3 fokusområder Vi har i PSHR-gruppen haft 3 fokusområder i kongresperioden. De 3 områder er: Organisering Etniske minoriteter Gruppens tillidsvalgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 fokusområder Vi har i PSHR-gruppen haft 3 fokusområder i kongresperioden. De 3 områder er: Organisering Etniske minoriteter Gruppens tillidsvalgte"

Transkript

1 Mundtlig beretning Den runde skriftlige beretning er mest fortid, fakta og finish, altså de 3F er. Den har I fået tilsendt, og den ligger også i jeres mapper. Den mundtlige beretning bliver mere fremadrettet. Det er en PSHR-beretning Perspektiv, Solidaritet, Helheder og Respekt. Det er ingen tilfældighed, at det var sangen KÆDEN, som vi sang for lidt siden. KÆDEN symboliserer sammenhold. KÆDEN består af mange led, og uden sammenhold og sammenhæng mellem leddene, er der igen KÆDE. Fagbevægelsen er en KÆDE. Leddene i fagbevægelses-kæden er medlemmer, tillidsvalgte, afdelinger og forbund. Det er en forudsætning for en stærk fagbevægelse, at dette netværk af led er forbundet med hinanden, og at vi sammen kan udføre vore forskellige opgaver, så KÆDEN bliver stærkere og stærkere. Den måde vi arbejder på i PSHR-gruppen, er baseret på KÆDEN. I hver af de 5 regioner i 3F er der et PSHR-netværk bestående af valgte og ansatte, som arbejder med PSHR-gruppens områder. På den måde kan vi også bevare den faglige bredde, vi har i PSHR-gruppen. Vi har heldigvis lige fået bekræftet på PSHR-netværkskonferencen, at vi også i fremtiden vil samarbejde samlet, som led i en KÆDE. Det er vi glade for 3 fokusområder Vi har i PSHR-gruppen haft 3 fokusområder i kongresperioden. De 3 områder er: Organisering Etniske minoriteter Gruppens tillidsvalgte Vi har sammen med jer og resten af 3F-PSHR-landet haft mange aktiviteter, som støtter op om de 3 fokusområder. Dem kan I læse mere om i den skriftlige beretning. Her og nu vil jeg nøjes med at knytte lidt kommentarer til hvert af de 3 fokusområder, og mest en dels vi jeg se fremad. Organisering Med hensyn til organisering er det aktive og deltagende medlemmer, tillidsvalgte, afdelingsfolk vi gerne vil have mange flere af. PSHR-gruppen har et kæmpe potentiale. Vi er faktisk den gruppe i 3F, der har det største medlemspotentiale. Hvis vi sammenligner medlemsantallet i PSHR-gruppen med det antal personer, der bliver indbetalt pension for under PSHR-gruppens overenskomster, så kan vi se, at der er masser at gå i gang med. PSHR-gruppen har knap medlemmer. På PSHR-gruppens overenskomstområder bliver der indbetalt pension for ca aktive personer til PensionDanmark. Der er altså et medlemspotentiale på nye 3F-medlemmer i PHSR-gruppen nye PSHR-medlemmer, det er jo en fordobling, det ville da rykke en hel masse. Så det er bare med at komme i gang med organiseringen, det kan kun gå for langsomt. IT-afdelingen i 3F er ved at være færdige med at udvikle værktøjer, som skal understøtte afdelingerne i at kunne organisere disse mange potentielle medlemmer. Vi ser frem til, at disse værktøjer bliver taget i brug.

2 Jeg vil også nævne den Organiseringsuddannelse, som TUK har udviklet og udbyder til tillidsvalgte og den Organiseringsuddannelse, som URO har udviklet og udbyder til afdelingsfolk. Det kan anbefales at deltage på disse 2 forløb. Når vi taler organisering, skal vi jo heller ikke glemme at den organiseringsstrategi, som er blevet vedtaget for hele 3F, også er med til at sætte endnu mere skub på at få organiseret medlemmer på PSHR-området. Vores gruppe har også spillet en aktiv rolle i forarbejdet til, at vi er kommet så lang i hele 3F, at vi har fået diskuteret, beskrevet og vedtaget, at organisering er dét, der er musik i, og som vi vil bruge fremover. Det skal gerne komme til at betyde, at 3F rykker på den rigtige måde, og at vi alle har organisering for øje i de aktiviteter, som vi sætter i gang i de forskellige led i vores KÆDE. I PSHR-gruppen har vi haft organisering som fokusområde de sidste 2 kongresperioder. Da vi mener, at det er vejen frem, forsætter vi med at have det som fokusområde også i den kommende kongresperiode, hvor vi takket være den overordnede organiseringsstrategi i 3F og nye IT-værktøjer, forhåbentlig får endnu mere ud af vore aktiviteter. Som et led i PSHR-gruppens arbejde med organisering har vi besluttet at afprøve en ny metode i forhold til arbejdet med landsdækkende kæder og virksomheder. Vi vil tage kontakt til en række udvalgte kæder og virksomheders H&R-chefer for ad den vej at få et tættere samarbejde med de pågældende arbejdspladser. Et tættere samarbejde med kæderne skulle gerne give flere tillidsvalgte, flere medlemmer og flere faglige aktiviteter og mere deltagelse fra de ansatte i udvalgte kæder. Med McDonalds har vi aftalt et selvstændigt protokollat, da der er tale om et fastfood-koncept McDonalds arbejder efter. Det er en samarbejdsaftale, som I i afdelingerne kan bruge til at organisere de mange unge, der arbejder i Mc Donalds. Der er pt F-medlemmer ud af ansatte i Mc Donalds, så der er nok at gå i gang med. God arbejdslyst! Når vi nu er ved McDonalds vil vi gerne have valgt tillidsrepræsentanter også gerne til Mc Donalds koncern-- samarbejdsudvalg. Så vil jeg nævne at vi snart går i gang med at lave noget tilsvarende med Burger King. Det kræver dog at vi kan få alle de 31 Burger King-forretninger med. Pt. er det kun de 17 heraf, der er medlem af HORESTA. Men vi vil have alle 31 med i en aftale, hvis vi skal være med. Så også her vil der blive masser af organiseringsopgaver. Etniske minoriteter Etniske minoriteter medlemmer og potentielle medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk har været det andet af PSHR-gruppens fokusområder. 27 % af PSHR-gruppens medlem har etnisk minoritetsbaggrund. Når vi ser på hele 3F, er det 15 % af medlemmerne, der har anden etnisk baggrund end dansk. I denne kongresperiode er antallet af medlemmer i 3F med anden etnisk baggrund end dansk steget med ca Hvis vi ser på hele 3F ja faktisk hele fagbevægelsen er det meget vigtigt, at vi får organiseret vore kolleger med etnisk minoritetsbaggrund. Det er vigtigt, fordi vi derved undgår, at de bliver ofre for løntrykkeri, hvis de ikke er organiseret og ikke ved, hvad de er berettiget til, når de er medlem af en fagforening. Når vi får organiseret vore kollegaer med anden etnisk baggrund end dansk, så kan vi modvirke social dumping på arbejdspladsen. Kendskab og viden om regler og rettigheder skal udbredes og udfoldes for vore kolleger med etnisk minoritetsbaggrund, ja for alle vore kollegaer. Det var gået i glemmebogen, hvad den danske model er og kan.

3 Vi har i det sidste 1½ års tid oplevet, at forbundet har adopteret flere af de aktiviteter, som vi i PSHR-gruppen havde tænkt os skulle iværksættes omkring gruppens etniske minoriteter. Det har fået os til at drage den konklusion, at vi for det første ikke vil lave dobbeltarbejde. For det andet finder vi, at det er uhyre vigtigt og relevant, at forbundet på tværs af grupperne løfter opgaver og aktiviteter i forhold til etniske minoriteter. Det sidste især, når vi kan se, at det er blandt etniske minoriteter, medlemsfremgangen i 3F har været de sidste 3 år. I PSHR-gruppen er målet, at gruppens etniske minoriteter medlemmer bliver repræsenteret i bestyrelserne i både klubber, afdelinger og forbund. Vi har etniske minoritetsrepræsentanter i bestyrelserne i alle gruppens 4 landsbrancheklubber. For den kommende kongresperiode har vi besluttet, at etniske minoriteter ikke skal være et decideret fokusområde, men at vi i alle sammenhænge skal og vil indtænke etniske minoriteter som en naturlig del af vores arbejde. Vi vil til gengæld love, at vi bider os fast i buksebenene eller nederdelen hos den i 3F s daglige ledelse i forbundet, der får ansvaret for etniske minoriteter. Det vil vi gøre, fordi vi mener at hele 3F skal blive bedre til at udbrede viden om og kendskab til rettigheder, pligter og regler på det danske arbejdsmarked for alle vore kollegaer både dem med ikke-dansk og dansk baggrund. Som I jo alle kunne høre under åbningen af kongressen, så har vi heldigvis fået en forbundsformand, som brænder for etniske minoriteter, og det skal vi være glade for. Gruppens tillidsvalgte Det tredje og sidste fokusområde i denne kongresperiode er Gruppens tillidsvalgte og her har vi tænkt på både de nye og garvede tillidsvalgte, så fødekæden til 3F kan sikres. I PSHR-gruppen har vi 4 Landsbrancheklubber, og det er på Privat rengøring Hotel- og restauration Kantine Søfart Kantine-landsbrancheklubben er det nyeste skud på stammen, og den er blevet etableret i denne kongresperiode. De 3 gamle landsbrancheklubber har haft meget travlt i den forløbne kongresperiode. Bestyrelsesmedlemmerne af de 3 landsbrancheklubber har været igennem et uddannelsesforløb på 3 år. Uddannelsesforløbet har bygget på organisationsforståelse, organisationsudvikling og personlig udvikling. Forløbet har givet inspiration, udvikling og erfaringsudveksling både på det faglige og det personlige plan. Det har virkelig sat noget i gang. I har forhåbentlig bemærket, at flere af dem var på talerstolen forleden dag på kongressen. Vi kan også konstatere, at der allerede er flere af deltagerne i uddannelsesforløbet, som nu er blevet faglige sekretærer i en afdeling, flere har været ude i kampvalg til TR-valg eller til valg i deres afdelings bestyrelse eller til afdelingens gruppebestyrelse. Og endnu flere har planer om at skulle videre i 3F. Vi skal have disse landsbrancheklubfolk til at puste os andre i nakken. Vi holder jo ikke evigt, så derfor er det vigtigt at vi får yngre kræfter kørt i stilling. Vi overvejer i øjeblikket, hvordan vi kan lave noget opfølgning på bestyrelsesuddannelsen det bliver måske noget med Den svære samtale, og at følge op på den enneagramtest, som

4 alle deltagerne har fået. Det bliver nok også noget med overenskomstforståelse og forhandling. Set i lyset af vores konflikter skal dette styrkes. Ingen heller ikke vores tillidsvalgte skal være usikre på deres overenskomst. Det vil vi gerne gøre vores til i forhold til landsbrancheklubbernes bestyrelser. Rygterne om de positive erfaringer med uddannelsesforløbet for landsbrancheklubbernes bestyrelsesmedlemmer har inspireret region Midtjylland til at ville igangsætte et pilotprojekt om et uddannelsesforløb for tillidsvalgte i region Midtjylland. Vi vil som gruppe meget gerne indgå i pilotprojektet, og Claus Jørgensen er med på idéen fra forbundets side. I løbet af efteråret vil vi beskrive og få udviklet pilotprojektet. På Hotel- og restaurationsområdet har vi sammen med HORESTA udviklet et kursus, hvor tillidsrepræsentant og chef fra samme arbejdsplads er på kursus sammen. Fælles ståsted hedder det. Kurset har handlet om samarbejde. Fx om hvordan tillidsrepræsentanten kan understøtte at små bagateller og konflikter bliver løst, så de ikke vokser sig store og bliver til trælse faglige sager. Der har været megen tilfredshed med kurserne både fra tillidsrepræsentanternes side og ikke mindst cheferne har været begejstret for forløbet. Vi håber, at vi i den kommende kongresperiode kan etablere og afholde lignende forløb for tillidsrepræsentanter og deres chef på rengøringsområdet og på kantine og søfart. PSHR-gruppen vil meget gerne have tillidsvalgte på mange flere af vore arbejdspladser. Tillidsvalgte på en arbejdsplads er krumtappen for, at vi også har eller får en høj organisationsprocent på arbejdspladsen. Aktive tillidsvalgte på arbejdspladserne er alfa-og omega for, at kollegaerne på arbejdspladsen bliver organiseret. På Hotel- og restaurationsområdet har vi sammen med arbejdsgiverforeningen HORESTA sat gang i et arbejde for at få valgt tillidsrepræsentanter på flere arbejdspladser. Vi vil sammen med HORESTA besøge 50 større virksomheder, som ingen tillidsrepræsentant har i dag. Vi vil gøre det for at fortælle, hvad fordelene er for både de ansatte og arbejdsgiveren, at der er valgt en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Vi vil også gerne have valgt flere tillidsrepræsentanter i den private rengøring og på kantineområdet, og vi har haft indledende snakke med arbejdsgiverne om dette. Det er et af de områder, som vi arbejder videre med i den kommende kongresperiode. Projekter aktiviteter happenings Vi vil som gruppe gerne være med i det virkelige liv hvor det sker, og hvor det snéer. Det kan vi blive gennem forskellige projekter, happenings og aktiviteter. Derfor har vi i den forløbende periode blandt andet været med i og givet støtte til Organiseringsprojektet i det tidligere 3F Hotel & Restauration, Købehavn Ren respekt som er 3F Aarhus Rymarkens organiseringsprojekt på Skejby sygehus 3F Vejles konflikt mod Vejlegåden - mere herom senere OK-kampagne spis med god samvittighed Fælles ståsted tillidsrepræsentant og chef fra samme arbejdsplads på kursus sammen Retfærdig rengøringsdag den 17. juni happening i Kastrup og Tirstrup Lufthavne World Skills i London og Leipzig Ungdommens Kunsten i dit fag Sponsoraftale og samarbejdsprojekt med Claus Meyer Overenskomstforhandlinger OK 14 står lige for døren. Vi har vores store forberedelseskonference oktober. Social dumping bliver uden tvivl igen et af de overordnede temaer.

5 Hvad kommer konflikten på lærerområdet til at betyde for overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked?? Opsagte tiltrædelser Ved de seneste overenskomstfornyelser var der på hotel- og restaurationsområdet et stigende antal lockouter og frasigelser af overenskomsten i forhold til overenskomstfornyelserne i 2007 og Det har vi besluttet at følge meget nøje til de kommende overenskomstforhandlinger. Omkring den 30. november ved vi, hvor mange der har opsagt tiltrædelser og frasigelser af overenskomsten på hotel- og restaurationsområdet. Vi har iværksat et samarbejde med afdelingerne for at være på forkant med situationen, når vi kan se, hvor det bærer hen. En del af dette arbejde bliver at prioritere, hvilke hoteller, restauranter eller kæder, som vi vil, kan og magter at have konflikt på. Det er vigtigt, at vi står sammen og koncentrerer denne indsats, så vi ikke kommer til at skyde med spredehagl og sætter ind med små handlinger hist og pist, men i stedet står sammen og får det til at rykke nogle færre, men til gengæld velvalgte steder. Ud af HORESTA og ind i DE 4 store hotelkæder har her i 2013 meldt sig ud af HORESTA og ind i DE (Dansk Erhverv). Samtidig vil DE have en hotel- og restaurationsoverenskomst med os. Men det vil vi ikke. DE ønsker at forringe den nuværende overenskomst. De udmeldte hotelkæder fandt kontingentet til HORESTA for dyrt, og de oplever overenskomsten for begrænsende. Det bliver en problemstilling, som vi skal holde på stand by frem til efter, at overenskomstforhandlingerne med HORESTA er på plads i Positivliste over OK-forhold på det private rengøringsområde Vi håber på, at vi på det private rengøringsområde kan udvikle noget á la OK-kampagnen spis med god samvittighed. Altså få gjort rent med ren samvittighed. DI er med på idéen. Vi er gået i gang med lave en positivliste på rengøringsområdet, så det bliver synligt for forbrugerne altså køberne af rengøringsydelser, at rengøringen. Her tænker vi på både kommuner, regioner, staten, private virksomheder at der er ordnede forhold i de rengøringsselskaber, som står på listen. Og at man trygt kan entrere med firmaerne på listen. En positivliste på rengøringsområdet blev også efterlyst af flere af talerne på kongressen i søndags. Kurser Vi har tidligere besluttet at holde overenskomstkurser for vore folk i afdelingerne på vores 4 hovedområder: Hotel- og restaurationsoverenskomsten Serviceoverenskomsten Kantineoverenskomsten Søfart I 2012 og 13 har vi afviklet kurser på Hotel- og restaurationsområdet, serviceoverenskomsten og kantineoverenskomsten. Det vil vi fortsætte med så engang til efteråret/vinter 2014 og 15 vil vi udbyde sådanne kurser igen. Beregnerkursus er også en populær ting, som vi vil gentage. Det faglige og sagerne Når vi ser på det faglige og sagerne, kan vi i den meget korte version sige, at vi i PSHRgruppen har færre sager, men har hentet flere penge hjem. Vi har dog pt. en ophobning af sager om Ferie, Uddannelsesfonde og Pension (FUP-sager), som vi snart får ud af systemet.

6 Hvis vi søger tendenser i sagerne, kan vi se en del advarsler til tillidsvalgte - advarsler og det der er værre. Vi holder godt øje med det det ligner organisationsforfølgelse, og det vil vi ikke finde os i. Elever - uddannelse Flere og flere rengøringsvirksomheder får tilskud fra Servicebranchens Udviklingsfond til at sende rengøringsassistenter på uddannelse. Der er dog god plads til forbedringer. Alt for mange rengøringsassistenter kommer ikke på kursus, trods ret til uddannelse og gode tilskudsmuligheder. Vi har en ambition om at serviceassistentuddannelsen bliver repræsenteret som fag ved World Skills i Vi skal fortsat arbejde med information og motivation, så medlemmerne ikke snyder sig selv for kompetenceudvikling. Tilgangen til landets gymnasier går strygende. Næsten 80 % af de unge der forlader folkeskolen fortsætter i gymnasiet. Det er skidt, for en studentereksamen er ikke kompetencegivende, og giver ikke umiddelbart adgang til arbejdsmarkedet. Omkring unge har i dag en studentereksamen, som de ikke kan læse videre på. De ville have været bedre stillet med en erhvervsuddannelse. Det er bogsnobberi og dårlig erhvervsvejledning i folkeskolen. Men vejlederne er jo selv gået gymnasievejen, så hvad kan de andet end rådgive den vej? PSHR-gruppen er den gruppe i 3F, der har procentvis flest elever. På andre fagområder er antallet af uddannelsesaftaler faldet drastisk i begyndelsen af 2013, fordi tilskuddet til arbejdsgiveren er mere end halveret. På hotel-og restaurationsområdet har der kun været et fald på et par procent. Det skylds sandsynligvis at branchens små og mellemstore virksomheder er meget afhængig af at have elever, som er billige i forhold til at have færdiguddannet faglært arbejdskraft. Vi oplever desværre alt for mange tilfælde og sager, hvor vores elever bliver snydt så det driver, udnyttet groft, bliver dårligt behandlet, chikaneret og misbrugt på deres lærerpladser. Vi er nødt til at få ændret kulturen i hotel- og restaurationsbranchen, så det bliver naturligt at stille ordentlige krav til arbejdsmiljøet, fysisk som psykisk, og at det er på ordnede overenskomstmæssige forhold. Gruppens unge har lovet os voksne, at de er klar til at gøre deres til at ændre den hårde tone og kulturen i branchen. For at sætte ekstra lys på alt dette, ønsker vi at gruppens tredje fokusområde i den kommende kongresperiode bliver: Elever/uddannelse højnelse af arbejdsmiljøet gennem kulturændringer, bedre retssikkerhed, kvalitet i uddannelser og skolepraktik. Vejlegården Der er sagt og skrevet meget om Vejlegården, faktisk kan man sige, at der er sagt, bragt og skrevet ALT for meget om Vejlegården en tilfældig restaurant i en undskyld Vejle tilfældig provinsby i Østjylland. Poul Erik gjorde det så glimrende i sin mundlige beretning i lørdags. Men jeg vil dog godt lige dvæle lidt ved historien. Det var nam-nam for vikarierende journalister i agurketiden sidste sommer. Nogen mener, at sagen kun nåede disse mediehøjder, fordi det var agurketid. Der er ingen tvivl om, at det fra Vejlegårdens side var planlagt og tilrettelagt med støtte fra den yderste højrefløj. Som Poul Erik sagde i sin replik forleden dag, så var Vejlegården et politisk projekt lige fra starten. Forpagteren af Vejlegåden fik udsædvanlig megen og god sendetid. Og de til andre tider meget kritiske journalister kunne og ville kun høre, hvad forpagteren og hans medløbere havde på

7 hjerte. Ikke noget med at skulle høre sagen fra begge sider og slet ikke fra 3F-ansatte, som var blevet ofre i dette medie-cirkus. Det blev til en liberal frihedskamp, hvor den lille rare restaurations-ejer kæmper mod systemet og den store stygge ulv 3F. Det gik fuldstændig hen over journalisternes hoveder, at den lille i dette spil var de ansatte, som blev afskediget eller fik forringede løn- og arbejdsvilkår. Der var tale om arbejdsgiverens frie ret til at vælge arbejdsgiver-forretning frem for medarbejdernes ret til en ordentlig overenskomst. Den danske Model Som en positiv udløber af Vejlegården er Den Danske Model blevet sat på landkortet og dagsordenen igen. Det er glædeligt. Glædeligt fordi mange trænger til at få pudset deres viden om Den Danske Model af. Det er barnelærdom for os satte, som er blevet automatiske baggrundsviden. En lærdom og viden, som ikke indgår i unges dannelse og uddannelse. Jeg vil ikke sige så meget om Den Danske Model, for Henning Jørgensen fra Ålborg Universitet kommer efter frokost og tegner og fortæller om netop den danske model. I gruppen har der været en kæmpe interesse for, at vi kommer ud og fortæller om modellen. Vi har besøgt skoler, gymnasier, organisationer, andre fagforeninger og vi har også haft besøg inde i huset af eksempelvis efterskoleklasser. Social dumping I december 2011 gav en faglig voldgiftssag PSHR-gruppen ret i, at et rengøringsfirma skal betale det samme til sine underleverandører, som almindelige ansatte skulle have haft for det samme stykke arbejde. I voldgiftssagen præsenterede 3F en konkret sag, hvor en underleverandør til et stort rengøringsfirma fik medhold i, at han (underleverandøren) havde fået for lidt i betaling til, at han kunne betale sine ansatte løn efter den kollektive overenskomst. Sagen blev vundet, fordi der i rengøringsoverenskomsten er en, der siger, at overenskomsten forpligter store rengøringsselskaber til minimum at betale samme timepris til underleverandører, som de skulle have betalt til egne ansatte. Formålet med bestemmelsen i overenskomsten er at sikre at velrenommerede firmaer i rengøringsbranchen med overenskomst har lige vilkår. Samt at de ikke får forringet deres konkurrenceevne på grund af andre virksomheder, som underbyder, fordi de med deres underleverandører forringer løn- og ansættelsesvilkårerne. Afgørelsen forpligter dog ikke de store rengøringsfirmaer til at sikre, at ansatte hos deres underleverandører får løn efter overenskomsten. I januar 2012 har selv samme rengøringsfirma fyret op mod 30 udenlandske rengøringsansatte og 5 administrative medarbejdere. Fyringerne er sket efter, at 3F s lokale afdeling og Fagbladet har afsløret, at der gennem de senere år er foregået menneskehandel til tvangsarbejde hos offentlige institutioner, som det før omtalte rengøringsfirma har haft kontrakt med. En af afsløringerne førte til at 4 formodede bagmænd blev fængslet. Der har været fusk med rengøringsansattes identitetspairer. Rengøringsfirmaet har haft medarbejdere til tjek, hvor de ifølge deres pas var 1 meter og 50 høje, men i virkeligheden var 1 meter og 80. Alle underleverandører til dette rengøringsfirma er nu opsagt, og der er indført et stramt kontrolsystem, hvor alle nye medarbejdere før ansættelsen skal til personligt møde på koncernens hovedkontor, hvor deres identitet og billedlegitimation bliver tjekket. I vinter/foråret 2012 finder vi ud af, at rengøringsselskabet, som er det andet største i Danmark med ansatte, har en meget lang række underleverandører i det Nordsjællandske område.

8 Vi lægger sammen med Serviceforbundet sag an mod rengøringsselskabet og vinder. Der bliver indgået et forlig med en bod på et betydeligt millionbeløb. Rengøringsfirmaet skal betale boden fordi de igennem en årrække har betalt underleverandører mindre, end det ville have kostet at aflønne en almindelig ansat. Forliget viser, at Den Danske Model virker. Firmaet har erkendt, at de har brudt den kollektive overenskomst, og det har firmaet måtte betale en bod til fagforeningerne for. Der må og skal gøres noget for at bekæmpe den sociale dumping. Heldigvis har regeringen også skruet op for, at der må gøres noget NU. Etablering af netværk mellem SKAT, kommuner, politi, Center Mod Menneskehandel, arbejdsgivere, fagforeninger m.fl. for at modarbejde og forebygge social dumping det vil være en vigtig indsats de kommende år. Vi vil gerne, at der i kampen mod social dumping og menneskehandel Nye tider i 3F Der er nye tider i 3F og dermed også nye tider i Privat Service, Hotel og Restauration. De nye tider betyder, at oprindelige fusionsaftaler, som blev indgået da KAD og SiD fusionerede, og da RBF og sidst TIB kom til, alle hører op. Det får den konsekvens her i PSHR-gruppen, at vores gruppebestyrelse bliver halveret fra 22 til 11 medlemmer. Ud af de 22 var 12 HB-medlemmer. Fremover vil 9 ud af de 11 gruppebestyrelsesmedlemmer være HB-medlemmer. 11 mennesker i gruppebestyrelsen er meget få, når vi repræsenterer så mange fag i gruppen, som vi gør. Ud over at der er nye tider, hvad angår vores politiske konstruktion i 3F og i PSHR-gruppen, er der også nye tider, hvad angår det indholdsmæssige og metoden at arbejde på. Vi arbejder på at den faglige bredde, som vi har i PSHR-gruppen i dag, også vil kunne bibeholdes fremover. Der er blevet vedtaget en Organiseringsstrategi for hele 3F. Det skal gerne komme til at betyde, at 3F rykker på den rigtige måde, og at vi alle har organisering for øje i de aktiviteter, som vi sætter i gang i de forskellige led i vores kæde. PSHR-gruppen Vi er som PSHR-gruppe ikke nye længere. Vi har fået traditioner, og vi kører ad mere velkendte veje end i begyndelsen. Der er kommet mere ro og tolerance over feltet. I PSHR-gruppen på 1. sal i forbundshuset har vi i kongresperioden måtte reducere i antallet af medarbejdere, men vi forsøger at opretholde serviceniveauet. Vi har også set nye PSHR-gruppe-tiltag ude i landet. Der er dannet en ny lokalafdeling 3F København hvor gruppens to store hovedområder er blevet forenet Tillykke med det. Vi har set en afdelingsformand fra Hotel- og Restaurationsområdet løfte et organiseringsprojekt på rengøringsområdet Godt gået. I forhold til gruppens unge medlemmer er det også lykkedes at integrere dem, så de nu er blevet en naturlig del af gruppens arbejde. Ros til dem for at de kan handle og agere selv. Med andre ord, de er selvkørende, og de har især haft fokus på hotel- og restaurationsfagene i gruppen. Fremover vil vi også gerne skal rengøringsområdet med. Fokusområder i den kommende kongresperiode Jeg vil lige opsummere de 3 fokusområder, som vi i den kommende kongresperiode ønsker at sætte fokus på. Det er: Organisering aktive og deltagende medlemmer, tillidsvalgte, afdelings- og forbundsfolk

9 Gruppens tillidsvalgte afdelingsfolk, TR ere, AMR ere, SU-medlemmer Elever/uddannelse højnelse af arbejdsmiljøet gennem kulturændringer, bedre retssikkerhed, kvalitet i uddannelser og skolepraktik Afslutning Inden vi tager videre til den næste kongresperiode vil jeg runde af. Der skal lyde en kæmpe tak til: Gruppebestyrelsen for Privat Service, Hotel og Restauration Landsbrancheklubberne, alle tillidsvalgte og ildsjæle i Privat Service, Hotel og Restauration Personalet og de valgte i Privat Service, Hotel og Restauration Samarbejdspartnere for Privat Service, Hotel og Restauration i og uden for 3F centralt og lokalt

Privat Service, Hotel og Restaurations gruppekonference onsdag den 18. september 2013

Privat Service, Hotel og Restaurations gruppekonference onsdag den 18. september 2013 Privat Service, Hotel og Restaurations gruppekonference onsdag den 18. september 2013 Skriftlig beretning 2 Indhold Forord Politisk fokus og kendetegn Medlemmerne Organisering Etniske minoriteter Tillidsvalgte

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Generalforsamling 2017 Fælles Service Holstebro Beretning.

Generalforsamling 2017 Fælles Service Holstebro Beretning. Generalforsamling 2017 Fælles Service Holstebro Beretning. Aktiviteter: Når jeg kigger tilbage på 2016 så er det med tilfredshed. Gruppebestyrelsen har på forskellig vis repræsenteret vores medlemmer mange

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Dette betyder at Branchebestyrelsen vil være godt repræsenteret ved OK14 forhandlingerne.

Dette betyder at Branchebestyrelsen vil være godt repræsenteret ved OK14 forhandlingerne. Året 2012/2013 OK14 Overenskomstforhandlinger er på det praktiske plan ved at blive igangsat, bl.a. har Byggegruppens bestyrelse godkendt hvor mange der skal være i forhandlingsudvalget for Gulvoverenskomsten,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015.

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Tilstede på mødet: Hanne Christensen, Pia Nymann, Henriette Eriksen, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, Peter Nielsen, Simona Honore',

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Handlingsplan Dansk El-Forbund Ungdom Nyropsgade København V Tlf

Handlingsplan Dansk El-Forbund Ungdom Nyropsgade København V Tlf Handlingsplan 2018 1 Forbundslove/Kongres 1.0 Kontingent overgang FLU skal arbejde for at forbundslovene ændres, da man fra første måned som udlært eller endt SU berettiget uddannelse skal betale fuldt

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen

Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen Hvad handler konflikten på Vejlegården om? Prøv at forestille dig, at din arbejdsplads får ny ejer. Den nye ejer meddeler jer, at han ikke bryder sig

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Tid for udvikling og uddannelse TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Uddannelse koster! Kære læser! Med denne lille folder vil vi gerne gøre opmærksom på, at uddannelse koster! Både i forhold til den

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere