Indhold. Forsidefoto:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forsidefoto:"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Indhold En historisk vækstmulighed 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Virksomhedsprofil 6 Årsberetning for Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer 16 Energi & miljø 18 BuildDesk 22 Isoleringsområdet 24 Systems Division 28 Koncernens styring af finansielle risici 32 Anvendt regnskabspraksis 33 Resultatopgørelse 37 Balance Aktiver 38 Balance Passiver 39 Pengestrømsopgørelse 40 Egenkapitalopgørelse 41 Segmentregnskab 42 Noter 43 Nøgletalsdefinitioner 48 Ledelses- og revisionspåtegning 49 Koncernoversigt 50 Forsidefoto: Aircondition i moderne kontortårne er en tung post i energiregnskabet. Bygninger i Italien og Spanien har nogle af de højeste energitab pr. kvadratmeter i Den Europæiske Union. Torre Agbar et imponerende nyt element i Barcelonas skyline er isoleret med Rockwool facadeprodukter for at nedbringe omkostningerne til opvarmning og afkøling.

3 Årsrapport En historisk vækstmulighed Rockwool koncernen er inde i en periode med hidtil uset vækst. På næsten alle markeder er byggeaktiviteten høj, og der gennemføres tiltag, som skal reducere bygningernes energiforbrug. Dette understøttes af EU-lovgivning, som er ved at blive gennemført i bygningsreglementerne i EU s medlemslande. Verden har mere end nogensinde brug for energieffektivitet. Vores prognose for markedsudviklingen viser fortsat positiv vækst for de kommende år. Vi agter at udnytte denne enestående mulighed for at udvide vores forretningsplatform og etablere nye platforme. Vi har stor tillid til det, vi har at tilbyde som en af verdens førende leverandører af energieffektive byggeløsninger. Vi sætter nu alt ind på at sikre en succesfuld gennemførelse af den ambitiøse udvidelsesplan, som vi annoncerede i november Vi er forpligtede til at hjælpe vores kunder ved at reducere de leveringstider, der er opstået på vores isoleringsprodukter, så meget som muligt. Vi gør vores ypperste, men må indrømme, at vi ligesom alle andre aktører i branchen er blevet overrasket af opsvingets kraft. I tider med kraftig vækst er den største risiko ofte, at man mister fokus og glemmer de langsigtede interesser. Vi agter ikke at begå denne fejl. Vi har til hensigt at forblive skarpe og fremsynede, således at vi, når byggeaktiviteten stilner af igen, har forbedret vores salgs- og markedsføringskompetencer til et endnu højere kvalitetsniveau. Eelco van Heel, koncernchef

4 4 Årsrapport 2006 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning 7.919, , , , ,9 EBDIT 975, , , , ,9 Resultat af primær drift (EBIT) 295,3 490,0 665,8 884, ,5 Finansielle poster -77,5-98,6-80,1-42,6-33,5 Resultat før skat 237,4 426,3 603,5 870, ,8 Årets resultat efter minoritetsinteresser 131,1 251,8 405,5 574,3 950,0 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 856,0 774, , , ,8 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 4.508, , , , ,9 Omsætningsaktiver 2.357, , , , ,0 Aktiver i alt 6.866, , , , ,9 Egenkapital 4.124, , , , ,2 Hensatte forpligtelser 286,9 330,4 507,0 788,7 722,8 Langfristet gæld 674,7 581,6 384,7 366,8 77,9 Kortfristet gæld 1.780, , , , ,0 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 782,6 632,5 704,2 943, ,4 Af- og nedskrivninger 680,2 600,7 652,0 615,1 717,4 Forsknings- og udviklingsomkostninger 147,6 158,7 161,0 168,9 188,2 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 3,7 % 6,0 % 7,3 % 8,8 % 12,2 % Resultat pr. aktie på DKK 10 6,0 11,5 18,5 26,7 44,0 Udbytte pr. aktie på DKK 10 3,3 3,3 4,0 4,8 9,6 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 39,0 35,2 51,3 51,3 83,8 Indre værdi pr. aktie 183,9 188,4 204,9 235,0 274,0 Afkastningsgrad 6,0 % 10,2 % 13,8 % 18,3 % 26,8 % Egenkapitalforrentning 3,2 % 6,2 % 9,4 % 12,1 % 17,3 % Soliditet 58,8 % 61,0 % 63,3 % 63,4 % 70,1 % Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning 1.066, , , , ,7 Resultat før skat 32,0 57,3 81,1 116,6 187,8 Årets resultat efter minoritetsinteresser 17,6 33,9 54,5 77,0 127,4 Aktiver i alt 924,9 911,4 955, , ,9 Egenkapital 544,1 555,9 605,1 680,3 809,2 Investeringer og akkvisitioner 105,4 85,0 94,7 126,5 134,7 Af- og nedskrivninger 91,6 80,7 87,6 82,4 96,2 Omregningskurs (ultimokurser) 7,42 7,44 7,44 7,46 7,46 For nøgletalsdefinitioner, se side 48. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, prisnedsættelser som følge af markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer.

5 Årsrapport Rockwool koncernens finansielle mål Nuværende mål 2006-resultat Fremtidigt mål Omsætningsvækst Omsætningsfremgang på minimum 6 % om året. Omsætningen steg med 15 %. Omsætningsfremgang på minimum 8 % om året. Mål Overskudsgrad Overskudsgrad på 9 % af omsætningen. Overskudsgraden nåede 12,2 %. Overskudsgrad på 11 % af omsætningen. Mål Afkastningsgrad Afkastningsgrad på 14 % af den investerede kapital. Afkastningsgraden var på 26,8 %. Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital. Mål Frit cash flow Frit cash flow på mindst 2 % af omsætningen. Frit cash flow svarede til 7 % af omsætningen. Skrinlagt indtil videre på grund af de væsentlige kapacitetsinvesteringer, der er planlagt for de kommende år. Mål Soliditet Soliditet på minimum 50 % af aktiverne. Soliditeten i slutningen af 2006 var på 70 %. Soliditet på minimum 50 % af aktiverne. Mål

6 6 Årsrapport 2006 Virksomhedsprofil Rockwool fabrik Energirigtige bygninger med glimrende akustiske og brandsikkerhedsmæssige forhold udgør kernen i Rockwool missionen. Vores løsninger til byggeindustrien spænder fra isoleringsprodukter, akustiske lofter og dekorative facadeplader til it-værktøjer og konsulentydelser til energioptimering. Vi tilbyder også miljøvenlige dyrkningsløsninger til gartnerier, specialfibre til armering, marine- og offshore isolering samt støj- og vibrationssystemer til moderne trafikal infrastruktur. I 2006 skabte vores medarbejdere i 35 lande en omsætning på EUR 1,5 mia., hvilket gjorde Rockwool koncernen til en af de førende aktører inden for vores område. Koncernens stærkeste region er Europa, men vi har også betydelige salgs- og produktionsaktiviteter i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et net af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter, systemer og løsninger næsten alle dele af kloden. Omsætning fordelt på lande Driftsstruktur Tyskland 15 % Frankrig 13 % Koncernchef Holland 9 % Rusland 9 % Stabe Polen 7 % Isoleringsområdet Systems Division BuildDesk Storbritannien 7 % Danmark 6 % USA, Canada 5 % Andre 29 % Se side 24 Se side 28 Se side

7 Årsrapport Årsberetning for 2006 Omsætningen steg 15 % og nåede DKK 11,5 mia. EBDIT steg 41 % og nåede DKK 2,1 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg med 65 % og nåede DKK 950 mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 1,8 mia., hvilket er en stigning på 64 % i forhold til Udgifter til investeringer nåede DKK 1,0 mia. I 2007 ventes en omsætningsvækst på 12 %, et resultat efter minoritetsinteresser på omkring DKK 1,2 mia. og et investeringsniveau på omkring DKK 2,0 mia. Udbyttet foreslås fordoblet til DKK 9,60 pr. aktie. Omsætning Kraftigt fokus på energibesparelser i bygninger og byggemarkeder i sund udvikling i store dele af Europa sikrede Rockwool koncernen endnu et år med solid vækst. Nettoomsætningen nåede DKK 11,5 mia., hvilket var en stigning på 15 % i forhold til året før og den højeste vækstrate for koncernen i nyere tid. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg også betydeligt og endte på DKK 950 mio., hvilket er 65 % højere end året før. Geografisk set sås den kraftigste vækst i Central- og Østeuropa, hvor omsætningen steg med 29 % og nåede op på DKK 2,6 mia. I Vesteuropa, som er koncernens hovedregion med 69 % af omsætningen, nød næsten alle lande godt af, at den europæiske økonomi er i bedring, herunder også Tyskland, som er koncernens største marked. Omsætningen i den vesteuropæiske region steg med 12 % til DKK 7,9 mia. På markederne uden for Europa var udviklingen også positiv med en stigning i omsætningen på 12 % til DKK 1,0 mia. Isoleringsområdet, som er koncernens største forretningsområde med 85 % af omsætningen, klarede sig allerbedst, og omsætningen steg med 15 % til DKK 10,9 mia. 1/4 af denne vækst skyldes højere priser og 3/4 øget salgsvolumen og ændringer i produktmiksets sammensætning. Både byggeri af nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger bidrog til den store omsætningsstigning. Aktivitetsniveauet inden for boligbyggeriet var særdeles højt, men erhvervsbyggeriet udviste også flotte resultater efter år med lav aktivitet. Hen mod slutningen af året kunne man inden for visse segmenter også se virkningen af de strammere energikrav i visse medlemsstaters bygningsreglementer som følge af gennemførelsen af EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD, se side 18). Systems Division oplevede også tilfredsstillende vækst, om end den var på et lavere niveau end isoleringsområdet. Omsætningen steg 4 % og nåede op på DKK 1,8 mia. Aktiviteterne i Systems Division er mindre påvirket af de gode takter inden for boligbyggeri end isoleringsområdet. Omsætningen af Rockfon akustiske lofter, som er divisionens største forretningsområde, udviklede sig fint, og de fire andre forretningsområder oplevede også fremgang. BuildDesk fortsatte med at udvide sin forretningsplatform ved at etablere en fransk organisation og opkøbe et hollandsk konsulentfirma i februar I flere af de lande, hvor BuildDesk er aktiv, satte indførelsen af nye bygningsreglementer gang i en solid efterspørgsel efter divisionens it-værktøjer, tjenesteydelser og konsulentbistand. Produktion Fuld udnyttelse af fabrikkernes kapacitet skabte en gunstig ramme for et godt finansielt resultat. Dog blev dette til dels opvejet af øgede omkostninger til lønninger og råvarer. Priserne på koks, som er den vigtigste energiråvare, fortsatte med at falde i første del af 2006, men hen mod slutningen af året begyndte de igen så småt at stige. I 2006 fortsatte Rockwool koncernen med at udvide sin produktionsbase. En ny fabrik, som producerer Rockfon lofter, blev indviet i Cigacice i det vestlige Polen, og dette styrkede det strategiske grundlag for Rockfon. I Vyborg, nordvest for Skt. Petersborg, blev den anden russiske Rockwool fabrik sat i drift. I løbet af året gennemførtes den sædvanlige optimering af produktionen, og fabrikken kører

8 8 Årsrapport 2006 Central- og Østeuropa udviste igen den stærkeste vækst i omsætningen. Regionen tegner sig nu for 22 % af Rockwool koncernens omsætning. Rusland er vores største marked, med Polen lige i hælene. nu med fuld kapacitet og betjener det hurtigt voksende russiske marked samt Finland. På trods af den nye russiske fabrik og flere andre projekter, som har øget kapaciteten på de eksisterende fabrikker, var Rockwool koncernen ikke i stand til at møde den drastisk stigende efterspørgsel på stenuldsprodukter. Den kraftigt stigende efterspørgsel overraskede alle markedets aktører. Derfor var der mere eller mindre udsolgt på området i andet halvår, og det førte til stigende leveringstider inden for alle segmenter. Der tilføres yderligere produktionskapacitet, men det tager adskillige år at bygge en stenuldsfabrik. Som tidligere annonceret er koncernen i gang med at bygge en ny fabrik i Istrien i Kroatien. Projektet kører efter planen, og det forventes, at driften kan påbegyndes i september I november 2006 blev det desuden annonceret, at et større kapacitetsudvidelsesprogram, der involverer fem nye fabrikker/linjer, var under udarbejdelse. Hvert af disse fem projekter indebærer investeringer i omegnen af DKK mio. I december 2006 blev det første af projekterne offentliggjort, nemlig byggeriet af en ny linje på fabrikken i Malkinia i det østlige Polen, som udgør en anslået investering på DKK 500 mio. Det andet af projekterne er en ny produktionslinje i forbindelse med vores nordamerikanske fabrik i nærheden af Toronto, en investering på ca. DKK 670 mio. Årets resultat I 2006 havde koncernen et resultat før afskrivninger, renter og skat (EBDIT) på DKK 2,1 mia., hvilket var en forbedring på 41 % i forhold til EBDIT udgjorde 18,4 % af nettoomsætningen. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK 1,4 mia., hvilket er en stigning på DKK 520 mio. eller 59 %. Overskudsgraden på 12,2 % er bedre end målsætningen for 2006 på 9 %. Finansielle poster udviste en nettoudgift på DKK 34 mio., hvilket var DKK 9 mio. mindre end året før. Skat af årets resultat udgjorde DKK 432 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 30,8 %. Den effektive skatteprocent er 0,1 procentpoint højere end sidste år. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser var DKK 950 mio., hvilket var en forbedring på DKK 376 mio. eller 65 % i forhold til Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter var på DKK 1,8 mia., hvilket var en stigning på 64 % i forhold til Denne positive udvikling skyldtes ikke kun den stærke udvikling i overskud-

9 Årsrapport Så meget voksede de europæiske byggemarkeder i 2006 >5 % 3-5 % 1-3 % 0-1 % <0 % Kilder: Euroconstruct for EU og egne skøn for andre lande. det, men også det fortsatte fokus på styring af driftskapital. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg med DKK 163 mio. eller 12 %, hvilket er mindre end stigningen i omsætningen. Kombineret med en lille stigning i varebeholdninger og stigninger i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld forblev driftskapitalen på samme niveau som i I 2006 endte investeringer på DKK 1,0 mia., hvilket var en smule lavere end de tidligere annoncerede forventninger. Det frie cash flow blev på DKK 805 mio., hvilket var en stigning på 646 mio. i forhold til Det frie cash flow svarer til 7,0 % af koncernens omsætning, hvilket er væsentligt højere end målsætningen for 2006 på mindst 2 % af omsætningen i frit cash flow. Balancen De samlede aktiver ved udgangen af 2006 udgjorde DKK 8,6 mia., hvilket var en stigning på DKK 0,6 mia. i forhold til slutningen af Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i de materielle anlægsaktiver (DKK 223 mio.) og en stigning i de likvide beholdninger (DKK 323 mio.). Ved udgangen af 2006 udgjorde egenkapitalen DKK 6,0 mia. svarende til en soliditet på 70 %. Koncernens målsætning om en soliditet på minimum 50 % blev derfor opfyldt. Det stærke cash flow i 2006 er blevet anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld. Ved udgangen af 2006 udgjorde den rentebærende gæld DKK 127,3 mio., hvilket var en nedgang på DKK 480,2 mio. i forhold til udgangen af Ved udgangen af 2006 havde koncernen uudnyttede garanterede kreditfaciliteter svarende til DKK 1,5 mia. Nye finansielle målsætninger I 2006 har koncernen revideret sine målsætninger for de regnskabsmæssige resultater i de kommende år. I lyset af den positive markedsudvikling har koncernen besluttet fra og med 2007 at øge målsætningen for omsætningsvækst fra minimum 6 % pr. år til minimum 8 % pr. år og målsætningen for overskudsgraden fra 9 % til 11 % af omsætningen. Målsætningen for afkastningsgraden hæves til 15 % mod tidligere 14 %. Koncernen har ikke ændret sin målsætning om en soliditet på minimum 50 %. I de seneste år har koncernen frembragt et godt cash flow fra driften, og det skarpe fokus på at frembringe cash flow fortsætter i de kommende år. Den nuværende markedsudvikling udgør en enestående vækstmulighed for koncernen, og som meddelt i november 2006, vil koncernen påbegynde væsentlige kapacitetsinvesteringer i de kommende år. Dette vil reducere koncernens frie cash flow på

10 10 Årsrapport 2006 kort og mellemlang sigt. Det er derfor blevet besluttet at skrinlægge målsætningen om at frembringe et frit cash flow på 2 % af omsætningen indtil videre. Forventninger til 2007 Den yderst positive markedsudvikling i både Vesteuropa og Central- og Østeuropa i 2006 forventes at fortsætte i Det betyder, at industrien generelt forventes at udnytte sin kapacitet fuldt ud hele året. På grund af den begrænsede kapacitet forventes omsætningen ikke at stige så meget som i 2006, hvor stigningen var på 15 %. For hele året forventes omsætningen at stige med 12 % med en højere stigning i første halvår af 2007 og en mindre stigning i andet halvår af Salgspriserne forventes at stige i 2007 i forhold til For året som helhed forventes virkningen af de stigende salgspriser dog ikke helt at opveje inflationen. De finansielle omkostninger ventes at blive på omkring DKK 50 mio. Den nye skattelovgivning i Danmark ventes ikke at få nogen større indflydelse på koncernens skattebetaling. Skatteprocenten for 2007 forventes at være på 28 %, hvilket er ca. 3 % lavere end i Årets resultat efter minoritetsinteresser ventes at blive på omkring DKK 1,2 mia., hvilket vil være en forbedring på omkring DKK 250 mio. Investeringerne i øget kapacitet betyder, at investeringsniveauet for de kommende år vil være væsentligt højere end i det foregående år. Det forventes i 2007 at ligge på omkring DKK 2 mia. Udvikling i årets resultat: DKK mio. EBDIT ,0 Salgspriser 438,8 Omsætningsvækst/ændring i produktmiks 420,4 Stigninger i indkøbspriser og lønninger -196,0 Effektivitetsforbedringer i produktion 97,4 Andet -138,7 EBDIT ,9

11 Årsrapport Bestyrelse Bestyrelse (fra venstre) Gustav Kähler (Født 1937) Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, deltager i Kähler-familiens møder. Connie Enghus (Født 1960) Valgt af medarbejderne. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Jürgen Sengera (Født 1943) Henrik Nyegaard, Næstformand (Født 1940) Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i FVS A/S. Tom Kähler, Formand (Født 1943) Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre stillinger, som er relateret til selskabet: Formand for bestyrelsen i Rockwool Fonden, leder af Kähler-familiens møder. Preben Damgaard (Født 1963) Formand for bestyrelserne i Gladsaxe Teater og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelserne i Bang & Olufsen A/S, Proactive A/S, DTU-Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Giritech A/S, IT-Universitetet i København og ILLUMINATI II. NOIR A/S. Peter Nørgaard (Født 1954) Valgt af medarbejderne. Jan W. Hillege (Født 1941) Medlem af bestyrelsen i Burgers Ergon, Geo Delft, Delft Hydraulics, Enza og Hoge School van Utrecht. Lars Elmekilde Hansen Født 1960) Valgt af medarbejderne.

12 12 Årsrapport 2006 Koncernledelse Koncernledelse (fra venstre) Kurt Berners Klaus Franz Jakob Sørensen Claude Brasero (Født 1945) (Født 1953) (Født 1952) (Født 1947) Benelux Central Division Corporate Affairs Andre stillinger, som er Medlem af bestyrelsen i relateret til selskabet: Henrik Frank Nielsen Carsten B. Winther Ingeniørfirmaet Lytzen A/S Medlem af bestyrelsen i (Født 1961) (Født 1961) og Ingeniørfirmaet Lytzen Rockwool Fonden. Systems Division Technology Holding A/S. Knud Jørning Stig Damgaard Pedersen Theo Kooij (Født 1944) (Født 1965) (Født 1960) Finansdirektør BuildDesk Division North Division Eelco van Heel (Født 1955) Koncernchef

13 Årsrapport Corporate governance Rockwool International A/S (RI) corporate governancecharter består af et sæt principper og regler, herunder vedtægterne, forretningsorden for bestyrelsen og ledelsesinstrukser for direktionen, og er i overensstemmelse med koncernens mere generelle værdier og forretningsregler, som vi kalder People & Brands og Principles of Leadership. Koncernledelsen gennemgår løbende disse principper og regler i samarbejde med bestyrelsen på baggrund af den gældende bedste praksis. I henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven og RI s vedtægter er kontrol- og ledelsesfunktionerne i RI delt mellem koncernledelsen og bestyrelsen samt generalforsamlingen af aktionærer. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Den består af koncernchefen og ni andre direktører. Tre direktører, herunder koncernchefen, er registreret som direktion i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen ansætter medlemmerne af koncernledelsen og fastsætter deres vederlag. Formandskabet, bestående af formanden og næstformanden, finder sammen med koncernchefen efterfølgere til direktører, som derefter præsenteres for bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om de strategiske retningslinjer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er relateret til selskabets drift. Alle bestyrelser i Rockwool selskaberne skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med driften, og baseret på disse konsolideres en koncernrisikoprofil, der løbende evalueres. Bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, vælges for en periode på ét år. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, lægges der vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens strategiske udvikling. Det er en prioritet at vælge bestyrelsesmedlemmer med et godt kendskab til det marked, hvor koncernen opererer. For øjeblikket er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer: en tysker, fire danskere og en hollænder. Bestyrelsesmedlemmer, der fylder 70 år, skal ved næste generalforsamling træde tilbage. Yderligere medlemmer vælges af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. Begge vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen har nedsat to komiteer: en Revisionskomite og en Vederlagskomite. Komiteernes aktiviteter har effektiviseret bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen mødtes fire gange i Mødesproget er engelsk. Som beskrevet i den udførlige gennemgang på www. rockwool.com af Rockwool koncernens corporate governance har bestyrelsen i starten af 2007 evalueret bestyrelsen samt topledelsen. Konklusionen var, at bestyrelsen arbejder og samarbejder med management på en professionel måde. Der blev stillet enkelte ændringsforslag, som kan lede til forbedringer. Generalforsamlingen og aktionærerne Selskabets aktiekapital er sammensat af to typer aktier, nemlig A-aktier (59,5 % af kapitalen), der hver har 10 stemmer, og B-aktier (40,5 % af kapitalen), der hver har én stemme. En fjernelse af denne forskel mellem aktieklasserne er i øjeblikket ikke på tale. Med de interessante men kapitaltunge ekspansionsmuligheder, som koncernen i disse år står over for, sikrer de to aktieklasser rammerne for en langsigtet planlægning, der bedst kan skabe aktionærværdi. Der er ikke selskabets bestyrelse og koncernledelse bekendt indgået aktionæroverenskomster, som indeholder forkøbsrettigheder eller stemmeretsbegrænsninger. Rockwool Fonden selskabets største aktionær med 23 % af aktiekapitalen arbejder til gavn for samfundet, men tager gyldigt hensyn til selskabets langsigtede interesser. RI-bestyrelsesmedlemmerne Tom Kähler, Gustav Kähler og et af de tre medarbejdervalgte medlemmer, Connie Enghus, er også medlemmer af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Som omtalt i Børsprospektet fra 1995 foreligger der mellem nogle medlemmer af Kähler-familien en aftale om afholdelse af regelmæssige møder med henblik på at koordinere familiens interesser i relation til selskabet, hvori det tillige er aftalt at drøfte stemmeafgivelsen på generalforsamlinger i selskabet, idet parterne dog ikke er forpligtet til at stemme i fællesskab. Tom Kähler og Gustav Kähler begge medlemmer af bestyrelsen deltager i disse møder. Se for at få en detaljeret beskrivelse af Rockwool koncernens overholdelse af Københavns Fondsbørs anbefalinger vedrørende Corporate Governance.

14 14 Årsrapport 2006 Aktionærinformation Aktiekurs og børsnotering Kursstigningen på Rockwool aktierne blev i 2006 på 42,7 % for A-aktien og 38,7 % for B-aktien. Aktierne klarede sig dårligere end udviklingen i benchmark-indekset, der steg med 73,4 %. Ved udgangen af året var kursen på A-aktien DKK 895 og på B-aktien DKK 874. Rockwool aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Som led i integrationen af de nordiske fondsbørser blev Rockwool aktierne optaget i det nordiske Large Cap-indeks pr. oktober Investor Relations-politik Rockwool koncernens finansielle kommunikation har som mål, at professionelle og private investorer, analytikere og erhvervspresse informeres præcist og fyldestgørende, således at værdifastsættelsen af Rockwool aktierne i videst muligt omfang afspejler selskabets situation og forventninger til fremtidige resultater. Rockwool koncernen stræber efter en åben og aktiv dialog med aktiemarkedets aktører. Denne sikres bl.a. via: Præsentationer for større grupper af investorer og analytikere Individuelle møder med investorer samt analytikere Fondsbørsmeddelelser Kvartalsrapporter Årsrapporten Newsletter, der fremsendes til aktionærer Den årlige generalforsamling Udbytte Rockwool International A/S mål er at udbetale et stabilt udbytte under hensyn til koncernens indtjening og udvikling i egenkapital. Udbyttet blev sidste år hævet, således at det for regnskabsåret 2005 blev på DKK 4,80 pr. aktie. På den ordinære generalforsamling den 25. april 2007 vil bestyrelsen foreslå, at udbyttet for regnskabsåret 2006 hæves til DKK 9,60 pr. aktie. Aktionærer, der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen Rockwool Fonden, DK-2640 Hedehusene 23 % Elisabeth Kähler, DK-2900 Hellerup 11 % Gustav Kähler, DK-2942 Skodsborg 7 % ATP, DK-3400 Hillerød 5 % I to-ugers perioden op til en regnskabsaflæggelse indstilles den finansielle kommunikation. Aktionærgruppens ejerandel pr Aktionærgruppens stemmeandel pr Rockwool Fonden Rockwool Fonden Andre aktionærer med mere end 5 % Andre aktionærer med mere end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Institutionelle investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 % Private investorer med mindre end 5 %

15 Årsrapport Antal aktionærer ved årets afslutning Antal aktionærer % af kapital Danmark ,26 Resten af Europa 534 3,47 Nordamerika 93 4,32 Sydamerika 4 0,00 Afrika 5 0,00 Asien 19 0,02 Oceanien 3 0,00 I alt ,07 Finansiel kalender 2007 Årsrapport marts Investormøde med web cast 16. marts Generalforsamling 25. april Udbetaling af udbytte 2. maj 1. kvartalsrapport 22. maj 2. kvartalsrapport 29. august Investormøde med web cast 30. august 3. kvartalsrapport 20. november Fakta Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie pr (DKK) Kurs B-aktie pr (DKK) Markedsværdi pr (DKK mio.) Udbytte pr. aktie (DKK) 4,80 9,60 Omsætning af aktier (DKK mio.) 1.715, ,9 Følgende analytikere følger Rockwool aktierne: ABN AMRO Bo Andresen Alm. Brand Henton Thomas Hundebøll Carnegie Bank A/S Carsten Leth Danske Equities Stig Frederiksen Jyske Bank Jesper Frederiksen Nordea Bank A/S Carsten Warren Petersen SEB Enskilda Securities Simon Christensen Sydbank Holger Smitt Aktiekursudvikling Rockwool A-aktie Rockwool B-aktie Reference-indeks (CSE2010PI)

16 16 Årsrapport 2006 Videnressourcer Viden er blevet en endnu mere vigtig ressource for Rockwool koncernen. Bedre tiltrækning, fastholdelse og udvikling af dygtige, motiverede medarbejdere er afgørende for virksomhedens vækst. Isoleringsmarkedet vokser kraftigt og med dét rekrutteringen af medarbejdere, der skal udvide vores produktionskapacitet i et hidtil uhørt tempo. Det er ikke finansiel kapital, der er vores flaskehals, når vigtige markedsandele skal sikres, men dygtige hoveder og hænder. Samtidig opruster koncernen sin ekspertise inden for energieffektivitet, akustik og brandsikring i bygninger. Det er vores mission at blive kundernes foretrukne leverandør inden for disse tre kompetenceområder. Flere helstøbte kompetencer til verdens førende specialist Rockwool koncernens stærke fundament er vores brand og position som verdens førende inden for viden om effektiv, miljøbevidst produktion og markedsføring af stenuldsløsninger. Koncernen besidder en vigtig portefølje af patenter og indleverede i nye patentansøgninger og fik udstedt 143 patenter. Stenuld udgør en vigtig, men dog kun enkel brik, i det store puslespil for en energieffektiv, brandsikker bygning med god akustik. For at hjælpe vores kunder med effektive, helhedsorienterede løsninger har udviklingsafdelingen styrket kompetenceudviklingen væsentligt. Flere nye stærke fagprofiler er samlet i Building Knowledge & Solutions til at udvikle løsninger, der dels forbedrer en bygnings kvaliteter, dels forbedrer selve byggeprocessen i form af højere effektivitet, større sikkerhed og lavere pris. I dette arbejde indgås frugtbare alliancer med såvel førende forskere fra læreanstalterne som dygtige praktikere fra byggebranchen. De største landvindinger indenfor forskning og udvikling i 2006 skete på tre områder. For det første så flere nye lavenergiløsninger dagens lys. Eksempelvis i form af passivhuse (se side 18-19), energirenovering af gamle huse, lufttætte løsninger (RockTight) til at opfylde nye EU-krav, eller særligt energieffektive konstruktioner såsom ROCKWALL. Forbedret komprimering af visse produkter under trans- Antal uddannelsesdage per medarbejder Produktionsmedarbejder Funktionær Medarbejderomsætning (funktionærer)

17 Årsrapport port var en anden vigtig nyskabelse. Over 40 % øget transport- og lagereffektivitet er vigtigt for et produkt med et stort indhold af luft. Teknologien ventes indført på flere fabrikker i fremtiden. På indeklima og akustik-området er der sket en vigtig kompetenceudvikling af organisationen. Stenulds støjdæmpende kvaliteter har især konkurrencefordele over for skumplast. Forsknings- og udviklingsudgifterne steg i 2006 til DKK 188 mio. mod DKK 169 mio. i fjor. Begrænset medarbejderomsætning og fravær Specialviden om stenuld kan ikke rekrutteres som hyldevare på jobmarkedet, men er knyttet til medarbejdernes erfaring. Derfor er vores mange loyale medarbejdere et vigtigt aktiv. Andelen af selvvalgte fratrædelser blandt funktionærerne steg fra 5,5 % til 6,6 % i Fraværsprocenten forblev lav. Den blev på 1,9 % mod 1,8 % i fjor blandt funktionærerne, men faldt fra 4,4 % til 4 % for medarbejderne i produktionen. Gode, sikre arbejdspladser er en vigtig forudsætning for et lavt sygefravær. I 2006 opnåede koncernen den laveste ulykkesfrekvens i sin historie: 11,5 pr arbejdstimer. Det er en forbedring på 29 % i forhold til året før. Kompetence- og karriereudvikling I 2006 øgede funktionærerne aktiviteterne for efteruddannelse til 3,2 dage i snit mod 3,1 dage året før. Medarbejderne i produktionen anvendte 1,8 dage mod 1,7 dage i fjor. I 2006 fastholdt vi den kraftige aktivitetsstigning fra året før på Rockwool University. Her gennemføres skræddersyet engelsksproget videreuddannelse i Rockwool kompetencer inden for bl.a. projektledelse, produktionsteknologi og management. International videndeling Den største internationale videndeling står koncernens rejsehold af specialister for, når de servicerer koncernens fabrikker og ledelser i Europa, Nordamerika og Asien. Også erfarne produktionsmedarbejdere spiller en vigtig rolle ikke mindst i sidemandsoplæring af kolleger på søsterfabrikkernes nye anlæg. Muligheden for hurtigt at få ansvar og arbejde med internationale projekter og flere kulturer er en spændende udfordring for mange Rockwool medarbejdere og et vigtigt plus i kampen om ambitiøse jobsøgende. Koncernen har i dag medarbejdere i 35 forskellige lande. Fremgang i medarbejdermåling Der var i 2006 fremgang i medarbejdernes opfattelse af, hvor godt koncernen fungerer. I den internationale undersøgelse blandt alle funktionærerne steg den samlede gennemsnits-score fra 3,76 i 2005 til 3,88 i På en skala fra 1 til topkarakteren 5 betegner vi det som lidt over middel, men med plads til forbedring. Over respondenter medvirkede, og deltagelsen var høj, nemlig 86 %. Medarbejdere geografisk fordelt Vesteuropa (15 lande) 67 % Central- og Østeuropa (11 lande) 27 % Nordamerika (3 lande) 4 % Asien (6 lande) 2 %

18 18 Årsrapport 2006 Energi & miljø Bygninger bruger omtrent 40 % af energien i EU og Nordamerika. Opvarmning og afkøling står for hovedparten. Fra i mange år at have levet en skyggetilværelse er energieffektivitet i bygninger blevet et område, flere politikere ser som et vigtigt instrument giver højere prioritet. Med kendt miljøteknologi først og fremmest isolering kan energiforbruget til opvarmning halveres på omkostningseffektiv vis. Energiforsyningssikkerhed er nu kommet allerøverst på den politiske dagsorden. Uden energi går samfundet i stå. Denne erkendelse indprentede sig senest under de europæiske gaskriser i begyndelsen af 2006 og EU, USA og flere andre store økonomier importerer den største og stigende del af deres energi. Kampen om de ikkefornybare energikilder, der dækker 86 % af verdens energiforbrug, skærpes. Forbruget stiger, reserverne daler og samles på færre, sårbare hænder. Interessen for energieffektivitet skærpes yderligere af en høj energipris. Endelig øges interessen for energieffektivitet af de drivhusgasser og den sundhedsskadelige luftforurening, vi kan reducere ved at spare på de fossile brændsler. Mange af Kyoto-protokollens lande skal sætte fart på spare-aktionerne for at opfylde kravet om at reducere CO 2 -forureningen med i snit 5,2 % fra 1990 til De tre bølger i EU Skærpede energikrav til bygninger er et af de få store håndtag, lovgiverne kan skrue på, uden at det går ud over borgernes livskvalitet. Krav om bedre bygningsstandard er mere populært end eksempelvis begrænsninger i borgernes biltransport og mobilitet. I EU, som udgør Rockwool koncernens største marked, har Kommissionen sat gang i tre bølger, som over de kommende år skærper energikravene til bygninger i et omfang, der ikke er set siden 1970 ernes energikriser. Vi er halvvejs inde i første bølge: EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (2002/91/EF), på engelsk forkortet EPBD. De fleste af de 29 lande (Norge og Schweiz er også omfattet) er i gang med at implementere direktivet. I den anledning er de fleste bygningsreglementers energi-

19 Årsrapport Det er muligt at bygge nye huse og renovere gamle bygninger, i en sådan grad at op til 90 % af den energi, der normalt går til opvarmning af et gennemsnitshus, spares. De sparede energiomkostninger gør det billigere at bo i et velisoleret passivhus med godt indeklima. EU s handlingsplan for energieffektivitet vil fra 2015 gøre topisolerede passivhuse til reglen, snarere end undtagelsen. Rockwool projekt i Piemonte, Italien. Bedre isolering har stærk effekt Liter olieenergi, brugt over 50 år per m 2 gulvplads i forskelligt isolerede bygninger (1 liter svarer til 10 kwh) Gennemsnitshus Nyt hus (strengeste bygningsreglement i DK) Passivhus Energi brugt til isolering Energi brugt til andre byggematerialer Energi brugt til opvarmning olie/m 2 Kilder: LCA data fra Sverre Fossdahl, NBI, Energi og miljøregnskab for bygg Prosjektrapport ; EU, KOM(2001) 226 endelig 2001/0098 (COD), Bruxelles, 11. maj 2001; Energistyrelsen, Danmarks Energifremtider, 1995; Bygningsreglementet 2006; Passivhausinstitut, Darmstadt Tyskland; og Cepheus work group krav til nybyggeri blevet skærpet, i nogle tilfælde med sågar 30 %. Det er begyndt at påvirke isoleringssalget fra udgangen af Det er Rockwool koncernens vurdering, at implementeringen af direktivet i 2009 vil have øget isoleringsmarkedet med 4-6 % mere, end byggeaktiviteten retfærdiggør. Minimum hvert femte år skal energikravene nu opdateres. I nogle lande kunne der tidligere gå år. Frankrig og Danmark har allerede tilkendegivet, at de også fremover planlægger at skærpe med 15 % hhv %. Direktivet stimulerer primært brugen af isolering i nybyggeriet, som er Rockwool koncernens største salgssegment. Det indfører også et vigtigt krav til energibesparelser i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger, hvor det største potentiale for energieffektivitets forbedringer ligger. Tyskland, Holland og Danmark er blandt de lande, der kræver, at ikke kun større bygninger på over 1,000 m 2, men alle bygninger skal føres op til moderne energistandard, når de alligevel gennemgår en større renovering. Allerede nu overvejer Kommissionen at skærpe direktivet med dette og andre hensigtsmæssige krav. Den anden bølge bliver EU s direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester (2006/32/EF), som skal være implementeret i medlemsstaterne senest 17. maj Fra 2009 og ni år frem skal medlemsstaterne spare 9 % af energien. Medlemsstaterne kan eksempelvis pålægge energiproducenterne at støtte deres slutbrugere i at gennemføre energibesparelser, sådan som det er sket i Storbritannien, hvor hidtil 3 4 million hulmure og lofter er blevet isoleret med praktisk - og tit finansiel - støtte. Koncernen vurderer, at direktivet vil få nogenlunde samme positive effekt på isoleringsmarkedets udvikling som EPBD. Den tredje bølge bliver EU s handlingsplan for energieffektivitet fra efteråret Handlingsplanen dækker perioden og skal med vedtagne og fremtidige aktioner spare 20 % energi inden Energieffektivitet i bygninger er en af de centrale grundstammer. Handlingsplanen vil bl.a. sikre, at de to tidligere nævnte direktiver, EPBD og direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne og om

20 20 Årsrapport 2006 En sikker energiforsyning er blevet en politisk topprioritet. Kravene til bygningers energieffektivitet er blevet skærpet i EU i ukendt grad siden oliekriserne i 1970 erne. Stramninger i energikravene til nye bygninger i bygningsreglementerne i forbindelse med implementeringen af EBPD eksempler på EU/EØF- lande som har introduceret/ annonceret stramninger Danmark % Frankrig 15 % Holland 1) 20 % Tyskland 0 % Ungarn 30 % Italien 20 % Norge 2) 25 % Spanien 20 % Sverige 3) Storbritannien 30 % private boliger 20 % erhvervsbyg. 27 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1 ) Private boliger. Erhvervsbygninger endnu ikke besluttet 2) Fra februar ) Kun elektrisk opvarmede bygninger, fra juli 2007 energitjenester, vil blive skærpet. Eksempelvis ved at indføre minimumskrav til energieffektiviteten af såvel nye som renoverede bygninger og ved at gøre supereffektive passivhuse og energirigtig modernisering til reglen snarere end undtagelsen. Samtidig skal handlingsplanen bane vej for bedre oplysning og finansiering (støtte, skatte- og momslempelser m.v.) af energibesparelser i medlemslandene. Handlingsplanen forventes fra cirka 2013 at øge isoleringsmarkedet mærkbart, men det præcise omfang vil afhænge af den konkrete implementering i de enkelte medlemslande. Flere medlemsstater har erkendt, at forbedringer af energiforsyningssikkerhed, miljø og konkurrenceevne kræver handling lokalt. Eksempelvis gennemfører Spanien og Tyskland støtteordninger til energimodernisering af bygninger og har afsat hver cirka EUR 1,5 mia. årligt til formålet. Handlingsplanen skal sætte yderligere fart på udbredelsen af den slags incitamenter. Uden for EU Også uden for EU skærpes kravene. Koncernens største fabrik i Nordamerika ligger i Canadas Ontario-provins. Her skærpes isoleringskravene eksempelvis til lofter med 29 %. I USA giver den første nationale energiplan i over 10 år tilskud til energieffektive huse. Flere stater og kommuner går mere energi- og CO 2 -effektivt til værks end forbundsregeringen. Positiv miljøbalance Som et af de få industriprodukter kan Rockwool isolering i sin livscyklus typisk spare hundredfold mere energi og CO 2 - udslip, end der går til produktion, transport og bortskaffelse af produktet. Dette års Rockwool isolering vil spare over 100 millioner tons CO 2 i sin levetid. Rockwool koncernen har i 2006 fordoblet antallet af energiaudits for yderligere at forbedre fabrikkernes energiog CO 2 -effektivitet. Som følge af den kraftige udvidelse af produktionen blev koncernen i 2006 for første gang nødt til at købe CO 2 -kvoter. Udgifterne til CO 2 -kvoter for perioden forventes i alt at blive ca. EUR 0,5 mio.

21 Årsrapport Miljømæssig ansvarlighed Ansvarlighed er et grundelement i Rockwool koncernens miljøpolitik, som i flere tilfælde er mere vidtrækkende end lokale minimumskrav. I 2006 vandt Moskva fabrikken en sikkerhedspris. Koncernen har ingen verserende miljøretssager. Rockwool selskaberne har tilsluttet sig Det internationale Handelskammer (ICC s) Business Charter for Sustainable Development Principles for Environmental Management. Foruden investeringer som både forbedrer driftsøkonomi og miljø (f.eks. mere energieffektive maskiner) foretager koncernens fabrikker årligt miljøinvesteringer uden effektivitetsforbedringer. Hovedparten går til nye produktionslinjer, som opføres med Best Available Technoloy. Også de eksisterende linjer er udstyret med effektive miljøanlæg. Flere detaljer om koncernens miljøforhold i Rockwool International A/S miljørapport:

22 22 Årsrapport 2006 BuildDesk BuildDesk divisionen er Rockwool koncernens nyeste forretningsområde. BuildDesk skaber langsigtet og høj værdi for bygherrer ved hjælp af værktøjer, tjenesteydelser og konsulentbistand inden for energioptimering af bygninger. BuildDesk blev etableret i 2001 og er stadig i gang med at opbygge en stærk paneuropæisk forretning.

23 Årsrapport Aktiviteterne i BuildDesk fortsatte i et højt tempo drevet af den stigende interesse for energieffektive byggeløsninger og indførelsen af nye bygningsreglementer i EU s medlemsstater. Som en følge heraf sås en solid stigning i omsætningen af it-værktøjer, tjenesteydelser og konsulentbistand, hvilket bekræftede den strategiske fornuft i Build- Desk projektet. BuildDesk fortsatte med at udvide sin forretning, både i nye geografiske områder og inden for de eksisterende BuildDesk selskaber i Tyskland, Holland, Storbritannien og Danmark. I Frankrig etablerede man en ny BuildDesk organisation, og i Holland opkøbte man CEA Group i februar CEA er et førende navn inden for konsulentbistand vedrørende energieffektivitetsprojekter og gennemførelse heraf, og opkøbet vil sætte betydeligt skub i realiseringen af BuildDesk strategien. BuildDesk Online blev lanceret i løbet af 2006 og tilbyder programmer til vurdering af energiforbruget i boligbyggeri. Det første program var Home Energy Check, som med få input kan anvendes af enhver. Herefter fulgte Energy Optimiser, som stiller større krav til detaljeringsgraden, men som også giver mere dybdegående analyser af energiforbruget. Værktøjer Hovedelementet er BuildDesk softwarepakken, som blandt andet støtter ingeniører og arkitekter i deres arbejde med at planlægge, analysere og optimere energiforbruget i nye og eksisterende bygninger. Udviklingen i omsætningen af software understreger det fortsat stigende kendskab til BuildDesk varemærket. Udviklingen i omsætningen var særligt positiv i Danmark og Storbritannien som følge af indførelsen af nye krav i de nye bygningsreglementer. Tjenesteydelser Tjenesteydelserne er nødvendige, integrerende elementer, der binder de forskellige BuildDesk ydelser sammen. Udbuddet af tjenesteydelserne er designet, så de fremmer BuildDesk kundernes overordnede forretningsudvikling, samtidig med at de sikrer, at BuildDesk kan tilbyde komplette pakkeløsninger i forskellige partnerskaber. Tjenesteydelserne omfatter bl.a. uddannelse og træning, beregninger og målinger. Aktiviteterne fortsatte i et højt tempo på området i For eksempel har den tyske afdeling af BuildDesk uddannet mere end 120 energikonsulenter, som nu slutter sig til de 150 konsulenter, der i 2005 blev uddannet på et offentligt godkendt 80-timers kursus. Konsulentbistand Hollandske CEA Group blev opkøbt i februar 2007 for at styrke BuildDesk konsulentdelen. CEA beskæftiger omkring 50 højt kvalificerede medarbejdere, som besidder en omfattende viden inden for nøgleområder som konsulentbistand vedrørende energioptimering af bygninger, energicertificering og implementering af lokale politikker på grundlag af national lovgivning om energieffektivitet. Det er en væsentlig målsætning at videreudvikle Build- Desk konsulentdelen, og dette vil udgøre et grundelement i handlingsplanerne for BuildDesk.

24 24 Årsrapport 2006 Isoleringsområdet Rockwool koncernen er en af verdens fire førende isoleringsproducenter og den næststørste i Europa. Isoleringsområdet er koncernens største forretningsområde med 85 % af omsætningen. Hovedparten af koncernens isoleringsprodukter og -systemer afsættes til byggesektoren, men andre vigtige områder er isolering af skibe og offshore udstyr samt industrielle anlæg. Området er organiseret i tre geografiske divisioner. Divisionerne står for driften af koncernens 22 stenuldsfabrikker fordelt med 19 i Europa, to i Nordamerika og en i Asien.

25 Årsrapport Omsætningen af isoleringsprodukter og -systemer viste i 2006 den stærkeste fremgang i mange år, godt hjulpet af opsvinget i den europæiske økonomi, stærke byggemarkeder og øget fokus på energieffektivitet. Der var mere eller mindre udsolgt i sektoren i andet halvår, og det førte til stigende leveringstider inden for alle segmenter. Omsætningen kom op på DKK 10,9 mia., hvilket udgjorde en stigning på 15 % i forhold til Denne stigning skyldes både øget salg og højere priser. Priserne på råmaterialer steg dog også, hvilket reducerede den positive virkning på resultatet. Resultat af primær drift for isoleringsaktiviteterne endte på DKK mio., hvilket er en stigning på 42 % i forhold til Bygningsisolering Det europæiske marked for bygningsisolering udviklede sig yderst positivt, godt hjulpet af høj byggeaktivitet inden for boligsegmentet og i mindre grad også inden for erhvervssegmentet på næsten hele kontinentet. Denne stærke udvikling inden for nybyggeri var ledsaget af et opsving i renoveringsaktiviteterne, sandsynligvis som en reaktion på høje energiomkostninger og indførelsen af statsstøttede energispareordninger i en række lande. Hen mod slutningen af året kunne man inden for visse segmenter også se virkningen af de strammere energikrav i bygningsreglementer som følge af gennemførelsen af EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD, se side 18). Væksten i omsætningen var især kraftig i Central- og Østeuropa med de to største markeder Polen og Rusland i front. I Vesteuropa viste næsten alle markeder solid fremgang, herunder også det vigtige tyske marked, som endelig rettede sig efter seks års nedgang. Alle segmenter nød godt af den positive udvikling. Omsætningen var også god i Nordamerika. Den nedgang på boligmarkedet, som fandt sted i andet halvår, havde ikke væsentlig indflydelse på omsætningen. Markedet for generel bygningsisolering, såsom ruller, batts og granulat, er karakteriseret af skarp konkurrence med glasuldsproducenterne. Takket være lanceringen af nye produkter, som i mange tilfælde er baseret på nye produktionsprocesser, og stærke markedsføringstiltag med fokus på energieffektivitet og indendørs komfort lykkedes det dog Rockwool koncernen at styrke sin position på flere markeder. En af årets væsentligste udviklinger var indførelsen af en ny komprimeringsteknologi. Den nye teknologi betyder, at der kan lægges flere produkter i samme emballage, uden at produktets kvalitet forringes. Det reducerer transport- og lageromkostninger. Teknologien forventes indført på flere af koncernens fabrikker. En af Rockwool koncernens styrkepositioner er markedet for isolering af flade tage. Tagisolering anvendes i segmentet for erhvervsbyggeri, herunder fabrikker, lagerfaciliteter, lufthavne osv. Her anvendes stenuldens styrke til tagplader, som er stærke nok til, at man kan gå på dem. Markedet er karakteriseret af intensiv konkurrence især fra producenterne af skumplastisolering. Rockwool koncernen arbejder løbende på at styrke sin markedsposition med forbedrede produkter og systemer. Et eksempel er Rhinox-tagpladen, der er udviklet som en mere brandsikker løsning end tagplader belagt med bitumen, og Rockroof-systemet, som udgør et fuldt tagkoncept med membraner, beslag, damp- DKK mio Omsætning i DKK mio. Resultat Ekstern nettoomsætning 8.374, ,8 Intern nettoomsætning 1.021, ,3 EBDIT 1.393, ,2 Af- og nedskrivninger 580,3 681,3 Resultat af primær drift 812, ,9 Finansielle poster 46,6 52,8 Resultat før skat 766, ,1 Skat af årets resultat 60,5 358,4 Årets resultat 705,6 738,7

26 26 Årsrapport 2006 spærre og isolering. Begge løsninger oplevede i 2006 kraftig vækst i de områder, hvor de er blevet lanceret. På byggemessen i München i januar 2007 blev det nye produkt Megarock som er designet til at bære tunge belastninger som f.eks. airconditionanlæg præsenteret, og markedet udviste stor interesse. I 2007 forventes omsætningen af bygningsisolering at fortsætte sin stigende tendens på grundlag af et positivt byggeaktivitetsniveau og den accelererende virkning af de strammere bygningsreglementer, der følger af gennemførelsen af EPBD. Væksten forventes at være stærkest i Central- og Østeuropa. Industriel og teknisk isolering Rockwool koncernen er en af de førende leverandører af isolering til segmenterne for industriel og teknisk isolering. De væsentligste anvendelsesområder inden for disse segmenter omfatter isolering af rør og kedler på kraftværker og i procesindustrien samt isolering af rørinstallationer og ventilationskanaler hovedsageligt i offentlige bygninger, erhvervsbygninger og i mindre grad boligbyggeri. Markederne oplevede solid vækst på baggrund af opsvinget i den europæiske industri. Geografisk set viste de central- og østeuropæiske markeder størst omsætningsfremgang, hvorimod væksten på de vesteuropæiske markeder var mere beskeden. Omsætningen var særligt høj inden for offentlige bygninger og erhvervsbygninger. Introduktionen af to nye løsninger bidrog til den positive udvikling, bl.a. introduktionen af nye Conlit-produkter i Tyskland, Benelux-landene og Polen. Conlit forbedrer brandsikkerheden omkring rørgennemføringer og ventilationskanaler. Der forventes vækst i alle segmenter i På længere sigt forventes en stigning inden for el- og procesområdet efter en lang, stille periode. Omsætningen forventes at være over gennemsnittet i Central- og Østeuropa. Marine- og offshore isolering Rockwool koncernen er blandt verdens førende leverandører inden for marine og offshore. Det væsentligste område er isolering til brandbeskyttelse og dermed sikkerhed for passagerer og besætninger ombord på skibe og boreplatforme. I 2006 oplevede Rockwool Marine & Offshore stigende aktivitet inden for byggeri af både skibe og platforme. I de 1 Nye, strammere bygningsreglementer fra april 2006 forbedrede isoleringsstandarderne i Danmark. 1 2 Sikkerhed er et vigtigt punkt at tage hensyn til på togstationer. For at minimere brandbelastningen er der behov for særlige brandsikre løsninger. I 2006 var et af de største projekter for Rockwool Technical Insulation restaureringen af Lehrter-banegården i Berlin, som nu er et moderne trafikknudepunkt. 2

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009 Rockwool International A/S Generalforsamling 22. april 2009 1 1 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rockwool koncernen skal være kundernes foretrukne leverandør af konkurrencedygtige mærkevareløsninger herunder ekspertise som forbedrer

Rockwool koncernen skal være kundernes foretrukne leverandør af konkurrencedygtige mærkevareløsninger herunder ekspertise som forbedrer Årsrapport 2004 De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som infl

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Rockwool International A/S

Rockwool International A/S Rockwool International A/S Generalforsamling 27. april 2011 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling, 9. april 2014 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere