O:Opfølgningsdage. K: Lederkonferencer. P: Praktiske værktøjer for ledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O:Opfølgningsdage. K: Lederkonferencer. P: Praktiske værktøjer for ledere"

Transkript

1 Frederiksberg Kommunes lederudviklingsstrategi O:Opfølgningsdage K: Lederkonferencer P: Praktiske værktøjer for ledere 1

2 Forord Ledelse og systematisk lederudvikling i Frederiksberg Kommune er vigtige emner, som har været drøftet særligt i 2004 og Som led heri har Direktionen formuleret Frederiksberg Kommunes lederudviklingsstrategi Strategien blev præsenteret for kommunens ledere ved den første lederkonference, som blev afholdt i maj Drøftelser på konferencen gav anledning til justeringer af forslaget. Herefter blev strategien drøftet i Hovedudvalget i september Magistraten vedtog Frederiksberg Kommunes lederudviklingsstrategi den 19. september Strategien er tilgængelig i elektronisk form via Frederiksberg Kommunes hjemmeside, FK-net - herunder på Lederportalen. Indhold 1. Ledere i Frederiksberg Kommune 3 2. Strategi for lederudvikling i Frederiksberg Kommune Formål Mål og effekt Målgruppe Evaluering af strategien 5 3. Frederiksberg Kommunes lederaktiviteter Lederevaluering Lederudviklingssamtale Lederportal Lederkonferencer Intern lederuddannelse Netværk Introduktion af nye ledere Eksterne lederkurser og -uddannelser 12 Bilag 14 A. Materiale til brug for lederevaluering 15 B. Lederudviklingssamtaler (LUS) 19 C. Eksterne lederkurser og -uddannelser 27 2

3 Figur 1 1. Ledere i Frederiksberg Kommune Diagrammet i figur 1 illustrerer ledelsesniveauerne og antal ledere på hvert niveau pr. april Direktion Direktionen består af direktører og vicekommunaldirektøren, det vil sige 5 personer. Rådhuschefer Rådhuschefer består af vicedirektører, afdelingschefer, sekretariatschefer og fællesservicechefer. I alt 27 personer, som refererer til direktører. Kommunale virksomhedsledere Kommunale virksomhedsledere består af personer, der som udgangspunkt har ansvar for eget personale, budget, virksomhedsplaner samt ansvar for overholdelse af kontrakter. Det vil sige i alt 88 personer. Kommunale virksomhedsledere er opdelt i følgende fora: Skoleledere Klubledere Daginstitutionsledere Plejehjemsforstandere Øvrige SD chefer f.eks. leder af F86, Rådgivningscentret og døgninstitutioner (pensionater, bofællesskaber) Distriktsledere i Hjemmeplejen inkl. 1 leder i Aften/nat Tekniske chefer KD chefer f.eks. stadsbibliotekar, leder af VUF og UU, leder af PPR, Leder af PUC Selvejende institutionsledere Selvejende institutionsledere består af personer, som har personaleansvar på de selvejende institutioner. Det vil sige i alt 69 personer. 3

4 Souschefer Gruppen består af souschefer og viceforstandere (viceinspektører), der har personaleansvar. Derudover er souschefer stedfortræder for og sparringspartner til en leder og indgår dermed i et ledelsesteam. Øvrige mellemledere Øvrige mellemledere består f.eks. af gruppeledere, kontorledere, SFO ledere og andre mellemledere, der har personaleansvar. 2. Strategi for lederudvikling i Frederiksberg Kommune Indledning Det er Frederiksberg Kommunes vision at være en foregangskommune med lav skat, god service og individuelt tilpassede ydelser. Et skridt på vejen mod denne vision er etableringen af en ny enhedsforvaltning med fælles stabsfunktioner for direktoraterne og dermed en fladere struktur i administrationen. Et andet skridt er optimeringen af en decentral, kontraktstyret driftsorganisation gennem bestiller-udfører-modtager-modellen. En af forudsætningerne for, at disse organisationsforandringer, herunder nye styringsforhold og -redskaber, kan fungere, er kommunens evne til at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente ledere. Kompetente ledere har en god faglig ballast og besidder derudover de personlige kompetencer og menneskelige egenskaber, som kræves for at udøve god ledelse i overensstemmelse med kommunens værdier. Dette skal sikres både ved rekrutteringen af nye ledere og i forbindelse med lederudvikling af allerede ansatte ledere. For at støtte lederne i at imødekomme tidens krav, er der udarbejdet og godkendt en ny Leder- og ledelsespolitik. En politik som på grundlag af de personalepolitiske værdier danner rammen for ledelsesudøvelsen og lederudviklingen i Frederiksberg Kommune. Herudover er det nødvendigt, at alle ledere indgår i et strategisk lederudviklingsforløb. Lederudvikling der danner et fælles fodslag for alle lederne i kommunen, og som samtidig er tilpasset den enkeltes individuelle og den pågældende arbejdsplads behov. Siden 1996 har knapt 800 ledere, souschefer og øvrige mellemledere med succes gennemført kommunens lederuddannelse. For at følge op på denne succes skal der fortsat være mulighed for at udvikle sig som leder i Frederiksberg Kommune i form af overbygningskurser, netværk m.m. For nye ledere skal kommunens lederuddannelse være en del af lederudviklingen, og derved 4

5 indgår uddannelsen i den overordnede lederudviklingsstrategi. Derudover er uddannelse af kommunens ledere via videreuddannelse på eksterne uddannelsesinstitutioner et vigtigt element, hvorfor lederudviklingsstrategien omfatter begge dele. Lederudviklingsstrategien har et perspektiv på tre år. Strategien bliver løbende evalueret, men skal i sin helhed tages op til revision primo Formål Ledelse er en kompleks og dynamisk opgave. Forudsætningen for kompetent ledelse er derfor, at der skabes rum og mulighed for ledernes læring og udvikling. Derfor er det formålet med Frederiksberg Kommunes lederudvikling: At understøtte udviklingen i Frederiksberg Kommune At fremtidssikre både den enkelte leder og Frederiksberg Kommune At skabe mulighed for kontinuerlig læring og udvikling for lederne At der fortsat er mulighed for at tiltrække og fastholde kompetente ledere og medarbejdere kompetente ledere tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere At understøtte kompetenceudvikling i bred forstand 2.2 Mål og effekt Målet med den strategiske lederudvikling er: At lederne understøtter Frederiksberg Kommunes visioner og overordnede mål At lederne lever op til leder- og ledelsespolitikken At lederne oplever, at der er mulighed for kontinuerlig og relevant udvikling At lederne oplever, at de er i stand til løfte de ledelsesmæssige opgaver nu og i fremtiden At medarbejderne oplever, at deres ledere er kompetente ledere 2.3 Målgruppe Målgruppen for Frederiksberg Kommunes lederudvikling er rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere, selvejende institutionsledere, souschefer og øvrige mellemledere, se side 3 og 4 for uddybende beskrivelse. I 2005/2006 vil der især være fokus på rådhuschefer og kommunale virksomhedsledere. De selvejende institutioner er således også omfattet af lederudviklingsstrategien, dog under hensyn til de særlige forhold der gør sig gældende for selvejende institutioner. De selvejende institutioner, som ikke automatisk er en del af MED-systemet, men som frivilligt har tilsluttet sig, har mulighed for at være omfattet af strategien, såfremt de ønsker det. Ledere inden for gruppen øvrige mellemledere, der ønsker at fortsætte ad lederkarrierevejen skal opfordres til at gennemføre en før-lederuddannelse og støttes i gennemførelsen af denne. Der vil blive taget stilling til en evt. udvikling af en intern før-lederuddannelse. Derudover kan en projektlederuddannelse være en mulighed for at afprøve og udvikle sine lederegenskaber. I næste kapitel følger en beskrivelse af lederaktiviteter, som er fælles for alle de nævnte ledere, samt lederaktiviteter som kan tilpasses individuelle behov og ansvarsområder. 2.4 Evaluering af strategien Lederudviklingsstrategien evalueres løbende og tages op til revision primo Et konkret forslag herom vil blive udarbejdet senere. For at evaluere om de opstillede mål bliver indfriet og om lederudviklingen dermed har den forventede effekt skal lederudviklingen evalueres løbende. 5

6 3. Frederiksberg Kommunes lederaktiviteter I dag benytter ledere sig af en lang række forskellige læringsformer, når de skal lære ledelse. Korte kurser, lederuddannelser, personlige coaches, mentorordninger, netværk, læring på jobbet og mange andre. Områder som coaching, sparring og supervision, hvor man understøtter den personlige lederudvikling, indgår ikke specifikt i grunduddannelse for ledelse, men kan indgå på opfølgningsdagene og i netværksarbejdet. Derudover kan ledere anvende coaching, sparring og supervision på selvstændigt og eget initiativ. Personalesekretariatet kan rådgive herom og henvise til konsulenter, der kan være behjælpelig på disse områder. Lederudvikling i Frederiksberg Kommune skal gribes an fra flere vinkler for at kunne leve op til formålet med lederudvikling. Lederudvikling i Frederiksberg Kommune indeholder derfor følgende lederaktiviteter, hvilket også er illustreret i figur 2: Lederevaluering Lederudviklingssamtale Lederportal Lederkonferencer Intern lederuddannelse + Opfølgningsdage (O) Netværk Herudover er der en række eksterne lederuddannelser, som anbefales i kapitel 4. Figur 2 illustrerer delelementerne af lederudviklingsstrategien og kronologi i dem for de næste tre år. Derudover illustrerer figuren, hvordan lederne kan deltage i flere forskellige læringsformer, hvoraf nogle er for alle og andre er valgfrie. O, K og P står for henholdsvis Opfølgningsdage, Lederkonferencer og Praktiske værktøjer for ledere. Leder- og ledelsespolitikken danner fundamentet for lederudviklingen og lederportalen er et informationssystem, som understøtter hele lederudviklingen. Figur 2 6

7 Ud over de her nævnte læringsformer er der også de eksisterende lederfora, som kan bruges til at understøtte lederudviklingsstrategien f.eks. med afholdelse af temamøder, foredrag m.m. Eksisterende lederfora er f.eks. Det Fælles Lederforum på Rådhuset, Teknisk Direktorats chefmøder for myndigheds- og kontraktchefer, Kulturdirektoratets møder for alle skoleledere og Socialdirektoratets møder for institutionsledere. 3.1 Lederevaluering Formål Som led i kommunens lederudvikling gennemføres lederevalueringer. Formålet med lederevalueringerne er, at lederne modtager brugbar feedback med henblik på videreudvikling af egne lederkvalifikationer. Målgruppe I første omgang er det direktører og rådhuschefer. Evalueringerne indføres i anden omgang med de kommunale virksomhedsledere. Tidsplan Lederevalueringerne er opstartet på direktørniveau og blandt rådhuscheferne i I 2005 gennemføres lederevalueringer for minimum halvdelen af alle ledere, mens evalueringen for de øvrige ledere afsluttes i 2006, jf. de interne kontrakter Økonomi Omkostningerne er udelukkende af tidsmæssig karakter, dvs. de menneskelige ressourcer internt i kommunen. Lederevalueringen kan normalt gennemføres på et 2-timers møde på hver arbejdsplads. Bilag I bilag A findes materiale til brug for lederevalueringen. sammen med dennes leder får fokus på og drøftet sine udviklingspunkter. Samtalens konklusioner kobles til lederevalueringen. Samtalen munder ud i en kompetenceudviklingsplan for lederen. Målgruppe Alle rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere, souschefer og øvrige mellemledere. Tidsplan Skal gennemføres en gang om året. Økonomi Omkostningerne er udelukkende af tidsmæssig karakter. Lederne bruger 2 timer med egen leder i en udviklingssamtale. Bilag I bilag B findes materiale til brug for lederudviklingssamtalen. 3.3 Lederportal Netværkstanken og dermed lederudviklingen understøttes af en lederportal, hvor ledere kan dele viden og erfaringer med hinanden. Hvor direktionen også skriftligt kan melde nye beslutninger ud til alle lederne. Hvor enkelte ledere kan stille spørgsmål til f.eks. fællessekretariaterne og fællesservice ofte spørgsmål, som kunne gavne flere ledere. Hvor omvendt fællessekretariater og fællesservice kan komme i direkte dialog med lederne om emner og spørgsmål, som vedrører mange ledere. Hvor nye ledere f.eks. kan søge på og finde andre nye ledere i kommunen, som det kunne være gavnligt for dem at netværke med. Hvor lederne selv kan tilmelde f.eks. nyansatte til introduktionsmøder m.m. 3.2 Lederudviklingssamtale Formål Lederudviklingssamtalen (LUS) indgår som et vigtigt element i lederudvikling i Frederiksberg Kommune. Formålet med lederudviklingssamtalen er, at lederen Formål Formålet med en lederportal for alle ledere er: At understøtte lederudvikling generelt At optimere vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af organisationen 7

8 At have et medie, der henvender sig direkte og udelukkende til ledere At lette arbejdsgange Målkrav Lederportalen skal bl.a.: Indeholde direktionens dagsordener og referater Formidle et nyhedsbrev fra direktionen Være et diskussionsforum med direktionen Indeholde lukkede diskussionsfora for alle netværkene Indeholde mailadresser til direktionen og sekretariatscheferne Målgruppe Målgruppen er alle ledere i kommunen. Det vil sige direktion, rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere og souschefer og øvrige mellemledere samt selvejende institutionsledere. Tidsplan Lederportalen er lanceret medio 2005 og videreudvikles løbende. 3.4 Lederkonferencer Årets særlige lederkonference for alle rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere og selvejende institutionsledere i kommunen er en mulighed for på kort og intensiv tid at få inspireret lederne med nye ideer samt få præsenteret og drøftet nye årlige initiativer. Emnerne for lederkonferencerne kunne f.eks. være: lederudviklingsstrategien, lederevaluering, kompetenceudvikling, kontraktstyring, miljø som tema i virksomhedsplanerne, et nyt teoretisk perspektiv på ledelse m.m. Emnerne kan efterfølgende behandles mere uddybende på kurset Praktiske værktøjer for ledere. Konferencen kan have form af både foredrag, delmøder, workshops, cafémodel m.v. Lederkonferencerne er for alle ledere inden for målgruppen. det politiske niveau og direktionen bliver præsenteret og drøftet med rådhuscheferne, de kommunale virksomhedsledere og lederne af de selvejende institutioner, dels at inspirere lederne gennem foredrag, workshops og andet lignende. Målgruppe Målgruppen er direktion, rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere og selvejende institutionsledere. Tidsplan Lederkonferencen afholdes første gang i foråret 2005 med fokus på den nye Leder- og ledelsespolitik, Lederudviklingsstrategien og lederevalueringerne. Lederkonferencen skal herefter afholdes en gang om året. Økonomi Finansieres fuldt ud af central pulje. 3.5 Intern lederuddannelse Den interne lederuddannelse er bygget op om separate kurser med hver sin indfaldsvinkel til ledelse. Indholdet på de enkelte kurser er inspireret blandt andet af den nye Leder- og ledelsespolitik, de overordnede visioner og mål for kommunen og det personalepolitiske regnskab. Holdene sammensættes på tværs af uddannelser og faggrænser. Der vil naturligvis være forskel på de enkelte lederes uddannelsesbehov, og derfor er der også indlagt en vis fleksibilitet i uddannelsesforløbet. For at sikre et fælles sprog og et fælles syn på ledelse er Grunduddannelse i ledelse og Opfølgningsdagene dog for alle ledere. Formål Formålet med den årlige lederkonference er dels at have et forum, hvor nye initiativer og indsatsområder fra både 8

9 3.5.1 Grunduddannelse i ledelse Grunduddannelse i ledelse er opdateret og justeret i forhold til hele lederudviklingsstrategien. Uddannelsen forløber over 7 dage opdelt i 3 moduler med fokus på ledelse, kommunikation, organisation og samarbejde. Figur 3 Formål Formålet med Grunduddannelse i ledelse er at give især nye ledere en indsigt i egen personlige lederstil og kommunikation herunder en forståelse for, hvorledes lederstilen og kommunikationen påvirker medarbejdernes præstation. Herudover er formålet at styrke lederne i deres arbejde med mål, strategier, dokumentation og samarbejdsudvikling. Som figur 3 illustrerer, starter uddannelsen med Grunduddannelse i ledelse og Opfølgningsdage, som er for alle ledere inden for målgrupperne. Praktiske værktøjer for ledere og Teamledelse er valgfrie. Forløbene strækker sig over 1 til 7 dage. Formål Formålet med lederuddannelsen er dels, at lederne udvikler sine ledelsesevner og -kvalifikationer i overensstemmelse med organisationens værdier og mål, dels at lederne får et fælles sprog og et fælles syn på ledelse. Målgruppe Målgruppen er rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere, souschefer og øvrige mellemledere samt selvejende institutionsledere, der ikke tidligere har deltaget i grunduddannelsen. Grunduddannelsen er således for alle ledere. Tidsplan Grunduddannelse i ledelse gennemføres for første gang i opdateret form i efteråret 2005 og herefter efter behov ca. 1-2 gange om året. Undervisningsform og indhold Undervisningsformen på alle kurserne vil veksle mellem teoretiske indlæg, praktiske øvelser og træning i konkrete værktøjer og metoder. Hovedvægten vil dog ligge på øvelser og træning ud fra den betragtning, at den største del af læring foregår i praksis. Tidsplan Der skal indgås samarbejdsaftaler med eksterne undervisere. PUC har ansvar for afvikling af kurser. Personalesekretariatet er produktudvikler. Program og datoer for afholdelse af de enkelte kurser meldes ud løbende. Økonomi Delvist deltagerfinansieret Opfølgningsdage Opfølgningsdage er en dag for alle de ledere, der har gennemført Grunduddannelse i ledelse fra hold har gennemført uddannelsen, og der udbydes en opfølgningsdag per årgang (dvs. 3-4 hold). For at give tilbuddet til alle, er det nødvendigt at afholde 8 Opfølgningsdage inden for de følgende 3 år. Formål Formålet med Opfølgningsdage er dels at give lederne inspiration til nye ledelsesmetoder, styringsformer, ledelsesværktøjer m.m., dels at give mulighed for at netvær- 9

10 kene kan mødes igen og får noget faglig relevant at mødes om og evt. reetablere netværket. Læs mere herom under punkt 3.6. Målgruppe Målgruppen er rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere, souschefer og øvrige mellemledere samt selvejende institutionsledere, som har deltaget på Grunduddannelse i ledelse fra Tidsplan Opfølgningsdagene udbydes 2-3 gange om året. De første to Opfølgningsdage gennemføres i efteråret Økonomi Delvist deltagerfinansieret Teamledelse Teamledelse afholdes som eksternat på 2-3 dage med 25 deltagere per hold. Teamledelse sætter fokus på forståelse af gruppers/team dynamikker og livscyklus, arbejde i team, dannelse af team, motivation af team, konflikthåndtering og hensigtsmæssig lederadfærd i forhold til teamet. Formål Formålet med Teamledelse er for det første at give lederne en indsigt i dennes rolle og opgaver i forhold til team. For det andet at træne lederne i konkrete dialogog konfliktløsningsværktøjer. For det tredje at give lederne værktøjer, der giver overblik over teamets mål, opgaver og rollefordeling. Det vil med andre ord sige, at teamledelse handler om, hvordan man ledelsesmæssigt arbejder med og i team samt, hvordan man udvikler et effektivt og velfungerende team. Målgruppe Målgruppen for Teamledelse for ledere er rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere, souschefer og øvrige mellemledere samt selvejende institutionsledere. Tidsplan I efteråret 2005 opstarter Teamledelse med et hold, såfremt der er tilstrækkelig stor efterspørgsel. Herefter vil der de følgende to år gennemføres 1-2 Teamledelse om året. Økonomi Fuldt ud deltagerfinansieret Praktiske værktøjer for ledere Praktiske værktøjer for ledere afholdes som 1-dages kurser på PUC med deltagere per hold. Som titlen antyder, sættes der fokus på praktiske og nødvendige Frederiksberg specifikke værktøjer inden for personaleadministration herunder lønadministration og personalepolitikker økonomistyring, forvaltningsret, kvalitetsstyring, kontraktstyring og virksomhedsplaner. For institutioner med bestyrelser er et relevant tema endvidere håndtering af bestyrelser - herunder rollefordeling og kommunikation. Undervisningen varetages af interne undervisere fra Frederiksberg Kommune. Formål Formålet med Praktiske værktøjer for ledere er for det første at sikre, at alle ledere, som har behov for det, får en grundig introduktion til de værktøjer og regler, som er specifikke for Frederiksberg Kommune, og som er nødvendige at kunne for at udøve kompetent ledelse i Frederiksberg Kommune. For det andet giver Praktiske værktøjer for ledere en mulighed for, at der bliver skabt en direkte kontakt mellem de (undervisere), som ofte administrerer systemerne og så lederne, som er det udførende led. Målgruppe Målgruppen for Praktiske værktøjer for ledere er rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere, souschefer og øvrige mellemledere samt selvejende institutionsledere. 10

11 Tidsplan Interne undervisere rekrutteres (min. 2 personer pr. emne), så der kan udbydes 2-4 kurser i 2005 via PUC s kursuskatalog. Gennemføres efter behov, ca. 1-2 gange om året. Økonomi Fuldt ud deltagerfinansieret. 3.6 Netværk Ledere benytter sig i stigende grad af netværk som en metode til at få inspiration på. Netværkets grundidé er, at deltagerne har et fælles udgangspunkt og herfra ønsker mulighed for at udveksle erfaringer og tilegne sig viden gennem fælles drøftelser og refleksion af de daglige ledelsesmæssige udfordringer. Netværk dannes i første omgang på Grunduddannelse i ledelse. Det er frivilligt, men der opfordres til, at flest mulige kommer i et netværk med 6-8 personer. Netværkene får et klippekort med 6 klip til en konsulent, som skal støtte udviklingen af de enkelte netværk. Ved Opfølgningsdagene kan nye netværk etableres, eller gamle netværk gendannes. Herudover er det muligt for ledere i kommunen at etablere og opfordres til at etablere netværk og modtage et klippekort, som støtte til netværket. Formål Netværksgrupperne har til formål: At skabe sammenhæng mellem de generelle kurser, lederuddannelser og den personlige ledelsespraksis At fremme den tværgående dialog, sparring og erfaringsudveksling i organisationen At give rum og mulighed for at lederne kan arbejde med deres personlige læringspunkter i forhold til egen ledelsespraksis At skabe en systematisk refleksion af læring på jobbet Tidsplan Sættes i gang på Grunduddannelse i ledelse, i forbindelse med Opfølgningsdagene eller løbende, hvor ledere vælger at etablere et netværk. Økonomi Finansieres fuldt ud af central pulje som forsøgsordning. 3.7 Introduktion af nye ledere Nye ledere i Frederiksberg Kommune vil kunne drage fordel af at få en særlig lederintroduktion og en intromentor tilknyttet med henblik på at få en hurtig og god indføring i det at være leder i kommunen. For hvert enkelt direktorat udarbejdes derfor et introduktionsprogram for nye ledere, der giver den nye leder en introduktion til direktoratet og kommunen. Derudover udpeges i forbindelse med introduktionen en intro-mentor, som skal være med til at indføre den nye lederkollega i Frederiksberg Kommunes kultur, lederstil, etc., og som kan være behjælpelig med at besvare ledelsesrelaterede spørgsmål. Intro-mentoren er en lederkollega på et tilsvarende eller højere ledelsesniveau i direktoratet, som udpeges af den pågældende direktør. Intro-mentor-ordningen løber over en periode på ½ 1 /2-1 år, alt efter behov. Formål At den nyansatte leder hurtigt får en fast forankring i organisationen At lederen støttes i at varetage de ledelsesopgaver, som vedkommende er ansvarlig for At lederen får kendskab til kommunens organisation, værdier, kultur, lederstil og arbejdsformer Målgruppe Nye rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere samt selvejende institutionsledere. Målgruppe Målgruppen er ledere, der har fulgt Grunduddannelse i ledelse. Det vil sige rådhuschefer, kommunale virksomhedsledere, souschefer og øvrige mellemledere samt selvejende institutionsledere. Tidsplan Der udarbejdes i løbet af efteråret 2005 målrettede introduktionsprogrammer i det enkelte direktorat i samarbejde med Personalesekretariatet. 11

12 4. Eksterne lederkurser og -uddannelser Eksterne kurser er generelt en god inspirationskilde i forhold til det daglige arbejde. Der kan være tale om både selve kursusindholdet, men i høj grad også den erfaringsudveksling, der foregår blandt deltagerne. Eksterne lederkurser er derfor en del af den samlede lederudviklingsstrategi. Der er forskellige krav og forventninger til forskellige ledertyper. For nogle lederes vedkommende forventes en større og bredere lederuddannelse end for andres. Derfor er det vigtigt at afpasse valget af uddannelse med kommunens forventninger til den pågældende leder. Ved valget inddrages bl.a. lederens hidtidige uddannelsesmæssige baggrund, erfaring og personlige egenskaber sammenholdt med kravene til en leder i netop den stilling, det drejer sig om. For at sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcerne er det nødvendigt at foretage en skarp prioritering og vigtigt at vælge den rigtige uddannelse. Derfor bør deltagelse i kurser eksterne såvel som interne altid tænkes ind i en kompetenceudviklingsplan for den enkelte leder. Endvidere skal deltagelse i eksterne kurser besluttes af lederen i samråd med dennes nærmeste chef. Normalt forudsættes det, at Grunduddannelse i ledelse er gennemgået. Blandt de eksterne lederkurser og lederuddannelser, som Frederiksberg Kommune anbefaler sine ledere at tage er følgende: KIOL Kursus i Offentlig ledelse (Danmarks Forvaltningshøjskole) KIOL skaber udvikling hos offentlige topchefer, der gerne vil arbejde med egen ledelse og organisation i en verden under forandring. Grundlaget for kurset er indsigt og erfaring med ledelse i den offentlige sektor. KIOL forudsætter at deltagerne kan og vil indgå i det krævende forløb, som dette længerevarende lederudviklingsprogram er. Den kommunale lederuddannelse på COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling (Den Kommunale Højskole) Formålet med Den Kommunale Lederuddannelse (DKL) er at tilbyde kommunale ledere en uddannelse, som kan medvirke til, at lederne får en robust platform for at være ledere i en kommunal organisation, der konstant forandres. Uddannelsen har derfor fokus rettet på kommunal ledelse og de særlige vilkår, der er for kommunale ledere. Uddannelsens målgruppe er ledere på alle niveauer i kommunale institutioner og forvaltninger med mindst 2 års ledelseserfaring. I Frederiksberg Kommune vil DKL primært være relevant for virksomhedsledere, selvejende institutionsledere og souschefer. Faglige lederuddannelser på COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling (Den Kommunale Højskole) Ud over Den Kommunale Lederuddannelse udbyder Center for Offentlig Kompetenceudvikling en række lederuddannelser målrettet særlige områder, herunder: Daginstitutionen grunduddannelse i ledelse Formålet med uddannelsen er at give deltagerne 1) indsigt i egne kvaliteter og kompetencer som leder, 2) forståelse for de elementer, der indgår i administrativ ledelse og personaleledelse og 3) kendskab til at arbejde med strategisk og pædagogisk ledelse. Målgruppen er ledere og souschefer med ledelseserfaring fra kommunale og selvejende daginstitutioner. Skolefritidsordningen grunduddannelse i ledelse Formålet med uddannelsen er at øge lederens kompetence til at være personaleleder og pædagogisk leder. Målgruppen er ledere, souschefer og afdelingsledere af skolefritidsordninger. Skoleledelse grunduddannelse Formålet med uddannelsen er at styrke udviklingen af god ledelse i folkeskolen med de vilkår og rammer, der er gældende. Målgruppen er nyudnævnte skoleledere (skole-, viceinspektører og afdelingsledere). 12

13 Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelse i ledelse ved CVU'er, Handelshøjskolen og Danmarks Forvaltningshøjskole m.v., henvender sig til nuværende og kommende ledere i både privat og offentlig virksomhed. På studiet ved CVU Storkøbenhavn arbejdes der f.eks. med: teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau; opbygning af anvendelsesorienterede ledelseskompetencer; praksisfokusering; forbindelse mellem teori og praksis med vægt på en reflekteret praksisrelateret undervisning; kvalificering af den studerendes personlige handlekompetencer fra strategisk til operativt niveau. Masteruddannelser Masteruddannelser er videregående deltidsuddannelser og udbydes efter lov om universiteter. Masteruddannelser kan bruges som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De er på niveau med kandidatuddannelser. De generelle adgangskrav er en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, eller en relevant mellemlang videregående uddannelse. Derudover er der et krav om minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Nogle uddannelser kræver 3-5 års erhvervserfaring. I bilag C findes en uddybende omtale af de ovennævnte lederkurser og lederuddannelser. Listen er ikke udtømmende. Afhængigt af lederniveau og kompetenceudviklingsplan prioriteres deltagelse i KIOL, Den Kommunale Lederuddannelse, faglige lederuddannelser eller evt. støtte til en masteruddannelse. Økonomi Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, hvordan finansieringen kan ske, herunder en evt. medfinansiering fra arbejdspladsens side. I vurderingen indgår en prioritering af, hvem der skal deltage, og hvornår deltagelse kan ske. Særligt for KIOL findes en procedure, hvorefter finansieringen deles mellem en central pulje og deltagerens lokale arbejdsplads. 13

14 Bilag 14

15 A. Materiale til brug for lederevaluering A.1 Vejledning til brug for lederevaluering Formål og (tids)plan Som led i kommunens lederudvikling gennemføres lederevaluering. Lederevaluering gennemføres for at give ledere brugbar feedback med henblik på videreudvikling af egne leder-kvalifikationer. Evalueringen er et redskab til udvikling for den enkelte leder. Denne vejledning beskriver den minimumsmodel, som anvendes. Personalesekretariatet kan inddrages i tilpasning af modellen til lokale forhold. Minimumsmodellen er drøftet og vedtaget af Direktionen i marts Modellen har været forelagt Hovedudvalget til orientering i marts Lederevaluering gennemføres i en proces, der starter med evaluering af alle direktører i foråret efterfulgt af evaluering af chefer på næste niveau - f.eks. vicedirektører, afdelingschefer, sekretariatschefer m.fl. I 2005 gennemføres der lederevalueringer for minimum halvdelen af alle ledere, mens evalueringen for de øvrige ledere skal afsluttes i 2006, jf. den interne kontrakt Den enkelte direktør tilrettelægger, hvordan og hvornår institutionsledere, skoleledere, rektorer, plejehjemsforstandere m.fl. omfattes af lederevaluering. Den praktiske gennemførelse af evalueringen 1. Præsentation af metoden i MED-udvalg/MED-personalemøde MED-organisationen inddrages, inden evalueringen sættes i gang. Dvs. at emnet skal tages op i MED-udvalg/MED-personalemøde. Hensigten er at præsentere metoden og foretage evt. lokal tilpasning af minimumsmodellen. Det aftales lokalt, om besvarelsen af spørgeskema skal være anonym eller åben. 2. Evalueringsmødet Evalueringen gennemføres ved et evalueringsmøde. I mødet deltager som udgangspunkt de personer, som lederen afholder MUS med. Mødet indkaldes i god tid, så flest muligt kan deltage. Der kræves ingen forberedelse fra deltagernes side. Mødet varer i alt ca. 2 timer. a. Besvarelse af spørgeskema Ved evalueringsmødets start besvarer alle deltagere et spørgeskema. Besvarelsen sker ved afkrydsning i svarrubrikker. Såfremt besvarelsen er anonym, afleveres skemaet i lukkede kuverter til lederen. Der afsættes 15 minutter til at udfylde skemaet. (Der udleveres to ens skemaer til hver deltager, der så har mulighed for at beholde et udfyldt eksemplar selv. I kolonnerne "Vigtigt" og "Ikke vigtigt" afkrydser deltageren sin egen opfattelse af, om det er vigtigt, at lederen agerer som angivet i spørgsmålet.) Lederen foretager selv sammentælling af resultatet efter mødet. (Hvor mange giver højeste score på spørgsmål 1, hvor mange giver næsthøjeste score osv.) Resultatet udleveres ikke til medarbejderne, men evt. til nærmeste leder, afhængigt af nærmere aftale, jf. afsnit 3 nedenfor. b. Besvarelse af mundtlige spørgsmål Derefter besvarer mødedeltagerne mundtligt nogle spørgsmål. Spørgsmålene omdeles på papir ved mødet. Der afsættes 15 minutter til at overveje spørgsmålene i. Derefter drøfter hver deltager svarene med en kollega, som man normalt ikke samarbejder med eller har tætte relationer til. 15

16 Der afsættes 15 minutter til dette. Herefter samles 4-mandsgrupper, som drøfter svarene. Der afsættes 15 minutter til dette. En repræsentant fra gruppen fremlægger herefter mundtligt resultatet i overværelse af alle mødedeltagerne. Lederen tager åbent imod svarene og noterer dem ned samt stiller eventuelt opklarende spørgsmål. Diskussion eller forsvar undgås. Der gives ikke svar eller tilbagemelding fra lederen til mødedeltagerne på de modtagne svar. Det anbefales, at der udpeges yderligere en person til at bistå med at referere. Hvis lederen ønsker det, kan Personalesekretariatet evt. hjælpe hermed. Referatet er helt personligt og skal ikke udleveres til hverken medarbejdere eller nærmeste leder. 3. Opfølgning på lederevalueringen a. Lederens drøftelse af resultatet med egen leder Referatet af den mundtlige evaluering er som nævnt fortroligt og skal ikke udleveres til nærmeste leder eller til medarbejderne. Lederen redegør for evalueringen ved udviklingssamtalen med egen leder. Resultatet af den skriftlige evaluering udleveres til nærmeste leder, med mindre parterne på forhånd har aftalt noget andet. Resultatet drøftes under alle omstændigheder med egen leder ved lederens udviklingssamtale. b. Lederens feedback til medarbejderne Ved et efterfølgende møde med de samme personer, som deltog i evalueringsmødet, redegør lederen mundtligt for de vigtigste resultater af evalueringen. 16

17 A.2 Skema til skriftlig del af lederevaluering 17

18 A.3 Spørgsmål til mundtlig del af lederevaluering 1. Hvilken metafor/billede/symbol synes du passer bedst på (afdelingens) tilstand lige nu? Begrund det. 2. Hvilken metafor/billede/symbol synes du passer bedst på din (afdelingschefs) rolle og status lige nu? Begrund det. 3. Hvilke 2 ting synes du din (afdelingschef) gør specielt godt? 4. Hvilke forventninger eller ønsker har du til din (afdelingschef) (nævn 2 ting)? 5. Hvad synes du din (afdelingschef) med fordel i tiden fremover kunne gøre mere af? (nævn 2 ting) På forhånd tak for jeres interesse og bidrag til min fortsatte udvikling som chef. Spørgsmålene overvejes først af hver enkelt deltager i evalueringen. Derefter drøftes svarene med en kollega, som man normalt ikke samarbejder med eller har tætte relationer til. Herefter samles 4-mandsgrupper, som drøfter svarene. En repræsentant fra gruppen fremlægger herefter mundtligt resultatet i overværelse af alle mødedeltagerne. 18

19 B. Lederudviklingssamtaler (LUS) Lederudviklingssamtalen (LUS) er et element i den samlede strategi for lederudvikling i Frederiksberg Kommune. 1. udgave af koncept for lederudviklingssamtale er et tilbud til de ledere, som skal gennemføre en sådan samtale og det stilles til rådighed for ledere, der måtte ønske at afprøve det. 1. udgave af konceptet evalueres og tilrettes efter ca. et halvt år, når erfaringer med at anvende det er indhentet. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Lederens kompetenceudvikling 26

27 C. Eksterne lederkurser og -uddannelser C.1 Danmarks Forvaltningshøjskole KIOL Kursus i Offentlig ledelse KIOL skaber udvikling hos offentlige topchefer, der gerne vil arbejde med egen ledelse og organisation i en verden under forandring. Grundlaget for kurset er indsigt og erfaring med ledelse i den offentlige sektor. KIOL forudsætter at deltagerne kan og vil indgå i det krævende forløb, som dette længerevarende lederudviklingsprogram er. Målgruppen er ledere på højt niveau ansat i offentlige og selvejende institutioner herunder statslige og kommunale selskabsdannelser. I Frederiksberg Kommune vil KIOL være relevant for rådhuschefer, virksomhedsledere og selvejende institutionsledere. Kurset afholdes på 30 dage fordelt over 8 seminarer, som tilsammen dækker de mest aktuelle og væsentlige ledelsesmæssige temaer: Personligt lederskab Organisation og personale Omverdensrelationer, politisk ledelse, mediehåndtering samt Strategi og organisationsudvikling. Yderligere oplysninger om kurser/uddannelser kan findes på C.2 Den kommunale lederuddannelse på COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling Den Kommunale Højskole Formålet med Den Kommunale Lederuddannelse (DKL) er at tilbyde kommunale ledere en uddannelse, som kan medvirke til at, lederne får en robust platform for at være ledere i en kommunal organisation, der konstant forandres. Uddannelsen har derfor fokus rettet på kommunal ledelse og der særlige vilkår, der er for kommunale ledere. Uddannelsens målgruppe er ledere på alle niveauer i kommunale institutioner og forvaltninger med mindst 2 års ledelseserfaring. I Frederiksberg Kommune vil DKL primært være relevant for virksomhedsledere, selvejende institutionsledere og souschefer. Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler: Det personlige lederskab Organisation, kultur og værdier Strategi og styring Samt 3 valgmoduler, som kan sammensættes fleksibelt. De 3 obligatoriske moduler afvikles på en fast undervisningsdag hver anden uge, 6 gange per modul. Hertil kommer et 3-dages internat på modul 1. De obligatoriske moduler kan gennemføres på 2-3 semestre. Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på C.3 Faglige lederuddannelser Ud over Den Kommunale Lederuddannelse udbyder Center for Offentlig Kompetenceudvikling en række lederuddannelser målrettet særlige områder. Nedenfor nævnes en række eksempler. C.3.1 Daginstitutionen grunduddannelse i ledelse Formålet med uddannelsen er at give deltagerne 1) indsigt i egne kvaliteter og kompetencer som leder, 2) forståelse for de elementer, der indgår i administrativ ledelse og personaleledelse og 3) kendskab til at arbejde med strategisk og pædagogisk ledelse. Målgruppen er ledere og souschefer med ledelseserfaring fra kommunale og selvejende daginstitutioner. Uddannelsen består af 3 moduler: Den personlige lederstil ledelse af fag og strategisk ledelse Administrativ ledelse Personaleledelse og pædagogisk ledelse Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på 27

28 C.3.2 Skolefritidsordningen grunduddannelse i ledelse Formålet med uddannelsen er at øge lederens kompetence til at være personaleleder og pædagogisk leder. Målgruppen er ledere, souschefer og afdelingsledere af skolefritidsordninger, og uddannelsen består af 3 moduler: At udforme sin identitet som leder At skabe rum for leg, læring og trivsel i samspil med den øvrige skole At lære af andres erfaringer og at udforme egne visioner Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på C.3.3 Skoleledelse - grunduddannelse Formålet med uddannelsen er at styrke udviklingen af god ledelse i folkeskolen med de vilkår og rammer, der er gældende. Målgruppen er nyudnævnte skoleledere (skole-, viceinspektører og afdelingsledere). Uddannelsen består af 5 moduler: Skoleledelse rammer og vilkår Styring og forandringsledelse Personaleledelse Pædagogisk ledelse Et modul, hvor der vælges et af fire mulige emner Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på C.4 Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelse i ledelse ved CVU'er, Handelshøjskolen, Danmarks Forvaltningshøjskole m.v., henvender sig til nuværende og kommende ledere i både privat og offentlig virksomhed. På studiet ved CVU Storkøbenhavn arbejdes der f.eks. med: teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau; opbygning af anvendelsesorienterede ledelseskompetencer; praksisfokusering; forbindelse mellem teori og praksis med vægt på en reflekteret praksisrelateret undervisning; kvalificering af den studerendes personlige handlekompetencer fra strategisk til operativt niveau. Optagelseskravene er minimum en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse, en videregående voksenuddannelse som reguleret forløb eller uddannelser der kan sidestilles hermed. Uddannelsen skal desuden være suppleret med minimum 2 års relevant erhvervsuddannelse efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Diplomuddannelsen kan både gennemføres som deltids- og heltidsstudium. C.5 Masteruddannelser Masteruddannelser er videregående deltidsuddannelser og udbydes efter lov om universiteter. Masteruddannelser kan bruges som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De er på niveau med kandidatuddannelser. De generelle adgangskrav er en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, eller en relevant mellemlang videregående uddannelse. Derudover er der et krav om minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Nogle uddannelser kræver 3-5 års erhvervserfaring. Masteruddannelsernes omfang svarer til 1 eller 1,5 års fuldtidsstudier. Uddannelserne er tilrettelagt på heltid eller deltid, over f.eks. 2 eller 3 år. Masteruddannelserne har deltagerbetaling med priser fra ca kr. til kr. for et studium. Der er ca. 100 masteruddannelser, som kan ses på I det følgende er der en kort beskrivelse af de masteruddannelser, som anbefales til ledere i Frederiksberg Kommune. 28

29 C.5.1 Master of Public Administration (MPA) Uddannelsen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem undervisning i relevante fagområder og projekter, seminarer og tværgående cases, der skal integrere teorier og metoder fra fagområderne og forankre dem i praksis. I uddannelsen indgår feltstudier i udlandet. De MPA-studerendes uddannelsesmæssige baggrund er vidt forskellig, men de er ofte karakteriseret ved at være midt i deres karriere. Den største andel, 30 % af de studerende, kommer fra kommunerne. I Frederiksberg Kommune vil en MPA primært være relevant for rådhuschefer. Indhold Fagudbuddet består af de 3 kernefag: Politologi, Økonomi og Organisation samt et tværgående integrationsfag, Strategisk ledelse og ændringer. Politologi: Faget beskæftiger sig med hovedemnerne: det politiske system - historie og teori, politiske institutioner - placering og aktører, kontraktstyring - nye politiske processer, samt teori og metode. Økonomi: Faget behandler emnerne: økonomistyring, offentlig økonomi, offentlig virksomhedsøkonomi og institutionsøkonomi samt makroøkonomi. Organisation: Faget behandler nogle af de problemer, dilemmaer og paradokser, der kendetegner ledelse og ændring i offentlige organisationer i dag. Strategi og ændringer: Faget er et overordnet integrationsfag, der bygger videre på kernefagenes og de valgfri fags emner. Ud fra disse fag arbejdes der med forskellige strategier for ændringer i organisationen. Varighed Uddannelsen varer 2 år som deltidsstudium med et månedligt timetal på ca. 28 og en ugentlig arbejdsbyrde på ca. 20 timer, som kommer oven i den studerendes fuldtidsarbejde. Eksamen De 3 kernefag evalueres vha. en hjemmeopgave og et projektarbejde. Strategiundervisningen og de 3 valgfri fag evalueres ved en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt oplæg. Sommerseminaret og det internationale studieophold skal dokumenteres ved rapporter. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling. Efter endt uddannelse har du ret til at betegne dig MPA. Økonomi I 2005 koster uddannelsen kr., som betales i 4 rater. Hertil kommer udgifter til bøger, introduktionskursus samt studierejse. Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på C.5.2 Master of Management Development (MMD) MMD bygger sit uddannelsesdesign på 4 semesteropdelte faglige perspektiver: 1) samfundsteori og vidensudvikling, 2) styringsteori og strategisk udvikling, 3) organisationsteori og virksomhedsudvikling, 4) læreprocesteori og ledelsesudvikling. Herudover er der på hvert semester et anvendelsesfag og en anden aktivitet. Endelig arbejdes der med masterafhandlingen gennem hele uddannelsesforløbet. I Frederiksberg Kommune vil en MMD være relevant for rådhuschefer, virksomhedsledere og selvejende institutionsledere. Indhold 1.semester Basisfaget Samfundsteori og vidensudvikling ser på, hvordan vidensamfundet og informationsteknologien 29

30 har gennemslagskraft på virksomhedsdiscipliner og konkrete værktøjer og metoder. Anvendelsesfaget Knowledge Management fokuserer på anvendelse af videnstyring i forhold til ledelses- og organisationsudvikling ud fra både en organisatorisk og en personlig vinkel. Der er desuden netbaseret undervisning, hvor deltagerne trænes i at planlægge og gennemføre processer med it-mediet som det centrale element. 2. semester: Basisfaget Styringsteori og strategisk udvikling behandler en række perspektiver på strategi- og styringsforestillinger, deres gennemslag på værktøjer, og hvordan disse kan anvendes til konkrete forandringer. Anvendelsesfaget Systems Management har udgangspunkt i forskellige management informations systems (MIS) og beskæftiger sig med konstruktion af systemer, der kan bidrage til forandringsprocesser i deltagernes egne virksomheder. Der er desuden netbaseret undervisning som på 1. semester og et udlandsophold med deltagelse i den årlige SMS-konference (Strategic Management Society). trænes i at tage ansvar for gennemgribende forandringsprocesser. Der er desuden metodeworkshop som på 3. semester og Master Class Lectures, hvor deltagerne skal forberede målrettede oplæg til forelæsninger. Varighed Uddannelsen strækker sig over 2 år og svarer til 1 årsværk. Deltagere skal regne med at bruge ca. 900 arbejdstimer pr. år. Undervisningen vil blive placeret både i weekender, på aftener og på hele dage i arbejdstiden. Eksamen Hvert semester afsluttes med én integreret, individuel eksamen. 4. semester afsluttes dog med gruppeeksamen ud fra cases. Masterafhandlingen afsluttes med en times individuel eksamen. Økonomi I 2005 koster uddannelsen kr. Derudover skal der beregnes udgifter til rejser, internatophold og bøger på ca kr. 3. semester: Basisfaget organisationsteori og virksomhedsudvikling beskæftiger sig med organisationsteorier, der udfordrer det tekno-rationelle virksomhedsbillede: rationelle opfattelser, løst koblede systemer, dekonstruktion, symbolisme og kulturteori m.m. Anvendelsesfaget Process Management fokuserer på kommunikationsteori og systemisk konsultation og beskæftiger sig bl.a. med kommunikationsmønstres rolle i forandringsprocesser. Der er desuden SWOP-job, hvor deltagerne 2 og 2 bytter virksomhed i en uge, samt metodeworkshopper med konkrete empiriske teknikker og værktøjer. 4. semester: Basisfaget læreprocesteori og ledelsesudvikling præsenterer en række perspektiver på de rammer og betingelser for læring, der kan/skal skabe grundlag for forandringer. Anvendelsesfaget Change Management er en opsamling på hele uddannelsesforløbet, hvor deltagerne Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på C.5.3 Master of Public Policy (MPP) Master of Public Policy tilbyder deltagere med en bred samfundsvidenskabelig baggrund og praktisk erhvervserfaring en videreuddannelsesmulighed. Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper med administrative eller ledelsesmæssige opgaver, der ønsker at opkvalificere sig inden for offentlig administration. Uddannelsen henvender sig derfor både til offentligt ansatte og til privatansatte, der i deres arbejde har med den offentlige administration at gøre. I Frederiksberg Kommune er en MPA primært relevant for rådhuschefer. 30

31 Indhold Uddannelsen indeholder intensive kurser inden for politologi, sociologi og økonomi og giver mulighed for fordybelse inden for tre temakurser: Offentlige organisationer i ny kontekst Moderniseringens udfordringer til velfærdssamfundet Servicemanagement og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor Yderligere udbydes 5 valgfrie kurser, hvoraf der skal vælges mindst 3 af følgende: EU og dansk forvaltning, Digital forvaltning, Megatrends: risikosamfund, refleksiv modernitet og netværkssamfund, Evaluering i teori og praksis, Offentlig ret i netværkssamfundet, Demokrati og decentraliseringsreformer. Som valgfag tilbydes på 2. studieår en studierejse og i 2. og 4. semester tilbydes sommerskole. Endelig omfatter uddannelsen et kursus i videnskabsteori. På 4. semester udarbejdes en masterafhandling. Varighed Uddannelsen strækker sig over 2 år og svarer til 1 årsværk. Der er undervisning hver anden fredag og lørdag. Eksamen Som afslutning på 1. semester afleverer man en synopsis, der danner grundlag for en eksamination. På 2. semester udarbejdes et problemorienteret essay, der danner grundlag for en eksamination. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling i 4. semester. Efter gennemført uddannelse har du ret til at betegne sig MPP (Master of Public Policy). Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på C.5.4 Masteruddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitet Masteruddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitet er tilrettelagt med henblik på, at voksne med lange eller mellemlange videregående uddannelser og erhvervserfaring skal have mulighed for at videreuddanne sig og udvikle nye kompetencer. Det er uddannelser på kandidatniveau, som forestås af forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet eller fra andre nationale eller internationale forskningsinstitutioner. Formålet med uddannelserne er, at de studerende skal kvalificere sig til varetagelse af komplekse funktioner i virksomheder og på institutioner. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, der skal tage udgangspunkt i den studerendes aktuelle arbejdssituation. Masteruddannelserne er deltidsuddannelser tilrettelagt over to år, og en stor del af studiearbejdet er selvstændigt arbejde, hvilket betyder, at det er meget fleksibelt i forhold til arbejde, familieliv mv. Tilstedeværelse på universitetet vil typisk være to weekender og én uge pr. modul/semester. Den øvrige del af studiearbejdet baseres på e-learning og studiegruppearbejde. Masteruddannelserne udbydes under Universitetslovens bestemmelser om deltidsuddannelse. Der vil derfor være deltagerbetaling. I Frederiksberg Kommune vil en masteruddannelse på DPU primært være relevant for virksomhedsledere og souschefer inden for den pædagogiske verden. Yderligere oplysninger om uddannelserne kan findes på Økonomi Uddannelsen koster kr. pr. semester i alt kr. i Prisen inkluderer undervisning, diverse eksternatophold samt al obligatorisk kursuslitteratur. 31

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

MASTER i. offentlig ledelse

MASTER i. offentlig ledelse E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i offentlig ledelse for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse 2 Din vej til kommandobroen 3 Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere