DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: , fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk"

Transkript

1 SAMARBEJDE DJF KVL 2003 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: , fax: , Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Tlf.: , fax: , Maj

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resumé: Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL Mødeaktivitet (DJF-KVL) Mødeaktivitet (DJF, KVL og Forskningscenter Risø) Samarbejdsrelationer DJF-KVL Dokumentation for undervisning Kurser på KVL med deltagelse fra DJF Fælles bachelors (kun afsluttede projekter) Fælles specialestuderende (kun afsluttede specialer) Fælles ph.d.-studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet (48, heraf 8 afsluttede) Jordbrugsvidenskabelige område (28, heraf 2 afsluttede) Levnedsmiddelområdet (8, heraf 1 afsluttet) Fælles projekter med deltagelse fra DJF og KVL Husdyrbrug- og Veterinærområdet (i alt 77 fælles projekter) Det Jordbrugsvidenskabelige område (i alt 59 fælles projekter) Levnedsmiddelområdet (i alt 22 fælles projekter) Fælles publikationer Foredrag mm KVL-forskere, der har holdt foredrag/seminar på DJF DJF-forskere, der har holdt foredrag/seminar på KVL

3 1. Indledning Denne rapport for samarbejdet mellem Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) vedrører året På ledelsesplan afholdes årligt et antal koordinationsudvalgsmøder i 2003 blev afholdt et enkelt møde i koordinationsudvalget. I 2002 blev der afholdt tre møder, i 2001 to, i 2000 ét møde, i 1999 tre og i 1998 fire. Koordinationsudvalget har til opgave på overordnet niveau at følge samarbejdet mellem DJF og KVL, udveksle informationer om kommende tiltag/planer, samt tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Det konkrete samarbejde mellem DJF og KVL udmønter sig i følgende aktiviteter indenfor Husdyrbrug- og Veterinærområdet, det Jordbrugsvidenskabelige område og Levnedsmiddelområdet: fælles vejledning af bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende undervisning af KVL-studerende ved DJF-ansatte fælles forskningsprojekter fælles publikationer DJF og KVL stiller desuden ekspertise til rådighed for diverse faglige råd og udvalg samt bedømmelsesudvalg for eksempel i forbindelse med besættelse af stillinger eller bedømmelse af ph.d.- afhandlinger. 3

4 1.1 Resumé: Fælles bachelors Fælles specialestuderende Kun afsluttede Husdyrbrugs- og veterinærområdet Jordbrugsvidenskabelige område Levnedsmiddelområdet 1 1 I alt Fælles ph.d.-studerende Husdyrbrugs- og veterinærområdet Jordbrugsvidenskabelige område Levnedsmiddelområdet I alt Fælles projekter Husdyrbrugs- og veterinærområdet Jordbrugsvidenskabelige område Levnedsmiddelområdet Heraf på U-landsområdet (6) (10) (8) (15) (13) (9) I alt Fælles publikationer Nye samarbejdsrelationer etableret i 2003 Videnkonsortium Gartneri Team Horticulture Plant Biotech Denmark 4

5 2. Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL 2.1 Mødeaktivitet (DJF-KVL) Mødeaktivitet på ledelsesplan (koordinationsudvalget) Der afholdes almindeligvis flere koordinationsudvalgsmøder om året på ledelsesplan, men i 2003 blev det kun til et enkelt, d. 21. januar. Formålet med koordinationsudvalgsmøderne er at følge samarbejdet mellem institutionerne og at udveksle informationer om kommende tiltag/planer samt at tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Koordinationsudvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af diverse opgaver. Koordinationsudvalget: Adm. direktør Arne Jensen, DJF Vicedirektør Søren A. Mikkelsen, DJF Vicedirektør Ole Olsen, DJF Rektor Per Holten-Andersen, KVL Prorektor for forskning Vibeke Dantzer, KVL Prorektor for uddannelse Flemming Frandsen, KVL To af årets væsentligste emner var rapporten om sektorforskningen, som lagde op til at udbygge samarbejdet mellem KVL og DJF yderligere, og konsortiedannelser. Hvad det første punkt angår forstærkes samarbejdet til stadighed, og for at lægge særlig vægt på samarbejdet på husdyrområdet blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for udvidet samarbejde. Vedrørende konsortiedannelse blev der arbejdet meget intensivt i 2003, og resultatet blev et videnkonsortium vedr. gartneri, et konsortium vedr. plantebioteknologi samt at DJF indgår i Levnedsmiddelcentret (LMC). 2.2 Mødeaktivitet (DJF, KVL og Forskningscenter Risø) Den overordnede koordinering og udvikling af samarbejdet mellem Forskningscenter Risø, KVL og DJF varetages af et kontaktudvalg med trepartsmøder mellem direktioner og rektorat. I 2003 blev afholdt trepartsmøder mellem de tre institutioner d. 25. august på KVL, d. 4. november på Forskningscenter Flakkebjerg, og 1. december på Axelborg. Det altoverskyggende emne for årets møder har været skabelsen af det konsortium for plantebioteknologi, som blev en realitet i slutningen af 2003 (se afsnit 2.3). 2.3 Samarbejdsrelationer DJF-KVL Centre, netværk og konsortier Plant Biotech Denmark (PBD) DJF, KVL og Risø har sammen med universiteterne i Aarhus, Ålborg og København samt Syddanske Universitet etableret konsortiet Plant Biotech Denmark. Konsortiets dannelse er forberedt siden september 2002 og officielt markeret ved åbningskonference 1. december Formålet med konsortiet er at styrke plantebioteknologi i Danmark til gavn for den videnbaserede værdigenerering i samfundet. Konsortiedannelsen medfører et konkret fremskridt i koordineringen og struktureringen af den igangværende og fremtidige plantebioteknologiske forskning i Danmark. 5

6 Forskningsindsatsen er opdelt i seks moduler: Products, Diseases, Nutrition, Productivity, Breeding og Systems Biology. Konsortiet har hjemmesiden Team Horticulture et videnkonsortium for forskning, undervisning og rådgivning DJF, KVL og Gartnerierhvervets Rådgivning bestående af DEG GreenTeam og Frugt- og Grøntrådgivningen har sammen dannet Team Horticulture, et videnkonsortium for forskning, undervisning og rådgivning. Konsortiedannelsen er forberedt i løbet af 2003 og konsortiet officielt markeret ved åbningskonference 12. januar 2004 i Odense. Det tidligere faglige koordinationsudvalg på havebrugsområdet er nu nedlagt. Formålet med konsortiet er at styrke videngrundlaget på havebrugsområdet i Danmark til gavn for den videnbaserede værdigenerering i samfundet. Konsortiedannelsen medfører et konkret framskridt i koordinering og struktureringen af den igangværende og fremtidige højere uddannelse, forskning og udvikling samt rådgivning på havebrugsområdet hos de tre parter. Andre centre og netværk Ud over de nævnte konsortier deltog KVL og DJF sammen i følgende: Animal Breeding Centre Denmark, ABCD, Center for Eksperimentel Husdyrernæring og Fysiologi, CENP, Center for Reproduktion og Fosterudvikling, CRAFT, Center for Plantefiber- og Biomasseteknologi, Center for Bioetik og Risikovurdering, CeBRA (DJF associeret), Fjerkrænetværket, Center for Molekylær Plantefysiologi; PlaCe (via DJF s bioteknologigruppe), CEPROS 2, Dina, FØJO, DaNet, JUF, Kvægbrugets Forsøgscenter, Agro Business Park, Kommunikationscenter for Jordbrug, Miljø og Forskning, Biotech Research and Innovation Centre, BRIC GS-samarbejdet. Forskerskoler KVL og DJF samarbejder i forbindelse med mange af KVLs forskerskoler, og en enkelt forskerskole er forankret ved KU, hvor både KVL og DJF medvirker. Forskerskoler ved KVL, hvor DJF medvirker: RAPH, Research School for Animal Production and Health RAN, Research School for Animal Nutrition and Physiology SAB, Scientific School in Animal Breeding SOAR, Research School for Organic Agriculture and Food Systems FOOD, LMC Forskerskole for Fødevarevidenskab og Teknologi RECETO, Forskerskole i Miljøkemi og Økotoksikologi SCOFDA, Forskerskolen for bæredygtig kontrol af fiskesygdomme i akvakultur DINA s forskerskole, DINA 6

7 FOBI, Forskerskole for Bioteknologi Andre forskerskoler, hvor både KVL og DJF medvirker KU Forskerskole for Vandressourcer, FIVA Adjungerede professorer og lektorer Adjungerede professorer: Niels Agergaard Adjungeret professor ved Institut for Anatomi og Fysiologi, KVL ( ). Poul Sørensen Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ). Torben Hvelplund Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ). Kirsten Jakobsen Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed (husdyrernæring), KVL ( ). Gabor Vatja Adjungeret professor ved Klinisk Institut (reproduktion), KVL ( ). Adjungerede lektorer: De første adjungerede lektorer på KVL blev udnævnt i 2001, og omfatter perioden Alle nævnte er adjungerede lektorer ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL. Inge Riis Korsgaard - forskning i udvikling af modeller til belysning af genetiske sammenhænge mellem sygdoms- og produktionsegenskaber. Just Jensen - forskning i udvikling af nye biometriske metoder til estimering af genetiske parametre. Peter Løvendahl - forskning inden for udvikling af fysiologiske funktionsprøver til vurdering af unge tyres avlsværdi for mælkeydelse. Peer Berg - forskning vedrørende fastlæggelse af genetisk variation af egenskaber af økonomisk relevans hos husdyr. Ivan L. Mao - forskning og formidling i forbindelse med kvantitativ genetik og biometri primært inden for kvægforskning. Per Madsen - udvikling af metoder til avlsværdivurdering Hisamitsu Takai - staldklima, bl.a. inden for lugtgener fra stalde ( ). Andre samarbejdsrelationer Samlokalisering: DJF's Bioteknologigruppe på KVL Bioteknologigruppen omfatter to forskergrupper hørende til Forskningscenter Flakkebjerg, men placeret på KVL i tilknytning til centret PlaCe, som finansieres af Grundforsknings fonden. De to forskergruppers deltagelse i centersamarbejdet falder indenfor mekanismer bag genregulering og indenfor studier af plantecellevæggens komplekse kulhydrater. Endvidere arbejdes der med grundlæggende plantevirologi, og på dette felt varetager Bioteknologigruppen undervisningen på KVL. Aftaler om forsknings- og undervisningssamarbejde Aftale om forsknings- og undervisningssamarbejde vedrørende husdyrbrugsteknologi (Afdelingen for Jordbrugsteknik, DJF og fagområde Landbrugsbygninger, IHH) 7

8 3. Dokumentation for undervisning 3.1 Kurser på KVL med deltagelse fra DJF Genetisk Analyse Annemarie Fejer Justesen Hele kurset (3-ugers kursus) Ukrudtslære Per Kudsk Dobbeltforelæsning Thematic course: Ecological AgricultureI (SOCRATES European Curriculum) T. Dalgaard, I.S. Kristensen og Jørgen Olesen Sammenlagt 4 timer i forbindelse med ekskursion til Foulum Plant Virology Ole Søgaard Lund, S. L. Nielsen, Elisabeth Johansen, Merete Albrechtsen Disease resistance in plants M. S. Hovmøller, Bent Nielsen, og H. Pinnschmidt Plantepatologi Lise Nistrup Jørgensent Dobbeltforelæsning Advances in Plant Biology Merete Albrechtsen Forelæsning (ph.d. kursus) Temahold i bioteknologi Merete Albrechtsen Plantevirologi Merete Albrechtsen 3 dobbeltforelæsninger Experimentel Molekylærbiologi Merete Albrechtsen 1 forelæsning Post-genomic Plant Biology (Øresund Summer University) Merete Albrechtsen Dobbeltforelæsning, 1 journal-club, computerøvelse 3 timer Plant Biochemistry course: Manipulation of Amino Acid Metabolism Preben Bach Holm 2 lektioner 8

9 Plant Biochemistry course: Plant Transformation Preben Bach Holm 2 lektioner Plantetransformation og Ændring af planters aminosyresyntese Preben Bach Holm 2 dobbeltforelæsninger Almen Plantepatologi Elisabeth Johansen 3 dobbeltforelæsninger Almen Plantepatologi Ole Søgaard 3 timer laboratorieøvelse Applied plant genetics and plant genomics Thomas Lübberstedt Dobbelttime Advances in Plant Biology Peter Ulvskov Forelæsning Patentkursus Peter Ulvskov Lovbestemt sortsafprøvning og plantenyhedsbeskyttelse Gerhard Deneken 1 forelæsning Kvægtema: Kvægbedriftens bæredygtighed John E. Hermansen 3 timer Kvægtema: Foderforsyning og græsmarkends udnyttelse Troels Kristensen 4 timer Sensorik Anette Thybo 1 forelæsning Almen Husdyravl Morten Kargo Sørensen 12 forelæsninger og 5 øvelser Almen Husdyravl Poul Sørensen Dobbeltforelæsning og 4 øvelsestimer V3-Genetik Poul Sørensen 9

10 Undervisere: Dobbeltforelæsning og 2 øvelsestimer V3-Genetik Peer Berg Dobbeltforelæsninger (2 timer) Animal Production and Animal Health in the Tropics Poul Henckel 1 time Kvægtema: Malkning og mælkekvalitet Morten Dam Rasmussen 8 timer Hestens Avl og Ernæring Egon Fræhr, Eric Clausen og E. Søndergaard 2 timer, 3 timer og 6 timer Tema: Husdyrfysiologi og husdyrernæring (Bachelorkursus) Klaus Lønne Ingvartsen, Niels Agergaard, Jakob Sehested, Niels Bastian Kristensen Hhv. 1 forelæsning og 1 teoretisk øvelse, 2 forelæsninger og 2 teoretiske øvelser, 2 forelæsninger og 2 teoretiske øvelser samt 1 forelæsning og 1 teoretisk øvelse Undervisere: Tema: Experimental Animal Nutrition and Physiology (kandidatkursus) Kirsten Jakobsen, Torben Hvelplund, Henry Jørgensen, Martin Weisbjerg, Hanne Damgaard Poulsen, Niels Bastian Kristensen, Peter Lund og Mogens Vestergaard Vejledning af studerende i forbindelse med gennemførelse af praktiske dyreforsøg i en 4 ugers periode, samt forelæsninger Undervisere: Kursus Underviser Omfang Poultry Production and Health in Rural Areas Charlotte Lauridsen, Sanna Steenfeldt, Kirsten Jakobsen, Henry Jørgensen, Morten Kargo Sørnsen, Guosheng Su, Torsten Nygaard Kristensen, Elise Norberg og Poul Sørensen M.Sc. kursus med 36 forelæsninger og 80 øvelsestimer over 4 uger Meat as a raw material Niels Oksbjerg og Henrik Andersen 2 forelæsninger (4 x 35 min.) (én hver) Mælk som råvare Jacob Holm Nielsen 2 forelæsninger (4 x 35 min.) Klimateknik i landbrugsbygninger Peter Kai 3 timer Klimateknik i landbrugsbygninger Svend Morsing 14 timer Air quality and cleaning of ventilation air H. Takai 1 forelæsning 10

11 Tema: Populationsmedicin og rådgivning Mette Vaarst og N.P. Baadsgaard 3 timer og 3 timer Pelsdyrs adfærd J. Malmkvist 2 timer Reproduktion Henrik Callesen 1 undervisningsdag Ydre Vækstfaktorer, kursus inden for Danish-Swedish Horticulture Science Degree Bernd Wollenweber 1 eftermiddag Protected cultivation (DSH intro) Carl-Otto Ottosen 2 timer Planteskoledrift Poul Erik Brander 2 timer Planteernæring Conny W. Hansen 1 time (foregik på Forskningscenter Årslev) Thematic course: Ecological Agriculture I (SOCRATES European Curriculum) Kristian Thorup-Kristensen, Dorte Dresbøll, Jørn Nygaard Sørensen Sammenlagt 4 timer i forbindelse med ekskursion til Årslev Planternes ernæring i land- og havebrug Kristian Thorup-Kristensen, Dorte Dresbøll Sammenlagt 3 timer i forbindelse med ekskursion til Årslev Mikroorganismer i relation til husdyrproduktion (seminarrække) Jens Wolstrup, KVL; Ole Højberg, DJF To forelæsninger (2 x 45 min) 11

12 3.2 Fælles bachelors (kun afsluttede projekter) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Ellen Møller Hansen og Meri Ann Herskind Jan Ladewig Bodil M. Hjarvard Stressrespons hos slagtesvin et metodestudie Claus Saabye Erichsen Mette Olaf Nielsen Jens Bech Andersen Effekter af kontinuerlig laktation hos kvæg 12

13 3.3 Fælles specialestuderende (kun afsluttede specialer) Husdyrbrug- og Veterinærområdet (14) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejlder: DJF-vejledere: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejlder: Navn: KVL-vejlder: DJF-vejlder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: Charlotte Jensen Peder Nørgaard Martin Riis Weisbjerg Majsens udviklingstrin ved ensilering Jan Lassen Lars Gjøl Christensen Per Madsen Genetisk analyse af huld hos SDM-DH Modellering af egenskaben og sammenhæng mellem huld, malkekvæg, sygdomsresistens og mastitisresistens Poul Østergaard Hanne Hansen Jakob Sehested Mælkemængdens indflydelse på senere ydelsesresultater for danske SDM-kalve Sanne Sejer Lindeløv Björn Forkman Jan Tind Sørensen Malkeadfærd hos automatisk malkede køer Sarah T. Meilbak Hanne Hansen Jakob Sehested Estimation of Feed intake in Grazing Dairy Cows by the Alkane Method Jan Tækker Christiansen Björn Forkman Lise Dybhjær og Birthe L. Nielsen Automatisk registrering af individuel foderoptagelse hos grise efter fravænning Simon Grove Carsten Enevoldsen Morten Dam Rasmussen A Study of the Effect of Lameness on Voluntary Milking Frequensy of Dairy Cows milked automatically Maria Kirial Petersen Mette Schmidt Henrik Callesen Brunst- og embryokvalitet hos malkekøer Kenneth Byskov Lars Gjøl Christensen Peter Løvendahl Analysis of General Variation in Physical Statistical and Biological Activity measured with Activity Sensors in Dairy Cows Jesper J. Kring 13

14 KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Lars Gjøl Christensen Peer Berg Genetiske parametre for vægt og daglig foderoptag for Durocgrise i perioden kg Hanne Mortensen Søren Saxmose Nielsen Peer Berg Estimering af genetisk variation og arvelighed af et antistofsvar overfor paratuberkulose Jane Rasmussen Per Sangild Ellen-Margrethe Vestergaard Vitamin E-tilskud til fravænnede grise i økologiske besætninger Thomas Bjergager Pedersen Torben Gosvig Madsen Jens Bech Andersen Kontinuerlig laktation betydning for den fysiologiske balance i den første del af laktationen MD. Mahbubur Rashid André Chwalibog Charlotte Lauridsen Nutritional status of scavenging chickens with special emphasis on energy and protein supplementation under rural conditions in Bangladesh Jordbrugsvidenskabelige område ( 9) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejldere: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Anders Understrup Hans Christian Bruun Hansen Inge Fomsgaard og Sabine Ravnskov Nedbrydning i jord af hydroxamsyrer udskilt fra hvede Jeppe Hvelplund Kjærsgaard Søren Hansen Mathias N. Andersen Bygs rodudvikling i dansk landbrugsjord Et studie i forskellige jordbundsfaktorers indflydelse på roddybde Mette Lange Jan K. Schjørring Preben Bach Holm Storage Protein Synthesis in Barley Molecular Approaches to Improve Amino Acid Composition in Barley Morten Dalgaard Jørgen Christiansen Birte Boelt Akkumulering af fruktan i relation til efterårets skududvikling hos engrapgræsudlæg Solveig Bjerre Clausen Lars Stoumann Jensen Sven Sommer 14

15 Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Infiltrationens indflydelse på ammoniakfordampningen fra udbragt gylle Allan Kristoffersen Erik Nymann Eriksen Martin Jensen og Peter Brønnum Genetisk variation i spidsløn (Acer platanoides L.) Anvendelse af frosttolerance som måleparameter for påvisning af den genetiske variation i og mellem populationer af spidsløn Anneli Christine Laursen Erik Nymann Eriksen Martin Jensen Ophævelse af frøhvile i bog (Fagus sylvatica L.) Sammenhænge mellem vitalitet og kuldebehandlingsperiode Rikke Jensen og Hanne Gundersen Lars Stoumann Jensen Kristian Thorup-Kristensen Dyrkning af tre grønsagskulturer ved to nedmuldningstidspunkter af grøngødning - effekt på roddybde, udbytte og udvaskningsrisiko Michael Hansen Anna Haldrup Merete Albrechtsen Infectious clones of African cassava mosaic virus in relation to gene silencing Levnedsmiddelområdet (1) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejldere: Margit C. Mortensen Søren B. Engelsen Anette K. Thybo og Hanne C. Bertram LF-NMR relaxation applied in meat and potato science 15

16 4. Fælles ph.d.-studerende 4.1 Husdyrbrug- og Veterinærområdet (48, heraf 8 afsluttede) Kandidatgrad og navn: Veterinary Surgeon Diploma Philipp Koch Indskrivningsår: 2003 Vejleder: Lis Eriksen, KVL Jacob Sehested, DJF Improved resistance in calves during their first months of life RAPH, bevillingshaver: RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Rikke Engelbrecht Pedersen Indskrivningsår: 2003 Jørgen Madsen, KVL Finn Strudsholm, Danish Milk and Livestock Federation Astrid Mikél Jensen, Danish Milk and Livestock Federation Jan Tind Sørensen, DJF Relations between management and calf group housing systems Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling/Danish Milk and Livestock Federation, bevillingshaver: Danish Milk and Livestock Federation Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Peter Kai Indskrivningsår: 2003 Jørgen Pedersen, KVL Hisamitsu Takai, DJF Reduktion af lugtgener fra svineproduktion DJF, bevillingshaver: DJF, Forskningscenter Bygholm, Kandidatstipendium Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Heidi Mai-Lis Andersen Indskrivningsår: 2003 Jørgen Pedersen, KVL Svend Morsing, DJF Autonom klimastyring i svinestalde VTU-ErhvervsPhD/Skov A/S, Hedelund 4, 7870 Roslev Kandidatgrad og navn: Cand.agro Dorte Bossen Indskrivningsår: 2003 Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Ole Aaes, Dansk Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter Nye fodringsstrategier til højtlydende malkekøer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling / Dansk Kvæg / Landbrugets Rådgivningscenter, bevillingshaver: Dansk Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Klaus Horsted Indskrivningsår: 2003 Hans Ranvig, KVL John E. Hermansen og Sanne Steenfeldt DJF Strategier for øget naturlig fouragering hos økologiske æglæggere med henblik på forøget næringsstofudnyttelse i systemerne og forbedret velfærd og sundhed 1. og 2. år DJF, 3. år KVL, bevillingshaver: DJF/KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Kristine Flintholm Jørgensen 16

17 Indskrivningsår: 2003 Peder Nørgaard Mogens Vestergaard, DJF Ernæringsmæssige faktorers betydning for fysiologiske årsager til dannelsen af leverbylder hos slagtekalve og ungtyre Perspektiver for økologisk kødproduktion 1. og 2. år FØJO, 3. år DJF, bevillingshaver: DJF i finansieringsperioden Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Jack Egelund Indskrivningsår: 2003 Henrik V. Scheler Peter Ulvskov og Bent L. Petersen, DJF Identification and characterization of glycosyltransferases with putative function in cell wall biosynthesis DJF, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Malene Berg Houbak Indskrivningsår: 2003 Per Ertbjerg, KVL Henrik J. Andersen og Margrethe Therkildsen, DJF Mørhedsudvikling i oksekød, i relation til muskelproteinomsætning i det levende dyr FØTEK + DJF Dansk Kvæg, bevillingshaver: DJF/ARK Kandidatgrad og navn: MSc Saeid Ansari-Mahyari Indskrivningsår: 2003 Lars Gjøl Christensen, IPH, KVL Peer Berg, DJF Linkage Analysis and Improved Marker-Assisted Selection for Polygenic Traits Ministry of Sciences, Research and Technology, Iran, bevillingshaver: Agricultural Engineering (Animal Science), Isfahan University of Technology, Iran Kandidatgrad og navn: MSc Mohammad Mahdi Shariati Indskrivningsår: 2003 Daniel Sorensen, DJF Bayesian Inference of Genetic Parameters in Animal Breeding Ministry of Science, Research and Technology of Iran, bevillingshaver: KVL Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Sanne Husted Indskrivningsår: 2003 Mette Olaf Nielsen, KVL André Chwalibog, IHH, KVL Martin Tang Sørensen, DJF Metabolsk tilpasningtil varierende næringsstofstatus Forskerskolen RAN, bevillingshaver: KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Nikolaj Ingemann Nielsen Indskrivningsår: 2003 Mette Olaf Nielsen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Forebyggelse af produktionssygdomme ved anvendelse af metaboliske profiler og individuelle/gruppebaserede fordringsstrrategier DJF - Kandidatstipendium, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Jan Lassen 17

18 Indskrivningsår: 2003 Lars Gjøl Christensen, KVL Per Madsen, DJF Inferens i multivariate mixed modeller til prediktion af avlsværdier DJF, Dansk Kvæg - Kandidatstipendium, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Louise Dybdahl Pedersen Indskrivningsår: 2003 Lars Gjøl Christensen, KVL Peer Berg og Mogens Sandø Lund,, DJF Implementering af QTL i kvægavlsplanen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bevillingshaver: Dansk Kvæg, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Karoline Johansen Indskrevet: 2003 Anne-Helene Tauson, KVL Hanne Damgaard Poulsen, DJF Nedbrydning og absorption af inositolfosfater i mavetarmkanalen hos grise Forskerskolen for Husdyrernæring og Fysiologi (RAN), bevillingshaver: KVL Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Ilka Christine Klaas Indskrivningsår: 2002 Carsten Enevoldsen, KVL Mette Vaarst, DJF Udnyttelse af kliniske yverregistreringer og andre yversundhedsrelaterede data i statistiske modeller til estimering af parametre til brug for styring af yversundhed på enkeltko- og besætningsniveau DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Lene Hegelund Indskrivningsår: 2002 Hans Ranvig, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Styringssystemer i økologisk ægproduktion med fokus på dyrevelfærd og fødevaresikkerhed FUR/KVL/FØJO Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Lotte Nielsen Indskrivningsår: 2002 Mette Olaf Nielsen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Betydning af fysiologisk status på ekspression af kollektiner og akutfase reaktanter ved cytokinstimulering/infektioner hos køer DJF/KVL Kandidatgrad og navn: DVM Ana Sofia Jordao de Sousa Lopes Indskrivningsår: 2002 Torben Greve, KVL Henrik Callesen, DJF Metabolic activities of cattle embryos - implications for quality measurements and foetal development Ministry of Science and Technology (MCT), Portugal 18

19 Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Liselotte Rothmann Norup Indskrivningsår: 2002 Poul Sørensen, KVL Helle Juul-Madsen, DJF Sygdomsforebyggende principper i fjerkræproduktion - fokus på naturlige forsvarsmekanismer Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Malin Plumhoff Tygesen Indskrivningsår: 2002 Adrian Harrison, KVL Kirsten Jacobsen, DJF Nutrition and reproduction in harmony: The impact of nutrient imbalance and nutrient deprivation on ovine heath and productivity RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Peter Thorup Thomsen Indskrivningsår: 2002 Hans Houe, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Forekomst, forebyggelse og håndtering af køer med generel nedsat sundhed og produktion i malkekvægsbesætninger med løsdriftssystemer KVL stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Elisabeth Christine Fossing Indskrivningsår: 2001 Stig Milan Thamsborg, KVL Mette Vaarst, DJF Anvendelse af alternativ behandling i økologiske malkekvægsbedrifter med særlig fokus på virkning af veterinær homøopati på yversundhed DJF/SOAR/RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Elise Norberg Indskrivningsår: 2001 Lars Gjøl Christensen, KVL Peter Løvendahl, DJF Genetisk variation i biologiske styringsparametre hos kvæg Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Anne Sørig Indskrivningsår: 2001 Birthe Avery, KVL Dorthe Viuff, DJF Cellebiologiske studier af en vivo og artificielt producerede kvæg embryoner/foster KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro Lars Holm Damgaard Indskrivningsår: 2001 Lars Gjøl Christensen, KVL Inge Riis Korsgaard, DJF Genetiske analyser af søers holdbarhed KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Hanne Marie Nielsen 19

20 Indskrivningsår: 2000 Lars Gjøl Christensen, KVL Ivan Mao, DJF Establish breeding goals for a dairy cattle production system Danmarks JordbrugsForskning Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Anja Serena Indskrivningsår: 2000 André Chwalibog, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Fysiologiske egenskaber af foderets kulhydrater til grise Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anne Grete Kongsted Indskrivningsår: 2000 Sven Bresson, KVL Troels Kristensen, DJF Produktion og styring i systemer med løsgående søer i løbeafdelingen Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Morten Hansen Indskrivningsår: 2000 Lars Gjøl Christensen, KVL Mogens Lund / Just Jensen, DJF Genetisk sammenhæng mellem malkepræg, proteinydelse og sygdomme hos SDM Dansk Holstein ATV / Landskontoret for Kvæg Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Lone Carstensen Indskrivningsår: 2000 Jens Peter Nielsen, KVL Ellen Margrethe Vestergaard, DJF Betydning af fodring i diegivningsperioden for grises modtagelighed for frævænningsdiarré Stald Management projekt nr. 7, Danmarks JordbrugsForskning, kandidatstip. Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Christian Fink Hansen Indskrivningsår: 2000 Sven Bresson, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Interaktioner mellem det mikrobielle tarmmiljø og fysisk-kemiske egenskaber i fordøjelseskanalen hos grise under indflydelse af foderets sammensætning. KVL stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Lisbeth Esben Thomsen Indskrivningsår: 2000 Allan Roepstorff, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Etablering og interaktion mellem bakterier og parasitter hos grise under indflydelse af diætens sammensætning. RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anders Christian Sørensen Indskrivningsår:

21 Lars Gjøl Christensen, KVL Peer Berg, DJF Konsekvenser af indavl og afvejning af selektionsrespons og indavlsstigning i avlsplaner for mælkekvægspopulationer KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Pia M. Nissen Indskrivningsår: 1999 Preben Fogd Jørgensen, KVL Niels Oksbjerg, DJF Den maternelle ernærings indflydelse på myogenesen, dets betydning for væksten postnatalt og kødets kvalitet i grise Forskerakademiet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Lisbeth Mogensen Indskrivningsår: 1999 Stig Milan Thamsborg, KVL Troels Kristensen, DJF Foderforsyning og mælkeproduktion ved 100% hjemmeavlet økologisk foder til malkekøer DJF/FØJO Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Hanne Wendell Crolly Indskrivningsår: 1999 Poul Jensen, KVL Just Jensen, DJF Udnyttelse af konkurrenceresultater til avlsværdivurdering af sportsheste KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Anne Braad Kudahl Indskrivningsår: 1999 Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Beslutningsstøtte på besætningsniveau ved paratuberkulose i kvægbesætninger DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Mette S. Herskin Indskrivningsår: 1999 Jan Ladewig, KVL Lene Munksgaard, DJF Behavioural and physiological reactivity towards acute stress in dairy cows in relation to stage of reproduction KVL-stipendium Godkendte (afsluttede) ph.d.-afhandlinger i 2003 Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Dorthe Carlson Indskrivningsår: 2000 Jens Hyldgaard-Jensen, KVL Hanne Damgaard Poulsen, DJF Zink og kobbers fysiologiske betydning for grise i forbindelse med frævænning Forskerakademiet/DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Eva Søndergaard Indskrivningsår:

22 Jan Ladewig, KVL C.C. Krohn, DJF Effekten af håndtering og opstaldning hos heste fra fravænning til 2-årsalderen på indlæringsevne og dyr-menneske-relationer DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Carl Oskar Paulrud Indskrivningsår: 2000 Stig Milan Thamsborg, KVL Morten Dam Rasmussen, DJF Koens pattekanal som fysisk og kemisk forsvar mod bakterieindtrængning ATV/Mejeriforeningen, Veterinær- og mælkekvalitetsafdelingen Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Karen Helle Møller Nørtoft Sloth Indskrivningsår: 1996 Pia Haubro Andersen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Biologiske parametre i mælk i relation til visse produktionssygdomme DJF, projekt MEMO Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Marianne Kjær Bonde Indskrivningsår: 1999 Henrik B. Simonsen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling af indikatorer til velfærdsvurdering i en svinebesætning RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Tine Rousing Indskrivningsår: 1999 Anne-Helene Tauson, H.B. Simonsen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Velfærdsvurdering i malkekvægbesætninger DJF Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Torben Krogh Bennedsgaard Indskrivningsår: 1998 Stig Milan Thamsborg, KVL Morten D. Rasmussen, DJF Sundhedsrådgivning og reduceret medicinanvendelse i økologisk mælkeproduktion - muligheder og konsekvenser KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Agronomic Engineer Horacio Javier Petruzzi Indskrivningsår: 1999 Peder Nørgaard, KVL Allan Danfær, DJF Modelling the regulation of feed intake in dairy cows National Institute of Agricultural Technology, Argentina 4.2 Jordbrugsvidenskabelige område (28, heraf 2 afsluttede) Kandidatgrad og navn: Christian Toft Madsen Indskrivningsår:

23 Merete Albrechtsen DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Michael Nørremark Indskrivningsår: 2003 Hans-Werner Griepentrog, KVL Svend Christensen, DJF Physical Methods to Control Weeds within Rows Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt forskningsrådene STVF, SJVF, bevillingshaver: Hans-Werner Griepentrog, KVL, Jordbrugsvidenskab Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anders Højlund Nielsen Indskrivningsår: 2003 Jesper Rasmussen, KVL Ib Sillebak Kristensen, DJF Landbrugsbedriftens N-balance Niveau, sikkerhed og anvendelse DJF - Kandidatstipendium, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Preben Klarskov Hansen Indskrivningsår: 2003 Christian Andreasen, KVL Niels Holst og Henning Tangen Søgaard,, DJF Konkurrence mellem afgrøde og ukrudt bestemt ved hjælp af sensorteknik 1. år FØJO, 2. og 3. år DJF (SOAR), bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Jeppe Reitan Andersen Indskrivningsår: 2003 Sven Bode Andersen, KVL Thomas Lübberstedt, DJF Control of Flowering time and Vernalization Requirements in Grasses Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, bevillingshaver: Thomas Lübberstedt, DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anders Pedersen Indskrivningsår: 2003 Lars Stoumann Jensen, KVL Kristian Thorup-Kristensen, DJF Optimering af kvælstofudnyttelse i økologisk grøntsagsproduktion 1. år KVL, 2. og 3. år DJF, bevillingshaver SOAR forskerskole Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Helene Fast Seefeldt Indskrivningsår: 2003 Søren Balling Engelsen, MLI, KVL Bernd Wollenweber, DJF Elucidation on environmental constraints to carbohydrate-metabolism and quality parametres of barley grown for feed. A spectroscopic and explorative multivariate data assessment (chemometric) DJF, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Merethe Jessen Christiansen Indskrivningsår: 2003 Sven Bode Andersen, KVL Kurt Hjortsholm, Sejet Planteforædling 23

24 Thomas Lübberstedt, DJF Diagnostic Markers in Wheat (DiaMar) VTU / Sejet Planteforædling - Stipendiat Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Britt Schejbel Andreasen Indskrivningsår: 2003 Sven Bode Andersen, KVL Thomas Lübberstedt, DJF Isolation and Characterization of Disease Resistance Genes in Ryegrass (Lolium Perenne) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, bevillingshaver: Thomas Lübberstedt, DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Michael Hansen Indskrivningsår: 2003 Jan K. Schjørring, KVL Eva Vinzce, DJF A Functional Genomics Approach for Improving Amino Acid Composition in the Developing Barley Grain Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, bevillingshaver: Preben Bach Holm, DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Katrine Heinsvig Poulsen Indskrivningsår: 2003 Jesper Mazanti Aaslyng, KVL Eva Rosenqvist, DJF Dynamisk klimas effekt på næringsoptagelse, translokation og fotosyntese Fødevareministeriet, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Anne Wethje Indskrivningsår: 2002 Carsten Petersen, KVL Lillie Andersen, DJF Sphagnum og kvalitet. Fysiske egenskaber og kvalitetssikring DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Mette Rabølle Indskrivningsår: 2002 Jens C. Streibig, KVL Per Kudsk, DJF Plantebeskyttelsesstrategiers indflydelse på pesticidrestindhold i afgrøder, belyst ved forsøg i mark og semifield med salt og jordbær som modelafgrøder. Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Lars Bjørn Molt Petersen Indskrivningsår: 2002 John R. Porter, KVL Jørgen Eivind Olesen, DJF Modellering af kvælstofomsætningen i jord med særlig fokus på udvaskningen fra konventionelle og økologiske brug Forskningscentret for Økologisk Jordbrug (FØJO) Kandidatgrad og navn: Cand.scient Dorte Bodin Beck-Nielsen Indskrivningsår:

25 Jakob Magid, KVL Kristian Thorup-Kristensen, DJF Optimering af dyrkningsmedier til væksthuskulturer FØJO Kandidatgrad og navn: Cand. agro Kirsten Sørensen Indskrivningsår: 2001 Sven Bode Andersen, KVL Marianne Hjøllund Madsen, DJF Kortlægning af kromosomale områder der koder for horisontal resistens med kartoffelskimmel i Solannum vernei RUF Kandidatgrad og navn: Stud.agro Mette Lange Indskrivningsår: 2001 Jan K. Schjørring, KVL Preben Bach Holm, DJF Ændring i bygkernens lagerproteinsammensætning ved genteknologiske metoder Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.hort Bjarne Hjelmstad Pedersen Indskrivningsår: 2001 Bjarke Veierskov, KVL Ole Callesen og Per Hove Andreasen, DJF Incompatibility between cherry cultivars and rotstocks DJF Kandidatgrad og navn: M.Sc. Spyridon Fountas Indskrivningsår: 2001 Simon Blackmore, KVL Svend Christensen, DJF Systems analysis of precision agriculture KVL Kandidatgrad og navn: Teknikumingeniør - agro. Ivar Lund Indskrivningsår: 2000 Henrik Have, KVL Martin Heide Jørgensen, DJF High quality pesticide application DJF Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Michael Brogaard Indskrivningsår: 2000 Jesper Mazanti / Niels Ehler, KVL Niels Holst, DJF Udvikling af plantebeskyttelsesmodeller for væksthuskulturer Direktoratet for FødevareErhverv Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Peter Brønnum Indskrivningsår: 1995 Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Udvikling af metoder til bestemmelse af vitalitetsparametre hos unge træer Statens Planteavlsforsøg (DJF)/Forskerakademiet 25

26 Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Irene Engstrøm Johansen Indskrivningsår: 1998 Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Analyse af genetisk variation hos Ilex ved morfologiske og fysiologiske indikatorer Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Lise Andersen Indskrivningsår: 1996 Margrethe Serek, KVL Michelle K. Williams, DJF Blomstrende potteplanters respons på saltstress KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Margrethe Askegaard Indskrivningsår: 1996 Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Kalium i økologisk planteproduktion Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Erik Bjørn Jensen Indskrivningsår: 1999 Sven Bode Andersen, KVL Kell Kristiansen, DJF Somatisk hybridisering mellem havekål (Brassica oleracea) og de vilde slægtninge B. fruticulosa og B. Spinescens Fødevareministeriet og Strukturdirektoratet Godkendte (afsluttede) ph.d.-afhandlinger i 2003 Kandidatgrad og navn: Cand.agro. René Gislum Indskrivningsår: 2000 Erik Steen Jensen, KVL Birte Boelt, DJF Kvælstofudnyttelse og -dynamik i frøgræs Forskeruddannelsesrådet / DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Christen Duus Børgesen Indskrivningsår: 1996 Lektor Søren Hansen, KVL Svend Elsnab Olesen, DJF Pedotransferfunktioner for danske jorde og deres anvendelse i agrohydrologisk modellering Statens Planteavlsforsøg (DJF) 4.3 Levnedsmiddelområdet (8, heraf 1 afsluttet) Kandidatgrad og navn: Mejeriingeniør Tina Lund-Nielsen Indskrivningsår: 2003 Leif Skibsted, KVL Jacob Nielsen, DJF Production of Organic Milk of high Quality Considering the Future Demands for use of Organically Produced Feed and Natural Vitamins 26

27 1. år KVL og 2. og 3. år MFF, bevillingshaver SOAR Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Erik Tønning Indskrivningsår: 2003 Lars Nørgaard Anette Kistrup Thybo, DJF Søren Balling Engelsen, MLI, KVL Tidlig prædiktion af specifikke kvalitetsparametre af hvede ved hjælp af at-/on-line målinger i hele produktionskæden af jord til brød KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.tech.al. Stine Kreutzmann Indskrivningsår: 2003 Mikael Agerlin Petersen, KVL Anette Kistrup, DJF Interaktion mellem aroma og smag i vegetabilske produkter bestemt ved sensoriske og instrumentelle metoder DJF, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Akademiingeniør Mona Simoni Havemose Indskrivningsår: 2001 Wender L. P. Bredie, KVL Jacob Holm Nielsen, DJF Aroma i mælk - betyding af fodring, behandling og lagring af den rå mælk DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Anna Karina Larsen Indskrivningsår: 2001 Per Ertbjerg, KVL Bo Thomsen, DJF Calpains vekselvirkninger med muskelproteiner, in vivo, og dens rolle for muskelcellers vækst og differentiering SJVF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Johannes Ravn Jørgensen Indskrivningsår: 1999 Lars Munck, KVL Svend Christensen, DJF Site specific harvest of cereals with quality graduation Strukturdirektoratet Kandidatgrad og navn: Cand.brom. Ulla Kidmose Indskrivningsår: 1999 Shakuntala Thilsted, KVL Lars Porskjær Christensen, DJF Indhold, stabilitet og tilgængelighed af provitamin A karotenoider og C-vitamin i grønsager. Rådet for U-landsforskning Godkendte (afsluttede) ph.d.-afhandlinger i 2003 Kandidatgrad og navn: Cand.brom. Hanne Christine Staugaard Bertram Indskrivningsår: 2000 Søren Balling Engelsen, KVL Anders Karlsson og Henrik Andersen, DJF 27

28 NMR målinger til undersøgelse af kødkvalitet DJF 28

29 5. Fælles projekter med deltagelse fra DJF og KVL 5.1 Husdyrbrug- og Veterinærområdet (i alt 77 fælles projekter) Likelihood, bayesianske og Markov chain Monte Carlo metoder anvendt i avl og genetik Projektledere: L. G. Christensen Projektdelt.: D. Sørensen, DJF; E. K. Sørensen, Aalborg Universitet, Aalborg Universitet Årstal: Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd Substratoxidation og kulhydrat-, fedt- og proteinomsætning Projektledere: A. Chwalibog og H. A. Boekholt Projektdelt.: A. H. Tauson, K. Jakobsen, J. Bujko, S. Fekete, I. Hullar, J. Keller, M. Klein, V. Schreurs og A. Skrede, AU, Wageningen Department of Human and Animal Physiology (Holland) Årstal: KVL - annuum og SJVF Dyresundhed, -velfærd og fødevaresikkerhed i økologisk landbrug Projektledere: S. M. Thamsborg, KVL Projektdelt.: M. Vaarst, DJF Årstal: EU (Concerted Action) Sygdomsmodeller, sygdomsforebyggelse og forbedring af dyrevelfærd Projektledere: P. Maddox-Hyttel, KVL Projektdelt.: H. Callesen, DJF; P. Holm, DJF; A. Bøtner, SVIV; C. Grøndahl, Novo-Nordisk og N. Kjeldsen, DS Samarbejdsp.: En lang række inden- og udenlandske institutter Årstal: SUE og Novo Nordisk Sundhedsøkonomi Projektledere: J. P. Nielsen Projektdelt.: C. S. Jensen, DJF; Danske Slagterier og Statens Veterinære Serumlaboratorium; N. Nørgaard, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, Danske Slagterier, SVS, SJFI Årstal: Center for produktions- og sundhedsstyring og Klinisk Institut Nutrition Factors That Regulate Parasite Population Biology Projektledere: A. Roepstorff Projektdelt.: S. M. Thamsborg, S. Petkevicius, K. E. B. Knudsen, H. Friis, K. F. Michaelsen, L. E. Thomsen og K. D. Murrell;, IHE Årstal: DCEP, KVL, SJVF og DJF Undersøgelse af bioaktive planters mulige antiparasitære effekt Projektledere: H. Mejer, KVL 29

30 Projektdelt.: A. Roepstorff, J. Craven, S. M. Thamsborg og L. Eriksen, KVL; K. Brandt, DJF. Årstal: Prosbio - Forskning i Økologisk Jordbrug II Transmission af luftvejsinfektioner over korte afstande Projektledere: J. P. Nielsen, KVL Projektdelt.:, DVI, RNL, LU-DS Årstal: DFVF Airborne transmission of respiratory disease between pig units located at close range Projektledere: J. P. Nielsen og S. E. Jorsal, Statens Veterinære Serumlaboratorium Projektdelt.: C. S. Kristensen, SVS, SVIV, RNL og LU-DS Årstal: Center for Produktions- og Sundhedsstyring Diætens betydning for etablering af parasitter og bakterier i tyktarmen hos grise Projektledere: L. E. Thomsen, KVL Projektdelt.: A. Roepstorff og H. Kringel, KVL; K. E. Bach Knudsen, DJF; K. Møller, DVI, DVI Årstal: Research School for Animal Production and Health (RAPH), KVL og DJF Smågrise og slagtesvin i storflokke Projektledere: J. P. Nielsen Projektdelt.:, SVS, SVIV og LU-DS Årstal: Center for Produktions- og Sundhedsstyring Farende og diegivende søer, løsdrift og dyrevelfærd Projektledere: S. Morsing og L.J. Pedersen, DJF Projektdelt.: J.S. Strøm, G-Q. Zhang, L. Jensen, P. Ravn og E. Jørgensen, DJF; B. Forkman, KVL; N.P. Nielsen, Landsudvalget for Svin, Landsudvalget for Svin Årstal: Dir. for FødevareErhverv og AV At forstå musklernes sprog: en tolkning af inducerede EMG signaler i udvalgte grisemuskler i relation til produktion og kødkvalitet Projektledere: A. Harrison og M. O. Nielsen, KVL Projektdelt.: S. Pierzynowski; B. Forkman, KVL; J. Flatman; J. Sehested; M. Therkildsen; J. Adler- Nissen og N. O. Nielsen, LRC, DTU, Århus Universitet og Lunds Universitet Årstal: Danske Slagterier Modellering, monitorering og styring af ammoniak emission fra stalde Projektledere: B. Bjerg, KVL Projektdelt.: A. Chawalibog, A. H. Tauson og J. Pedersen, KVL; S. Morsing, H. B. Rom, L. Jacobsen, DJF 30

31 Årstal: Direktorat for FødevareErhverv Automatisk vægtbestemmelse af voksende svin ved hjælp af billedbehandling Projektledere: T. N. Madsen, Landsudvalget for Svin Projektdelt.: E. Jørgensen, F. A. Tøgersen, H. J. Olsen, H. T. Søgaard og S. Morsing, DJF; J. M. Carstensen, Videometer A/S; J. J. Helth, Skov A/S og A. R. Kristensen, LU, Videometer A/S, Skov A/S Årstal: Fødevareministeriets Innovationsfond Det Dansk-Kinesiske Svine Genom Projekt Projektledere: M. Fredholm Projektdelt.: S. Cirera, C. B. Jørgensen, J. Gorodkin, M. Sawera, T. H. Green, P. Karlskov-Mortensen, C. S. Bruun og C. Bendixen, DJF, Beijing Genomics Institute, Kina Årstal: Finansering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Det Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd; Landsudvalget for Svin In-vitro udvikling af embryoner fra svin Projektledere: H. Callesen, DJF Projektdelt.: P. Holm, P. Booth, M. Schmidt og T. Greve Årstal: DJF og KVL Genetic analyses of longevity in Danish sows Projektledere: L. Damgaard Projektdelt.: L. G. Christensen, J. Jensen og I. R. Korsgaard Årstal: KVL Modelbaseret beslutningsstøtte i svineproduktionssystemer Projektledere: E. Jørgensen, DJF og A. R. Kristensen Projektdelt.: H. Kure, D. Nilsson, P. Abrahamsen og T. A. Søllested, Ålborg Universitet Årstal: KVL - annuum og Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences Betydningen af fodring i diegivningsperioden for grises modtagelighed for fravænningdiarre Projektledere: J. P. Nielsen Projektdelt.: L. Carstensen og E. M. Vestergaard, DJF Årstal: DJF Adfærdsmæssige reaktioner hos svin under indføring i CO 2 Projektledere: S. Holst, Slagteriernes Forskningsinstitut Projektdelt.: L. Dybkjær, DJF; E. Jongman, VIAS (Australien) og L. Martoft, KVL, Slagteriernes Forskningsinstitut, VIAS 31

32 Årstal: Danske Slagterier og Fødevareministeriet Product quality of organic beef and porkin relation to grazing system and feeding with bioactive crops (Prosqual) Projektledere: L. L. H. Hansen, DFJ Projektdelt.: D. V. Byrne, KVL; S.M. Thamsborg, M. Vestergaard, J. H. Nielsen og T. Kristensen, DJF Årstal: FØJO2 og DJF Undersøgelse af drægtighed og fosterudvikling efter transplantation af embryoner fremstillet ved kernetransplantation Projektledere: I. B. Bøgh, T. Greve, H. G. Pedersen, T. Vajta og H. Callesen Projektdelt.: A. Lundorf-Jensen og B. Synnestvedt Årstal: KVL og DJF Sundhed og produktivitet hos husdyr på landsbyplan i Øst Afrika Projektledere: J. E. Olsen og P. H. Petersen Projektdelt.: J. Madsen, KVL; M. Weisbjerg, DJF; S. Kjeldsen-Kragh; L. R. Kurwijila, G. Kifaro, L. Mtenga, A. E. Pereka, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; D. Mutetikka og D. Mpairwe, Makere University, Uganda, Sokoine Uni., Makare Uni. Årstal: Danida (RUF) Enhancement of research capacity in smallholder livestock production and health in Bolivia and Nicaragua Projektledere: N. Chr. Kyvsgaard, KVL Projektdelt.: M.O. Nielsen, KVL; J.A. Fernàndez, DJF; S. Lizeca, UMSS Bolivia; M. Quiroga, UMSA Bolivia; R. Puch, UATF Bolivia; A. Cajina Loasiagra, UNA Nicaragua, Universidad Mayor San Simon (UMSS), Cochabamba Bolivia; Universidad Mayor San Andres (UMSA), La Paz Bolivia; Universidad Autonoma Tomas Frias (UATF), Potosì Bolivia; Universidad Nacional Autonoma, (UNA) Managua Nicaragua Årstal: DANIDA s ENRECA program Udvikling af husdyrproduktionen i landområderne i Tanzania, Malawi, Namibia og Zimbabwe Projektledere: J. Madsen, KVL Projektdelt.: T. Hvelplund, DJF; A. Kimambo, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; R. Phoyo, Bunda College, Malawi; A. L., University of Namibia, Namibia: S. Sibanda, University of Zimbabwe, Zimbabwe, Sokoine Uni., Tanzania, Bunda College, Malawi, Uni. of Zimbabwe, Uni. of Namibia Årstal: DANIDA Forskningssamarbejde vedrørende drøvtyggerproduktion i Tanzania og Uganda Projektledere: P. H. Petersen 32

33 Projektdelt.: J. Madsen, KVL; L. R. Kurwijila, L. Mtenga og A. E. Pereka, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; F. Bareeba, Makere University, Uganda; T. Hvelplund, T. Larsen og M. Weisbjerg, DJF, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; Makerere University, Uganda Årstal: DANIDA 's ENRECA program Ændringer i sygdomsbehandling og antibiotikaresistens ved omlægning fra konventionel til økologisk mælkeproduktion Projektledere: S. M. Thamsborg Projektdelt.: T. W. Bennedsgaard og S. M. Thamsborg; M. Vaarst, DJF; F. Aarestrup, Statens Veterinære Serumlaboratorium m.fl., SVS Årstal: Center for Produktions- og Sundhedsstyring i husdyrbruget Fælles nordisk foderevalueringssystem til drøvtyggere Projektledere: Ole Aaes, Dansk Kvæg Projektdelt.: J. Madsen, KVL; T. Hvelplund, M.R. Weisbjerg og A. Danfær, DJF Samarbejdsp.: Forskere og rådgivere fra alle de nordiske lande Årstal: Begrænsende faktorer for mælkeproduktion i sen laktation med vægt på tryptofan og andre aminosyrer samt acetat Projektledere: M. O. Nielsen, KVL Projektdelt.: T. Hvelplund og H. Sørensen, DJF; P. R. Hansen og T. G. Madsen, KVL Årstal: Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd. Samfinansieres med projektet Den højtydende ko - en linedanser? KVL (Konsistorium) - til gennemførelse af kursus Den højtydende ko - en linedanser? Projektledere: M. O. Nielsen, KVL Projektdelt.: T. G. Madsen, KVL; K. L. Ingvartsen, J. B. Andersen, K. Sejrsen, J. Sehested, M. Vestergaard, og S. Purup, DJF Årstal: Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd Diagnose, sygdomsdynamik og intervention: Salmonella Dublin og paratuberkulose Projektledere: G. Jungersen, Danmarks Veterinærinstitut Projektdelt.: L. R. Nielsen, S. S. Nielsen og A. K. Ersbøll, KVL; A. B. Kudahl og J. T. Sørensen, DJF; E. Rattenborg og Ø. R. Jepsen, Dansk Kvæg; D. L. Baggesen, S. N. Grell og H. Vigre, DVI, DVI, Dansk Kvæg og Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS) Årstal: Dansk Kvæg og CEPROS Forbedring af dyresundhed og velfærd i økologisk mælkeproduktion med speciel fokus på kalve Projektledere: S. M. Thamsborg 33

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk SAMARBEJDE DJF KVL 2002 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk SAMARBEJDE DJF KVL 2001 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk SAMARBEJDE DJF KVL 1999 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Formålet med mødet: Markere at vi nu er en kvægenhed Dialog med jer omkring jeres behov for faciliteter og information Fælles ejerskab til

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Navn Titel Email Gr.arb.1

Navn Titel Email Gr.arb.1 Navn Titel Email 1 2 3 Overnat. Allan Birkmose Personlig assistent for rektor abi@adm.au.dk J K A Sandbjerg Allan Flyvbjerg Professor SUN allan.flyvbjerg@dadlnet.dk F K B Sandbjerg Anders Børglum Professor

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Visioner for fremtidens jordbrug Jensen, Erik Steen; Vejre, Henrik; Bügel, Susanne Gjedsted; Emanuelsson, Jytte

Visioner for fremtidens jordbrug Jensen, Erik Steen; Vejre, Henrik; Bügel, Susanne Gjedsted; Emanuelsson, Jytte university of copenhagen University of Copenhagen Visioner for fremtidens jordbrug Jensen, Erik Steen; Vejre, Henrik; Bügel, Susanne Gjedsted; Emanuelsson, Jytte Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne

RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne 20-05-2012 15:01:16 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne Holdkonkurrence: BK 1 Vestfalster Skytteforening 92040 Marc Jensen Klasse: BK1 197/05 99458 Michael Hansen Klasse: BK1 196/06

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere