Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling"

Transkript

1 Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling Kursuskalender forår 2013

2 Brænd igennem som leder Arbejd med din evne til at indtage et rum, sætte scenen og få ting til at ske. lederkurser 1 dag kr De svære samtaler - procedurer og værktøjer Etablering af selvstyrende grupper Den svære samtale sam Du kan hjælpe med procedurer og værktøjer i forbindelse med en svær samtale. Du kan administrere og vedligeholde procedurer og værktøjer til understøtning af de svære samtaler. Etablering af selvstyrende grupper eta Du kan efter gennemført kursus etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens kontaktflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. 2 dage kr. 1 2 dage kr Lederens forhandlingsteknik Lederens forhandlingsteknik led Du lærer at identificere forskellige forhandlingssituationer og aktivt bruge forskellige forhandlingsteknikker i rollen som leder, herunder afdække forhandlingers typiske faseforløb og eventuelle faldgrupper. Teamlederens værktøjskasse En spændende og aktiv dag for teamledere, hvor vi vil arbejde med konkrete værktøjer til at forbedre kommunikationen i gruppen/teamet. 3 dage kr ,95 kr. 2 1 dag kr. Lean i produktion Produktionsoptimering for operatører - lean af 5 S modellen for operatører Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper Værdibaserede arbejdspladser Introduktion til lean lean Du lærer i samarbejde med andre faggrupper at planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering. Det sker med indsigt i de 5 lean-principper samt kendskab til et udvalg af leanværktøjer omkring spildtyper og flow. Praktisk anvendelse af 5 S modellen s Ved at anvende de 5 trin i leanfremgangsmåden, lærer du at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget område. Du kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. Tavlemøder tav Du kan indgå i selvstyrende grupper, som anvender tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde, samt i arbejdet med problemløsning og forbedringer. Du får synligt overblik over status i forhold til mål indenfor væsentlige måleområder, Værdibaserede arbejdspladser arb Du kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier inden for eget arbejdsområde. 1 dag kr ,35 kr. 2 2 dage kr ,70 kr. 2 1 dag kr ,35 kr. 2 2 dage kr ,30 kr. 2 Miljø Arbejdsmiljøuddannelsen Styrk det forebyggende arbejde og effektivisere sikkerhedsorganisationen. Den lovpligtige uddannelse. 3 dage kr Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø mil Du kan finde og anvende viden, samt redskaber og metoder til sikring af arbejdsmiljøet. Du lærer at medvirke til at forbedre og sikre eget og andres arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø psy På baggrund af viden om hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, lærer du at medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads. 2 dage kr. 1 2 dage kr. 1

3 Personlig udvikling Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Deltagelse i projekter pro Du lærer at formulere mål og formål samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af en konkrete opgave. Du lærer at udarbejde handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og delmål, arbejde projektorienteret samt medvirke til at implemente projekter. Du kan identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe samt vidensdele og anvende kreative problemløsningsmetoder. 4 dage kr ,60 kr Kommunikation i teams Effektiv prioritering og planlægning Få værktøjer til at skabe overblik i en travl hverdag. Lær om proaktiv adfærd, bevidste valg/fravalg, personlige prioriteringer og hvordan man er effektiv uden stress. Kommunikation kom Lær at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd. Lær at arbejde bevidst med de kommunikative værktøjer. 2 dage kr. 3 dage kr ,95 kr Konflikthåndtering Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Kunde/ leverandørforhold for operatører Mentoruddannelsen for erfarne kolleger Konflikthåndtering kon Genkend konfliktsignaler og forstå konfliktens udvikling og potentiale. Du lærer om konflikternes natur og egne konfliktmønstre samt redskaber til håndtering af konflikter. Klar til forandring for Lær at anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse. Du lærer at forstå egen rolle og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer. Kunde- og leverandørforhold kun Med baggrund i viden om kunde- og leverandørforholdet i kvalitetsstyrings sammenhænge i virksomheden, lærer du at anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres. Mentoruddannelsen men Uddannelsen lærer dig at organisere modtagelsen, introduktionen og integrationen af forskellige typer medarbejdere i jeres virksomhed.du lærer om aktiv lytning, konflikthåndtering, feedback og om hvordan menneskers forskelligheder påvirker jeres arbejdsplads. I tilkøb kan du få personlig test af dine kommunikations- og indlæringsstrategier. Pris for test (4MAT) inkl. supervision er kr ,-. 3 dage kr ,05 kr. 2 2 dage kr. 1 1 dag kr ,65 kr. 2 5 dage kr ,750 kr kr. (Test og supervision) Personlig udvikling til arbejde og uddannelse af præsentationsprogrammer Præsentationsteknik i administrative funktioner Præsentationsteknik i administrative funktioner Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Videndeling og læring for medarbejdere Personlig udvikling per - Lær at lytte til dine grænser! Målet er at øge din selvforståelse for egne styrker og færdigheder. Du får redskaber til at se egne udviklingsmuligheder og forhold der fremmer og/eller hæmmer udvikling. Præsentationsprogram og teknik pp Kurset giver dig et godt kendskab til programmets grundlæggende funktioner. Du lærer at forberede og udarbejde en præsentation, at kombinere tekst, diagrammer og billeder til fremstilling af informative og spændende præsentationer. Kurset har fokus på formatering af tekst, layout, objekter, uddelingskopier, notater, animationer m.m. Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved at anvende hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Præsentationsteknik tek Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved at anvende hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Salgsteknik sal Du lærer at varetage kundekontakten i forbindelse med salg af virksomhedens produkter og services. At indledende kontakt på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger, og gennemføre salg. Sidemandsoplæring sid Du lærer at medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling, herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler, så du kan sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Skab overskud i din hverdag Føler du dig bagud? Mangler døgnet timer? Savner du overblik? Mangler du tid til det sjove? 5 dage kr ,25 kr. 2 5 dage kr ,25 kr. 2 3 dage kr ,95 kr. 2 2 dage kr. 1 3 dage kr ,45 kr. 2 2 dage kr.

4 MELLEMLEDERUDDANNELSEN MeLLeMLederuddanneLsen Godt lederskab bygger på mere end faglige kvalifikationer. Vores mellemlederuddannelse sikrer, at du bliver bedre rustet til at håndtere de krav, ønsker og situationer, som du støder på i din dagligdag. Uddannelsen henvender sig til dig, som er mellemleder, har koordinerende eller ledelseslignende opgaver eller er tillidsrepræsentant. Du kan komme fra alle brancher såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Uddannelsen omfatter 12 moduler (i alt 34 dage), samt en DiSC-dag i tilkøb. Hvert modul er på 2-3 dage og veksler mellem teori og praksis, debat og øvelser i gruppe. Du får rig mulighed for at udveksle erfaringer, udvide dit professionelle netværk og løbende afprøve din nye viden i din egen virksomhed. Samlet pris for uddannelsen er kr. eller ,60 kr. afhængig af dit uddannelsesniveau. Personlig DiSC-test med individuel tilbagemelding og løbende supervision koster kr. Modul Nr. Fag Varighed Dato for undervisning Pris Mål og strategier for administrative medarbejdere Samarbejde i grupper i virksomheden - del I Samarbejde i grupper i virksomheden - del Teambuilding for selvstyrende grupper Lederrollen og organisationen Organisationen, lederrollen og strategier for ledende medarbejder. Medarbejdergruppen Grupperoller, gruppeprocesser, udvikling/teambuilding, samarbejde m.v. 3 dage juni kr ,60 kr. 3 dage august kr ,60 kr af situationsbestemt ledelse Præsentationsteknik i administrative funktioner Kommunikation i team Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Konflikthåndtering Systematisk problemløsning Mødeledelse Lederens redskaber til kompetenceudvikling Værdibasserede arbejdspladser Etablering af selvstyrende grupper Personlige ressourcer og kommunikation 2 dage september kr. Tilegnelse af ny viden *) Splitkursus del 1 Kommunikation Samt præsentationsteknik del I Kommunikation og det psykologiske spil Samt præsentationsteknik del II DiSc-dag Personlig DiSC adfærdsprofil 1. af 5 dage 6. september kr ,25 kr. 3 dage oktober kr ,95 kr. 3 dage november kr ,95 kr. 1 dag 22. november kr. * Forandringsprocesser Samt midtvejsevaluering 2 dage december kr. Konflikthåndtering og stress 3 dage januar kr ,05 kr. Systematisk problemhåndtering og lean 2 dage februar kr. Samt fokus på de forskellige behov på en arbejdsplads 1.248,70 kr. Matching af omskiftelige behov 2. af 5. februar 2014 *) Splitkursus del 2 5 dage Møder og effektiv mødeteknik 2 dage marts kr. MUS - TUS - GRUS - De svære samtaler At blive forstået af andre 3. af 5 5. marts 2014 *) Splitkursus del 3 dage Læring og kompetenceudvikling 2 dage april kr. Samt fokus på forhandlingsteknik og egen udvikling Personlig uddannelse/udvikling 4. af 5 3. april 2014 *) Splitkursus del 4 dage Værdibaserede arbejdspladser Samt virksomhedskultur og det at tackle situationer, hvor der mødes modstand. Tackling af modstand *) Splitkursus del 5 Selvstyrende grupper Samt opsamling, afrunding og refleksion. 2 dage maj kr ,38kr. 5. af 9. maj dage 2 dage juni kr. *) Splitkursus: AMU-kurset har en varighed af 5x1 dag. Prisen udgør kr. 900,- for alle 5 dage.

5 44979 Engelsk Basic eng1 5 dage kr. 1 Fremmedsprog 2.258,25 kr. 2 Du lærer at anvende det engelske sprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med med basalt anvendelse af sproget. ordforråd Fremmedsprog med nuanceret ordforråd. Engelsk Advanced eng2 Du lærer at anvende det engelske sprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af sproget. Sprog 5 dage kr. 1 Deadline for tilmelding er 14 dage før kursusstart. På vores hjemmeside kan du tage en sprogtest, for at klarlægge dit niveu, inden du tilmelder dig kurserne ,25 kr Trin 1 Bilag og kasserapport re1 4 dage kr. 1 Placering af På kurset lærer du at registrere dagligt forekommende bilag og udarbejde en kasserapport, herunder indsamle og registrere bilag, skelne mellem resultatkonti og resultat-/balancekonti balancekonti og vælge debiterings- og krediteringsprincipper ,60 kr Bilagsbehandling og kasserapport Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Opstilling og analyse af årsregnskab Værdiansættelse af elementer i årsregnskab Du lærer desuden at udregne og postere kassedifferencer samt afstemme og afslutte kasserapporten. Trin 2 Virksomhedens drift re2 Du lærer at anvende forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Du lærer at arbejde med posteringsark, kontokort med saldokolonne og kasserapport i forbindelse med bogføring af løn, fragtomkostninger, rabatter, køb og salg af inventar, afskrivninger og øvrige eksterne omkostninger. Trin 3 Det eksterne årsregnskab re3 Du lærer, ud fra gældende lovgivning om vejledninger og god regnskabsskik, at udarbejde udkast til årsregnskab til brug for en virksomheds ledelse eller revisor, i virksomheder der drives i selskabsform, såvel som i enkeltmandsvirksomheder. Der arbejdes med værdiansættelser, indtægtskriterier, periodiseringer, valgmuligheder som lovgivningen giver mulighed for, analyse af virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne m.m. Der arbejdes ikke på computer på kurset. regnskab og økonomistyring 4 dage dage , kr ,60 kr kr ,25 kr Kontoplaner og rapportering Konteringsinstrukser Registrering Trin 4 Introduktion til økonomistyring på pc re4 Du kan anvende konteringsinstrukser og manuelle og elektroniske kontoplaner som styringsredskab i forbindelse med tilpasning af virksomhedens registreringssystem. Du kan anvende både artsopdelte og funktionsopdelte kontoplaner under hensyntagen til forskellige virksomhedstyper. Herunder kan du bl.a. foretage konteringer i forbindelse med køb og salg af biler og bilers driftsomkostninger samt i forbindelse med ejendommens driftsomkostninger. 5 dage kr ,25 kr Debitor Kreditor Lageret Trin 5 Debitor, kreditor, lager på pc re5 Du lærer selvstændigt at varetage virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. Der arbejdes med likviditetsstyringen ved optimering af debitor- kreditor- og lagerområdet, intern kontrol i administrationen af debitor-, kreditor- og lagerområdet samt håndtering af procedure fra tilbudsgivning til inddrivelse af tilgodehavender. 5 dage kr ,25 kr. 2 Undervisningen foregår inden for tidsrummet kl For uddybende beskrivelse af de forskellige kurser klik ind på

6 IT test Er du i tvivl om dit niveau? På vores hjemmeside har du mulighed for at tage en it-test for at klarlægge dit niveau, inden du tilmelder dig kurserne. Grundlæggende it Brug af pc på arbejdspladsen Brug af pc og styresystem pcb 5 dage kr ,75 kr Brug af styresystem Skal du i gang med at anvende pc, er kurset den helt rigtige start. Det er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til it og giver adgang til vores efterfølgende it-kurser. Du lærer grundlæggende at bruge styresystem, tekstbehandling, internettet, mm. Du bliver i stand til selvstændigt at arbejde med pc og styresystem ud fra en viden om dets opbygning og funktion IT for begyndere beg Du lærer grundlæggende at bruge styresystem (Pc bruger), tekstbehandling (word), kalender (outlook), regneark (excel) og præsentationsprogram (Powerpoint). 3 uger Hillerød 3 uger Helsingør kr kr. 2 IT - Tekstbehandling Nr. Fag, kviknr. og kort beskrivelse Varighed Jan. Feb. Mar. Apr Maj Jun. Jul. Pris Tekstbehandling, trin wo1 3 dage kr. 1 Har du deltaget i vores kursus Brug af pc og styresystem, eller har du tilsvarende af etb til administrative basisviden, og ønsker du at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner i kr. 2 Word, er kurset et godt valg. Du lærer bl.a. at oprette, gemme og hente dokumenter, indsætte grafik, udskrive, flytte, kopiere, formatere og opstille tekst m.m. opgaver Desuden lærer du om sidenummer, stavekontrol og tabeller. Indskrivning og formatering af mindre tekster Grafiske virkemidler Fletning af dokumenter Tekstbehandling, trin wo2 Har du deltaget i vores kursus Tekstbehandling, trin 1, eller har du tilsvarende viden og ønsker du at blive fortrolig med at udarbejde større tekstopstillinger samt brevfletning, så er dette kursus et godt valg. Du lærer bl.a. om tabulator, tabeller, spalter, punktopstillinger, brevfletning, labels, etiketter m.m. 3 dage kr ,45 kr Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster Standardisering af virksomhedens dokumenter Tekstbehandling, trin wo3 Du lærer at oprette og skabe overblik over store dokumenter som fx rapporter og brugervejledninger. Der arbejdes bl.a. med indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks, billedfortegnelser og noteapparat. Du lærer at oprette og anvende standardiseringsfunktioner, som bl.a. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. 2 dag kr ,30 kr Regneark, trin ex1 3 dage kr. 1 Præsentation af tal i Har du deltaget på kurset Brug af pc og styresystem, eller har du tilsvarende basisviden, og ønsker du at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner, er kr. 2 regneark kurset et godt valg. Du lærer bl.a. om opbygning af mindre modeller samt visuel præsentation af talmateriale m.m. af regneark til enkle beregninger Design og automatisering af store datamængder i regneark Præsentation af tal i regneark IT - Regneark Regneark, trin ex2 Har du deltaget på kurset Regneark, trin 1, eller har du tilsvarende viden, lærer du her at udnytte flere af regnearkets funktioner. Du lærer bl.a. at udarbejde præsentationsmateriale, lave større beregningsmodeller, arbejde med data fra flere regneark i en mappe og linke mellem flere mapper. Regneark, trin ex3 Du lærer at håndtere store datamængder ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer samt at tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre. Du lærer at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, at udvælge relevante data til præsentationener og anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. 2 dage kr ,30 kr. 2 2 dage kr ,30 kr. 2

7 44373 Præsentationsprogrammer pow 2 dage kr. 1 Kurset giver dig et godt kendskab til programmets grundlæggende funktioner. Du af præsen ,30 kr. lærer at forberede og udarbejde en præsentation, at kombinere tekst, diagrammer tationspro- grammer og billeder til fremstilling af informative og spændende præsentationer. Kurset har fokus på formatering af tekst, layout, objekter, uddelingskopier, notater, animationer m.m af præsentationsprogrammer Præsentationsteknik i administrative funktioner Præsentationsprogram og teknik pp Kurset giver dig et godt kendskab til programmets grundlæggende funktioner. Du lærer at forberede og udarbejde en præsentation, at kombinere tekst, diagrammer og billeder til fremstilling af informative og spændende præsentationer. Kurset har fokus på formatering af tekst, layout, objekter, uddelingskopier, notater, animationer m.m. Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved at anvende hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. IT - Præsentation 5 dage kr ,25 kr. 2 IT - og Internet Effektiv eem 1 dag kr. 1 Effektiv Du lærer effektivt og hensigtsmæssigt at håndtere daglige kommunikationsrutiner anvendelse 651,65 kr. 2 gennem anvendelse af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af - og af s. Du kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplan- kalendersystemelægning. Du vil kunne følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling Online kommunikation til jobbrug og kalendersystem emk Du lærer at anvende Outlook som kommunikations- og planlægningssystem. Kurset omhandler , kalender- og opgavestyring. Det forventes at du har et grundlæggende kendskab til Windows og Word. 2 dage kr ,30 kr Billedefremstilling Billedfremstilling og redigering bil 4 dage kr. 1 * 1-AMU i med- arbejderens 2.236,60 kr. 2 jobfunktion Lær at anvende digitale kameraer og scannere samt sikre korrekt billedfremstilling til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation, billed- og dokumentarkivering. Du lærer at overføre billeder til andre digitale medier samt skelne mellem de forskellige filformater, som billederne lagres i. Lær at redigere digitale billeder på en simpel måde. Du lærer at klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print Billederedigering i medarbejderens jobfunktion Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesider vhj Webkommunikatiosionere trykte tekster til nettet og formulere korte, nyskrevne tekster, så de fun- Du kan i forbindelse med opdatering af virksomhedens websteder og intranet ver- tekster til gerer på mediets særlige præmisser og i overensstemmelse med virksomhedens nettet profil. Du lærer at lave grundlæggende formatering af webtekster ved hjælp af HTML-koder. Grafiske virkemidler til layout i tekst IT - Grafik og web 4 dage kr. 1 * 1-AMU 2.236,60 kr. 2

8 Undervisningstid Inden for tidsrummet kl Adresse Vores undervisning foregår på vores adresser: Rasmus Knudsens Vej 9 og Sdr. Strandvej 10 i Helsingør, Peder Oxes allé 4 og Milnersvej 48 i Hillerød. Den nøjagtige adresse vil fremgå af indkaldelsesbrevet. Priser og målgrupper, amu-kurser Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, udgør deltagerbetalingen fra 118 kr. om dagen. For øvrige skal der betales fuld deltagerbetaling - kontakt os for yderligere oplysninger eller se mere på vores hjemmeside VEU Løntabsgodtgørelse til AMU-kurser Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, kan der søges VEU-godtgørelse efter gældende regler. Tilskud til befordring til AMU-kurser Du kan søge tilskud til befordring, hvis din daglige transport er over 24 km. Ledige Du har som udgangspunkt ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse i de første 9 måneder af din ledighedsperiode. Der er dog undtagelser, så kontakt din A-kasse for nærmere information. Har du været ledig ud over første ledighedsperiode, kan du kun deltage på vores kurser efter aftale med jobcenteret. AMU Tilmelding og løntabsgodtgørelse 1. Tilmelding foregår digitalt via efteruddannelse.dk 2. Tast kviknummeret i søgefeltet, så kommer du direkte til det valgte kursus. 3. Log på med virksomhedens digitale signatur eller find den person hos jer, som har signaturen. 4. Velkommen på kurset! Husk at VEU løntabsgodtgørelse også søges på efteruddannelse.dk. Godtgørelsen søges senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag. For mere information om digital tilmelding og VEU, se på eller Kursus når det passer Passer datoerne på hjemmesiden ikke ind i jeres planlægning? Vil I helst have kursus ude hos jer selv? Har I andre ønsker? Har I brug for en generel snak om uddannelse for jeres medarbejdere? Kontakt Vores konsulenter hjælper også gerne med at afdække behov og planlægge uddannelse for jeres medarbejdere. Se mere på eller ring til os på telefon Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på pris, kursusindhold og varighed /bg erhvervsskolen nordsjælland Peder Oxes Allé Hillerød Tlf

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 2. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  2. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 2. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

AFTENKURSER INDEN FOR IT OG REGNSKAB

AFTENKURSER INDEN FOR IT OG REGNSKAB AFTENKURSER INDEN FOR IT OG REGNSKAB Du har nu mulighed for at tage udvalgte kurser inden for IT og regnskab som aftenundervisning i vores Open Learning Center. 2 017 1 WWW.AHKURSER.DK AFTENKURSER I OPEN

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 1. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  1. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Også 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige: - Grundlæggende IT

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

KURSUS. Kursuskalender 2015

KURSUS. Kursuskalender 2015 KURSUS Kursuskalender 2015 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT KURSUSKATALOG FORÅRET 2014 Sprog IT Velkommen til kursusafdelingen på Ribe Handelsskole Kursusafdelingen på Ribe Handelsskole byder velkommen til en ny og spændende kursussæson. Vi udbyder en række forskellige

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION

ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION» Undertiden skal der lidt Humbug til for at faa Folk til at tro paa selv de bedste Ting.«& Citat: C.F. Tietgen EDIER WWW.TIETGEN.DK/ADMINISTRATION WWW.TIETGEN.DK/KOMMUNIKATION

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Webredaktør. AMU tilbud

Webredaktør. AMU tilbud AMU tilbud Webredaktør Vil du redigere virksomhedens hjemmeside? Vil du vide hvordan virksomheden får en hjemmeside billigst muligt, og vedligeholder den bedst muligt? Så er dette forløb noget for dig.

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Kurser for medarbejdere i blad- og mediehuse

Kurser for medarbejdere i blad- og mediehuse Kurser for medarbejdere i blad- og mediehuse Efterår 2005 Niels Brock Kursusafdelingen Århus købmandsskole Roskilde Tekniske Skole Medieskolerne Viborg Gør din dagligdag lidt nemmere Det er de små ting

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Vælg kurserivejle, Odense eller på din arbejdsplads -semere på side 11 Kursuscentret MS Project 2003 - Grundlæggende

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Projektleder PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE For dig der arbejder med struktur og processer AMU Køge Handelsskole tilbyder nu projektlederuddannelsen på AMUniveau. Du får kompetencer inden for projektledelse,

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

CAMPUS VEJLE KURSER. Kursuskalender 2012. Kursuscentret

CAMPUS VEJLE KURSER. Kursuskalender 2012. Kursuscentret CAMPUS VEJLE KURSER Kursuskalender 2012 Fø l g o s p å w w w. f a ce b o o k. co m / k u r s u s ce n te r Praktiske Oplysninger AMU målgruppe Du er i AMU-målgruppen, hvis du ikke har en videregående uddannelse,

Læs mere