Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling"

Transkript

1 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse af faglig udvikling blandt FOAs medlemmer. Undersøgelsen er gennemført i september 2013 blandt medlemmer af FOA. Resultater: Hvert tredje medlem oplever, at der slet ikke eller i ringe grad er afsat tid til faglig udvikling på deres arbejdsplads. Halvdelen af medlemmerne oplever, at der i nogen grad er afsat tid til faglig udvikling, og 10 procent oplever det i høj grad. Medlemmer på arbejdspladser, hvor der i høj grad er afsat tid til faglig udvikling, vurderer deres arbejdsmiljø som væsenligt bedre end andre medlemmer. Tre ud af fire medlemmer, som slet ikke har afsat tid til faglig udvikling, vurderer, at deres arbejdsmiljø ikke er særlig godt. Det gælder kun hvert femte medlem, hvor der i høj grad er afsat tid til faglig udvikling. 4 ud af 10 medlemmer oplever, at deres leder sjældent eller aldrig har tid til at engagere sig i deres faglige udvikling, og hvert tredje medlem får aldrig eller sjældent den nødvendige ris og ros fra lederen. Bedre ser det ud i forholdet til kollegerne: 4 ud af 10 oplever altid eller ofte at få den nødvendige ris og ros for arbejdet af deres kolleger. Medlemmer, hvis leder aldrig eller sjældent engagerer sig i deres faglige udvikling, oplever deres arbejdsmiljø som væsentligt dårligere end andre medlemmer. Blandt medlemmer, hvis leder aldrig tager sig tid til at engagere sig i deres faglige udvikling, oplever tre ud af fire (77 procent), at arbejdsmiljøet ikke er særlig godt. Det gælder kun 17 procent blandt medlemmer, hvor lederen ofte engagerer sig i deres faglige udvikling. Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem lederens manglende engagement i den faglige udvikling og medlemmernes ønske om jobskifte. Blandt medlemmer, hvis leder aldrig engagerer sig i deres faglige udvikling er det mere end halvdelen (55 procent), som overvejer at søge væk fra arbejdspladsen. Det er kun 7-8 procent, hvor lederen altid eller ofte engerer sig. Langt de fleste medlemmer oplever, at de kan tale åbent om fejl, og at man bliver behandlet på en ordentlig måde, hvis man begår fejl på arbejdspladsen. Og har arbejdspladsen en åben fejlkultur, opleves arbejdsmiljøet også som væsentligt bedre. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Katrine Bonde Nielsen Finn Danielsen Tlf Tlf

2 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 2 Hvert tredje medlem savner faglig udvikling på arbejdspladsen Hvert tredje medlem oplever, at der slet ikke eller i ringe grad er afsat tid til faglig udvikling på deres arbejdsplads. Det viser figur 1. Tilsvarende er en tredjedel af medlemmer helt uenige eller delvist uenige i, at faglig udvikling er en væsentlig del af hverdagen på deres arbejdsplads. Figur 1 Faglig udvikling I hvilken grad er der afsat tid til faglig udvikling på din arbejdsplads? Faglig udvikling er en væsentlig del af hverdagen på min arbejdsplads 6% 5% 10% I høj grad I nogen grad 11% 3% 19% 30% 49% I ringe grad Slet ikke 25% 42% Kilde: FOas medlemspuls september 2013 Omfanget af faglig udvikling i de fire sektorer Omfanget af faglig udvikling varierer ikke meget imellem FOAs fire sektorer. Det viser figur 2, hvor man kan se medlemmernes svar på spørgsmålet Faglig udvikling er en væsentlig del af hverdagen på min arbejdsplads. Faglig udvikling synes at fylde lidt mindre for medlemmer af Teknik- og Servicesektoren og medlemmer af Kost- og Servicesektoren (flere svarer helt uenig ) end for medlemmer i de to øvrige sektorer. Forskellen er dog kun statistisk signifikant for Teknik- og Servicesektoren.

3 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 3 Figur 2 Faglig udvikling i FOAs fire sektorer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kost- og Servicesektoren 34% 30% 11% 9% Pædagogisk Sektor 21% 44% 21% 11% 4% Social- og Sundhedssektoren 19% 43% 26% 10% 3% Teknik- og Servicesektoren 14% 36% 25% 22% 3% I alt 19% 42% 26% 11% 3% Kilde: FOAs medlemspuls september 2013

4 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 4 Halvdelen oplever, at udvikling fylder mere på arbejdspladsen nu end for to år siden Figur 3 viser, at halvdelen af medlemmerne oplever, at der er kommet mere fokus på faglig udvikling inden for de seneste 2 år. 16 procent er helt enige og 32 procent er delvist enige i udsagnet. Omvendt er ca. hvert tredje medlem helt eller delvist uenige for dem fylder faglig udvikling mindre nu end for 2 år siden. Figur 3 Mere fokus på faglig udvikling Faglig udivkling fylder mere på min arbejdsplads nu, end for 2 år siden 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 33% 17% 19% /Husker ikke Jeg var ikke på min arbejdsplads for 2 år siden 6% 9% Kilde: FOAs medlemspuls september 2013

5 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 5 Faglig udvikling påvirker det oplevede arbejdsmiljø positivt Medlemmer på arbejdspladser med tid afsat til faglig udvikling vurderer deres arbejdsmiljø som væsenligt bedre end andre medlemmer. Det viser figur 4. Tre ud af fire medlemmer, som slet ikke har afsat tid til faglig udvikling (nederste søjle), vurderer, at deres arbejdsmiljø ikke er særlig godt. Til sammenligning gælder det kun hvert femte medlem på arbejdspladser, hvor der i høj grad er afsat tid til faglig udvikling (øverste søjle). Medlemmernes oplevede arbejdsmiljø hænger altså sammen med, hvor meget tid, der afsættes til faglig udvikling. Figur 4 Dårligere arbejdsmiljø, hvor der er lav faglig udvikling Y-aksen opdeler medlemmerne i fire rækker alt efter hvor meget tid, der er afsat til faglig udvikling på deres arbejdsplads jf. figur 1. I hver række er medlemmerne fordelt efter, hvor mange der har svaret enig/uenig til udsagnet Jeg synes ikke arbejdsmiljøet er særlig godt på min arbejdsplads. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad afsat tid til faglig udvikling 3% 20% 61% I nogen grad tid til faglig udvikling 8% 25% 36% 30% I ringe grad tid til daglig udvikling 21% 36% 29% 13% Slet ikke ikke tid til faglig udvikling 39% 36% 8% Kilde: FOAs medlemspuls september Medlemmer, der har svaret ved ikke er ikke vist, i alt 5%. Medlemmerne savner feedback fra deres leder 4 ud af 10 medlemmer (43 procent) oplever, at deres leder sjældent eller aldrig tager sig den nødvendige tid til at engagere sig i deres faglige udvikling. Det ses i figur 5. Hver tredje oplever det sommetider og 22 procent oplever det altid eller ofte.

6 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 6 Hvert femte medlem oplever aldrig eller sjældent at få den nødvendige ris eller ros fra deres kolleger. Tilsvarende får hvert tredje medlem aldrig eller sjældent den nødvendige ris og ros fra deres leder. 3 procent oplever det altid og 24 procent oplever det ofte. Hver trejde oplever det sommetider. Figur 5 Feedback fra leder og kolleger Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling? 4% 18% 33% 32% 11% 3% Altid Ofte Hvor ofte giver dine kolleger dig den nødvendige ris og ros for dit arbejde? 4% 35% 39% 18% 3% 1% Sommetider Sjældent Aldrig Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige ris og ros for dit arbejde? 3% 24% 34% 28% 9% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Kilde: FOAs medlemspuls september 2013 Manglende fokus på faglig udvikling fra ledelsen påvirker det oplevede arbejdsmiljøet negativt Medlemmer, hvis leder aldrig eller sjældent engagerer sig i deres faglige udvikling, oplever deres arbejdsmiljø som væsentligt dårligere end andre medlemmer. Blandt medlemmer, hvis leder aldrig tager sig tid til at engagere sig i deres faglige udvikling, oplever tre ud af fire (77 procent), at arbejdsmiljøet ikke er særlig godt ( helt enig og delvist enig ). Det gælder til sammenligning kun 17 procent blandt medlemmer, hvor lederen ofte engagerer sig i deres faglige udvikling.

7 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 7 Figur 6 Manglende feedback fra lederen påvirker arbejdsmiljøet negativt Medlemmerne er opdelt i fire vandrette søjler alt efter hvor ofte, de får den nødvendige feedback fra deres leder. I hver søjle er medlemmerne fordelt efter, hvor mange der har svaret enig/uenig til udsagnet Jeg synes ikke arbejdsmiljøet er særlig godt på min arbejdsplads. Aldrig 42% 35% 18% 4% Sjældent 18% 36% 32% 13% Sommetider 8% 28% 37% 26% Ofte 2% 15% 29% 53% Altid 0% 11% 15% 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: FOAs medlemspuls, september Medlemmer, der har svaret ved ikke er ikke vist i figuren (5 %) Ledelsens opmærksomhed på fagligheden synes altså at bidrage væsentligt til medlemmernes trivsel på arbejdspladsen. Den konklusion styrkes af, at også omfanget af ris og ros mellem medlemmet og henholdsvis ledere og kolleger påvirker det oplevede arbejdsmiljø kraftigt (se tabel 1). Hvis medlemmet oplever at få den nødvendige ris og ros fra leder og kolleger, så oplever de også arbejdsmiljøet som væsentligt bedre. Lederens engagement i faglig udvikling påvirker ønske om jobskifte Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem lederens manglende engagement i den faglige udvikling og medlemmernes ønske om jobskifte. Blandt medlemmer, hvis leder altid eller ofte engagerer sig i deres faglige udvikling, overvejer 7-8 procent at søge væk fra arbejdspladsen (helt enig og helt uenig). Blandt medlemmer, hvis leder aldrig engagerer sig i deres faglige udvikling er det mere end halvdelen (55 procent), som overvejer at søge væk fra arbejdspladsen.

8 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 8 Figur 7 Jo oftere lederen engagerer sig i faglig udvikling, jo mindre ønske om at søge væk fra arbejdspladsen Medlemmerne er opdelt i fire vandrette søjler alt efter hvor ofte, deres leder engagerer sig i deres faglige udvikling. I hver søjle er medlemmerne fordelt efter, hvor mange der har svaret enig/uenig til udsagnet Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Altid 3% 4% 7% 86% 0% Ofte 2% 6% 8% 79% 4% Sommetider 6% 15% 59% 4% Sjældent 12% 24% 15% 42% 6% Aldrig 29% 26% 11% 25% 9% Kilde: FOAs medlemspuls september ved ikke -svar ikke vist over faglig udvikling (3%) Samme tendens ses i forhold til, om medlemmet oplever at få den nødvendige ris og ros fra lederen. Savner medlemmet ris og ros fra lederen, overvejer de også i langt højere grad at søge væk fra arbejdspladsen, end medlemmer som får den nødvendige ris eller ros (se tabel 1).

9 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 9 Fejlkultur Medlemmerne er også blevet spurgt til det, man kan kalde fejlkulturen på deres arbejdsplads. Langt de fleste oplever, at de kan tale åbent om fejl, og at man bliver behandlet på en ordentlig måde, hvis man begår fejl. Det viser figur 8. Figur 8 Fejlkultur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% På min arbejdsplads taler vi åbent om de fejl, vi begår i arbejdet 20% 51% 19% 8% 3% På min arbejdsplads bliver man behandlet på en ordentlig måde, hvis man laver en fejl 34% 44% 12% 4% 5% Min leder reagerer negativt, hvis vi sætter spørgsmålstegn ved regler og politikker for vores måde at arbejde på 13% 26% 27% 25% 9% Kilde: FOAs medlemspuls september 2013 Hvert fjerde medlem (27 procent) oplever, at der ikke bliver talt åbent om fejl i arbejdet (delvist uenig og helt uenig). Og 16 procent mener ikke, at de bliver behandlet på en ordentlig måde, hvis de begår fejl i arbejdet (helt uenig og delvist uenig). 4 ud af 10 (39 procent) oplever, at deres leder reagerer negativt, hvis der stilles spørgsmålstegn ved regler og politikker for måden at arbejde på. Alle tre faktorer hænger sammen med medlemmernes oplevelse af deres arbejdsmiljø. Medlemmer, der oplever en god fejlkultur, oplever også deres arbejdsmiljø som væsentligt bedre (se tabel 1).

10 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 10 Kommentarer fra kolleger Faglig udvikling handler også om at kunne give og modtage kommentarer og feedback mellem kolleger. 19 procent af medlemmerne svarer, at de ikke bryder sig om, at deres kolleger kommenterer på, hvordan de gør deres arbejde ( helt enig og delvist uenig ). Endnu flere bryder sig dog ikke om det modsatte: 55 procent er enten helt eller delvist enige i, at de ikke bryder sig om at kommentere på kollegers arbejde. At der ikke er mere plads til feedback mellem kolleger, kan pege på en væsentlig hindring for den faglige udvikling 1. Figur 5 viste netop, at 6 ud af 10 medlemmer kun sommetider, sjældent eller aldrig får den nødvendige ris og ros fra kolleger. Hvis man oplever, at kolleger gør noget decideret forkert i deres arbejde, tegner der sig dog et andet billede: 8 ud af 10 vil sige det til kollegaen, hvis de gør noget, man oplever som forkert (helt og delvist enige). Hver femte vil dog ikke sige noget til kollegaen (helt og delvist uenige). Figur 9 Kommentarer til arbejdet til og fra kolleger Jeg bryder mig ikkeom, at mine kolleger kommenterer på, hvordan jeg gør mit arbejde 3% 42% 36% 2% Jeg bryder mig ikke om at kommentere på, hvordan mine kolleger gør deres arbejde 12% 43% 32% 11% 2% Jeg siger det til mine kolleger, hvis jeg mener, de gør noget forkert i deres arbejde 20% 59% 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Kilde: FOAs medlemspuls september En forklaring på den høje andel, der ikke bryder sig om at kommentere på andres arbejde, kan også ligge i spørgsmålsformuleringen. Der er netop ikke spurgt til feedback, som kan forstås mere positivt og anerkendende, end det at kommentere andres arbejde.

11 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 11 Sammenhænge i undersøgelsen Tabel 1 viser sammenhængene mellem de enkelte spørgsmål i undersøgelsen. Tabellen viser alle sammenhænge til tid afsat til faglig udvikling, arbejdsmiljøet og medlemmernes ønske om jobskifte. I det følgende opsummeres udvalgte sammenhænge. Tid afsat til faglig udvikling: Jo mere tid der er afsat til faglig udvikling, jo oftere får medlemmerne også den nødvendige ris og ros fra både leder og kolleger. Det kan tolkes sådan, at prioriterer arbejdspladsen at afsætte tiden til faglig udvikling, vil medlemmerne også i højere grad få den nødvendige feedback og sparring på deres daglige arbejde. Sammenhæng til arbejdsmiljø: De stærkeste sammenhænge til det oplevede arbejdsmiljøet findes i forholdet til nærmeste leder, se også figur 5. Jo mere tid lederen tager sig til at engagere sig i den faglige udvikling eller give ris/ros, jo bedre vurderes arbejdsmiljøet. Også spørgsmålene om fejlkultur og om man kan stille spørgsmålstegn ved regler og politikker har sammenhænge til arbejdsmiljøet. Sammenhænge til ønske om jobskifte: Tre spørgsmål synes især at påvirke medlemmernes ønske om jobskifte. Medlemmer, hvor lederen aldrig/sjældent engagerer sig i den faglige udvikling eller ikke giver den nødvendige ris/ros, overvejer i højere grad at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Faglig udvikling kan altså være med til at styrke fastholdelsen på arbejdspladsen. Også hvis lederen reagerer negativt på spørgsmål til regler/politikker, øger det ønske om jobskifte.

12 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 12 Tabel 1 Oversigt over sammenhænge i undersøgelsen. Jo flere plusser, jo kraftigere sammenhæng. Note: Sammenhængens styrke er markeret af plusser. Jo flere plusser, jo stærkere sammenhæng. Alle sammenhænge går i forventet retning. Styrke er målt som pearsons r og afrundet til en decimal. Svag sammenhæng: 0,1=+, 0,2=++, Moderat sammenhæng: 0,3=+++, Stærk ssammenhæng: 0,4=++++, 0,5= Alle sammenhænge er signifikante på 0,000-niveau vi ved altså med 99,9 % sikkerhed, at resultatet ikke skyldes tilfældigheder. (Markeringen med * dog på signifikant på 0,00- niveau). Sammenhæng til tid afsat til faglig udvikling Sammenhæng til I hvilken grad er der afsat tid til faglig udvikling? arbejdsmiljø Sammenhæng til ønske om jobskifte Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige ris og ros for dit arbejde? Hvor ofte giver dine kolleger dig den nødvendige ris og ros for dit arbejde? Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling? Faglig udvikling fylder mere på min arbejdsplads nu end for 2 år siden Faglig udvikling er en væsentlig del af hverdagen på min arbejdsplads Jeg siger det til mine kolleger, hvis de gør noget forkert i deres arbejde Jeg bryder mig ikke om at kommentere på, hvordan mine kolleger gør deres arbejde På min arbejdsplads taler vi åbent om de fejl, vi begår i arbejdet På min arbejdsplads bliver man behandlet på en ordentlig måde, hvis man laver en fejl Jeg bryder mig ikke om, at mine kolleger kommenterer på, hvordan jeg gør mit arbejde Min leder reagerer negativt, hvis vi stiller spørgsmålstegn ved regler og politikker for vores måde at arbejde på * Kilde: FOAs medlemspuls september 2013

13 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 13 Klik her for at angive overskrift. Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 6. til den 16. september Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen. Målgruppen Notatet bygger på svar fra erhvervsaktive medlemmer fra FOAs fire sektorer. Undersøgen indeholdte også andre emner, bl.a. om digitalisering, og disse spørgsmål blev også stillet til pensionister og efterlønnere. Antal besvarelser og svarprocent I alt medlemmer af FOAs medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen pr adresser viste sig imidlertid at være uvirksomme, så i alt medlemmer har modtaget invitationen til undersøgelsen har gennemført undersøgelsen fuldt ud (2.336) eller delvist (105). Det giver en samlet svarprocent på 51. Svarprocenten ligger nogenlunde på linje med svarprocenten i andre undersøgelser, der i 2. halvår 2013 er gennemført via medlemspanelet. Både erhvervsaktive medlemmer, efterlønsmodtagere og pensionister i panelet blev inviteret. Repræsentativitet Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Vægtning af data Data er vægtet for sektortilhørsforhold, så svar fra medlemmer af FOAs Teknik- og Servicesektor og Kost- og Servicesektor er vægtet op.

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere