Indholdsplan. Sydvestjyllands Efterskole 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Sydvestjyllands Efterskole 2008/09"

Transkript

1 Indholdsplan Sydvestjyllands Efterskole 2008/09

2 Dagsrytme Kl Morgenløb Ruten: Lille jord = 1,36 km. Alle skal have gennemført ruten inden kl kl kl Morgenmad Lørdag: kl Frivillig morgenmad Værelsesrengøring Tjek Der er mulighed for morgenmad, men det er ikke obligatorisk. Det er lærerens ansvar at de sidste elever forlader spisesalen senest kl Alle elever går på værelserne senest kl og må først forlade det igen når det er tjekket. kl kl lektion Morgenandagt TV2 Nyheder Lørdag: Morgenandagt Eleverne går direkte fra timen til andagt. Medarbejderne afholder på skift morgenandagt ud fra en læseplan. Der synges efter salmebogen på CD-rom el. lign på overhead. Bibelen er på pc. Eleverne må gå fra nyhederne kl uanset hvad. kl lektion kl Forfriskning Udendørs eller i pigernes vindfang kl kl kl kl kl lektion 4. lektion Middag 5. lektion 6. lektion kl Forfriskning Frugt el. lign stilles frem i pigernes vindfang kl kl kl kl lektion 8. lektion 9. lektion Rengøring Vagten åbner ind til køkkenet Rengøring på fællesområder i kontaktgrupper. Halvdelen af eleverne gør rent. De to vagtlærere tjekker, hvorefter eleverne må forlade området.

3 kl kl Aftensmad Stille-time Den varme ret sættes på bordene i skåle inden måltidets start. Måltidet starter med beskeder og en sang. Vagterne styrer hvilke borde der må gå op og tage mad. Eleverne må forlade spisesalen, når de er færdige. Vagten bliver i spisesalen under hele måltidet. Hovedvagten medbringer den bærbare telefon. Alle opholder sig i deres sogne-områder. Gruppearbejde kan finde sted i dagligstuen. Der gælder særlige regler for 4-mands værelserne. Klokken ringer når stilletimen starter og slutter. Lektiecafe i grøn. Eleverne må gerne gå op på værelset, når de er færdige undtagen efter kl Der må ikke snakkes i mobil telefon i stilletimen. Der må høres musik i hovedtelefoner. Stilletime fredag kl kl Aftenskaffe 1 stykke kage til hver elev må fadene tømmes. kl kl Det trådløse net lukker Aftenandagt Der er net i alle klasselokaler alle ugens dage og aftener til brug til lektielæsning. Elever kan gå tidligt i seng ved at melde det til vagten senest kl Skrives i dagbogen Inden andagten gives der beskeder. Bivagten holder aftenandagt. Tjek evt. fravær. kl Alle går på deres egne sogne-områder. Duksene ordner deres rengøringspligter. På lærerværelset er der hængt en dukseplan op. kl Go nat! Vagterne går rundt på alle værelser og siger God nat. Alle skal være i deres egen seng. kl Eleverne skal være på deres værelser. Der må ikke høres musik, snakkes i mobil telefon, spilles på computer eller ses DVD film. 3

4 Kontaktgruppe Kontaktgruppe Kontaktlærer Alle elever er opdelt i kontaktgrupper. En gruppe består af 8-9 drenge eller piger. Til hver kontaktgruppe er der tilknyttet en lærer. Det er lærerens ansvar at drage omsorg for den enkelte elev i gruppen. Man skal være opmærksom på den enkeltes trivsel, evne og lyst til at tage del i fællesskabet, hjemvé og konflikter i gruppen. Læreren er også bindeled til hjemmet. Inden for de første 3-4 uger af skoleåret (uge 35), skal læreren rette telefonisk henvendelse til hjemmet, for at informere om elevens start på opholdet. Læreren kan også blive inddraget i faglige eller sociale konflikter af mere generel art. Møder Minilejr VIGTIGT: Et godt forhold til sin kontaktgruppe kræver en investering af tid fra både elever og lærer. En gang hver 3-4 uge bliver der afholdt et kontaktgruppemøde. Mødet er ikke en brokke time, men skal bruges konstruktivt til at styrke fællesskabet i gruppen. Det er vigtigt at læreren møder velforberedt. Eleverne må gerne inddrages i formen og indholdet af timen. Hver torsdag spiser kontaktlæreren med ved middagsmaden. I startugen er der afsat 2 dage til en mini-lejr. Mini-lejren afvikles kontaktgruppevis. Man bestemmer selv hvordan, hvor og under hvilken form man vil afholde lejren. Det kan f.eks være en kanotur, telttur, travetur, cykeltur, overnatning i det fri, sommerhus, badeland m.m. Der er 60,- pr. deltager til overnatning m.m. Der kan bestilles mad i køkkenet. Efter lejren afleveres der regnskab m. boner på kontoret. Hyggetur I løbet af året er der 100,- kr. til hygge i kontaktgruppen. Der kan bestilles mad i køkkenet til én dag/aften. Det er vigtigt at en kontaktgruppetur bliver afviklet uden yderligere elevbetaling. 4

5 Undervisning Prøver & Eksamen Skriftlig (kl ) Prøverne er en test og træning til de afsluttende prøver. De afvikles efter de gældende regler for folkeskolens afgangsprøver. Gennem hele året sidder alle elever 4 timer (dansk 9. klasse 3,5). Mundtlig Vil man lave prøve-eksamen henlægges dette til undervisningen. Der er ca. 13 arbejdsdage til afvikling af de afsluttende mundtlige prøver. Den enkelte lærer skal påregne at afvikle 5 eksamener/censorater i alt. Undervisning Det er lærerens pligt at møde velforberedt og engageret, samt i godt humør. Det er elevernes pligt at møde velforberedt og med lyst til at modtage undervisning. Slendrian og ugidelighed der er ødelæggende for arbejdsmoralen accepteres ikke. Alle timer kan begynde med en sang fra f.eks. højskolesangbogen el. lign. Pæd.weekend Musical Skole-Hjem samtaler Der afholdes i løbet af året en pædagogisk weekend fra fredag aften til lørdag eftermiddag. Indhold og emner drøftes i medarbejderrådet. Uge 10 er afsat til et musical-projekt opførelse. Der nedsættet et ansvarligt musical-udvalg ved skoleårets start. Der afholdes to skole-hjem samtaler: Efterår: Klassens lærere deles i to grupper og forældrene kan reservere tid til samtale. Forår: Afvikles på én dag i hallen. Der tildeles ikke tid til den enkelte elev. VIGTIGT: Der kan være få eller mange problemer med en elev. Det er dog vigtigt at både forældrene og eleven forlader samtalen med en følelse af succes, at vi som skole og undervisere vil den enkelte, at der findes noget guld i ethvert barn/elev. Forældrene skal være underrettet tidligere omkring alvorlig forsømmelse eller slaphed. Projekopgaver Danskuge Udlandstur 9. og 10. klasse afvikler deres projektopgave i samme uge jævnfør vejledning. Projektuge i faget dansk. Indholdet er en del af det opgivne pensum. Dansklærerne udarbejder et oplæg til projektugerne omkring tema og indhold. Fællestur hvert andet år og årgangsdelt hvert andet år. På medarbejdermødet afstikkes rammerne og målet for de enkelte ture. VIGTIGT: Udlandsturen er ikke en turist-ferie, men en studietur med mål og mening. Julemarked Markedsdagen er altid fredag før første søndag i advent. Ugen op til er en forberedelse & produktionsuge. 5

6 Københavnertur 3 dage i december måned rejser vi med DSB til København. Formålet er at se og opleve København som storby på godt og ondt, samt opleve juleudsmykningen i København. Praktik Alle elever skal i erhvervspraktik i 5 dage. Medarbejderne besøger praktikstederne i løbet af perioden. Regler: - Eleven skal overnatte på skolen med mindre der er mulighed for en lærerplads eller det pågældende praktiksted i ligger i området. - Der udlevers klippekort til bus/tog i en afstand af ca. 30 km. fra skolen. Koncerter Talent aften (internt) Skolens egen interne koncert, hvor alle kan bidrage med indslag. Arrangementet er delvis elevstyret. SE musik koncert og Gallakoncert Offentligt arrangement. Opsamling og præsentation af elevernes arbejde i løbet af året. Det er primært liniefagene der bidrager med indslag. Arrangementet er lærerstyret og der forventes et højt fagligt niveau. Lærerbesøg 4 gange om året besøger eleverne lærerne privat. Besøget er fra klokken og der kommer en gruppe på ca. 10 elever. Eleverne skal være tilbage på skolen kl Indholdet i aftenen er frit. Der sluttes med en aftenandagt. Skolen leverer saft og kage til kaffen. Fester Eleverne kan få lov til at arrangere div. fester som f.eks. fødselsdagsfest, awards, grand prix o.lign. Skolen yder et økonomisk tilskud på 300,- kr til pynt m.m.. Det er en god ide at arrangørene laver et budget på forhånd inden de bder om penge. VIGTIGT: Der er altid en lærer, der har hovedansvaret for arrangementet. 6

7 Arrangementer Familiedag I september inviteres forældre, søskende og bedsteforældre til en familiedag. Målet er at mødes, se og opleve skolen, præsentere undervisningsmetoder og materialer samt skabe et fællesskab alle parter imellem. Der nedsættes et udvalg til udarbejde et program for dagen. Gamle elevers gæstedag Efterskolernes dag Generalforsamling Elevstævne Nye elevers aften Lærer- / Bestyrelsesmøde SE s Fødselsdagsfest Gensynsdag for de elever der lige har forladt skolen. Der er ikke mødepligt for medarbejderne. Efterskolernes dag er et landsdækkende åbent hus arrangement. Det finder altid sted den sidste søndag i september fra kl Alle medarbejdere er på skolen i min. 2 timer i løbet af eftermiddagen. Aktiviteter og udstillinger aftales på medarbejdermødet. I april måned afholdes der generalforsamling på skolen. (jvf. skolens vedtægter). Der er mødepligt for skolens medarbejdere. Finder altid sted Kristi himmelfarts. Skolen står for arrangementet og programmet. Der er ikke mødepligt for medarbejderne. Informationsmøde for elever til det kommende skoleår. Der er mødepligt for skolens medarbejdere. Èt årligt møde, hvor skolens bestyrelse og medarbejdere mødes omkring et tema/emne. De to grupper vælger på skift et emne. Der er mødepligt for skolens medarbejdere. Den 9. august har skolen fødselsdag. Den startede i Det fejres med en grill-fest for skolens bestyrelse og medarbejdere med familie og kærester. 7

8 Måltider Måltider Der er mødepligt til alle måltider Der forventes almindelig opførsel og god madkultur under måltidet. Svineri med maden og servietkastning accepteres ikke. Det kan f.eks straffes med at den/de skyldige skal feje eller vaske gulvet efter måltidet. Der sidder én skaffer ved alle borde, som skal hente vand m.m. Under måltidet må der gerne bringes mad op til de syge. Al mad skal indtages i spisesalen eller udendørs. Der må ikke fjernes mælk, saft, brød og pålæg til senere brug på værelserne. At fjerne mad fra køkkenet uden tilladelse betragtes som tyveri. Hver torsdag sidder eleverne kontaktgruppevis, og kontaktlærerne spiser med. Køkken-tjans Dagligt 4 elever skal i køkkenet i 1. & 5. lektion fra mandag til fredag. Der laves en plan over hvilke elever der har køkken-tjans. Vagten tjekker om der skal skrælles kartofler. Weekenden Fredagsvagten laver en plan for diverse opgaver i weekenden. Husk - at der lørdag aften skal dækkes bord til søndag morgen. 8

9 Fritid Kano-sejlads Tidsperiode Der må kun sejles i perioden 15. maj til 1. oktober. Regler Eleverne kan frit sejle på strækningen fra skolen til grødefanget. Der må ikke sejles ned mod dambruget. Vil man sejle længere, kan en medarbejder køre kanoerne ud til Den røde bro. Der må ikke sejles mod strømmen på de længere ture. Der skal altid bæres redningsvest. Efter brug skal kanoen vaskes/gøres ren og alle dele sættes på plads. Ifølge amtets regler for kano-sejlads må kanoerne ikke udlejes. Brugere noteres på kano-seddelen. Længere ture skal registreres hos Flemming. Gå i byen Dagtimer Eleverne må gerne gå i byen (Bramming). De skal notere det på en seddel på torvet. Efter kl Eleverne må kun gå uden for skolens område efter aftale med vagten. Generelt Vil eleverne udenbys, skal deres forældre medgive en tilladelse til kontoret eller vagten. Go cart kørsel < Mekanikerlinien har det tekniske ansvar. < Der skal altid være en voksen tilstede ved banen når der køres < Det er vigtigt at: - Alle kørere bærer styrthjelm og har selen spændt. - Der ikke køres hasarderet og uforsvarligt. - Der ikke er sammenstød mellem go carts. - Der køres langsomt i pit. < Ved grove forseelser eller manglende respekt for disse reglers kan der gives karantæne. 9

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole.

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. 1 Værdigrundlag, pædagogisk udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder. 1.0 Nr. Nissum Efterskoles formål 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn/ pæd.

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indhold Vision:... 3 Værdigrundlag og formål:... 3 Formål:... 3 Fællesfag:... 3 Morgensamling:... 3 Kontaktgruppemøder:... 3 Motions og valgfag:... 4 Obligatoriske

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen Mina Hindholm Efterskole Håndbogen 2015/16 Mina Hindholm-kulturen I denne ABC håndbog bliver du præsenteret for reglerne på Mina Hindholm Efterskole, som tager udgangspunkt i et muslimsk værdigrundlag.

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære elev og elevforældre - årgang 2014/2015 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS INTERNATIONALE EFTERSKOLE 2015/16

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS INTERNATIONALE EFTERSKOLE 2015/16 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS INTERNATIONALE EFTERSKOLE 2015/16 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Birkerød Gymnasiums. Husorden

Birkerød Gymnasiums. Husorden Birkerød Gymnasiums Kostskole Husorden 2 indhold Velkommen til Kostskolen 3 Birkerød Kostskoles vision, værdier og kultur 4 Mad og måltidspolitik 6 Ind- og udflytning samt brug af værelset 7 Indflytning

Læs mere