Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)"

Transkript

1 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader. Det samme gælder langvarig fysisk og psykisk belastning. Hvert fjerde medlem, der har haft en arbejdsskade, har ikke fået skaden anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmer af FOAs medlemspanel i maj Vær venligst opmærksom på, at FOA både har denne spørgeskemabaserede undersøgelse om arbejdsskader og en registeranalyse med samkøring med Arbejdsskadestyrelsens register. Se mere på side 2. Hovedkonklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen om arbejdsskader: Antal arbejdsskader: 43 procent af medlemmerne angiver, at de har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. 23 procent har haft en arbejdsulykke, 16 procent en erhvervssygdom og 4 procent både en ulykke- og erhvervssygdom. Travlhed er en væsentlig årsag til arbejdsskader: Samlet set angiver 36 procent af medlemmerne travlhed som en af de primære årsager til deres arbejdsskade. Langvarig fysisk og psykisk belastning er også blandt de primære årsager til arbejdsskader: 23 procent af medlemmerne angiver langvarig fysisk belastning som en af de primære årsager til deres arbejdsskade. 20 procent angiver langvarig psykisk belastning som en primær årsag. Langt fra alle arbejdsskader anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen: 24 procent af medlemmerne, der har angivet, at de har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år, har ikke fået skaden anmeldt. Årsager til manglende anmeldelse af arbejdsskader: Medlemmerne, hvis arbejdsskade ikke er blevet anmeldt, er blevet bedt om at beskrive hvorfor. Her skriver mange, at de undlod at anmelde arbejdsskaden, fordi deres leder afviste at anmelde den, eller fordi de ikke selv mente, de ville kunne få skaden anerkendt. Nogle har slet ikke været oplyst om muligheden for at få skaden anmeldt. Er der en kultur om, at mindre ulykker er et vilkår i medlemmernes job? 24 procent af medlemmerne, er helt eller delvist enige i, at mindre ulykker er et vilkår i deres job. 72 procent svarer dog, at de er helt eller delvist uenige, og det er altså langt fra alle, der har denne opfattelse. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Fagbladet: Cæcilie Saul Finn Danielsen Tlf Tlf Christoffer Cappelen Tlf

2 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 2 FOA har både denne spørgeskemabaserede undersøgelse om arbejdsskader og en registeranalyse med samkøring med Arbejdsskadestyrelsens register Dette notat bygger på svar om arbejdsskader, som er fremkommet via en spørgeskemaundersøgelse. Dvs. det er medlemmerne selv, der har rapporteret, om de har haft en arbejdsskade, dens årsag og om den er anmeldt og behandlet i arbejdsskadestyrelsen. Dette, kombineret med at undersøgelsen kun er gennemført blandt et af udvalg af FOAs medlemmer, introducerer en usikkerhed i resultaterne. FOA har også gennemført en registeranalyse af arbejdsskader blandt medlemmerne ved en samkøring af FOAs medlemsregister og arbejdsskadesager i Arbejdsskadestyrrelsen. Her er der ikke hverken stikprøve- eller egenrapportingsusikkerhed. Til gengæld kan man af registeranalysen kun se anmeldte arbejdsskader. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført for at få et indblik i, hvad der, ifølge medlemmerne, er årsag til deres arbejdsskader, og om der er arbejdsskader, der ikke anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis man sammenligner tallene fra spørgeskema- og registeranalysen, skal man være opmærksom på, at det er to forskellige metoder til afdækning af arbejdsskader med hver deres fordele og ulemper, samt at de dækker to forskellige tidsperioder. I spørgeskemaet spørges til arbejdsskader de seneste 10 år ( ), mens den seneste registeranalyse om arbejdsskader dækker årene Du kan finde den registerbaserede opgørelse over arbejdsskader her: Hvad er en arbejdsskade? Arbejdsskader er en fællesbetegnelse, der dækker over både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. En erhvervssygdom er derimod en sygdom eller lidelse, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under.

3 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 3 Mere end 4 ud af 10 medlemmer har, ifølge dem selv, haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år I spørgeskemaundersøgelsen om arbejdsskader angiver 43 procent af FOAs medlemmer, der har besvaret undersøgelsen, at de inden for de seneste 10 år har haft en arbejdsskade (figur 1). 23 procent har inden for de seneste 10 år været udsat for en arbejdsulykke, mens 16 procent har haft en erhvervssygdom. 4 procent har både haft en arbejdssulykke og erhvervssygdom inden for de seneste 10 år, og godt halvdelen (52 %) har hverken været udsat for en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Figur 1. Har du inden for de sidste 10 år haft en arbejdsskade? Arbejdsulykke Erhvervssygdom Både arbejdsulykke og ehvervssygdom 4 % 1 23 % Ingen 52 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % Antal svar: Antal arbejdsskader fordelt på sektor Hvis svarene om antallet af arbejdsskader fra spørgeskemaundersøgelsen opdeles på FOAs sektorer (figur 2 næste side) ses, at erhvervssygdomme er hyppigst i Social- og Sundhedssektoren, hvor 21 procent har haft en erhvervssygdom inden for de seneste 10 år. Det samme gælder procent i de andre sektorer. Social- og Sundhedssektoren ligger også i top, når det gælder antallet af arbejdsulykker. I denne sektor har 29 procent været udsat for en ulykke. I Teknik- og Servicesektoren har 28 procent været udsat for en ulykke, mens det gælder hhv. 19 og 23 procent i Kost- og Servicesektoren og i Pædagogisk Sektor.

4 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 4 Figur 2. Har du inden for de seneste 10 år haft en arbejdsskade? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren (243) Pædagogisk Sektor (1.175) 23 % 1 5 Social- og Sundhedssektoren (3.387) 5 % 21 % 2 4 Teknik- og Servicesektoren (302) 4 % 15 % 2 57 % I alt (5.107) 5 % 20 % 27 % 52 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ja, arbejdsulykke Ja, erhvervssygdom Nej Antal svar er angivet i parentes ud for hver sektor. Ser man på arbejdsskader under et (figur ikke vist) er det igen Social- og Sundhedssektoren, der har en højere forekomst af arbejdsskader (uanset, om det er en ulykke eller erhvervssygdom). 46 procent af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren svarer, at de inden for de seneste 10 år har haft en arbejdsskade. Det gælder under 40 procent i de andre sektorer.

5 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 5 Travlhed samt langvarige fysiske og psykiske belastninger er blandt de primære årdsager til arbejdsskader Medlemmerne er også blevet spurgt om, hvad der efter deres opfattelse er de primære årsager til arbejdsskaden. Det har været muligt at vælge flere årsager, og procenterne summerer derfor ikke til 100. Svarene kan ses i figur 3. Her ses, at mere end en tredjedel (3) af arbejdsskaderne, ifølge medlemmerne, skyldes travlhed. Hvis man ser på medlemmer med en arbejdsskade, der kun har svaret travlhed som årsag er andelen 15 procent. Figur 3. Hvad var efter din opfattelse de primære årsager til din arbejdsskade? Travlhed 3 Langvarig fysisk belastning Langvarig psykisk belastning 20 % 23 % Manglende tekniske hjælpemidler Fejlhåndtering af hjælpemiddel/arbejdsredskab Fejl begået af kollegaer Manglende instruktion 5 % 3 % Andet 25 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Antal svar: Medlemmerne har kunnet vælge op til 2 svar. Procenterne summerer ikke til 100, da der har kunnet vælges flere svar. Travlhed kan fx betyde, at der ikke er tid til at finde hjælp til tunge løft. Et medlem beskriver således, hvordan vedkommendes arbejdsskade opstod: Jeg skulle løfte en patient fra seng til stol. Da vi havde meget travlt, måtte jeg løfte alene, selvom patienten var en meget tung person, og patienten ikke selv kunne hjælpe til. I forbindelse med at patienten skal ned i kørestilen, laver jeg et vrud i ryggen. Jeg kunne derefter ikke arbejde videre og måtte være sygemeldt i 4 arbejdsdage. Medlem ansat på et hospital/sygehus

6 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 6 Travlhed kan også skyldes, at der ikke er afsat nok ressourcer, hvormed personalet skal håndtere mere, end de er i stand til. Et andet medlem beskriver her sin arbejdsskade: Da jeg var kommunalt ansat blev der fokuseret mere på hensynet til tid og penge end i personalets sikkerhed. Jeg var ofte alene med borgere, som der burde være to om. Det er desværre stadig det samme, og jeg har efter 26 år i det offentlige en ødelagt ryg, skulder og knæ samt slidgigt i hænder og nakke. Jeg kommer aldrig til at arbejde i det offentlige igen. Medlem ansat i hjemmeplejen Af figur 3 (forrige side) ses også, at 23 procent svarer, at arbejdsskaden skyldes en langvarig fysisk belastning, mens 20 procent svarer, at det skyldes en langvarig psykisk belastning. En fjerdedel (25 %) svarer, at det skyldes andre årsager, end de opridsede svarkategorier. Af disse svarer over 12 procent, at arbejdsskaden skyldes manglende eller dårlig ledelse eller manglende personale og ressourcer. Forskel på årsagerne til ulykker eller erhvervssygdomme Travlhed er ofte årsagen til arbejdsskaden, uanset om der er tale om en ulykke eller en erhvervssygdom. 35 procent af dem, der har været udsat for en arbejdsulykke peger på travlhed som en af de primære årsager, mens 40 procent af de medlemmer, der har haft en erhvervssygdom peger på travlhed. Det viser figur 4 (næste side). Der er dog forskel på, om skaden kun skyldes travlhed, eller om det er en kombination af travlhed og andre faktorer. Blandt arbejdsulykker, er der 21 procent, der kun peger på travlhed som årsag, mens det kun gælder 8 procent blandt medlemmer med erhvervssygdomme (figur ikke vist). Omvendt svarer 15 procent af dem, der har været udsat for en ulykke, at det skyldes en kombination af travlhed og andre faktorer, mens hele 31 procent svarer det samme blandt dem, der har haft en erhvervssygdom. Det kan blandt andet skyldes, at travlhed ofte opleves i kombination med andre langvarige fysiske eller psykiske pres, når det gælder erhvervssygdomme, mens travlhed oftere kan være den eneste årsag, når der er tale om en enkeltstående ulykke.

7 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 7 Figur 4. Hvar var efter din opfattelse de primære årsager til din arbejdsskade? Fordelt på skadestype. Travlhed 35 % 40 % Fejlhåndtering af hjælpemiddel/arbejdsredskab Manglende tekniske hjælpemidler Manglende instruktion Fejl begået af kollegaer 3 % 4 % 3 % 2 % 7 % 7 % Langvarig fysisk belastning 12 % 3 Langvarig psykisk belastning 3 Andet, skriv gerne hvad: 13 % 34 % 3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Arbejdsulykke (1.353) Erhvervssygdom (1.008) Antal svar i parentes ud for forklaringen. Figur 4 viser samtidig, at langvarige psykiske og fysiske pres (sammen med travlhed) er de klart hyppigste årsager til erhvervssygdomme, mens de sjældent er skyld i arbejdsulykker. Omvendt sker ulykker hyppigere på grund af fejl begået af kolleger eller på grund af fejlhåndtering af hjælpemidler eller arbejdsredskaber. Forskel på årsager til arbejdsskader i de fire sektorer De forskellige årsager til arbejdsskader er endvidere ikke lige hyppige i FOAs fire sektorer. Figur 5 (næste side) viser udvalgte årsager til arbejdsskader og hyppigheden for de enkelte sektorer, og det fremgår blandt andet, at travlhed er markant hyppigere i Kost- og Servicesektoren i forhold til de andre sektorer. Her svarer godt halvdelen (52 %), at deres arbejdsskade skyldes travlhed, mens det gælder for procent i de andre sektorer. Omvendt er manglende tekniske hjælpemidler oftere årsagen til en arbejdsskade i Teknik- og Servicesektoren. Knap en femtedel (1) af Teknik- og Servicesektorens medlemmer peger på manglende tekniske hjælpemidler som årsag. Det gælder under 10 procent i de andre sektorer. Der er også markant flere i Kost- og Servicesektoren, der svarer, at deres arbejdsskade skyldes langvarig fysisk belastning. Omvendt er langvarig psykisk belastning hyppigere i Pædagogisk Sektor og i Social- og Sundhedssektoren, hvor 21 procent peger på dette som årsag, mens det kun gælder procent i de to andre sektorer.

8 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 8 Figur 5. Hvad var efter din opfattelse de primære årsager til din arbejdsskade? Fordelt på sektor Travlhed 34 % 3 33 % 52 % Manglende tekniske hjælpemidler 4 % 1 Langvarig fysisk belastning 1 24 % 21 % 3 Langvarig psykisk belastning 13 % 12 % 21 % 21 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kost- og Servicesektoren (82) Pædagogisk Sektor (427) Social- og Sundhedssektoren (1.541) Teknik- og Servicesektoren (118) Antal svar i parentes ud for hver sektor. Forskelle mellem mænd og kvinder i de årsager, der angives til arbejdsskader De forskellige årsager, som medlemmerne peger på, er ikke lige hyppige hos mandlige og kvindelige medlemmer. Der er eksempelvis dobbelt så mange mænd end kvinder, der peger på fejlhåndtering af hjælpemiddel eller arbejdsredskab som årsag til arbejdsskaden. Omvendt er der flere kvinder, der svarer, at skaden skyldes en langavrig fysisk belastning (figur ikke vist). En del af kønsforskellene skyldes dog, at medlemmerne i de forskellige sektorer har forskellige arbejdsopgaver, hvor arbejdsskader forårsages af forskellige faktorer, og samtidig er sektorerne ikke ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Mænd udgør eksempelvis flertallet i Teknik- og Servicesektoren, mens medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren overvejende er kvinder. Figur i Bilag A viser årsagerne fordelt på køn i de enkelte sektorer. Heraf ses, at travlhed som årsag til arbejdsskaden er opgivet lige ofte af mænd og kvinder i Social- og Sundhedssektoren (37 og 35 %) og Kost- og Servicesektoren (52 og 55 %), men i Pædagogisk Sektor, er der flere kvinder (35 %) end mænd (2), der angiver travlhed som årsag. Og i både Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren ses en tendens til, at der er flere kvinder end mænd, der angiver langvarig fysisk og psykisk belastning som årsag til deres arbejdsskade. Se figurerne af bilag A.

9 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 9 Langt fra alle arbejdsskader bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen To tredjedele (67 %) af medlemmerne, der angiver, at de har haft en arbejdsskade, svarer, at deres arbejdsskade blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, mens 24 procent svarer, at arbejdsskaden ikke blev anmeldt (figur 6). Manglende anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen kan have mange årsager. Medlemmer, der ikke har anmeldt deres arbejdeskade, har haft mulighed for at beskrive i et åbent tekstfelt, hvorfor arbejdsskaden ikke blev anmeldt. Her skriver mange, at de undlod at anmelde arbejdsskaden, fordi deres leder afviste at anmelde skaden, eller fordi de ikke selv mener, de ville kunne få skaden anerkendt. Nogle har endda slet ikke været oplyst om muligheden for at anmelde det. Figur 6. Blev din arbejdsskade anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen? Ja 67 % Nej 24 % Antal svar: % 20 % 40 % 60 % 80 % Manglende anmeldelse af arbjedsskader kan også skyldes, at der på nogle arbejdspladser er en kultur, hvor medarbejderne accepterere, at mindre ulykker er et vilkår i jobbet. I samme undersøgelse er medlemmerne også blev spurgt om dette, og 24 procent af de adspurgte svarer, at de er helt eller devlist enige i, at de accepterer mindre ulykker som et vilkår (figur 7 næste side). 72 procent svarer dog, at de er helt eller delvist uenige, og det er altså langt fra alle, der har denne opfattelse.

10 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 10 Figur 7. Jeg accepterer, at mindre ulykker er et vilkår i mit job. Helt enig 7 % Delvist enig Delvist uenig 17 % 14 % Helt uenig 5 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Antal svar: Spørgmsålet er stillet i forbindelse med en række spørgsmål om forebyggelseskultur omkring arbejdsmiljø. Spørgmsålet er stillet i en spørgsmålsblok før og uafhængig af arbejdsskadespørgsmålene. Godt 7 ud af 10 (71 %) af de anmeldte arbejdsskader er blevet behandlet (eller er ved at blive behandlet) i Arbejdsskadestyrelsen (figur 8). Omvendt er der altså 15 procent af de sager, der er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, som ikke er blevet behandlet (eller er ved at blive behandlet). Figur 8. Er din arbejdsskade blevet behandlet (eller ved at blive behandlet) i Arbejdsskadestyrelsen? Ja 71 % Nej 15 % 14 % Antal svar: % 20 % 40 % 60 % 80 %

11 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 11 Anerkendelse af arbejdsskader Af de medlemmer, hvis sag er blevet behandlet (eller ved at blive behandlet), svarer lidt over halvdelen (54 %), at deres arbejdsskade blev anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen (figur 9). Omkring en fjerdedel (24 %) har fået afslag, mens 9 procent svarer, at deres sag stadig er under behandling. Figur 9. Er din arbejdsskade blevet anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen? Ja 54 % Nej, jeg har fået afslag 24 % Nej, men sagen er under behandling 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har/har haft en sag i behandling hos Arbejdsskadestyrelsen. I den registerbaserede opgørelse over arbejdsskader blandt FOAs medlemmer ( ) baseret på en samkørsel med Arbejdsskadestyrelsen register ses, at FOAs medlemmer i 2012 fik anerkendt omkring halvdelen (47 %) af de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Der er dog stor forskel på anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. I 2012 anerkendte Arbejdsskadestyrelsen 70 procent af arbejdsulykker blandt FOAs medlemmer, mens kun 24 procent af de anmeldte erhvervssygdomme blev anerkendt. Mænd og kvinders arbejdsskader anerkendes ikke lige ofte. Det viser figur 10, hvoraf det fremgår, at 63 procent af de mandlige medlemmers anmeldte arbejdsskader bliver anerkendt, mens det kun gælder 53 procent af kvindernes anmeldte arbejdsskader. Forskellen afspejles også i antallet af afslag, hvor kvinderne oplever markant flere afslag end de mandlige medlemmer. Forskellen skyldes altså ikke, at der er flere sager under behandling, eller at der er flere, der ikke kan huske resultatet. I samkøringen med Arbejdsskadestyrelsens register er der også markante forskelle på mandlige og kvindelige medlemmers anerkendelsesprocent, og det gælder også i den samlede arbejdsstyrke. En del af forskellen kan, ifølge Arbejdsskadestyrelsen, forklares med, at mænd og kvinder har forskellige arbejdsopgaver og arbejder inden for forskellige områder, hvor skader er mere eller mindre hyppige. Nyere forskning viser dog, at der også er en uforklarlig forskel i anerkendelsesprocenten, når man tager højde for disse forskelle mellem kønnene.

12 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 12 Figur 10. Er din arbejdsskade blevet anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen? Fordelt på køn Ja 53 % 54 % 63 % Nej, jeg har fået afslag 15 % 25 % 24 % Nej, men sagen er under behandling 10 % 13 % 12 % 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Kvinde (913) Mand (123) I alt (1.036) Antal svar i parentes ud for køn.

13 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 13 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden maj Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen om medlemmernes økonomi var en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via FOAs hjemmeside, og medlemmer, der er rekrutteret til panelet i andre medlemsundersøgelser. Målgruppen Erhvervsaktive medlemmer af FOA, der er i arbejde Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 195 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer var der medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 319, der afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var medlemmer besvarede ét eller flere af spørgsmålene om arbejdsskader. Repræsentativitet og vægtning af data Repræsentativitet er ikke undersøgt, og der er ikke anvendt vægtning af data.

14 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 14 Bilag A: Åsager til arbejdsskader fordelt på køn og sektor Figur 11. Hvar var efter din opfattelse de primære årsager til din arbejdsskade? Kost- og Servicesektoren fordelt på køn Travlhed Fejlhåndtering af hjælpemiddel Manglende tekniske hjælpemidler Manglende instruktion Fejl begået af kollegaer Langvarig fysisk belastning Langvarig psykisk belastning 1 4 % 0 % 10 % 1 13 % % 55 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kvinde (71) Mand (11) Antal svar i parentes ud for køn Figur 12. Hvar var efter din opfattelse de primære årsager til din arbejdsskade? Pædagogisk Sektor fordelt på køn Travlhed Fejlhåndtering af hjælpemiddel Manglende tekniske hjælpemidler Manglende instruktion Fejl begået af kollegaer Langvarig fysisk belastning Langvarig psykisk belastning 3 % 3 % 2 % 4 % % 23 % 35 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Kvinde (374) Mand (53) Antal svar i parentes ud for køn

15 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 15 Figur 13. Hvar var efter din opfattelse de primære årsager til din arbejdsskade? Social- og Sundhedssektoren fordelt på køn Travlhed Fejlhåndtering af hjælpemiddel Manglende tekniske hjælpemidler Manglende instruktion Fejl begået af kollegaer Langvarig fysisk belastning Langvarig psykisk belastning 5 % 11 % 7 % 3 % 5 % 7 % 24 % 17 % 21 % 17 % 37 % 35 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Kvinde (1.440) Mand (101) Antal svar i parentes ud for køn Figur 14. Hvar var efter din opfattelse de primære årsager til din arbejdsskade? Teknik- og Servicesektoren fordelt på køn Travlhed Fejlhåndtering af hjælpemiddel Manglende tekniske hjælpemidler Manglende instruktion Fejl begået af kollegaer Langvarig fysisk belastning Langvarig psykisk belastning 0 % 0 % 0 % 11 % 5 % 10 % 23 % 21 % 23 % 21 % 31 % 34 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Kvinde (13) Mand (105) Antal svar i parentes ud for køn

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere