Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1"

Transkript

1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF

2 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF

3 NOGLE TØRRE TAL FRA KØBENHAVNS KOMMUNE borgere over 65 år hjemmeboende bor på plejehjem I løbet af 2007 har i alt borgere modtaget hjemmepleje 61% af hjemmeplejemodtagerne er over 80 år modtagere af hjemmehjælp i 3. kvartal 2007 Der blev i alt visiteret mere end 2,3 mio. timer i % omfatter personlig pleje, mens 22% omfatter praktisk hjælp 2/3 af borgerne modtager under 2 timers hjælp om ugen, mens kun en mindre andel (2%) af borgerne får over 20 timers hjælp om ugen. 76% af hjemmeplejemodtagerne j får praktisk k hjælp 51% af modtagerne får hjælp til personlig pleje Rikke Sølvsten SUF

4 2007 aflagde den kommunale hjemmepleje besøg hos borgerne besøg om ugen medarbejdere i hjemmeplejen svarende til 2.062,8 fuldtidsstillinger 86% af medarbejderne er kvinder. Hovedparten af medarbejderne (61%) er over 40 år, mens 7% er over 60 år Alle udekørende medarbejdere anvender PDA med elektronisk køreliste og udvalgte journaloplysninger på gruppens borgere. Rikke Sølvsten SUF

5 BESTILLER/UDFØRER/MODTAGER-MODELLEN Visiterede ydelser Hjælpen tildeles som ydelser til de borgere, som har behov for hjælp. Det kan fx dreje sig om bad, rengøring, træning m.m. Ydelsestyper og ydelser Ydelsestyper er en overordnet definition, som omfatter praktisk hjælp og personlig pleje, sygepleje og ordninger, mens ydelser fx omfatter bad, hårvask, tøjvask, sårpleje, gulvvask m.m. Visiteret tid Den tid, som visitationen har givet hjemmeplejen til at udføre de ydelser, borgeren har fået tildelt. Leverandørtype Kommunal eller privat leverandør. Rikke Sølvsten SUF

6 i Københavns Kommune forventes antallet af ældre at stige fra De 80+årige udgør nu 33% af det samlede antal ældre i København, men forventes i 2020 at udgøre ca.20% Hvordan kan man møde udfordringen med de færre hænder til de flere opgaver Hvordan øges de ældres selvbestemmelse og evne til at klare sig selv ved egen hjælp Rikke Sølvsten SUF

7 IT I SUNDHEDS- & OMSSORGSFORVALTNINGENS HJEMMEPLEJE I BRUG: Alle borgere over 75 har en elektronisk omsorgsjournal Alle kommunale leverandører benytter elektronisk planlægning g af besøg og medarbejdere kører med PDA. Der kommunikeres elektronisk mellem bestiller og kommunale leverandører. Rikke Sølvsten SUF

8 VELFÆRDSTEKNOLOGI I SUF Projekt Vær tryg (afsluttet afventer rapport) Projekt Det gode Ældreliv Projekt Velfærdsteknologisk bydel IntelliCare Rikke Sølvsten SUF Rikke Sølvsten, SUF 2008

9 Projekt VærTryg, afprøvning og implementering af elektroniske hjælpemidler til borgere med demens især til varsling og overvågning. Automatisk tænding af lys Medicin-alarm (2 typer) El-vagt Komfurvagt / Gasafbryder Rikke Sølvsten SUF

10 Mini mobiltelefon Sælrobot Sengealarm Døralarm Mobilt brandslukningssystem Rikke Sølvsten SUF

11 Projekt Det gode ældreliv At øge livskvaliteten for beboere på plejehjem gennem innovation af serviceydelser: De ældres behov og ønsker kortlægges, hvorefter en række udviklingsområder identificeres. Disse præsenteres for innovationsteams, som skal udvikle løsningsforslag, der afprøves af de ældre. Innovationsteams: Sammensættes af private virksomheder, forskningsinstitutioner, Københavns Kommune, medarbejdere m.fl. Projektet t gennemføres på Danmarks største t plejehjem, Plejecentret Sølund i København, der har 350 beboere. Her vil både medarbejderne og beboerne blive inddraget direkte i udviklingen af nye produkter og serviceydelser i samarbejde med projektets parter. Rikke Sølvsten SUF

12 PROJEKT Velfærdsteknologisk Bydel Afprøvning af eksisterende elektroniske hjælpemidler i en udvalgt bydel. Forløbet er beskrevet og planlagt med udgangspunkt workshops med borgere og personale fra hjemmeplejen. På workshoppen afdækkes borgernes og medarbejdernes ønsker og ideer til hjælpemidler der er relevante at afprøve i projektet. Eks. Robotstøvsugere, robotmopper, intelligent køleskab og Gilbert - udviklet til Telemedicin/Pervasive Healthcare. Rikke Sølvsten SUF

13 PILOTROJEKTET I INDRE BY/VESTERBRO/KGS. ENGHAVE Projekt Velfærdsteknologisk Bydel Vi arbejder på : At blive klogere på området og finde metoder til at afprøve eksisterende løsninger i praksis At finde frem til hvor det giver fordele af anvende velfærdsteknologi At finde ud af, hvad vi vil kræve og ønske af de virksomheder der skal levere velfærdsteknologi som opfylder borgernes og medarbejdernes behov og ønsker At opnå erfaringer og fungere som pilotprojekt p i forhold til ønsker til budget 2009 og en bredere indsats på området, samt kunne bidrage til den nationale debat på området. Rikke Sølvsten SUF Rikke Sølvsten, SUF 2008

14 HVORDAN GØR VI DET? Projektet beskrives og gennemføres i samarbejde med borgere og medarbejdere. Projektet tager udgangspunkt i borgeres og medarbejderes behov Projektet er et samarbejde mellem borgere, medarbejdere, ledere, forvaltningsfolk, f lk Copenhagen Living Lab og udvalgte leverandører af velfærdsteknologi Rikke Sølvsten SUF Rikke Sølvsten, SUF 2008

15 HVORNÅR GØR VI HVAD? Forår/sommer 2008: Vi har afdækket behov og ønsker og undersøger markedet for eksisterende velfærdsteknologi Efterår/vinter 2008 Vi udvælger de løsninger vi vil afprøve og går i gang g Projektet er planlagt gennemført i 2008 Der planlægges flere velfærds- teknologiske projekter i bydelen. Rikke Sølvsten SUF Rikke Sølvsten, SUF 2008

16 ÆLDRE OG NY TEKNOLOGI Hvor mange ældre har adgang til internettet hjemmefra? 60% af de årige har adgang g til internettet hjemmefra. 27% %af deo over-70-årige har adgang g til internettet hjemmefra. Rikke Sølvsten SUF

17 VIGTIGT NÅR BORGERE INDGÅR I PROJEKTER Det aftales med lederen hvilke borgere der kan og vil indgå i projektet Lav et brev med en let forståelig beskrivelse af projektet, dets formål og hvordan resultaterne anonymiseres. Pårørende kan også orientere sig. Har du brug for at tage billeder af borgeren eller borgerens hjem, skal det aftales med borgeren. Offentliggørelse må kun ske med skriftligt samtykke fra borgeren. Giv borgeren dine kontaktoplysninger, så et besøg evt. kan aflyses Når du kommer ud til borgeren for at interviewe skal du igen orientere hende. Husk du er gæst og skal udvise respekt Husk at borgeren måske har brug for ekstra hensyn god tid, tydelig tale. Vær tålmodig. Borgeren kan til enhver tid trække sig ud af projektet Vær sikker på at borgeren ved hvad der skal ske og hvad undersøgelsen bliver brugt til. Gentag for borgeren at hun har mulighed for at melde fra hvis hun efterfølgende ikke ønsker at deltage. Rikke Sølvsten SUF

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten

Læs mere

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse KMD Analyse KMD Analyse er en nystartet vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen Velfærdsteknologi nye hjælpemidler i ældreplejen 2 ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal desuden

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013 Teknologibiblioteket En helt enkel løsning Loftlifte i Aarhus Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi anno 2013 MARIANNE SKOV IVERSEN Velfærdsteknologi anno 2013 Når

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere