fermacell Brandbeskyttelse Ekstraordinær brandbeskyttelse med fermacell Aestuver og fermacell Firepanel A1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fermacell Brandbeskyttelse Ekstraordinær brandbeskyttelse med fermacell Aestuver og fermacell Firepanel A1"

Transkript

1 fermacell Brandbeskyelse Eksraordinær brandbeskyelse med fermacell esuver og fermacell Firepanel 1

2 2 Brandbeskyelse af bjælker og søjler med fermacell esuver Pladens opbygning Fermacell esuver pladen er lave af sand, cemen, glasskumsgranula og alkaliresisene glasfibre. Glasskumsgranulae er mege lufholdig, og vejer dermed kun 1/10 af hvad sande vejer, hvilke bidrager il pladens lave væg. I hele pladens værsni er den armere med løse glasfibre. Dee giver pladen en høj syrke, og holder effekiv sammen på pladen i ilfælde af brand. Robus plade Fermacell esuver pladens robuse opbygning gør den velegne il monage de seder, hvor der forvenes daglig sliage på overfladerne. Pladen kan moneres i eks. gangarealer, i produkionslokaler mv. Udendørs miljø Fermacell esuver pladens uorganiske og vejrbesandige opbygning gør, a den ikke nedbrydes af vand og fros. Dog er pladen ikke vandæ, og derfor skal den bagvedliggende sålkonsrukion korrosionsbeskyes, og der skal benyes korrosionsbeskyede skruer il monagen. esuver pladen kan ev. pudses med fermacell lemørel (Pudssysem), hvis der ønskes en ensare pudse overflade. Læs mere om dee i fermacell Powerpanel facader brochuren. Lager og ranspor Pallerne med Fermacell esuver placeres på e plan underlag. Selv om pladerne ikke er særk sugende anbefales de a pladerne afdækkes, af hensyn il ilsmudsning og ønske om e ensare udseende. Transporeres pladerne enkelvis skal de bæres så de vender på højkan. fermacell ETUVER produkegenskaber Effekiv brandbeskyelse med e lag plade Høj ryksyrke Høj bøjningssyrke Tåler mekanisk slid Tåler vind og vejr Tåler fros Tåler rengøring med vand Le a monere

3 3 Tekniske daa Brandklassifikaion Varmeledningsevne λ Ligevægsfugindhold (20 C, 65% rel. LF) Fugopagelse (20 C, 65% rel. LF) Længde- og breddeolerance Tykkelsesolerance Elasiciesmodul E Bøjningssyrke Trykfashed 1 ih. EN (Ubrændbar Maeriale) 0,136 W/(mK) Ca. 7% (væg) ± 5% (væg) ± 1 mm ± 1 mm 3000 N/mm² 3,5 N/mm² Ca. 9 N/mm² lkalie (ph-værdi) Ca. 12 Pladedimensioner Fermacell esuver Plade mm Forma mm Væg kg/m 2 15 mm 1200 x mm 1200 x mm 1200 x mm 1200 x mm 1200 x mm 1200 x mm 1200 x Dimensionering af pladeykkelse Fermacell esuver pladerne leveres i ovensående 7 pladeykkelser. For a opnå den fornødne brandmodsandsevne er der vigig, a der vælges den rigige pladeykkelse. Der er en fire vigige informaioner, som man skal vide inden man kan besemme den nødvendige ykkelse af brandbeskyelsen: 1 Hvor mange minuer såle skal brandbeskyes. 3 4 Man skal kende µ/ forholde, hvor µ er sålprofiles omkreds, og er sålprofiles værsnisareal. µ/ forholde for de gængse profildimensioner kan aflæses i abellerne på side 4, 5 og 6. Eksponeres såle for brand fra 4, 3, 2 eller kun 1 side? Dee forhold har ligeledes indflydelse på sålprofiles µ/ forhold. 2 Man skal kende den sålemperaur, der er kriisk for såles bæreevne ved den ree las. Denne emperaur kan i mange ilfælde oplyses af den ingeniør, der er ilknye byggesagen.

4 4 Tabeller for µ/ forholde på sålprofiler I-profiler, smalle IPE-profiler HE-profiler Profil beegnelse -Dimensioner af profiler -Beklædning Dimensioner af profiler Beklædning Dimensioner af profiler 3-side 4-side 3-side 4-side h b s µ/ µ/ h b s µ/ µ/ h b s ,9 5, ,8 5, ,5 6, ,1 5, ,0 8, ,1 7, ,4 6, ,0 8, ,7 8, ,7 6, ,5 8, ,3 9, ,0 7, ,0 9, ,9 1, ,3 8, ,0 9, ,5 11, ,6 8, ,5 10, ,1 12, ,9 9, ,0 11, ,7 13, ,2 9, ,5 12, ,4 14, ,5 12, ,6 10, ,1 15, ,0 13, ,8 16, ,1 10, ,5 14, ,5 17, ,0 15, ,5 11, ,2 18, ,5 16, ,0 19, ,0 12, ,0 17, ,7 20, ,4 21, ,6 13, ,0 19, ,3 23, ,2 24, ,4 14, ,5 21, ,1 26, ,0 27, ,2 16, ,0 23, ,0 30, ,1 17, ,5 24, ,6 32, ,0 19, ,0 25, ,5 26, ,5 27, ,0 28, ,0 30, ,5 31,0

5 5 HEB-profiler HEM-profiler Beklædning Dimensioner af profiler Beklædning Dimensioner af profiler Beklædning 3-side 4-side 3-side 4-side 3-side 4-side µ/ µ/ h b s µ/ µ/ h b s µ/ µ/ ,0 10, ,0 20, ,5 11, ,5 21, ,0 12, ,0 22, ,0 13, ,0 23, ,5 14, ,5 24, ,0 15, ,0 25, ,5 16, ,5 26, ,0 17, ,0 32, ,0 17, ,0 32, ,5 18, ,5 33, ,0 19, ,0 39, ,5 20, ,0 40, ,0 29, ,0 21, ,0 40, ,5 22, ,0 40, ,5 24, ,0 40, ,0 26, ,0 40, ,5 28, ,0 40, ,0 29, ,0 40, ,5 30, ,0 40, ,0 31, ,0 40, ,0 32, ,0 40, ,5 33, ,0 40, ,5 35, ,0 40, ,0 36, ,0 40,

6 6 Beregning af µ/ forholde på sålprofiler Målene b, h og indsæes i formlerne i cm, og værsnisareale i cm 2 µ/ m -1 Målene b, h og indsæes i formlerne i cm, og værsnisareale i cm 2 Brandpåvirkning Brandpåvirkning µ/ m -1 1 Fladsål 2 Flanche 4-side 4-side Bjælke eller søjle h S1 1 b S1 S2 S2 4-side 2b + 2h x Flanche ~1-side Bjælke eller søjle bsicklung Fläche 4-side bwickl. oder x Vinkelsål 4-side Bjælke eller søjle h side 2b + 2h x Vinkelsål 6 Dobbel Vinkelsål h h b b 4-side 4-side 2b + 2h 2b + 2h x 10 2 x Bjælke eller søjle 14 Bjælke 15 Bjælke h h 1 b 2 b 4-side 3-side 2b + 2h b bw oder x 10 2 x Hule profiler, søjler 4-side 100 h b 3-side 2h + b x Hule profiler, søjler b b 4-side 4b x Bjælke h 1 2 S1 1 b S2 3-side 2b + h x Bjælke eller søjle h b 4-side 2b + 2h x Bjælke h 1 2 b 3-side 2b + 2h x 10 2

7 7 R30 R Kriisk sålemperaur 750 Kriisk sålemperaur mm mm 20 mm 25 mm 30 mm mm mm mm µ/ µ/ R90 R Kriisk sålemperaur 750 Kriisk sålemperaur mm mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm mm 25 mm 40 mm 50 mm 60 mm mm mm Brandbeskyelse ikke mulig mm µ/ µ/ R180 R Kriisk sålemperaur 750 Kriisk sålemperaur mm mm mm 60 mm mm Brandbeskyelse ikke mulig mm Brandbeskyelse ikke mulig mm mm µ/ µ/ R360 Ved en kriisk sålemperaur under 750 C og e µ/-forhold 45,9 m -1 - anvendes 50 mm fermacell esuver plade.

8 8 Monage Tilskæring Fermacell esuver pladerne ilskæres nemmes med dyksav med føringsskinne, ilslue søvsuger. Der kan anvendes en hårdmealklinge med ænder. Ved ilskæring dannes der en minimal søvudvikling, hvis saven bejenes korrek. De anbefales a klingens hasighed reduceres for a undgå unødvendig skæresøv, og a der vælges en klinge med få ænder. Siksav og kopbor kan anvendes il huller og ilpasninger. lle plader skal skæres, så de har rene sni og vinkelree kaner. Mødes 2 såldele i en anden vinkel end vinkelre, skæres pladerne i e passende smig, så de sluer æ uden hulrum. Bjælker Fermacell esuver pladerne moneres almindeligvis uden brug af underliggende mealprofiler. I sede lægges der en laske bag pladesamlingerne, som skæres af minimum 20 mm yk fermacell esuver (dog minimum 15 mm hvis der i øvrig beklædes med 15 mm fermacell esuver). Lasken skæres, så den har en højde der er 4 mm højere end afsanden mellem sålprofiles flanger, og en bredde på minds 150 mm. Herefer skæres der e 5 graders sni 1/5 fra laskens op, se figur 3. Lasken anbringes mellem sålprofiles flanger, og bankes le så den kiler sig fas. Der anbringes en laske pr 1200 mm. Herefer kan sålbjælken beklædes på siderne med passende fermacell esuver plader, ved a enderne af pladesykkerne dækker mid hen over laskerne, og klammes i disse. Klammerne placeres som vis på figur 4. Til sids afslues der ved a monere en plade nedefra og ovenfra, husk her ligeledes a anbringe 150 mm brede lasker pr 1200 mm bag pladesamlingerne, klamme som vis på figur 1. Pladerne nedefra og ovenfra klammes ligeledes pr 50 mm i kanen, så disse fæses i pladebeklædningen på siderne af sålbjælken. Nedbøjer bjælken som følge af variable lasilfælde skal der mellem bjælken og brandbeklædningens underside holdes en passende afsand, så bjælken kan bevæge sig fri bag beklædningen. Fig mm 2 (1) Sålbjælke (2) esuver brandbeskyelsesplade (3) esuver laske bag pladesød (4) Vandree esuver lasker bag pladesød (5) Pladesød i esuver brandbeklædning pr 1200 mm (6) Befæsigelser Klammer: a=max 20 mm b=max 50 mm Skruer: a=max 50 mm b=max 100 mm 4 5 a b 6

9 9 Søjler Hvis søjlen ikke er højere end fermacell esuver pladens højde på 2600 mm, kan pladerne skæres il og og moneres i fuld højde rund om søjlen som vis på figur 2. Der klammes pr 50 mm i kanerne. Er søjlen højere end pladen, skal der bag de vandree samlinger placeres lasker bag alle vandree pladesamlinger, som skæres af minimum 20 mm yk fermacell esuver (dog minimum 15 mm hvis der i øvrig beklædes med 15 mm fermacell esuver). Laskerne mellem flangerne skæres, så de har en højde der er 4 mm højere end afsanden mellem sålprofiles flanger, og en bredde på minds 150 mm. Herefer skæres der e 5 graders sni 1/5 fra laskens op, se figur 3. Lasken anbringes mellem sålprofiles flanger, og bankes le så den kiler sig fas. Laskerne foran flangerne skæres på mål uden de skrå sni. 3 Fig. 2 a b 3 3 a b Beklædningsskema mm forsæning mm forsæning a af b vandre pladesød 2 1 af vandre pladesød 3 3 Pladesamling 1 Pladesamling 2 Pladesamling 3 (1) Sålsøjle 1 (2) esuver brandbeskyelsesplade 3 (3) Befæsigelser Klammer: a=max 20 mm b=max 50 mm Skruer: a=max 50 mm Pladesamling 1 Pladesamling mm forsæning af vandre pladesød 2 Pladesamling 1 b=max 100 mm Pladesamling Pladesamling mm forsæning af vandre pladesød 3 Pladesamling 1 Pladesamling 2 Pladesamling 3 5 a b Fig. 3 Lasken skæres således: 150 mm 2 5 Fig. 4 Pladesamling Lasken klammes 3 således: flangeafsand 5 4/5 1/

10 og 3-side brandbeskyelse: Er sålkonsrukionen placere op ad en brandsikker bygningsdel, som eks murværk eller beon, og denne bygningsdel overholder brandklassifikaionen for såle, kan brandbeskyelsen fæses heri med vinklede sålprofiler, eks 40x40x0,6 mm sålprofil, se figur 5. Sålprofiler skal fæses i murværk / beon med mealplugs, og fermacell esuver pladerne kan fæses i sålprofilerne med skruer. nvend ev. fermacell Powerpanel skruer i en længde der passer il pladeykkelsen, eller andre egnede og rusbeskyede skruer. Fig. 5 Tilsluninger mod beon og murværk b 50 mm b 50 mm 50 mm 50 mm b B 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm B B Beklædning delvis delvis dække 2-side 2-side 3-side 3-side af af af af profilflange søjle søjle søjle beklæd søjlebeklædning søjlebeklædning (1) Mealvinkel, eks. 40/40/0,7 mm (2) Skrue med plugs eller slagdübel (3) Klammer eller skruer (4) esuver laske for fasholdelse Befæsningsmidler Plade- Tjep / Paslode klammer Senco klammer Fermacell skruer ykkelse Fra siden Bjælker nedefra Fra siden Bjælker nedefra Fra siden Bjælker nedefra 15 mm PZ mm / S16 32 mm PZ mm / S16 45 mm N15BB 32 mm N19BB 44 mm 20 mm PZ mm / S16 45 mm PZ mm / S16 50 mm N19BB 44 mm N21BB 50 mm Powerpanel 3,9 x 50 esuver 4,0 x mm PZ mm / S16 50 mm PZ mm / S16 64 mm N21BB 50 mm Powerpanel 3,9 x 50 esuver 4,5 x mm PZ mm / S16 64 mm PZ mm / S16 64 mm esuver 4,0 x 55 esuver 4,5 x mm esuver 4,5 x 70 esuver 5,0 x mm esuver 4,5 x 70 esuver 5,0 x 120

11 11 fermacell Firepanel 1 Brandbeskyelse i særklasse Skillevægge med en brandbeskyelse på 90 og 120 minuer opnås ved 2-lags beklædning på hver side af sålskelee, uden isolering. Den simple opbygning reducerer byggeomkosningerne, og sparer plads. Se konsrukionerne på de eferfølgende sider. Pladens opbygning fermacell firepanel 1 er som den almindelige fibergips fremsille af gips og papirfibre. De forbedrede brandegenskaber for Firepanel 1 pladen er opnåe ved a udskife en del af papirfibrene med senuldsfibre. Robus plade fermacell Firepanel 1 robushed og skruefashed er kend fra fibergipsen. De robuse plader kan åle a sidde som væg i produkionslokaler, på skoler ec, og er skruefase som fermacell s øvrige fibergipsplader. Uopvarmede rum fermacell Firepanel 1 kan åle a sidde ør og kold, og kan derfor anvendes i uopvarmede rum, som brandbeskyende vindspærre bag en facadebeklædning ec. Dokumenaion Fermacell firepanel 1 væggene er ese ih. EN Brandprøvningernes klassifikaionsrapporer kan fremsendes ved konak il vores ekniske afdeling fermacell Firepanel 1 produkegenskaber Ikke brændbar - 1 Eksraordinær brandbeskyelse Høj lyddæmpning Eksrem robus Høj skruefashed Godkend også il vådrum

12 1230 1S311 S fermacell Firepanel 1 1 skillevæg Monagewand Baueil Bygningsdel Brandschuz Brandbeskyelse (P-SC 02/III-512) ih. EN F 90- n EI90 1 Dämmsoff Mineraluld Nich erforderlich n Ikke nødvendig Wanddicke Vægykkelse mm n mm Wandgewich Væg af væg 50 kg/m² n 50 kg/m2 Wandhöhe Væghøjde bis 5000 mm n op il 4000 mm Schallschuz Lyddæmpning R w, R db n R w=46-54 db Bausoff Maariale klasse n 1 (ubrændbar) Bausoffklasse (EN ) 1 Maerial (europäisch geregel) DIN EN Med Ein leisungsfähiges fermacell Firepanel Trockenbausysem, 1 får man simpel bei dem opbygge die neuen væg fermacell med høje Firepanel brandog 1 lydegenskaber. Gipsfaser-Plaen nwendung finden. Bei diesem Trockenbausysem Pladen handel kan es sich bruges um som: eine Wandkonsrukion Byggeplade mi leisungssarken brandschuz- n n echnischen Højydende Eigenschafen, brandbeskyelsesplade die zugleich hohe Schallschuzanforderungen erfüll. Die Fordele fermacell Firepanel 1 Gipsfaser- Plaen De vigigse werden fordele im hochwerigen ved vægge med Trockenbau fermacell Firepanel eingesez 1: als: n Bauplae Brandbeskyelse klasse 1 n Leisungssarke Mege slank konsrukion Feuerschuzplae n Feuchraumplae Mineraluld ikke nødvendig n Effekiv lydisolering n Simpel opbygning giver en hurig Voreile monage Typische Leisungsmerkmale für das n Holder 30 kg i konsollas med en Sysem: skrue, 50 kg med plugs. Brandschuz Bausoffklasse 1 - sehr schlanke effiziene Konsrukion - kein Dämmsoff erforderlich Schallschuz opimaler Schallschuz bei geringer Wanddicke nwendung Verarbeiungsvoreile für den Brandschuz Konsollas - ohne Spezialdübel bis 30 kg möglich - mi Hohlraumdübel bis 50 kg möglich

13 13 Daa for 1S31 1 fermacell Firepanel 1 skillevæg Vægykkelse Underkonsrukion Firepanel 1 beklædning pr. side Mineraluld ykkelse/densie Maksimal væghøjde c-c 600 uden / med brændbeskyelse Væg af væg R w opnåelig byggepladsværdi c-c 600 mm mm mm mm / kg /m 2 uden med kg /m 2 db x Uden mineraluld mm sen- el. glasuld x 06 Uden mineraluld mm sen- el. glasuld x 06 Uden mineraluld mm sen- el. glasuld x 06 Uden mineraluld mm sen- el. glasuld mm fermacell Firepanel ,9 x 30 mm fermacell skruer mm spredeklammer, afsand 150 mm 4. 4 Pladesamlinger sød æ, fugebredde 1 mm 5. 5 fermacell Klæbefuge, fugebredde 1 mm 6. 6 fermacell Fugesparel, bredde 5-7 mm 7. 7 Plader sødes æ, bredde 1 mm 8. 8 CW solper 9. 9 UW solper 10. Sen- eller glasuld, eller ingen isolering 11. Polyehen æningsbånd 12. Sømplugs eller skruer, afsand 700 mm. 13. Sømplugs eller skruer, afsand 1000 mm.

14 1436 1S321 S fermacell Firepanel 1 1 skillevæg Monagewand Baueil Bygningsdel Brandschuz Brandbeskyelse (P-SC 02/III-512) ih. EN F 90- n EI90 1 Dämmsoff Mineraluld Nich erforderlich n Ikke nødvendig Wanddicke Vægykkelse 205 mm n 205 mm Wandgewich Væg af væg 54 kg/m² n 54kg/m2 Wandhöhe Væghøjde bis 5000 mm n op il 4000 mm Schallschuz Lyddæmpning R w, R 60 db n R w=50-67 db Bausoff Maariale klasse n 1 (ubrændbar) Bausoffklasse (EN ) 1 Maerial (europäisch geregel) DIN EN Med fermacell Firepanel 1 får man en Ein leisungsfähiges Trockenbausysem, simpel opbygge væg med høje brandbei dem die neuen fermacell Firepanel og lydegenskaber. 1 Gipsfaser-Plaen nwendung finden. Bei diesem Trockenbausysem Pladen kan bruges som: n handel Byggeplade es sich um eine Wandkonsrukion Højydende mi leisungssarken brandbeskyelsesplade brandschuz- n echnischen Eigenschafen, die zugleich hohe Schallschuzanforderungen erfüll. Fordele Die fermacell Firepanel 1 Gipsfaser- De vigigse fordele ved vægge med Plaen werden im hochwerigen fermacell Firepanel 1: Trockenbau eingesez als: n Brandbeskyelse klasse 1 Bauplae n Mege slank konsrukion n Leisungssarke Mineraluld ikke Feuerschuzplae nødvendig 1 n Feuchraumplae Effekiv lydisolering n Simpel opbygning giver en hurig Voreile monage Typische n Holder Leisungsmerkmale 30 kg i konsollas med für das en Sysem: skrue, 50 kg med plugs. Brandschuz Bausoffklasse 1 - sehr schlanke effiziene Konsrukion Maximaler Schallschuz bei geringer Wanddicke nwendung - Insallaionsführung möglich - Verarbeiungsvoreile für den Brandschuz Konsollas - ohne Spezialdübel bis 30 kg möglich - mi Hohlraumdübel bis 50 kg möglich

15 15 Daa for 1S32 1 fermacell Firepanel 1 skillevæg Vægykkelse Underkonsrukion Firepanel 1 beklædning pr. side Mineraluld ykkelse/densie Maksimal væghøjde c-c 600 uden / med brændbeskyelse Væg af væg R w opnåelig byggepladsværdi c-c 600 mm mm mm mm / kg /m 2 uden med kg /m 2 db 200 9) 2 x 75 x Uden mineraluld mm sen- el. glasuld mm fermacell Firepanel ,9 x 30 mm fermacell skruer mm spredeklammer, afsand 150 mm Pladesamlinger sød æ, fugebredde 1 mm fermacell Klæbefuge, fugebredde 1 mm fermacell Fugesparel, bredde 5-7 mm Plader sødes æ, bredde 1 mm CW solper UW solper Sen- eller glasuld, eller ingen isolering Polyehen æningsbånd Sømplugs eller skruer, afsand 700 mm Sømplugs eller skruer, afsand 1000 mm.

16 1638 1S411 S fermacell Firepanel 1 1 skillevæg Monagewand Baueil Bygningsdel Brandschuz Brandbeskyelse ih. EN (P-SC 02/III-512) F 120- n EI120 1 Dämmsoff Mineraluld Nich erforderlich n Ikke nødvendig Wanddicke Vægykkelse mm n mm Wandgewich Væg af væg 64 kg/m² n 64 kg/m2 Wandhöhe Væghøjde bis 4000 mm n op il 4000 mm Schallschuz Lyddæmpning R w, R db n R w=48-55 db Bausoff Maariale klasse n 1 (ubrændbar) Bausoffklasse (EN ) 1 Maerial (europäisch geregel) DIN EN Med Ein leisungsfähiges fermacell Firepanel Trockenbausysem, 1 får man simpel bei dem opbygge die neuen væg fermacell med høje Firepanel brandog 1 lydegenskaber. Gipsfaser-Plaen nwendung finden. Bei diesem Trockenbausysem Pladen handel kan es sich bruges um som: eine Wandkonsrukion Byggeplade mi leisungssarken brandschuz- n n echnischen Højydende Eigenschafen, brandbeskyelsesplade die zugleich n Vådrumsplade hohe Schallschuzanforderungen erfüll. Die Fordele fermacell Firepanel 1 Gipsfaser- Plaen De vigigse werden fordele im hochwerigen ved vægge med Trockenbau fermacell Firepanel eingesez 1: als: n Bauplae Brandbeskyelse klasse 1 n Leisungssarke Mege slank konsrukion Feuerschuzplae n Feuchraumplae Mineraluld ikke nødvendig n Effekiv lydisolering n Simpel opbygning giver en hurig Voreile monage Typische Leisungsmerkmale für das n Holder 30 kg i konsollas med en Sysem: skrue, 50 kg med plugs. Brandschuz Bausoffklasse 1 - sehr schlanke effiziene Konsrukion - kein Dämmsoff erforderlich Schallschuz opimaler Schallschuz bei geringer Wanddicke nwendung Verarbeiungsvoreile für den Brandschuz Konsollas - ohne Spezialdübel bis 35 kg möglich - mi Hohlraumdübel bis 60 kg möglich

17 17 Daa for 1S41 1 fermacell Firepanel 1 skillevæg Vægykkelse Underkonsrukion Firepanel 1 beklædning pr. side Mineraluld ykkelse/densie Maksimal væghøjde c-c 600 uden / med brændbeskyelse Væg af væg R w opnåelig byggepladsværdi c-c 600 mm mm mm mm / kg /m 2 uden med kg /m 2 db x 06 12,5 + 12,5 Uden mineraluld mm sen- el. glasuld x 06 Uden mineraluld mm sen- el. glasuld x 06 Uden mineraluld mm sen- el. glasuld ,5 mm fermacell Firepanel ,9 x 30 mm fermacell skruer mm spredeklammer, afsand 150 mm Pladesamlinger sød æ, fugebredde 1 mm fermacell Klæbefuge, fugebredde 1 mm fermacell Fugesparel, bredde 5-7 mm Plader sødes æ, bredde 1 mm CW solper UW solper Sen- eller glasuld, eller ingen isolering Polyehen æningsbånd Sømplugs eller skruer, afsand 700 mm Sømplugs eller skruer, afsand 1000 mm.

18 1842 1S421 S fermacell Firepanel 1 1 skillevæg Monagewand Baueil Bygningsdel Brandschuz Brandbeskyelse ih. EN (P-SC 02/III-512) F 120- n EI120 1 Dämmsoff Mineraluld Nich erforderlich n Ikke nødvendig Wanddicke Vægykkelse 200 mm n 200 mm Wandgewich Væg af væg 68 kg/m² n 68 kg/m2 Wandhöhe Væghøjde bis 4000 mm n op il 4000 mm Schallschuz Lyddæmpning R w, R db n R w=50-67 db Bausoff Maariale klasse n 1 (ubrændbar) Bausoffklasse (EN ) 1 Maerial (europäisch geregel) DIN EN Med fermacell Firepanel 1 får man en Ein leisungsfähiges Trockenbausysem, simpel opbygge væg med høje brandbei dem die neuen fermacell Firepanel og lydegenskaber. 1 Gipsfaser-Plaen nwendung finden. Bei diesem Trockenbausysem Pladen kan bruges som: n handel Byggeplade es sich um eine Wandkonsrukion Højydende mi leisungssarken brandbeskyelsesplade brandschuz- n n echnischen Vådrumsplade Eigenschafen, die zugleich hohe Schallschuzanforderungen erfüll. Fordele Die fermacell Firepanel 1 Gipsfaser- De vigigse fordele ved vægge med Plaen werden im hochwerigen fermacell Firepanel 1: Trockenbau eingesez als: n Brandbeskyelse klasse 1 Bauplae n Mege slank konsrukion n Leisungssarke Mineraluld ikke nødvendig Feuerschuzplae 1 n Feuchraumplae Effekiv lydisolering n Simpel opbygning giver en hurig Voreile monage Typische n Holder Leisungsmerkmale 30 kg i konsollas med für das en Sysem: skrue, 50 kg med plugs. Brandschuz Bausoffklasse 1 - sehr schlanke effiziene Konsrukion Maximaler Schallschuz bei geringer Wanddicke nwendung - Insallaionsführung möglich - Verarbeiungsvoreile für den Brandschuz Konsollas - ohne Spezialdübel bis 35 kg möglich - mi Hohlraumdübel bis 60 kg möglich

19 19 Daa for 1S42 1 fermacell Firepanel 1 skillevæg Vægykkelse Underkonsrukion Firepanel 1 beklædning pr. side Mineraluld ykkelse/densie Maksimal væghøjde c-c 600 uden / med brændbeskyelse Væg af væg R w opnåelig byggepladsværdi c-c 600 mm mm mm mm / kg /m 2 uden med kg /m 2 db 210 9) 2 x 75 x 06 12,5 + 12,5 Uden mineraluld mm sen- el. glasuld ,5 mm fermacell Firepanel ,9 x 30 mm fermacell skruer mm spredeklammer, afsand 150 mm Pladesamlinger sød æ, fugebredde 1 mm fermacell Klæbefuge, fugebredde 1 mm fermacell Fugesparel, bredde 5-7 mm Plader sødes æ, bredde 1 mm CW solper UW solper Sen- eller glasuld, eller ingen isolering Polyehen æningsbånd Sømplugs eller skruer, afsand 700 mm Sømplugs eller skruer, afsand 1000 mm.

20 2048 3S213 S fermacell Firepanel 1 1 forsasvæg Schachwand Baueil Bygningsdel Brandschuz Brandbeskyelse ih. EN (P-SC 02/III-513) F 60- n EI60 1 Dämmsoff Mineraluld Nich erforderlich n Ikke nødvendig Wanddicke Vægykkelse 105 mm n 150 mm Wandgewich Væg af væg 40 kg/m² n 40 kg/m2 Wandhöhe Væghøjde bis 3000 mm n op il 4000 mm Schallschuz Lyddæmpning R w 20 db n R w=30-40 db Bausoff Maariale klasse n 1 (ubrændbar) Bausoffklasse (EN ) 1 Maerial (europäisch geregel) DIN EN Ein leisungsfähiges Trockenbausysem, Med fermacell Firepanel 1 får man en bei dem die neuen fermacell Firepanel simpel opbygge væg med høje brand- 1 Gipsfaser-Plaen nwendung finden. Bei diesem Trockenbausysem og lydegenskaber. handel es sich um eine Schachwandkonsrukion Pladen kan bruges som: n Byggeplade mi leisungssarken n brandschuzechnischen Højydende brandbeskyelsesplade Eigenschafen, n die Vådrumsplade zugleich hohe Schallschuzanforderungen erfüll. Die fermacell Firepanel 1 Gipsfaser- Fordele Plaen werden im hochwerigen De vigigse fordele ved vægge med Trockenbau eingesez als: fermacell Firepanel 1: Bauplae n Brandbeskyelse klasse 1 Leisungssarke Feuerschuzplae n Mege slank konsrukion n Feuchraumplae Mineraluld ikke nødvendig n Effekiv lydisolering Voreile n Simpel opbygning giver en hurig Typische monage Leisungsmerkmale für das Sysem: n Holder 30 kg i konsollas med en Brandschuz skrue, 50 kg med Bausoffklasse plugs. 1 - sehr schlanke effiziene Konsrukion - kein Dämmsoff erforderlich Schallschuz Dämmsoff opional einsezbar nwendung Verarbeiungsvoreile für den Brandschuz Konsollas - ohne Spezialdübel bis 35 kg möglich - mi Hohlraumdübel bis 60 kg möglich

21 21 Daa for 3S21 1 fermacell Firepanel 1 skillevæg Vægykkelse Underkonsrukion Firepanel 1 beklædning pr. side Mineraluld ykkelse/densie Maksimal væghøjde c-c 600 uden / med brændbeskyelse Væg af væg R w opnåelig byggepladsværdi c-c 600 mm mm mm mm / kg /m 2 uden med kg /m 2 db x Uden mineraluld mm sen- el. glasuld 40 (Δ22) mm fermacell Firepanel ,9 x 30 mm fermacell skruer mm spredeklammer, afsand 150 mm Pladesamlinger sød æ, fugebredde 1 mm fermacell Klæbefuge, fugebredde 1 mm fermacell Fugesparel, bredde 5-7 mm Plader sødes æ, bredde 1 mm CW 75 solper UW 75 solper Sen- eller glasuld, eller ingen isolering Polyehen æningsbånd Sømplugs eller skruer, afsand 700 mm Sømplugs eller skruer, afsand 1000 mm.

22 22 Noer

23 Noer 23

24 Fermacell Scandinavia Tlf.: Fax: Re il ekniske ændringer forbeholdes FERMCELL er e regisrere varemærke i Xella inernaional koncernen version: DK/Februar/2014

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt Juni 2015 REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt Juni 2015 REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) fermacell Juni 2015 REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 10 Information Åhusene, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenør Ingeniør Domis Henning Gudnitz

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

shera board SHERA BOARD

shera board SHERA BOARD shera board SHERA BOARD 1 produktinformation INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Produktinformation 2 a. Overflade b. Anvendelse c. Opbygning d. Godkendelser og standarder 2. Leveringsprogram 2 3. Datablad 3 4. Tilbehør

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere