Liste over biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liste over biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale"

Transkript

1 Liste over biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1. Biologiske stoffer Humane patogener, zoonoser og toksiner som følger: BILAG 1 a. Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Chikungunya virus; 2. Krim-Congo virus (Krim hæmorragisk feber); 3. Denguefeber virus; 4. Østlig hesteencephalit virus; 5. Ebola virus; 6. Hantaan virus; 7. Junin virus; 8. Lassafebervirus; 9. Lymphocytær choriomeningitis virus; 10. Machupovirus; 11. Marburg virus; 12. Monkey pox virus; 13. Rift Valley fever virus; 14. Encephalit virus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis); 15. Variola virus; 16. Venezuelansk hesteencephalit virus; 17. Vestlig hesteencephalitis virus; 18. Hvide kopper (Variola minor); 19. Gul feber virus; 20. Japansk encephalit virus; 21. Kyasanur Forest virus; 22. Louping ill virus; 23. Murray Valley encephalit virus; 24. Omsk hæmoragisk feber virus; 25. Oropouche virus; 26. Powassan virus; 27. Rocio virus; 28. St Louis encephalit virus; 29. Hendra virus (Equine morbillivirus); 30. Sydamerikansk hæmorragisk feber virus (Sabia, Flexal, Guanarito); 31. Lunge-og nyresyndrom hæmorragisk feber virus (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre); 32. Nipah-virus. b. Rickettsier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætlig er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Coxiella burnetii; 2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana); 3. Rickettsia prowazekii; 4. Rickettsia rickettsii.

2 2 c. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger: 1. Bacillus anthracis; 2. Brucella abortus; 3. Brucella melitensis; 4. Brucella suis; 5. Chlamydia psittaci; 6. Clostridium botulinum; 7. Francisella tularensis; 8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei); 9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 10. Salmonella typhi; 11. Shigella dysenteriæ; 12. Vibrio choleræ; 13. Yersinia pestis; 14. Epsilon-toksinproducerende typer af Clostridium perfringens; 15. Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre verotoksinproducerende serotyper. d. Følgende toksiner og underenheder af disse toksiner: 1. Botulinumtoksiner; 2. Clostridium perfringens toksiner; 3. Conotoksin; 4. Ricin; 5. Saxitoksin; 6. Shigatoksin; 7. Staphylococcus aureus toksiner; 8. Tetrodotoksin; 9. Verotoksin og shiga-lignende ribosominaktiverende proteiner; 10. Microcystin (Cyanginosin); 11. Aflatoksiner; 12. Abrin; 13. Koleratoksin; 14. Diacetoxyscirpenol toksin; 15. T-2-toksin; 16. HT-2-toksin; 17. Modeccin; 18. Volkensin; 19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin). Note 1: Der pålægges ikke kontrol med botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier: 1. Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling; 2. Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler; 3. Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler. Note 2: Der pålægges ikke kontrol med vacciner eller immunotoksiner.

3 3 e. Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede levende kulturer eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne. 1. Coccidioides immitis; 2. Coccidioides posadasii. Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger: a. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret under pkt. a - c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer. b. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de toksiner, der er specificeret under pkt. d, eller underenheder af toksiner af disse. Note 1: Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej. Note 2: Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret under pkt. a - c og e i ovenstående liste over biologiske stoffer, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som: a. I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed; eller b. Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers sundhed. Note 3: Begrænsninger finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf. 2. Fremføringsmidler Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger: a. Komplette spray- eller tågesystemer, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber VMD på under 50 µm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet; b. Sprayanordninger eller kombinationer af aerosol-genererende enheder, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber med en VMD på under 50 µm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet;

4 4 c. Aerosol-genererende enheder, der er specielt konstrueret til installation i de systemer, der er specificeret under pkt. a og b. Note 1: Aerosol-genererende enheder er anordninger, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, f.eks. dyser, roterende tromleforstøvere og tilsvarende anordninger. Note 2: Der pålægges ikke kontrol med spray- eller tågesystemer samt komponenter hertil, som påviseligt ikke kan sprede biologiske agentia i form af infektiøse aerosoler. Note 3: Dråbestørrelsen for sprayudstyr eller dyser, der er specielt konstrueret til brug på fly, fartøjer, der er lettere end luften eller ubemandede luftfartøjer måles efter en af følgende metoder: a. Doppler-laser-metoden; b. Forward-laser-diffraktions-metoden. Note 4: VMD er volumenmediandiameter, og for vandbaserede systemer svarer dette til massemediandiameter (MMD). 3. Relateret materiale Følgende udstyr og teknologi, der umiddelbart kan anvendes til håndtering af patogene biologiske materialer herunder toksiner: a. Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3 eller P4; Mht. indkapslingsniveau P3 og P4 (BL3, BL4, L3, L4) gælder specifikationerne i WHO's Laboratory Biosafety manual (3. udg., Genève, 2004). b. Fermentorer, der kan anvendes til dyrkning af patogene mikroorganismer, virus eller som kan producere toksiner, uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 20 liter; Fermentorer omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning. c. Centrifugalcentrifuger, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber: 1. Gennemstrømningshastighed på mere end 100 liter/time; 2. Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan; 3. En eller flere forseglinger i dampindeslutningsområdet; og 4. Kan steriliseres på stedet i lukket tilstand. Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar.

5 5 d. Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning og komponenter som følger: 1. Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der kan foretage adskillelse af patogene mikroorganismer, virus, toksiner eller cellekulturer uden udledning af aerosol, med begge følgende egenskaber: a. Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m2; og b. Kan steriliseres eller desinficeres på stedet; I forbindelse med d.1.b betyder sterilisering eliminering af samtlige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks. damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiejnisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der skal nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed. 2. Filtreringskomponenter med krydsende (tangential) strømning (f.eks. moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtreringsareal på mindst 0,2 m 2 for hver komponent og konstrueret til brug i det filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der er specificeret i pkt. d1; Der pålægges ikke kontrol med udstyr til omvendt osmose som specificeret af fabrikanten. e. Dampsteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på over 10 kg is på 24 timer og under kg is på 24 timer; f. Følgende beskyttelses- og indkapslingsudstyr: 1. Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med fast forankret ekstern lufttilførsel, og som fungerer med overtryk; Der pålægges ikke kontrol med dragter, der skal anvendes med indbygget åndedrætsudstyr. 2. Klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard; Isoleringsudstyr omfatter fleksible isolatorer, tørrekasser, anaerobe kamre, handskebokse og laminar strømningskappe (lukket med vertikal gennemstrømning). g. Kamre, der er konstrueret til aerosolprovokationsafprøvning med mikroorganismer, virus eller toksiner og med en kapacitet på mindst 1 m 3. h. Beskyttelses- og detektionsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som følger:

6 6 Biologiske detektionssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektion eller identifikation af biologiske kampstoffer til krigsbrug og specielt udviklede komponenter hertil. Der lægges ikke kontrol på udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for ikke-militære industrier. i. Teknologi, der direkte kan bruges til udvikling af biologiske våben eller til offensiv våbenanvendelse. Den teknologi, der kræves til udvikling, produktion eller brug af produkter, der i øvrigt er pålagt kontrol, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne for disse produkter. Teknologi, der kræves til udvikling, produktion eller brug af et produkt, der er pålagt kontrol, forbliver under kontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt kontrol. Kontrollen anvendes ikke på den teknologi, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt kontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse. Kontrollen anvendes ikke på information, der allerede er i det offentlige rum eller udgør videnskabelig grundforskning, eller som minimalt kræves med henblik på patentansøgninger. Teknologi defineres som konkret information, der er nødvendig til udvikling, produktion eller brug af et produkt. Informationen har form af tekniske data eller teknisk assistance. Teknisk assistance kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste og kan omfatte overførsel af tekniske data. Tekniske data kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd eller ROM.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 0900446 Dok nr.: 1641565 Dato: 4. marts 2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske

Læs mere

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI MED DOBBELT ANVENDELSE. (omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1334/2000)

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI MED DOBBELT ANVENDELSE. (omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1334/2000) BILAG I LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI MED DOBBELT ANVENDELSE (omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1334/2000) Denne liste udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

Godkendelse produktionslokale genetisk modificerede Escherichia coli

Godkendelse produktionslokale genetisk modificerede Escherichia coli Immunitrack ApS Københavns Biocenter Ole Maaløes Vej 5 2200 København N Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-6840-00021 Ref. johpe Den 04. august 2015 Godkendelse af produktionslokale og genetisk modificerede

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED GENTEKNOLOGI & SIKKERHED afgivet af indenrigsministeriets betænkning nr. 1043 gensplejsningsudvalg københavn 1985 ISBN 87-503-5545-7 In 00-64-bet. AKA print, Århus Indhold Udvalgets medlemmer 6 Kommissorium

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter

Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Diplomingeniørprojekt Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Hajar H. Al-Khafaji Diplomingeniør- Kemi og Bioteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

VVM for CMC Biologics A/S

VVM for CMC Biologics A/S VVM for CMC Biologics A/S i Gladsaxe Kommune. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse November 2013 1 VVM-redegørelse

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG]

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG] Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne europæiske landbrugsorganisationer europæiske landbrugs-andelsorganisationer DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS

Læs mere

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole LÆGEMIDDELFORSKNING 2000 D A N M A R K S F A R M A C E U T I S K E H Ø J S K O L E Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole Redaktion: Mette Rasmussen (ansvarshavende), Jesper Munck,

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Elementær vandværkshygiejne foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bek. nr. 1480 af 14. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Checklist Afgrødebasis DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version)

Checklist Afgrødebasis DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version) Side: 1 of 41 CB CB.1 AFGRØDEBASIS SPORBARHED Sporbarhed letter tilbagekaldelse/tilbagetrækning af fødevarer og gør det muligt at udstyre kunderne med målrettede og præcise oplysninger om de involverede

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere