Til dommere, - brug af bedømmelsesskema... 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til dommere, - brug af bedømmelsesskema... 15"

Transkript

1 INDHOLD SIDE Discipliner Teori - obligatorisk Vedligehold At bakke på planke Vendeplads Førstehjælp Kørsel/brug af redskab som kræver speciel varsomhed eller værnemidler Bakke ved hjælp af spejl Kørsel med lasteapparat (frontlæsser) og pallegaffel På-/afmontering af et tungt redskab Kørsel med hænger/vogn eller andet redskab i terræn Cirkelkørsel At bakke med traktor med vogn/hænger indtil et hjørne Kørsel på bakke/rampe med åbning af port/hegnsled Parkering af traktor med hænger for pålæsning af paller Køre løs en fastkørt traktor Passering af smal, bred grøft med traktor Af- og påmontering af lasteapparat Lasteapparat med tømmerklo Lasteapparat med pallegaffel for 180 vending af gaffel Montering af og/eller indstilling af diverse redskaber på traktor Kendskab/brug/kørsel af mejetærsker, mm Brandslukningsøvelse Lastsikringsøvelse Slalom Kørsel i lade Fejlfinding Til dommere, - brug af bedømmelsesskema

2 2

3 DISCIPLINER 1. TEORI OBLIGATORISK BILAG 1 Teori opgaven er obligatorisk i alle konkurrencer og skal bestå af 10 spørgsmål med 2 point pr. spørgsmål. Spørgsmålene skal omhandle sikkerhed, traktorens opbygning og virkemåde, vedligehold af traktor og redskab og specielle trafikregler gældende for traktor og redskab. Generelle trafikregler anses som mindre aktuelle for en sådan teoriprøve. Før vi udarbejder spørgsmålene, opdaterer vi os med den seneste teori for traktorkørekort og forskellige vægt- og hastighedsbegrænsninger, da der af og til sker ændringer på det område. Forslag til spørgsmål er vedlagt i bilag 1. Der er afsat en rimelig tid til opgaverne, som skal besvares skriftligt. Der er ingen grund til at give ekstra tid udover den fastsatte tid. Deltagerne får tilbud om hjælp til at få spørgsmålene læst op og skrevet ned, hvis der er behov for det. Tips: Når det gælder traktorer, maskiner og redskaber, kan vi finde mange aktuelle spørgsmål i nyhedsbrevene fra Arbejdstilsynet. Teori - Traktorkørekort er også aktuel at kigge i for at finde trafikspørgsmål gældende for specielt traktorer og redskaber. Der er maksimum 2 point pr. rigtigt svar, dvs. maksimum 20 point totalt. 2. VEDLIGEHOLD Hjælpemidler: Traktor, redskab eller specielle maskiner, plus instruktionsbog. Øvelsen kan have stor spændvidde og kan udføres i praksis eller som rene teoriøvelser. Forslag til øvelser, som kan udføres både teoretisk og praktisk: At af- / påmontere traktorhjul (med skift/ommontering af dæk på små forhjul) At skifte olie- /luftfilter, olie mm. At lufte dieselsystemet At påfylde kølervæske, batterivæske, sprinklervæske mm. Daglig, ugentlig 200 -/ 500 timers vedligehold på traktor At skifte dele på redskaber, som f.eks. knive på slåmaskine og slaghøster, eller spidser på harve eller plov Opgaven må gøres op, så der kan gives point på konkrete spørgsmål/udførelse/arbejdsteknik således, at det er mindst mulig skøn. Maksimum 20 point. Der bør sættes en maksimum tid for de enkelte øvelser. 3. AT BAKKE PÅ PLANKE Hjælpemidler: Traktor og vogn/anhænger med samme sporvidde og planke. 3

4 Dæk på traktor og vogn bør være smallest mulig og ikke overstige 30 cm. Dækket må have så meget luft, at det ikke kan berøre jorden, så længe dele af dække befinder sig inde på planken. Planken skal være 20 cm bred, minimum 5 cm tyk og minimum 10 m lang, og skal ligge sådan, at oversiden ligger 5 cm over jorden. Når øvelsen starter, kan deltagerne frit vælge, hvilken side af traktoren, de ønsker at bruge, men alle deltagerne skal bakke i samme retning. Det er ikke tilladt at køre frem igen, efter de er startet på et forsøg. Kører de frem efter berøring af planken, regner vi det som brudt forsøg, og deltagerne skal køre helt frem foran planken, før de kan begynde på et nyt forsøg (vognhjulet skal være min. 2 m foran planken). Deltagerne får tre forsøg til at gennemføre øvelsen. Øvelsen kan varieres ved, at vi alternativt: kun må benytte spejle (bagruden er tildækket, dørene lukket) kun må se gennem bagrude (spejl er afmonteret, dørene lukket) en kombination af 1, 2 og/eller 3 Alle hjul på samme side af traktor og vogn skal over planken. Øvelsen kan også gøres mere vanskelig ved, at vi ligger plankerne på en rampe eller bakke, og så skal deltagerne bakke op ad rampen/bakken/skråningen. Udført i første forsøg 20 point Udført i andet forsøg 10 point Udført i tredje forsøg 5 point Der kan trækkes op til 3 point i fradag for traktorbehandling eller koblingskørsel. 4. VENDEPLADS Vi afmærker et vejkryds, hvor deltagerne kører ind på en ca. 4 m bred vej, hvis afstanden mellem traktorens foraksel og vognaksel er 5,75 m. Hvis vi bruger et redskab med afvigende akselafstand, øger vi bredden med 50 pct. af det, akselafstanden er forøget. Dersom bredden på vognen er indtil 1,8 m, går bakkefeltet ud som en sidevej med konstant bredde på 3 m. Er vognen bredere, øger vi bredden på sidevejen tilsvarende. Hvis deltagerne kører over markeringsplanken, som ligger på jorden, med mere end hjulbredden, får de 0 point for øvelsen. En øvet traktorfører udfører øvelsen først, derved kan vi fastsætte normtiden. Vi kan gøre øvelsen vanskeligere ved at bygge en vendeplads, påmontere et læsseapparat (frontlæsser) og/eller bruge en firehjulstrukken traktor. Ved brug af læsseapparat/frontlæsser og firehjulstrukken traktor må vi tilpasse målene på vendepladsen til udstyret. Øvelsen skal udføres med sammenlåste sidebremser, sådan at disse ikke kan benyttes. Det er tilladt at køre frem og tilbage efter behov. Det giver 20 point for fejlfri kørsel. Ved berøring af vendepladsen trækkes 2 point pr. berøring, max 12 point. 4

5 Træk 1 point pr. påbegyndt ½ minut over normtid, max 8 point. Tillægspoint 1 point pr. påbegyndt ½ minut under normtid. Maksimum fradrag for traktorbehandling er 4 point. Berøring med baghjul mod vogntrækstang (-stjert) giver fradrag på 1 point pr. berøring, maksimum 4 point. Figur: Vendeplads 5. FØRSTEHJÆLP Øvelsen bør vi udarbejde sammen med fagfolk, f.eks. Falck, Lotek, ASF-Dansk Folkehjælp, el. lign. Den bør indeholde flest mulige realistiske skadetilfælde, helst med markører, dvs. personer, som er skadet med åbne sår, brud, klemskader og lignende er aktuelle i denne øvelse. Deltagerne bør både teoretisk og praktisk kunne vise deres kundskaber på dette område. Skaderne bør kunne knyttes til typiske skadestilfælde indenfor landbrug. Maksimumpoint er 20. Arrangøren bør sammen med eventuelle medhjælpere gennemgå øvelsen, og fordele pointene på vigtige punkter, sådan at det bliver mindst mulig skøn. Der bør fastsættes en maksimums tid for øvelsen. 6. KØRSEL/BRUG AF REDSKAB SOM KRÆVER SPECIEL VARSOMHED ELLER VÆRNEMIDLER Denne øvelse vælges kun til deltagere, som har gennemgået 1. og 2. hovedforløb, hvor man gennemgår brugen af marksprøjte og lærer om sprøjtemidler. Øvelsen prioriterer sikkerhed højt. Her er et eksempel på et oplæg med en marksprøjte: Sikkerhed: Fylde sprøjten, blande sprøjtemiddel, rengøre dyser, skifte slanger, koble kraftoverføringsaksel til. Udførelse: Indstilling af marksprøjten, kørsel med bomme ude mellem to porte, og med rigtig fremdriftshastighed under kørslen, rigtig tryk og bomhøjde mm. Sikkerhed bør vægtes med indtil 10 point. Resterende point skal fordeles på udførelse og evt. tid. Der sker fradrag på 5-10 point, hvis deltageren undlader at bruge værnemidler eller andet sikkerhedsudstyr. Maksimumpoint er 20. 5

6 Øvelsen kan laves tilsvarende med andre redskaber, som kræver værnemidler. Det kan også udføres med udstyr, som kræver særlig varsomhed/forsigtighed, kort sagt udstyr med mange faremomenter (f.eks. rundballe presser, bigballe presser mm.) I sidstnævnte tilfælde skal der hovedsageligt fokuseres på sikkerhed, og der kan trækkes op til 12 point for sikkerhed og op til otte point for andre forhold som behandling af traktor/redskab. 7. BAKKE VED HJÆLP AF SPEJL Hjælpemidler: Traktor med tæt førerhus og gode rene spejle, som rækker udenfor vogne med høje sider eller aflæsservogn. Traktoren skal bakkes gennem en 15 m lang korridor/bane lavet med sider i 1½ m højde (2-3 planker). Banen/korridoren skal være ½ m bredere end vognens bredeste punkt. Vognen skal bakkes indtil en planke, som ligger på jorden uden, at deltageren forlader traktoren eller åbner døren eller vinduer. Stoppunktet skal markeres med en planke på minimum 15 x 15 cm, som ligger på tværs, og som kan flyttes 1-1½ m i banens længderetning. Den tværgående planke flyttes i længderetningen mellem hvert forsøg, så ingen af deltagerne kan sætte et mærke i banen mod traktoren, mens en anden deltager kører. Dommeren flytter planken efter, at deltageren har sat sig i traktoren. For at flytningen af planken kan få mindst mulig betydning for tiden, bør øvelsen starte 10 m før banens begyndelse. Øvelsen giver 20 point. Fradrag for tid: 1 point pr. påbegyndte ½ minut, maksimum 10 points fradag. Fradrag for hver gang de berører banens sider eller kører frem: 2 point. Dommeren kan bede en deltager om at køre frem, hvis der er fare for, at banesiden kan bryde sammen. Fradrag for at berøre planken: 10 point. Stop i en afstand på 0-20 cm fra planken giver ingen fradrag, derefter er der fradrag på 1 point for hver 10 cm indtil 10 points fradrag. Dommerne giver et skønsmæssigt fradrag på op til 5 point for køremåde og behandling af traktor. Dommerne kan give et tillægspoint pr. påbegyndt ½ minut under den fastsatte normtid. 8. KØRSEL MED LASTEAPPARAT (FRONTLÆSSER) OG PALLEGAFFEL Her kan der være mange varianter for at flytte paller med frontlæsser. Vi kan bruge kartoffelkasser, tomme paller, paller med sten, paller med tomme plastdunke (kræver rolig og nøjagtig traktorbehandling) og lignende. Deltageren skal flytte paller/kasser fra punkt A til punkt B og tilbage igen på tid. Når dommerne bedømmer øvelsen, lægger de vægt på, at pallerne med last er flyttet med sænket lasteapparat. Under kørsel skal dørene på førerhuset være lukket, men ved finjustering for af- og pålæsning af paller, kan dørene åbnes, men deltagerne må ikke strække sig længere ud af dørene, end de har fødderne placeret ved hvert enkelt pedalsæt. Deltagerne skal tage foden ned fra koblingen under kørsel, mens der ved justering tåles en vis koblingskørsel. Vi lægger også vægt på, i hvilken højde deltagerne har frontlæsseren, når den ikke er lastet med hensyn til sikkerhed for personer i nærområdet og traktorens stabilitet. 6

7 Tidsmomentet vægtes med 5-10 point Udførsel vægtes med 5-10 point Traktorbehandling/sikkerhed vægtes med 5-10 point Tillæg/fradrag 1 point pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Point totalt for denne øvelse er maksimum 20 point 9. PÅ-/AFMONTERING AF ET TUNGT REDSKAB Vælg en traktor helst uden forlængbare liftarme, men med let tilgængelig håndtag til at nivellere med fra ydersiden. Vælg et redskab, som vejer mindst 500 kg, så det er for tungt til, at det er forsvarligt at løfte dette uden brug af hjælpemidler eller rigtig arbejdsteknik. Redskabet skal monteres på og af på et ujævnt sted. Dommeren må være opmærksom på, at der ikke dannes spor, som kan gøre det svære for den næste deltager, og om nødvendigt flytte disciplinen et par meter. Når deltageren flytter traktoren, skal dørene være lukket. Øvelsen kan maksimum give 20 point, som er fordelt på: Tillæg /fradrag i point pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Fradrag indtil 5 point for arbejdsteknik Fradrag indtil 5 point for sikkerhed Fradrag 10 point, hvis deltagerne betjener hydraulikken, mens de befinder sig mellem traktor og redskab 10. KØRSEL MED HÆNGER/VOGN ELLER ANDET REDSKAB I TERRÆN Vi kan variere øvelsen meget. Vi kan f.eks. afmærke en rute/bane med indlagte poster, eller deltagerne får besked om at køre frem og tilbage til et synligt punkt. Deltagerne må selv vælge rute. Terrænet bør være vanskeligt at køre i, f.eks. en stenet, stejl eller stubmark. Vi kan også variere øvelsen ved at lade vognen køre med tungt læs, lave start/stop på en bakke, eller forsøge at dreje mm. Øvelsen kan også udføres med en sættevogn med dolly. Det er da aktuelt at tage øvelser med kørsel mellem to trange/smalle porte, så det bliver nødvendigt at benytte dollyen for at komme igennem. Tillæg/fradrag 1 point pr. påbegyndt 1 minut under/over normtid Der er fradrag på maksimum 10 point for at røre portene i banen Der er fradrag på maksimum 5 point for fejlkørsel ved f.eks. at køre på mindre træer, træstubbe, huller og lignende Der er fradrag på maksimum 5 point for traktorbehandling Maksimum 20 point for denne øvelse 11. CIRKELKØRSEL Placer en tønde (eks. 200 l. olietønde) oppe på 3-5 paller. Fæst et tov på tønden og frontlæsseren på en traktor. Traktoren skal så køre, f.eks. 4 runder rundt om tønden uden, at tovet kommer ned på jorden, 7

8 eller lægger sig på siden af pallerne. Tovet kan godt ligge nede på øverste palle. Hvis tovet ligger sig uden på pallerne, skal deltageren bakke traktoren tilbage og svinge væk fra tønden, til tovet er strammet op, til kørslen kan fortsætte, indtil de fastsatte antal runder er sket. Fæstepunktet på tovet til traktoren er bestemt af arrangøren, men evt. lasteapparatet/frontlæsser skal ikke hæves eller sænkes under øvelsen. Hvis tovet bliver for stramt, og tønden rives ned af pallerne, giver det et fradrag på 10 point, og tønden skal sættes på plads, så deltageren kan fortsætte øvelsen. Dommeren stopper tiden, indtil tønden er tilbage på plads, og deltagerne kan fortsætte fra der, hvor de rev tønden ned. Der er behov for så langt et tov, at det ikke bliver behov for at benytte traktorens mindste svingradius. Pallerne kan evt. flyttes, før næste deltager starter, så ingen har fordel af at benytte sig af spor fra foregående deltager. Vi fastsætter en normtid for øvelsen, inden konkurrencen starter. Øvelsen afbrydes efter 2 nedrivninger af tønden. Tillæg/fradrag i point pr. ½ minut under/over normtid Fradrag for at bakke 1 point pr. gang Fradrag for tov på jorden, 2 point pr. gang Fradrag for at rive tønden ned, 10 point Maksimum 20 point kan gives i denne øvelse 12. AT BAKKE MED TRAKTOR MED VOGN/HÆNGER INDTIL ET HJØRNE Benyt en traktor og vogn/hænger med næsten samme maksimalbredde. Afsæt en vej på ca m lang med en 2-3 m bred tværgående vej i den ene ende, så vejene danner et L. Vejsiderne skal være så høje, at de er synlige over vognsiderne. Øvelserne går ud på at bakke på den lange vej mod den korte vej, og stoppe nærmest mulig begge veje. For at bedømme øvelsen tages der tre mål: et fra vej til bag på vogn, et på siden af vognen og et på siden af traktoren. I det tilfælde at vogn/traktor standser skråtstillet fra vejen, er det den største afstand, som skal aflæses. Der gives maksimum 20 point 2 points fradrag pr. berøring af vejen 1 points fradrag pr. fremkørsel 1 points tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut over/under normtid Fradrag for traktorbehandling, max 5 point 1 points fradrag for hver påbegyndte 5 cm ud over 5 cm på hver enkelt af målestederne, 0-5 cm afstand giver nemlig ingen fejlpoint 8

9 Figur: Bakke til hjørne 13. KØRSEL PÅ BAKKE/RAMPE MED ÅBNING AF PORT/HEGNSLED Her benytter vi en traktor med et tungt redskab som for eksempel vogn med last til at køre i et kuperet terræn (stejl bakke), som er indhegnet, så deltageren skal stoppe på bakken, åbne leddet for at køre videre. På toppen af bakken skal deltageren vende traktoren og redskabet for at køre ned igen, og på tilbagevejen stopper deltageren efter leddet for at lukke dette, før han kører helt ned. Ved bedømmelsen er det påkrævet, at når deltageren forlader traktoren for at åbne leddet/porten, skal traktoren stoppes med stopknappen i stopstilling, vælge det laveste gear (eller P ) og trække håndbremsen. Når deltagerne kører, bør de tilpasse rigtig gearvalg, det vil sige samme gear ned som op over bakken. Maksimum 20 point Tid: 1 point tillæg/fradrag pr. påbegyndte ½ minut under/over normtid Sikkerhed: Maksimum fradrag 5 point Udførelse: Maksimum fradrag 10 point Der er fradrag på 5 point for at sikre traktoren for dårligt under stop på bakke. Fradrag på 10 point for at undlade at stoppe traktoren. 14. PARKERING AF TRAKTOR MED HÆNGER FOR PÅLÆSNING AF PALLER Denne øvelse kræver en traktor med vogn uden sider og en traktor med lasteapparat (frontlæsser) og pallegaffel. Vi skal bruge tre paller, og pallegaflen skal kunne løfte pallerne både fra den korte og lange side på vognen. Pallerne bør være belastet med ca kg, eller deltagerne kan få besked om, at pallerne skal forstille en sådan last. Deltagerne kører med traktor og vogn til en plads, stopper og tager den anden traktor med pallegaffel og sætter tre paller op på bagenden af vognen. De samme tre paller skal deltageren nu tage af igen fra siden af vognen og placere dem tilbage på samme plads, som de blev taget fra. Deltagerne kører derefter traktoren med vogn tilbage til udgangspunktet og parkerer. 9

10 Når det gælder bedømmelsen af kørsel med pallegaffel, se under punkt 8. Specielt for denne øvelse er, at pålæsning af tunge paller bagfra på en vogn kræver, at 1-2 paller skal skubbes frem på vognen for at give plads til alle tre paller. Hvis der bliver stor friktion, vil dette føre til kraftige skub på traktor og vogn, og derfor er det vigtigt, at denne er tilstrækkelig sikret med låste hjul, håndbremse, laveste gear (eller P ) og med stopknappen ude. Der er sket flere ulykker ved, at traktoren har stået usikret i højt gear, hvilket har medført, at traktoren er startet, så man ikke har haft kontrol over den løbske traktor. Maksimum er 20 point. Tid: 1 points tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Udførelse: Vægtes med 5-10 points, fradrag for traktorbehandling indtil 5 point Sikkerhed: Fradrag efter skøn, med minimum 5 points fradrag, hvis traktor og vogn kun er sikret med højt gear. 15. TRÆK EN FASTKØRT TRAKTOR OP Øvelsen kan vi udføre teoretisk, men vi skal bruge en traktor, evt. med redskab, som står godt fastkørt. Deltagerne skal forklare, hvordan de vil få traktoren løs, hvilke hjælpemidler de skal bruge, og hvordan disse skal benyttes. Hvis det er muligt, kan øvelsen udføres praktisk, men dette kræver et godt forarbejde, specielt med hensyn til at få øvelsen så realistisk som mulig for de enkelte deltagere. Maksimum 20 point, fordelt på: Tid 5 point Udførelse 10 point Sikkerhed 5 point Hvis øvelsen udføres helt teoretisk, er tiden af mindre vigtighed. Disse 5 point kan da fordeles på de andre to forhold. 16. PASSERING AF SMAL, BRED GRØFT MED TRAKTOR Øvelsen kan udføres ved, at man laver en smal grøft med bredden 40x50 cm og samme dybde, med forholdsvis rette sider og så en anden grøft med en dybde på cm og bredde på 2-3 m. Vi sætter porte op. Deltageren skal tilpasse deres kørsel således, at de kører diagonalt over den lave grøft og tværs over den dybe, fordi dette mindsker faren for at vælte eller stejle. I stedet for grøfter kan vi arrangere øvelsen ved at køre op på lave/høje vejkanter. Øvelsen kan godt udføres med vogn eller andet redskab, og kan derudover udføres ved at køre gennem nogle få porte, vende og køre samme bane tilbage. Maksimum 20 point Tid: 1 point i tillæg/fradrag pr. påbegyndte ½ minut under/over normtid Udførelse: Fradrag på maksimalt 10 point ved berøring af portene på banen eller fejl traktorbehandling Sikkerhed: Fradrag på 5-10 point ved fejlpassering af grøfterne 17. AF- OG PÅMONTERING AF LASTEAPPARAT 10

11 Øvelsen begynder med, at traktoren står påmonteret en frontlæsser/lasteapparat. Deltagerne kører traktoren til den plads, hvor frontlæsseren/lasteapparatet skal afmonteres (kør gerne skovlen/frontlæsseren ind i en sandbunke, så frontlæsseren står stabilt), monter støtteben, koble al hydraulik mm. fra og kør traktoren m tilbage for så at køre frem og påmontere frontlæsseren igen. Traktoren skal placeres i udgangsposition, når øvelsen er udført. Maksimum 20 point Tid: 1 point i tillæg/fradrag pr. påbegyndte ½ minut under/over normtid Udførelse: Maksimum 10 point Sikkerhed: Maksimum 5 point 18. LASTEAPPARAT MED OVERFALDSKLO Øvelsen kræver lasteapparat med overfaldsklo. Den kan gennemføres realistisk med på- /aflæsning af tømmer på vogn. En alternativ og enklere øvelse, som kræver mere præcision er, at vi sætter en stolpe på ca. 2,5 m ned i jorden. Ved siden af stolpen i en afstand af 5-6 m ligger vi to traktordæk tommer i diameter. Dækkene skal ved hjælp af overfaldskloen trækkes ned over stolpen et ad gangen, og derefter tages op igen for så at ligge dem tilbage på plads. Tid: 1 point i tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Udførelse: Fradrag på 2 point pr. berøring af stolpen, maksimum 10 point Ellers gælder samme regler som for øvelse 8 angående traktorbehandling. 19. LASTEAPPARAT MED PALLEGAFFEL FOR 180 VENDING AF GAFFEL Øvelsen kræver en traktor med gaffel for at tømme rodfrugts-/kartoffelkasser og to kasser, hvoraf en er fuld af kartofler/gulerødder eller lignende. Øvelsen går ud på at tømme en kasse med kartofler el. lign. op i den tomme kasse, og så tilbage igen. Vi kan improvisere øvelsen ved at stable kasser, køre mellem porte med lasteapparat/frontlæsser i lav position og/eller påmontere pallegaffel osv. i tillæg til selve øvelsen. Tid: 1 point tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Udførelse: Se øvelse 8, plus fradrag for spild af indhold i kassen 20. MONTERING AF OG/ELLER INDSTILLING AF DIVERSE REDSKABER PÅ TRAKTOR Øvelsen kræver, at deltageren kan montere redskaber rigtigt på traktoren og samtidig kender til redskabet og traktorens indstillingsmuligheder for at få den mest mulige korrekte indstilling af udstyret til den arbejdsfunktion, som skal udføres. Udstyret kan være følgende: harve, plov, gruber, såmaskine, tromler, marksprøjte, slaghøster, græsslåmaskine, rund- /bigballepresser, jordfræser, centrifugalspreder/gødningsspreder, stenopsamler, kartoffeloptager, mm. 11

12 Instruktionsbøger skal være tilgængelige. Maksimum 20 point. 21. KENDSKAB/BRUG/KØRSEL AF MEJETÆRSKER, MM Denne øvelse bør vælges med omhu. Selvom deltageren bør have indblik i de fleste redskaber/maskintyper, er det kendt, at nogle maskiner ikke benyttes i enkelte egne. Ved valg af sådan en øvelse bør man derfor have opgaver, som ikke kræver for mange teoretiske kundskaber om maskinens opbygning. Praktisk brug af udstyret bør derfor heller ikke vægtes, og enkel kørsel med redskabet kan ske, så det er muligt at gennemføre øvelsen uden, at der er behov for nogen grundig kendskab til maskinen. Maksimum 20 point. 22. BRANDSLUKNINGSØVELSE Øvelsen sker i samarbejde med brandvæsenet jfr. øvelse 5, hvor der samarbejdes med Falck. Denne øvelse kan også foregå teoretisk i forbindelse med brand i en motor eller lignende spørgsmål, men bør samtidig indeholde praktiske øvelser med at slukke en brand i f.eks. en tønde med egnede hjælpemidler. Vælg forskellige slukningsteknik afhængig af det, der er i brand. Hvordan slukker man en oliebrand? Brand i træ? mm. Maksimum 20 point. 23. LASTSIKRINGSØVELSE Denne øvelse gennemfører vi med henblik på at sikre last på f.eks. en vogn. Reglerne er, at al last skal sikres mod kræfter, som trækker lasten enten frem eller til en af siderne. Graden af sikring angives i procent af lastens vægt. Som en generel regel gælder, at vi skal sikre al last alle veje, så lasten bliver på vognen ved katastrofeopbremsninger eller undvigemanøvrer. Der er imidlertid ingen krav til sikring af last opad. Sikringen kan enten ske ved hjælp af faste dele på vognen eller kæder, træktaljer eller lignende. Maksimum 20 point. Denne øvelse bliver til en vis grad bedømt ud fra et skøn, men der er fradrag på op til 5 point pr retning, lasten ikke er sikret, dvs. 5 point frem, 5 tilbage, 5 til højre osv. 24. SLAOM 12 Opgaven skal gennemføres ved at bakke, men banen skal desuden være indrettet, så man kan køre fremad. Afstanden mellem markeringsstokkene skal tilpasses køretøjets størrelse, så man kan bakke uden, at man behøver at køre fremad.

13 Figur: Skitse for slalom kørsel Maksimum 20 point. Fradrag: Ved berøring af markeringsstokkene trækkes 2 point pr. berøring, max 12 point. Træk 1 point pr. påbegyndt ½ minut over normtid, max 8 point. Tillægspoint 1 point pr. påbegyndt ½ minut under normtid. Maksimum fradrag for traktorbehandling er 4 point. Berøring med baghjul mod vogntrækstang (- stjert) giver fradrag på 1 point pr. berøring, maksimum 4 point. 25. KØRSEL I LADE Ladens (en indhegnet plads er lade) ydre ramme er en rektangel, som har en åbning (portåbning) ved et hjørne på ca. 3 m. Størrelsen er afpasset til ekvipagens længde, så man ikke kører rundt i laden. Man skal bakke ind og ud af laden (11*16 + 3,25 m åbning i døren/porten) uden at berøre porten eller siderne i laden. Figur: Skitse for lade, hvor man bakker ind og ud. Maksimum 20 point. 26. FEJLFINDING Vi stiller en traktor og vogn op, som vi har lavet 10 bevidste fejl på. Vælg 10 fejlene, som f.eks. kan være: En defekt sikring, så lyset ikke virker smadret lys 13

14 manglende spejl/refleks manglende lys på vogn stik til lys på vogn er defekt Stik til lys er ikke koblet til traktoren traktoren er parkeret men ikke sat i laveste gear eller P lasten på vognen er ikke eller kun delvist lastsikret et baglys har mistet den røde kapsel/skærm manglende spejl/refleks ruderne er meget beskidte det roder i førerhuset der mangler et trinbræt PTO skærmen mangler manglende hjulbolt pløkken i trækarmen er for kort/lille læs på vognen er for bredt refleksen på vognen er rund og ikke trekantet Der er maksimum 2 point pr. rigtigt svar, dvs. maksimum 20 point totalt. 14

15 TIL DOMMERE, - BRUG AF BEDØMMELSESSKEMA BILAG 2 1) Her fyldes det nr., som øvelsen/posten er mærket med i konkurrencen + dommerens navn 2) Skriv startnummeret på deltagerne, efterhånden som de kommer til posten 3) Her noterer dommeren stikord om posten/bedømmelsen, som blev vedtaget på dommermødet 4) a. Forbrugt tid ifølge stopuret b. Fejl omsat til overtid 5) a. For hver fejl kan man i felt 5a sætte en streg b. Summere alle streger og overfør tallet til 5b 6) Her føres evt. opgaver, som ikke er med på de generelle bedømmelsespunkter. 10) Summere alle pointene (- fradrag) fra punkt ) Læg 20 point til. 12) Total point sum for denne post er da klar Hvis en dommer er usikker på en evt. bedømmelse, kan bagsiden bruges til at notere på, men husk at skrive deltagerens startnummer ved bemærkningerne. 15

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2)

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2) 2 Dette er en dansk udgave af vejledningen Wheelchair Skills Test (WST) Version 4.2 Manual, som indgår i det canadiske Wheelchair Skills Program (på dansk Kør Godt programmet). Ligesom det øvrige materiale

Læs mere

OPERATØRENS. 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) håndbog. Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG

OPERATØRENS. 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) håndbog. Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) Innovation inden for landbrugsmaskiner Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG OPERATØRENS håndbog Tanco Autowrap 1500 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Værktøjskassen 2004. Samarbejdsøvelser. - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til.

Værktøjskassen 2004. Samarbejdsøvelser. - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til. Samarbejdsøvelser - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til. TrænerGruppen 2004 Oversigt Oversigt...2 Lidt om samarbejdsøvelser...3 Hvad gør et team effektivt?...4 Træn jeres åbenhed...6 Ø-leg...8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 8439..80F.0 ROLLPROFI MB 60 Miniballepresser Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL ALT OM TRAILERKØRSEL DEN STORE TRAILERGUIDE Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? Hvilke regler gælder? Få eksperternes tips til trailer læsning

Læs mere

Motorsavskursus. Det ny Havredal

Motorsavskursus. Det ny Havredal Motorsavskursus Det ny Havredal Redigeret og ombearbejdet af Kim Vesterager 2010 1 For at kunne udnytte motorsaven sikkert og rimelig effektivt, er det absolut nødvendigt at have et grundlæggende kendskab

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF GODT BEGYNDT MED MINIGOLF INFORMATIONSHÆFTE OG BEGYNDERGUIDE UDGIVET AF DANSK MINIGOLF UNION Oplag: 2.000 stk. Årgang 2005 Udgivet af Dansk Minigolf Union Grafisk design: Reklame & Marketing Butikken A/S

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere