Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004"

Transkript

1 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Tlf Fax

2 Tabeloversigt Tabel 1. Andel innovative virksomheder fordelt på brancher, procent Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Andel innovative virksomheder fordelt på virksomhedsstørrelse, procent Andel virksomheder med saktiviteter og deres udgifter til, fordelt på brancher 2002, procent og mio. kr.1) Virksomheder med saktiviteter og udgifter til, fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent og mio.kr. Virksomheder med saktiviteter og udgifter til egen, fordelt geografisk 2002, procent og mio. kr. Udgifter til købt FoI samt antal virksomheder fordelt på branchegrupper 2002, mio. kr. Udgifter til købt FoI samt antal virksomheder med FoI fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, mio. kr. Innovationsintensitet fordelt på brancher 2002, procent Innovationsintensitet fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Omsætnings fordeling på typer af produkter i år 2002, fordelt på brancher, procent Omsætnings fordeling på typer af produkter i år 2002, fordelt på virksomhedsstørrelse, procent Virksomheder med ssamarbejde fordelt på brancher 2002, procent Tabel 13. Virksomheder med ssamarbejde fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Tabel 14. Samarbejdspartneres organisationstype fordelt på branchegrupper 2002, procent Tabel 15. Samarbejdspartneres organisationstype fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19. Samarbejdspartneres beliggenhed fordelt på branchegrupper 2002, procent Samarbejdspartneres beliggenhed fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Samarbejdspartneres organisationstype og beliggenhed i 2002, procent Oversigt over udsendte og bearbejdede indberetninger fordelt på branchegrupper, 2002 Signaturforklaring... Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal (superscript) Som følge af afrundinger, kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

3 Tabel 1. Andel innovative virksomheder fordelt på brancher, procent 1) Aktivitet Introduceret produkt Introduceret proces Introduceret både produkt og proces Har introduceret er Nace Branche Fremstillingsindustri 31% 24% 19% 36% Nærings- og nydelsesmiddelindustri 26% 19% 16% 29% Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 31% 20% 20% 31% Grafisk industri, træ- og papirindustri 20% 20% 11% 28% 244 Fremstilling af farmaceutiske råvarer, medicinalvarefabrikker 70% 63% 54% 79% 24 øv. Kemisk industri i øvrigt 69% 51% 51% 69% 25 Gummi- og plastindustri 32% 29% 24% 37% 26 Sten-, ler- og glasindustri 20% 32% 10% 42% Fremstilling af metal; jern og metalvareindustri 24% 19% 15% 29% 291 Fremstilling af motorer og motordele 28% 20% 20% 29% 292 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål 44% 38% 23% 59% 293 Fremstilling af land- og skovbrugsmaskiner 25% 15% 15% 25% 2953 Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri 22% 24% 17% 29% 29 øv Maskinindustri i øvrigt 39% 31% 27% 43% Fremst. af kontormask., edb-udstyr, andre elektriske mask. og app. 55% 30% 27% 57% 32 Fremstilling af telemateriel 42% 51% 27% 65% 331 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr 44% 26% 25% 45% 33 øv. Fremstilling af måleinstrumenter, optisk og fotografisk udstyr 65% 36% 35% 66% Fremstilling af biler, cykler og andre transportmidler 19% 18% 13% 24% 23,36+37 Fremstillingsvirksomhed i øvrigt 35% 31% 24% 42% Handel 29% 15% 13% 31% 516 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør 35% 17% 17% 36% 51øv.+52 Engroshandel i øv., detailhandel og reparationsvirksomhed 26% 13% 11% 28% Videnservice 31% 24% 21% 33% 722 Udvikling og konsulentvirksomhed i forb. med software 44% 29% 26% 47% 72 øv. Databehandlingsvirksomhed i øvrigt 57% 43% 39% 61% 73 Forskning og udvikling Rådgivende ingeniører 2) 18% 18% 17% 20% 742 øv. Anden teknisk rådgivning 23% 18% 15% 25% 743 Teknisk afprøvning og analyse 39% 19% 18% 40% Anden videnservice 3) 25% 23% 21% 27% Den finansielle sektor 4) 18% 34% 17% 35% Øvrige erhverv 5) 15% 14% 9% 20% I alt 29% 22% 18% 33% Fremstillingsindustri 31% 24% 19% 36% Højteknologisk 43% 32% 27% 48% Mellemteknologisk 25% 21% 16% 31% Lavteknologisk 26% 22% 16% 31% IKT-erhverv 46% 29% 26% 50% Teknologiske serviceinstitutter (GTS) 100% 70% 70% 100% 1) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes primært foregår indenfor 2) Rådgivende ingeniørvirksomhed består af virksomheder i nace: ) Anden videnservice består af post og telekommunikation i nace 64, radio- og tv-virksomhed i nace 92.2, samt anden forretningsservice i 4) Den finansielle sektor består af pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i nace ) Øvrige virksomheder består af virksomheder i nace: 01-14, 40-41, 45, 60-63, 7525 og 90.

4 Tabel 2. Andel innovative virksomheder fordelt på virksomhedsstørrelse, procent Aktivitet Introduceret produkt Introduceret proces Introduceret både produkt og proces Har introduceret er Virksomhedsstørrelse % 17% 15% 27% % 21% 17% 34% % 29% 22% 41% % 57% 49% 69% I alt 29% 22% 18% 33%

5 Tabel 3. Andel virksomheder med saktiviteter og deres udgifter til, fordelt på brancher 2002, procent og mio. kr. 1) Nace Branche Procent Andel saktive virksomheder Egen Udgifter, mio. kr. Købte stjenester Købt knowhow, patenter & licenser Fremstillingsindustri 32% Handel 20% Videnservice 37% Den finansielle sektor samt øvrige erhverv 2+3) 23% I alt 30% Fremstillingsindustri 32% Højteknologisk 48% Mellemteknologisk 26% Lavteknologisk 26% IKT-erhverv 50% Teknologiske serviceinstitutter (GTS) 4) ) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes primært foregår indenfo 2) Den finansielle sektor består af pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i nace ) Øvrige virksomheder består af virksomheder i nace: 01-14, 40-41, 45, 60-63, 7525 og 90 4) Det er af diskretionshensyn ikke muligt at opgøre sudgifterne for de teknologiske serviceinstitutter Tabel 4. Virksomheder med saktiviteter og udgifter til, fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent og mio.kr. Udgifter, mio. kr. Virksomhedsstørrelse Andel saktive virksomheder Egen Købte stjenester Købt knowhow, patenter & licenser % % % % I alt 30%

6 Tabel 5. Virksomheder med saktiviteter og udgifter til egen, fordelt geografisk 2002, antal og mio. kr. Udgifter, mio. kr. Region Antal enheder Investeringsudgifter Driftsudgifter Udgifter til egen Hovedstadsregionen (se nedenfor) Øst for Storebælt 1) Fyn 2) Sydjylland 3) Vestjylland 4) Østjylland 5) Nordjylland 6) Hele landet Udgifter, mio. kr. Fordeling inden for hovedstadsregionen Antal enheder Driftsudgifter Investeringsudgifter Udgifter til egen Københavns og Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsregionen i alt ) Øst for Storebælt dækker Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt og Bornholms Amt 2) Fyn dækker Fyns Amt 3) Sydjylland dækker Vejle Amt, Ribe Amt og Sønderjylland Amt 4) Vestjylland dækker Ringkøbing Amt og Viborg Amt 5) Østjylland dækker Århus Amt 6) Nordjylland dækker Nordjyllands Amt

7 Tabel 6. Udgifter til købt FoI samt antal virksomheder fordelt på branchegrupper 2002, mio. kr. 1) Branchegruppe Købt FoI i Danmark Købt FoI i udlandet Branchegruppe Antal virksomheder med købt FoU Danske virksomheder i samme koncern Andre virksomheder Offentlige institutioner Andre Udenlandske virksomheder i samme koncern Andre udenlandske virksomheder Udenlandske forskningsinstitutioner Indkøbt sarbejde i alt Fremstillingsindustri Højteknologisk Mellemteknologisk Lavteknologisk Handel Videnservice Den finansielle sektor samt øvrige erhverv 2) I alt Heraf udgifter til købt FoI i 3) IKT-erhvervene ) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes primært foregår indenfor 2) Den finansielle sektor er af diskretionshensyn lagt sammen med øvrige erhverv. 3) Det er af diskretionshensyn ikke muligt at opgøre købt FoI for de teknologiske serviceinstitutter. Tabel 7. Udgifter til købt FoI samt antal virksomheder med FoI fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, mio. kr. Købt FoI i Danmark Købt FoI i udlandet Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder med købt FoU Danske virksomheder i samme koncern Andre virksomheder Offentlige institutioner Andre Udenlandske virksomheder i samme koncern Andre udenlandske virksomheder Udenlandske forskningsinstitutioner Indkøbte FoU-tjenester i alt I alt

8 Tabel 8. Innovationsintensitet fordelt på brancher 2002, procent 1) Nace Branche Innovationsintensitet 2) Fremstillingsindustri 5% Nærings- og nydelsesmiddelindustri 1% Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 1% Grafisk industri, træ- og papirindustri 1% 244 Fremstilling af farmaceutiske råvarer, medicinalvarefabrikker 23% 24 øv. Kemisk industri i øvrigt 5% 25 Gummi- og plastindustri 4% 26 Sten-, ler- og glasindustri 1% Fremstilling af metal; jern og metalvareindustri 2% 291 Fremstilling af motorer og motordele 5% 292 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål 2% 293 Fremstilling af land- og skovbrugsmaskiner 3% 2953 Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri 4% 29 øv. Maskinindustri i øvrigt 5% Fremst. af kontormask., edb-udstyr, andre elektriske mask. og app. 4% 32 Fremstilling af telemateriel 8% 331 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr 12% 33 øv. Fremstilling af måleinstrumenter, optisk og fotografisk udstyr 20% Fremstilling af biler, cykler og andre transportmidler 1% Fremstillings virksomhed i øvrigt 4% Handel 1% 516 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør 2% 51 øv.+ 52 Engroshandel i øv., detailhandel og reperationsvirksomhed 1% Videnservice 12% 722 Udvikling og konsulentvirksomhed i forb. med software 16% 72 øv. Databehandlingsvirksomhed i øvrigt 13% Forskning og udvikling.. Rådgivende ingeniører 3) 10% 742 øv. Anden teknisk rådgivning 29% 743 Teknisk afprøvning og analyse 21% Anden videnservice 4) 7% Den finansielle sektor 5) 3% Øvrige erhverv 6) 1% I alt 5% Fremstillingsindustri 5% Højteknologisk 9% Mellemteknologisk 2% Lavteknologisk 2% IKT-erhverv 9% Teknologiske serviceinstitutter (GTS).. 1) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes primært foregår indenfor 2) Innovationsintensitet er udgifternes andel af omsætningen 3) Rådgivende ingeniørvirksomhed består af virksomheder i nace: ) Anden videnservice består af post og telekommunikation i nace 64, radio- og tv-virksomhed i nace 92.2, samt anden forretningsservice i øvrigt i nace ) Den finansielle sektor består af pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i nace ) Øvrige virksomheder består af virksomheder i nace: 01-14, 40-41, 45, 60-63, 7525 og 90. Tabel 9. Innovationsintensitet fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Innovationsintensitet Virksomhedsstørrelse 1) % % % 250-4% I alt 5% 1) Innovationsintensitet er udgifternes andel af omsætningen 2) Kun virksomheder hvor omsætningen er større end 0 indgår

9 Tabel 10. Omsætnings fordeling på typer af produkter i år 2002, fordelt på brancher, procent 1) Nace Branche Uændrede produkter For virksomheden nye produkter I alt Heraf for markedet nye produkter Fremstillingsindustri 64% 36% 100% 11% Nærings- og nydelsesmiddelindustri 60% 40% 100% 12% Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 56% 44% 100% 8% Grafisk industri, træ- og papirindustri 79% 21% 100% 7% 244 Fremstilling af farmaceutiske råvarer, medicinalvarefabrikker 90% 10% 100% 6% 24 øv. Kemisk industri i øvrigt 54% 46% 100% 10% 25 Gummi- og plastindustri 66% 34% 100% 11% 26 Sten-, ler- og glasindustri 74% 26% 100% 6% Fremstilling af metal; jern og metalvareindustri 73% 27% 100% 5% 291 Fremstilling af motorer og motordele 78% 22% 100% 13% 292 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål 66% 34% 100% 13% 293 Fremstilling af land- og skovbrugsmaskiner 60% 40% 100% 15% 2953 Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri 71% 29% 100% 10% 29 øv. Maskinindustri i øvrigt 63% 37% 100% 9% Fremst. af kontormask., edb-udstyr, andre elektriske mask. og ap 53% 47% 100% 11% 32 Fremstilling af telemateriel 34% 66% 100% 49% 331 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr 56% 44% 100% 28% 33 øv. Fremstilling af måleinstrumenter, optisk og fotografisk udstyr 54% 46% 100% 13% Fremstilling af biler, cykler og andre transportmidler 53% 47% 100% 8% Fremstillingsvirksomhed i øvrigt 44% 56% 100% 7% Handel 68% 32% 100% 2% 516 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør 68% 32% 100% 5% 51 øv.+ 52 Engroshandel i øv., detailhandel og reparationsvirksomhed 68% 32% 100% 2% Videnservice 74% 26% 100% 8% 722 Udvikling og konsulentvirksomhed i forb. med software 75% 25% 100% 9% 72 øv. Databehandlingsvirksomhed i øvrigt 54% 46% 100% 9% 73 Forskning og udvikling Rådgivende ingeniører 2) 70% 30% 100% 8% 742 øv. Anden teknisk rådgivning 82% 18% 100% 2% 743 Teknisk afprøvning og analyse 63% 37% 100% 18% Anden videnservice 3) 76% 24% 100% 9% Den finansielle sektor 4) 78% 22% 100% 2% Øvrige erhverv 5) 88% 12% 100% 2% I alt 71% 29% 100% 6% Fremstillingsindustri 64% 36% 100% 11% Højteknologisk 63% 37% 100% 14% Mellemteknologisk 65% 35% 100% 6% Lavteknologisk 63% 37% 100% 10% IKT-erhverv 64% 36% 100% 14% Teknologiske serviceinstitutter (GTS) ) Brancheinddelinge er foretaget på baggrund af virksomhederns sbranche i stedet fore deres hovedbranche. 2) Rådgivende ingeniørvirksomhed består af virksomheder i nace: ) Anden videnservice består af post og telekommunikation i nace 64, radio- og tv-virksomhed i nace 92.2, og anden forretningsservice i øvrigt i nace ) Den finansielle sektor består af pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i nace ) Øvrige virksomheder består af virksomheder i nace: 01-14, 40-41, 45, 60-63, 7525 og 90.

10 Tabel 11. Omsætnings fordeling på typer af produkter i år 2002, fordelt på virksomhedsstørrelse, procent Virksomhedsstørrelse Uændrede produkter For virksomheden nye produkter I alt Heraf for markedet nye produkter % 16% 100% 1% % 32% 100% 5% % 25% 100% 5% % 32% 100% 7% I alt 71% 29% 100% 6%

11 Tabel 12. Virksomheder med ssamarbejde fordelt på brancher 2002, procent 1) Nace Branche Andel virksomheder med samarbejde Fremstillingsindustri 56% Nærings- og nydelsesmiddelindustri 69% Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 67% Grafisk industri, træ- og papirindustri 47% 244 Fremstilling af farmaceutiske råvarer, medicinalvarefabrikker 95% 24 øv. Kemisk industri i øvrigt 78% 25 Gummi- og plastindustri 62% 26 Sten-, ler- og glasindustri 50% Fremstilling af metal; jern og metalvareindustri 36% 291 Fremstilling af motorer og motordele 44% 292 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål 65% 293 Fremstilling af land- og skovbrugsmaskiner 59% 2953 Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri.. 29 øv. Maskinindustri i øvrigt 39% Fremst. af kontormask., edb-udstyr, andre elektriske mask. og app. 83% 32 Fremstilling af telemateriel 74% 331 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr 74% 33 øv. Fremstilling af måleinstrumenter, optisk og fotografisk udstyr 47% Fremstilling af biler, cykler og andre transportmidler 52% Fremstillingsvirksomhed i øvrigt 53% Handel 64% 516 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør 67% 51 øv.+ 52 Engroshandel i øv., detailhandel og reparationsvirksomhed 62% Videnservice 61% 722 Udvikling og konsulentvirksomhed i forb. med software 45% 72 øv. Databehandlingsvirksomhed i øvrigt 46% 73 Forskning og udvikling.. Rådgivende ingeniører 2) 87% 742 øv. Anden teknisk rådgivning 68% 743 Teknisk afprøvning og analyse 61% Anden videnservice 3) 77% Den finansielle sektor 4) 34% Øvrige erhverv 5) 68% I alt 59% Fremstillingsindustri 56% Højteknologisk 64% Mellemteknologisk 43% Lavteknologisk 56% IKT-erhverv 50% Teknologiske serviceinstitutter (GTS) 100% 1) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes primært foregår indenfor 2) Rådgivende ingeniørvirksomhed består af virksomheder i nace: ) Anden videnservice består af post og telekommunikation i nace 64, radio- og tv-virksomhed i nace 92.2, samt anden forretningsservice i øvrigt i nace ) Den finansielle sektor består af pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i nace ) Øvrige virksomheder består af virksomheder i nace: 01-14, 40-41, 45, 60-63, 7525 og 90. Note: Basis for beregningerne er virksomhederne, der har haft samarbejde og har besvaret spørgsmålet om samarbejdspartnere

12 Tabel 13. Virksomheder med ssamarbejde fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Virksomhedsstørrelse Andel virksomheder med samarbejde % % % % I alt 59% Note: Basis for beregningerne er virksomhederne, der har haft samarbejde og har besvaret spørgsmålet om samarbejdspartnere

13 Tabel 14. Samarbejdspartneres organisationstype fordelt på branchegrupper 2002, procent 1) Andel af virksomheder med samarbejde, der har anvendt de forskellige typer af samarbejdspartnere Samarbejdspartnere Branchegruppe Virksomheder i koncernen 2 Leverandører Klienter og kunder Konkurrenter og andre virksomheder fra samme branche GTS Konsulenter Private laboratorier og FoUvirksomheder Universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner Offentlige og andre ikke kommercielle FoU-institutioner Fremstillingsindustrien 52% 36% 46% 20% 20% 25% 36% 36% 33% Handel 47% 30% 44% 23% 22% 29% 25% 36% 28% Videnservice 55% 27% 52% 28% 26% 26% 31% 47% 39% Den finansielle sektor samt øvrige erhverv 82% 58% 38% 34% 12% 65% 22% 39% 16% I alt 54% 32% 48% 24% 22% 28% 32% 40% 34% 1) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes primært foregår indenfor 2) Kun virksomheder der er en del af en koncern er inkluderet i beregningen Note: Basis for beregningerne er virksomhederne, der har haft samarbejde og har besvaret spørgsmålet om samarbejdspartnere Tabel 15. Samarbejdspartneres organisationstype fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Andel af virksomheder med samarbejde, der har anvendt de forskellige typer af samarbejdspartnere Samarbejdspartnere Virksomhedsstørrelse Virksomheder i koncernen Leverandører Klienter og kunder Konkurrenter og andre virksomheder fra samme branche GTS Konsulenter Private laboratorier og FoUvirksomheder Universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner Offentlige og andre ikke kommercielle FoU-institutioner % 22% 46% 26% 22% 23% 35% 46% 38% % 29% 47% 21% 21% 21% 29% 36% 38% % 50% 49% 28% 21% 48% 26% 31% 17% % 58% 55% 28% 35% 39% 39% 57% 31% I alt 54% 32% 48% 24% 22% 28% 32% 40% 34% Note: Basis for beregningerne er virksomhederne, der har haft samarbejde og har besvaret spørgsmålet om samarbejdspartnere

14 Tabel 16. Samarbejdspartneres beliggenhed fordelt på branchegrupper 2002, procent 1) Andel virksomheder med samarbejde fordelt på samarbejdspartnernes beliggenhed Beliggenhed Branchegrupper Danmark EU*/EFTA** Uden for EU Fremstillingsindustrien 79% 71% 38% Handel 84% 62% 20% Videnservice 87% 61% 34% Den finansielle Sektor 98% 73% 48% Øvrige erhverv 92% 97% 40% I alt 83% 66% 34% 1) Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes primært foregår indenfor Note: Basis for beregningerne er virksomhederne, der har haft samarbejde og har besvaret spørgsmålet om samarbejdspartnere. * EU-lande (Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og England) ** EFTA-lande (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz) Tabel 17. Samarbejdspartneres beliggenhed fordelt på virksomhedsstørrelse 2002, procent Andel virksomheder med samarbejde fordelt på samarbejdspartnernes beliggenhed Beliggenhed Virksomhedsstørrelse Danmark EU*/EFTA** Uden for EU % 68% 32% % 58% 32% % 76% 32% % 81% 52% I alt 83% 66% 34% Note: Basis for beregningerne er virksomhederne, der har haft samarbejde og har besvaret spørgsmålet om samarbejdspartnere. * EU-lande (Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og England) ** EFTA-lande (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz) Tabel 18. Samarbejdspartneres organisationstype og beliggenhed i 2002, procent Andel virksomheder med samarbejde fordelt på samarbejdspartnernes beliggenhed Beliggenhed Samarbejdspartnere Danmark Udland I alt Virksomheder i koncernen 23% 39% 54% Leverandører 24% 13% 32% Klienter og kunder 37% 21% 48% Konkurrenter og andre virksomheder fra samme branche 14% 14% 24% GTS 22% 22% Konsulenter 22% 12% 28% Private laboratorier og FoU-virksomehder 22% 15% 32% Universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner 35% 17% 40% Offentlige og andre ikke kommercielle FoU-institutioner 26% 13% 34% Note: Basis for beregningerne er virksomhederne, der har haft samarbejde og har besvaret spørgsmålet om samarbejdspartnere.

15 Tabel 19. Oversigt over udsendte og bearbejdede indberetninger fordelt på branchegrupper, 2002 Materiale Modtaget svartype Estimeret 1) Materiale i alt Branchegruppe Udsendt Modtaget Modtaget i procent Ingen Egen Kun købt Ingen Egen Kun købt Ingen Egen Kun købt I procent af udsendt Fremstillingsindustri % % Højteknologisk % % Mellemteknologisk % % Lavteknologisk % % Handel % % Videnservice % % Den finansielle sektor % % Øvrige erhverv % % I alt % % Heraf i IKT-erhvervene % % Teknologiske Serviceinstitutter % % 1) Se beskrivelsen af modtaget og estimeret materiale i metodeafsnittet, kapitel 12.

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

REGIONALE FORSKELLE I FORSKNINGSINDSATSEN

REGIONALE FORSKELLE I FORSKNINGSINDSATSEN 17. november 2005 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33 55 77 20 Resumé: REGIONALE FORSKELLE I FORSKNINGSINDSATSEN Omfanget af forskning og udvikling (FoU) i de enkelte regioner er en af de faktorer, der

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Brancheglidning har reduceret lønkvoten

Brancheglidning har reduceret lønkvoten ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Marts 2015 Brancheglidning har reduceret lønkvoten Den danske lønkvote er på det laveste niveau siden 2000. Det er af nogle blevet udlagt som en historisk stærk konkurrenceevne.

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Februar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Brasilien Januar 18 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Brasilien

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE Dansk Center for Forskningsanalyse Forskningsstatistik 2003 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE 2003 Reference nummer:

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Bulgarien

Markedsfokus på Bulgarien Markedsfokus på Bulgarien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Statistikken

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1999

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1999 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1999 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: Virksomhedens navn: Ref.nr.: (Se

Læs mere