din udvikling virksomhedens forvandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din udvikling virksomhedens forvandling"

Transkript

1 din udvikling virksomhedens forvandling

2 KONTEKSTBASERET LEDERUDDANNELSE Mit mål med mmd var at blive klogere på min egen ledelsespraksis, få nogle anderledes og nye teoretiske tilgange til ledelse og blive bragt i nogle processer sammen med andre mennesker, som alle havde forskellige tilgange til ledelse og forskellige tilgange til at søge studiet her. Katrine Hornum-Stenz Chefjordemoder, Nordsjællands Hospital, Hillerød MMD UDVIKLER DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM OG REPERTOIRE, SÅ DU BLIVER I STAND TIL AT SE ALTERNATIVE LØSNINGER OG SKABE INNOVATIVE RESULTATER I DIN VIRKSOMHED. DERFOR TØR VI GODT LOVE, AT DIN UDVIKLING BLIVER VIRKSOMHEDENS FORVANDLING. Hør Karin & Katrine fortælle om deres udbytte fra studieturen til AoM 2013 på MMD lærer dig at læse de organisatoriske betingelser og psykologiske og strategiske processer, der er en del af virksomhedens hverdag. Du bliver i stand til at navigere under komplekse og til tider ukendte forhold - og det er vigtigt, for selvom din virksomhed har udarbejdet en velfungerende strategi, vil fremtiden altid være svær at forudsige. giver MMD dig en vidtrækkende uddannelse på det organisatoriske område. På MMD handler ledelse om evnen til at lægge andre menneskers evner og ressourcer i forlængelse af dine egne, og her er ledelse afhængig af den kontekst, hvori den udøves. MMD er derfor en kontekstbaseret lederuddannelse. 100 % LEDELSE MMD er en uddannelse, der udelukkende fokuserer på ledelse, og der indgår derfor ikke fag som økonomi eller markedsføring som i de traditionelle ledelsesuddannelser. I stedet AN OLD MAP IS USELESS WHEN THE TERRAIN IS NEW. OLD BELIEFS CANNOT HELP THE TASK MANAGERS FACE TODAY: MANAGING THE UNKNOWABLE Ralph Stacey, Managing the unknowable, Professor på University of Hertfordshire hvorfra han og andre ledende professorer er faste gæsteundervisere på MMD 2 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 3

3 LEDELSESMÆSSIGT HANDLERUM SKABER ORGANISATORISKE RESULTATER DU ER FØRST OG FREMMEST PRAKTIKER MMD er et forpligtende tilbud til udviklingsorienterede praktikere om at indgå i et professionelt uddannelsesforløb, hvor teori, forskning og praksis bliver tæt forbundet. Den erfarne leder, der er i stand til at lytte til og mærke sin organisation, vil samtidig være i stand til at analysere, designe og gennemføre processer i en organisatorisk uforudsigelig ver den. Ved at flette disse input sammen er det muligt at flytte en virksomhed i en ganske bestemt retning. Det starter hos lederen og ender med at blive strategisk og organisatorisk udvikling. MMD er en investering for både dig og din virksomhed, og uddannelsen giver allerede et konkret udbytte under uddannelses forløbet. MMD sætter rammer for et tæt samspil mellem dit personlige udviklingsforløb og de strategiske udfordringer og udviklings processer, som din virksomhed står overfor. Dermed er MMD et væsent ligt bidrag til virksomhedens strategiske aktiviteter og fortsatte udvikling. Dit udbytte: Tage ansvar for, styre og overvåge de strategiske processer under komplekse og usikre vilkår Manøvrere i og påvirke virksomheder, der er præget af flydende strukturer og symbolske fænomener Forstå betingelserne for hvordan udviklingsprocesser styres Forstå hvordan samfundsudviklingen sætter betingelser for, hvordan udviklingsprocesser styres Organisere virksomhedens videnprocesser og skabe grundlag for udvikling af den personlige videnplatform Se alternative løsninger og skabe innovative resultater i din virksomhed Din virksomheds udbytte: Forbedret kompetenceudnyttelse blandt ledelse og medarbejdere Større handle-og gennemslagskraft, bedre performance Evnen til at håndtere ukendt organisatorisk terræn og uforudsete hændelser Effektivisering af processer der skaber et bedre finansielt resultat Mulighed for at se under overfladen af organisatoriske problemstillinger MMD arbejder med en iagttagelse af, at udviklings processer går på tværs af virksomhedens formelle afdelingsgrænser og funktioner. Uddannelsen er derfor målrettet dig, der varetager forskellige roller i forandring og udvikling af din virksomhed. Den typiske MMD-deltager: har ansvar for personaleudvikling, strategiudvikling, lederudvikling, organisationsudviklingsprojekter, performance- og Lean-projekter, værdiledelse, videnprojekter, kompetenceudvikling m.m. sidder i funktioner som linje-, stabs- eller projektstillinger arbejder i videnintensive virksomheder er leder i offentlige eller private virksomheder har mindst tre års relevant erhvervserfaring Vi kan styre på rammerne og definere fælles problemstillinger, men vi kan ikke diktere hvilke pointer, der skal produceres Jan Mouritsen Professor, Dr. Merc., CBS For underviserne er MMD særlig interessant, fordi MMD er organiseret på en sådan måde, at undervisningen ikke helt kan kontrolleres. Jeg kan naturligvis sætte de studerende til at læse noget, men den måde, hvorpå vi sætter læsning i relief, give hele tiden overraskelser. Især også fordi vi opfordrer de studerende til aktivt at søge og foreslå anden litteratur. Vi kan styre på rammerne og definere fælles problemstillinger, men vi kan ikke diktere hvilke pointer, der skal produceres. Det sker i et samspil mellem lærernes og deltageres viden, erfaring og indsigt. Ofte forbavses vi over den indsigt, et sådant miljø producerer - og heldigvis er det typisk meget mere interessant end den viden, som et konventionelt uddannelsesforløb frembringer. Det kan jeg bruge både i min forskning og i anden undervisning. MMD har en stærk kobling mellem teori og praksis, og du vil fra første dag blive udfordret til at udføre eksperimenter i egen praksis. Ved at sætte din personlige erfaring som leder i spil, udvikler du både dig selv og din virksomhed. 4 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 5

4 MODELLEN Kompetencemodellen bidrager til en udpegning af væsentlige forhold, der skal tilgodeses i den enkelte deltagers personlige uddannelsesforløb og praksis. dette sættes i gang ved at hver studerende formulerer en udviklingskontrakt i starten af uddannelsesforløbet i samarbejde med sin coach. FAGSPECIFIK INTERPERSONEL REFLEKSIV PERSONLIG TEKNISK DU LÆRER I & MED RELATIONER MMD repræsenterer et særligt læringsmiljø, hvor der arbejdes forskningsbaseret med den praksis, du kender. Du vil opleve, at undervisningen sætter læring i relationer i centrum. Det betyder, at du selv bidrager aktivt til at skabe læring og indsigt i samspil med dine medstuderendes ledererfaringer og gennem professorernes teoretiske indgangsvinkler. Med MMD vil du derfor også udvikle erfaringer og færdigheder til at skabe læring i relationer i din virksomhed. Bliv udfordret, reflektér og lær at handle i praksis På MMD tager du ansvar for egen læring på flere måder. Blandt andet ved at der ikke er standardiseret pensum, men at du skal sammensætte eget pensum. Lærings pointerne på uddannelsen opstår gennem en proces, som gør at du kan identificere dig med dem og de bliver en del af din egen praksis i virksom heden. Udover kompetenceprofilen og program designet, som er vigtige elementer på MMD, spiller følgende også vigtige roller i MMD s særlige læringsmiljø. Underviserne som er frontløbere inden for deres respektive felter, og som er tilknyttet uddannelsen, fordi de som faglige kapaciteter er nogle af de få, der evner at arbejde med MMD s læringsmiljø. Semestergrupper som løser forskellige typer af opgaver sammen. Disse grupper skifter hvert semester. Refleksionspartner som du vælger blandt dine medstuderende på holdet og bruger til at diskutere og sparre med i løbet af uddannelsesforløbet. Individuelle pensumlister som du selv skal konstruere med relevante referencer, der understøtter og perspektiverer personlige læringspunkter i forhold til semesterets aktiviteter, temaer og teorier. Disse refleksioner indgår som en væsentlig del af semestereksaminerne. Coach Du vælger selv en ekstern coach, som kan styrke din refleksion over egen læring og understøtte at der sker en personlig og kontekstrelevant oversættelse af modeller og teorier. HANDLINGS DIN UDVIKLING MMD s mål er at sætte rammerne for udvikling af dine personlige kompetencer, og uddannelsen fokuserer på at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og repertoire i den kontekst, du agerer i. MMD arbejder med forestillingen om, at viden og kompetence er kontekstafhængige. Derfor sætter uddannelsen fokus på udviklingen af den enkelte deltagers personlige kompetencer, hvilket gøres ud fra en kompetenceprofil. Det er den enkelte deltager selv - i dialog med virksomhed, coach, reflektionspartner og holdet - der formulerer personlige udviklings - mål med udgangspunkt i kompetencemodellen og inden for uddannelsens faglige temaer og studiemæssige aktiviteter. Deltageren reviderer og evaluerer de personlige udviklingsmål løbende semester for semester. VIRKSOMHEDENS FORVANDLING Kompetencemodellen bidrager til en udpegning af væsentlige forhold, der skal tilgodeses i den enkelte deltagers uddannelsesforløb og praksis. På den baggrund får du som leder større handle- og gennemslagskraft. Du lærer at se under overfladen af organisatoriske problemstillinger og bliver i stand til at optimere din virksomheds effektivitet og resultater ved at optimere processer og forbedre kompetenceudnyttelsen af såvel ledere som medarbejdere. Med MMD skaber du virksom hedens forvandling gennem din egen udvikling. På MMD er der: Et fælles fagligt relevant felt og ikke ét fælles mål En individuel proces og ikke én fælles vej til målet En udpegning af væsentlige forhold for den enkelte i kompetenceprofilen, og ikke én absolut målestok MMD 2008 Gitte Fangel Programdirektør for Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden og Region Sjælland MMD er for dig, der er parat til at blive udfordret på din oplevelse af verdensordenen og derved se muligheder for nye tilgange til ledelse. Jeg oplevede MMD som en buket af muligheder, som det var op til mig selv at gribe. Jeg greb muligheden for at se på min ledelse som en relation til det der skulle ledes - som en integreret del - i stedet for at se på det der skal ledes fra ledelsesekspertens ståsted. Uddannelsen tilbyder både en indvendig og en udvendig læring, hvor koblingen mellem dem er helt unik. Den indvendige læring gør det muligt at anvende den udvendige læring, fordi den har sat sig fast som reel og troværdig læring. 6 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 7

5 ET UNIKT & UDFORDRENDE LÆRINGSMILJØ Fundamentet for MMD s uddannelsesdesign er en bestemt måde at se virkeligheden på og et særligt lys at forstå ledelse i. Kompleksitet For at tage ansvar for organisatoriske processer er det afgørende at kunne arbejde med både konventionelle forståelser og forståelser om nonlineære responsive systemer. konstruktionsperspektiv MMD anerkender, at organisationers liv opstår som resultat af meningsdannelsens processer. Virksomheden skal forstås gennem dens fortællinger og fælles handlinger. MMD 2002 Mads Ingholt Head of Leadership Development, A. P. Møller Mærsk Jeg havde brug for at få et teoretisk fundament for alle de ting jeg gik og gjorde som HR specialist. Min platform havde været meget baseret på praktisk erfaring - ikke at kimse ad - men jeg manglede en dimension af italesættelse med udgangspunkt i en jargon, såvel som ny inspiration - gerne hentet fra en skæv vinkel. Jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at MMD studiet ville kunne tilfredsstille det behov. Det viste sig at være tilfældet. Jeg har mange gange tænkt på, at MMD uddannelsen har gjort mig i stand til at forstå og håndtere kravene til planlægning i en på samme tid lineær og non-lineær verden. Uddannelsen har givet mig et sprog, som gør at jeg kan rådgive og lede min organisation mere kvalificeret og sætte den i stand til at udvikle strukturer og processer, som bedre tager højde for tidens krav til fleksibilitet, effektivitet, empowerment og kontekstualisering. Jeg ved ikke hvordan man bli r vis - men MMD har gjort mig visere. Heterogenitet MMD er et program, der gør op med universelle discipliner, standardløsninger og svar. I stedet udfordres deltagerne til at tage på forskellige rejser gennem erfaringsbaseret læring. På denne grundlagstænkning er MMD opbygget som 4 semesteropdelte faglige temaer, hvor erfaringer og indsigter udfoldes og udfordres gennem forskelligartede læringsaktiviteter: undervisning, studieture, jobbytte, netbaserede processer, caseanalyser, selvstudium, arbejde i semestergrupper m.v SEMESTER 2.SEMESTER 3.SEMESTER 4.SEMESTER Personligt narrativ Ledelse og ledelsesteori Viden og videnskonstruktion Strategi og strategiproces Identitet, kultur, branding Ledelsessystemer og performance management Mikroledelse Swop Job Change Management Ledelsesfilosofi Metode og vidensrefleksion Masterafhandling Semestereksamen Semestereksamen Semestereksamen Mastereksamen Gennem hele studieforløbet Personlig kompetenceprofil og coaching, netbaserede lærerprocesser, masterafhandling Progressionen på uddannelsen er indlejret i de fire tematiske semestre, som hver består af flere afrundende faglige forløb og afsluttes med en samlet semester eksamen svarende til 15 ECTS. Master projektet udarbejdes på sidste semester. Progression på MMD foregår dels som horisontal progression, hvor fagmoduler inden for det specialiserede ledelsesfelt lægges ved siden af hinanden og tilsammen giver et bredere perspektiv på og forståelse af ledelsesopgaver og ledelsesteknologier; dels som vertikal progression, hvor fagmoduler på første semester etablerer grundlagsviden for de to efter følgende semestre, og hvor aktiviteter på fjerde semester etablerer syntese og er overbygning på det samlede forløb. 8 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 9

6 Lederens rolle Jan Molin er én af mange førende professorer fra CBS, der underviser på MMD. I dette podcast stiller han skarpt på betydningen af forandringsledelse og giver sit bud på, hvad lederens rolle er i relation til medarbejderne i virksomheden. se filmen på ledere kan ikke forvente mere risikovillighed fra deres medarbejdere, end man som leder selv demonstrerer Professor, dr. merc., Jan Molin Institut for Organisation, CBS DU MÅLER DIN TILVÆKST MMD har fokus på dit personlige udviklingsforløb inden for det fælles faglige felt, og uddannelsen tillæg ger det en afgørende betydning at der er sammenhæng mellem din kompetencetilvækst og måden, den måles på. se filmen på Job swop på MMD MMD sætter din ledelsespraksis i perspektiv. Du bytter job med en anden deltager og skal dermed være leder i en anden virksomhed og en anden kontekst i en uge. Job swop er en vigtig del af MMD - her udvikles ledelseskompetencer i et samspil mellem praktiske erfaringer, refleksioner og eksperimenter. Se, hvad Klaus A. Mathiesen fra Søværnets Frømandskorps og Allan Kaagaard Krestensen fra Statoil A/S fik ud af at swoppe job. (2008) Jobswop giver en helt ny måde at tænke på i forhold til den gode gamle klassisk individualistiske tankegang. Og jobswop gør op med den måde, de fleste tænker på i nutidens virksomheder: at personlig udvikling, mig selv og individet er det primære. det er det jo egentlig ikke. Det er jo personlig udvikling i relationen til andre og at finde ud af, hvor lige præcis jeg er i relation til andre i virksom heden og ikke bare mig selv. Klaus A. Mathiesen fra Søværnets Frømandskorps se filmen på Refleksionspar Karen Marie Feilbo Myrndorff, hjemmeplejechef i Helsingør Kommune og Joachim Nisgaard, director, leadership development i Vestas Wind Power var refleksionspartnere under deres MMD uddannelse i 2009/2010. Hør dem fortælle om, hvorfor de valgte at tage MMD, og hvad det har betydet for deres arbejde som ledere. På MMD foregår måling af kompetencetilvækst som én integreret eksamen for hvert semester, hvor samtlige fagmoduler og aktiviteter fra det pågældende semester eksamineres samlet. Der afholdes altså ikke traditionelle eksaminer i enkelte fag, hvor vægten typisk vil være reproduktion af teoretiske modeller i dette fag. I stedet handler MMD semestereksamen om at deltageren skal dokumentere og reflektere over egen kompetencetilvækst set i lyset af semesterets aktiviteter og i forhold til den personlige kompetenceprofil og de personlige udviklingsmål. Deltageren forventes derudover at kunne diskutere anvendelighed og gyldighed af modeller og teoretiske perspektiver for egen praksis og i egen organisation. På de første to semestre foregår udprøvning som en mundtlig eksamen med afsæt i en skriftlig synopsis og den personligt udpegede pensumliste. 24 timers Change Management Case Tredje semester afsluttes også med en mundtlig eksamen, men baseret på at MMD semestergrupperne får tildelt hver sin virksomhed/- organisation som de arbejder sammen med. I løbet af 24 timer skal grupperne analysere en aktuel problemstilling og udvikle et ledelsesoplæg med udviklingsdesign for, hvordan virksomheden kan arbejde konstruktivt med sine udfordringer. Masteropgave Studiet afsluttes med en masterafhandling, som svarer til et speciale på kandidatniveau. Masteropgaven sammenfatter deltagerens kompetencetilvækst i løbet af MMD forløbet og hvilke resultater der er skabt i praksis. MMD 2006 Anne Mette Rahbæk Warburg Direktør - Kulturstyrelsen Gå ind på og se flere podcasts Strategiske udviklingsforløb, organisering og etablering af gode rammer for udvikling af mennesker er ledelsesmæssige kompetencer, som MMD adresserer meget effektivt. Jeg har været ansvarlig for flere fusionsforløb i Kulturstyrelsen, og MMD har givet både mig og min organisation afgørende input til de udviklingsforløb, som vi har gennemført med stor succes. MMD har samtidig givet mig nye perspektiver på strategiske processer, organisering og en meget bedre forståelse af menneskelige relationers indflydelse på de resultater, vi opnår, herunder naturligvis min egen rolle. 10 MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 11

7 Her får du mere at vide MMD er en deltidsbaseret og specialiseret master med fokus på ledelses- og organisationsudvikling. Studiet, der varer 2 år, svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS points). En stor del af arbejdstimerne kan du styre selv (møder med coach, refleksionspartner, semestergruppe, opgaver, litteratursøgning og læsning). Den del af arbejdstimerne, som du ikke kan styre, er skemalagt undervisning og eksamen, som er placeret på hverdage i tidsrummet kl Du skal regne med hele undervisningsdage pr. semester, men intensiteten varierer i løbet af de 4 semestre. Herudover er der introduktions seminar, studietur og et job-bytte forløb. MMD har studiestart hvert andet år i ulige år. For at blive optaget skal du som minimum have en bachelorgrad og 3 års relevant praksiserfaring. Læs mere om uddannelsens indhold og design, pris og optagelse på hvor du også kan finde vores kontaktinformation og downloade MMD s ansøgningsmateriale. En del af Copenhagen Business School MMD udbydes i regi af CBS Management Programmes, som rummer alle CBS efter- og videreuddannelser (HD, Master- og MBA programmer). MMD og CBS Management Programmes er en del af Copenhagen Business School (CBS), som blev grundlagt i CBS er den største business school i Nordeuropa, og CBS har siden 2011, sammen med kun ca. 50 andre business schools i hele verden (1% af alle), opnået The Triple Crown som er samtidig akkreditering af EQUIS, AMBA og AACSB. Læs mere om CBS s uddannelser og forskningsområder aktiviteter og akkrediteringer på:

Evaluering af MMD 4. semester og det samlede forløb 2011/2012

Evaluering af MMD 4. semester og det samlede forløb 2011/2012 Evaluering af MMD 4. semester og det samlede forløb 2011/2012 Svarprocent: 14 ud af 33 (42%) Struktur 1) MMD s aktiviteter (4. semester og hele forløbet) 2) MMD s læringsmiljø 3) MMD s eksminer 4) Generelt

Læs mere

Samlet og tværgående evaluering 2009/2010

Samlet og tværgående evaluering 2009/2010 December2010/ januar 2011 Svarprocent 50-66 % Samlet og tværgående evaluering 2009/2010 1) MMD s aktiviteter 1) MMD's aktiviteter 2009/2010 - Mit udbytte af deltagelse i undervisningen var stort: Meget

Læs mere

Holdets evaluering af 2. semester, E2011

Holdets evaluering af 2. semester, E2011 3. januar 2012 Holdets evaluering af 2. semester, E2011 1) Aktiviteter på 2. semester 1a) Mit udbytte af AoM var stort: Meget enig 1 5,6% Overvejende enig 2 11,1% Hverken enig eller uenig 10 55,6% Overvejende

Læs mere

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB JANUAR 2017 Indhold 1. Fjerde semester på MMD (efterår 2016) 2. Læringsmiljøet på MMD forløbet 2015/2016 3. Organisering af MMD forløbet 2015/2016 4.

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

MMD KOMPETENCEPROFIL JANUAR 2014 UDDANNELSENS FORMÅL OG DANNELSESIDEAL

MMD KOMPETENCEPROFIL JANUAR 2014 UDDANNELSENS FORMÅL OG DANNELSESIDEAL JANUAR 2014 MMD KOMPETENCEPROFIL UDDANNELSENS FORMÅL OG DANNELSESIDEAL Master of Management Development (MMD) er en international anerkendt videregående og specialiseret masteruddannelse med fokus på ledelses-

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

INTRODUKTION TIL MMD

INTRODUKTION TIL MMD 18. JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL MMD 2015-2016 Papirets formål et at tilbyde en sammenhængende, men rimelig kort præsentation og overflyvning af MMD forløbet. Alle aktiviteter uddybes i modulbeskrivelser

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Holdets evaluering af 1. semester, F2011 1

Holdets evaluering af 1. semester, F2011 1 4. august 2011 Holdets evaluering af 1. semester, F2011 1 1) Aktiviteter på første semester 1a) Mit udbytte af deltagelse i introdagen og velkomstforelæsningen var stort: Meget enig 6 24,0% Overvejende

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

JANUAR 2014 MMD ESSENS MMD STUDIEDESIGN semester Personligt narrativ, ledelse og viden

JANUAR 2014 MMD ESSENS MMD STUDIEDESIGN semester Personligt narrativ, ledelse og viden JANUAR 2014 MMD ESSENS MMD fokuserer på ledelse og uddanner refleksive ledere, der kan se under overfladen, og som er i stand til at navigere under komplekse forhold og ændre uhensigtmæssige og fastgroede

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

ANSØGNING TIL MMD STUDIESTART JANUAR 2019

ANSØGNING TIL MMD STUDIESTART JANUAR 2019 ANSØGNING TIL MMD STUDIESTART JANUAR 2019 Dit Navn: Din Stilling: Din Organisation: Kære Ansøger MMD optager op til 36 studerende til hver studiestart, og optagelse finder sted i tre runder med følgende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Gå forrest i komplekse sammenhænge Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med state-of-the-art

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER Kurset Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere