Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling"

Transkript

1 Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling Kursuskalender forår 2013

2 Brænd igennem som leder Arbejd med din evne til at indtage et rum, sætte scenen og få ting til at ske. lederkurser 1 dag kr De svære samtaler - procedurer og værktøjer Etablering af selvstyrende grupper Den svære samtale sam Du kan hjælpe med procedurer og værktøjer i forbindelse med en svær samtale. Du kan administrere og vedligeholde procedurer og værktøjer til understøtning af de svære samtaler. Etablering af selvstyrende grupper eta Du kan efter gennemført kursus etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens kontaktflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. 2 dage kr. 1 2 dage kr Lederens forhandlingsteknik Lederens forhandlingsteknik led Du lærer at identificere forskellige forhandlingssituationer og aktivt bruge forskellige forhandlingsteknikker i rollen som leder, herunder afdække forhandlingers typiske faseforløb og eventuelle faldgrupper. Teamlederens værktøjskasse En spændende og aktiv dag for teamledere, hvor vi vil arbejde med konkrete værktøjer til at forbedre kommunikationen i gruppen/teamet. 3 dage kr ,95 kr. 2 1 dag kr. Lean i produktion Produktionsoptimering for operatører - lean af 5 S modellen for operatører Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper Værdibaserede arbejdspladser Introduktion til lean lean Du lærer i samarbejde med andre faggrupper at planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering. Det sker med indsigt i de 5 lean-principper samt kendskab til et udvalg af leanværktøjer omkring spildtyper og flow. Praktisk anvendelse af 5 S modellen s Ved at anvende de 5 trin i leanfremgangsmåden, lærer du at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget område. Du kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. Tavlemøder tav Du kan indgå i selvstyrende grupper, som anvender tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde, samt i arbejdet med problemløsning og forbedringer. Du får synligt overblik over status i forhold til mål indenfor væsentlige måleområder, Værdibaserede arbejdspladser arb Du kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier inden for eget arbejdsområde. 1 dag kr ,35 kr. 2 2 dage kr ,70 kr. 2 1 dag kr ,35 kr. 2 2 dage kr ,30 kr. 2 Miljø Arbejdsmiljøuddannelsen Styrk det forebyggende arbejde og effektivisere sikkerhedsorganisationen. Den lovpligtige uddannelse. 3 dage kr Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø mil Du kan finde og anvende viden, samt redskaber og metoder til sikring af arbejdsmiljøet. Du lærer at medvirke til at forbedre og sikre eget og andres arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø psy På baggrund af viden om hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, lærer du at medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads. 2 dage kr. 1 2 dage kr. 1

3 Personlig udvikling Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Deltagelse i projekter pro Du lærer at formulere mål og formål samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af en konkrete opgave. Du lærer at udarbejde handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og delmål, arbejde projektorienteret samt medvirke til at implemente projekter. Du kan identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe samt vidensdele og anvende kreative problemløsningsmetoder. 4 dage kr ,60 kr Kommunikation i teams Effektiv prioritering og planlægning Få værktøjer til at skabe overblik i en travl hverdag. Lær om proaktiv adfærd, bevidste valg/fravalg, personlige prioriteringer og hvordan man er effektiv uden stress. Kommunikation kom Lær at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd. Lær at arbejde bevidst med de kommunikative værktøjer. 2 dage kr. 3 dage kr ,95 kr Konflikthåndtering Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Kunde/ leverandørforhold for operatører Mentoruddannelsen for erfarne kolleger Konflikthåndtering kon Genkend konfliktsignaler og forstå konfliktens udvikling og potentiale. Du lærer om konflikternes natur og egne konfliktmønstre samt redskaber til håndtering af konflikter. Klar til forandring for Lær at anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse. Du lærer at forstå egen rolle og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer. Kunde- og leverandørforhold kun Med baggrund i viden om kunde- og leverandørforholdet i kvalitetsstyrings sammenhænge i virksomheden, lærer du at anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres. Mentoruddannelsen men Uddannelsen lærer dig at organisere modtagelsen, introduktionen og integrationen af forskellige typer medarbejdere i jeres virksomhed.du lærer om aktiv lytning, konflikthåndtering, feedback og om hvordan menneskers forskelligheder påvirker jeres arbejdsplads. I tilkøb kan du få personlig test af dine kommunikations- og indlæringsstrategier. Pris for test (4MAT) inkl. supervision er kr ,-. 3 dage kr ,05 kr. 2 2 dage kr. 1 1 dag kr ,65 kr. 2 5 dage kr ,750 kr kr. (Test og supervision) Personlig udvikling til arbejde og uddannelse af præsentationsprogrammer Præsentationsteknik i administrative funktioner Præsentationsteknik i administrative funktioner Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Videndeling og læring for medarbejdere Personlig udvikling per - Lær at lytte til dine grænser! Målet er at øge din selvforståelse for egne styrker og færdigheder. Du får redskaber til at se egne udviklingsmuligheder og forhold der fremmer og/eller hæmmer udvikling. Præsentationsprogram og teknik pp Kurset giver dig et godt kendskab til programmets grundlæggende funktioner. Du lærer at forberede og udarbejde en præsentation, at kombinere tekst, diagrammer og billeder til fremstilling af informative og spændende præsentationer. Kurset har fokus på formatering af tekst, layout, objekter, uddelingskopier, notater, animationer m.m. Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved at anvende hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Præsentationsteknik tek Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved at anvende hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Salgsteknik sal Du lærer at varetage kundekontakten i forbindelse med salg af virksomhedens produkter og services. At indledende kontakt på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger, og gennemføre salg. Sidemandsoplæring sid Du lærer at medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling, herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler, så du kan sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Skab overskud i din hverdag Føler du dig bagud? Mangler døgnet timer? Savner du overblik? Mangler du tid til det sjove? 5 dage kr ,25 kr. 2 5 dage kr ,25 kr. 2 3 dage kr ,95 kr. 2 2 dage kr. 1 3 dage kr ,45 kr. 2 2 dage kr.

4 MELLEMLEDERUDDANNELSEN MeLLeMLederuddanneLsen Godt lederskab bygger på mere end faglige kvalifikationer. Vores mellemlederuddannelse sikrer, at du bliver bedre rustet til at håndtere de krav, ønsker og situationer, som du støder på i din dagligdag. Uddannelsen henvender sig til dig, som er mellemleder, har koordinerende eller ledelseslignende opgaver eller er tillidsrepræsentant. Du kan komme fra alle brancher såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Uddannelsen omfatter 12 moduler (i alt 34 dage), samt en DiSC-dag i tilkøb. Hvert modul er på 2-3 dage og veksler mellem teori og praksis, debat og øvelser i gruppe. Du får rig mulighed for at udveksle erfaringer, udvide dit professionelle netværk og løbende afprøve din nye viden i din egen virksomhed. Samlet pris for uddannelsen er kr. eller ,60 kr. afhængig af dit uddannelsesniveau. Personlig DiSC-test med individuel tilbagemelding og løbende supervision koster kr. Modul Nr. Fag Varighed Dato for undervisning Pris Mål og strategier for administrative medarbejdere Samarbejde i grupper i virksomheden - del I Samarbejde i grupper i virksomheden - del Teambuilding for selvstyrende grupper Lederrollen og organisationen Organisationen, lederrollen og strategier for ledende medarbejder. Medarbejdergruppen Grupperoller, gruppeprocesser, udvikling/teambuilding, samarbejde m.v. 3 dage juni kr ,60 kr. 3 dage august kr ,60 kr af situationsbestemt ledelse Præsentationsteknik i administrative funktioner Kommunikation i team Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Konflikthåndtering Systematisk problemløsning Mødeledelse Lederens redskaber til kompetenceudvikling Værdibasserede arbejdspladser Etablering af selvstyrende grupper Personlige ressourcer og kommunikation 2 dage september kr. Tilegnelse af ny viden *) Splitkursus del 1 Kommunikation Samt præsentationsteknik del I Kommunikation og det psykologiske spil Samt præsentationsteknik del II DiSc-dag Personlig DiSC adfærdsprofil 1. af 5 dage 6. september kr ,25 kr. 3 dage oktober kr ,95 kr. 3 dage november kr ,95 kr. 1 dag 22. november kr. * Forandringsprocesser Samt midtvejsevaluering 2 dage december kr. Konflikthåndtering og stress 3 dage januar kr ,05 kr. Systematisk problemhåndtering og lean 2 dage februar kr. Samt fokus på de forskellige behov på en arbejdsplads 1.248,70 kr. Matching af omskiftelige behov 2. af 5. februar 2014 *) Splitkursus del 2 5 dage Møder og effektiv mødeteknik 2 dage marts kr. MUS - TUS - GRUS - De svære samtaler At blive forstået af andre 3. af 5 5. marts 2014 *) Splitkursus del 3 dage Læring og kompetenceudvikling 2 dage april kr. Samt fokus på forhandlingsteknik og egen udvikling Personlig uddannelse/udvikling 4. af 5 3. april 2014 *) Splitkursus del 4 dage Værdibaserede arbejdspladser Samt virksomhedskultur og det at tackle situationer, hvor der mødes modstand. Tackling af modstand *) Splitkursus del 5 Selvstyrende grupper Samt opsamling, afrunding og refleksion. 2 dage maj kr ,38kr. 5. af 9. maj dage 2 dage juni kr. *) Splitkursus: AMU-kurset har en varighed af 5x1 dag. Prisen udgør kr. 900,- for alle 5 dage.

5 44979 Engelsk Basic eng1 5 dage kr. 1 Fremmedsprog 2.258,25 kr. 2 Du lærer at anvende det engelske sprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med med basalt anvendelse af sproget. ordforråd Fremmedsprog med nuanceret ordforråd. Engelsk Advanced eng2 Du lærer at anvende det engelske sprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af sproget. Sprog 5 dage kr. 1 Deadline for tilmelding er 14 dage før kursusstart. På vores hjemmeside kan du tage en sprogtest, for at klarlægge dit niveu, inden du tilmelder dig kurserne ,25 kr Trin 1 Bilag og kasserapport re1 4 dage kr. 1 Placering af På kurset lærer du at registrere dagligt forekommende bilag og udarbejde en kasserapport, herunder indsamle og registrere bilag, skelne mellem resultatkonti og resultat-/balancekonti balancekonti og vælge debiterings- og krediteringsprincipper ,60 kr Bilagsbehandling og kasserapport Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Opstilling og analyse af årsregnskab Værdiansættelse af elementer i årsregnskab Du lærer desuden at udregne og postere kassedifferencer samt afstemme og afslutte kasserapporten. Trin 2 Virksomhedens drift re2 Du lærer at anvende forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Du lærer at arbejde med posteringsark, kontokort med saldokolonne og kasserapport i forbindelse med bogføring af løn, fragtomkostninger, rabatter, køb og salg af inventar, afskrivninger og øvrige eksterne omkostninger. Trin 3 Det eksterne årsregnskab re3 Du lærer, ud fra gældende lovgivning om vejledninger og god regnskabsskik, at udarbejde udkast til årsregnskab til brug for en virksomheds ledelse eller revisor, i virksomheder der drives i selskabsform, såvel som i enkeltmandsvirksomheder. Der arbejdes med værdiansættelser, indtægtskriterier, periodiseringer, valgmuligheder som lovgivningen giver mulighed for, analyse af virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne m.m. Der arbejdes ikke på computer på kurset. regnskab og økonomistyring 4 dage dage , kr ,60 kr kr ,25 kr Kontoplaner og rapportering Konteringsinstrukser Registrering Trin 4 Introduktion til økonomistyring på pc re4 Du kan anvende konteringsinstrukser og manuelle og elektroniske kontoplaner som styringsredskab i forbindelse med tilpasning af virksomhedens registreringssystem. Du kan anvende både artsopdelte og funktionsopdelte kontoplaner under hensyntagen til forskellige virksomhedstyper. Herunder kan du bl.a. foretage konteringer i forbindelse med køb og salg af biler og bilers driftsomkostninger samt i forbindelse med ejendommens driftsomkostninger. 5 dage kr ,25 kr Debitor Kreditor Lageret Trin 5 Debitor, kreditor, lager på pc re5 Du lærer selvstændigt at varetage virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. Der arbejdes med likviditetsstyringen ved optimering af debitor- kreditor- og lagerområdet, intern kontrol i administrationen af debitor-, kreditor- og lagerområdet samt håndtering af procedure fra tilbudsgivning til inddrivelse af tilgodehavender. 5 dage kr ,25 kr. 2 Undervisningen foregår inden for tidsrummet kl For uddybende beskrivelse af de forskellige kurser klik ind på

6 IT test Er du i tvivl om dit niveau? På vores hjemmeside har du mulighed for at tage en it-test for at klarlægge dit niveau, inden du tilmelder dig kurserne. Grundlæggende it Brug af pc på arbejdspladsen Brug af pc og styresystem pcb 5 dage kr ,75 kr Brug af styresystem Skal du i gang med at anvende pc, er kurset den helt rigtige start. Det er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til it og giver adgang til vores efterfølgende it-kurser. Du lærer grundlæggende at bruge styresystem, tekstbehandling, internettet, mm. Du bliver i stand til selvstændigt at arbejde med pc og styresystem ud fra en viden om dets opbygning og funktion IT for begyndere beg Du lærer grundlæggende at bruge styresystem (Pc bruger), tekstbehandling (word), kalender (outlook), regneark (excel) og præsentationsprogram (Powerpoint). 3 uger Hillerød 3 uger Helsingør kr kr. 2 IT - Tekstbehandling Nr. Fag, kviknr. og kort beskrivelse Varighed Jan. Feb. Mar. Apr Maj Jun. Jul. Pris Tekstbehandling, trin wo1 3 dage kr. 1 Har du deltaget i vores kursus Brug af pc og styresystem, eller har du tilsvarende af etb til administrative basisviden, og ønsker du at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner i kr. 2 Word, er kurset et godt valg. Du lærer bl.a. at oprette, gemme og hente dokumenter, indsætte grafik, udskrive, flytte, kopiere, formatere og opstille tekst m.m. opgaver Desuden lærer du om sidenummer, stavekontrol og tabeller. Indskrivning og formatering af mindre tekster Grafiske virkemidler Fletning af dokumenter Tekstbehandling, trin wo2 Har du deltaget i vores kursus Tekstbehandling, trin 1, eller har du tilsvarende viden og ønsker du at blive fortrolig med at udarbejde større tekstopstillinger samt brevfletning, så er dette kursus et godt valg. Du lærer bl.a. om tabulator, tabeller, spalter, punktopstillinger, brevfletning, labels, etiketter m.m. 3 dage kr ,45 kr Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster Standardisering af virksomhedens dokumenter Tekstbehandling, trin wo3 Du lærer at oprette og skabe overblik over store dokumenter som fx rapporter og brugervejledninger. Der arbejdes bl.a. med indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks, billedfortegnelser og noteapparat. Du lærer at oprette og anvende standardiseringsfunktioner, som bl.a. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. 2 dag kr ,30 kr Regneark, trin ex1 3 dage kr. 1 Præsentation af tal i Har du deltaget på kurset Brug af pc og styresystem, eller har du tilsvarende basisviden, og ønsker du at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner, er kr. 2 regneark kurset et godt valg. Du lærer bl.a. om opbygning af mindre modeller samt visuel præsentation af talmateriale m.m. af regneark til enkle beregninger Design og automatisering af store datamængder i regneark Præsentation af tal i regneark IT - Regneark Regneark, trin ex2 Har du deltaget på kurset Regneark, trin 1, eller har du tilsvarende viden, lærer du her at udnytte flere af regnearkets funktioner. Du lærer bl.a. at udarbejde præsentationsmateriale, lave større beregningsmodeller, arbejde med data fra flere regneark i en mappe og linke mellem flere mapper. Regneark, trin ex3 Du lærer at håndtere store datamængder ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer samt at tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre. Du lærer at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, at udvælge relevante data til præsentationener og anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. 2 dage kr ,30 kr. 2 2 dage kr ,30 kr. 2

7 44373 Præsentationsprogrammer pow 2 dage kr. 1 Kurset giver dig et godt kendskab til programmets grundlæggende funktioner. Du af præsen ,30 kr. lærer at forberede og udarbejde en præsentation, at kombinere tekst, diagrammer tationspro- grammer og billeder til fremstilling af informative og spændende præsentationer. Kurset har fokus på formatering af tekst, layout, objekter, uddelingskopier, notater, animationer m.m af præsentationsprogrammer Præsentationsteknik i administrative funktioner Præsentationsprogram og teknik pp Kurset giver dig et godt kendskab til programmets grundlæggende funktioner. Du lærer at forberede og udarbejde en præsentation, at kombinere tekst, diagrammer og billeder til fremstilling af informative og spændende præsentationer. Kurset har fokus på formatering af tekst, layout, objekter, uddelingskopier, notater, animationer m.m. Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved at anvende hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. IT - Præsentation 5 dage kr ,25 kr. 2 IT - og Internet Effektiv eem 1 dag kr. 1 Effektiv Du lærer effektivt og hensigtsmæssigt at håndtere daglige kommunikationsrutiner anvendelse 651,65 kr. 2 gennem anvendelse af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af - og af s. Du kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplan- kalendersystemelægning. Du vil kunne følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling Online kommunikation til jobbrug og kalendersystem emk Du lærer at anvende Outlook som kommunikations- og planlægningssystem. Kurset omhandler , kalender- og opgavestyring. Det forventes at du har et grundlæggende kendskab til Windows og Word. 2 dage kr ,30 kr Billedefremstilling Billedfremstilling og redigering bil 4 dage kr. 1 * 1-AMU i med- arbejderens 2.236,60 kr. 2 jobfunktion Lær at anvende digitale kameraer og scannere samt sikre korrekt billedfremstilling til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation, billed- og dokumentarkivering. Du lærer at overføre billeder til andre digitale medier samt skelne mellem de forskellige filformater, som billederne lagres i. Lær at redigere digitale billeder på en simpel måde. Du lærer at klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print Billederedigering i medarbejderens jobfunktion Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesider vhj Webkommunikatiosionere trykte tekster til nettet og formulere korte, nyskrevne tekster, så de fun- Du kan i forbindelse med opdatering af virksomhedens websteder og intranet ver- tekster til gerer på mediets særlige præmisser og i overensstemmelse med virksomhedens nettet profil. Du lærer at lave grundlæggende formatering af webtekster ved hjælp af HTML-koder. Grafiske virkemidler til layout i tekst IT - Grafik og web 4 dage kr. 1 * 1-AMU 2.236,60 kr. 2

8 Undervisningstid Inden for tidsrummet kl Adresse Vores undervisning foregår på vores adresser: Rasmus Knudsens Vej 9 og Sdr. Strandvej 10 i Helsingør, Peder Oxes allé 4 og Milnersvej 48 i Hillerød. Den nøjagtige adresse vil fremgå af indkaldelsesbrevet. Priser og målgrupper, amu-kurser Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, udgør deltagerbetalingen fra 118 kr. om dagen. For øvrige skal der betales fuld deltagerbetaling - kontakt os for yderligere oplysninger eller se mere på vores hjemmeside VEU Løntabsgodtgørelse til AMU-kurser Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, kan der søges VEU-godtgørelse efter gældende regler. Tilskud til befordring til AMU-kurser Du kan søge tilskud til befordring, hvis din daglige transport er over 24 km. Ledige Du har som udgangspunkt ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse i de første 9 måneder af din ledighedsperiode. Der er dog undtagelser, så kontakt din A-kasse for nærmere information. Har du været ledig ud over første ledighedsperiode, kan du kun deltage på vores kurser efter aftale med jobcenteret. AMU Tilmelding og løntabsgodtgørelse 1. Tilmelding foregår digitalt via efteruddannelse.dk 2. Tast kviknummeret i søgefeltet, så kommer du direkte til det valgte kursus. 3. Log på med virksomhedens digitale signatur eller find den person hos jer, som har signaturen. 4. Velkommen på kurset! Husk at VEU løntabsgodtgørelse også søges på efteruddannelse.dk. Godtgørelsen søges senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag. For mere information om digital tilmelding og VEU, se på eller Kursus når det passer Passer datoerne på hjemmesiden ikke ind i jeres planlægning? Vil I helst have kursus ude hos jer selv? Har I andre ønsker? Har I brug for en generel snak om uddannelse for jeres medarbejdere? Kontakt Vores konsulenter hjælper også gerne med at afdække behov og planlægge uddannelse for jeres medarbejdere. Se mere på eller ring til os på telefon Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på pris, kursusindhold og varighed /bg erhvervsskolen nordsjælland Peder Oxes Allé Hillerød Tlf

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen 2014 Byggeri og håndværk Efteruddannelse Målrettet i dag muligheder i morgen Vores mål er at imødekomme behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Finder du ikke det du

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER Marts 2014 INDHOLD Billedbehandling med PSP X... 3 Billedredigering med Photofiltre... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8 DeskTop

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... LEAN At

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

Din mulighed for efter- og videreuddannelse

Din mulighed for efter- og videreuddannelse Din mulighed for efter- og videreuddannelse 2. halvår 2014 Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kursuscentret, Frederikshavn Hadelsskole Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 5597 mail: info@kursuscentretfh.dk

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING PRAKTISKE OPLYSNINGER VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING SIX SIGMA KVALITET UDVIKLING AF TEAMS MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION

MEDARBEJDERUDVIKLING PRAKTISKE OPLYSNINGER VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING SIX SIGMA KVALITET UDVIKLING AF TEAMS MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION ØKONOMI Kurser Kurser indenfor medarbejderudvikling er omfattet af de normale deltagervilkår for AMU-uddannelser. Det vil sige, at der betales et deltagergebyr. For medarbejdere uden en videregående uddannelse

Læs mere

KURSER. - i alle retninger Efteråret 2010. Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003

KURSER. - i alle retninger Efteråret 2010. Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003 I gang med Word 2003 Videre med Word 2003 Grundlæggende regneark Excel 2003 Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003 www.ahkurser.dk I gang med Word 2007 Videre med Word 2007 Grundlæggende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

Opstart hver 14 dag på kørekort til lastbil og bus. Transportbranchens kurser og efteruddannelser

Opstart hver 14 dag på kørekort til lastbil og bus. Transportbranchens kurser og efteruddannelser 2015 Opstart hver 14 dag på kørekort til lastbil og bus Transportbranchens kurser og efteruddannelser Kursuscentret på Erhvervsskolen Nordsjælland udbyder en bred vifte af kurser inden for transportområdet.

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere