Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014"

Transkript

1 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

2 Maple 18 B-Niveau

3 Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode 2 (kommando) 2 metode 3 (smart popup) 2 12 To ligninger med to ubekendte 3 13 Ingen løsninger og uendeligt mange løsninger 4 14 Andengradsligninger 5 løsning med solve 5 løsning med nulpunkter 5 2 Variabler i Maple 7 21 Navngivning 7 22 Definition af en variabel mm 7 23 Rens en variabel 8 24 Indeks på variable 9 25 Brug af indeks 10 3 Reduktion af udtryk Saml led med collect Gang ind i parenteser med expand Sæt uden for parentes med factor Sæt på fælles brøkstreg med simplify Reduktion af eksponenter med simplify 12 4 Trigonometri i Maple Gym-pakken skal indlæses Eksempel 1 - bestem sider i en retvinklet trekant Eksempel 2 - bestem vinkler i en retvinklet trekant Eksempel 3 - bestem sider i en trekant med sinusrelationerne Eksempel 4 - bestem vinkler i en trekant med sinusrelationerne Eksempel 5 - bestem sider i en trekant med cosinusrelationerne Eksempel 6 - bestem vinkler i en trekant med cosinusrelationerne Eksempel 7 - det dobbelttydige trekantstilfælde med cosinusrelationen 19 5 Funktioner Regneforskrift 21 Definition med : 21 Eksempel Graftegning Nogle elementære funktioner Udforskning af andengradspolynomier 29 Øvelse 1 29 Øvelse Andengradspolynomier og andengradsligninger Udforsk andengradspolynomiet med Explorer Assistant Toppunktbestemmelse Toppunktsbestemmelse - Automatiseret beregning Faktoropløsning af andengradspolynomiet CAS - beviser (Avanceret) 34 Toppunktsformlen 34 Andengradsligningen 35 Faktoropløsning 36 7 Logaritmefunktioner Titalslogaritmen log talslogaritmen - Øvelse Eksperiment: Hvad er e? Den naturlige eksponentialfunktion 43 iii

4 Contents 75 Den naturlige logaritme ln 76 Eksempler Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 8 Regression i Maple 81 Gym pakken skal indlæses 82 Lineær Regression 83 Eksponentiel Regression 84 Potens Regression 85 Proportional Regression 86 Andre typer: x2 regression 9 Differentialregning i Maple 91 Differentialkvotient 92 Tangentbestemmelse TangentSecantTutor 93 Monotoniforhold 94 CurveAnalysisTutor 95 Eksempler Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 10 Integralregning i Maple 101 Stamfunktion Eksempel 1 Eksempel Areal under en graf Eksempel Areal af område begrænset af to grafer Eksempel 2 Eksempel Skravering af et område 11 Ikke-grupperede observationer 111 Gym-pakken skal være indlæst 112 Rå data 113 Optalte data 114 Pindediagram, trappekurve og deskriptorer 115 Boksplot af ikke-grupperede observationssæt 12 Grupperede observationer 121 Gym-pakken skal være indlæst 122 Rå data 123 Grupperede data 124 Histogram, sumkurve og deskriptorer 125 Boksplot af grupperede observationssæt 13 Boksplot 131 Gym-pakken skal være indlæst 132 Enkelt boxplot 133 Sammenligning af to boxplots 14 Binomialfordelingen 141 Opbygning af binomialfordelingen ganske kort 142 Binomialfordelingen - definition 143 Eksempler Eksempel 1 Eksempel 2 - Tips13 15 Normalfordelingen 151 Data 152 Gruppering af data

5 Contents 153 Deskriptorer Frekvensfunktionen for normalfordelingen Normalfordelingsfunktionen Normalfordelingen i Gym-pakken 107 Eksempel Stokastiske variable (Avanceret) Stokastiske variable i Maple Normalapproksimationen Binomialtest Ensidet test Tosidet test Fejl af 1 og 2 art Oversigt 117 Index 118

6 1 Løsning af ligninger i Maple 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger Hvis du vil løse en konkret ligning som fx, så kan du vælge mellem metode1 (højreklik - cmd+klik) Her højreklikker (mac: ctrl+klik) du på ligningen og vælger solve > solve i menuen: Hvis du vil løse en symbolsk ligning på denne form, så går det galt Maple ved jo ikke, hvad der er den ubekendte Læg mærke til de krøllede parenteser Det er Maples måde at håndtere mængder på: Løsningen indeholder 3 elementer ( i dette tilfælde ligninger): og Det skal forstås som en parametrisering af løsningen, hvor og kan antage vilkårlige værdier, mens er fastlagt som produktet af og Du er nødt til at fortælle Maple, hvilken variabel du vil løse med hensyn til Det gør du ved at højreklikke på ligningen og vælge solve > solve for variable > x: - eller du kan foretage menuvalget solve > obtain solution for > x: 1

7 2 Løsning af ligninger i Maple afhængigt af, hvordan du vil have løsningen præsenteret Endelig kan du benytte solve > isolate expression for > x: Du skal dog være lidt forsigtig med den sidste, idet den kun giver én løsning Det er intet problem her, men kan være det i andre sammenhænge, hor der er flere løsninger metode 2 (kommando) Her skriver du kommandoen (i en math-region) (11) Hvis du vil løse en symbolsk ligning på denne form, så går det galt (12) Maple ved jo ikke, hvad der er den ubekendte Du er nødt til at fortælle Maple, hvilken variabel du vil løse med hensyn til (her ) : (13) Du kan få skrevet resultatet som en mængde ved fx at tilføje mængdeparenser omkring de ubekendte: (14) metode 3 (smart popup) Indtast ligningen og afslut med Enter (15) Marker 5-tallet i ligningen, og hold markøren over 5-tallet Et lille vindue popper op og foreslår, at trække 5 fra på begge sider af ligningen Klik for at acceptere Maple svarer med (16) Marker nu 3-tallet Her foreslår Maple at dividere med 3 Klik for at acceptere

8 3 Løsning af ligninger i Maple Herefter har du løsningen: (17) (18) (19) Hvis du vil løse en symbolsk ligning på denne form, så går det let og smertefrit Indtast ligningen, tast Enter og marker x: (110) Vælg Isolate, og ligningen er løst (111) Du kan naturligvis isolere og tilsvarende 12 To ligninger med to ubekendte Skal du løse et system af to ligninger med to ubekendte, fx kobler du de to ligninger sammen med {, } i solve-kommandoen: (112) - så simpelt kan det gøres!

9 4 Løsning af ligninger i Maple Du kan også løse to ligninger med to ubekendte ved at skrive de to ligninger med et komma imellem, højreklikke og fortage menuvalget solve > solve: 13 Ingen løsninger og uendeligt mange løsninger Ingen løsninger: Har en ligning eller et ligningssystem ingen løsninger - eller kan Maple ikke finde nogen - så returneres ingenting: Mere præcist den tomme udtryksfølge returneres (NULL) Ved at sætte informationsniveauet for solve til 1 fås en advarsel, når solve ikke kan finde en løsning (indtastes som infolevel Ctrl_ solve): (113) solve: Warning: no solutions found Sæt infolevel for solve tilbage til 0 (114) OBS: Bruger du funktionen fra Gym-pakken, så kan du se, hvis der ingen løsning er: (115) Uendeligt mange løsninger: (116) Her returnerer Maple blot Det skal forstås på den måde, at alle se, hvis vi sætter krøllede parenteser om : er løsninger til ligningen Måske er det nemmere at (117) Et eksempel på et ligningssystem med uendeligt mange løsninger er (118)

10 5 Løsning af ligninger i Maple Dette skal tolkes på den måde, alle løsninger kan udtrykkes som talpar på formen, hvor kan vælges frit 14 Andengradsligninger løsning med solve Hvis diskriminanten Hvis diskriminanten, går løsning af en andengradsligning helt af sig selv:, bliver løsningen skrevet to gange: Almindeligvis er det ligegyldigt, men hvis det irriterer dig at se samme løsning skrevet flere gange, så kan du undgå dette ved at tilføje en option i solve-kommandoen (119) Hvis diskriminanten, har ligningen ingen reelle løsninger, men alligevel finder Maple to (komplekse) løsninger: Du kan undgå de komplekse løsninger på flere måder Det bedste i forbindelse med andengradsligninger er, at du først finder diskriminanten Hvis denne er negativ, konkluderer du, at der ingen reelle løsninger findes, og undgår herved at bruge solve Læg mærke til, at det kun er andengradsudtrykket du kan indsætte i discrim - indsætter du ligningen, så får du en fejl Inden du indsætter, skal du sørge for, at andengradsligningen er på standardformen med 0 på højresiden løsning med nulpunkter Det er nemmere at benytte kommandoen fra Gym-pakken, idet den ikke returnerer komplekse løsninger Læg mærke til, at hvis Gym-pakken er indlæst, så vil du se et forslag efter ud har tastes 'nul': tast Enter for at godkende forslaget og hvis der kun er én løsning

11 6 Løsning af ligninger i Maple og endelig, hvis ingen løsninger er:

12 2 Variabler i Maple 21 Navngivning I Maple kan du navngive stort set hvad som helst - og siden hen benytte navnet som reference Der er dog et par helt grundlæggende regler, der skal overholdes: 1 Navnet skal starte med et bogstav Det betyder ikke noget, om det er et stort eller et lille bogstav, og det må såmænd også gerne være et græsk bogstav Det er vigtigt at bemærke, at Maple skelner mellem store og små bogstaver 2 Reserverede kommandoer må ikke benyttes Maple gør opmærksom på dette med fejlmeldingen (i lyserødt) 'Error, attemting to to assign to `<name>` which is protected' Det kan du reparere ved at definere din variabel som lokal 22 Definition af en variabel mm Navngivning sker med : eller ved at benytte Assign to a Name fra kontekstmenuen Vil du fx definere en variabel med værdien 7, så skriver du (21) Og først når du taster Enter, defineres variablen Du kan følge dine variabler i paletten Variables: Hvis du ændrer værdien af, vil det straks kunne ses i Variables-paletten Prøv fx i definitionen ovenfor at ændre værdien af til 8 husk, at variablen ikke er defineret før du afslutter med Enter Herefter skulle Variables paletten gerne se sådan ud: Definer nu variablerne og ved (22) (23) 7

13 8 Variabler i Maple og følg med i, hvad der sker i Variables paletten Prøv i (21) at ændre værdien af til fx 10 (husk at taste Enter for at genberegne), og hold øje med Variablespaletten Du vil se, at værdien af ændres, men ikke værdien af Det sker først, når du genberegner linje (23) Hvis du ændrer i en definition af en en variabel, er det meget vigtigt, at du får opdateret alle definitioner og beregninger, der er afhængige af den ændrede variabel Her er et par fif til, hvordan du sikrer dette: 1 Er det blot et par enkelte definitioner og beregninger, der er afhængige af ændringen, er det hurtigtste at genberegne de enkelte udtryk ved at klikke på dem og taste Enter 2 Er der flere definitioner og beregninger i et afgrænset område, der er afhængige af ændringen, markeres hele området, og der trykkes på knappen 3 Er der mange ændringer spredt i arket, vil en genberegning af hele arket være det hurtigste Tryk på 23 Rens en variabel Hvis har en værdi og du prøver at løse en ligning som fx vil du opdage, at solve slet ikke dukker op i kontekstmenuen ved at højreklikke (mac: ctrl+klik) på ligningen, For at kunne løse denne ligning er du nødt til at rense, dvs sørge for, at ikke har nogen værdi tildelt: Højreklik (mac: ctrl+klik) på, og vælg Unassign i menuen: er herefter ikke længere med på listen, og kan benyttes som formel variabel (dvs en variabel, som ikke har nogen værdi) Vil du have det til at fremgå af dit dokument, at du har renset variablen, er kommandoen Du kan rense alle variabler på én gang: Klik på den første variabel og Shift+klik på den sidste, så alle variabler er markerede Højreklik i det markerede (Mac: ctrl+klik), og vælg unassign fra menuen Du kan også rense alle variabler i dit dokument ved at trykke på knappen begge tilfælde renses alle variabler (indlæste pakker skal genindlæses), eller ved at bruge kommandoen I

14 9 Variabler i Maple 24 Indeks på variable Du kan lave indeks på variabler på to måder: literal indeks: Hvis du ønsker, at indekset skal være en del af variablens navn, fx vstart, hvor 'start' står med sænket skrift, så skal du benytte et såkaldt literal index, og det kommer til at se sådan ud (med værdien 5 tildelt): (24) Til at skrive kan du enten benytte skabelonen i 'Expressions paletten' eller benytte genvejen start, hvor er to gange understreg Selvom 'start' er navnet på en variabel med en værdi tildelt, kan du alligevel definere vstart: (25) (26) vektorindeks: Hvis du fx har en liste defineret ved (27) - og du gerne vil have fat på det 3 element i listen, så skriver du (28) Her er indeks (altså 3-tallet) lavet med skabelonen Hvis du tildeler en værdi til, så vil værdien af i 'Expressions paletten' ændres tilsvarende (29) (210) Hvis du prøver at navngive som under literal indeks: (211) (212) Her bliver start beregnet til 1, og det første element i tabellen L udskrives

15 10 Variabler i Maple Prøv så med (213) Her har slut ikke nogen værdi tildelt, men skulle det før eller siden få en værdi, så ved Maple hvad den skal gøre Læg mærke til, at bliver beregnet og indsat i udtrykket 25 Brug af indeks Du kan navngive mangt og meget i Maple - fx ligninger Her benytter vi navnene og for de to ligninger (og literal index er benyttet): (214) (215) (216) Du kan også navngive løsningen, fx: (217) Hvis du vil have de enkelte løsninger trukket ud af sker dette ved at benytte vektorindeks: (218) Tag et kig på Variables-paletten for at se, hvordan variabler, navngivne ligninger og en løsningen er repræsenteret Piktogrammerne i venstre side kan tolkes som: n en numerisk variabel, {} en mængde og en ligning

16 3 Reduktion af udtryk 31 Saml led med collect Maple reducerer visse udtryk helt automatisk Det gælder fx taludtryk: Men også visse symbolske udtryk - fx men i udtrykket (hvor vi i ovenstående udtryk har erstattet 4-tallet med et k, sker der kun noget med 'erne - ikke med 'erne : I dette udtryk kan jo sættes uden for en parentes, altså klart, hvad man skal gøre for at få Maple til at samle 'erne, men det gør Maple ikke Og det er ikke helt Højreklik på udtrykket: Så kommer en kontekst-menu med en liste over alt der er relevant at gøre ved udtrykket Vælg her Collect > 32 Gang ind i parenteser med expand Maple vil automatisk gange visse parenteser ud - fx hvis der står tal foran - og automatisk reducere udtrykket mest muligt Dette sker ikke i et udtryk som fx Her skal du hjælpe til Højreklik på udtrykket 11

17 12 Reduktion af udtryk og vælg Expand i kontekst-menuen Så vil parenteserne blive ganget ud: 33 Sæt uden for parentes med factor Hvis du vil have sat uden for parentes i i udtrykket, skal du bruge Factor fra kontekst-menuen: Factor er uhyre effektiv, og kan klare næsten enhver faktorisering Lad os prøve, om vi kan komme tilbage i udregningen - og det gik da meget godt 34 Sæt på fælles brøkstreg med simplify Simple brøker - herunder talbrøker - reduceres automatisk: Men der er ingen automatisk reduktion i et udtryk som Hvis du vil have brøkerne sat på fælles brøkstreg skal du fx bruge Simplify > Simplify fra kontekst-menuen Simplify er meget fleksibel og burde nok ikke virke her, idet udtrykket på høresiden er faktisk mere kompliceret end det oprindelige udtryk Nok er der kun én brøk på højresiden, men skal der indsættes konkrete værdier for og, skal der kun foretages 2 indsættelser i venstresiden, mens højresiden kræver 4 indsættelser I den forstand er venstresiden simplere 35 Reduktion af eksponenter med simplify Simple taleksponenter bliver reduceret automatisk, som fx i men ikke, hvis der er bogstaver som eksponenter:

18 13 Reduktion af udtryk Højreklik på og vælg Simplify > Power i kontekst-menuen (kun et udsnit er vist) Så vil alle (næsten da) potensregneregler være tilgængelige: Prøver du Simplify > Power på udtrykket, sker der ingen ting Prøv! Her gælder jo reglen, at, men du skal huske på, at her kræves, at Simplify > Assuming Positive, så sker der noget! og at Vælger du i stedet

19 4 Trigonometri i Maple 41 Gym-pakken skal indlæses Det er lidt besværligt at løse trigonometri opgaver i Maple, idet Maple altid regner i radianer - og ikke i grader, som er sædvanen i forbindelse med trigonometri opgaver I stedet for at skulle omregne gradtal til radianer, kan du benytte specielle versioner af sinus, cosinus og tangens, der regner i grader Disse har navnene og OBS (om gradtegn ) Du kan ikke bruge et gradtegn i beregninger i Maple, men når du skriver tekst, kan det være en god ide at sætte et gradtegn på Nedenfor er gradtegnet anvendt kun anvendt i tekst Gradtegnet findes i Punctuation paletten Denne vises ikke som standard, men du kan finde den således: Gå til View > Palettes > Show Palette > Punctiation Herefter vises paletten i listen i venster side af skærmen Åbn den, og find gradtegnet (næstsidste linje) Højreklik (mac ctrl+klik) på symbolet og vælg Add to Favorites Palette Så har du tegnet til senere brug i paletten Favorites (den øverste) Hvis du vil af med Punctuation igen, så højreklik (mac: ctrl+klik) på paletten og vælg Remove Palette Start altid med at indlæse Gym-pakken med kommandoen with: 42 Eksempel 1 - bestem sider i en retvinklet trekant I den retvinklede trekant ABC er, og Beregn a, b og B Model: Definer de opgivne størrelser som variable: Bestemmelse af siden sker med sinus-formlen Lad Maple klare udregningerne - blot løs den vha Solve > Solve: 14

20 15 Trigonometri i Maple Helt tilsvarende sker bestemmelsen af Her skal du blot benytte formlen Til slut skal vinkel beregnes: i stedet: 43 Eksempel 2 - bestem vinkler i en retvinklet trekant I den retvinklede trekant ABC er, og Beregn A, B og b Model: Først renser vi hukommelsen (ellers giver det problemer ved bestemmelsen af Da du kender den modstående side til vinkel af vinkel, da denne jo er defineret i eksempel 1: og hypotenusen, skal du bruge formlen til bestemmelse Her er først valgt Solve > Obtain Solution for > A, og dernæst Assign to name A tildeles (assign) den fundne værdi, så du senere kan referere til A Tilsvarende bestemmes vinkel Tjek, at du har regnet rigtigt: : Tilbage er blot at bestemme Her kan benyttes flere metoder, fx, idet du jo kender og :

21 16 Trigonometri i Maple Pythagoras kan bruges til at tjekke, om du har regnet rigtigt (benyt Test relation): 44 Eksempel 3 - bestem sider i en trekant med sinusrelationerne Beregn de ukendte stykker i trekant ABC når, og Beregn også trekantens areal Model Først bestemmes : Dernæst benyttes sinusrelationen til at bestemme : Tilsvarende bestemmes : Tilbage er blot at bestemme arealet: 45 Eksempel 4 - bestem vinkler i en trekant med sinusrelationerne Beregn de ukendte stykker i trekant ABC når, og

22 17 Trigonometri i Maple Model Som du kan se af figuren, så er der to muligheder for at tegne denne model, nemlig Start med at bestemme og med sinusrelationen Den anden løsning (på figuren ) findes ved Der er således også to muligheder for : Tilbage er at bestemme Her er også to muligheder: 46 Eksempel 5 - bestem sider i en trekant med cosinusrelationerne Beregn de ubekendte stykker i trekant ABC når og

23 18 Trigonometri i Maple Model Start med at finde med cosinusrelationen: Til bestemmelse af vinklerne kan du bruge såvel sinusrelationen som cosinusrelationen, men det sikreste er at bruge cosinusrelationen, da den kun giver én brugbar løsning: Tilbage er blot at beregne vinkel B: 47 Eksempel 6 - bestem vinkler i en trekant med cosinusrelationerne Beregn vinkel B i trekant ABC idet Model: og

24 19 Trigonometri i Maple Find vha cosinusrelationen: Helt tilsvarende bestemmes og : Tjek, at alt er, som det skal være 48 Eksempel 7 - det dobbelttydige trekantstilfælde med cosinusrelationen Beregn de ukendte stykker i trekant ABC når, og Model Som du kan se af figuren, så er der to muligheder for at tegne denne model, nemlig og Her skal renses så mange variabler, at det er nemmest at restarte: skriv cosinusrelationen op i versionen med : den eneste ubekendte i ligningen, og løs denne med hensyn til, der er

25 20 Trigonometri i Maple I kender du nu alle sider, og kan beregne : Herefter kan bestemmes Da er ligebenet er Derfor er Til slut kan vi udregne A

26 5 Funktioner 51 Regneforskrift En funktion som fx defineres i Maple: (51) og skal forstås således: er funktionens navn, og funktionen er defineret ved, at ethvert Pilen afbildes i skrives lettest med genvejen ->, hvor du taster bindestreg (-) efterfulgt af større ned (>) Du kan naturligvis også benytte skabelonen i Expression-paletten: hvor du benytter Tab-knappen for at navigere fra pladsholder til pladsholder Lad os se, om funktionen fungerer som den skal: Men du kan sætte alle mulige udtryk ind i funktionen i stedet for : Definition med : Hvis du benytter syntaksen for funktionsdefinition fra andre CAS-værktøjer: så behøver Maple en afklaring Problemet er, at her står, at er et navn for udtrykket Men da navne ikke må indeholde parenteser og andre specialtegn (bortset fra underscore), giver definitionen ikke umiddelbart mening, og denne dialog vil altid komme frem: hvor Maple tilbyder dig at opfatte det skrevne som en funktionsdefinition Hvis du trykker på OK, vil Maple svare Hver gang du genberegner dit ark, vil denne dialog poppe op, og du skal trykke på OK (ved at trykke Enter) For at slippe for det (det bliver ret irriterende i længden) anbefales det, at du benytter en definition, som Maple straks forstår dvs: 21

27 22 Funktioner Tip: Du kan få Maple til altid at acceptere en funktionsdefinition som forklaring, uden at du vil blive afkrævet en Gå til menupunktet View > Typesetting Rules Dette vil åbne denne dialogboks Klik i radioknappen ved always (under den blå pil), og du vil aldrig mere blive afkrævet en forklaring på funktionsdefinitioner som Men denne indstilling er bundet til det aktuelle dokument, så det er altså en indstilling du skal lave hver gang du opretter et nyt dokument Du kan selvfølgelig gemme et tomt dokument med denne indstilling og benytte denne som en skabelon Eksempel Definer en funktion ved, og Udregn følgende værdier: (52)

28 23 Funktioner 52 Graftegning Grafen for funktionen tegner du sådan her: -intervallet vil automatisk være (53) Hvis du vil have et andet -interval fx er kommandoen denne, hvor der mellem og 5 er to punktummer:

29 24 Funktioner Ofte er det at ønskeligt at have et 'gridnet' (kan være et kvadratet, hvis enhederne på akserne er de samme) Dette kan klares i en snæver vending ved at klikke i grafen og dernæst klikke på knappen Toggle gridlines: Hvis du vil tegne flere grafer i samme koordinatsystem, skal du samle funktionerne med kantede parenteser [ ] Lad os se på et eksempel, hvor vi også styrer farven på graferne (54) (55) Hvis du vil have andre farver på dine grafer, så kan du højreklikke på en af graferne og vælge color i menuen

30 25 Funktioner Det er ikke helt uproblematisk at benytte farver fra menuen, idet en genberegning vil få farverne skifte til standard Det kan du undgå ved at 'hard-code' farven: Du kan finde en liste over farver ved at gå til Help-menu, eller blot skrive (efterfulgt af Enter) Du finder et væld af muligheder til formatering af et plot ved at højreklikke på grafen Hvis du vil aflæse punkter på dine grafer, så finder du et værktøj til dette ved at højreklikke i plottet og vælge Probe Info> Cursor Position (eller en af de andre muligheder) Eksperimenter! Husk at vælge Probe Info> None når du er færdig 53 Nogle elementære funktioner Vi skal tegne følgende funktioner

31 26 Funktioner Vi vil tegne graferne i hvert sit koordinatsystem De tre første funktioner er helt uproblematiske Da vi ikke skal bruge funtionerne til andet end til at se deres grafer, skriver vi funktionsudtrykket direkte ind i plot-kommandoen uden at definere en egentlig funktion

32 27 Funktioner Her er x-intervallet ændret, så vi kan få et mindre y-interval, der i standardindstillingen vil være fra Her er x-intervallet ændret for at afspejle, at kun er defineret i

33 28 Funktioner Hvis du skal tegne funktionen for i intervallet bliver resultatet ikke overbevisende: Problemet er, at for -værdier tæt ved 0 bliver -værdierne enormt store Du har mulighed for at begrænse -intervallet til fx sådan her:

34 29 Funktioner - og så ligner det jo mere den velkendte hyperbel Eneste problem er, at y-aksen er rød, fordi et punkt langt nede i 3 kvadrant forbindes med en punkt langt oppe i 1 kvadrant Dette kan forhindres således: 54 Udforskning af andengradspolynomier Øvelse 1 Start med at definere funktionen (56) og tegn grafen for i intervallet Indtegn i samme koordinatsystem funktionerne,,,, Den sænkede skrift er et literal indeks (laves med 1) Forklar ud fra de tegnede grafer, betydningen af koefficienten i funktionen Øvelse 2 Start med at definere funktionen (57) og tegn grafen for denne i intervallet Indtegn i samme koordinatsystem funktionerne

35 30 Funktioner,,, Forklar ud fra denne undersøgelse, hvordan grafen for en funktion af typen vilkårligt reelt tal, fremkommer af grafen for, hvor, og er et

36 6 Andengradspolynomier og andengradsligninger 61 Udforsk andengradspolynomiet med Explorer Assistant Øvelse Tast Enter efter ovenstående kommando Så vil dette vindue komme frem: Træk i skyderne, og følg nøje med i, hvad der sker med grafen Tip: Hvis du vil studere, hvad der sker, hvis, så kan du erstatte med, og lade -intervallet i løbe fra til 10 Skriver du blot kommandoen Får du et vindue frem, hvor du selv kan indstille intervallerne for a, b og c Du kan også vælge drejeknapper i stedet for skydepaneler 62 Toppunktbestemmelse Til bestemmelse af toppunktet for en parabel har vi en formel, der stort set kun kræver korrekt aflæsning af koefficienterne i andengradspolynomiet og indsættelse i en formel 31

37 32 Andengradspolynomier og andengradsligninger Lad os se på et eksempel - og vi tegner lige grafen inden vi går i gang med toppunktsbestemmelsen: (61) Koefficienterne aflæses og værdierne tildeles variablerne og : (62) Hvis du vil undgå output fra disse tildelinger, kan du erstatte semikolon med kolon Følg med i Variables paletten og tjek, at du får dine variabler defineret Herefter kan beregnes, og alt er klar til at blive puttet ind i formlen:

38 33 Andengradspolynomier og andengradsligninger 63 Toppunktsbestemmelse - Automatiseret beregning Det 'kritiske' i ovenstående metode til beregning af toppunktet er, at du selv skal aflæse koefficienterne i andengradspolynomiet Her kan der opstå fejl I beregningen nedenfor er dette automatiseret vha Maple-funktionen Her skal du blot skifte funktionsudtrykket ud med et andet, og genberegne (tryk Enter efter hver linje - eller marker alt, du vil have genberegnet, og tryk på! (63) 64 Faktoropløsning af andengradspolynomiet Faktoropløsning går helt af sig selv Maple finder selv ud af, om der er 1, 2 eller ingen rødder i andengradsudtrykket Du skal blot indsætte funktionsudtrykket i : Først faktoropløsning af et andengradspolynomium med to rødder: (64) Hvis der kun er én rod bliver faktoropløsningen: (65) Og i det tilfælde, hvor der ingen rødder er, returneres blot det oprindelige udtryk: (66)

39 34 Andengradspolynomier og andengradsligninger 65 CAS - beviser (Avanceret) Toppunktsformlen (67) På figuren nedenfor er tegnet grafen for Af figuren ses, at parablen er symmetrisk omkring den lodrette linje gennem toppunktetparablen skærer -aksen i punktet Dette ses ved at udregne : Den vandrette linje gennem skærer parablen i et andet punkt -koordinaten til er, og lad os kalde -koordinaten for Der må da gælde, at For at finde et udtryk for -koordinaten løser vi derfor ligningen : OBS: Den sænkede skrift laves med (68) Dvs, at Se figuren nedenfor Toppunktets -koordinat er således For at finde -koordinaten til toppunktet indsættes i forskriften for : For at få dette til at ligne den rigtige formel, skal vi erstatte tælleren med

40 35 Andengradspolynomier og andengradsligninger Hermed har vi vist toppunktsformlen Andengradsligningen Vi navngiver andengradsligningen og giver et nyt navn hver gang der er foretaget en omformning (69) Først trækker vi fra på begge sider: Så ganger vi med på begge sider (og kalder den nye ligning for ) Vi benytter expand for at få ganget ind i parentesen: lægges til på begge sider (og den nye ligning kaldes Nu skal vi have indsat på højresiden i ) Det er lidt besværligt at få Maple til det, så vi kan gøre det manuelt eller benytte kommandoen Venstresiden i omskrives til kvadratet på en toledet størrelse: Vi deler nu op i tre tilfælde: Tilfælde 1: (610) I dette tilfælde er der altså to løsninger Tilfælde 2: indsættes i : (611) Og vi ser, at her er én løsning Tilfælde 3:

41 36 Andengradspolynomier og andengradsligninger Her er ingen løsninger, idet aldrig kan blive negativ Faktoropløsning Hvis andengradspolynomiumet har rødderne og, så kan det faktoropløses som Sæt Så er Hvor Evaluate at a Point er benyttet til at indsætte Hvis andengradspolynomiumet har kun har én rod,, kan det faktoropløses som : Sæt Så er Vi mangler blot at vise, at én rod Ved at isolere Hvilket skulle vises får vi: Dette følger imidlertid af, at i dette tilfælde, hvor der kun er

42 7 Logaritmefunktioner 71 Titalslogaritmen log Titalslogaritmen til et positivt tal a defineres som den eksponent 10 skal opløftes til for at give a Fx er log(10) 1, fordi den eksponent, 10 skal opløftes til, for at give 10, er 1 altså På samme måde fås log(100) 2, fordi 0001 Bestem 001 Vi kan lave en tabel: : Skal du med denne definition finde fx, er du nødt til på en eller anden måde at finde en passende eksponent, så 10 opløftet til denne eksponent giver 2 Der er flere måder at gøre dette på: Metode 1 Af tabellen ser du, at og, så det søgte tal må ligge mellem 0 og 1 Prøv så med 05: men det er for meget Prøv så med 025: for lidt Prøv selv her ved at indtaste nye værdier i eksponenten, og prøv, om du kan ramme 2: Før eller siden kommer du frem til, at stadig for lidt, men du er tæt på, så Metode 2 Prøv så med en grafisk tilgang Tegner du graferne for værdi for og 37, må skæringspunktet for disse være den søgte

43 38 Logaritmefunktioner Klik på grafen ovenfor, og sørg for, at sigtekornet er valgt: Højreklik (Mac: cmd+klik) nu i grafen, og vælg Probe Info > Cursor Position Du kan så bruge sigtekornet til at aflæse med Det kommer til at se nogenlunde sådan ud:

44 39 Logaritmefunktioner Du kan aflæse skæringspunktet til ca Du kan lave en bedre aflæsning ved at zoome og panorere: Klik i grafen Så kommer denne værktøjslinje frem Klik på knappen og rul med musen, så skaleres akserne Hvis skæringspunktet herved forsvinder fra vinduet, klikker du på knappen, og trækker grafen, så skæringspunktet igen falder inden for vinduet Du ophæver Probe Info igen ved at vælge Probe Info > None Metode 3 At finde en eksponent, så 10 opløftet til denne eksponent giver 2, er det samme som at løse ligningen hensyn til x med Til denne opgave kan du benytte Maple Du kan benytte solve, men den vil finde en symbolsk løsning (som vi ikke rigtigt forstår nu), så sæt et punktum efter 2 det er en ganske smart måde at tvinge Maple til at regne numerisk: (71) Altså er Definition af log Af metode 3 ovenfor følger, at vi i Maple terminologi kan definere som funktionen (navnet er kun midlertidigt): (72) hvilket netop udtrykker, at funktionsværdien i Lad os checke, at det virker: (dvs logaritmen til ) findes ved at løse ligningen

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 22. maj 2015: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Ligningen løses ved at isolere x i det åbne udsagn: 4 x 7 81 4 x 88 88 x 22 4 Opgave 2: y 87 0,45 x Det

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benyttet cd'en 'Maple 15 - Til danske Gymnasier' eller en af de tilsvarende installere.

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Bedømmelseskriterier for skriftlig matematik stx A-niveau

Bedømmelseskriterier for skriftlig matematik stx A-niveau Bedømmelseskriterier for skriftlig matematik stx A-niveau Sådan bedømmes opgaverne ved skriftlig studentereksamen i matematik En vejledning for elever Skriftlighedsgruppe 01.04.09 Dette dokument henvender

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) LSP (

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 IBC-Kolding

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Valghold) PEJE

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

(3 ;3 ) (2 ;0 ) f(x)=3 *x-6 -1 1 2 3 4 5 6. Serie 1 Serie 2

(3 ;3 ) (2 ;0 ) f(x)=3 *x-6 -1 1 2 3 4 5 6. Serie 1 Serie 2 MAT B GSK august 008 delprøven uden hjælpemidler Opg Grafen for en funktion f er en ret linje, med hældningskoefficienten 3 og skærer -aksen i punktet P(;0). a) Bestem en forskrift for funktionen f. Svar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Kenneth Berg k708hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring mat.dk Differentialregning Dennis Pipenbring 0. december 00 Indold Differentialregning 3. Grænseværdi............................. 3. Kontinuitet.............................. 8 Differentialkvotienten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Frede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2011-2012

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2011-2012 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 011-01 18. maj 011: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: 5x 11 19x 17 1117 19x 5x 8 14x x Opgave : T K T K KT T K T K KT KT T Parentesen er udregnet ved hjælp

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Storstrøm / Næstved Uddannelse HFE Fag og niveau Matematik B Lærer(e) Hold Nils

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Mia Hauge Dollerup 2s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

FUNKTIONER del 1 Funktionsbegrebet Lineære funktioner Eksponentialfunktioner Logaritmefunktioner

FUNKTIONER del 1 Funktionsbegrebet Lineære funktioner Eksponentialfunktioner Logaritmefunktioner FUNKTIONER del Funktionsbegrebet Lineære funktioner Eksponentialfunktioner Logaritmefunktioner -klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Indholdsfortegnelse FUNKTIONSBEGREBET... 3 Funktioner beskrevet ved mængder...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Mat C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf.

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Eksamensspørgsmål 1a sommeren 2009 (reviderede) 1. Procent- og rentesregning Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Forklar renteformlen og forklar hvorledes hver

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Fag: Matematik C->B, HFE Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: 670e 1208 Ma (Matematik C-B, halvårshold) Termin: December

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Mundtlig eksamen Maj-Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau stx (Studenterkursus) Matematik C

Læs mere