Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC"

Transkript

1 Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; Software version 0.35

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling af NILAN Comfort EC... 5 Kondensafløb/vandlås... 6 Kanaltilslutninger... 7 Eftervarmeflade, vand (tilvalg)... 8 Tekniske specifikationer, vandflade:... 9 Eftervarmeflade, vand (eftermontage) Eftervarmeflade, El (tilvalg)...11 Eftervarmeflade, el (eftermontage) Opstart og opsætning af CTS 600 styringen Opstart Opsætning Aktivering af servicemenuen Test Varmeflade Luftskifte Afrimer Temp. kontrol Indblæs kontrol Rumkontrol Nulstil Manuel Vejledende anlægsdimensioner Tilbehør/reservedele Figuroversigt Figur 1: CTS 600 betjeningspanel... 4 Figur 2: Opstilling af anlæg... 5 Figur 3: Etablering af vandlås... 6 Figur 4: Isolering af kanalrør... 7 Figur 5: Forslag til rørtilslutning... 8 Figur 6: CTS 600 betjeningspanel Figur 7: Hovedpunkterne i servicemenuen Figur 8: Menuen "Test" Figur 9: Menuen "Varmeflade" Figur 10: Menuen "Luftskifte" Figur 11: Menuen "Afrimer" Figur 12: Menuen "Temp. kontrol" Figur 13: Menuen "Indblæs kontrol" Figur 14: Menuen "Rumkontrol" Figur 15: Menuen "Nulstil" Figur 16: Menuen "Manuel" Figur 17: Vejledende anlægsdimensioner... 24

3 Generelle oplysninger før montage Kontroller at følgende papirer er leveret med anlægget: - Montagevejledning (dette dokument) - CTS 600 brugervejledning - El-diagram - Papirer vedr. garanti Montagevejledningen er forsøgt udfærdiget i så klart og entydigt et sprog som muligt. Skulle der alligevel opstå problemer i forbindelse med montagen, er De naturligvis meget velkommen til at kontakte os. NILAN A/S NILANVEJ 2 DK-8722 HEDENSTED (+45) Formålet med denne vejledning er, at give installatør og bruger anvisninger omkring korrekt installation og vedligeholdelse af NILAN Comfort EC. NILAN Comfort EC er beregnet for varmegenvinding med luftmængder op til 600 m3/h. Energien fra udsugningsluften overføres til indblæsningsluften via modstrømsveksleren, hvor de to luftstrømme passerer hinanden, uden at komme i direkte kontakt. Anlægget er forberedt for eftermontage af eftervarmeflade (el eller vand) for supplerende opvarmning af indblæsningsluften. Styring af eftervarmeflade er integreret i NILAN CTS 600 Anlægget leveres som standard med filterklasse G3. Anlægget kan desuden forsynes med ekstra tilbehør som f.eks. hygrostat og filterboks med pollenfilter. Betjening af anlægget foretages med en NILAN CTS 600 styring, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed m.m. (NILAN CTS 600 er beskrevet i en separat brugervejledning, som er leveret med anlægget). For reservedele og yderligere tilbehør se side 24. NILAN Comfort EC leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af autoriseret el-installatør. Vi vil anbefale, at der foretages en indregulering / gennemgang af såvel anlægget som selve installationen for at sikre et godt indeklima samt optimal drift. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 3 af 25

4 Elmontage Elmontage/strømforsyning (inkl. sikkerhedsafbryder) skal monteres af aut. el-installatør. Anlægget tilsluttes i henhold til det medleverede el-diagram. Anlægget leveres med 1 m testkabel til CTS 600 panelet. Panelet forbindes med CTS 600 styringen i anlægget med parsnoet kabel type 2x2x0,25 mm 2 (maks. længde 50 m). CTS 600 panelet skal placeres tørt og frostfrit. Panelet bør placeres 1,5 m over gulvniveau og min. 0,5 m fra evt. hjørner. Såfremt det er mulig, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås. Figur 1: CTS 600 betjeningspanel Hvis der er monteret vandvarmeflade på anlægget, skal reguleringsventil tilsluttes elektrisk i henhold til de medleverede el-diagrammer. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 4 af 25

5 Opstilling af NILAN Comfort EC Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran og bag anlægget på 60 cm. For at lette montagen er de enkelte studse mærket op fra fabrikken. Bemærk venligst de påsatte mærkater. Forbindelse mellem anlæggets studse og kanalsystemet udføres med fleksibel overgang (flexslange/lydflexslange eller anden type). Anlægget opstilles i vater, af hensyn til kondensafløbet. Kondensafløbet kræver en frihøjde på min. 125 mm under afløbsstudsen (se Figur 2, side 5). Veksleren er i sig selv støj- og vibrationssvag men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra anlægget ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor, at bygge et fundament, som vist nedenfor. Ønsker man senere, at eftermontere en vandvarmeflade i NILAN Comfort 300/600 EC bør der være 60 cm friplads bag ved anlægget. Der er ikke behov for efterisolering af anlægget, da det som standard leveres med 20 mm isolering. Comfort 300/600 4 x vibrationsdæmpere Figur 2: Forslag til opstilling af anlæg Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 5 af 25

6 Kondensafløb/vandlås NILAN Comfort EC leveres med Ø20 mm kondensafløb (PVC, GF-fittings). Afløbet er placeret under studsen for afkastluft. Der skal etableres vandlås i forbindelse med kondensafløbet. Kondensafløbet føres, med en jævn hældning på mindst 1 cm pr. meter, frostfrit til nærmeste afløb. For at opnå sikkerhed mod tilisning kan det være nødvendigt at forsyne kondensafløbet med et varmekabel, indtil det er indenfor klimaskærmen (se Tilbehør/reservedele, side 25). Det er installatørens ansvar at frostsikre kondensafløbet. Der kan under drift være et undertryk på op til 500 Pa (svarende til 50 mm vandsøjle) i afløbet. Derfor skal højdeforskellen i vandlåsen minimum være 50 mm. Det betyder, at første sving i vandlåsen skal havde mindst den dobbelte længde, da anlægget ellers ikke kan komme af med kondensvandet (se Figur 3). Kondensafløbet skal være lufttæt fra anlægget til vandlåsen, således at kondensvandet uhindret kan ledes bort fra anlægget. Hvis kondensafløbet ikke er lufttæt vil der suges falsk luft ind i kondensafløbet og kondensvandet vil ikke kunne ledes væk fra anlægget. Vandlåsen kan udtørre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kondensbakken. Vandlåsen bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum, og efterfyldes med vand efter behov. Forøget højde af vandlåsen i forhold til minimumskravene vil minimere behovet for efterfyldning. Ø20 mm afløbsstuts min. 50 mm. Comfort min. 50 mm. min. 112,5 mm Figur 3: Etablering af vandlås Efter montering af vandlåsen testes funktionen på følgende måde (anlægget skal være tilsluttet kanalsystemet og frontlågen skal være lukket): Kondensbakken fyldes med vand, anlægget sættes i drift med højeste ventilatorhastighed. Lad anlægget køre nogle minutter. Kontroller, at der ikke står vand i kondensbakken når testen er afsluttet. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 6 af 25

7 Kanaltilslutninger Det anbefales, at anvende kanalrør og fittings med gummipakning, som opfylder tætningsklasse B samt at tilslutningerne til NILAN Comfort EC udføres med ca. 1 m lydisoleret flexslange af hensyn til lyddæmpning. Kanalrør afkortes ved hjælp af nedstryger eller vinkelsliber og udlægges i henhold til arbejdstegning. Kanalrørene udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd eller ophænges i montagebånd. Undgå arealformindskelser og unødige knæk på rørføringen. Kanalrørene skal isoleres. Dette kan i nogle tilfælde gøres med den almindelige loftisolering. Alle kanaler skal isoleres med 100 mm mineraluld for at undgå varmetab og kondensdannelse. Dette gælder også for evt. lydflexslange. Hvis loftsisoleringen benyttes, skal hulrummet udfyldes med granulat, for at sikre mod varmetab. Det anbefales, at isoleringen udføres med minimum 100 mm mineraluld over kanalen. Hvis kanalrørene er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke anbefales, at slukke anlægget i længere tid, da den varme rumluft vil stige op i kanalerne og kondensere, hvilket kan give fugtproblemer. Figur 4: Isolering af kanalrør Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har anvendt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem ydervæg. Det er vigtigt, at taghætten / risten minimum har samme friareal som kanalen umiddelbart inden. En indsnævring her vil medføre unødigt tryktab, hvilket igen medfører en mindsket ventilationskapacitet. Huller for indblæsnings- og udsugningsventiler skæres efter monteringsrammen for den foreskrevne ventil. Ventilrammen fastgøres med skruer, hvorefter ventilen anbringes. Placeringen af ventilerne bestemmes ud fra rummets konstruktion samt anvendelse. Eksempelvis kan det ikke anbefales, at montere indblæsningsventiler over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 7 af 25

8 Eftervarmeflade, vand (tilvalg) Tilslutningen af vandvarmefladen skal udføres af en aut. VVS-installatør. Hvis anlægget er opstillet udendørs eller udenfor bygningens klimaskærm, skal installationen sikres mod frostskade. NILAN Comfort 300/600 EC: Varmefladen leveres som tilbehør og sættet består af: El-boks med LMC 200-print, varmeflade med temperaturføler T9 og frosttermostat B3, actuator og reguleringsventil. Vandvarmefladen skal monteres internt i anlægget på de formonterede skinner. Vandvarmeflade skal fladen aktiveres i CTS 600 styringen, som beskrevet på side 15. Rørtilslutningerne til varmefladen føres ud gennem aggregatets bagside og kan opbygges efter nedenstående forslag (se figur 5 samt side 10). Systemet tilsluttes, udluftes og efterses for eventuelle lækager. Herefter kan anlægget startes. Snavsopsamleren efterses og renses efter passende gennemskylning af systemet. Bemærk: Temperaturføler T9 og føler for frosttermostat B3, er monteret på varmefladens luftafgangsside i nærheden af returvandstilslutningen. Se el-diagram for tilkobling. 1: Actuator og reguleringsventil: Danfoss AME 01/24V 0-10V signal, 2-vejsventil VZ2 Kv 0,4, (Nilan leverance) Kvs-værdien SKAL kontrolleres i forhold til forsyningen. Differenstryk: 0,1 0,6 bar Ved en fremløbstemperatur på 60 C er der ved maksimal varmeydelse regnet med en afkøling på 20 C over varmefladen. 2: Udluftning (ikke Nilan leverance) 3: Snavssamler (ikke Nilan leverance) Figur 5: Forslag til rørtilslutning Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 8 af 25

9 VIGTIGT Vedr. Danfoss Actuator type AME 01: Genmontering af actuatoren SKAL ske på følgende måde: 1. Afbryd strømmen og fjern actuatorens dæksel. 2. Spindlen skrues helt op.(mod uret). 3. Monter actuatoren og tilslut strømmen. 4. DIP-switch nr. 4 flyttes til ON og derefter til OFF. 5. Kalibrering kører automatisk i op til 6 minutter. (Dioden blinker under kalibrering. Derefter konstant lys). 6. Monter actuatorens dæksel. Omgivelsestemperatur for Danfoss Actuator type AME 01/24 V er 0 C til 55 C. Tekniske specifikationer, vandflade: Rørtilslutninger (studse placeret på aggregatets bagside) 15 mm Cu-rør på fremløb og retur. Lufttryktab er 12 Pa ved en luftmængde 310 m 3 /h. Maksimal ydelse er 2 kw ved vandflow 0,09 m 3 /h, tryktab på 1,9 kpa på vandsiden og tilløbstemperatur på 60 C. Trykprøvet til 13,5 Bar El-boks med LMC 200-print for vandflade: El-montage skal udføres af autoriseret el-installatør. El-boksen monteres tæt ved anlæggets indblæsningsstuds. 230 V strømforsyning etableres sammen med ventilationsanlægget. T9, følerledning for vandvarmeflade, monteres i boksen. T7, indblæsningsføler, føres via et 5 mm hul ca. 3 cm ind i indblæsningskanalen ca. ½ meter fra ventilationsanlægget. Danfoss Actuator tilsluttes klemmer i el-boks. B3 frosttermostat tilsluttes på CTS 600 printet i ventilationsanlægget. Se endvidere el-diagram. NILAN Comfort 250 & 300 Top: Vandvarmeflade til NILAN Comfort 300 Top er en varmeflade til kanaltilslutning og kan ikke indbygges i anlægget. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 9 af 25

10 Eftervarmeflade, vand (eftermontage) NILAN Comfort EC kan eftermonteres med vandvarme eller el-suppleringsvarmeflader. Ved eftermontering skal disse ligeledes aktiveres via NILAN CTS 600 betjeningspanel som beskrevet på side 15. NILAN Comfort 300/600 EC: De 4 selvskærende skruer på bagside af Comfort en løsnes og bagpladen tages af. T9 El-boks LMC 200 print BUS RS V Vandvarmeflade 0-10 V signal + 24 V til Danfoss Actuator B3 Fremløb T9 T7 (føres ind i indblæsningskanalen ca. ½ m. fra anlægget.) Retur Bagpladen monteres igen, de formonterede gummigennemføringer perforeres, hvorefter studsene forsigtigt kan føres gennem disse. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 10 af 25

11 Eftervarmeflade, El (tilvalg) El-varmefladen er en kanalvarmeflade Ø160/Ø200. Ved eftermontage af en el-varmeflade skal den aktiveres via CTS 600 betjeningspanel som beskrevet på side 15. Tilslutningen af El-varmeflade skal udføres af en autoriseret El-installatør. Se el-diagram for ventilationsanlæg samt el-diagram for el-boks med LMC 200-print punkt A - H. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 11 af 25

12 Eftervarmeflade, el (eftermontage) Elvarmefladen monteres efter NILAN Comfort EC i selve indblæsningskanalen. Der skal være en sikkerhedsafstand på minimum 150 mm fra elvarmefladen til brændbart materiale. Varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksen ikke isoleres. (Vigtig: Anvisninger fra fabrikanten af elvarmelegemet SKAL følges.) El-boks med LMC 200-print for varmeflade: El-montage skal udføres af autoriseret el-installatør. El-boksen monteres tæt ved anlæggets indblæsningsstuds. 230 V strømforsyning etableres sammen med ventilationsanlægget. T7, indblæsningsføler, føres via et 5 mm hul ca. 3 cm ind i indblæsningskanalen ca. 1 meter efter elvarmefladen V signal tilsluttes elvarmefladen. Signal for overhedning tilsluttes fra elvarmeflade til CTS 600 print i ventilationsanlægget. Se endvidere el-diagram. Den af NILAN leverede varmeflade (VEAB CV MTXL, varenr ) er monteret med temperaturbegrænser og sikkerhedstermostat. Her kortsluttes klemmerne 7 & 8 i CN1. Ved montering af andre varmeflader skal der tænkes nøje over sikkerheden for disse. Varmefladen skal være udstyret med temperaturbegrænser og sikkerhedstermostat. El-boks LMC 200 print 230V UDELUFT T8 T3 FRALUFT 0-10 V signal 230V AFKAST T4 (T2) TILLUFT CV 900W overhedningssignal T7 Varmefladen skal nu vælges i softwaren via CTS 600 betjeningspanel. Se side 15. T2 annulleres når elvarmefladen vælges i servicemenuen. Se side 15. Denne beskrivelse gælder NILAN Comfort EC med softwareversion SW 0.3x. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 12 af 25

13 Opstart og opsætning af CTS 600 styringen Opstart Efter installation af anlægget skal alle funktioner afprøves, dvs. by-pass/køl, varme, evt. eftervarmeflade. Opsætning I dette afsnit gennemgås servicemenuen i CTS 600 styringen. For daglig brug af CTS 600 styringen: se den medleverede CTS 600 brugervejledning. Aktivering af servicemenuen På CTS 600 Panelet tryk: - ESC for at gå et trin tilbage i menuen - for at gå hhv. ned og op i menuen eller for at justere et aktiveret menupunkt - ENTER for at aktivere et menupunkt - ENTER for at bekræfte et menupunkt - OFF for at slukke anlægget - ON for at tænde anlægget Figur 6: CTS 600 betjeningspanel Hold og ENTER tasten ned samtidig i 10 sek. Herefter er servicemenuen tilgængelig. Tryk flere gange på tasten til SERVICE fremkommer i displayet. Tryk ENTER for at gå ind i servicemenuen. Der kan nu bladres i servicemenuen vha. tasterne. Servicemenuens hovedpunkter er vist i nedenstående figur. se side 14 se side 15 se side 16 se side 17 se side 18 se side 19 se side 20 se side 21 se side 22 Figur 7: Hovedpunkterne i servicemenuen Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 13 af 25

14 Test Menuen Test viser aktuel status for CTS 600 styringen. Menuen viser bl.a. temperaturer og tilstanden for I/O signaler. Menuen Test indeholder primært information til brug for serviceteknikere og bør kun bruges af personer med kendskab til reguleringsteknik Viser aktuel og ønsket temperatur samt beregnet og aktuel kapacitet i %. 100% = åbent bypass spjæld Viser varmefladens kapacitet. 100% = åbent bypass spjæld. Service ENTER TEST ENTER AOUT! 0 % VARME FLADE LUFT SKIFTE AFRIMER TEMP. KONTROL INDBLÆS KONTROL RUM KONTROL NULSTIL OFF MANUEL OFF AOUT 2 0 % AOUT 3 0 % T1 0,00 T2 0,00 T15 00,00 IN IN OUT Viser den aktuelle hastighed i % for fraluftsblæseren Viser den aktuelle hastighed i % for tilluftsblæseren Viser signal i % fra LMC 200 print til varmeflade, når el boksen er tilsluttet 0 10 V signal. Viser den aktuelle følertemperatur i C Viser status for Input signaler 0: inaktiv 1: aktiv Viser status for Output signaler 0: inaktiv 1: aktiv OUT TEMP EFF 111% Viser den aktuelle temperaturvirknings grad for anlægget COM RESET 20 POWER-UP 333H 350H Figur 8: Menuen "Test" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 14 af 25

15 Varmeflade Anlægget er forberedt for installation af en eftervarmeflade. Det er muligt at eftermontere en vand- eller el-eftervarmeflade. Fladen skal aktiveres i CTS 600 servicemenuen, for at fungere sammen med anlægget, og for at frostsikringen af vandfladen er aktiveret. Efter tilvalg af en varmeflade er T7 indblæsningsføler. Figur 9: Menuen "Varmeflade" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 15 af 25

16 Luftskifte Menuen Luftskifte giver mulighed for frit at indstille 4 ventilationstrin (luftmængder) for anlægget. Tilluft (indblæs) og fraluft (udsug) indstilles individuelt på hvert ventilationstrin. Der kan indstille et min. ventilationstrin for indblæsningen, og hhv. min. og maks. ventilationstrin for udsugningen. Figur 10: Menuen "Luftskifte" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 16 af 25

17 Afrimer Menuen Afrimer giver mulighed for at indstille anlæggets opførsel i forbindelse med afrimning af modstrømsveksleren. Figur 11: Menuen "Afrimer" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 17 af 25

18 Temp. kontrol Menuen Temp. kontrol giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for anlægget. Der er mulighed for at angive en minimumsværdi for stop af anlæg for at forhindre yderligere nedkøling af bygningen i forbindelse med udfald af den primære varmeforsyning. TEST Service ENTER VARME FLADE LUFT SKIFTE Angiver hvilken føler der skal være den styrende: RUM: T15 (Panelføler) RUM EXT: T10: (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur) UDSUG: T3 (fraluft) SENSOR UDSUG AFRIMER SENSOR RUM EXT TEMP. KONTROL ENTER SENSOR RUM ENTER SENSOR RUM INDBLÆS KONTROL RUM KONTROL PRIOR. VP RUM LAV 10 C ENTER PRIOR. VP PRIOR. OFF Hvis anlægget er med varmeflade vises yderligere EV NULSTIL OFF MANUEL OFF Stopper anlægget ved denne rumtemperatur (20 1 C) angiver at funktionen ikke er aktiv. (Indstilling skal anvendes hvis panelet er placeret i en kold lokalitet) OFF: ventilation uden eftervarme VP: ventilation med kun varmeveksler aktiv Figur 12: Menuen "Temp. kontrol" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 18 af 25

19 Indblæs kontrol Menuen Indblæs kontrol giver mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft. Denne menu er kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade. (undermenuen varmeflade s.15). Parametrene i menuen INDBLÆS KONTROL bør kun justeres af personer med kendskab til reguleringsteknik. Figur 13: Menuen "Indblæs kontrol" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 19 af 25

20 Rumkontrol Menuen Rumkontrol giver mulighed for at indstille regulatoren for styring af rumtemperaturen. Parametrene i menuen RUMKONTROL bør kun justeres af personer med kendskab til reguleringsteknik. TEST Service ENTER VARME FLADE LUFT SKIFTE AFRIMER Undermenuen RESPONSE er kun tilgængelig, hvis CTS 600 styringen er sat op til varmeflade TEMP. KONTROL RESPONSE BRUGER ENTER RESPONSE BRUGER INDBLÆS KONTROL RESPONSE HURTIG GAIN 6.0 / RUM KONTROL ENTER RESPONSE NORMAL ENTER RESPONSE NORMAL INTERGRAL 6m NULSTIL OFF N-ZONE 2.0 C RESPONSE LANGSOM N-ZONE 2.0 C MANUEL OFF Rum kontrol parametre: Response Gain Integral Langsom Normal Hurtig Bruger Figur 14: Menuen "Rumkontrol" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 20 af 25

21 Nulstil Menuen Nulstil giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. Figur 15: Menuen "Nulstil" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 21 af 25

22 Manuel Menuen Manuel giver mulighed for en manuel test af anlæggets funktioner. Figur 16: Menuen "Manuel" Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 22 af 25

23 Vejledende anlægsdimensioner Comfort 250 Comfort 300 Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 23 af 25

24 Comfort 300 Top Comfort 600 Figur 17: Vejledende anlægsdimensioner for Comfort EC Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 24 af 25

25 Tilbehør/reservedele Filtre Type Anlæg Antal Nilan varenummer Isoleret pollenfilterboks m. F7 filter Pollenfilter F Pollenfilter til indbygning i Comfort 300 EC Comfort 300 EC Pladefilter G3 (1 sæt = 2 stk.) Comfort 300 EC Pladefilter G3 (1 sæt = 2 stk.) Comfort 300 Top EC Vandvarmeflade inkl. regulering Anlæg Antal Nilan varenummer Comfort 300 EC Comfort 300 Top EC Comfort 600 EC El-varmeflade (intern) Anlæg Effekt Antal Nilan varenummer Comfort 300, 300 Top EC 0,9 kw Comfort 600 EC 6 kw Reservedele/tilbehør Type Antal Nilan varenummer Hygrostat CTS 600, print til styring CTS 600, brugerpanel komplet CTS 600, hvidt kabinet til brugerpanel HX Filtervagt ekskl. slange (3m à 3049) Vibrationsdæmpere Varmekabel for kondensafløb (frostsikring) Anlæg Betegnelse Nilan varenummer Comfort EC Varmekabel 2172 Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 25 af 25

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, 07-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Hvordan virker hele systemet

Hvordan virker hele systemet Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning Passiv Ventilation GE Energy 1 GE Energy 2 GE Energy 3 Version V7.01-0110 Indholdsfortegnelse GES Energy 1 - montage... 4 GE Energy 1 - montage... 4 GE Energy 2 - montage...

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING Index Indeks 1 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System.............................................

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere