Statusnotat for Ejendommen H C Andersens Vej 51 79, 4700 Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat for Ejendommen H C Andersens Vej 51 79, 4700 Næstved"

Transkript

1 Statusnotat den 06. april 2006 A. Ejerlejlighedsforeningen Ejerlejlighedsforeningen H. C. Andersens Vej formål er, at administrere bygningerne13 eq, 13 ep og 13 eo Lille Næstved by, Herlufsholm sogn. Medlemskab er pligtmæssigt for ejere af lejligheder. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse - og referat af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og Årsrapporter udgør de formelle dokumenter for ejendommens drift Referat ordinær generalforsamling. 1 Referat Referat ekstraordinær generalforsamling 1 Referat Indkaldelse til ordinær generalforsamling 1 Indkald Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling 1 Indkald Referat ordinær generalforsamling. 1 Referat Referat ekstraordinær generalforsamling. 1 Referat Indkaldelse til ordinær generalforsamling 1 Indkald Referat ordinær generalforsamling. 1 Referat Ejerlejlighedsforeningen har engageret Administratorgruppen A98 Næstved AS Axeltorvet 6, 4700 Næstved til at administrere foreningens kapitalforhold mm. B. Tinglyste servitutter: Grundlaget for Ejerlejlighedsforeningens arbejde er pr. 06/ stadfæstet i 7 tinglyste servitutter. Servitutter kan beses på Næstved Tinglysningskontor. Information om indhold i servitutter er online tilgængelig i form af enten scanning af de originale dokumenter, et kort resume af indhold eller som kopi af pdf fil fra Næstved Kommune. Nr Dokument om bebyggelse, benyttelse mv. 1 Ikke online tilgængelig Dokument om oversigt 1 Ikke online tilgængelig Vedtægter for foreningen 1 Tinglyst pr Tillæg til vedtægter for foreningen 1 Tinglyst pr Dokument om kollektiv varmeforsyning 1 Tinglyst pr Tillæg til vedtægter for foreningen 1 Tinglyst pr Lokalplan B Tinglyst pr Side 1 af 6 sider

2 C. Om ejendommen. Ejendommen består af 3 bygninger på 3 matrikel numre, 13 EP opført i 1967, 13 EQ opført i 1968 og 13 EO opført i C.1 Beskrivelse af lejligheder Ejendommen indeholder 126 lejligheder, fordelt på 36 på 39 m 2, 27 på 71 m 2, 9 på 74 m 2, 36 på 81 m 2, 9 på 94 m 2, 9 på 101 m 2. Fordelingstal for samtlige lejligheden er En institutionelle ejer har et fordelingstal på ca resten er ejet af private personer. Fordelingstal er baseret på lejlighedernes netto areal på 39 m 2, 71 m 2, 74 m 2, 81 m 2, 94 m 2 eller 101 m 2. På BBR er lejlighedens areal tillagt ca. 3 m 2 fællesareal. Alle lejlighedsstørrelser er beskrevet generelt og vedlagt en planskitse Lejlighedstype 39 m kvadratmeter Lejlighedstype 71 m kvadratmeter Lejlighedstype 74 m kvadratmeter Lejlighedstype 81 m kvadratmeter Lejlighedstype 94 m kvadratmeter Lejlighedstype 101 m kvadratmeter C. 2 Digitale tegninger På ejendommen er der udarbejdet digitale plantegninger, facade, snit og situationstegninger. Tegninger i jpg format er i fast størrelse. Tegninger i dwf format kan vises i variabel størrelsesforhold Facade, snit og situationstegning jpg format 1 Facade, snit og Plantegninger jpg format 1 Plantegninger Planskitse lejligheder dwf format 1 Planskitse lejlighe Facade, snit og situatinstegning dwf format 1 Facade, snit og Plantegninger dwf format 1 Plantegninger C. 3 Ejendommens energi Ejendommens energiforbrug er dokumenteret i ELO rapport. Energimærke og Energiplan er udarbejdet af FORCE. Rapporten er indberettet 13. januar Side 2 af 6 sider

3 ELO Rapport udarbejdet af FORCE 1 ELO Rapport C. 4 Kommunale og amtskommunale registreringer Bygnings og Boligregistret (BBR) har registreret oplysninger om arealer, ejerforhold, anvendelse af bygning, lejligheder mv. for hver bygning. Altanudestuer er påført 17. nov Filnavn - BBR-13 EO 1 BBR --- Bygninger Filnavn - BBR-13 EP 1 BBR --- Bygninger Filnavn - BBR-13 EQ 1 BBR --- Bygninger Næstved kommunes ejendomsoplysningsskema. Ved salg af lejlighed rekvirerer advokat et kommunalt ejendomsoplysningsskema. Det fortæller om nuværende ejer har forpligtelser overfor Næstved kommune med sikkerhed i lejligheden og om de en række forhold vedr. ejendommen, som skal oplyses i forbindelse med en handel. Efter bestyrelsens kendskab kan følgende oplyses om ejendommen. Punkt 1 Der forefindes ikke utinglyst gældsposter/garantier/restancer der hæfter på ejendommen. Punkt 2. Ejendommen ligger i byzone. Punkt 3. Der foreligger tinglyst lokalplan B2.1-2 se servitutter. Der foreligger ikke offentliggjorte planforslag, med relation til H. C. Andersens Vej Punkt 4. Der er verserende byggesag på ejendommen. Ejerforeningen har givet tilladelse til at tagetagen bebygges med 30 nye lejligheder. 10 lejligheder pr. blok. Byggerettigheden er givet til Snedkermester Torben Pedersen. Ejerforeningens interesser varetages af administrator, advokat og ingeniør. Punkt 5. Der er direkte adgang fra ejendommen til kommunevej. Punkt 6. Der er ikke planlagt offentlige anlægsarbejder i nærheden af ejendommen. Der er planlagt bygning af ny etagetage indenfor de kommende år. Punkt 7. Varmeplan, der er tinglyst tilslutning til fjernvarme se BBR meddelelse. Punkt 8. Afblændet opfyldt tank installeret i se BBR meddelelse Punkt 9. Vandforsyning, fra privat alment vandforsyning. - se BBR meddelelse Punkt 10. Afløb til offentlig spildevandsanlæg. - se BBR meddelelse Side 3 af 6 sider

4 Punkt 11. Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet eller muligt forurenet Forespørgsel om jordforurening 1 Ingen_forurening C.5 Forsikringer På bygningen er tegnet: Arbejdsskadeforsikringen police nr omfattende en ansat vicevært Bygningsforsikringen police nr omfattende brand, kortslutning og restværdi, anden bygningsbeskadigelse herunder hærværk, glas og sanitetsdækning inkl. glaskeramiske kogeplader, skjulte rør, husejeransvar og jordskadedækning. Løsøreforsikringen police nr omfattende brand-, tyveri- og vandskade Bestyrelsesansvarsdækning police nr Arbejdsmaskine (traktor) med police nr ansvar og kasko Bilag Policer og risikovurdering 1 Policer C.6 Ejendommens tilstand Ejendommen er efter ejerlejlighedsforeningens vurdering i god stand og godt vedligeholdt, uden skjulte mangler. Med aftalen om bygning af ny tagetage forbedres bygningernes tilstand yderligere, primært fordi at ejendommens tag ellers skulle renoveres indenfor en periode på 2 5 år, og sekundært fordi ejendommen med et nyt tag vil fremstå mere arkitektonisk. Byggeriet kan følges på kanal 5, hvor også lokal plan med krav til byggeriet er online tilgængelig. D. Ejerlejlighedsforeningens økonomi D.1 Status Foreningens egenkapital er 31/ i flg. årsrapport kr. minus kr. For en lejlighed med forholdstal 39 betyder dette, at ejer har en gæld til foreningen på 494 kr. For foreningens udgifter hæfter medlemmerne pro rate efter fordelingstal. I forbindelse med en handel overtager køber gæld til foreningen. D.2 Fællesudgifter Side 4 af 6 sider

5 Fællesudgifter dækker ejendommens drift og vand. For ejendommen var fællesudgifterne i kr. Fællesudgifterne i 2006 er budgetteret til kr. Der planlægges ikke ekstraordinære indbetalinger i nuværende regnskabsår. For det kommende år forventes fællesudgifterne at følge den almindelige prisudvikling Årsrapport Regnskab 2002 Budget Årsrapport Regnskab 2003 Budget Årsrapport Regnskab 2004 Budget Årsrapport Regnskab 2005 Budget D.3 Panthæftelse Ejerlejlighedsforeningens er økonomisk sikret mod tab gennem et tinglyst pristalsreguleret panthæftelse på alle ejerlejligheder. Panthæftelsen kan ses på servitut 006 af benævnt Tillæg til vedtægter. Panthæftelsen er pr. 1.oktober 2000 på 300 kr. pr fordelingstal. Beløbet pristalsreguleres efter reguleringsindeks for boligbyggeri. De 300 kr. reguleres med udgangspunkt i indeks 160,7. For 2003 er beløbet ca. 317 kr. svarende til indeks 172,3. Panthæftelsen har ingen betydning i relation til 80% lånegrænse hos realkreditinstitution. E. Husorden og fælles faciliteter Husorden er formuleret i beboerhåndbog. Det er tilladt at holde husdyr under visse forudsætninger og der foreligger ingen særlige forpligtelser i form af arbejdsweekends eller lignende. Husorden er tilgængelig i en beboerhåndbog, som følger lejligheden. Værdi 300 kr Husorden 1 Husorden I kælderen findes fælles cykelstald og tørrerum. Udenfor bygningerne er der fælles parkeringspladser, som pt. dækker behovet. Til ejendommen hører en stor have med legeudstyr, som frit kan benyttes. Til at forestå de daglige opgaver er ansat fuldtidsvicevært, samt en afløser. F. Juridiske forhold. Oplysningerne i skemaet er baseret på bestyrelsesmedlemmernes viden den 6/04/2005. Bestyrelsen frasiger sig det juridiske ansvar for evt. fejl eller mangler i oplysningerne. Bestyrelsen Side 5 af 6 sider

Statusnotat for Ejendommen Terrassehaven 4700 Næstved

Statusnotat for Ejendommen Terrassehaven 4700 Næstved Statusnotat den 14. marts 2007 A. Ejerlejlighedsforeningen Ejerlejlighedsforeningen Terrassehavens formål er, at administrere bygningerne Parkvej 154 matr. nr. 10 EÆ, Parkvej 152 matr. nr.10 FG og Bogensevej

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 HJEMSTED... 3 3 EJERFORENINGENS OMRÅDE... 3 4 FORMÅL... 4 5 GRUNDEJERFORENING... 4 6 MEDLEMSKAB... 5 7 FORDELINGSTAL...

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Bergthorasgade 15, 6.3. 2300 København S

Bergthorasgade 15, 6.3. 2300 København S Sags nr. 10140705 Bergthorasgade 15, 6.3. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002752 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Side 2 af 124 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 41, Nørresundby

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere