REGION HOVEDSTADEN KOMMUNAL NETVÆRKSGRUPPE. Referat af møde 26 maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN KOMMUNAL NETVÆRKSGRUPPE. Referat af møde 26 maj 2011"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN KOMMUNAL NETVÆRKSGRUPPE Referat af møde 26 maj 2011 Dagsorden 1) Valg af ordstyrer og referent. 2) Kort nyt fra TRR, regionsbestyrelse og AUOP 3) Lokallønforhandling 4) Kort nyt fra arbejdspladserne 5) Hvad skal vi bruge de regionale og de kommunale netværksmøder til 6) Ok 11 spørgsmål 7) Nye mødedatoer og arrangørgruppe 8) Evt. 1) Valg af ordstyrer og referent. Pernille var mødeleder, Pia ordstyrer og Charlotte skrev referat. Pernille bøde alle og specielt de nye velkomne. Vi tog en kort peræsentationsrunde. Vi byttede lidt rundt på dagsordenen, så OK11 kom sammen med punktet lokale lønforhandlinger, hvor Hanne Aasted var til stede. 2) Kort nyt fra TRR, regionsbestyrelse og AUOP Nyt fra TRR Tillidsrepræsentantrådet Vi har næste møde 1. juni. Her skal vi tale om årskonferencen, vi skal have møde med AMIRrådet, vi skal forberede TR. undersøgelsen, som kommer til efteråret. Årskonferencen kommer til at ligge d.28 september i Odense og kommer til at handle om kommunikation med oplæg af Gitten Hammerberg, desuden hvad TRR laver og valg dertil mm. Kommende kurser er: G1 1. del 14 og 15/9, 2. del 11 og 12/10, Forhandling 1 31/8-2/9 og igen 25-27/10, G2 29/11-1/12 Nyt fra regionsbestyrelsen Første møde efter generalforsamlingen var d. 29 marts. På mødet nedsatte vi nogle arbejdsgrupper som arbejder selvstændigt videre; det handler om kontakt til de studerende (for at sikre medlemskab), kontakt til medlemmerne og sikre jobs indenfor forebyggelse og børneområdet. Det næste møde er d.21 juni. Regionskonferencen var d. 23 maj og handlede om NETVÆRK - Hvordan udvikler vi de tværsektorielle netværk? FRIVILLIGHED - Frivilligt arbejde REKRUTTERING - Få din kollega med i Danske Fysioterapeuter. Der er medlemsmøde d. 7/6 kl i festsalen De Gamles By Edith Rodesvej Nørrebro. Tilmelding til regionskontoret. Nyt fra AUOP Arbejdsmarkedspolitiksudvalg offentlig/privat. Vi har haft møde 16 maj. Ny sammensætning i udvalget: Johnny Kuhr formand Fra Hovedsbestyrelsen Kirsten Ægidius og Tine Lambrecht Fra det statslige område Martin Skaaning TR. i arbejdstilsynet

2 Fra det private område AnneMarie Eriksen TR. PTU Rødovre Fra TRR Lisbeth Jensen, region Sjælland og Charlotte Larsen, region Hovedstaden AMIR arbejdsmiljørådet Camilla Barnsleben Fra ledergruppen Lisbeth Ulnitz 1)Vi behandlede den aktuelle politiske situation og de muligheder og udfordringer det giver for det fysioterapeutiske arbejdsmarked. Vi talte generelt om den politiske og den økonomiske situation. Hvad kan vi byde ind med i FTF? Regerings arbejdsmarkeds reform, vækstudspil og tilbagetrækningsreform. Kan vi byde ind med mere sundhedsfremme for at sikre nedslidning? Kan det skabe flere jobs? Kan opgaveglidning som fx diagnosticering give flere opgaver i ambulatorier og på sengeafd? Hvordan omsættes kendt forskning i forhold til besparelsesindsatsen? Vi skal fortælle de gode historier om arbejdsmiljøet? Hvordan sikrer vi at fysioterapeuter har lyst til at blive længere på arbejdsmarkdet? Hvordan sikrer vi fysioterapeuters jobmuligheder og kan det samtidig være med til at sikre andre faggruppers? 2) Øget fokus på ledige fysioterapeuter Vi følger naturligt nok hvordan ledighedsstatistikken ser ud. Ledigheden lå i marts på 1,74 % Det der får den til at stige er at en del er dimittender. Ledigheden lå i dec. 10 på 0,89% Vi talte om, om vi som forening skal tage nogle initiativer i forhold til at skabe netværk blandt ledige? Er det muligt for de ledige at kvalificere sig ved frivilligt arbejde? Skal der laves jobansøgningsvejledning på hjemmesiden, Er der brug for en mentor ordning? Mm. Ad3)Forhandlingsfællesskab OK 11 hvordan kommer det til at se ud i 13? Vi talte om den danske model og de fremtidige forhandlingsfællesskaber. Fordele og ulemper blev drøftet ved det nuværende forhandlingsfællesskab og vi talte om hvordan vi sikrer os mest indflydelse. Hvad ønsker vi til den næste forhandling? Forholdet mellem lokal og central løndannelse? Ad4)Ny lønstatistik Orientering om ny lønstatistik for det kommunale og det regionale område Ligger på mit Fysio under TR. Der har været en svar procent på basisområder på 30-35% og på lederområdet på 50%. Det satses på at udarbejde lønstatistik jævnligt. Ad5)Generel orientering: Hovedbestyrelsen har arbejdet med en ny strategiplan 2012.: Der er tre fokusområder jobskabelse, professionsudvikling og rekruttering og fastholdelse. 6 underpunkter: Udvikling og dokumentation af fagligkvalitet Rekruttering og fastholdelse af studerende og nyuddannede Erhvervspolitik og strategi Ledelsesstrategiske pejlemærker Nye jobs og arbejdsområder Fremtidens fysioterapeut FTFs kampange det offentlige x det private = vækst2. Der er lavet en undersøgelse om de unges medlemskab af fagforeninger. Der er lavet et holdningspapir om job med løntilskud. Mit Fysio lukkes ned og der arbejdes på at finde en anden og bedre(og billigere) løsning. Den ny side vil også have et log inn, så vi sikrer det kun er medlemmerne der har adgang dertil.

3 Der har været forhandlet OK på det sygesikringsområdet det ligner den model vi har forsøgt at få hjem i efteråret. Der er gang i forhandlingerne omkring den vederlagsfrifysioterapi og disse forventes afsluttet i juni. Næste møde i AUOP er i september. 3) Lokallønforhandling Hanne Aasted gennemgik resultatet af OK 11 og talte om lokal løndannelse. Se vedhæftede fil Vi har ret til en årlig forhandling. Vi skal være særligt opmærksomme på det økonomiske råderum og se på den samlede lønsum. Et lille fif er at se på om lønsummen har ændret sig den skal stige ca. 3%, ellers er der forsvundet noget Tjek evt. med pjecen om lokal løndannelse. Der opfordres til at bruge vores kreativitet i forhold til, at der ikke er afsatte midler til forhandling i denne overenskomstperiode. Det kan fx være om der er mulighed for at skabe sig indtægter ved at lave mer - aktivitet, det kan være der er vakante stillinger, se på personalesammensætningen mm. Siden 87 og frem til i dag burde vi have en lønudvikling på ca.10 % beregnet af tillæg som sættes i forhold til den samlede lønsum. Vær også opmærksomme på engangstillæg. Husk også at der i forbindelse med langtidsfravær gives refusion, hvis der ikke er ansat en vikar, er der penge at finde her. Vi talte om hvornår det var bedst at forhandle løn og der blev sagt at 1. kvartal var godt, for da har vi endnu penge i budgettet, og at 4. kvartal også er godt, for da har vi en fornemmelse af om der er penge på tilbage i budgettet. I virkeligheden skal vi løbende holde en god dialog med lederen omkring budgettet. Af andre muligheder end løn blev nævnt personalegoder, bruttotræks ordninger mm. Vi skal være opmærksomme på de skattemæssige problemstillinger. 4) Kort nyt fra arbejdspladserne Rudersdal/Pernille: Besparelser, sygefravær har haft en temadag med leder TR og AMIR. Der er en der går på barsel, der gives ingen barselsvikar. Har flere hold og mindre individuel behandling. Arbejder tværfagligt på rehab. omkring spise og putte/lejre situationen. Der arbejdes med mål og læring. Har haft en diskussion om venteliste/efterspørgsel. Bornholm/Pia: Større virksomheder er i gang med at centralisere, for 11 år siden decentraliserede de. Kommer fremover til at hedde Borger og Sundhed. Har IT systemet Care og det fungerer rigtig godt nu. Det var dog lidt svært at komme i gang fra starten af. Det er godt til statistik og tværfaglig kommunikation med andre faggrupper. København SUF/Charlotte fællesorientering: Vi er i gang med et nyt politiks reformprogram Aktiv hele livet. Lægger op til selvstændige borgere, der vil og kan selv, samt den aktive tilgang i den hjælp, der ydes borgeren. Har for første gang siden kommunalreformen oplevet fyringer; på TC Vanløse/Brønhøj/Husum er 5 terapeuter er blevet fyret heraf 3 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter ud af en flok på 17. Det svarer til ca. 30 %. Årsagen er manglende genoptræningsplaner og den aktivitetsstyrede økonomi samt demografisk tilpasning. Samlet set er Københavns kommunes økonomi ellers rigtig god i forhold til andre steder. Allerød/Birgitte: Har fået ny kommunaldirektør, som er meget anderledes end den forrige. Der har været lederseminar over i det nye systemskifte, som er langt mere lederstyret. Helsingør/Mette: Børneområdet, har fået halveret en stilling pga. færre genoptræningsplaner. Skal have ny leder som er sundhedsplejerske- afventer spændt dette.

4 Gribskov/Hanne: Samtidig med styrkelse af terapeutområdet med flere timer, - hvad der svarer til 1 ½ stilling, skal vi arbejde med kvalitetsstandarter på træningsområdet, som betyder mere specifikke krav, holdtræning og varighed. København/SUF/TC VKV/ Helle: Arbejder udover geriatrien også med det ortopædkirg. speciale og vil gerne beholde det. Der er dog planer om at det flyttes tilbage til Ryg og genoptræning København, som flytter til det nye Sundhedshus, som kommer til at ligge på Nørrebro, formentlig i Der forlænges ikke vikariater for tiden. TR. dækker 3 adresser. Lyngby-Tårbæk/Line: Sammenlægning af to små centre til et stort er rykket frem til november måden. Har skulle spare, men besparelsen er klaret ved tilpasninger og uden fyringer. Ballerup/Dorte: Fusion og besparelser i flere omgange. Håber og tror det kan klares uden fyringer. København/BUF/Specialinstitutionerne/Jesper: Har nu fået ny klyngeledelse og der er sket besparelser i mellemlederlaget. Det er fornuftigt ud, den nye klyngeleder har et kendskab til fysioterapeuter. København/SUF/Arbejdsmiljø København/Julie: Er en rådgivningsenhed omkring arbejdsmiljø, tidlig indsats og fastholdelse i SYFO. Det er en tværgående organisation som dækker hele København. Kan virkelig mærke at der er meget drift ledelse, er reduceret til 2 ledere. Har mange projekter med træning på job, som er træning der foregår i arbejdstiden for de mest belastede medarbejdergrupper; rengøring, og pædagoger. Har flest opgaver i KFF(Kultur og fritidsforvaltningen )og i SUF(Sundheds og Omsorgsforvaltningen). Der er 13 terapeuter. Herlev/Anja: Har fået ombygget deres bassin og det fungerer fint. Skal i gang med akupunkturbehandling. Har fået en opnormering af en ergoterapeut, som mest giver individuel behandling, hvor fysioterapeuterne mest har hold. Mangler plads, men er gode til at udnytte den plads der nu er. Arbejder med tavs viden. København/SUF/ TC Bispebjerg/Ulla: Skal flytte til det nye sundheds hus på Nørrebro i 2013 sammen med RGK(Ryg og genoptræning København). Det ortopædkir. Speciale flytter mens geriatrien bliver på Bispebjerg sammen med rehab. afdelingen. Har 3 vikariater som udløber til august, det er usikkert om de forlænges. Skal endnu engang i gang med en BTP måling. MED strukturen har ændret sig, er på vej med arbejdsplads MED og personalemøder med MED status. Tårnby/Anette: Der er tre gravide kolleger der var 54 ansøgninger til et barselsvikariat. Der bliver talt meget om sygefravær. Frederiksberg Sundhedscenter/Mette: Skal spare 3 stillinger og der er flere besparelser på vej. Det præger stemningen, har derfor indført ugens klap på skulderen i et forsøg på at bevare arbejdsglæden. København/SUF/TC Østerbro/Berte: Har pladsproblemer, der skal ombygges og flyttes rundt for at være der. Har haft en ergo-løntilskudsjobber, det har ikke været helt nemt. Det har været dilemmafyldt og har krævet meget sidemandsoplæring. Tager emnet stress og fokus på travlhed op i samarbejde med SYFO. Er også i gang med at arbejde med hvordan man tager imod en raskmeldt kollega. Fredensborg/Lise: Har det vist godt. Skal have nyt IT omsorgs system her til sommer. Har lavet forløbsbeskrivelser på kol og diabetes. Der er rigtig mange der trænes på hold. Har ikke fået tilført ressourcer til det og det er ikke kvalitetsmæssigt i orden. Brøndby/Rikke: Mangler 4,2 stilling og besparelser skal modregnes det er endnu usikkert hvordan det ender. Samarbejder med sygedagpengekontoret omkring arbejdsfastholdelse. Arbejder med træning ved hjælper, hvor terapeuter skal fungere som vejledere for plejepersonalet. Bruger meget tid på IT systemet fordi alle afvigelser skal registreres og det tager tid og skaber frustration. ATA tiden er steget med 22% siden sidste måling. København/SOF/Specialfysioterapien for voksne udviklingshæmmede/ulla: I socialforvaltningen er der fokus på forebyggelse og sundhed til de udviklingshæmmede. Der er en rigtig god tanke. Specialfysioterapien kæmper for at der tilføres og ikke tages ressourcer fra den

5 samlede terapi til at varetage opgaven ude på bocentre og dagtilbud. Vi frygter ressourcerne går fra træning og behandling til at afhjælpe de trængte pædagogiske områder. Pga. samarbejdsproblemer har centret fået en fascilitator på MED møderne og alle medarbejdere deltager i samarbejds og kommunikations forløb. 5) Hvad skal vi bruge de regionale og de kommunale netværksmøder til Vi talte om at det er godt at vi har heldagsmøder i den kommunale gruppe. Det skal prioriteres, det er vigtigt at have tid til både den formelle og den uformelle sparring. Der er dog også et ønske om at vi mødes i det store netværk. Der kom et forslag om at vi kunne have tre kommunale møder, et stort netværksmøde for alle og en årskonference. Det er svært at overskue de mange møder. Der er meget fokus på møder generelt i disse sparetider hvor der fokuseres på effektivitet og borgerrettet tid. Vigtigt med opbakning fra leder og fra kollegerne. Alle får meget ud af sparring med hinanden omkring de faglig og de fagpolitiske problemstillinger. Mange giver udtryk for at få meget med sig hjem igen. Det er vigtigt at holde sig ajour med hvad der sker på de andre arbejdspladser og fint med konkret sparring helt ned i detaljen, når det er muligt. Dejligt med referater fra øvrige politiske aktiviteter og møder i Danske Fysioterapeuter. Det er godt at få et indblik i og at have et helikopterblik, i en ellers travl hverdag. Der kom et forslag frem om at både Line og jeg kunne deltage i de to mindre netværksmøder. 6) Ok 11 spørgsmål (blev flyttet op til under lokal løndannelse) 7) Nye mødedatoer og arrangørgruppe Vi havde oprindeligt aftalt et møde d. 31/8 det aflyste vi sidste gang, da vi havde booket for mange møder i forhold til hvad der er aftalt. Næste møde er d. 15 november. Det er en god ide hvis der både er gamle og nye med i planlægningsgruppen. Ny planlægningsgruppe bliver derfor Julie, Ulla og Pernille. Der er en del forslag til emner: anvendt borgernær teknologi ABT fond, samarbejde TR/AMIR. Arbejdsbesparende teknologi Besparelser/opsigelser Håndtering af besparelser hvad gør det ved os og vores arbejdsmiljø? Hvordan får vi fysioterapi ud over rampen pressedækning Behandling/træning Kvalitet i forhold til autorisation, dilemma beskrevet i det sidste fagblad. kvalitet i træningen hvilken rolle har TR her? Kliniske retningslinier Fysioterapeuter der underviser andre faggrupper er det bare en del af lønnen eller skal det lønnes særskilt? Den fremtidige fysioterapeut i samarbejde med ergoterapeuter, pædagoger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andre faggrupper. 8) Evt Det var et godt planlagt møde med gode relevante dagsordenspunkter. Det er vigtigt med viden om OK 11, og lokale lønforhandlinger. Der ønskes kraftigt et forhandling 2 kursus. Næste møde i det regionale TR netværk er d. 19 september. OBS Senere ændret til d. 4/11 Referent Charlotte Larsen

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde

Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde d. 4. februar 2015. 1) Velkommen og kort nyt fra HB,TRR, RB. 2) Planlægning af næste møde EVT. 3) Kort nyt fra arbejdspladserne Dagsorden 4) Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen.

Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Vækst i viden, i antallet af ph.d. ere og i uddannelsesmuligheder

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere