Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 INSTALLATION... 6 Placering af indbygningskogepladen... 6 El-tilslutning af kogepladen... 7 ANVENDELSE... 8 Sådan tændes og slukkes kogepladen... 8 Valg af kogezone... 9 Sådan tændes dobbelte og tredobbelte kogezoner... 9 Indstilling af varmeniveau med og uden opkogningsautomatik Sådan slukkes de individuelle kogezoner Timer-funktion Tastaturlås Børnesikring SIKKERHEDSFUNKTIONER FOR TOUCH-KONTROL Sensor-styret sikkerhedsslukning Slukning ved overhedning Begrænsning af driftstid Restvarme-funktioner RENGØRING OG PLEJE eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

3 BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN Kære kunde Det er vigtigt at læse denne installations- og betjeningsvejledning for at opnå de bedste resultater og sikre kogepladen lang levetid. Det anbefales at passe godt på vejledningen, da der kan blive brug for den på et senere tidspunkt. Den nye kogeplade er garantidækket og vil kunne holde i lang tid. Garantien dækker kun, hvis kogepladen installeres og betjenes i overensstemmelse med installations- og betjeningsinstrukserne i denne vejledning. Dobbelt kogezone Enkelt kogezone Kogepladens ramme Touch-panel Touch-panel Bemærk: Kogepladen er ikke nødvendigvis udformet som den viste model eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

4 SIKKERHEDSANVISNINGER Overhold venligst disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, dækker garantien ikke skader, der skyldes fejlagtig, ukorrekt eller skødesløst brug eller forkert tilslutning eller installation. W Kogepladen må kun anvendes til normal husholdningsbrug. W Kogepladen må kun anvendes til opvarmning eller til beredning af mad. Enhver anden brug, f.eks. rumopvarmning, arbejds- eller opbevaringsflade, er farlig. W Kogepladen må ikke ændres eller udbygges. W Brandbare væsker og letantændelige eller smeltelige materialer må ikke anbringes eller opbevares på eller i nærheden af kogepladen. W Små børn må ikke komme i nærheden af kogepladen. W Kogepladen må kun installeres og tilsluttes af en autoriseret servicetekniker. W Kogepladens el-sikkerhed garanteres kun, hvis den tilsluttes til et korrekt jordet system, som overholder de elektriske sikkerhedsnormer. W Indbygningskogeplader må først anvendes, når de er blevet indbygget i dertil egnede indbygningselementer og bordplader, som opfylder kravene. W Strømforsyningskablet må ikke klemmes, når kogepladen monteres. Strømforsyningskablet må maksimalt være 2 m af isoleringsmæssige hensyn. W Hvis der opstår fejl på kogepladen, eller den glaskeramiske plade beskadiges (revner, ridser eller skår), skal kogepladen slukkes og dets stik tages ud af kontakten for at undgå elektrisk stød. W Reparationer på kogepladen må kun udføres af autoriserede serviceteknikere. W Sørg for, at al emballagen er fjernet, før kogepladen tages i brug eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

5 W Ledninger fra elektriske apparater må ikke komme i berøring med kogepladens varme overflade eller varmt kogegrej. W Forlad aldrig kogepladen, når der tilberedes mad med fedt eller olie. De kan let bryde i brand, hvis de overhedes. W Brug ikke den keramiske kogeplade som skærebræt. Glaspladen må ikke anvendes som arbejdsflade. W Vær forsigtig, når der anvendes små husholdningsapparater, såsom strygejern, i nærheden af kogepladen. W Tænd ikke for kogezonerne uden kogegrej eller med tomt kogegrej. Sørg for, at alle zoner er slukket, når kogepladen ikke er i brug. Sluk for kogepladen og lad den køle ned, før den rengøres. W Af sikkerhedsgrunde må kogepladen ikke rengøres med dampstråle eller højtryksudstyr. W Brug kun stabile, fladbundede gryder og pander eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:41

6 INSTALLATION El-tilslutning af denne kogeplade skal udføres af en autoriseret servicetekniker eller faguddannet elektriker efter instrukserne i denne vejledning og i overensstemmelse med gældende regler. W Husk at kontrollere, at de lokale forsyningsforhold passer til kogepladens krav, inden den installeres. W De love, forordninger, direktiver og standarder, der er gældende i anvendelseslandet, skal følges. (Sikkerhedsanvisninger, genbrug mv. skal være i overensstemmelse med reglerne). Placering af indbygningskogepladen Tjek, at kogepladen og dens tilbehør ikke er beskadiget, når emballagen er fjernet. Brug ikke kogepladen, og kontakt omgående en autoriseret servicetekniker eller faguddannet elektriker, hvis der er mistanke om beskadigelse. Denne indbygningskogeplade skal placeres i en udskæring i en bordplade. Den tilsluttes el-skabet nedenunder, som er specielt beregnet hertil. Lav en åbning med de mål, der vises i tegningen til højre. Anbring det medleverede selvklæbende tætningsbånd langs yderkanten af den glaskeramiske plade på underkanten af kogefladen. Undlad at strække det. Skru de fire monteringsbeslag på kogepladens sidevægge. Tilstødende vægge A [mm] B [mm] Brandbar Ikke-brandbar Monteringsbeslag til kogepladen eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:45

7 El-tilslutning af kogepladen Kontroller, at el-systemet og kontakten er beregnet til kogepladens maksimale nominelle effekt, før installationen påbegyndes. Boligens el-installation og stikket skal være jordet og opfylde sikkerhedsregulativerne. Hvis der ikke er en sikringsgruppe og kontakt beregnet til kogepladen, skal disse installeres af en faguddannet elektriker, før kogepladen tilsluttes. Kontakten skal være let tilgængelig, når først kogepladen er installeret. Anvend ikke adaptere, fordelerstik og/eller forlængerledninger. Kogepladen opfylder kravene i følgende af rådets direktiver. 1. Keramisk kogeplade: 73/23/EØF og 93/68/EØF samt 89/336/EØF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet /109/EØF vedrørende kontakt med levnedsmidler. Der skal være monteret en afbryder med en kontaktåbning på min. 3 mm og forsinkelse i forsyningskredsen. Ledningen til den touch-betjente keramiske kogeplade skal være af typen H05VV-F 5X1,5 mm² / IEC 53. Forbindelsesdiagrammet er placeret på bagsiden af kogepladen. Sørg for, at der benyttes isolerede kabler til installationen. En forkert tilslutning kan beskadige kogepladen. Garantien dækker ikke sådanne skader. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret servicetekniker eller faguddannet elektriker. Tag kogepladens stik ud af kontakten før vedligeholdelse. Følg forbindelsesdiagrammet nøje, når kogepladen tilsluttes igen. 3 x 2.5 mm ² 220V~ 3 x 2.5 mm ² 230V~ 3 x 2.5 mm ² 240V~ x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:46

8 ANVENDELSE Kogepladen betjenes ved hjælp af touchknapper, og funktionerne bekræftes af displays og lydsignaler. Kogezonedisplay Aktiver/deaktiver kogezone Timer-display Kogezoneindikatorer Timer-funktion Decimaltegn Indikator for dobbeltzone Indikator for tredobbelt zone Valg af dobbeltzone Varmeindstilling/ Timerindstilling ned Aktiver/deaktiver timer Varmeindstilling/ Timerindstilling op Indikator for tastaturlås Tastaturlås On/Off Sådan tændes og slukkes kogepladen Kogepladen tændes ved at trykke på On/ Off-knappen mindst 1 sekund. En brummelyd signalerer, at det er sket. Der vises et 0 for alle kogezoner, og alle decimaltegn for kogezonerne blinker (1 sek. on, 1 sek. off). Hvis ingen kogezone aktiveres inden for 10 sek., slukkes alle kogezonernes displays. Hvis der trykkes i mere end 2 sek. på, slukkes kogepladen og går i standby. Kogepladen kan slukkes når som helst ved at trykke på, selv hvis der samtidig trykkes på andre knapper eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:46

9 Hvis der er restvarme i en af kogezonerne, vises dette i det pågældende kogezonedisplay. Valg af kogezone Hvis der vælges en enkelt kogezone med den pågældende aktiver/deaktiver kogezone-knap, blinker decimaltegnet på det dertil hørende kogezonedisplay. Varme niveauet for den valgte kogezone kan indstilles fra 1-9 ved at røre ved touchknapperne eller. Der skal trykkes på knapperne inden for 3 sek., ellers slettes kogezonevalget, og varme indstillingsprikken forsvinder (decimaltegn). Hvis der ikke foretages yderligere inden for 10 sek., vender kogezonen tilbage til standby. Varmeindstillingen kan altid ændres ved at trykke eller fra niveau 1-9. Hver gang der trykkes på en touch-knap, eller et display ændres, kvitteres der med et brummesignal. Sådan tændes dobbelte og tredobbelte kogezoner (findes kun på nogle modeller) Sådan tændes den dobbelte zone Den dobbelte zone aktiveres, efter at den ønskede kogezone er valgt ved aktivering af. Dette bekræftes af et brumme signal. Samtidig begynder den pågældende dobbeltzone-indikator at lyse. Gentagne tryk på ændrer status for dobbeltzonen: der skiftes fra dobbeltzone til enkeltzone og omvendt. Udvidelseszonen kan først aktiveres, når kogezonens varmeniveau 1-9 er indstillet eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:48

10 Sådan tændes de tredobbelte zoner En dobbelt eller tredobbelt zone kan kun tændes, hvis selve kogezonen er indstillet til varmeniveau 1-9, og kogezonen er aktiv prikken lyser. Hvis der trykkes på, lyder der en brummelyd, og dobbeltzoneindikatoren lyser. Hvis der trykkes på igen, kommer der et andet lydsignal, hvorefter den tredobbelte zone tændes. Indikatoren for tredobbelt zone begynder at lyse, og den tredobbelte zone er aktiv. Trykkes der igen på, slukkes den tredobbelte zone igen. For hvert tryk skifter de dobbelte/tredobbelte zoner status således: (Dobbeltzone tændt, tredobbelt zone tændt, alle udvidelseszoner slukket, dobbeltzone tændt, tredobbelt zone tændt osv....) Indstilling af varmeniveau med og uden opkogningsautomatik Alle kogezoner er forsynet med opkogningsautomatik. Hvis opkogningsautomatikken er aktiv, kører kogezonen ved maks. effekt i en bestemt periode, som afhænger af den valgte varmeindstilling. Kogezonedisplayet viser skiftevis et blinkende A og varmeindstillingsværdien (f.eks. 0,5 sek. A, og 0,5 sek. 9 ) for at indikere dette. Når opkogningstiden er gået, vises kun varmeindstillingen. Hvis opkogningsautomatikken skal anvendes for en kogezone, skal varmeniveau 9 vælges ved at trykke på med start fra 0. Når varmeniveau 9 er indstillet, vil A og 9 blive vist skiftevis. Det betyder, at varmeniveau 9 og opkogningsautomatikken nu er aktive eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:48

11 Opkogningsautomatikken kan slukkes ved at trykke på, indtil indstillingen 0 vises. Hvis opkogningsautomatikken skal bruges, kan den altid aktiveres ved at trykke på igen, hvis varmeindstillingen er varmeniveau 9. A/9 blinker i kogezonedisplayet. Sådan slukkes de individuelle kogezoner En valgt kogezone kan slukkes på tre forskellige måder: Samtidig betjening af touch-knapperne og Reduktion af varmeindstillingen til 0 ved betjening af touch-knappen Anvendelse af timer-funktionen til slukning af kogezonen. Samtidig betjening af touch-knapperne og Den pågældende kogezone skal vælges med aktiver/deaktiver kogezone-knappen, hvorefter decimaltegnet for det dertil hørende kogezonedisplay blinker. For at slukke kogezonen skal der trykkes sam tidig på og. Der høres en brummelyd, og 0 vises i varmeindstillingsdisplayet. Hvis timer-funktionen for den valgte kogezone er aktiv, vises 0 i kogezonedisplayet, og der slukkes også for indikatoren for koge zone/timerfunktion og for timerdisplayet. Hvis der er restvarme i kogezonen, vises dette med et H i varmeindstillingsdisplayet. Reduktion af varmeindstillingen til 0 ved betjening af touch-knappen Kogezonen kan også slukkes ved at reducere varmeindstillingen til 0. Når kogezonedisplayet viser 0, slukkes decimaltegnet for den pågældende kogezone ligeledes eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:49

12 Når der slukkes for en aktiv kogezone, vises der ikke bare et 0 i kogezonedisplayet, men der slukkes også for kogezoneindikatoren og timerdisplayet. Hvis der er restvarme i kogezonen, vises dette med et H i varmeindstillingsdisplayet. Anvendelse af timer-funktionen til slukning af kogezonen (findes kun på nogle modeller) Når resttiden er nede på 0 minutter, stopper timeren den tilhørende kogezone, viser 0 i kogezonedisplayet og slukker for timerdisplayet. I timerdisplayet vises nu 00. Den tilhørende kogezoneindikator forsvinder. Indikatoren for valgt dobbelt/tredobbelt zone forsvinder også, hvis den er aktiv. Derudover lyder der en brummelyd, når timeren er løbet ud. Brummelyden ophører, når der trykkes på en vilkårlig knap, efter at timeren er løbet ud. Timer-funktion (findes kun på nogle modeller) Timeren har følgende funktioner: Timeren kan styre maks. 4 kogezoner og fungere som minutur (som ikke er tilknyttet en bestemt kogezone) samtidig. En kogezone kan kun styres af timeren, hvis den er aktiv, og dens varmeniveau er fra 1-9. Minuturet er uafhængigt af koge zonerne. Timer-funktionen skal aktiveres med touch-knappen aktiver/deaktiver timer, for at begge funktioner kan benyttes. Ved første tryk på, efter at kogezonerne er aktiveret, bliver minuturet foreslået (ingen af kogezoneindikatorerne blinker, men er alle tændt eller slukkede) eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:49

13 Ved andet tryk på, foreslås det, at timeren tildeles en af de aktiverede kogezoner ved at blinke med kogezoneindikatoren for denne.der vises et signal for, at timeren er forbundet med kogezonen. Ved næste tryk på, foreslås det, at næste aktive kogezone (i urets retning) tildeles den næste timer. Og så videre... Minutur Minuturet kan altid startes ved at trykke på, uanset om nogen af kogezonerne er aktive eller ej. Tallene 00 viser, at timeren er aktiv, og prikken i det højre timerdisplay indikerer, at og er aktive til indstilling af tiden. Minuturet vælges, når alle kogezoneindikatorer er tændt eller slukket (ingen kogezoneindikator blinker). Tiden kan indstilles med og. Når tiden er indstillet, begynder timeren nedtællingen. Minuturet stopper ikke, hvis kogepladen slukkes, eller tastaturlåsen aktiveres, men vil fortsætte nedtællingen, indtil tiden er udløbet. Når tiden er gået, viser displayet 00, og der lyder en brummen. Brummeren standses ved at bekræfte, at tiden er udløbet. Dette gøres ved at trykke på en vilkårlig knap. Kogezone-timer Kogezone-timere kan kun indstilles for aktiverede kogezoner (varmeniveauet skal være fra 1-9). Ved første tryk på aktiveres minuturet. Ved næste tryk på tildeles timeren til den aktiverede kogezone. Den foreslåede tildeling vises, ved at den tilhørende kogezoneindikator blinker eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:50

14 Ved endnu et tryk på, efter at den første kogezone-timer er blevet aktiveret, foreslås det, at næste timer tildeles næste aktive kogezone (i retning med uret). Den anbefalede tildeling vises med den blinkende kogezoneindikator. Ved tryk på og kan tiden indstilles for kogezonen. En konstant lysende kogezoneindikator indikerer, at den først indstillede kogezonetimer er i gang. Med endnu et tryk på kan der tildeles timere til andre aktiverede kogezoner. 10 sek. efter sidste betjening skifter timerdisplayet til den timer, som næste gang løber ud. Tildelingen af den timer vises altid med en blinkende kogezoneindikator. Hvor mange timere, der er i gang, kan ses ud fra det antal kogezoneindikatorer, som lyser konstant. Timerværdierne for kogezone-timeren og minuturet vises ved at trykke på. Tildelingen vises altid med den blinkende koge zoneindikator. Hvis ingen af kogezoneindkatorerne blinker, vises minuturet i det 2-cifrede timer-display. Alle kogezone-timere kan slettes ved at slukke for kogepladen ved hjælp af. Minut uret slettes ikke, men fortsætter med at køre, til tiden er løbet ud. For at slette en timer, der er i gang, skal timeren vælges ved at trykke på knappen aktiver/deaktiver timer, indtil den vises. Indstillingen kan slettes på to forskellige måder: eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:50

15 Nedtælling ved at trykke på, indtil 00 vises i timer-displayet. Samtidigt tryk på og i 0,5 sek., indtil 00 vises i timer-displayet. Når kogezone-timeren er nået til 00, skifter varmeniveauindstillingen for den tildelte kogezone til 0. Når kogezone-timeren eller minuturet løber ud, afgives der en brummelyd. Denne stoppes ved at røre en vilkårlig knap. Tastaturlås Tastaturlåsen blokerer for indstillinger og sætter kogepladen i en sikker driftsfunktion under drift. Indstillingsændringer, f.eks. øgning af varmeindstillingen, er dermed ikke mulig. Det er kun muligt at slukke for kogepladen. Låsefunktionen er aktiv, hvis tastaturlåsknappen holdes nede i mindst 2 sek. Denne handling bekræftes med en brummelyd. Når knappen har været holdt nede i mere end 2 sek., blinker tastaturlåsindikatoren, og kogepladen er låst. Hvis kogezonen er låst, kan kun aktiveres, alle andre knapper er blokeret. Hvis en af de andre knapper betjenes, når tastaturet er låst, lyder der et brummesignal, og tastaturlåsindikatoren blinker for at vise, at tastaturlåsen er aktiveret. Det er kun muligt at slukke kogepladen ved at aktivere. Men hvis kogepladen slukkes, kan den ikke aktiveres igen, før tastaturlåsen er låst op. Efter at have trykket på i 2 sek., forsvinder tastaturlåsindikatoren. Tastaturet er nu låst op og kan betjenes på normal vis. Børnesikring Børnesikringen er beregnet til at låse for kogepladen i en kompliceret flertrins proces eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:51

16 Først skal der trykkes på, indtil brummeren lyder, så skal der trykkes samtidig på og i mindst 0,5 sek., men maks. 1 sek. Derefter kan kogepladen børnesikres ved at trykkes på. Der vises et L i alle kogezone-displays som kvittering. Hvis minuturet stadig kører, fortsætter det, indtil 00 er nået, og timeren bipper. Når der er kvitteret for timer-udløbet, er kogepladen fuldstændig børnesikret. Så længe kogepladen er børnesikret, kan ingen af knapperne bruges. Børnesikringen deaktiveres på samme måde, som den aktiveres. Når der er trykket på, indtil bippet lyder, så skal og holdes nede samtidig i mindst 0,5 sek., hvorefter der skal trykkes på. Som kvittering for, at børnesikringen er deaktiveret, forsvinder L -symbolet i displayene omgående eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

17 SIKKERHEDSFUNKTIONER FOR TOUCH-KONTROL Kogepladen har følgende sikkerhedsfunktioner for at undgå utilsigtet betjening af touch-knapperne. Sensor-styret sikkerhedsslukning For at forhindre kogepladen i uønsket, tilfældig sensor-styret drift er den forsynet med sensorovervågning. Hvis en eller flere knapper holdes nede i mere end 12 sek., indikerer sensorovervågningen med lyd, at der er tale om fejlbetjening (gryde eller anden genstand placeret på knappen, sensorsvigt osv.), og slukker for kogepladen. Sikkerhedsslukningen bevirker, at kogepladen sættes i standby. Et F begynder at blinke i alle kogezonedisplays. Hvis der er restvarme i nogle af kogezonerne, vises det i alle andre kogezonedisplays. Kogepladens knapper går derefter over i standby. Samtidig lyder der et brummesignal. Brummesignalet stopper efter 10 minutter. Hvis fejlbetjeningen ikke længere finder sted, forsvinder såvel det visuelle signal som lydsignalet. Slukning ved overhedning På grund af betjeningspanelets placering midt for på kogepladen og meget tæt ved kogezonerne kan det ske, at en fejlplaceret gryde, der står halvvejs inde på betjeningspanelet, men ikke registreres af den sensorstyrede sikkerhedsslukning (ved ikke at dække en knap), bevirker, at kogepladen bliver så varm, at man brænder fingrene, hvis man rører ved touch-knapperne eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

18 For at forhindre betjeningsenheden i at blive beskadiget overvåger den hele tiden temperaturen og slukker for kogepladen i tilfælde af overhedning. Dette vises i de fire kogezonedisplays med bogstavet t, som forbliver tændt, mens temperaturen falder. Når temperaturen er faldet, slettes t -visningen, og kogepladens betjeningsknapper vender tilbage til standby. Det betyder, at brugeren kan genaktivere kogepladen ved at trykke på. Begrænsning af driftstid Kogepladens betjeningsknapper har en begrænset driftstid. Hvis varmeindstillingen for en kogezone ikke er blevet ændret i en bestemt periode, slukkes der automatisk for kogezonen (der vises et 0 i 10 sek., derefter symbolet for restvarme). Driftstidens begrænsning afhænger af den valgte varmeindstilling. Hvis kogezonen er forsynet med en timer, vil 00 blive vist i timerdisplayet i 10 sek. Derefter slukkes der for timer-displayet. Når kogezonen er blevet slukket automatisk som beskrevet ovenfor, kan den betjenes igen, og den maksimale driftstid for den nye varmeindstilling gælder så. Restvarme-funktioner Efter alle tilberedningsprocesser er der en vis varme tilbage i den glaskeramiske plade. Demme varme kaldes restvarme. Systemet kan i grove træk beregne, hvor varm glaspladen i værste fald er. Hvis den beregnede temperatur er over +60 C, så vises dette i det pågældende kogezonedisplay, efter at der er slukket for koge zonen eller kogepladen. Restvarmedisplayet vises, så længe den beregnede temperatur for kogezonen er over +60 C eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

19 Restvarmevisningen har lavest prioritet og overskrives af alle andre displaymeddelelser ved sikkerhedsslukning og visning af en fejlkode. Hvis en kogezone har en restvarme på over +60 C før en strømafbrydelse, vil restvarmedisplayet for den pågældende kogezone blinke, når strømmen igen sluttes til kogepladen. Displayet vil blinke, indtil den maksimale restvarmetid er udløbet, eller kogezonen vælges og aktiveres. RENGØRING OG PLEJE Kogegrej med ru bunde bør ikke anvendes, da det kan ridse den glaskeramiske overflade. Bunden på godt kogegrej bør være så tyk og plan som muligt. Tjek, inden brug, at bunden på kogegrejet er ren og tør. Anbring altid kogegrejet på kogezonen, inden der tændes for den. Læg om muligt låg på. Bunden på kogegrejet må ikke være større eller mindre end kogezonerne. For ikke at spilde energi, skal de altid have den korrekte størrelse som vist nedenfor. Rigtigt Forkert Krum grydebund Forkert For lille grydestørrelse Forkert Gryden står ikke rigtigt Tag stikket ud af kontakten, før kogepladen rengøres. Tjek derefter, at der ikke er restvarme i kogepladen. Keramisk glas er meget modstandsdygtigt over for høje temperaturer og overhedning. Hvis der er restvarme i kogepladen, blinker H i kogezonedisplayet. Lad kogepladen køle ned for at undgå forbrændinger eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

20 Fjern spildt mad og fedt med en glasskraber. Tør derefter kogepladen af med et velegnet opvaskemiddel, og tør efter med en ren, fugtig klud. Gnub kogepladen med en ren, tør klud. Hvis aluminium- eller plastikdele ved et uheld smelter fast på kogepladen, skal de straks fjernes fra det varme kogeområde med en skraber. Således kan eventuel beskadigelse af overfladen undgås. Dette gælder også sukker eller fødevarer indeholdende sukker, der måtte blive spildt på kogepladen. Hvis andre fødevarer smelter fast på kogepladen, fjernes snavset, når kogepladen er kølet ned. Anvend et rensemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål til rengøring af overfladen. Anvend ikke opvaskeklud eller grydesvamp til rengøring af den glaskeramiske overflade. Disse materialer kan beskadige overfladen. Anvend ikke kemiske rensemidler, sprays eller pletfjernere på den glaskeramiske overflade. Disse materialer kan udløse brand eller få den glaskeramiske plade til at falme. Rengør med vand og opvaskemiddel. Dette symbol på apparatet eller dets emballage viser, at det ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den lokale genbrugsplads for elapparater og elektronik. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette apparat kan man hjælpe til at undgå potentielle negative følgevirkninger for miljø og mennesker, som ellers kunne udløses, hvis affaldshåndteringen af dette apparat er mangelfuld. Nærmere oplysninger om recirkulering af dette apparat fås ved kontakt til kommunens afdeling for teknik og miljø, renovationsselskabet eller den butik, hvor apparatet blev købt eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

21 OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BUILT-IN VITROCERAMIC HOB

22 CONTENTS: DESCRIPTION OF THE HOB... 2 SAFETY INSTRUCTIONS... 3 INSTALLATON... 5 Locating Your Built-in Hob... 5 Electrical Connection of Your Hob... 7 USAGE... 9 Turn On and Turn Off The Control Select Heater Turn on dual- and triple zones Set Cooking Level With and Without Heat Boost Turn Off Individual Heaters Timer Function Key Lock Child Lock Stop & Go Function TOUCH CONTROL SAFETY FUNCTIONS Sensor Safety Cut Off Over Temperature Switch Off Operating Time Limitations Residual Heat Functions CLEANING AND CARE

23 DESCRIPTION OF THE HOB Dear Customer, It is important that you should read this manual for best performance and to extend the life of your appliance. We recommend you to keep this manual for future reference. Your new hob is guaranteed and will give lasting service. This guarantee is only applicable if the appliance has been installed and operated in accordance with the operating and installation instructions detailed in this manual. DUAL ZONE HEATER SINGLE ZONE HEATER TOUCH CONTROL PANEL VITROCERAMIC SURFACE HOB FRAME Note: Appearance of your hob maybe different than the model shown above due to its configuration. 2

24 SAFETY INSTRUCTIONS Please comply with these instructions. If you do not, any damage resulting from improper, incorrect or negligent use or improper connection or installation is not covered by the warranty. This appliance should be used only for normal domestic use. This appliance must only be used for the purpose of heating or cooking food, any other use, for example heating rooms, working surface or storage surface, is dangerous. Additions or modifications to the appliance are not permitted. Do not place or store flammable liquids, highly inflammable materials or fusible objects on or near the appliance. Small children must be kept away from the appliance. The appliance may only be installed and connected by an authorised service personal. The electrical safety of this hob is guaranteed only if it is connected to a properly earthed system, which complies with the electrical safety standards. Built-in appliances may only be used after they have been built in to suitable built-in units and work surfaces that meet the standards. Do not put pressure on the power supply cable while fitting the hob. Power supply cable length should not exceed 2m for isolation safety. In the event of faults with the appliance or damage to the glass ceramic (cracks, scratches or splits), the appliance must be switched off and disconnected from the electrical supply to prevent the possibility of an electric shock. Repairs to the appliance must only be carried out by authorised service personal. Make sure all the packaging has been removed before you use the appliance. Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the appliance or hot cookware. 3

25 Never leave the the appliance hob unattended when cooking with fat or oil. They can rapidly catch fire if overheated. Do not cut any food on the glass of the vitroceramic hob. Glass panels should not be used as working surfaces. Be careful when using small household appliances, such as irons, near the elements. Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware. Make sure all the controls are in the off position when not in use. For cleaning, the appliance must be switched off and cooled down. For safety reasons, the cleaning of the appliance with steam jet or highpressure cleaning equipment is not permitted.. Use only stable flat-based pans. 4

26 INSTALLATION The electrical connection of this hob should be carried out by an authorised service personal or a qualified electrician, according to the instructions in this guide and in compliance with the current regulations. Prior to installation, ensure that the local distribution conditions and the adjustment of the appliance are compatible. The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of use are to be followed (safety regulations, proper recycling in accordance with the regulations, etc.) Locating your built-in hob After removing the packaging material from the appliance and its accessories, ensure that the hob is not damaged. If you suspect any damage, do not use the appliance and contact an authorised service personal or a qualified electrician immediately. This built-in hob is to be inserted into a cut out of a worktop. It will be electrically connected with the switch box below, especially provided for this purpose. 5

27 Create an opening with the dimensions shown in the picture below. 520mm 590mm 41mm Min. 25mm Min. 150mm 560mm 60mm 490mm Min. Neighboorhood walls A [mm] B [mm] Combustible Non-combustible Min. 130mm Apply the one-sided self-adhesive sealing tape supplied all the way round the lower edge of the cooking surface along the outer edge of the glass ceramic panel. Do not stretch it. Screw the 4 worktop mounting brackets on the side walls of product. worktop mounting bracket 6

28 Electrical connection of your hob. Before proceeding with the electrical connection, verify that the current carrying capacity of the system and the socket is adequate for the maximum power rating of the hob. Electrical installation of the residence and the electrical current plug in use must be earthed and conform with safety regulations. If there is no dedicated hob circuit and fused switch, they must be installed by a qualified electrician before the hob is connected. Fused switch must be easily accessible once the hob has been installed. Do not use adaptors, multiple sockets and/or extension leads. This appliance conforms with the requirements ofthe following EEC Directives: 1. Vitroceramic hob EEC/73/23 and 93/68, EEC/89/336 relating to radio interference, 2. EEC/89/109 relating to contact with foods. A circuit breaker with a contact opening of at least 3 mm, rated 20 A and delayed functioning type must be installed inside the supply circuit. 7

29 x 2.5 mm ² 220V~ 3 x 2.5 mm ² 230V~ 3 x 2.5 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ * This appliance must be earthed. * For this connection a power lead of wire type H05V V -F should be used.. For the touch controlled vitroceramic hob, the cable must be H05VV-F 3C2,5 mmd / 6022= IEC 53. You will find the connection diagram shown on the back of your appliance. During installation, please insure that isolated cables are used. An incorrect connection might damage your appliance. The guarantee will not cover such damages. All repairs must be carried out by an authorised service personal or a qualified electrician. Unplug your appliance before each maintenance. For reconnection, follow the connection diagrams strictly. A

30 USAGE The appliance is operated by touching buttons and the functions are confirmed by displays and acoustic signals. Dual Zone Selection Stand-By-Mode S-Mode The mains are applied to the hob control and all heater displays are off or a residual heat display is active. Operating-Mode B-Mode At least one heater display shows a heat setting between 0`and 9` Lock Mode VR-Mode The hob control is locked. Mode Descriptions 9

31 Turn On and Turn Off The Appliance If the appliance is in Stand-By-Mode, it is put in Operating-Mode by pressing the On/Off button at least 1 second. A buzzer signal indicates the successful operation acoustically. On all heaters a 0` appears and all Decimal Point of the heater flashes (1 sec on, 1 sec off). If there is no operation within 10 sec, the display of all heaters will turn off. If the displays are turned off, the heater will be set into Stand-By-Mode. If is pressed more than 2 sec (in Operating-Mode), the appliance is switched off and is set into the S-Mode again. The appliance can be turned off by pressing at any time; even if other buttons are pressed simultaneously. If there is a residual heat of a heater remaining, this will be indicated in the correspondent heat setting Heater Display. Select Heater If a single heater is chosen with the corresponding Active/Deactive Heater Button, the Decimal Point of the related Heater Display flashes. For the selected heater, you can set the heat level between 1-9 by touching the Heat Setting Buttons or. The buttons must be pressed within 3 sec, otherwise the heater selection is erased and heat setting dot will disappear (Decimal Point). If there is no further operation within 10 sec, the heater falls back into the S-Mode. The heat setting can always be changed by pressing or between level 1-9. Each button operation or each display change is quitted by a buzzer signal. 10

32 Turn on dual and triple zones (available only in some models) Turn on the dual zone The activation of the dual zone is done after selecting the desired heater by actuating. This is confirmed by a buzzer signal. At the same time, the corresponding Dual Zone Indicator goes on statically. Touching for a second time, the status of the dual zone toggles: it changes from dual zone on to dual zone off and back again. The extension zone can be activated only, after a level between 1-9 is set on the basic zone of the heater. Turn on triple zones A dual or triple zone can only be switched on, if the basic zone of a heater is set to level 1 9 and the heater is selected, the dot is on. If is pressed, the buzzer signal sounds and the Dual Zone Indicator is statically on. If is pressed once again, there is another acoustical signal and the triple heater is switched on. The Triple Zone Indicator will be illuminated and the triple zone will be energized. After touching once again, the triple zone of the heater will be switched off again. Each operation causes a status change of the dual/triple zones following in this manner (Dual zone on, triple zone on, all extended zones off, dual zone on, triple zone on, dual zone on, etc....) Set Cooking Level With and Without Heat Boost All heaters are equipped with heat boost functionality. If the heat boost is active, than the heater will be operated with maximum power for the period of the heat boost time, that is dependent from the selected heat setting. This is indicated through a flashing A`, alternating with the heat setting value (e.g. 0,5 sec A` and 0,5 sec 9`) in the heater display. Once the heat boost time ended only the heat setting will be indicated. If the heat boost should be used for a heater, heater level 9 must be operated by pressing starting from level 0. After setting the heat to level 9, A` will be indicated alternating. This means that level 9 and heat boost is active now. 11

33 The heat boost can be turned off by pressing until heat setting 0` appears. If the heat boost should be used, it can always be activated by actuating again if the heat setting is set to level 9. In the heat display A/9` flashes. Turn Off Individual Heaters A selective heater can be turned off with 3 different ways:. Simultaneous operation of and buttons Reduction of the heat setting to 0` by operating button Use of timer turn off function for the corresponding heater Simultaneous operation of and buttons The corresponding heater must be chosen with the Active/Deactive Heater Button, the Decimal Point of the related Heater Display flashes. To turn off the heater, and must be pressed at the same time. A buzzer signal sounds and 0` appears in the heat setting display. If the timer is active for the selected heater, then 0` will appear in the heater display and also the related timer Cooking Zone Indicator Timer Function and the Timer Display is turned off. If there is a residual heat for this heater remaining, this will be indicated by a static display H` in the heat setting display. Reduction of the heat setting to 0` by operating button The heater can also be turned off by reducing the operated heat setting to 0`. When Heater Display indicates 0`, an associated Decimal Point of the heater will also be turned off. Turning off an active heater, not only the 0` appears in the Heater Display, but also the related timer Cooking Zone Indicator and the Timer Display is turned off. If there is a residual heat for this heater remaining, this will be indicated by a static display H` in the heat setting display. 12

34 Use of timer turn off function for corresponding heater (available only in some models) After reaching a remaining time of 0 minutes, the timer stops the linked heater, showing the 0` shown in the Heater Display and shuts down Timer Display. In the Timer Display is shown 00`. The related timer Cooking Zone Indicator disappears. An assigned Dual/Triple Zone Selection Indicator also disappears if it is active. Additionally the buzzer indicates acoustically the timer run out. After confirmation of the timer run out by touching any button, the buzzer goes silent. Timer Function (available only in some models) The timer provides following features: The control can run max. 4 heater assigned timers and 1 minute minder (which is assigned to no heater) simultaneously. All timers can be used only in B-Mode. A heater timer can only be assigned to a active heater, running in levels between 1-9. The minute minder is independent of any heater. In order to use both functions, timer function must be activated by the Active/Deactive Timer button. Touching for the fist time after activating the heaters, the control proposes the minute minder (no Cooking Zone Indicator is flashing, they are all on or off). Touching for the second time, the control proposes the assignment to one of the activated heaters by flashing Cooking Zone Indicator. Now the timer to the linked timer signalised. Touching again, the next timer in the in the clockwise direction, is proposed for assignment of the next active heater. And so on 13

35 Minute Minder No matter whether a heater is activated or not, the minute minder can be operated by touching. The appearing 00` shows that timer is active and the dot in the right Timer Display indicates that and are now linked for setting the timer value. The minute minder is selected when all Cooking Zone Indicators are statically on or off (no Cooking Zone Indicator is flashing). With and, the timer value can be set. After successful setting of the minute minder time, the timer starts to decrement the time. The minute minder will not be stopped by switching off the appliance or activating the key lock function, it will proceed increasing the minutes until run out indication. After reaching the 00` of the timer, buzzer indicates the run out of time. To stop the buzzer you have to confirm the run out` by touching any button. Heater timer Heater timers can be set only for activated heaters (heater level must be set between 1-9) First touch of, the minute minder is activated. After touching for the second time, the timer is assigned to the activated heater. The proposed assignment is indicated by the related Cooking Zone Indicator, who is flashing. Touching again after activating the fist heater timer, the control recommends the next active heater assigned to the timer in the clockwise direction. The assignment recommendation is indicated by the flashing Cooking Zone Indicator. Touching and, the timer value for the heater can be set. The running timer of the first set heater timer is indicated by the statically lighting Cooking Zone Indicator. Touching heaters. once again further timers can be assigned to other activated 14

36 10 sec after the last operation, the timer display changes to the timer that will run out next. The assignment of that timer is displayed always by a flashing Cooking Zone Indicator. How many timer are running you can identify by the number of Cooking Zone Indicator that are statically on. By toggling, you can display the timer values for the heater timer and the minute minder. The assignment is always indicated by the flashing Cooking Zone Indicator. If no Cooking Zone Indicator flashes, the minute minder time is shown in the 2-digit Timer Display. All heater timers can be erased by switching off the appliance into the S- Mode using. A minute minder will not be erased, it will proceed operation until run out. To erase a timer in Operation Mode, you first have to select the timer by toggling the Active/Deactive Timer Button until it is displayed. The value can be erased then in 2 different ways: Decrement by touching until 00` appears on the Timer Display. Touch and simultaneously for 0,5sec until 00` is shown in Timer Display. After reaching the 00` of a heater timer, the assigned heater level will be set to 0`. The heater timer or minute minder run out is indicated acoustically by a buzzer tone. This will be erased by touching any button for acknowledgement. Key Lock Key lock functionality is for blocking and set the appliance into a save modus during operation. Touch modifications as for example rise heat settings and others should not be possible. It is only possible to switch the appliance off. The lock function is active, if the Key Lock button is pressed at least 2 sec. This operation is acknowledged by a buzzer. After successful operation of more than 2 sec, the Key Lock Indicator flashes and the heater is locked. The heater can only be locked in Operating Mode (B-Mode). 15

37 If the heater is locked, only can be operated, all other buttons are blocked. If there is any other button operated in the blocked mode, the buzzer signal sounds and the Key Lock Indicator flashes as indication for the activated key lock functionality. Only the switch off by operation of is possible. But if you switched off the appliance, you can not restart it again without unlocking. After pressing 2 sec, the Key Lock Indicator disappears. Now, the hob control is unlocked and can be operated in normal order. Child Lock Child lock functionality is foreseen to lock the appliance in a complicated Multi-Step process. Child locking and unlocking is only available in the S-Mode. First has to be pressed until the buzzer beeps, then the and have to be pressed for at least 0,5 sec, but max 1 sec. simultaneously. Following that, the appliance can be locked by touching the. All 4 heater displays L` is showed as a confirmation. In the case the minute minder is still running, it will proceed until 00` is reached and the timer will beep. After confirmation of timer run out, the appliance is fully locked. None of the buttons can be used as long as the appliance is locked. 16

38 The same way the child lock is activated, it can also get deactivated. After pressing until the beep, then the and have to be pressed simultaneously for at least 0,5 sec, followed by touching only the. As a confirmation for successful unlocking, L` symbol in the displays will be erased immediately. 17

39 TOUCH CONTROL SAFETY FUNCTIONS The following safety functions are available to avoid unintended operations of the hob control. Sensor Safety Cut Off To prevent the appliance from unwanted, random sensor operation, a sensor monitoring is included. In case of one or more buttons are pressed longer than 12 sec, the sensor monitoring routine indicates acoustically that wrong operation (pot or other object placed on the button, sensor failure, etc.) and switches off the appliance. The safety turn off causes that the hob control is turned off to the S-Mode. An F` will flash in all heater displays. If residual heat is present, it will be displayed in all other heater displays. The hob control will then go in S-Mode. At the same time a buzzer signal appears. After 10 minutes the acoustic signaling will stop. If there is no erroneous operation present any longer, both the visual and the acoustic signal will disappear. 18

40 Over Temperature Switch Off Due to the placement of the control is very close to the heater in the middle front of the hob, it can occur that a not correctly placed pot half on the control and not sensed by the sensor safety cut off (not covering a button) heats up the hob to a very high temperature, which makes the glass and the buttons untouchable without get burned the finger. To prevent the hob control unit from damage, the control monitors all the time the temperature and switches off in case of overheating emergency. It is indicated in the heater 4 heater display with the letter t` for all the time until the temperature decreases. After the temperature falling, the t` displays will be erased and the hob control unit falls back into the S-Mode. This means that the user can reactivate the appliance by touching. Operating Time Limitations The hob control unit has a limitation of the operating time. If the heat setting for this heater has not been changed for a certain time, than the heater will turn off automatically (for 10 sec a 0` is displayed, afterwards the residual heat). The limit of the operating time depends of the selected heat setting. If a timer was associated with the heater than a 00` will be displays on the timer display for 10 sec. Afterwards the timer display turns off. After an automatic turn off of the heater, as described above, the heater is operable again and the maximum operating time for this heat setting is applied. 19

41 Residual Heat Functions After all cooking processes there is some heat stored in the vitroceramic glass called residual heat. The control can calculate roughly how hot the glass is in the worst case. If the calculated temperature is higher than + 60 C, then this will be indicated in the corresponding heater display after the heater or the hob control was turned off. The residual heat display is shown as long as the calculated heater temperature is > + 60 C. The display of the residual heat has the lowest priority and is overwritten by every other display value, during safety turn offs and displaying an error code. After reapplying the supply voltage to the hob control after an interruption of the supply voltage occurred, causes that the residual heat display flashes, if the corresponding heater had a residual heat of greater + 60 C before the power interruption occurred. The display will flash until the max. residual heat time has expired or the heater will be selected and activated. 20

42 CLEANING AND CARE Cookware with rough bottoms should not be used since these can scratch the glass ceramic surface. The bottom of the good cookwares should be as thick and flat as possible. Before use, make sure that cookware bottoms are clean and dry. Always place the cookware on the cooking zone before it is switched on. If possible, always place the lids on the cookware. Bottom of cookwares must not be smaller or larger than the cooking zones, they should be at the proper size as indicated below, not to waste energy. CORRECT FALSE FALSE FALSE Before cleaning the hob, first remove the plug from the electrical supply socket. Then ensure that there is no residual heat stored in the appliance. Vitroceramic glass is very resistant to high temperature and overheating. If there is residual heat stored in the appliance, H` is flashing in the Heater Display. In order to avoid burns, let the appliance cool down. Remove all split food and fat with a window scrape. Then wipe the hob with a suitable washing up liquid and a clean damp cloth. Rub the appliance using a clean dry cloth. If aluminium foil or plastic items are accidentally melt on the hob surface, they should be immediately removed from the hot cooking area with a scraper. This will avoid any possible damage to the surface. This also applies to sugar or food containing sugar may be spilled on the hob. In the event of other food melt on the hob surface, remove the dirt when the appliance has cooled down. Use cleaner for glass ceramic or stainless steel when cleaning the surface. Do not use dishcloth or abrasive sponge to clean the vitroceramic surface. These materials may damage the surface. Do not use chemical detergents, sprays or spot removers on the vitroceramic surface. These materials may cause fire or vitroceramic color fade. Clean with water and washing up liquid. 21

43 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4. INSTALLATION... 6 Placering af indbygningskogepladen... 6 El-tilslutning af kogepladen...

BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4. INSTALLATION... 6 Placering af indbygningskogepladen... 6 El-tilslutning af kogepladen... Keramisk indbygningskogeplade 30 cm Installations- og betjeningsvejledning 24862 - Brugervejledning Vitrokeramisk HOB.indd 1 02-02-2010 13:38:56 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

ELEKTRISK INDBYGNINGSKOGEPLADE Brugsanvisning vedrørende Installation - Vedligeholdelse - Brug

ELEKTRISK INDBYGNINGSKOGEPLADE Brugsanvisning vedrørende Installation - Vedligeholdelse - Brug DK GB IE ELEKTRISK INDBYGNINGSKOGEPLADE Brugsanvisning vedrørende Installation - Vedligeholdelse - Brug ELECTRIC BUILT-IN HOB Operating instructions for: Installation - Maintenance - Use DANSK DK Dette

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

BASIC 2 INDUKTION INDUKTIONSKOGEPLADE Montering og brug VEJLEDNING INDHOLD: Sikkerhedsanvisninger...3 Beskrivelse af apparatet...5 Tilberedningsoverflade og kontrolpanel til varmelegeme 4...5 Beskrivelse

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX

ELECTRONIC CONTROL BOX ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0314 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Blower load (A): Pump load (B): Light load (C): Aux (D): Heater load: 400V, 50Hz, 3 phase 11000 W 3 x 16 A Max.

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DA EN FI DE HOB KEITTOTASO KOCHFELD BRUGSANVISNING 2 USER MANUAL 14 KÄYTTÖOHJE 26 BENUTZERINFORMATION 38

DA EN FI DE HOB KEITTOTASO KOCHFELD BRUGSANVISNING 2 USER MANUAL 14 KÄYTTÖOHJE 26 BENUTZERINFORMATION 38 EHF6240XOK DA EN FI DE KOGESEKTION HOB KEITTOTASO KOCHFELD BRUGSANVISNING 2 USER MANUAL 14 KÄYTTÖOHJE 26 BENUTZERINFORMATION 38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3.

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion EN User Manual 16 Hob HK634021IB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion EN User Manual 16 Hob HK634021IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion EN User Manual 16 Hob HK634021IB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. DAGLIG BRUG...8 5. RÅD

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Random Light Controller SL 614

Random Light Controller SL 614 Random Light Controller SL 614 Dexaplan Operating and Safety Instructions LL 33c Introduction Please read these operating instructions carefully to the end. They belong to this product and contain important

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres nye vinkøleskab, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere