Fællesskab fungerer. Sigtelinjer for en grøn og solidarisk politik, der kan vinde næste valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskab fungerer. Sigtelinjer for en grøn og solidarisk politik, der kan vinde næste valg"

Transkript

1 Fællesskab fungerer Sigtelinjer for en grøn og solidarisk politik, der kan vinde næste valg

2 Indhold 4 Fællesskab fungerer Sigtelinjer for en grøn og solidarisk politik, der kan vinde næste valg 6 1. Frem mod fuld beskæftigelse 6 Ekspansiv finanspolitik 6 Lad kommunerne bruge deres penge 7 Danske arbejdspladser uden social dumping 7 Del arbejdet 8 Kredit og støtte til iværksættere og små virksomheder 8 Grønne job og satsning på vinderindustrier 9 Et rummeligt arbejdsmarked 10 Ret til uddannelse og efteruddannelse Genopretning af velfærd og økonomisk lighed 11 Fyringsstop og genopretning af velfærden 12 En socialt retfærdig skattereform 13 Tryghed ved sygdom og arbejdsløshed 13 Finanssektoren skal reguleres 14 EU ud af dansk velfærd 14 Demokratiske reformer 15 Mere demokrati på vores arbejdspladser Grøn omstilling 16 Klimaplan og klimalov 17 Bæredygtig trafik 17 Dansk landbrug ud af blindgyden 17 Udfasning af farlige kemikalier Udspillet kan hentes på enhedslisten.dk/sommergruppemode2013 Sommergruppemøde

3 Fællesskab fungerer Sigtelinjer for en grøn og solidarisk politik, der kan vinde næste valg Efter to års regeringstid står Helle Thorning-Schmidts regering i en alvorlig situation. Den første halvdel af valgperioden har været præget af en markant tillidskrise mellem regeringen og danskerne. Regeringen har gennemført en lang række såkaldte reformer, som har forringet vilkårene for arbejdsløse, syge, mennesker med handicap og studerende. Reformerne har øget den økonomiske ulighed i samfundet. Stik imod valgløfterne. Arbejdsløsheden har bidt sig fast blandt andet som følge af en alt for stram finanspolitik, som har sænket den økonomiske aktivitet og medført at tusindvis af offentligt ansatte har mistet deres arbejde. Danskerne har følt sig svigtede og er skuffede over en regering, der har været mere optaget af at øge udbuddet af arbejdskraft end af at skabe arbejdspladser. Den førte politik har desværre givet højrefløjen vind i sejlene, og hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil Lars Løkke om senest to år kunne sætte sig i statsministerstolen flankeret af Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl. Det ville være en katastrofe for almindelige danskere, hvis højrefløjen kommer tilbage til magten med deres planer om nulvækst, markante skattelettelser til Overdanmark og privatisering af velfærden. Heldigvis kan regeringen stadig nå at vende udviklingen. Udviklingen kan stadig vendes Kort før sommerferien indgik regeringen og Enhedslisten en aftale, der fungerede som en redningskrans for dagpengemodtagerne. Aftalen var langt fra nok til at sikre et permanent trygt arbejdsmarked, men aftalen var et brud med den asociale politik, som regeringen hidtil havde ført, og det kvitterede danskerne for ved at stoppe højrefløjens fremgang i meningsmålingerne. Hvis højrefløjens valgsejr skal forhindres, er der behov for meget mere af samme skuffe. Det skal være slut med at forsøge at konkurrere med højrefløjen om at føre en asocial og ulighedsskabende nedskæringspolitik. I stedet skal regeringen genfinde troen på, at et stærkt velfærdssamfund med en høj grad af økonomisk lighed Sommergruppemøde

4 ikke bare er socialt retfærdigt, men også skaber velstand, beskæftigelse og en sund økonomi. Ganske enkelt fordi fællesskab fungerer. Tre sigtelinjer Enhedslisten fremlægger fra sit sommergruppemøde tre politiske sigtelinjer, som vil udgøre en ny jobskabende, solidarisk og grøn kurs, der kan forbedre økonomien og vinde næste valg. 1) Frem mod fuld beskæftigelse Titusinder af danskere har mistet deres job i både den private og den offentlige sektor. Det er derfor en hovedopgave hurtigt at skabe job inden for både det offentlige og det private. Finanspolitikken skal lempes, og kommunerne skal have lov til at bruge de penge, de har. Jobrotation skal fremmes. Danmark skal igen blive et grønt foregangsland, hvor staten spiller en aktiv rolle i udviklingen af nye grønne industrier og teknologier. 2) Genopretning af velfærd og økonomisk lighed Det danske velfærdssamfund med et stærkt socialt sikkerhedsnet og en høj grad af økonomisk lighed har været medvirkende til at skabe et af verdens rigeste og mest produktive samfund. Men velfærden er truet efter krisen, og efter at titusindvis af stillinger er blevet nedlagt. Samtidig er den økonomiske ulighed vokset som følge af regeringens aftaler med højrefløjen. Denne udvikling skal vendes. Velfærden skal genoprettes, og uligheden skal mindskes. Samtidig skal der satses massivt på et uddannelsesløft af befolkningen. 3) Grøn omstilling En grøn omstilling er både en nødvendighed, hvis vi skal have en fremtid på planeten, men det er også en rigtig god mulighed for at styrke økonomien og skabe arbejdspladser. Danmark skal tage sin del af ansvaret for at nedbringe ressourceforbrug, miljø- og klimabelastning, og vi skal leve op til FN s anbefalinger. Samtidig skal danskerne sikres forbrugerprodukter uden skadelig kemi. Efterårets forhandlinger om finansloven vil være en afgørende test på, om regeringen er villig til at vende udviklingen. Men også forhandlingerne om klimaplanen, om togfonden og om en reform af erhvervsuddannelserne og beskæftigelsesindsatsen vil være afgørende. I alle tilfælde har regeringen et klart valg: Vil den føre en solidarisk og grøn investeringspolitik til fordel for almindelige danskere, sammen med Enhedslisten, eller vil den fortsætte en ulighedsskabende nedskæringskurs sammen med højrefløjen? Hvis regeringen er parat til en ny kurs med udgangspunkt i forsommerens dagpengeaftale, så står Enhedslisten til rådighed for både forhandlinger og kompromisser. Sommergruppemøde

5 1. Frem mod fuld beskæftigelse Den økonomiske krise har ramt den jævne dansker og bunden af samfundet hårdt. Alt for mange har oplevet at miste deres arbejde, deres indtægt, deres hjem og deres tryghed. Arbejdsløshed har store konsekvenser for den enkelte og for samfundet som helhed. Alligevel har regeringen været mere optaget af at øge udbuddet af arbejdskraft gennem asociale reformer end af at bekæmpe arbejdsløsheden. Det skal der laves om på. Målet for Enhedslisten er klart: fuld beskæftigelse inden for en kort årrække. Ingen skal stå uden arbejde og indtægt. Det kræver, at regeringen forlader nedskæringskursen og aktivt bruger den offentlige økonomi til at sætte gang i beskæftigelsen. Det kræver, at vi sikrer danske lønmodtagere mod EU s løndumping, og at vi satser massivt på investeringer i nye grønne job. Ekspansiv finanspolitik En vigtig årsag til, at vi hænger fast i krisen, er den stramme økonomiske politik med lave offentlige vækstrater eller direkte nulvækst, som regeringen og den tidligere regering har ført. Sparepolitikken mindsker den indenlandske efterspørgsel og er dermed en væsentlig årsag til, at ledigheden har bidt sig fast. Selv de økonomiske vismænd taler nu for en lempelse af den økonomiske politik. Der er brug for en offensiv og ekspansiv finanspolitik, hvor øget offentligt forbrug kan øge den økonomiske aktivitet i samfundet til gavn for beskæftigelsen i både den private og den offentlige sektor. Ifølge de økonomiske vismænd kan det offentlige forbrug hæves med flere milliarder kroner i 2014, uden at Danmark kommer i strid med EU s krav. Omsat til offentlig drift svarer det til tusindvis af nye job. ges som løftestang til at øge den indenlandske efterspørgsel og skabe arbejdspladser. Det øgede forbrug kan f.eks. bruges til de forbedringer af velfærden, som er omtalt i andet afsnit, samt til grønne og bæredygtige anlægsprojekter. Lad kommunerne bruge deres penge Foruden den meget lave vækst i det offentlige forbrug har vi oplevet, at kommunerne har brugt langt færre penge, end det var planlagt. Det skyldes det sanktionsregime, som regeringen har lagt ned over kommunernes Sommergruppemøde

6 økonomi. I 2012 brugte kommunerne i alt 5 milliarder kroner mindre end planlagt. Kommunernes underforbrug har alene i 2012 ifølge AE-rådet kostet over job i den offentlige sektor og har samtidig sænket den økonomiske aktivitet i samfundet til skade for den private jobskabelse. Regeringen forventer igen i 2013, at kommunerne bruger mindre på velfærd, end der er aftalt. Samtidig har det rigide anlægsloft stoppet for kommunernes investeringer i anlæg for projekter, der ellers er helt klar til at blive sat i værk. Dette har kostet mange private job, særligt i byggesektoren. end planlagt. Danske arbejdspladser uden social dumping Mange danske lønmodtagere går arbejdsløse, fordi arbejdsgivere ser en fidus i at importere underbetalt og uorganiseret arbejdskraft fra udlandet. Det gælder også på en række offentlige anlægsprojekter. Samfundet kan spare mange penge på at stoppe misbruget af udenlandsk arbejdskraft. Ifølge en analyse fra AE-rådet forbedres de offentlige finanser med mellem og kroner, hver gang et ledigt LO-medlem erstatter en østarbejder. Enhedslisten har sammen med regeringen givet Politi og Skat flere muskler til at jagte svindlerne. Men vi har stadig ikke formået at sætte en stopper for importen af billig arbejdskraft. Der er behov for langt hårdere indgreb, så vi kan få sat en prop i hullet og stoppet den sociale dumping. for, at der er ordentlige forhold hos leverandørerne, ligesom bygherrer og hovedentreprenører skal kunne gøres ansvarlige for alle led i kæden. om arbejdsklausuler i kontrakter med private leverandører, så det sikres, at arbejdet udføres på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. kraft strammes yderligere. Skat, Politi og Arbejdstilsynet skal have flere beføjelser til at stoppe arbejdet, hvis reglerne ikke overholdes. Del arbejdet I en tid med mangel på arbejdspladser giver det god mening at skabe mulighed for at dele de job, som findes. Det har vi gode erfaringer med i Danmark. Under Poul Nyrup-regeringen fandtes den såkaldte uddannelsesorlov. Ordningen gav personer i arbejde ret til at tage orlov til uddannelse på dagpengesats, mens en ledig vikarierede og dermed fik foden inden for på arbejdsmarkedet. Det kræver selvfølgelig, at både lønmodtageren og arbejdsgiveren ønsker det. Denne type jobrotation giver en tredobbelt gevinst: Den ansatte på orlov får nye kompetencer, den ledige får foden inden for på arbejdsmarkedet, og arbejdsgiveren får en styrket medarbejder tilbage efter endt orlov. Ordningen er stort set udgiftsneutral fordi den, der bliver uddannet, og den, der kommer ind i vikariatet, så at sige bytter indkomst. Sommergruppemøde

7 nelsesorlov kan give job i Kredit og støtte til iværksættere og små virksomheder Det er bankerne og andre private finansielle investorer, der godkender virksomheder til kredit. Men ofte er bankerne uoverstigelige hindringer, når iværksættere og må virksomheder søger efter finansiering. Det er et stort problem, da netop små virksomheder står for en stor del af den private jobskabelse i Danmark. Der er brug for, at samfundet sikrer kreditmuligheder, samt andre gode rammebetingelser for de små virksomheder og for iværksætterne. Finansiel Stabilitet. bogholderi, udvikling af forretningsmodel, webbutik m.m. Grønne job og satsning på vinderindustrier Ambitiøse politiske målsætninger, høje miljøkrav, afgifter og statslige støtteprogrammer har i de seneste årtier formået at skabe en dansk førerposition og nogle af de dygtigste virksomheder i verden inden for grøn teknologi, f.eks. vandteknologi, fjernvarmeteknologi, energibesparende teknologi og vedvarende energi. Fremtidens danske arbejdspladser skal skabes ved, at vi bygger videre på denne tilgang til at skabe styrkepositioner. Klimaudfordringen vil øge den globale efterspørgsel på energibesparende teknologi og vedvarende energi. Den tiltagende generelle ressourceknaphed medfører, at hele verden i de kommende år vil efterspørge løsninger, der formår at genanvende ressourcerne. Evnen til at genanvende ressourcer bliver et væsentligt konkurrenceparameter i fremtiden. Regeringens egen konkurrenceevne-redegørelse fastslår, at priserne på en række vigtige ressourcer er steget tre gange mere end lønningerne inden for det seneste årti. a) Målrettede programmer til fremme af grøn teknologi Den danske vindmøllesucces er et godt eksempel på, hvordan politiske initiativer og støtteprogrammer skabte en førerposition, der er blevet fastholdt lige siden. Hver fjerde vindmølle, der installeres på verdensplan, stammer fra en virksomhed, som enten er dansk eller er forankret i Danmark. Vindmølleeksemplet viser, hvor betydningsfuldt det er, at vi politisk set tør satse på en bestemt teknologi og støtte teknologien økonomisk i udviklingsfasen, selvom det i denne fase ikke er rentabelt. Denne succes skal fastholdes og overføres til nye områder med henblik på endnu flere industriarbejdspladser og knowhow inden for vedvarende energi, hvor nye potentialer kan opdyrkes, f.eks. inden for smartgrid, bølgeenergi, geotermisk energi, bygningsintegrerede solceller, brintteknologi, energilagring og sammenhængende energisystemer baseret på ren, vedvarende energi. Enhedslisten foreslår derfor en række målrettede programmer til fremme af grøn teknologi, der sammensættes efter de konkrete behov, f.eks. forskning- og udviklingprogrammer, økonomiske rammer for at fremme markedsmodning etc., samt etableringen af en Grøn Investeringsfond, som skal investere i nye produktioner forankret i grøn omstilling. Kapital fra den Grønne Investeringsfond kan anvendes til at indgå i joint ventu- Sommergruppemøde

8 res, så der skabes statsligt medejerskab i de involverede eller nye virksomheder. På den måde vil nytteværdien af den statslige hjælp til nye givtige produktioner også komme fællesskabet til gode, og sandsynligheden for at beholde produktionen i Danmark vil øges. b) Omstillingsfond til virksomheder Der vil i de kommende år være en stigende efterspørgsel på løsninger, der kan mindske ressourceforbruget, og bidrage til at knappe ressourcer genanvendes. Danske virksomheder har stærke kompetencer bl.a. inden for områder, der handler om energieffektivisering og ressourceanvendelse. Disse styrkepositioner skal udvikles. Med finansloven for 2013 fik vi taget første skridt til en ny grøn omstillingsfond, der skal hjælpe virksomheder til at igangsætte produktinnovation og forretningsudvikling efter vugge-til-vugge-princippet. Produkter re-designes til adskillelse, så ressourcerne kan genanvendes i nye produkter, og der udvikles nye forretningsmodeller, hvor ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producentens ejerskab under brug. Denne fond skal styrkes markant, og eksisterende erhvervstiltag skal drejes i denne retning, så vi kan fremme den grønne omstilling og opdyrke nye danske produktioner og knowhow. c) Grøn boligrenovering Regeringens forslag om at genindføre Bolig-Job-ordningen er ikke målrettet energiforbedringer på trods af, at der er behov for en omfattende energirenovering af den samlede bygningsmasse i Danmark. Der er store potentialer for energibesparelser i private boliger og dermed også for rentable investeringer med en relativ kort tilbagebetalingstid. Enhedslisten foreslår derfor oprettelsen af en lånefond på 10 milliarder kroner til energirenovering af ejer- og lejeboliger. Lånefonden stilles til rådighed for energiselskaberne, så selskabernes energirådgivning suppleres med billige lån uden om bankerne og realkreditten. Lånefonden kan finansieres ved indskud fra pensionskasserne, hvor staten står som garant for indskuddet, og en aftalt, lav forrentning, der modsvarer den ringe risiko og pensionskassernes binding af kapital. nye styrkepositioner. grønne produktioner og dermed opnå delt ejerskab til nye virksomheder mellem staten og private aktører. og vækstministeriet som led i finansloven for Et rummeligt arbejdsmarked Alt for mange danskere står permanent uden for arbejdsmarkedet, fordi de på grund af funktionsnedsættelse eller nedsat arbejdsevne ikke kan finde en plads på et arbejdsmarked, der stiller stadig større krav til medarbejderne. Det er et fælles ansvar i vores samfund at sikre et rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til mennesker, der enten midlertidigt eller permanent ikke kan levere 100 procent. Desværre har regeringens reform af fleksjob-ordningen betydet, at fleksjobbernes vilkår er blevet forringet. Og der er en stor mangel på fleksjob. Der er derfor brug for en ny reform af fleksjob-ordningen, som kan sikre, at både offentlige og private arbejdsgivere tager et større socialt ansvar, ved at der indføres en incitamentstruktur. Samtidig skal samfundet støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar i forhold til det rummelige arbejdsmarked, og som lever op til kravene om en almennyttig non-profit produktion og kravene om løn- og arbejdsvilkår. Sommergruppemøde

9 virksomheder betaler et bidrag pr. årsværk til en fleksjobfond. Virksomheder, der løfter et socialt ansvar og ansætter fleksjobbere modtager lønrefusion fra fonden. også i kommunalt regi. for det private arbejdsmarked ved at ansætte flere fleksjobbere. Der skal tages højde for dette i aftalerne mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi, hvor der skal aftales et antal nye fleksjob. Ret til uddannelse og efteruddannelse En bekæmpelse af arbejdsløsheden stiller også krav om, at vi som samfund sikrer, at danskerne er uddannede til fremtidens job. Der er brug for et uddannelsessystem, som giver alle, uanset baggrund, muligheden for at opnå en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Der er brug for en særlig indsats i forhold til erhvervsuddannelserne, der i alt for mange år har været underprioriterede og som har en alt for lav søgning. Enhedslisten mener, at der skal indføres et basisforløb som optakt til grundforløbene, hvor eleverne er opdelt inden for de forskellige fagområder (f.eks. træfagene, metalfagene etc.), og hvor forløbene fungerer som en fast tilknytning til andre elever og lærere i et fagligt og socialt klassefællesskab. Der indføres optagelsessamtaler og læse-, skrive-, regnescreeninger ved uddannelsesstart, så eleven ved, hvad vedkommende går ind til, og så skolen ved, hvilke tiltag der skal hjælpe eleven undervejs. Enhedslisten ser en reform af erhvervsuddannelserne som en tvingende nødvendighed. Det er også en akut opgave at sikre praktikpladser til alle, så vi undgår, at tusindvis af unge, ligesom i dag, bremses i deres uddannelse. Der er også brug for en markant større satsning på efteruddannelse af lønmodtagerne. Ufaglærte skal løftes til faglærte, og faglærte skal have bedre muligheder for at videreuddanne sig. sørge for, at alle, der indgår større kontrakter med det offentlige, også ansætter lærlinge. linge, skal betale et højere bidrag til den fælles refusionsordning. kommuner og regioner i 2014 oprette 3000 ekstra praktikpladser, mens staten skal oprette 500. til at tage en faglært uddannelse på en ydelse, der svarer til dagpengeniveau. dagpengeniveau. Sommergruppemøde

10 2. Genopretning af velfærd og økonomisk lighed Gennem generationer skabte den danske arbejderbevægelse og lønmodtagerne et af verdens mest lige og trygge velfærdssamfund. Et samfund, som ikke bare havde høj grad af social retfærdighed, men som også var et af de samfund i verden, der havde den højeste velstand og den laveste arbejdsløshed. Ikke på trods, men derimod på grund af vores særlige solidariske velfærdsmodel. Men ti års højreorienteret styre, en økonomisk krise og et liberalistisk EU har udfordret det danske velfærdssamfund. Uligheden er vokset, rettighederne er blevet færre og velfærden er udsultet. Desværre har den siddende regering svigtet forsvaret af velfærden og i stedet bidraget med nye angreb på lønmodtagernes tryghed og vores velfærdssystem. Helle Thorning-Schmidt lovede, at alle skulle være med til at betale regningen efter krisen, men regeringens politik har betydet, at den rigeste tiendedel af danskerne har fået skattelettelser i stedet for at betale deres del af regningen. Det skal der rettes op på. Ligheden i vores samfund skal øges, trygheden på arbejdsmarkedet skal forbedres, velfærden skal genoprettes, og vi skal løfte befolkningens uddannelsesniveau. Fyringsstop og genopretning af velfærden Siden 2009 er mindst stillinger blevet nedlagt i kommunerne. Det har skabt en dårligere velfærd for borgerne. Sidste år gennemførte gallup en måling, der viste, at 60 % af danskerne oplevede, at velfærden er blevet forringet. Denne udvikling skal stoppes og vendes. Enhedslisten foreslår, at der indføres et fleksibelt fyringsstop. Det skal selvfølgelig fortsat være muligt for kommunerne at flytte ressourcer fra f.eks. børneområdet til ældreområdet, hvis der er et faldende børnetal og et stigende antal ældre. Fyringstoppet skal ligeledes tilpasses den lokale udvikling i befolkning og demografi. Kommuner med faldende indbyggertal kan således godt reducere antallet af ansatte, mens kommuner med et stigende indbyggertal skal øge antallet af ansatte. Men det samlede antal velfærdsmedarbejdere i kommuner og regioner må ikke falde. Samtidig ønsker Enhedslisten en genopretningsplan for velfærden, der indebærer, at de stillinger, der er nedlagt under krisen, genoprettes over en årrække. Det skal blandt andet ske ved, at vi sikrer en rimelig vækst i kommunerne og regionernes driftsøkonomi over de kommende år gennem en lempelse af finanspolitikken. Sommergruppemøde

11 Enhedslisten forslår: af den kommunale og regionale velfærd i form af ansættelse af medarbejdere i ældreplejen, på daginstitutioner og på andre borgernære velfærdsområder. En socialt retfærdig skattereform Velfærdsydelser, almindelige lønmodtagere, arbejdsløse og socialt udsatte har gang på gang holdt for, når regningen efter den økonomiske krise skulle betales. Det er urimeligt, at finansspekulanter, bankdirektører og de rigeste samtidig hverken har betalt for eller stået til ansvar for den krise, der blandt andet blev skabt af deres uansvarlige adfærd. Også skattereformen fra 2012, der ellers blev præsenteret som en rugbrødsreform, giver store skattesænkninger for de højeste indkomster og kun smuler til de laveste lønindtægter, mens grupper uden for arbejdsmarkedet må holde for. Det er på høje tid, at toppen af samfundet betaler. Enhedslisten vil gennemføre en social skattereform, der øger beskatningen på arbejdsfrie indtægter fra værdipapirer, som øger progressionen i skattesystemet ved at indføre en millionærskat og som bekæmper spekulation gennem en skat på finansielle transaktioner. Indtægterne bruges til at genoprette trygheden på arbejdsmarkedet og til at bekæmpe fattigdom og økonomisk ulighed. rigeste. Det har bl.a. medført, at den ene procent af befolkningen med de højeste indkomster er stukket helt af fra den øvrige befolkning både målt over det seneste årti og under krisen isoleret set. Enhedslisten foreslår derfor en ekstraskat på fem procent for alle indtægter, der ligger over en million kroner årligt. arbejder for at etablere en mikroskat på finansielle transaktioner. Landene repræsenterer mere end 90 procent af eurozonens økonomi, og Enhedslisten foreslår, at Danmark tilslutter sig denne gruppe af lande. En skat på 0,1 procent på aktiehandler og på 0,01 procent på handel med derivater vil dæmpe skadelig spekulation og samtidig kunne indbringe et provenu, der for Danmarks vedkommende anslås til at være på ca. syv milliarder kroner om året. indtægter. at loftet med 42 procent (fra 2014) er næsten ti procentpoint lavere end skatteloftet for arbejdsindkomster. Indtægter fra spekulation beskattes dermed langt mere lempeligt end indtægter fra arbejde, hvilket favoriserer overklassen, som får en større andel af deres indtægter fra kapitalgevinster. Sidestilles kapitalindkomster skattemæssigt med arbejdsindkomster, vil det bidrage med op til fem milliarder kroner årligt. Sommergruppemøde

12 Tryghed ved sygdom og arbejdsløshed I Danmark betaler vi en høj skat og et højt arbejdsmarkedsbidrag til fællesskabet, når vi er i arbejde. Derfor bør vi også kunne regne med fællesskabet, når uheldet er ude, og vi mister vores arbejde. Ideelt set bør samfundet garantere job til alle borgere. Men især i perioder med lavkonjunktur er det både nødvendigt og rimeligt at sikre mennesker, der er ramt af arbejdsløshed, en ordentlig tilværelse. Intet tyder på, at der kommer et hurtigt opsving i økonomien i de kommende år. Det er derfor afgørende at sikre tryghed for alle de danskere, der ikke kan finde et arbejde. Også når vi rammes af sygdom, er det afgørende, at der findes et trygt og stabilt sikkerhedsnet, der griber os og får os på fode igen. Desværre har den nuværende og den tidligere regerings reformer svækket trygheden på arbejdsmarkedet markant og hævet de sociale omkostninger ved sygdom og arbejdsløshed. Samtidig har reformerne betydet, at den økonomiske ulighed i samfundet er øget. Det er en uholdbar udvikling. genoptjene retten til dagpenge. kan hjælpe mennesker ud af fattigdom, og forebygge at flere havner i fattigdom. Finanssektoren skal reguleres Den økonomiske krise har med al tydelighed vist, at der er behov for en langt strammere regulering af finanssektoren, så det ikke endnu en gang ender med, at bankerne efter mange år med milliardindtjeninger pludselig skal have statsstøtte, fordi de er i fare for at krakke og kan rive hele samfundsøkonomien med i faldet. Det er ikke nok at kræve, at bankerne skal have lidt mere egenkapital, for det løser ikke det grundlæggende problem med, at nogle banker er så store, at de reelt holder samfundet som gidsel. De banker, der er for store til at krakke, uden at samfundet rives med ned, skal splittes op i mindre dele, og der skal være klare grænser mellem spekulativ virksomhed og almindelig bankdrift med simple ind- og udlån. Samtidig er det nødvendigt med en offentligt ejet bank, der sikrer almindelige mennesker og mindre erhvervsdrivende adgang til kredit og almindelig bankforretning. En sådan bank vil virke stabiliserende og udfordre de private banker, der låner ud til hvad som helst i opgangstider, men nægter at låne selv til sunde projekter i krisetider. Sikring af billig kredit, også i en lavkonjunktur, vil være med til at skabe beskæftigelse. ker, hvor staten er hovedaktionær, omdannes til en offentligt ejet almennyttig bank, der giver danskerne mulighed for en gebyrfri konto og sikrer kreditter til små virksomheder og iværksættere. et krak vil true samfundsøkonomien, og der indføres vandtætte skotter mellem spekulativ virksomhed og simpel bankvirksomhed. Sommergruppemøde

13 EU ud af dansk velfærd I de seneste måneder har vi oplevet, hvordan EU igen og igen har blandet sig i, hvordan vi indretter vores velfærdsydelser. Højrefløjen ser EU s domme som en mulighed for at erstatte det unikke danske solidariske velfærdssystem med individuelle forsikringsordninger. Det er ikke acceptabelt. Vi har ligeledes oplevet, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel med overenskomster og konfliktret er blevet udfordret af EU s sociale dumping på tværs af grænserne og af en række domme, der begrænser fagforeningernes konfliktret og medlemslandenes ret til at beskytte sig imod social dumping. Yderligere har de EU-begejstrede partier tilsluttet Danmark finanspagten uden at spørge befolkningen, om den ønsker at være en del af euro-politikkens økonomiske styring, der kræver en stram nedskæringspolitik. På den baggrund har Folketinget vedtaget Budgetloven, som lægger kommunernes økonomi i lænker og underminerer det økonomiske selvstyre i kommuner og regioner. Da danskerne sagde ja til EU, var det på baggrund af løfter om, at EU ikke ville blande sig i den måde vi indretter velfærden og arbejdsmarkedet på i Danmark. Nu oplever vi at EU i stigende grad er blevet en trussel mod den unikke samfundsform, vi gennem det sidste århundrede har bygget op i Danmark med et skattefinansieret solidarisk og universelt velfærdsystem og gode løn- og arbejdsforhold. rer, at EU ikke blander sig i den danske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel luspagten, så befolkningen kan bestemme om Danmark skal underlægges euro-politikkens økonomiske styring. sikre de faglige rettigheder imod det indre markeds regler. Demokratiske reformer Selvom Danmark er nået langt i en demokratisk udvikling, er der stadig store demokratiske problemer i vores samfund. Vi har gentagne gange oplevet, hvordan offentligt ansatte trues eller fyres, fordi de udtaler sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads eller i den offentlige service. Der er behov for en reel sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed. I den politiske sfære oplever vi, hvordan stærke økonomiske interesser i stigende grad sponserer de partier, som sikrer deres privilegier og interesser, uden at borgerne kan få indsigt i disse forhold. Senest har vi også set, hvordan regeringen sammen med højrefløjen har lagt afgørende forhindringer for borgernes indsigt i regeringens arbejde i kraft af en ny offentlighedslov. Der er brug for en række demokratiske reformer, der sikrer ytringsfriheden og skaber større demokratisk gennemsigtighed. indblik i, hvilke økonomiske interesser, der sponserer de politiske partier. arbejdsgivere, der truer eller afskediger medarbejder på baggrund af, at de har ytret sig offentligt. Sommergruppemøde

14 Mere demokrati på vores arbejdspladser Et område, hvor der i dén grad er brug for mere demokrati, er på vores arbejdspladser. Danmark har mange vigtige erfaringer med medarbejderindflydelse og kooperativer, og dem bør vi bygge videre på, så demokratiet i højere grad kan vinde indpas på vores arbejdsmarked. Virksomheder, der er ejet og drevet af medarbejderne, har ikke samme incitament til at flytte deres produktion ud af landet og udgør også på denne måde en samfundsøkonomisk fordel. I den offentlige sektor har vi over de sidste årtier oplevet, at medarbejdernes indflydelse på eget arbejde er blevet mindsket efter introduktionen af New Public Management og andre forsøg på at lege købmand med vores velfærdssamfund. Den offentlige sektor kan ikke drives som en virksomhed, der skal levere profit til aktionærerne. Den skal drives med udgangspunkt i brugerne og i de mange dygtige medarbejdere. Der er brug for en gennemgribende tillidsreform i den offentlige sektor. medarbejderne og brugerne en øget demokratisk indflydelse. ske virksomheder, der kan udvikle og rådgive om nye demokratiske virksomhedsformer. tion, hvor markedet svigter. Sommergruppemøde

15 3. Grøn omstilling Den grønne omstilling skal på en og samme tid bringe os ud af den økonomiske krise ved at skabe beskæftigelse og samtidig løse ressource-, miljø- og klimakrisen. Denne tilgang til erhvervsudvikling og samfundsudvikling står i skarp kontrast til traditionel økonomisk vækst, hvor væksten har en negativ effekt på miljø og klima. Når økonomien vokser, betyder det traditionelt set også et stigende forbrug af ressourcer, stigende forurening, større forbrug af energi og dermed en belastning af klimaet. Grøn omstilling handler om at bryde denne sammenhæng og skabe beskæftigelse og velfærd samtidig med, at miljøbelastningen og ressourceforbruget reduceres drastisk. Enhedslisten ønsker, at Danmark går forrest i forhold til at demonstrere, at sådan en omstilling kan gennemføres med de mange fordele, det giver på længere sigt. Klimaplan og klimalov Regeringen skal gøre alvor af løfterne om en supplerende aftale til energiaftalen, så køreplanen for at nå de 40 % ligger fast. Derudover skal regeringen fastholdes på at gennemføre en klimalov, der fastlægger den videre proces for målsætningen om en fossilfri el- og varmeproduktion i 2035 og et fossilfrit samfund i Loven skal endvidere forpligte til, at den nationale udledning af drivhusgasser reduceres i en takt, der sikrer at 2-graders-målet indfries, hvis andre lande gennemfører en tilsvarende indsats. De løbende reduktionsmålsætninger skal tage udgangspunkt i et samlet drivhusgasbudget, og i tilknytning til klimaloven etableres et uafhængigt klimaråd, der skal evaluere de igangsatte tiltag samt rådgive regeringen om, hvordan klimamålsætningerne bedst nås. nås i sætningerne. regeringen i klimaspørgsmålet. Sommergruppemøde

16 Bæredygtig trafik Den kollektive transport skal udbygges, og priserne skal sænkes, så det kollektive kan blive et attraktivt alternativ til bilen. Samtidig skal brugen af el- og brintbiler fremmes som et bæredygtigt alternativ til benzin- og dieselbilerne. Til det formål foreslår Enhedslisten, at der etableres en grøn trafikpulje, der skal fremme pendlernes brug af kollektiv trafik frem for kørsel i biler, og støtte en omlægning af den resterende bilpark til brint og el. Puljen kan finansiere en udbygning med letbaner i de større byer, optimere bustrafikken i by- og landdistrikter, støtte forbedringer af S-togsnettet og støtte den nødvendige infrastruktur til de nye brændselsformer i form af brint- og elstandere. Puljen kan blandt andet finansieres gennem en modernisering og omlægning af registreringsafgiften, hvor der findes en række fradrag, der ikke længere er tidssvarende. Enhedslisten vil i efteråret fremlægge forslag til en sådan. nansierer billigere billetter og udbygning af den kollektive transport, samt en støtte til el- og brint-drevne biler. Dansk landbrug ud af blindgyden Der er brug for en grundlæggende modernisering og omstilling af landbrugserhvervet, så det kan blive en sektor, hvor natur, miljøbeskyttelse og lav drivhusgasudledning, høj beskæftigelse og produktion af kvalitetsfødevarer også til eksport kan gå hånd i hånd. Dansk landbrug hænger i dag fast i en forældet strategi, hvor masseproduktion og eksport af levende grise og næsten uforarbejde råvarer giver hele landbruget og fødevareområdet en dårlig økonomi og fastholder en miljø- og klimaskadelig produktionsstruktur. Derfor skal landbruget nu inddrages i den grønne omstilling. Fremtidens landbrug skal producere økologiske højkvalitetsfødevarer, der fortsat kan sikre dansk eksport, og vi skal samtidig fremme en lokal afsætning af lokale varer. til selvforsyning med foder. ge nærbutikker i byer og landdistrikter. grønne omstilling. Udfasning af farlige kemikalier I løbet af blot en generation er omfanget af farlige kemikalier i vores hverdag eksploderet. I EU er der nu registreret over forskellige kemiske stoffer, som indgår i diverse produkter, herunder forbrugerprodukter. Mange af stofferne er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller allergifremkaldende m.m. og er dermed dybt skadelige for den menneskelige sundhed og effekterne udebliver ikke. Fertiliteten falder, og vores hormonsystem ændres. Hvert tiende drengebarn fødes med misdannede kønsorganer, piger kommer stadig tidligere i puberteten, og knap hvert femte par skal have hjælp til at få børn. Der er akut brug for at få stækket den Sommergruppemøde

17 kemiske industri og få sat turbo på udfasningen af de mange skadelige kemikalier i vores produktion og forbrugerprodukter. Regeringen afviser løbende, at vi kan gå dansk enegang pga. EU-regler. Vi har dog på Enhedslistens initiativ med succes gennemført tiltag mod Bisfenol-A, parabener og ftalater. Enhedslisten ønsker at fortsætte denne aktivistiske politik over for uønskede kemikalier og udfordre trægheden i EU-systemet. stoffer med uønskede effekter. brugerne bedre mulighed for at fravælge de værste produkter, og producenterne får bedre muligheder for at markedsføre mere sundheds- og miljørigtige alternativer. Sundhed, hvor industrien havde plads i bestyrelsen. res. Fx med inspiration fra Sverige, som har et produktregister med produkter, hvoraf ca produkter helt eller delvist sælges som forbrugerprodukter. Også amerikanske databaser, som Household Products Database, kan inspirere til et nyt register. er vanskelige at udfase. på 1 krone pr. effekt pr. stof pr. produkt. Provenuet anvendes til den samlede indsats. Sommergruppemøde

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kontakt: M/ simon.nyborg@ft.dk T/ 33 37 50 74 14. april 2014

Kontakt: M/ simon.nyborg@ft.dk T/ 33 37 50 74 14. april 2014 Bæredygtig beskæftigelse og grøn produktivitet Den vestlige verdens økonomiske model er i krise. Samtidig med at regeringer og økonomer i USA, Europa og Japan undrer sig over, hvor væksten bliver af, oplever

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag.

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Ejner K. Holst tale ved 1. maj 2011 Kære alle sammen. Tak for invitationen. DET TALTE ORD GÆLDER Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Her mødes vi for at bekræfte sammenholdet.

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 Velfærd handler grundlæggende om fordelingspolitik 3 redskaber til velfærd Lige adgang Eks. til sundhed Lige muligheder

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Udtalelser Arbejdsmarkedspolitisk udtalelse fra Dansk El-Forbunds 31. kongres Genoptjeningskravet til dagpengeret skal halveres Dagpengereformen, der blev vedtaget under

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 DISPOSITION! Oprids af situationen for dansk økonomi nu og her! Investeringsvejen og sparevejen! Økonomien på lidt længere sigt!

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere