Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen"

Transkript

1 Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

2 Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den energipolitiske aftale feb. 08 Udmøntning af aftalen (EE i BYG) Lokale tiltag Energibyer mv.

3 De energipolitiske udfordringer Den langsigtede vision Danmark uafhængig af fossile brændsler Bygninger er et vigtigt indsatsområde Det er nødvendigt med meget store besparelser, både i den eksisterende bygningsmasse og i nye bygninger En stor udfordring - svært at realisere besparelsesmulighederne Behov for en kombination af virkemidler

4 Bygningsområdet status i DK Der er allerede opnået store besparelser Stramning af energikrav til nye bygninger til nye bygninger (blandt de strammest i Europa) i 2006 blev kravene strammet 25-30% Kravene udformet som en energiramme 2 lavenergiklasser (- tilslutningspligt) Kommuner kan i lokalplaner stille krav om lavenergibyggeri Revision af energimærkningen (se senere) Men fortsat store besparelsesmuligheder!

5 Constant Final Energy Consumption PJ 250 Climate Adjusted Non-energy Use Transport Agriculture and Industry Trade and Service Households

6 Allerede store besparelser i bygninger PJ Index 1980 = Final energy, PJ Net heat demand, PJ Private consumption - index Heated Floor Space Final per m2 Net demand per m Index Stor stigning i privat forbrug og opvarmet gulvareal space Endeligt energiforbrug pr. m2 er faldet med 30 % siden 1980 Netto varmeefterspørgsel pr. m2 har været nærmest stabil i de sidste 20 år Store besparelser fra Høje oliepriser Awareness kampagner Tilskudsordninger

7 Nye Bygninger Energikrav (bygningsreglement) Energiforbrug mindsket med % fra Litre oil per m2 Energirammeberegning Også krav til komponeneter 10 8 Kravene vil blive strammet igen med 25 % in 2010, 2015 og 2020 Incitamenter til at bygge bedre bygninger Average existing buildings BR-82 BR-95 BR-2006 BR-2010 BR-2015 Passive house Lavenergiklasser 1=> 50 %, 2=> 75 %

8 Energimærkningsordningen i Danmark Obligatorisk energimærkning fra 1997 småhusordning & ELO-ordning Et nyt set-up fra 2006 (implementering af EU-Bygningsdirektivet) Energimærkningsordningerne under løbende revision siden 2006 Energimærkningen et redskab, der skal ses i sammenhæng med andre tiltag Vigtigt: målet er realiserede energibesparelser

9 Energimærkningen nuværende regler i Danmark Ved salg (udlejning juli 2009) Regelmæssigt for bygninger på mere end 1500 m² (1000 m² juli 09) Alle offentlige bygninger over 1500 m² ( m² juli 09). Alle nye bygninger

10 Energimærker besparelsesmuligheder bygninger energimærket i 2007 Gens. 20% energibesparelse (af forbrug) Gens. tilbagebetalingstid 9 år

11 Hvem laver energimærkerne? Januar 2006 maj 2008: Energikonsulenter personligt beskikket af Energistyrelsen Maj 2008 maj 2011: Energikonsulenter personligt beskikket af Energistyrelsen Certificerede energimærkningsfirmaer Maj : Kun certificerede energimærkningsfirmaer (iflg. ISO 9001 and særlige regler fra Energistyrelsen)

12 Forskellige typer energimærker 1. Energimærker for en-familiehuse 2. Energimærker for flerfamiliehuse 3. Energimærker for handel service og offentlige bygninger 4. (& eftersynsordninger for kedler og ventilatiosnanlæg)

13 Energimærkning hvorledes? Alle tre slags energimærkninger laves på denne måde: 1. Data indsamles før besigtigelsen af bygningen 2. Bygningen besigtiges, opmåles og bygningsdelene mv. registreres 3. Energikonsulenten har en vis valgfrihed i forbindelse med dataindsamlingen 4. Der beregnes et teoretisk energiforbrug for bygningen og der beregnes besparelsesforslag 5. Der sendes kopi af energimærket og de beregnede data til Energistyrelsen (og mærket sendes til bygningsejeren)

14 Håndbog for energikonsulenter Energistyrelsens regler Juridiske Administrative Tekniske

15 Problemer og løsninger 1. Ikke mange energimærkninger af større bygninger 2. For få energikonsulenter og ventetid på at få foretaget energimærkning 3. De offentlige myndigheder bagud med energimærkningerne deadline juli Private bygningsejere er tilbageholdende med at realisere de foreslåede energibesparelser

16 Ikke mange energimærkninger af større bygninger Hvorfor? 1. Før 2006 baseret på målt forbrug. Efter 2006 på beregnet forbrug. Den sidste metode kræver store mængder in-data 2. Energimærkerne blev meget dyrere, fx mere end Euros og tager lang tid at lave Løsning: 1. Ny håndbog med professionelle skøn 2. Brug af standardbygninger 3. Yderligere fokus på energibesparelser

17 For få energikonsulenter Hvorfor? 1. Mangel på ingeniører og arkitekter 2. Der skal energimærkes langt flere bygninger end før 2006 Løsning: 1. Adgang til certificering af energimærkningsfirmaer fra maj Firmaerne selv ansvarlige for kvaliteten af arbejdskraften 3. Større fleksibilitet for energimærkningsfirmaerne

18 De offentlige myndigheder bagud med energimærkningerne Hvorfor? 1.Kommunalreformen og en sen start 2.Nogle kommuner har ikke budgetteret med midler til energimærkningerne Løsning: 1.Frist for mærkning udskudt fra januar 2008 til juli De kommuner der ikke mærker inden for den satte frist kommer på ministerens sorte liste 3.For at blive Energiby er det et krav at Kommunen har orden i sin energimærkning

19 Energimærkerne bliver ikke nok brugt Hvorfor? 1.Energimærket kommer på en dårligt tidspunkt 2.For lidt opmærksomhed omkring mærkerne Løsning: 1.Alle energimærkerne vil være offentlig tilgængelige på internettet fra foråret Mulighed for salg af in-data fra energimærkerne til interesserede parter, fx forsyningsselskaber med bespaerlseskrav

20 Banker Håndværkere og byggeindustrien Forsynings selskaber Ejere/administratorer Myndigheder Energimærker Den fælles platform for aktører inden for bygningsindustrien som er involveret i bygningsforbedringer

21 Data fra energimærkningsordningen Eks. fra en SBI analyse (sidegevinst) Varmeforbrug i danske en-familiehuse - fordelt efter bygningernes alder (inkl. varmt vand) kwh pr. m Small houses Medium-sized houses Large houses

22 Energibesparelser i offentlige bygninger særlige krav Kommuner aftale ml. KL og KEMIN (regler om at gennemføre energibesparelser med tilbagebetalingstid under 5 år) Regionerne - en lign. aftale på vej Staten nye regler på vej, jf. energiaftalen: rammestyring i stedet for regler om at gennemføre investeringer (staten institutioner skal spare 10% - over en kam - fra 2006 til 2011)

23 Den energipolitiske aftale, feb Elementer Vedvarende energi Mindre energiforbrug og mere effektiv udnyttelse af energien Afgifter Transport Teknologiudvikling Analyser og udredninger

24 Målsætninger EU overordnet ramme Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 20 pct. vedvarende energi (VE) i 2011 Bruttoenergiforbruget: Fald i forhold til 2006 med 2 pct. i pct. i 2020 Aftalen fastlægger initiativer frem til 2011 Aftalen har til formål at mindske Danmarks afhængighed af kul, olie og gas

25 Energibesparelser og effektiviseringer (1) Målsætninger: Bruttoenergiforbruget: Fald på 2 pct. i 2011 (17 PJ) og 4 pct. i 2020 i forhold til 2006 Endeligt energiforbrug: De årlige energibesparelser bliver øget til 1,5 pct. (10,3 PJ) i perioden

26 Energibesparelser og effektiviseringer (2) Virkemidler: Kampagner og videncenter om energibesparelser i bygninger (20 mio. årligt i 2008 til Derefter 5-10 mio. årligt) Krav til energiforbrug i nye bygninger skærpes med mindst 25 pct. i tre omgange til mindst 75 pct. mindre i Øvrige virkemidler fastlægges primo 2009 på baggrund af evaluering og udredninger

27 Teknologiudvikling Nye energiteknologier skal bidrage til opfyldelse af langsigtede målsætninger. Regeringen og Dansk Folkeparti har foreslået, at de samlede midler øges til 750 mio. kr. i 2009 og 1 mia. kr. om året fra 2010 De offentlige midler til energiforskning, udvikling og demonstration forøges

28 Analyser og udredninger (Energieffektivitet) Evaluering af den samlede energispareindsats Strategi for brug af mindre energi i nybyggeri, ombygninger og offentlige bygninger Vurdering af barrierer for reduktion af energiforbrug i bygninger Analyse af tarifstrukturen for at skabe tilskyndelse til besparelser i bygninger.

29 Udmøntning af den energipolitiske aftale Foregår aktuelt, fx energibesparelser i staten En række analyser og udredninger er under udarbejdelse, fx om hvorledes de strammere energibrav skal implementeres Analyserne skal forelægges aftaleparterne i foråret 2009 På basis heraf tilrettelægges den konkrete udmøntning af aftalen Der skal løbende følges op fx om nedgangen i energiforbruget og besparelserne er lineær

30 Hvad sker der på det lokale plan? Nogle eksempler fra danske byer

31 Udnævnelse af de første Energibyer 6.okt.2008

32 Solrød

33 Middelfart

34 Kolding

35 Egedal

36 Albertslund

37 Skive

38 København

39 Tak for opmærksomheden Mere information: Kontakt:

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning Februar 211:6 Henvendelse om udgivelsen kan ske til: Klima- og

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B6: Krav om energibesparelser i det offentlige December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere