Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærum Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærum Vænge"

Transkript

1 Side 1/14 Periode: 1. april marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærum Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe gyndt 60 m 2 27,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte /5 32,0 Lejemålsenheder i alt ,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 2 0 gyndt 60 m 2 2,0 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 1 1 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Side 2/14 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn Administration andet Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed Bidrag til arbejdskapitalen A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 88,15 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt

3 Side 3/14 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 104, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Kurser, konferencer m.v Telefon Mobiltelefon Edb-udgifter Fax Kontorholdsudgifter m.v Annoncer Kontigent Grundejerforening Beboeraktiviteter Juridisk assistance Andre udgifter m.m Uforudsete udgiftsstigninger = Variable udgifter i alt

4 Side 4/14 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 125,13 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordning 6,33 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 6,03 kr./m Andre henlæggelser 36,18 kr./m = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor år Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT Årets overskud 0 = BALANCE

5 Side 5/14 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte/P-pladser Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud Overført til opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt = INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse ,44 1,95 745,65 14,57 760, Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) ,44 1,95 745,65 14,57 760, Erhverv 1.546,50 0,00 642,46 0,00 0 Institutioner 0,00 1,95 0,00 0 I alt , Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 104,64 pr. bolig/måned.

6 Søllerød almene Boligselskab Afd: 2 Side 6/14 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/ /12 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2010/11 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00

7 Side 7/14 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Periodisering af kreditforeningsydelser Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 0 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Periodisering af kreditforeningsydelser Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 0

8 Side 8/14 Vandafgift Vandafgift (uden måler) Vandafgift (med måler) Vandafgift i alt Renovation Renovation Kørsel af affald Renovation i alt Administration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr. 113, Adm. vandregnskab kr. 113, Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr. - Administration i alt

9 Side 9/14 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Efterregulering løn Andel driftschef Trappevask Bruttoløn trappevask Fremmed assistance Funktionær tilskud Funktionær tilskud Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær Mobiltelefon ejendomsfunktionær Edb-linie ejendomsfunktionær Fax ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Vinduespolering Indkøb af rengøringsartikler Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Fraflytningssyn kr Tilflytningssyn kr Snerydning Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Edb-udgifter udover linien Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt

10 Side 10/14 Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Alm. vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring Løn, rengøring Vinduespolering Telefon Diverse Leasing/leje af anlæg Omkodning af vaskekort Administration kortvaskeri Adm. gebyr plastickort Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt

11 Side 11/14 Drift af fællesfaciliteter Andel fællesfaciliteters drift Drift af kollektive anlæg Drift af cafeterie Drift af selskabslokale Vand El Varme Renovation Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Prioritetsafdrag og renter Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Bidrag Periodisering kreditforeningsydelser Dækket af offentlig tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Bidrag Periodisering kreditforeningsydelser Ydelsesstøtte Overskydende beboerbet. til LBF

12 Side 12/14 Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter Diverse Forrentning henlæggelser (401) Forrentning henlæggelser (402) Forrentning henlæggelser (403) Forrentning henlæggelser (404) Forrentning henlæggelser (405) Forrentning henlæggelser (406) Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommunen Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut

13 Side 13/14 Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver Rådighedsbeløb Telefon Kurser Kontorhold Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Husleje beboelse Husleje familieboliger B-ordning Hjemfaldsklausul Husleje ungdomsboliger Husleje ældre-/plejeboliger Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv Husleje erhverv Husleje stadepladser Husleje varmecentral Huslejetillæg erhverv Husleje antennepositioner Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v Husleje kælderrum Husleje loftsrum Husleje fryserum

14 Side 14/14 Husleje garager/carporte Husleje garager Husleje carporte Husleje p-pladser Renter Renter af indestå. i boligorg Renter af indestå. i pengeinstitut Renter af obligationer Renter Lejerlån Renter inkassosager Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation Rentetilskud Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri Møntsalg Salg af vaskekort Telefon Diverse Drift af møde- og selskabslokale Lokaleleje Salg af service Telefon Diverse Driftssikring/driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Anden driftssstøtte

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumlund

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumlund Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 14 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumlund Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 06-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Nørrevænget I

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Nørrevænget I Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Nørrevænget I Lolland Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1964 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Riddersborgparken

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Riddersborgparken Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Riddersborgparken Lolland Kommune Ibrugtagningsår 07-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Birkebo Kajerød Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1973 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: DVB- Næstved Afdeling: 1 Kommune: Engparken Næstved Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1969 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Budget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Budget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Budget 26-04-2007 Side 1 af 12 Periode: 1. maj 2007-30. april 2008 Boligforening/-selskab: Lillerød Boligforening Afdeling: 5 Rugvænget/Sydvænget Kommune: Allerød Kommune Ibrugtagningsår år 1953 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/14 Periode: 1. maj 2010-30. april 2011 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: DVB- Næstved Afdeling: 2 Kommune: Snedkergården og Dehnsparken Næstved Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1997 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Afdeling 5 Rugvænget/Sydvænget

Afdeling 5 Rugvænget/Sydvænget Lillerød Boligforening Afdeling 5 Rugvænget/Sydvænget Forslag til budget 2008/2009 Huslejen stiger med 1,44% Afdelingsbestyrelsen har sammen med Boligkontoret Danmark udarbejdet et forslag til afdelingens

Læs mere

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Sæbjørnshuse Gladsaxe Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1970 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Skovkanten Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. oktober 2012-30. september 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Komm Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-04. januar 1900 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 32 Kommune: Ungdomsboligerne Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 2-20 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1947 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 42 Kommune: Tømmergangen Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1989 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 1-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 19 Kommune: Lillerød Boligforening Violvej 11-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 08-01 2000 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Rundforbiparken II Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2004 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 52 Kommune: Kastanie alle 9-13, Bøge alle 123-127 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 09-01 2009 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 50 Kommune: Åhavevej 1 - ældrecenter Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Boligforening/-selskab: DVB Parken Afdeling: 5 Kommune: Afdeling 5 - Kystparken Bornholms Regionskommune Ibrugtagningsår 01-01 1997 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 20 Kommune: Skyttevej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet VENBO STENLØSE Damgårdsparken Egedal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Odense Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 7 Kommune: Nipsvej, Tangevej, Finsensvej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 24 Kommune: Boligselskabet Kolding Holbergsvej, Kolding Kolding Kommune Ibrugtagningsår 10-01 2000 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 21 Kommune: Rønnebærparken 1 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/17 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2017-31. marts 2018 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumvænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kløvermarken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Kolding Skovvejen og Lærkevej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1975 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumhuse Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2014-30. april 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50 Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Boligselskabet Kolding Zahnsgade 19-21 og Tøndervej 36 og 50 Kolding Kommune Ibrugtagningsår 15-09-1996

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2016-30. april 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Kerteminde Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1957 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv.

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1961

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 15 Kommune: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Kastanieparken 1-31 Faaborg-Midtfyn Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1983

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Middelfartvej 181-191 Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1948 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej Side 1/16 Periode: 1. september 2014-31. august 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 16 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kronborgvej Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1999 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Villestoftehaven Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Provsteløkken Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1982 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 3 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 3 - Brønshøj/Husum Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 4 - Valby og Amager Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 63 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 13 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1960 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 20 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Saxes Allé - Materialegård Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1994 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Sydvestfyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 4 Kommune: Grøndalsvej 29-31 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken Side 1/16 Periode: 1. august 2013-31. juli 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Titusparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 15-08-1985 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Valhøjparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1962 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Æblehaven Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød Sociale Boligselskab. Lendemosehøj

Udskrevet/Version: Søllerød Sociale Boligselskab. Lendemosehøj Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Søllerød Sociale Boligselskab Lendemosehøj Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1993 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 2 Kommune: Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Haderslev Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 1 Kommune: Skolekobbel,Solbakken,Vænget Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 12 Kommune: Lillerød Boligforening Lindebakken/Lindehøj Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1984 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13 Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Lillerød Boligforening Poppelgården 3-13 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1980 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf Side 1/16 Periode: 1. oktober 2015-30. september 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 11 Kommune: Boligselskabet Kolding Birketing 2-32, Viuf Kolding Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 6 - Hectorgården Københavns Kommune / Socialcenter København

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Egevænget Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Borupgård II

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Borupgård II Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 87 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Borupgård II Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten Side 1/16 Periode: 1. september 2016-31. august 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 81 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Hovparken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Engdalen, Sdr. Bjert

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Engdalen, Sdr. Bjert Side 1/16 Periode: 1. oktober 2015-30. september 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 25 Kommune: Boligselskabet Kolding Engdalen, Sdr. Bjert Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2005 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Sjælsø Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Sjælsø Vænge Side 1/16 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 10 Kommune: Boligselskabet Birkebo Sjælsø Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1995 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 16 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 16 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 16 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Brogade, Torvegade og Orebyvej Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 67 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1989 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 30 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 30 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 30 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 30 Kildevænget - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2015-31. juli 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 81 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Hovparken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Vesterager 3-95, Almind

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Vesterager 3-95, Almind Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 10 Kommune: Boligselskabet Kolding Vesterager 3-95, Almind Kolding Kommune Ibrugtagningsår 10-01 2002 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge Side 1/16 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Birkebo Kajerød Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1973 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

BUDGETTET ER IKKE I NUL

BUDGETTET ER IKKE I NUL Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 21 Engholmvej - Nørre Snede Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1969 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Skovkanten. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 12 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Skovkanten. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 12 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 12 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovkanten Hørsholm Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 10-01-2013. L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: 10-01-2013. L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: L illerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 77 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 77 Adelgade, Asylgade, Banegårdsvej - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 34 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 34 Bellisvej, Ejstrupvej,m.fl-Klovborg/Nr. Snede/Hampen Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Grønningen Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 41 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 041Vestergade, m.fl. - Ejstrupholm/Nørre Snede/Klovborg Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

BUDGETTET ER IKKE I NUL

BUDGETTET ER IKKE I NUL Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Ahornvej, Lobeliavej, Forsythiavej Hørsholm

Læs mere

BUDGETTET ER IKKE I NUL

BUDGETTET ER IKKE I NUL Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Ellevej, Frennevænget, Uss. Kongevej Hørsholm

Læs mere

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16 Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 2 Kommune: Terslev Bygade 14-16 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: DVB for Københavns Kommune Afdeling 1 - Kollektivhuset Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Smakkegårdsvej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Nyvang m.fl. Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1963 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Boligselskabet Kolding Nyhavn m.fl. Kolding Kommune,Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 22 Kommune: Boligselskabet Kolding Baldersvej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2006 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere