Ultralyds Niveautransmitter og Sensor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultralyds Niveautransmitter og Sensor"

Transkript

1 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf.: Fax: Ultralyds Niveautransmitter og Sensor Nyt Alle MJK s nyeste ultralydssensorer er dækket og beskrevet i denne manual Brugermanual Ny opstartsprocedure. Se side 14 for valg af korrekt sensortype ved ved førstegangsopsætning. DK Shuttle Manual SW

2 Ultralyds Niveautransmitter og Sensor VIGTIGT Første gang der sættes spænding på den færdigmonterede Shuttle niveautransmitter og ultralydssensor, skal niveautransmitteren konfigureres med den tilsluttede sensortype. Proceduren herfor er på side 14, "Sæt spænding på Shuttle ". Hvis der på et senere tidspunkt tilsluttes en anden / nyere type sensor til niveautransmitteren, skal niveautransmitteren omkonfigureres til den nye sensortype. Proceduren herfor er på side 69, "Appendiks F Nye sensorer / skift af sensor". Juni 2007 CE konformitetserklæring Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), fastsat i EU-direktiv nr. 89/336/EØF af 3. maj 1989, ændret ved direktiv nr. 92/31/EØF, om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetiske apparater. CE godkendelser MJK Automation erklærer, at Shuttle transmitter og ultralydssensorer overholder de grænseværdier, der er fastsat i EN og EN Ex godkendelse for ultralydssensorer Shuttle ultralydssensorer er godkendt for montage i eksplosionsfarlige atmosfærer. Typer /31/40/41: FM Klasse 1, Div. 1, Gruppe A-G DK Shuttle Manual SW

3 Ultralyds Niveautransmitter og Sensor Indhold Indledning...5 Om denne brugermanual...5 Opdeling... 5 Illustrationer... 5 Sikkerhedsinstruktioner...6 Reparation... 6 Ex-materiel... 6 Produktidentifikation...6 Montage...7 Generelt...7 Eksplosionsfarlige lokaliteter...7 Mekanisk montage...7 Niveautransmitter... 7 Ultralydssensor... 8 Elektrisk montage...9 Niveautransmitter... 9 Ultralydssensor Afkortning af kablet Display og tastatur...11 Generelt...11 Display...12 Displaysymboler ved programmering. 12 Displaysymboler ved normal drift Tastatur...13 Basisindstillinger Specialindstillinger Kom godt i gang...14 Sæt spænding på Shuttle...14 Valg af sensortype brønden er tom brønden er ikke tom Basisindstillinger...16 Valg af måleenhed...17 Indstilling af afstand fra sensor til nulpunkt brønden er ikke tom Indstilling af niveauvisning...19 Brønden er ikke tom Indstilling af ma-udgang...20 Programmering af relæudgange...21 Valg af relæfunktion, relæ 1 (og 2) Pumpestyring med relæ 1 og Niveaustyring med relæ Systemalarmudgang på relæ Valg af relæfunktion, relæ Niveaustyring med relæ Systemalarmudgang på relæ Start af lærefunktion...28 Første gangs aktivering Aktivering af lærefunktion...29 Aktivering / deaktivering Bruger- og fabriksindstillinger..30 Brugerindstillinger...30 Fabriksindstillinger...30 Indstillingsmuligheder...31 Fejlfinding...32 Generelt...32 Indikationer ved systemfejl...32 Normal visning Manglende ekko Systemfejl Spændingssvigt Fejlfindingsskema...33 Ex Instruktioner...35 DK Shuttle Manual SW

4 Ultralyds Niveautransmitter og Sensor A Tekniske specifikationer...37 Dimensioner Shuttle Ultralydssensorer Standard version Standard version / FM godkendt Udvidet version Kemisk modstandsdygtig version B Ændre forsyningsspænding...42 Ændring fra 230 V AC til 115 V AC Ændring fra 115 V AC til 230 V AC C Forhold ved montage af sensor...43 Generelt Ultralydssignalets spredning Måling langs væg eller anden flade Måling gennem betondæksel Måling i lukket beholder Måling gennem rør D Servicemenu...45 E Specialmenuer...46 Bargrafens visning Aktivt måleområde Responstid Målemetode ma-udgangen ved systemfejl Kalibrering af niveauvisning Niveauvisning i kote Indikering af signalkvalitet Indikering af signalforstærkning Indikering af periode uden ekko Vælg fabriksindstillinger Adgangskode Aflæsning af versionsnumre Find nulpunkt ved næste opstart Fast ma-signal Interval for opsøgende målinger Forsinkelse for systemalarm Midling af niveaumåling Maks. grænse for forstærkning Grænse for accept af ultralydsekko Lærefunktionens følsomhed Ændring af adgangskode F Nye sensorer / skift af sensor...69 Åbning af sensorvalg menu DK Shuttle Manual SW

5 Indledning Indledning Tak fordi du valgte en Shuttle ultralydsniveautransmitter. Vi har gjort hvad der er muligt for at fremstille en niveaumåler, som kan opfylde alle dine krav. Shuttle er egnet til alle typer niveaumåling med ultralyd, og kan styre og regulere niveauer i tanke og brønde - også forurenede og aggresive medier. Måleren er både nem at installere og sætte i drift, men læs alligevel instruktionerne først. Så får du det optimale ud af Shuttle ultralydsniveautransmitteren helt fra starten. Du kan altid kontakte din forhandler eller MJK Automations Hotline, hvis der skulle opstå tvivl eller for råd og vejledning. Kig også ind på http\\: Shuttle er MJK Automations registrerede varemærke. Om denne brugermanual Opdeling Brugermanualen er opdelt i tre hovedafsnit: 1: Indledning præsentation af Shuttle og nærværende instruktion 2: Montage oplysninger til mekanisk og elektrisk montage 3: Basisindstillinger en gennemgang af de normalt forekommende indstillinger Illustrationer Alle Shuttle 's displayvisninger er illustreret i denne instruktion. Nogle af Shuttle 's displaysymboler blinker, og i denne instruktionsbog er displayvisningere med blinkende symboler farvet hvide, og faste displaysymboler er farvet sorte. Eksempel: Normal displayvisning - ingen af symbolerne blinker. Eksempel: Manglende ekko - bjælken til højre i displayet vil blinke. Afsnit "Display" på side 12 giver en mere omfattende forklaring på alle displaysymboler ved både normal drift og programmering, ligesom forklaringerne for de enkelte menupunkter viser displayindikeringerne punkt for punkt ved programmering af Shuttle. DK Shuttle Manual SW

6 Indledning Sikkerhedsinstruktioner 1: Læs denne instruktionsbog grundigt. 2: Vær opmærksom på miljøet på installationsstedet. Sørg for at bære fornødent beskyttelsesudstyr og at overholde alle gældende sikkerhedsbestemmelser. 3: Shuttle kan give signal til start af farligt maskineri. Man skal sikre sig, at evt. tilsluttet maskineri og andet udstyr sættes effektivt ud af drift ved f. eks. at fjerne hovedsikringer, aflåse hoved- og / eller sikkerhedsafbryder i afbrudt stilling inden påbegydelse af programmering, fejlsøgning, vedligeholdelses- og servicearbejde etc. 4: Der er risiko for elektriske stød fra klemme 1-5 og L-N. Pas på ikke at berøre disse, når Shuttle er i drift. Reparation 1: Reparation af Ex-godkendt udstyr (ultralydstransmitter) må kun udføres af MJK eller af en af MJK godkendt reparatør. Produktidentifikation Kontrollér, at det leverede svarer til det bestilte. Varenummeret er påtrykt en label, som er påklistret emballagen. Nedenfor er vist mærkningen for en leverance bestående af en niveautransmitter med ultralydssensor: ➀ ➁ ➀ ➁ ➂ ➂ Ex-materiel 1: Alle gældende standarder, bestemmelser omkring installation og anvendelse af Exmateriel, certificeringer og sikkerhedsinstruktioner for Ex-materiel, som er anvendt i forbindelse med installationen af Shuttle skal overholdes nøje. ➀ Varenummer ➁ Varetekst ➂ Serienummer En identisk mærkning er anbragt på niveautransmitterens højre side: DK Shuttle Manual SW

7 Montage Montage Generelt Shuttle måler niveauet ved at sende et ultralydssignal mod væskeoverfladen og måle tidsforsinkelsen på det modtagne ekko. Selv om Shuttle har et meget avanceret system til eliminering af målefejl, skal ultralydssensoren så vidt muligt altid monteres, så ultralydssignalet forstyrres mindst muligt af ind- og udpumpet væske, omrørere, stiger eller andre installationer i tanken. Væskeoverfladen bør også være rolig og fri for bølger fra f. eks. en omrører og uden skumdannelser, som kan dæmpe ultralydssignalet for meget. Da ultralydssignalet er meget smalt - mellem 3-7 grader afhægig af sensortype - kan Shuttle benyttes til målinger i meget smalle tanke og brønde. Det kræver til gengæld, at ultralydssensoren monteres solidt og så den peger fuldstændigt lodret ned mod væskeoverfladen; ellers rammer det reflekterede ultralydssignal simpelt hen ved siden af. Mekanisk montage Niveautransmitter Shuttle er IP65-kapslet, og kan derfor monteres udendørs direkte på væg eller et gelænder eller rækværk, evt. med en MJK montageplade og MJK universalbeslag Shuttle niveautransmitter monteret direkte på væg. Eksplosionsfarlige lokaliteter Ultralydssensoren er Ex-godkendt, og kan monteres i Zone 2 uden brug af zenerbarriere. Niveautransmitteren (= elektronikenheden) må ikke monteres i eksplosionsfarlige områder. Shuttle niveautransmitter monteret med montageplade (200240) og universalbeslag (200250). Shuttle skal monteres lodret for at overholde IP68-kapslingsstandarden! DK Shuttle Manual SW

8 Montage Ultralydssensor To ting er meget vigtige ved montage af ultralydssensoren: (Se også appendiks C!) 1: Den skal monteres solidt. 2: Den skal monteres præcis lodret. BRUG ET WATERPAS I TO RETNINGER! Ultralydssensoren er forsynet med en omløber til sikker fastspænding på montagebeslagene. Bemærk recessen på omløberen - den passer ned i beslaget for sikker og stabil fastspænding: For at sikre en stabil og nøjagtig niveaumåling er det af største vigtighed at ultralydssensoren peger fuldstændig lodret ned mod væskeoverfladen. Af hensyn til målenøjagtigheden skal ultralydssensoren monteres så tæt på det højest mulige niveau, der kan forekomme i tanken - dog altid mindst 35 cm (typer , og ) eller 80 cm (type ) over højest mulige niveau. Ultralydssensoren skal desuden monteres, så ultralydssignalet kan passere uden hindringer fra f. eks. rør, kabler mv. Højest mulige niveau Min. 35 cm (200570, ,200660) Min. 80 cm (200630) Maks. måleområder : 15 m : 12 m : 25 m : 10 m Vi leverer to typer sensorbeslag, som kan anvendes til næsten alle installationer. Her er vist et standard univesalbeslag (200220). Bund Samlet afstand = Maks + Min DK Shuttle Manual SW

9 Montage Elektrisk montage Niveautransmitter Forsyningsspænding må ikke tilsluttes, før ultralydssensoren er monteret og tilsluttet korrekt! Når låget er afmonteret, vippes den grønne plastikfilm med menusymbolerne op, så klemrække og tilslutningsdiagram er tilgængelige. Montér lederne efter diagrammet nedenfor. Sørg for, at lederne bliver afisoleret i passende længde! Shuttle kan forsynes med V DC på klemme 10 og 12 eller med 230/115 V på klemme L og N. Gældende bestemmelser for lederog sikringsdimensioner skal altid overholdes. Forsynes Shuttle fra nettet, skal det kontrolleres, at Shuttle er beregnet for den netspænding som er til rådighed. Er Shuttle leveret for 115 V AC, vil der være anbragt et mærkat under den højre klemblok som vist her: Klemme: Benævnelse: 1-5 Ultralydssensor 6-7 Relæudgang 1 (Maks. 50 V, 1 A ohmsk belastning) 8-9 Relæudgang 2 (Maks. 50 V, 1 A ohmsk belastning) 10 og ma signaludgang (Maks. 500 Ω sløjfemodstand) 10 og V DC forsyning L 230 / 115 V AC fase N 230 / 115 V AC nul Shuttle er beregnet for 230 V AC. Shuttle er beregnet for 115 V AC. Se Appendiks B for ændring af forsyningsspændingen. DK Shuttle Manual SW

10 Montage Ultralydssensor Ultralydssensoren leveres standard med 12 m kabel. Ultralydssensoren kan leveres med maks. 100 m kabel på bestilling, men om nødvendigt kan kablet på den leverede ultralydssensor forlænges til maks. 100 m. Kablet er et specialkabel, så forlængelse skal altid ske med samme type kabel. En af de oftest forekommende fejl på en Shuttle -installation er forkert udførte og fejlmonterede kabelsamlinger. Det anbefales derfor at anvende MJK samleboks , hvis sensorkablet skal forlænges. Afkortning af kablet Kablet leveres klar til montage med alle fem ledere afisoleret og med den sorte leder (nr. 5) påloddet kablets skærm: Når kablet afkortes, vil der derfor kun være 4 ledere: Til ultralydssensor Maks. Til Shuttle niveautransmitter 100 m! Ultralydssensorens kabel har fem ledere, som har både farvekode og nummer: Nummer: Farve: Betegnelse: 1 Brun Ultralydspuls 2 Rød 3 Orange Temperaturkompensering 4 Gul 5 Sort Skærm ➀ ➀ Denne leder er loddet på kablets skærm. Lederne monteres i de respektive klemnumre på hhv. Shuttle / samleboks. Når kablet er blevet afkortet, skal kablets skærm forbindes til klemme 5 i stedet for den sorte leder! Når ultralydssensoren er monteret og tilsluttet korrekt, kan Shuttle tilsluttes spænding for første gang. Se afsnit: Kom godt i gang. DK Shuttle Manual SW

11 Display og tastatur Generelt Display og tastatur Tastaturet benyttes kun ved programmering af Shuttle, og er derfor skjult bag ved frontdækslet.tasterne er betegnet med symboler, som angiver deres funktion. De samme symboler er benyttet i denne instruktion under forklaringen af de enkelte menuer. LCD-display med symboler til indikering under programmering og indikering under normal drift. Tastatur til programmering af Shuttle Interface til brug ved upload af firmware og til testformål. Kortfattet programmeringsinstruktion. Den nederste halvdel kan vippes op for at vise terminalernes betegnelser. DK Shuttle Manual SW

12 Display og tastatur Display Displayets forskellige segmenter benyttes under drift til indikering af niveau, udgangsrelæernes tilstand etc. og under programmering til indikering af grænseværdier, måleenhed etc. De viste segmenter vil være i brug under programmering af Shuttle. Displaysymboler ved programmering Numerisk visning af indstillede grænseværdier, tidsforsinkelser og andre numeriske indstillinger. Benyttes også til visning af en bogstavkode ved start af specialindstillinger. Se side Vises ved valg af måleenhed (se side 17) og ved indstilling af tidsforsinkelser. Start / aktivering af lærefunktion. Se også side 28. Blinker under indstilling af tidsforsinkelse. Se også side 22-24, 26 og 27. Vises under programmering af udgangsrelæernes funktion. Se også side 23-24, 26 og 27. Vises under indstilling af start- og stopniveauerne for udgangsrelæerne. Se også side og Vises under indstilling af ma-udgangens nulpunkt og span. Se også side 20. Vises under indstilling af afstand fra sensor til nulpunkt og indstilling af niveauvisning. Se også side De viste segmenter vil være i brug, når Shuttle er i drift. Displaysymboler ved normal drift Numerisk visning af det øjeblikkelige niveau. Bargraf til visning af ma-udgangens værdi eller til indikering af det øjeblikkelige niveau. Alarmsymbol. Dette symbol vil blive vist, hvis der opstår en systemfejl på Shuttle. Se også side 24 og 27. Benyttes til indikation af udgangsrelæernes stilling og om udgangsrelæerne er i brug. Det runde punkt under nummeret for relæudgangen vil lyse fast, når relæet er aktiveret og blinke, når relæet endnu ikke er aktiveret på grund af en forudindstillet tidsforsinkelse. Se også side 22-24, 26 og 27. Dette symbol indikerer styrken af det modtagne ekko. Et godt målesignal indikeres ved at tre buer er tændt. Se også side 32. DK Shuttle Manual SW

13 Display og tastatur Tastatur Shuttle 's tastatur giver via tasterne mrk. A - F (➀) adgang til 2 x 6 menuer, som er opdelt i hhv. 6 basisindstillinger og 6 udvidede indstillinger. Der gives direkte adgang til menuerne for basisindstillinger ved at trykke på A - F, og der gives adgang til menuerne for udvidede indstillinger ved at holde SHIFT-tasten nede (➁) efterfulgt af et tryk på A - F. I menuerne foretages indstillinger og valg med UP- og DOWN-tasterne, og valget bekræftes med ENTER-tasten (➃), hvorefter Shuttle vender tilbage til normal visning. Enhver menu kan forlades uden ændring af indstillinger ved at trykke på UP- og DOWN-tasterne samtidig (ESCape, ➂). ➀ ➁ ➂ Basisindstillinger (se side 14-29) Specialindstillinger (se appendiks E) A (LEARNING) Start og aktivering/deaktivering af lærefunktion. Shift + A (ba - Bargraf) Indstilling af bargrafens funktion. Shift + B (ra - Aktivt måleområde) B (UNIT) Valg af måleenhed. Indstilling af det aktive måleområde. C (ZERO ADJUST) Indstilling af sensorafstand og nulpunkt. Shift + C (re - responstid) Indstilling af hastigheden for D (ma OUTPUT) Indstilling af ma-udgang. ændring af niveauvisningen. Shift + D (AP - Målemetode) E (RELAY 1) Indstilling af reguleringen af ultralydspulsen. Indstilling af funktion for relæudgang 1. F (RELAY 2) Shift + E (S. Err - systemfejl) Indstilling af funktion for relæudgang 2. Indstilling af ma-udgangens tilstand ved systemfejl. Shift + F (LE - kalibrering) Finindstilling af niveaumålingen. Esc + E Valg af sensortype. Esc + F Fabriksindstillinger. ➃ DK Shuttle Manual SW

14 Basisindstillinger Kom godt i gang Sæt spænding på Shuttle Når Shuttle tilsluttes spænding for første gang, passerer følgende tekster (Choose Sensor Press Enter) hen over displayet: Tryk én gang "Enter" for at vælge den ønskede sensortype. Valg af sensortype Når "No Sensor" (no S) fremkommer, aktiveres 'Up' eller 'Down' piletasten for at bladre mellem de forskellige sensortyper: 2005xx og 2006xx. Når den ønskede sensortype dukker op på display'et (her: ), trykkes én gang "Enter". Sensortypen er hermed registreret af niveautransmitteren, og "Press Enter" løber hen over display'et for at indikere, at man kan fortsætte med indstilling/måling af et væskeniveau på 0 meter (nul, tom beholder). Tryk én gang "Enter" for at fortsætte instillingerne. Bemærk: Når en sensortype er valgt, vil fabriksindstillingerne ikke ændre på dette valg. Hvis der vælges "no S" (No Sensor), vil Shuttle ved opstart begynde i "Choose Sensor" menuen. Herefter kan den korrekte sensor vælges. DK Shuttle Manual SW

15 Basisindstillinger I samme øjeblik Shuttle registrerer et ekko, bliver nulpunktsvisningen automatisk nulstillet til det niveau, som er i brønden eller tanken lige nu. Samtidig er ma-udgangen automatisk indstillet til at afgive 4 ma ved det aktuelle nulpunkt og 20 ma ved et niveau svarende til 35 cm (for type ) fra ultralydssensoren. - brønden er tom 35 cm fra sensor (typerne , og ) 80 cm fra sensor (type ) Niveauvisningen = afstand mellem sensor og bund - (minus) afstand mellem sensor og overflade 0.00 m 4 ma 20 ma - brønden er ikke tom Afstand fra sensor til nulpunkt eller niveauvisningen 35 cm fra sensor skal indstilles manuelt - se side 18. Bemærk: Dødbåndet varierer for de forskellige sensor typer: 35 cm for typerne , og , og 80 cm for type Se også Appendiks A, Tekniske Specifikationer begyndende på side 37. Shuttle vil nu vise det aktuelle niveau i displayet (0 m umiddelbart efter opstart), og er nu i drift som ren niveaumåler, dvs. uden brug af relæer og analog udgang til styring og overvågning. Se næste afsnit for basisindstilling af Shuttle. DK Shuttle Manual SW

16 Basisindstillinger Basisindstillinger Shuttle 's automatiske indstilling af nulpunktsvisning og ma-udgang kan være tilstrækkelig. Er der behov for at ændre på nulpunktsvisningen og ma-udgang, og Shuttle skal benyttes til pumpestyring eller niveauovervågning, skal yderligere fem punkter indstilles. Disse indstillinger er udførligt beskrevet på de næste sider. Gå frem i nævnte rækkefølge: 1: Valg af måleenhed: Se side 17. 2: Indstillng af afstand fra sensor til nulpunkt Indstilling af niveauvisning: Se side : Indstilling af ma-udgang: Se side 20. 4: Indstilling relæudgange: Se side 21. 5: Start af lærefunktion: Se side Når indstilllingerne er gennemgået, er Shuttle i drift. Bargraf Bargrafen kan indstilles til enten at følge niveauvisningen eller ma-udgangen. Display Shuttle viser konstant det øjeblikkelige niveau med store, tydelige tal. Ekkoets styrke Her viser Shuttle, at ultralydsekkoet er tilstrækkelig til en sikker måling af niveauet. Alarm En blinkende klokke indikerer, at et niveau er over-skredet eller hvis Shuttle ikke er sikker på om det målte niveau er korrekt. Relæudgange Når Shuttle måler at niveauet har overskredet den indstillede grænseværdi aktiveres relæerne, og deres stilling bliver vist her. (Relæ nr. 2 er trukket) MJK Automation A/S er du altid velkommen til at kontakte for råd og dåd. Ring eller mail til DK Shuttle Manual SW

17 Basisindstillinger Valg af måleenhed Hvis måleenheden ændres, bliver alle andre værdier i menuer og indstillinger også automatisk omregnet til den nye måleenhed. I dette eksempel ændres måleenheden fra 'm' to 'ft'. Op- og nedrunding sker automatisk. Vælg enhed med piltaster. Prikken viser kommaplaceringen ved de forskellige enheder m 6.59 ft 0.00 m 0.00 ft Bemærk: 'mm' eller 'in' kan ikke vælges som måleenhed, hvis det kan medføre overløb i displayet. Shuttle vender nu tilbage til normal visning med den nye måleenhed. DK Shuttle Manual SW

18 Basisindstillinger Indstilling af afstand fra sensor til nulpunkt - brønden er ikke tom Niveauvisningen (nulpunktet) kan indstilles efter behov, hvilket er praktisk, når tanken ikke er tom. Bemærk: Lærefunktionens indstillinger slettes, og relæudgangene slås fra, hvis nulpunktsvisningen ændres. I dette eksempel bliver niveauvisningen indstillet til at være 50 cm fra beholderens bund. Vælg det nye nulpunkt med piltasterne. Shuttle vil nu vise - 0,50 m, når brønden er tom m 0.50 m 0.00 m Hvis lærefunktionen har været startet, vil Shuttle deaktivere lærefunktionen og slette de falske niveauer, som blev fundet sidste gang lærefunktionen blev startet. Lærefunktionen kan altså ikke blot aktiveres igen, men skal startes påny. Hvis relæudgangene er indstillet til pumpestyring / niveaustyring, vil relæerne blive slået fra. Relæernes grænseværdier, tidsforsinkelse og funktion vil ikke blive slettet. Shuttle vender nu tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

19 Basisindstillinger Indstilling af niveauvisning Brønden er ikke tom Med denne funktion kan niveauvisningen øges eller mindskes efter behov. Bemærk: Lærefunktionens indstillinger slettes, og relæudgangene slås fra, hvis nulpunktsvisningen ændres. I dette eksempel er niveauet 80 cm, men Shuttle viser '0 m'. Vælg den ønskede niveauvisning med piltasterne. Shuttle vil nu vise 0,00 m, når brønden er tom m 2.00 m 0.00 m 0.80 m m 0.00 m Hvis lærefunktionen har været startet, vil Shuttle deaktivere lærefunktionen og slette de falske niveauer, som blev fundet sidste gang lærefunktionen blev startet. Lærefunktionen kan altså ikke blot aktiveres igen, men skal startes påny. Hvis relæudgangene er indstillet til pumpestyring / niveaustyring, vil relæerne blive slået fra. Relæernes grænseværdier, tidsforsinkelse og funktion vil ikke blive slettet. Shuttle vender nu tilbage til normal visning med øget niveauvisning. DK Shuttle Manual SW

20 Basisindstillinger Indstilling af ma-udgang Første gang Shuttle tilsluttes spænding, vil ma-udgangen automatisk blive indstillet til at afgive 4 ma ved 0 m og 20 ma ved 35 cm under niveautransmitteren. I dette eksempel ændres ma-udgangens span fra 0-1,65 m til 0,5-1,5 m. Ændringer vil ikke påvirke niveaurelæernes setpunkter. Bemærk: Begge værdier kan indstilles frit over hele området, således at ma-signalet kan indstilles til at mindskes når niveauet øges og omvendt m 1.65 m 0.00 m 4 ma 20 ma 2.00 m 1.50 m 0.50 m 0.00 m 4 ma 20 ma Shuttle vender nu tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

21 Basisindstillinger Programmering af relæudgange Valg af relæfunktion, relæ 1 (og 2) Tre funktioner er til rådighed: - pumpestyring med alternering af to pumper - niveaustyring - systemalarm Bemærk: Ved valg af pumpestyring kan relæernes start- og stopgrænser ikke indstilles tættere end 10 cm. Ved valg af niveaustyring kan relæernes start- og stopgrænser ikke indstilles tættere end 1 cm. Vælg den ønskede funktion med piltasterne. Pumpestyring: Fortsæt på næste side. Bemærk: Hvis der vælges pumpestyring skal begge relæer indstilles i denne menu, og relæ 2 vil ikke være tilgængelig i menuen for indstilling af relæ 2. Relæerne kan styre både ind- og udpumpning, men begge relæer får samme funktion. Ind- eller udpumpning vælges automatisk alt efter de indstillede start- og stopniveauer for relæ 1. Indstilles startniveauet højere end stopniveauet, bliver begge relæer konfigureret for indpumpning. Indstilles startniveauet imidlertid lavere end stopniveauet, bliver begge relæer konfigureret for udpumpning. Ønskes funktionen senere ændret, foretages blot en ny indstilling af relæ 1, hvorefter start- og stopniveauer automatisk byttes om for relæ 2. Når relæerne er valgt til pumpestyring, udkobles de altid ved systemfejl efter 30 sek. uafhængigt af den indstillede tidsforsinkelse for at beskytte pumperne mod tørkørsel. Niveaustyring: Fortsæt på side 23. Systemalarm: Fortsæt på side 24. DK Shuttle Manual SW

22 Basisindstillinger Pumpestyring med relæ 1 og 2 Start- og stoppunkt for pumpe 1 indstilles her til hhv. 1,00 og 0,75 m m 0.75 m Vælg den ønskede tidsforsinkelse for relæ 1 med piltasterne. Start- og stoppunkt for pumpe 2 indstilles her til hhv. 1,25 og 0,50 m m 0.50 m Vælg den ønskede tidsforsinkelse for relæ 2 med piltasterne. Med disse start- og stopniveauer er relæudgangene konfigureret for udpumpning, og Shuttle vender tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

23 Basisindstillinger Niveaustyring med relæ 1 Her ændres niveauet for aktivering af relæ 1 fra 1,65 m til 1,00 m og deaktivering af relæ 1 fra 0,00 m til 0,50 m. Vælg niveau for aktivering af relæ 1 med piltasterne m 0.50 m Vælg niveau for deaktivering af relæ 1 med piltasterne. Vælg den ønskede tidsforsinkelse med piltasterne. Vælg relæets hviletilstand ('n.c' = normalt lukket, 'n.o' = normalt åben). Shuttle vender nu tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

24 Basisindstillinger Systemalarmudgang på relæ 1 Her indstilles den ønskede tidsforsinkelse for aktivering af relæ 1 fra det tidspunkt en systemalarm opstår sammen med den ønskede hvileposition for relæet. Vælg den ønskede tidsforsinkelse med piltasterne. Vælg relæets hviletilstand ('n.c' = normalt lukket, 'n.o' = normalt åben). Bemærk: Vælges 'n.c' (normalt lukket), vil Shuttle også give alarm, hvis forsyningsspændingen skulle forsvinde. Shuttle vender nu tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

25 Basisindstillinger Valg af relæfunktion, relæ 2 To forskellige funktioner er til rådighed: - niveaustyring - systemalarm Bemærk: Er der tidligere valgt pumpestyring under indstilling af relæ 1, bliver begge relæudgange benyttet. Relæ 2 vil derfor ikke være til rådighed i denne menu. Vælg den ønskede funktion med piltasterne Niveaustyring: Fortsæt på næste side. Systemalarm: Fortsæt på side 27. DK Shuttle Manual SW

26 Basisindstillinger Niveaustyring med relæ 2 Her ændres niveauet for aktivering af relæ 2 fra 1,65 m til 1,00 m og deaktivering af relæ 2 fra 0,00 m til 0,50 m. Vælg niveau for aktivering med piltasterne m 0.50 m Vælg niveau for deaktivering med piltasterne. Vælg den ønskede tidsforsinkelse med piltasterne. Vælg relæets normaltilstand ('n.c' = normalt lukket, 'n.o' = normalt åben). Shuttle vender nu tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

27 Basisindstillinger Systemalarmudgang på relæ 2 Her indstilles den ønskede tidsforsinkelse for aktivering af relæ 2 fra det tidspunkt en systemalarm opstår sammen med den ønskede hvileposition for relæet. Vælg den ønskede tidsforsinkelse med piltasterne. Vælg relæets normaltilstand ('n.c' = normalt lukket, 'n.o' = normalt åben). Bemærk: Vælges 'n.c' (normalt lukket), vil Shuttle også give alarm, hvis forsyningsspændingen skulle forsvinde. Shuttle vender nu tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

28 Basisindstillinger Start af lærefunktion Første gangs aktivering Med denne funktion lærer Shuttle, om der er forstyrrelser i brønden eller tanken, hvor det modtagne ekko ligner et rigtigt ekko. Forstyrrelser kan komme fra indløbsrør, pumpeinstallationen, en skæv beholderbund o.lign. Shuttle lagrer derefter de falske niveauer, hvorved risikoen for at måle på et falsk ekko er praktisk taget elimineret. Shuttle vil maksimalt finde 15 ekkoer. Vælg funktion med piltaster. Bemærk: Hvis lærefunktionen tidligere er blevet slettet eller aldrig før har været aktiveret, er der kun denne valgmulighed. Shuttle begynder nu at undersøge beholderen / tanken. Undersøgelsen er færdig, når hele bargrafen er blevet tændt. Bemærk: Alt efter antallet af forstyrrende elementer kan undersøgelsen vare i flere minutter. I dette eksempel har Shuttle fundet to falske ekkoer, ➀ (fra indløbet), ➁ (fra pumpeinstallationen) og det rigtige ekko ➂ (beholderbunden). Vælg det ekko, som ligger nærmest det korrekte niveau +/- 15 cm (➂). Hvis ingen af de fundne ekkoer er en sand niveaumåling, men er alle falske ekkoer (f. eks. en skrå bund i brønden), vælges 'nf' m 1.75 m 0.18 m 0.00 m ➀ ➁ ➂ Shuttle vender nu tilbage til normal visning. Bemærk: Er der valgt 'nf' som forklaret ovenfor, vil Shuttle normalt gå i systemfejl indtil et varierende ekko fra en ægte niveaumåling bliver opfanget. DK Shuttle Manual SW

29 Basisindstillinger Aktivering af lærefunktion Aktivering / deaktivering Denne funktion benyttes til at aktivere eller deaktivere lærefunktionen. Vælg funktion med piltaster. Vælges 'OFF' (deaktivering), vil Shuttle stadig huske de falske ekkoer, men ikke udelukke dem. Vælges senere 'ON' (aktivering), vil Shuttle igen benytte lærefunktionen. Vælges 'Lrn' vil Shuttle starte en ny læreproces. Bemærk: Alle tidligere indlærte falske ekkoer vil blive slettet. Hvis OFF (eller senere ON) bliver valgt, vender Shuttle tilbage til normal visning. DK Shuttle Manual SW

30 Bruger- og fabriksindstillinger Bruger- og fabriksindstillinger Brugerindstillinger Fabriksindstillinger Lærefunktion: Fra Til Fra Måleenhed: m in ft mm cm Nulpunktsjustering: Niveaujustering: m ± 0 ± 0 ma-udgang: 4 ma = 20 ma = Nulpunkt 35 cm fra sensor Relæudgange: 1 2 Ikke i brug: Pumpestyring: Niveaustyring: Systemalarm: Startniveau: Stopniveau: Relæforsinkelse: NO/NC: sek. (NC) (NC) Nulpunkt 35 cm fra sensor 30 sek. 30 sek. (NC) (NC) ba Bargrafvisning: Fra ma-udgang Niveauvisning Fra ra Aktivt måleområde: Fra nulpunkt til 35 cm fra sensor re Responstid: mm/s 100 mm/s AP S.Err LE Målemetode: ma-signal ved Frys Fast signal, ma systemfejl: Kalibrering af niveauvisning: 1 (Væske) Frys ± 0 DK Shuttle Manual SW

31 Bruger- og fabriksindstillinger Indstillingsmuligheder Lærefunktion: Måleenhed: Fra / Til m / in / ft / mm / cm ➀ Nulpunktsjustering: Niveaujustering: ± 60 m ➀ ± 60 m ➁ ma-udgang: ➀ ± 14,64 m ➁ ± 15 m Startniveau: Stopniveau: Relæforsinkelse: NO/NC: Fra (nulpunkt + afstand til sensor) til (max. måleområde - nulpunkt) Fra (nulpunkt + afstand til sensor) til (max. måleområde - nulpunkt) 0 til 300 sek. NO / NC Bargrafvisning: Aktivt måleområde: Responstid: Fra / ma-udgang / niveauvisning 0,1 m til max. afstand 0,1 til 300 mm/s Målemetode ma-signal ved systemfejl: 1 (Væske) / 2 (Faste stoffer) / 3 (Granulat) Frys / Fast signal. (Faste signal kan indstilles fra 3,5 til 20 ma) Kalibrering af niveauvisning: - 30 til 0,29 m DK Shuttle Manual SW

32 Fejlfinding Generelt Fejlfinding Stort set alle fejl beror på, at ekkoet fra ultralydssensoren enten er for svagt eller mangler helt. Dette skyldes som regel, at ultralydsensoren er installeret forkert eller er defekt eller at der er fejl på kablet mellem ultralydssensor og niveautransmitter. Også andre forhold har indflydelse på ultralydsmålingen. Men kontrollér altid først, at ultralydssensoren er installeret korrekt, og at den fungerer. Se også fejlfindingsskemaet på næste side. Indikationer ved systemfejl (sensorfejl) Shuttle vil først indikere, at ekkoet mangler eller er for svagt. Efter 5 minutter vil Shuttle skifte til systemfejl ('S.Err'), og hvis en af relæudgangene er indstillet til at blive aktiveret ved systemalarm, vil relæet blive aktiveret efter den forudindstillede tidsforsinkelse. Samtidig vil signalet på den analoge udgang enten blive låst fast på den sidst kendte værdi eller på en forudindstillet værdi (3,5-20 ma). Andre mulige fejltyper er temperaturfejl, interne stakfejl og EE-PROM fejl (se forneden). Hvis fejlen forsvinder, vil Shuttle automatisk skifte tilbage til normal visning. Samtidig vil relæudgangen som er valgt til alarmudgang skifte tilbage til normal position, og ma-udgangen vil afgive normalt signal. Normal visning Shuttle modtager et ekko, som er tilstrækkeligt til en sikker og stabil niveaumåling. Manglende ekko Ekkoet er for svagt til at Shuttle kan måle niveauet korrekt. Systemfejl (sensorfejl) Hvis ekkoet stadig er svagt efter 5 minutter, går Shuttle i systemfejl og giver en alarm. Samtidig falder relæudgange, som er indstillet til pumpestyring. Temperaturfejl Kontakt en MJK servicerepræsentant, hvis der observeres en temperaturfejl. Intern stakfejl Kontakt en MJK servicerepræsentant, hvis der observeres en intern stakfejl DK Shuttle Manual SW

33 Fejlfinding EE-PROM fejl Kontakt en MJK servicerepræsentant, hvis der observeres en EE-PROM fejl. Fejlfindingsskema Indikation Kontrolér Årsag / Udbedring Displayer er slukket Shuttle indikerer systemfejl Spændingssvigt Hvis en af Shuttle 's relæudgange indstilles som NC (normalt lukket), vil der øjeblikkelig gives ekstern alarm ved svigt på spændingsforsyningen. Spændingsforsyning Væskeoverflade Ultralydssensor Ledernes Er lederne afisoleret min. 10 mm og monteret solidt? montage AC forsyning Er der netspænding mellem klemmerne L og N? Er den højre sikring (40 VAC, 100 VAC) intakt? Udskift om nødvendigt sikringen. DC forsyning Er der VAC mellem klemmerne 10 and 12, og er polariteten korrekt Er den venstre sikring (200 ma) intakt? Udskift om nødvendigt sikringen. Måleprincip (Shift + D) Ledernes montage Kabelsamlinger Tilstand Funktion Sensormontage Måleafstand Er der meget skum på væskeovefladen? Prøv at ændre indstillingen for målemetode fra 'AP 1' to 'AP 2'. Er lederne afisoleret min. 10 mm og monteret solidt i klemmerne? Er lederne tilsluttet de rigtige klemmer? Se tilslutningsskemaet. Er der fugt i evtuelle kabelsamlinger? Er samlingerne udført korrekt? Er sensorens midterste, cylindriske del revnet eller misfarvet? Misfarvning indikerer, at ultralydssensoren ikke er egnet til miljøet på installationsstedet. Kommer der klik-lyde fra sensoren? Er dette ikke tilfældet, er der fejl på sensoren. Er sensoren monteret fuldstændig lodret? Det er ekstremt vigtigt, at sensoren er monteret solidt og fuldstændig lodret. Se afsnittet 'Montage'. Er sensoren monteret, så måleafstanden er mindre end dødbåndet eller større end maks.? Det maksimale måleområde må ikke overskrides. DK Shuttle Manual SW

34 Fejlfinding Shuttle indikerer konstant systemfejl Niveauvisningen ændres ikke Niveauvisningen er forkert Niveauvisningen er ustabil Shuttle Indstilling Er indstillingen af det aktive måleområde (Shift + B) korrekt? Det aktive måleområde må ikke være indstillet lavere end det niveau, der kan forekomme. Ultralydssensor Ultralydssensor Sensormontage Installationssted Indstilling Sensormontage Kabel Installationsted Er sensoren monteret fuldstændig lodret? Det er ekstremt vigtigt, at sensoren er monteret solidt og fuldstændig lodret. Se afsnittet 'Montage'. Er der f.eks. store fedtansamlinger eller andet, som blokerer for ultralydssignalet? Er lærefunktionen startet og aktiveret? Hvis lærefunktionen ikke er aktiveret, kan Shuttle låse sig fast på et falsk ekko. Er sensoren monteret fuldstændig lodret? Det er ekstremt vigtigt, at sensoren er monteret solidt og fuldstændig lodret. Se afsnittet 'Montage'. Er ultralydssensorens kabel forlænger med kabel, som ikke er standardkabel? Der må kun benyttes samme kabeltype, og længden må ikke være over 100 m. Har ultralydssensoren samme temperatur som den omgivende luft? Temperaturafvigelser vil give målefejl. Shuttle Indstilling Shuttle 's niveauvisning skal muligvis justeres. Se 'Kalibrering af niveauvisning'. Ultralydssensor Sensormontage Installationssted Er sensoren monteret fuldstændig lodret? Det er ekstremt vigtigt, at sensoren er monteret solidt og fuldstændig lodret. Se afsnittet 'Montage'. Er sensoren monteret solidt? Sensoren skal sidde urokkeligt fast i et egnet beslag. Væskeoverfladen er urolig. Objekter på væskeoverfladen, som forstyrrer målingen. Stærk vind kan afbøje ekkoet, så det ikke rammer ultralydssensoren. Shuttle Indstilling Dæmpningen (Shift + C) er for lille. DK Shuttle Manual SW

35 Ex Instruktioner Ex Instruktioner Quick Installation Guide - FM-approved MJK Ultrasonic Sensors MJK Ultrasonic Sensor Installation MJK Automation A/S offers a variety of FM-approved ultrasonic sensors for the MJK Shuttle Level Converter, the MJK 704 Pump Controller and the MJK 713 Open Channel Flow Converter. This quick guide solely covers mounting and installation of the FM-approved MJK Shuttle sensors in hazardous locations. Shuttle Ultrasonic Sensor Type Extended Range w/ 39 ft. cable Shuttle Ultrasonic Sensor Type Extended Range w/ 150 ft. cable Shuttle Ultrasonic Sensor: (200631) Range: 75 ft. (fluids), 30 ft. (solids) Frequency: 30 khz Spread: 6 Deadband: 32" Temperature: - 5 F to F Materials: PBF/ceramic 30-10dB 0 30 Shuttle Ultrasonic Sensor Type Standard Range w/ 39 ft. cable Shuttle Ultrasonic Sensor Type Standard Range w/ 150 ft. cable Shuttle Ultrasonic Sensor: (200641) Range: 35 ft. (fluids), 15 ft. (solids) -40 Frequency: 40 khz Spread: 7 Deadband: 14" Temperature: - 5 F to F Materials: PBF/ceramic 30-10dB 0 30 Shuttle Ultrasonic Sensor Type Short Range w/ 39 ft. cable Shuttle Ultrasonic Sensor Type Short Range w/ 150 ft. cable Shuttle Ultrasonic Sensor: (200651) Range: 10 ft. (fluids), 4 ft. (solids) -40 Frequency: 75 khz Spread: 7 Deadband: 14" Temperature: - 5 F to F Materials: PBF/ceramic 30-10dB 0 30 See comprehensive information about the MJK Shuttle Level Converter, the MJK 704 Pump Controller and the MJK 713 Open Channel Flow Converter in their respective data sheets, installation and user manuals. Sensor Installation in Class I, II and III, Div. 1 & 2, A, B, C, D, E, F, G Hazardous Locations UltraSonic Sensor Installation DWG Page 1 of 2 MJK North America, Inc. 37 Sherwood Terrace, #126 Lake Bluff, IL Tel: MJK LINK Fax: DK Shuttle Manual SW

36 Ex Instruktioner Quick Installation Guide - FM-approved MJK Ultrasonic Sensors Class I, II and III, Div. 1 & 2, A, B, C, D, E, F, G hazardous location Integral sensor cable, see notes. User supplied conduits and materials, see notes. To MJK transmitter Max. 18 inches Required for Class I, II and III, Div. 1 & 2 locations sealing fittings, sealing cement and fiber kit. See notes Class I, II and III, Div. 1 & 2, A, B, C, D, E, F, G hazardous location User supplied conduit and connection box, see notes. Optional MJK extension cable p/n To MJK ultrasonic sensor Required for Class I, II and III, Div. 1 & 2 locations sealing fittings, sealing cement and fiber kit. See notes Notes for customer supplied materials and services 1. Cables, fittings and conduits must be installed by the customer in accordance with NEC 501-4, or In Class I, II and III, Div. 1 & 2, A, B, C, D, E, F, G hazardous (classified) locations all seal fittigs, sealing compounds, connections boxes, conduits, fittings, etc. must be certified and approved for use in the above mentioned locations. 3. Minimum thread engagement between all threaded joints must be a maximum of 5 full threads. 4. Interconnecting cable conduits and fittings must be grounded to a proper electrical ground. Bonding between all conduit connections must be provided and installed by the customer as part of installation. 5. The sensors are provided with an integral cable. An extension cable must MJK cable, part no The cable must be run in accordance with NEC (ANSI/NFPA 70), CEC pt. I and/or applicable local code requirements. 7. This installation guide is under MJK control, and modifications are not allowed without consent from the certifying authority. Page 2 of 2 MJK offices: Denmark Norway The Netherlands Sweden North America Australia DK Shuttle Manual SW

37 Appendiks A Tekniske specifikationer Shuttle Niveautransmitter Måleområde Span Spændingsforsyning Effektforbrug 0-25 m Fra 0-10 cm til 0-25 m 230 / 115 V AC, V DC 2 W Temperatur - 20 til + 60 C Indgang Nøjagtighed Udgange Display Betjening Kapsling Fra ultralydssensoren Bedre end ± 0,2% ➀ Analog: 1 stk ma, maks. 500 Ω sløjfeimpedans. Digitale: 2 stk. relæer med slutte- eller brydefunktion (NO/NC). Maks. 50 V DC, 1 A ohmsk / 50 V AC, 50 VA. LCD med 4 digits og symboler Funktionstaster bag forplade IP65 CE godkendelser EN , EN ➀ Nøjagtigheden er angivet for indstillet måleområde med sensor monteret 35 cm (80 cm for type ) over højest mulige niveau og med efterfølgende kalibrering af visning som forklaret på side 52 og ved måling mod en jævn væskeoverflade uden skumdannelser eller andre forstyrrende eller dæmpende objekter. Dimensioner Shuttle Ultralydssensor Shuttle Niveautransmitter 500 mm Universalbeslag 50 mm 115 mm Standard sensorbeslag 550 / 950 mm Kort sensorbeslag DK Shuttle Manual Sensorbeslag for målekanal 37 SW

38 Appendiks Shuttle Ultralydssensorer Standard version Shuttle Ultralydssensor type Måleområde Frekvens Spredning 3 Dødbånd Retningsfølsomhed 15 m (væsker), 6 m (faststof) 30 KHz 35 cm Se figur herunder Temperatur - 20 til + 60 C Materialer Kabel Hus PP (grøn), POM (sort) Skærmet, olie-resistent PVC isolering, længde 12 m (Max. 100 m med kabel) IP 68, vandtæt, modstår max. 1 bar nedsænket CE godkendelser EN , EN dB 0 30 DK Shuttle Manual SW

39 Appendiks Standard version / FM godkendt Shuttle Ultralydssensor typer / Måleområde Frekvens Spredning 7 Dødbånd Retningsfølsomhed 12 m (væsker), 6 m (faststof) 40 KHz 35 cm Se figur herunder Temperatur: - 20 til + 60 C Materialer Kabel : Kabel : Hus PTB, glasforstærket epoxy Skærmet, olie-resistent PVC isolering, længde 12 m. Skærmet, olie-resistent PVC isolering, længde 50 m (Max. 100 m med kabel) IP 68, vandtæt, modstår max. 1 bar nedsænket CE godkendelser EN , EN Ex godkendelser FM klasse 1, Div. 1, gruppe A-G dB 0 30 DK Shuttle Manual SW

40 Appendiks Udvidet version Shuttle Ultralydssensor typer / Måleområde 25 m (væsker), 10 m (faststof) Frekvens 30 KHz Spredning 6 Dødbånd 80 cm Retningsfølsomhed Se figur herunder Temperatur - 20 til + 60 C Materialer PTB, glasforstærket epoxy Kabel : Skærmet, olie-resistent PVC isolering, længde 12 m. Kabel : Skærmet, olie-resistent PVC isolering, længde 50 m (Max. 100 m med kabel) Hus IP 68, vandtæt, modstår max. 1 bar nedsænket CE godkendelser EN , EN Ex godkendelser FM klasse 1, Div. 1, gruppe A-G dB 0 30 DK Shuttle Manual SW

41 Appendiks Kemisk modstandsdygtig version Shuttle Ultralydssensor type Måleområde Frekvens Spredning 6 Dødbånd Retningsfølsomhed 10 m (væsker), 5 m (faststof) 50 KHz 35 cm Se figur herunder Temperatur - 20 til + 60 C Materialer Kabel Hus PP, PVDF Skærmet, olie-resistent PVC isolering, længde 12 m (Max. 100 m med kabel) IP 68, vandtæt, modstår max. 1 bar nedsænket CE-approvals: EN , EN DK Shuttle Manual SW

42 Appendiks B Ændre forsyningsspænding 1: Afmontér låget, afmonter alle ledere og fjern de fire skruer, som holder bundprintet på plads i kabinettet. Ændring fra 230 V AC til 115 V AC Montér to lus mellem loddeøerne (pos. B). Bryd printbanen eller bor printøen op (pos. A). Vend printet om og udskift den højre sikring til en 100 ma sikring. Ændring fra 115 V AC til 230 V AC Fjern de to lus mellem loddeøerne (pos. B). Luk printbanen eller printøen med loddetin (pos. A). Vend printet om og udskift den højre sikring til en 40 ma sikring. 2: Tag bundprintet ud og vend det om. Kig på printets øverste, venstre hjørne og se efter, om der er monteret to lus (pos. B) og om printbanen (pos.a) er brudt eller ej: - ingen lus monteret (pos. B) og printbanen (pos. A) er ikke brudt: Shuttle er beregnet til 230 V AC - to lus monteret og printbanen "A" er brudt: Shuttle er beregnet til 115 V AC Den højre sikring skal være i dimension 40 ma v. 230 V AC eller 100 ma sikring v. 115 V AC. 3: Genmontér bundprintet i kabinettet, genmonter lederne i klemrækken og skru dækslet fast. A B A B 230 V AC 115 V AC DK Shuttle Manual SW

43 Appendiks C Forhold ved montage af sensor Generelt Ultralydssensoren er kendetegnet ved en meget lille spredning (mellem 3 og 7 grader afhægig af sensortype) af ultralydssignalet, hvilket gør det muligt at benytte ultralydstransmitteren under meget snævre forhold, f. eks. i snævre brønde eller tanke. 80 % af ultralydssignalet vil ligge inden for dette område, hvilket vil give et ekko, som er tilstrækkeligt kraftigt i de allerfleste tilfælde helt op til den maksimale måleafstand. Dette kræver dog, at ultralydssignalet ikke dæmpes eller forstyrres af riste, rør, kabler etc., og at ultralydssensoren ikke monteres, så ultralydssignalet løber for tæt på en bassin- eller brøndvæg. Ultralydssignalets spredning Tegningen til venstre illustrerer ultralyds-signalets spredning i forhold til måleafstanden - f. eks. vil signalets spredning være 57 cm ved en måleafstand på 9 m. Det fremgår, at ved stigende måleafstand skal afstanden til glat væg eller andre faste flader øges tilsvarende. NB! Maks. måleafstand med standard universalbeslag er 9,5 m! Afstand Spredning (cm) Min. afstand fra væg (cm) (m) ved 3 ved 6 ved Tabel 1: Ultralydsstrålens spredning ved glat væg og mindste afstand til centerlinie i forhold til Spredning xls måleafstanden. Figur 1: Ultralydsstrålens spredning i forhold til måleafstanden. Hvis væggen er ujævn skal tillægges % DK Shuttle Manual SW

44 Appendiks Måling langs væg eller anden flade Værdierne i tabel 1 kan benyttes direkte, hvis ultralydssignalet sendes langs en glat væg eller flade uden fremspring, samlinger, stød etc. Er fladen derimod ujævn, har fremspring fra f. eks. samlestød på betonelementer etc., vil ultralydssignalet blive dæmpet for meget, og derfor skal værdierne for mindste afstand til væg i tabel 1 tillægges %! Måling gennem betondæksel Når ultralydssensoren skal måle gennem f. eks. et betondæksel, skal åbningens størrelse være som anført nedenfor: (Se Tabel 1 for sensorspredning.) Måling i lukket beholder Hvis ultralydssensoren monteres til måling af niveauet i en lukket beholder, skal den måle gennem et rør afskåret som vist nedenfor: Min. diameter (D) = sensorspredning % Min. 35 cm Måling i lukket beholder. Min. diameter (D) = sensorspredning % Måling gennem betondæksel med skarp kant. Måling gennem rør Ved måling på skummende væsker kan det være nødvendigt at måle gennem et rør, da der som regel ikke vil være skumdannelser inde i røret. Min. diameter (D) = sensorspredning + 50 % Min. diameter (D) = sensorspredning % Måling gennem betondæksel med affaset kant. Måling gennem rør for skumbeskyttelse. DK Shuttle Manual SW

45 Appendiks D Servicemenu Shuttle indeholder en servicemenu, som giver adgang til indstillinger, der normalt ikke skal udføres af brugeren, og som derfor er beskyttet med en adgangskode. Servicemenuen omfatter: - justering af ma-udgang - justering af temperaturkompensering - kontrol af taster og display - kontrol af relæer - ændring af serienummer og versionsnumre for hardware og software - mulighed for test af forstærker Der henvises til Shuttle serviceinstruktion for en detaljeret beskrivelse af funktionerne i servicemenuen. DK Shuttle Manual SW

46 Appendiks E Specialmenuer Det kan i særlige tilfælde blive nødvendigt at foretage justeringer og aflæsninger i de efterfølgende specialmenuer. Det tilrådes, at kun erfarne brugere og MJK's teknikere udfører ændringer i disse menuer. Følgende menuer er ikke beskyttet med adgangskode: Bargrafens visning Aktivt måleområde Responstid Målemetode ma-udgangens tilstand ved systemfejl Kalibrering af niveauvisning Niveauvisning i kote Indikering af signalkvalitet Indikering af signalforstærkning Indikering af periode uden ekko Vælg fabriksindstillinger Følgende menuer er beskyttet med adgangskode: Aflæsning af versionsnumre Find nulpunkt ved næste opstart Fast ma-signal Interval mellem opsøgende målinger Forsinkelse for systemalarm Midling af niveaumåling Maks. grænse for forstærkning Minimumsgrænse for accept af ultralydsekko Lærefunktionens følsomhed Ændring af adgangskode DK Shuttle Manual SW

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse Generelt Kendetegn MJK transientbeskyttelse anvendes i installationer, hvor der kan forventes overspændinger forårsaget af lynnedslag og andre transienter. MJK transientbeskyttelse

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning Produktoversigt 1 MJK er en dansk virksomhed med mere end 30 års erfaring som producent af måle- og reguleringsudstyr til vand- og spildevandsinstallationer. Vores netværk af MJK selskaber og distributører

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Manual. MJK Pumpestyring 704. Gældende for softwareversion 834055 og senere.

Manual. MJK Pumpestyring 704. Gældende for softwareversion 834055 og senere. Manual MJK Pumpestyring 704 Gældende for softwareversion 834055 og senere. Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de angivne specifikationer. CE - KONFORMITETSERKLÆRING

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

Elektromagnetisk flowmåler

Elektromagnetisk flowmåler 3.05 Da vore produkter løbende udvikles, forbeholder vi os ret til ændringer i mål og specifikationer. Generelt MagFlux er en elektromagnetisk flowmåler med høj stabilitet og stor nøjagtighed til måling

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line G (DK)

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line G (DK) Installations- og idriftsættelsesvejledning Indstilleligt check-synkroniseringsrelæ type HAS-111DG uni-line 4189340146G (DK) Synkronisering af generator til samleskinne Indstillelig fasevinkelforskel Indstillelig

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 Konfigurering af

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere