Gigantium NY SKØJTEHAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigantium NY SKØJTEHAL"

Transkript

1 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen Gigantium NY SKØJTEHAL Byggesags- og funktionsbeskrivelse Marts 2005

2 Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen Gigantium NY SKØJTEHAL Byggesags- og funktionsbeskrivelse Marts 2005 Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt Rådgivende ingeniører Vestre Havnepromenade 9 Telefon og planlæggere A/S Postboks 119 Fax Tilsluttet F.R.I DK-9100 Aalborg

3 Ny Skøjtehal Side i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BYGGESAGSBESKRIVELSE Orientering Byggesagens organisation Generel orientering Projektets grundidé Udbud i totalentreprise omvendt licitation Alternative tilbud Organisation og samarbejde Grundlag for tilbud Bestemmelser i henhold til ABT Bestemmelser for byggepladsdrift Byggepladsen Eksisterende forhold Afsætning Vejrligsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltinger Tilbudsvurdering Krav til tilbudsmateriale Bedømmelseskomité og konkurrencevilkår Vurderingskriterier Klassificering af tillægsydelser Totalentreprenørens projektdokumentation Betingelser for hovedprojekt Betingelser for driftsprojekt Betingelser for tidsstyring Betingelser for kvalitetsstyring Betingelser for betaling Økonomistyring Slutregning Beskrivelse af eksisterende forhold Grunden Landskabet Eksisterende bebyggelser og vejstruktur Fortidsminder Projektmateriale vedrørende eksisterende forhold...60

4 Ny Skøjtehal Side ii 2. FUNKTIONSBESKRIVELSER Overordnede funktionsmål Opvisningshallen Øvrige aktiviteter Indeklima Delfunktioner Trænings- og kampfaciliteter Publikumsfaciliteter Lokaler til personale Øvrige tekniske arealer Rumprogram Anlæg i terræn Kloakarbejder og andre ledningsarbejder Bygningsdele Bygningsbasis Primære bygningsdele Døre og vinduer Kompletterende murerarbejde Kompletterende tømrer- og snedkerarbejde Fugearbejde Kompletterende blikkenslagerarbejde Kompletterende smedearbejde Overflader Gulvbelægning Overflader tagdækningsarbejde Overflader Malerarbejde Ventilation VVS- og afløb El-anlæg Terræn Lavspændingsanlæg Elektronik og svagstrømsanlæg Inventar...123

5 Ny Skøjtehal Side 1 1. BYGGESAGSBESKRIVELSE 1.1 Orientering Byggesagens organisation Bygherre: Aalborg Kommune Skole- og kulturforvaltningen Godthåbsgade Nørresundby Bygherrerådgiver: A/S Vestre Havnepromenade 9, Postbox Aalborg En totalentreprenør udpeges igennem den hermed iværksatte tildelingsprocedure Generel orientering Aalborg Kommune har besluttet at opføre en ny skøjtehal ved Gigantium i Aalborg Øst, idet eksisterende skøjtehal på Østre Allé i Aalborg, der er opført i 1966, generelt set er nedslidt og utidssvarende. Den ny skøjtehal ønskes placeret og sammenbygget med eksisterende bygningsanlæg som forudsat i totalentreprisevinderprojekt maj 1998, der danner grundlag for de eksisterende bygningers og udearealers udformning. Princip for placering og sammenbygning af ny skøjtehal med det eksisterende bygningsanlæg fremgår af vedlagte tegning: Placering af ny skøjtehal konkurrenceområde, tegning nr. 300, dateret 2. november 2004 Bilag nr. 1 Bygherren ønsker specielt Gigantium s nuværende multianvendelighed yderligere udbygget og forstærket med opførelsen af den ny skøjtehal, således at f.eks. banearealer og publikumsområder indgår som en naturlig og sammenhængende

6 Ny Skøjtehal Side 2 del i Gigantium ved fremtidige forskelligartede arrangementer som udstillinger, kongresser, stævner m.v. Skøjtehallens fysiske rammer skal klart og utvetydigt signalere "værested og virkested" for såvel elite/konkurrenceidræt som folkelig idræt Projektets grundidé Skøjtehallens opvisningsbane med tilhørende tilskuerfaciliteter skal danne en attraktiv og levende baggrund for klubberne AaB og AIK`s ishockeyhjemmekampe, såvel som for internationale konkurrencer i kunstskøjteløb etc. Kvalitet i rumoplevelse Arkitektonisk, æstetisk og miljømæssigt skal hvert rum for sig give de aktive og publikum en oplevelse af kvalitet. Det handler om materialevalg, rumindretning, lys, lyd, akustik, oplevelse og funktion. Lys og oplevelse handler også om at disponere rummene på en sådan måde, at kombinationen af store glasarealer og den på området allesteds-nærværende natur giver brugerne en fornemmelse for både aktivitet og natur i et og samme rum. Holdbarhed og styrke må være kendetegnende for rummene, og naturmaterialer foretrækkes frem for syntetiske. Der skal ligeledes tænkes i vedligeholdelse, langsigtet såvel som daglig, hvor brugen af naturmaterialer også er væsentlig. Sammenhænge Den ny skøjtehal skal sammenbygges med det eksisterende bygningskompleks på Gigantium på en sådan måde, at Gigantium efterfølgende fremstår som et sammenhængende, arkitektonisk velproportioneret bygningsanlæg såvel i bygningskompleksets interne logistik og plandisponering som i de udvendige facaders helhedsindtryk. Specielt lægges vægt på en sammenhæng i bygningskompleksets materialevalg og gennemførte princip med adskillelse af idrætsudøvere og publikum i forskellige niveauer. Sammenbygningen med den eksisterende storhal forudsættes således udført på en sådan måde, at der etableres direkte niveaufri adgang fra eksisterende storhal til baneniveau i den ny skøjtehal (såvel ved opvisnings-, trænings- og curlingbanen.) Ligeledes forudsættes alle nye omklædningsrum med tilhørende servicerum, depoter, teknikrum m.v. placeret i niveau med gulv i storhal, idrætshal og omklædningsafsnit i eksisterende bygningsafsnit. Publikumsadgang til skøjtehallen forudsættes at skulle ske fra et niveau svarende til gulv i eksisterende cafeteria/ankomstflade langs østside af storhal.

7 Ny Skøjtehal Side 3 I dette niveau bør således følgende bygningsafsnit placeres: Vindfang, foyer, opholdsareal, udskænkningssteder, publikumstoiletter m.v. På et eventuelt øverste niveau med gulvniveau svarende til niveau i kontorer og møderum på 1. sal i eksisterende bygningskompleks forudsættes etableret foyer/opholdsareal med adgang til eventuel hængetribune, udskænkningssteder, møderum, klublokaler, café, toilet m.v. Som tidligere beskrevet lægger bygherren vægt på at Gigantium s nuværende multianvendelighed udbygges yderligere. Fremtidig udbygning Byggeriet - såvel arkitektur som indretning - skal fremtidsorienteres og give gode muligheder for tilpasning og forandring. Økologisk tænkning må præge opbygningen og teknikken. Balance, harmoni og helhed samt fleksibilitet er nøgleord. Konkurrencedeltagerne forventes at tage videst mulige hensyn til en mulig fremtidig yderligere sikring af bygningskompleksets multianvendelighed ved at sikre eventuelle udbygningsmuligheder af tidligere nævnte fællesområder. Desuden skal der tænkes i funktionsmæssige sammenhænge, hvor et, to eller flere rum kan bruges hver for sig eller i sammenhæng med hinanden (aktiviteter, rekvisitter og lign.). Endelig er det vigtigt, at rummene og hallerne kan anvendes til mange forskellige formål, bl.a. i kraft af muligheden for forandring, tilpasning og sammenkædning i anvendelsen. Opvisningsbane Denne bane er tænkt anvendt til: Ishockeyklubberne AAB og AIK s hjemmekampe. Nationale og internationale konkurrencer i kunstskøjteløb. Isshow Afvikling af ishockeyturneringer for ungdomshold. Offentlig skøjteløb Desuden skal der eventuelt åbnes mulighed for at hallen kan anvendes til: Musikkoncerter Udstillinger, messer etc. Loftshøjden i hallen skal minimum overholde de på rumskemaoversigterne beskrevne højdegrænseplaner.

8 Ny Skøjtehal Side 4 Opvisningshallen skal indrettes med plads til min tilskuersiddepladser og 1000 ståpladser eller alternativt som angivet i afsnit Træningsbane Denne bane er tænkt anvendt til: Træningsbane for ishockeyklubberne AAB og AIK Træningsbane for ASJ Aalborg Skøjteløberforening Afvikling af turneringer for ungdomshold Offentlig skøjteløb Desuden kan hallen benyttes til: Udstillinger, messer etc. Loftshøjden i hallen skal minimum overholde de på rumskemaoversigterne beskrevne højdegrænseplaner. Curlingbane Denne bane er tænkt anvendt til: 4 Curlingbaner for træning, nationale og internationale konkurrencer Generelt Skøjtehallen skal indgå i centret på en naturlig måde som nævnt under projektets grundidé, men af hensyn til funktionen skal der i umiddelbar tilknytning til skøjtehallen etableres bl.a. følgende faciliteter: Salgsområde, billettering og lign. café og generelle publikumsfaciliteter. Omklædningsrum for klubber. Rum for offentlige skøjteløbere. Skøjteudlejning. Toiletfaciliteter, såvel til brugere som publikum. Fjernsyn og kommentatorområder/faciliteter/mødelokaler. Klublokaler. Depotrum. Diverse tekniske arealer. Skøjtehallen skal fremstå som en fremtidsorienteret og moderne skøjtehal hvor oplevelse og udøvelse af aktivitet står i højsædet. Gældende brandkrav skal overholdes.

9 Ny Skøjtehal Side 5 Skøjtehallen skal generelt være handicapvenlig og opfylde gældende normer, myndighedskrav m.v. Teknikrum, trappe, elevatorer og lign. er ikke nødvendigvis beskrevet, men etableres i nødvendigt omfang Udbud i totalentreprise omvendt licitation Bygherrerådgiveren har opstillet bygherrens ønsker i nærværende byggeprogram, som er grundlag for et udbud i totalentreprisetilbud. Dvs. at tilbudet skal omfatte al Planlægning i forbindelse med tilbudsgivning. Projektering Myndighedsgodkendelser. Bygge- og tidsstyring inkl. sikkerhedsstyring. Levering af alle materialer og udførelse af alle arbejdsydelser, som indgår i det tilbudte projekt. Kvalitetsstyring og -sikring. Dokumentation for kvalitetssikring og for drift og vedligehold i øvrigt som specificeret i byggeprogrammet. Det forudsættes, at der i planlægningen og projekteringen inddrages kompetente planlæggere, arkitekter og projekterende ingeniører, som har erfaring fra lignende projekter. Det er af afgørende betydning, at den politisk accepterede økonomiske ramme overholdes. Derfor udbydes opgaven i en omvendt licitation med en fast tilbudspris, som er angivet i udbudsbrevet. Med udgangspunkt i, at der sker en tildeling af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, består konkurrencen i at tilbyde bygherren det projekt, som inden for den givne økonomiske ramme rummer de fleste funktioner i en tilfredsstillende kvalitet. Bygherrens ønsker er angivet som en funktionsbeskrivelse i kapitel 2. I kapitel 3 er opstillet retningslinier for krav til mulige byggetekniske løsninger og driftsbetingelser. I afsnit 1.4 er beskrevet, hvordan bygherren prioriterer.

10 Ny Skøjtehal Side 6 Herefter er det de bydendes opgave at opstille det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Bedømmelseskomitéen er ligeledes beskrevet i afsnit 1.4. Bygherren forbeholder sig ret til at få oplyst og eventuelt forkaste underentreprenører uden økonomiske konsekvenser Alternative tilbud Der modtages gerne forslag til alternative løsninger, dog skal hovedideen i planløsningen fastholdes. Et alternativt forslag skal følge de generelle retningslinier. Endvidere skal de som hovedtilbudet være beskrevet således, at alle oplysninger til tilbudets fulde forståelse er med. Se afsnit Organisation og samarbejde Byggesagens organisation er vist på organisationsplanen på efterfølgende side. Den er bygget op omkring en stærk projektlederakse. Den forudsætter, at projektlederne hos henholdsvis bygherren, bygherrerepræsentanten, bygherrerådgiveren og totalentreprenøren etablerer et regelmæssigt og systematisk mødeforløb, som sikrer, at alle spørgsmål, problemer og konflikter behandles positivt og hurtigt til fremme af kvalitet og god styring. Der afholdes således bygherremøder hver 14. dag. I møderne deltager bygherre, bygherrerådgiver, totalentreprenør og dennes arkitekter og ingeniører. Bygherrerådgiver udarbejder referat af disse møder Grundlag for tilbud Grundlag for såvel tilbudsafgivelse som arbejdets udførelse er følgende dokumenter, altid i sidst reviderede udgave, hvor ikke andet er angivet: Evt. rettelsesblade udsendt inden licitationen. Udbudsbrev. Tilbudsliste (TBL) af 31. marts 2005 Udbudstidsplan af 31. marts 2005 Nærværende byggesags - og funktionsbeskrivelse med tilhørende bilag. Almindelig Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) med tilføjelser og afvigelser. Entreprenørgarantistillelse paradigma i medfør af ABT 93 6 ) med tilhørende rettelser. Gældende byggelove, vedtægter, regulativer, cirkulærer, bekendtgørelser, reglementer, anordninger m.v., hvor disse er relevante for byggearbejdet. Dansk Ingeniørforenings normer og forskrifter. Danske standarder og rekommandationer (DS og DS/R) Forsyningsselskabernes bestemmelser.

11 Ny Skøjtehal Side 7 Arbejdstilsynets anvisninger. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Byggestyrelsens cirkulære nr. 174 om fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, inkl. vejledning. By- og boligministeriets bekendtgørelser nr. 202 om kvalitetssikring af byggearbejder. Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 728 vedr. byggeri i vinterperioden med tilhørende bilag. By- og boligministeriets bestemmelser og anvisninger vedr. vinterbyggeri.

12 Ny Skøjtehal Side Bestemmelser i henhold til ABT 93 Nærværende hovedafsnit er opbygget med Almindelige Betingelser for Totalentrepriser, ABT 93, som udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 optrykt i venstre spalte. Supplementer og fravigelser udarbejdet af er optrykt i højre spalte ud for de berørte paragraffer i ABT 93. A. AFTALEGRUNDLAGET 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Stk. 1 Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2 Ved "totalentreprise" forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget. Stk. 3 Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Efterfølgende supplerer eller erstatter de pågældende bestemmelser i ABT 93 og gælder forud for disse i tilfælde af modstrid. Stk. 4 Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5 Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6 Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7 Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Stk. 8 Ved "arbejdet" forstås i disse betingelser også projektet, og ved "underentreprenører" også rådgivende teknikere antaget af entreprenøren.

13 Ny Skøjtehal Side 9 2. BYGHERRENS UDBUD Stk. 1 Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2 Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Bygherren påser, at oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen. Stk. 3 Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der kan fastsættes en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 24, stk. 1, nr. 6. Den bydende skal basere sit tilbud på: - Bygherrens udbudsbrev. - Betingelser og beskrivelser. - Evt. tilbudslister. - Evt. rettelsesblade. - Gældende Danske Standards, D.I.F.'s normer og forskrifter. - Myndighedernes (herunder arbejdstilsyn) koncessionerede selskaber, vandværkers og lignendes til enhver tid gældende bekendtgørelser, vedtægter, regulativer og anvisninger. - Cirkulære om kvalitetssikring, samt vejledning hertil. - Cirkulære om pris og tid. - Byggestyrelsens bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden. - Arbejds- og adgangsforholdene på stedet, hvilke de bydende skal gøre sig bekendt med inden tilbudsafgivelse. Behandlingstid for tilladelser fra myndigheder er generelt ca. 4 uger. Til myndighedsbehandling leverer totalentreprenør 5 sæt tegninger til myndigheder. Stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5 Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold bygherren tillægger betydning ved bedømmelsen af tilbudene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, skal dets sammensætning angives. Stk. 6 Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgi-vende umiddelbart efter bedømmelsen. Det vederlag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får entreprisen, fradrages i entreprisesummen ved første udbetaling. Oplysninger om vederlaget fremgår af udbudsredegørelsen

14 Ny Skøjtehal Side ENTREPRENØRENS TILBUD Stk. 1 Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Hvis flere byder i forening, skal en af disse være bemyndiget til med bindende virkning for alle at føre forhandlinger vedrørende arbejdet, betaling m.v. Tilbudet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således bemyndiget. Stk. 2 Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40 arbejdsdage fra tilbudenes åbning. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbudets datering. Stk. 3 Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 4 Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbudet. Vedståelsesfristen ændres til 60 arbejdsdage. Tilbudsmaterialet vil ikke blive tilbageleveret. Det er danske myndighedskrav, som skal opfyldes, hvis ikke andet entydigt fremgår af specifikationer. Stk. 5 Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 2, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan frist i tilbudet, jf. 24, stk.1, nr. 6. Stk. 6 Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbudet, i det omfang disse fyldestgørende fremgår af udbudsmaterialet. Stk. 7 Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere projektering, der er nødvendig herfor. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder til projektet. Bygherren er berettiget til uden yderligere vederlag at anvende det udvalgte projekt i driftsøjemed og til andre ikke-kommercielle formål uden samtykke fra totalentreprenøren. Totalentreprenøren har pligt til at sørge for samt over for bygherren at dokumentere, at det i totalentreprenørens rådgiveraftaler vedrørende totalentreprisen udtrykkeligt anføres eller tilføjes, at bygherren har de i foranstående afsnit angivne rettigheder vedrørende projektmaterialet. Stk. 8 Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives tilbudene i lukkede kuverter, der åbnes på et forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbudssummen er Vedrørende åbning af tilbud henvises til udbudsbrev og afsnit 1.4

15 Ny Skøjtehal Side 11 forlangt indgivet i særskilte kuverter, fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af disse. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbud og priskuverter og til at blive gjort bekendt med tilbudssummerne. Stk. 9 Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de indkomne tilbud - herunder eventuel teknisk afklaring - og inden indledning af kontraktsforhandlinger orienteres de bydende skriftligt om, hvilken entreprenørs tilbud, bygherren finder fordelagtigst. De bydende orienteres skriftligt om, hvilke tilbud bygherren finder mest fordelagtig, umiddelbart forinden kontrakten underskrives. 4. ENTREPRISEAFTALEN Stk. 1 Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2 Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. 5. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER M.V. Stk. 1 Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Der vil kun blive givet én transport, og da til bank eller sparekasse. Transporten skal gælde hele restentreprisesummen. Stk. 2 Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3 Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4 Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Navne og fagområder for underrådgivere eller underentreprenører, som ikke er anført i tilbudet, skal oplyses senest inden kontraktindgåelse henholdsvis opstart af byggeplads. Ændringer i disse oplysninger skal meddeles skriftligt til byggeledelsen. Stk. 5 Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor van-

16 Ny Skøjtehal Side 12 skelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 6. ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTIL- LELSE Stk. 1 Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankeller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som anført i standardformuleringen i bilag 10. Tekstmæssige ændringer i forhold hertil accepteres ikke. Sikkerhedsstillelsen skal stilles senest ved kontraktindgåelse. Garanten skal være opgivet ved tilbudets afgivelse. Sikkerhedsstillelsen reguleres forholdsmæssigt for hver 5 %, entreprisesummen forøges. Stk. 2 Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Stk. 3 Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Nedskrivning af sikkerheden sker efter entreprenørens anmodning, der tidligst kan fremsendes 4 uger før udløbet af den 1-årige periode efter afleveringstidspunktet. Er anmodningen ikke fremkommet senest 2 uger før udløbet af den 1- årige periode efter afleveringstidspunktet, forlænges perioden automatisk indtil 2 uger efter anmodningens fremkomst. Tilsvarende bestemmelser om fremsendelse af anmodning og forlængelse af den 1-årige periode indtil afhjælpning af eventuelle mangler har fundet sted, gælder for de i 36, stk. 3 omtalte arbejder. Stk. 4 Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1 medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Entreprenøren skal fremsende anmodning om frigivelse af sikkerheden efter tilsvarende bestemmelser som angivet under 6, stk. 3.

17 Ny Skøjtehal Side 13 Stk. 5 Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering. Stk. 6 Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 7 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. 7. BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE Stk. 1 Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Bygherren sidestilles med en offentlig institution, hvorfor der ikke stilles sikkerhed. Stk. 2 Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3 Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på,

18 Ny Skøjtehal Side 14 om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 8. FORSIKRING Stk. 1 Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser begrænses, tegner bygherren en entreprise (all-risk) forsikring inkl. ansvar. Forsikringen dækker også brand og storm. Sikrede på policen er foruden bygherren også entreprenøren og dennes underentreprenør, såfremt de er påtegnet. For forsikringen gælder der en selvrisiko ved enhver tingskade på kr pr. skadesbegivenhed - dog ikke ved brand- og stormskader. Hæftelse for denne selvrisiko påhviler den for skaden ansvarlige. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal selv sørge for tegning af lovpligtige forsikringer og sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Entreprenøren må selv, i det omfang han finder det nødvendigt, sørge for forsikringsdækning for materiel, værktøj, skure og andre effekter, som tilhører entreprenøren, eller som han har ansvaret for. Stk. 2 Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

19 Ny Skøjtehal Side 15 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 9. ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING Stk. 1 Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Arbejdsplanen, der skal være i overensstemmelse med de i udbudstidsplanen angivne datoer, skal indeholde alle væsentlige aktiviteter, tidspunkt for evt. bygherreleverancer etc. med en detaljeringsgrad, der afstemmes efter den enkelte entreprise og muliggør at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byggemøde. Det bemærkes, at der ved udarbejdelse af arbejdsplanen skal tages hensyn til de forudsatte antal vejrligsdage jf. 24, stk. 1, nr. 4. Dersom entreprenøren under arbejdets udførelse skønner, at det ikke vil være muligt at overholde de i arbejdsplanen angivne tidsfrister, skal han straks skriftligt underrette bygherren om dette. Godkendelse af et ændret arbejdsprogram fritager ikke entreprenøren for nogen del af hans ansvar for forsinkelser i forhold til de i kontrakten fastsatte tidsfrister. Stk. 2 Entreprenøren foretager alle afsætninger, medmindre andet er aftalt. 10. ENTREPRENØRENS YDELSE Stk. 1 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støjog støvplage for brugere af eksisterende bygninger. Entreprenøren skal omgående rette mangler ved arbejdets udførelse, entreprenørens egen målsætning eller lignende, uden vederlag og uden tidsfristforlængelse, på hvilket tidspunkt de end konstateres. Forslag til mangelafhjælpning skal forelægges bygherren til godkendelse. Hvor udbudsmaterialet angiver materialer af en bestemt fabrikat og type i

20 Ny Skøjtehal Side 16 formen som XXX er entreprenøren pligtig til at levere enten det angivne fabrikat og type eller et dermed ligestillet, som kan accepteres af bygherren i hvert enkelt tilfælde. Stk. 2 Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3 Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4 Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelkrav under de i 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende teknikere antaget af entreprenøren. jf. 1, stk. 8. Stk. 5 Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Stk. 2 Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3 Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entre- Alle udgifter til vejrligsforanstaltninger - udvidede såvel som overenskomstmæssige, herunder snerydning - skal således også være indeholdt i tilbudet. Såfremt allerede leverede materialer bortfjernes fra byggepladsen eller forringes inden leverancens anvendelse, efter at levering har fundet sted, er ansvaret herfor alene entreprenørens. Aftaler mellem entreprenør og leverandør skal indgås på grundlag af AB 92. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelser er overholdt, og det må påregnes, at en sådan dokumentation i form af en underskrevet "byggeleveranceklausul" vil blive forlangt ved alle større leverancer. Aftale mellem totalentreprenøren og rådgiverne skal indgås på grundlag af ABR 89. Rådgiveren skal tegne ansvarsforsikring til dækning af rådgiveransvar. Entreprenøren er selv ansvarlig for udarbejdelse af projekt og valg af leverandører, og kravet i 10, stk. 4 skal under alle omstændigheder opfyldes. Alle udgifter til vejrligsforanstaltninger - udvidede såvel som overenskomstmæssige, herunder snerydning - skal således også være indeholdt i tilbudet. Såfremt allerede leverede materialer bortfjernes fra byggepladsen eller

21 Ny Skøjtehal Side 17 prenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4 Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelkrav under de i 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende teknikere antaget af entreprenøren. jf. 1, stk. 8. Stk. 5 Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. forringes inden leverancens anvendelse, efter at levering har fundet sted, er ansvaret herfor alene entreprenørens. Aftaler mellem entreprenør og leverandør skal indgås på grundlag af AB 92. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelser er overholdt, og det må påregnes, at en sådan dokumentation i form af en underskrevet "byggeleveranceklausul" vil blive forlangt ved alle større leverancer. Aftale mellem totalentreprenøren og rådgiverne skal indgås på grundlag af ABR 89. Rådgiveren skal tegne ansvarsforsikring til dækning af rådgiveransvar. Entreprenøren er selv ansvarlig for udarbejdelse af projekt og valg af leverandører, og kravet i 10, stk. 4 skal under alle omstændigheder opfyldes. 12. ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VED- LIGEHOLDELSE Stk. 1 Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2 Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, har entreprenøren pligt til inden anvendelsen og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen over for bygherren at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer er behæftet med synlige fejl eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl eller mangler overgår herefter til entreprenøren. Såvel den skadevoldende som den skadelidte entreprenør er forpligtiget til at underrette bygherren om den skadevoldende begivenhed. Når én entreprenør forvolder skade på en anden entreprenørs arbejde, skal bygherren være berettiget til at

22 Ny Skøjtehal Side 18 Stk. 3 Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. kræve, at den skadelidte entreprenør udbedrer skaden for skadevolders regning. Stk. 4 For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget heraf fastlægges. Ved hel eller delvis ibrugtagning før afleveringsforretning overgår risiko og vedligeholdelsespligt først til bygherren efter at entreprenøren skriftligt har begæret sig fritaget for risiko og vedligeholdelsespligt. 13. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER Stk. 1 Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og for at underrette bygherren i fornødent omfang herom. I det omfang, det aftales, at entreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbudets afgivelse. Stk. 2 Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Byggesagsbehandlingsgebyr betales af totalentreprenøren. Tilslutningsafgifter til el, vand, fjernvarme, kloak m.v. samt stikledningsudgifter afholdes af bygherre. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende bestemmelser uden bygherrens accept. Entreprenøren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse samt nedtagning og bortbringning af enhver af bygherren og/eller offentlige myndigheder krævet foranstaltning til etablering af sikkerhed og sundhed indenfor sit entrepriseområde i hele arbejdsperioden for entreprisen, således at dette er behørigtsikret i lovmæssig forstand. Entreprenøren skal på forlangende tilstile bygherren genpart af korrespondance med offentlige myndigheder. 14. ÆNDRINGER I ARBEJDET Stk. 1 Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret

23 Ny Skøjtehal Side 19 til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Stk. 2 Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Aftaler om ændringer i entreprisens omfang, pris, tid etc. noteres i førstkommende byggemødereferat. Såfremt ændringer i entreprisen medfører tidsmæssige konsekvenser skal dette fremgå af aftalen om ændringen. I modsat fald sker der ingen ændring af de aftalte tidsfrister. Stk. 3 Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4 Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Arbejdssedler (dagrapporter) vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til tilsynet senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende regningsarbejde. Stk. 5 Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. 15. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD Stk. 1 Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Stk. 2 Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer

24 Ny Skøjtehal Side 20 eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor -bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. Stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Hindringer eller ulemper, som ikke forekommer i større omfang end sædvanligt for et arbejde i de aktuelle jordarter, skal være inde holdt i tilbudet. Stk. 5 Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. 16. FORTIDSMINDER Stk. 1 Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2 Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Standsning af arbejdet i henhold til dette stk. betragtes som offentligt forbud og behandles under 24 og 27. Stk. 3 Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4 Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. 17. BYGHERRENS TILSYN Stk. 1 Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets udførelse. Tilsynet kan give og modtage med-

25 Ny Skøjtehal Side 21 delelser vedrørende arbejdet samt godkende eller kassere materialer eller arbejder. 18. ENTREPRENØRENS KONTROL Stk. 1 Selvom bygherren deltager i projektgennemgang eller fører tilsyn med entreprenørens arbejde, medfører dette ikke nogen indskrænkning i entreprenørens ansvar for projektet eller arbejdet i øvrigt. I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Denne arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne. Arbejdslederen skal være fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder og have det fornødne antal medarbejdere til rådighed. Ledende personale må ikke udskiftes uden bygherrens samtykke. Bygherrens godkendelse af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for organisationens kapacitet og virke. 19. BYGGEMØDER Stk. 1 Medmindre andet aftales, indkalder entreprenøren til byggemøder med bygherren og udarbejder referater, der snarest muligt sendes til bygherren. Byg(herre)møder afholdes ca. 2 gange om måneden og i øvrigt hvis en af parterne fremsætter ønske herom. Bygherren forbeholder sig ret til at deltage i entreprenørernes byggemøder med underentreprenører og til at modtage referat af disse møder. Dersom entreprenøren eller bygherren ikke senest ved næstfølgende byggemøde gør indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. En bemærkning herom skal optages i det følgende byggemødereferat. Parterne har dog altid til indsigelse inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af referatet. 20. SPILDDAGE Stk. 1 På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

26 Ny Skøjtehal Side TILKALDELSE AF BYGHERREN OG EN- TREPRENØREN PARTERNES OPHOLD I UDLANDET Stk. 1 Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2 Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. D. BYGHERRENS BETALINGS- FORPLIGTELSE 22. BETALING Stk. 1 Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Bygherrens betalingsfrist ændres til 20 arbejdsdage. Anmodning kan først fremsendes når arbejdet er udført. Dokumentation og gennemførelse af kvalitetssikring er en del af arbejdet. Udleverer bygherren særlige formularer til acontobegæring og slutregning, skal disse anvendes. Anmodning om acontobetaling faktureres særskilt for kontraktarbejder og for ændringsarbejder. Stk. 2 Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. Stk. 3 Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Der skal stilles fuld sikkerhed for købte, men ikke leverede materialer. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som anført i standardformuleringen, bilag 10. Krav om forudbetaling skal indeholde oplysning om tidspunkt og beløbsstørrelse.

27 Ny Skøjtehal Side 23 Stk. 4 I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5 Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunkt for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6 Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. Betaling finder sted uden tilbageholdelse senest 20 arbejdsdage efter at regning er modtaget af bygherren. Arbejder, der udføres senere end 12 mdr. efter licitationsdagen, vil blive prisreguleret i henhold til cirkulæret om pris og tid. Indeksering skal foretages i henhold til indeks for Malerarbejde. Bygherren forbeholder sig ret til godtgørelse af entreprenørens besparelser som følge af statslige indgreb, jf. cirkulære om pris og tid 8, stk. 4. Stk. 7 Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 8 Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9 Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.

28 Ny Skøjtehal Side 24 Stk. 10 Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Bygherrens betalingsfrist ændres til 30 arbejdsdage. Bygherren kan foretage tilbageholdelse i slutopgørelsen med et beløb svarende til udbedringsudgiften konstateret ved afleveringsforretningen. Stk. 11 Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Forrentning : Diskonto + 2% Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. Ved forsinket betaling regnes renten fra betalingsfristens udløb. Stk. 12 Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13 I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 14 Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15 Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. Dette gælder ligeledes betaling for leverancer. 23. ENTREPRENØRENS RET TIL AT STAND- SE ARBEJDET Stk. 1 Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2 Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke er stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93. 6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Februar 2014 Særlige Betingelser (SB) til Almindelige Betingelser for Totalentrepriser (ABT 93) samt Almindelige Betingelser

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser ABT 93 A. Aftalegrundlaget Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) UDKAST nr. 2 Rebild Kommune 11. januar 2013 Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) 1. Almindelige betingelser Almindelige betingelser - i det følgende kaldet

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)

Læs mere

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER SB STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S INDHOLD 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 3. ENTERPRISENS UDFØRELSE 9 4. BYGHERRENS

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

ALBERTSLUND - KANALGADEN

ALBERTSLUND - KANALGADEN Albertslund Kommune & HOFOR A/S Juli 2013 ALBERTSLUND - KANALGADEN Fælles betingelser (FB) PROJEKT Albertslund - Kanalgaden Fælles Betingelser (FB) Albertslund Kommune & HOFOR A/S Projekt nr. 217239 Dokument

Læs mere

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB 92 med tillæg og fravigelser

AB 92 med tillæg og fravigelser AB 92 med tillæg og fravigelser Til Ramme-, udbud/aftale Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S februar 2011 Version 1.1 side 1 af 24 sider Indholdsfortegnelse: A AFTALEGRUNDLAGET 3 B SIKKERHEDSSTILLELSE

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser AB 92 Ordregivers tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse

Læs mere

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland 1 Fællesbetingelser for arbejder og leverancer ved anlæg af 7 regionale lufthavne i Grønland FB Juli 1995 Indholdsfortegnelse Orientering 1. Introduktion... 2 2. Bygherren... 2 3. Anlægsopgaven... 2 4.

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser RAMMEAFTALE 2013-1118-03 Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser Udbud af Håndværkerydelser Februar 2014 AB92 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Ordregivers supplerende vilkår er anført i

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA Kirketorvet 22, 7100 Vejle ABA - Almindelige Betingelser for anlægsarbejder AB92 Udgave: 01.06.2010 Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side nr.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med s præciseringer og fravigelser.

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 2. udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92, 2. udgave Dette dokument indeholder en række forslag til formuleringer i forhold til AB92,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Side 1 af 21 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) BET nr 4040 af 10/12/1992 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv.

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. DI s forslag til ny AB Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. 1 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 1 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: Boligselskabernes

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. 18.12.14 AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 K E N D E L S E Håndværksrådet (selv) mod Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken v/administrator,

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger Marts 2011 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger F:\a\Fyn\Udbuds dokumenter\ab 92 - marts 2011 FaB.docx Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 1. juli 2015 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand Udbudsbetingelser Aarhus Vand A/S Side 2 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Den juridiske ramme... 3 1.2 Kontaktoplysninger... 3 1.3 Spørgsmål...

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger BILAG 1 12. juli 2013 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger 1100002980\LDH00997-1-ANEB Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed IAB 92 Udfærdiget af Boligministeriet

Læs mere

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved.

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93 med Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser ved Totalentreprise Nybyggeri Almindelige Betingelser for totalentreprise af 1993 ABT 93

Læs mere

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg Facader og vinduer Fælles og særlige betingelser Januar 2015 Sag nr. 959-2 Fælles betingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fælles betingelser

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 AB 92 A. Aftalegrundlaget Byggeri Københavns / Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser Centralt affaldssug Odense Etablering af samlet anlæg i totalentreprise Særlige Betingelser 13. august 2014 Revideret 2. oktober 2014 Grontmij A/S TILLÆG TIL ABT 93 A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser

Læs mere

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V.

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. AB GUNLØG SAG NR. 06.2527.02 APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. UDBUDSSKRIVELSE 2 II. ALMINDELIGE BETINGELSER 5 Udbudsgrundlag

Læs mere

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92 1 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg 2 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige betingelser

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S

Spildevandscenter Avedøre I/S ude0 Renovering af Ejby og Vallensbæk pumpestationer Levering af Spjæld Betingelser og arbejdsbeskrivelse Juni 2012 Spjældleverance; Ejby og Vallensbæk pumpestation Side: 2/40 Indhold: 1. Orientering...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1.

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1. Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1.

Læs mere

Vejledning til standardaftalen AB-Forbruger

Vejledning til standardaftalen AB-Forbruger Vejledning til standardaftalen AB-Forbruger Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER SÆRLIGE BETINGELSER LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER April 2013 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 Udbud Oktober 2015 Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Betingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere