INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 204 Del C... 210 Del D... 232 Del M... 247"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C... Del D Del M

2 L A A /4/21 SILENT Piano 35 London WC1V 6HR EN IT 28 - Fiskehjul, fiskestænger, fiskekroge, fiskesnører, flydere til fiskeri, fiskelod, madding til fiskeri, fiskeblink, fiskestangsholdere, tasker til fiskegrej, kasser til fiskegrej; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer. - (a) (c) 1/7/1993 FR - (a) (b) 29/1/ (c) 29/1/ (a) (c) 22/1/1993 IT - (a) (c) 8/7/ Yamaha Kabushiki Kaisha also trading as Yamaha Corporation 1-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi Shizuoka JP GILL JENNINGS & EVERY LLP The Broadgate Tower 2 Primrose Street London EC2A 2ES EN 15 - Musikinstrumenter; Klaverer;Dele til klaverer, særlig elektroniske styreenheder til musisk optræden til installation i klaverer solgt som en enhed eller solgt separat /4/211 RENEWALSMANAGER SYNNEX Corporation 1 Nobel Drive Fremont, CA US TOMKINS & CO. 5 Dartmouth Road Dublin 6 IE EN FR 38 - Telekommunikationsvirksomhed /9/21 INTERLINE GLOBERI, Inc 14-16, Maesawa 3-chome Higashikurume-City, Tokyo 23-8 JP BECK GREENER Fulwood House 12 Fulwood Place /6/211 HONEYWELL Honeywell International Inc. 11 Columbia Road Morristown, New Jersey US MURGITROYD & COMPANY Scotland House Scotland Street 212/74 2

3 Del A.1. CTM Glasgow G5 8PL EN FR 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; Gødning; Ildslukningsmidler; Præparater til hærdning og lodning; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Garvestoffer; Bindemidler til industrielle formål; Kemiske produkter til industrielle formål, Produkter til videnskabelige formål, Fotografering, Landbrug, I køkkenhavebrugsøjemed og Landbrugsprodukter, særlig halogenerede carbonhydrider til brug som kølemidler;kølemidler og bearbejdningsvæsker til anvendelse inden for luftkonditionering, køling og inden for OCR (rankine cycle applications);skumblæsningsmidler til anvendelse i isoleringsmateriale, møbler, fodtøj, legetøj, udstyr til fritidsbrug og til kommercielle formål og i boliger samt til anvendelse inden for luftfart, konstruktion af bygninger, i transport-, skibs- og bilindustrien;kølemidler til køleindretninger i boliger og erhvervsejendomme samt varme-, ventilations- og luftkonditioneringsanlæg i boliger og erhvervsejendomme;opløsningsmidler tilsat fluor og opløsningsmidler til aerosoler til brug inden for industrielle rengøringsanlæg og som drivmidler;cyklohexanon, Nemlig,Organisk væske til generelle industriformål;kemiske stoffer til anvendelse ved fremstilling af farmaceutiske præparater og landbrugsprodukter;aktive farmaceutiske råvarer;diammoniumsulfat til anvendelse som et hjælpestof i ukrudtsdræbende midler;kvælstofgødning indeholdende svovl til anvendelse i landbrugsøjemed;oximkemikalier anvendt som et isolerende tætningsmiddel til murværk;polymersammensætninger anvendt inden for fremstilling af halvlederkomponenter;kemiske opløsninger til anvendelse som doteringsstoffer i halvledere;svovlhexafluorid til anvendelse som dielektrikum i elektriske apparater;nylon, polyester og ubehandlet kunstharpiks og plastic;normale gasholdige kemikalier til anvendelse som drivmidler og dispergeringsmidler;voksholdige tilsætningsstoffer til organiske stoffer anvendt inden for fremstilling af containerbelægninger og ekstruderinger af polyvinylklorid;polyætylen og ionomer anvendt som en farveforstærker ved fremstilling af plastic og fibre; Polymerer;Copolymerer med lav molekylevægt, nemlig ioniske copolymerer (ionomer) til anvendelse som et dispergeringshjælpemiddel til pigmentfarvestoffer og som et tilsætningsstof til anvendelse som hjælpemiddel inden for plastbearbejdning; Polyethylen,Og derivater af polyethylen;cycloalkohol til almene industrielle formål;opløsningsmidler tilsat fluor og Opløsningsmidler til industrielle formål og Specialrengøringsapplikationer;Drivmidler til rengøringsanlæg;opløsningsmidler med høj renhed til analytiske og produktapplikationer; Flussyre,Vandfri og akvatiske syrer til anvendelse inden for fremstilling af fluor med stoffer;katalysatorer til industrielle formål; Antifrostvæske; Kølevæsker; Væske til servostyring;tilsætningsstoffer til radiatorer;additiver til brændstof og olie;opstartsvæsker; Afisningsmidler;Katalysatorer til brug i olieraffinaderier;adsorptionsmidler;antiozonater; Oxidationsinhibitorer;Elastomerstoffer til anvendelse ved fremstilling af strømledende udstyr samt tilhørende dele; Oxidationsinhibitorer;Membraner og membranmoduler til behandling af naturgas og til anvendelse ved raffinering af olie og inden for den petrokemiske industri;polyolefin, derivater af polyolefin og derivater af polyethylen til anvendelse inden for fremstilling af stoffer af træ og plastic;kemiske additiver til anvendelse ved fremstilling af kunstigt træ;silikonespray. 2 - Maling, fernis, lak; Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; Farvestoffer; Bejdsemidler; Naturlig harpiks i rå tilstand; Bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere; Belægninger til glas;optiske belægninger, beskyttende linsebelægninger til sikkerhedsbriller, inklusive folier og additiver. 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater, rengøring, polering og fjernelse af pletter; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler;Dermatologiske produkter, dog ikke til skønhedspleje, Nemlig,Hudbeskyttende beskyttelsescremer, Arbejder og hudrensemidler, Arbejder og Hudplejemidler,Alle til beskyttelse mod kemiske stoffer, som angriber huden;koncentrerede præparater til alle formål, ikke til husholdningsbrug, med vaskemiddel/affedtningsmidler til anvendelse inden for rengøring af gummi;rengøringsmidler til banemedarbejderes beskyttelsesudstyr;handskestøv i form af pulver til anvendelse i handsker til forebyggelse af klæbrighed til funktion som smøremiddel og til absorbering af fugt og sved; Solbeskyttende præparater;rensemidler til anvendelse på brilleglas, briller og linser til beskyttelsesbriller;sæt med beskyttende brillelinserens med linserens, klude til linserens imprægneret med linserens og vægmonterede holdere;sporcamouflage til brug i forbindelse med jagt. 4 - Olier og fedtstoffer til industrielle formål; Smøremidler; Midler til absorbering, fugtning, og binding af støv; Brændstoffer (herunder motordrivmidler); Belysningsmidler; Sterarinlys og væger; Olier og fedtstoffer til industrielle formål; Smøremidler; Midler til absorbering, fugtning, og binding af støv; Vokslys,Olier til brug i fremstilling af belægninger til fødevarer, emballeringsprodukter, Korrosionsbekæmpende midler,beskyttende belægninger, gummiprodukter, grundmaterialer til farmaceutiske præparater og kosmetiske præparater, Smøremidler og Additiver til smøremidler, Stearinlys til belysning,termostater og termisk aktiverede applikationer;kunstig voks til anvendelse ved fremstilling af stoffer af træ og plastic. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje og til medicinske formål; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre, forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler; Førstehjælpssæt og Samt tilhørende dele, Nemlig, Bandager; Kompresser, Opløsninger, Salve;Sårrensemidler;Opløsninger til at skylle øjnene;inhalationspræparater med ammoniak; Smertestillende midler;smertestillende midler, dog ikke aspirin; Midler mod kongestion; Insekter og Frastødelsesmidler til hunde;steriliseringsgasser til sterilisering af medicinsk udstyr. 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer af metal; Transportable bygninger af metal; Materialer af metal til jernbanespor; Kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); Klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; Metalrør; Pengeskabe; Andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); Malm; Trådvæv; Trådnet;Metalstoffer. 8 - Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); Knivsmedevarer, gafler og skeer; Hug- og stikvåben; Barbermaskiner;Manuelle kabelredskaber til elarbejdere, særlig varme pinde til arbejde på overophedede strømkabler og træer fra jorden, sektionsskiver hertil og isolerede redskabskomponenter til fastgørelse herpå, særlig beskæresakse og save til beskæring, knive til fjernelse af skind, kabelrensere, ledende rensebørster, nedstrygere, bindehoveder, afbrydere, beskæringskatetre, blanketter, adaptere og klemmehoveder;hånddrevne beskæreredskaber til træer;hånddrevne beskæreredskaber til træer;kabel- og trådsakse;manuelt krympeværktøj til fastgørelse af komponenter på kabelpæle og komponenter til fastgørelse og fjernelse af elektriske ledninger og isoleringsbeklædninger og forgreningsled;håndværktøj til fastgørelse af isolerende plader; Håndværktøj, Nemlig,Elektrisk isolerede skruetrækkere, Topnøgler, Skruenøgler, Tænger, Stikdåser, Skraldenøgler, Kroge og Hakker. 9 - Sikre klatreanordninger til stiger, tårne og høje bygninger med et bælte, låsekapper og reb med indkærvninger;støvler til brandmænd;beskyttelsesbeklædning til 212/74 3

4 CTM Del A.1. brandmænd og nødhjælpsarbejdere, Nemlig,Jakker, benklæder, Handsker, Støvler, Hjelme;Arbejdshandsker; Inspektionsspejle;Snore til brandmænds støvler. 1 - Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; Ortopædiske artikler; Suturmaterialer; Apparater til beskyttelse af hørelsen; Medicinske apparater- Nemlig, Tourniquetter, Tænger, Kolde omslag, Skinner og Bårer;Anordninger til beskyttelse af hørelsen, særlig, Ørepropper,Ørevarmere, hovedbandager og -bånd;rygbælter;sensorer til screening for narkotika og alkohol; Alkoholmåler;Medicinske iltmonitorer; Respirationsovervågere;Medicinske iltsensorer til overvågning af iltindhold i anæstetiske, intensive iltapparater, Rugemaskiner;Elektrokemiske alkoholsensorer Skydevåben; Ammunition og projektiler; Sprængstoffer; Fyrværkerigenstande Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; Ure og kronometriske instrumenter Musikinstrumenter Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer; For til støvler Byggematerialer (ikke af metal); Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; Asfalt, beg, tjære og bitumen; Transportable bygninger (ikke af metal); Monumenter, ikke af metal. 2 - Møbler, spejle, billedrammer; Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); Kamme og svampe; Børster; Børstenbindermateriale; Redskaber til rengøringsformål; Ståluld; Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) Garn og tråd til tekstilfabrikation Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); Senge- og bordtæpper;vævede aramidstoffer til brug i fremstilling af beskyttelsesbeklædning og hjelme og hårdt panser Beklædning, T-shirts, Skjorter, Sweatshirts, Jeans, Shorts; Yderbeklædning, Nemlig, Kasketter, Handsker, Hatte, Jakker, Overfrakker og Pludderbukser;Overtræk til fiskevaders, vandbælter; Vandtæt yderbeklædning,særlig ponchoer, Jakker, Pludderbukser, Hovedbeklædning, Overalls; Fodtøj,Vandfast fodtøj og Vandtæt fodtøj, Nemlig, Sko, Støvler,Havesko og Støvler til havebrug,hoftestøvler, Waders,Pac-støvler;Industrielle ikkebeskyttende støvler;ydersåler til støvler; Skridhindrende indretninger til fodtøj; Sokker, Hjemmesko, Hovedbeklædning, Pandebånd,Nakkestøtter, håndledsstøtter, Veste; Handsker Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; Knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle; Kunstige blomster Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer Kød, fisk, fjerkræ og vildt; Kødekstrakter; Konserverede, tørrede og kogte frugter, bælgfrugter og grøntsager; Geleer, syltetøj; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; Mel og andre kornprodukter, brød, hvedebrød, konditorivarer og konfekturevarer, iscremer; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis;Frugtsaucer Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); Levende dyr; Friske frugter og grøntsager; Frø og såsæd, naturlige planter og blomster; Næringsmidler til dyr, malt Øl; Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) Tobak; Artikler for rygere; Tændstikker Forsikringsvirksomhed; Finansiel virksomhed; Valutarisk virksomhed; Ejendomsmæglervirksomhed Tjenesteydelser inden for telekommunikationsvirksomhed; Radiotjeneste. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande Tilvejebringelse af mad og drikke; Midlertidig indkvartering Lægevirksomhed; Veterinærvirksomhed; Sundhedsog skønhedspleje af mennesker og dyr; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /8/211 VEG-BAG BIOLAB di Santinelli Massimo Via Montesanto, 131/ Gorizia IT ALL STUDIO Viale Venezia, Udine IT IT EN 16 - Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Tryktyper; Klichéer; Indkøbstasker af papir Læder og læderimitationer; Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; Organisationsrådgivning i forretningsanliggender; Præsentation af produkter via kommunikationsmidler af enhver art til detailsalg /8/211 Poly Terra Innovation 4 212/74

5 Del A.1. CTM BG - Син, зелен ES - Azul y verde CS - Modrá a zelená DA - Blå og grøn - blau, grün ET - Sinine ja roheline EL - Μπλε και πράσινο EN - Blue and green FR - Bleu et vert IT - Blu e verde LV - Zils un zaļš LT - Mėlyna ir žalia HU - Kék és zöld MT - Blu u aħdar NL - Blauw en groen PL - Niebieski i zielony PT - Azul e verde RO - Albastru, verde SK - Modrá a zelená SL - Modra in zelena FI - Sininen ja vihreä SV - Blått och grönt Poly Terra Innovation GmbH Richard-Strauss-Straße Berlin HERTIN Kurfürstendamm 54/ Berlin EN 1 - Afsvækkende præparater til fotografisk brug; Agar-agar; Ubehandlet harpisk (syntetisk); Actinium; Aktivt kul; Alun; Albumin (animalsk eller vegetabilsk) (råmateriale); Albuminpapir; Ammoniumaldehyd; Aldehyder; Algarobille (johannesbrødfrugt, garvemateriale); Tang [gødningsmiddel]; Alginater (geledannende, opsvulmende produkter), ikke til brug som næringsmidler; Alkaliske midler; Alkalimetaljodider til industrielle formål; Alkaliske metaller; Alkaliske salte; Alkaloider; Alkohol; Aluminium alun; Aluminiumchlorid; Aluminiumjodid; Aluminiumoxid; Aluminiumsilikat; Myresyre; Americium; Ammoniak; Ammoniak (vandfri -); Ammoniumalun; Ammoniaksalte; Ammoniumsalte; Amylalkohol; Amylacetat; Syreholdigt vand til efterfyldning af akkumulatorer; Anhydrider; Antranilsyrer; Antibankestoffer til forbrændingsmotorer; Antimon; Antimonoxyd; Antimonsulfid; Antistatiske præparater, ikke til husholdningsbrug; Appreturmidler; Primere; Argon; Arsenik; Arsensyre; Astat; Ætan; Ætere; Ethylalkohol; Ethylæter; Ætsende alkali; Ætsende midler; Ætsemidler til industrielle formål; Kausisk soda til industriel brug; Præparater til fornyelse af grammofonplader; Kemiske blegemidler til tekstiler; Acetater; Acetone; Acetylen; Acetylentetrachlorid; Midler til at fremskynde kogning til industriel brug; Bakteriepræparater, dog ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; Bakteriologiske præparater til eddikedannelse; Bakteriologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug; Bakteriedræbende præparater til vinfremstilling (kemiske præparater til brug i vinfabrikation); Barium; Bariumsulfat; Bariumforbindelser; Baryt; Barytpapir; Baser (kemiske præparater); Podekit til træer; Glutenholdige præparater til brug ved anbringelse af limring eller lignende på træstammer og ved træpodning; Voks til podning; Bauxit; Bentonit; Benzoesyre; Saccharin; Benzinderivat; Berkelium; Bindemidler til beton; Konserveringsmidler til beton, dog ikke maling og olie; Klare- og konserveringsmidler til øl; Konserveringsmidler til øl; Bindemidler til støberibrug; Biokemiske katalysatorer; Biologiske præparater til laboratorier (dog ikke til medicinsk og veterinær brug); Klinkerbeton til jordløs plantevækst (middel); Blyarsenat; Blyacetat; Blegemidler til organiske stoffer; Blyoxyd; Præparater til fremstilling af blitzlys; Blomsterjord; Blodkul; Jordforbedringsmidler; Borevæsker; Sammensætninger af boremudder; Boraks; Borsyre til industrielle formål; Bremsevæsker; Brændstof til atomreaktorer; Brændstofbesparende præparater; Brom til kemiske formål; Californium; Cæsium; Cerium; Kemiske præparater til beskyttelse mod kornbrand; Kemikalier til farvning af emalje; Kemiske præparater til afkoksning af motorer; Havebrug (kemikalier til -) undtagen fungicider, herbicider, insekticider og parasiticider; Kemiske produkter til anvendelse i landbrugsøjemed, undtagen fungicider, herbicider, insektcider, parasitcider og midler mod ukrudt; Kemiske præparater til havebrug, undtagen fungicider, herbicider, insekticider og parasiticider; Kemiske præparater til brug ved fotografering; Kemiske produkter til industrielle formål;kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kemiske præparater til anvendelse i laboratorier, ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; Kemiske præparater til videnskabelige formål (dog ikke til medicinske eller veterinære formål); Kemiske produkter til at lette metallegeringer; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Kemiske præparater, undtagen farver, til fremstilling af emalje; Meldug (kemiske præparater til forhindring af -); Kemikalier til imprægnering af tekstilstoffer; Kemiske imprægneringsmidler til læder; Kemiske produkter til renovering af læder; Blandinger til fremstilling af keramik; Kemiske præparater til forhindring af sygdomme på vinstokke; Kemiske præparater til fremstilling af maling; Kemiske præparater til udskylning af radiatorer; Reagenser (kemiske -), undtagen til medicinske eller veterinære formål; Additiver, kemiske, til motorbrændstof; Kemiske additiver til olie; Kemiske produkter til luftning af beton; Kemiske kondenserede præparater; Chlor; Chlorater; Hydrochlorater; Chlorider; Kalciumchlorid; Cholsyre; Kromalun; Chromater; Kromoxyd; Kromoxydsalte; Chromsalte; Kromsyre; Curium; Destilleret vand; Rensemidler til brug i fabrikationsprocessen; Dekstrinappretur; Diagnosepræparater, undtagen til medicinske eller veterinære formål; Diastase til industrielle formål; Diatoméjord; Diazopapir; Dinitrogenoxyd; Dolomit til industrielle formål; Gødning; Gødning til landbrug; Dysprosium; Salte af ædle metaller til industrielle formål; Jernsalte; Gel til elektroforese, ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; Opakiseringsmidler til emalje; Emulgatorer; Blegemidler til industriel brug; Præparater til at lette udtagning fra støbeforme; Afkalkningsmidler, ikke til husholdningsbrug; Afløvningsmidler; Præparater til dehydrering til industrielle formål; Fotografiske fremkaldere; Enzymer til industrielle formål; Enzympræparater til industrielle formål; Epoxyharpiks i rå tilstand; Erbium; Jordalkalimetaller; Jordmetaller; Kemiske midler til nedbrydning af petroleum; Eddikesprit; Eddikesur lerjord; Eddikesyrer; Estere; Europium; Kemiske midler til opfriskning af farver til industrielle formål; Salt til farvning af metaller; Fermenter til kemiske formål; Fermium; Jernsalte; Ferrotypiplader (fotografiske); Ferrocyanider; Blegemidler til fedt; Affedtningsmidler til brug i fremstillingsprocesser; Fedtsyrer; Fedtskillepræparater; Kemiske produkter til imprægnering af læder; Murværk (fugtighedsisolerende præparater til -), undtagen maling; Midler til imprægnering af tekstiler mod vand; Kemiske imprægneringsmidler til cement (dog ikke maling); Ildslukningsmidler; Brandbeskyttelsesmidler; Kul til filtre; Filtreringsmaterialer (kemiske præparater); Filtrermateriale i form af ubehandlet plastic; Filtreringsmaterialer (mineralske 212/74 5

6 CTM 1193 Del A.1. stoffer); Filtrermaterialer [vegetabilske]; Filtersubstanser til drikkevareindustrien; Fiskelim og husblas, ikke til kontor eller husholdningsbrug eller til næringsmiddelformål; Fikserbade; Fikseringspræparater [fotografiske]; Kemiske præparater til beskyttelse af tekstilvarer mod pletter; Kødmørnere til industrielle formål; Flokkuleringsmidler; Fluater; Flydende medier til gear; Flydende medier til servostyringer; Fluor; Fluorforbindelser; Flussyre; Væsker til afsulfitning af akkumulatorer; Smeltemidler til lodning; Loddeflusmidler; Formaldehyd til kemiske formål; Støbningspræparater til støberier; Fotografiske emulsioner; Fotografisk papir; Sensibilisatorer (fotografiske -); Fotometerpapir; Francium; Antifrostvæske; Gadolinium; Galæbler; Gallium; Gallusgarvesyre; Gallusyre til fabrikation af blæk; Galvaniske bade; Galvaniske præparater; Gambier; Gasrensningspræparater; Stivnede gasser til industrielle formål; Gelatine til fotografiske formål; Gelatine til industrielle formål; Garvebejdse (pyr); Garvetræ; Garvestoffer; Garveolier; Garvesyre; Garvestof; Getters (kemisk aktive substanser); Præparater til gevindskæring; Sand til støberibrug; Neutraliseringsmidler til giftgas; Glarmesterkit; Midler til at gøre glas uigennemsigtigt; Kemiske produkter til farvning af glas; Glukose til industrielle formål; Glukosider; Glykol; Glykolæter; Glycerider; Glycerin til industrielle formål; Guldsalte; Grafit til industrielle formål; Guano; Gummi (lim), ikke til papir- og papirhandlervarer eller til husholdningsbrug; Gummi arabikum til industriel brug; Midler til gummiopløsning; Kemiske gummiforstærkningsmidler; Gurjunbalsam til fremstilling af lak; Helium; Holmium; Træsprit; Træsyre; Methanol; Træspritdestillationsprodukter; Træmasse; Muld; Humus til overfladegødning; Hydrater; Hydrauliske væsker; Hydraziner; Thiosulfat; Diagnostiske in vitro-præparater, dog ikke til medicinske formål; Ionudskiftningsmidler [kemiske produkter]; Isotoper til industriel brug; Jod til kemisk brug; Jodalbumin; Jod til industriel brug; Jodsalte; Jodsyre; Kainit; Væsker til kalibrering og kvalitetskontrol til medicinske instrumenter; Kalium; Kalciumacetat; Kaliumdioxalat; Kaliumdikromat; Potaskevand; Kalciumcyanamid [gødningsmidler]; Kølemidler; Calciumcarbid; Calciumsalte; Kamfer til industrielle formål; Kaolin; Karbid; Karbolium til brug som plantebeskyttelsesmiddel; Karbonater; Kartoffelmel til industrielle formål; Kasein til industrielle formål; Katalysatorer; Katechu; Keramiske glasurer; Keramiske materialer i partikelform til brug som filtreringsmateriale; Keramiske sammensætninger til sintring (granulat og pulver); Kedelstensopløsningsmidler; Midler mod kedelstensdannelser; Ketoner; Kiselgur; Bindemidler til reparation af ituslåede genstande; Klaringsmidler; Klæbemidler til kirurgiske bandager; Bindemidler (gluten), ikke til papirhandlervarer eller kontorartikler eller til husholdningsbrug; Bindemidler til industrielle formål; Klæbemidler til vægfliser; Syresalt (surt natriumoxalat); Benkul; Koboltoxyd til industrielle formål; Kulhydrater; Kulsyre; Kalciumkarbonat; Kulbesparende præparater; Kulstof; Kollodium; Kompost; Konserveringsmidler til tagsten, dog ikke maling og olier; Konserveringsmidler til gummi; Midler til konservering af murværk, dog ikke maling og olier; Konserveringsmidler til farmaceutiske præparater; Konserveringsmidler til murværk, ikke maling og olier; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Konserveringssalt, ikke til næringsmidler; Kreost til kemiske formål; Krotonaldehyd; Kryogene præparater; Krypton; Kølevæske til bilmotorer; Kryogene præparater; Kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske og veterinære formål; Jord til dyrkning; Kunstharpiks, ubehandlet; Kunstige sødestoffer (kemiske præparater); Plastic i form af dispersioner; Syntetiske materialer til olieabsorbering; Ubehandlet plastic; Kobbersulphat; Lakmuspapir; Lanthan; Kit til læder; Læderlim; Læderberedningspræparater; Garveolier; Vinklaremidler (lim); Lim til industrielle formål; Limopløsningsmidler; Lecithin [råvare]; Lysfølsomme fotografiske plader; Ikke-belyste, sensibiliserede kinematografiske film; Lysfølsomt lærred til fotografisk brug; Lysfølsomme plader; Lysfølsomme ubelyste film (ikke eksponerede); Lysfølsomt papir; Opløsninger til fremstilling af lystryk; Papir til lystryk; Klæde til lyskopiering; Lithium; Lithiumoxid; Garvebark; Skumhindrende opløsning til batterier; Opløsningsmidler til fernis; Loddepræparater; Lutetium; Magnesit; Magniumchlorid; Magniumkarbonat; Magnetisk væske til industrielle formål; Maltalbumin; Manganat; Mangandioxyd; Mangrovebark til industrielle formål; Blandinger til fabrikation af grammofonplader; Materialer til mattering; Kemiske produkter til mattering af glas; Havvand til industrielle formål; Mel til industrielle formål; Metalbejdsemidler; Metalhærdemidler; Metalloider; Metalholdigt sæbe til industrielle formål; Udglødningsmidler til metaller; Metan; Metylæter; Methylbenzen; Toluol; Mælkegæringsstoffer til kemiske formål; Mælkesyre; Mineralsyre;Præparater der hindrer tilsmudsning af linser; Spirehindrende præparater til grøntsager; Kemikalier mod anløbning til vinduer; Midler til forhindring af mattering af glas; Midler til forhindring af masker, der løber i strømper; Lædertilberedningskemikalier; Konserveringsmidler til blomster; Præparater til hærdning og lodning; Vækstregulerende præparater til planter; Kondensationshindrende kemiske produkter; Moderatorer, kemiske stoffer til brug i kernereaktorer; Klaremidler til most; Lerjord; Naftalin; Natrium; Tvekulsur natron til kemiske formål; Natriumcarbonat; Natriumhypochlorit; Natriumperborat; Natriumsalte [kemiske præparater]; Kornderivater til industriel brug; Neodym; Neon; Neptunium; Fugtemidler til brug ved farvning; Fugtemidler til brug i tekstilindustrien; Fugtemidler til brug ved blegning; Metalloider; Nitrat; Spændingsaktive stoffer; Hormoner til fremskynding af frugters modning; Sensibiliserede plader til offsettryk; Kemikalier til olieadskillelse; Kemikalier til blegning af olie; Oliedispergeringsmidler; Olier til brug ved forarbejdning af læder; Olier til konservering af næringsmidler; Olivin [syntetisk]; Oliekit; Olierensningsstoffer; Oliesyre; Oxalater; Oxalsyre; Palladiumchlorider; Papirmasse; Kemiske præparater til forstærkning af papir; Pektin til fotografisk brug; Perchlorater; Perkarbonater; Persvovlsyre; Persulfat; Fenol til industrielle formål; Fosfater (gødning); Fosfatider; Fosfor; Fosforsyre; Pikrinsyre; Klæbemidler til plakater; Plastisoler; Plutonium; Polonium; Potaske; Præparater i form af sporelementer til planter; Præparater, der hindrer overophedning af kølemidler til køretøjer; Praseodym; Promethium; Protactinium; Proteiner (råmateriale); Pyrogallussyre; Quebracho til industrielle formål; Kviksølv; Mercutioxyd; Kviksølvsalte; Radioaktive elementer til videnskabelige formål; Radium til videnskabelige formål; Radon; Kemiske præparater til rygning af kød; Reagenspapir; Præparater til dækreparation; Mastiks til dæk; Rensende additiver til benzin; Præparater til reparation af slanger til dæk; Rhenium; Ueksponerede lysfølsomme røngtenfilm; Rubidium; Sod til industrielle formål og til landbrugsformål; Røg (køn -) til industrielle formål; Kønrøg til industrielle formål; Frøkonserveringsmidler; Sakkarin; Salicylsyre; Salmiak; Salmiakspiritus (ammoniak); Salmiakspiritus til industrielle formål; Salpeter; Nitreret papir; Salpetersyre; Råsalt; Salte af sjældne jordmetaller; Salte til galvaniske batterier; Salte til industrielle formål; Salte [kemiske produkter]; Salte [gødningsmidler]; Saltsyre; Samarium; Oxygen; Syrebestandige kemiske stoffer; Syrer; Benzenbaserede syrer; Slagger (gødning); Præparater til opklæbning og limning; Kemiske præparater til skorstensrensning; Klæbemidler til fodtøj; Baggas til svejsning; Svovl; Svovlsyreestere; Svovlblomme til kemisk brug; Kuldisulfid; Svovlsyre; Svovlsyrling; Svejsekemikalier; Tungt vand; Baryt; Sebacinsyre (fedtsyre); Papir (selvtonende -) [fotografisk]; Selen; Sjældne jordarter; Sølvnitrat; Opløsninger af sølvsalt til forsølvning; Silikater; Silikoner; Silicium; Scandium; Kalcineret soda; Kalcineret soda; Sovs til fremstilling af tobak; Spartelmasse til karrosserier til motorkøretøjer; Spaltelige kemiske elementer; Fissible materialer til atomenergi; Spinel (kemiske præparater); Præparater til efterbehandling af stål; Stivelse til industrielle formål; Stivelsesklister, ikke til papirhandlervarer eller til husholdningsbrug; Kemiske præparater til opløsning af stivelse; Stearinsyre; Stensalt; Kvælstof; Kvælstofgødninger; Strontium; Substrater (ikke jordholdig) til dyrkning; Sulfater; Sulfider; Sulfonsyre; Sumak til brug ved garvning; 6 212/74

7 Del A.1. CTM 1193 Superfosfat [gødningsmiddel]; Syntetisk, ubehandlet harpiks; Talk [magnesiumsilikat]; Tannin; Præparater til fjernelse af tapet; Tapetklister; Tapiokamel til industriel brug; Technetium; Tellur; Terbium; Papir [reagens-]; Tetrachlorider; Tetrachlorkulstof; Thallium; Thiocarbanilid; Thorium; Thulium; Animalsk albumin (råmateriale); Benkul; Animalsk kul; Præparater af animalsk kul; Titandioxyd til industrielle formål; Titanit; Toluol; Ler; Aluminiumhydrat; Tonesalte [fotografiske]; Tonebade [fotografiske]; Tørv (gødningsmidler); Tørvepotter til havebrug; Tragantgummi til brug i fabrikation; Glukose til industrielle formål; Fremdrivningsluftarter til aerosoler; Tøris (kuldioxyd); Midler til at gøre emaljer og glas uigennemsigtige; Matteringsmidler til emalje og glas; Uran; Uranoxyd; Urannitrat; Støbemasse til hulrum i træer [skovbrug]; Viscose; Kobbersulfat (vitriol); Fugllim; Midler til acceleration af vulkanisering; Præparater til vulkanisering; Blegemidler til voks; Valkejord til brug i tekstilindustrien; Valkemidler; Valkepræparater til brug i tekstilindustrien; Blødgøringsmidler til vand; Vandglas [silikat]; Vandrensemidler; Hydrogen; Hydrogenperoxid; Blødgøringsmidler til industrielle formål; Blødgøringsmidler til plastic; Vinsprit; Vinsten, ikke til farmaceutiske formål; Vinsten (kaliumtartrat), ikke til farmaceutiske formål; Vinsyre; Bismut; Basisk bismutgallat; Bismuthnitrat til kemiske formål; Witherit; Tungstensyre; Xenon; Ytterbium; Yttrium; Cellulose; Celluloseætere til industrielle formål; Celluloseacetat, uforarbejdet; Cellulosederivater (kemiske produkter); Celluloseestere til industrielle formål; Cement; Konserveringsmidler til cement, undtagen maling og olier; Tindichlorid; Zirkoniumdioxyd; Citronsyre til industrielle formål; Kemiske tilsætningsmidler til motorbrændstoffer; Garvepræparater til huder; Flydende tilsætninger til slibemidler; Additiver, kemiske, til fungicider; Additiver, kemiske, til insekticider; Cyanid; Cymol;Især kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Bindemidler til industrielle formål; Appreturmidler til tekstiler; Kemiske blegemidler til tekstiler; Kemikalier til imprægnering af tekstilstoffer; Gelatine til industrielle formål;gluten (klæbestof), ikke til papirhandlervarer eller husholdningsformål; Gummi (lim), ikke til papir- og papirhandlervarer eller til husholdningsbrug; Gummi arabikum til industriel brug; Gummiopløsninger; Midler til gummiopløsning; Kemiske gummiforstærkningsmidler; Bindemidler til industrielle formål; Beskyttelsesmidler til murværk;konserveringsmidler til murværk; Ubehandlet plastic; Plastic i form af dispersioner; Lim til industrielle formål; Syrebestandige kemiske stoffer; Konserveringsmidler til cement. 7 - Maskiner til aftagning af bær; Maskiner til sammenpresning af affald; Påfyldningsmaskiner; Katalysatorer til udstødningssystemer; Maskiner til fremstilling af hæle; Sugemaskiner til industrielle formål; Separatorer; Knusemaskiner til brug i kloakanlæg; Klæbende bandager til remskiver; Kapstaner; Startere til motorer; Malemaskiner; Friktionshindrende lejer til maskiner; Motorkæder, ikke til befordringsmidler til brug på land; Drivmotorer, ikke til køretøjer til brug på land; Transmissionsaksler, undtagen til befordringsmidler til brug på land; Maskiner til fremstilling af kulsyreholdige drikke; Apparater til fremstilling af kulsyreholdige vande; Apparater til fremstilling af mineralvand; Armaturer til dampkedler; Akselsigter [maskiner]; Kødhakkemaskiner; Maskiner til kornseparation; Udstødningsmanifolder til motorer; Udstødningsrør til motorer og maskiner; Acetylenrengøringsapparater; Gravemaskiner; Bæltetransportører; Metaltrådstrækkemaskiner; Luftpumper til akvarier; Maskiner til minedrift; Betonblandere; Bukkemaskiner; Trykapparater til øl; Ølpumper; Bindemaskiner; Blæsere til smedjer, blæsebælge til smedjer; Trykkerimaskiner til trykning på metalplader; Arkpålæggere til trykning; Gulvpoleringsmaskiner og -apparater [elektriske]; Borepatroner (dele af maskiner); Borespidser (dele af maskiner); Borehoveder (dele af maskiner); Boremaskiner; Boreplatforme [flydende eller ikke-flydende]; Bryggerimaskiner; Knusemaskiner; Bremsesegmenter til ikke-befordringsmidler; Bremsebelægninger til ikke-befordringsmidler; Bremseklodser, dog ikke til befordringsmidler; Bremsesko til ikke-befordringsmidler; Brænderlanser [maskiner]; Brændselsomstillingsapparater til forbrændingsmotorer; Brødskæremaskiner; Rugemaskiner; Bogbinderiapparater og -maskiner til industrielle formål; Strygemaskiner; Bulldozere; Børster (dele af maskiner); Kærner; Maskiner til smørfremstilling; Dampolieseparatorer; Kondensatorer (damp) (dele af maskiner); Bærbare dampruller til stoffer; Dampmaskiner; Rengøringsapparater, der anvender damp; Desintegratorer; Pakninger (dele af motorer); Elektriske dåseåbnere; Automatiske drægankre til marineformål; Maskiner til dræning; Drejebænke (maskinværktøj); Momentomformere, ikke til befordringsmidler til brug på land; Hastighedsregulatorer til maskiner og motorer; Snittere; Trykkeripressere; Pneumatiske transportører; Trykluftmaskiner; Kompressormaskiner; Trykluftspumper; Trykdrevne pistoler til udsprøjtning af kit; Trykkerimaskiner; Trykplader; Trykreduktionsventiler (dele af maskiner); Trykregulatorer (dele af maskiner); Trykventiler (dele af maskiner); Valser til trykkerimaskiner; Trykcylindre; Dysemotorer, ikke til befordringsmidler til brug på land; Dynamobørster; Dynamoremme; Dynamoer; Cykeldynamoer; Harver; Emballeringsmaskiner; Patroner til filtrermaskiner; Injektorer til motorer; Ejektorer; Elektriske børster; Elektriske knuse- og formalingsmaskiner til husholdningsbrug; Elektriske generatorer; Elektriske hammere; Elektriske maskiner til fremstilling af drikkevarer; Elektromekaniske madtilberedningsmaskiner; Elektromekaniske maskiner til den kemiske industri; Elektriske motorer, ikke til befordringsmidler til brug på land; Elevatorer; Løftemaskiner til landbruget; Drivremme til løfteapparater; Elevatorkæder (dele af maskiner); Affedtningsmaskiner; Mekaniske tragte til udskillelse; Støvfjernelsesinstallationer til rengøringsformål; Maskiner til jordarbejder; Jordbor til minedrift; Maskiner til raffinering af jordolie; Maskiner til behandling af malm; Etiketteringsmaskiner; Ekspansionstanke [dele af maskiner]; Damphamre; Maskiner til maling; Farvningsmaskiner; Farvesprøjtepistoler; Malesprøjtepistoler (airbrushpistoler); Sværteapparater til trykkemaskiner; Fjedre (maskindele); Røgkanaler til maskinkedler; Filtre (dele af maskiner eller motorer); Filtreringsmaskiner; Finishmaskiner; Flaskeforseglingsmaskiner; Flaskevaskemaskiner; Maskiner til påsætning af flaskekapsler; Trisseværk; Flettemaskiner; Kødhakkemaskiner; Motorer til flyvemaskiner; Sugeblæsere (miner); Remme til transportører; Maskiner til materialehåndtering; Formmaskiner; Fotosatsmaskiner; Fræsemaskiner; Frihjul, ikke til befordringsmidler til brug på land; Frugtpressere, elektriske, til husholdningsbrug; Styreplader til maskiner; Påfyldningsmaskiner; Fodpedaler til symaskiner; Foderpresser; Bindemaskiner; Apparater til tilsætning af kulsyre; Prægemaskiner; Blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af gasser; Blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport af korn; Blæsemaskiner; Huse til maskiner og motorer; Maskiner til rivning af grøntsager; Udstyr og befordringsmidler på luftpuder til last; Opspændinger til vævemaskiner; Opvaskemaskiner; Stel til maskiner; Mejemaskiner; Kornmøller; Sigtemaskine; Maskiner til afskalling af majs eller korn; Gearkasser, dog ikke til befordringsmidler til brug på land; Gevindboremaskiner; Gevindskæremaskiner; Støberimaskiner; Glasbearbejdningsmaskiner; Diamanter til glarmestre [dele af maskiner]; Syller til væve; Maskiner til jernbaneskinnekonstruktion; Gløderør til forvarmning af dieselmotorer; Vinplove; Graveringsmaskiner; Støbeforme [dele af maskiner]; Knive til hakkelsesmaskiner; Haner (dele af maskiner eller motorer); Hamre (dele af maskiner); Elektriske håndbor; Håndværktøj (ikke hånddrevet); Mekaniske spoleapparater; Dørafskærmninger; Løfteapparater; Donkrafte (maskiner); Eldrevne hæftemaskiner; Rivemaskiner; Høvendere; Høvlemaskiner; Højtryksrensere; Træforarbejdende maskiner; Løfteapparater; Vippehamre; Hydrauliske maskiner og motorer; Hydrauliske styreanordninger til maskiner og motorer; Hydrauliske døråbnere og -lukkere [maskindele]; Appreteringsmaskiner; Ikke-hånddrevne kaffekværne; Rullemaskiner; Kardanled; Kardanbeslag (dele 212/74 7

8 CTM 1193 Del A.1. af maskiner); Kæmmemaskiner; Kærvemaskiner [værktøjsmaskiner]; Kedelrør (dele af maskiner); Kedelstenssamlere til kedler (maskiner); Kædesave; Kickstartere til motorcykler; Klapper til maskiner; Elektriske limpistoler; Maskiner til udmåling og afskæring af klæbebånd; Klinger [maskindele]; Æltemaskiner; Kulbørster; Stempler (dele af maskiner eller motorer); Stempler til motorer; Stempelringe; Kompressorer (højtrykskompressorer); Kompressorer til køleanlæg; Kompressionsmaskiner; Kondenseringsanlæg; Brændstofbesparende indretninger til motorer; Kraner (løfte- og hejseapparater); Køkkenmaskiner, elektriske; Kuglelejer; Kugleringe til kuglelejer; Kølere til motorer og maskiner; Kultivatorer (motordrevne) [grubbere]; Kultivatorer (maskiner); Koblinger, ikke til befordringsmidler til brug på land; Krumtappe, (dele af maskiner); Krumtapaksler; Kuverteringsmaskiner; Apparater til håndtering (lastning og lodsning); Lossebomme; Læsseramper; Ladere (turboladere); Lejer [maskindele]; Lejebukke til maskiner; Vinduesbånd af metal; Landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); Landbrugsmaskiner; Hejseapparater; Løbebånd til persontransport; Løbekraner; Læderbearbejdningsmaskiner; Slibemaskiner til læder; Fotosatsmaskiner; Elevatorer; Lokkejern til lokkemaskiner; Lokkemaskiner; Gasdrevne loddeapparater; Loddekolber, gasdrevne; Lodderør, gasdrevne; Luftfiltre til motorer; Luftkondensatorer; Luftkondensatorer; Luftpumper (installationer til værksteder); Mejemaskiner, selvbindermaskiner; Mejetærskere; Mejemaskiner; Knive til græsslåmaskiner; Rullemaskiner; Maskinbetjenere og manipulatorer; Maskiner til opstrengning af ketsjere; Maskiner til den kemiske industri; Maskiner til drikkevareindustrien; Maskiner til forarbejdning af træ; Maskiner til plasticforarbejdning; Landbrugsmaskiner; Metalforarbejdningsmaskiner; Maskiner til samling af cykler; Maskiner til tekstilindustrien; Sukkerfremstillingsapparater; Maskiner til fremstilling af bitumen; Maskiner til fremstilling af kniplinger; Maskiner til fremstilling af snore; Maskiner til fremstilling af pastavarer; Maskinhuse; Dampmaskinekedler; Maskinhjul; Maskinstandere; Maskinborde; Maskinaksler; Elevatorer til materialer; Prægeplader til trykkerier; Kasser til matricer til trykkeformål; Mekaniske transportører til dyrehold; Mejsler til maskiner; Elektriske sakse; Mejslemaskiner; Malkemaskiner; Klinger (dele af maskiner); Elektriske knive; Knivholdere (dele af maskiner); Knivskærpemaskiner; Metalforarbejdningsmaskiner; Flødeudskillere; Blandemaskiner; Fødere (maskindele); Miksere; Elektriske blendere til husholdningsbrug; Mejerimaskiner; Motorer til både; Motorer til luftfartøjer; Motorer til luftpudefartøjer; Motorer, der ikke er befordringsmidler til brug på land; Kværne til husholdningsbrug, ikke hånddrevne; Fræsemaskiner; Møllesten; Møllerimaskiner; Affaldskværne; Symaskiner; Nittemaskine; Nødstrømsaggregater og -generatorer; Maskiner til papirfremstilling; Papirmaskiner; Elektrisk udstyr til boning af parket; Peberkværne, ikkehånddrevne; Plove; Plovskær; Pistoler [værktøjer med sprængpatroner]; Maskiner til pladetryk; Forbindelsesstænger til maskiner og motorer; Pneumatiske kontrolanordninger til maskiner og motorer; Pneumatiske døråbnere og - lukkere [maskindele]; Pneumatiske rørtransportanlæg; Poleremaskiner og -apparater (elektriske); Prægepressere; Tympanoner [dele af trykpresser]; Frugtpressere; Pressere (maskiner til industriel brug); Pressefiltre; Pneumatiske hamre; Vejtromler; Pudlingsmaskiner; Pumper til varmeinstallation; Pumper (maskin- eller motordele); Pumper (maskiner); Pumpemembraner; Tandhjulsudvekslinger, ikke til køretøjer; Hjulværk til maskiner; Brodererammer til broderemaskiner; Pæleramningsmaskiner; Plæneklippere (maskiner); Plæneklippere; Ratineringsmaskiner; River til rivemaskiner; Reduktionsgear, ikke til befordringsmidler til brug på land; Regulatorer [dele af maskiner]; Vandudladere; Elektriske maskiner og apparater til rengøring; Tilretningsmaskiner; Drivremme til maskiner; Robotter (maskiner); Maskiner til optagning af rodfrugter; Rullelejer; Rulletrapper; Rotationspresser; Roesnittemaskiner; Røremaskiner, elektriske; Røremaskiner; Savblade (maskindele); Savbænke (dele til maskiner); Save (maskiner); Såmaskiner; Pressemaskiner til satinering; Luftsugemaskiner; Støvsugere til industrielle formål; Pattekopper til malkemaskiner; Sømmemaskiner (til tøj); Støjdæmpere til motorer (udstødninger); Skrællemaskiner; Koblinger, ikke til befordringsmidler til brug på land; Hvæssemaskiner; Mekaniske skovle; Sakse, elektriske; Klippemaskiner; Ventiler (dele af maskiner); Maskiner til nedlægning af jernbaneskinner; Motorer til både; Piskemaskiner; Slamsamlere [maskiner]; Mekaniske slangetromler; Slibemaskiner; Slibehjul (dele af maskiner); Slibehjul (dele af maskiner); Glidere til strikkemaskiner; Slæder til understøtning [maskindele]; Smørebøsninger (dele af maskiner); Smørepumper; Smøreringe (dele af maskiner og motorer); Smøreapparater (maskindele); Elektriske piskere til husholdningsbrug; Snefræsere; Skærebrændere, gasdrevne; Skæremaskiner; Skæremaskiner; Skolæster [maskindele]; Elektriske skopudsere; Forplader til maskiner,; Gasdrevne svejseapparater; Elektriske loddekolber; Svinghjul til maskiner; Remskiver (maskindele); Selvsmørende lejer; Separatorer; Sættemaskiner [trykkeri]; Elektriske maskiner og apparater til rensning af tæpper; Afharpningsinstallationer; Sigter og sier (maskiner og maskindele); Rensetromler; Forseglingsmaskiner til industrielle formål; Sorteringsmaskiner til industriel brug; Patroner, dele af maskiner; Fødeapparater til dampmaskinekedler; Fødeapparater til karburatorer; Apparater til afluftning af fødevand; Fødevandsregulatorer; Spindemaskiner; Spindemaskiner; Spinderokke; Spoler (dele af maskiner); Spoler til vævemaskiner; Skyllemaskiner; Konvertere til stålværker; Statorer [maskindele]; Støvudsugningsinstallationer til rengøringsformål; Støvsugere; Støvsugerposer; Støvsugerslanger; Tilbehørsdele til støvsugere til forstøvning af duftstoffer og desinfektionsmidler; Stenbearbejdningsmaskiner; Stansemaskiner; Stereotypimaskiner; Kontrolmekanismer til maskiner og motorer; Kabeltræk til maskiner og motorer; Pakdåser [dele af maskiner]; Stoppemaskiner; Stempler til støddæmpere; Vejbygningsmaskiner; Gadefejemaskiner; Strikkemaskiner; Hakkelsesmaskiner; Strømgeneratorer; Tobakbehandlingsmaskiner; Tjærespredemaskiner; Delemaskiner; Pressemaskiner; Maskiner til skæring af dyr; Pottemagerskiver; Lejer til transmissionsaksler; Remme til transportører; Drivkæder, ikke til befordringsmidler til brug på land; Drivremme til maskiner og motorer; Fremdrivningsmekanismer, ikke til befordringsmidler, til brug på land; Tørretumblere; Tromler til maskiner; Sprøjtemaskiner til vægge; Turbiner, ikke til befordringsmidler til brug på land; Turbokompressorer; Typestøbemaskiner [trykkeri]; Typografiske maskiner; Typografiske pressere; Overhedere; Transmissioner, ikke til befordringsmidler til brug på land; Transmissioner til maskiner; Forureningshindrende indretninger til motorer; Foodprocessorer (elektriske); Lugemaskiner; Reduktionsgear til befordringsmidler, ikke til brug på land; Vakuumpumper (maskiner); Ventilatorer til motorer eller maskiner; Ventilatorremme til motorer og maskiner; Ventiler (dele af maskiner); Karburatorer; Maskiner til propning af flasker; Emballeringsmaskiner; Indpakningsmaskiner; Vibratorer [maskiner] til industrielle formål; Elektrisk styrede indretninger til trækgardiner; Transmissionsdele, dog ikke til befordringsmidler til brug på land; Apparater til vulkanisering; Donkrafte (maskiner); Lifte til lastbiler; Valser til valsemaskiner; Valsemaskiner; Varmevekslere (dele af maskiner); Vaskeanlæg til befordringsmidler; Vaskeapparater; Vaskemaskiner; Vaskemaskiner; Møntbetjente vaskemaskiner; Vandudskillere; Vandvarmere (dele af maskiner); Hydrauliske turbiner; Skytter til vævning [maskindele]; Væve; Chassiser (maskiner); Skafter til væve; Vekselstrømsgeneratorer; Akselkoblinger; Værktøjer (maskindele); Holdeindretninger til maskinværktøj; Værktøjsmaskiner; Spil; Hjul til fiskestænger; Vindgeneratorer; Vindhjul til strømproduktion; Vindturbiner; Strikvævede kabelrør; Vridemaskiner til vasketøj; Pølsemaskiner; Tandstangsdonkrafte; Taplejer; Påfyldningsmaskiner; Centrale anlæg til støvsugning; Centrifugalmøller; Centrifugalpumper; Centrifuger [maskiner]; Strimmelmaskiner til industriel brug; Sprøjtemaskiner; Cigaretmaskiner [til 8 212/74

9 Del A.1. CTM 1193 industrielle formål]; Tændrør til forbrændingsmotorer; Tændingsmagneter; Tændmagneter til motorer; Tændingsanordninger til forbrændingsmotorer; Udskæremaskiner; Maskincylindre; Cylindre til motorer; Stempler til cylindre; Topstykker til motorer;især maskiner og Værktøjsmaskiner; Maskiner til dræning; Trykdrevne pistoler til udsprøjtning af kit; Trykventiler; Emballeringsmaskiner; Injektorer til motorer; Ejektorer; Elektriske limpistoler; Mekanisk drevet håndværktøj Affaldsposer af papir eller plastic; Afrivningskalendere; Papirservietter til fjernelse af makeup; Overføringsbilleder; Adresseskilte til adresseringsmaskiner; Adressestempler; Adresseringsmaskiner; Dokumentomslag; Dokumentordnere til kontorbrug; Albummer; Almanakker; Fugtere til kontorbrug; Forlovelseskort; Apparater til laminering af dokumenter (kontorapparater); Akvareller; Arkitekturmodeller; Aritmetiske tabeller; Armbånd til anbringelse af skriveredskaber; Atlasser; Selvklæbende etiketter (papirhandlervarer); Engangsblebukser af papir eller cellulose; Engangsbleer af papir og cellulose til spædbørn; Engangsbleer af papir og cellulose til spædbørn; Clips til pengesedler; Fugtere til kontorbrug; Skabe til kontorrekvisitter; Ølbrikker; Billeder; Indrammede eller uindrammede malerier; Udskåret biologisk materiale til mikroskopi (undervisningsmateriale); Blåkopier (tegninger); Blyanter; Blyantholdere; Blyantstifter; Blyantspidsere (elektriske eller ikke-elektriske); Blyantspidsere (elektriske eller ikke-elektriske maskiner); Blokke (papirvarer); Brochurer; Brevpressere; Brevbakker; Frimærker; Papirhandlervarer; Brochurer; Bogbinderiartikler; Tråd til bogbinding; Apparater og maskiner til bogbinding (kontorudstyr); Lærred til bogbinding; Stof til bogbinding; Bogbind; Bøger; Bogstøtter; Farvekridt, Filtpenne; Kontorartikler, dog ikke møbler; Papirclips; Farvelitografier; Tegneseriehæfter; Diagrammer; Tryksager; Tryktyper; Regletter til trykkeribrug; Galvanotypi; Klichéer; Sværteark til maskiner til reproduktion af dokumenter; Sværteark til duplikatorer; Underlag til trykning, ikke af tekstil; Tryktyper; Bogtryktyper; Omslag (papirhandlervarer); Etiketter (ikke af tekstil); Stenciletuier; Flag og vimpler af papir; Falseknive til kontorbrug; Strimler af papir eller lærred (til bogbinding); Farvebånd; Farvebånd til printere til computere; Farvebånd til skrivemaskiner; Spoler til farvebånd; Farvetryk; Farvebeholdere til brug for kunstmalere; Maleæsker til skolebrug; Penneholdere; Penneclips; Penalhuse; Pennalhuse [skolematerialer]; Skrivepenne (kontorartikler); Penneviskere; Statuetter af papmaché; Filterpapir; Fingertutter (kontorartikler); Fiskelim til kontorbrug og til husholdningsbrug; Flaskehylstre af pap eller papir; Flaskeomslag af pap eller papir; Korrekturvæske (kontorrekvisitter); Løbesedler; Plasticfolie til emballeringsbrug; Folier af regenereret cellulose til indpakning; Forme til modellering i ler [artikler til brug for kunstnere]; Formularer (trykte); Fotografier; Fotograveringer; Frankeringsmaskiner; Fyldepenne; Bakker til pengesortering og -tælling; Sangbøger; Globusser; Lykønskningskort; Grafiske fremstillinger og afbildninger; Grafiske reproduktioner; Ætsenåle; Plader til gravering; Graveringer; Gummi (klæbemiddel) til papirvarer eller til husholdningsbrug; Elastikker til kontorbrug; Gummierede bånd (papirhandlervarer); Gummieret lærred (papirhandlervarer); Holdere til fyldepenne og blyanter; Manualer; Etiketteringsapparater (håndredskaber); Håndstøtter til malere; Hæftemaskiner til kontorbrug; Spritduplikatorer; Histologiske snit (undervisningsmateriale); Papir af træmasse; Pap af træmasse (papirhandlervarer); Konvolutter; Hatteæsker af pap; Kaffefiltre af papir; Kalendere; Bordskånere af papir; Kartotekskort; Kort; Kortryttere til kartoteker; Pap; Karton; Paprør; Kataloger; Klæbebånd til papirvarer og til husholdningsbrug; Apparater til montering af fotografier; Gluten (klæbestof) til papirhandlervarer eller husholdningsformål; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Klæbestrimler til papirvarer og til husholdningsbrug; Holdere til klæbebånd (kontorredskaber); Tavler med klemme (kontorartikler); Modellervoks; Stegeposer til brug i mikrobølgeovne; Karbonpapir; Kopipapir (papirhandlervarer); Retteblæk (heliografi); Ikke-elektriske apparater til kreditkortaftryk; Litografisk kridt; Kridtholdere; Kugler til kuglepenne; Artikler til brug for kunstnere; Kurvelinealer; Landkort; Hagesmække af papir; Undervisnings- og instruktionsmaterialer (dog ikke apparater); Klister til husholdningsbrug og som papirhandlervarer; Bogmærker; Bogstaver af stål; Lysende papir; Litografier; Litografiske kunstgenstande; Litografiske sten; Hulleredskaber (kontorrekvisitter); Hulkort til jacquardvæve; Hulleredskaber (kontorrekvisitter); Trækpapir; Arkivmapper til løsblade; Plasticboblepakker til emballering eller indpakning; Kunstnerpensler; Malerlærred; Malerpaletter; Malerruller; Maleskabeloner; Maleæsker til skolebrug; Malerpensler; Staffelier til malere; Markeringskridt; Marmoreringskamme; Stencils; Blyantsholdere; Modellerpasta; Materialer til modellering; Plasticmateriale til modellering; Ler til modellering; Modellervoks, ikke til tandlægebrug; Lykønskningskort med musik; Noteringsblokke; Papirclips (klemmer); Apparater til nummerering, stempler til paginering; Olietryk; Brevordnere (kontorrekvisitter); Pantografer (tegneinstrumenter); Papir; Papir til elektrokardiografer; Papir til optagemaskiner; Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Papirhandlervarer; Papirbånd eller kort til optagelse af computerprogrammer; Papirbånd; Papirark; Filtrermateriale i form af papir; Ansigtsservietter af papir; Papirhåndklæder; Papmaché; Urtepottelåg af papir; Papirknive (kontorrekvisitter); Sløjfer af papir; Papirservietter; Papirlommetørklæder; Papirsposer; Pap*; Farvekridt; Kalkermønstre; Lærredskopier; Kalkerpapir; Pergamentpapir; Signeter; Pensler; Plakater; Plakater af papir eller pap; Reklametavler af papir eller pap; Udvidelig plasticfolie til emballering; Dækkeservietter af papir; Portrætter; Postkort; Prospekter; Sletteprodukter; Viskelæder; Raderknive (til kontorbrug); Raderskjolde; Raderinger; Papir til radiogrammer; Aritmetiske tabeller; Protokoller; Tegnebrætter; Etuier til pas; Ridsestifter; Ridsestifter til brug ved tegning; Tegnestifter; Tegnevinkler; Rosenkranse; Cirkulærer; Registre til kartoteker; Flødebeholdere af papir; Skabeloner af papir; Pap- eller papirkasser; Checkhæfteetuier; Grifler til tavler; Skrivetavler; Papir- og papskilte; Etiketter; Skrædderkridt; Kopibøger (papirhandlervarer); Snitmønstre til skræddere; Mønstre til konfektionering af beklædning; Hyldepapir (parfumeret eller uparfumeret); Etuier til kuglepenne, etuier til fyldepenne; Penne; Skrivepenne (af guld); Skrivetøj; Skriveinstrumenter; Skrivebøger; Tegnekridt; Papirmapper (papirhandlervarer); Skrivemaskiner (elektriske eller ikke elektriske); Taster til skrivemaskiner; Skrivemaskinevalser; Skrivematerialer; Skriveetuier; Skrivepensler; Skrivebordsunderlag; Papirhandlervarer; Trykte publikationer; Stencilplader; Skriftmodeller (forskrifter); Skoleartikler; Selvklæbende bånd til husholdningsbrug og til brug som papirhandlervarer; Sættepulte (bogtryk); Satsskibe (typografi); Segl; Forseglingsvoks; Forseglingsmaskiner til kontorbrug; Forseglingsmaterialer (papirhandlervarer); Segloblater; Stempelsegl; Sølvpapir; Stålpenne; Fotografiholdere; Stivelsesklister til papirhandlervarer eller til husholdningsbrug; Skrædderkridt; Stempler; Stempelholdere; Etuier til frimærker; Stempelpuder; Stempelpuder; Stempelstativer; Graveringer (kobberstik); Broderimønstre; Billetter; Blæk; Blækhuse; Blækbeholdere uden låg; Blækstifter; Bordduge af papir; Bordlinned af papir; Bordlinned af papir; Toiletpapir; Bærbare trykkerisæt (kontorartikler); Transparenter (papirvarer); Tusch; Konvolutlukkemaskiner til kontorbrug; Bordskånere af papir; Poser af papir eller plastic til emballage; Pap til emballeringsbrug; Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Emballeringsmateriale af stivelse; Indpakningspapir; Duplikatorer; Mimeografer; Firkantede linealer; Vignetteringsapparater; Viscosefolie til emballage; Paraffinpapir; Sorte tavler; Vinkelhager til brug for typografer; Anordninger til udviskning af skrivetavler; Xuan-papir (til kinesisk maleri og kaligrafi); Tegnematerialer; Tegneblokke; Tegnebrætter; Tegnesæt; Tegneredskaber; Tegnekul; Tegnelinealer; Tegnevinkler; Tegninger; Pegepinde, ikke elektroniske; Trykte køreplaner; Tidsskrifter; Tidsskrifter; Aviser; Makuleringsapparater til kontorbrug; Papirklemmer; Numre (trykty- 212/74 9

10 CTM 1193 Del A.1. per); Cigarbånd; Passere (tegneinstrument);især plasticmateriale til emballeringsbrug, indeholdt i denne klasse; Plasticfolie til emballeringsbrug; Folier af regenereret cellulose til indpakning; Udvidelig plasticfolie til emballering; Poser af papir eller plastik til emballage; Plasticfilm til emballeringsbrug; Folier af regenereret cellulose til indpakning; Emballeringsmateriale af stivelse Akrylharpiks [halvfabrikata]; Fittings, ikke af metal, til rør til brug i forbindelse med trykluft; Asbest; Asbestfibre; Asbestilt; Asbestpakningsmateriale; Asbeststof; Asbestpapir; Asbestpap; Asbestskifer; Asbestsåler; Asbestlærred; Asbestlagner; Asbestbeklædning; Balata; Lydisolerende beklædning; Vat til emballeringsformål; Blændingsforhindrende folie til vinduer [tonet]; Skum til blomsterdekoration [halvfabrikata]; Pakninger; Pakninger til ekspansionsfuger; Tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; Tætningsmateriale; Kalfatringsmateriale; Tætningsringe; Tætningslister; Dielektriske legemer [elektrisk isolerende legemer]; Elastisk garn og tråd, ikke til tekstilfabrikation; Isolerende præparater til isolering af bygninger imod fugt; Ildfast isolering; Brandslanger; Filtrermateriale (halvforarbejdet plastic, skum eller film); Folier af regenereret cellulose, ikke til indpakning; Ebonitforme; Tætningsmasse til pakninger; Haveslanger; Fiberglasstof til isolation; Glasfiber til isolering; Glasuld til isolation; Glimmer i rå eller halvforarbejdet tilstand; Gummi til slidbanepålægning på dæk; Gummi (rå eller halvforarbejdet); Gummibånd til syltetøjsglas; Tråd af gummi, ikke til brug i tekstiler; Klapventiler af gummi; Gummiopløsninger; Gummihylstre til beskyttelse af maskindele; Stopklodser af gummi; Chokabsorberende buffere af gummi; Gummiringe; Strenge af gummi; Gummipropper; Guttaperka; Bremsebelægningsmaterialer, delvist forarbejdede; Ebonit (hårdgummi); Isolatorer til elektriske ledninger; Isolatorer til jernbanespor; Isolatorer; Isolerende maling; Isoleringstape; Isolerende filt; Isolerende fernis; Folie af metal til isolering; Isolerende væv; Isolerende handsker; Isoleringsmaterialer; Isolatorer til kabler; Isolerende olier til transformere; Isolerende olier; Isoleringspapir; Isolerende puds; Flydende gummi; Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; Lerkit; Klæbebånd, klæbestrimler, ikke til medicinske formål, papirhandlervarer eller husholdningsbrug; Kulstoffibre, undtagen til tekstiler; Kunstig og syntetisk harpiks i halvforarbejdet tilstand; Plasticmaterialer, halvfabrikata; Plasticfibre, dog ikke til brug i tekstiler; Blade af plasticmaterialer til landbrug; Plasticark (dog ikke til indpakning og emballering); Tråd af plasticmaterialer, ikke til tekstilbrug; Koblingsbelægninger; Latexgummi; Kemiske præparater til reparation af utætheder og revner; Vandslager af lærred; Forstærkningsmateriale, ikke af metal, til rør; Rørpakninger; Loddetråd af plastic; Mineraluld (isoleringsmaterialer); Materiale til forhindring af varmeudstråling; Materiale til forhindring af varmeudstråling i varmekedler; Papir til elektriske kondensatorer; Polstringsmateriale af kautsjuk eller af plastic; Emballerings-, udstopnings- og fyldmateriale, alle af gummi eller plastic; Rørmuffer, ikke af metal; Rørforbindelser, ikke af metal; Lydisolerende materialer; Slaggeuld (isolator); Slanger af tekstilmateriale; Ikke-metalliske slanger; Loddetråd af plastic; Flydespærringer til hindring af miljøforurening; Selvklæbende bånd, ikke til papirhandlervarer og ikke til medicinsk brug eller til husholdningsbrug; Asbestforhæng; Syntetisk gummi; Spændeskive af gummi eller vulkaniserede fibre; Ventiler af naturgummi eller vulkaniserede fibre; Forbindelsesrør til kølere i køretøjer; Sække af gummi til emballage; Viscosefolie, ikke til emballage; Vulkanfiber; Varmeisolerende materialer; Vandtætte pakninger; Halvforarbejdet celluloseacetat; Cylindertætninger;Især varer af plastic (halvfabrikata); Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer;kemiske tætningselementer til elektriske anvendelser; Pakninger; Tætningsmateriale; Kalfatringsmateriale; Tætningslister; Tråd af plastic; Tråd, ikke til tekstilfabrikation; Isolerende præparater til isolering af bygninger imod fugt;folie af regenereret cellulose (ikke til indpakning);isolerende belægninger til gulve; Elastikgarn ikke til brug i tekstiler; Fiberglasstof til isolation; Gummi; Tråd af gummi, ikke til brug i tekstiler; Hård gummi; Isoleringstape; Isolerende væv; Isoleringsmaterialer; Isoleringspapir; Plasticfibre, dog ikke til brug i tekstiler; Tråd af plasticmaterialer, ikke til tekstilbrug; Blade af plasticmaterialer til landbrug;plasticfolie, dog ikke til emballeringsbrug Nedløbsrør, (ikke af metal); Cykelstativer, ikke af metal; Forgreningsrør, ikke af metal; Alabast; Alabasterglas; Fortøjningspæle, ikke af metal; Akvarier (bygninger); Akvariegrus; Sand til akvarier; Forstærkningsmateriale til bygningsbrug (ikke af metal); Asbestmørtel; Asbestcement; Asfalt; Asfaltbelægning; Persienner (til udendørs brug), ikke af metal og ikke af tekstilmateriale; Kabiner, ikke af metal; Ikke-lysende markeringer, ikke af metal; Underliggere (bjælker), ikke af metal; Bærebjælker, ikke af metal; Barakker; Filt til bygningsbrug; Bygningsglas; Tømmer til bygningsbrug; Bygningsmaterialer, ikke af metal; Bygningspaneler, ikke af metal; Bygningssten; Bygninger, ikke af metal; Tanke af murværk; Kvarts; Beton; Bygningselementer af beton; Støbekasser til beton, ikke af metal; Bindemidler til mursten; Bitumen; Bituminøse produkter til bygningsformål; Bituminøse belægningsmaterialer til tage; Træplanker til bygningsbrug; Brevkasser af murværk; Brudsten; Scenekonstruktioner, ikke af metal; Buster af sten, cement eller marmor; Tagbeklædning, ikke af metal; Tagbeklædning, ikke af metal; Tagbeklædning, ikke af metal, med indbyggede solceller; Bygningspap (asfalteret); Kakler (ikke af metal); Ikke-metalliske tagrender; Forskallingsbrædder; Skifer til tage; Tagspåner; Fortøjningspæle, ikke af metal; Bødkertræ; Monumenter, ikke af metal; Sikkerhedsglas; Afløbsrør, ikke af metal; Trykledningsrør, ikke af metal; Jernbanesveller, ikke af metal; Sprøjtemalingskabiner, ikke-metalliske; Vinduer (ikke af metal); Vindueskarme, ikke af metal; Vinduesglas (undtagen glas til bilruder); Vinduesskodder, ikke af metal; Vinduesrammer, ikke af metal; Vinduesglas til bygninger; Ildfaste byggematerialer, ikke af metal; Figurer (statuetter) af sten, beton eller marmor; Fluenet, ikke af metal; Pladebelægninger, ikke af metal; Foldedøre, ikke af metal; Sammenpressede sukkerrør [byggemateriale]; Finertræ; Gulve, ikke af metal; Mindesmærker, ikke af metal; Siddestænger; Gelændere; Geotekstiler; Stilladser, ikke af metal; Bjælkekonstruktioner, ikke af metal, til bygninger; Gesimser, ikke af metal; Transportable drivhuse, ikke af metal; Stel til drivhuse, ikke af metal; Støbeforme, ikke af metal; Puds; Gips; Gitterværk, ikke af metal; Glasgranulater til vejafmærkning; Rudeglas til bygningsbrug; Gravmonumenter, ikke af metal; Gravhegn, ikke af metal; Gravplader, ikke af metal; Gravhvælvinger, ikke af metal; Gravstensplader, ikke af metal; Gravsten; Mindesmærker, ikke af metal, til grave; Granit; Cement til ovne; Tildannet tømmer; Plastisk træ; Halvforarbejdet træ; Xylolith; Træfiner; Doblingsplanke af træ til paneler; Cellulosepap til bygningsbrug; Træbrolægningsmateriale; Træpaneler; Ikke-metal hønsehuse; Termoglas til bygningsformål; Jalousier (udvendige skodder), ikke af metal; Ikke-metalliske vægfliser til bygningsbrug; Platforme, præfabrikerede, ikke af metal; Kalk; Mergel; Kalksten; Skorstenspiber, ikke af metal; Skorstenshætter, ikke af metal; Inddækninger, ikke af metal, til bygningsbrug; Inddækninger, ikke af metal; Skotrender, ikke af metal, til tage; Keramiske råstoffer; Grus; Silikater [stenkrystaller]; Vinduer med glasmalerier; Drænrørsventiler (ikke af metal eller plastic); Ventiler til vandledninger, ikke af metal eller plastic; Kork (sammenpresset); Skøjtebaner [konstruktioner, ikke af metal]; Kunstgenstande af sten, cement eller marmor; Kunstige sten; Lægter, ikke af metal; Tremmeværk, ikke af metal; Lysthuse; Autoværn, ikke af metal; Rørledninger til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer, ikke af metal; Fliser (gennemsigtige -); Magnesiumcement; Macadam (vejbelægning af knuste sten); Vindfang, ikke af metal, til bygningsbrug; Markedsboder; Marmor; Master af ikke-metalliske materialer; Murbeklædning, ikke af metal; Mørtel til bygningsbrug; Mosaik til bygninger; Tømmer; Sidehængslede vinduer, ikke af metal; Dørrammer (ikke af metal); Ovnkit; Olivin til bygningsbrug; Papir til bygnings /74

11 Del A.1. CTM 1193 brug; Bygningspap; Parketgulve; Parketgulvbrædder; Beg; Stolper, ikke af metal; Hegn, ikke af metal; Belægning, ikke af metal; Cementmaster; Stolper, ikke af metal; Plakatsøjler, ikke af metal; Cementplader; Fliser, ikke af metal; Ikkemetalliske fliser; Porfyr (sten); Støbeforme til bygningsbrug, ikke af metal; Påstrygningsmidler [bygningsmateriel); Ikkemetalliske platforme til opsendelse af raketter; Støbeforme (ikke af metal) til gesimser; Råkridt; Rør af sandsten; Stive rørledninger til bygningsbrug (ikke af metal); Sand (undtagen støbesand); Sølvsand; Sandsten til bygningsbrug; Mandehulsdæksler, ikke af metal; Chamotte [ildfast ler]; Skifer; Skiferpulver; Tagrør til bygningsbrug; Slagger [bygningsmateriale]; Slaggesten; Opskåret træ; Skorstenshætter, ikke af metal; Skorstene, ikke af metal (præfabrikerede); Skorstenspiber, ikke af metal; Kamingesimser; Skorstensrør (ikke af metal); Slagger; Svinestalde; Sålbænke, ikke af metal; Svømmebassiner (konstruktioner, ikke af metal); Flydedokke af metal til fortøjning af både; Sænkekasser til konstruktionsarbejde under vand; Skilte ikke lysende og ikke mekaniske (ikke af metal); Standere til vejafgrænsning, ikke lysende og ikke mekaniske, ikke af metal; Siloer, ikke af metal; Tagspær; Krydsfinér; Udspringsvipper, ikke af metal; Spunspæle, ikke af metal; Stalde; Stauer af sten, cement eller marmor; Sten; Støbegrat; Kultjære; Stenhuggerarbejde; Bindemateriale til vejreparation; Vejbygningsog vejbelægningsmaterialer; Standere til vejafgrænsning, ikke lysende og ikke mekaniske, ikke af metal; Vejbelægningsmateriale; Folie og plader af kunststofmaterialer til vejmarkering; Elmaster, ikke af metal; Stænger, ikke af metal; Vægbeklædning, ikke af metal; Tanke af murværk; Tjære; Tjærestrimler til bygningsbrug; Tagpap; Telefonbokse, ikke af metal; Telegrafmaster, ikke af metal; Terrakotta; Ler; Skifer; Pottemagerler; Porte, ikke af metal; Bærebjælker, ikke af metal; Transportable bygninger, ikke af metal; Skillevægge, ikke af metal; Trapper, ikke af metal; Ikkemetalliske trappetrin; Trappevanger (ikke af metal); Tufsten; Døre (ikke af metal); Dørfyldninger ikke af metal; Dørrammer (ikke af metal); Beklædningsmateriale, ikke af metal; Forlængelsesstykker til skorstene, ikke af metal; Vinylskinner [byggematerialer]; Fuglebade, ikke af metal; Fuglehuse, ikke af metal; Akvarier, ikke af metal; Materialer til vægbeklædning (ikke af metal); Vandrør, ikke af metal; Hegn, ikke af metal; Cement; Ildfast cementbelægning; Ler til mursten; Mursten; Ler til mursten; Lofter, ikke af metal;især byggematerialer (ikke af metal); Støbekasser til beton, ikke af metal; Ildfaste materialer; Geotekstiler; Beklædningsmateriale, ikke af metal; Vinylbeklædning; Materialer til vægbeklædning (ikke af metal) Overtræk til akvarier; Affaldsspande; Udstyr til fjernelse af makeup (ikke-elektrisk); Ikke-elektriske støvfjerningsindretninger; Opvaskebørster; Aerosoldispensere, ikke til medicinske formål; Skesigter [husholdningsredskaber]; Øjenbrynsbørster; Baby-badekar (transportable); Varmere til sutteflasker, ikke elektriske; Tvist til rengøring; Krus; Kummer (beholdere); Beholdere til husholdnings- eller køkkenbrug; Vandingsindretninger; Koste; Håndsprøjter til blomster og planter; Ølkrus; Holdere til blomster- og plantearrangementer; Urtepotter; Gulvklude; Skurebørster; Æsker til slik; Børster; Stegepander; Stegespyd; Brusehoveder til vandkander; Brødbrætter; Brødkasser; Brødkurve (til husholdningsbrug); Strygebrætter; Bordskåner til strygejern; Børster; Børster til lampeglas; Børster til toiletbrug; Børstenbindermateriale; Børstevarer; Buster af porcelæn, terrakotta eller glas; Smørskåle; Låg til smørskåle; Vaskeskind til rengøring; Nipsting af porcelæn; Gryder til trykkogning, ikke elektriske; Lukker til grydelåg til kogekar; Deodoriseringsapparater til personlig brug; Æggebægre; Spande; Glaskrukker; Engangstallerkner; Isspande; Elektriske børster (ikke dele af maskiner); Elektriske kamme; Emaljeret glas; Kander til eddike og olie; Eddike- og oliestativer; Spisepinde; Rottefælder; Flakoner; Semsgarvet skind (vaskeskind); Statuetter af porcelæn, terrakotta eller glas; Sier til husholdningsbrug; Lommeflasker; Flasker; Flaskeåbnere; Fluesmækkere; Isterningeforme; Køkkenforme; Ikke-elektriske frituregryder; Ikke-elektriske frugtpressere til husholdningsbrug; Fodertrug til husdyr; Fodertrug til dyr; Havehandsker; Beholdere til husholdning eller køkken; Fjerkræringe; Grøntsagsfade; Husholdnings- og køkkenredskaber; Krydderisæt; Vandkander; Hældetude; Glas til ruder i motorkøretøjer [halvfabrikata]; Glas, hvor elektriske ledere er indkorporeret; Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); Glasampuller; Glaskolber og -beholdere; Glasbeholdere; Drikkeglas; Fiberglastråd, ikke til brug som tekstilmateriale; Fiberglas, ikke til isolation og ikke til brug som tekstilmateriale; Glasbowler; Mosaik af glas, ikke til bygningsbrug; Glaspulver til dekoration; Glaspropper; Malede glasvarer; Glasuld, ikke til isolation; Kugledørgreb af porcelæn; Stegeriste (køkkenredskaber); Stativer til stegeriste; Gummisugere til rensning af afløb; Handskeudvidere; Håndklædeholdere; Håndklædestænger, håndklæderinge; Husholdningsredskaber; Husholdningshandsker; Svampe til afskrælning af hud; Skjortestrækkere; Bukkepressere; Buksestrækkere; Insektfælder; Isoleringsbeholdere og -containere; Isolerende flasker; Termobeholdere til drikkevarer; Varmeisolerende beholdere til næringsmidler; Serveringsbakker; Ikke-elektriske kaffefiltre; Kaffekander, ikke elektriske; Hånddrevne kaffekværne; Ikkeelektriske kaffeperkolatorer; Kaffestel; Bure til selskabsdyr; Langskaftede tjærekoste; Kamme; Grove kamme; Kametuier; Kander; Vinkarafler; Bordskånere, ikke af papir eller tekstil; Osteklokker; Kasseroller; Kagedåser; Keramik til husholdningsformål; Lyseslukkere; Lysestager; Lysmanchetter; Tøjstivere; Hvidløgspressere (køkkenredskaber); Skoknappere [redskaber]; Forme [til køkkenbrug]; Ikkeelektrisk kogegrej; Køkkengrej; Kogekedler; Små kedler til køkkenbrug; Kasseroller; Kulkasser; Kurve til husholdningsbrug; Glasballoner med kurveflet; Proptrækkere; Kosmetikredskaber; Slipsepressere; Krystalglasvarer; Kageforme; Køkkenkrukker; Køkkenredskaber; Grydesæt; Køleelementer til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker, til husholdningsbrug; Køleflasker; Køletasker; Transportable køletasker, ikke-elektriske; Kunstgenstande af porcelæn, terrakotta eller glas; Limpotter; Flerarmede lysestager; Likørstel; Majolika; Manchetter, ikke af papir, til urtepotter; Knivbukke til borddækning; Rystere; Ikke-elektriske miksere til husholdningsbrug; Støvklude; Mopper; Hånddrevne kværne til husholdningsbrug; Vandapparater til rengøring af tænder og gummer; Natpotter; Neglebørster; Kunstige æg; Nudelmaskiner, hånddrevne; Frugtskåle; Opalglas; Opalglas; Papir- og plasticbægre; Metalkasser til brug som servietautomater; Paptallerkener; Parfumeforstøvere; Udstyr til boning af parket (ikke elektrisk); Håndbetjente peberkværne; Peberbøsser; Hestestrigler; Picnickurve (indeholdende service);pensler (ikke til malere); Paneler; Plader mod overkogning af mælk; Udstiksforme til småkager og kiks; Polereapparater og -maskiner, ikke elektriske, til husholdningsbrug; Polerehandsker; Polerskind; Poleremateriale [dog ikke polerepræparater, papir og sten]; Porcelæn; Dåser til madvarer; Ansigtspudder; Pudderkvaster; Hånddrevne rengøringsredskaber; Skuresvampe; Rengøringsklude; Uldaffald til rengøring; Redskaber til rengøringsformål; Glassilicafibre, ikke til anvendelse i tekstilvarer; Kvartsgods (som halvfabrikata), dog ikke til bygningsbrug; Plænevandere; Barberkoste; Holdere til barberkoste; Rottefælder; Parfumebrændere; Røgabsorberingsapparater til husholdningsbrug; Rivejern (husholdningsudstyr); Rengøringsinstrumenter, hånddrevne; Rengøringsklude; Ikke-elektriske piskere; Røreskeer [køkkenredskaber]; Rørepinde til cocktails; Salatskåle; Saltkar; Børster til rensning af tanke og containere; Skrabere [køkkenredskaber]; ÚÞ; Serveringsskeer; Grydesvampe af metal; Skuresvampe til køkkenbrug; Skilte af porcelæn eller glas; Ikke-elektriske piskeris til husholdningsbrug; Skærebrætter til køkkenbrug; Ikke-elektriske trykkogere; Potageskeer; Skohorn; Skobørster; Skopudsegrej (ikke elektrisk); Skoblokke; Låg til fade; Skåle; Bordskånere (bordservice); Svampe til husholdningsformål; Svampe; Svampeholdere; Svinebørster; Lertøjskasseroller; Sæbeæsker; Sæbeholdere; Dispensere til sæbe; Filtre til 212/74 11

12 CTM 1193 Del A.1. husholdningsbrug; Drejeplader til servering; Servietringe; Sigter; Sigter [husholdningsredskaber]; Sifoner til kulsyreholdigt vand; Sparegrise (ikke af metal); Redskaber til spiseis; Menukortholdere; Spejlglas [råmateriale]; Rørposer; Mundstykker til vandslanger; Opvaskebørster; Ståluld til rengøringsformål; Statuer af porcelæn, terrakotta eller glas; Støveklude; Fjerkoste; Fajance; Støvleknægte; Spande af vævede stoffer; Kattebakker; Strigler; Suppeskåle; Bakker af papir til husholdningsbrug; Bakker til husholdningsbrug; Bordopsatser; Service; Bordservice; Kopper; Teæg; Tedåser; Tekander; Teservice; Tefiltre; Skærere til kagedej; Kageruller; Tallerkener; Tæppefejeredskaber; Tæppebankere; Dyrebørster (børstevarer); Kamme til dyr; Krummebakker; Toiletredskaber; Toilettasker; Toiletpapirholdere; Toiletpapirautomater; Toiletsvampe; Krukkelåg; Potter, gryder, krukker; Keramik; Grillhandsker; Grydelapper; Tærteskeer; Drikketrug; Transportbure til kæledyr; Tragte; Drikkekar; Glasvarer til drikkevarer; Drikkehorn; Fodertrug; Overtræk til strygebrætter; Underkopper; Kister; Vaser; Fuglebade; Fuglebure; Ringe til fuglemærkning; Ikke-elektriske vaffeljern; Vaskebrætter; Tøjklemmer; Tørrestativer til vasketøj; Stativer til tørring af vasketøj; Vaskekar; Kedler (ikke elektriske); Engangstallerkner; Pipetter til vinsmagning; Tvist til rengøringsformål; Tandbørster; Elektriske tandbørster; Tandtråd; Tandstikkere; Tandstikholdere; Ikke-elektriske kværne til husholdningsbrug; Bordakvarier; Indendørsterrarier (dyrkning af planter); Indendørsterrarier (vivarium); Sukkerskåle;Især byggematerialer (ikke af metal);dele til betonforskallinger, Ikke af metal;ildfaste materialer;geotekstil-stoffer;beklædningsdele til bygninger, Ikke af metal;vinylbeklædning;dele til vægbeklædning, Ikke af metal Tove til bugsering af biler; Snore til billedophæng; Strimler til opbinding af vin; Bånd, ikke af metal, til indpakning; Bånd til emballering, ikke af metal; Bast; Bomuldsaffald (polstringsmateriale); Bomuld (uforarbejdet); Blår af bomuld; Polstersnor (tovværk); Bindegarn, ikke af metal, til anvendelse i landbrugsøjemed; Bindetråd, ikke af metal; Bindegarn, ikke af metal, til anvendelse i landbrugsøjemed; Emballagesnor; Snor; Pudderkvaster; Dyner (fjer); Presenninger til befordringsmidler; Fjer til polstring; Fjer til sengetøj; Filtreringsmateriale (vat); Vattering til filtrering; Fiskenet; Flaskeemballager af strå; Fleuretsilkegarn; Negbånd, ikke af metal; Ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation; Glasfibre til brug i tekstiler; Græs til vattering; Hår; Hamp; Hampegjorde; Hængekøjer; Løfteøjer, ikke af metal, til gods; Træspåner; Træuld; Snore til persienner; Jute; Kabeltove, ikke af metal; Kamelhår; Kæmmet uld; Kapok; Kulstoffibre til tekstiler; Kokoner; Kokosfibre; Plasticmateriale til tekstilfabrikation; Remme, ikke af metal, til godshåndtering; Ligposer; Grunduld; Markiser af plastic; Markiser af tekstilmaterialer; Net; Netgarn; Netværk; Sejlgarn af papir; Begtråd; Piskesnerter; Presenninger; Fyld; Polstringsmateriale, ikke af plastic eller gummi; Emballeringsmaterialer (udstopnings- og fyldmaterialer), ikke af gummi eller plastic; Posttasker; Glassilicafibre, ikke til anvendelse i tekstilvarer; Ramiefibre; Rafiabast; Rå hørlærred; Silkeblår; Hestehår; Sække til transport og opbevaring af materialer i løs vægt (bulk); Savsmuld; Uldfiberdug; Silkeaffaldsprodukter; Faller (løkker); Vinduessnore; Seler, ikke af metal, til håndtering af byrder; Klippet uld; Tang (stoppemateriale); Sejl til skisejling; Sejl; Reb; Sejsing; Sisal; Espartofibre; Kartet uld; Rebstiger; Halm til brug som polstringsmateriale; Kamouflagenet; Presenninger til kamouflage; Tove, ikke af metal; Tekstilfibre; Hestehår; Emballageposer, -hylstre, -tasker af tekstilmateriale; Emballagereb; Vaskeposer; Vat til polstring og udstopning; Blår; Skillevægge af tjæret sejldug til miner til minedrift; Pakuld, uld som polstringsmateriale; Ubearbejdet eller bearbejdet uld; Uldflokfibre; Telte;Særlig presenninger; Sække (indeholdt i denne klasse); Plasticmateriale til tekstilfabrikation; Markiser af plastic; Presenninger til kamouflage; Tekstilfibre; Emballeringssække af tekstilmateriale; Telte Spundet bomuld; Bomuldstråd og -garn; Chenillegarn; Elastiktråd og -garn til brug i tekstiler; Garn; Fiberglastråd til brug som tekstilmateriale; Gummitråd til tekstilbrug; Hampetråd og -garn; Jutetråd og -garn; Kokosfibergarn; Rayontråd og -garn; Tråd af plasticmaterialer til tekstilbrug; Hørtråd og -garn; Sytråd og -garn; Spundet silke; Silketråd og -garn; Broderigarn; Stoppegarn; Tråd; Spundet uld; Uldtråd og -garn;især garn og tråd til tekstilformål; Elastiktråd og -garn til brug i tekstiler; Gummitråd til tekstilbrug; Tråd af plasticmaterialer til tekstilbrug Servietter af tekstil til fjernelse af make-up; Badelinned (ikke beklædning); Ballonstoffer (gastætte); Bannere; Olmerdug; Bomuldsstoffer; Sengetæpper; Sengetæpper af papir; Sengelinned, tæpper; Sengetøj; Betræk til puder; Billardklæde; Brokade; Chenille (stof); Cheviotstoffer; Bomuldsvarer; Krepon; Damask (stof); Bolster til dynevår; Droguet; Trykduge af tekstil; Bruseforhæng af tekstilmaterialer eller af plasticfolie; Flagdug; Sigteduge; Etiketter af tekstil; Flag; Edderdunsdyner; Filtrermateriale af tekstil; Filt; Lærredsstof; Flonel (tekstilstof); Vadmel (tekstilstof); For; Forstoffer til fodtøj; Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; Gardinholdere af tekstilmateriale; Gaze; Sundhedsflonel; Vævede stoffer til tekstile formål; Stoffer af glastråd til tekstilfabrikation; Hårdug; Gummidug, dog ikke til papirhandlervarer; Hampedrejl; Hampelærred; Vævet stof af hamp; Husholdningslinned; Husholdningstekstiler; Hattefor; Trykt kalico; Madrasbolster; Jerseystof; Jutestof; Kanvas til gobelin eller broderi; Bordskånere af tekstilmateriale; Ostelærred; Kattun (bomuldsstof); Pudebetræk; Pudevår; Krepstoffer; Kunstsilkestoffer; Stoffer i form af skindimitationer; Beskyttelsesplader; Hørlærred; Marabout (silkestof); Madrasbetræk; Overtræk af plastic til møbler; Boligtekstiler; Møbelovertræk af tekstilvarer; Moleskin (tekstilstof); Myggenet; Dækkeservietter, ikke af papir; Dørforhæng; Ramie (vævet stof); Glassilkevæv (rengøringsklude); Rejsetæpper; Rullegardiner (gardiner, der kan rulles op) af tekstiler eller af plastic; Fløjl; Stores (undergardiner); Soveposer (syet af linned med form som sække); Løse overtræk til møbler; Silkestoffer; Silkestoffer til trykmønstre; Espartofiberstof; Stivlærrred; Vatterede sengetæpper; Uldstoffer; Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; Strikvævede stoffer; Taft; Plasticstoffer (erstatninger for tekstil); Håndklæder af tekstilmateriale; Håndklæder af tekstil; Servietter af tekstilmateriale; Stoffer til tekstiler; Stoffer til støvler og sko; Vægdraperier af tekstil; Lommetørklæder af tekstilmaterialer; Tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); Dækservietter (ikke af papir); Bordtæpper; Bordduge (ikke af papir); Bordløbere; Bordduge, ikke af papir; Bordlinned, ikke fremstillet af papir; Tilpassede overtræk til toiletsæder; Lagener; Tyl; Ikke-vævede tekstilstoffer; Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; Voksdug (bordduge); Vægdraperier af tekstil; Vævede stoffer til lingeri; Mønstret linned; Frottehandsker (vaskehandsker); Påtegnet stof til broderi; Elastisk vævet materiale; Vævede stoffer, klæbende ved varmepåvirkning; Uldstof; Zefyr (tekstilstof);især vævede stoffer og tekstilvarer, indeholdt i denne klasse; Badelinned; Ballonstoffer; Sengelinned, tæpper; Betræk til puder; Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; Vævede stoffer til tekstile formål; Møbelovertræk af tekstilvarer; Overtræk af plastic til møbler; Soveposer; Løse overtræk til møbler; Plasticstoffer (erstatninger for tekstil); Stoffer til tekstiler; Stoffer til støvler og sko; Vægdraperier af tekstil; Duge (ikke af papir); Duge (ikke af papir);klæde (lagner); Ikke-vævede stoffer; Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; Vægdraperier af tekstil;linned af tekstilmaterialer Hæle; Hælindlæg til fodtøj; Jakkesæt; Babytøj; Blebukser; Bleer af tekstilmateriale; Badedragter; Badebukser; Badekåber; Badehætter; Badesandaler; Badesko; Bandanaer (halstørklæder); Baretter; Beklædning af læderimitationer; Beklædning til motorcyklister; Beklædningsgenstande; Beklædning af papir; Boaer (pelskraver); Chemiser (undertøj); Brystholdere; Kjoleliv; Messehagler; Kjoler; Brusehætter; Indlægssåler; Pyntelommetørklæder; Fa /74

13 Del A.1. CTM 1193 stelavnskostumer; Muffedisser; Fiskerveste; Fodboldstøvler; Ikke-elektriske opvarmede næringsmidler; Gabardinefrakker (beklædning); Galocher; Gamacher; Pengebælter (beklædningsgenstande); Skridsikre indretninger til støvler; Bælter (beklædningsgenstande); Gymnastiktøj; Gymnastiksko; Støvletter; Halstørklæder; Handsker (beklædningsgenstande); Hjemmesko; Underkjoler; Skjortebluser; Skulderstykker til skjorter; Skjorter; Løse flipper; Skjortebryster; Træsko; Bukser; Buksestropper; Seler; Korseletter; Hatte; Hatteforme; Jakker; Jerseybeklædning; Matrosbluser; Kalotter; Hætter; Kitler; Færdigsyede for (dele af beklædning); Lommer til beklædning; Konfektion; Ansigtsslør, brystslør; Hovedbeklædning; Undertrøjer; Korsetter; Sjaler; Sygeskjorter, sygekitler; Slips; Cravat; Hagesmække, ikke af papir; Lædertøj; Kropslinned (undertøj); Svedabsorberende undertøj; Liberier; Korsethægter; Svedbånd af vævede stoffer; Frakker; Pelse; Sjaler; Korseletter; Mitraer (bispehuer); Morgenkåber; Muffer (beklædning); Kasketter; Kasketskygger; Yderbeklædning; Ørevarmere (beklædningsgenstande); Jumpsuits; Tøfler; Papirhatte [beklædningsgenstande]; Parkacoats; Sjaler; Pelsværk (beklædning); Skørter; Ponchoer; Pullovere; Pyjamasser; Beklædning til cyklister; Regnfrakker; Nederdele; Sandaler; Sarier; Saronger; Sjaler; Halstørklæder, tørklæder; Pyjamasser; Sovemasker; Slør; Knæbukser; Fedtlæderstøvler; Beslag til fodtøj; Sko; Skorande; Såler til fodtøj; Overlæder til fodtøj; Næser til fodtøj; Fodtøj;Forklæder; Forklæder; Ærmeblade; Skihandsker; Skistøvler; Trusser; Sokker; Sokkeholdere; Sportssko; Sportssko; Støvler; Støvleskafter; Pandebånd (beklædning); Espadriller; Pelsstolaer; Pelsstolaer; Knopper til fodboldstøvler; Strandbeklædning; Strandsko; Strømpebånd; Strømper; Svedabsorberende strømper; Forstærkninger til strømpehæle; Strømpeholdere; Strømpebukser; Sweatere; T-shirts; Togaer; Strikkede beklædningsgenstande; Trikoter; Turbaner; Overfrakker; Uniformer; Undertøj; Svedabsorberende undertøj; Underbukser; Undertøj; Gamacher; Undertøj; Vandskidragter; Veste; Trikotagevarer; Høje hatte; Beklædningsgenstande, især fodtøj, hovedbeklædning; Bleer af tekstilmateriale; Badedragter; Badebukser; Badehætter; Badesko; Beklædning til motorcyklister; Brusehætter; Muffedisser; Fiskerveste; Gamacher; Handsker; Bukser; Hatte; Jakker; Hovedbeklædning; Frakker; Yderbeklædning; Jumpsuits; Sjaler; Pullovere; Beklædning til cyklister; Regnfrakker; Overfrakker; Vandskidragter Bilmåtter; Bademåtter; Gulvbelægninger af vinyl; Gulvbeklædninger; Gulvløbere; Skridhindrende måtter; Gymnastikmåtter; Kunstige græsplæner; Linoleum; Måtter; Måtter af vævet tovværk til skibakker; Tapet; Stråmåtter; Vægbeklædning, ikke af tekstilmateriale; Tæpper, løbere; Tæppeunderlag; Måtter til gymnastik; Gulvmåtter; Vægbeklædningsmateriale som ikke er tekstilvarer;især tæpper, måtter, Måtter, Linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; Vægbeklædningsmateriale som ikke er tekstilvarer Nedrivning af bygninger; Tætning af bygninger; Smøring af befordringsmidler; Maling og reparation af skilte; Asfaltering; Installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware; Renovering af beklædningsgenstande; Rengøring af bygningsfacader; Information vedrørende byggeri; Information vedrørende reparation; Opførelse af messestande og -butikker; Bygning og reparation af lagerbygninger; Byggeledelse; Byggevirksomhed; Minedrift; Strygning af linned; Kemisk rensning; Tagdækningsarbejde; Bygningsisolering; Presning af beklædningsgenstande; Desinfektion; Bygherrevirksomhed, nemlig gennemførelse af byggeprojekter; Afhjælpning af fejl på elektriske anlæg; Bygning af fabrikker; Vedligeholdelse af køretøjer; Service på køretøjer (optankning og vedligeholdelse); Skorstensfejning; Reparation af beklædning;transport af mineralolie, gas eller vand; Stilladser; Gipsarbejde; Bygning af havne; Anlægs- og byggearbejder; Rengøring af bygninger (indendørs); Konstruktion og vedligehold af rørledninger; Installation og reparation af udstyr til vandingsanlæg; Installation og reparation af elektriske apparater; Installation og reparation af fryseudstyr; Installation og reparation af ovne; Installation og reparation af telefonapparater; Installation og reparation af elevatorer; Installation og reparation af tyverialarmer; Installation og reparation af brandalarmanlæg; Installation og reparation af varmeudstyr; Installation og reparation af luftkonditioneringsapparater; Installation og vedligeholdelse af hardware til adgang til internettet; Installation og vedligeholdelse af hardware til netværkssystemer; Installation af køkkenudstyr; Installation, reparation og vedligeholdelse af datatekniske anlæg (hardware); Installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner; Installation, vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr; Installationsvirksomhed; Vedligeholdelse af svømmehaller; Behandling, rensning og reparation af læder; Installation, reparation og rengøring inden for det huslige område (viceværtvirksomhed); Isoleringsarbejde; Opfortinning; Blikkenslagerarbejde; Spredning af kunstsne; Møbelsnedkeri (reparation); Fernisering; Laminering (reparation); Tilsyn med bygningskonstruktion; Malervirksomhed; Murværk; Vedligeholdelse af møbler; Bygning af moler; Isætning af døre og vinduer; Genopfyldning af tonerkassetter; Behandling, rensning og reparation af pels; Polering af køretøjer; Møbelpolstring; Rotteudryddelse; Rengøring og reparation af kedler; Rensning af tekstiler; Rengøring af køretøjer; Vinduespudsning; Blerensning; Reparation og vedligeholdelse af filmprojektorer; Reparation af beklædningsgenstande (dragter, kostumer); Vejhjælp (reparation af køretøjer i forbindelse med vejhjælp); Reparation af pumper; Reparation af paraplyer; Reparation af låse; Reparation af parasoller; Reparation af urværker og armbåndsure; Reparation af fotoapparater; Reparation af polstring; Restaurering af kunstværker; Restaurering af møbler; Restaurering af musikinstrumenter; Rustbeskyttelsesbehandling; Rustbeskyttende behandling af køretøjer; Slidbanepålægning på dæk; Sandblæsning; Brøndboring; Udryddelse af skadedyr og utøj, dog ikke til anvendelse i landbrugsøjemed; Skibsbygning; Knivslibning; Behandling med pimpsten; Skomagervirksomhed; Stenbrud; Opsætning af mursten; Vejbelægning; Rengøring af gader og veje; Ophængning af papir; Istandsættelse af nedslidte eller delvist ødelagte maskiner; Reparation af slidte motorer; Undervandskonstruktion; Undervandsreparation; Fliselægning; Pålægning af gulvmateriale; Udlejning af gravemaskiner; Udlejning af bygningsmateriel; Udlejning af bulldozere; Udlejning af kraner (byggemateriel); Udlejning af rengøringsmaskiner; Udlejning af automatiske fejemaskiner; Udlejning af vaskemaskiner; Nitning; Vulkanisering af dæk (reparation); Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer; Vedligeholdelse og reparation af pengeskabe; Vedligeholdelse og reparation af brændere; Vedligeholdelse og reparation af luftfartøjer; Vedligeholdelse og reparation af boksrum; Vask; Vaskerier; Vask af befordringsmidler; Vask af motorkøretøjer; Vask af linned;især byggeri; Reparationsvirksomhed; Installationsvirksomhed; Reparation af beklædningsgenstande; Information vedrørende byggeri; Byggevirksomhed;Vejbelægningsarbejder. 4 - Finpudsning efter fjernelse af gammel maling; Behandling af affald; Afslibning; Omsyning af beklædningsgenstande; Skræddervirksomhed; Appretering af tekstiler; Mønstertrykning;Fremstilling af...(benævnelse af konkrete varer) for tredjemand efter ordre; Information om materialebehandling; Dyreudstopning; Tekstilprinter; Behandling af tekstiler og vævede stoffer; Uldbehandling; Blegning af tekstilstof; Bogbind; Farveri; Guldsmedvirksomhed; Tandteknisk virksomhed; Trykkerivirksomhed; Kantning af tekstilstoffer; Nedfrysning af næringsmidler; Afgiftning af farlige materialer; Fremkaldelse af fotografiske film; Forarbejdning af olier; Fotogravure; Produktion af energi; Produktion af fjernvarme; Generering af elektricitet; Farvebehandling af vinduer ved overfladebehandling; Læderfarvning; Farvning af pelsværk; Farvning af sko; Indfarvning af tekstilstoffer; Farvning af tekstiler; Brandimprægnering af 212/74 13

14 CTM 1193 Del A.1. tekstilstoffer; Filmbearbejdning; Fotografiske tryk; Fotosatsarbejde; Maskinsnedkerarbejde; Galvanisering; Garvning af pelse og huder; Glasblæsning; Guldplettering; Graveringer; Metalhærdning; Høvling; Behandling af tømmer; Træfældning og -opskæring; Cadmiumplettering; Behandling af tekstilstoffer med permanentpres; Presning af frugt; Brænding af pottemagervarer; Kobbersmedier; Kædeskæring i forbindelse med vævning; Krølbehandling af vævede stoffer; Kompostering af skrald og affald; Konservering af drikke og næringsmidler; Krympning af tekstilmateriale; Bearbejdning af plastic; Laminering (behandling af materialer); Afstikning ved brug af laser; Læderarbejde; Litografisk trykning;fremstilling af...(benævnelse af konkrete varer) for tredjemand mod betaling; Svejsning; Luftopfriskning; Luftrensning; Luftdeodorisering; Glansning af pelsværk; Magnetisering; Maling af korn; Syning; Metalbehandling; Metalstøbning; Imprægnering af pelsværk mod møl; Imprægnering af vævede stoffer mod møl; Offsettrykning; Appretering af papir; Behandling af papir; Behandling af pelsværk; Galvanisering; Plettering af metal; Afpudsning (slibning); Slibning af optisk glas; Polstring; Raffinering; Indramning af kunstværker; Rygning af næringsmidler; Genbrug af spildmaterialer og affald; Save; Satinering af pelsværk; Sadelmagerarbejde; Trykning af skabeloner; Slagtning af dyr; Slibning; Nøglekopiering; Hærdning; Svejsning; Sortering af affald og genbrugsstoffer; Broderi; Dybtrykarbejde; Adskillelse af farver (elektronisk); Afbrænding af affald; Plettering med krom; Forgyldninger; Udlejning af generatorer; Udlejning af luftkonditioneringsapparater; Udlejning af apparater til rumopvarmning; Udlejning af strikkemaskiner; Destruktion af affald; Nikkelplettering; Sølvplettering; Fortinning; Vulkanisering (behandling af materialer); Valkning af klædestoffer; Valsning; Vandbehandling; Vandimprægnering af tekstilstoffer; Kædeskæring i forbindelse med vævning; Tilpasning af skind og huder; Specialtilpasset samling af materialer (for andre); Pelsværk, syet efter mål; Tilskæring af tekstilstoffer;og særlig forarbejdning og behandling af materialer og genstande; Behandling af tekstiler og vævede stoffer; Brandimprægnering af tekstilstoffer; Vandimprægnering af tekstilstoffer Ajourføring af computersoftware; Ajourføring af software (opdatering); Opdatering af internetsider; Byggerådgivning [rådgivning vedrørende arkitektvirksomhed]; Administration af brugere og rettigheder på computernetværk; Rådgivning inden for energibesparelse; Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af hjemmesider og internetsider; Rådgivning vedrørende telekommunikationsteknik; Formidling af søgemaskiner til internettet; Biologisk forskning; Rådgivning vedrørende computere; Computerhard- og computersoftwarerådgivning; Rådgivning vedrørende computersoftware; Analyse af computersystemer; Design og fremstilling af hjemmesider og internetsider; Design af software; Design af computersystemer; Certificeringscentre, nemlig udstedelse og administration af digitale nøgler og/eller digitale signaturer; Bygherrevirksomhed, nemlig forberedelse af byggeprojekter i teknisk henseende; Edbprogrammørvirksomhed; Grafisk designvirksomhed; Tjenesteydelser vedrørende teknisk tegning; Industrielt design; Modedesign; Fysikervirksomhed; Tekniske måle- og testlaboratorier; Arkitektvirksomhed; Kemisk virksomhed; Bistand fra indendørsarkitekt; Tjenesteydelser vedrørende pakkedesign; Ingeniørarbejder; Tjenesteydelser inden for kemi; Virusbeskyttelse; Digital billedredigering (grafisk virksomhed); Analyser af vand; Kemiske analyser; Olieprospektering; Ledelse af tekniske undersøgelser; Gennemførelse af videnskabelige undersøgelser; Vurdering af kunstværkers ægthed; Redigering, formatering og overførsel af data til blanke cd'er (premastering); Edb-rådgivning (datalogi); Kalibrering; Rådgivning vedrørende indretning; Elektronisk backup af data;elektronisk datalagring (datalogvirksomhed); Udvikling af brugskoncepter for ejendomme i teknisk henseende (facilitetsstyring); Design og udvikling af computersoftware og hardware; Emissionsberegning og beregning af koncentrationer af skadelige stoffer; Programmering af computere; Analyse af udnyttelse af oliefelter;fremstilling af computeranimationer (datalogvirksomhed); Ekspertbistand vedrørende olieforekomster; Ingeniørarbejder (synsog skønsforretninger); Geologiske undersøgelser; Udarbejdelse af videnskabelige rapporter; Forskning vedrørende miljøbeskyttelse; Bakteriologisk forskning; Kemisk forskning; Kosmetisk forskning; Teknisk forskning; Forskning inden for mekanik; Geologiske undersøgelser; Geologisk prospektering; Design og vedligeholdelse af websteder for andre; Vaccination af skyer; Industriel analyse og forskning; Tjenesteydelser i forbindelse med installation og vedligeholdelse af software; Installation og vedligeholdelse af software til internetadgange; Installation af computerprogrammer; Kalibrering og funktionskontrol af måleapparater; Konfiguration af computernetværk med brug af software; Konstruktionsprojektering; Konvertering af computerprogrammer og data (dog ikke fysisk ændring); Installation af computer software; Kopiering af computerprogrammer; Landmåling; Materialeafprøvning; Tekstilafprøvning; Undersøgelser, søgning i databaser og på internettet inden for videnskab og forskning; Fysik (forskning); Kvalitetskontrol; Kvalitetskontrol; Udvikling og forskning (for andre); Serveradministration; Sikkerhedstjenester i forbindelse med beskyttelse mod illegal netværksadgang; Rådgivning inden for socialvidenskab; Byplanlægning; Styling (industrielt design); Teknisk rådgivning; Tekniske projektstudier; Teknisk projektstyring inden for edb; Kontrol af køretøjers køreegenskaber; Kontrol af digitale signaturer; Testning af oliekilder; Miljøvurdering; Undervandsundersøgelser; Udlejning og vedligeholdelse af lagerplads til brug som websteder for tredjemand (værtsvirksomhed); Udlejning af computerprintere; Udlejning af computere; Udlejning af software; Udlejning af computere; Udlejning af webservere; Retablering af computerdata; Materialeprøvning; Vejrprognoser; Genfinding af computerdata; Videnskabelig forskning; Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Certificering; Udbydelse eller udlejning af elektronisk lagringsplads på internettet (webspace);især tjenesteydelser inden for videnskab og teknologi samt forskning og udvikling i forbindelse hermed; Industrielle analyser og undersøgelser; Arkitektrådgivning; Kemisk virksomhed; Tjenesteydelser inden for kemi; Kemiske analyser; Kemisk forskning; Teknisk forskning; Materialeafprøvning; Fysik (forskning); Teknologirådgivning; Tekstilafprøvning; Rådgivning vedrørende miljøbeskyttelse; Videnskabelig og industriel forskning Ambulant pleje; Aromaterapi; Træbeskæring; Farmaceutisk rådgivning; Spabade (termalbade); Offentlige badeanstalter; Saunafaciliteter; Solarier; Plejehjem; Pleje af kæledyr; Tyrkiske bade; Landskabsarkitektur; Kurklinikvirksomhed; Blodbanker; Jordmodervirksomhed; Apoteker; Bloddonorer; Blomsterarrangering; Gartnervirksomhed; Naturlægevirksomhed; Logopædi; Medicinsk laboratorievirksomhed; Psykologhjælp; Sygehjælpervirksomhed; Lægevirksomhed; Kiropraktorvirksomhed; Frisørsalonvirksomhed; Landskabsarkitektvirksomhed; Hospitaler; Optikervirksomhed; Dyrlæger; Tandlægevirksomhed; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; Planteskoler; Medicinske klinikker; Makeupartister; Virksomhed i form af rekonvalescens- og rekreationshjem; Medicinske klinikker; Sanatorier; Tjenesteydelser i forbindelse med skønhedssaloner; Luft- og overfladespredning af kunstgødning og andre landbrugskemikalier; Medicinsk og klinisk undersøgelse; Gennemførelse af terapier; Massage; Afvænning af misbrugere; Rådgivning vedrørende ernæring; Havearbejde; Havebrug; Sundheds- og skønhedspleje; Rådgivning inden for sundhedspleje; Pleje af grønne arealer i forbindelse med beboelse (viceværtvirksomhed); Hårimplantering; In vitro-befrugtning; Sygepleje; Kransebinding; Kunstig befrugtning; Design af landskaber; Manicure; Fysioterapeutiske behandlinger; Kirurgi og skønhedspleje; Psykosocial rådgivning; Pasning af græsplæner; Udryddelse af skadedyr for landbruget; Hospitser; Tatovering; Telemedicin; Behandling og lægevirksomhed; Pasning af dyr; Dyreavl; Ukrudts /74

15 Del A.1. CTM udryddelse; Udlejning af landbrugsmateriel; Udlejning af medicinske apparater; Udlejning af sanitetsinstallationer; Fremstilling af recepturer på apoteker;især tjenesteydelser inden for landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsvirksomhed /8/211 ENERGYLAB Stiegler, Peter Finkleiten Köstendorf AT EN 35 - Rådgivning vedrørende reklame for forretningsvirksomhed; Rådgivning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; Reklame og marketing; Online reklamevirksomhed på computerkommunikationsnet; Forretningsrådgivning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; Distribution af reklamer; Reklameomdeling for andre; Salgsfremmende foranstaltninger for udbydere af tjenesteydelser (for andre) gennem reklameformidling; Salgsfremmende virksomhed samt annonce- og reklamevirksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed for virksomheder; Konsulentbistand vedrørende annonce- og reklamevirksomhed og bistand ved forretningsledelse; Annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremstød; Annonce- og reklamevirksomhed, PR-virksomhed; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet /9/211 PBSC URBAN SOLUTIONS BG - Сив, жълт ES - Gris, amarillo CS - Šedá, žlutá DA - Grå, gul - Grau, gelb ET - Hall, kollane EL - Γκρι, κίτρινο EN - grey, yellow FR - Gris, jaune IT - Grigio, giallo LV - Pelēks, dzeltens LT - Pilka, geltona HU - Szürke, sárga 3 MT - Griż, isfar NL - Grijs, geel PL - Szary, żółty PT - Cinzento, amarelo RO - Gri, galben SK - Sivá, žltá SL - Siva, rumena FI - Harmaa, keltainen SV - Grått, gult Société de vélo en libre-service 2113, 32e Avenue Lachine, Québec H8T 3J1 CA SANTARELLI 14, avenue de la Grande Armée 7517 Paris FR EN FR 7 - Elektromekaniske dockingstationer til systemer til udlejning af bycykler, nemlig til cykler;terminaler, dockingpunkter, komponenter og dele til systemer til udlejning af bycykler. 9 - Intelligente kort til brug inden for systemer til udlejning af bycykler;magnetiske kort til brug i forbindelse med udlejning af bycykler;audiovisuelt og interaktivt indhold på computere samt elektroniske, optiske og magnetiske medier i forbindelse med bytransport, udlejning af bycykler samt drift og vedligeholdelse af systemer til udlejning af bycykler;software, der både kan downloades og ikke downloades, til brug ved styring, drift og vedligeholdelse af systemer til udlejning af bycykler Bykøretøjer, dele og tilbehør til bykøretøjer Trykte og elektroniske publikationer vedrørende bytransport, udlejning af bykøretøjer samt drift og vedligeholdelse af systemer til bykøretøjer Beklædningsgenstande Sportstilbehør til cykling Distributionsvirksomhed inden for bykøretøjer, dele til bykøretøjer og tilbehør til bykøretøjer, systemer til udlejning af bykøretøjer og Dele hertil og Tilbehør til disse varer;annonce- og reklamevirksomhed samt markedsføring inden for bykøretøjer og systemer til udlejning af bykøretøjer, Nemlig udlejning af reklameplads,mediereklamer og Direkte marketingvirksomhed, Konsulentvirksomhed,Reklameplacering og sponsorforskning;forvaltning af callcentertjenester med bistand og information vedrørende systemer til udlejning af bykøretøjer;drift af et transaktionswebsted til udlejning af bykøretøjer Vedligeholdelse og reparation i forbindelse med systemer til udlejning af bykøretøjer Udlejning af bykøretøjer;drift af et system til udlejning af bykøretøjer;drift af et websted med formidling af information, publikationer, audiovisuelt og interaktivt indhold vedrørende transportmidler i byområder;udlejning af bykøretøjer og systemer til udlejning af bykøretøjer;konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer til udlejning af bykøretøjer Tjenesteydelser vedrørende programmering af computere;formidling af software, som både kan downloades og ikke kan downloades, til anvendelse i forbindelse med styring af systemer til udlejning af bykøretøjer. CA - 14/3/ /74 15

16 CTM Del A /9/211 POCKET PEOPLE ngmoco, LLC 475 Brannan Street, Suite 42 San Francisco, California 9417 US MITSCHERLICH & PARTNER Sonnenstr München EN 9 - Computersoftware; Computerapplikationer i form af software til spil til mobiltelefoner, mobile enheder og håndholdt elektronisk udstyr; Computerspilprogrammer; Software til computerspil; Computerspil, videospil, interaktive multimediespil, virtual reality-spil og spil med flere deltagere; Software til videospil, software til interaktive multimediecomputerspil og software til virtual reality-computerspil; Software til computerspil, der kan downloades, software til videospil, software til interaktive multimediecomputerspil og software til virtual reality-computerspil; Dvd'er og cd'er med computerspil, videospil, interaktive multimediecomputerspil og virtual reality-computerspil; Computersoftware, der gør det muligt for brugere at spille computerspil, videospil, interaktive spil og multimediespil, virtual reality-spil og spil til flere brugere via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk og via computere, trådløse computere, håndholdte computere, personlige digitale assistenter, elektroniske planlægningskalendere, elektroniske spillemaskiner, spil til spillekonsoller, spil til anordninger med omformer og dekoder, mobiltelefoner og elektroniske apparater; Computersoftware, der gør det muligt for brugere af computerspil at kommunikere med andre brugere af computerspil; Computersoftware, der gør det muligt for brugere at oprette, udvikle, manipulere, redigere, organisere, udgive, opslå, vise, søge, tagge, dele, uploade, downloade, importere og distribuere multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold; Computersoftware, der gør det muligt for brugere at dele, interagere og samarbejde med andre via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk vedrørende oprettelse, udvikling, manipulation, redigering, organisering, udgivelse, opslag, visning, søgning, tagging, deling, upload, download, import og distribution af multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold; Computersoftware, der gør det muligt for brugere at opslå og dele kommentarer, anmeldelser, kritik, bedømmelser, blogs og information vedrørende multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold med andre via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk; Indspillede dvd'er og cd'er med multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold; Computersoftware, der gør det muligt for brugere at oprette, tilpasse, vise, manipulere, handle, sælge og købe varer, såsom digitale avatarer, virtuelle kæledyr, trofæer, huder og andre spilrelaterede varer; Computersoftware, der fremmer digital handel og udveksling af varer blandt brugere; Elektroniske instruktionsmanualer lagret på computermedier og distribueret med førnævnte; Computerhardware; Perifert udstyr til computere; Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Møntautomater og - apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Alle førnævnte varer vedrører ikke udgivelse af bøger på noget medium Udgivelse af software til computerspil for andre; Uddannelses- og underholdningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed, nemlig onlineudbydelse af computerspil, videospil, interaktive multimediespil, virtual reality-spil via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk; Underholdningsvirksomhed, nemlig onlineudbydelse af spil i form af et websted med computerspil, videospil, interaktive multimediecomputerspil og virtual realitycomputerspil; Onlineudbydelse af nyheder og informationer vedrørende computerspil, videospil, interaktive multimediespil og virtual reality-spil; Forlagsvirksomhed i forbindelse med digital video og lyd samt multimedier; Produktion og distribution af multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst og andet brugergenereret multimedieindhold; Produktion og udbydelse af information til deltagere i spil vedrørende deres pointstilling via telekommunikations- eller computernetværk;produktion og udbydelse af informationer vedrørende anmeldelser, previews, anbefalinger og placering på ranglister for software til computerspil til mobiltelefoner og mobilt udstyr; Produktion og udbydelse af information vedrørende udgivelse; Underholdningsvirksomhed og uddannelsesvirksomhed, nemlig udbydelse af et websted med multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold, alt til underholdnings- og uddannelsesformål; Underholdningsvirksomhed og uddannelsesvirksomhed, nemlig udbydelse af et websted, som gør det muligt for brugere at opslå og dele kommentarer, blogs og information om multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold, alt inden for underholdning og uddannelse; Udgivelse af onlinejournaler, nemlig blogs med kommentarer og information om multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information, andet brugergenereret multimedieindhold og andre emner inden for underholdning; Underholdningsvirksomhed, og uddannelsesvirksomhed, nemlig formidling af onlinenyheder, information og anmeldelser vedrørende multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst og andre underholdnings- og uddannelsesrelaterede emner; Udsendelse af underholdning via digitale medier, video-, lyd- og multimedier; Underholdningsvirksomhed, nemlig onlinecomputerspil, videospil, interaktive multimediespil, virtual reality-spil og spil med flere deltagere via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk; Underholdningsvirksomhed, nemlig udbydelse af et websted med onlinecomputerspil, videospil, interaktive multimediespil, virtual reality-spil, spil med flere brugere og andre underholdningsrelaterede emner; Underholdningsvirksomhed, nemlig afholdelse af onlinekonkurrencer; Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer;alle førnævnte tjenesteydelser ikke inden for bøger og forlagsvirksomhed på medier af enhver art, dog ikke tjenesteydelser udelukkende i forbindelse med spil til mobiltelefoner Softwareudvikling, nemlig udvikling af software til computerspil, software til videospil, software til interaktive multimediecomputerspil og software til virtual reality-computerspil for andre; Udvikling af computersoftware; Formidling af applikationstjenester (ASP); Tilvejebringelse af mid /74

17 Del A.1. CTM lertidig brug af onlinesoftware, der ikke kan downloades; Udbydelse af tidsbegrænset anvendelse af onlinesoftware, der ikke kan downloades, der gør det muligt for brugere at spille onlinecomputerspil, videospil, interaktive multimediespil, virtual reality-spil og spil med flere deltagere via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk og via computere, trådløse computere, håndholdte computere, personlige digitale hjælpeindretninger, elektroniske planlægningskalendere, spillemaskiner, spil til spillekonsoller, spil til anordninger med omformer og dekoder, mobiltelefoner og elektroniske apparater; Udbydelse af tidsbegrænset anvendelse af onlinesoftware, der ikke kan downloades, der gør det muligt for onlinespillere at kommunikere og konkurrere med andre onlinespillere; Hosting af et websted med multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold; Midlertidig adgang til onlinesoftware, der ikke kan downloades, og som giver brugerne mulighed for at oprette, udvikle, manipulere, redigere, organisere, udgive, opslå, vise, søge, tagge, dele, uploade, downloade, importere og distribuere multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold; Midlertid adgang til onlinesoftware, der ikke kan downloades, og som gør det muligt for brugere at dele, interagere og samarbejde med andre via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk vedrørende oprettelse, udvikling, manipulation, redigering, organisering, udgivelse, opslag, visning, søgning, tagging, deling, upload, download, import og distribution af multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold; Midlertidig adgang til onlinesoftware, der ikke kan downloades, og som gør det muligt for brugere at opslå og dele kommentarer, anmeldelser, kritik, bedømmelser, blogs og information vedrørende multimedieindhold, videoer, animation, spil, musik, film, fotografier, lydindhold, billeder, tekst, information og andet brugergenereret multimedieindhold med andre via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk; Formidling af onlinesoftwareredskaber, der ikke kan downloades, til brugere med henblik på oprettelse af multimedieindhold online; Hosting af et websted med onlinecomputerspil, videospil, interaktive multimediespil, virtual reality-spil og spil med flere brugere; Midlertidig adgang til onlinesoftware, der ikke kan downloades, og som gør det muligt for kunder at oprette, tilpasse, vise, manipulere, håndtere, sælge og købe varer, såsom digitale avatarer, virtuelle kæledyr, trofæer, huder og andre spillerelaterede varer til brug online via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk; Midlertidig adgang til onlinesoftware, der ikke kan downloades, og som fremmer digital handel og udveksling af varer blandt brugere; Computervirksomhed, nemlig oprettelse af et onlinefællesskab for registrerede brugere, således at disse kan deltage i forskellige diskussioner, få feedback fra andre brugere, skabe virtuelle fællesskaber og engagere sig i sociale netværk; Teknisk supportbistand i forbindelse med alle førnævnte; Onlineværtsvirksomhed i forbindelse med digitalt indhold; Vært for andres computersoftware-applikationer; Vært for multimedieindhold for andre; Servervirksomhed i forbindelse med et websted med brugergenereret multimedieindhold online; Computervirksomhed; Computerrådgivning; Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software; Produktion af software til computerspil, software til videospil, software til interaktive multimediecomputerspil og software til virtual reality-computerspil; Informationer udbudt online vedrørende software til computerspil og udvidelser hertil;hosting af et websted for brugere til sporing af udvikling af software til computerspil til mobiltelefoner og mobilt udstyr;alle førnævnte tjenesteydelser ikke inden for bøger og forlagsvirksomhed på medier af enhver 3 art, dog ikke tjenesteydelser udelukkende i forbindelse med spil til mobiltelefoner. US - 18/5/211-85/323, /9/211 Mesoroller Kitzinger, Hugo Sieveringer Str Wien AT Vetter, Georg Landesgerichtsstr Wien AT EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Tandplejemidler. 5 - Veterinærmedicinske præparater; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler Veterinærvirksomhed; Sundheds- og skønhedspleje af dyr; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /9/211 FASTJET.COM easygroup Holdings Limited Le Ruscino, 14 Quai Antoine 1er 98 Monte Carlo MC CLARKE WILLMOTT Burlington House, Botleigh Grange Business Park, Hedge End, Southampton, Hampshire SO3 2AF EN IT 39 - Transportvirksomhed; Arrangering af rejser; Rejseinformation; Parkeringsfaciliteter til køretøjer; Transport af varer,lufttransport af passagerer og rejsende; Luftfartsvirksomhed og skibsfragt; Indcheckning i lufthavne; Flyveselskabsvirksomhed; Flychartringsvirksomhed; Udlejning og leje af luftfartøjer; Flyparkering; Rejsebureauer og turistkontorer; Rådgivning og information i forbindelse med de nævnte tjenesteydelser; Informationsvirksomhed vedrørende transportvirksomhed, rejseinformation og rejsebestilling leveret online fra en computerdatabase eller internettet /12/211 IDMP Magna Exteriors & Interiors Management GmbH 212/74 17

18 CTM Del A.1. Kurfürst-Eppstein-Ring Sailauf (Bayern) Schupp, Bernhard Habichthöhe Untergruppenbach EN 9 - Trådløse batteriopladere; Elektroniske trådløse indretninger til overførsel og modtagelse af energi; Trådløs og Bærbare kommunikationsanordninger, Især radiotelefonapparater og Trådløse telefoner, Computere; Induktive elektriske apparater; Induktionssendere; Sendere af elektroniske signaler; Trådløse apparater, indeholdt i klasse 9; Elektronisk navigationsudstyr; Elektriske låse og dele hertil; Elektriske alarmanlæg og tyverialarmsystemer;kabineudstyr til motorkøretøjer, nemlig holdere og hylder til navigationssystemer og mobiltelefoner;teknisk tilbehør til motordrevne og ikke-motordrevne tohjulede køretøjer, nemlig holdere til computere, Mobiltelefoner, Mobilradioer og Navigationsudstyr Køretøjer, Inklusive automobiler og Personbiler; Beklædningsdele til kabiner i køretøjer, især instrumentpaneler, hylder, beklædninger til handskerum, søjler og døre til motorkøretøjer;trådløst kommunikationsudstyr integreret i køretøjer med ledningsfri transmission af elektrisk effekt Udvikling og konstruktion af kabineudstyr til køretøjer, især kabinedele med indlejrede elektroniske komponenter Henkel AG & Co. KGaA Henkelstr Düsseldorf EN 3 - Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, desodoriserende midler til personlig brug, kemiske midler til hårpleje og -behandling, ikke-medicinsk tandpasta og mundskyllemidler, kosmetisk skumbad og badesæbe, badepræparater, cremer og lotioner til brug på kroppen. 5 - Medicineret mundskyllevand, Kemiske præparater til hygiejneformål, Desinfektionsmidler Elektriske tandbørster, Vandapparater til rengøring af tænder og gummer, Barberkoste, Pudderkvaster, Øjenbrynsbørster, Udstyr til formning af øjenvipper /1/211 SEÑORÍO EXTREMADURA /1/211 feel Fantastic BG - Син, зелен, жълт. ES - Azul, verde, amarillo. CS - Modrá, zelená, žlutá. DA - Blå, grøn, gul. - blau, grün, gelb. ET - Sinine, roheline, kollane. EL - Μπλε, πράσινο, κίτρινο. EN - Blue, green, yellow. FR - Bleu, vert, jaune. IT - Blu, verde, giallo. LV - Zils, zaļš, dzeltens. LT - Mėlyna, žalia, geltona. HU - Kék, zöld, sárga. MT - Blu, aħdar, isfar. NL - Blauw, groen, geel. PL - Błękit, zieleń, żółć. PT - Azul, verde e amarelo. RO - Albastru, verde, galben. SK - Modrá, zelená, žltá farba. SL - Modra, zelena, rumena. FI - Sininen, vihreä, keltainen. SV - Blått, grönt, gult. 591 BG - Сив и жълт. ES - Gris y amarillo. CS - Šedá a žlutá. DA - Grå og gul. - Grau und gelb. ET - Hall ja kollane. EL - Γκρι και κίτρινο. EN - Grey and yellow. FR - Gris et jaune. IT - Grigio e giallo. LV - Pelēks un dzeltens. LT - Pilka ir geltona. HU - Szürke és sárga. MT - Griż u isfar. NL - Grijs en geel. PL - Szary i żółty. PT - Cinzento e amarelo. RO - Gri si galben. SK - Sivá a žltá. SL - Siva in rumena. FI - Harmaa ja keltainen. SV - Grått och gult EMBUTIDOS TENERIFE, S.A. Ctra. de las Cañadas Km. 4, La Esperanza ES PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L. Glorieta de Rubén Darío, Madrid ES ES EN /74

19 Del A.1. CTM Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geléer, syltetøj, kompotter; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer /1/211 THE RACING SYSTEM Speedo Holdings B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam NL MISHCON REYA SOLICITORS Summit House, 12 Red Lion Square London EN FR 9 - Computersoftware;Elektroniske hjælpemidler til sportsbrug i form af GPS-sporingsudstyr, som kan bæres om håndleddet under sportskonkurrencer;elektroniske hjælpemidler til sportsbrug i form af bærbare, elektroniske anordninger til overvågning og analyse af sportsmandens bevægelser under sportsudøvelse;elektroniske hjælpemidler til måling, testning og forbedring af sportspræstationer;elektroniske hjælpemidler til sportsundervisning; Monitorer og elektroniske monitorer til måling og registrering af begivenheder; Skridttællere, elektroniske hjerterytmemonitorer og elektroniske åndedrætsmonitorer (ikke-medicinske), svømmetagstællere; Elektroniske timere; Apparater til afspilning af digital musik; Svømmebriller; Solbriller; Briller; Øjenudstyr; Ørepropper til svømmere og dykkere; Næseklemmer; Svømmebælter og -vinger; Redningsbøjer; Redningsbælter; Dykkerdragter og Svømning og Dykkerhandsker; Åndedrætsapparater til undervandssvømning; Hjælpeapparater og -anordninger; Undervisningsapparater og -instrumenter; Dele og tilbehør til ovennævnte varer Ure og kronometriske instrumenter; Armbåndsure og ure; Digitale armbåndsure og ure; Digitale armbåndsure og ure med automatiske stopursfunktioner; Apparater til tidstagning i forbindelse med sport; Sportsure og Armbåndsure til sportsbrug; Multifunktionsure, Sportsure og Omgangstællere; Tidtagningssystemer til sportsbrug; Dele, tilbehør og ekstraudstyr til alle ovennævnte varer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Sportsbeklædning, fodtøj og hovedbeklædning; Sportstøj (andre end handsker til golf eller hjelme); Badetøj; Sandaler, tåsplitsandaler /1/211 THE PHONE BAG Yarto Ferrández, Francisco Asis Calle Resina, 35 Naves 7 Y Madrid ES L VALLE ASSOCIATES IP LAW FIRM, S.L. Monte Alto, 38 - Somosaguas Madrid (Madrid) ES ES EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Mekanismer til møntopererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver /11/211 Xeless /1/211 Stechwerk Johnson, Mike Pichelsdorfer Str Berlin PREHM & KLARE RECHTSANWÄLTE Holtenauer Str Kiel EN 25 - Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 591 BG - Син, зелен, сив ES - Azul, verde, gris CS - Modrá, zelená, šedá DA - Blå, grøn, grå - Blau, Grün, Grau ET - Sinine, roheline, hall EL - Μπλε, πράσινο, γκρίζο EN - blue, green, grey FR - Bleu, vert, gris 212/74 19

20 CTM Del A.1. IT - Blu, verde, grigio LV - Zils, zaļš, pelēks LT - Mėlyna, žalia, pilka HU - Kék, zöld, szürke MT - Blu, aħdar, griż NL - Blauw, groen, grijs PL - Niebieski, zielony, szary PT - Azul, verde, cinzento RO - Albastru, verde, gri SK - Modrá, zelená, sivá SL - Modra, zelena, siva FI - Sininen, vihreä, harmaa SV - Blått, grönt, grått 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; Sanitære præparater til medicinske formål; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Desinfektionsmidler; Helsekosttilskud; Vitamin- og mineraltilskud; Vitamindrikke Øl; Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke; Energidrikke; Drikke med frugtsmag Lægevirksomhed; Veterinærvirksomhed; Sundhedsog skønhedspleje af mennesker og dyr; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; Skønhedssaloner TOIFOR ROMANIA S.R.L. Parc Industrial Mureş Cladirea C, birou 12-13, Jud. Mures Ungheni RO VON KREISLER SELTING WERNER Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz Köln EN 35 - Bistand ved forretningsledelse;samling til fordel for andre af forskellige varer (dog ikke transport heraf), således at kunderne nemt kan se og købe disse, særlig detailsalg og engrossalg af metalvarer til bygninger, isenkramvarer af metal, klimaanlæg, rengørings- og desinfektionsudstyr, produkter til vedligeholdelse af bygninger, transportable toilet- og bruserbygninger; Import, eksport Afrydning (rengøring) Vandforsyning (vandforbindelse, vanddistribution) Sundhedspleje for mennesker. RO - 16/6/211 - M /11/211 Head to Toe Protection Marker Völkl (International) GmbH Ruessenstr Baar CH SCHWABE SANDMAIR & MARX Stuntzstr München EN 9 - Sportsbriller, skibriller;beskyttelseshjelme til skiløbere og snowboardkørere Sport- og Rejsetasker, Rygsække Handsker; Skistøvler og støvler til snowboards og dele hertil, Efter-ski-støvler, Fritidssko, Pandebånd, Hovedbeklædning Sportsartikler, Ski og snowboards, Ski- og Bindinger til snowboards; Beholdere tilpasset disse sportsredskaber; Skistave /11/211 COLLAGENA PARIS LABORATOIRES CRYSTALE COLLAGENA 2-22 rue Richer 759 Paris FR LABORATOIRES CRYSTALE COLLAGENA FINET, Alain 2-22 rue Richer 759 PARIS FR FR EN 3 - Parfumer, eau de toilette; Badesæber og -salte; Toiletsæbe; Desodoriseringsmidler til personlig brug (parfumerivarer); Shampoo; Hårlak; Æteriske olier; Badesæber og -salte; Desodoriseringsmidler til personlig brug (parfumerivarer); Kosmetiske cremer; Ansigtscremer; Natcremer; Håndcreme; Hudcremer; Antirynkecremer; Aftersunlotioner og -cremer; Blødgøringscremer og beskyttende cremer til hænderne; Beskyttende cremer; Solbruningscremer og - lotioner; Solcremer; Ansigtsmasker; Skønhedsmasker; Skrubbemasker til ansigtet; Ansigts- og kropsmasker; Rensemælke til toiletbrug; Rensemælk; Øjenmakeup; Makeup; Make-up pudder; Makeupblyanter; Hårfarvemidler /11/211 EASE European Aseptic and Sterile Environment Training Center BG - Тъмносин и зелен ES - Azul oscuro y verde CS - Tmavě modrá a zelená DA - Mørkeblå og grøn - Dunkelblau und grün ET - Tumesinine ja roheline EL - Σκούρο μπλε και πράσινο EN - Green and Dark Blue FR - Vert et Bleu foncé IT - Blu scuro e verde 2 212/74

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Nice-klassifikation, udgave 8 ordnet klassevis og i alfabetisk orden

Nice-klassifikation, udgave 8 ordnet klassevis og i alfabetisk orden Nice-klassifikation, udgave 8 ordnet klassevis og i alfabetisk orden Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

Læs mere

Nice-klassifikation, udgave 10 (2013) ordnet klassevis og i alfabetisk orden

Nice-klassifikation, udgave 10 (2013) ordnet klassevis og i alfabetisk orden Nice-klassifikation, udgave 10 (2013) ordnet klassevis og i alfabetisk orden Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Nice-klassifikation, udgave 10 (2016) ordnet klassevis og i alfabetisk orden

Nice-klassifikation, udgave 10 (2016) ordnet klassevis og i alfabetisk orden Nice-klassifikation, udgave 10 (2016) ordnet klassevis og i alfabetisk orden Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

Læs mere

Opgaver i atomer. c) Aflæs atommassen for Mg i det periodiske system eller på de udskrevne ark, og skriv det ned.

Opgaver i atomer. c) Aflæs atommassen for Mg i det periodiske system eller på de udskrevne ark, og skriv det ned. Opgaver i atomer Opgave 1 Tegn atomerne af nedenstående grundstoffer på samme måde, som det er vist for andre atomer i timen. Angiv protoner med plusser. Vedrørende elektroner: Husk, at der maksimalt kan

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 125. årgang. 2004-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 125. årgang. 2004-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 125. årgang. 2004-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 127 Afslåede eller

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 178 Del D... 198 Del M... 200

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 178 Del D... 198 Del M... 200 INDHOLD Del A... 2 Del B... 142 Del C... 178 Del D... 198 Del M... 2 L A A.1. 952791 15/1/21 FOOTLOOSE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION 5555 Melrose Avenue Los Angeles, CA 938-3197 US R.G.C. JENKINS & CO

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 417 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 % Nr. L 356/ 14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 31. 12. 94 RÅDETS BESLUTNING af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. direktiv 91/689/EØF om

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 877 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 125. årgang. 2004-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1853 Omtryk af tidligere

Læs mere

ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL

ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL Kapitel 84 ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Møllesten, slibesten og andre varer henhørende under kapitel

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides.

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides. Før pletaftagning må man gøre sig klart: Hvad pletten består af? Hvilket rensemiddel, der skal bruges. Om stoffet og evt. farven tåler det pågældende rensemiddel. Hvordan pletaftagning skal udføres. Den

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze Acetaldehyde C C B D A D B C A C Acetal oplűsningsmiddel B B A A A D D D A D Acetone A A A A A D A D A B Acetylen A A A D A A A A A A Acrylonnitrile A C B A A D D D A A Alkohol B C B B B A A A A A Alkohol-amyl

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere