KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER"

Transkript

1 KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

2 Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible, omkostningseffektive og giver mulighed for at sprede risikoen. Disse fordele har drevet ETF ernes popularitet hos nogle af de mest krævende investorer, fra banker og pensionskasser, til statslige organer, professionelle kapitalforvaltere og private investorer. Denne vejledning indeholder oplysninger til at hjælpe dig med at forstå ETF er, og hvordan de kan indgå i din portefølje. INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER

3 Deltag i investeringsrevolutionen ETF ER ENKLE, TRANSPARENTE OG EFFEKTIVE ETF er er den mest populære type af børshandlede produkter (ETP), som også omfatter andre investeringsprodukter såsom børshandlede råvarer (ETC er) og børshandlede gældsbeviser (ETN er). En ETF er en kollektiv investeringsfond, der ligner en investeringsfond eller investeringforening. ETF er kan købes og sælges på en fondsbørs, som en almindelig aktie i et selskab. ETF er besidder en kombination af fordelene ved kollektive fonde og aktier. INVESTERINGS- FORENING BØRSHANDLEDE FONDE/iSHARES AKTIE ETF er er en slags indeksfonde, som tilstræber at følge indeksets afkast så tæt som muligt. Et eksempel kunne være EURO STOXX-indekset, som indeholder de førende aktier i Eurozonen. Det betyder, at formålet med en ETF er at give investorerne det samme afkast som det underliggende marked. For eksempel, hvis EURO STOXX 50 indekset stiger med 10% i løbet af et år, skal en ETF, der følger dette indeks tilstræbe at give investorerne det samme afkast, minus gebyrer, som hos ETF er benævnes det totale omkostningsforhold (TER). For at kunne levere det samme afkast som markedsindekset, indeholder ETF en de samme værdipapirer som indekset, eller ETF en indholder en repræsentativ del af de værdipapirer, der er i indekset. Der findes ETF er, der følger de fleste større indeks for aktier, obligationer, råvarer og andre aktivtyper, hvilket giver investorerne effektiv adgang til mange markeder. INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER [1]

4 Fordele ved ETF er ETF ernes stigende popularitet afspejles i den værdi, investorerne tillægger følgende fordele: LAVERE OMKOSTNINGER ``ETF er kan være billigere end mange traditionelle kollektive investeringsfonde. RISIKO SPREDNING ``ETF er giver diversificering investorerne undgår at lægge alle æg i én kurv. TRANSPARENS ``ETF er tilbyder en høj grad af transparens med hensyn porteføljebeholdninger, afkast og omkostninger. FLEKSIBILITET ``Der findes et bredt udvalg af ETF er til rådighed, og de kan købes og sælges nemt og hurtigt. Som med alle investeringer, er der risiko forbundet med køb og salg af ETF er. Værdien af investeringen kan gå op og ned, og det investerede beløb kan tabes. Der gives ingen garanti for likviditeten af investeringen. ishares er verdens førende ETF udbyder. ishares forvaltes konsekvent med det formål at opnå ovenfor nævnte fordele. ishares vækst i forvaltet kapital, brancheudmærkelser og førende markedsposition viser, at ishares leverer, hvad investorerne forventer. [2] INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER

5 ETF industriens vækst Væksten i markedet for børshandlede produkter (ETP) har været fænomenal; siden lanceringen af den første ETF i 1993 er ETP-markedet vokset til over USD 2,3 bio. aktiver under forvaltning og tilgængelige ETP er på verdensplan 1. Nedenstående graf viser den globale vækst i ETP aktiver fra GLOBALE VÆKST I ETP AKTIVER AKTIVER USD MIA ANTAL AF ETP ER okt 13 0 Aktiver USD mia Antal af ETP er LAVERE OMKOSTNINGER MED ETF ER Det er vigtigt at holde omkostningerne lave ved en investering. Mange investeringsprodukter, der forsøger at slå markedet, er ofte ledsaget af højere omkostninger. I virkeligheden har de fleste investeringsprodukter ikke konsekvent slået markedet. Samtidig kan dine afkast med tiden udhules af højere gebyrer. ishares formål er at levere det samme afkast som markedet og med et gebyr for at levere netop det ikke mere, ikke mindre. Omkostningerne ved at eje en ETF måles ved TER, der viser de årlige samlede omkostninger for investoren. Der er ingen skjulte omkostninger ishares er helt transparente, og alle TER er tilgængelige på 1 Kilde: BlackRock, ETF Landscape, Industry Highlights, oktober INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER [3]

6 OMKOSTNINGER VED KØB OG SALG AF ETF ER Omkostninger ved køb og salg skal altid tages i betragtning ved investeringer. Ligesom når en virksomhedsaktie handles på fondsbørsen, er der et transaktionsgebyr ved køb og salg af en ETF. Din børsmægler eller finansielle rådgiver vil være i stand til at guide dig gennem den enkle handelsproces samt udspecificere transaktionsomkostningerne. Som tidligere nævnt, er der ingen skjulte gebyrer, og du har sikkerhed for at kende den nøjagtige pris, når du køber en ETF. Køb og salg af ETF er sker med det samme på børsen, og dermed undgås de mulige forsinkelser samt generelt bredere kursspredninger, der stadig er udbredt med andre typer af kollektive investeringer. Kursspredning er forskellen mellem prisen for at købe og prisen for at sælge andele i et kollektivt investeringsprodukt, og beregnes på daglig basis. Som med alle investeringer, kan værdien af investeringen kan gå op og ned, og det investerede beløb kan tabes. [4] INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER

7 HJÆLPER INVESTORER MED FORHOLDET MELLEM RISIKO, OMKOSTNINGER OG AFKAST Historisk set har mange investeringsbeslutninger udelukkende fokus på afkast. Men der er en stigende erkendelse af, at afkastet skal ses i sammenhæng med risiko og omkostninger. Denne mere omfattende tilgang til at investere kan lyde kompliceret, men den giver større mulighed og sikkerhed for at opfylde de finansielle mål. Fordelene ved ETF er betyder, at de er ideelle investeringsmoduler til at opbygge meget effektive porteføljer med hensyn til forholdet mellem risiko, omkostninger og afkast. DIVERSIFICERING MED ETF ER Forståelse af risiko er afgørende for en vellykket investering. Et afkast på 10% om året med en høj grad af risiko er mindre attraktiv end det samme afkast, men med lavere risiko. Det højeste afkast med den laveste risiko er den ideelle balance, som investorerne søger. At opnå dette ideal er ikke nemt, men diversificering er et bredt anerkendt og meget effektivt værktøj, som du kan bruge. Diversificering bygger på den gamle visdom om ikke at lægge alle sine æg i én kurv. Ved at sprede investeringerne på tværs af forskellige aktiver, kan det forventede afkast opnås med mindre risiko. Ovenstående tabel illustrerer fordelene ved diversificering for en enkel portefølje af aktier. Den diversificerede portefølje B stiler mod det samme niveau af afkast som portefølje A, men portefølje B har betydeligt lavere risiko, hvilket potentielt gør portefølje B til en mere attraktiv investering end portefølje A. PORTEFØLJE A: KONCENTRERET ``Antal aktier: 4 ``Forventet afkast (årligt): 7% ``Forventet risiko (årligt): 14% PORTEFØLJE B: DIVERSIFICERET ishares giver dig fordelene ved diversificering på to måder: ``ETF er investerer typisk i et stort antal af individuelle værdipapirer (for eksempel aktier), som er bestanddele af det indeks, de følger. Det betyder, ETF er i sagens natur er diversificerede og tilbyder en attraktiv balance mellem risiko og afkast. ``Der er en bred vifte af let tilgængelige ishares, hvilket giver dig adgang til mange forskellige markeder og aktivklasser rundt om i verden. Ved at inkludere en række ETF er i en portefølje kan du hurtigt, enkelt og omkostningseffektivt opbygge en meget diversificeret portefølje. ``Antal aktier: 45 ``Forventet afkast (årligt): 6% ``Forventet risiko (årligt): 9% Kun til illustrative formål. Historiske afkast er ikke vejledende for fremtidige afkast og giver ingen garanti for gentagelse. INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER [5]

8 Transparens med ETF er Hos ishares, lægger vi ikke skjul på, hvor godt vores ETF er følger deres benchmark-indeks. Oplysningerne om afkast på ishares.com giver dig mulighed for at følge det daglige afkast for din ishares Med mange investeringstyper er der mangel på klarhed med hensyn til hvordan dine penge præcis er investeret. Der kan også være en betydelig usikkerhed med hensyn til om investeringen opfylder dine mål, og der er lav transparens med hensyn til, hvordan investeringen klarer sig på daglig basis. ishares tilbyder dig transparens og tilstræber at følge markedsafkastet så tæt som muligt. Enhver ishares ETF 2 offentliggør dagligt en komplet liste over de værdipapirer (for eksempel aktier eller obligationer), som ETF en har investeret i. For ETF er, som replikerer derivater 3, offentliggør ishares navne på modparter, sikkerhedsstillelsesniveauer, sikkerhedsstillelsesbeholdninger og de seneste swap spreads. Dette giver dig mulighed for at se præcis, hvordan dine penge er investeret. Disse oplysninger er let tilgængelige på ishares.com. For de ETF er, som har udlånsaktiviteter, oplyser ishares alle relevante oplysninger på hjemmesiden 4. Du kan have tillid til, at investeringesforvalteren tilstræber at give et afkast, der afspejler indekset eller markedet, som ETF en følger intet mere, intet mindre. På den anden side, har aktivt forvaltede fonde et mål om at genere et større afkast end det underliggende marked, men mange af de aktivt forvaltede fonde har konsekvent skuffet investorerne ved at give et dårligere afkast end markedet. 2 Fysisk replikerede ETF er består af aktiverne fra det indeks, der følges. Der findes to teknikker til at følge et index: fuld replikering, hvor alle indeksets bestanddele indgår med den vægt, som indekset definerer, eller en optimeret tilgang, hvor ETF en kun holder nogle af indeksets bestanddele. 3 En derivatreplikerende ETF har til formål at levere indeksets afkast ved hjælp af derivatkontrakter (total return index swaps). 4 Værdipapirudlån indebærer en overførsel af værdipapirer til en tredjepart (låntager), der giver långiver sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter og betaler långiveren et gebyr. [6] INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER

9 Fleksible løsninger med ETF er Det brede udbud af ishares giver dig og din rådgiver mulighed for at opbygge porteføljer med det formål at opfylde mange investeringsmål. Evnen til enkelt og effektivt at investere i mange forskellige aktivtyper såsom aktier, obligationer, råvarer, ejendomme etc., har aldrig været mere tilgængelige for investorer. Du kan også investere i hele verden, via ETF er der giver global dækning, eller ved at kombinere særskilte fonde, der følger de enkelte markeder, fra de store økonomier i USA og Europa til Asien og flere eksotiske vækstmarkeder. De mange valgmuligheder giver dig mulighed for at opbygge en portefølje, der er målrettet dine specifikke mål. Hvis disse mål ændrer sig over tid som følge af at dine forhold ændrer sig, kan beholdningen af ETF er let ændres, så de fortsat passer til dig. Evnen til at købe og sælge ETF er når og hvis du har behov, muliggør denne fleksibilitet, og samtidig holdes transaktionsomkostninger lave. ishares er ideelle porteføljebyggesten, som giver dig adgang til en bred vifte af aktivklasser og markeder. KØB AF ishares ishares er noteret på de forskellige europæiske børser, såsom ATX, Euronext, Six Swiss Exchange og XETRA og handles som en almindelig aktie. En børsmægler eller finansiel rådgiver vil være i stand til at forklare, hvordan man sætter grænser for de købs- og salgspriser, som transaktionerne gennemføres på. De kan også rådgive om andre funktioner og fordele ved ETF er. INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER [7]

10 ishares verdens førende ETF udbyder 5 ishares er den førende globale ETF-udbyder med mere end USD 850 mia. aktiver under forvaltning. ishares banede vejen for at gøre ETF er tilgængelige for alle typer af investorer. Med 702 ETP er noteret på børser over hele verden og en markedsandel på 39% har ishares i de seneste 18 år banet vejen for ETF er som en bedre investeringsmetode. 5 For yderligere information om ishares kan du besøge ishares.com hvor du vil finde data, faktablade, værktøjer, mere detaljerede oplysninger om ETF er og hvordan man kan købe ishares. Værktøjer til rådighed til at hjælpe dig med investeringsbeslutninger: GRAF OVER AFKAST ` `Viser ishares fondens afkast i forhold til sit indeks. GRAF OVER INDEKSETS AFKAST ``Få adgang til ETF indekser og deres afkast. SØGEVÆRKTØJ ``Søg efter særlig fond. ETF er er ikke risikofrie, og før man investerer anbefaler vi, at du: ``Vurderer dine investeringsmål. ``Vælger investeringer til at matche disse eller rådfører dig med en rådgiver. ``Brug tid på at forstå dine valg af investeringer og læs de relevante prospekter, før du investerer. Som med alle investeringer, er der risiko forbundet med køb og salg af ETF er. Værdien af investeringen kan gå op og ned, og det investerede beløb kan tabes. 5 Kilde: BlackRock Investment Institute, Bloomberg, data fra oktober [8] INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER

11 DET NÆSTE TRIN Du kan finde mere information om, hvordan disse alsidige, omkostningseffektive fonde kan hjælpe dig med at opnå dine investeringsmål, hvis du besøger ishares.com. Alternativt kan du tale med din finansielle rådgiver eller besøge London Stock Exchange hjemmeside: Vi anbefaler, at du søger uafhængig professionel rådgivning inden du investerer. INTRODUKTION TIL i SHARES OG ETF ER [9]

12 Lovgivningsmæssige oplysninger BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og lovreguleret af Financial Conduct Authority ( FCA ), og hvis registrerede kontor findes på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har udstedt dette dokumenti Danmark og ingen andre personer bør sætte deres lid til oplysningerne indeholdt heri. For at beskytte dig bliver opkald sædvanligvis optaget. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc og ishares VIIplc (under ét Selskaberne ) er såkaldte open-ended investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator. Til investorer i Danmark De nævnte afdelinger er registreret til offentlig distribution i Danmark og er godkendt af Finanstilsynet. Enhver ansøgning om aktier i afdelingerne sker på vilkårene i afdelingernes prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale investorinformationsdokument og virksomhedens prospekt. Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, i henhold til hvilke forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Aktierne i de nævnte afdelinger har den gule risikomærkning i henhold til Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på risikoen for at tabe det investerede beløb på baggrund af produkttype og ikke den faktiske sandsynlighed for, at det sker. Risikomærkningssystemet er baseret på farverne i et trafiklys, den såkaldte trafiklysordning. Grøn: Ved investeringsprodukter, der er markeret med grønt, betragtes risikoen for at tabe det investerede beløb som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx danske statsobligationer, EU-statsobligationer og danske realkreditobligationer. Gul: Ved investeringsprodukter, der er markeret med gult, kan der være risiko for, at det investerede beløb tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx noterede aktier, virksomhedsobligationer og aktier i investeringsforeninger. Rød: Ved investeringsprodukter, der er markeret med rød, kan der være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue, fx unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer. Vigtig information om afdelingerne er indeholdt i det relevante prospekt og andre dokumenter; disse udleveres uden beregning på afdelingens danske repræsentants kontor, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited, England, med registreret adresse i Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited. På linje med de fleste andre ikke-danske afdelinger har ishares-serien ikke distributørstatus i henhold til dansk skattelovgivning, hvorfor investorer generelt vil være skattepligtige af den årlige værdiændring på deres investering, uanset om ishares bliver solgt eller ej (beskatning på baggrund af værdiansat markedsværdi). For enkeltpersoner kan dette være mindre skatteeffektivt end investeringer i sammenlignelige danske investeringsselskaber med distributørstatus. Risikoadvarsel ishares er muligvis ikke egnede til alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke for aktiernes eller fondenes afkast. Prisen for investeringer (der kan handles på begrænsede markeder) kan gå op og ned, og investoren får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Udbyttebetalingen er ikke fast og kan variere. Historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringen, der involverer eksponering til udenlansk valuta, kan påvirkes af udsvingninger i valutakurser. Vi minder om, at niveauerne for, grundlaget for og udløsning af, beskatning kan ændres. BlackRock har ikke overvejet hvorvidt dette investeringsprodukt passer dine individuelle behov og risikotolerance. De viste data giver opsummerende information. Investeringer bør laves på baggrund af det relevante Prospekt som er tilgængeligt hos BlackRock Advisors (UK) Limited. I forbindelse med de omtalte produkter er dette dokument kun tiltænkt at give information og udgør derfor ikke investeringsrådgivning, salgstilbud, eller en henvendelse om et tilbud om at købe de omtalte værdipapirer. Dette dokument må ikke omdeles uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited. ishares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registreret selskab nr Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD samt BUILT FOR THESE TIMES er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere h-R-DEC13-DK Vil du vide mere? +358 (0) ishares.dk

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet Indledning 2 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere