Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling"

Transkript

1 Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

2 Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen ) Pause m. kaffe 6) Diskussion 7) Vedtagelse af resoluaon? 8) Afslutning ca

3 Prak9ske oplysninger Sodavand 12 kr. Øl 15 kr. ToileCer 2 almindelige, 3 kørestols9lgængelige Rygning kun udenfor! UnderskriNindsamling

4 Eksterne gæster Anna Kirsten Olesen (A) NæsOormand i Ældre- og Handicapudvalget Suppleant i Handicaprådet Kirsten Algren (O) Ældre- og Handicapudvalget Felix S. K. Henriksen () Ældre- og Handicapudvalget Fagforeninger Private leverandører af BPA

5 Generelt om spareplanen Besparelser målrecet brugerne Weekender, ved behov for ekstra hjælp Hjælperrelaterede omkostninger Værktøjskassen reduceres (rummelighed og HR- Amerne) Lønnedgang Al hjælpere Vikardækning ifm. kurser stående bevilling \ernes Honorar Al arbejdsgiver nedsæ]es Besparelser målrecet hjælperne Lønnedgang Timer Al MUS, APV og personalemøder Vikardækning ifm. kurser

6 Bekymringer og undren Den økonomiske argumentaaon undrer Flere spareforslag vil medføre mere administraaon og måske endda øgede omkostninger Flere spareforslag vil trække store veksler på den såkaldte Sociale Kapital og det kan medføre store meromkostninger for kommunen.

7 BPA i Aalborg i tal Total udgin ( ) Forbrug ifølge Aalborg Kommune som fremlagt i høringsgrundlaget 65 mio 78,6 mio 78 mio 90,4 mio Budget ifølge Aalborg Kommune som oplyst ved akandsigt Al klubben BDO s undersøgelse 79,87 mio 78,85 mio Regnskabstallene fra Danmarks Sta9s9k 55,9 mio 64,4 mio 58,95 mio Antal borgere (BDO) 101

8 Refusioner i BPA Regionen Refusioner vedr. respiratorbrugeres BPA udgør 50 % eller mere. Staten DUT- kompensaaonen der dækker de meromkostninger kommunen fik som følge af lovændringen Al BPA i 2009 (i 2009 fik Aalborg 4,43 mio. kr.) Refusion vedr. de særligt dyre enkeltsager (SEL 176) staten refunderer 25% af omkostninger over kr. Kommuner Ved borgere der fly]ede Al Aalborg med en BPA / hjælpeordning, dækker bevillingskommunen omkostningen. Når der udbetales løn under barsel og sygdom modtages der refusion fra den ansa]es bopælskommune eker arbejdsgiverperiodens udløb.

9 Historien om handicaphjælperes løn Hjælpeordningen blev skabt i 1970 erne i Aarhus De første år var hjælperløn sort og hele ordningen var baseret på kreaav lovfortolkning. Egentlig lovhjemmel kom først i 1998 med Serviceloven. Handicaphjælperløn før 2007 Forbedringerne i Aalborg fra d. 1. nuar 2008 Forbedringerne som følge af BPA fra d. 1. juli 2009 Spareplanen 2010 Spareplanen 2013

10 BPA - Handicaphjælperes løn i Aalborg Kommune Lokal - hvilke lønelementer er indført hvornår lønanale BPA indført Før / / / Spareplan Grundløn laveste trin for ufaglærte Anciennitet - et løntrin KvalifikaAonsAllæg (respiratorbruger mfl) Tillæg for aken Tillæg for nat Tillæg for lørdage Tillæg for søndage Rådighedsløn for akav tjeneste Ja Tillæg ved akav tjeneste i rådighedsvagt Rådighedsløn ved rådighedstjeneste Pension af normalamer Pension af arbejdsadsbestemte Allæg Ja Fritvalgspension 6. ferieuge Fuld løn under barsel Ja Fuld løn under sygdom Ja Tillæg ved uvarslet akut Alkald Al ekstra vagt Tillæg ved forbliven i tjenesten når kollega udebliver Tillæg for mer' eller overarbejde Tillæg ved ledsagelse Rummelighedspulje 3,5 %

11 Rammer for handicaphjælperløn BPA Udmålingsbekendtgørelsen 5 [.] Ved udmålingen af Alskud Al dækning af omkostninger Al løn Al hjælpere skal kommunalbestyrelsen ved beregningen af Alskuddet som minimum tage udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper, og kommunalbestyrelsen skal anvende samme udgangspunkt ved beregning af alle elementer af lønnen, jf. stk. 2. Stk. 2. Ved udmålingen af Alskuddet Al løn pr. Ame eker stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der ved beregningen sikres den nødvendige rummelighed i udmålingen og herunder tages højde for: 1) Adsbestemte Allæg, 2) stedbestemte Allæg, 3) funkaons- og kvalifikaaonsallæg m.v., 4) arbejdsmarkedspension og 5) anciennitet. [ ]

12 Den danske model Løn forhandles af arbejdsmarkedets parter ArbejdsgiverorganisaAoner Fagforeninger Staten Udfordringen i forhold 9l BPA Kommunen kan fastsæ]e urealisask stramme vilkår i BPA, fordi kommunen ikke selv skal kunne prakasere de fastsa]e vilkår som arbejdsgiver, eller bære ansvaret for konsekvenserne. Borgeren bærer ansvaret som arbejdsgiver/- leder, men har ingen adgang Al indflydelse i en tradiaonel trepartsforhandling. Hjælperne er organiseret i mange forskellige fagforeninger, men kun et fåtal er i de to fagforeninger der har adgangen Al forhandling.

13 Administra9onspris ved BPA i Aalborg Udmålingsbekendtgørelsen 2. Tilskud Al ansæ]else af hjælpere Al borgerstyret personlig assistance skal udmåles på samme vilkår og med samme beløb, uanset om borgeren er arbejdsgiver for hjælperne eller har indgået akale om at overføre Alskuddet Al en nærtstående, en forening eller en virksomhed, der hereker er arbejdsgiver for hjælperne. Satsen for administraaon af BPA er pt. sat Al 8,30 kr. pr leveret Ame og ønskes med spareplanen nedsat Al 4,55 kr. Men omkostningen Al BPA- administraaon er markant højere når kommunen skal bære ansvaret. AdministraAonen ved en ufaglært hjælper er så pr. Ame: Hverdage dag / aken: Lørdage dag / aken: Søndag dag /aken: 38 kr. / 36 kr. 107 kr. / 106 kr. 151 kr. / 149 kr.

14 Social Kapital invester også i BPA De tre elementer Tillid Samarbejde om kerneopgaven ReOærdighed Samspillet i de tre elementer / hensyn giver: Høj trivsel og arbejdsglæde Høj kvalitet og produkavitet Høj borger- og brugeralfredshed. Social Kapital og arbejdsmiljøet Arbejdspladser med en høj Social Kapital har et relaavt lavt sygefravær, uden at have fokus på at reducere fraværet.

15 Pause. Kaffe / the 10 kr. DHF Aalborg Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

16 Diskussion

17 Forslag 9l resolu9on fra fællesmødet: Aalborg Kommune skal anerkende, at det at være handicaphjælper er et arbejde og udvise samme ansvarlighed overfor handicaphjælpere som overfor egne ansa]e. Handicaphjælpere hos borgere i Aalborg skal ikke have Yo- Yo- løn, selv om teknikaliteter i loven giver mulighed herfor, fordi handicaphjælpere som de eneste på det danske arbejdsmarked kan lønnes iht. skikende kommunale serviceniveauer. Det indebærer at: lønnen skal som minimum følge satserne i en relevant overenskomst allerede opnåede løndele / lokalløn skal fastholdes arbejde skal alad honoreres med løn, også under ledsagelse Borgere med handicap i Aalborg Kommune der har BPA, skal ikke betale for handicaphjælpernes lønsikring via forringede vilkår i deres bevillinger. Når der kommer flere brugere Al BPA- ordningen, skal de eksisterende brugere og hjælpere ikke betale for Algangen via lønnedgang og forringede bevillinger.

18 Tak for i anen!

19 hcp://www.skrivunder.net/nej_spar_ikke_bpa- hlpeordningen_i_aalborg_itu UnderskriNindsamlingen Blaa Blaaa Blaaa Blaaa Blaaa Blaa Blaa Blaa Blaa Blaaa Blaaa

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet 20-01-2010 Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem... Vi har aldrig haft faste udgivelsestidspunkter

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Maria flytter... side 7 BPA - ny vigtigt

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere