ener g imærkning Energimærkets top ti over anbefalede energibesparelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ener g imærkning Energimærkets top ti over anbefalede energibesparelser"

Transkript

1 ener g imærkning E n g u l d g r u b e a f i n f o r m a t i o n Energimærkets top ti over anbefalede energibesparelser

2 INDHOLD: Hvad kan energimærket bruges til? Side 3 Konklusioner og energimærkets top 10 Tal og overblik Side 5 Hvor mange energimærker? Hvad energimærket bruges til En god anbefaling Kedel Side 7 Lysstyring Side 8 Isolering Side 9 CTS Side 10 Brug energimærkerne på tværs Roskilde Kommune - en genvej til gennemførte energibesparelser Side 11 Mariager Fjord Kommune - energimærkerne er rygraden i energihandlingsplanen Side 12 Slots- og Ejendomsstyrelsen - vi bruger energimærket til rigtig mange ting Side 13 Grunddata Side 14 Sekretariat Energiforum Danmark Paul Bergsøesvej Glostrup www. Energiforumdanmark.dk Tryk: Nofoprint A/S Trykoplag Forsidebillede: Lisbeth Berg, Egedal Kommune Foto s. 7: Ringsted Kommune Foto s. 8: Højvangskolen Foto s. 9: Lisbeth Berg Foto s. 10: SXC Foto s. 12/13: Energitjenesten Foto s. 16: SXC 2 \ Energimærkning - en guldgrube af information

3 Hvad kan energimærket bruges til? Når der skal spares energi i en bygning, er en grundig kortlægning af bygningens energiforbrug og bygningens energiforhold guld værd. Kortlægningen giver overblik over, hvilke energibesparende tiltag, der bedst kan betale sig, og overblik over, hvor man måske kan slå to fluer med et smæk. Energimærkningsordningen er et bud på sådan en kortlægning og samtidig et lovkrav til alle bygninger over m2, samt alle bygninger, der sælges/udlejes. Energimærkningen har haft en del startvanskeligheder og været udskældt af mange, og vi kommer nok aldrig til den dag, hvor alle vil være 100% tilfredse med de metoder, beregningsværktøjer, anbefalinger, priser osv., som ligger til grund for energimærket. Dertil er bygningsejerne for forskellige. Men ser man på grundsubstansen af energimærkerne, indeholder de en guldgrube af information, både for den enkelte bygningsejer, for ejeren af mange bygninger, f.eks. et boligselskab eller for samfundet som helhed. I dette hæfte har vi samlet information fra energimærker i skoler, daginstitutioner, etageboliger og kontor/handel. Vi har kigget anbefalingerne igennem for at blive klogere på, hvad der er energimærkets top ti, når det gælder energibesparelsesforslag, dvs. hvilke ti anbefalinger, der er de bedste set fra en økonomisk og en potentialemæssig synsvinkel. Det betyder, at vi bl.a. har set på: Hvilke bygningsdele, der hyppigst er omfattet af besparelsesforslag Hvordan den gennemsnitlige rentabilitet er for de forskellige typer af forslag Hvordan mærkerne fordeler sig på skalaen fra A til G inden for de forskellige bygningskategorier Hvor stort besparelsespotentialet er. Til inspiration har vi desuden fundet en række eksempler på bygningsejere, der bruger mærkerne aktivt for at få overblik og for at få belyst, hvad de enkelte besparelsesforslag kan bidrage med. Læs evt. mere på side 6-13 Konklusioner hvad er energimærkets top ti? Det er ikke svært at udpege de ti bygningsdele, der oftest dukker op i energimærkerne med henvisning til, at her er der et potentiale for energiforbedring: Kælder inkl. fundament Gulve og terrændæk Ydervægge Loft og tag Vinduer/ovnlys og døre Ventilation Vandinstallationer Varmeanlæg kedler Fordelingssystem Belysning Energimærkning - en guldgrube af information / 3

4 Men at rangordne disse ti er straks sværere. Dels varierer det meget fra bygningskategori til bygningskategori; der er f.eks. langt flere forslag vedrørende belysning i skoler end i etageejendomme. (se figur 1) 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Skoler Daginstitutioner Etageboliger Kontor og handel 0,00 12 Kælder, inkl. fundament 13 Gulve og terrændæk 21 Ydervægge 27 Loft og tag 31 Vinduer, døre og ovenlys 57 Ventilation, naturlig og Vandinstallationer 56 Varmeanlæg, inkl. kedel 58 Fordelingssystem og Belysning Figur 1. Fordeling af besparelsesforslag på bygningskategorier Der stor forskel på, hvilke tiltag der klarer sig bedst, alt efter om det drejer sig om hyppighed (antal gange et forslag optræder), besparelsespotentiale eller rentabilitet. For skoler ser det ud som vist i tabel 1. Tabel 1. Sammenligning af besparelsesforslag i skoler på økonomi, potentiale og hyppighed Bygningsdel Gennemsnitlig Potentiale i MWh Antal forslag rentabilitet* Kælder 1, Gulve 1, Ydervægge 2, Loft/tag 1, Vinduer/døre 0, Ventilation Høj Vand 4, Varmeanlæg 10, Fordelingssystem 2, Belysning 2, * levetid X årlig besparelse/investering For lignende sammenligning af de øvrige bygningskategorier se side 5 Generelt er der mest at hente på at efterisolere klimaskærmen. Når det gælder skoler og kontorer, følger belysning imidlertid godt med. Alt i alt har energikonsulenterne inden for skoler, institutioner, etageboliger og kontor og handel fundet frem til et besparelsespotentiale alene på de bygninger, der er energimærket, på en halv million MWh. 4 \ Energimærkning - en guldgrube af information

5 Tal og overblik Hvor mange energimærker? Siden afløseren til ELO-mærket blev introduceret i 2006 er der på landsplan udført energimærker. På større bygninger, dvs. bygninger større en m2, er der udført godt mærker, hvoraf de alene vedrører etageboliger, skoler, institutioner samt kontor- og servicebygninger. Det interessante ved energimærker udført efter den nye Energimærkningsordning, EM, er, at de i modsætning til de gamle ELO-mærker bygger på et beregnet forbrug. Princippet kendes fra mærkning af nye køleskabe og biler, hvor et beregnet forbrug er udtryk for, hvor langt huset, bilen eller køleskabet kører på literen, uafhængig af chauffør og brugeradfærd. Det betyder ikke, at de gamle ELO-mærker, som byggede på det faktiske forbrug, er værdiløse. Tværtimod kan det være nok så interessant at sammenligne målt og beregnet forbrug. Forhåbentlig vil den næste generation af energimærket rumme begge dele. Ellers må bygningsejere og brugere selv sammenligne beregnet og målt forbrug for at se, hvordan landet ligger. Etageboliger Skoler Institutioner Kontor og Service handel Bygninger i alt Energimærkede i alt Energimærkede > m Andel mærkede bygninger 12 % 11 % 39 % 5 % 3 % Tabel 2. Store bygninger, der er energimærket sat i forhold til det samlede antal bygninger inden for hver kategori. Mærker udført efter den nye EM-ordning, medio Hvordan ligger landet? Ser vi på den energimæssige ydeevne blandt de bygninger, der er mærket, klarer etageboligerne sig bedst. Her ligger 35 % inden for de tre bedste kategorier. Dernæst følger bygninger inden for kontor og handel, idet 24 % af mærkerne falder inden for de tre bedste kategorier. Skoler, institutioner og bygninger inden for offentlig og privat service ligger med ca. 15 % inden for de første tre kategorier. Tabel 3. Fordelingen af mærker på de enkelte kategorier af store bygninger. Etageboliger Skoler Institutioner Kontor og handel Service A 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % B 6 % 2 % 2 % 5 % 4 % C 28 % 14 % 12 % 19 % 11 % D 38 % 28 % 29 % 26 % 20 % E 18 % 23 % 25 % 21 % 13 % F 6 % 15 % 20 % 14 % 19 % G 2 % 18 % 13 % 15 % 32 % Energimærkning - en guldgrube af information / 5

6 Hvad energimærket bruges til Med de mange energimærker er der skabt et godt grundlag for at kigge den danske bygningsmasse efter i sømmene, når det gælder energiforbrug og klimabelastning. Ved at screene de mærker, der er udført, kan vi få overblik over, hvordan energiforbrug og klimabelastning fordeler sig på nye og gamle bygninger. Vi kan også se, hvor det står sløjt til, og hvor det står godt til. Sidst, men ikke mindst, kan vi se, hvilke foranstaltninger som energikonsulenterne typisk peger på som de mest oplagte, og hvilke de betragter som mindre oplagte. Dette kommer til udtryk i den prioritering, energispareforanstaltningerne får, men også i de tilbagebetalingstider, som konsulenterne har beregnet sig frem til, når de sætter investering og besparelse i forhold til hinanden. Bygningsdel Skoler Daginstitutioner Gennemsnitlig rentabilitet* Potentiale i MWh Antal forslag Gennemsnitlig rentabilitet* Potentiale i MWh Antal forslag Kælder 1, , Gulve 1, , Ydervægge 2, , Loft/tag , Vinduer/døre 0, , Ventilation Høj , Vand 4, , Varmeanlæg 10, , Fordelingssystem 2, , Belysning 2, , * levetid X årlig besparelse/investering Tabel 4. Sammenligning af besparelsesforslag på økonomi, potentiale og hyppighed Bygningsdel Etageboliger Kontor og handel Gennemsnitlig rentabilitet* Potentiale i MWh Antal forslag * levetid X årlig besparelse/investering Tabel 5. Sammenligning af besparelsesforslag på økonomi, potentiale og hyppighed Gennemsnitlig rentabilitet* Potentiale i MWh Antal forslag Kælder 0, , Gulve 1, , Ydervægge 2, , Loft/tag 1, , Vinduer/døre 0, , Ventilation 0, , Vand 3, , Varmeanlæg 6, , Fordelingssystem 14, , Belysning 5, , \ Energimærkning - en guldgrube af information

7 En god anbefaling Ny kedel og trykstyret pumpe Nu håber vi ikke, at de bader energibesparelsen væk Det kom ikke som nogen overraskelse for Nanna Højgaard Lynge fra Ringsted Kommune, at energimærket foreslog, at der skulle gøres noget ved idrætsklubbens varme og varmtvandsforsyning. Det har længe stået på ønskesedlen og var nok kommet igennem inden for de næste 3-4 år som en vedligeholdelsesopgave. Men ved at gennemføre tiltagene som energibesparende tiltag, kunne vi springe ventetiden over, bruge energipuljen og dermed komme i gang med det samme siger Nanna Højgaard Lynge fra Kommunale Ejendomme i Ringsted Kommune. Og energimæssigt er nedlæggelsen af kedlen, koblingen til skolens nye kondenserende gaskedel, samt udskiftning til trykstyret pumpe også en rigtig god ide. Med en skønnet tilbagebetalingstid på knap 5 år, er investeringen på ca kr. godt givet ud. Besparelsen går tilbage til kommunen, som har lånt penge til energipuljen, til gengæld har idrætsklubben ikke selv investeret en eneste krone. Fakta om casen Hvor er vi? Idrætsklubben er fra 1987 og er bygget sammen med Benløse Skole i Ringsted. Hvilke tiltag? Nedlæggelse af kedel og varmtvandsbeholder samt etablering af forsyning fra nyetableret kondenserende gaskedel på skolen. Derudover udskiftning af pumpe til radiatorer til ny trykstyret pumpe. Investering Knap kr. Hvor meget kan der spares? m3 gas svarende til kr. (eks moms) samt kwh el svarende til kr. CO 2 -besparelse Gasbesparelsen svarer til en CO 2 - reduktion på 6 ton. Elbesparelsen svarer til en CO 2 - reduktion på 1,5 ton. Begge beregnet på basis af et landsgennemsnit. Antal brugere Ca. 700 forskellige brugere. Energimærkning - en guldgrube af information / 7

8 En god anbefaling Lysstyring på gangen Højvangskolen: Lysstyring på gangene så god en ide, at det bare skulle gøres Ideen om at etablere lysstyring på Højvangsskolens gangarealer opstod i forbindelse med den almindelige opfølgning på skolens ELO-rapport. Lars Simonsen fra Børn & Unge, Århus Kommune siger: Ole Glintborg (teknisk serviceleder) og jeg blev hurtigt enige om, at det her var noget, der skulle regnes på og hvis tallene holdt vand var der ikke så meget at betænke sig på De efterfølgende beregninger var mere end gunstige. Ved at investere kr. i PIR/Luxfølere på gangbelysningen kunne skolen spare kwh om året svarende til kr., så på bare tre år var investeringen tjent hjem. Systemet har kørt siden 2008 og der har ikke været nogen klager over lysudfald eller lignende, og det er det tætteste, man kan komme på ros i vores branche, siger Lars Simonsen. Skolen skulle selv betale en tredjedel af udgifterne og beholder i en årrække den fulde besparelse, som i øvrigt har været en anelse større end beregnet. Fakta om casen Hvor er vi? Højvangskolen i Viby J 6 km syd for Århus, en del af Århus Kommune. Skole og SFO. Højvangskolen er fra Hvilke tiltag? Nedlæggelse af kedel og varmtvandsbeholder. Montering af lysfølere og bevægelsesmeldere på gangbelysning. Investering kr. Hvor meget kan der spares? kwh svarende til kr. CO 2 -besparelse: Gasbesparelsen svarer til en CO 2 - reduktion på 12 tons, beregnet på et landsgennemsnit. Antal m2 i bygningen: m2 Antal brugere 688 elever og godt 100 ansatte. 8 \ Energimærkning - en guldgrube af information

9 En god anbefaling Fakta om casen Hvor er vi? SFO Mosehuset i Smørum. Hvilke tiltag? Udskiftning af termoruder til energiglas samt nye tætningslister mv. Efterisolering af sokkel, facade og tag samt blænding af udvalgte vinduesarealer. Huset er også konverteret fra elvarme til fjernvarme, hvilket giver yderligere CO 2 -besparelser. Investering og besparelse Energimærket skønner at: efterisolering af facader på toiletbygning vil være tilbagebetalt på 15 år, udskiftningen af ruder vil være tilbagebetalt på 10,4 år efterisoleringen af ydervægge vil være tilbagebetalt på 53 år efterisolering af tag vil være tilbagebetalt på 12,9 år. Da energitiltagene er en del af en totalrenovering, og det nyrenoverede hus først er taget i brug for nylig og samtidig har skiftet fra elvarme til fjernvarme, tør Birte Kristensen fra ejendomsforvaltningen i Egedal Kommune endnu ikke komme med et bud på, om energitiltagene isoleret set har været en god forretning. Antal m2 i bygningen 942 m2 Antal brugere Knap 210 børn og 15 voksne. 688 elever og godt 100 ansatte. Efterisolering og udskiftning af ruder Energimærket gav genlyd Da kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune besluttede sig for, at SFO Mosehuset skulle renoveres, stod energikoordinator Lisbeth Berg på sidelinjen og insisterede på, at SFO en skulle energimærkes, før man gik i gang, så man kunne tænke energibesparelserne med i projektet. En totalrenovering fører jo altid energibesparelser med sig, men det giver altså flere besparelser, hvis man gennemtænker det med energibriller, siger energikoordinator Lisbeth Berg. Energimærket kunne da også pege på en lang række energibesparende tiltag, heriblandt efterisolering af tag og facader, ny belysning med dagslysstyring og udskiftning af ruder. Den del af renoveringen, der gik til energibesparende tiltag, blev finansieret af den lånefinansierede energipulje, og besparelserne går til at tilbagebetale lånene. Børn og pædagoger har netop genindtaget deres nyrenoverede institution, og institutionsleder Allan Mathiassen er ikke i tvivl om, at Mosehuset er blevet rarere at være i: Før var her dyrt og koldt, nu kan vi holde varmen i alle rum, og den bedre lydisolering giver mere ro, siger Allan Mathiassen. Om energibesparelserne holder stik vides endnu ikke, den renoverede bygning har kun været i drift i kort tid og er desuden skiftet fra elvarme til fjernvarme. Energimærkning - en guldgrube af information / 9

10 En god anbefaling Fakta om casen CTS med individuel rumstyring Skødstrup Skole fra radiatorer uden termostatventiler til CTS-styret varmeanlæg ELO-mærkets forslag om at etablere CTS-anlæg på Skødstrup Skole havde ligget et par år. Men Lars Simonsen fra Børn & Unge, Århus Kommune og teknisk serviceleder Michael Christensen ventede på den rigtige timing. Skolens radiatorer var uden termostatventiler. Frem for at montere det valgte vi bevidst at springe dette udviklingstrin over og gå direkte til et nyt CTS-anlæg, siger Lars Simonsen fra Børn & Unge Århus Kommune, og uddyber: Skødstrup Skole stod over for en større renovering, og kunne tiltaget blive en del af renoveringsprojektet, kunne vi gå mere radikalt til værks og få en større effekt og en mere fremtidssikret løsning. Skolen skulle selv finansiere en tredjedel af de ca. 1,1 mio. kr. projektet kostede, mens Børn & Unge, Århus Kommune finansierede resten. Hele besparelsen på 20 % (ca kr.) tilfalder skolen i en længere årrække, og skolen vil således have sin del af finansieringen tjent hjem på fire år. Samlet set har projektet en tilbagetalingstid på ca. 12 år. Skolens ledelse og byrådet bakkede op om projektet efter anbefaling fra teknikerne. Projektet ville udover at spare energi også give væsentlige komfortforbedringer. Bortset fra en kort indkøringsperiode er bl.a. antallet af klager over kulde faldet drastisk. Hvor er vi? Skødstrup Skole 10 km nord for Århus, en del af Århus Kommune. Skole og SFO. Skødstrup Skole er fra 1944 og har tilbygninger fra 60 erne og 70 erne. Varmefordelingen var meget varierende og flere steder utilstrækkelig. Skolens 210 radiatorer var uden termostatventiler og styring. Hvilke tiltag? Etablering af CTS-anlæg med individuel rumstyring, styring af blandingssløjfer og ventilation samt renovering af teknikrum: Isolering af rør mv. og optimering af rørføring. Investering 1,1 mio. kr. Hvor meget kan der spares? 20 % svarende til 245 MWh og ca kr. CO 2 -besparelse 30 tons CO 2 -reduktion, beregnet på et landsgennemsnit. Antal brugere 730 elever og ca. 100 ansatte (lærere, pædagoger, tandlæger, skolelæge osv.) 10 \ Energimærkning - en guldgrube af information

11 Brug mærkerne på tværs Energimærkerne kommer ikke bare med konkrete forslag til energibesparende tiltag, de giver også overblik og her er tre eksempler på, hvad sådan et overblik kan bruges til. Roskilde Kommune - En genvej til gennemførte energibesparelser Ved at udbyde energimærkning og den efterfølgende rådgivning i samme rammeaftale skaber Roskilde Kommune en genvej fra Energimærke til gennemført energibesparelse. Roskilde Kommune har en ambition om, at energimærkernes anbefalinger skal iværksættes med mindst muligt tidsspilde og dobbeltarbejde. Det førte til ideen om et tosidet rammeudbud, hvor konsulenterne både blev bedt om at give priser på energimærkning og på rådgivning vedr. gennemførelse af energibesparelser. Hanne Martinsen, der er energiansvarlig i Roskilde Kommune, forklarer: Ved at udbyde mærkning og rådgivning i forbindelse med implementering af energispareprojekterne samtidig bliver vejen fra mærke til gennemført besparelse kortere. Hvis konsulenten i energimærket foreslår energimæssigt fornuftige projekter, kan vi blot bede samme rådgiver om at udarbejde projektudbud og at gennemføre projektet. Det sparer tid, og så tror jeg også, at det øger kvaliteten og engagementet i energimærkningen, når konsulenten også har chancen for at få opgaven med at forestå gennemførelse af projektet. Konkret har Roskilde Kommune efter EU-udbud indgået aftale med tre rådgivende ingeniørfirmaer, som hver især har givet pris på energimærkning af kommunens bygninger samt en honorarsats for rådgivning ved implementering af projekterne. Honorarsatsen for implementering af projekter er anført som en procentdel af håndværkerudgiften og varierer alt efter, hvilken type opgave der er tale om. Da aftalen er udformet som en rammeaftale kan Roskilde Kommune frit fordele energimærkningen på de 3 ingeniørfirmaer i forhold til de priser, de har givet på de enkelte bygninger og i forhold til kvaliteten af de energimærker, som leveres. Konsulentfirmaerne er således fortsat i konkurrence. Aftalerne blev indgået i februar 2009, og der er i løbet af 2009 blevet udarbejdet 120 energimærker. Energimærkerne, som er udarbejdet i år, omfatter bygninger under m2 samt rådhuset og tre svømmehaller. På baggrund af energimærkerne gennemførte Roskilde Kommune i 2009 energispareprojekter for ca. 4 mio kr. På de større bygninger er udskiftning af gamle ventilationsanlæg med dårlig eller ingen varmegenvinding de projekter, der rykker mest. På de mindre ejendomme er gennemført en del efterisolering, etableret kondenserende gasfyr og solvarmeanlæg. I el- eller olieopvarmede bygninger uden for kollektivt forsynede områder etableres varmepumper primært som jordvarme. Energimærkning - en guldgrube af information / 11

12 Mariager Fjord Kommune - Energimærkerne er rygraden i energihandlingsplanen I Mariagerfjord Kommune er Orla Hulgaard Jørgensen kommunens tovholder på et ambitiøst energispareprojekt. Kommunen investerer i mere end 5 mio. kr. i energibesparelser, og energimærkerne er med til at udpege mulighederne. institutionen, som dermed også får noget ud af at medvirke til besparelserne. Kan man nu stole på mærkerne? Kun tiden kan vise, om kommunen reelt opnår de besparelser, der beregnes i mærkerne, men det generelle indtryk fra Mariagerfjord Kommune er, at mærkernes forslag holder stik ved nærmere undersøgelse. Således har man endnu ikke oplevet at I Mariagerfjord Kommune er energimærkerne en succes, fordi vi har valgt at bruge dem. Energikonsulent Orla Hulgaard Jørgensen fra Mariagerfjord Kommune er ikke i tvivl, energimærkerne er rygraden i kommunens energihandlingsplan. Hen over 3½ år bliver alle kommunens ejendomme energimærket, og efterhånden som mærkerne kommer ind, samles besparelsesforslagene sammen og indarbejdes i energihandlingsplanen. Anbefalingerne bruges som de er og danner baggrund for de økonomiske overslag, der ligger til grund for de økonomiske ansøgninger, der løbende sendes ind. Således har Mariagerfjord Kommune investeret kr. i 2009 og planlagt investeringer for 4,6 mio. kr. i Værktøj til overblik og finansiering Efter kommunesammenlægningen var det samlede overblik over bygningerne gået tabt, og energimærket har spillet en vigtig rolle i genetableringen af overblikket: Vi har investeret mange penge og megen tid på energimærkerne, men alternativet havde været ingenting eller en tilsvarende proces i et andet regi, siger Orla Hulgaard Jørgensen, og han fortsætter: Samtidig giver lovgivningen mulighed for at bruge energimærkerne som løftestang til finansiering af energibesparelserne. Fordi de energibesparende tiltag står i et energimærke, kan kommunen lånefinansiere tiltagene ud over den almindelige låneramme. På den måde undgår energibesparelserne at komme i klemme i forbindelse med den almindelige kamp om midlerne. Ydelserne til lånet betales ved at trække 80 % af besparelsens værdi fra den pågældende institutions driftsbudget. De sidste 20 % tilfalder afvise et besparelsesforslag ved den efterfølgende beregning og projektering. Der har selvfølgelig været enkelte smuttere, der har betydet, at et projekt skulle ændres i en anden retning, men det overordnede indtryk er godt. I den forbindelse er et godt samarbejde med mærkningskonsulenterne vigtigt, som Orla Hulgaard Jørgensen siger: Jeg har taget aktiv del i mærkningen, så konsulenterne havde den bedst mulige baggrund for deres arbejde, vi har også en fast procedure for, at jeg ser en kladde af mærket, så eventuelle misforståelser udryddes på forhånd. På spørgsmålet om, hvorfor det ellers så udskældte energimærke er en succes i Mariagerfjord Kommune siger Orla Hulgaard Jørgensen: I Mariagerfjord Kommune er energimærkerne en succes, fordi vi har valgt at bruge dem. 12 \ Energimærkning - en guldgrube af information

13 Slots- og Ejendomsstyrelsen - Vi bruger energimærket til rigtig mange ting Alle tiltag med en tilbagebetalingstid på under 5 år gennemføres i forbindelse med planlagt vedligehold. I Slots- og Ejendomsstyrelsen bruges energimærket i energistrategien, i forbindelse med lejeaftaler og som planlægningsværktøj. I Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) har man ud over slotte, kirker, museer og andre specielle bygninger også ansvaret for 300 større kontorejendomme. Det er særligt i forbindelse med disse ejendomme, at energimærket bruges flittigt. Catherine Skak Nielsen fra styrelsen udtaler: Vi bruger energimærkerne aktivt i vores strategi bundløft, hvor vi forsøger at løfte de dårligste bygninger en klasse op på energiskalaen. Energimærket giver os mulighed for at se, hvor på skalaen en bygning ligger, og det gør det nemt at kategorisere bygningerne og prioritere, hvilke bygninger, der skal arbejdes med først. Målet er, at alle bygninger i kategori F-G skal renoveres til C, D eller E. Bygninger i kategori A og B får lov at hvile lidt endnu, og i ejendomme med mærke C-E skal alle rentable tiltag gennemføres. Men det er ikke kun i energistrategien, at energimærket er et vigtigt værktøj. Slots- og Ejendomsstyrelsen lejer ejendomme på vegne af forskellige styrelser og institutioner, og når de skal forhandle med de store udlejere indgår energimærkernes anbefalinger også i diskussionen. Catherine Skak Nielsen siger: Det er klart, at bygningens energiforbrug kun er et blandt mange parametre, der er med til at sætte prisen, men når vi som stor kunde aktivt bruger energimærket i forhandlingen, får energiforbruget et helt andet fokus end tidligere. På sigt tror og håber jeg, at det påvirker markedet. Sidst men ikke mindst bruger Slots- og Ejendomsstyrelsen også energimærket som planlægningsværktøj i forbindelse med det planlagte vedligehold. Catherine Skak Nielsen uddyber: Alle tiltag med en tilbagebetalingstid på under fem år gennemføres i forbindelse med planlagt vedligehold. Energimærkerne giver et overblik over, hvilke tiltag det handler om, og styrelsen kan på den baggrund koordinere tiltagene og samle udbuddene så der opnås flest mulige stordriftsfordele. En sådan indsats er ikke gratis. Tiltag vedrørende bygningsskallen betales over huslejen og besparelserne tilfalder lejerne, mens tekniske installationer primært finansieres af lejers andel af driften. Energimærkning - en guldgrube af information / 13

14 GRUNDDATA Etageboliger Skoler Institutioner Kontor og handel Service Bygninger i alt Energimærkede i alt Energimærkede > m Andel mærkede bygninger 12 % 11 % 39 % 5 % 3 % Tabel 1. Store bygninger, der er energimærket, sat i forhold til det samlede antal bygninger inden for hver kategori. Mærker udført efter den nye EM-ordning, medio Etageboliger Skoler Institutioner Kontor og handel Service A 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % B 6 % 2 % 2 % 5 % 4 % C 28 % 14 % 12 % 19 % 11 % D 38 % 28 % 29 % 26 % 20 % E 18 % 23 % 25 % 21 % 13 % F 6 % 15 % 20 % 14 % 19 % G 2 % 18 % 13 % 15 % 32 % Tabel 2. Fordelingen af mærker på de enkelte kategorier af store bygninger Skoler Daginstitutioner Kontor og handel Etageboliger Kælder 0,4 0,1 0,1 0,1 Gulve 1,9 0,5 0,6 0,7 Ydervægge 4,3 0,8 1,2 1,0 Loft/tag 4,7 1,0 1,3 1,5 Vinduer/døre 9,1 1,6 2,3 1,6 Ventilation 1,8 0,3 0,4 0,1 Vand 2,6 0,9 1,0 0,8 Varmeanlæg 1,1 0,3 0,4 0,8 Fordelingssystem 4,7 1,2 1,4 0,8 Belysning 6,6 1,0 1,3 0,3 Tabel 3. Antal forslag pr. mærke pr. gennemsnit 14 \ Energimærkning - en guldgrube af information

15 Besparelsesforslag fordelt på SFB-koder Kælder 1 % Belysning 11 % Gulve 7 % Ydervægge 12 % Fordelingssystem 13 % Varmeanlæg 6 % Loft/tag 16 % Vand 9 % Vinduer/døre 22 % Ventilation 3 % 1. kvartil (25 %) 2. kvartil (median) 3. kvartil (75 %) Middeltal Skoler Daginstitutioner Handel og Service Etageboliger Tabel 4. Varmeforbrug, beregnet kwh pr m 2 Energimærkning - en guldgrube af information / 15

16 Dette hæfte er støttet af Energistyrelsens Informationspulje Tak til: Nanna Højgård, Ringsted Kommune Lars Simonsen, Århus Kommune Orla Huulgaard Jørgensen, Mariager Fjord Kommune Hanne Martinsen, Roskilde Kommune Lisbeth Berg, Egedal Kommune Catherine Skak Nielsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigsnæsvej 71 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-020867 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Otto Busses Vej 8z 2450 København SV 101-965619-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 259-156419 Energimærkning nr.: 100076856 Gyldigt 5 år fra: 24-04-2008 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-156419 Energimærkning nr.: 100076856 Gyldigt 5 år fra: 24-04-2008 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vemmedrupvej 55 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-156419 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 3480 Fredensborg BBR-nr.: 210-002854 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kragsbjergvej 121 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-214088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vinkelvej 14 8870 Langå 730-033205-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Tornbjergvej 19 5220 Odense SØ 461-522084-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalumvej 97 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-075312 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mariendalsvej 50F Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-225903 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5 Efterisolering af varmerør 61 m³ Naturgas 440 kr. 880 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5 Efterisolering af varmerør 61 m³ Naturgas 440 kr. 880 kr. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 21 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-015417 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllestien 3 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-022912 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug Õ Ô fl Î Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lykkesholm 42 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-124962 Energikonsulent: John Christiansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere