Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 271lRødby Markjorder"

Transkript

1 Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 8 og 9 5

2 Matr. nr. 253 Rødby Markjorder 549r m² "v" Gl. Badevej 250b 250a Tegningsnr. : LE34_ _ 1 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 5

3 Matr. nr. 12a, 12d, 12h og 112b Rødby Markjorder 11ft 12h "bd" "ax" 113 Sydmotorvejen "u" "s" Havnevej 78 m² vigeplads heraf servitut 58 m² m² arbejdsareal heraf servitut 415 m² 86b "k" 4,0 12a 85b "bc" "l" 1413 m² arbejdsareal 87b heraf 546 m² servitut "bq" "by" 13a 549a 1967 m² arbejdsareal heraf 729 m² servitut 12f 100 m² vigeplads heraf 15 m² servitut 2350 m² arbejdsareal heraf 763 m² servitut 12d 112a "as" 15k Jernbane "cc" 232 m² vigeplads 15u Strandholmsvej 135 m² arbejdsareal heraf 135 m² servitut 112b 114 m² vigeplads 14b "bn" 14f 172 m² arbejdsareal 307 m² arbejdsareal heraf 172 m² servitut heraf 37 m² servitut 409 m² vigeplads 112b Markvej Tegningsnr. : LE34_ _ 5 Ret til at etablere og opretholde vandledning, jf. 33, stk. 7 og 9 Midlertidig servitutbeskyttelse af vandledning, jf. 33, stk. 7 Ret til at udvide veje (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 8 og 9 1:

4 Matr. nr. 15dRødby Markjorder 244bk 15c Hum legårdsvej Ferd Jensensvej "h" 244bc 15o "g" 4.201m² arbejdsareal heraf m² servitut 15k 15t 15e 15f 15d 15t Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Ret til at etablere og opretholde vandledning, jf. 33 stk. 7 og 9 Midlertidig servitutbeskyttelse af vandledning, jf. 33 stk. 7 5

5 Matr.nr.: Ejerlav: Adresse: SERVITUT OM VADLEDIG Femern A/S anlægger den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i henhold til lov nr. [indsæt] af [indsæt] om [indsæt] (herefter Anlægsloven ). I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet placerer Femern A/S en vandledning ( Vandledningen ) på nedenstående ejendomme, der pålægges denne Servitut om vandledning, jf. Anlægslovens 33, stk. 7: [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] Af hensyn til beskyttelsen af Vandledningen gælder følgende bestemmelser, som den til enhver tid værende grundejer skal respektere: 1. Vandledningen kan ikke kræves fjernet af grundejeren, jf. Anlægslovens 33, stk Femern A/S har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommens udendørs arealer med henblik på eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 3. Indenfor et bælte på 2 m til hver side for Vandledningens midte må der ikke bygges, plantes træer og buske med dybtgående rødder eller i øvrigt iværksættes tiltag, der kan være til skade for Vandledningen eller til hinder for Femern A/S adgang, eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 4. Jorden må dyrkes, hvis det kan lade sig gøre uden at beskadige Vandledningen, men jorden må ikke bearbejdes dybere end 50 cm. 5. Vandledningens nøjagtige placering vil blive påvist af Femern A/S, såfremt der skal foretages anlægsarbejder eller lignende i nærheden af Vandledningen. 6. Påtaleretten tilkommer Femern A/S, CVR nr Servitutten begæres tinglyst på ovennævnte ejendomme, jf. Anlægslovens 33, stk. 7, idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

6 Vindmølle på lejet grund på matr. nr. 244b Rødby Markjorder

7 Matr. nr. 244eæ Rødby Markjorder 244b 244an 244eæ m² 244at Tegningsnr. : LE34_ _2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 5

8 Matr. nr. 15cRødby Markjorder Ferd Jensensvej 15d "h" 15c 15e m² arbejdsareal heraf 450 m² servitut 15f 15o 244bc 244bk 15t Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Ret til at etablere og opretholde vandledning, jf. 33, stk. 7 og 9 Midlertidig servitutbestyttelse af vandledning, jf. 33, stk. 7 5

9 Matr. nr. 244az Rødby Markjorder 244av 244ey 244az m² m² m² 244ez Østersøvej 244aæ 244dy 244ba Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 5

10 Matr. nr. 244ba Rødby Markjorder 244aæ m² m² m² 244fc 244l 244ba Østersøvej 244dy Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 5

11 Matr.nr.: Ejerlav: Adresse: SERVITUT OM VADLEDIG Femern A/S anlægger den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i henhold til lov nr. [indsæt] af [indsæt] om [indsæt] (herefter Anlægsloven ). I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet placerer Femern A/S en vandledning ( Vandledningen ) på nedenstående ejendomme, der pålægges denne Servitut om vandledning, jf. Anlægslovens 33, stk. 7: [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] Af hensyn til beskyttelsen af Vandledningen gælder følgende bestemmelser, som den til enhver tid værende grundejer skal respektere: 1. Vandledningen kan ikke kræves fjernet af grundejeren, jf. Anlægslovens 33, stk Femern A/S har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommens udendørs arealer med henblik på eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 3. Indenfor et bælte på 2 m til hver side for Vandledningens midte må der ikke bygges, plantes træer og buske med dybtgående rødder eller i øvrigt iværksættes tiltag, der kan være til skade for Vandledningen eller til hinder for Femern A/S adgang, eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 4. Jorden må dyrkes, hvis det kan lade sig gøre uden at beskadige Vandledningen, men jorden må ikke bearbejdes dybere end 50 cm. 5. Vandledningens nøjagtige placering vil blive påvist af Femern A/S, såfremt der skal foretages anlægsarbejder eller lignende i nærheden af Vandledningen. 6. Påtaleretten tilkommer Femern A/S, CVR nr Servitutten begæres tinglyst på ovennævnte ejendomme, jf. Anlægslovens 33, stk. 7, idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

12 Matr. nr. 244eyRødby Markjorder 244av 244ey 98 m² 244az 244aæ Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 5

13 Matr. nr. 85b Rødby Markjorder Havnevej "s" "u" b "l" "bc" 116 m² Strandholmsvej 12h 85b 87b "k" Sydmotorvejen "bq" 12a "by" 112a Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Ret til at udvide veje (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 8 og 9 5

14 Vindmølle på lejet grund på matr. nr. 244b Rødby Markjorder

15 Matr. nr. 244euRødby Markjorder 244au 244eu m² 244av Østersøvej 244dy 244az Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 5

16 Matr. nr. 244ed Rødby Markjorder 271n 271l 271h 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec 244ah 244ed m² 13a Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Adkomst over arealer (permanent indgreb), jf. 29, stk. 1 5

17 Matr. nr. 244eø Rødby Markjorder 244an "bo" Østersøvej 244eø 244dy m² 244at 244au Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 5

18 Matr. nr. 244y Rødby Markjorder 244x 244fe 244y 244k Gl. Badevej 27 m² "v" 244z 244æ Tegningsnr. : LE34_ _ 1 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 5

19 Gl. Badevej Matr. nr. 244øRødby Markjorder 549r 244y "v" 244ø 244æ Østersøvej 244aa 296 m² m² 244b 244ab "aæ" Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Adkomst over arealer (permanent erhvervelse), jf. 29, stk. 1 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 5

20 1eq 1fq 1fu Matr. nr. Rødby Markjorder,, Lalandia Centret 1ac 1ab Hagesvej 1ft "bg" m² 1fu 1fp 1eq 22 m² 165 m² 1fq 67 m² 9 m² 5 m² Sandholmvej 4 m² 244et 41 m² "bk" 5 m² 28 m² 13 m² 244dv 244dx 244ae 244cn 244cq Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Ret til at anlægge veje (permanent indgreb), jf. 33, stk. 5 Arbejdsareal (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 9 5

21 Matr. nr. 1ez Rødby Markjorder 1ez 1agv Sandholm vej 280 m² 177 m² 244ae Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Ret til at anlægge veje (permanent indgreb), jf. 33, stk. 5 Arbejdsareal (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 9 5

22 Matr. nr. 244bcRødby Markjorder 244fh 244bk 15c Ferd. Jensensvej 244b "bs" 226m² heraf 57 m² servitut 15o 15e Fæ rgevej 165m² heraf 10 m² servitut 244bc 704m² arbejdsareal heraf 704 m² servitut 15t 15f 244al 244an Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Ret til at anlægge veje, jf. 33 stk. 5 Ret til at etablere og opretholde vandledning, jf. 33 stk. 7 og 9 Midlertidig servitutbeskyttelse af vandledning, jf. 33 stk. 7 og 9 Arbejdsareal (midlertidigt indgreb), jf. 33 stk. 9 5

23 Matr. nr. 244æ Rødby Markjorder 244y Gl. Badevej "v" 103 m² 244æ 244ø Tegningsnr. : LE34_ _ 1 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 5

24 Matr. nr. 271i,, 271n Rødby Markjorder 549a "bu" Gl. Badevej 251d 251f 271k 13a Gl. Badevej "v" devej 65 m² m² Finlandsvej 271i 271l 248 Fæ rgevej 271n 271h Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p 244ec Sulkavavej Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 8 5

25 549u, 549x Matr. nr., Rødby Markjorder 410b 410a fa d 410f c 411b Vestre Kaj 434 m² 410e 549h Vestre Kaj 549u m² 549x 1875 m² 9873 m² Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Tilskyllet areal (umatrikuleret) Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 5

26 Matr.nr.: Ejerlav: Adresse: SERVITUT OM VADLEDIG Femern A/S anlægger den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i henhold til lov nr. [indsæt] af [indsæt] om [indsæt] (herefter Anlægsloven ). I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet placerer Femern A/S en vandledning ( Vandledningen ) på nedenstående ejendomme, der pålægges denne Servitut om vandledning, jf. Anlægslovens 33, stk. 7: [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] Af hensyn til beskyttelsen af Vandledningen gælder følgende bestemmelser, som den til enhver tid værende grundejer skal respektere: 1. Vandledningen kan ikke kræves fjernet af grundejeren, jf. Anlægslovens 33, stk Femern A/S har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommens udendørs arealer med henblik på eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 3. Indenfor et bælte på 2 m til hver side for Vandledningens midte må der ikke bygges, plantes træer og buske med dybtgående rødder eller i øvrigt iværksættes tiltag, der kan være til skade for Vandledningen eller til hinder for Femern A/S adgang, eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 4. Jorden må dyrkes, hvis det kan lade sig gøre uden at beskadige Vandledningen, men jorden må ikke bearbejdes dybere end 50 cm. 5. Vandledningens nøjagtige placering vil blive påvist af Femern A/S, såfremt der skal foretages anlægsarbejder eller lignende i nærheden af Vandledningen. 6. Påtaleretten tilkommer Femern A/S, CVR nr Servitutten begæres tinglyst på ovennævnte ejendomme, jf. Anlægslovens 33, stk. 7, idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

27 Matr. nr. 244x Rødby Markjorder 244x 244y 244fe 4 m² 244k Gl. Badevej 16 m² "v" 244z 244æ Tegningsnr. : LE34_ _ 1 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 5

28 Matr. nr. 244ezRødby Markjorder 244av 244az 244ez Østersøvej m² 244aæ 244dy 244ba Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 5

29 Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1:

30 Matr. nr. 244fc Rødby Markjorder 244ba 289 m² 244fc 907 m² m² 244l Østersøvej 244dy Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 5

31 Matr. nr. 244o Rødby Markjorder 244bm Hyldtofte By, Tågerup 30bh Rødby Markjorder Vandhul 244l m² m² m² Østersøvej 244o m² Vandhul Mose 244k Vandhul 244dy 244ek Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 Ret til at etablere natur, jf. 33, stk. 4 1:

32 Matr. nr. 244at Rødby Markjorder 244eæ 244an m² 345 m² arbejdsareal heraf 345 m² servitut 743 m² m² 244eø 244at m² 244ev Fæ rgevej 244al Østersøvej 244dy 244as 244au 244fg Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 og 9 Ret til at etablere og opretholde vandledning, jf. 33, stk. 7 og 9 Midlertidig servitutbeskyttelse af vandledning, jf. 33, stk. 7 5

33 Matr.nr.: Ejerlav: Adresse: SERVITUT OM VADLEDIG Femern A/S anlægger den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i henhold til lov nr. [indsæt] af [indsæt] om [indsæt] (herefter Anlægsloven ). I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet placerer Femern A/S en vandledning ( Vandledningen ) på nedenstående ejendomme, der pålægges denne Servitut om vandledning, jf. Anlægslovens 33, stk. 7: [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] Af hensyn til beskyttelsen af Vandledningen gælder følgende bestemmelser, som den til enhver tid værende grundejer skal respektere: 1. Vandledningen kan ikke kræves fjernet af grundejeren, jf. Anlægslovens 33, stk Femern A/S har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommens udendørs arealer med henblik på eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 3. Indenfor et bælte på 2 m til hver side for Vandledningens midte må der ikke bygges, plantes træer og buske med dybtgående rødder eller i øvrigt iværksættes tiltag, der kan være til skade for Vandledningen eller til hinder for Femern A/S adgang, eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 4. Jorden må dyrkes, hvis det kan lade sig gøre uden at beskadige Vandledningen, men jorden må ikke bearbejdes dybere end 50 cm. 5. Vandledningens nøjagtige placering vil blive påvist af Femern A/S, såfremt der skal foretages anlægsarbejder eller lignende i nærheden af Vandledningen. 6. Påtaleretten tilkommer Femern A/S, CVR nr Servitutten begæres tinglyst på ovennævnte ejendomme, jf. Anlægslovens 33, stk. 7, idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

34 244fh Matr. nr. 244dy Rødby Markjorder 244ev 244ex 244ey 244fc 244l 244o Vandløb 73 m² 244o 244au 244av 244az 244aæ 244ba 244eæ 244at 244as 244eu 244ez Østersøvej 244b 244an 244eø 24ek 244dy m² 244el 244k Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30 stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33 stk. 1 1: 3000 Tegningsnr. : LE34_ _ 3 15

35 Matr. nr. 271kRødby Markjorder 549p "bu" 117 m² 549a Gl. Badevej Fæ rgevej 251d 271k 251f 2.895m² 13a "v" m² Finlandsvej 271i 271h 271n 271l Tegningsnr. : LE34_ _ 5 Ret til at anlægge veje (permanent indgreb), jf. 33, stk. 5 Ret til at udvide veje (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 8 Arbejdsareal (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 9 5

36 Vejlitra 7000k Rødby Markjorder 549c 549l "bt" 266au orgesvej "k" 266av 681 m² 249 m² 549m "k" Sydmotorvejen Færgestationsvej Fæ rgevej q 549p Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Ret til at ændre broer, jf. 33, stk. 3 Arbejdsareal (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 9 5

37 Matr. nr. 549aRødby Markjorder 549q "c" 549p 240 m² m² 962 m² 549a 549r 255b 251f "bu" Gl. Badevej 251d Fæ rgevej 271k Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Ret til at ændre broer, jf. 33, stk. 3 Arbejdsareal (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 9 5

38 Matr. nr. 244al Rødby Markjorder 244bk 244bc Ferd Jensensvej 244al 358 m² arbejdsareal heraf 83 m² servitut "bs" Færgevej 244b 244an 244at Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Ret til at etablere og opretholde vandledning, jf. 33, stk. 7 og 9 Midlertidig servitutbeskyttelse af vandledning, jf. 33, stk. 7 5

39 Matr. nr. 244av Rødby Markjorder 244au 244ex m² 244av m² m² 244eu Østersøvej 244dy 244ey 244az Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 5

40 Matr. nr. 244aæ Rødby Markjorder 244av 244ey Østersøvej 244az 244ez 636 m² 244aæ m² 821 m² 244dy 244ba Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 og 9 5

41 Matr. nr. 244l Rødby Markjorder 244ba 244fc m² m² 244l m² Østersøvej 244dy 244o Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 Ret til at anlægge vandløb (permanent indgreb), jf. 33, stk. 1 5

42 Matr.nr.: Ejerlav: Adresse: SERVITUT OM VADLEDIG Femern A/S anlægger den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i henhold til lov nr. [indsæt] af [indsæt] om [indsæt] (herefter Anlægsloven ). I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet placerer Femern A/S en vandledning ( Vandledningen ) på nedenstående ejendomme, der pålægges denne Servitut om vandledning, jf. Anlægslovens 33, stk. 7: [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] [Indsæt matr.nr.] Af hensyn til beskyttelsen af Vandledningen gælder følgende bestemmelser, som den til enhver tid værende grundejer skal respektere: 1. Vandledningen kan ikke kræves fjernet af grundejeren, jf. Anlægslovens 33, stk Femern A/S har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommens udendørs arealer med henblik på eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 3. Indenfor et bælte på 2 m til hver side for Vandledningens midte må der ikke bygges, plantes træer og buske med dybtgående rødder eller i øvrigt iværksættes tiltag, der kan være til skade for Vandledningen eller til hinder for Femern A/S adgang, eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 4. Jorden må dyrkes, hvis det kan lade sig gøre uden at beskadige Vandledningen, men jorden må ikke bearbejdes dybere end 50 cm. 5. Vandledningens nøjagtige placering vil blive påvist af Femern A/S, såfremt der skal foretages anlægsarbejder eller lignende i nærheden af Vandledningen. 6. Påtaleretten tilkommer Femern A/S, CVR nr Servitutten begæres tinglyst på ovennævnte ejendomme, jf. Anlægslovens 33, stk. 7, idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

43 1q Matr. nr. 1rLungholm inddæmning, Olstrup Saxfjed Strandvej 1fh Vandhul 1aa 1r m² 1e Vandhul 1a Lungholm Inddæ m ning, Olstrup Lungholm Inddæ m ning, Tågerup 1a Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: m

44 Matr. nr. 244asRødby Markjorder 244at 244as Færgevej m² 244au 244av Tegningsnr. : LE34_ _ 2 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 30, stk. 1 5

45 Matr. nr. 271hRødby Markjorder 251d Gl. Badevej "bu" 271k 251f "v" Gl. Badevej Finlandsvej 476 m² Fæ rgevej Sulkavavej 271l 271h 271n m 271p 244ec 244ah ed Tegningsnr. : LE34_ _ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt indgreb), jf. 33, stk. 8 og 9 5

46 Matr. nr. 244fa og546a Rødby Markjorder 1ev 1ex 1ey 1eo 1ahf Golfbanevej Lalandia Centret 1fv 1aed Digestien 1fu 1ac 1fp 1ft 1eq 307h 246f 244bp 244q 244bq 89 m² 546a 271 m² Søpavilonvej "at" 410b 533b b 410a 527 1ez 1fq f 245p m² 244ae 89 m² m² 319 m² 1agv 1fy 244ds 244dt 244du 244dv 244dx "bk" 244dl 244dm 244dn 244do 244dp 244dq 244dr 244ck 244cn 244cq 244cg 244cd 244cr 244dk 244bu 244bx 244bz 244bø 244cb 244es 244co 244ce 244ch 244cs 244di 244bs 244bt 244by 244bæ 244ca 244cc 244cm 244cp 244bv 244cf 244ci 244br 244dh 244de 244dd 244dc 244db 244da 244cø 244cæ 244cy 244cx 244cv 244cu 244dg244df 244cz Sandholmvej 102 m² 197 m² m² 461 m² 244ae m² c 411b 410e 549u h 244fa m² Tegningsnr. : LE34_ _4 Tilskyllet areal (umatrikuleret) Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 Ret til at ændre dige, jf. 33, stk. 2 og 9 Råderet til veje, jf 32 skt. 1 Ret til at anlægge veje (permanent indgreb), jf. 33 stk. 5 Ret til at anlægge veje (midlertidigt indgreb), jf. 33 stk. 9 1:

47 Matr. nr. 244k,244bo og 244feRødby Markjorder Østersøvej "bo" 244ø 244ei 244y 549r "v" Gl.Bad evej 244æ 244dy 244ef 244ek 244el 244ab 244x 244fe 244z 183 m² m² 244bo 244k m² ² m² m² 368 m² Tegningsnr. : LE34_ _4 Tilskyllet areal (umatrikuleret) Adkomst over arealer (permanent indgreb), jf. 29 stk. 1 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, stk. 1 Ret til at ændre dige, jf. 33, stk. 2 og 9 Ret til at placere afløbsledning og pålægge servitut, jf. 33, stk. 6 og 9 1:

48 Matr.nr.: Ejerlav: Adresse: SERVITUT OM AFLØBSLEDIG Femern A/S anlægger den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i henhold til lov nr. [indsæt] af [indsæt] om [indsæt] (herefter Anlægsloven ). I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet placerer Femern A/S en afløbsledning ( Afløbsledningen ) på ejendommen matr.nr. 244k Rødby Markjorder, der pålægges denne servitut om afløbsledning, jf. Anlægslovens 33, stk. 6: Af hensyn til beskyttelsen af Afløbsledningen gælder følgende bestemmelser, som den til enhver tid værende grundejer skal respektere: 1. Afløbsledningen med eventuelt tilhørende brønde kan ikke kræves fjernet af grundejeren, jf. Anlægslovens 33, stk Femern A/S har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommens udendørs arealer med henblik på eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 3. Indenfor et bælte på 2 m til hver side for Afløbsledningens midte må der ikke bygges, plantes træer og buske med dybtgående rødder eller i øvrigt iværksættes tiltag, der kan være til skade for Afløbsledningen eller til hinder for Femern A/S adgang, eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning. 4. Afløbsledningens nøjagtige placering vil blive påvist af Femern A/S, såfremt der skal foretages anlægsarbejder eller lignende i nærheden af Afløbsledningen. 5. Påtaleretten tilkommer Femern A/S, CVR nr Servitutten begæres tinglyst på ovennævnte ejendom, jf. Anlægslovens 33, stk. 6, idet der med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Side 1

49 Matr. nr. 549rRødby Markjorder 549q "c" 549p 549a 549r 116 m² 255b 251f "bu" Gl. Badevej 251d Fæ rgevej 271k Tegningsnr. : LE34_ _ 1 Råderet (midlertidigt indgreb), jf. 31, skt. 1 5

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere