KEjd Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning"

Transkript

1 Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Magasinbygning Funktionsbygning

2 Indhold Indledning side 3 Fælles arkiv- og magasinløsning - Program Arealer og funktioner overordnet side 6 Opbevarende arkivalier og museumsgenstande side 7 Funktionsdiagram side 8 Analyse af egnede beliggenheder side 9 Anbefalet udbudsscenarie: OPP NYBYG Anlægsøkonomi og tid side 11 OPP og driftsomkostninger side 12 Beskrivelse af kvalitet og funktionsniveau side 13 Risikovurdering side 14 Alternativt udbudsscenarie: TOTALENTREPRISE Anlægsøkonomi og tid side 16 Beskrivelse af kvalitet og funktionsniveau side 17 Risikovurdering side 18 Fravalgt: Alternative udbudsformer OPP Ombygning side 20 Totalentreprise ombygning side 21 Genhusning af Artillerivej Anlægsøkonomi og tid side 23 Udbudsformer og driftsomkostninger side 24 Opbevarende arkivalier og museumsgenstande side 25 Funktionsdiagram side 26 Forudsætninger for programmering side 27 Forudsætninger for økonomi side 28

3 Indledning I perioden 1/11/2014-1/2/2015 har Kultur- og Fritidsforvaltningen, Byggeri København og bygherrerådgiver Grontmij med underrådgiver Mtre, udarbejdet en projektplan for en fælles arkiv- og magasinløsning til Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Kunsthallen Nikolaj. Deloitte har bidraget med finansiel forundersøgelse af OPP. Samtidig har parterne afklaret, hvordan den i Budget 2015 finansierede genhusning af arkiver og magasiner på Artillerivej kan realiseres. Dette dokument beskriver resultatet af dette stykke arbejde. I dag opbevares kulturgenstande og arkivalier under forhold, som har ført til påtaler fra Kulturstyrelsen og ikke lever op til Arkivloven. Formålet med den nye bygning er at sikre korrekt og økonomisk fordelagtig opbevaring af kulturgenstande og arkivalier for eftertiden. Det styrende princip i det foreslåede projekt er at sikre genstande og arkivalier for eftertiden i pragmatiske, prisbesparende og pladsoptimerede rammer. Dette dokument beskriver først projektplanen for en fælles arkiv- og magasinløsning med 2 forskellige udbudsscenarier, dernæst en kort oversigt over fravalgte løsningsforslag og til sidst projektplan for genhusning af arkiver og magasiner på Artillerivej. 3

4 Fælles arkiv- og magasinløsning I dette afsnit præsenteres Program: Anbefalet udbudsscenarie: Alternativt udbudsscenarie: Heri beskrives den foreslåede bygning og de funktioner og opbevaringsbehov, den inkluderer. OPP med offentlig finansiering. Anlægsomkostning: 131 mio. kr. Totalentreprise. Anlægsomkostning: 130 mio. kr. 4

5 Fælles arkiv- og magasinløsning PROGRAM 5

6 Frihøjde 7,5m KEjd Fælles arkiv- og magasinløsning: Arealer og funktioner overordnet Den fælles magasinløsning består af et magasin med opbevaring af arkivalier og museumsgenstande og en funktionsbygning med supportfaciliteter til håndtering og konservering. Bygningen på m² nyopføres i zone 3. Udførelseskvaliteten som industriarkitektur der opfylder energikrav i bygningsreglement Solceller Brugere Københavns Museum Stadsarkivet Thorvaldsen Nikolaj Kunsthal Arkiv og Magasin brutto m2 Sluse Funktionsbygning brutto m2 Arkiv og Magasin Basismagasin Koldt magasin Koldt magasin (foto/billeder) Tørt magasin (grafisk samling) Ultratørt magasin (jern) Pergamentmagasin Frostmagasin Passiv jordvarme og -køling Funktionsbygning (Administration og håndtering) Indlevering / Modtagelse Registrering Håndtering/ Værksteder Konservering Depoter Kontorområder Drift 6

7 Fælles arkiv- og magasinløsning: Opbevarede arkivalier og museumsgenstande Kassernes størrelse viser behovet for opbevaringsvolumen for hver lokation Opbevaring alle lokationer Københavns Museum Brede Københavns Museum Vejle Københavns Museum Holmegaard Københavns Museum Interne magasiner Nikolaj Kunsthal Artillerivej Københavns Museum Skt. Hans Hospital Københavns Museum Bystævneparken Københavns Museum Ravnsborggade Københavns Museum Artillerivej Thorvaldsens Museum Artillerivej Stadsarkivet Forvaltningernes arkivalier Thorvaldsens Museum Bystævneparken Thorvaldsens museum B. Thorvaldsens Plads 2 Stadsarkivet, Artillerivej Stadsarkivet Dupont Stadsarkivet Kødbyen 7

8 Fælles arkiv- og magasinløsning: Funktionsdiagram Diagrammet belyser funktionelle sammenhænge og relationer i en ny fælles magasinløsning. 8

9 Fælles arkiv- og magasinløsning: Analyse af egnede beliggenheder Egnede beliggenheder for en ny fælles magasinløsning i tre zoner Farum Egnede beliggenheder for et ny fælles magasinløsning er fundet ved GIS analyse og vises med rødt på kortet. Beliggenhederne skal leve op til en række krav, bl.a. transportkrav: 1 time med offentlig transport og 40 min med bil fra Ny Københavns Museum. zone 3 zone 2 Gladsaxe zone 1 Der er identificeret enkelte grunde og ejendomme, som opfylder behovet. Det forventes at OPP-leverandør kan finde ejendom eller grund i zone 2 og 3 til en rimelig anskaffelsessum. Albertslund København Grundkøb til stor model i zone 2 må forventes at være 5-10 mio. kr. højere end zone 3 Roskilde Ejendomskøb til stor model i zone 2 må forventes at være mio. kr. højere end zone 3. Ejendoms- eller grundkøb i Zone 1 er meget fordyrende, og det er ikke bekræftet, at der kan findes en ledig, velegnet byggegrund. 9

10 Fælles arkiv- og magasinløsning Anbefalet udbudsscenarie: OPP 10

11 Fælles arkiv- og magasinløsning: Anlægsøkonomi og tid Tabellen nedenfor viser omkostninger for gennemførelse af projektet med det anbefalede udbudsscenarie (OPP) og tilvalgsmuligheder til projektet. Anbefalet udbudsscenarie: OPP Anlægsomkostning (bevilling i OFS 2015) 131 mio. kr. Tilvalgsmulighed 1 Byggeret til 50% udvidelse i zone 3 +2 mio. kr. Tilvalgsmulighed 2 Placering i zone mio. kr. Ibrugtagningsdato: 1. maj 2018 Fra ibrugtagningsdatoen er bygningen klar til indflytning af arkivalier og kulturgenstande. Indflytningen forventes at tage 1-2 år. 11

12 Fælles arkiv- og magasinløsning : OPP og driftsomkostninger KEjd Entrepriseform: Byggeriet gennemføres som OPP med en op til 30-årig driftskontrakt. Entrepriseformen vurderes optimal til at sikre de korrekte bygningsmæssige rammer om opbevaring af museumsgenstande og arkivalier, både hvad angår projektering og drift. Der er særlige krav til bygningsdrift af et arkiv og magasin, og i OPP vil ekspertise, midler og ansvar samles i en dedikeret organisation. Samtidig vurderes OPP med offentlig finansiering (OPS) mere økonomisk fordelagtigt end et anlægsprojekt i totalentreprise. Denne vurdering hviler på Deloittes finansielle forundersøgelse af projektet. Finansierings-model ved OPP Anlægsomkostning (bevilling i OFS2015) Årlig rådighedsbetaling** (tidligt estimat) Nutidsværdi Privat finansiering 131 mio. kr. * 5,7 mio. kr. 170 mio. kr. *** Offentlig finansiering Referencescenarie (totalentreprise) 131 mio. kr. 1,1 mio. kr. 151 mio. kr. 130 mio. kr. 153 mio. kr. Noter: Rådighedsbetaling er eksklusive brugernes driftsforbrug. * Deponering Heraf deponeres 122,8 mio. kr. Deloitte vurderer, at der er god mulighed for at opnå delvis deponeringsfritagelse. Tilbagekøb i år 2048 til en anslået omkostning på ca. 68,8 mio. kr. ** Rådighedsbetaling = afbetaling på anlæg + bygningsdriftsomkostninger. *** korrigeret af KEjd og ØKF Center For Økonomi for kunstig renteindtægt ved deponering. 12

13 Fælles arkiv- og magasinløsning : Beskrivelse af kvalitet og funktionsniveau - OPP Nybyg Kvalitetsniveau som tidssvarende, pragmatisk og prisbesparende magasinløsning med Aalborgmagasinløsningen som referenceramme. Industriarkitektur med hybridklimastyring (passivløsning suppleret med mekaniske løsninger iht. funktionskrav samt BR20). Bygningen optimeres efter funktionskrav. Alle funktionskrav, opbevaringskrav og klimatiseringskrav kan efterkommes Behandlings- og bevaringsforhold forbedres og på niveau med normkrav Arealkrav og funktionskrav kan optimeres på tværs af institutioner Kompaktreoler kan udnyttes optimalt og reducere bebygget areal OPP leverandør kan byde ind med nytænkning Stor sikkerhed for stabilt driftsniveau Udbud på funktionskrav kan reducere indflydelse på løsninger 13

14 Fælles arkiv- og magasinløsning: Risikovurdering - OPP Nybyg Tid Samlet tidsforløb bliver lang og vil forlænge perioden for opbevaring under ringere forhold Økonomi anlæg Usikkerhed om økonomi i forbindelse med grundkøb. Økonomi drift Driftsøkonomi er fast aftalt Kvalitet anlæg Kvalitet er aftalt og forbedringer skal forhandles med ejer Kvalitet drift Kvalitet er aftalt og forbedringer skal forhandles med ejer 14

15 Fælles arkiv- og magasinløsning Alternativt udbudsscenarie: TOTALENTREPRISE 15

16 Fælles arkiv- og magasinløsning: Anlægsøkonomi og tid Tabellen nedenfor viser omkostninger for gennemførelse af projektet med det alternative udbudsscenarie (totalentreprise) og tilvalgsmuligheder til projektet. Alternativt udbudsscenarie: Totalentreprise Anlægsomkostning (bevilling i OFS 2015) 130 mio. kr. Tilvalgsmulighed 1 Byggeret til 50% udvidelse i zone 3 +2 mio. kr. Tilvalgsmulighed 2 Placering i zone mio. kr. Ibrugtagningsdato: 2. januar 2018 Fra ibrugtagningsdatoen er bygningen klar til indflytning af arkivalier og kulturgenstande. Indflytningen forventes at tage 1-2 år. 16

17 Fælles arkiv- og magasinløsning : Beskrivelse af kvalitet og funktionsniveau Totalentreprise Nybyg Kvalitetsniveau som tidssvarende, pragmatisk og prisbesparende magasinløsning med Aalborgmagasinløsningen som referenceramme. Industriarkitektur med hybridklimastyring (passivløsning suppleret med mekaniske løsninger iht. funktionskrav samt BR20). Bygningen optimeres efter funktionskrav. Alle funktionskrav, opbevaringskrav og klimatiseringskrav kan efterkommes Behandlings- og bevaringsforhold forbedres og på niveau med normkrav Arealkrav og funktionskrav kan optimeres på tværs af institutioner Kompaktreoler kan udnyttes optimalt og reducere bebygget areal Leverandør vil i mindre grad byde ind med nytænkning Meget lille sikkerhed for stabilt driftsniveau God indflydelse på valg af løsninger 17

18 Fælles arkiv- og magasinløsning: Risikovurdering - Totalentreprise Nybyg Tid Ingen Økonomi anlæg Begrænset garantiperiode og usikkerhed om økonomi i forbindelse med grundkøb. Økonomi drift Ringe mulighed for at stille leverandør til ansvar for øgede driftsomkostninger både under og efter garantiperioden. Øgede driftsomkostninger efter 5 års garantiperiode. Kvalitet anlæg Kvalitet er aftalt Kvalitet drift Bygningskvalitet er kendt inden for garantiperioden, men leverandør kan vanskeligt stilles til ansvar for drift. Øget genopretning kan blive nødvendig efter garantiperioden. 18

19 Fravalgt: Alternative udbudsformer Fælles arkiv- og magasinløsning 19

20 Fælles arkiv- og magasinløsning: OPP Ombygning Investeringsomkostning: 128,5 mio. kr. Ibrugtagningsdato: Kvalitet Eksisterende bygning med kvalitetsniveau som fællesmagasin i Aalborg: Industriarkitektur med magasiner i rå betonkonstruktioner. Bygning skal ombygges til klimastyring som hybrid med passivløsning suppleret med mekaniske løsninger iht funktionskrav samt i BR20 for ombygninger. Ekstra arealer til relativ lav pris som udnyttes med faste reoler. Midlertidig genhusning mulig på ejendom Der kan optimeres ved tilpasning til bygningens muligheder. Alle funktioner kan opfyldes Sikkerhed for stabilt driftsniveau Eksisterende bygning kan medføre ringere løsninger i indretning og funktionsflow Risiko Tid Samlet tidsforløb vil forlænge periode med opbevaring under ringere forhold Økonomi anlæg Tekniske undersøgelser kan vise større behov for genopretning Økonomi drift Der kan blive øgede driftsomkostninger pga. bygningens særegenhed Kvalitet anlæg Ændringer skal forhandles med ejer Kvalitet drift Ændringer skal forhandles med ejer 20

21 Alternativ 2: Totalentreprise Ombygning Investeringsomkostning: 128,5 mio. kr. Kvalitet Eksisterende bygning med kvalitetsniveau som fællesmagasin i Aalborg svarende til industriarkitektur med magasiner i rå betonkonstruktioner. Bygning skal ombygges til klimastyring som hybrid med passivløsning suppleret med mekaniske løsninger iht. funktionskrav samt i BR20 for ombygninger. Mulighed for ekstra arealer til relativ lav pris som kan udnyttes med faste reoler. Midlertidig genhusning mulig på ejendom Der kan optimeres ved tilpasning til bygningens muligheder Stor indflydelse på valg af løsninger Kort projekt og byggetid Alle funktioner kan opfyldes Eksisterende bygning kan medføre ringere løsninger i indretning og funktionsflow Stabilt driftsniveau afhænger af bygherre Ibrugtagningsdato: Risiko Tid Ingen Økonomi anlæg Begrænset garantiperiode og tekniske undersøgelser kan vise større behov for genopretning Økonomi drift Øgede driftsomkostninger efter 5 års garantiperiode samt pga. bygningens særegenhed Kvalitet anlæg Genopretningsbehov er aftalt indenfor garantiperiode og med forventet levetid udover garantiperiode Kvalitet drift Bygningskvalitet er kendt inden for garantiperioden. Øget genopretning kan blive nødvendig efter garantiperioden. 21

22 Løsning for Genhusning af Artillerivej OMBYGNING i OPP eller totalentreprise KEjd har for KFF brugt arbejdet med fælles arkiv- og magasinløsning til at kvalificere genhusning af arkiv og magasiner fra Artillerivej 126. Det konkluderes, at et anlægsprojekt vil have omkostninger på 63 mio. kr. inklusive grundkøb. Løsningen skitseres på de følgende sider. 22

23 Genhusning af Artillerivej: Anlægsøkonomi og tid Tilvalgsmuligheder indkøb og ombygning af en m² stor bygning for Fælles arkiv- og magasinløsning placeret i zone 3. Udførelseskvalitet som industriarkitektur der opfylder energikrav i bygningsreglement 2020 Genhusning Artillerivej OPP ombyg Anlægsomkostning (bevilling i OFS 2015) 63 mio. kr. Tilvalgsmulighed 1 Byggeret til 50% udvidelse i zone 3 +1 mio. kr. Tilvalgsmulighed 2 Placering i zone 2 +5 mio. kr. Tilvalgsmulighed 3 10 hyldekilometer forvaltningsarkivalier +5 mio. kr. Ibrugtagningsdato 1. januar Fra ibrugtagningsdatoen er bygningen klar til indflytning af arkivalier og kulturgenstande. Indflytningen forventes at tage 1-2 år. 23

24 Genhusning af Artillerivej: Udbudsformer og driftsomkostninger Entrepriseform: Byggeriet kan gennemføres som ombygning af eksisterende ejendom i OPP med en op til 30- årig driftskontrakt. Entrepriseformen vurderes optimal til at sikre de korrekte bygningsmæssige rammer om opbevaring af museumsgenstande og arkivalier, både hvad angår projektering og drift. Der er særlige krav til bygningsdrift af et arkiv og magasin, og i OPP vil ekspertise, midler og ansvar samles i en dedikeret organisation. Byggeriet kan alternativt gennemføres som totalentreprise, hvorved driftsfordele reduceres Samtidig vurderes OPP med offentlig finansiering (OPS) mere økonomisk fordelagtigt end et anlægsprojekt i totalentreprise. Denne vurdering hviler på Deloittes finansielle forundersøgelse af projektet. Finansierings-model ved OPP Anlægsomkostning (bevilling i OFS2015) Årlig rådighedsbetaling** (tidligt estimat) Nutidsværdi Privat finansiering 63 mio. kr. * 2,9 mio. kr. 89 mio. kr.*** Offentlig finansiering 63 mio. kr. 0,6 mio. kr. 80 mio. kr. Totalentreprise 63 mio. kr. 81 mio. kr. Noter: Rådighedsbetaling er eksklusive brugernes driftsforbrug. * Deponering Heraf deponeres 58,1 mio. kr. Deloitte vurderer, at der er god mulighed for at opnå delvis deponeringsfritagelse. Tilbagekøb i år 2048 til en anslået omkostning på ca. 32,6 mio. kr. ** Rådighedsbetaling = afbetaling på anlæg + bygningsdriftsomkostninger. *** korrigeret af KEjd og ØKF Center For Økonomi for kunstig renteindtægt ved deponering. 24

25 Genhusning af Artillerivej: Opbevarede arkivalier og museumsgenstande Kassernes størrelse viser behovet for opbevaringsvolumen for hver lokation Lille model få lokationer Københavns Museum Brede Københavns Museum Vejle Københavns Museum Holmegaard Københavns Museum Interne magasiner Nikolaj Kunsthal Artillerivej Københavns Museum Skt. Hans Hospital Københavns Museum Bystævneparken Københavns Museum Ravnsborggade Københavns Museum Artillerivej Thorvaldsens Museum Artillerivej Stadsarkivet Forvaltningernes arkivalier Thorvaldsens Museum Bystævneparken Thorvaldsens museum B. Thorvaldsens Plads 2 Stadsarkivet, Artillerivej Stadsarkivet Dupont Stadsarkivet Kødbyen 25

26 Genhusning af Artillerivej: Funktionsdiagram KEjd Diagrammet belyser funktionelle sammenhænge og relationer i en genhusning af arkiv og magasiner fra Artillerivej 126. Funktionsbygning Brutto 874m2 Arkiv og Magasin Brutto 2.251m2 26

27 Forudsætninger for programmering Organisationen er under reorganisering. Der er usikkerhed omkring funktioner og fordeling af medarbejdere. Programmeringen er foregået sideløbende med programmeringsproces af Stormgade. Det kan på nuværende tidspunkt give usikkerheder ifm. fordeling af funktioner og flow imellem Stormgade og ny magasinløsning. Der tages i programmeringen ikke højde for håndteringen af skimmelinficerede genstande der p.t. er i magasinerne. Der forventes midlertidige tiltag ifm. flytningen. Der programmeres kun i meget begrænset omfang for publikumsadgang, fx adgang for frivillige, forskere og skoleklasser. Nuværende programmering er skematisk og redegør alene for arealer og overordnede tekniske kravspecifikationer. Afhængig af den valgte model skal der udarbejdes detaljerede funktionskrav hvor der også redegøres for funktionelle sammenhænge og flow. Driftsdepoter for Thorvaldsen og Nikolaj Kunsthal er ikke med og der forventes genhusning tættere på institutionerne. Bascons volumenopgørelse og supplerende input er forudsætning for dimensionering af areal af ny magasinløsning. Hertil er kommet en faglig vurdering for tilvækst af Københavns Museum på 2% ved en stor model. Volumenforøgelse ved omplacering af genstande for Københavns Museum er med faktor 1,2. 27

28 Forudsætninger for økonomi Generelt for OPP: Konkurrencepræget dialog kan gennemføres Generelt for Totalentreprise: Udbud laves inkl. levering af reolsystemer Fælles arkiv- og magasin, nybygning OPP Referencebyggeri er Aalborg med justering (tillæg) for BR20 og pristillæg for byggeri øst for Storebælt Magasiner udføres med kompakt reoler i 7,5 meters højde med mezzaniner Øvrige arealer udføres i videst muligt omfang i to plan B/N faktor for øvrige arealer er 1,4 Forudsætninger i øvrigt som i summarisk funktions- og kravspecifikation for byggeprogram Udbud medtager option på 50% udvidelse Fælles arkiv- og magasin, ombygning OPP Ombygning forudsætter ejendommen er i rimelig stand og der bliver tillæg for BR20 Forudsætter gulvkonstruktion har tilstrækkelig styrke Der gennemføres teknisk due diligence Magasindelen efterisoleres og tætnes Der forudsættes ændring af indretning og udskiftning af installationer Ejendom forudsat indrettet med større andel af faste reoler Udbud medtager option på 50% udvidelse Genhusning af Artillerivej, ombygning OPP Indeholder flytning af Artillerivejs arkivalier, museumsgenstande og arbejdsfunktioner. Indeholder option på tilvalg på hyldemeter med en forventet investering på ca. 5 mio. kr. inkl. reoler. B/N-faktor for øvrige arealer er 1,4 28

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner 19.August 2011 Udarbejdet af: Moe & Brødsgaard v. Jan Sørensen og Lone Andersen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ FINANSIERINGS- OG ORGANISERINGSMULIGHEDER PRICEWATERHOUSE COOPERS

KØBENHAVN MALMÖ FINANSIERINGS- OG ORGANISERINGSMULIGHEDER PRICEWATERHOUSE COOPERS KØBENHAVN MALMÖ FINANSIERINGS- OG ORGANISERINGSMULIGHEDER PRICEWATERHOUSE COOPERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Københavns Kommune Øresundsmetro - Beslutningsoplæg vedrørende valg af organiserings-

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Delrapport 21. februar 2005

Delrapport 21. februar 2005 Delrapport 21. februar 2005 1. Indledning 3 1.1. Analysedesign 3 1.2. Analysemetode 4 1.3. Timing af en tinglysningsreform 10 1.4. Validitet og beregningsmæssig usikkerhed 11 1.5. Struktur 16 2. Sammenfatning

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse

VUC Storstrøms bestyrelse VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober 2014. Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl. 08.30 10.30. Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø Skole. 8. november 2009. Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge

Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø Skole. 8. november 2009. Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Beslutningsgrundlag Placeringsmuligheder Thurø Skole 8. november 2009 Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Rekvirent: Kunde: Sag: Svendborg kommune Svendborg kommune

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Jernbanen på rette spor

Jernbanen på rette spor Jernbanen på rette spor Indhold Jernbanen på rette spor... Side 3 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV... Side 4 Fornyelse af sporet... Side 9 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg...

Læs mere

Søren Thomsen 080801

Søren Thomsen 080801 C B S Facility Management Strategisk Taktisk Operativ Facility Management på CBS Af: Martin Jensen 080861 Søren Thomsen 080801 Ingeniørhøjskolen Ballerup 1. Forord Denne bacheloropgave er skrevet af Martin

Læs mere

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere