Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 maj 2011"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2011

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade. Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade. Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen. Hørhaven og Rughaven. Fyensgade. Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm. Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 7: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl

3 Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Herfra ønskes alle en rigtig god sommer. Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til årets første udgave af Kontakten. Så kom solen for alvor i gang her i påsken, men det var vel nok også tiltrængt efter sådan en vinter endnu engang. Der er gang i rigtig mange ting her i Østparken, men det kan vi jo både se og høre og til sidst nyde synet af, når en gang alle stilladser er fjernet. Indtil da må jo indfinde os med rodet og de mange ekstra beboere i form af håndværkere alle vegne. Alt dette vil med garanti blive kommenteret af både afdelingsformænd, men nok også vore driftsledere. Se under de respektive afdelinger. Vores forretningsfører gennem mange år driftsdirektør Mogens Blicher Hansen har nu valgt at gå på efterløn, så herfra vil jeg sige ham tak for samarbejdet igennem de godt 11 år, jeg har haft hvervet som redaktør på bladet. Redaktørfamilien vil ønske ham og fru Hanne alt godt samt et rigtigt godt otium. Salon Liljekonvallen er siden sidst lukket, og det samme er salon Beauty-Licious, så disse gevinster må af gode grunde udgå. Redaktøren takker for samarbejdet med de 2 indehavere og ønsker dem held og lykke fremover. Løsningen på konkurrencen var denne gang Bjarne Olsen, som er en af afdeling 3 s ejendomsfunktionærer. I dette nummer af Kontakten kan du bl.a. læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Information fra administrationen: Lotte Bang beretter Nyt fra driftsafdelingen: Jan Kristensen og Torben Thomsen orienterer. Nyt fra rengøringsafdelingen: Martine Kühn orienterer. Ejendomsfunktionær Bjarne Olsen: Min vej til jobbet i boligselskabet Østparken. Nyt fra beboerrådgiveren: Carsten Borup Kristensen orienterer. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Tricktyve på spil: Ellinor Jensen fortæller. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Elisabeth Vedfald Christensen fortæller. Strikkeklubben: Annelise byder velkommen til ny sæson. Internet cafe på Sønderbroskolen: Henning Hansen orienterer. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen (forrest i bladet) Håndværkerne samt rengøringspersonalet (bagerst i bladet) Varmemestre/teamledere samt ejendomsfunktionærer (under afdelingerne). 3

4 Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, 2010: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden deadline på næste blad, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 1, 2011) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 28. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 3 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: Glarmesterfirmaet Nielsen og Madsen Eftf. v. Frank Hasselblad - Østerbro Aalborg Tlf Færø Plads Sjællandsgade Aalborg Telefon

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Direktør Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lone Wammen Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi Susan Krogh Jensen Økonomi Susanne Kjærgaard Genhusning 5

6 Nyt fra Organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) Teknisk Direktør på efterløn Formand Brian Skræm Mogens Blicher Hansen har nu, efter næsten 26 år i Boligselskabet Østparken som forretningsfører og 2½ år i Vivabolig som teknisk direktør, valgt at gå på efterløn og havde sin sidste arbejdsdag den 12. april hvorefter der skal afvikles frihed og ferie. Hans afsked blev markeret ved en reception, som vi afholdte i vores lokaler på Vesterbro 23 fredag den 8. april, og der var omkring 200 kollegaer og forretningsforbindelser, der mødte op, udover de mange der deltog fra afdelingsbestyrelserne. Udpluk af de mange gæster Mogens vil herefter helt sikkert blive savnet, da han jo er en person, som for de flestes tilfælde har været ensbetydende med chefen for Østparken og bare altid har været der. Her er et lille oprids over, hvordan Mogens karriereforløb har været: Efter sin skoletid tog han en uddannelse som tømrer, og efter at han havde udstået sin soldatertid i marinen tog han en uddannelse som konstruktør, herefter indretningskonsulent og efter et kursus om indregulering af store varmeanlæg blev han energikonsulent i Provinsbanken. Det var en lidt turbulent start på karrieren. Men det blev i Østparken, at han kom til at slå dine rødder, hvor Mogens blev ansat den 15. november 1982 som forretningsfører og bestred denne frem til 1. januar 2009, hvor vi oprettede det administrative samarbejde med Limfjorden og her blev Teknisk direktør i Vivabolig. Hvilket jo faldt ganske naturligt, da Lotte Bang, der var forretningsfører i Boligselskabet Limfjorden, jo havde en økonomisk baggrund, og Mogens havde den tekniske, og alle var derfor enige om at op starte med delt ledelse. Som nogen har spøgt lidt med Lotte, bliver hun jo nu degraderet i sin lange titel nu fra Økonomi direktør til blot direktør. Så det at Mogens nu går på efterløn gør jo at hun nu for fremtiden står med hele ansvaret. I den tid han var forretningsfører i Østparken, har Østparken udviklet sig en hel del, 5 nye afdelinger er det blevet til, hvoraf de 3 er nybyggeri. 6

7 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Tina Holm Afdeling 6 Verner Frederiksen Afdeling 2-9 Bjarne Olsen Medarbejderrepræsentant 7

8 Derudover har der været mange store renoveringer i forskellige afdelinger, Det være sig facaderenovering, køkken udskiftning, opførelse af altaner og badeværelser. Lige nu er der utroligt travlt på det tekniske område. Der er gang i flere nybyggerier i Limfjorden, og der er store helhedsplaner i begge selskaber. Så nu er det vel ikke den store arbejdsbyrde, der får ham til at sige stop? Mens Mogens har været her hos os, har han til stadighed forstået at holde sig uddannelsesmæssigt opdateret. Lige da han startede her, tog han sideløbende en merkonomuddannelse i regnskab og ledelse. Mogens har også været flittigt brugt af Boligselskabernes Landsforening som underviser til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, noget som vi også har brugt ham til i Østparken. Derudover blev han jo også udpeget som lægdsdommer ved boligretten her i Aalborg efter indstilling fra BL. Udover dette har Mogens haft utallige tillidsjob i boligbevægelsen, som også er kommet os til gode, og har givet ham en stor anseelse blandt sine kollegaer. Og her er han en af de sidste, som man kan sige kommer fra den gamle skole, altså med en håndværksmæssig uddannelse. Mogens har jo nu været hos os i snart 29 år, og det har vi været rigtig glade for. Han har altid haft en meget behagelig ledelsesform, og vi har været trygge ved at have ham som kaptajn for skuden her. Her efter det administrative samarbejde selvfølgelig sammen med Lotte. Og her giver det sig jo også udtryk i, at vi altid har haft en stabil stab af personale under ham, som han har kunnet stole på. Mogens har altid været åben, og har vi haft et problem, har vi altid kunnet komme til ham. Ud over at være leder har Mogens også haft evnen til at se nogle situationer ud fra beboernes synspunkt og dermed sætte dig i deres sted. Og dermed også være beboernes mand hvilket jo også har gjort, at han har en stor respekt fra beboerne i alle afdelinger. Når man nu har været så lang tid samme sted, får man jo nok altid nogle principper, som man arbejder ud fra. Nu vil vi ikke her i artiklen komme ind på alt, men blot fremhæve nogle af de principper og talemåder som Mogens har, og der skal nok være en hel del af jer her, der vil sige, at det har de da hørt før, og nå ja, den bruger han tit. Dog skal det lige siges, at jeg også fremhævede nogle af disse talemåder til hans jubilæum, og det er ligesom om, de ikke længere bliver brugt så tit. Nogen gange, når vi i afdelingerne taler om at ændre husordenen siger Mogens, at hvorfor skal den være så lang og detaljeret, når der bare skal stå:. Vær mod andre som du gerne selv vil behandles. Og hvem har ikke også hørt, at vi skal gå efter de 3 s er, der står for små sikre skridt, den er jeg helt sikker på, at mange her har hørt. Har vi haft et problem med at få vores regnskaber til at gå op siger Mogens næsten altid, at han nok skal prøve, om han kan finde en løsning. Når vi så senere har kunnet se, at han har fået det løst, og vi så spørger til, hvor han fandt pengene, refererer han tit fra Det ny testamente: Mattæus evangeliet, kapitel 7 vers 7 søg og du skal finde. Mogens mener også, at Danmark er et frit land, når man ser bort fra Anholt og Jammerbugten Om det kan man nok 8

9 tænke sit, når man ved, at han har været med marinen på Anholt, og har sommerhus i Løkken. Der er dog en ting, der kan få Mogens til at kaste simpelthen alt, hvad han har i hænderne, og det er, hvis der er nogen, der har problemer i familien. Så hans familie har faktisk altid været vores største konkurrenter, når det drejede sig om prioritering af sin tid, og har den haft brug for den, jamen så tabte vi ganske enkelt hver gang, sådan var det bare. Nu vi er ved familien, ved jeg, at det er noget Mogens og hans kone Hanne glæder sig til, nemlig at kunne tilbringe noget mere tid sammen. Vi er også helt trygge ved, at der skal laves en del om i familiens forholdsvis nye hus, sådan at Mogens ikke går helt i stå. Der bliver nu også mere tid til Mogens kan dyrke sin gamle hobby, bowling samt tilbringe tid i sommerhuset og gå tur på stranden. Mens han i sin tid var i marinehjemmeværnet var han jo også kok, og han nyder stadig både at lave mad og bage. Og skulle der blive koldt om vinteren, tager de nok også et lille svip til Torremolinos, der, så vidt vi ved, er familiens foretrukne feriested. Mogens har på det sidste flere gange sagt, at han har det underligt. Det kan vi rigtig godt forstå. Efter næsten 29 år på samme arbejdsplads, og her på det sidste er mange opgaver jo blevet delt ud til andre, da det er dem, der skal arbejde videre med dem i fremtiden, så føler man helt sikkert, at man er lidt på vej mod efterlønnen. Vi kunne her have fortalt meget mere omkring de kvaliteter som Mogens har, men alt skal jo også have en ende. Vi vil ønske Mogens rigtig god vind fremover, og håber at han sammen med Hanne får et rigtig godt otium i mange år. Mogens omgivet af hans frue Hanne og datter samt et par gæster. Brian Skræm ønsker Mogens held og lykke til stående applaus Her til slut vil vi blot sige Mogens tak fordi han er, den han er, og Østparken, nu senest også Limfjorden og Viva-bolig ville bestemt ikke have været det samme uden ham. Så når han engang ser tilbage på sin karriere her, synes vi godt, at han kan føle sig stolt over, hvad han har opnået her. 9

10 Lotte Bang ny direktør Med Mogens afgang er der blevet ændret i ledelsen, som før var delt op i 2, nemlig Mogens Blicher Hansen, der var Teknisk direktør, og Lotte Bang, som Økonomidirektør, til at vi nu har en helt flad struktur med Lotte Bang som Direktør, som nu har det fulde ansvar for Vivabolig. Nu er det jo ikke sådan, at det også giver dobbelt arbejde, da Mogens afgang jo har været kendt i meget lang tid, og vi deraf har kunnet forberede os på denne strukturændring, som altid har været planen, da vi indgik i det administrative arbejde. Så der er blevet uddelegeret mere ansvar ud til stort set alle personelgrupper, lige fra teamledere, kontorpigerne og driftslederne. Så et stort tillykke til dig Lotte med den nye titel og det nye ansvar, samt de udfordringer det nu må give.. ikke se, at vi kunne få økonomien til at hænge sammen i forhold til det, der skulle laves. Så lige nu er der ikke planer om nybyggeri, men der er jo også rigeligt med de mange renoveringsopgaver, der er med vores nuværende boliger. Ny lejer på Vesterbro Vi har fået nye lejere i de tilstødende lokaler på kontoret nemlig Logicmedia. Vi havde ellers længe været i forhandling med Skipper Clemens Skolen om lokalerne til brug for undervisning af 10. klasserne. Men mon ikke at vi bliver glade for vores nye lejere, der nok ikke løber nær så støjende op og ned af trapperne, og så er de jo lige ved hånden, hvis vi har EDB problemer, da vi også benytter dem til de fleste af vores edb systemer i forvejen. Så vi byder vore nye lejere velkommen. Nybyggeri Vi har tidligere skrevet om, at vi havde planer om nybyggeri på Eternitgrunden og Hasserishave. Men efter at have set det fremlagte projekt for eternitgrunden, hvori der var en del lejligheder i 2 plan i et etagebyggeri, der ville medføre omkring 30 kvadratmeters spild af elevatoropgang samt indvendig trappeopgang til en huslejepris på omkring kr pr. kvadratmeter, og vi ikke har kunnet få denne indretning ændret, er vi stoppet med dette projekt, da vi ikke tror på, at vi vil kunne udleje disse lejligheder, og dermed ville kunne risikere et tab. Omkring Hasserishave kunne vi heller Temamøder Noget vi har aftalt i repræsentantskabet er, at vi skal afvikle 2 årlige temamøder. Næste møde bliver allerede her den 17. maj, hvor vi skal diskutere Beboerdemokrati. Her vil vi bla. komme ind på, hvordan vi kan få flere til at deltage i afdelingsbestyrelser, hvordan kan vi fastholde dem, og hvordan kan vi få en bedre dialog med alle beboere og skabe bedre forståelse. Af andre fremtidige emner er fusion og kriminalpræventiv overvågning. Fusion har vi allerede diskuteret på et repræsentantskabsmøde i Vivabolig, hvor vi diskuterede fordele og ulemper. Her 10

11 fandt vi rigtig mange fordele. Bl.a. vil vi alle kunne spare moms, og der skal for administrationens side kun laves regnskaber for et selskab, hvor der i dag er 3. Af ulemper var det stort set kun et spørgsmål om følelser for sit nuværende selskab. Men den tid den debat. Af overvågning har vi allerede været lidt inde på det i organisationsbestyrelsen, da vi diskuterede, hvordan man kunne stoppe hærværk og tyveri i afdeling 7.. Håndværkerafdelingen Noget vi har diskuteret tit er strategi for håndværkerafdelingen, og som også har været et fast punkt på dagsordenen på Vivaboligs bestyrelsesmøder. Her er vi helt enige om, at vi naturligvis skal have egen håndværkerafdeling, og at den skal bestå af en vis grundstamme med de faggrene, som vi har nu, altså VVS EL tømrer og murer. godt på for at kunne bestride den tillid, som man er blevet valgt til. På kurset kom vi ind på boligorganisationernes organisatoriske opbygning, herunder også Vivabolig. En gennemgang af vedtægter, herunder regler omkring dagsordner og referater af bestyrelsesmøderne. En kort intro til intranettet og den nye hjemmeside. Valgt til afdelingsbestyrelsen opgaver og ansvar. Aktiviteter i afdelingen inspiration og erfaringsudveksling for til sidst at slutte af med en opsamling og afslutning. Alt i alt en aften der forløb i en afslappet tone og et godt fremmøde. På organisationsbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand Fordelen ved, at vi har egne håndværkere, er at de kender afdelingerne, og allerede inden de tager ud ved, hvad de skal have med. Derudover giver det også altid en vis tryghed overfor beboerne, at når der skal laves noget, bliver det udført af en, man kender. Herudover er det jo også muligt, at der lige kan laves lidt i lejlighederne, udover hvad der nu står på arbejdsseddelen. Kursus for afdelingsbestyrelser Onsdag den 13. april blev der afholdt et fælles kursus for medlemmer af afdelingsbestyrelserne for både Limfjorden og Østparken. Når man er blevet valgt ind i en bestyrelse, er det vigtigt, at man bliver klædt Perfekt Akrylatmaling Beckers akrylatmaling beskytter facaden og holder på glans og farven i op til 15 år Den er vandfortyndbar og svanemærket. 6 ltr. 599,- spar 299,- (tilbud gælder maj mdr.) Beckers Farvecenter Beckers Farvecenter Færøgade 51 Saltumvej Aalborg 9220 Aalborg ø Tlf Tlf

12 Køb ind i Rughaven Tilbudspris alle ugens dage 7,95 kr. pr. 100 gram Nyhed! Indlevering af tips og lotto Spillehal med 12 maskiner Åben alle ugens dage Håndkøbsmedicin Stort udvalg af kollonial varer Iskolde øl og sodavand Vejgårds bedste bland selv slik Rughaven Aalborg Tlf

13 Information fra administrationen Lotte Bang Direktør Hjemmesiden Vi har den 1. april 2011 åbnet for en ny hjemmeside Her er der mulighed for at finde information omkring Boligselskabet Østparken, Boligselskabet Limfjorden og Vivabolig. Vi har desværre lidt tekniske problemer med at betale opskrivningsgebyret via hjemmesiden grundet problemer med oprettelsen hos leverandøren. Vi henviser til enten at ringe til kontoret vedrørende oprettelse/ændringer eller at udskrive og dernæst udfylde en opskrivningsblanket, som kan findes på hjemmesiden. Personalet i Vivabolig Vi har nu fået Karina Andresen tilbage fra barsel, og vi har fastansat Susan Krogh Jensen i økonomiafdelingen. Den 1. juli 2011 siger vi velkommen til Susanne Kjærgaard, som vi har ansat til sammen med Lise Lotte Kjær fra udlejningsafdelingen at stå for genhusningen i Havrevangen og Odinsgade, som starter ombygning i starten af Karina Andresen, Susan Krogh Jensen og Susanne Kjærgaard: Mogens Blicher Hansen havde sidste arbejdsdag på kontoret den 12. april Han holder noget restferie og går på efterløn fra juni måned Vi ønsker ham held og lykke i fremtiden. Intranet og beboernet Vi har nu fået etableret et intranet, og personalet på kontoret er godt i gang med at anvende det. Lige efter påske får alle vore ejendomsfunktionærer adgang til systemet, og omkring sommerferien regner vi med at give adgang til alle afdelingsbestyrelser. Når afdelingsbestyrelserne er blevet dus med systemet, vil vi starte beboernettet op, hvor alle beboerne kan få adgang til nyheder fra afdelingerne, dagsordner og referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne og beboermødet og meget mere. 13

14 Udlejningsregler Den trådte der en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. i kraft, der har til hensigt at gøre udlejningen af familieboliger mere fleksibel, således at alle kan søge alle størrelser bolig uanset familiestørrelse eller sammensætning. I Østparken har der tidligere været en særlig aftale med Aalborg kommune omkring fleksibel udlejning, hvor bl.a. lejere, der var 50+, kunne blive ligestillet med familier med børn. Den aftale kan Aalborg kommune ikke længere godkende som en generel aftale. Der skal laves aftaler specifikt for de enkelte afdelinger. Gældende for ungdoms-, ældre- og plejeboliger i afdeling 2, 7, 8, 9 og 12, samt lidt i afdeling 4. Boligerne visiteres gennem Aalborg Kommune og AKU. Gældende for afdeling 4, 5 og 6 Der er lavet aftale med Aalborg Kommune jf. 4 i bekendtgørelse om udlejning, som siger, at boligorganisationen og kommunalbestyrelsen kan aftale, at husstande med 1 eller flere børn har fortrinsret til boliger med 3 eller flere beboelsesrum. Gældende for afdeling 1 og 3 Der er blevet afholdt møde med afdelingsbestyrelserne i afdeling 1 og 3, som i sin tid var foregangsmænd for aftalen om fleksibel udlejning. Resultatet blev, at de ikke længere ønsker aftale om fleksible udlejningsregler, men har valgt at udnytte den fleksibilitet, der er i den nye bekendtgørelse om udlejning. Det vil sige, at alle fremover kan søge alle boliger i afd. 1 og 3, uanset størrelse. Ovennævnte betyder, at der fremover ikke længere er fortrinsret for husstande med børn i afdeling 1 og 3 i Østparken. Generelt for alle afdelinger med familieboliger Rækkefølgen for, hvem der får den næste ledige bolig, er den, som har stået på ventelisten i længst tid, når der er taget hensyn til prioriteringen nedenfor. Der tages ikke hensyn til, hvor mange år du har boet i afdelingen. Ventelisten prioriteres således: 1. Egne lejere i afdelingen som har boet i samme lejlighed i min. 2 år 2. Egne lejere fra andre afdelinger i Østparken 3. Lejere fra Limfjordens afdelinger 4. Alle andre (herunder egne lejere som har boet i samme lejlighed under 2 år) Vi gør opmærksom på, at kommunens regler med hensyn til boligsikring ikke er lavet om. Som enlig får man stadig kun boligsikring til de første 65 kvm. og for 20 kvm ekstra for hver af de øvrige beboere i husstanden. Øvrige regler om boligsikring henvises til Aalborg kommunes hjemmeside aalborgkommune.dk/borger/voksne/ oekonomisk-stoette/sider/boligstoette.aspx. For at komme på den interne venteliste skal du kontakte kontoret, da det kun er eksterne, som kan skrive sig op via hjemmesiden. Opskrivnings- og ventelistegebyrer Vi er pr. 1. januar 2011 blevet pålagt moms på opskrivnings- og ventelistegebyrer, og det betyder, at hvis du skal skrives på vores venteliste til en ny bolig, 14

15 koster det nu kr. 200 inkl. moms i stedet for som tidligere kr Opskrivning på den interne venteliste koster kr. 200 og det koster kr. 200 årligt at stå på ventelisten. Beløbet betales uanset, om du er aktiv boligsøgende, eller blot ønsker opskrivningen som en slags forsikring til senere brug, hvis der opstår et behov for en bolig. ps ARKITEKTFIRMAET NORD AS Niels Jensen ApS en ApS Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Telefon Fax Mobiltlf Lufthavnsvej 25C Postboks 185 Lufthavnsvej 25C Malerfirmaet 9400 Nørresundby Niels Jensen Postboks ApS Nørresundby Telefon Lufthavnsvej C 67 Telefon Postboks 185 Fax Fax Nørresundby Mobiltlf Mobiltlf. Telefon Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Fax Telefon Mobiltlf Fax Te M

16 Indlæg fra driftsafdelingen 21 altanlukninger i gaderne Saltholmsgade, Bornholmsgade og Morsøgade. Ny tagbelægning i Morsøgade Afdeling 2. Skal have ny tagbelægning. Jan Kristensen Torben Thomsen Vinteren er endelig forbi: Det har igen været en lang og streng vinter, men den er nu gået i glemmebogen, og vi ser frem til en forhåbentlig god lang og varm sommer. Dog skal vi ikke glemme at takke for alle de rosende ord til ejendomsfunktionærerne, vi har hørt på vores besøg ude i afdelingerne. Renoveringer i Østparkens afdelingerne: Der er stor byggeaktivitet i mange afdelinger i år, og det er planlagt at fortsætte frem til år Afdeling 1. har gang i 100 nye badeværelser i Sejrøgade samt Bornholmsgade Afdeling 3. Har gang i facaderenovering i Strynøgade og Samsøgade samt parkeringsbelægninger i Strynøgade. Samsøgade i afd. 3 Afdeling 4. Her er det facadeisolering og facaderenovering, nye dørtelefoner og ny tagbelægning på judoklubben. Morsøgade i afd. 1. Judoklubben i afd. 4 16

17 Afdeling 6. Garagetagene bag butikscenteret udskiftes Rughaven afd. 6 Afdeling 8. Tagsten er ved at blive udskiftet på den gamle del af Kærby Hvilehjem. Kærby Hvilehjem, afd. 8 Afdeling 2+9. Vi påregner, at der startes på at lægge nye tag på nogle af bygningerne. Endvidere skal der udskiftes nogle kældervinduer, og der påbegyndes en omfattende renovering af opgangene. Sidste nyt: Både i Gundorfslunds afd startes i midten af maj op på den længe tiltrængte tagrenovation. Køkkener I afdeling 1. er der valgt INVITA køkken, der fremover skal bruges ved fraflytninger og ved årlige opsamlinger fra beboere, der ønsker nye køkkener på frivillig basis. I afdeling 2. er der valgt HTH køkken, der fremover skal bruges ved fraflytninger og ved årlige opsamlinger fra beboere, der ønsker nye køkkener på frivillig basis. I afdeling 3. arbejder bestyrelsen på, hvilket køkken der fremover skal bruges i afdelingen. I afdeling 4. er der valgt HTH køkken, der fremover skal bruges ved fraflytninger og ved årlige opsamlinger fra beboere, der ønsker nye køkkener på frivillig basis. I afdeling 9. er der valgt HTH køkken, der fremover skal bruges ved fraflytninger og ved årlige opsamlinger fra beboere, der ønsker nye køkkener på frivillig basis. I afdeling 5. har helhedsplanen gjort, at vi er stoppet med at sætte nye køkkener op. I afdeling 6. sættes der ikke køkkener op, før vi har resultatet af helhedsplanen. Vaskerier De gamle modems udgår, da den ny teknologi overtager mere og mere. Derfor udskiftes løbende betalingssystemerne i vaskerierne. I august/september vil det helt nye system blive introduceret i afdeling 4, Konvalvej, hvor låsebrikkerne til opgangsdørene også kan bruges som vaskekort. Markvandringerne I juni måned er der igen tid for de årlige markvandringer sammen med bestyrelsen, evalueringer af 10 års vedligeholdelsesplanerne samt fremtidsplanerne. Helhedsplanerne I afdeling 5 er helhedsplanen kørt ind i projekteringsfasen, og der holdes en del møder med byggeudvalget. 17

18 I afdeling 6 afventes beboernes beslutning, om helhedsplanen skal realiseres. Aktiviteter i Limfjorden Der er gang i Limfjordens nybyggerier. I Ryesgade 50 opføres der 32 boliger - 20 for yngre sindslidende og 12 ungdomsboliger. Forventet indflytning i okt/nov Annebergvej 71, nybygning i forbindelse med plejehjemmet Vestergården I 3 F s gamle bygninger i Kjellerupsgade/Søndergade skal der foretages ombygning til 90 ungdomsboliger. Opstart maj/juni i år, med forventet indflytning til august Ryesgade 50 under opbygning I Ryesgade opføres der 45 ungdomsboliger og 1 familiebolig. Byggeriet er lige påbegyndt, og forventes færdig i omkring juli/august F bygningen i Kjellerupsgade er under ombygning På Jyttevej er der en større tagrenovering i gang på 154 rækkehuse. Byggeriet forventes færdigt i september Ryesgade under opbygning På Annebergvej 71 skal der opføres 50 ældreboliger i tilknytning til Plejehjemmet Vestergården, opstart i juni 2011 med forventet indflytning i august

19 Limfjordens afdelinger og i Østparkens afdelinger og omvendt. Håndværkerafdelingen. I dag er der 1 blikkenslager, 2 elektrikere, 1 tømrer/snedker og 1 murer, der kun koncentrerer sig om reparationsarbejder i alle Østparkens og Limfjordens afdelinger for at optimere servicen til beboerne i afdelingerne. Billeder af tagrenovering på Jyttevej Ejendomsfunktionærerne I Limfjorden og Østparken blev der i marts 2011 færdiguddannet 4 til ejendomsserviceteknikkere. Der er sendt 2 af sted, som vi forventer uddannet i marts 2012, og for tiden har vi 3 elever, der skiftevis er i praktik i Velfærdsforholdene for håndværkerafdelingen i Strynøgade er nu færdige, og overholder arbejdstilsynets krav. Herfra ønsket om en rigtig god sommer til jer alle! Jan Kristensen og Torben Thomsen Driftsledere Nye velfærdsforhold for håndværkerne Bad Frokoststue Toiletforhold Omklædning 19

20 Brunata fjernaflæsning din mulighed for driftsoptimering Med Brunata fjernaflæsning er der mange fordele: Beboerne behøver ikke være hjemme når vand- og varmemålerne aflæses Administrator har online adgang til drifts- og forbrugsdata Administrator kan automatisk få besked, hvis fx et toilet er løbet løbsk Det er driftsoptimering der gavner miljø og økonomi! optimerer ressourcer DTP001_Kontakten_126x85_fjernaflæsning_aug10_FINAL.indd :59:49 Kurt s køkken v/ Kurt Hansen - Rughaven Aalborg Telefon Kurt s Køkken leverer alt til festen. Færdigesyede fester kan tilbydes, kom og snak med os om en færdigfest, og vi giver jer et tilbud. Alt i smørrebrød og pølsebord. Færdigretter kan købes hver dag undtagen søndag. Kom og hent vores månedsskema. Søndag er normalt vores lukkedag, men efter aftale laves festmenuer mm. 20

21 Indlæg fra rengøringsafdelingen Da vores arbejdsopgaver er blevet udvidede, har vi samtidig måttet udvide medarbejderstaben. Der er således blevet ansat 3 nye medarbejdere, som I kan se andetsteds i bladet. Martine Kühn Efter en lang strid vinter, hvor pigerne har kæmpet med salt og snavs på trapperne, er vi nu gået i gang med hovedrengøringen på trapperne. Vi er også kommet i gang med rengøringen af de nye badeværelser i afdeling 1 igen, efter vinterpausen. Vi ønsker alle en rigtig god sommer. NORDJYSK LÅSETEKNIK A /S Telefon

22 ÅBENHED DIALOG SAMARBEJDE EN ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER JORTON har bred erfaring med kvarterløft, boligrenovering og vedligeholdelse. Vi udfører blandt andet opgaver inden for facaderenovering, nye installationer, tilbygninger, renovering af køkkener og badeværelser, etablering af handicapvenlige lejemål, etablering af elevatortårne samt tag- og vinduesudskiftninger. JORTON udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Og så har vi et stort netværk af lokale underentreprenører og håndværkere, som vi arbejder tæt sammen med. Vores kompetente medarbejdere følger således projektet fra start til slut, hvilket sikrer et optimalt overblik og en sikker gennemførelse af det samlede arbejde. 22

23 Præsentation af ejendomsfunktionær Bjarne Olsen afd. 3 Min vej til Østparken: Min vej til jobbet som gårdmand/ejendomsfunktionær i Boligselskabet Østparken, har været lidt kringlet, men her er min historie så: Min skoletid fra 1. til 8. klasse var på Østermarken skole i Langelandsgade, (nu Aalborg Handelsskole), fra 1960 til 1968, en god tid med mange oplevelser. Vi var 28 elever i klassen. Jeg var mest glad for regning, matematik, træsløjd og sang. Efter skoletid var jeg buddreng i flere forretninger i kvarteret omkring Islandsgade, hvor jeg boede i nr. 4 i en lille 2 vær. lejlighed indtil sommeren 1968, hvor min mor med os 6 børn flyttede til Grønlænderkvarteret i rækkehus, et kæmpehus i forhold. Efter 9. klasse på ungdomsskole i Dronninglund kom jeg i lære som Tømrer hos Aalborghuset, udlært Derefter arbejdede jeg med husbyggeri og tagrenoveringer indtil en rygskade bragte mig videre til en uddannelse som Radiomekaniker hos Aalborg TVR i Her blev jeg udlært i 1993 og arbejdede lidt hos S.P.Radio. Også i 1993 blev jeg ansat som underviser på AOF Aalborg Daghøjskole i træsløjd, samfundsfag og vejledning af ledige. Jeg har boet i Hasseris Boligselskab i 14 år fra og sad i afdelingsbestyrelsen i afd. 2: Bundgaardsvej i 10 år. I februar 1994 flyttede jeg til Boligselskabet Østparken i Lyøgade og i 1998 til Sjællandsgade hvor jeg bor nu. Jeg sad i afdelingsbestyrelsen i afd. 3 fra med megen interesse i leg på plænen, diverse aktiviteter for børn og voksne og var med til at lave et integrationsudvalg, som hjalp nye beboere til at lære, hvordan vi bor i vores lejligheder i Danmark. I foråret 2001 var jeg blevet arbejdsløs, og Østparken søgte nye medarbejdere ved opslag i opgangen. Jeg søgte job og blev så ansat i afd. 6: Rughaven m.m. d. 28. maj Jeg har været rundt i alle afdelinger som flyver og har nu været i afd. 3: Bjørnøgade m.m. i 4 år. Jeg er meget glad for mit arbejde, hvor jeg laver alt forefaldende arbejde, men syntes at arbejdet hos beboerne er det bedste, og jeg har det godt med at følge livets gang i afdelingen. Jeg har 3 voksne børn og 1 barnebarn, og er gift med Rita som kommer fra Thailand. Jeg deltager meget tit i aktiviteter i Ø-gadekvarteret og er medarrangør af St. Hans festen i Ø. Anlæg. Jeg er bestyrelsesmedlem i foreningen Naverne Aalborg, som er for berejste håndværkere. Desuden er jeg tillidsmand for alle Ejendomsfunktionærerne i Boligselskabet Østparken. Med venlig hilsen Bjarne Michael Olsen Gårdmand afd. 3 23

24 Nyt fra beboerrådgiveren Derudover har der været arrangeret bustur til Aarhus, julefrokost for de 2 afdelinger og senest påskefrokost. Igen med Judith og Mogens som de store madkreatører. Jeg vil lige takke for godt samarbejde omkring dette og glæder mig til en ny sæson med formentlig bustur til Jesperhus som noget af det første. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen Denne gang vil jeg ikke skrive så meget om de ting/problemer jeg arbejder med i de forskellige afdelinger. Derimod vil jeg skrive lidt om de aktiviteter, som foregår specielt i afd. 6 (og afd. 5). Vi startede jo i efteråret op med banko hver den første tirsdag i måneden, og det er gået over al forventning. Med Judith og Mogens som det store omdrejningspunkt er første sæson nu vel overstået, og der er kommet mange gode oplevelser ud af dette. Senest er der åbnet en genbrugsbutik i én af de tomme 1-værelses lejligheder i Hørhaven, og den har åbent mandage fra kl Der har været en del gæster/kunder de første åbningsdage, og mange har måske også lige været forbi for hyggens skyld. Dejligt med så mange frivillige i afdelingen, som på skift holder butikken åben. Mht. mine andre opgaver, adskiller de sig ikke så meget fra det jeg tidligere har skrevet om. Der er dog ét nyt emne, som har været meget oppe her i Mange, specielt i afd. 1 og 3, har været generet af røg, både i opgangen og Påskefrokost i afdeling 6 - Også de mindste deltager 24

25 Genbrugsbutik i Hørhaven røglugt fra sprækker ved gulvene og rørgennemføringer. Rygning i opgangen er simpelt det er simpelthen forbudt jf. rygeloven. Det er straks anderledes med den snigende røg som trækker gennem mellem lejlighederne. For at imødegå problemet mest muligt, kan jeg anbefale, at man husker at lufte ud, og det skal ikke være ud til opgangen men gennem vinduer/altandøre. Det skal ikke forstås sådan, at jeg ikke bryder mig om rygere, for jeg synes rygere efterhånden er en jaget del af befolkningen. Og det skal være frit for, om man har valgt at ryge. Men der findes flere og flere allergikere, og de har også ret til bo i vores afdelinger uden at blive generet af røg. Så derfor, vis hensyn overfor hinanden, så alle kan bo godt i vores afdelinger. Ikke mere fra mig denne gang. Billederne er fra hhv. påskefrokost (bl.a. de 2 yngste deltagere)og den nye genbrugsbutik i Hørhaven, afd. 6 med hygge omkring bordet. Kan I have en god sommer alle sammen! Med venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Sjællandsgade 11 Tlf

26 BELOS maskiner hos S.D. Kjærsgaard De perfekte maskiner til det professionelle marked. Særligt egnet til boligselskaber og kommuner. RING NU til Carsten Frederiksen på Belos Trans Pro Giant Belos Trans Pro 3440 Find mere information om disse maskiner og mange andre på ualmindelig god service - siden 1930 Vrå Frejlev Hornslet

27 PAS PÅ!!! Tricktyvene Der har på det seneste været en bølge af tricktyverier både i vores områder, men også fordelt på hele byen. Det er derfor magtpåliggende at passe på og ikke lukke nogen ind i din bolig, som du ikke kender. De bruger mange forskellige tilsyneladende uskyldige forklaringer for at blive lukket ind, så de kan begå deres tyveri. Eksempelvis siger de, at de kommer fra viceværten, Aalborg kommune, Apoteket og lignende. Vær meget forsigtige! Brug dørspionen. Luk ikke op for nogen, du ikke kender. Ellinor Jensen 27

28 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78-1.th Næstformand og Kasserer: Kai Hjorth, Bornholmsgade 64-3.th. Bestyrelsesmedlem: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 - st.th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14-2.tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20-1.th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Erik Gregersen, Morsøgade 20 Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4-1th Per Olesen, Bogøgade 2-2.th. Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til sommerudgaven af beboerbladet Kontakten. Nyt køkkenkoncept Mandag den 28. marts 2011 traf afdelingsbestyrelsen beslutning om, hvem den næste køkkenleverandør bliver. Valget stod mellem HTH, Invita og Ikea. Forud var gået et halvt års arbejde med at undersøge de forskellige køkkenfirmaers produkter, fremvisning hos firmaerne, samt møder i bestyrelsesregi, hvor vi drøftede de forskellige muligheder. Da valget endelig skulle foretages, kom de grundige forundersøgelse til sin ret, for der var total enighed i afdelingsbestyrelsen samt ved de to suppleanter Erik og Niels Ove, der har deltaget i processen. Endvidere var vores varmemester Klaus og Rasmus enige i valget som blev: IN- VITA. 28

29 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Kaj Hjorth Flemming Corfixen Britta Andersen Sonja Jensen Processen med at vælge nyt køkkenkoncept er foregået på den måde, at vi har taget alle de enkelte ting med hensyn til skabe, låger, skuffer, greb, lys, fliser, gulvbelægning med mere, og vurderet de tre firmaers produkter op mod hinanden, hvorefter vi har kikket på helheden i de tre firmaers produkter samt de forslag, de kom frem med i forhold til indretning og udnyttelse af det køkkenrum, vi har til rådighed. Herved nåede hver enkel af os frem til det firma, vi synes var det rigtige med hensyn til standarden på køkkenet. Afdelingsbestyrelsen har besluttet en standard løsning til de lejligheder, der er fraflyttet, hvor der skal et nyt køkken ind. I som lejere der bor her, og som har lyst til et nyt køkken efter de forskrifter, der er med hensyn til, hvem der kan bestille et nyt køkken efter badeværelsesrenoveringen, kan selv vælge mellem flere muligheder af låger, skuffer, greb, fliser osv. i det materiale, der bliver til rådighed fra Invita s produktserie. Jeg vil her nævne de valg afdelingsbestyrelsen har truffet som standard løs- 29

30 ning ved fraflytterlejligheder. Vi har valgt indbygget ovn i stedet for komfur, med deraf separate kogeplader i køkkenbordet. Nedenunder kogepladerne i køkkenbordet er der skuffer med stor plads til gryder og pander. Endvidere bliver der monteret en sokkelskuffe som standard i hvert køkken, hvor ovn-pladerne kan opbevares. Ovenover den indbyggede ovn er der mulighed for at indsætte en mikrobølgeovn i et skab med tophængslet låge. Vi har prioriteret så mange skuffer som muligt på den side, hvor ovn og kogeplader er monteret i køkkenet, og på den anden side hvor vasken er, bliver der monteret så brede og store skab som muligt. I kan se en oversigt af køkkenet på billederne herunder, men det kan være lidt svært at se detaljer på disse billeder, da bladets format ikke er så stort. Alle detaljer kan I til gengæld se, når vi fremviser det nye køkkenkoncept efter sommerferien. Her kommer det til at spille en rolle, hvor højt oppe man bor, da ydermuren bliver mindre op ad i bygningen med deraf mere plads til lidt bredere køkkenskabe. Der bliver stadig et kosteskab samt et skab beregnet til køleskab / fryser. Under alle køkkenskabene bliver der monteret LED spots med de sidste nye pærer, der lyser hvidt og ikke som så mange andre LED pærer, der har et blåligt skær over sig. Fordelen ved LED pærer frem for almindelige spots pærer er, at de ikke bliver varme, og at de har et meget lavt strømforbrug. En LED spot bruger kun ca. 3 watt, men lyser som en 40 til 60 watts almindelig pære. Spot lys med traditionelle pærer under skabene har hidtil haft en tendens til at blive så varme, at det kunne stråle helt op i bunden indvendig i køkkenskabet, der derved over tid kunne misfarves. Dette er ikke tilfældet med de nye LED spot, da de som nævnt ikke bliver varme. Perspektivtegning: ORDRE: 3824/6/1 Køkken - Bogøgade 10, 2.th. Projekt: Viva Bolig - Afd. 1 (Bogøgade/ Sejrøg Dato: Her ses i perspektiv køkkenskabene set ved køkkenovn siden Her ses i perspektiv køkkenskabene set ved køkkenvask siden Perspektivtegning: ORDRE: 3824/6/1 Køkken - Bogøgade 10, 2.th. Projekt: Viva Bolig - Afd. 1 (Bogøgade/ Sejrøg Dato: OBS: Udskriften er kun retningsgivende. OBS: Udskriften er kun retningsgivende. 30

31 Som standard flise har vi valgt en 10x10 flise i hvid, og på køkkengulvet vinyl i en lys nuance med mønster. Over de fleste skabe mod loft vil vi udnytte den plads, der er til overs, ved at lave en form for hylde. Dette gælder dog ikke de to skabe, der sidder mod ydervæg ved emhætte, da udluftningen fra emhætten føres op mod loft og ud i ydervæggen. Her bliver der monteret en plade hvor udluftningsslangen føres bagved ud mod ydervæg. Denne løsning kan ændres for jer der selv vælger køkken, hvor der er mulighed for at vælge topskabe, der går næsten til loft. Dog skal udluftningsslangen stadig føres ud til ydervæg, i denne løsning Efter sommerferien vil der blive mulighed for at se en fremvisning af dette nye køkkentilbud i Bornholmsgade i en lejlighed. Her vil afdelingsbestyrelsen sammen med en repræsentant fra Invita over nogle dage være til rådighed ved fremvisningen på samme måde, som vi fremviste badeværelsesindretningen. Her er alle velkomne til at komme forbi, uanset om man påtænker at udskifte sit køkken eller ej. Der vil komme opslag på opslagstavlerne i opgangene med tid og sted lige efter sommerferien. De der kan bestille en frivillig køkkenudskiftning, er alle dem, der har haft Stark køkken i mindst 12 år, så dette er indfriet med hensyn til afdrag og fået lavet nyt badeværelse, da den gamle faldstamme her kan fjernes i køkkenet. Altså de beboere der bor i Saltholmsgade, herefter Bornholmsgade, Sejrøgade osv.. Nye køkkener skal stadig økonomisk afvikles ved egenbetaling pr. måned, over typisk 12 til 15 år, og fra afdelingsbestyrelsens side forventer vi en cirka pris på 400 kr. pr måned. Som standard koster det nye køkken ca kr., eksklusiv ovn, kogeplader og emhætte. Vi vil også prøve at lave en form for frit valg / tilvalg til køkkenet forstået på den måde, at man som beboer kan få rådighed over tilvalg for 5000 kr. hvis man ønsker højere skabe, andre skuffer/låger, flere sokkelskuffer eller håndtag med mere. Dette afdrages også over huslejen med denne tommelfingerregel, at for hver 1000 kr s. tilvalg koster det ca. 6 kr., i ydelse ekstra om måneden. Altså hvis man som beboer vælger for 5000 kr. i tilvalg, koster det ekstra 30 kr. om måneden, hvorved at afdragsprisen for køkkenet bliver ca. 430 kr. pr. måned. Ovn, kogeplader og emhætte er vi ved at finde finansiering af over 10 års planen, da de alligevel skal skiftes via afdelingens budget. Jeg vil nævne, at Invita har givet tilbud om, at alle ekstra tilkøb, man som beboer foretager, gives der 30 % rabat på. Altså med eksemplet ovenover, hvis man vælger for 5000 kr. ekstra tilkøb til sit køkken, kan man reelt købe for næsten 7000 kr., når rabatten fra Invita bruges. Badeværelsesrenoveringen Vi er startet op i Sejrøgade med badeværelsesrenoveringen i sæson Her når vi 4 opgange før sommerferien, hvorefter vi flytter hele skurbyen over i Bornholmsgade, hvor vi afslutter sæsonen med badeværelser i nr. 74 til 84. Grunden til at vi springer er for at undgå, at badeskurvognene og mand- 31

32 skabsskurene står i helligdagene og sommerferien på det smalleste stykke af Bornholmsgade. Der bliver i god tid forinden renoveringen udsendt information til de involverede beboere med hensyn til det praktiske med badevogne samt de muligheder, der er for at kontakte Jorton, der står for renoveringen med spørgsmål, man måtte have. Med hensyn til tilsyn og opfølgning samt mangellister, er der sket nogle tilrettelser. Da Mogens Hansen er gået på pension, har vi hyret ingeniør Knud Hedegaard til at føre tilsyn med renoveringen. Knud Hedegaard skal også i samarbejde med Jorton og håndværkerne løse de problemstillinger, der opstår i løbet af processen, og til allersidst skal Knud Hedegaard følge op på og lave den sidste kontrol af mangler, der forhåbentlig ikke er for mange af. Med jævne mellemrum afholder repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen (Kai og undertegnede), bygherremøde med Jørgen Ottesen fra Jorton og Knud Hedegaard. Her deltager også vores driftschef Jan Kristensen fra Vivabolig, samt varmemester Klaus Bonde. Vores varmemester Klaus bistår endvidere i dagligdagen med det praktiske i forhold til beboerne med de ting, der måtte opstå. De første 120 badeværelser Der har for nylig været et eftersyn / mangelgennemgang på badeværelserne i Saltholmsgade. Efterfølgende vil der i Bornholmsgade 62 til 72 blive foretaget samme mangelgennemgang. I skrivende stund er vi ved at evaluere på disse mangellister, og jeg kan derfor ikke kommentere på disse endnu. Dog vil jeg nævne, at der har været problemer med blæseren til udluftningen, og flere beboere har gjort opmærksom på, at det trak ind med kold luft i hullet, der skal transportere fugten ud. Disse ting er ved at blive drøftet med henblik på en anden løsning. På beboermødet til efteråret vil der givetvis blive en redegørelse på disse mangler gældende for alle de første 120 badeværelser. Vaskerier Vi har nu udskiftet vaskemaskiner i alle vaskerierne. Samtidig har vi udskiftet sæbedoseringsanlægget med nyt, samt udskiftet sæbeleverandør til samme firma, nemlig Diversey. 32

33 De gamle doseringsanlæg til vaskerierne var efterhånden over 10 år gamle og stod overfor en større udskiftning af pumper, ventiler, slanger osv.. Da Electrolux har startet et tæt samarbejde med Diversey, hvilket de ikke havde sidst vi skiftede anlæg, bad vi om en samlet pris hos Diversey på nyt doseringsanlæg, samt efterfølgende levering af sæbe hertil. Diversey meddelte en udmærket pris for udskiftning af doseringsanlæg, samt fremtidig levering af sæbe, så derfor blev de valgt. Diversey har samtidig lovet, at de vil levere mere miljørigtige sæbeprodukter, der er svanemærket. Svanemærket betyder, at man har garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags, samt at kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter. Diversey har endvidere udviklet et system, der gør, at man undgår overdosering af sæbe i vaskemaskinerne. I praksis betyder det ifølge Diversey, at kommer man 3 kilo tøj i vaskemaskinen, får man automatisk en sæbedosering, der nøjagtigt svarer til 3 kilo tøj. Det samme gælder selvfølgelig, hvis man har mere eller mindre tøj i kilo til vask. Hermed bliver risikoen for allergi mindsket betydelig. Det gamle anlæg kørte også med en form for vejning af tøjet, som sæben derefter blev doseret efter, men på de 10 år, der er gået siden dette anlæg blev monteret, har der været meget stor fokus på overforbrug af sæbe, grundet allergi og miljø. Ifølge Diversey har de vaskemidler, de leverer været igennem en grundig vurdering af, hvordan de påvirker miljøet, fra de produceres til de tomme emballager bliver smidt ud som affald. Alle sæberne er uden farve, parfume eller parabener, og er så allergivenlige som overhovedet muligt. Alle disse fakta er noget vi, er blevet lovet fra Steen Svenstrup fra Diversey, som samtidig ønsker alle i afd.1 tillykke med de miljørigtige vaskerier, så nu er det op til Steen Svenstrup og Diversey at leve op til disse forventninger. Er der i øvrigt nogle af jer, der ønsker databladene på sæbeprodukterne kan dette gøres, via vores varmemester Klaus. Prisstigning på vask Afdelingsbestyrelsen har i forbindelse med de sidste tiltag i vaskerierne besluttet at indføre en prisstigning på en krone pr. vask. Prisen på vask er ikke steget i mange år, da der ikke skal genereres et overskud, men priserne på el, vand og kloakafgift stiger hvert år, og i forbindelse med afskrivning af de nye tiltag, skal vi have lidt at stå imod med på kistebunden til fortsat drift i vaskerierne. Altså kommer en vask til at koste 9 kr. inklusiv sæbe, og for dem der ønsker det, skyllemiddel. De nye priser træder i kraft pr. 01 juni Vi er i skrivende stund ved at undersøge mulighederne for at få nogle nye stole ind i vaskerierne i stedet for de orange, der står der i øjeblikket. Så snart vi har fundet den rette stol, vil vi løbende udskifte disse i alle vaskerierne. Husk Som nævnt mange gange før er det største problem i forbindelse med vaskehusene afløbene. 33

34 Disse afløb stopper tit, og det er ikke småting, der kommer frem, når et afløb i vaskemaskinerne bliver repareret/renset på grund af forstoppelse. Det er alt fra søm og skuer til mønter, små forskellige genstande fra lommer, papirslapper, busbilletter, plasticgenstande samt BH bøjler, der bliver opsamlet i afløbene i vaskerierne. DERFOR: Husk at tømme lommerne inden du vasker i vaskemaskinerne, og brug en pose til at vaske BH er i medmindre du tager BH bøjlerne ud først. Det grønne, træer, buske I efteråret 2010 plantede vi nye buske i Morsø- og Bogøgade i enderne ud mod Sjællandsgade. Vi plantede også en hæk omkring hegnet ind til garagen ved det Gule hus. Endvidere satte vi nogle løg, der forhåbentligt når dette læses spirer frem i græs arealet i Bornholmsgade samt på stien, der fører til Saltholmsgade fra Sjællandsgade. Hvis disse blomsterløg bliver en succes, vil vi efterfølgende plante løg i græsset i de andre gader. Adgangskontrol system Sidste sommer var afdelingsbestyrelsen ude ved elektrikerfirmaet Erik Fals for at se på et nyt nøglesystem. I dag kaldes det et adgangskontrol system. Meningen var, at vi efterfølgende skulle have et sådant system installeret i afdeling 1. Grundet udfordringerne, der opstod omkring badeværelsesrenoveringen, samt opgaven med nyt køkkenkoncept, blev afdelingsbestyrelsen enige om at udsætte opgaven med et adgangskontrol system. Hen over sommeren vil vi tage fat på denne opgave igen, forhåbentligt for at kunne opstarte med at udskifte til et nyt system engang til efteråret. Låger i sluser Efter forsøget med at isætte en jernlåge i slusen i Bornholmsgade for at se om det stoppede svineriet med urinering i slusen, samt det der er værre, kunne vi konstatere at svineriet faktisk stoppede. Da de uindbudte ikke mere kunne stå i skjul og udføre deres handling, opnåede vi den ønskede effekt med lågen. Derfor startede vi i årets første måneder med at opsætte låger i de resterende sluser i afdelingen. Når vi senere får indført det nye adgangskontrol system og ikke skal bruge nøgle mere, bliver det samtidig lettere at komme ind og ud med cykler, barnevogne osv. Varmemesteren og undertegnede har i hvert fald ikke modtaget nogen negative holdninger til disse låger fra jer beboere. De uindbudte har vi af naturlige årsager heller ikke haft nogen udmeldinger fra. Læsejl I Sejrø- og Bogøgade har vi haft store problemer med at finde det rette læsejl både i forhold til pris men endnu mere i forhold til funktionaliteten i hverdagen. Sejlet skal helst ikke blafre for meget men sidde i spænd, og samtidig skal det 34

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Ringgården Update April 2012 # 103 På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Rejsegilde med udsigt fra toppen af 0-12 eren Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1 det er problematisk,

Læs mere