din udvikling virksomhedens forvandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din udvikling virksomhedens forvandling"

Transkript

1 din udvikling virksomhedens forvandling

2 KONTEKSTBASERET LEDERUDDANNELSE Mit mål med mmd var at blive klogere på min egen ledelsespraksis, få nogle anderledes og nye teoretiske tilgange til ledelse og blive bragt i nogle processer sammen med andre mennesker, som alle havde forskellige tilgange til ledelse og forskellige tilgange til at søge studiet her. Katrine Hornum-Stenz Chefjordemoder, Nordsjællands Hospital, Hillerød MMD UDVIKLER DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM OG REPERTOIRE, SÅ DU BLIVER I STAND TIL AT SE ALTERNATIVE LØSNINGER OG SKABE INNOVATIVE RESULTATER I DIN VIRKSOMHED. DERFOR TØR VI GODT LOVE, AT DIN UDVIKLING BLIVER VIRKSOMHEDENS FORVANDLING. Hør Karin & Katrine fortælle om deres udbytte fra studieturen til AoM 2013 på MMD lærer dig at læse de organisatoriske betingelser og psykologiske og strategiske processer, der er en del af virksomhedens hverdag. Du bliver i stand til at navigere under komplekse og til tider ukendte forhold - og det er vigtigt, for selvom din virksomhed har udarbejdet en velfungerende strategi, vil fremtiden altid være svær at forudsige. giver MMD dig en vidtrækkende uddannelse på det organisatoriske område. På MMD handler ledelse om evnen til at lægge andre menneskers evner og ressourcer i forlængelse af dine egne, og her er ledelse afhængig af den kontekst, hvori den udøves. MMD er derfor en kontekstbaseret lederuddannelse. 100 % LEDELSE MMD er en uddannelse, der udelukkende fokuserer på ledelse, og der indgår derfor ikke fag som økonomi eller markedsføring som i de traditionelle ledelsesuddannelser. I stedet AN OLD MAP IS USELESS WHEN THE TERRAIN IS NEW. OLD BELIEFS CANNOT HELP THE TASK MANAGERS FACE TODAY: MANAGING THE UNKNOWABLE Ralph Stacey, Managing the unknowable, Professor på University of Hertfordshire hvorfra han og andre ledende professorer er faste gæsteundervisere på MMD 2 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 3

3 LEDELSESMÆSSIGT HANDLERUM SKABER ORGANISATORISKE RESULTATER DU ER FØRST OG FREMMEST PRAKTIKER MMD er et forpligtende tilbud til udviklingsorienterede praktikere om at indgå i et professionelt uddannelsesforløb, hvor teori, forskning og praksis bliver tæt forbundet. Den erfarne leder, der er i stand til at lytte til og mærke sin organisation, vil samtidig være i stand til at analysere, designe og gennemføre processer i en organisatorisk uforudsigelig ver den. Ved at flette disse input sammen er det muligt at flytte en virksomhed i en ganske bestemt retning. Det starter hos lederen og ender med at blive strategisk og organisatorisk udvikling. MMD er en investering for både dig og din virksomhed, og uddannelsen giver allerede et konkret udbytte under uddannelses forløbet. MMD sætter rammer for et tæt samspil mellem dit personlige udviklingsforløb og de strategiske udfordringer og udviklings processer, som din virksomhed står overfor. Dermed er MMD et væsent ligt bidrag til virksomhedens strategiske aktiviteter og fortsatte udvikling. Dit udbytte: Tage ansvar for, styre og overvåge de strategiske processer under komplekse og usikre vilkår Manøvrere i og påvirke virksomheder, der er præget af flydende strukturer og symbolske fænomener Forstå betingelserne for hvordan udviklingsprocesser styres Forstå hvordan samfundsudviklingen sætter betingelser for, hvordan udviklingsprocesser styres Organisere virksomhedens videnprocesser og skabe grundlag for udvikling af den personlige videnplatform Se alternative løsninger og skabe innovative resultater i din virksomhed Din virksomheds udbytte: Forbedret kompetenceudnyttelse blandt ledelse og medarbejdere Større handle-og gennemslagskraft, bedre performance Evnen til at håndtere ukendt organisatorisk terræn og uforudsete hændelser Effektivisering af processer der skaber et bedre finansielt resultat Mulighed for at se under overfladen af organisatoriske problemstillinger MMD arbejder med en iagttagelse af, at udviklings processer går på tværs af virksomhedens formelle afdelingsgrænser og funktioner. Uddannelsen er derfor målrettet dig, der varetager forskellige roller i forandring og udvikling af din virksomhed. Den typiske MMD-deltager: har ansvar for personaleudvikling, strategiudvikling, lederudvikling, organisationsudviklingsprojekter, performance- og Lean-projekter, værdiledelse, videnprojekter, kompetenceudvikling m.m. sidder i funktioner som linje-, stabs- eller projektstillinger arbejder i videnintensive virksomheder er leder i offentlige eller private virksomheder har mindst tre års relevant erhvervserfaring Vi kan styre på rammerne og definere fælles problemstillinger, men vi kan ikke diktere hvilke pointer, der skal produceres Jan Mouritsen Professor, Dr. Merc., CBS For underviserne er MMD særlig interessant, fordi MMD er organiseret på en sådan måde, at undervisningen ikke helt kan kontrolleres. Jeg kan naturligvis sætte de studerende til at læse noget, men den måde, hvorpå vi sætter læsning i relief, give hele tiden overraskelser. Især også fordi vi opfordrer de studerende til aktivt at søge og foreslå anden litteratur. Vi kan styre på rammerne og definere fælles problemstillinger, men vi kan ikke diktere hvilke pointer, der skal produceres. Det sker i et samspil mellem lærernes og deltageres viden, erfaring og indsigt. Ofte forbavses vi over den indsigt, et sådant miljø producerer - og heldigvis er det typisk meget mere interessant end den viden, som et konventionelt uddannelsesforløb frembringer. Det kan jeg bruge både i min forskning og i anden undervisning. MMD har en stærk kobling mellem teori og praksis, og du vil fra første dag blive udfordret til at udføre eksperimenter i egen praksis. Ved at sætte din personlige erfaring som leder i spil, udvikler du både dig selv og din virksomhed. 4 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 5

4 MODELLEN Kompetencemodellen bidrager til en udpegning af væsentlige forhold, der skal tilgodeses i den enkelte deltagers personlige uddannelsesforløb og praksis. dette sættes i gang ved at hver studerende formulerer en udviklingskontrakt i starten af uddannelsesforløbet i samarbejde med sin coach. FAGSPECIFIK INTERPERSONEL REFLEKSIV PERSONLIG TEKNISK DU LÆRER I & MED RELATIONER MMD repræsenterer et særligt læringsmiljø, hvor der arbejdes forskningsbaseret med den praksis, du kender. Du vil opleve, at undervisningen sætter læring i relationer i centrum. Det betyder, at du selv bidrager aktivt til at skabe læring og indsigt i samspil med dine medstuderendes ledererfaringer og gennem professorernes teoretiske indgangsvinkler. Med MMD vil du derfor også udvikle erfaringer og færdigheder til at skabe læring i relationer i din virksomhed. Bliv udfordret, reflektér og lær at handle i praksis På MMD tager du ansvar for egen læring på flere måder. Blandt andet ved at der ikke er standardiseret pensum, men at du skal sammensætte eget pensum. Lærings pointerne på uddannelsen opstår gennem en proces, som gør at du kan identificere dig med dem og de bliver en del af din egen praksis i virksom heden. Udover kompetenceprofilen og program designet, som er vigtige elementer på MMD, spiller følgende også vigtige roller i MMD s særlige læringsmiljø. Underviserne som er frontløbere inden for deres respektive felter, og som er tilknyttet uddannelsen, fordi de som faglige kapaciteter er nogle af de få, der evner at arbejde med MMD s læringsmiljø. Semestergrupper som løser forskellige typer af opgaver sammen. Disse grupper skifter hvert semester. Refleksionspartner som du vælger blandt dine medstuderende på holdet og bruger til at diskutere og sparre med i løbet af uddannelsesforløbet. Individuelle pensumlister som du selv skal konstruere med relevante referencer, der understøtter og perspektiverer personlige læringspunkter i forhold til semesterets aktiviteter, temaer og teorier. Disse refleksioner indgår som en væsentlig del af semestereksaminerne. Coach Du vælger selv en ekstern coach, som kan styrke din refleksion over egen læring og understøtte at der sker en personlig og kontekstrelevant oversættelse af modeller og teorier. HANDLINGS DIN UDVIKLING MMD s mål er at sætte rammerne for udvikling af dine personlige kompetencer, og uddannelsen fokuserer på at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og repertoire i den kontekst, du agerer i. MMD arbejder med forestillingen om, at viden og kompetence er kontekstafhængige. Derfor sætter uddannelsen fokus på udviklingen af den enkelte deltagers personlige kompetencer, hvilket gøres ud fra en kompetenceprofil. Det er den enkelte deltager selv - i dialog med virksomhed, coach, reflektionspartner og holdet - der formulerer personlige udviklings - mål med udgangspunkt i kompetencemodellen og inden for uddannelsens faglige temaer og studiemæssige aktiviteter. Deltageren reviderer og evaluerer de personlige udviklingsmål løbende semester for semester. VIRKSOMHEDENS FORVANDLING Kompetencemodellen bidrager til en udpegning af væsentlige forhold, der skal tilgodeses i den enkelte deltagers uddannelsesforløb og praksis. På den baggrund får du som leder større handle- og gennemslagskraft. Du lærer at se under overfladen af organisatoriske problemstillinger og bliver i stand til at optimere din virksomheds effektivitet og resultater ved at optimere processer og forbedre kompetenceudnyttelsen af såvel ledere som medarbejdere. Med MMD skaber du virksom hedens forvandling gennem din egen udvikling. På MMD er der: Et fælles fagligt relevant felt og ikke ét fælles mål En individuel proces og ikke én fælles vej til målet En udpegning af væsentlige forhold for den enkelte i kompetenceprofilen, og ikke én absolut målestok MMD 2008 Gitte Fangel Programdirektør for Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden og Region Sjælland MMD er for dig, der er parat til at blive udfordret på din oplevelse af verdensordenen og derved se muligheder for nye tilgange til ledelse. Jeg oplevede MMD som en buket af muligheder, som det var op til mig selv at gribe. Jeg greb muligheden for at se på min ledelse som en relation til det der skulle ledes - som en integreret del - i stedet for at se på det der skal ledes fra ledelsesekspertens ståsted. Uddannelsen tilbyder både en indvendig og en udvendig læring, hvor koblingen mellem dem er helt unik. Den indvendige læring gør det muligt at anvende den udvendige læring, fordi den har sat sig fast som reel og troværdig læring. 6 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 7

5 ET UNIKT & UDFORDRENDE LÆRINGSMILJØ Fundamentet for MMD s uddannelsesdesign er en bestemt måde at se virkeligheden på og et særligt lys at forstå ledelse i. Kompleksitet For at tage ansvar for organisatoriske processer er det afgørende at kunne arbejde med både konventionelle forståelser og forståelser om nonlineære responsive systemer. konstruktionsperspektiv MMD anerkender, at organisationers liv opstår som resultat af meningsdannelsens processer. Virksomheden skal forstås gennem dens fortællinger og fælles handlinger. MMD 2002 Mads Ingholt Head of Leadership Development, A. P. Møller Mærsk Jeg havde brug for at få et teoretisk fundament for alle de ting jeg gik og gjorde som HR specialist. Min platform havde været meget baseret på praktisk erfaring - ikke at kimse ad - men jeg manglede en dimension af italesættelse med udgangspunkt i en jargon, såvel som ny inspiration - gerne hentet fra en skæv vinkel. Jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at MMD studiet ville kunne tilfredsstille det behov. Det viste sig at være tilfældet. Jeg har mange gange tænkt på, at MMD uddannelsen har gjort mig i stand til at forstå og håndtere kravene til planlægning i en på samme tid lineær og non-lineær verden. Uddannelsen har givet mig et sprog, som gør at jeg kan rådgive og lede min organisation mere kvalificeret og sætte den i stand til at udvikle strukturer og processer, som bedre tager højde for tidens krav til fleksibilitet, effektivitet, empowerment og kontekstualisering. Jeg ved ikke hvordan man bli r vis - men MMD har gjort mig visere. Heterogenitet MMD er et program, der gør op med universelle discipliner, standardløsninger og svar. I stedet udfordres deltagerne til at tage på forskellige rejser gennem erfaringsbaseret læring. På denne grundlagstænkning er MMD opbygget som 4 semesteropdelte faglige temaer, hvor erfaringer og indsigter udfoldes og udfordres gennem forskelligartede læringsaktiviteter: undervisning, studieture, jobbytte, netbaserede processer, caseanalyser, selvstudium, arbejde i semestergrupper m.v SEMESTER 2.SEMESTER 3.SEMESTER 4.SEMESTER Personligt narrativ Ledelse og ledelsesteori Viden og videnskonstruktion Strategi og strategiproces Identitet, kultur, branding Ledelsessystemer og performance management Mikroledelse Swop Job Change Management Ledelsesfilosofi Metode og vidensrefleksion Masterafhandling Semestereksamen Semestereksamen Semestereksamen Mastereksamen Gennem hele studieforløbet Personlig kompetenceprofil og coaching, netbaserede lærerprocesser, masterafhandling Progressionen på uddannelsen er indlejret i de fire tematiske semestre, som hver består af flere afrundende faglige forløb og afsluttes med en samlet semester eksamen svarende til 15 ECTS. Master projektet udarbejdes på sidste semester. Progression på MMD foregår dels som horisontal progression, hvor fagmoduler inden for det specialiserede ledelsesfelt lægges ved siden af hinanden og tilsammen giver et bredere perspektiv på og forståelse af ledelsesopgaver og ledelsesteknologier; dels som vertikal progression, hvor fagmoduler på første semester etablerer grundlagsviden for de to efter følgende semestre, og hvor aktiviteter på fjerde semester etablerer syntese og er overbygning på det samlede forløb. 8 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 9

6 Lederens rolle Jan Molin er én af mange førende professorer fra CBS, der underviser på MMD. I dette podcast stiller han skarpt på betydningen af forandringsledelse og giver sit bud på, hvad lederens rolle er i relation til medarbejderne i virksomheden. se filmen på ledere kan ikke forvente mere risikovillighed fra deres medarbejdere, end man som leder selv demonstrerer Professor, dr. merc., Jan Molin Institut for Organisation, CBS DU MÅLER DIN TILVÆKST MMD har fokus på dit personlige udviklingsforløb inden for det fælles faglige felt, og uddannelsen tillæg ger det en afgørende betydning at der er sammenhæng mellem din kompetencetilvækst og måden, den måles på. se filmen på Job swop på MMD MMD sætter din ledelsespraksis i perspektiv. Du bytter job med en anden deltager og skal dermed være leder i en anden virksomhed og en anden kontekst i en uge. Job swop er en vigtig del af MMD - her udvikles ledelseskompetencer i et samspil mellem praktiske erfaringer, refleksioner og eksperimenter. Se, hvad Klaus A. Mathiesen fra Søværnets Frømandskorps og Allan Kaagaard Krestensen fra Statoil A/S fik ud af at swoppe job. (2008) Jobswop giver en helt ny måde at tænke på i forhold til den gode gamle klassisk individualistiske tankegang. Og jobswop gør op med den måde, de fleste tænker på i nutidens virksomheder: at personlig udvikling, mig selv og individet er det primære. det er det jo egentlig ikke. Det er jo personlig udvikling i relationen til andre og at finde ud af, hvor lige præcis jeg er i relation til andre i virksom heden og ikke bare mig selv. Klaus A. Mathiesen fra Søværnets Frømandskorps se filmen på Refleksionspar Karen Marie Feilbo Myrndorff, hjemmeplejechef i Helsingør Kommune og Joachim Nisgaard, director, leadership development i Vestas Wind Power var refleksionspartnere under deres MMD uddannelse i 2009/2010. Hør dem fortælle om, hvorfor de valgte at tage MMD, og hvad det har betydet for deres arbejde som ledere. På MMD foregår måling af kompetencetilvækst som én integreret eksamen for hvert semester, hvor samtlige fagmoduler og aktiviteter fra det pågældende semester eksamineres samlet. Der afholdes altså ikke traditionelle eksaminer i enkelte fag, hvor vægten typisk vil være reproduktion af teoretiske modeller i dette fag. I stedet handler MMD semestereksamen om at deltageren skal dokumentere og reflektere over egen kompetencetilvækst set i lyset af semesterets aktiviteter og i forhold til den personlige kompetenceprofil og de personlige udviklingsmål. Deltageren forventes derudover at kunne diskutere anvendelighed og gyldighed af modeller og teoretiske perspektiver for egen praksis og i egen organisation. På de første to semestre foregår udprøvning som en mundtlig eksamen med afsæt i en skriftlig synopsis og den personligt udpegede pensumliste. 24 timers Change Management Case Tredje semester afsluttes også med en mundtlig eksamen, men baseret på at MMD semestergrupperne får tildelt hver sin virksomhed/- organisation som de arbejder sammen med. I løbet af 24 timer skal grupperne analysere en aktuel problemstilling og udvikle et ledelsesoplæg med udviklingsdesign for, hvordan virksomheden kan arbejde konstruktivt med sine udfordringer. Masteropgave Studiet afsluttes med en masterafhandling, som svarer til et speciale på kandidatniveau. Masteropgaven sammenfatter deltagerens kompetencetilvækst i løbet af MMD forløbet og hvilke resultater der er skabt i praksis. MMD 2006 Anne Mette Rahbæk Warburg Direktør - Kulturstyrelsen Gå ind på og se flere podcasts Strategiske udviklingsforløb, organisering og etablering af gode rammer for udvikling af mennesker er ledelsesmæssige kompetencer, som MMD adresserer meget effektivt. Jeg har været ansvarlig for flere fusionsforløb i Kulturstyrelsen, og MMD har givet både mig og min organisation afgørende input til de udviklingsforløb, som vi har gennemført med stor succes. MMD har samtidig givet mig nye perspektiver på strategiske processer, organisering og en meget bedre forståelse af menneskelige relationers indflydelse på de resultater, vi opnår, herunder naturligvis min egen rolle. 10 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 11

7 Her får du mere at vide MMD er en deltidsbaseret og specialiseret master med fokus på ledelses- og organisationsudvikling. Studiet, der varer 2 år, svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS points). En stor del af arbejdstimerne kan du styre selv (møder med coach, refleksionspartner, semestergruppe, opgaver, litteratursøgning og læsning). Den del af arbejdstimerne, som du ikke kan styre, er skemalagt undervisning og eksamen, som er placeret på hverdage i tidsrummet kl Du skal regne med hele undervisningsdage pr. semester, men intensiteten varierer i løbet af de 4 semestre. Herudover er der introduktions seminar, studietur og et job-bytte forløb. MMD har studiestart hvert andet år i ulige år. For at blive optaget skal du som minimum have en bachelorgrad og 3 års relevant praksiserfaring. Læs mere om uddannelsens indhold og design, pris og optagelse på hvor du også kan finde vores kontaktinformation og downloade MMD s ansøgningsmateriale. En del af Copenhagen Business School MMD udbydes i regi af CBS Management Programmes, som rummer alle CBS efter- og videreuddannelser (HD, Master- og MBA programmer). MMD og CBS Management Programmes er en del af Copenhagen Business School (CBS), som blev grundlagt i CBS er den største business school i Nordeuropa, og CBS har siden 2011, sammen med kun ca. 50 andre business schools i hele verden (1% af alle), opnået The Triple Crown som er samtidig akkreditering af EQUIS, AMBA og AACSB. Læs mere om CBS s uddannelser og forskningsområder aktiviteter og akkrediteringer på:

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling.

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling. Professionel Ledelse Professionel ledelse er en ambitiøs og intens lederuddannelse for dig der søger et stærkt fagligt, personligt givende og udfordrende udviklingsforløb, som hæver barren både for din

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer

Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer Forum for Offentlig Topledelse 2007 Layout: UHI, Danske

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø 3 Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere