Til dommere, - brug af bedømmelsesskema... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til dommere, - brug af bedømmelsesskema... 15"

Transkript

1 INDHOLD SIDE Discipliner Teori - obligatorisk Vedligehold At bakke på planke Vendeplads Førstehjælp Kørsel/brug af redskab som kræver speciel varsomhed eller værnemidler Bakke ved hjælp af spejl Kørsel med lasteapparat (frontlæsser) og pallegaffel På-/afmontering af et tungt redskab Kørsel med hænger/vogn eller andet redskab i terræn Cirkelkørsel At bakke med traktor med vogn/hænger indtil et hjørne Kørsel på bakke/rampe med åbning af port/hegnsled Parkering af traktor med hænger for pålæsning af paller Køre løs en fastkørt traktor Passering af smal, bred grøft med traktor Af- og påmontering af lasteapparat Lasteapparat med tømmerklo Lasteapparat med pallegaffel for 180 vending af gaffel Montering af og/eller indstilling af diverse redskaber på traktor Kendskab/brug/kørsel af mejetærsker, mm Brandslukningsøvelse Lastsikringsøvelse Slalom Kørsel i lade Fejlfinding Til dommere, - brug af bedømmelsesskema

2 2

3 DISCIPLINER 1. TEORI OBLIGATORISK BILAG 1 Teori opgaven er obligatorisk i alle konkurrencer og skal bestå af 10 spørgsmål med 2 point pr. spørgsmål. Spørgsmålene skal omhandle sikkerhed, traktorens opbygning og virkemåde, vedligehold af traktor og redskab og specielle trafikregler gældende for traktor og redskab. Generelle trafikregler anses som mindre aktuelle for en sådan teoriprøve. Før vi udarbejder spørgsmålene, opdaterer vi os med den seneste teori for traktorkørekort og forskellige vægt- og hastighedsbegrænsninger, da der af og til sker ændringer på det område. Forslag til spørgsmål er vedlagt i bilag 1. Der er afsat en rimelig tid til opgaverne, som skal besvares skriftligt. Der er ingen grund til at give ekstra tid udover den fastsatte tid. Deltagerne får tilbud om hjælp til at få spørgsmålene læst op og skrevet ned, hvis der er behov for det. Tips: Når det gælder traktorer, maskiner og redskaber, kan vi finde mange aktuelle spørgsmål i nyhedsbrevene fra Arbejdstilsynet. Teori - Traktorkørekort er også aktuel at kigge i for at finde trafikspørgsmål gældende for specielt traktorer og redskaber. Der er maksimum 2 point pr. rigtigt svar, dvs. maksimum 20 point totalt. 2. VEDLIGEHOLD Hjælpemidler: Traktor, redskab eller specielle maskiner, plus instruktionsbog. Øvelsen kan have stor spændvidde og kan udføres i praksis eller som rene teoriøvelser. Forslag til øvelser, som kan udføres både teoretisk og praktisk: At af- / påmontere traktorhjul (med skift/ommontering af dæk på små forhjul) At skifte olie- /luftfilter, olie mm. At lufte dieselsystemet At påfylde kølervæske, batterivæske, sprinklervæske mm. Daglig, ugentlig 200 -/ 500 timers vedligehold på traktor At skifte dele på redskaber, som f.eks. knive på slåmaskine og slaghøster, eller spidser på harve eller plov Opgaven må gøres op, så der kan gives point på konkrete spørgsmål/udførelse/arbejdsteknik således, at det er mindst mulig skøn. Maksimum 20 point. Der bør sættes en maksimum tid for de enkelte øvelser. 3. AT BAKKE PÅ PLANKE Hjælpemidler: Traktor og vogn/anhænger med samme sporvidde og planke. 3

4 Dæk på traktor og vogn bør være smallest mulig og ikke overstige 30 cm. Dækket må have så meget luft, at det ikke kan berøre jorden, så længe dele af dække befinder sig inde på planken. Planken skal være 20 cm bred, minimum 5 cm tyk og minimum 10 m lang, og skal ligge sådan, at oversiden ligger 5 cm over jorden. Når øvelsen starter, kan deltagerne frit vælge, hvilken side af traktoren, de ønsker at bruge, men alle deltagerne skal bakke i samme retning. Det er ikke tilladt at køre frem igen, efter de er startet på et forsøg. Kører de frem efter berøring af planken, regner vi det som brudt forsøg, og deltagerne skal køre helt frem foran planken, før de kan begynde på et nyt forsøg (vognhjulet skal være min. 2 m foran planken). Deltagerne får tre forsøg til at gennemføre øvelsen. Øvelsen kan varieres ved, at vi alternativt: kun må benytte spejle (bagruden er tildækket, dørene lukket) kun må se gennem bagrude (spejl er afmonteret, dørene lukket) en kombination af 1, 2 og/eller 3 Alle hjul på samme side af traktor og vogn skal over planken. Øvelsen kan også gøres mere vanskelig ved, at vi ligger plankerne på en rampe eller bakke, og så skal deltagerne bakke op ad rampen/bakken/skråningen. Udført i første forsøg 20 point Udført i andet forsøg 10 point Udført i tredje forsøg 5 point Der kan trækkes op til 3 point i fradag for traktorbehandling eller koblingskørsel. 4. VENDEPLADS Vi afmærker et vejkryds, hvor deltagerne kører ind på en ca. 4 m bred vej, hvis afstanden mellem traktorens foraksel og vognaksel er 5,75 m. Hvis vi bruger et redskab med afvigende akselafstand, øger vi bredden med 50 pct. af det, akselafstanden er forøget. Dersom bredden på vognen er indtil 1,8 m, går bakkefeltet ud som en sidevej med konstant bredde på 3 m. Er vognen bredere, øger vi bredden på sidevejen tilsvarende. Hvis deltagerne kører over markeringsplanken, som ligger på jorden, med mere end hjulbredden, får de 0 point for øvelsen. En øvet traktorfører udfører øvelsen først, derved kan vi fastsætte normtiden. Vi kan gøre øvelsen vanskeligere ved at bygge en vendeplads, påmontere et læsseapparat (frontlæsser) og/eller bruge en firehjulstrukken traktor. Ved brug af læsseapparat/frontlæsser og firehjulstrukken traktor må vi tilpasse målene på vendepladsen til udstyret. Øvelsen skal udføres med sammenlåste sidebremser, sådan at disse ikke kan benyttes. Det er tilladt at køre frem og tilbage efter behov. Det giver 20 point for fejlfri kørsel. Ved berøring af vendepladsen trækkes 2 point pr. berøring, max 12 point. 4

5 Træk 1 point pr. påbegyndt ½ minut over normtid, max 8 point. Tillægspoint 1 point pr. påbegyndt ½ minut under normtid. Maksimum fradrag for traktorbehandling er 4 point. Berøring med baghjul mod vogntrækstang (-stjert) giver fradrag på 1 point pr. berøring, maksimum 4 point. Figur: Vendeplads 5. FØRSTEHJÆLP Øvelsen bør vi udarbejde sammen med fagfolk, f.eks. Falck, Lotek, ASF-Dansk Folkehjælp, el. lign. Den bør indeholde flest mulige realistiske skadetilfælde, helst med markører, dvs. personer, som er skadet med åbne sår, brud, klemskader og lignende er aktuelle i denne øvelse. Deltagerne bør både teoretisk og praktisk kunne vise deres kundskaber på dette område. Skaderne bør kunne knyttes til typiske skadestilfælde indenfor landbrug. Maksimumpoint er 20. Arrangøren bør sammen med eventuelle medhjælpere gennemgå øvelsen, og fordele pointene på vigtige punkter, sådan at det bliver mindst mulig skøn. Der bør fastsættes en maksimums tid for øvelsen. 6. KØRSEL/BRUG AF REDSKAB SOM KRÆVER SPECIEL VARSOMHED ELLER VÆRNEMIDLER Denne øvelse vælges kun til deltagere, som har gennemgået 1. og 2. hovedforløb, hvor man gennemgår brugen af marksprøjte og lærer om sprøjtemidler. Øvelsen prioriterer sikkerhed højt. Her er et eksempel på et oplæg med en marksprøjte: Sikkerhed: Fylde sprøjten, blande sprøjtemiddel, rengøre dyser, skifte slanger, koble kraftoverføringsaksel til. Udførelse: Indstilling af marksprøjten, kørsel med bomme ude mellem to porte, og med rigtig fremdriftshastighed under kørslen, rigtig tryk og bomhøjde mm. Sikkerhed bør vægtes med indtil 10 point. Resterende point skal fordeles på udførelse og evt. tid. Der sker fradrag på 5-10 point, hvis deltageren undlader at bruge værnemidler eller andet sikkerhedsudstyr. Maksimumpoint er 20. 5

6 Øvelsen kan laves tilsvarende med andre redskaber, som kræver værnemidler. Det kan også udføres med udstyr, som kræver særlig varsomhed/forsigtighed, kort sagt udstyr med mange faremomenter (f.eks. rundballe presser, bigballe presser mm.) I sidstnævnte tilfælde skal der hovedsageligt fokuseres på sikkerhed, og der kan trækkes op til 12 point for sikkerhed og op til otte point for andre forhold som behandling af traktor/redskab. 7. BAKKE VED HJÆLP AF SPEJL Hjælpemidler: Traktor med tæt førerhus og gode rene spejle, som rækker udenfor vogne med høje sider eller aflæsservogn. Traktoren skal bakkes gennem en 15 m lang korridor/bane lavet med sider i 1½ m højde (2-3 planker). Banen/korridoren skal være ½ m bredere end vognens bredeste punkt. Vognen skal bakkes indtil en planke, som ligger på jorden uden, at deltageren forlader traktoren eller åbner døren eller vinduer. Stoppunktet skal markeres med en planke på minimum 15 x 15 cm, som ligger på tværs, og som kan flyttes 1-1½ m i banens længderetning. Den tværgående planke flyttes i længderetningen mellem hvert forsøg, så ingen af deltagerne kan sætte et mærke i banen mod traktoren, mens en anden deltager kører. Dommeren flytter planken efter, at deltageren har sat sig i traktoren. For at flytningen af planken kan få mindst mulig betydning for tiden, bør øvelsen starte 10 m før banens begyndelse. Øvelsen giver 20 point. Fradrag for tid: 1 point pr. påbegyndte ½ minut, maksimum 10 points fradag. Fradrag for hver gang de berører banens sider eller kører frem: 2 point. Dommeren kan bede en deltager om at køre frem, hvis der er fare for, at banesiden kan bryde sammen. Fradrag for at berøre planken: 10 point. Stop i en afstand på 0-20 cm fra planken giver ingen fradrag, derefter er der fradrag på 1 point for hver 10 cm indtil 10 points fradrag. Dommerne giver et skønsmæssigt fradrag på op til 5 point for køremåde og behandling af traktor. Dommerne kan give et tillægspoint pr. påbegyndt ½ minut under den fastsatte normtid. 8. KØRSEL MED LASTEAPPARAT (FRONTLÆSSER) OG PALLEGAFFEL Her kan der være mange varianter for at flytte paller med frontlæsser. Vi kan bruge kartoffelkasser, tomme paller, paller med sten, paller med tomme plastdunke (kræver rolig og nøjagtig traktorbehandling) og lignende. Deltageren skal flytte paller/kasser fra punkt A til punkt B og tilbage igen på tid. Når dommerne bedømmer øvelsen, lægger de vægt på, at pallerne med last er flyttet med sænket lasteapparat. Under kørsel skal dørene på førerhuset være lukket, men ved finjustering for af- og pålæsning af paller, kan dørene åbnes, men deltagerne må ikke strække sig længere ud af dørene, end de har fødderne placeret ved hvert enkelt pedalsæt. Deltagerne skal tage foden ned fra koblingen under kørsel, mens der ved justering tåles en vis koblingskørsel. Vi lægger også vægt på, i hvilken højde deltagerne har frontlæsseren, når den ikke er lastet med hensyn til sikkerhed for personer i nærområdet og traktorens stabilitet. 6

7 Tidsmomentet vægtes med 5-10 point Udførsel vægtes med 5-10 point Traktorbehandling/sikkerhed vægtes med 5-10 point Tillæg/fradrag 1 point pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Point totalt for denne øvelse er maksimum 20 point 9. PÅ-/AFMONTERING AF ET TUNGT REDSKAB Vælg en traktor helst uden forlængbare liftarme, men med let tilgængelig håndtag til at nivellere med fra ydersiden. Vælg et redskab, som vejer mindst 500 kg, så det er for tungt til, at det er forsvarligt at løfte dette uden brug af hjælpemidler eller rigtig arbejdsteknik. Redskabet skal monteres på og af på et ujævnt sted. Dommeren må være opmærksom på, at der ikke dannes spor, som kan gøre det svære for den næste deltager, og om nødvendigt flytte disciplinen et par meter. Når deltageren flytter traktoren, skal dørene være lukket. Øvelsen kan maksimum give 20 point, som er fordelt på: Tillæg /fradrag i point pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Fradrag indtil 5 point for arbejdsteknik Fradrag indtil 5 point for sikkerhed Fradrag 10 point, hvis deltagerne betjener hydraulikken, mens de befinder sig mellem traktor og redskab 10. KØRSEL MED HÆNGER/VOGN ELLER ANDET REDSKAB I TERRÆN Vi kan variere øvelsen meget. Vi kan f.eks. afmærke en rute/bane med indlagte poster, eller deltagerne får besked om at køre frem og tilbage til et synligt punkt. Deltagerne må selv vælge rute. Terrænet bør være vanskeligt at køre i, f.eks. en stenet, stejl eller stubmark. Vi kan også variere øvelsen ved at lade vognen køre med tungt læs, lave start/stop på en bakke, eller forsøge at dreje mm. Øvelsen kan også udføres med en sættevogn med dolly. Det er da aktuelt at tage øvelser med kørsel mellem to trange/smalle porte, så det bliver nødvendigt at benytte dollyen for at komme igennem. Tillæg/fradrag 1 point pr. påbegyndt 1 minut under/over normtid Der er fradrag på maksimum 10 point for at røre portene i banen Der er fradrag på maksimum 5 point for fejlkørsel ved f.eks. at køre på mindre træer, træstubbe, huller og lignende Der er fradrag på maksimum 5 point for traktorbehandling Maksimum 20 point for denne øvelse 11. CIRKELKØRSEL Placer en tønde (eks. 200 l. olietønde) oppe på 3-5 paller. Fæst et tov på tønden og frontlæsseren på en traktor. Traktoren skal så køre, f.eks. 4 runder rundt om tønden uden, at tovet kommer ned på jorden, 7

8 eller lægger sig på siden af pallerne. Tovet kan godt ligge nede på øverste palle. Hvis tovet ligger sig uden på pallerne, skal deltageren bakke traktoren tilbage og svinge væk fra tønden, til tovet er strammet op, til kørslen kan fortsætte, indtil de fastsatte antal runder er sket. Fæstepunktet på tovet til traktoren er bestemt af arrangøren, men evt. lasteapparatet/frontlæsser skal ikke hæves eller sænkes under øvelsen. Hvis tovet bliver for stramt, og tønden rives ned af pallerne, giver det et fradrag på 10 point, og tønden skal sættes på plads, så deltageren kan fortsætte øvelsen. Dommeren stopper tiden, indtil tønden er tilbage på plads, og deltagerne kan fortsætte fra der, hvor de rev tønden ned. Der er behov for så langt et tov, at det ikke bliver behov for at benytte traktorens mindste svingradius. Pallerne kan evt. flyttes, før næste deltager starter, så ingen har fordel af at benytte sig af spor fra foregående deltager. Vi fastsætter en normtid for øvelsen, inden konkurrencen starter. Øvelsen afbrydes efter 2 nedrivninger af tønden. Tillæg/fradrag i point pr. ½ minut under/over normtid Fradrag for at bakke 1 point pr. gang Fradrag for tov på jorden, 2 point pr. gang Fradrag for at rive tønden ned, 10 point Maksimum 20 point kan gives i denne øvelse 12. AT BAKKE MED TRAKTOR MED VOGN/HÆNGER INDTIL ET HJØRNE Benyt en traktor og vogn/hænger med næsten samme maksimalbredde. Afsæt en vej på ca m lang med en 2-3 m bred tværgående vej i den ene ende, så vejene danner et L. Vejsiderne skal være så høje, at de er synlige over vognsiderne. Øvelserne går ud på at bakke på den lange vej mod den korte vej, og stoppe nærmest mulig begge veje. For at bedømme øvelsen tages der tre mål: et fra vej til bag på vogn, et på siden af vognen og et på siden af traktoren. I det tilfælde at vogn/traktor standser skråtstillet fra vejen, er det den største afstand, som skal aflæses. Der gives maksimum 20 point 2 points fradrag pr. berøring af vejen 1 points fradrag pr. fremkørsel 1 points tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut over/under normtid Fradrag for traktorbehandling, max 5 point 1 points fradrag for hver påbegyndte 5 cm ud over 5 cm på hver enkelt af målestederne, 0-5 cm afstand giver nemlig ingen fejlpoint 8

9 Figur: Bakke til hjørne 13. KØRSEL PÅ BAKKE/RAMPE MED ÅBNING AF PORT/HEGNSLED Her benytter vi en traktor med et tungt redskab som for eksempel vogn med last til at køre i et kuperet terræn (stejl bakke), som er indhegnet, så deltageren skal stoppe på bakken, åbne leddet for at køre videre. På toppen af bakken skal deltageren vende traktoren og redskabet for at køre ned igen, og på tilbagevejen stopper deltageren efter leddet for at lukke dette, før han kører helt ned. Ved bedømmelsen er det påkrævet, at når deltageren forlader traktoren for at åbne leddet/porten, skal traktoren stoppes med stopknappen i stopstilling, vælge det laveste gear (eller P ) og trække håndbremsen. Når deltagerne kører, bør de tilpasse rigtig gearvalg, det vil sige samme gear ned som op over bakken. Maksimum 20 point Tid: 1 point tillæg/fradrag pr. påbegyndte ½ minut under/over normtid Sikkerhed: Maksimum fradrag 5 point Udførelse: Maksimum fradrag 10 point Der er fradrag på 5 point for at sikre traktoren for dårligt under stop på bakke. Fradrag på 10 point for at undlade at stoppe traktoren. 14. PARKERING AF TRAKTOR MED HÆNGER FOR PÅLÆSNING AF PALLER Denne øvelse kræver en traktor med vogn uden sider og en traktor med lasteapparat (frontlæsser) og pallegaffel. Vi skal bruge tre paller, og pallegaflen skal kunne løfte pallerne både fra den korte og lange side på vognen. Pallerne bør være belastet med ca kg, eller deltagerne kan få besked om, at pallerne skal forstille en sådan last. Deltagerne kører med traktor og vogn til en plads, stopper og tager den anden traktor med pallegaffel og sætter tre paller op på bagenden af vognen. De samme tre paller skal deltageren nu tage af igen fra siden af vognen og placere dem tilbage på samme plads, som de blev taget fra. Deltagerne kører derefter traktoren med vogn tilbage til udgangspunktet og parkerer. 9

10 Når det gælder bedømmelsen af kørsel med pallegaffel, se under punkt 8. Specielt for denne øvelse er, at pålæsning af tunge paller bagfra på en vogn kræver, at 1-2 paller skal skubbes frem på vognen for at give plads til alle tre paller. Hvis der bliver stor friktion, vil dette føre til kraftige skub på traktor og vogn, og derfor er det vigtigt, at denne er tilstrækkelig sikret med låste hjul, håndbremse, laveste gear (eller P ) og med stopknappen ude. Der er sket flere ulykker ved, at traktoren har stået usikret i højt gear, hvilket har medført, at traktoren er startet, så man ikke har haft kontrol over den løbske traktor. Maksimum er 20 point. Tid: 1 points tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Udførelse: Vægtes med 5-10 points, fradrag for traktorbehandling indtil 5 point Sikkerhed: Fradrag efter skøn, med minimum 5 points fradrag, hvis traktor og vogn kun er sikret med højt gear. 15. TRÆK EN FASTKØRT TRAKTOR OP Øvelsen kan vi udføre teoretisk, men vi skal bruge en traktor, evt. med redskab, som står godt fastkørt. Deltagerne skal forklare, hvordan de vil få traktoren løs, hvilke hjælpemidler de skal bruge, og hvordan disse skal benyttes. Hvis det er muligt, kan øvelsen udføres praktisk, men dette kræver et godt forarbejde, specielt med hensyn til at få øvelsen så realistisk som mulig for de enkelte deltagere. Maksimum 20 point, fordelt på: Tid 5 point Udførelse 10 point Sikkerhed 5 point Hvis øvelsen udføres helt teoretisk, er tiden af mindre vigtighed. Disse 5 point kan da fordeles på de andre to forhold. 16. PASSERING AF SMAL, BRED GRØFT MED TRAKTOR Øvelsen kan udføres ved, at man laver en smal grøft med bredden 40x50 cm og samme dybde, med forholdsvis rette sider og så en anden grøft med en dybde på cm og bredde på 2-3 m. Vi sætter porte op. Deltageren skal tilpasse deres kørsel således, at de kører diagonalt over den lave grøft og tværs over den dybe, fordi dette mindsker faren for at vælte eller stejle. I stedet for grøfter kan vi arrangere øvelsen ved at køre op på lave/høje vejkanter. Øvelsen kan godt udføres med vogn eller andet redskab, og kan derudover udføres ved at køre gennem nogle få porte, vende og køre samme bane tilbage. Maksimum 20 point Tid: 1 point i tillæg/fradrag pr. påbegyndte ½ minut under/over normtid Udførelse: Fradrag på maksimalt 10 point ved berøring af portene på banen eller fejl traktorbehandling Sikkerhed: Fradrag på 5-10 point ved fejlpassering af grøfterne 17. AF- OG PÅMONTERING AF LASTEAPPARAT 10

11 Øvelsen begynder med, at traktoren står påmonteret en frontlæsser/lasteapparat. Deltagerne kører traktoren til den plads, hvor frontlæsseren/lasteapparatet skal afmonteres (kør gerne skovlen/frontlæsseren ind i en sandbunke, så frontlæsseren står stabilt), monter støtteben, koble al hydraulik mm. fra og kør traktoren m tilbage for så at køre frem og påmontere frontlæsseren igen. Traktoren skal placeres i udgangsposition, når øvelsen er udført. Maksimum 20 point Tid: 1 point i tillæg/fradrag pr. påbegyndte ½ minut under/over normtid Udførelse: Maksimum 10 point Sikkerhed: Maksimum 5 point 18. LASTEAPPARAT MED OVERFALDSKLO Øvelsen kræver lasteapparat med overfaldsklo. Den kan gennemføres realistisk med på- /aflæsning af tømmer på vogn. En alternativ og enklere øvelse, som kræver mere præcision er, at vi sætter en stolpe på ca. 2,5 m ned i jorden. Ved siden af stolpen i en afstand af 5-6 m ligger vi to traktordæk tommer i diameter. Dækkene skal ved hjælp af overfaldskloen trækkes ned over stolpen et ad gangen, og derefter tages op igen for så at ligge dem tilbage på plads. Tid: 1 point i tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Udførelse: Fradrag på 2 point pr. berøring af stolpen, maksimum 10 point Ellers gælder samme regler som for øvelse 8 angående traktorbehandling. 19. LASTEAPPARAT MED PALLEGAFFEL FOR 180 VENDING AF GAFFEL Øvelsen kræver en traktor med gaffel for at tømme rodfrugts-/kartoffelkasser og to kasser, hvoraf en er fuld af kartofler/gulerødder eller lignende. Øvelsen går ud på at tømme en kasse med kartofler el. lign. op i den tomme kasse, og så tilbage igen. Vi kan improvisere øvelsen ved at stable kasser, køre mellem porte med lasteapparat/frontlæsser i lav position og/eller påmontere pallegaffel osv. i tillæg til selve øvelsen. Tid: 1 point tillæg/fradrag pr. påbegyndt ½ minut under/over normtid Udførelse: Se øvelse 8, plus fradrag for spild af indhold i kassen 20. MONTERING AF OG/ELLER INDSTILLING AF DIVERSE REDSKABER PÅ TRAKTOR Øvelsen kræver, at deltageren kan montere redskaber rigtigt på traktoren og samtidig kender til redskabet og traktorens indstillingsmuligheder for at få den mest mulige korrekte indstilling af udstyret til den arbejdsfunktion, som skal udføres. Udstyret kan være følgende: harve, plov, gruber, såmaskine, tromler, marksprøjte, slaghøster, græsslåmaskine, rund- /bigballepresser, jordfræser, centrifugalspreder/gødningsspreder, stenopsamler, kartoffeloptager, mm. 11

12 Instruktionsbøger skal være tilgængelige. Maksimum 20 point. 21. KENDSKAB/BRUG/KØRSEL AF MEJETÆRSKER, MM Denne øvelse bør vælges med omhu. Selvom deltageren bør have indblik i de fleste redskaber/maskintyper, er det kendt, at nogle maskiner ikke benyttes i enkelte egne. Ved valg af sådan en øvelse bør man derfor have opgaver, som ikke kræver for mange teoretiske kundskaber om maskinens opbygning. Praktisk brug af udstyret bør derfor heller ikke vægtes, og enkel kørsel med redskabet kan ske, så det er muligt at gennemføre øvelsen uden, at der er behov for nogen grundig kendskab til maskinen. Maksimum 20 point. 22. BRANDSLUKNINGSØVELSE Øvelsen sker i samarbejde med brandvæsenet jfr. øvelse 5, hvor der samarbejdes med Falck. Denne øvelse kan også foregå teoretisk i forbindelse med brand i en motor eller lignende spørgsmål, men bør samtidig indeholde praktiske øvelser med at slukke en brand i f.eks. en tønde med egnede hjælpemidler. Vælg forskellige slukningsteknik afhængig af det, der er i brand. Hvordan slukker man en oliebrand? Brand i træ? mm. Maksimum 20 point. 23. LASTSIKRINGSØVELSE Denne øvelse gennemfører vi med henblik på at sikre last på f.eks. en vogn. Reglerne er, at al last skal sikres mod kræfter, som trækker lasten enten frem eller til en af siderne. Graden af sikring angives i procent af lastens vægt. Som en generel regel gælder, at vi skal sikre al last alle veje, så lasten bliver på vognen ved katastrofeopbremsninger eller undvigemanøvrer. Der er imidlertid ingen krav til sikring af last opad. Sikringen kan enten ske ved hjælp af faste dele på vognen eller kæder, træktaljer eller lignende. Maksimum 20 point. Denne øvelse bliver til en vis grad bedømt ud fra et skøn, men der er fradrag på op til 5 point pr retning, lasten ikke er sikret, dvs. 5 point frem, 5 tilbage, 5 til højre osv. 24. SLAOM 12 Opgaven skal gennemføres ved at bakke, men banen skal desuden være indrettet, så man kan køre fremad. Afstanden mellem markeringsstokkene skal tilpasses køretøjets størrelse, så man kan bakke uden, at man behøver at køre fremad.

13 Figur: Skitse for slalom kørsel Maksimum 20 point. Fradrag: Ved berøring af markeringsstokkene trækkes 2 point pr. berøring, max 12 point. Træk 1 point pr. påbegyndt ½ minut over normtid, max 8 point. Tillægspoint 1 point pr. påbegyndt ½ minut under normtid. Maksimum fradrag for traktorbehandling er 4 point. Berøring med baghjul mod vogntrækstang (- stjert) giver fradrag på 1 point pr. berøring, maksimum 4 point. 25. KØRSEL I LADE Ladens (en indhegnet plads er lade) ydre ramme er en rektangel, som har en åbning (portåbning) ved et hjørne på ca. 3 m. Størrelsen er afpasset til ekvipagens længde, så man ikke kører rundt i laden. Man skal bakke ind og ud af laden (11*16 + 3,25 m åbning i døren/porten) uden at berøre porten eller siderne i laden. Figur: Skitse for lade, hvor man bakker ind og ud. Maksimum 20 point. 26. FEJLFINDING Vi stiller en traktor og vogn op, som vi har lavet 10 bevidste fejl på. Vælg 10 fejlene, som f.eks. kan være: En defekt sikring, så lyset ikke virker smadret lys 13

14 manglende spejl/refleks manglende lys på vogn stik til lys på vogn er defekt Stik til lys er ikke koblet til traktoren traktoren er parkeret men ikke sat i laveste gear eller P lasten på vognen er ikke eller kun delvist lastsikret et baglys har mistet den røde kapsel/skærm manglende spejl/refleks ruderne er meget beskidte det roder i førerhuset der mangler et trinbræt PTO skærmen mangler manglende hjulbolt pløkken i trækarmen er for kort/lille læs på vognen er for bredt refleksen på vognen er rund og ikke trekantet Der er maksimum 2 point pr. rigtigt svar, dvs. maksimum 20 point totalt. 14

15 TIL DOMMERE, - BRUG AF BEDØMMELSESSKEMA BILAG 2 1) Her fyldes det nr., som øvelsen/posten er mærket med i konkurrencen + dommerens navn 2) Skriv startnummeret på deltagerne, efterhånden som de kommer til posten 3) Her noterer dommeren stikord om posten/bedømmelsen, som blev vedtaget på dommermødet 4) a. Forbrugt tid ifølge stopuret b. Fejl omsat til overtid 5) a. For hver fejl kan man i felt 5a sætte en streg b. Summere alle streger og overfør tallet til 5b 6) Her føres evt. opgaver, som ikke er med på de generelle bedømmelsespunkter. 10) Summere alle pointene (- fradrag) fra punkt ) Læg 20 point til. 12) Total point sum for denne post er da klar Hvis en dommer er usikker på en evt. bedømmelse, kan bagsiden bruges til at notere på, men husk at skrive deltagerens startnummer ved bemærkningerne. 15

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Banens placering og udformning

Banens placering og udformning side 1/5 Banens placering og udformning Banen er ved DTU placeret i bibliotekssalen i bygning 101. Banens layout vil i hovedtræk være som vist på baneskitsen (figur 1), men der kan forekomme mindre variationer,

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

DHB DRIFT CHALLENGE 2011 REGLEMENT

DHB DRIFT CHALLENGE 2011 REGLEMENT Program (forbehold for ændring) Fredag den 3. juni 12.00-18.00 Kørerindskrivning, anvisning i Pitten samt teknisk kontrol Lørdag den 4. juni 06.30 07.00 Official briefing. Last back-up for indskrivning

Læs mere

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner.

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og lydig under kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BENT LAURITSEN Maskinfabrik Ahornsvinget 21 Nr. Felding 7500 Holstebro Tlf. 97 40 21 00 Fax. 96 10 21 06-1 - ANVENDELSMULIGHEDER Isoleringsmaskinen

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto Reset System (udløsere)

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

PTV - instruktioner - overordnet

PTV - instruktioner - overordnet PTV - instruktioner - overordnet Dokumentet indeholder instruktioner for forhindringer til alle klasser. Mål for de enkelte klasser står nederst ved hver enkelt forhindring. Dommere, som dømmer PTV, skal

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø.

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Holstebro, marts 2013. Konsulentgruppen i Hunsballe Frø var den 25. januar 2013 på mejetærsker kursus hos Traktor & Høstspecialisten

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Regler for lydighedstest forspændt slæde.

Regler for lydighedstest forspændt slæde. Regler for lydighedstest forspændt slæde. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2010 med DM efteråret 2010 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Havetraktortræk til Å-Festival 2017 I forbindelse med Å-Festival (som er en alkoholfri festival) arrangeres der et havetraktortræk.

Havetraktortræk til Å-Festival 2017 I forbindelse med Å-Festival (som er en alkoholfri festival) arrangeres der et havetraktortræk. Havetraktortræk til Å-Festival 2017 I forbindelse med Å-Festival (som er en alkoholfri festival) arrangeres der et havetraktortræk. Vi trækker lørdag d. 3.Juni 2017 Stævnet afholdes på Sdr. Felding Stadion,

Læs mere

NEW HOLLAND 7OOTL 73OTL 74OTL 75OTL 76OTL 77OTL

NEW HOLLAND 7OOTL 73OTL 74OTL 75OTL 76OTL 77OTL NEW HOLLAND 7OOTL 73OTL 74OTL 75OTL 76OTL 77OTL 2 3 NEW HOLLAND LÆSSERE TIL NEW HOLLAND TRAKTORER SPECIALDESIGNET FOR PERFEKT TILPASNING Med afsæt i kundernes ønsker og behov, er 700TL læsserserien specialudviklet

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

manubal Ballehåndteringsudstyr Ribers Maskinimport * Sønderskovvej 118 * 6800 Varde Tel.: 7529 8458 * e-mail: info@ribersmaskinimport.

manubal Ballehåndteringsudstyr Ribers Maskinimport * Sønderskovvej 118 * 6800 Varde Tel.: 7529 8458 * e-mail: info@ribersmaskinimport. manubal Ballehåndteringsudstyr Ribers Maskinimport * Sønderskovvej 118 * 6800 Varde Tel.: 7529 8458 * e-mail: info@ribersmaskinimport.dk www.ribersmaskinimport.dk Ballespyd type L40 Meget enkel, robust

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom:

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom: A. De indledende manøvrer m.v. Forslag til manøvreøvelser Øvelsesforslag til enemanøvrer (5.2) Alle øvelserne skal foregå på et lukket trafiksikkert område. 1. Igangsætning standsning 4 m hænder 4på m

Læs mere

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning Sektionslæggerhåndbog 1: Indledning 1.1 Formål Formålet med håndbogen er: At så vidt muligt sikre at køreren kan regne med nogenlunde samme sværhedsgrad i sektionerne i de forskellige løb, svarende til

Læs mere

LANDBRUG. www.nolako.dk. Tlf. 5570 0201. NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk

LANDBRUG. www.nolako.dk. Tlf. 5570 0201. NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk www.nolako.dk Tlf. 5570 0201 NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk Hydraulisk Rundballetang Komplet med cylinder slanger, lynkoblinger og eurobeslag. Pulverlakeret

Læs mere

Pointsystem. Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Skole DM standardplov Revideret til Pointsystem for standardplov

Pointsystem. Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Skole DM standardplov Revideret til Pointsystem for standardplov 1 Pointsystem Pointsystem for standardplov 1. Flækning 10 point 2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor). 10 point 3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed). 10 point 4. Dækning af plantemateriale

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Motionsguide: Derfor skal du træne i det fri

Motionsguide: Derfor skal du træne i det fri Motionsguide: Derfor skal du træne i det fri Det er koldt og mørkt og du har svært ved at motivere dig til at træne udendørs. Læs her, hvordan du kan få pulsen op i kulden og hvorfor det er sundt for dig

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Regler for lydighedstest - Rytter

Regler for lydighedstest - Rytter Regler for lydighedstest - Rytter Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og under rytter. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på rytteren. Seletøj:

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera BRUGSANVISNING Danmark U2-light panthera Brugsanvisning U2-light Indholdsfortegnelse: Indledning Side 2 Indstilling af stolen Side 5 Vedligeholdelse af stolen Side 8 Sikkerhed Side 10 Indledning U2-Light

Læs mere