StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr. 3. 2014"

Transkript

1 Helsingør StaFetten September nr Side 2. Formanden har ordet Side 3. Baggrundsgrupper - et aktiv Side 4. Politikere der ødelægger den kollektive trafik Side 6. Byrådsarbejdet godt igang Side 10. Nedskæringer på 9 millioner indenfor psykiatriog handikapområdet Medlemsmøde omkring DALEN Tirsdag 23. september, klokken i 3F s lokaler på Rønnebær Alle 106. Der vil være oplæg ved Ole Nøhr fra DALEN og derefter tid til spørgsmål og debat. Læs i øvrigt sidste nummer af Stafetten SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden Foreningen BEDRE PSYKIATRI, landsforeningen for pårørende, arrangerer foredrag tirsdag den 21 oktober i Toldkammeret, hvor emnet er Borderline (personlighedsforstyrrelse). Nærmere information om tidspunkt og foredragsholder kommer senere. SÆT KRYDS StaFetten nr. 3/2014

2 LOKALE RESSOURCER Thorfinn Johansen, Formand for SF-Helsingør Beretning siden sidst Anders Wilsbech - deltager i baggrundsgruppemøderne Baggrundsgrupper - et SF aktiv Efter en tumultarisk periode i partiet har dønningerne efterhånden lagt sig. Vi har fået en ny formand, som er kommet godt fra start og nyder bred respekt, og uroen i folketingsgruppen og baglandet har lagt sig. Men vi er ikke længere i regering, og det er en skam, for indflydelsen er immervæk større, når man sidder for bordenden. Men hvorfor gik det galt? Man siger, at hvis man ikke er rød som ung, har man intet hjerte. Og hvis man ikke er blå som gammel, har man ingen hjerne. Jeg tror, at meget af balladen i partiet kan forklares med de to sætninger, fordi der ligger en sandhed i dem. Er man blå, så har man den luksus, at kunne gå imod sin overbevisning og forklare det med tørre tal og logiske ræsonnementer. Men når man er rød, så forventes man at stemme med hjertet. Hver gang. For hvem kan gå imod sin moralske overbevisning og stadig se sig selv i spejlet? Og netop derfor rammer det os så hårdt, når røde politikere fører blå politik. Men vi er nødt til at blive røde med hjertet OG med hjernen. Vi er nødt til at indse, at ikke alt vi vil, rent faktisk kan lade sig gøre. Vi må have mindre ideologi og mere praktik. Regeringen blev kraftigt kritiseret for at føre en blå økonomisk politik. Men hvad skulle de ellers have gjort? Det gør alle de andre jo. At have verdens højeste skattetryk kan sagtens fungere, når man samtidig har nogle af verdens højeste lønninger. Men kun så længe man har at gøre med et lukket system, og det er Danmark ikke længere. Penge og varer flyder frit over grænserne, og virkeligheden er, at der i pendlerafstand fra Danmark findes mennesker, som er villige til at arbejde for 40 kroner i timen. Med den besparelse i udsigt, så skal man være en standhaftig idealist, hvis ikke man lukker sin fabrik i Harboøre og genåbner den i Stettin. Jeg vil til det sidste forsvare den danske måde. Vores fleksible arbejdsmarked, offentlig finansieret uddannelse og sundhedsvæsen, det sociale sikkerhedsnet og den solidariske omfordeling er alt sammen med til at sikre stabilitet og tryghed i vores liv og hverdag, og ideologen i mig ved, at vi har ret og at resten af verden tager fejl. Af en eller anden uforklarlig grund, så er resten af verden bare ikke enig, og det er her, at praktikeren kommer ind i billedet. Han ved nemlig godt, at vi kun er en lille fisk i en stor sø, og at hvis vi krampagtigt holder fast i vores måde, så bliver vi spist. Vi er nødt til at tilpasse os verden omkring os. Kunsten bliver så at gøre det på en rød måde. Velkommen til nye medlemmer: Kirsten og Anders På sidste generalforsamling kom Bente Donkin med forslag om at formalisere / aktivere de tidligere baggrunds gruppemøder. Det var medlemmer der mødte op før der blev afhold økonomiudvalgsmøder. Det var så meningen at medlemmer kunne komme og give deres mening til kende om en eller flere sager der var på dagsordenen. En god idé, men det fungerende ikke, da der ikke var indarbejdet en forberedelsestid, som jo er nødvendig hvis det skal have sin mening. Forslaget Forslaget til at formalisere det i vedtægterne medførte selvfølgelig lidt debat. Der var diskussion om hvilke beføjelser, hvilken kontrol der var af gruppernes arbejde, relateret til bestyrelsen og generelt en SF-politik. Diskussionen var relevant. Hvem referer til hvem, hvor mange har mandat, etc. blev vendt og afmystiseret. Vi som borger, måske også lokalt politisk engageret, eller via sit arbejde har indsigt i en dagligdag og forhold som byrådspolitikerne i mange til fælde ikke kender eller hørt om inden de tager en beslutning. Der ligger mange ressourcer og viden ude i lokalområderne. Det er jo der politikken skal fungere i praksis, der de politiske realiteterne, på godt og ondt er en hverdag. Til et godt politisk arbejde, et godt beslutningsgrundlag hører et godt forarbejde. Her vil det være godt at få indraget/inviteret nogle personer der har kendskab til et område / emne og aller bedst har hænderne i dejen - for derved at få et godt brød. Baggrundsgruppen, som er åben, har været igang siden tidligt forår.. Se bagsiden hvornår der er baggrundsgruppemøder 2 StaFetten nr. 3/2014 StaFetten nr. 3/2014 3

3 Bertel Johansen Politikere der ødelægger den kollektive trafik Nu vil Socialdemokraterne, Enhedslisten, Lokaldemokraterne og SF i Helsingør Byråd gøre buslinie 803 gratis, blot fordi de mener at pengene kan tages ud af et forventet overskud i kommunekasse. Der er mange måder at ødelægge den kommunale økonomi på, og mange måder at kaste vores fælles penge i grams på, og mange måder at ødelægge holdningen til kollektiv trafik på, og en gratis linie 803 indeholder det hele. Kommunens økonomiske overskud i år kendes ikke før året er gået, og skulle der endeligt være opkrævet mere skat end nødvendigt, tilhører pengene alle dem der har betalt skat, og ikke kun nogle buspassagerer i linie 803. Før forrige byrådsperiode var kommunen ved at gå fallit på grund af konservativ/socialdemokratisk letsindig omgang med pengene til alt andet end hvad der er kommunale kærneopgaver, og nu, så snart en heldig 4-årig periode med en ansvarlig borgmester, Johannes Hecht-Nielsen har bragt økonomien på fode, har andre travlt med at sætte det hele over styr igen. Dertil kommer, at den eneste ændring i trafikmønsteret en gratis buslinie 803 vil medføre, er at cyklisterne vil stille cyklen og sætte sig i bussen i stedet for at mase op ad Kongevejen og andre bakker, og gå glip af sund motion. Der er jo ingen normale mennesker der kører i bil til byen for sjov eller for at genere andre med parkering. Bilen tager vi fordi vi har brug for den, og det ændrer sig ikke, uanset bortfald af egenbetalingen i linie 803. De glade naive forslagsstillere kalder det at sikre gode og billige kollektive trafikløsninger. Men den kollektive trafik er den absolut dyreste trafikløsning vi har, og bliver aldrig særlig god, alene fordi den er kollektiv, og derfor aldrig betjener nogle optimalt, men kun alle efter største fællesnævners princip. Bussen koster allerede skatteborgerne 14 kr. for hver påstigning, og dertil egenbetalingen på vel kun rundt 2-3 kroner i snit, så linie 803 er dyrere end alle de individuelle trafikformer forslagsstillerne vil bekæmpe med deres forslag, og bliver aldrig billig og slet ikke gratis. Forslagsstillerne forstår åbenbart ikke økonomi, og det er rystende at de sådan kan kalde en offentlig udgiftsstigning til linie 803 fra 6,6 mill til 7,4 mill pr. år for noget der er gratis. Det er dyrt nu, og deres forslag gør det endnu dyrere. Nu må det stoppe. Vi lever ikke i et sovjetsamfund hvor politiske organer skal håndtere os alle med den samme halvdårlige fællesløsning for alting, betalt dyrt med vores egne tvangsudskrevne skattekroner så vi ikke har mulighed for selv at råde over tilstrækkeligt til et godt liv i fællesskabet. VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER Indmeldelse af nye medlemmer Som nævnt side 9 overgår vi til ny hjemmeside. Det kan derfor i en periode være svært at melde sig ind via hjemmesiden. KONTAKT DERFOR: Formand, Thorfinn Branderup Johansen eller Telefon: StaFetten nr. 3/2014 StaFetten nr. 3/2014 5

4 Bente Borg Donkin Byrådsarbejdet godt igang Byrådsarbejdet er nu kommet godt i gang med sin nye periode. Desværre fik vi i SF kun et mandat at gøre godt med i de næste 4 år. Jeg ved godt det kunne have været værre endnu. Flere partiforeninger i Nordsjælland er uden SF repræsentation overhovedet. Men jeg savner godt nok partikammerater. Vi forsøger i den røde fløj, at skabe gode alliancer imellem os og skabe et konstruktivt modspil til den borgerlige dominans. Hvis I følger Byrådsmøderne via WebTV, vil I kunne høre og se, at der fremsættes et samlet rødt forslag til samtlige byrådsmøder. Det er ikke altid muligt at skabe flertal for vores fælles forslag, men sådan er de demokratiske spilleregler. Stauninggården Indenfor de sidste måneder, har der været to Byrådsbeslutninger SF har markeret sig anderledes end de andre røde partier. Jeg arbejder med et SF mandat for mest indflydelse med vores ene stemme. Den ene sag var min accept af lukning af Børnehuset Stauninggården. Jeg gengiver herunder, dele af min argumentation om hvorfor: SF stemte på Byrådsmødet ja til at kapacitetstilpasse antallet af pladser i vores daginstitutioner, og hermed også ja til at lukke daginstitutioner. Det gjorde vi for at fastholde nærvær og udviklende samspil mellem vore dygtige pædagoger og vore børn. De tomme pladser i vores daginstitutioner er opstået fordi børnetallet falder. I 2010 blev der født 548 børn i Helsingør mod kun 424 i De første måneder af 2014 viser sammen lave tendens. Pt mangler der børn mellem 0 2 år til 148 pladser. Normeringsprincippet betyder at pengene følger barnet, så daginstitutioner skal nednormere for at kompensere for manglende økonomi ved faldende børnetal. Da ydertimerne skal dækkes, betyder det, at der er færre pædagoger til at deltage i sjove udviklende aktiviteter og færre muligheder for at opdele børnene i mindre grupper. Vi kræver samfundsmæssigt at pædagoger løser flere og flere komplicerede opgaver, men samtidigt udhuler vi normeringerne. Personalet i daginstitutionerne skal leve med mindre tid til hvert barn og leve med større stress i hverdagen. Et paradoks, da det udefra kan se ud som om, at færre børn giver bedre plads og bedre fysiske rammer til leg. Forskningsmæssigt ved vi at vores børn netop har brug for nærværende voksne for at udvikle sig og tilegne sig livets kompetencer. Hvis inklusion af børn skal lykkes, er netop nærvær og kontakt væsentligt. Skimmelsvamp Der skal politisk handling til, når børnetallet falder. Derfor blev det et nødvendigt ja fra SF til kapacitetstilpasning af pladser i vores daginstitutioner. Når valget faldt på bla. Stauninggården skal det ses med baggrund i, at SF gennem mange år har kæmpet for at børn og voksne ikke skal opholde sig i lokaler, hvor der kan være risiko for skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan give kroniske helbredsskader med flere års forsinkelse, så selv den mindste risiko for svampepåvirkning, bør vi politikere reagere på. Og når ejerskabet ikke var kommunens, ja så kunne SF ikke stemme for at bruge 13,5 mil skattekroner til renovering af DUI s bygninger. Jeg kan sagtens forstå de følelser der opstår, når ens arbejdsplads eller ens barns institution skal lukke og jeg anerkender forældrenes særlige engagement for at bevare deres børnenes hverdagsliv i Stauninggården. Jeg ville ønske at DUI havde sagt ja til at overgive ejerforholdet. Men det var der en klar udmelding om, at der ikke var interesse for. Særdagplejen Den anden sag var Nedlæggelse af særdagpleje og oprettelse af skærmet gruppetilbud. Jeg stillede på SF vegne et ændrings - for slag, som du kan læse begrundelsen for her: SF sikrede på byrådsmødet , med et ændringsforslag til sagspunkt 04 Nedlæggelse af særdagplejen, at der fortsat er et specialtilbud til børn med særlige 6 StaFetten nr. 3/2014 StaFetten nr. 3/2014 7

5 behov. SF s ændringsforslag betyder, at der fremover er en tværfaglig ekspertise, som kan sikre den nødvendige fleksibilitet i særtilbuddet, og at eksempelvis børn med gendefekter eller særlige somatiske problemstillinger fortsat kan sikres et individuelt tilpasset dagplejetilbud. FOA udtalte FOA beskriver ændringsforslaget som en overraskelse (som en tyv i natten ), stiller spørgsmål ved min habilitet og udtrykker forbehold om lovligheden ift. medbestemmelsesret og overenskomstmæssige ansættelsesforhold. Hvad angår habilitet, så er jeg ansat i Helsingør Kommune som fysioterapeut og handicapkoordinator, men uden personaleansvar og visiteringsret, og er derfor ikke inhabil. I SF har vi netop valgt, at jeg ikke sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget, da der kan være flere sager der berører mit fagområde og derved vil kunne skabe forestilling om inhabilitet. Da SF ikke er repræsenteret i Børne- og Uddannelsesudvalget, har jeg ikke deltaget i de indledende udvalgsforhandlinger og tværpolitiske diskussioner i udvalget. I forhold til styrelseslovgivningen, er min eneste politiske mulighed (og ret), at jeg kan fremsætte ændringsforslag helt frem til sagen er stemt igennem i Byrådssalen. Denne ret benyttes i nogle tilfælde som overraskelseseffekt, andre gange fordi der opstår ny viden om sagen, men i dette tilfælde fremsendte jeg i god tid inden Byrådsmødet, forslaget til de enkelte udvalgsmedlemmer i Børne- og Uddannelsesudvalget, og gav dermed udvalgsformanden Christian Donatzky (R) mulighed for at trække forslaget tilbage til videre behandling eller forhandling med de berørte parter. Det er min faglige og politiske overbevisning af SF s ændringsforslag, er en kvalitetsforbedring ift. det oprindelige forslag, og jeg skal blankt erkende, at jeg i denne sag har været nødt til at tænke mere på børnenes og familiernes tarv end på medarbejdernes. Børn med særlige behov har brug for en kvalificeret faglig indsats, og samarbejdet mellem fagpersoner og familierne skal udvikles i takt med at ny viden opstår. Heldigvis er der gang i en rivende udvikling i tankerne om hvordan vi behandlingsmæssigt og pædagogisk kan guide børnene videre i deres liv, så de opnår så stor livs - kvalitet og livskompetencer så muligt. Organiseringen af tværfaglige kompetencer i et særligt gruppetilbud, er netop udtryk for en videreudvikling og nytænkning. Hvordan det så skal forankres overenskomstmæssigt, har vi politikere heldigvis dygtige embedsmænd/kvinder til at forhandle igennem. Kontinuitet og faglighed Personalemæssigt glæder det mig, at der er sikret to stillinger, som garant for kontinuitet og den særlige faglighed, at passe børn i eget hjem repræsenterer. Om du er enig eller uenig med mig i beslutningerne, kan der være forskellige holdninger til. Du kan som medlem af SF deltage i vores medlemsmøder, møde op til Bestyrelsesmøder eller vores aftalte baggrundsgrupper. Der kan du komme i dialog med mig, andre SF medlemmer og Bestyrelsen. Kom og påvirk beslutninger med viden, holdninger og engagement. Webmaster - Anders Wilsbech Ny hjemmeside på vej SF Christiansborg har nu fået sit nye website og CMS (Content Management System) Umbraco op at køre. Systement indeholder muligheder for at gøre hjemmesiden mere levende og brugervenlig. Systemet er mere komplekst, og kræver at webmasterne bruger tid til at sætte sig ind i det. SF-Helsingør har just fået adgangskoder og password. Det forventes fra partikontoret at vi skal være klar primo oktober. Nok lidt hurtigt - men med medlemmernes forståelse skal der nok være noget at se på. På fornånd tak 8 StaFetten nr. 3/2014 StaFetten nr. 3/2014 9

6 NEDSKÆRINGER PÅ 9 MILLIONER INDENFOR PSYKIATRI- OG HANDIKAPOMRÅDET Baggrundsgruppemøde - Anders Wilsbech Når man læser et notat vedr. Organisationstilpasning på det socialpsykiatriske område og sammenfatter det med Udmøntring af besparelser for 2015 i Center for Særlig Social Indsats hvor Socialudvalgets indstilling er en besparelse på 9 millioner kroner må man spørge - hvad skete lige her. I et notat som indgår i bugetforhandlingerne beskrives det socialpsykiatriske område, med alle de tiltag, indsatområder, i ordvalg og form, som klart ikke forholder sig til praksis. Dette må tænde advardselslamperne for de politiske ansvarlige, hvis de har interesse i at forholde sig til området og føle ansvar. SF gør det ihvertfald. De 6 fokusområder Regeringens Psykiatriudvalg har opsat 6 fokusområder, for et styrket fokus på landsplan, for at sikre at indsatsen tilrettelægges bedst muligt for den enkelte borger. 1. Forebyggelse og tidlig indsats 2. Styrket sammenhæng i indsatsen 3. Høj kvalitet i den faglige indsats 4. inddragelse af borger, pårørende og civilsamfund 5. Nedbringelse af tvang 6. Bedre styring og ressourceanvendelser. Kortfattet vurderinger, indstilling 1a. Øge personaleressourcer så som bostøtter, bo- og dagtilbud, dækkende i eget hjem og i beskyttet miljøer. Dette begrundet med at Regionen har nedlagt mange sengepladser, og at borgerne bliver udskrevet før de er færdigbehandlet. 2a. At skabe sammenhæng indrager bl.a. den kommunale sagsbehandling, som til tider ikke har forståelse, ressourcer, interne direktiver, til at agere overfor de særlige problematikker borgeren står i. 3a. Flot fokuspunkt. Kvalitet og høj faglighed fås ikke ved at reducere det faglige personale, samtidig med en forventning om et tidskrævende tværfaglig styrket sammenhæng i behandlingen. 4a. Borgerne er ikke uden grund blevet en klient/patient. Borgeren kommer ikke af sig selv og siger - jeg vil inddrages. Det kræver fagligt opsøgende vedvarende arbejde samt tid til inddragelse af pårørende. 5a. De uheldige sager der har været oppe, har evalueringen bl.a. konkluderet for lidt personale, og i nogle tilfælde manglende fagligt uddannet personale. 6a. Et fokuspunkt der må være tilegnet kommunerne. Helsingør Kommune vælger at spare 9 millioner kroner. Kommunens administrative oplæg til budget Kommunens Organistionstilpasning understøtter Helsingørs Kommunes vision og målsætninger Livslang læring og et Levende sted, ved at tage ugangspunkt i de 6 overordnede nævnte fokusområder Dernæst skrives: Økonomi og koordinerede indsatser Borgerne er aktører i eget liv Innovationskultur Fra omsorgskultur til rehabilitering og recovery Tværfaglig samarbejde Disse 5 bullets (skud) kan man godt få til at ramme de 6 førstnævnte fokuspunkter. Men budgetmæssigt, og implementering med en budgetbesparelse på 9 miilioner kroner bliver det nogle vildskud. Jeg vil fremdrage 2 af de 5 bullets, som understreger det manglende sammenhæng mellem administrativ teori og daglig praksis. Borgerne er aktører i eget liv. - Ja det bliver de hurtigt når de for lov at sidde bag deres dør for nedrullet gardiner. Der er allerede dd. ikke ressourcer/afskedet personale til det krævende opsøgende støtte arbejde. Fra omsorgskultur til rehabilitering og recovery er en flot bullet. At arbejde med behandlingsformen recovery er fagligt tids - krævende men giver ofte positive resultater. Derfor er vildskud, når området nedskæres med 9 millioner kroner, et områder der i forvejen er skåret ind til benet. Bl.a. grundet budgetforslaget, som var/blev punkt nr. 13 på dagsorden på socialudvalgets mødet den , må og har SF, sagt nej til denne besparelse. Til de partier, personer der har stemt ja, vil jeg opfordre til at gå i en uges praktik, med start i distriktpsykiatrien, som er første led i en borgers recovery/ rehabilitering i det lokale kommunale system så praksis opleves. 10 StaFetten nr. 2/2014 StaFetten nr. 3/

7 SF s bestyrelse i Helsingør Formand Thorfinn Branderup Johansen Montebello Alle 12B, 3000 Helsingør Tlf Næstformand Birgit Nørgaard Holger Danskes Vej 4, 3000 Helsingør Kasserer Ove Kyhn Montebello Alle 3, 1 th, 3000 Helsingør Næstformand og Medlemsansvarlig Torben Essebo Folehaven 8, 3. tv, 3000 Helsingør Medlemsansvarlig Thorfinn Branderup Johansen Montebello Alle 12B, 3000 Helsingør Bestyrelsesmedlem Dan Højris Pedersen Mølledalen 9, 3140 Ålsgårde Bestyrelsesmøder Onsdag april Onsdag maj Onsdag juni Onsdag august Onsdag september Onsdag oktober Torsdag november Søndag - 7. december Alle møder foregår klokken på 3F, Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør. Baggrundsgruppemøder Onsdag 14. august kl. 18:30 Onsdag 10. september 18:30 Torsdag 18. september kl.18:30 Torsdag 16. oktober kl. 18:30 Torsdag 13. november kl. 18:30 Torsdag 04. december kl. 18:30 De holdes hjemme hos Bente Borg Donkin Bestyrelsesmedlem og Webmaster Anders Wilsbech Strandvejen 182, 3070 Snekkersten Suppleant Lisbeth Rex Sjølundsparken 42, 3150 Hellebæk SF byrådsmedlem Bente Borg Donkin Læssøevej 5, 3000 Helsingør. Tlf Ny hjemmeside på vej

StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr. 3. 2014

StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr. 3. 2014 Helsingør StaFetten September nr. 3. 2014 Side 2. Formanden har ordet Side 3. Baggrundsgrupper - et aktiv Side 4. Politikere der ødelægger den kollektive trafik Side 6. Byrådsarbejdet godt igang Side 10.

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen.

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen. NOTAT Oplæg til videreudvikling af samarbejde mellem skoler og fritidstilbud i Sørbymagle, Slots Bjergby, Flakkebjerg og Dalmose Center for Dagtilbud Maj-Britt Thy mathy@slagelse.dk 12. april 2015 Baggrund

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

StaFetten. SF og HH-forbindelsen SF - JULEFROKOST. September nr. 4. 2014. Side 2. Formanden har ordet. Side 3. Besparelser i psykiatrien

StaFetten. SF og HH-forbindelsen SF - JULEFROKOST. September nr. 4. 2014. Side 2. Formanden har ordet. Side 3. Besparelser i psykiatrien Helsingør StaFetten September nr. 4. 2014 Side 2. Formanden har ordet Side 3. Besparelser i psykiatrien under dække af behandlingsformen Recovery Side 4. StaFetten er taget -debat svar Side 6. SF har sikret

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer 2. Formål Foreningens formål er: - at fastholde og fremme

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND Område bestyrelsen definerede på sit første møde en række problemfelter som medlemmerne slås med i hverdagen, og listede i den sammenhæng en

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri Høringssvar til budget 2017-2020. Budgetprocessen har i år været anderledes end den har været de forgangne år. Vi har ikke haft den dialog vi plejer at have på vores møde inden sommerferien,

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Formandens beretning for Lillerød Børnehus 2013

Formandens beretning for Lillerød Børnehus 2013 Formandens beretning for Lillerød Børnehus 2013 v. Line Sønderby Christensen Året der gik Tiden er nu kommet til, at vi gør status over året der gik i Lillerød Børnehus i 2013. 2013 var et år, hvor bestyrelsen

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 113

Referat af bestyrelsesmøde nr. 113 Referat af bestyrelsesmøde nr. 113 Deltagere: Søren Skaarup formand Carsten Jørgensen Næstformand Lars Mott Kasserer André Schneider Sekretær Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem Thomas Szücs Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere