Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato Sprog Dansk/Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska"

Transkript

1 Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, Anvendelse Neo-Sensitabs er tabletter brugt/som används til semikvantitativ in-vitro resistensbestemmelse vha./ med hjälp av disk/tablet agardiffusionsmetoden for hurtigtvoksende/snabbväxande ikke krævende/näringskrävande mikroorganismer, bestemte krævende/näringskrävande patogene bakterier og gærsvampe/jästsvampar. Princippet i metoden Neo-Sensitabs indeholdende antimikrobielle stoffer/ämnen lægges på et egnet/lämpligt agarmedie, som er blevet tilsået med renkultur af et klinisk isolat. Ikke krævende/näringskrävande organismer, som Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Enterococcus spp. og Vibrio cholera, kan testes på et medie uden blod eller andre vækstfaktorer, f.eks. Mueller Hinton II agar (MH). Haemophilus influenzae kræver Haemophilus test medie (HTM), Neisseria gonorrhoeae GC agar base (GCA), Streptococcus pneumoniae og andre streptokokker kræver Mueller Hinton II agar + 5 % blod (MH+B). Gærsvampe/ Jästsvampar kan testes på RPMI-1640 agar eller modificeret shadomy agar, og anaerobe organismer kræver specielle procedurer. 1,2 Efter inkubation måles/mätes diameteren på hæmningszonen omkring tabletten og sammenholdes/jämföres med zonerne angivet i interpretationstabellen for det pågældende/ifrågavarande antibiotika. Herved identificeres de stoffer/ämnen, der er mest velegnede/lämpliga til antimikrobiel terapi. Neo-Sensitabs er standardiseret efter CLSI (NCCLS) og EUCAST rekommandationer og disse anbefalede/rekommenderade MIC-breakpoint følges. 3,4 Neo-Sensitabs er ydermere/dessutom justeret til MIC-breakpoints anbefalet/rekommenderade af forskellige/olika standardiseringsgrupper i Frankrig og Storbritannien. Tabeller over aflæsning af hæmningszoner for de forskellige/olika lande kan findes i Neo-Sensitabs User's Guide ( 1 Reagenter Neo-Sensitabs er 9 mm tabletter indeholdende krystallinsk antibiotika blandet med granulat. Tabletterne er printet på begge sider med en unik 5-bogstavskode og er pakket i rør med 50 tabletter. Rørene kan bruges/användas i en dispenser. Dispenserne kan lægge 7, 9, 12 eller 16 Neo-Sensitabs ad gangen. Tabletterne klæber/klibbar fast til agaren, hvorfor det ikke er nødvendigt med et ekstra tryk på tabletten. Instruks for opbevaring/förvaring 1) Ved modtagelse checkes/kontrolleras temperatursymbolet på den ydre emballage. Neo-Sensitabs med symbolet 2 C til 8 C skal opbevares/förvaras i køleskab/kylskåp, og Neo-Sensitabs med en øvre temperaturgrænse på 25 C på den ydre emballage skal opbevares/förvaras ved stuetemperatur/rumstemperatur. 2) Hvis/Om Neo-Sensitabs opbevares/förvaras i køleskab/kylskåp, skal røret stå ved stuetemperatur/rumstemperatur i minutter, inden det åbnes/öppnas, for at undgå kondensvand på tabletterne. 3) Neo-Sensitabs med temperatursymbolet 2 C til 8 C kan stå uåbnet i 2 måneder ved stuetemperatur/rumstemperatur uden essentielt/väsentlig tab/förlust af aktivitet. 4) Rør placeret i en dispenser skal bruges/användas inden 2 måneder for Neo-Sensitabs med temperatursymbolet 2 C til 8 C og inden 12 måneder for Neo-Sensitabs med temperatursymbolet under 25 C. Udløbsdatoen/Utgångsdatum på rørene er kun/enbart gældende for produkter, der bliver opbevaret/förvarade ved korrekt temperatur. DBV0004E 1/6

2 Sikkerhedsforanstaltninger Følg anbefalingerne/anvisningarna for brug/användning. Neo-Sensitabs ydeevne/prestationsförmåga/hæmningszone afhænger/beror ikke kun/enbart af tablettens styrke, men også af korrekt inokulum, agarmedie, inkubationstemperatur, korrekt aflæsning af hæmningszonen, opbevaringen/förvaring af Neo-Sensitabs og brugen af kontrolstammer. 5 Prøvemateriale Prøven/Provet skal være typisk for infektionsstedet, dvs. alle bestræbelser/ansträngningar for at opnå en så repræsentativ prøve af den relevante patogene bakterie skal forsøges. Se brugsanvisningen, som beskriver fremstillingen af inokulum. PROCEDURE Materialer stillet til rådighed/förfogande: Neo-Sensitabs med kode. Materialer som er nødvendige, men ikke stillet til rådighed/förfogande: Medie, reagenter, kvalitetskontrolstammer og laboratorieudstyr/laboratorieutrustning nødvendigt for at kunne udføre en agardiffusions resistensbestemmelse. Forbered en McFarland 0,5 stamopløsning ved at tilføje/tillsätta 0,5 ml af 0,048 M BaCl 2 (1,175 % vægt/vol. BaCl 2. 2H 2 O) til 99,5 ml af 0,18 M H 2 SO 4 (1% (vol./vol.)) ved konstant omrystning/omskakning. Alternativt kan en færdiglavet/färdiggjord standard indkøbes. Verificering kan udføres ved at bruge/använda et spektrofotometer med en 1 cm lyskilde; ved/vid bølgelængde/våglängden 625 nm skal absorbansen være 0,08-0,10. 3,4 I. Brugsanvisning/bakterier I.1. Inokulum standardisering i overensstemmelse med CLSI (NCCLS) 3 and EUCAST Den direkte kolonisuspensions metode: Ved/Genom at suspendere adskillige/åtskilliga ensartede/likartade kolonier fra en timer gammel ikke selektiv agarplade i 4-5 ml 0,9 % NaCl opløsning, opnås en turbiditet svarende til BaSO 4 standarden (0,5 McFarland). Denne metode er ækvivalent til standard CLSI (NCCLS) metoden og kræver mindre tid. Den anbefales/rekommenderas til testning af krævende/näringskrävande organismer som Haemophilus spp., N. gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, pneumokokker/streptokokker og ved testning af staphylokokker for mulig/möjlig methicillin- eller oxacillinresistens. 3 I.2. Inokulation a) Inden 15 minutter dyppes/doppas en steril bomuldsvatpind/bomullspinne i den justerede suspension. Overskydende/Överskotts væske/vätska fjernes/avlägsnas fra vatpinden/bomullspinnen ved/genom at trykke den ind mod siden af røret. b) Inden 15 minutter bruges vatpinden/bomullspinnen til at inokulere pladen. c) Inokuler en tør/torr agarplade ved/genom at køre/stryka vatpinden/bomullspinnen over hele pladens overflade/yta. Tillad overfladen/ytan at tørre/torka ca. 3-5 minutter eller maksimalt 15 minutter, inden Neo-Sensitabs lægges på agaren. d) Vælg hensigtsmæssige/lämpliga antimikrobielle stoffer/tabletter f.eks. som foreslået af CLSI (NCCLS). 6 Brug ikke mere end 9 Neo-Sensitabs pr. 150 mm plade eller 4 Neo-Sensitabs pr. 100 mm plade, når der testes for H. influenzae, N. gonorrhoeae, og Streptococcus spp. I.3. Inkubation og pladeaflæsning a) Inden 15 minutter placeres pladen på hovedet i et varmeskab ved 35 C. Haemophilus spp., N. gonorrhoeae, S. pneumoniae og andre streptokokker skal inkuberes i 5 % CO 2 atmosfære. b) Undersøg pladen efter timers inkubation (20-24 timer for N. gonorrhoeae, S. pneumoniae og andre streptokokker). Ved detektion af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og vancomycin-resistente Enterococcus spp. Anbefales/rekommenderas inkubering i 24 timer. Pladen holdes op mod lyset og undersøges for resistente methicillin eller vancomycin mikrokolonier i hæmningszonen. Al vækst inden for hæmningszonen giver en mistanke om methicillin- eller vancomycin-resistens. Kanten af hæmningszonen indeholder et stort antal små kolonier, når der bruges Trimethoprim, Sulphonamider og Trimethoprim + Sulfamethoxazole tabletter. I disse tilfælde måles/mätes hæmningszonen op til kolonier af normal størrelse/storlek (ignorer den inderste zone og mål/mät den tydeligste zone). For yderligere detaljer læs User s Guide Neo-Sensitabs ( 1 c) Hæmningszonen måles/mätes pr. Øjemål/ögonmått og måles/mätes op til nærmeste hele millimeter. DBV0004E 2/6

3 II. Brugsanvisning/ svampe II.1. Inokulumforberedelse Et optimalt inokulum svarer/motsvarar lige netop/precis til konfluerende/sammanhängande vækst. For de fleste stammer opnås dette med ca. 5x10 5 CFU/ ml (McFarland 0,5 fortyndet 1:1 med saltvand). For Candida krusei bruges et inokulum svarende til McFarland 0,5, fortyndet/utspätt 1:10 og for Cryptococcus spp. bruges et inokulum svarende til McFarland 1,0 ufortyndet/outspätt. II.2. Inokulation a) Pladerne tørres/torkas minutter ved 35 C før/före inokulation. b) 0,5 ml (9 cm plade) eller 1,0 ml (14 cm plade) af det forberedte inokulum hældes på agarpladen og flodning foretages. Overskydende/Överskotts væske/vätska fjernes/avlägsnas efterfølgende/omedelbart med pipette. c) Den åbne plade tørres/torkas ved 35 C i 10 minutter, og tabletterne placeres på agarpladen. II.3. Inkubation og zoneaflæsning Inkubation ved 35 C er mest passende for stammer isoleret fra systemiske infektioner. Zoneaflæsning skal ske inden/inom for timer. For nogle/några stammer er væksten ikke synlig efter 24 timer, og disse inkuberes i yderligere 24 timer eller mere. Cryptococcus spp. inkuberes ved 30 C i timer. II.4. Måling/Mätning af hæmningszonen For polyener (Amphotericin B og Nystatin) måles/mätes den klare zone, hvor ingen synlig vækst kan ses indeni. Kolonier inde i zonen skal betragtes som resistente mutanter. For azolerne dvs. imidazoler og terbinafine skal hæmningszonen måles/mätas op til kolonier af fuld størrelse. Der er ofte en zone med partielt inhiberede kolonier tættere/nära på tabletten end hæmningszonen, disse ignoreres. Disse små eller mellemstore kolonier er ikke resistente mutanter. Neo-Sensitabs med imidazoler/azoler indeholder doxycycline for at forbedre kvaliteten af zoneaflæsningen. For Fluorocytosin måles/mätes zonen op til kolonier af almindelig/normal størrelse/storlek. Individuelle kolonier inden i hæmningszonen er normalt resistente mutanter og skal isoleres og testes igen. INTERN KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol med brug af ATCC stammer anbefales/rekommenderas udført mindst en gang om/per ugen/vecka, og hver gang en ny batch af agar tages i brug. De målte/uppmätta zoner skal være inden for de angivne kontrolzonegrænser for den pågældende/ifrågavarande kombination af Neo-Sensitabs og kontrolstamme. Kontrolzonegrænser er angivet i tabellen og indikerer en korrekt udførelse af hele proceduren. 1,3 RESULTATER Sammenlign/Jämför den målte/uppmätta hæmningszone med dem i tabellen. Resultatet for en given eller for en specifik organisme rapporteres som følsom/känslig (S), intermediær, (I) eller resistens (R) 3 : Følsom/Känslig (S): Infektionen forårsaget af den testede stamme må forventes at kunne behandles med almindelig/normal dosering af det pågældende/ifrågavarande antibiotika. Hvis/Om der kun/enbart er et S kriterium: For nogle bakterie/antibiotika kombinationer er der ikke beskrevet nogen resistente stammer, og derfor er der ikke defineret andre kategorier end S. Hvis resultatet bliver et andet end S, skal stammen identificeres, og resultatet bekræftes igen. Efterfølgende anbefales det at sende isolatet til et reference laboratorium for yderligere testning. Intermediær (I): Klinisk effekt kan kun/enbart forventes, hvis det pågældende/ifrågavarande antibiotikum koncentreres på infektionsstedet (f.eks. i urin) eller når høje doser kan benyttes (f.eks. beta-lactam antibiotika). Den intermediære kategori fungerer endvidere som en buffer zone og skal forhindre, at små ukontrollerede tekniske faktorer forårsager væsentlige uoverensstemmelser i fortolkningen. Derfor kan et intermediært resultat til tider være usikkert, og hvis alternative stoffer ikke er til rådighed, kan det være nødvendigt at udføre en MIC-bestemmelse. Resistent (R): Det pågældende/ifrågavarande antibiotika kan ikke anbefales til behandling i disse tilfælde. Screening og konfirmatorisk test for Extended-Spectrum Beta-Lactamaser (ESBL) og Carbapenemaser Plasmid overførte beta-lactamaser forårsager resistens mod tredje-generations cefalosporiner og monobactamer (f.eks. aztreonam) og har været beskrevet i Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, E. coli og andre Enterobacteriaceae. Disse enzymer er klassificeret som extended-spectrum beta-lactamaser (ESBL) og Carbapenemaser, og de har forårsaget klinisk resistens mod monobactamer og bredspektrede cefalosporiner. Nogle af disse stammer vil vise hæmningszoner mindre end normale DBV0004E 3/6

4 følsomme stammer, men større end standard breakpointet for visse bredspektrede cefalosporiner og aztreonam. Screening af disse stammer kan foretages ved at bruge passende ESBL-screening breakpoints. De fleste ESBL hæmmes af clavulansyre, tazobactam eller sulbactam og kan nemt findes vha. dobbelttablet synergitest metoden. 6 Ceftazidime + Clavulanate og Cefepime + Clavulanate er meget nyttige til screening for ESBL. Mere information kan findes i Neo-Sensitabs User's Guide og Detection of resistance mechanisms ( 1 Alle ESBL-stammer skal rapporteres resistente over for alle penicilliner, cefalosporiner og aztreonam. Carbapenemase-producerende stammer bør rapporteres resistente overfor alle carbapenemer. Methicillin-resistente staphylokokker Screening for MRSA og methicillin (oxacillin) resistens i koagulase negative staphylokokker skal udføres med Oxacillin 1 µg og Cefoxitin. Hvis stammen er resistent, skal alle beta-lactam antibiotika rapporteres som resistente. Mere information kan findes i Neo-Sensitabs User's Guide ( 1 Staphylococcus aureus med nedsat følsomhed/känslighet overfor/mot vancomycin (hvisa, VISA (GISA) og VRSA) Vancomycin-resistente Staphylococcus aureus (VRSA) påvises med Vancomycin 5 µg og 30 µg. S. aureus med nedsat vancomycin-følsomhed/känslighet (hvisa og VISA(GISA)) kan ikke påvises med den angivne diffusionsmetode. Anvend prædiffusions-metode. Yderligere information kan findes i Neo-Sensitabs User's Guide og Detection of resistance mechanisms. ( 1 Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) Detektion af VRE ved diffusionsmetoden kræver: 1) Brug af Vancomycin 5 µg Neo-Sensitabs 2) Inkubation i 24 timer 3) Grundig undersøgelse af hæmningszonen Følsomme/Känsliga stammer har en skarp kant omkring zonen, mens resistente har en mere diffus kant. Prædiffusions-metode med Neo-Sensitabs Vancomycin 30 µg giver gode resultater. Yderligere information kan findes i Neo-Sensitabs User's Guide ( 1 Høj/Hög resistens mod aminoglycosider (High-level aminoglycoside resistance (HLR)) Ved høj resistens mod aminoglycosider hos enterokokker vil synergistisk effekt ikke kunne opnås ved kombination af penicillin eller glycopeptider med et aminoglykosid. Screening for gentamicin og streptomycin højresistens anbefales/rekommenderas for enterokokker isoleret fra blod eller spinalvæsker. Høj styrke Neo-Sensitabs som Gentamicin 250 µg, Kanamycin 500 µg og Streptomycin 500 µg bruges til denne type screening. BEGRÆNSNINGER FOR DIFFUSIONSMETODEN Formålet/Syftet med at bruge/använda Neo-Sensitabs er at få hurtige/snabbare og præcise resistensbestemmelser. Acceptable resultater i forbindelse med kvalitetskontrol på kontrolstammer garanterer ikke præcise resultater med alle patientisolater. Hvis atypiske eller inkonsekvente resultater findes, skal ny testning og identifikation gennemføres. Før/Innan rapportering bør uventede resultater overvejes, og der skal tages stilling til, om isolatet skal sendes til et referencelaboratorium for yderligere testning. Farlige misvisende resultater kan forekomme, når bestemte antibiotika bliver testet over for specifikke mikroorganismer. 3,6 Resistensmekanismer i nogle/några arter er mere vanskelige at påvise end andre, og nogle viser måske/kanske aktivitet invitro, selvom/fast det pågældende/ifrågavarande antibiotikum ikke er klinisk effektivt. Disse kombinationer inkluderer følgende: Alle beta-lactam antibiotika (undtagen oxacillin, methicillin) mod methicillin-resistente staphylokokker Cefalosporiner, aminoglycosider (undtagen ved testning for høj resistens) clindamycin og trimethoprim + sulfamethoxazole mod enterokokker Første- og anden-generations cefalosporiner og aminoglycosider mod Salmonella spp. og Shigella spp. Cefalosporiner mod Listeria spp. Glycopeptider mod S. aureus med nedsat vancomycin-følsomhed/känslighet. Cephalosporiner og aztreonam mod ESBL-producerende E. coli, K. pneumoniae og P. mirabilis. DBV0004E 4/6

5 Rutinerapportering af resultater fra stammer isoleret fra spinalvæske kan være alvorligt misvisende for patienter i de følgende situationer: Antibiotika som kun/enbart gives peroralt Første- og anden-generations cefalosporiner (undtagen Cefuroxime natrium) Clindamycin Makrolider Tetracycliner Fluoroquinoloner Nogle/Några antibiotika er forbundet med udvikling af resistens ved langvarig terapi. Som en konsekvens heraf kan oprindeligt/initialt følsomme stammer blive resistente nogle/några dage efter starten på behandlingen. Dette forekommer oftest i følgende tilfælde: Enterobacter, Citrobacter, og Serratia spp. med tredje-generations cefalosporiner Pseudomonas aeruginosa med de fleste antibiotika Staphylokokker med quinoloner Grundlæggende har isolaterne Enterobacter aerogenes, E. cloacae, Citrobacter freundii, Providencia spp., Proteus spp. (undtagen P. mirabilis), Serratia marcescens, P. aeruginosa, generne til Group I beta-lactamase produktion. Der er derfor ingen nyttig information i påvisning af in-vitro induktion af dette enzym. I stedet skal der udføres gentagne/upprepade undersøgelser (hver 3-4 dag) fra den inficerede/infekterade patient, som er i behandling, for at opdage selektion af kloner, som producerer Group I beta-lactamase. REFERENCER: 1) Neo-Sensitabs User's Guide ) National Committee for Clinical Laboratory Standards Methods for antimicrobial susceptibility testing of anaerobic bacteria. Approved Standard M11-A6. 6th ed. NCCLS, Wayne, Pa., USA. 3) National Committee for Clinical Laboratory Standards Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. Approved Standard M2-S10. NCCLS, Wayne, Pa., USA. 4) National Committee for Clinical Laboratory Standards Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for bacteria isolated from animals. Approved Standard M31-A2. 2nd ed. NCCLS, Wayne, Pa., USA. 5) Ericsson H.M. and J.C. Sherris Antibiotic susceptibility testing. Report of an international collaborative study. Acta Path. Microbiol. Scand. Sec. B, Suppl. 217: ) Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. M100-S23. 23rd Informational Suppl. CLSI, Wayne, Pa., USA. DBV0004E 5/6

Revision DBV0004E Dato 09.11.2005 Sprog Dansk/Svenska. Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco.

Revision DBV0004E Dato 09.11.2005 Sprog Dansk/Svenska. Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco. Brugsvejledning NEO-ENTAB evision DBV0004E Dato 09.11.2005 prog Dansk/venska NEO-ENTAB esistensbestemmelse Producent osco Diagnostica A/, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco.dk Anvendelse

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ in vitro-testning af

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten 8840621JAA(02) 2014-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen,

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen, Verificering af Mueller Hinton plader fra Becton Dickinson Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N Udarbejdet af: Anne Dissing Dæncker, 205427@via.dk Fransine

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET 1 Indholdsfortegnelse Bilagsliste 3 Forord 4 Resumé 5 Introduktion 6 Problemformulering 8 β-lactam-antibiotika 9 Carbapenem-antibiotika 9 Carbapenemaseproducerende bakterier 9 ESBL og AmpC 11 MALDI-TOF-MS

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Resistensudvikling globalt og nationalt

Resistensudvikling globalt og nationalt Resistensudvikling globalt og nationalt Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Denne præsentation omhandler: Resistensudvikling

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Detektion af carbapenemaser

Detektion af carbapenemaser Detektion af carbapenemaser Med særligt henblik på Coris BioConcept OXA-48 K-SeT og KPC K-SeT Figur 1: http://www.corisbio.com/products/human-field/oxa-48.php Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen,

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Metode udvikling af Carba NP testen

Metode udvikling af Carba NP testen Metode udvikling af Carba NP testen Peter Ehlert Jensen (155665) Vejledere Erica Bracher Jørgen Bioanalytikerunderviser Turi Neubauer Cand. Scient., Ph.D. Lektor Antal tegn med mellemrum: 5536 Forord Dette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus. 2013 Evaluering af metoderne MALDI-TOF MS, ChromID CARBA, KPC+MBL comfirm ID og Modificeret Hodge Test til påvisning af Carbapenemase aktivitet i gramnegative stave Modul 14 Bachelorprojekt University

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S sengeforhæng Sporicide BIOTECHNICS DANMARK A/S www.biotechnics.dk 42% af traditionelle hospitalsgardiner til afskærmning er inficeret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal, Nov.

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY

ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY KMA-RH: en an,bio,kapoli,k skal sikre effek,v behandling og forhindre resistensudvikling fra vugge Op,mal an,bio,ka

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens. NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang

Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens. NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang Kinoloner & fluorokinoloner 1. generation kinoloner - nalidixinsyre (1962) 2. generation fluorokinoloner

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, OUH, 30.9.2008

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, OUH, 30.9.2008 DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, OUH, 30.9.2008 Mødeleder: Anette M. Hammerum Referent: Ulrich Stab Jensen Deltagere: Knud Siboni Aalborg; Tove Højbjerg. Esbjerg: Kjeld Truberg Jensen. Herlev:

Læs mere

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter Resistensbestemmelse af Aerococcus arter PhD-studerende, Cand. Scient. Slagelse Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Statens Serum Institut Roskilde Universitet DANMARK Genus Aerococcus 8 arter Aerococcus

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxillin/clavulansyre Aurobindo, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxillin/clavulansyre Aurobindo, filmovertrukne tabletter 8. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Amoxillin/clavulansyre Aurobindo, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 26672 1. LÆGEMIDLETS NAVN Amoxillin/clavulansyre Aurobindo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN 100 mg tabletter. Trovafloxacin (som mesylat). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 123,2 mg trovafloxacinmesylat svarende til 100

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN!

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! BIZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! FAGLIG BAGGRUND For at få det maksimale udbytte af denne øvelse er det en forudsætning, at teorien bag enzymer, enzymkinetik og resistensmekanismer

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til

Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til ORIGINALARTIKEL Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til [ Karl Pedersen 1,2, Kristina Pedersen 1, 3, Helene Jensen 1,3, Kai Finster 3, Vibeke Frøkjær Jensen 4, Ole E. Heuer 4 ]

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI DSKMs generalforsamling 2010 Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper under DSKM eller med DSKM repræsentation DANres-gruppen: DANRES har i 2009 holdt 2 møder, hvor der har været diskuteret en række aktuelle

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg 0. D.SP.NR 21689 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer:

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer 1. udgave, januar 2016 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto/Illustration:

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer: Amoxicillin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Azyter, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Azyter, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 19. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Azyter, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 27535 1. LÆGEMIDLETS NAVN Azyter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 gram opløsning indeholder

Læs mere

Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker

Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker Frank M. Aarestrup Hvorfor bruger vi antibiotika

Læs mere

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion NORM-dagen, Oslo, Norge November 2010 Jenny Dahl Knudsen Overlæge, dr.med. Hygiejne organisationen, Bispebjerg Hospital Klinisk mikrobiologisk afdeling,

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK I DANMARK National Regional Lokal Ute Wolff Sönksen, Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker HVAD ER RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK At sikre bedst mulig

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

Bjørn Aaberg Westh Bachelor project - Jan 2014 UCSJ Campus Næstved

Bjørn Aaberg Westh Bachelor project - Jan 2014 UCSJ Campus Næstved Bjørn Aaberg Westh Bachelor project - Jan 214 Resistensbestemmelse af Aerococcus urinae og Aerococcus sanguinicola ved disk diffusion og E-test metode. En bestemmelse af resistens for den ikke tidligere

Læs mere

DANRES - status per 20. marts 2007

DANRES - status per 20. marts 2007 DANRES - status per 20. marts 2007 Extended Spectrum Beta-Lactamases ESBL-indsendelsesskema (kun enterobakterier, og kun ét isolat af samme species per patient) 1. Indsendende KMA: 2. Indsendelsesdato:

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener kvæg Fra gram positive til negative og Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener [ Rene S. Hendriksen 1, Susanne Karlsmose, Frank M. Aarestrup

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Keflex, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Keflex, tabletter 16. marts 2010 PRODUKTRESUMÉ for Keflex, tabletter 0. D.SP.NR. 2934 1. LÆGEMIDLETS NAVN Keflex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Cefalexin 500 mg som cefalexinmonohydrat Hjælpestoffer er anført

Læs mere

Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog. Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt.

Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog. Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt. Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt. 14 Forfattere Medlemmer af SFR Mikrobiologi

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 0. D.SP.NR. 09519 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Doxycyclin 2care4 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Veterinært antibiotikaforbrug i Danmark (VetStat) Zoonoser: Salmonella Campylobacter. Resistens i Indikatorbakterier: Enterokokker og E.

Veterinært antibiotikaforbrug i Danmark (VetStat) Zoonoser: Salmonella Campylobacter. Resistens i Indikatorbakterier: Enterokokker og E. Veterinært antibiotikaforbrug i Danmark (VetStat) Resistens i Indikatorbakterier: Enterokokker og E. coli: Zoonoser: Salmonella Campylobacter Resistensdata fra Dyr og fødevarer Tekstbokse i samarbejde

Læs mere

Professionsbachelorprojekt, Modul 14 University College Lillebælt. Udarbejdet af Sara Ismail Dallal Studienr.: 32109595, SB511

Professionsbachelorprojekt, Modul 14 University College Lillebælt. Udarbejdet af Sara Ismail Dallal Studienr.: 32109595, SB511 Sammenligning af Agardiffusionsmetoder for Vancomycin, E-test fra Biomerieux og Vancomycintablet fra Rosco, med en valgt Opsætning af Real time PCR, som Golden Standard, ved Detektion af vana, vanb og

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Hygiejnesygeplejerske Dorte Buhl Herlev Hospital dorte.buhl.01@regionh.dk Indhold Anbefalinger/evidens

Læs mere