Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1"

Transkript

1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1

2 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg Danske Andelskassers Bank A/S tilbyder en effektiv og meget enkel metode til investering af dine pensionsmidler. Vi kalder den Investpleje Pension. Ved at investere i Investpleje Pension har du andel i ca forskellige værdipapirer, fordelt på obligationer og aktier i hele verden og tilpasset din personlige investeringsprofil. Hvorfor benytte en investeringsforening i Luxembourg? Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg har stor kompetence i anvendelsen af Asset Allocation, som er den model, investeringerne foretages efter. Fondene, som anvendes i Investpleje Pension, er godkendt efter den overordnede rammelovgivning i EU, det såkaldte UCITS direktiv. Derudover har fondene markedsføringstilladelse i Danmark og i en række andre lande. Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg anvender den anerkendte RBC Investor Services Bank, Luxembourg som lokal administrator og depotbank. Foreningen er rådgivet af Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S, som er et 100 % ejet datterselskab af Sparinvest i Danmark. Handel med investeringsbeviserne fra Investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg foregår helt normalt som ved investering i danske investeringsbeviser. Investeringsbeviserne er dog i euro. Sparinvest S.A. 28, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Investpleje Pension 2

3 Spredning af risiko Vi ønsker at kunne stå inde for vores produkt, og derfor er det vigtigt for os at sikre, at du har en fornuftig investeringsfordeling. Du kan dog reservere et fast beløb til forsikringsdækning og betaling af pensionsafkastskat. En mulighed vi anbefaler, specielt hvis du ikke har faste, løbende indbetalinger på din pension. Det har altid været god latin at fordele sine investeringer i mange forskellige værdipapirer, men det kræver tid og interesse at følge markederne og sørge for, at den optimale fordeling bliver fastholdt. Det er svært og dyrt at fordele sine investeringer på forskellige lande, brancher og valutaer, når du kun har et mindre beløb at investere. Det problem har vi løst med Investpleje Pension, hvor spredningen er optimal fra den første dag, du investerer. Investpleje Pension er en skræddersyet løsning, som anvendes til at sikre, at dine investeringer altid passer til dine ønsker og behov. Når du deltager i Investpleje Pension, opnår du en risikospredning, der er meget bedre end den, du selv kan opnå. Samtidig er det nemt for dig at følge med i udviklingen på din pensionsordning. Hvordan investeres dine penge? Investeringerne er baseret på en investeringsteori, der på engelsk hedder»asset Allocation«eller på dansk risikospredning. Teorien blev introduceret af Harry Markowitz. Markowitz vandt i 1990 sammen med to andre berømte investeringsteoretikere, Sharpe og Miller, nobelprisen for deres landvindinger inden for den finansielle teori. Teorien går ud på, at man ved en sammensætning af mange individuelle mere eller mindre risikofyldte investeringer kan mindske risikoen. Det gør man ved at vælge investeringer, der bevæger sig så uafhængigt af hinanden som muligt. Herved opnår man det bedste forhold mellem afkast og risiko. Når du indtræder i en aftale om Investpleje Pension sørger Danske Andelskassers Bank A/S for at investere dine penge efter Asset Allocation-strategien. Dette sker ved investering i investeringsbeviser i investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg. Offensiv 19,5% 13,5% 6,5% 14,0% 3,0% 4,5% 2,5% 5,0% 6,0% Aktier Europa USA Japan Asien Obligationer Korte obligationer Lange obligationer Nye obligationsmarkeder Højrenteobligationer Virksomhedsobligationer Kontant 25,5% Investeringssammensætning pr Da investeringsfordelingen kan ændre sig over tid, bør du alene se den viste fordeling som et eksempel på, hvordan investeringerne kan være fordelt. Investpleje Pension 3

4 En individuel aftale som passer til din profil Investering er for alle, men ikke alle skal investere ens - dette er Danske Andelskassers Bank A/S investeringsfilosofi. Derfor er det også vigtigt, at man laver individuelle løsninger til individuelle behov. Med en aftale om Investpleje Pension sikrer du, at dine investeringer er tilpasset din investeringsprofil og således matcher din risikovillighed og tidshorisont. Dette sikres ved at bruge tre forskellige investeringsstrategier: Offensiv, som er et udtryk for en investering med % aktier og % obligationer i den afdeling af investeringsforeningen, der købes investeringsbeviser i. (investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg afdeling Procedo) Moderat, som er et udtryk for en investering med % aktier og % obligationer i den afdeling af investeringsforeningen, der købes investeringsbeviser i. (investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg afdeling Balance) Defensiv, som er et udtryk for en investering med % aktier og % obligationer i den afdeling af investeringsforeningen, der købes investeringsbeviser i. (investeringsforeningen Sparinvest S.A., Luxembourg afdeling Securus) De tre forskellige strategier baserer sig dermed på forskellige afdelinger i investeringsforeningen Sparinvest S.A. Luxembourg. Afdelingerne adskiller sig fra hinanden i størrelsen på de overordnede andele af aktier og obligationer. Jo større andelen af aktier er, desto bedre er muligheden for et højere afkast, dog til en tilsvarende højere risiko Så uanset om du ønsker høj risiko med mange aktier, en kombination med lige dele aktier og obligationer eller en overvægt af obligationer, har vi en løsning til dig. Din individuelle investeringsprofil bliver dermed afgørende for det endelige valg af strategi i Investpleje Pension. Dette betyder dog også, at vi, når du indtræder i Investpleje Pension, sælger eventuelle værdipapirer fra det omfattede pensionsdepot, som ikke er en del af den individuelle strategi. Dette omfatter dog ikke produkter i Garanti Invest A/S eller aktier i Danske Andelskassers Bank A/S. Moderat 10,0% 15,0% 19,5% 5,0% 28,5% 3,0% 4,0% Aktier Europa USA Japan Asien Obligationer Korte obligationer Lange obligationer Nye obligationsmarkeder Højrenteobligationer Virksomhedsobligationer Kontant 4,0% 1,0% 10,0% Investeringssammensætning pr Da investeringsfordelingen kan ændre sig over tid, bør du alene se den viste fordeling som et eksempel på, hvordan investeringerne kan være fordelt. Investpleje Pension 4

5 Risikotilpasning Fra dagen hvor du indgår en aftale om Investpleje Pension til dagen, hvor aftalen ophører, sørger Danske Andelskassers Bank A/S for at overvåge dine investeringer nøje. Dette indebærer også risikotilpasning, som er et udtryk for, at man tilpasser risikoen i investeringer ud fra tidshorisonten på investeringerne. Derfor kan du med en aftale om Investpleje Pension opleve, at vi nedgraduerer risikoen på dine investeringer i takt med, at tidspunktet, hvor du ønsker at disponere over dine penge, nærmer sig. I praksis betyder dette, at selv om du som udgangspunkt starter med en strategi i Investpleje Pension Offensiv eller Investpleje Pension Moderat, kan strategien ændre sig i takt med, at udløbstidspunktet for din aftale om Investpleje Pension nærmer sig. Med andre ord ønsker vi at sikre, at desto kortere tid der er, til du ønsker at disponere over dine penge, desto lavere risiko påtager du dig. Uanset hvilken strategi du befinder dig i, vil du altid have muligheden for at se afkastet på din nuværende strategi på Oprettelse af aftale Når du indgår en aftale om Investpleje Pension, skriver du under på en juridisk bindende aftale. I aftalen giver du Danske Andelskassers Bank A/S fuldmagt til at disponere på både dine pensionskonti og over dine værdipapirdepoter i tilknytning til disse konti. Du skriver også under på, at Danske Andelskassers Bank A/S må videregive dine navne- og adresseoplysninger til de selskaber, der er impliceret. Det drejer sig om RBC Investor Services Bank, Luxembourg, Sparinvest S.A, Luxembourg samt administrationsselskabet ID Sparinvest, Danmark. I aftalen skriver du endvidere under på, at eventuelle investeringer, som du har i forvejen, sælges bedst muligt, hvorefter der købes beviser i Investpleje Pension, hvilket i praksis vil sige, at der investeres i Investeringsforeningen Sparinvest. Du anfører i aftalen, hvornår du ønsker din investering til disposition. Danske Andelskassers Bank A/S holder styr på, at din risiko reduceres i takt med, at vi nærmer os dispositionsdatoen. Hvis du på et tidspunkt ændrer mening om udbetalingstidspunktet, skal du indgå en ny aftale. Defensiv 7,5% 9,5% 5,5% 1,0% 10,5% 3,0% 6,5% 5,0% 2,5% 49,0% Aktier Europa USA Japan Asien Obligationer Korte obligationer Lange obligationer Nye obligationsmarkeder Højrenteobligationer Virksomhedsobligationer Kontant Investeringssammensætning pr Da investeringsfordelingen kan ændre sig over tid, bør du alene se den viste fordeling som et eksempel på, hvordan investeringerne kan være fordelt. Investpleje Pension 5

6 Ophør af aftale Du kan skriftligt opsige aftalen med 7 dages varsel. En opsigelse indebærer, at der ikke længere sker overvågning af dine investeringer, hvorfor der ikke sker automatisk risikotilpasning. Det er gældende, at der ved opsigelse beregnes forholdsmæssigt gebyr på 0,125 % i den forløbne periode dog min. kr. 50 og max kr kr. Hvad koster det at være med? Det koster årligt 0,5 % af porteføljeværdien at være med i Investpleje Pension, dog min. 200 kr. og max kr. om året. Beløbet skal ses i forhold til de typiske handelsomkostninger på din pensionsopsparing. Omkostningerne vil blive beregnet kvartalvis bagud i marts, juni, september og december. Gebyret vil her være 0,125 % pr. kvartal af hele værdien på pensionsopsparingen, herunder både den gældende pensionskonto og det gældende pensionsdepot, dog min. 50 kr. og max kr. pr. kvartal. Bankens sædvanlige satser for omkostninger til eksempelvis depotgebyrer, meddelelser fra værdipapircentralen med mere er til enhver tid gældende. Investpleje Pension Optimal risikospredning Overskuelig investeringsform Systematik og sammenhæng En løsning for livet Så enkelt er det faktisk Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter Danske Andelskassers Bank A/S har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over inddelingen af investeringsprodukter. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf. I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer. Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser. For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er garantiobligationer. Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på, at: Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer. Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen. Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering. Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje. Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne. Samlet oversigt over hvilke type investeringer vi samlet set udbyder, kan se på vores hjemmeside Investpleje Pension 6

7 Fordele Investpleje Pension er forbundet med mange fordele for dig som privat investor: Der er intet etableringsgebyr forbundet med Investpleje Pension. Du sikrer dig, at dine investeringer altid passer til din investeringsprofil, som tager højde for blandt andet din risikovillighed og din ønskede tidshorisont for dine investeringer. Du undgår en masse dyre værdipapirhandler på din pensionsordning, og du sparer derved kurtage. Du skal ikke handle værdipapirer, når strategien i dine investeringer ændres. Handlen foregår i investeringsforeningen, der kun har til formål at levere det bedste afkast i forhold til et fastsat risikomål. Du sparer omkostninger til Værdipapircentralen, fordi du har ét værdipapir liggende i dit pensionsdepot. Du slipper for at holde styr på udbytteprocenter og dyre geninvesteringer. Investpleje Pension udbetaler nemlig ikke udbytte men akkumulerer derimod hele afkastet, som afspejler sig i en kursændring. Du får et enestående overblik over dine investeringer. Du modtager to gange årligt en porteføljerapport, der viser udviklingen på dine investeringer»» Du kan følge med i afkastet på Ulemper Med Investpleje Pension har du ikke selv indflydelse på dine investeringer. Dine penge bliver investeret på samme måde som mange andre pensionskunders penge. Kun på den måde kan vi tilbyde dig en prisbillig løsning og et enestående overblik over din pensionsopsparing. Dette betyder samtidigt at du må forvente, at dine nuværende investeringer i de depoter, der omfattes af Investpleje Pension, bliver solgt. Du kan ikke dele din investering op, så nogle af pengene investeres i Investpleje Pension og en anden del af pengene investeres efter et andet princip eller helt individuelt af dig selv. Det koster årligt et gebyr på 0,5 % at være med i Investpleje Pension. Ved ophør af aftale beregnes der forholdsmæssigt gebyr. For yderligere information om gebyrernes størrelse, se afsnittet Hvad koster det at være med?. Investpleje Pension 7

8 Danske Andelskassers Bank A/S Oktober Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Investpleje Pension 8

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere