Denne side er købt på og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne"

Transkript

1 FØLSOMHEDENS ETIK k

2

3 Kirsten Marie Bovbjerg FØLSOMHEDENS ETIK Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management HOVEDLAND

4 Følsomhedens etik Kirsten Marie Bovbjerg Forlaget Hovedland 2001 Redaktion: Kirsten Garney Omslag: Søren Melchior efter: Sort kabel af Erik Mortensen venligst udlånt af Galleri Bønneland, Odder Omslagsfoto: Michael Harder Tilrettelæggelse: Karina Damkjær 2. udgave, 1. oplag Trykt hos E. J. Offset, Beder 2004 ISBN Forlaget Hovedland

5 Indhold Forord Indledning Personlig udvikling og Human Potential Movement. 13 Personaleudvikling og Human Resources Management Studier i den nye arbejdsetik Materiale Bogens opbygning Sekularisering det ubevidstes kulturelle konstruktion.. 26 Modernitet og tradition Kulturel frisætning og det usikre individ Selvrefleksivitetens nødvendighed Personlig udvikling et psykologisk behov eller et kulturelt fænomen Marcel Gauchet Gauchets teoretiske position Analysens struktur Heteronomiens verden Monoteisme og statens fødsel Autonomi og orientering mod fremtiden Transcendensens fuldendelse immanensens genkomst Kristendommens paradoks Personlighedens historiske forandring Den nutidige personligheds type Sindssyge og disciplinering Disciplinering og straf Galskab kan behandles Subjektets problem

6 2. Mystisk-esoteriske strømninger Etisk religiøsitet Mystisk religiøsitet New Age en mainstreamkultur Modkulturen Vejen væk fra modkulturen New Age religion eller religiøsitet Markedet for personlighedsudviklende kurser Frigørelse Selverfaring Forandring Succes Neuro-Lingvistisk-Programmering Inspirationskilder Terapeutisk metode NLP s værktøjskasse Associeret dissocieret Trance hypnose Fokusskift feedback kontra fiasko Det excellente en mulighed for alle Læring og aflæring Spørge-teknikker Tidslinje-terapi Videnskabssyn og trosbillede i NLP Systemteori kybernetik NLP-kursussystem Formalisering af NLP Et varemærke Hvilken plads indtager NLP i det terapeutiske univers i Danmark? Forandringsparat og fleksibel NLP på arbejdet Et løft til konkurrenceevnen og effektiviteten Omstrukturering af organisationen

7 Bløde værdier hårde værdier Sue Knight NLP på jobbet Viljen til forandring Viljen til fleksibilitet Medarbejdere på kursus Styr på følelserne I overensstemmelse med sig selv Farlige værktøjer Personlig udvikling faglig udvikling Personlig udvikling personlig terapi Positiv hensigt Konsulenter i NLP Folkets psykologi Kristus er da en meget god rollemodel Værdibaseret ledelse Personaleudvikling hvordan man skaber en god medarbejder Den postitive selvudvikling Arbejdsliv/privatliv Spiritualitet kontra religiøsitet Neutralitet og selvbeherskelse styring og kontrol Udjævning af hierarkier Den perfekte medarbejder Personaleudvikling og Human Resources Management 182 Humanistisk psykologi Videnskabssyn Abraham Maslow Maslows inspiration fra Østens filosofi Maslows motivations-teori Peak-experience Den Lærende Organisation Læringens discipliner

8 Det Udviklende Arbejde Arbejdslivets sensibilisering DLO en akulturel virkelighed! Fleksibilitet Det gode menneske Frigørelse af selvet Selverfaring og autenticitet Forandring udvikling Personlig succes virksomhedens succes Dialogens etnocentrisme Universalisme Det ubevidste en del af hjernen Etablering af legitimitet via uvildighed Et arbejdsforhold fra kontrakt til pagt Ressourcer fra industri til produktionsstyring og service En arbejdsrelation fra pligt til kald Følsomhedens etik Terapeutiseret normalitet Superstrukturel religiøsitet Tvivlens kulturelle konstruktion Følsomhedens disciplin Litteratur

9 Forord Skal vi tage på kursus? Sådan spørges i de danske virksomheder, hvor medarbejderkurser og efteruddannelse er blevet en fast del af virksomheders og offentlige organisationers hverdag. Emnet er i denne bog begrænset til en særlig type kurser, nemlig kurser i personlighedsudvikling i forbindelse med arbejdet. Shamaner, clear-voyante, buddhistiske lamaer, psykologer, psykoterapeuter og scientologer fungerer som konsulenter for danske virksomheder og organisationer, hvor de konkurrerer om andele i et givtigt marked. Følsomhedens Etik handler om brug af personlighedsudviklende kurser i erhvervslivet med udgangspunkt i studiet af moderne religiøsitet. Det er et forsøg på at gå nye veje i studiet af moderne forestillingsverden og dets relation til den kulturelle udvikling blandt andet med udgangspunkt i Max Webers studie af den protestantiske etik, der forener studiet af religiøs orientering, arbejdsetik og økonomi. Studiet i moderne religiøsitet fungerer som indgang til at studere en forandret relation mellem medarbejdere og deres arbejdsgivere. Hvad er den sociale virkelighed som disse kurser indgår i, hvad kan man lære om moderne social organisering, når studiet af moderne religiøsitet flyttes fra den enkelte troende eller religiøse gruppe til virksomhedernes direktionslokaler? Der er noget, som tyder på, at metoderne bidrager til at skabe en kunstig harmoni mellem lønmodtagerne og arbejdspladsen, så medarbejderne i stigende grad bliver forhindret i frit at artikulere sine interesser. Jeg vil med Følsomhedens Etik genoptage studiet af religiøse fænomener og deres relation til økonomiske, ledelsesmæssige og moralske dispositioner i erhvervslivet. Denne bog er baseret på en ph.d.-afhandling forsvaret ved det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. Jeg vil sige tak til mine kolleger ved Europæisk Etnologi og Almen Etnologi, hvor et godt arbejdsmiljø med plads til faglig udveksling FORORD 9

10 og diskussion præger stedet. Endelig vil jeg rette en tak til alle de mennesker, som har bidraget med materiale til bogen. Det gælder først og fremmest alle de mennesker, som har stillet op til de interviews, som jeg har foretaget under feltarbejdet. Af hensyn til de pågældendes anonymitet, såvel deres personlige som deres arbejdsplads, kan de ikke nævnes ved navn, men I ved selv hvem I er, og jeg er jer meget taknemmelig for jeres indsats. Kirsten Marie Bovbjerg Maj 2001

11 Indledning På det psykologiske plan vil vi bl.a. beskæftige os med udviklingen fra afhængighed til uafhængighed til gensidighed den fase, hvor vi frit vælger at være sammen med andre for at skabe en synergieffekt.vi arbejder med evnen til at kunne forestille os ting og finde løsninger. Humor, positiv selvsnak, kropsbevidsthed og assertionstræning er også nogle af de emner, vi kommer ind på. (Kursusmateriale fra Metalindustriens Brancheudvalg for uddannelse af specialmedarbejdere). I de seneste årtier kan der spores en voksende interesse for selvudvikling og brug af kurser i personlighedsudvikling. Arbejdet med selvet optager ikke blot enkeltpersoner, men indgår i det fælles liv på arbejdspladsen. Mange mennesker har aldrig været i berøring med fænomenet selvudvikling, og interessen for selvet er varierende, både mellem forskellige kulturelle grupper og fra person til person. Alligevel lader det til, at ideen om selvudvikling har vundet indpas i mange dele af hverdagslivet og arbejdslivet. Personlighedsudvikling er igennem de sidste 30 år i Europa og USA blevet et væsentligt kulturelt fænomen. De seneste år har man i erhvervslivet i stigende grad tilbudt kurser til de ansatte, hvor de kan arbejde med deres personlighed. Det er et fænomen, der findes i alle typer af virksomheder, i ministerier, i kommuner, på hospitaler, i pengeinstitutter og i forsikringsselskaber. Endvidere er det et tilbud, som alle medarbejdergrupper får del i. Det forefindes på alle niveauer lige fra AMU-kurser til specialarbejdere og til træningsseminarer for topledere i multinationale virksomheder. Personlighedsudviklende kurser kan i deres mangfoldighed beskrives som et marked, der henvender sig til enkeltpersoner, organisationer og virksomheder. Nogle metoder har oprindelse INDLEDNING 11

12 i faget psykologi og er siden blevet udviklet til brug i virksomheder, det er fx arbejdspsykologi og Human Resources Management. Andre metoder har deres oprindelse i forskellige religiøse systemer eller har med mental træning at gøre, som fx Scientology, Transcendental Meditation, astrologi, og hører til det vanskeligt definerbare felt, som af mange forskere betegnes New Age. Markedet for personlighedsudviklende kurser kan ikke udelukkende beskrives som alternativt eller etableret. På det moderne arbejdsmarked bliver vi i stigende grad mødt med krav om at være i forandring og at være fleksible. Vi skal være villige til at reflektere over os selv og at bearbejde vores personlige adfærd og holdninger til arbejdet. Det er samtidig et ønske fra mange medarbejdere, at de kan udvikle sig ikke kun fagligt, men også personligt i forbindelse med deres arbejde. Den politisk korrekte virksomhed tager også vare på medarbejdernes bløde kvalifikationer. Der ser således ud til at være en vis overensstemmelse mellem medarbejdernes ønsker og virksomhedernes krav. Personlighedsudvikling har som idemæssig forudsætning, at der er noget i menneskets indre, som ikke blot kan udforskes, men forandres via transpersonelle metoder, dvs. selvoverskridelse, som fx via terapi eller mental træning. Det jeg her undersøger er: Hvad er fra et kulturelt synspunkt ideen bag denne transpersonelle praktik? Hvordan udforsker og anvender man som arbejdstager sit indre, så man kan anvende det i en udadvendt praktik, som har relevans for arbejdslivet? Personlighedsudviklende kurser er udtryk for en social aktivitet, der bygger på en forestilling om, at man via forskellige teknikker kan forandre og eventuelt overskride sin personligheds tidligere rammer for handling og tænkning. Det er en praktik, der arbejder med frigørelse på forskellige niveauer; fra opdragelse, fra køn, fra institutioner m.m. Individer gennemgår enten på opfordring af andre, eksempelvis arbejdsgivere, eller på eget initiativ en proces, der har selvoverskridelse som mål. Hvad er virksomhedernes baggrund for at investere i medarbejdernes selvudvikling? Hvilke samfundsmæssige institutioner understøtter disse aktiviteter og dermed denne nyorientering i selvforståelse, som kursister/klienter opsøger eller sendes på? Hvad er det for en kultur, hvor man kan 12 FØLSOMHEDENS ETIK

13 stille sig den type mål? Hvad er denne kulturs begrundelse og eksistensmåde? Denne bog har to væsentlige perspektiver. Det ene består i at betragte personlighedsudvikling som et kulturelt fænomen. Det andet består i at anskue menneskers forestillingsverdener som en væsentlig del af deres hverdagsliv. Bogen har ideen om personligheden og dens kulturelle betydning som omdrejningspunkt. Min tilgang til problemstillingen tager afsæt i studiet af den moderne forestillingsverden eller moderne religiøse former. Når jeg anvender begrebet moderne forestillingsverden, er det et udtryk for, at jeg mener, vi har nogle kulturgivne forestillinger, der er bestemmende for den måde, hvorpå vi strukturerer virkeligheden. Jeg mener ikke, at problemstillingen kan studeres isoleret fra den almindelige samfundsmæssige udvikling. Nye relationer mellem religion, religiøsitet og det øvrige samfund anser jeg som en betingelse for den moderne forestillingsverden. Personlig udvikling og Human Potential Movement Kurser i personlig udvikling er et område, der interesserer sig for de menneskelige potentialer ud fra en tro på, at alle mennesker kan få mere ud af livet, end det aktuelt er tilfældet. Interessen for bevidstheden og selvet er vokset siden 1960 erne. Der kan lokaliseres forskellige historiske spor i denne udvikling. Et af disse spor er ungdomsoprøret. I 1960 erne og 1970 erne opstod der blandt grupper af unge en opmærksomhed på nye former for religiøsitet. Spiritualitet eller åndelighed kom på dagsordenen. Disse grupper henter inspiration fra især asiatiske kulturer med Indien og hinduismen som hovedinspirationskilden. Via meditation, yoga og bevidsthedsudvidende stoffer som eksempelvis hash og meskalin opstod en forventning om, at man via forskellige teknikker kunne opnå andre og højere bevidsthedstilstande end hverdagsbevidstheden. Interessen for nye livsformer, terapi og personlig forvandling voksede. I starten var interessen for bevidstheden en del af ungdomsoprørets protestkultur, og den religiøse søgning var en protest mod den INDLEDNING 13

14 traditionelle kristendom, der repræsenterede en gammeldags autoritet og håndhævede kristne normer. I 1980 erne er nyåndelighed, religiøs søgning, personlighedsudvikling kun reminiscienser fra et uddøende ungdomsoprør. Det blev stuerent at være åndeligt søgende i det årti, hvor nykonservatismen fik vind i sejlene, som antropologen Paul Heelas peger på. Meditation, terapi, kanindræberkurser blev sammen med åndelige strømninger og nye managementteorier redskaber i yuppiernes skabelse af deres mulige succes. (Heelas, 1996). I 1980 erne og 1990 erne bliver forskellige transpersonelle teknikker og divinatoriske metoder, som astrologi, clairvoyance, tarot og andre forudsigelsesteorier inddraget i forretningsfolkenes strategier til forretningsmæssig succes. Begrebet åndeligt management blev introduceret. (Bovbjerg, 1995). I 1990 erne er det blevet klart, at de nyåndelige strømninger har stigende indflydelse. For eksempel er den etablerede medicin på forskellig vis blevet udfordret af alternativ medicin. En del af de mennesker, der servicerer de såkaldt åndeligt søgende, udgør et område af det moderne samfunds ekspertkultur, hvor der sælges ydelser i form af behandling, terapi eller rådgivning. Jeg har som tidligere nævnt valgt at belyse problemstillingen ud fra de tendenser, som vi ser i arbejdslivet omkring udvikling af personligheden. I denne sammenhæng er de nyåndelige tendenser en del af en branche, hvor der sælges konsulentbistand til virksomheder. Hvilken betydning skal man tillægge kursernes religiøse elementer? Det er måske lige så dækkende at tale om en ny type livsstil, hvor der indgår religiøse træk i en del af det livsprojekt, der går ud på at forandre og udvikle personligheden. Det religiøse aspekt kan i mine øjne ikke anskues isoleret. Det vil sige som en nøje afgrænset kategori af myte, rite og praksis, såsom kristendom, Islam, Scientology, clair-voyance, voodoo eller New Age. Jeg vil argumentere for, at interessen for personlighedsudvikling og herunder de religiøse træk er et væsentligt kulturelt element i organiseringen af det moderne sociale liv. Der er forskellige termer, der anvendes for at beskrive den moderne religiøsitet og den ikke etablerede del af behandlings- og terapimarkedet: nyreligiøsitet, ny-spiritualitet, mysti- 14 FØLSOMHEDENS ETIK

15 cisme, alternativisme, det alternative, åndelig søgning og New Age. Det kan være vanskeligt at finde udtømmende og veldefinerede begreber for de fænomener, som ovenstående eksempler illustrerer. Det baserer sig på et valg ud fra den enkelte forskers preferencer og empiriske materiale. Jeg har valgt New Age-begrebet som udgangspunkt for at diskutere moderne religiøsitet og personlig udvikling. New Age bliver i dag almindeligvis anvendt som fællesbetegnelse for idestrømninger, som tilbyder et alternativt syn på fænomener inden for meget forskellige områder såsom: sygdom, sundhed, terapi, religion, filosofi, management, personlighedsudvikling, m.m. De forskere, der beskæftiger sig med området, fremhæver alle det vanskelige i at give en fyldestgørende definition af New Age-begrebet, hvilket jeg kun kan tilslutte mig. Det er en udpræget eklektisk bevægelse, det vil sige, at tilhængerne hver især lader sig inspirere af og udvælger elementer fra mange forskellige kilder og selv i en vis udstrækning sammensætter deres trosbillede. Der er tale om grupper, der kan interessere sig for fænomener som astrologi, UFO er, meditation, yoga, forskellige former for personlighedsudvikling, Tarot eller runespådomme etc. Inden for de enkelte interesseområder kan der være en form for organisering, som det er typisk i danske foreninger med formand, kasserer og så videre, men det kan også være en mere løs gruppering som et interessefællesskab. Den svenske religionssociolog Olav Hammer beskriver New Age som et netværk, hvor ideerne spredes blandt mennesker i forskellige sociale sammenhænge. Det kan være i familien, blandt venner eller på arbejdspladsen. Der udveksles bøger og ideer, man følges ad på de samme kurser. Hvis man kan tale om nogen form for overordnet organisering, er det på det kommercielle og formidlingsmæssige område med specialiserede boghandlere og messer, hvor terapeuter, behandlere og trænere i personlighedsudviklende teknikker mødes for at præsentere sig for potentielle kunder. Selv om man ikke kan tale om en organisering, så er der dog tale om en sammenhæng, hvor tilhængerne med forskellige preferencer har mulighed for at møde hinanden og udveksle litteratur, pjecer og eventuelle erfaringer og ideer. (Hammer, 1997). INDLEDNING 15

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Sociologiska institutionen Lunds universitet Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Om forandringer i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager Magisteruppsats Soc. 464, 61-80 p Vårterminen 2004

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere

SERVICEASSISTENTER SPECIALE TEKSAM I. I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j. Institut for miljø, teknologi og samfund

SERVICEASSISTENTER SPECIALE TEKSAM I. I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j. Institut for miljø, teknologi og samfund il SERVICEASSISTENTER Et godt arbejde for mænd og kvinder? SPECIALE TEKSAM I I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j j Forår 4997 RAPPORTSERIEN NR. 57 APRIL. 1997 Institut for miljø, teknologi

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Af Amina Lap og Pia Tobberup 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Metode 2. Præsentation og genrebestemmelse

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt Speciale 2011 Sociologisk Institut, Københavns Universitet Den (u)synlige følgesvend EEnn kkvvaalliittaattiivv aannaallyyssee aaff ssppæ ænnddiinnggssffoorrhhoollddeett m meelllleem m uunnggee hhiivv ssm

Læs mere

Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/5 2009 Side 1

Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/5 2009 Side 1 Side 1 Det Gode Liv REFERAT I første afsnit forsøges der at sætte ord på det gode liv ved hjælp af Harbo og Herder. Herefter diskuterer jeg, hvad det gode liv er i oplevelsessamfundet med udgangspunkt

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Annette Kamp Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdspapir 12:2001 1 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Værdiledelse og organisation

Værdiledelse og organisation Indledning Hver gang vi gør noget, ligger der et valg til grund for det, vi gør. Når vi træffer et valg, sker det ud fra, at vi synes, at noget er mere rigtigt end forkert, mere acceptabelt end uacceptabelt,

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Selvledelse, strategi og forretningsudvikling

Selvledelse, strategi og forretningsudvikling Selvledelse, strategi og forretningsudvikling Den nyeste udvikling i arbejdet med selvledelse peger i retning af et øget fokus på forretningen. Vi vil i artiklen redegøre nærmere for den udvikling og ud

Læs mere

Den teamorganiserede undervisning

Den teamorganiserede undervisning Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse til voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse for voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere