. Gar langs den morke himmelrand og betragter v<erket, stiger op ad manestnilen for at se ned over det, S<etter sig i maneseglet for at tage det i ojesyn. Men der er mere at gore, daler ned pa vandet igen. Der star bygdens prrest foran billedet:»dette er godt,«siger han,»lad det nu v<ere som det er. Du har vundet. Din kones h<ender, du har malet?«}}nej, min mors,«siger manden fra Vardehuset, }}som de la i skodet, nar hun havde lagt bornene at sove om aftenen og sad ved sengen og hvilte sig.«}}din kone har ingen born,«siger prresten stille. }}Nej, og derfor hviler h<enderne ikke rigtigt, men r.ekker sig frem... efter de savnede born.«og nu kom et nyt syn: Konen med h<enderne, som rakte sig frem i et hvilelost savn... Sadan gik natten. Nreste morgen stod han igen og malede, inden solen kom frem i ost. - Det gik darligt fra handen, han sad pa klippen som en forstodt. Modlosheden nagede sindet som orme, han ligesom spejdede efter en mulighed for at slippe for denne jakobskamp, men slap ikke, matte vinde og fa genskabt sit syn i billedet, en hellig pligt over for sin egen dybeste attra. Fuldbyrdede han ikke dette, ville han lide den svareste sj<elekval. Hans bestandige bevidsthed om nederlaget ville knuge ham ned i den sorteste habloshed og pine allivslyst bort. Han tog fat igen, klempede i mange timer. Docltr.et, ophidset, fastende. Men da solen den aften gik bag fjeldhammeren, havde han vundet; nu var der skabt harmoni, nu lyste hans budskab sandt og fuldttonende fra billedet. Vaklende af tnethed, men i salig skaberrus tog han billedet ned og gik ind med del. - Arnen udbnendt, blusset glemt ogsa i dag. Han 10 ad det, spiste kod fra gryden, drak vand fra botten og smed sig pa sengen, soy som en sten. ALENE PA LILLE DIMON N<este morgen val' vejret for d;hligt til at der kunne komrne bad ove sundet, 0sregn og st<erk bla-st fra syd, overskyet. Ville maske sui. om vest senere pa dagen og klare himmelen. Han t<endte op og 0pvar mede det der var tilbage i gryden, spiste og gik ud, kmb i ly under e klippefrernspring. Alt var en gra masse, hay, himmel, jord. Nar tager tnckker synskredsen sammen til et stenkast, tr<eder alt tydeligere frem Smatingene gor sig bem<erket. En lobebille. der er kommet i vanskc. ligheder, far dig til at v<ere hj<elpsom; en edderkop, der boder sit ne' i regnen, got dig nysgerrig. Vinden, som kornmer farende med styrtregnen, giver luften m<elt og fart, gennem furer i fjeldsiden kommer nll ovcrstadigc b<ekh legcnde, det fosser, skvulper, drypper. Og under skr<enten ude i tagell buldrer br<endingen stadigt og skiftende, kastcr sig ind mod klippen, sa den ryster, skurnmet slynges hojt i vejret og griber med hvide kloer ind i synskredsen. Han tradte ud i regnen, bojede sig lidt forover og gik mod vest over skraningen. Ville intet, blot v<ere ude i dette vejr, opleve det, ga i sin cgen verden og bare v<ere sig selv. Efterhanden tr<engte vandet gennem tojet, forst koldt og ubehagc' ligt, sa lunt og n<ensomt. Skoene fyldtes, det piblede op gcnnem sammensyningen ved t<eerne. L<enge gik han, foite sig i noje samklang med alt. Sindet lyttede opladt og folsomt. - Da shjd et rninde fra barne<'trene op for bevidstheden og fyldte den: Drengen som sneg sig ud for at blive vad, skyndte sig hen til aen og vadede ud, spejdede efter om nogen sa det. Ej! der kom nogen. En fast hand i skuldercn, rystede ham:»det rna du ikke, horer du dreng, eilers «Handen slap ikke, holdt fast aile barne<''trene. - }}Det rna du ikke «var et omkv<ed som altid lod. Drengen vadede ikke mere ud i :'ten, sad pa bredden og sorgede, blev drommer. Han blev <eldre. Den harde hand dode. Andre korn i stedet, truede med andre omkv<ed: }}V<er som os, mand, eilers...«manden strittede imod, lidt. Sa undgik dr ham, s<erlingen, dogenigten, galningen, troldkarlen. Han bliver ophidset, riber ind mod Lygden: }}Jeg bnender ikke blus, vii ikke tilbage tiljer, holder ikke jeres him og spot ud.«han vender om, gar hurtigere til, foler det livslange tryk tynge. Tusinde gange, hvor han har bidt det i sig, tiet og bojet hovedet, dukker nu op for hans erindring. Forst nll - mens han gar her og for 98 7' 99 ~'f

5 HEDIN BRU forste gang kan va:re sig sclv upatait - star dette klart for ham i al sin ha:slighed. Da kommcr synet til ham, a:ggende, forloscnde, og baner vej ud for alt det del' er spa:rret inde i sindet, i vandefulde ord, urabte veklagcr. Manden gar tilbage til hulen med sit uskrevne digt. Mange dage 1Gempede han med sit digt, forend det val' sagt som tra:ngte sig pa. Fortabt af modl0shed, ydmyg af sejrslykke havde han va:ret kastebold meuem himmd og helvede. I den sorteste uvished havde han set sol og mane veksle pa himmelen. ~len nu havde han vundet. Veklagerne var rabt, omskabt til ord og rytmer, som nu la pa kiste1aget foran sengen. Den morgen han val' fa:rdig, gil. han ned pa klippekanten ost for hulen og satte sig. Skaberglad, udmattet og forvaget faldt han i S0Vll som han sad i det gode vejr. Mens han SOY, kom en bad fra bygden sa mer, at de sa at del' la en mand. Den del' fik 0je pa ham, bedyrede, at del' h\ minsandten manden fra Vardehuset:»Hvordan hal' de dog ledt efter ham, nar han selv kunne krybe op pa land for at d0?«de tog fiskelinen ind og lagde til land. Fire gik op pa oen, tog mast og sejl med, matte i hvert fald fa da:kket liget, hvis de ikke kunne klare at ba:re det ned alene. Tunge og tavse gik de derop, modstra: bende. Ikke noget kont syn, to uger siden ulykken skete, og ligget for himme1ens fugle. Na:rmede sig langsomt, kastede masten fra sig pa klippen. Da vagnede manden fra Vardehuset og vendte sig imod dem. Tavshed. Ma:ndene stirrede.»du lever?«sagde en.»ja, jeg fejler intet.«rejste sig op, sagde ikke mere.»du kom op pi\. land igen?«provede den anden igen.»ja.kan du ga til baden, euer skal vi...jeg kan udma:rket ga.~1en suiten maske?nej, ikke sulten.((»sa kan vi jo ga i baden.((»det kan vi vel,(( svarede han, hentede sit digt og sit billede i hulen, og gik langsomt ned til baden, til de andre.

6 I, \ c.. :. i /, \' 1\ ',} ENSAM pa. LITLA DIMUN Nar de drev den sista farflocken mot fallan var mannen fran Hoggarden den som gick nederst, tatt intill det hoga stupet ned i havet. Narmaste mannen sag honom plotsligt snava och rutscha ut over kanten. Han skulle skynda dit, men det var svarganget och han mastc gora en omvag, sa det tog en stund. Nar han kom fram och tittade ned syntes ingenting utom fjallstaven, som fldt ute pa vattnet. Han fortsatte framat. Lyssnade. Ropade. Nej, ingenting. Och sa vitt han kunde se fanns har ingen utskjutande sten stor nog att hejda en man i fallet. lngenting annat att gora an att ga till de ovriga med besked. Sa fort han kan gar han utefter den sodra branten och ar snart hos de andra karlarna. De signalerar efter baten, nagra hjalps ner i den och de ror norrut, dar olyckan hande. Det ar lugnt sa de kan ro Uitt intill land. lngenting! Staven ligger dar och flyter, den tar de in. Uingsamt ror de ett stycke till, vander, ror sakta soderut, vander ater mot norr, flera ganger fram och tillbaka. lngenting ser de. De ropar. lngen svarar. Det borjar ga sjo, dagen lider. Da ropar de efter baten, de som ar i land. 1)gande gar mannen fran Hvalba i baten och ror hem till bygden. Sa snart man har kommit iland gar Icdaren till prastgarden och ber prasten fora dodsbudet till ankan. - Han gjorde sa, och sondagen darpa laste han minnesord over mannen fran Hoggarden. Hela bygden var i kyrkan. 3C. 5

7 "En tysthhen man", sade prasten om den dode, "en man utan svek. Men det vanliga slitet for dagligt brod var inte nog for honom, han hade ocksa behov av att lasa, att skriva och mala. Han hade behov att skapa. Talet gar att han var synsk. Det var han ocksa, men inte for egen del, som ni trodde. Han sag hur han skulle kunna ge gestalt at det han upplevde. Han var konstnar. " Det var inte manga som forstod detta tal och inte heller blev det mycket ordat om det. Men folk viskade om det har besynnerliga med mannen, att han alltid verkade ha sa mycket omkring sig - aven nar han var ensam. Bast som han gick kunde han tvarstanna. kanske strackte han fram handen och log. Var det nagon dod han motte. eller vad var del'? Kanske kunde man se honom en dag mitt ute i stormen, bara sta och Hita regnet sla i ansiktet, utan nagot arende. Och sa in och satta sig i husel. Vad kunde sant betyda? Och han samlade kritstenar och tog vara pa forbranda trabitar fran askan och anvande dem till skrivkol. - Gamla karin! Han kunde ju inte vara... Och folk viskade. * Men mannen fran Hoggarden hade inte fallit i havet, hans fall hade hejdats av ett litet klipputsprfmg som skot ut fran en hall, han hade glidit in under ett overhang som dolde honom. Fallet var inte hogl. Mannen var oskadd till alia lemmar, men Hig avsvimmad medan kamraterna letade efter honom. Han matte ha legat medvetslos lange, for nar han vaknade var han ordentligt genomkyld, och det bojjade skymma. Han satter sig upp. Vander pa huvudet och ser sig omkring. Uigger handen pa hallen, pa den overhangande klippan ovanfor huvudet, tittar pa himlen. ler och lagger sig ner igen. Dromma mer. Men den har kylan... och varst vad det svider i pannan...? Satter sig upp igen. Tittar ner i sjon. Ar det branningen han hor? "Aha. rasat utfor. stoppat har", far det genom huvudet. Sa gar det upp for honom - han maste klara sig ur detta. Ropar. Lyssnar. Nej, ensam. Han tar sig lipp pa fotter. om i kroppen, star invid klipputspdinget och kikar upp. Det ar inte Hingt till den ovre kanten. Lite gras vaxer har och dar nedefter. Han kanner sig forsiktigt omkring. Borjar bearbeta ett stalle d~ir det kanske skulle ga att ta sig upp pa ett utspding och na en sten. som ar inkilad i en klippramna. Kanske gar det att rucka loss den och pa sa vis fa fotfaste. Han klanger fran den ena ojamnheten till den andra. kommer upp pa litspr?mget. Smalt ar det. men han far fotterna under sig och nu nar han stenen. forsoker rubba den, men den ror sig inte. Na, upp maste han. Nu gar det inte att komma ner igen. Star en stund och vilar, provar igen, smasprickor och ojamnheter, men inget fotfaste far han. Nu galler det. Mannen fnin Hoggarden koncentrerar sig. Ingenting annat existerar nu for honom utom detta au radda livet. Har bara en svag forestallning om vad hail gor. ibland vet han (lver huvud taget ingenting. Tittar uppal. Dar ar sprickan. Kom han bara upp pa stenen skulle han fa fotfaste i sprickan, da skulle han vara raddad. Han tar fjallinan och forsoker fa den runt stenen men den glider av. stenen ar toppig. Han kan inte se hur det ser ut ovanfor i sprickan, men kanske finns nagon liten ramna dar linan kan kilas fast. Han makar loss en mindre sten och faster den i linandan, kastar upp den och drar den forsiktigt till sig. Den fastnar. Rycker provande. Det hailer. Han haver sig upp bit tor bit, kommer upp pa stenen och in i bergsprickan, pressar sig upp igenom en smal passage. hugger kniven i den fasta grasmarken och drar sig upp pa magen. kravlar vidare

8 ett stycke pa alia fyra och kommer till en farstig daruppe. Da ar han alldeles slut och satter sig. Slumrar visst ett slag, for nar han kommer till sans igen har solen gatt ned. - Dromde han eller hur var det? Nej, den har svedan i pannan kan inte vara en drom. Och utmarken runt omkring, vinden, havet darnere? - nej, nog var han vaken, men kunde bara inte minnas Ol'lgonting. Medan han sitter sa driver ett moln undan fran nymanen. Ett svagt sken sprider sig over havet. Det morka valdiga mol net drar vidare, bakom det tands en stjarna. Landskapet stiger upp ur havet, sa rent, sa morkt - de knotiga hamrarna! Faren braker. Da springer mannen fran Hoggarden pa fotter. Ogonen vidgas, handerna gestikulerar i luften. Och alit det han ser flyter ihop till en underbar kansla av orubblig frid - nu gar alit skapat till vila. Det han nu kanner tar form och gestalt: djupbla himmel, svart hav, och i detta morka en mjukgra ansamling - som en gra sky och en rod flytande dimma. lone i den fargen skonjer han en tacka med huvudet vant bakat mot Ijumsken, sovande manniskoogon och tva hander i vila. Och sa manen, det svaga skenet fran mfmen och stjarnan, blekgul, storogd utanfor det grarosa. Han sluter ogonen. Handema for ansiktet. Ser synen lange for sig. Foljer sedan farstigen soderut till grottan. Han hade inte aterfatt minnet, men han visste var han satte foten. Tyckte det var lite komiskt att inte veta var han var. Skrattade - "Det gor detsamma, det ar mycket nog att vara manniska." Mannen kommer till grottan. Kolmorkt. Trevar sig vant bort till britsen, sveper tacket val om sig och somnar. Nasta morgon minns han: "Aja, ensam pa Litla Dfmun, de tror jag ar dod." Men han mar val och ar tacksam over att vara oskadd. Tanker pa hur konstigt det varit i gar: kunna utfora alit som var av noden men utan att veta var han var. - Sa minns han 'iynen, den som han skulle mala. Da skyndar han upp fran baclden och tittar ut. Det ar lugnt. Solen star i Sydl''it llch skin,-t sa fagert. SUDuroy nytvattad. Det star en s,i1 utanfor land, den ser sig omkring. forsvinner sa i djupet mel! cn bla vattenvirvel efter sig. Mannen gar tillbaka in i grottan, tittar i skrinet efter mat. Nej. ingenting d~ir. Pinner matsacken han haft med igar och ~iter upp det lilla SOlll ar kvar. Det ar for lite for att matta. Maste skaffa sig nagot. tar fjallinan och ger sig av. Foljer samma mrstig som igar, norrut. Kommen till platsen dar han foil tittar hem ned hur dar ser ut - tanker: "Hade jag Ve}fit vid mina fulla fern hade jag aldrig klarat det. Faren gar och betar i hranten. Han valjer med blicken ut ett lamm. nalkas det for'\iktigt bakifrfm, stannar. gar igen. Nar han ~ir tillriickligt nara, kastar han sig fram och far tag i bakbenen. Sa tillbaka med lammet, satter sig framfor grottmynningen. slaktar och nar. I grottan finns tva byttor. Han hamtar farskvatten i den ena fran en plats vaster om grottem, den andra fyller han med havsvatten nere vid landningsplatsen. Nu kan han fa lagom salta i koket. Tandstickor, stal och ninta ligger pa eldstaden. fnoske i en torkad tjurblasa hanger ra viiggen. Han samlar torrt gras, spantar stickor av ett stycke trii och satter fyr. Snart brinner det friskt och han matar elden med smapinnar. Det ligger kol i en vra av grott<jn. forradet halles alltid pmyllt. Han hanger en gryta over elden, lagger i av inalvsmaten, satter sig sa utanfor och vantar. - OOIngen bat syns. Nej, det finns ju ingen att hamta. jag har fallit i hewet och drunknat." Han skrattar. "Nu Hir jag bo h~ir n;\gra dar. Nar jag ledsnar pa det tander jag roksignal. Sex sjomil till bygd, det ska nog synas. Hustrun, synd l'm henne..." Nej. han maste tanda r6keld nu mel! det

9 samma. Strax ovanfor grottan finner han en klipphylla, lamplig for en signaleld. Ordnar en liten eldstad for koleld i botten. repar torrt griis och Jagger ovanpa. Nu kokar grytan och den goda matlukten sticker i nasan; han gar ned och kanner plotsligt hur uthungrad han iir; kastar en blick in mot bygden. nastan radd at! han.,ka se bat nalkas. Men ingenting syns, alit ar lugnt och stilla. Han ater sig proppmatt. Oet han inte orkar ata upp later han sta kvar i grytan, det ar mat for elt par dagar. Han gar ut ur grottan och satter sig pa berget. Fri som fageln. lnget bekymmer for mat. lnget bdlk. lnga nyftkna ansikten som glor och gor narr. Han vilar och ar val till mods. Bara sitta S{l htir och vara sig sjalv, ()ppna alia sinnen, lata tiden fam. inte bry sig om det som var eller det som kommer, bara det som ar. lnte ha n{lgra farvantningar eller planer. bara lata livet sjalvt spela pa alia stdingar - tills det kommer gensvar fn'in ens inre med en forvantansfull rysning, med skalvande tacksageise, melt strommande gladje och karlek till livet. Nu Iyfter sig ater hans armar och famnar alit skapat, fingrarna r(k sig ivrigt, de viii aterge den syn som upplevelsen skapar i honom, aterge den i skrift. streck, farg eller toner. Stilla reser sig mannen fran Hoggarden och gar till en jordfast sten med en bra. slat yta. Han tar kol och rargkrita ur ftckan och lagger dem tillreds. Fran taket over grottan tar han sa ett stort sjok naver och med hjalp av nagra bradbitar kan han stracka det over stenen. Ska borja arbetet med bilden av den stora kvallsfriden. Odmjuk och im'ltvand star han med skrivkolet i handen. Tvekar. Sa boijar han. Drar streck. Snabba drag. Malmedveten. - Timmarna gar. han arbetar. Kolet laggs at sidan, Hirgerna kommer pa, forst tvekande, sedan som yore hanjagad. Han gar nagra steg ifn'ln, beskadar sitt verk med kritan bakom ryggen, gar fram och malar igen. Under tiden gar solen ned och skymningen kommer smygande. Tackorna kallar lammen till sig och dc sllkcr nattlega. Silltrutar satter sig pa klipphyllan bredvij grottan, ejdrar smapratar ute pa vattnct. Dtl vaknar han till och ser sig sokande omkring: "Ah. jag "klllle Iw repat mer torrt gras och tant raken. ' Men nu tick det vara for i kviill, "trax i mprgoll bitti nar folk vaknat skulle han tanda. - Nu var det flh morkt att arbeta. Han tar ner naverstycket och biir in det i grottan. Sa gar han ut igen och s~itter sig liings!!ii pa hyllkanten nedanf()r grottan. Oet morknar sakta. Han ser pa m,'iilcll. <'I mak,dli,,! vackert upphangd. p{l de blinkande stjiirnorna. pii Suouroys fjallsilhuetter och hamrarna ovanf(\r gmtlan. som star som jattelika tandgardar mol ltl'! "kymlling" morka himlavalvet. Hans inre iir ett "tlnt lugn. [)vnin~arna haver sig sakta nere vid htillen som hukcn pi) ett sovande djur som suckar i samnen: de "odar. deras andning susar stilla, sakta, tidkist. Mannen faller in i samma andning, blir tyngre och tyngre. (lgonlol:ken faller ihop. Oa atervander han in i groltan och stiinger till efter sig. Elden Iyser pa harden, den svaga raken letar "ig III i rokhalet och forsvinner. Han letar fr<lm ctt... krill med Ijus, tar fram ett och tander det vid elden. s~itler de~ i ell stake av valben ovanpa skrinet framfor hritsen. Sa breder han ut bilden, nir den att sui just r~itt i Ijusskenet och satter sig vid elden att se pa den. Reser sig ~)ch tander ett andra ljus, ett tredje. Sitter ater och he"bdar bilden. Oet finns nagot i den gra fargen, som ar mjukare nu an vid dagsljus, mera varsamt, mera fridtijlit. Maslt' forsoka fa fram det i morgon. Han satt lange och gruhhlade. Slutligen lade han torv pa elden f6r n<ltten. drog for rbkh~het, slackte tva av Ijusen och lade tillhaka dem 10 t1 M

10 i skrinet. Sedan tog han sig lite mat ur grytan, draek vatten till och gick till sangs. Grottan al' inte gjord av manniskohand utan ar en naturlig hala in i det fasta t"!erget. Mynningen har fatt en t"!<lstant vagg med dorr oeh rokhal. Med dorren tilldragen ill' har "ti stilla som i graven: inget Ijud av t"!ranning, ingen vind som viner, inget raspande Ijud av fagel som satter sig pa taket. I denna stillhet ligger nu mannen fran Hoggarden och slumrar - pa gransen mellan somn och vaka, dar ingenling ar omojligt. Ljuset brinner i sin valstake. Bredvid pa skrinloeket ligger papper oeh penna - om han skulle fa lust att skriva nagot. Men denna kv~ill t"!lev det ingenting skrivet: konstnaren star mitt ute i det svarta havet Ol:h str~ivar med den grl\ fargen, de sovande agonen oeh de vilande handerna. M{,lar om. Gur utefter den dunkla havshorisonten och beskildar verket, gar upp ett stycke pa manstralen for att se det uppifdln, satter sig i manskarans sate oeh tittar. Har ar mera att gora; han gar ner i havet igen. Dil stod priisten fran Hvalba dar: "Det har har du Iyckats bra med", sade han, "Iat det nu vara som det ar. Ou har klarat det. Handerna, ar de din hustrus?" "Nej, det iir mors hander", sade mannen, "som de lag i skotet pa henne nar hon lagt barnen om kvallen oeh salt viti sangen och vilade." "Din hustru har inga barn", sager hvalt"!aprasten saktao "Nej, och danor <ir det ingen riktig vila i handerna, de ska just "triicka sig... efter barnen de saknar..." Oeh nu fick han en ny vision: hustrun med hander som stracker sig fram och saknar. ingen vila far... Salunda gick natten. Morgonen d~irpa stod han ater med sina kritor oeh malade innan solen gatt upp i oster. Ingenting ville bli bra. Han dl;g ingenting till. Missmodet krop som maskar i han.,; inre. Han nastan sakte efter en anledning att 12 Ifo slippa ifd'm hela saken. han gruvade sig men k(llh inte rri - han var tvungen att segra oeh ge bild at Jen syn han haft - helig plikt mot hans egen djllpa triingtan. Fick han inte detta slutfort {Iterstod honum endast den Jjupaste sjalsnod. Evig misstrastan skull kros"a hpjl(l1ll i den svartaste hopploshet och pina ur honom allliv";\u"t. Han grep sig ater an med uppgiften, slet i m{tnga timmar. Utmattad, upphctsad, utan att iita. Men d~\ solen denna afton gick ned bakom hhmmarcn h,lde han fullbordat sitt verk - nu fanns den dar. hclrnlonin. och budskapet lyste sant Ol:h renlulformal ur hilden. l)(ldstratt och ostadig pa benen tar hall ned bilden och gar in med den i grattan. - Dar har elden slockn"t llch a'ikan kallnat - nagon <;ignaleld hade han inle gjorl idag heller... Han skrattade, tog sig mal ur grytan. drm'k ur bvttan och ka<;tade sig p;l britsen. somnade som en "ten. Nasta morgon var det inget viider fl.)r bat p~j tjord~n. vald<;amt regn oeh hard sydlig vind. Dimm~l. Kamke vinden skulle vrida mot vast 'ienare p{1 da!!cn sa det klamade. Mannen fran Hl.)ggihden gllr lior eld o<:h varmer det sam ar kvar i grytan. iiter neh g[lr ut. tar skydd i en fardjupning i nergviiggen. Alit llyl<:r i gra nyanser - hay, himmel. mark. N;ir tjlll;kan krympcr horisonten till ynkliga hundra meter blir alit s{llwcrtydligt. Man!agger marke till varenda liten smadetalj. En jordlopare som d'tkat ilia ut ma"te du hjiilpa; du iakttar med spant intresse en spindel som lagar sitt sll ndern:gnade nat. Vinden med piskande l.)sregn gor lu[ten tallr:lngd neh ilande snabb. Genom bergets sprickor dan'iar nu urrsluppna aar; det forsar, plaskar nch droppar. Och nedanfor den hoga strandkanten darborta i dim man hl}rs det ihallande oeh ojamna chinet fran briinningen. ihland sa villdsamt att sjalva berget skalver. skummet slung.." hogt i vadret oeh slar Oled vita klor in i himlaranden. Mannen fran Hl.)ggarden gar tit i regnet. gar en smula 13

11 I framatlutad vasterut i fjallbranten. Skull ingenstans, viii bara vara ute i detta ovader, uppleva det, vandra i sin egen varld oeh bara vara till. Snart slar regnet igenom khiderna, forst kallt och obehagligt, sedan Ijumt oeh mjukt. Skoma blir fulla med vatten. det sprutar bubblande upp genom tasommen. Alia sinncn star vidoppna oeh mottagliga for intryek. Da skjuter ett minne fran barndomen upp i medvetandet: barnungen som stack ut for att biota ner sig, ivrig hoppade ner i an oeh vadade ut, forsiktigt kikande att ingen sag. Men aek, dar kom nagon. En fast hand i axeln som skakade honom: "Sa dar far du inte gora, akta dig bara, annars... " Handen slappte inte taget, den holl fast genom alia bamaaren. - "Sa dar far du inte g6ra..." blev en standigt mullrande ramsa. Pojken giek aidrig mer ut ian, satt pa abradden och fantiserade och sorjde. Barnet vaxte. Den harda handen dog. AnJra kom efter, hotade med andra slags ramsor: "Var som vi andra, karl, annars..." Mannen ville inte vara som de andra, forsokte folja sin egen vag. Da foraktade de honom, sarlingen, onyttingen - han var ju snurrig, sag i syne... galningen, den synske fan... Mannen fran Hoggarden greps av plotsligt raseri, skrek in mot bygden: "Jag tanker inte tanda rok, viii inte tillhaka till H valba, orkar inte med ert han oeh forakt." Han fortsatte. gie k snabbare, kande sig ater tryekt av denna livslanga press. Alia de tusen ganger han tigit gjorde sig paminta, nar han bitit ihop tandema, bojt huvudet. Forst nu, som han gick dar oeh for forsta gangcn i livet opatalad kunde vara sig sjalv, forstod han hell oeh fullt hur fasansfullt alit detta var. Da tick han en ingivelse, eldande, forlosande. den bjod raddning i svarsagda ord. oropade nodrop. Mannen atervande till grottan med sin odiktade dikt. * 14 I manga dagar kampaje mannen fran Htlgg:lrden med sin dikt innan han tick det sagt 80m maste sagas. hirlamad av modklshet, odmjuk oeh segcryr hade han slungats mellan himmel oeh helvcte. I den svartaste ovisshet hade han sett sol oeh mane skifta plats p[1 himlen. Men nu var det gjort. Han hade rorat sina ntidrop. filrvandlat dem till ord oeh dikt som nu lag utskrivet pa skrinloeket framfor britsen. Den morgon han var klar giek han ut pa fjallkantcn oster om grottan oeh satte sig. Skaparo.;,ill. utmattad oeh utvakad somnade han i godvadret dill han satt. MeJan han sover kommer en bal fdin Hvalha s,lniira att mannen kan se att diir ligger m"lgon p[1 klipphyllan. Den som filrst fiir syn pa honom siiger med snrgsen rosl, att dar ligger mannen thin Htiggarden. "Hur letade de egentligen den gangen. han har jll sjiilv kunnat ta,ig i land for att dt)'?" De gar in oeh Iilggcr till. Fyra av karlarna gar i land. de tar med sig mast oeh segel - ma<;tc.iu i v:\rt fall Uicka over liket, om de nu intc skulk kllllna 1':1 dd mel! sig utan att skaffa mera hjiilp. Tigandc oeh med tunga steg gar de IIpp pit (In. Saktar stegen. eftersinnande. Oct iir ingen Fager syn de Kommer att milta. Det iir tva veckor sedan nch har har han legat for himlens alia f;"lglar. - De g~lr lango.;:lmt fram mot honom. kaslar masten ifr{1n sig p,l klirpan. n~1 vaknar mannen oeh vander sig mol demo Tystnad. Karlarna fran Hvalba slirrar. "Du lever'?" sager en ltv demo "Ja. Jag mar bra." "Sa du tog dig upp pa land?' pri)var hvalhamanncn Igen. "Jag... ja. ' "Orkar du g;\ till oaten, eller ska vi..." "Jag kan ga." "Men kanske iir dll hungrig?" 15 Iff

12 I "Hungrig, nej." "Da gar vi till baten da." "Vi ska val det, ja". svarar mannen fran Hoggarden och gar in i grottan. Hvalbamannen ar en smula radda for honom, men gar med in. viii se. Askan pa eldstaden ar kall matskrinet tomt. Likasa vattenbyttan. Mannen fran Hoggarden stoppar pa sig nagra papperslappar, tar ett hoprullat naverstycke och gar ut. Karlarna fran Hvalba gar ocksa ut. De stanger dorren efter sig och sa gar de ned till baten. lir Purkhus "1

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kongens Kurer. 8 sider af fuldt manus. Michael Hegner

Kongens Kurer. 8 sider af fuldt manus. Michael Hegner Kongens Kurer. 8 sider af fuldt manus. af Michael Hegner Funkhauser Film - Maj 2014 michael@michaelhegner.dk 1 EXT MØLLE BAKKEN BAG SOLBJERG KRO. MORGEN 1 Stina kommer spænene over bakken med Mikkel i

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Ø n s k e ø e n Langt, langt væk fra den verden, vi kender, i et fjernt drømmehav ligger der en ø. Den hedder Ønske øen, og det

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Han afbrød sig selv og skubbede en gren med en masse blade til side, så han bedre kunne se spøgelsets ansigt. Jamen, er det ikke?

Han afbrød sig selv og skubbede en gren med en masse blade til side, så han bedre kunne se spøgelsets ansigt. Jamen, er det ikke? Kapitel 1 Loftet De ansigtsløse mænd vaklede som robotter hen over græsplæn en i retning af huset. Der, hvor deres næse, mund og øjne skulle have været, var der bare glat hud. Alle skikkelserne var klædt

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Luka - drengen der ville være pige

Luka - drengen der ville være pige Luka - drengen der ville være pige - en børnenovelle af Socialpædagog & Forfatter Michelle Klæstrup Luca lå i sin seng og gned sig i øjnene, medens han kiggede rundt i sit værelse. Solen skinnede fra en

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Et eventyr fra Trinidad (1999)

Et eventyr fra Trinidad (1999) Vinteren 1999 opholdt jeg mig på Trinidad. En caribisk tropeø. I nærheden af havnen var der en regnskov, som jeg passerede hver dag, når jeg gik på Internetcafe. En dag opdagede jeg i en lysning nogle

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne.

DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne. 1. DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne. Det gik langsomt og kostede ham stort besvær at løfte øjenlågene,

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 PIRLS 2011 Hæfte 10 PIRLS & TIMSS anmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. u vil måske synes, at noget

Læs mere

Vandet er stadig sort

Vandet er stadig sort Vandet er stadig sort Gravkøerne holdt et par hundrede meter inde på marken. Tre styks, gule mod muldjorden. Bag dem gabte mosehullet, til venstre lå en jordmile flankeret af neongrønne arbejdsmænd. De

Læs mere

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk August Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk: August Tekster skrevet i Stenbjerg, Thy, august 2014. Fotos taget af forfatteren samme sted, august 2013. Copyright Steffen Baunbæk

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Kapitel 5. 5.december 965

Kapitel 5. 5.december 965 Kapitel 5 5.december 965 Lyden af en lille ynkelig gråd trængte gennem Fruens bevidsthed, en bevidsthed der var usammenhængende og tåget. Det var et spædbarns ynkelige råb på sin mor, på nærhed, tryghed

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

en drøm om udviklingssamarbejde

en drøm om udviklingssamarbejde udvikling OG en drøm om udviklingssamarbejde EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DE 116 MAJ 2003 OG en drøm om udviklingssamarbejde Denne lille bog indeholder en historie som dem jeg selv plejede at fortælle mine

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd!

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd! God morgen, sol God morgen, sol! God morgen, morgensol, som skinner ned på bellis og viol og ned på Jens og Karl, de frække fyre, der står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, og

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

En fortælling fra middelalderen Novelle af Gert Grube

En fortælling fra middelalderen Novelle af Gert Grube En fortælling fra middelalderen Han vidste ikke, hvor han skulle gøre af sig selv. I mange år havde han vandret fra by til by, men næppe var han ankommet til en by, før folk begyndte at råbe efter ham

Læs mere