Vådrum med gipspladevægge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vådrum med gipspladevægge"

Transkript

1 Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold

2 Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af: Gipspladeproducenterne i Danmark Redaktion: Erik Brandt, SBi Niels Strange, Dansk Byggeri Knauf Danogips A/S Gyproc A/S

3 Indholdsfortegnelse Baggrund 5 Grundlæggende krav Bygningsreglementerne 8 By og Bygs anvisninger 8 MK-godkendelser 8 Definition af vådrum 8 Vådzone og fugtig zone 9 Belastningsklasse Mekanisk belastning 11 Vandbelastning 11 Fugtbelastning 11 Ventilation 12 Forudsætninger Levering, aflæsning og lagring 14 Bygningens tilstand 14 Træ i vægge og loft / tag 14 Stål i vægge og loft / tag 15 Gipspladebeklædning 15 Mål og tolerancer 16 Måling af tolerancer 16 Projektering Generelt 17 Disponering / udformning af vådrum 18 Installationer 19 Forslag til beskrivelse Kvalitetssikring 5 Projektgranskning 6 Checkliste til projektgranskning 6 Modtagekontrol / opbevaring 27 Konstruktioner og materialer Hvor anvendes gipspladevægge Opbygning Opsætning af gipsplader m.v. Forstærkninger for ophæng og gennemføringer Vandtætte beklædninger og malebehandlinger Vandtætte flisebeklædninger

4 Indholdsfortegnelse Flisebeklædning i vådzone Flisebeklædning i fugtig zone Pvc-beklædning Vandtætte malebehandlinger Loftkonstruktion Principdetaljer 40 Procesbeskrivelse - monteringsforløb 1. Opsætning af gulv- og loftskinner Opsætning af montagestel Montering af stålstolper / lægter Montering af montageplader Rørføring og montering af rørgennemføringer Fremføring af El-installationer Montering af vådrumsgipsplader mod vådrum Udførelse af gulv Montering af gulvafløb Opsætning af loft Påføring af membran Isolering og beklædning med gipsplader Montering af fliser og klinker Malebehandling Montering af sanitetsgenstande, blandingsbatterier og brusestang 53 Procesdiagram 54 Udførelseskontrol 55 Drift og vedligehold 57 Ordliste - Terminologi 58 Litteratur

5 Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglementet BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. I forbindelse hermed blev de nye vådrumsgipsplader introduceret på markedet. Vådrumsgipsplader er gipskartonplader, som er specielt udviklet til anvendelse i vådrum. Gipspladeproducenterne tog samtidig initiativ til at udarbejde en anvisning omfattende projektering, udførelse, drift og vedligehold af gipspladevægge i vådrum senest 3. udgave Denne publikation er en ny udgave af ovennævnte. Den udgives på baggrund af de ændringer der er sket i reglerne for vådrum med udgivelsen af By og Byg Anvisning 200, og knytter sig i høj grad til denne. Nærværende anvisning fokuserer især på brugen af gipspladevægge i vådrum og omtalen af disse er derfor behandlet mere indgående end i By og Byg Anvisning 200. Publikationen omhandler lette vådrum udført med gipspladebeklædte vægge med flisebeklædning, pvc-beklædning eller malebehandling. Desuden behandles tilslutninger til både lette og tunge vådrumsgulve. Publikationen er udarbejdet i et tværfagligt forum, hvor forskere, projekterende, udførende entreprenører og en række leverandører og byggematerialeproducenter har været inddraget i arbejdet. Publikationen kan anvendes direkte af den projekterende og udførende. Den er udarbejdet, så den er i overensstemmelse med gældende regler og anvisninger på området, dvs. primært Bygningsreglementerne og By og Bygs anvisninger på området. Følges de anvisninger om materialevalg og konstruktionsopbygning, der er givet i denne publikation, kan de udførte konstruktioner anses for at være i overensstemmelse med kravene i BR-95 og BR-S 98. 5

6 Baggrund Principperne for anvendelse af gipspladevægge i vådrum er følgende: Vådrum opdeles i en vådzone og en fugtig zone, se side 9 og 10. Der skal anvendes specielle gipsplader af typen Vådrumsgipsplader. Der anvendes min. 70 mm stålstolper eller 45 x 70 mm træstolper. Stolpeafstand max c/c 450 mm. Dette er også gældende ved vandrette underlag af stolper i ydervægge og på skrå vægge. (Andre opbygninger / afstande kræver særskilt MK-godkendelse). Der skal anvendes vådrumsgipsplader på vægge i hele rummet. Der skal anvendes montageunderlag for badeværelsesudstyr fx brusestang m.v. Der anvendes montagestel for ophængning af sanitetsgenstande, som håndvask, armstøtter m.v. I vådzonen må der kun anvendes MK-godkendt flisebeklædning eller pvc-beklædning der føres helt til normal lofthøjde. (mindst 2,3 m) Til MK-godkendte flisebeklædninger til brug i badeværelsets vådzone skal der indgå en mindst 1 mm tyk vådrumsmembran. Rørgennemføringer skal udføres vandtætte, fx med gennemføringsbøsninger eller koblingsdåser til VA-godkendte tomrør. Der må ikke være rørgennemføringer i gulvet i den mest vandbelastede del af vådrummet, dvs. i og omkring bruseniche og badekar. Der skal være let tilgængelighed til installationer, fx rensning af gulvafløb. 6

7 Baggrund Gipspladevæggen skal udgøre et stabilt underlag for vandtætningssystemet, og derfor er det vigtigt at den udføres i nøje overensstemmelse med retningslinierne i denne publikation. Flisebeklædninger er normalt vandafvisende, men ikke vandtætte. Derfor er det vandtætningssystemet bag fliserne, der er den primære tætning. Vandtætningssystemet vådrumsmembranen - er speciel vigtig ved lette vådrum, og derfor bør der ofres ekstra opmærksomhed på projektering, udførelse og tilsyn heraf. Krav til og udførelse af flisebeklædninger i vådrum er nærmere beskrevet i By og Byg Anvisning 200. Som vandtæt beklædning på gipspladevægge og på lette gulvopbygninger kan også anvendes pvc-beklædning. Projektering og udførelse af pvc-beklædninger er nærmere beskrevet i By og Byg Anvisning 200 og i materiale fra Gulvbranchens Vådrumskontrol, (GVK), tlf Endelig kan vandtæt beklædning i form af malebehandling anvendes i vådrums fugtige zone, dvs. på vægge som ikke udsættes for jævnlig vandpåvirkning. Yderligere information om malebehandling i vådrum findes i By og Byg Anvisning 200 og Byg-Erfa-blad Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. Gulvet er det mest kritiske i vådrummet, og der arbejdes fra flere sider på at udvikle nye løsninger med fx beton, fiberbeton eller rustfri stålplade. I alle disse løsninger, vil det normalt være muligt at tilslutte en gipspladevæg til gulvopbygningen. Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål vedrørende mere generelle spørgsmål mht. udførelsen af vådrum efter denne publikation, henvises der til By og Byg Anvisning 200 eller de øvrige publikationer nævnt i litteraturlisten. En del af de i publikationen anvendte ord er nærmere forklaret i ordlisten bagest i publikationen. Gipspladeproducenterne i Danmark. 7

8 Grundlæggende krav Bygningsreglementerne Vådrum skal udføres efter et af de to bygningsreglementer BR-95 eller BR-S 98, som begge har et overordnet krav om at materialer skal være holdbare og egnede til deres formål. Derudover er der i begge reglementer særlige afsnit om vådrum disse er gengivet i ordlisten bagest i denne publikation under "Bygningsreglementets krav". Bygningsreglementerne gælder ved nybyggeri samt ved alle væsentlige om- og tilbygninger. SBi-anvisninger I tilknytning til bygningsreglementerne er der udarbejdet anvisninger vedrørende vådrum af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Da der i bygningsreglementerne er henvist til disse anvisninger fremgår det, at konstruktioner, der er omtalt i anvisningerne, kan anvendes direkte uden yderligere dokumentation. De publikationer der er tale om er: By og Byg Anvisning 200 der giver et samlet overblik over de gulv- og vægkonstruktioner, der kan anvendes i vådrum både i etageejendomme og småhuse SBi-anvisning 180 der indeholder 5 specifikke eksempler på udførelse af vådrum SBi-anvisning 189 der i kortfattet form redegør for gulv- og vægkonstruktioner til småhuse. MK-godkendelser Ønskes der anvendt andre lette konstruktioner end de, der er omtalt i SBi-anvisninger, skal de have en såkaldt MK-godkendelse, dvs. en specifik godkendelse af de pågældende materialer samt konstruktionsopbygningen. MK-godkendelser bliver normalt udstedt på baggrund af en funktionsprøvning af det produkt, der ønskes godkendt. Definition af vådrum I følge By og Byg Anvisning 200 defineres vådrum således: "Ved vådrum forstås rum påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed". 8

9 Vådzone og fugtig zone Det væsentligste kriterie for om et rum betragtes som vådrum er altså, om der er overflader, der påvirkes direkte af vand, eller om der er et højt fugtindhold i rummet. Kriterierne kan være gældende i andre rum end baderum, fx bryggers og vaskerum. Vådrum opdeles i to forskellige zoner afhængigt af den vandpåvirkning, der forventes. Zonerne er: Vådzone som omfatter hele gulvet og 100 mm op ad vægge, samt de vægområder, der jævnligt kan forventes udsat for direkte vandpåvirkning, fx i og omkring bruseniche og badekar. Fugtig zone omfatter den del af væggene, der ikke er vådzone, dvs. de vægområder, der ikke forventes jævnligt vandpåvirket men som påvirkes af høj luftfugtighed. Begreberne benyttes ved valg af vandtætningssystem. Bemærk at vådzonen omfatter hele gulvet, og at også forbindelserne mellem vægge og gulv skal udføres vandtæt. Vådzonen på væggene omfatter bruseniche/badekar indtil 0,5 m fra afgrænsningerne af niche eller kar, se figur 1. Anvendes der brusevinger i tæt tilslutning til væg og gulv med en bredde på mindst 250 mm og en højde på mindst 1800 mm omkring bruseniche eller badekar, regnes kun området indenfor skærmvæggen som vådzone, se figur 2. Fig. 1 Vådzone Fig. 2 Vådzone a a Fugtig zone Fugtig zone Vådzone Vådzone a = min. 0,5 m 9

10 Vådzone og fugtig zone Der må ikke føres rør gennem gulvet i brusenichen og de nærmeste 0,5 m fra brusenichen. Anvendes der skærmvægge, må rør godt placeres direkte bag disse udenfor brusenichen. Fig. 3 Området omkring håndvask regnes kun som vådzone, hvis der er armatur med supplerende bruser på håndvasken. Vådzonen går i så fald fra gulv til 0,5 m over håndvaskens overkant, og strækker sig 0,5 m ud fra hver side af håndvasken. Vådzone Vådzone Anvendes der armatur med supplerende bruser på håndvasken, skal der også etableres gulvafløb med fornødent fald omkring håndvasken. Hvis der er gulvafløb under håndvasken, må der ikke føres rør gennem gulvet indtil en afstand af 0,5 m fra afløb. Hvis bruseren på håndvaskens armatur er den eneste bruser i rummet, regnes hele området omkring bruseren for vådzone som ved figur. 1. Små vådrum Små vådrum defineres som badeværelser, hvor bredden er mindre end 1,30 m, eller det samlede gulvareal er mindre end 3,25 m 2. I små vådrum betragtes alle badeværelsets vægge som vådzone. I små rum er det særligt vigtig at planlægge indretningen omhyggeligt, så vindue, dør og andre fugtfølsomme dele beskyttes bedst muligt mod direkte vandpåvirkning. Se Byg-Erfa "Indbygning af små baderum i ældre etagelejligheder". a a a Fugtig zone a = min. 0,5 m 10

11 Belastningsklasser Ved valg af vådrumskonstruktioner er det også vigtigt at kende vådrummets belastning. Vådrummets vandbelastning afhænger især af, hvor tit vådrummet bruges, hvor meget det belastes hver gang, og om der er gode ventilationsmuligheder. Desuden har det betydning, om der ud over vand- og fugtbelastningen er store mekaniske belastninger. Mekanisk belastning De mekaniske belastninger på vådrumskonstruktioner afhænger af arten af brugen samt hyppigheden af påvirkningerne. I et almindeligt badeværelse skal væggene kunne modstå påvirkninger fra personer, der støder mod overfladerne, eller personer der anvender installationsog sanitetsgenstandene i rummet. De vægge der omtales i denne publikation er prøvet og kan anvendes i vådrum i boliger uden yderligere dokumentation. De vådrumsvægge som er beskrevet i denne anvisning kan anvendes i belastningsklasse L og N. (Se side 12). Vandbelastning kan forekomme fra direkte vandpåsprøjtning fra brusebadning, karbadning, brug af håndvask samt rengøring. Den tid vandbelastningen varer, spiller selvfølgelig også en vigtig rolle. Det kan i særlige tilfælde også være relevant at tage hensyn til kemiske belastninger fra rengøring. Fugtbelastningen i vådrummet afhænger af luftfugtigheden og temperaturen. Fugtkilderne er især badning, tøjvask, tøjtørring og rengøring. Ved vurdering af fugtbelastningen på en væg er det også væsentligt at se på udtørringsmulighederne. Der vil altid diffundere mindre mængder vanddamp ind i vægge fra vådrummet. Denne vanddamp må ikke forårsage skadelig fugtophobning. Vådrumsmembranen skal i ydervægge også være dampspærre. Derfor skal den normale dampspærre i ydervægge udelades, idet der normalt ikke må indbygges 2 membraner i væggen, så der opstår risiko for fugtophobning. Badeværelsesløsninger med badekar, brusekar eller brusekabiner begrænser vandbelastningen på gulvet og evt. væggene. Indbygningen skal foretages, så den vandtætte beklædning dækker væggene i hele deres udstrækning, altså også bag ved brusekabine, badekar eller lignende. 11

12 Belastningsklasser Der skelnes i By og Byg Anvisning 200 mellem følgende belastningsklasser: Klasse L (Lav) Få daglige bade af kortere varighed, god udluftning efter brug. Lav belastning findes typisk i enfamiliehuse, sommerhuse og lign. Klasse N (Normal) Flere daglige bade, også af længere varighed, og evt. mangelfuld udluftning. Normal belastning findes typisk i tæt-lavt byggeri, etageboliger og lign. Klasse H (Hård) Vådrum, hvor vandpåvirkningen er større eller hyppigere, eller hvor de mekaniske belastninger er større end normalt i boliger. Hård belastning findes typisk i fælles badeværelser, storkøkkener og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, hvor rengøring sker vha. trykspuling, hedtvandsrenser eller skumrengøring. I vådrum i klasse H, dvs. hvor vandpåvirkningen må forventes at blive større eller hyppigere end normalt i boliger, eller hvor der forventes større mekaniske belastninger, må vægge ikke udføres som gipspladevægge. Ventilation er nødvendig i badeværelser og wc-rum for at fjerne fugtig luft. Der er i bygningsreglementerne krav om såvel tilførsel af frisk luft som aftræk. Tilførsel af frisk luft sikres ved, at der mod adgangsrummet etableres en spalte under døren eller en rist i døren eller væggen med en åbning på mindst 100 cm 2. Om muligt tilføres udeluft fx gennem et oplukkeligt vindue, lem eller udeluftventil. For småhuse gælder, at når blot én væg er en ydervæg, skal der kunne tilføres udeluft til rummet gennem vindue, lem eller ventil med en fri åbning på 100 cm 2. 12

13 Belastningsklasser For etageejendomme skal der være mekanisk ventilation med udsugning, der sikrer en konstant volumenstrøm på mindst 15 l/s i badeværelser og 10 l/s i særskilte wc-rum. Dette kan også anvendes i småhuse, men her accepteres som alternativ naturlig ventilation. Ved naturlig ventilation skal den fugtige indeluft fra rummet fjernes gennem en aftrækskanal med et kanaltværsnit på mindst 200 cm 2. 13

14 Forudsætninger En forudsætning for et korrekt udført gipspladearbejde omfattende underlag, gipsplademontering og efterfølgende arbejder, er, at byggeprocessen er gennemtænkt og planlagt i alle faser. Levering, aflæsning og lagring Transport skal udføres med overdækkede biler. Hvis lastning og aflæsning udføres i regnvejr, skal dette foretages, så pladerne udsættes for et minimum af fugtpåvirkning. Eksempler på forholdsregler: Pladebundter bør ikke placeres udendørs. Afdæk gipsbundterne midlertidigt under truck- eller krantransport mellem bil og lager/brugssted. Indstil lastning og aflæsning under kraftige regnbyger. Bestil plastemballerede gipsbundter. Bygningens tilstand Bygningen skal være tæt og tør. Det indebærer at: Der ikke må forekomme nedsivende vand gennem tag eller dækkonstruktioner. Der ikke må stå vand på gulvet. Det ikke må kunne regne ind gennem vinduesåbninger eller andre facadeåbninger. Ved udtørring af byggefugt skal det sikres, at den relative fugtighed (RF) ikke bliver for høj, generelt må den ikke overstige 80% RF. Opvarmning bør normalt kombineres med affugtning eller styret ventilation. Træ i vægge og loft / tag Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres som alm. handelsvare med et fugtindhold på ca. 18 %. Det betyder, at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. 14

15 Forudsætninger Svindet i træet kan medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende regler og tolerancer, efterfølgende ikke opfylder indfaldskrav til forskellige overfladebehandlinger og -belægninger. Yderligere er der ved fugtige konstruktioner risiko for, at der kan opstå skimmelsvampeangreb i konstruktionen. Når træet har et fugtindhold på ca. 12%, må det anses for at være så stabilt, at risikoen for svigt i konstruktionen er minimal. Bevægelser fra belastninger, såvel statiske som dynamiske, kan over tid medføre ændringer i planheden. Stål i vægge og loft / tag Stålprofiler har ingen svind, men fx vil loftprofiler være påvirket af bevægelser i træspærskonstruktion, der kan medføre ændringer i overfladernes planhed. Yderligere skal man være opmærksom på, at hvor stolper og skinner samles, vil der være en ændring i overfladens planhed som følge af skinnens godstykkelse. Dette gælder ligeledes hvor der er samlinger mellem profiler i væggens plane flade, fx ved døre. Afvigelser i planheden kan aftegne sig som skyggevirkninger ved strejflys i væggens plan. Hvor der monteres hjørnebeskyttere og kantskinner, vil der også kunne forekomme en mindre skyggeeffekt. Gipspladebeklædning Gipspladevægge i vådrum skal altid udføres med 2 lag vådrumsgipsplader i hele rummet. De opstillede tolerancekrav til overfladen i denne pjece er alene gældende for konstruktioner udført med 2 lag gipsplader. I MK-godkendte konstruktioner kan der forekomme andre opbygninger end de her beskrevne. 15

16 Forudsætninger Mål og tolerancer Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige/have tolerancer på mere end ± 3 mm. Kravene til overfladetolerancer på vægge og lofter. Planhedsklasser: Overflader på: Stålunderlag Lav klasse Normal klasse Høj klasse ± 5 mm ± 3 mm ± 2 mm Træunderlag ± 8 mm ± 5 mm ± 3 mm Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter normal klasse. Ved høje krav til planhed bør der anvendes stålprofiler. Måling af tolerancer Måling af tolerancer på overflader udføres med et 2 meter retholt med fx 20 mm høje ben (bolte) i begge ender. Retholtet anbringes, så benene i begge ender ligger an mod overfladen, og afstanden mellem retholtet og overfladen måles. Målingen kan fx ske ved, at en kile med afmærkede højder stikkes ind mellem retholt og underlag eller simpelthen et par klodser afpasset efter den valgte tolerance. Hvis tolerancekravet fx er fastsat til ± 3 mm for den færdige overflade, skal afstanden mellem retholt og overflade ligge mellem 17 og 23 mm, når der anvendes 20 mm høje ben. Måles med klodser skal klodsen på 17 mm kunne passere alle vegne, mens der for klodsen på 23 mm ikke må være luft mellem klods og retholt. 16

17 Projektering Generelt Vådrum er pr. m 2 husets dyreste rum, og skader i vådrum kan være meget kostbare. Derfor bør der ofres meget opmærksomhed på projekteringen, så der opnås sikre løsninger. Følgende forhold bør indgå i projekteringen: Vælg belastningsklasse (se side 12) Vælg konstruktioner som passer til den aktuelle belastningsklasse Ved disponeringen/udformningen skal fugtfølsomme bygningsdele beskyttes Placering og udstrækning af vådzone fastlægges (husk at for små vådrum betragtes hele rummet som vådzone) Grundig beskrivelse inklusiv nødvendigt tegningsmateriale skal udarbejdes og forelægges entreprenøren Henvisninger til publikationer skal være entydige. - angiv kap., side eller tegn.nr. Vådrum kan fremtidssikres ved at vælge vådzone i hele rummet I de mest vandbelastede områder, fx i og omkring bruseniche, må der ikke anbringes rørgennemføringer i gulvet. Rørgennemføringer i vægge i vådzone begrænses mest muligt Alle rørgennemføringer skal udføres med koblingsdåser, gennemføringsbøsninger eller lign., der muliggør vandtæt tilslutning af vådrumsmembranen Installationer skal sikres uskiftelighed/tilgængelighed - herunder skjulte installationer Badeværelseudstyr skal etableres i så vidt omfang at brugerne ikke har behov for opsætning af eget udstyr Evt. eftermontering af udstyr skal alene foretages med limløsning Der udarbejdes driftvejledning for brug og regelmæssig inspektion Der udføres kvalitetssikring af såvel projektering som udførelse. 17

18 Projektering Disponering / udformning af vådrum Vådrum udført med gipspladebeklædte vægge giver stor frihed ved udformningen af badeværelser m.v. Der er fx mulighed for at anvende gipspladevæggene til nicher, installationsvægge m.v. Der skal både ved renovering og nybyggeri tages hensyn til vådrummets egnethed for bevægelseshæmmede brugere, bl.a. ved at sikre gode adgangsforhold til brusenicher m.v. Desuden skal konstruktionerne indrettes, så det er muligt at opsætte gribehåndtag, støttebøjler m.v. Endelig kan en fornuftig placering af installationer nedsætte antallet af rørgennemføringer. a a a = min 250 mm Fig. 4 Brusenicher med vinger. Installationskanal ved internt vådrum. Installationskanal ved lejlighedsskel. Fig. 5 Udvidelse af væg til installationskanal ved internt badeværelse og lejlighedsskel. 18

19 Projektering Installationer Installationer til vand og afløb fremføres i væggens hulrum eller i installationsskakte opbygget med gipspladebeklædte skeletvægge. Så vidt muligt bør det tilstræbes at føre installationer i indervægge, så der ikke skal føres installationer gennem membranen i de områder, hvor denne også skal virke som dampspærre (ydervægge). Ved lejlighedsskel kan hulrummet mellem de to vægoverflader udvides til en skakt, som kan være fælles for de to badeværelser. I givet fald skal der tages højde for kravene til brand- og lydisolering af lejlighedsskellet. Det er også muligt at fremføre installationerne i et panel, som kun dækker en del af væghøjden. Fig. 6 Installationspanel ved håndvask og toilet. Hvis installationerne i et vådrum skjules i en skakt eller et panel, skal de kunne inspiceres. Inspektionslemmen bør udføres så stor, at den giver mulighed for mindre reparationer og udskiftninger. 19

20 Projektering Inspektionslem bag spejl Inspektionslemmen anbringes bedst på bagsiden af installationsvæggen mod et tørt rum men kan også monteres i badeværelset, fx bag et spejl. Inspektionslemme i badeværelset skal placeres uden for brusenichen og slutte vand- og lufttæt til væggen, fx ved hjælp af en gummiliste. Inspektionslem mod naborum Fig. 7 Inspektionslemme mod naborum eller vådrum. Rørgennemføringer Alle rørgennemføringer i vægge placeret i vådzonen skal udføres med gennemføringsbøsninger, der kan sikre vandtætheden. Bøsninger skal være med tilhørende tætningsmanchetter. Gulvafløb skal være VA-godkendt til brug i den aktuelle type gulv. Fig. 8 Karfa Type GV rørbøsning, fastgjort til montageplade. 20

21 Projektering Montagedele Håndvask og toilet skal ophænges på montagestel, som skal monteres samtidig med væggens skelet. Blandingsbatterier skal fastgøres på montageplade. Der skal monteres montageplader til opsætning af brusestang m.v. Montageplade til brusestang Montagestel for håndvask Travers til armatur Montagestel for WC Fig. 9 Montagestel og traverser / montageplade. 21

22 Projektering Forslag til beskrivelse tømrerarbejdet ved opførelse af vådrumsvægge murerarbejdet ved opsætning af flisebeklædning i vådrum koordinering med VVS, maler og elektriker. For pvc-beklædte vådrum henvises til GVK s regler og anvisninger. Udførelse Vådrummene udføres som beskrevet i procesbeskrivelsen i publikation Vådrum med gipspladevægge (side 48 ff). Under arbejdets tilrettelæggelse planlægges arbejdet mellem de udførende fag, og det aftales, hvem der står for den samlede koordinering mellem fagene. Der bør her henvises til de aktuelt anvendte detaljer fra denne publikation. Tømrerarbejdet Omfang Arbejdet omfatter opbygning af vådrum udført med lette gipspladebeklædte vægge. Arbejdet omfatter levering og montering af vægge og gulvopbygninger til følgende vådrum: Her anføres antal og placering af vådrum. Grundlag Grundlaget for udførelse af vådrummene: Vådrum med gipspladevægge. By og Byg Anvisning 200. MK-godkendelser for vægge og vandtætningssystemer. DS 413, Norm for trækonstruktioner m. fl. Materialer Der anvendes følgende materialer og komponenter: Komponenter Gipsvægge Materialer Gulv- og loftskinner - Stålstolper/træstolper Hjørneprofiler - Vådrumsgipsplader (hårde imprægnerede gipsplader) - Skruer 22

23 Projektering Gulve, lette Gulve, tunge Montagedele Nedhængt loft Gulvplader Gulvopklodsninger/kileskårne lægter Gulvisolering - Lim og skruer Afretningslag Gulvisolering/trinlyddæmpning Montagestel Montageplader/Traverser Vægskinne - Stålskinner Stålstolper - Monteringsprofil Gipsplader Skruer Inspektionslem (ved ovenliggende vådrum) Murerarbejdet Omfang Arbejdet omfatter (evt. udførelse af støbt gulv), vandtætning af gulve og lette gipspladebeklædte vådrumsvægge samt flisebeklædning. Arbejdet omfatter levering af materialer, (støbning), vandtætning og flisebeklædning af gulve og vægge i følgende vådrum: Her anføres antal og placering af vådrum. Grundlag Grundlaget for udførelse af vådrummene: Vådrum med gipspladevægge. By og Byg Anvisning 200. MK-godkendelser for vægge og vandtætningssystemer. Materialer Der anvendes følgende materialer og komponenter: Komponenter Gulvkonstruktion Vådrumsmembran Materialer Beton/afretningslag Gulvisolering/trinlyddæmpning Flydende membran - Banemembran Armeringsbånd/strimler - Manchetter/kraver 23

24 Projektering Afdækning Flisebeklædning Vådrumsmembran på gulv afdækkes med fiberdug eller PE-skummåtte. Fjernes ikke før lægning af fliser på gulv Fliser - Fliseklæber - Fugemørtel Elastisk fugemasse - Afdækning af gulv VVS arbejdet Omfang Arbejdet omfatter levering og montering af: Gulvafløb Vandrør med tilhørende manchetter Afløbsrør med tilhørende manchetter Vand- og afløbskomponenter, fx armaturer, håndvask og wc Her anføres antal og placering af vådrum. Grundlag Grundlaget for udførelsen af vådrummene: Vådrum med gipspladevægge By og Byg Anvisning 200 DS 432 Norm for afløbsinstallationer DS 439 Norm for vandinstallationer Materialer Der anvendes følgende komponenter og materialer: Komponenter Gulvafløb Vandrør Afløbsrør Rørgennemføringer Armaturer Sanitetsudstyr Materialer Rustfrit stål Pex rør PVC Karfa Efter nærmere aftale Efter nærmere aftale 24

25 Projektering Kvalitetssikring Kvalitetssikring af projekt og udførelse er sammen med disponeringen afgørende faktorer for at opnå et velfungerende og holdbart vådrum. Vådrumsarbejdet skal udføres med kvalitetskontrol af hver aktivitet i hvert enkelt vådrum. Erfaringen har vist at de fleste skader opstår som følge af svigt omkring kritiske detaljer som: Overgang mellem væg/gulv Gulvafløb Rørgennemføringer i vådzone Ophængning af udstyr Kvalitetskontrollen bør omfatte projekt- og procesgranskning, modtagekontrol for materialer og udførelseskontrol, fx som angivet i denne publikation. 25

26 Projektering Projektgranskning Når projektmaterialet foreligger, bør der gennemføres en projektgranskning af projektet for at sikre, at alle regler er overholdt, og at alle forhold er gennemtænkt. Følgende checkliste kan anvendes for lette flisebeklædte vådrum: Checkliste til projektgranskning Generelt Er der sørget for nødvendig planlægning og koordinering af alle aktiviteter? Er der udarbejdet realistiske tidsplaner? Disponering Er der ved disponeringen sørget for beskyttelse af fugtfølsomme materialer og konstruktioner? Er adgangsforhold og tilgængelighed i overensstemmelse med ønsker og krav, fx for bevægelseshæmmede? Er føringsveje for installationer vand, afløb, el og gulvvarme overvejet? Konstruktioner Er belastningsklassen rigtigt valgt? Er vægkonstruktionen i overensstemmelse med denne publikation, eller har den MK-godkendelse? Er gulvkonstruktionen i overensstemmelse med denne publikation og By og Byg Anvisning 200? Vandtætningssystem Er vandtætningssystemet MK-godkendt til de anvendte gulve og vægge? Foreligger der monteringsvejledning fra leverandøren, og er anvisningerne fulgt i projekteringen? Er det beskrevet hvordan kvalitetssikring af vandtætningssystemet skal gennemføres? 26

27 Projektering Installationer Er alle gennemføringer tilpasset vandtætningssystemet? Er der foreskrevet anvendelse af montagestel og montageplader? Er gulvafløb VA-godkendt, og passer det til vandtætningssystemet? Er afstandskrav til gulvafløb og gennemføringer overholdt? Fliser Er fliseklæber og fugemørtel en del af vandtætningssystemet? Maling Er de malede overflader projekteret med en malebehandling til vådrum, dvs. som opfylder kravene for at opnå MK-godkendelse? Modtage kontrol/opbevaring Materialerne kontrolleres ved modtagelsen for: Type, dvs. er det de rigtige materialer i forhold til projektmaterialet? Mængde, dvs. er der de nødvendige mængder af alle materialer? Transportskader, dvs. er materialerne intakte ved modtagelsen på byggepladsen? Eventuelle afvigelser noteres De modtagne materialer opbevares indtil brugen på et tørt sted, beskyttet mod vejrliget og mod mekanisk overlast. 27

28 28

29 Konstruktioner og materialer Hvor anvendes gipspladevægge Gipspladevægge i vådrum kan udføres som: Nye inder-, yder- og skråvægge på skelet af træ eller stålprofiler Påforing på eksisterende vægge ved renovering Der anvendes overalt 2 lag 12,5 mm Vådrumsgipsplader alternativt MK-godkendte konstruktioner. Anvendelsesområdet for skeletvægge afhænger af opbygningen og det vandtætningsprincip, som anvendes. Væggene skal være vandtætte fra gulv til loft. Gipspladevægge kan benyttes i belastningsklasserne L og N forudsat, at der anvendes en af de korrekte typer vandtætningssystem. Fx kan en skillevæg med vådrumsgipsplader og med beklædning af pvc anvendes i belastningsklasse N. Mulige anvendelsesområder for gipspladevægge afhængigt af zone og overfladebeklædning, jf. By og Byg Anvisning 200 tabel 3 og 4. Vægkonstruktioner Vandtætning MK-godkendte flisesystemer med membran Pvc Flisesystem uden membran/malebehandling. * Vådrumsgipsplader I vådzone L og N L og N Vådrumsgipsplader I fugtig zone L og N L og N L og N * Kravene for at opnå MK-godkendelse skal være opfyldte og kunne dokumenteres Kun ét vandtæt lag For at hindre råd- og svampeskader som følge af fugtophobning må der kun være ét vandtæt lag. Ingen dampspærre I ydervægge udført som skeletvægge anbringes der normalt en dampspærre på isoleringens varme side, fx mellem skelet og indvendig 29

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Projektering 3.2 Gyproc Håndbog 9 175 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Indhold 3.2... 177 Lovgivning... 178 Definitioner og begreber... 179 Belastningsklasser,

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc.

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc. Årsag Virkning Hierarkiet Byggeloven Bygningsreglement (BR) SBi s anvisninger Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres Normerne vand, afløb, konstruktioner

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Vådrum, badeværelser, storkøkkener, og levnedsmiddelindustri Weber vådrumsløsning tryghed for et holdbart og godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Vådrum Hvordan og hvorledes?

Vådrum Hvordan og hvorledes? Vådrum Hvordan og hvorledes? 1 2 April 2016 1. udgave Redaktion: Pjecen er udarbejdet af Danske Malermestres Faglig-tekniske afdeling, i samarbejde med Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut. Produktion:

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

AB59 NK. Studiestræde 13D

AB59 NK. Studiestræde 13D Skeletkonstruktion for gipspladevægge. T_A_-_1_4_804 Plan - toilet 1.sal - skeletvægge T_A_-_1_4_808 Plan - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_809 Længdesn. - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_810 Opstalter

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

VS 30 Vandtætningsmembran

VS 30 Vandtætningsmembran www.lip.dk VS 30 Vandtætningsmembran øjfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring - når der bygges på kvalitet! Brugsanvisning Underlag IP VS 30 kan bl.a. benyttes på beton, puds, letklinkerbeton,

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING 252 1. UDGAVE 2015 Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Komplettering til konstruktioner Gyproc Håndbog 9 363 Projektering / Komplettering til konstruktioner / er / Typedetaljer er Tilslutning af let dør (kanaldør) i 1-1 væg Typedetalje: -201

Læs mere

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt?

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? God tekst i tilstandsrapporter Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? Copyright: Ordhuset.dk November 2016 Hvad er god tekst i tilstandsrapporter? God tekst er klar og enkel God tekst er let

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE

NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE SBi anvisning 252, Vådrum Danske Bygningskonsulenter Fjeldsted Skov kro, Fyn Den 28. oktober 2015 v/ Niels Strange, Dansk Byggeri En historisk gennemgang En historisk

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55 Produkter / Gyproc Stålsystemer / omfatter skinner og lægter af stål samt tilbehør Materialespecifikation for stålprofiler hvis ikke andet er anført: Varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10327

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.01.17 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang.

Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang. Vådrumsvægge / Arbejdsgang for montering Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang. 1. Opmærkning (Tømrer) Opmærk placering for vægge, hjørner, vægtilslutninger,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere