DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: , fax: ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk"

Transkript

1 SAMARBEJDE DJF KVL 2003 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: , fax: , Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Tlf.: , fax: , Maj

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resumé: Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL Mødeaktivitet (DJF-KVL) Mødeaktivitet (DJF, KVL og Forskningscenter Risø) Samarbejdsrelationer DJF-KVL Dokumentation for undervisning Kurser på KVL med deltagelse fra DJF Fælles bachelors (kun afsluttede projekter) Fælles specialestuderende (kun afsluttede specialer) Fælles ph.d.-studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet (48, heraf 8 afsluttede) Jordbrugsvidenskabelige område (28, heraf 2 afsluttede) Levnedsmiddelområdet (8, heraf 1 afsluttet) Fælles projekter med deltagelse fra DJF og KVL Husdyrbrug- og Veterinærområdet (i alt 77 fælles projekter) Det Jordbrugsvidenskabelige område (i alt 59 fælles projekter) Levnedsmiddelområdet (i alt 22 fælles projekter) Fælles publikationer Foredrag mm KVL-forskere, der har holdt foredrag/seminar på DJF DJF-forskere, der har holdt foredrag/seminar på KVL

3 1. Indledning Denne rapport for samarbejdet mellem Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) vedrører året På ledelsesplan afholdes årligt et antal koordinationsudvalgsmøder i 2003 blev afholdt et enkelt møde i koordinationsudvalget. I 2002 blev der afholdt tre møder, i 2001 to, i 2000 ét møde, i 1999 tre og i 1998 fire. Koordinationsudvalget har til opgave på overordnet niveau at følge samarbejdet mellem DJF og KVL, udveksle informationer om kommende tiltag/planer, samt tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Det konkrete samarbejde mellem DJF og KVL udmønter sig i følgende aktiviteter indenfor Husdyrbrug- og Veterinærområdet, det Jordbrugsvidenskabelige område og Levnedsmiddelområdet: fælles vejledning af bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende undervisning af KVL-studerende ved DJF-ansatte fælles forskningsprojekter fælles publikationer DJF og KVL stiller desuden ekspertise til rådighed for diverse faglige råd og udvalg samt bedømmelsesudvalg for eksempel i forbindelse med besættelse af stillinger eller bedømmelse af ph.d.- afhandlinger. 3

4 1.1 Resumé: Fælles bachelors Fælles specialestuderende Kun afsluttede Husdyrbrugs- og veterinærområdet Jordbrugsvidenskabelige område Levnedsmiddelområdet 1 1 I alt Fælles ph.d.-studerende Husdyrbrugs- og veterinærområdet Jordbrugsvidenskabelige område Levnedsmiddelområdet I alt Fælles projekter Husdyrbrugs- og veterinærområdet Jordbrugsvidenskabelige område Levnedsmiddelområdet Heraf på U-landsområdet (6) (10) (8) (15) (13) (9) I alt Fælles publikationer Nye samarbejdsrelationer etableret i 2003 Videnkonsortium Gartneri Team Horticulture Plant Biotech Denmark 4

5 2. Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL 2.1 Mødeaktivitet (DJF-KVL) Mødeaktivitet på ledelsesplan (koordinationsudvalget) Der afholdes almindeligvis flere koordinationsudvalgsmøder om året på ledelsesplan, men i 2003 blev det kun til et enkelt, d. 21. januar. Formålet med koordinationsudvalgsmøderne er at følge samarbejdet mellem institutionerne og at udveksle informationer om kommende tiltag/planer samt at tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Koordinationsudvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af diverse opgaver. Koordinationsudvalget: Adm. direktør Arne Jensen, DJF Vicedirektør Søren A. Mikkelsen, DJF Vicedirektør Ole Olsen, DJF Rektor Per Holten-Andersen, KVL Prorektor for forskning Vibeke Dantzer, KVL Prorektor for uddannelse Flemming Frandsen, KVL To af årets væsentligste emner var rapporten om sektorforskningen, som lagde op til at udbygge samarbejdet mellem KVL og DJF yderligere, og konsortiedannelser. Hvad det første punkt angår forstærkes samarbejdet til stadighed, og for at lægge særlig vægt på samarbejdet på husdyrområdet blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for udvidet samarbejde. Vedrørende konsortiedannelse blev der arbejdet meget intensivt i 2003, og resultatet blev et videnkonsortium vedr. gartneri, et konsortium vedr. plantebioteknologi samt at DJF indgår i Levnedsmiddelcentret (LMC). 2.2 Mødeaktivitet (DJF, KVL og Forskningscenter Risø) Den overordnede koordinering og udvikling af samarbejdet mellem Forskningscenter Risø, KVL og DJF varetages af et kontaktudvalg med trepartsmøder mellem direktioner og rektorat. I 2003 blev afholdt trepartsmøder mellem de tre institutioner d. 25. august på KVL, d. 4. november på Forskningscenter Flakkebjerg, og 1. december på Axelborg. Det altoverskyggende emne for årets møder har været skabelsen af det konsortium for plantebioteknologi, som blev en realitet i slutningen af 2003 (se afsnit 2.3). 2.3 Samarbejdsrelationer DJF-KVL Centre, netværk og konsortier Plant Biotech Denmark (PBD) DJF, KVL og Risø har sammen med universiteterne i Aarhus, Ålborg og København samt Syddanske Universitet etableret konsortiet Plant Biotech Denmark. Konsortiets dannelse er forberedt siden september 2002 og officielt markeret ved åbningskonference 1. december Formålet med konsortiet er at styrke plantebioteknologi i Danmark til gavn for den videnbaserede værdigenerering i samfundet. Konsortiedannelsen medfører et konkret fremskridt i koordineringen og struktureringen af den igangværende og fremtidige plantebioteknologiske forskning i Danmark. 5

6 Forskningsindsatsen er opdelt i seks moduler: Products, Diseases, Nutrition, Productivity, Breeding og Systems Biology. Konsortiet har hjemmesiden Team Horticulture et videnkonsortium for forskning, undervisning og rådgivning DJF, KVL og Gartnerierhvervets Rådgivning bestående af DEG GreenTeam og Frugt- og Grøntrådgivningen har sammen dannet Team Horticulture, et videnkonsortium for forskning, undervisning og rådgivning. Konsortiedannelsen er forberedt i løbet af 2003 og konsortiet officielt markeret ved åbningskonference 12. januar 2004 i Odense. Det tidligere faglige koordinationsudvalg på havebrugsområdet er nu nedlagt. Formålet med konsortiet er at styrke videngrundlaget på havebrugsområdet i Danmark til gavn for den videnbaserede værdigenerering i samfundet. Konsortiedannelsen medfører et konkret framskridt i koordinering og struktureringen af den igangværende og fremtidige højere uddannelse, forskning og udvikling samt rådgivning på havebrugsområdet hos de tre parter. Andre centre og netværk Ud over de nævnte konsortier deltog KVL og DJF sammen i følgende: Animal Breeding Centre Denmark, ABCD, Center for Eksperimentel Husdyrernæring og Fysiologi, CENP, Center for Reproduktion og Fosterudvikling, CRAFT, Center for Plantefiber- og Biomasseteknologi, Center for Bioetik og Risikovurdering, CeBRA (DJF associeret), Fjerkrænetværket, Center for Molekylær Plantefysiologi; PlaCe (via DJF s bioteknologigruppe), CEPROS 2, Dina, FØJO, DaNet, JUF, Kvægbrugets Forsøgscenter, Agro Business Park, Kommunikationscenter for Jordbrug, Miljø og Forskning, Biotech Research and Innovation Centre, BRIC GS-samarbejdet. Forskerskoler KVL og DJF samarbejder i forbindelse med mange af KVLs forskerskoler, og en enkelt forskerskole er forankret ved KU, hvor både KVL og DJF medvirker. Forskerskoler ved KVL, hvor DJF medvirker: RAPH, Research School for Animal Production and Health RAN, Research School for Animal Nutrition and Physiology SAB, Scientific School in Animal Breeding SOAR, Research School for Organic Agriculture and Food Systems FOOD, LMC Forskerskole for Fødevarevidenskab og Teknologi RECETO, Forskerskole i Miljøkemi og Økotoksikologi SCOFDA, Forskerskolen for bæredygtig kontrol af fiskesygdomme i akvakultur DINA s forskerskole, DINA 6

7 FOBI, Forskerskole for Bioteknologi Andre forskerskoler, hvor både KVL og DJF medvirker KU Forskerskole for Vandressourcer, FIVA Adjungerede professorer og lektorer Adjungerede professorer: Niels Agergaard Adjungeret professor ved Institut for Anatomi og Fysiologi, KVL ( ). Poul Sørensen Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ). Torben Hvelplund Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ). Kirsten Jakobsen Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed (husdyrernæring), KVL ( ). Gabor Vatja Adjungeret professor ved Klinisk Institut (reproduktion), KVL ( ). Adjungerede lektorer: De første adjungerede lektorer på KVL blev udnævnt i 2001, og omfatter perioden Alle nævnte er adjungerede lektorer ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL. Inge Riis Korsgaard - forskning i udvikling af modeller til belysning af genetiske sammenhænge mellem sygdoms- og produktionsegenskaber. Just Jensen - forskning i udvikling af nye biometriske metoder til estimering af genetiske parametre. Peter Løvendahl - forskning inden for udvikling af fysiologiske funktionsprøver til vurdering af unge tyres avlsværdi for mælkeydelse. Peer Berg - forskning vedrørende fastlæggelse af genetisk variation af egenskaber af økonomisk relevans hos husdyr. Ivan L. Mao - forskning og formidling i forbindelse med kvantitativ genetik og biometri primært inden for kvægforskning. Per Madsen - udvikling af metoder til avlsværdivurdering Hisamitsu Takai - staldklima, bl.a. inden for lugtgener fra stalde ( ). Andre samarbejdsrelationer Samlokalisering: DJF's Bioteknologigruppe på KVL Bioteknologigruppen omfatter to forskergrupper hørende til Forskningscenter Flakkebjerg, men placeret på KVL i tilknytning til centret PlaCe, som finansieres af Grundforsknings fonden. De to forskergruppers deltagelse i centersamarbejdet falder indenfor mekanismer bag genregulering og indenfor studier af plantecellevæggens komplekse kulhydrater. Endvidere arbejdes der med grundlæggende plantevirologi, og på dette felt varetager Bioteknologigruppen undervisningen på KVL. Aftaler om forsknings- og undervisningssamarbejde Aftale om forsknings- og undervisningssamarbejde vedrørende husdyrbrugsteknologi (Afdelingen for Jordbrugsteknik, DJF og fagområde Landbrugsbygninger, IHH) 7

8 3. Dokumentation for undervisning 3.1 Kurser på KVL med deltagelse fra DJF Genetisk Analyse Annemarie Fejer Justesen Hele kurset (3-ugers kursus) Ukrudtslære Per Kudsk Dobbeltforelæsning Thematic course: Ecological AgricultureI (SOCRATES European Curriculum) T. Dalgaard, I.S. Kristensen og Jørgen Olesen Sammenlagt 4 timer i forbindelse med ekskursion til Foulum Plant Virology Ole Søgaard Lund, S. L. Nielsen, Elisabeth Johansen, Merete Albrechtsen Disease resistance in plants M. S. Hovmøller, Bent Nielsen, og H. Pinnschmidt Plantepatologi Lise Nistrup Jørgensent Dobbeltforelæsning Advances in Plant Biology Merete Albrechtsen Forelæsning (ph.d. kursus) Temahold i bioteknologi Merete Albrechtsen Plantevirologi Merete Albrechtsen 3 dobbeltforelæsninger Experimentel Molekylærbiologi Merete Albrechtsen 1 forelæsning Post-genomic Plant Biology (Øresund Summer University) Merete Albrechtsen Dobbeltforelæsning, 1 journal-club, computerøvelse 3 timer Plant Biochemistry course: Manipulation of Amino Acid Metabolism Preben Bach Holm 2 lektioner 8

9 Plant Biochemistry course: Plant Transformation Preben Bach Holm 2 lektioner Plantetransformation og Ændring af planters aminosyresyntese Preben Bach Holm 2 dobbeltforelæsninger Almen Plantepatologi Elisabeth Johansen 3 dobbeltforelæsninger Almen Plantepatologi Ole Søgaard 3 timer laboratorieøvelse Applied plant genetics and plant genomics Thomas Lübberstedt Dobbelttime Advances in Plant Biology Peter Ulvskov Forelæsning Patentkursus Peter Ulvskov Lovbestemt sortsafprøvning og plantenyhedsbeskyttelse Gerhard Deneken 1 forelæsning Kvægtema: Kvægbedriftens bæredygtighed John E. Hermansen 3 timer Kvægtema: Foderforsyning og græsmarkends udnyttelse Troels Kristensen 4 timer Sensorik Anette Thybo 1 forelæsning Almen Husdyravl Morten Kargo Sørensen 12 forelæsninger og 5 øvelser Almen Husdyravl Poul Sørensen Dobbeltforelæsning og 4 øvelsestimer V3-Genetik Poul Sørensen 9

10 Undervisere: Dobbeltforelæsning og 2 øvelsestimer V3-Genetik Peer Berg Dobbeltforelæsninger (2 timer) Animal Production and Animal Health in the Tropics Poul Henckel 1 time Kvægtema: Malkning og mælkekvalitet Morten Dam Rasmussen 8 timer Hestens Avl og Ernæring Egon Fræhr, Eric Clausen og E. Søndergaard 2 timer, 3 timer og 6 timer Tema: Husdyrfysiologi og husdyrernæring (Bachelorkursus) Klaus Lønne Ingvartsen, Niels Agergaard, Jakob Sehested, Niels Bastian Kristensen Hhv. 1 forelæsning og 1 teoretisk øvelse, 2 forelæsninger og 2 teoretiske øvelser, 2 forelæsninger og 2 teoretiske øvelser samt 1 forelæsning og 1 teoretisk øvelse Undervisere: Tema: Experimental Animal Nutrition and Physiology (kandidatkursus) Kirsten Jakobsen, Torben Hvelplund, Henry Jørgensen, Martin Weisbjerg, Hanne Damgaard Poulsen, Niels Bastian Kristensen, Peter Lund og Mogens Vestergaard Vejledning af studerende i forbindelse med gennemførelse af praktiske dyreforsøg i en 4 ugers periode, samt forelæsninger Undervisere: Kursus Underviser Omfang Poultry Production and Health in Rural Areas Charlotte Lauridsen, Sanna Steenfeldt, Kirsten Jakobsen, Henry Jørgensen, Morten Kargo Sørnsen, Guosheng Su, Torsten Nygaard Kristensen, Elise Norberg og Poul Sørensen M.Sc. kursus med 36 forelæsninger og 80 øvelsestimer over 4 uger Meat as a raw material Niels Oksbjerg og Henrik Andersen 2 forelæsninger (4 x 35 min.) (én hver) Mælk som råvare Jacob Holm Nielsen 2 forelæsninger (4 x 35 min.) Klimateknik i landbrugsbygninger Peter Kai 3 timer Klimateknik i landbrugsbygninger Svend Morsing 14 timer Air quality and cleaning of ventilation air H. Takai 1 forelæsning 10

11 Tema: Populationsmedicin og rådgivning Mette Vaarst og N.P. Baadsgaard 3 timer og 3 timer Pelsdyrs adfærd J. Malmkvist 2 timer Reproduktion Henrik Callesen 1 undervisningsdag Ydre Vækstfaktorer, kursus inden for Danish-Swedish Horticulture Science Degree Bernd Wollenweber 1 eftermiddag Protected cultivation (DSH intro) Carl-Otto Ottosen 2 timer Planteskoledrift Poul Erik Brander 2 timer Planteernæring Conny W. Hansen 1 time (foregik på Forskningscenter Årslev) Thematic course: Ecological Agriculture I (SOCRATES European Curriculum) Kristian Thorup-Kristensen, Dorte Dresbøll, Jørn Nygaard Sørensen Sammenlagt 4 timer i forbindelse med ekskursion til Årslev Planternes ernæring i land- og havebrug Kristian Thorup-Kristensen, Dorte Dresbøll Sammenlagt 3 timer i forbindelse med ekskursion til Årslev Mikroorganismer i relation til husdyrproduktion (seminarrække) Jens Wolstrup, KVL; Ole Højberg, DJF To forelæsninger (2 x 45 min) 11

12 3.2 Fælles bachelors (kun afsluttede projekter) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Ellen Møller Hansen og Meri Ann Herskind Jan Ladewig Bodil M. Hjarvard Stressrespons hos slagtesvin et metodestudie Claus Saabye Erichsen Mette Olaf Nielsen Jens Bech Andersen Effekter af kontinuerlig laktation hos kvæg 12

13 3.3 Fælles specialestuderende (kun afsluttede specialer) Husdyrbrug- og Veterinærområdet (14) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejlder: DJF-vejledere: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejlder: Navn: KVL-vejlder: DJF-vejlder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: Charlotte Jensen Peder Nørgaard Martin Riis Weisbjerg Majsens udviklingstrin ved ensilering Jan Lassen Lars Gjøl Christensen Per Madsen Genetisk analyse af huld hos SDM-DH Modellering af egenskaben og sammenhæng mellem huld, malkekvæg, sygdomsresistens og mastitisresistens Poul Østergaard Hanne Hansen Jakob Sehested Mælkemængdens indflydelse på senere ydelsesresultater for danske SDM-kalve Sanne Sejer Lindeløv Björn Forkman Jan Tind Sørensen Malkeadfærd hos automatisk malkede køer Sarah T. Meilbak Hanne Hansen Jakob Sehested Estimation of Feed intake in Grazing Dairy Cows by the Alkane Method Jan Tækker Christiansen Björn Forkman Lise Dybhjær og Birthe L. Nielsen Automatisk registrering af individuel foderoptagelse hos grise efter fravænning Simon Grove Carsten Enevoldsen Morten Dam Rasmussen A Study of the Effect of Lameness on Voluntary Milking Frequensy of Dairy Cows milked automatically Maria Kirial Petersen Mette Schmidt Henrik Callesen Brunst- og embryokvalitet hos malkekøer Kenneth Byskov Lars Gjøl Christensen Peter Løvendahl Analysis of General Variation in Physical Statistical and Biological Activity measured with Activity Sensors in Dairy Cows Jesper J. Kring 13

14 KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Lars Gjøl Christensen Peer Berg Genetiske parametre for vægt og daglig foderoptag for Durocgrise i perioden kg Hanne Mortensen Søren Saxmose Nielsen Peer Berg Estimering af genetisk variation og arvelighed af et antistofsvar overfor paratuberkulose Jane Rasmussen Per Sangild Ellen-Margrethe Vestergaard Vitamin E-tilskud til fravænnede grise i økologiske besætninger Thomas Bjergager Pedersen Torben Gosvig Madsen Jens Bech Andersen Kontinuerlig laktation betydning for den fysiologiske balance i den første del af laktationen MD. Mahbubur Rashid André Chwalibog Charlotte Lauridsen Nutritional status of scavenging chickens with special emphasis on energy and protein supplementation under rural conditions in Bangladesh Jordbrugsvidenskabelige område ( 9) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejldere: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Anders Understrup Hans Christian Bruun Hansen Inge Fomsgaard og Sabine Ravnskov Nedbrydning i jord af hydroxamsyrer udskilt fra hvede Jeppe Hvelplund Kjærsgaard Søren Hansen Mathias N. Andersen Bygs rodudvikling i dansk landbrugsjord Et studie i forskellige jordbundsfaktorers indflydelse på roddybde Mette Lange Jan K. Schjørring Preben Bach Holm Storage Protein Synthesis in Barley Molecular Approaches to Improve Amino Acid Composition in Barley Morten Dalgaard Jørgen Christiansen Birte Boelt Akkumulering af fruktan i relation til efterårets skududvikling hos engrapgræsudlæg Solveig Bjerre Clausen Lars Stoumann Jensen Sven Sommer 14

15 Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Navn: KVL-vejleder: DJF-vejleder: Infiltrationens indflydelse på ammoniakfordampningen fra udbragt gylle Allan Kristoffersen Erik Nymann Eriksen Martin Jensen og Peter Brønnum Genetisk variation i spidsløn (Acer platanoides L.) Anvendelse af frosttolerance som måleparameter for påvisning af den genetiske variation i og mellem populationer af spidsløn Anneli Christine Laursen Erik Nymann Eriksen Martin Jensen Ophævelse af frøhvile i bog (Fagus sylvatica L.) Sammenhænge mellem vitalitet og kuldebehandlingsperiode Rikke Jensen og Hanne Gundersen Lars Stoumann Jensen Kristian Thorup-Kristensen Dyrkning af tre grønsagskulturer ved to nedmuldningstidspunkter af grøngødning - effekt på roddybde, udbytte og udvaskningsrisiko Michael Hansen Anna Haldrup Merete Albrechtsen Infectious clones of African cassava mosaic virus in relation to gene silencing Levnedsmiddelområdet (1) Navn: KVL-vejleder: DJF-vejldere: Margit C. Mortensen Søren B. Engelsen Anette K. Thybo og Hanne C. Bertram LF-NMR relaxation applied in meat and potato science 15

16 4. Fælles ph.d.-studerende 4.1 Husdyrbrug- og Veterinærområdet (48, heraf 8 afsluttede) Kandidatgrad og navn: Veterinary Surgeon Diploma Philipp Koch Indskrivningsår: 2003 Vejleder: Lis Eriksen, KVL Jacob Sehested, DJF Improved resistance in calves during their first months of life RAPH, bevillingshaver: RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Rikke Engelbrecht Pedersen Indskrivningsår: 2003 Jørgen Madsen, KVL Finn Strudsholm, Danish Milk and Livestock Federation Astrid Mikél Jensen, Danish Milk and Livestock Federation Jan Tind Sørensen, DJF Relations between management and calf group housing systems Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling/Danish Milk and Livestock Federation, bevillingshaver: Danish Milk and Livestock Federation Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Peter Kai Indskrivningsår: 2003 Jørgen Pedersen, KVL Hisamitsu Takai, DJF Reduktion af lugtgener fra svineproduktion DJF, bevillingshaver: DJF, Forskningscenter Bygholm, Kandidatstipendium Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Heidi Mai-Lis Andersen Indskrivningsår: 2003 Jørgen Pedersen, KVL Svend Morsing, DJF Autonom klimastyring i svinestalde VTU-ErhvervsPhD/Skov A/S, Hedelund 4, 7870 Roslev Kandidatgrad og navn: Cand.agro Dorte Bossen Indskrivningsår: 2003 Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Ole Aaes, Dansk Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter Nye fodringsstrategier til højtlydende malkekøer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling / Dansk Kvæg / Landbrugets Rådgivningscenter, bevillingshaver: Dansk Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Klaus Horsted Indskrivningsår: 2003 Hans Ranvig, KVL John E. Hermansen og Sanne Steenfeldt DJF Strategier for øget naturlig fouragering hos økologiske æglæggere med henblik på forøget næringsstofudnyttelse i systemerne og forbedret velfærd og sundhed 1. og 2. år DJF, 3. år KVL, bevillingshaver: DJF/KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Kristine Flintholm Jørgensen 16

17 Indskrivningsår: 2003 Peder Nørgaard Mogens Vestergaard, DJF Ernæringsmæssige faktorers betydning for fysiologiske årsager til dannelsen af leverbylder hos slagtekalve og ungtyre Perspektiver for økologisk kødproduktion 1. og 2. år FØJO, 3. år DJF, bevillingshaver: DJF i finansieringsperioden Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Jack Egelund Indskrivningsår: 2003 Henrik V. Scheler Peter Ulvskov og Bent L. Petersen, DJF Identification and characterization of glycosyltransferases with putative function in cell wall biosynthesis DJF, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Malene Berg Houbak Indskrivningsår: 2003 Per Ertbjerg, KVL Henrik J. Andersen og Margrethe Therkildsen, DJF Mørhedsudvikling i oksekød, i relation til muskelproteinomsætning i det levende dyr FØTEK + DJF Dansk Kvæg, bevillingshaver: DJF/ARK Kandidatgrad og navn: MSc Saeid Ansari-Mahyari Indskrivningsår: 2003 Lars Gjøl Christensen, IPH, KVL Peer Berg, DJF Linkage Analysis and Improved Marker-Assisted Selection for Polygenic Traits Ministry of Sciences, Research and Technology, Iran, bevillingshaver: Agricultural Engineering (Animal Science), Isfahan University of Technology, Iran Kandidatgrad og navn: MSc Mohammad Mahdi Shariati Indskrivningsår: 2003 Daniel Sorensen, DJF Bayesian Inference of Genetic Parameters in Animal Breeding Ministry of Science, Research and Technology of Iran, bevillingshaver: KVL Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Sanne Husted Indskrivningsår: 2003 Mette Olaf Nielsen, KVL André Chwalibog, IHH, KVL Martin Tang Sørensen, DJF Metabolsk tilpasningtil varierende næringsstofstatus Forskerskolen RAN, bevillingshaver: KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Nikolaj Ingemann Nielsen Indskrivningsår: 2003 Mette Olaf Nielsen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Forebyggelse af produktionssygdomme ved anvendelse af metaboliske profiler og individuelle/gruppebaserede fordringsstrrategier DJF - Kandidatstipendium, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Jan Lassen 17

18 Indskrivningsår: 2003 Lars Gjøl Christensen, KVL Per Madsen, DJF Inferens i multivariate mixed modeller til prediktion af avlsværdier DJF, Dansk Kvæg - Kandidatstipendium, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Louise Dybdahl Pedersen Indskrivningsår: 2003 Lars Gjøl Christensen, KVL Peer Berg og Mogens Sandø Lund,, DJF Implementering af QTL i kvægavlsplanen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bevillingshaver: Dansk Kvæg, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Karoline Johansen Indskrevet: 2003 Anne-Helene Tauson, KVL Hanne Damgaard Poulsen, DJF Nedbrydning og absorption af inositolfosfater i mavetarmkanalen hos grise Forskerskolen for Husdyrernæring og Fysiologi (RAN), bevillingshaver: KVL Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Ilka Christine Klaas Indskrivningsår: 2002 Carsten Enevoldsen, KVL Mette Vaarst, DJF Udnyttelse af kliniske yverregistreringer og andre yversundhedsrelaterede data i statistiske modeller til estimering af parametre til brug for styring af yversundhed på enkeltko- og besætningsniveau DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Lene Hegelund Indskrivningsår: 2002 Hans Ranvig, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Styringssystemer i økologisk ægproduktion med fokus på dyrevelfærd og fødevaresikkerhed FUR/KVL/FØJO Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Lotte Nielsen Indskrivningsår: 2002 Mette Olaf Nielsen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Betydning af fysiologisk status på ekspression af kollektiner og akutfase reaktanter ved cytokinstimulering/infektioner hos køer DJF/KVL Kandidatgrad og navn: DVM Ana Sofia Jordao de Sousa Lopes Indskrivningsår: 2002 Torben Greve, KVL Henrik Callesen, DJF Metabolic activities of cattle embryos - implications for quality measurements and foetal development Ministry of Science and Technology (MCT), Portugal 18

19 Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Liselotte Rothmann Norup Indskrivningsår: 2002 Poul Sørensen, KVL Helle Juul-Madsen, DJF Sygdomsforebyggende principper i fjerkræproduktion - fokus på naturlige forsvarsmekanismer Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Malin Plumhoff Tygesen Indskrivningsår: 2002 Adrian Harrison, KVL Kirsten Jacobsen, DJF Nutrition and reproduction in harmony: The impact of nutrient imbalance and nutrient deprivation on ovine heath and productivity RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Peter Thorup Thomsen Indskrivningsår: 2002 Hans Houe, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Forekomst, forebyggelse og håndtering af køer med generel nedsat sundhed og produktion i malkekvægsbesætninger med løsdriftssystemer KVL stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Elisabeth Christine Fossing Indskrivningsår: 2001 Stig Milan Thamsborg, KVL Mette Vaarst, DJF Anvendelse af alternativ behandling i økologiske malkekvægsbedrifter med særlig fokus på virkning af veterinær homøopati på yversundhed DJF/SOAR/RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Elise Norberg Indskrivningsår: 2001 Lars Gjøl Christensen, KVL Peter Løvendahl, DJF Genetisk variation i biologiske styringsparametre hos kvæg Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Anne Sørig Indskrivningsår: 2001 Birthe Avery, KVL Dorthe Viuff, DJF Cellebiologiske studier af en vivo og artificielt producerede kvæg embryoner/foster KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro Lars Holm Damgaard Indskrivningsår: 2001 Lars Gjøl Christensen, KVL Inge Riis Korsgaard, DJF Genetiske analyser af søers holdbarhed KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Hanne Marie Nielsen 19

20 Indskrivningsår: 2000 Lars Gjøl Christensen, KVL Ivan Mao, DJF Establish breeding goals for a dairy cattle production system Danmarks JordbrugsForskning Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Anja Serena Indskrivningsår: 2000 André Chwalibog, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Fysiologiske egenskaber af foderets kulhydrater til grise Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anne Grete Kongsted Indskrivningsår: 2000 Sven Bresson, KVL Troels Kristensen, DJF Produktion og styring i systemer med løsgående søer i løbeafdelingen Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Morten Hansen Indskrivningsår: 2000 Lars Gjøl Christensen, KVL Mogens Lund / Just Jensen, DJF Genetisk sammenhæng mellem malkepræg, proteinydelse og sygdomme hos SDM Dansk Holstein ATV / Landskontoret for Kvæg Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Lone Carstensen Indskrivningsår: 2000 Jens Peter Nielsen, KVL Ellen Margrethe Vestergaard, DJF Betydning af fodring i diegivningsperioden for grises modtagelighed for frævænningsdiarré Stald Management projekt nr. 7, Danmarks JordbrugsForskning, kandidatstip. Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Christian Fink Hansen Indskrivningsår: 2000 Sven Bresson, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Interaktioner mellem det mikrobielle tarmmiljø og fysisk-kemiske egenskaber i fordøjelseskanalen hos grise under indflydelse af foderets sammensætning. KVL stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Lisbeth Esben Thomsen Indskrivningsår: 2000 Allan Roepstorff, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Etablering og interaktion mellem bakterier og parasitter hos grise under indflydelse af diætens sammensætning. RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anders Christian Sørensen Indskrivningsår:

21 Lars Gjøl Christensen, KVL Peer Berg, DJF Konsekvenser af indavl og afvejning af selektionsrespons og indavlsstigning i avlsplaner for mælkekvægspopulationer KVL Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Pia M. Nissen Indskrivningsår: 1999 Preben Fogd Jørgensen, KVL Niels Oksbjerg, DJF Den maternelle ernærings indflydelse på myogenesen, dets betydning for væksten postnatalt og kødets kvalitet i grise Forskerakademiet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Lisbeth Mogensen Indskrivningsår: 1999 Stig Milan Thamsborg, KVL Troels Kristensen, DJF Foderforsyning og mælkeproduktion ved 100% hjemmeavlet økologisk foder til malkekøer DJF/FØJO Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Hanne Wendell Crolly Indskrivningsår: 1999 Poul Jensen, KVL Just Jensen, DJF Udnyttelse af konkurrenceresultater til avlsværdivurdering af sportsheste KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Anne Braad Kudahl Indskrivningsår: 1999 Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Beslutningsstøtte på besætningsniveau ved paratuberkulose i kvægbesætninger DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Mette S. Herskin Indskrivningsår: 1999 Jan Ladewig, KVL Lene Munksgaard, DJF Behavioural and physiological reactivity towards acute stress in dairy cows in relation to stage of reproduction KVL-stipendium Godkendte (afsluttede) ph.d.-afhandlinger i 2003 Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Dorthe Carlson Indskrivningsår: 2000 Jens Hyldgaard-Jensen, KVL Hanne Damgaard Poulsen, DJF Zink og kobbers fysiologiske betydning for grise i forbindelse med frævænning Forskerakademiet/DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Eva Søndergaard Indskrivningsår:

22 Jan Ladewig, KVL C.C. Krohn, DJF Effekten af håndtering og opstaldning hos heste fra fravænning til 2-årsalderen på indlæringsevne og dyr-menneske-relationer DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Carl Oskar Paulrud Indskrivningsår: 2000 Stig Milan Thamsborg, KVL Morten Dam Rasmussen, DJF Koens pattekanal som fysisk og kemisk forsvar mod bakterieindtrængning ATV/Mejeriforeningen, Veterinær- og mælkekvalitetsafdelingen Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Karen Helle Møller Nørtoft Sloth Indskrivningsår: 1996 Pia Haubro Andersen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Biologiske parametre i mælk i relation til visse produktionssygdomme DJF, projekt MEMO Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Marianne Kjær Bonde Indskrivningsår: 1999 Henrik B. Simonsen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling af indikatorer til velfærdsvurdering i en svinebesætning RAPH Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Tine Rousing Indskrivningsår: 1999 Anne-Helene Tauson, H.B. Simonsen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Velfærdsvurdering i malkekvægbesætninger DJF Kandidatgrad og navn: Cand.med.vet. Torben Krogh Bennedsgaard Indskrivningsår: 1998 Stig Milan Thamsborg, KVL Morten D. Rasmussen, DJF Sundhedsrådgivning og reduceret medicinanvendelse i økologisk mælkeproduktion - muligheder og konsekvenser KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Agronomic Engineer Horacio Javier Petruzzi Indskrivningsår: 1999 Peder Nørgaard, KVL Allan Danfær, DJF Modelling the regulation of feed intake in dairy cows National Institute of Agricultural Technology, Argentina 4.2 Jordbrugsvidenskabelige område (28, heraf 2 afsluttede) Kandidatgrad og navn: Christian Toft Madsen Indskrivningsår:

23 Merete Albrechtsen DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Michael Nørremark Indskrivningsår: 2003 Hans-Werner Griepentrog, KVL Svend Christensen, DJF Physical Methods to Control Weeds within Rows Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt forskningsrådene STVF, SJVF, bevillingshaver: Hans-Werner Griepentrog, KVL, Jordbrugsvidenskab Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anders Højlund Nielsen Indskrivningsår: 2003 Jesper Rasmussen, KVL Ib Sillebak Kristensen, DJF Landbrugsbedriftens N-balance Niveau, sikkerhed og anvendelse DJF - Kandidatstipendium, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Preben Klarskov Hansen Indskrivningsår: 2003 Christian Andreasen, KVL Niels Holst og Henning Tangen Søgaard,, DJF Konkurrence mellem afgrøde og ukrudt bestemt ved hjælp af sensorteknik 1. år FØJO, 2. og 3. år DJF (SOAR), bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Jeppe Reitan Andersen Indskrivningsår: 2003 Sven Bode Andersen, KVL Thomas Lübberstedt, DJF Control of Flowering time and Vernalization Requirements in Grasses Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, bevillingshaver: Thomas Lübberstedt, DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Anders Pedersen Indskrivningsår: 2003 Lars Stoumann Jensen, KVL Kristian Thorup-Kristensen, DJF Optimering af kvælstofudnyttelse i økologisk grøntsagsproduktion 1. år KVL, 2. og 3. år DJF, bevillingshaver SOAR forskerskole Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Helene Fast Seefeldt Indskrivningsår: 2003 Søren Balling Engelsen, MLI, KVL Bernd Wollenweber, DJF Elucidation on environmental constraints to carbohydrate-metabolism and quality parametres of barley grown for feed. A spectroscopic and explorative multivariate data assessment (chemometric) DJF, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Merethe Jessen Christiansen Indskrivningsår: 2003 Sven Bode Andersen, KVL Kurt Hjortsholm, Sejet Planteforædling 23

24 Thomas Lübberstedt, DJF Diagnostic Markers in Wheat (DiaMar) VTU / Sejet Planteforædling - Stipendiat Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Britt Schejbel Andreasen Indskrivningsår: 2003 Sven Bode Andersen, KVL Thomas Lübberstedt, DJF Isolation and Characterization of Disease Resistance Genes in Ryegrass (Lolium Perenne) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, bevillingshaver: Thomas Lübberstedt, DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Michael Hansen Indskrivningsår: 2003 Jan K. Schjørring, KVL Eva Vinzce, DJF A Functional Genomics Approach for Improving Amino Acid Composition in the Developing Barley Grain Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, bevillingshaver: Preben Bach Holm, DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Katrine Heinsvig Poulsen Indskrivningsår: 2003 Jesper Mazanti Aaslyng, KVL Eva Rosenqvist, DJF Dynamisk klimas effekt på næringsoptagelse, translokation og fotosyntese Fødevareministeriet, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Anne Wethje Indskrivningsår: 2002 Carsten Petersen, KVL Lillie Andersen, DJF Sphagnum og kvalitet. Fysiske egenskaber og kvalitetssikring DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Mette Rabølle Indskrivningsår: 2002 Jens C. Streibig, KVL Per Kudsk, DJF Plantebeskyttelsesstrategiers indflydelse på pesticidrestindhold i afgrøder, belyst ved forsøg i mark og semifield med salt og jordbær som modelafgrøder. Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Lars Bjørn Molt Petersen Indskrivningsår: 2002 John R. Porter, KVL Jørgen Eivind Olesen, DJF Modellering af kvælstofomsætningen i jord med særlig fokus på udvaskningen fra konventionelle og økologiske brug Forskningscentret for Økologisk Jordbrug (FØJO) Kandidatgrad og navn: Cand.scient Dorte Bodin Beck-Nielsen Indskrivningsår:

25 Jakob Magid, KVL Kristian Thorup-Kristensen, DJF Optimering af dyrkningsmedier til væksthuskulturer FØJO Kandidatgrad og navn: Cand. agro Kirsten Sørensen Indskrivningsår: 2001 Sven Bode Andersen, KVL Marianne Hjøllund Madsen, DJF Kortlægning af kromosomale områder der koder for horisontal resistens med kartoffelskimmel i Solannum vernei RUF Kandidatgrad og navn: Stud.agro Mette Lange Indskrivningsår: 2001 Jan K. Schjørring, KVL Preben Bach Holm, DJF Ændring i bygkernens lagerproteinsammensætning ved genteknologiske metoder Forskeruddannelsesrådet Kandidatgrad og navn: Cand.hort Bjarne Hjelmstad Pedersen Indskrivningsår: 2001 Bjarke Veierskov, KVL Ole Callesen og Per Hove Andreasen, DJF Incompatibility between cherry cultivars and rotstocks DJF Kandidatgrad og navn: M.Sc. Spyridon Fountas Indskrivningsår: 2001 Simon Blackmore, KVL Svend Christensen, DJF Systems analysis of precision agriculture KVL Kandidatgrad og navn: Teknikumingeniør - agro. Ivar Lund Indskrivningsår: 2000 Henrik Have, KVL Martin Heide Jørgensen, DJF High quality pesticide application DJF Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Michael Brogaard Indskrivningsår: 2000 Jesper Mazanti / Niels Ehler, KVL Niels Holst, DJF Udvikling af plantebeskyttelsesmodeller for væksthuskulturer Direktoratet for FødevareErhverv Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Peter Brønnum Indskrivningsår: 1995 Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Udvikling af metoder til bestemmelse af vitalitetsparametre hos unge træer Statens Planteavlsforsøg (DJF)/Forskerakademiet 25

26 Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Irene Engstrøm Johansen Indskrivningsår: 1998 Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Analyse af genetisk variation hos Ilex ved morfologiske og fysiologiske indikatorer Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.hort. Lise Andersen Indskrivningsår: 1996 Margrethe Serek, KVL Michelle K. Williams, DJF Blomstrende potteplanters respons på saltstress KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Margrethe Askegaard Indskrivningsår: 1996 Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Kalium i økologisk planteproduktion Fødevareministeriet Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Erik Bjørn Jensen Indskrivningsår: 1999 Sven Bode Andersen, KVL Kell Kristiansen, DJF Somatisk hybridisering mellem havekål (Brassica oleracea) og de vilde slægtninge B. fruticulosa og B. Spinescens Fødevareministeriet og Strukturdirektoratet Godkendte (afsluttede) ph.d.-afhandlinger i 2003 Kandidatgrad og navn: Cand.agro. René Gislum Indskrivningsår: 2000 Erik Steen Jensen, KVL Birte Boelt, DJF Kvælstofudnyttelse og -dynamik i frøgræs Forskeruddannelsesrådet / DJF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Christen Duus Børgesen Indskrivningsår: 1996 Lektor Søren Hansen, KVL Svend Elsnab Olesen, DJF Pedotransferfunktioner for danske jorde og deres anvendelse i agrohydrologisk modellering Statens Planteavlsforsøg (DJF) 4.3 Levnedsmiddelområdet (8, heraf 1 afsluttet) Kandidatgrad og navn: Mejeriingeniør Tina Lund-Nielsen Indskrivningsår: 2003 Leif Skibsted, KVL Jacob Nielsen, DJF Production of Organic Milk of high Quality Considering the Future Demands for use of Organically Produced Feed and Natural Vitamins 26

27 1. år KVL og 2. og 3. år MFF, bevillingshaver SOAR Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Erik Tønning Indskrivningsår: 2003 Lars Nørgaard Anette Kistrup Thybo, DJF Søren Balling Engelsen, MLI, KVL Tidlig prædiktion af specifikke kvalitetsparametre af hvede ved hjælp af at-/on-line målinger i hele produktionskæden af jord til brød KVL-stipendium Kandidatgrad og navn: Cand.tech.al. Stine Kreutzmann Indskrivningsår: 2003 Mikael Agerlin Petersen, KVL Anette Kistrup, DJF Interaktion mellem aroma og smag i vegetabilske produkter bestemt ved sensoriske og instrumentelle metoder DJF, bevillingshaver: DJF Kandidatgrad og navn: Akademiingeniør Mona Simoni Havemose Indskrivningsår: 2001 Wender L. P. Bredie, KVL Jacob Holm Nielsen, DJF Aroma i mælk - betyding af fodring, behandling og lagring af den rå mælk DJF Kandidatgrad og navn: Cand.scient. Anna Karina Larsen Indskrivningsår: 2001 Per Ertbjerg, KVL Bo Thomsen, DJF Calpains vekselvirkninger med muskelproteiner, in vivo, og dens rolle for muskelcellers vækst og differentiering SJVF Kandidatgrad og navn: Cand.agro. Johannes Ravn Jørgensen Indskrivningsår: 1999 Lars Munck, KVL Svend Christensen, DJF Site specific harvest of cereals with quality graduation Strukturdirektoratet Kandidatgrad og navn: Cand.brom. Ulla Kidmose Indskrivningsår: 1999 Shakuntala Thilsted, KVL Lars Porskjær Christensen, DJF Indhold, stabilitet og tilgængelighed af provitamin A karotenoider og C-vitamin i grønsager. Rådet for U-landsforskning Godkendte (afsluttede) ph.d.-afhandlinger i 2003 Kandidatgrad og navn: Cand.brom. Hanne Christine Staugaard Bertram Indskrivningsår: 2000 Søren Balling Engelsen, KVL Anders Karlsson og Henrik Andersen, DJF 27

28 NMR målinger til undersøgelse af kødkvalitet DJF 28

29 5. Fælles projekter med deltagelse fra DJF og KVL 5.1 Husdyrbrug- og Veterinærområdet (i alt 77 fælles projekter) Likelihood, bayesianske og Markov chain Monte Carlo metoder anvendt i avl og genetik Projektledere: L. G. Christensen Projektdelt.: D. Sørensen, DJF; E. K. Sørensen, Aalborg Universitet, Aalborg Universitet Årstal: Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd Substratoxidation og kulhydrat-, fedt- og proteinomsætning Projektledere: A. Chwalibog og H. A. Boekholt Projektdelt.: A. H. Tauson, K. Jakobsen, J. Bujko, S. Fekete, I. Hullar, J. Keller, M. Klein, V. Schreurs og A. Skrede, AU, Wageningen Department of Human and Animal Physiology (Holland) Årstal: KVL - annuum og SJVF Dyresundhed, -velfærd og fødevaresikkerhed i økologisk landbrug Projektledere: S. M. Thamsborg, KVL Projektdelt.: M. Vaarst, DJF Årstal: EU (Concerted Action) Sygdomsmodeller, sygdomsforebyggelse og forbedring af dyrevelfærd Projektledere: P. Maddox-Hyttel, KVL Projektdelt.: H. Callesen, DJF; P. Holm, DJF; A. Bøtner, SVIV; C. Grøndahl, Novo-Nordisk og N. Kjeldsen, DS Samarbejdsp.: En lang række inden- og udenlandske institutter Årstal: SUE og Novo Nordisk Sundhedsøkonomi Projektledere: J. P. Nielsen Projektdelt.: C. S. Jensen, DJF; Danske Slagterier og Statens Veterinære Serumlaboratorium; N. Nørgaard, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, Danske Slagterier, SVS, SJFI Årstal: Center for produktions- og sundhedsstyring og Klinisk Institut Nutrition Factors That Regulate Parasite Population Biology Projektledere: A. Roepstorff Projektdelt.: S. M. Thamsborg, S. Petkevicius, K. E. B. Knudsen, H. Friis, K. F. Michaelsen, L. E. Thomsen og K. D. Murrell;, IHE Årstal: DCEP, KVL, SJVF og DJF Undersøgelse af bioaktive planters mulige antiparasitære effekt Projektledere: H. Mejer, KVL 29

30 Projektdelt.: A. Roepstorff, J. Craven, S. M. Thamsborg og L. Eriksen, KVL; K. Brandt, DJF. Årstal: Prosbio - Forskning i Økologisk Jordbrug II Transmission af luftvejsinfektioner over korte afstande Projektledere: J. P. Nielsen, KVL Projektdelt.:, DVI, RNL, LU-DS Årstal: DFVF Airborne transmission of respiratory disease between pig units located at close range Projektledere: J. P. Nielsen og S. E. Jorsal, Statens Veterinære Serumlaboratorium Projektdelt.: C. S. Kristensen, SVS, SVIV, RNL og LU-DS Årstal: Center for Produktions- og Sundhedsstyring Diætens betydning for etablering af parasitter og bakterier i tyktarmen hos grise Projektledere: L. E. Thomsen, KVL Projektdelt.: A. Roepstorff og H. Kringel, KVL; K. E. Bach Knudsen, DJF; K. Møller, DVI, DVI Årstal: Research School for Animal Production and Health (RAPH), KVL og DJF Smågrise og slagtesvin i storflokke Projektledere: J. P. Nielsen Projektdelt.:, SVS, SVIV og LU-DS Årstal: Center for Produktions- og Sundhedsstyring Farende og diegivende søer, løsdrift og dyrevelfærd Projektledere: S. Morsing og L.J. Pedersen, DJF Projektdelt.: J.S. Strøm, G-Q. Zhang, L. Jensen, P. Ravn og E. Jørgensen, DJF; B. Forkman, KVL; N.P. Nielsen, Landsudvalget for Svin, Landsudvalget for Svin Årstal: Dir. for FødevareErhverv og AV At forstå musklernes sprog: en tolkning af inducerede EMG signaler i udvalgte grisemuskler i relation til produktion og kødkvalitet Projektledere: A. Harrison og M. O. Nielsen, KVL Projektdelt.: S. Pierzynowski; B. Forkman, KVL; J. Flatman; J. Sehested; M. Therkildsen; J. Adler- Nissen og N. O. Nielsen, LRC, DTU, Århus Universitet og Lunds Universitet Årstal: Danske Slagterier Modellering, monitorering og styring af ammoniak emission fra stalde Projektledere: B. Bjerg, KVL Projektdelt.: A. Chawalibog, A. H. Tauson og J. Pedersen, KVL; S. Morsing, H. B. Rom, L. Jacobsen, DJF 30

31 Årstal: Direktorat for FødevareErhverv Automatisk vægtbestemmelse af voksende svin ved hjælp af billedbehandling Projektledere: T. N. Madsen, Landsudvalget for Svin Projektdelt.: E. Jørgensen, F. A. Tøgersen, H. J. Olsen, H. T. Søgaard og S. Morsing, DJF; J. M. Carstensen, Videometer A/S; J. J. Helth, Skov A/S og A. R. Kristensen, LU, Videometer A/S, Skov A/S Årstal: Fødevareministeriets Innovationsfond Det Dansk-Kinesiske Svine Genom Projekt Projektledere: M. Fredholm Projektdelt.: S. Cirera, C. B. Jørgensen, J. Gorodkin, M. Sawera, T. H. Green, P. Karlskov-Mortensen, C. S. Bruun og C. Bendixen, DJF, Beijing Genomics Institute, Kina Årstal: Finansering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Det Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd; Landsudvalget for Svin In-vitro udvikling af embryoner fra svin Projektledere: H. Callesen, DJF Projektdelt.: P. Holm, P. Booth, M. Schmidt og T. Greve Årstal: DJF og KVL Genetic analyses of longevity in Danish sows Projektledere: L. Damgaard Projektdelt.: L. G. Christensen, J. Jensen og I. R. Korsgaard Årstal: KVL Modelbaseret beslutningsstøtte i svineproduktionssystemer Projektledere: E. Jørgensen, DJF og A. R. Kristensen Projektdelt.: H. Kure, D. Nilsson, P. Abrahamsen og T. A. Søllested, Ålborg Universitet Årstal: KVL - annuum og Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences Betydningen af fodring i diegivningsperioden for grises modtagelighed for fravænningdiarre Projektledere: J. P. Nielsen Projektdelt.: L. Carstensen og E. M. Vestergaard, DJF Årstal: DJF Adfærdsmæssige reaktioner hos svin under indføring i CO 2 Projektledere: S. Holst, Slagteriernes Forskningsinstitut Projektdelt.: L. Dybkjær, DJF; E. Jongman, VIAS (Australien) og L. Martoft, KVL, Slagteriernes Forskningsinstitut, VIAS 31

32 Årstal: Danske Slagterier og Fødevareministeriet Product quality of organic beef and porkin relation to grazing system and feeding with bioactive crops (Prosqual) Projektledere: L. L. H. Hansen, DFJ Projektdelt.: D. V. Byrne, KVL; S.M. Thamsborg, M. Vestergaard, J. H. Nielsen og T. Kristensen, DJF Årstal: FØJO2 og DJF Undersøgelse af drægtighed og fosterudvikling efter transplantation af embryoner fremstillet ved kernetransplantation Projektledere: I. B. Bøgh, T. Greve, H. G. Pedersen, T. Vajta og H. Callesen Projektdelt.: A. Lundorf-Jensen og B. Synnestvedt Årstal: KVL og DJF Sundhed og produktivitet hos husdyr på landsbyplan i Øst Afrika Projektledere: J. E. Olsen og P. H. Petersen Projektdelt.: J. Madsen, KVL; M. Weisbjerg, DJF; S. Kjeldsen-Kragh; L. R. Kurwijila, G. Kifaro, L. Mtenga, A. E. Pereka, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; D. Mutetikka og D. Mpairwe, Makere University, Uganda, Sokoine Uni., Makare Uni. Årstal: Danida (RUF) Enhancement of research capacity in smallholder livestock production and health in Bolivia and Nicaragua Projektledere: N. Chr. Kyvsgaard, KVL Projektdelt.: M.O. Nielsen, KVL; J.A. Fernàndez, DJF; S. Lizeca, UMSS Bolivia; M. Quiroga, UMSA Bolivia; R. Puch, UATF Bolivia; A. Cajina Loasiagra, UNA Nicaragua, Universidad Mayor San Simon (UMSS), Cochabamba Bolivia; Universidad Mayor San Andres (UMSA), La Paz Bolivia; Universidad Autonoma Tomas Frias (UATF), Potosì Bolivia; Universidad Nacional Autonoma, (UNA) Managua Nicaragua Årstal: DANIDA s ENRECA program Udvikling af husdyrproduktionen i landområderne i Tanzania, Malawi, Namibia og Zimbabwe Projektledere: J. Madsen, KVL Projektdelt.: T. Hvelplund, DJF; A. Kimambo, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; R. Phoyo, Bunda College, Malawi; A. L., University of Namibia, Namibia: S. Sibanda, University of Zimbabwe, Zimbabwe, Sokoine Uni., Tanzania, Bunda College, Malawi, Uni. of Zimbabwe, Uni. of Namibia Årstal: DANIDA Forskningssamarbejde vedrørende drøvtyggerproduktion i Tanzania og Uganda Projektledere: P. H. Petersen 32

33 Projektdelt.: J. Madsen, KVL; L. R. Kurwijila, L. Mtenga og A. E. Pereka, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; F. Bareeba, Makere University, Uganda; T. Hvelplund, T. Larsen og M. Weisbjerg, DJF, Sokoine University of Agriculture, Tanzania; Makerere University, Uganda Årstal: DANIDA 's ENRECA program Ændringer i sygdomsbehandling og antibiotikaresistens ved omlægning fra konventionel til økologisk mælkeproduktion Projektledere: S. M. Thamsborg Projektdelt.: T. W. Bennedsgaard og S. M. Thamsborg; M. Vaarst, DJF; F. Aarestrup, Statens Veterinære Serumlaboratorium m.fl., SVS Årstal: Center for Produktions- og Sundhedsstyring i husdyrbruget Fælles nordisk foderevalueringssystem til drøvtyggere Projektledere: Ole Aaes, Dansk Kvæg Projektdelt.: J. Madsen, KVL; T. Hvelplund, M.R. Weisbjerg og A. Danfær, DJF Samarbejdsp.: Forskere og rådgivere fra alle de nordiske lande Årstal: Begrænsende faktorer for mælkeproduktion i sen laktation med vægt på tryptofan og andre aminosyrer samt acetat Projektledere: M. O. Nielsen, KVL Projektdelt.: T. Hvelplund og H. Sørensen, DJF; P. R. Hansen og T. G. Madsen, KVL Årstal: Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd. Samfinansieres med projektet Den højtydende ko - en linedanser? KVL (Konsistorium) - til gennemførelse af kursus Den højtydende ko - en linedanser? Projektledere: M. O. Nielsen, KVL Projektdelt.: T. G. Madsen, KVL; K. L. Ingvartsen, J. B. Andersen, K. Sejrsen, J. Sehested, M. Vestergaard, og S. Purup, DJF Årstal: Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd Diagnose, sygdomsdynamik og intervention: Salmonella Dublin og paratuberkulose Projektledere: G. Jungersen, Danmarks Veterinærinstitut Projektdelt.: L. R. Nielsen, S. S. Nielsen og A. K. Ersbøll, KVL; A. B. Kudahl og J. T. Sørensen, DJF; E. Rattenborg og Ø. R. Jepsen, Dansk Kvæg; D. L. Baggesen, S. N. Grell og H. Vigre, DVI, DVI, Dansk Kvæg og Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS) Årstal: Dansk Kvæg og CEPROS Forbedring af dyresundhed og velfærd i økologisk mælkeproduktion med speciel fokus på kalve Projektledere: S. M. Thamsborg 33

DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf. 8999 1900 Fax: 8999 1919 E-mail: djf@agrsci

DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf. 8999 1900 Fax: 8999 1919 E-mail: djf@agrsci SAMARBEJDE DJF - KVL 1998 Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf. 8999 1900 Fax: 8999 1919 E-mail: djf@agrsci Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 13,

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50 8830 Tjele. Tlf: 8999 1900 Fax: 8999 1919 e-mail: djf@agrsci.dk www: agrsci.

Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50 8830 Tjele. Tlf: 8999 1900 Fax: 8999 1919 e-mail: djf@agrsci.dk www: agrsci. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50 8830 Tjele Tlf: 8999 1900 Fax: 8999 1919 e-mail: djf@agrsci.dk www: agrsci.dk Redaktion: Anders Correll Layout & opsætning: Ulla Nielsen

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2005. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2005. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Aktivitetsplan 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling... 5 Kompetenceudvikling... 7 Kommercialisering og

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Aktivitetsplan 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling... 5 Kompetenceudvikling... 7 Innovation... 9 Forskningsafdelinger...

Læs mere

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Danish Agro Jensen Seeds A/S Sejet Planteforædling Mediepartner

Læs mere

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi NYHEDSBREVET Nr. 3 Juni 2003 Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Ensilering af majs og græs. Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010

Ensilering af majs og græs. Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010 Ensilering af majs og græs Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010 Niels Bastian Kristensen (Red.) Det jordbrugsviden - skabelige fakultet Institut for Husdyrbiologi og Sundhed Ensilering af majs og

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

Plantekongres 2007 9.-10. januar i Herning Kongrescenter

Plantekongres 2007 9.-10. januar i Herning Kongrescenter Plantekongres 2007 9.-10. januar i Herning Kongrescenter Velkommen til Plantekongres 2007 For hvert år der går, bliver der færre og færre landmænd til at dyrke jorden. Samtidig kan vi konstatere, at der

Læs mere

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter - produktion, natur og miljø 2015 Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Arrangører DLG Innovation

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk svineproduktion Udfordringer, muligheder og begrænsninger John E. Hermansen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Formålet med FØJO

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N ÅRSSKRIFT 2009/2010 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

TEMADAG OM AKTUEL MINKFORSKNING

TEMADAG OM AKTUEL MINKFORSKNING TEMADAG OM AKTUEL MINKFORSKNING STEEN H. MØLLER OG STEFFEN W. HANSEN (EDITORS) DCA RAPPORT NR. 045 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad?

Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad? Europæisk forskning i kartofler hvem ved hvad? En rapport der fortæller om den europæiske kartoffelforskning og inspirerer til internationalt samarbejde. Rapporten er finansieret af Kartoffelafgiftsfonden.

Læs mere

ØKOLOGI. kongres. Økologi og ægte bæredygtighed. Økologi-Kongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter

ØKOLOGI. kongres. Økologi og ægte bæredygtighed. Økologi-Kongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter ØKOLOGI kongres 2013 Invitation Økologi og ægte bæredygtighed ØkologiKongres 27. og 28. november 2013 på Vingsted hotel & konferencecenter ØkologiKongres 2013 Øko Kom og vær med Kongressen er en enestående

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Ph.d.-afhandlinger Akademisk Råd nedsatte den 10. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Gitte Rasmussen, professor Svend

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Indholdsfortegnelse Program. 2 Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Køers respons på gruppeskift... 15 Lene Munksgaard, Martin R. Weisbjerg & Dorte Bossen Kraftfoderstrategier i et AMS system...

Læs mere

Forskning for fremtiden

Forskning for fremtiden Forskning for fremtiden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Velkommen til DJF Danmarks JordbrugsForskning, DJF, er landets største forskningsinstitution inden for

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder

Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 305 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 Fax 33

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

Natur- og Miljøforskningskonference

Natur- og Miljøforskningskonference Natur- og Miljøforskningskonference H.C. Ørsted Institutet 22. - 23. august 2002 Resumé af foredrag og posters Natur 2002 Miljø Natur- og Miljøforskningskonference Resumé af foredrag og posters H.C. Ørsted

Læs mere

6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information.

6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information. MEDDELELSER 4 / 2002 Materialet er fra fredag den 27. september 2002 fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet for deltagerne i fakultetsrådsmøder, samarbejdsudvalgsmøder samt institut- og studieledermøder.

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter. Plantekongres 2015. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter. Plantekongres 2015. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Plantekongres 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres Sproglig revision og korrektur Kontorfuldmægtig

Læs mere