guide -- for aktører i byrummet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "guide -- for aktører i byrummet"

Transkript

1 guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen

2 Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf Fax aarhusfestuge.dk Denne guide kan også findes på

3 Kære aktør/arrangør Dette er tænkt som en hjælp/huskeliste i såvel planlægning som afvikling af og oprydning efter et arrangement under Århus Festuge. Vi oplever tit at man som (ny) arrangør glemmer at tage en række praktiske forhold med ind i overvejelserne forhold som bl.a. har en række økonomiske konsekvenser ligesom det kan være svært at danne sig et overblik over samspillet med og mellem de forskellige myndigheder. I Festugesammenhæng sker prioriteringen af aktiviteter på de offentlige arealer hos Århus Festuges Sekretariat, hvorfor du skal henvende dig dér som det første men det er stadigvæk de respektive myndigheder som skal ansøges om de respektive tilladelser. Her er en liste over de tilladelser der evt. skal tilvejebringes: 1 Grundejerens tilladelse skal foreligge Er der tale om et privat areal, søges tilladelsen hos vedkommende grundejer. Hvis det er et offentligt vejareal (gader, torve og pladser), skal tilladelsen søges hos Trafik og Veje se adresser på næste side. Er der tale om et arrangement i de offentlige parker eller andre grønne områder, er det Natur og Miljø du skal søge hos. Send en ansøgning med dine overvejelser omkring arrangementets art og indhold, evt. målgruppe, åbningstider, forventet antal publikummer, lokalitet, tegning over pladsens indretning, afvikling og oprydning. 2 I medfør af beredskabsloven skal sikkerheden for publikum vurderes og godkendes. Ved midlertidige arrangementer sker det ved Århus Brandvæsen, Beredskabsafdelingen. Send samme tekst som i ansøgningen ovenfor hurtigst muligt så du kan få en tilbagemelding med Brandvæsenets betingelser for arrangementets gennemførelse. 3 Et offentligt arrangement kræver altid en arrangementstilladelse fra politiet, som bl.a. foretager en risikovurdering. Fremsend igen samme tekst. 4 Planlægges der udskænkning og/eller tilberedning/servering/salg af madvarer skal der hos politiet også søges om lejlighedstilladelse. Her skal der udfyldes et skema (se link på næste side). Der skal desuden sendes en indberetning til fødevarestyrelsen, som skal godkende de hygiejniske forhold. 5 Indgår der elektrisk forstærket lyd (PA-anlæg m.v.) i jeres opstilling, skal lydstyrken evt. begrænses. Aftale om test træffes med Natur og Miljø, som også kan rådgive om hensigtsmæssige opstillinger under de givne forhold.

4 adresser På grund af det store antal arrangementer i Festugeperioden skal alle ansøgninger være fremsendt senest 1. juli. Men I bør under alle omstændigheder indlede dialogen med myndighederne langt tidligere, så I kan tage krav og gode forslag med i planlægning og budgettering. Grundejerens tilladelse Vedr. offentlige vejarealer (gader, torve og pladser) Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J Att. Vejingeniør Poul Henning Jensen Tlf Udendoers-arrangementer.aspx Vedr. parker og andre grønne områder Natur og Miljø Grønne områder Valdemarsgade 18 Postbox Århus C Tlf Arrangementstilladelse til offentlige arrangementer i medfør af bekendtgørelse om offentlige forlystelser skal søges hos Østjyllands Politi OPA Ridderstræde Århus C Att. Politikommissær Michael Andersen Lejlighedstilladelse til udskænkning og servering skal søges hos Østjyllands Politi Ridderstræde Århus C Att. Vicepolitikommissær Svend Aage Nielsen Tlf

5 adresser Sikkerhed Århus Brandvæsen Beredskabsafdelingen Kirstinesmindevej Århus N Att. Beredskabsinspektør Preben Kejser Tlf Lydforhold Natur og Miljø Virksomheder og Jord Valdemarsgade 18 Postbox Århus C Tlf Kontrol af fødevarer ved midlertidige arrangementer Fødevarestyrelsen Fødevareafdeling Århus Sønderskovvej Lystrup Att. Tonny Møldrup Tlf Husk jeres arrangement er på besøg og påvirker både beboeres og forretningsdrivenes hverdag. Så udover at sikre jer myndighedernes tilladelser bør I senest 14 dage før Festugen hilse på og orientere naboerne, aftale evt. spilleregler med andre næringsdrivende, udendørsserveringer og butikker (lokale kræfter kan være nyttige partnere til markedsføring, parkering, opbevaring, strøm, vand o.s.v.).

6 Til fremme af sagsbehandlingen og projektets succesrige gennemførelse vil vi desuden anbefale dig at tage stilling til nedennævnte forhold i såvel ansøgningen som i planlægningen og budgetteringen. Planlægning Ansøger 1. Hovedarrangør og økonomisk ansvarlig Navn, adresse, telefonnumre og adresse, samt CVR.nr. eller CPR.nr. 2. Praktisk ansvarlig/kontaktperson på stedet: Navn, adresse, telefonnumre og adresse Arrangementet - organisering og økonomi 1. Dato(er) for arrangementets afvikling samt ønsket rådighedsperiode til opbygning og oprydning 2. Lav en projektplan: hvilke deadlines er hensigtsmæssige i planlægningsfasen, lav et budget, overvej ressourcer og behov (både økonomisk og mandskabsmæssigt). Ansøgningsfrister til fonde og puljer? 3. PR-plan egne initiativer, Festugens programmagasin 4. Eksponering af partnere og sponsorer? Husk også at der ikke må fastgøres plakater eller andet i træer, byudstyr og belægning 5. Organisering: privat, forening, virksomhed. Moms? Krav om kasseapparat? Søg evt. råd hos Told og Skat ( ) 6. Forsikringer: (Lovpligtig) erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring, evt. brand/hærværk/tyveri? 7. Koda Salg 1. Hvordan skal evt. billetsalg tilrettelægges? 2. Hvad planlægger I vedr. salg af drikkevarer og madvarer? Lejlighedstilladelse søges hos politiet. Alkoholbevilling? evt. aftale med medvirkende restauratør? 3. Hvad planlægger I vedr. salg af merchandise? Tilladelse skal søges hos politiet Oplysninger om placering og opbygning Lav en oversigtsplan i passende målestok. Angiv arrangementets placering i forhold til omgivelserne tag højde for afstandskrav til tilstødende veje og bygninger. Husk bl.a.: 1. Placering af evt. scene, backstage, lydtårne og storskærme, affaldsbeholdere og containere, evt. salgsboder 2. Placering af toiletter, herunder krav om antal toiletvogne og urinaler 3. Placering af flugtveje og evt. hegn

7 Praktik Parkering Husk at parkering på arrangementsarealet ikke er tilladt hvor skal biler/ kassevogne parkere, af- og pålæsse? Aftale med elektriker og VVS 1. Hvordan og hvorfra føres strøm og hvor meget skal I bruge? 2. Hvor er der vand og brønd til spildevand og evt. toilet? Servicering og reparationer 1. Daglig oprydning og rengøring af arealet og toiletter under forløbet 2. Reparationer/vedligehold af areal og inventar Affald 1. Overvej forventet sammensætning og mængde? 2. Hvordan skal affaldet håndteres, sorteres og bortskaffes under arrangementets afvikling? Arrangementets belastning af arealet 1. Hvilke tunge køretøjer, herunder kørsel og transport af tungt materiel, skal ind på/frem til arealet? Er kørsel med tunge køretøjer tilladt på arealet og adgangsveje? Er det nødvendigt med f.eks. køreplader ved opbygning og fjernelse af materiel eller ved regn? 2. Hvordan er publikums slid på arealet. Overvågning og beredskab i tilfælde af hærværk på inventar, beplantning, bygninger 3. Hvad vil opsætning og nedtagning kræve af plads ud over selve arrangementsarealet? Belastning af omgivelser 1. Forventet/ønsket lydniveau ved evt. scene/mixerpult samt tidsmæssig udstrækning for afspilning af musik (husk også tidspunkt for lydprøver). Fastsættelse af lydniveau foretages af Natur og Miljø, Virksomheder og Jord 2. Hvordan er støjbelastningen i forbindelse med til- og frakørsel ved opbygning og nedtagning af udstyr? Det må som udgangspunkt kun foregå i tidsrummet 7-18 i hverdagene. Fravigelse herfra kan kun ske ved henvendelse til Natur og Miljø, Virksomheder og Jord

8 Sikkerhed og beredskab 1. Risikovurdering publikumsadfærd? Tal med politiet om deres vurdering 2. Lav en plan for, hvem der gør hvad i tilfælde af ulykke og brand. Kommandoveje, kommunikationsformer, overvågning, kompetencefordeling 3. Hvilke foranstaltninger er hensigtsmæssige for at undgå uheld og panik? 4. Vagter antal og kvalifikationer. Under afvikling? Om natten? Under opsætning/nedtagning? Vagter ved evt. tildelt parkeringsareal så I sikrer jer, at opsætning kan starte til planlagt tid Ved publikums- og sceneopbygninger tager Beredskabsafdelingen stilling til om bygningsinspektoratet skal syne og godkende beregninger og opbygning. Oprydning Husk også at planlægge/budgettere oprydning, bortkørsel og opbevaring samt rengøring af arealet efter afvikling. Husk også udgift til uforudsete reparationer af arealet. Afslutning Husk at lave en god afleveringsforretning så alle har lyst til at arbejde sammen igen. Der skal måske holdes en fest for de frivillige hjælpere. Der skal evalueres med partnere. Der skal laves regnskab og afrapporteres til projektets medejere. Husk gode billeder til dokumentation. Nogle nyttige adresser En samling af forskellige cirkulærer og forskrifter Igangsætning af virksomhed København Kommunes vejledning Rapportering af anvendelse af musik Om salg af fødevarer

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 19/05 2015 Bookingnr: KK030762 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

Vilkår for udendørsarrangementer

Vilkår for udendørsarrangementer Erik Eriksens Gade 9.3th 2300 København S Att: Jeannie Mortensen Mail: jeanniemortensen@gmail.com Tlf: 50514560 København 11/06 2014 Bookingnr: KK028325 Tilladelse til udendørsarrangement Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer Festarrangørens ABC - En tjekliste for større offentlige arrangementer OM FESTARRANGØRENS ABC En vigtig værktøjskasse for festarrangører, der skal i gang med et større offentligt arrangement. En liste

Læs mere

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer Festarrangørens ABC - En tjekliste for større offentlige arrangementer F e s t u d l e j e r. d k FESTARRANGØRENS ABC En vigtig værktøjskasse for festarrangører, der skal i gang med et større offentligt

Læs mere

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne

Læs mere

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Indholdsfortegnelse 1. Torve, veje og pladser 2. Byparker og grønne områder 2.1 Justesens Plæne 2.2 Cirkuspladser 2.3 Festivalpladsen

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Idéen Anledning Hvornår, hvorhen, hvilke køretøjer Planlægningen Hvem vil være medansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af løbet Tidsplan for ens eget arbejde

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere