INTRO INTRO FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRO INTRO 2014. FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne"

Transkript

1 INTRO INTRO 2014 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne

2 Praktiske oplysninger Skolens adresse FYNs HF-kursus Hunderupvej 17, Postboks Odense C eller Munke Mose Allé 5, Postboks Odense C Der er indkørsel fra Munke Mose Allé Web-adresse eller (FYNs HF-kursus) Kontoret tlf , Åbent hver dag kl Afdelingsforstander Asger Rasmussen, tlf Træffes hverdage, bedst efter aftale Afdelingsledere Vibeke Lauritsen, tlf Birthe Slot Andersen, tlf Studievejledere Bodil Kragh ( ), Ulla Lundberg ( ) og Janne Risbjerg ( ) Træffetider fremgår af skolens hjemmeside Pedel Henrik Bondesen, tlf Lærerværelse tlf Kantine tlf Redaktion af Intro 2014 Eva Stokholm, Ulla Lundberg og Birthe Slot Andersen. Fotos af bl.a. skolens kursister HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 2 FYNS US

3 FYNs HF-kursus 2014 Velkommen 3 FYNS HF-KU HF-KUFYNS HF-KU F YNS HF-KU S F YNS HF-KU F-KUR F-K

4 Indhold Velkommen til FYNs HF-kursus...5 Grundlov...6 Om at gi og ta...7 Sagt ved skolestart...8 Informationsguide hvor finder du informationer?...10 Vejledning på FYNs HF-kursus Valgfag...12 Skolen er andet end undervisning i fagene...13 Ringetider og Ferie-/ fridage IT-arbejdspladser og adgangskoder Ingen karakterer - men hvad så?...18 Studierejsen til Krakow april Kursus personale august HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 4 FYNS US

5 Kære 1. hf er! Du begynder nu på din hf her på FYNs HF-kursus. Du er sikkert spændt og har forventninger til det nye du skal i gang med. Du vil møde mange andre unge som er i samme situation som dig, men du vil snart finde ud af at I har meget forskellige erfaringer med i jeres personlige rygsæk. Nogle kommer direkte fra 10. klasse, andre har arbejdet i flere år, rejst ud i verden eller været vejen forbi en anden ungdomsuddannelse. Du vil også opleve at I ikke alle har samme personlige mål. Nogle har et ønske om at få adgang til en helt bestemt videregående uddannelse og vil derfor gå målrettet efter at få et højt gennemsnit, mens andre går her for at få en gymnasial uddannelse uden allerede at have et præcist mål efter hf. Vi håber at I alle vil få to udbytterige, spændende og sjove år sammen med andre unge. Vi vil gøre hvad vi kan for at I alle når samme mål: At afslutte med en god hf-eksamen! Du vil komme til at gå i en stamklasse som blandt andet har en studievejleder tilknyttet. Studievejlederne vil hjælpe dig med de personlige og sociale samt de mere generelle uddannelsesmæssige forhold. En af dine lærere vil desuden være faglige vejleder/tutor for dig. Alt dette vil du komme til at høre meget mere om. Vi tilbyder dig høj faglighed, mulighed for personlig udvikling, et godt studiemiljø samt frivillige aktiviteter, og vi håber at du er parat til at engagere dig i skolen både i og uden for undervisningen. I skoleåret er der i alt 13 klasser på skolen, seks i 1. hf og syv i 2. hf. I vil møde hinanden i kantinen, i skolegården, på valgholdene og til skolens fester. Desuden tager alle 1. hf erne sammen på en fælles studietur til Krakow her vil I helt sikkert lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Skolen ligger tæt ved Munke Mose og bygningerne er gamle, men hyggelige. Indvendigt er meget blevet moderniseret. Vi håber, at du vil falde til godt til her på skolen og få to gode år sammen med dine nye klassekammerater og lærere. Velkommen til FYNs HF-kursus vi glæder os til at lære dig at kende! Gem hæftet her du får brug for det undervejs! Afdelingsforstander Asger Rasmussen F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 5 S

6 Grundlov FYNs HF-kursus tilstræber at være et godt og positivt uddannelsesmiljø, og alle kursister og ansatte bør være bevidste om at medvirke til dette. Det er ikke tilladt at udøve nogen form for krænkelse eller chikane, og enhver krænkelse af andre, fysisk eller verbalt, kan få alvorlige konsekvenser, endog bortvisning. Skolens og klassernes miljø bør være fri for enhver mobning, det være sig verbalt, i kropssprog eller mimik. Diskrimination af enhver art er forbudt. En hensynsfuld optræden forventes af alle, og man respekterer forskelligartethed og mangfoldighed. Man henvender sig til hinanden i et ordentligt sprog, dette gælder både i timerne og i den øvrige skoletid. (Fra FYNs HF-kursus studie- og ordensregler) Vi skal være gode mod hinanden! :-) HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 6 FYNS US

7 Om at gi og ta En hf-eksamen er en eksamen du tager i samspil med andre; det er ikke en eksamen du får. Den kræver noget af dig fordi: hf tages af meget forskellige mennesker med meget forskellig baggrund hf tages i en stamklasse hvor man på godt og ondt(!) er sammen i to år i mange fag hf tages af folk som kan være på mange forskellige niveauer når de starter hf er uden årskarakterer. Du skal derfor kunne motivere dig selv også når du allermindst gider noget som helst! hf betyder eksamen i alle fag (dog ikke idræt (som fællesfag)) Derfor er det sådan at: hf kræver tolerance og nysgerrighed af alle hf kræver at du samarbejder med andre, som er afhængige af din indsats ligesom du er afhængig af andres. Vi går ind for holdspil! hf kræver at du møder stabilt og til tiden for din egen og for dine klassekammeraters skyld hf kræver det meste af din tid: Der skal både læses og skrives en del ud over selve undervisningen hf er ensbetydende med at du bli r din egen arbejdsgiver Derfor skal du kunne holde dig selv i ånde og ikke mindst i nakken Der er mange og krævende ting at skulle leve op til i to år! Men: det er udfordrende, udviklende og uddannende! Jeg får ingen årskarakterer, men skal kunne motivere mig selv F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 7 S

8 Sagt ved skolestart: Allerede fra første skole dag, var jeg overrasket over klassen, især fordi jeg er den anden ældste, og de fleste fra klassen er omkring år, hvilket jeg var lidt skeptisk over i starten, men heldigvis har det vendt sig til det positive, da jeg føler vi kan give hinanden noget, på grund af aldersforskellen. Det bedste ved at starte på skolen er, at vi startede midt i ugen, så vi lige kunne samle os inden det begyndte helt. Det samme gælder at vi er i forskellige aldersgrupper, så vi kan lære lidt forskelligt af hinanden. En af de bedste ting er også at der var en introfest halvanden uge efter vi startede, så vi blev rystet mere sammen, så vi får et bedre sammenhold. Det var også en god ting med de netværksgrupper, så vi ikke selv skal hen og vælge grupper og der så er nogle der bliver holdt udenfor. Og jeg kunne også godt lide makkerskabsgrupper. F-KU FYNS HF-KU FYNS HF-KU S HF-KU F YNS HF-KU US F YNS HF-KU 8 F-KUR F-

9 Det bedste ved at starte på skolen har været det sammenhold vi hurtigt fik i klassen, jeg føler at vi alle sammen er med i et fællesskab hvor vi alle kan snakke og hjælpe hinanden Man har hurtigt fået nogle nye venner Timerne er spændende og i et tempo alle kan følge med i. Vi får meget frie hænder, angående måden vi arbejder på. Der er ikke noget af det man siger i timerne der er forkert og der er ingen der griner hvis det lød lidt dumt. Selvom vi kan fjolle og grine i timerne, så bliver der også arbejdet seriøst. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 9 S

10 Informationsguide hvor finder du informationer? Hos personalet i kontorbygningen Asger Rasmussen Vibeke Lauritsen Birthe Andersen Stine Nielsen og Anni Madsen Henrik Bondesen og Erik Pedersen er skolens afdelingsforstander. Han er normalt at træffe hver dag, men det er bedst at få en aftale. er afdelingsleder og tager sig bl.a. af skemaændringer og eksamensplanlægning. er afdelingsleder og tager sig bl.a. af fravær og informationsarbejde. er sekretærer og hjælper dig gerne. Kontakt dem hvis du bliver syg (i forbindelse med prøver og eksamen), skifter adresse, navn, telefon etc. Her kan du få hjælp til hvordan du søger SU og befordring. er skolens tekniske servicemedarbejdere. De har kontor og værksted i kælderen og tager sig af det praktiske arbejde der er med bygninger, varme, toiletter osv. Andre informationskanaler Hos studie-vejlederne Bodil Kragh, Ulla Lundberg og Janne Risbjerg (se næste side). Hos din tutor om det der vedrører dine faglige og almene studiemæssige forhold (se næste side). Hos dine faglærere om alt der vedrører faget, den daglige undervisning og eksamen. Via INTRO 2014 Via Intranettet Via Fronter Via opslagstavler som er det hæfte, der udleveres ved skolestart. der er skolens interne kommunikationskanal. Her kan du finde oplysning om bl.a. skemaændringer og planlagte aktiviteter. Se side 16 for yderligere information. der er navnet på et konferencesystem, som primært kan/skal bruges i de enkelte fag efter aftale med faglæreren. som hænger i glasskabene lige inden for de to indgangsdøre. Husk at tjekke dem, hvis du ikke vil gå glip af noget eller møde forgæves. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 10 Via Facebook og husk så også at besøge vores Facebookside! Søg på FYNs HF-kursus FYNS FYNS US

11 Vejledning på FYNs HF-kursus På FYNs HF bliver du tilbudt hjælp og assistance fra tre forskellige slags vejledere: Studievejlederen: din personlige vejleder Alle hf-klasser har tilknyttet en studievejleder (enten Bodil Kragh, Ulla Lundberg eller Janne Risbjerg) som ligesom tutorerne har fokus på, at du gennemfører din uddannelse så godt som muligt. Studievejlederne hjælper dig især men ikke kun - med ting og sager af personlig art, du måtte gå rundt og tumle med. De kan være gode diskussionspartnere eller rådgivere, hvis du har brug for en neutral person at tale med. Studievejlederne har tavshedspligt. De kan trække på et bredt netværk af hjælpeinstanser, herunder gymnasiepsykologer. Studievejlederne oplyser også om forhold vedr. SU, valgfag, overflytning til andre skoler, videregående uddannelser osv. Jeg kan hente hjælp hos vejledere og tutor Studievejlederne har faste træffetider på de to kontorer i opgang 1 på 2. sal, men kan også træffes på eller (Ulla) (Bodil) (Janne) Tutoren: din faglige vejleder I alle klasserne er der tre af faglærerne, som hver har speciel faglig kontakt til ca. ni kursister. Den enkelte tutor følger din faglige udvikling i samarbejde med klassens øvrige lærere og tilbyder dig nogle gange om året såkaldte tutorsamtaler, hvor det faglige er i centrum. Samtalerne skal sikre at du udvikler din selvstændighed i forhold til undervisningen og at du har næsen i det rette faglige spor. I den F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 11 S

12 elektroniske studiebog skriver du det vigtigste indhold af samtalerne ned. Læsevejledning: Læsevejlederen tester fra start alle 1. hf-klasser (for læsehastighed og stavning bl.a.) og tilbyder efterfølgende læsevejledning til værdigt trængende. Det er vigtigt, at evt. ordblinde får kontakt til eller bliver spottet af læsevejlederen, idet der bl.a. er mulighed for at få tilbudt it-rygsæk. Støtteundervisning er som regel individuel og timerne aftales individuelt. Erfaringsmæssigt giver det gode resultater når man investerer tid og kræfter her. Læsevejleder Margrethe Ramm træffes på mail: Valgfag Følgende valghold blev i foråret 2014 udbudt i 2. hf Læsevejleder Margrethe Ramm Billedkunst B, C Kemi B Biologi B Matematik B Erhvervsøkonomi C Musik A, B og C Filosofi C Psykologi B, C Fysik B, C Religion B Geografi B Samfundsfag A, B Idræt B Tysk B, C I foråret 2015 skal du beslutte hvilke valgfag du ønsker. Udbuddet vil muligvis blive udvidet i skoleåret Vi tilbyder også enkelte valgfag i et samarbejde med HF & VUC FYN Odense. Forhør dig herom på skolen. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 12 FYNS US

13 Skolen er andet end undervisning i fagene BIBLIOTEK På biblioteket kan der lånes bøger til opgaver, selvlæste værker og frivillig læsning. Du låner via en lærer som du også afleverer til. EKSAMENSANGST Skolens tre studievejledere afholder hvert forår et kursus i, hvordan man kan dæmpe eller slippe af med sin eksamensangst. Kurset retter sig mod kursister, som ikke får mulighed for til eksamen at vise, hvad de kan fordi de bli r syge af angst. Der er rigtig gode erfaringer med kurset. ENDAGSEKSKURSIONER Heldigvis er undervisningen andet end klasselokaler og tavlenoter. Du skal også ud af huset og se på verden. Det kommer du, når du er på endagsekskursioner. De kan foregå som virksomhedsbesøg, møder med politikere, overværelse af kulturelle begivenheder, feltarbejde. De afholdes typisk i skoletiden. I de tonede klasser indgår også besøg på relevante steder. Jeg kan få hjælp til at overvinde min eksamensangst FESTER Fester og fredagscafeer arrangeres af kursisternes aktive festudvalg. FLERDAGSEKSKURSIONER Ekskursioner og studierejser af mere end én dags varighed afholdes her på skolen i foråret. For udenlandsrejser plejer prisen at være ca kr. eksklusiv mad og lommepenge. Læs om studierejsen 2014 på s. 18. FRIVILLIGE AKTIVITETER Her er der mulighed for, efter skoletid, at bruge skolens faciliteter i billedkunst, musik og idræt med en faglærer som igangsætter. FÆLLESSAMLING Ca. hver 14. dag kl er der samling i kantinen. Her videregives der vigtig information fra kontoret, lærere og kursister. Ofte med et musikalsk indslag. FÆLLESTIMER Her samles hele skolen eller en årgang om for eksempel et foredrag, et teater- eller musikarrangement, en film, et politisk møde i forbindelse med et valg eller lignende. Alle er velkomne til at stille forslag gennem fællesudvalgets kursist eller lærerrepræsentanter. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 13 S

14 INTRODUKTIONSDAGE FOR NYE KURSISTER I løbet af de første uger afholder kursus særlige introduktionsarrangementer for alle nye kursister. Hensigten er ud over at ryste klasserne sammen at oplyse om forholdene på skolen, om rettigheder, pligter og faglige krav. LEKTIECAFÉ Du kan her hente hjælp til både dine daglige lektier og dine skriftlige afleveringer. SPOT ON! Kan du lide at optræde kan du sammen med andre af skolens kursister (og lærere) tage initiativ til et arrangement (musical, koncert eller revy). STUDIEKREDSE Er du interesseret i et specielt emne, der ikke nødvendigvis ligger inden for den obligatoriske undervisning, kan der oprettes en studiekreds om emnet. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 14 FYNS US

15 Ringetider Skolen har ingen klokke der ringer, men følgende kan give dig et indtryk af lektionslængderne, pauser samt placering af din årgangs aktivitetstime. Ugeoversigt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lektion min Lektion min Lektion min Lektion min Frokost Lektion min Lektion min Lektion min Lektion min Lektion Dit skema vil udover fagenes timer også indeholde værkstedstimer og timer som anvendes til andre faglige aktiviteter bl.a. dine skriftlige opgaver. Ferie-/ fridage hf møder man hf møder ons Efterårsferie man fre Juleafslutning fre Juleferie fre fre Vinterferie man fre Påske man man St. Bededag fre Kr. Himmelfartsdag tors Pinsedag man Dimission fre F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 15 S

16 It-arbejdspladser og adgangskoder Netværk, Intranet, Fronter og internet For at komme på skolens netværk og dermed kunne bruge skolens computer skal du anvende et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet: er personligt og følger dig i de 2 år, du er kursist på FYNs HF-kursus. I forbindelse med skolens IT-introduktionskursus i august udleverer IT-vejlederne brugernavn og regler for valg af adgangskode. Jeg får brugernavn og adgangskode til skolens netværk Intranettet: er skolens interne kommunikationskanal, hvor du kan hente oplysninger om skemaændringer, planlagte aktiviteter, forsømmelser og meget mere. Skolen forventer at du bruger det hver dag! Fronter: er skolen konferencesystem, som knytter sig tæt til undervisningen på de enkelte hold, i de forskellige fag. Det trådløse netværk: er din mulighed for også at benytte din egen bærbare computer, når du skal arbejde med materiale på internettet, f.eks. informationsog materialesøgning. Hvordan du kommer på er en del af IT-intro. IT-adgang fra din hjemmecomputer: Du kan komme på Intranet og Fronter via skolens hjemmeside: ved hjælp af dit personlige brugernavn og adgangskode. Skolens computere I skolens bibliotek findes et antal stationære computere, hvor princippet først til mølle gælder. Dog har opgaveskrivning og informationssøgning forret frem for mere fritidsprægede aktiviteter som mail og chat. Skolen har desuden et antal computere, som opbevares i et aflåst opladerskab. Disse computere reserveres og udlånes af faglærerne i tilknytning til undervisningen. Udlånet gælder indenfor det respektive fagmodul. Brugen af skolens computere er naturligvis underlagt gældende lovgivning for brug af computere, og du er personlig ansvarlig, når du er logget på. Du efterlader elektronisk fodspor Da computerne er vores fælles arbejdsredskab, er det ikke tilladt at ændre på deres opsætning eller at downloade programmer. Gem ikke noget på computerens skrivebord. Der ryddes op, når du logger af. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 16 FYNS US

17 Du har adgang til at printe ud (opgavebesvarelser, materiale fra internettet osv.), men tænk dig om: du har et begrænset antal kopier til rådighed Og til slut: hold mad og drikkevarer på passende afstand af computerne. F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 17 S

18 Ingen karakterer - men hvad så? Du har sikkert været vant til i dine tidligere skoleforløb at få karakterer et par gange om året. Sådan er det ikke på hf. Hf-uddannelsen er uden termins- og årskarakterer, først til den afsluttende eksamen i dine fag får du en karakter som skrives på dit eksamensbevis. Men hvad får du så? Her på FYNs HF-kursus har vi valgt 2 gange årligt at give dig en vurdering af både din studieaktivitet og dit faglige niveau. Det sker omkring uge og uge 5 6. Din studieaktivitet vil blive vurderet ud fra din deltagelse i timerne, indsatsen i de skr. afleveringer og din studieansvarlighed. Dit faglige niveau vil blive vurderet ud fra din mundtlige deltagelse og dine skriftlige afleveringer. Over middel Middel Under middel En uacceptabel indsats Du vil kunne finde dine læreres vurdering af dig i din studiebog. Her vil du få en af følgende vurderinger for din studieaktivitet eller dit faglige niveau: I forbindelse med at du de to gange om året modtager en vurdering, vil du have en samtale med dine faglærere og tutor. Der vil her blive sat ord på den vurdering du har modtaget, og du vil få mulighed for at drøfte forskellige forhold som vedrører din faglige og studiemæssige situation og udvikling. Regler for anvendelse af pc, tablet og mobiltelefon FYNs HF-kursus har det som en af sine målsætninger at anvende digitale medier på forskellige niveauer i undervisningen og stiller derfor krav om, at du som kursist medbringer en bærbar pc eller en tablet. Den bærbare pc eller tablet skal have de programmer, som er nødvendige for undervisningen. Hvilke, der er tale om vil blive præciseret af dine faglærere, og du vil få adgang til disse via skolen. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 18 Den bærbare pc eller tablet er i undervisningstiden dit undervisningsværktøj, og du må i undervisningstiden kun anvende din pc eller tablet til faglige formål. FYNS FYNS US

19 Anvender du i undervisningstiden din pc eller tablet til mail, spil, film, musik, facebook, twitter, instagram (o. lign.) eller privat informationssøgning, vil du forstyrre både din egen og dine klassekammeraters undervisning. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette og undgår at komme i den situation. Sker det, kan du ikke betragtes som studieaktiv, og din lærer kan bede dig forlade undervisningen. Mobiltelefonen er ikke er arbejdsredskab og skal i undervisningstiden ligge i tasken og være på lydløs med mindre andet aftales med din faglærer. Venter du et vigtigt opkald eller en sms fra din læge eller lignende kan du undtagelsesvis efter aftale med din lærer have din mobiltelefon tændt og liggende fremme ved din plads. Jeg skal have min mobil slukket i timerne F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 19 S

20 Studierejsen til Krakow april 2014 Byens midte var virkelig flot, stemningen, miljøet og udsmykningen atmosfæren Den guidede tur rundt i det jødiske kvarter var også virkelig spændende fordi den gav et indtryk af en helt anden kultur og et helt andet miljø. F-KU FYNS HF-KU FYNS HF-KU S HF-KU F YNS HF-KU US F YNS HF-KU 20 F-KUR F-

21 Saltminen var virkelig, virkelig spændende og interessant Det var bare så overraskende. Det kunne ses hvordan folk havde slidt og arbejdet hårdt i minerne. Rigtig godt at vi selv fik mulighed for at gå rundt og selv sanse stedet. I Auschwitz kunne vi se en masse af det vi havde lært om. Vi kunne virkelig forestille os hvordan det har været, en meget autentisk oplevelse. En fin afslutning på det vi har lært om kz-lejre og Holocaust. Gode hoteller en god tur Kunne godt ligge noget før fordi den ryster folk sammen F-KURS F-KU FYNS F-KUFYNS FYNS 21 S

22 Kursus personale 2014 Annette Elbek (AEL) Lektor: da, fr, re Anni Madsen (AMA) Sekretær Asger Rasmussen (ARA) Lektor: sa, id Afdelingsforstander Birgitte Geisler (BGE) Lektor: hi, ps Birthe Andersen (BSA) Lektor: da, sp Afdelingsleder Bodil Stausholm Kragh (BSK) Lektor: en, re Studievejleder Brian Lykke Christensen (BLC) Adjunkt: ma, fi It-vejleder Erik Knudsen (EKN) Lektor: da, en Erik Pedersen (EMP) Teknisk servicemedarbejder Eva Stokholm (EST) Lektor: da, sa It-vejleder Helge Gerhardt (HGE) Lektor: re, ge Helge Hørby Jensen (HHJ) Lektor: ma, dat IT-vejleder Boginspektor Henriette Grønning (HGV) Adjunkt: id, da Henrik Bondesen (HBN) Teknisk servicemedarbejder Inger M. Hennild Nielsen (IMH) Lektor: en, ty Janne Risbjerg (JRA) Adjunkt: id Studievejleder Jeanne Friis (JFR) Lektor: da, fr, ps Jens Nielsen (JEK) Lektor: ge, sa HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 22 Jesper Spanggard Linnemann (JSL) Adjunkt: hi, sa Jesper Winston Petersen (JWN) Adjunkt: fy, ma Jonathan Linde (JON) Årsvikar: id FYNS FYNS Julie Sofie Hviid (JHV) Årsvikar: id, en Kiss Kjær Madsen (KKM) Adjunkt: da, en US

23 Lars Westergaard (LWE) Lektor: en, id Laust Kristensen (LKR) Lektor: da, fi Linda Hagedorn (LAH) Lektor: bi, ke Line Hansen (LIH) Adjunkt: ma, eø Lone Bille Hansen (LBH) Lektor: en, sp Malene Korsgaard (MKO) Adjunkt: hi, sa Margrete Ramm (MRA) Lektor: da, ol Læsevejleder Mariann Rasmus sen (MRM) Lektor: bi, ke Morten Jerris (MRJ) Adjunkt: bi, ke Nanna Rosenquist Nielsen (NAP) Kandidat: bi Pia Vestergaard Friis (PVF) Kandidat: en, it Poul Kristensen (PKR) Lektor: ge Poul Pedersen (PPE) Lektor: da, bk Preben Simonsen (PSI) Lektor: mu, re Signe Lang (SIL) Adjunkt: hi, re Stine Nielsen (SNI) Sekretær Søren Hellesøe Rasmussen (SHR) Kandidat: da, re Theiss Hansen (THH) Adjunkt: hi, sa Thomas Holmgaard (THL) Adjunkt: sa, hi Torben Madsen (TAM) Lektor: bi, ke Webmaster Uffe Krusenstjerne Hafstrøm (UKH) Lektor: ma, fy F-KURS F-KU Ulla Lundberg (ULU) Lektor: da, en Studievejleder Vibeke Lauritsen (VLA) Lektor: astr, fy, ma Afdelingsleder FYNS F-KUFYNS FYNS 23 S

24 Der er mange krævende ting at skulle leve op til - i 2 år! Men: det er udfordrende, udviklende - og uddannende. HF-KUFYNS HF-K -KUFYNS 24 FYNS US

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen SUS

Læs mere

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Jacob Baez Garrido Olesen (fotos) Torben Madsen (fotos) Sven Hansen (fotos)

Læs mere

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2015-2016 HF Højere Forberedelseseksamen 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2012 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2011 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011 k n u e M n s d a m U M I S G A Y M N Munkensdam Gymnasium 2014 Informationshæfte 2010-2011 2 Forord Du har nu truffet det valg at starte på en ny skole og nærmere bestemt på Munkensdam Gymnasium. Det

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-information Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere