April 08 nr.32. Unge hjælper unge Ungementorordning på Sukkertoppen/Kongedybet er en stor succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 08 nr.32. Unge hjælper unge Ungementorordning på Sukkertoppen/Kongedybet er en stor succes"

Transkript

1 April 08 nr.32 4 Unge hjælper unge Ungementorordning på Sukkertoppen/Kongedybet er en stor succes 6 Udveksling med Baskerlandet Den 19. april sender KTS 25 elever på et tre ugers ophold i Baskerlandet 16 Arbejdet gør en forskel Hvad laver en virksomhedskonsulent? Læs portrættet af Christian Bærensen

2 IND HOLD Leder : 3: 4: 6: 8: 10: 12: 14: 16: 18: 20: Bagside:»Regnskabsafslutningen for 2007 Unge hjælper Unge«Ungementorordning på Kongedybet/Sukkertoppen» Udveksling med Baskerlandet«KTS sender 25 elever til Baskerlandet»MDD får topkarakterer i årets ETU«Underviserne på Multimediedesign-uddannelsen på Lygten har god grund til at være stolte Livet efter MMD beskæftigelsesundersøgelsen 2007 Kunstforeningen på KTS Læs om Kunstforeningens arbejde Kort nyt: 1001 nat i Valby Voksenvejledning Storkøbenhavn KTS deltager i nyt netværk Nye ansatte/fratrædelser Personaleforeningen: Generalforsamling 2008 Formandens beretning»mit arbejde gør en forskel«portræt af virksomhedskonsulent Christian Bærensen Vinklubbens 10 års jubilæum Sølvmedalje i fødselsdagsgave Steven Holme Kristensen fik sølv for sin murersvendeprøve Personaleforeningen: Tur til Danmarks Akvarium er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad. Det trykkes i 1050 eksemplarer. Trykkeri : Rosenberg Bogtryk, Ballerup bliver fordelt til alle ansatte på Københavns Tekniske Skole. Desuden bliver det sendt til skolens samarbejdspartnere, udvalgte dag- og ugeaviser og relevante fagblade. Man vil også kunne finde en pdf-udgave af personalebladet på skolens hjemmeside på adressen : Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er mandag den 16. maj. Udkommer den 29. maj. Send materialet til Ansvarshavende redaktør Direktør: Mogens Nielsen Direkte : Mobil : Mail: Redaktør Theresa Vind Direkte : Mobil : Mail : Redaktion Kommunikationsafdelingen Mediegrafik GrafiSKP/Narchie Medina Batol Forsidefoto: Elever på Sukkertoppen Fotograf: Preben Kjeldsen

3 Regnskabsafslutningen for 2007 Af administrationschef Per Nielsen Ja, måske ikke den mest ophidsende overskrift for en leder, idet regnskab blot er en opgørelse og konstatering af nogle forhold, der er passeret, og ikke står til at ændre fremadrettet. På den anden side er det måske ønskværdigt for medarbejderne, hvor de end har deres plads i skolens organisation, at de får et lille overblik over hvad den indsats, de har bidraget med det forløbne år, har haft af konsekvenser - i hvert fald på det økonomiske område. 7. april 2008 var deadline for indberetning af skolens regnskab til undervisningsministeriet, og allerede længe forinden havde regnskabsafdelingen og økonomisk planlægning udført de handlinger, der er nødvendige for at kunne afslutte opgaven med at afrapportere skolens regnskab. Det var med en vis spænding, at selve afrapporteringsprocessen skulle finde sted i år, idet vi for første gang skulle anvende det ny økonomistyringsprogram Navision som værktøj til den elektroniske rapportering. I fjor havde mange erhvervsskoler store vanskeligheder med at løse denne udfordring, men vor regnskabschef Peter Lyngsø havde på sædvanlig vis fuldstændig styr på at manøvrere sig igennem de forskellige hindringer, der altid opstår, når nye it-systemer bringes i anvendelse og helt nye forretningsgange skal implementeres. Vi har derfor efterfølgende modtaget ministeriets kvittering for at alt er foregået på bedste vis, og de nødvendige oplysninger er kommet ministeriet i hænde helt efter planen. Der er kun rosende ord at medgive til såvel regnskabsafdelingen som økonomisk planlægning. Bedre end forventet Indholdet af regnskabet blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 31. marts, og her kunne skolens bestyrelse konstatere at året 2007 er gennemført med et samlet resultat der var bedre end det vi forventede ved budget godkendelsen i december I budgettet var der forventet et samlet overskud på mio. kr., og da de sidste udregninger og justeringer var på plads i regnskabsafdelingen kunne vi konstatere et samlet resultat, der var noget højere, nemlig på kr. 38 mio. kr. Der var i budgettet taget højde for, at vi ville opleve et fald i antallet af årselever, først og fremmest på grund af den afvikling, der har fundet sted i skolepraktikordningen - de såkaldte SKP elever - hvor først og fremmest elever i træfagenes byggeuddannelser ikke længere har mulighed for at gennemføre en uddannelse, medmindre de formår at skaffe en praktikplads. Det samlede fald på SKP var på 37 % og herudover var der en tilbagegang på antallet af grundforløbselever på godt 100 elever, som først og fremmest vedrørte indgangen teknologi og kommunikation, hvor skolen bevidst strammede op om elevernes gennemførselstid og udfordrede eleverne på deres uddannelsesønsker. Årsager Årsagerne til, der opstår et større overskud end budgetteret, skyldes naturligvis mange forhold. Jeg kan umiddelbart pege på flere meget konkrete: Skolen fik ekstraordinære indtægter på 5,4 mio. kroner ved tilbagebetalt dækningsafgift på bygningerne Kongedybet og afdelingen i Glostrup, samt depositum-refusion for bygningen på Tæbyvej. I virksomhedssekretariatet er der kommet væsentligt større indtægter end budgetteret, hvilket navnlig skyldes to forhold: at der i den endelige finanslov blev fastsat højere præmier end i det oprindelige finanslovforslag, som lå til grund for budgettet, men i høj grad også, at der skete en markant positiv udvikling i indgåelse af nye praktikaftaler med [ ] deraf følgende præmier. I alt forbedrede indtægter på 3,4. mio. kroner. Fællesområdet viste et resultat, der var 7,6 mio. kroner bedre end budgetteret, og her er det først og fremmest omkostningerne, der er reduceret. Primært er dette realiseret i bygningstjenesten i form af lavere straksafskrivninger end forventet, men også på indtægtssiden har der her været forbedrede positive forhold, eksempelvis påbegyndelsestaxameter ved AMU-aktivitet, der beregnes ud fra det antal uddannelsesmål kursisterne påbegynder. «Generelt har de forskellige undervisningsafdelinger på KTS formået at opretholde det budgetterede resultat, på trods af den aktivitetsnedgang, der har været.» Fremtiden Generelt har de forskellige undervisningsafdelinger på KTS formået at opretholde det budgetterede resultat, på trods af den aktivitetsnedgang, der har været. Dette kan kun forklares ved en erkendelse af, at omkostningsniveauet har været holdt under nøje observation af de økonomisk ansvarlige. Det er ikke et mål i sig selv for KTS, at vi skal have så stort et overskud som tilfældet var i 2007, men det er flot at konstatere, at alle har udvist rettidig omhu, så vi kan fortsætte de forbedringer og investeringer, der har bragt skolen op på det høje niveau, vi kender i dag. Dette er vigtigt at have for øje, når vi nu tager fat på de udfordringer der kommer rigeligt af i indeværende år, hvor vi allerede nu forudser et snævert regnskab i forhold til de senere års resultater.

4 Unge hjælper unge En nylig afrapportering til DEL om et projekt om ungementorer på Sukkertoppen/ Kongedybet har vist sig at være så stor en succes, at projektet fortsætter Af Theresa Vind Særligt den kollektive elevmentor-model vurderes at have bidraget til en socialt set god start på grundforløbet, hvorved eleverne med støtte fra kontaktlærerne hurtigt kom ind på livet af hinanden. Sådan lyder det blandt andet i den afrapportering, som KTS i februar måned indsendte til DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse). Kort fortalt kan resultatet af projektet aflæses i frafaldsprocenten, der i projektperioden fra august 2007 til december 2007 er faldet cirka 13 procent. Den lidt længere forklaring, kan Birgit Skovgaard Petersen, grundfagslærer på Sukkertoppen og tovholder på projektet, komme med: Formålet med ungementor projektet har først og fremmest været at få frafaldet ned. Men det har vist sig at have flere gode sidegevinster, som et styrket socialt sammenhold og en langt bedre kontakt lærer og klasse imellem, fortæller Birgit og fortsætter: Når en elev starter på et 12 eller 20 uger langt grundforløb oplever de ofte et både fagligt og et socialt pres. Det pres har mentorordningen i høj grad været med til at afhjælpe. Ung til ung Mentorordningen foregår sådan, at kontaktlæreren holder en slags klassens time. Her bliver klassen på gennemsnitlig 24 elever fordelt i grupper af cirka fire. Der er afsat syv gange to timer til at sammentømre mentorgruppen. I grupperne diskuterer eleverne emner som praktikpladssøgning, socialt samvær, undervisningsmiljø, lærerne, mobning og andre emner, som enten læreren eller eleverne selv foreslår. Igennem forløbet er der flere delmål, der skal nås, eksempelvis at gruppen lærer hinanden at kende, at gruppen laver nogle etiske spilleregler, som løbende evalueres og at styrke motivationen hos hinanden til at gennemføre uddannelsen. Vi tror meget mere på ung til ung -metoden end den klassiske voksenmentor-rolle. Den sociale funktion som denne ordning har, er meget afgørende. For det første fordi, de unge kender problemstillingerne fra dem selv, og for det andet fordi, det er svært at finde skematid til voksenmentorer. Men der er alligevel sket det, at vi har set nogle elever, som har haft brug for mere voksenkontakt eller der har været en uheldig gruppeadfærd, som lærerne så kunne have fokus på, forklarer Birgit. [ ] «Formålet med ungementorprojektet har først og fremmest været at få frafaldet ned. Men det har vist sig at have flere gode sidegevinster, som et styrket socialt sammenhold og en langt bedre kontakt lærer og klasse imellem» Evalueringen I december måned sidste år udarbejdede Birgit et evalueringsskema til grundforløbseleverne på de to skoleområder. Af de 82 besvarelser, der kom retur, kan man læse, at 71 mener, at gruppen har fungeret godt, 41 mener, at mentortimerne har givet et godt sammenhold og 50 har fået noget godt ud af forløbet. En lille gruppe, som Birgit Skovgaard Petersen betegner som de meget målrettede elever, har dog ikke været helt tilfredse med at bruge tid på mentortimerne: Der er stort set enighed om, at mentorprojektet har skabt et godt klima i klassen og det i sig selv er jo med til at fastholde en elev på uddannelsen. Det handler jo også om at skabe et gunstigt undervisningsmiljø for alle. Men der er altid de elever, som kun engagerer sig i det faglige, og de har selv meldt tydeligt ud, at det har været lidt spild af tid, og det kan man jo så forholde sig til. Vi kørte det som projekt sidste år. I år har vi mulighed for løbende at tilpasse det, så jeg er meget optimistisk, afslutter Birgit.

5 Den sociale funktion i dette projekt har en afgørende rolle for det endelige resultat Foto: Theresa Vind Fakta Et FoU-projekt som forløb i perioden på værktøjsmageruddannelsen på Tuborgvej Mentor var i græsk mytologi en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt. (Kilde: Wikipedia) I dag bruges mentorskabet til at lære noget mere, fordi man sidder over for en person, som er interesseret i at give noget af sig selv. Det gælder for både mentor og mentee, at de begge er åbne og interesserede i at give noget af sig selv og lære noget om både sig selv og hinanden. Mentorrelationen bygger på en tovejs-kommunikation og kræver ingen særlige forudsætninger. (Kilde:

6 N Udveksling med Baskerlandet W 25 elever og tre faglærere drager den 19. april mod varmere himmelstrøg til Baskerlandet i det nordlige Spanien. Forberedelserne er godt i gang til det Leonardo-støttede udvekslingsprojekt. I samme forbindelse har Københavns Tekniske Skole netop haft besøg af en delegation fra de baskiske erhvervsskoler S Af Theresa Vind Ti snedkerlærlinge, ni murerlærlinge og seks industritekniker lærlinge sidder i skrivende stund og kæmper med de spanske gloser i et tætpakket lokale 13 på første sal på Tuborgvej. Under kyndig vejledning af faglærer Stefan Andreas Højland, der i en årrække har boet i Spanien og taler sproget flydende, lærer de dels sproget og dels til kulturen. Den 19. april rejser snedkerne med faglærer Jerome Weijers (Tæbyvej) til San Sebastian, murerne med faglærer Preben W. Clausen (Glostrup) til Bilbao (og derfra San Sebastian) og industriteknikere med faglærer Stefan Højland til Elgoibar. Deres ophold i baskerlandet varer tre uger. Jeg har lovet dem, at de lærer at tale spansk i løbet af de næste tre uger op til afrejse og det har jeg tænkt mig at holde, griner Stefan Højland. Men han har snydt lidt: Eleverne er placeret foran hver sin skærm, hvor et sprogkursusprogram ved navn Rosetta Stone kører. Der lærer eleverne de spanske gloser ved hjælp af både lyd og billeder. De klarer den dog ikke helt uden Stefans hjælp, for spørgsmålene ryger hele tiden gennem luften, da Indtryks udsendte er på besøg: - Hvad betyder? Hvordan siger man? Ud over undervisningen på computeren skal vi også se nogle spanske film og vi hører også spansk musik. Og så har de fået hele historien om, hvorfor Baskerlandet ønsker selvstændighed, forklarer Stefan, der også fortæller, at alle er meget spændte og positive selvom det er hårdt for en håndværker at sidde ned og lære ren teori en hel dag hver dag. Undervisningen kører i tre uger fra klokken otte til to. Stefan fortæller også, at Baskelandets erhvervsskolesystem sender mere end 1000 elever og lærere ud på udveksling om året. Leonardoprojektets formål er at fremme den frie arbejdsmarkedsbevægelighed. At tre lærere fra KTS i denne omgang følger med eleverne derned, er fordi, det er et pilotprojekt fvor vores vedkommende, og lærerne skal evaluere, afrapportere og følge op på projektet. Baskisk besøg Baskerne har også i sinde at sende elever retur. Derfor har der været en baskisk delegation bestående af to arkitekter, fire murerfaglærere samt to snedkerfaglærere på besøg på KTS fra den 7. april til den 18. april. Formålet med besøget har været at bese de tre relevante skoler, Tuborgvej, Tæbyvej og i Glostrup og følge en del af undervisningen. Desuden var baskerne på besøg i Fællesadministrationen på Lygten, hvor de syntes at være meget imponerede over skolens struktur med en direktør, en vicedirektør, en inspektør, uddannelsesledere og så fremdeles. At dørene ind til direktionens kontorer står åbne og dermed er tilgængelige for alle, var ikke et syn, de baskiske gæster var vant til. Indtryk følger i hælene på KTS murer-, snedker- og industriteknikerelever, og i det næste nummer kan du læse om, hvad eleverne får ud af opholdet i baskerlandet.

7 E Bizkaia Lapurdi Mand, kvinde, fødder, hånd. Eleverne lærer det spanske sprog via programmet Rosetta Stone. Foto : Theresa Vind Zuberoa Araba Den baskiske delegation fik også en rundtur på Lygten Foto: Theresa Vind

8 ElevTilfredshedsUndersøgelse Københavns Tekniske Skole gennemførte i efteråret 2007 den årlige Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU). Resultaterne sammenlignes med året før samt en række andre af landets erhvervsskoler. Alle skoleområder arbejder med resultaterne, som munder ud i en handlingsplan, der lægges på afdelingens hjemmeside. Skolen har kunne konstatere en fremgang siden I artiklen redegør skolens afdeling for Multimediedesignere på Lygten for deres resultater og arbejde med undersøgelsen. Lars Remtoft, driftudviklingschef Eminent ElevTilfredshedsUndersøgelse Af Gitte Grønbek Kommunikationskonsulent, Københavns Erhvervsakademi Fantastisk flotte placeringer og fortsat fremgang for MultimedieDesigneruddannelsen i København det er det alt dominerende resultat af ETU, elevtilfredshedsundersøg elsen på KTS MMD får topplaceringer på 4 ud af 6 parametre og en næstbedst på de øvrige 2. Undersøgelsen viser en markant fremgang i tilfredsheden på den danske linje, men også på den internationale linje, hvor tilfredshed en i forvejen er pænt over middel, er der fremgang på mellem 5 og 10 %. En deltagelsesprocent på 25 giver valide svar, men reelt er procentandelen tættere på 40, når der tages højde for antallet af aktive studerende. Den samlede tilfredshed på MMD ligger på 63 point. Det er KTS næsthøjeste resultat og kun 2 points fra det højeste. Loyaliteten er oppe på 70, kun 5 points fra skolens bedste resultat. Sammenligner vi os med de andre uddannelsesinstitutioner i ESB Netværket, er vi på 5 ud af de målte 6 områder bedst, mens vi på et enkelt område ligger på højde på gennemsnittet. På området Planlægning og Organisation er vi topscorer med 70 points. På 4 ud af de 7 delområder under dette punkt opnår vi så god en placering, at vi udnævnes til Best Practice. Det gælder for Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen, Skemaplanlægningen, Information om aflysninger og ændringer af undervisningen samt for området generelt. På området Undervisere er vi med 74 points kun 3 points fra højeste placering. Underviserne scorer særdeles gode vurderinger på Fagligt dygtige, Engagerede, Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler og Lette at snakke med. De opnår derudover en Best Practice i området Samarbejdet er godt. På området Undervisning er vi igen kun 2 points fra bedste placering med 69 i samlet score. Topscorer er vi på Socialt Miljø med 74 points. Det giver os sammen med 80 points på delområdet Stemningen på uddannelsesstedet en Best Practice. Topscorer er vi også på Fysisk Miljø med 71 points. Her opnår vi 80 points for beliggenhed og 81 for rene lokaler. Det giver os en Best Practice på dette punkt og på det samlede Fysisk Miljø. Bedste placering og Best Practice opnår vi desuden på Image. Her tildeler de studerende os nu henholdsvis 77 og 76 points på områderne Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter og Giver mulighed for at få spændende job bagefter. Kun to resultater er under middel. Det er udsagnet Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb, som får 55 points og Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/ studerende, som får 57 points. Disse områder bliver i det kommende år genstand for nærmere analyse.

9 Studerende på MMD Foto: Michael Schmidt Af Gitte Grønbek Kommunikationskonsulent, Københavns Erhvervsakademi Man skal studere multimediedesign på Multimediedesigneruddannelsen i København, hvis man vil have arbejde efter endt uddannelse. Det viser beskæftigelsesundersøgelsen 2007 gennemført af Ledernetværket ved multimedieuddannelserne i Danmark. Nu er helt op til 71% af vores færdiguddannede studerende i job, 24% er under videreuddannelse og kun 5% er ledige. Vores nærmeste konkurrenter i Lyngby og Køge har henholdsvis 48 og 55% i arbejde og en tilsvarende større andel under videreuddannelse, nemlig 42 og 18%. Lyngby ender således med en ledighedsprocent på 10 og Køge med 27%. Livet efter MMD beskæftigelsesundersøgelsen 2007

10 Kunstforeningen på Københavns Tekniske Skole Af Birgit Skovgaard Petersen Københavns Tekniske Skoles Kunstforening har eksisteret siden 2005, hvor den opstod af AMU-afdelingernes aktive kunstforening. Vores formål er at fremme interessen for billedkunst, skulpturer, kunsthåndværk og kulturel aktivitet blandt vores medlemmer. Siden 2005 har vi været på ti af skolens adresser. Nogle afdelinger flere gange og vi arbejder på at komme ud på alle afdelinger. Kendetegnet for bestyrelsens indkøb er, at det skal repræsentere en bred smag. Vores vigtigste kriterium er kvalitet. Vi har midler til at købe billeder for op til kr Vi vil også gerne købe og udstille skulpturer, fotografiske og grafiske værker og kunsthåndværk. Er der kolleger, der har værker, de vil udstille, er det bestemt også en mulighed. Vi er åbne for ideer og konkrete forslag. Vi har erfaringer med, at der ikke er den store tilslutning, når vi har holdt ferniseringer. Men vi gør det gerne, hvis der er interesse for det. Her er der mulighed for at blande sig i indkøbene og diskutere kunst med sine kolleger over et glas vin. Forudsætningen er bare, at den pågældende afdeling er den glade giver. Vi oplever som bestyrelse at blive modtaget positivt på alle adresser. Vi hænger det velovervejet op og laver ikke grimme huller. Vores kolleger er glade for, der kommer noget kunst at se på. Mange steder lyser det gevaldigt op, og der bliver lidt tomt, når det bliver taget ned en fire til fem uger efter. Generalforsamlingen 2008 I 2008 afholdt vi generalforsamling den 6. marts i festsalen på Prinsesse Charlottesgade /Stevnsgade. 15 kolleger dukkede op og vi havde en hyggelig og livlig generalforsamling med mange forslag. Som en bonus fik alle fremmødte 2 billetter til Arken. Derefter afsluttede vi med lodtrækning og en dejlig anretning oste og charcuteri, samt et udvalg af gode øl fra mikrobryggerierne. Det er ikke sidste gang, vi bruger den leverandør. Faktaboks Udstillingsprogram/ indkøb for 2007 Britta Berthelsen i Stevnsgade. Vi købte et vævet billede med abstrakt motiv Morten Peder Larsen på Brønderslev Allé. Vi købte to malerier Helge Strufe i Kongedybet og på Lygten. Vi købte et landskabs- og to cykelrytter malerier Søren Lundsgård på Sukkertoppen. Vi købte to malerier med motiver fra Brügge Jorge Monraes på Tuborgvej. Vi købte et maleri med et citymotiv Henrik Bøgh: Ingen udstilling. Vi købte tre grafiske værker, dels inspireret af motiver fra Marrakes og biblen. I maj måned arrangerede vi et galleribesøg på Carl Jacobsens Vej, hvor Sukkertoppen har en stor bygning som nabo, der huser ikke mindre en seks gallerier med moderne kunst. I juni måned, da sommeren var slået helt igennem, arrangerede vi en udflugt til Ordrupgård for at se Michael Kviums meget omtalte nye billeder og få kigget på den ny tilbygning. Vi måtte dog aflyse begge, da der ikke var nok tilmeldte. Konkurrence var for stor fra andre sider. I efteråret 2008 arrangerer vi rundvisninger og foredrag på Statens Museum for Kunst og på Arken. Og vi arbejder videre med de forslag vi fik på generalforsamlingen, blandt andet at arrangere en kultur-tur til Rom eller måske Berlin. 10

11 Personalesiden Arbejdet med at gøre vores egne sider på kts-personale.dk er stadig i gang, og der er lagt billeder ud i Galleriet. Vi arbejder på at kunne vise de værker vi udstiller og køber. Her kan man også læse referat og beretning fra generalforsamlingen KTS ledelse har igen bakket velvilligt op om kunstforeningen ved at give økonomisk støtte til vores indkøb og arrangementer. Således har vi i år endnu flere midler at gøre godt med, som vores medlemmer og kolleger kan få glæde af. Hermed fik I et lille indblik i endnu en af de aktiviteter, der foregår på Københavns Tekniske Skole. Medlem? Hvis du vil melde dig ind, er det nemt: Der ligger en indmeldingsblanket på under menupunktet: Om personaleforeningen - Indmeldelsesblanketter. Eller henvend dig til et medlem af bestyrelsen. Et medlemskab koster 30 kr. om måneden du skal dog være medlem af Personaleforeningen. Bestyrelsen 2008 Birgit Skovgaard Petersen (formand) Thorkild Thomsen ( kass.), Robert Miller, Michael Vegge, Arne Kjems. Marit Smalbro Jakobsen (suppl.). Per Ludvig er foreningens revisor og Ole Rømer revisor-suppleant. 11

12 KORT NYT KORT NYT Nye ansatte Fratrædelser Henrik Maxsø, faglærer, Tæbyvej, pr. 17. marts 2008 Henrik Wittendorff Gjerløv, it-medarbejder, IKTafdelingen, pr.1. april 2008 Faglærer Lars Glad, Tuborgvej,fratræder 30. april 2008 Overlærer Preben Boye Hansen, Tæbyvej - fratræder den 31. marts 2008 Kontorfunktionær Lis Svensson, Lygten,fratræder den 31. marts 2008 KORT NYT Peder P. Sørensen, virksomhedssekretariatet, fratræder den 30. april 2008 SKP-instruktør Palle Robert Lund, Tæbyvej, fratræder den 30. juni

13 1001 nat i Valby Selv om det er spirende forår, og sommeren er lige om hjørnet, kan du godt allerede nu reservere fredag den 12. december, hvor årets store KTS-julefest vil løbe af stablen. Normalt bliver julefesten arrangeret den første fredag i december, men i år bliver det altså ugen efter. Arrangementet vil denne gang foregå tæt ved Toftegårds Plads i Valby og temaet bliver 1001 nat. Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til festen i december. Festlighederne foregår i Marketenderiet, Gl. Køge Landevej 22, 2500 Valby i tidsrummet Prisen for dette arrangement er som altid 95 kroner inklusive mad og drikke. BMH Voksenvejledning Storkøbenhavn KTS deltager i etablering og drift af projekt Voksenvejledning Storkøbenhavn, der har til formål at styrke og udbygge indsatsen over for folk med en kortuddannelse, som er ansat i små og mellemstore virksomheder. Projektet er en udløber af et initiativ om dannelse af tværinstitutionelle rådgivnings- og vejledningscentre. Initiativet er støttet af Undervisningsministeriet. Tværinstitutionelle består i, at både traditionelle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU, erhvervsskoler og AMU-centre) danner netværk med VUC-centre og andre udbydere af almen eller voksenundervisning (FVU). Initiativet skal ses i sammenhæng med ændringer i regelsættet omkring voksenuddannelse, hvor AMU-udbydere nu er forpligtet til at tilbyde realkompetencevurdering inden for almene fag som dansk og matematik, hvis kursisterne ønsker det. Netværket (se faktaboks) skal blandt andet sørge for at etablere og uddanne et virksomhedskonsulentkorps, uddanne uddannelsesambassadører blandt virksomhedernes ansatte, der skal bidrage til virksomhedens medarbejderkomptenceudvikling samt etablere én indgang til voksenvejledning i Storkøbenhavn. Det er TEC, der er projektansvarlig for netværket. På KTS sidder produktudviklingschef Tøger Kyvsgaard i styregruppen, mens inspektør Jens Peter Munk er tovholder for projektet. Den 22. april er der indkaldt til et styregruppemøde, hvor det bliver mere klart, hvad KTS konkrete opgave i projektet bliver. Mere om det i næste nummer af Indtryk. FAKTA Deltagere i netværk Voksenvejledning Storkøbenhavn : BEC (Business Education College) CPH West Hotel og Restaurantskolen KTS (Københavns Tekniske Skole) KVUC (Københavns Voksenuddannelsescenter) Social- og Sundhedsskolen, København TEC Teknisk Erhvervsskole center VUC Erhverv Vestegnen VUC Hvidovre/Amage VUF Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg - Hertil kommer en række øvrige institutioner, der er tilknyttet netværket, blandt andre sprogcentre, AOF-afdelinger, jobcentre og A-kasser. Tvi 13

14 14KORT NYT NYT NYT Medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus Onsdag den 14. maj 2008 kl. 18 kan skolens medarbejdere opleve Dronning Margrethe ønske medaljesvende tillykke, når de får deres medaljer overrakt. Hvis du vil overvære begivenheden, skal du sende en mail til Marousca Helqvist Kommunikationsafdelingen. Der er begrænset antal pladser, så først til mølle Send din tilmelding til Marousca Helqvist på Med venlig hilsen Mogens Nielsen Direktør

15 15

16 Jeg vil gerne byde alle sammen velkommen til generalforsamlingen. Jeg vil også gerne byde alle de nye medlemmer velkommen og håber, at de vil benytte sig af vores mange tilbud. Vi har i øjeblikket ca. 420 medlemmer, herudover 175 seniormedlemmer. Arrangementer afholdt i 2007: Fastelavn I februar prøvede vi for første gang at afholde fastelavnsfest. Der var cirka 70 tilmeldte og de fik en hyggelig eftermiddag med tøndeslagning for både børn og voksne. Efter tøndeslagningen bevægede alle sig op på 1. sal, hvor der blev serveret boller og varm kakao, mens tre børn blev udtrukket som de bedst udklædte. Herefter blev der bidt til bolle af både børn og voksne (billeder kan ses på hjemmesiden). Mamma Mia I april gik turen så til Forum, hvor der var 100 der så stykket Mamma Mia. Inden da havde 62 tilmeldt sig spisningen i Julius Thomsens Gade, hvor vi havde nogle hyggelige timer. Forårstur på Louisiana I april var der 24 medlemmer på Louisiana og se en udstilling Made in China, samt høre et foredrag ved kunstformidler Helle Søndergaard i koncertsalen. Efterfølgende blev der serveret et let traktement i Louisiana café. Gó nat til dyrene 3. maj sagde vi godnat til dyrene. Vi var ca. 123 medlemmer med familie, der fik en rigtig god oplevelse i dejligt solskin og lunt vejr. Rundvisning på Dyrehavsbakken 13. maj mødtes 50 medlemmer ved De røde porte, hvor alle holdt vejret, da det var begyndt at smådryppe, men heldigvis viste solen sig fra sin bedste side, og Allan Mylius kunne guide os rundt og fortælle om bakkens historie til stor glæde for alle. Undervejs holdt vi en lille drikkepause på Vin og ølgod, før turen fortsatte rundt og endte på restaurant De hvide heste, hvor vi fik stegt flæsk ad libitum. Sponsoraften 6. juni var der sponsoraften i Zoo, og igen udloddede vi de billetter, vi får i kraft af vores sponsorat til girafferne. De tilbagemeldinger jeg har fået fra de 10 medlemmer og deres ledsagere, lyder på, at det var en rigtig god aften. Sommerarrangementet 14. juni var dagen for det Ørkenens sønner havde tilmeldt sig. Vi startede på Restaurant Påfuglen i Tivoli, hvor vi fik en 2 retters menu. Herefter drog hele flokken til glassalen, hvor vi så ørkenens sønner. Langelandsfestival Sommerferien bestod af den tilbagevendende tur til Rudkøbing, hvor vi i år var cirka 35 deltagere både voksne og børn. 1. dag skulle vores flagstang sættes op, og det var et syn for guderne, da flere faglærere skulle inspicere og hjælpe til, hvilket tog et par timer inden man havde taget den rigtige beslutning og fået hejst flag og lygte op, for blot at lægge det ned igen næste dag, og næste dag og næste dag, før man var helt tilfreds med opsætningen. Men ellers var det som sædvanlig en rigtig hyggelig ferie med masser af musik og socialt samvær. Og ja, flagstangen kom med hjem, da der lige er nogle små justeringer inden næste år. Rolling Stones 5. august var 100 medlemmer i Parken og høre Rolling Stones. Det var en stor succes og mange tilfreds medlemmer denne lune august aften. Chicago Oktober bød vi så på teaterstykket Chicago i Det ny Teater. Her var der 100 tilmeldte. 40 af dem havde tilmeldt sig spisning på Drejervej inden, hvor vi sad og hyggede inden vi drog af sted i teatret. Desværre viste det sig, at det ikke var de bedste pladser man kunne få, hvis man ikke lige havde meget korte ben. Fisketur I slutningen af oktober drog 43 afsted på fisketur. Her havde vi lejet fiskekutteren Skipper, og der blev fanget torsk, sild og en enkelt makrel i det gode vejr, inden kutteren lagde til havn igen kl.: 15:00. Store Bowledag Første søndag i november havde vi vanen tro Store Bowledag. I år var vi ca.109 deltagere, heraf var der 93, der havde tilmeldt sig til buffet bagefter. Da det var 10. år, vi havde arrangeret det, lavede vi en lille lodtrækning om 3 flasker rødvin, samt et gavekort til dem, der ikke er børn men heller ikke voksne. Det blev Andreas Kurdahl, der blev vinder. Hos børnene var der også kamp, Per Ludvig og Susanne Andersen stod for det, og der blev overrakt præmier og diplomer til alle. Louisiana Så kaldte Louisiana igen. 40 mødtes deroppe torsdag den 22. november. Der var reserveret bord så medlemmerne kunne sidde sammen og nyde det lette måltid, efterfulgt af kaffe og chokolade. Herefter fik de lysbilledforedrag og set billeder i lange baner. 16

17 Referat af ordinær generalforsamling i Personaleforeningen på KTS Tirsdag d kl Hjerternes Fest Årets sidste arrangement var julehygge, der igen blev afholdt i kantinen på Drejervej. Her var der 125 tilmeldt til selve julehyggen, hvor der blev spist boller med div. pålæg, æbleskiver og slik, drukket kaffe, gløgg og sodavand, mens børn og voksne lavede juledekorationer og pyntede juletræ. Selve julemanden og to spillemænd kom forbi og spillede julemusik, og julemanden delte gaver og godteposer, der blev sunget julesange og danset rundt om juletræet, inden julemanden drog videre, efter at han var blevet genkendt af sin søn, det højtideligt fortalte ham, at hans nissebukser var røget ned om anklerne til stor morskab for alle. Bagefter drog 100 af sted til Rudersdals Teater og så Nisserne fra Kratskoven. En tak til Jørgen Rendtoft, som var julemand. Jeg vil opfordre jer til at holde øje med jeres mail, da der tit sker noget uventet i personaleforeningen. Kig også på hjemmesiden, som jævnligt bliver opdateret med indslag og billeder fra de forskellige arrangementer. Jeg vil stadig udsende aktivitetskalenderen, da der er mange der er glade for den. Jeg vil slutte af med at takke medlemmerne for deres opbakning til vores arrangementer. Også en stor tak til min bestyrelse for deres arbejde, samt en tak til direktionen for deres opbakning af personaleforeningen. Eva Andersen Efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere Per Nielsen blev valgt som dirigent Jette Halling og Helle Ludvig enstemmigt valgt som stemmetællere Der var mødt 19 stemmeberettigede medlemmer frem 2. Formandens beretning Evas beretning vil ligge som bilag til referate Supplement til beretning: Alle arrangementer bliver hurtigt udsolgt, så det er dejligt at arrangere aktiviteter, som modtages så positivt Kommentarer til Beretning: Jette Halling kommer med stor ros til bestyrelsen for de mange gode tilbud og store arbejde Helle Ludvig nyder de mange arrangementer og vil opfordre sine kolleger på Sukkertoppen til at deltage i de flotte arrangementer Per Nielsen roser personaleforeningens mange initiativer og bruger det positivt ved ansættelser Beretningen blev enstemmigt vedtaget 3. Fremlæggelse af regnskab Underskuddet er ,55 og holder sig inden for budgettet Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 4. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget, med undtagelse af 1 og 2 hvor 1 var imod og 18 var for De nye vedtægter vil ligge på personaleforeningens hjemmeside 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Lars Eriksen og Eva Andersen blev genvalgt med applaus. Poul Primdahl modtager ikke genvalg! Majbritt Jacobsen fra Glostrup blev enstemmigt valgt som afløser for Poul 6. Valg af to revisorer og to suppleanter Per Bach valgt som revisor Ole Rømer fortsætter Suppleanter: Jette Jørgensen og Mogens Sørensen blev foreslået og valgt 7. Fastsættelse af kontingent 20 kr. pr. måned fortsættes, enstemmigt vedtaget 8. Fremtidigt virke Lave arrangementer, som rammer så mange som muligt. Vi har en meget bred målgruppe - fra kontorelever til den aldersresiderende pensionist 9. Eventuelt 10. Spisning Lækker mad og hyggeligt samvær Referent Karin Søndergaard Bestyrelsesmedlem 17

18 Mit gør en forskel Virksomhedskonsulent Christian Bærensen kalder det selv det fedeste job, han nogensinde har haft. Læs om, hvordan det er at finde praktikpladser, at være stødpude og ikke mindst, hvad det i virkeligheden betyder at bruge mesters kone Af Theresa Vind Christian Bærensen er virksomhedskonsulent; hans arbejde består i at skaffe lærepladser. Det lyder jo ganske enkelt. Men det er det, som mange vil vide, ikke. Christian har imidlertid stor succes med det. Det er det fedeste job, jeg nogensinde har haft, fortæller Christian Bærensen, mens morgenbrød og kaffe i dagens anledning bliver indtaget i Virksomhedssekretariatet på Marienlundvej 44. Han fortsætter: Det er rart at gøre noget for de unge. Jeg føler virkelig, at mit arbejde gør en forskel det er et meget givende job, smiler Christian, og får i samme moment fortalt om, at han p.t. har sat hårdt ind på værktøjsmager/ industriteknikeruddannelsen samt på murer-området. Sjovt nok er han selv uddannet værktøjsmager. Jo, Christian kan det dér med at tale en masse. Og det gør han da også brug af i sit daglige arbejde. Mesters kone I de to år, Christian har været ansat på KTS, har han luret et trick, der er helt afgørende for succes som virksomhedskonsulent: Virksomhedskonsulent Christian Bærensen møder uanmeldt op i virksomhederne kl. 7 om morgenen og helmer ikke, før en aftale er i hus. Foto: Theresa Vind 18

19 Det er som regel mesters kone, der styrer administrationen i et firma. Så når jeg kommer på uanmeldt besøg og mester er ude, så nytter det ikke noget, at jeg ringer til ham, for han tager som regel ikke telefonen. Så gør jeg det, at jeg taler med mesters kone, som tager i mod mig. Jeg sætter hende ind i praktikpladssituationen og bearbejder hende til at ringe til sin mand, så jeg kan lokalisere ham og tage ud og møde ham. Mester tager ALTID telefonen, når han kan se, at det er konen. En gang fik jeg talt så godt for min sag, at mesters kone havde lavet dejlig middag til sin mand om aftenen. Derefter blev han placeret i lænestolen med kaffe og en cognac, hvor efter hun siger: Vi skal have en ny lærling. Hun ringede tilbage og fortalte mig historien, og sådan fik vi endnu en læreplads, griner Christian en kende stolt. Succeskriterier Der er ikke to dage, der er ens, når man arbejder som sælger, som Christian selv kalder det, og det passer ham rigtig godt: Der er ingen typiske dage. Jeg kan godt lægge en plan for i morgen, men den holder ikke nødvendigvis. Vi skal være omstillingsparate, siger han og refererer til, at virksomhedssekretariatet eksempelvis for kort til siden besluttede at sætte hårdt ind på murerområdet. Det betød, at Christian meget hurtigt skulle sætte sig ind i et nyt område, og måtte lægge nogle af hans igangvær ende projekter til side. Derfor kan han heller ikke oplyse et gennemsnitligt antal indgåede aftaler om måneden. Det afhænger af mange forskellige ting. Men han har et mål om på en måned at have besøgt minimum tre virksomheder om dagen. For halvandet år siden kunne vi for eksempel skaffe 25 [ ] «En gang fik jeg talt så godt for min sag, at mesters kone havde lavet dejlig middag til sin mand om aftenen. Derefter blev han placeret i lænestolen med kaffe og en cognac, hvor efter hun siger: Vi skal have en ny lærling.» praktikpladser på murerområdet på knap tre uger. I dag tager det mindst 14 dage at skaffe to pladser, fortæller han. Til gengæld ser det helt anderledes ud med værktøjsmagerne og industriteknikerne. Der kunne jeg skaffe fem pladser om dagen, hvis eleverne vel at mærke var der. S for sælger og samarbejde Christian Bærensen er meget bevidst om sin rolle, når han er på virksomhedsbesøg. Jeg føler mig både som sælger og stødpude. Stødpuden er heldigvis sjælden, men det er da sket, at en mester har været virkelig utilfreds med både lærlingen og skolen. Så spørger jeg som regel ind til, hvad det konkrete problem er og foreslår, at vi holder et møde med faglærerne, så det kan blive udredt. Det plejer at hjælpe, smiler Christian. Samarbejdet med faglærerne fungerer godt, ligesom samarbejdet med de faglige udvalg, der godkender virksomhederne til praktik, også er godt. Mere overraskende er måske, at samarbejdet med de andre erhvervsskoler også kører på skinner: Det er især TEC, jeg arbejder meget sammen med på el-området. Og det er der ingen konkurrence eller problemer i. Hvis en virksomhed står og skal bruge en elev her og nu, og vi ikke har en, så ringer jeg naturligvis til TEC Vægtløfter og vice versa. I sidste ende kommer det jo os til gode at servicere virksomheden. Og det sker lige så tit, at TEC ringer til mig. Dem, der har mødt Christian Bærensen, vil vide, at han er en særdeles bredskuldret mand, og derfor undrer det måske ikke, at han er så dygtig til at skaffe praktikpladser, for hvem tør sige nej til ham? Siden barndommen har Christian dyrket vægtløftning, som foruden en 11. plads til EM, deltagelse i VM flere gange og adskillige guldmedaljer ved DM også har ført til, at han både har trykket hånd med Fidel Castro og været til koncert med Bob Marley på Jamaica. For nyligt vandt Christian DM for veteraner, for den klub han også er formand for, AK Viking. 19

20 Vinklubben fejrer 10 års jubilæum Fredag den 11. april fejrede Vinklubben sit 10 års jubilæum med hele tre vinsmagninger i kantinen på Tuborgvej. De mange gæster til receptionen kunne nyde både franske, italienske og spanske vine Vinklubben så dagens lys den 28. januar 1998 på initiativ af faglærer Roland Nesgaard på Rebslagervej. Han var allerede dengang en vinens mand og kontaktede ligesindede på skolen. En bestyrelse, hvori Roland, Dorte Reinholt og Lillian Hansen stadig sidder, var med til at lave formålsparagraf og vedtægter. Formålet er simpelt og lyder: At udbrede kendskabet til vin, øl og spiritus! Vinklubbens første arrangement blev holdt den 27. maj 1998 på Drejervej med vine fra Bourgogneområdet på dagsorde- nen til den nette sum af 40 kroner pr. mand. Hertil dækkede skolens personaleforening 25 procent. Dengang foregik festlighederne midt på ugen, men er siden blev ændret til fredage: Vinklubbens bestyrelse står nemlig for både indkøb, madlavning, oppyntning og oprydning og så er det altså ikke sjovt at skulle møde klokken otte dagen efter. Man bliver jo i godt humør af vinsmagning. Hidtil er ingen gået tørstige hjem, fortæller det tro bestyrelsesmedlem Lillian Hansen til Indtryk, men skynder sig at indskyde: Det er så hyggeligt på selve dagen for arrangementerne. Ja, der er travlt, men vi griner og driller og hygger os. Det er det dejlige ved bestyrelsesarbejdet. Men det er ikke så sjovt at rydde op bagefter. Derfor er der med tiden sat skik på arrangementerne, således at sidste glas bliver tømt klokken 23. Temaer Lige fra Vinklubbens opstart har der været temaer til arrangementerne. Medlemmerne og deres ledsagere er blevet guidet igen- 20

21 Af Theresa Vind»Det har altid været utrolig hyggeligt. Vi møder jo hinanden på kryds og tværs af afdelingerne. Der kommer administrativt personale, chefer og lærere. Medlemmerne kommer ikke blot for vinens skyld, men i høj grad også for at se hinanden.«nem alt fra malt whisky til vin fra alverdens lande til cubansk rom og meget, meget andet. Hver gang er der en vinmand ude og fortælle om drikkevarerne og de kan naturligvis købes med favorable rabatter efterfølgende. I de senere år har bestyrelsen hver gang kreeret en egnsret, der passer til vinen/øllen eller spiritussen. Det har altid været utrolig hyggeligt. Vi møder jo hinanden på kryds og tværs af afdelingerne. Der kommer administrativt personale, chefer og lærere. Medlemmerne kommer ikke blot for vinens skyld, men i høj grad også for at se hinanden. Ved de sidste arrangementer er flere seniorer også begyndt at dukke op, fortæller Dorte Reinholt. Vi er tossegode Vinklubbens bestyrelse består i dag af syv personer, foruden Roland Nesgaard, der er formand, er det næstformand Mette Mouritzen, kasserer Dan Røien Dahlgren og sekretær Dorte Reinholt samt de menige medlemmer Henning Nielsen, Curt T. Larsen og Lillian Hansen. Det er hyggeligt, men også hårdt arbejde på selve arrangementsdagen. På spørgsmålet om, hvad der skaber drivkraften i bestyrelsen, svarer Dorte: Vi kan lide at glæde andre og hinanden, og så er vi jo egentlig vældige søde og rare, og nok lidt tossegode. Hyggen er bare det hele værd. Vinklubben har i dag 79 medlemmer. Medlemskab koster 30 kroner om måneden, og er forudsat et medlemskab af personaleforeningen. Vinklubben afholder cirka fem arrangementer om året. Derudover står Vinklubben for dejlig mad og drikke til de tørstende ved den årlige DHL-stafet. Skål og tillykke. 21

22 Sølvmedalje i fødselsdagsgave Af Theresa Vind «Jeg er da super glad for, at jeg gik derfra med sølv, fortæller Steven, der dagen efter bedømmelsen kunne fejre både svendegilde og 20 års fødselsdag.» 22

23 E t par dage før sin 20 års fødselsdag gik Steven Holme Kristensen til svendeprøve i Glostrup. Han gik derfra som udlært svend med karakteren 12 i både den praktiske og teoretiske del. Og så selvfølgelig en sølvmedalje Trods fire dage med høj feber under murersvendeprøven lykkedes det alligevel den nu 20-årige Steven at score topkarakterer. Altså, jeg har egentlig klaret mig ret godt under hele min uddannelse, og jeg havde da håbet på i hvert fald at få ros for min svendeprøve. Jeg synes nu godt, jeg kunne have gjort det bedre. Man kan altid gøre det bedre. Så jeg er da super glad for, at jeg gik derfra med sølv, fortæller Steven, der dagen efter bedømmelsen kunne fejre både svendegilde og 20 års fødselsdag. Hvorfor valgte du murerfaget? Tja, det var faktisk en tilfældighed. Jeg sad med bogen Hvad kan jeg blive da jeg blev færdig med folkeskolen, og så faldt jeg over murerfaget fordi, det lød som et meget afvekslende job. Og det er netop det, jeg stadig synes, er det bedste ved det at man kommer rundt omkring og ser noget forskelligt hele tiden. Hvad betyder det for dig at få en sølvmedalje? Hmm det bliver da sjovt at vise den til børnebørnene engang. Selvfølgelig bliver det nok også nemmere at få arbejde det sted, man gerne vil, men jeg tror faktisk, at det betyder mest på det personlige plan. Først og fremmest betyder det, at jeg skal ud og købe et jakkesæt til overrækkelsen på Rådhuset (onsdag den 14. maj, red.), og så skal jeg lære, hvordan man bukker for Dronningen. Hvordan ser fremtiden ud? Jeg fortsætter i firmaet Qvist-byg, hvor jeg har været i lære. Jeg har et rigtig godt forhold til min mester, og er generelt meget glad for at være her. Mester har lært mig utrolig meget også om, hvordan det er at være selvstændig, som han har været i 26 år. Det vil jeg med tiden måske også, men lige nu og her er det godt at få en masse erfaring. Hvilke positive ting fra din læretid kan du fremhæve? Jeg vil først og fremmest gerne meddele, at det ikke er særligt spændende at skulle tidligt op hver dag. Men det kan jeg jo ikke brokke mig over Jeg synes, at jeg har lært meget både hos mester og på skolen. Lærerne på KTS har givet mig mange gode fiduser, jeg kan tage med mig ud i virksomheden. En glad Steven har netop modtaget sit svendebevis. 23

24 Danmarks Akvarium 10. AUGUST 2008 Kl.10:00-??? Prisen vil blive kr. 100,- pr voksen og 50,- pr barn. Dette er for indgang, frokost + 1 genstand Jeg deltager og jeg har ledsager med Jeg har antal børn med Jeg er indforstået med, at beløbet kr. bliver trukket fra min løn. _ Underskrift Cpr.nr Afd INT. Dette arrangement vil kun blive gennemført, hvis der er tilmeldinger nok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Generalforsamling KGK-seniorklub

Generalforsamling KGK-seniorklub Generalforsamling KGK-seniorklub Tirsdag d. 29. oktober 2013 Dirigent: Referent: Peter Rørdam Anne Rygaard Beretning for Seniorklubben 2013 Når jeg kigger tilbage på året, som gik, tænker jeg, at det var

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/ Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFF (Social Netværks og Aktivitets Forening For T nteresserede) torsdag d. 11/6-2009. Omtrent 30 personer var mødt op til at give deres mening og støtte til kende,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere